Page 1

,.'

)

THE

IHJRm~ss

:,31

;1,.

Yo,

Voter's Surname Dud

,. Occup~tion,

Christiall Name,

Description and Situation of Rl~toahll)' rl''''perty,

---.---,-___J____ 2070 ""Stead, ~Toseph

Timber merchltnt

~:Stead. 'I'hOll1ltS

Tim bel' 'mel'chnll t

Hou<;e'

I House

2074 2075

Steele, Wnltor

Stedman, Charles Stenhouse, Joh n

2076

Stenhouse, 'l'hol1llls Stephens, Frederick

2077

StevEmSOIl, Alexfllldcl'

.

Stead street

...

Stevens, Henl'y

Ste IV :1l'11

Stevens, John Stevens, Lalll'ence

Bi'iddllyel' B .. iel, Illyct'

Stevenson, li'I'ededck Stevenson, Ft'edel'ick

Ph otog'mph e1'

81" Vineent. pI. N, gaqil·

4 Pa1'k stl'eet

. .,.lou

2107 2108

Sue Wnh Sullh'n.n, Dellis Sullivan, Joh Il Sullivall, Michael Suilivlln, lVIichncl SIlt.cliffe, l\fn;, M,.

.2109 2110

2111

Suthel'Jaud, JoseI'll

Swallow, James

I Swan, .John

2119 ~HW

i

21:21

Swan, Robel't Swan, William

I

Q12Q

Swift;, Hichol'd Swinburn, JallJ(Js 2124 Swinnel'toll, Jo~eJlh 2125 *Swilldley, 'l'llOlllas I"

2123

I

2126

SydSCl'if, John 13. S)'kes.. John Sykes, Alfred Symonds, OJHlI'IAS F. TaH, Hugh 'l'ait, James Tai t, 'Nilliulli Bruss

~H27

2128 f:!Hl9 :2J30

2131 :J132

2133 2134 :J13p

I'

Q159 Tl1011J1l8, John '2160 'l'uoIllU9, Joseph QUH, Thomas, Louis *~llOm9.S, N.icholl1s . 'Ihomas. Uicbard

*l'hoiupson, A. ~r;

"

" "

"

" '" " II

•• " " "

I

Gelltieillan

.. " " "

Off Bank st, West 42 Bank street JiJast t-l5 Ooventry st. East

Accountant Buwhel'

Inspector of WQ1'I,s OJet'k wOlks

of

Police constable Engineer Carvor l!'uel mel'dlllllt Mast.er m:lrillel' Soldier Plumber Corn posi tor Shi!JIVl'ight Storemllil

Tuilol'

Union ::;tl'eet 141 Oecil street

"'1

Sall rll'idge l'c>nd

" " " " "

2U8 J\Ioruy stl'eet MorllY stl'oet ' ,j 8 Purk street East 10·1 ,Mom;), iotl'cet

Doren:, ,street 8 Oil ul'ch street, Yal'l'u b:mk

"

4, C()ot(~

street Hossstl'eet

Paiutel'

St, Kildu mati <17 CO\'lJJltI'Y st, !<;a>:it tiO ,BHnk t:iti'eat East. \l.l E,,',t.-.I'l.l "(Jl;I.l

"

"

" "

"

I

" "",,' "

" " ." " "

:l170

Thompson, John 'rhompsolI, 'VelllYss

~lil

217'2 '!:Thoms, JOlin lnl'iu 2173 '1'hom;;olJ, Mal'Y ~174 '1'IHH'lt'Y, Hf'!lI'Y 2175 '''j ..l 10l'lJey, J'" 11'IlIlCIS 2176 'l'hol'utolJ, A Ildl'ew ~177 Thol'lJtoll, l!'1'IlI1cis :ni8 'rhOl'1l tolJ,lioLl.!1't . 2170 i Tlll'um, Edwal'd 21HO I 'l'temcy, Martiu Qltjl 'l'iemcy, J oh H Q 182' Tiel'ney, John

'2lBa

Tieruey, MiclHlel rl'iffin, Alexandcl' :H1':!5 'follin, \Villitun Al'thm' 2186' Todd, .James 21~7 'J'(}mliI'lSO~i, Uelll'Y !.lISS Tomlinson, Stll'ah Q189 Toohey, M:l1ry 'H90 11'ope. Ams . 2191 Tope, Hubet't n9<! Tope, WIlliam 2HH

,, "

I

H

15~1 Olarendon street

~ Off j\lai'ket street

"

"

.."

C)ur8udoH street

Mu Ