Page 1

82

No.

V'otcr's Sm'lJ1Une and C!Jrisi.iflll .Name,

HOLL l,'on TIH; BOHf)UflH OF KUEfL\.LD HILL,

Description :loud SitllatiL'l1 0:1' RatC[lhle Pl'opcrty,

2-2"';*8k.,,"', Cb"d",

. --..,-----------.-c--- ,_,__; _____._. ,___ . ____. _. _ HH) OIllI'cntIon

EkctOl'l1i

litt'Bet

2255/ SkHton, Ro""" 2256

1 ?~?~ ~1nck, .Joseph. 13mgg 2257

Skinncr, William

'

( ,·ar

I

22;)9/ Slncie, F.'etierlCk 2260 SluD(w, Denj:nnin 2.:261 81m.61:; Georn'c . ');)6'") '" G to

...."'" -'

Commission a,g'ent. Bootmllker

.

P"intor

_,-,U

Slater, Smnnc1

2:264

Slatter, Willi iUn

Cooper

81 at,tel'Y, '''J 1 lOmas

22/;5

l.,

2266 2:267

Slight,"Willimu "'1' 1).l.OUel't 1. Q mes, 2268' SIllall, Edw3l'd

2269

2!-!70

i

Smith, David *'" 'omi tI1, LJ~ benf>-Zi:)l'

Smith, Edwin. ~"7::! /jmi -, t 11j I~, reuel'iek .J --~ 'J""',.~ S '1 T:1 4, 'nut 11 .l're(Ierick 2:274 "1ll11 " 'tt,n, G.TeQJ'g-e

Olerk Labourer

2275 9.976 -:!27'l

Smitll, Hem'v ., Smith: Heur.}'" 2278 S~ith, Henry "'Smith, Heun.' ,I. '~~79 '" L.! mitll, IIuQ'h ,J -"1 ,).)"" *" . I J'ames -..,0"'. ::SnllLl,

.Journalist 13Incksllli th

House

SmIth, Joseph

.)~.. ""_010

*Smith, Louis F.

6)°9l :w"""

*Smitb, Mary Ann

I

2292 I I *Slllith, !ths

2298

I)

2:297

~:29B

' I

f Smith, Mie1lUeI

I

2301

Ulltil, Sml1ucl Smith, Samuel I Smitll, Sophia Smith, Sydl10V Smith, TllO mus Smitll, 'l110111as D,

.2iiO~

IHouse

• I Hl'icldllYer

,

Luud

I

House House House ROll se House House House House House Hu use

i

Ca:'p8I1tSI' Cm' dl'iv-el'

I

Hail'dre,;sol' I Accoulltnnt I PllJ!!-l1' make!'

I

Thomas K. W'il1imn Smith, \Villiam

I

Bmitll, \VillialH

:Lahourer Stol'elllan

23()ti Smith, WilliaUl 2307 ! 8rnitlt, William :tiJOS : 8l1Jith, William ;WOfl Iifl':imitl1, Willium SamueJ

PJ'lHtm' i';tlH'Ct/oi'e

I

I Blncksmii"!! HOUSfl Oil & CllJOl'llJ81'cJlllt.1 House

I

Land / Land

2310

2311 2312 231:3

BomlJlr_~l'vi!lo, \Villiltnl

Soper, 'William

IJand Land House

!

Smyth, glil!.a.J,~tb Srwwder., em'olinf.l

r

I I Mastol' marine!'

Hous'a

IJl:Hld I House

House House

I Land . House

i~~~~;l~~;~r

Iitl~l:: IHouse l\fllSb illstrmt, mh. HOllse I

I La,uti

, H0l1S8

i

.

Imnk 7 Napier street .Mom,}' place

i

Albart l'OaJ

B:wkllld'<::t. ~tI'€et, 110 llaglnn stl'f~et EYdie .plae(l

" " " "

5 () Ballk

f;tl'e0t

W-est

i

" " ."

I

:!343

Olerk CUI'PL'iltOl'

: House

; Honse

1

: 1300tmakcr

1 1 1

, 8tOl'elllan

1fonse

1 1

1 1 i3

i

" i "1

House

I ('mll, Itg-ellt

I

I

~:lt)7

. lfollse ; Honse ; Huuse ! lIu1l8e , HOll~e ~ Lund .Lalld , HOllse I HUllse I HOll1le

~(~)5S

:>:J5U

, i

:! ij(jO ,

Stiff,

.Tmll(W()

:>:;Ul • Btill>B, Willimu

:.!;)G;Z .; StoekdHle, Chnrle>l "\VllJ.

:::;J(j~; ; :::ltOl'(.'Y, AlHl\'()w ,II'

: 1

!

.TolJl'llali:::t

, Contl'ae( or

,1 TI'll\'dlnt' Ell b() illU!1'

HOll se

Hunse

, LaJHll\rel~ I

!

I

, House

i CClllljll.!sitor

1 1

I I

Honse

" il

1 I I

,,

: Bnild(\!,

i

HOI/H'

Bntl'J!(,l'

IH~lu:;(~ LmH!

:-'lol'Om:m

:

Slle,]>

1

t

"

.

"" ii, 11

., 1

1

HOll se

Banllan ; l/oui'e . Boot & Shoe ()(:aj"r HOll lle ; Bl'iddaye!.·, /. 't'ailol'

. House ; HOlltm

~ Medicaj'Pmditi()]lCl' Honso . Law! Lmd

~

.

" "

"

"

1I.

... '.

H

.'39 Clareudon sft'cet

]

Montague street 15 Nelson road (j2 lI1Ul':'IY street, Clarendon street 20 l'1tl'k place ( Iii Alti'crl plnec

" "

47 Dl'aller street 48 IIow 0 cresco nt ;")2 Bunk sheet Ea:-:t 53 Little Pad, stl'cet . 2 Chmoudon l)lueo NUl'th; ] 8 (:Oycutl')' place I 7 ± Purk strcet \Vc,.:t

"

"

(iU Clarelldoll stl'l'ct Ot'cil I'-:/t'eet ('IHrke st)'(wt [Ii) 1'tu'k s/re('t ,~rest ::ii Dmp(~l' Ht.met H 7 Morn,\" ,'<il'cpt

" "

"

" "

J ll'CJok :-;iT(1('t N dSUIl rOIl!/ .J () ?\ apil'r siTe Pi; Clal'elldol\ strect, Alfred stred 211 ('(Jolt' r;tn'ct ~)I:i t'jllrewion :,tl'ed :2 l{uglall sr,l'(1t't 2H i' alTa stJ'l'ct l:l2 C'1a.u}IH lOll l<tl'oet .Mertoll cn'Recut P:dlll(,I',~tolJ

(:l'Pl'-:l'(\ut

I

I I I 2

1

1 I

1

"

1 1

,

1 1 2

»" )

"

"

" " " "

" " "

I I I I

" " " " "

"

~

"

"

I 1

"

"

2

" . I

1 I 1 1

" "

"

" " " " "

1 1

" " " " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

17- Ya I'1':1 pI aee

1

)'

"

40 D(n'cas strcet \V cst

i House

, Om'penh'!'

1

1

,I

. : Honse House : House : House : House : Hunse

" ",

'Aroray place 101 Bauk stl'eet \V cst -4 i Napier stl'cet lOG 1':ll'k street East M(lray street 2 Hallett's place li"i4 Ferral's street

: House

l)hotng-J'Hphcn' Tnllowlll'l IkeI' Estate agent

1

)I

"

:> ~14.2

Bricklayer

II

ThistJetlnvaitc stre et

; House

I

" ". " " "

n" " "

1

:!;)·W

{

" " "

"

:!(l41

Rl'assfillishcr

l:nildol'

2:345 :!:w; :>347

/

"

n

~ ;J88

2:m9

:>~lH

" "

" " "

1

"

".

"

Sandridge road

i Land i HOlls e i House

~iJ37

"

Thisllethwaite stroet 120 Little H:Hdan stl'cet 85 Bank stl"C~;t, East

i House

1 I 1

3

"

I

1

"

Pallllerstoll crescent Gladstone 'place Huckhurst streot

i House

1

"

"

Ea~tCl'll road Stead stJ'cet

'" '"

! Land

1

I

"

I. "

Park street East

. House

" ,",

I

and shop

" " ,", "

"

Nt. Villcent }JlllceJ\Torth'

! I,and

"

" I'

i Land

<J

"

::

Ul'd

.

,"

Plll'h street lEast lEasterll road PalllJel"1Jtoll cI.'escent JlucJdllll'st street Uladstone place ThistletIl\Yuite strcet, Stead street St. VincentpJace N Ol'th'

... ".

&c. I· Ston', Land

1 .,

,~

" " " " "

I

IY'

"

" " "

131 iUomJ' street

I Timber ynrd

,~

" "

" " " " " " " "

I

Land Honsc

I 1 I ...,

"

"

iI

1

",

)

12:2 Park bt,:·eet vV'est 4 Clarendon 1'0:1(1 11 Palmcr street SallllilaJhls street 11 8cn·ice C['oseen t

.Land Land I Land

1

.," "

"

I

Alii'cd .street 124 MOl'ay ::lel'eel; . I 4Ll l~allk sti'eet Bast 54 Olarendoll stret~t .. 17 ,s t, ~rilJeellt, place South Yarra iJank' 1 Mue'ay }Jlac.~ North i I uu Clarendon st!'eet I ;j~ ]Jllnk stl'eet "\Vest ! lh'ook street I 1?;) Park st!'Het 'Vest ' 28 Pm·k stl'eer. Eust II Merton m'(jSC8ut. I' Bandt'it/ge l'(Jad Chu'e!ltioll stl'eet II 1\10ra Y s t/'ee t 12 .IL·id l;ort, tltl'{ict r~ast II

House House House HO~lse House House Honsc Y;1l'tl Ill):d shop

, I I

1 1

".

" " " "

I

YUl'rll

;j,J

"I

"

nlJuWl'ston crescent St. Kilda 1'1.md ~2G I'nIk street' {):2 Clarell(loll st!'(~et

I H GUBe House House

I

" " "

HUig' street

I

Dontmnn

Merchant;

~~o~ /' ~m!th, 2,... 0;3 SmIth,

23Ua

Mal'inm'

Emerald Hill ;

15 Albert stl'CI.lt. 5 Diyisioll placn 00 III Dray street 13 C('I;iI E:treet G!) Haglnn strnl\i, . St. Vincellt l)lace South .. 91 Haghll Sh',1ct 19 lJol~ea8 I)t.r(!et V\T cst . 10 Hill iSU'eet I , ]I '\:" J. nrm place Ii. 14 8t, Yintent street lUllst

~ Stol'e, &c .... , Land ' .'.

t:;aUlLridge road

II Hous(; Honse

~nl,i101'

1 ~300 H19 2;

House

i Stonecntter

5 Off' Doreas street East I 01 CoLden street ! Eastern rond CJ.nrelllloll stl'eet (;hH'ke "treet 77 Sftnlil'illcre rond

Laud I·Laua

I

::l~94 Smith Richlll'd 2295/ *Smitil 2')9 1' S ' , Uuuel't --

I

:2 Victoria place, t!D Cobden st.reet

HOll se

Bhip'Yl'ig-itt

Ciril Borricn

"

(j Hallett's place 6!3 lHul'ket stl'eet East 1:2 ~alk ~tl'eet t:lnu<ll'ldg-e mud

l1.o11S(1 Honse

J

I

Moray st.re(,t Francis street

Ynt'I'l1 bank

House House House House Honse Mason' House ~r arehouseman Honse . Licensed. victualler J.Jalld . Honse Laud

iliviHinu,

HOllsH

ICU!'1)('nter

49 Howe crescent Gla(lstouc place Bt. Vincent. placeSouthi

.Honse

J

2"89

I

:'

Andm'soll street 30Palk street

Land

l

2.21;8

~~~~

!"~~6

')')87

I'

I

I

17 l\fOl'uy'pInee 50 l\brket street Ea;,t

House House l~aud .

f .' . I ~]mtb, .James Smith.• James Smith, .John Smith .T,jI'n ." ~m~th, .Josh

I ili":willl)l'

/l\lnrilwr

i

Off Nll.tlier r:;tI'eet

Mariner

:;:;~~ I' SSmith, Jameg :r.nl't,,3 J urnes

;;~ ~

o

Mason Oarpentel'

U

-";':;4.fil O;)~4

I

i l\bstel' marine!'

Soel1C'C, 1Villimn *S , 11'.1!Omits '" l~" "'pence, SpeIleCl', Thomas K.

1

I

I Tuilor

.I

4.) Dore:.1;'; street 'Vest 4:3 ¥(kk street East 7 l\{ nile street ':l'l;omas plnee

Overseer Storeman

_

'):;'

"

2:31 Ii i Snwde'!J, .;411111 . Spefll', C1HtrJes . Spence, Bal'l111 13 a::; Spence, Petel"

1

" "

i SOlltJlg'ri.t(>, HolH'lt

/i Hag'hn street Ynrra uimk 31 Montuguo £treet

2271

2081

I

17411f;1l'iI y street .• G York ~pbee . Stend street Haglm street 81 Napier stl'eot dO LitHo Pm'k street .4 YOI'k place .. AlhM,t fOllll . 32 Bnuk stl'cel; VYest

Builder

/::lintel',• ]'eOl'o'e to.

')()L'3

" " "

i

:!:) 1i'i

" ". "

"

12G Hn.()-lnn E:t.i'cet i . OffD"'l'cas stl'{let Eilst ! Pnlmnl'st.on CrO(;C8nt i It)!) SmHiriclg'8 I'onrl /. ..40 Ml1l']mt street East ;

. pr0j'l'wtor

"

"

I

. Al bert. roml l\Jorn v street 182 Rag-I;tIl stl'oet

.iUtl1mticnl Instmkr, Contt-acto!'

SkinIlor, Frederick

"

i

Montag'lle street

Di~trk:j. 111lcl

3

IJit;h P:I.l'k st.l'cot St. Vinc:ent plaeoSouth,

"

"

1 I


HII.I~.

l.WLIJ· l;'OH, THE IJOROUGH Oli'o EME.RALD

OCCUPl1.t.iou.

·----~·~--------_~I_&_---~______

_. .~__._.~____~._~"""""________~__~_____

. an;, 8itnntion of IbtcabJc Proporty. I D('~criptioll I ---_._--------._-I

-

i

I Mllrinel'

......

.

IJettel' ea l'rier

I

i

--

I House i Honse 1 Housc

/1

/1

Ohemist Siol.emaIl

i

Dairyman

11ItlUsc

4B

Fireman

House

I

1Honse

216 Ear;tenl !'oad . 105 York street East . " " .. ].~ N npi ('" streut I"." 56 &; 58 Bank street East, " 24 Hill street Off Dorcas street West; " . "II 18 II ill street (il Olarendon street . " Chessell street ." I 83 Hag-Ian stl'eei; I " " - 80 Eastern road "" 10 Coventry street W cst 30 Park place ,,~, Clarendon street I 3 EdlIe street . i ". I 14 Emerald strect I 117 Little Raglan street /i " "

House

House

i

Lieensod victlH!UCr House I Contl'aeiol'

House

' Labourer I .. aboHl'el'

House House

"I

I""

I"" .

House Rouse I Housc .House House

r");

I " "

House House

House House

House House

" "

89 Pai'k place St, Vincent placeE}!st

House Land , Honse

IHouse

~~~:~

I

House

House

House

Rouse

Hou~('

Stables House Honse and land

House

"

I·"" I

I House

8toreman .

Howe crescent r 4 Northumberland street G York street East i 5 Little Bunk street . York street West 7[) ..Dorcas street East . 9 ITnion street 43 Little Park street Off Cobden street 170 Clarendon street Napiel' street J3ridport street East

"

" " " " " " " "I.'

" " " " " " "

" "

Albert road 35 Cobden street Gladstone place " Park street West . 41 Clarendon street " Chapel street " 10 Dorcas pluce " Be & 40 Park stl'eet Eas) " St. Vinccilt place .Nol'th " Oil' Alfred place . " 85 Raglall street " 88 Park street East I " 4 Victoria pInee " 112 Cecil street " 2:35 Moray street I " 21 Little York street i " 30 Ferral's pluce i " 43 Draper street i "II· 18 Olarendon place !) V ictol'ia place " ~ J)vreas pJnce " YalTa Lank " 13uck h mst street I " 18 NilllD10 street :2 [) Dorcas "trect East I " 4, Clarendon place North: " 3 Union street . i " Hoss street ! "

" "

I

I

Chemist ,I, Tinsmith

!I

:U21 TenInn, Thomas . 2422 Tewson, Edwuni E. 2423 I, *l'histletlnvtlite, ]~dward !?'12i

Carpenter

. :i.Schoolmaster I J3utcher

j Ihnp:l'

I Dealer i Blinder

I*'l'histlcthwaih", Willinm

IDlaeksmith I

I

Lnbourer

I I Shipwright

,

; '11Iistiet/l\vai t!', 1'imoth.r A,! 'l'rllvellet' ~?426

242:7'

!'1'homas,

Charles

! I

r

Drnp(ll' Compositol'

i'('lliHllllS, {~harles Sma:'t I POlmdr}'IHiUl ,I 'fllOYrlilS, B1il!f~ ~:l'twmfis., U('Ol't;!'e 1?allmo~gel'

1111OU¥1l~,

,John : *'I'lJ,'jjni"!£'" Jnlm "I

'

I:

!

!l.':I~aboUl'er

Stoker

GetltJOIrJllll

i

arellOusemnn Stewurd

j Dressmaker,

I

r 1\fast.m'

murmer

"

"II

Honse

:Marinel' Bootmaker Bootmaker

"

Montague street I· " "/ Dorcas street East ,,~, Olarke street "ll 4,2 St. Vincent place N Ol'thl " 27 Ooote street "" Off .Napiel' skeet "I 7 "tVyuyard street In"

Ln\l' dCl'k i Lirery stahle keepcl 1 Hous3 I

""

extension

" "

" " "

)

" " " "

I

31 Park stt'~et. West 28 YOl'k;;tH'et Eal:iL 6 Devonshire place 3~ Coycntry street

2(1 illorllY II/an.

" "

I

]I

"

, .i

I 1 I

·1 I

,I 1 ]

1

1

.l

1

1 1 1

" " " "

'1

"

I

I

" "

II

1 3

1 1

/1

I

I

I

1

j I

" I " " II " " II. i " ,

I

"

2

"

I

No. of Votes is tilVoter which

entitled.

I " I " ""I Ooventr" street East I " "I E,

Parl.. st"

IHonse Land

I Builder

Division.

.

I"" I

Thomas place Eastern road 74 Clareudon street

House Honse House

/

II Emerald Hill /I

5 Coote street 98 Cecil strect,

. / La nrI

Dl;aper

I

I District nnti Electoral

OceupntiOI).

1 1

I

1872_Skeats-Veal  
1872_Skeats-Veal  

" " " " " " " I 2256 SkinIlor, Frederick " " " " 6!3 lHul'ket stl'eet East I ,).)"" *" . I J' U Ea~tCl'll road Stead stJ'cet 101 Bauk stl'ee...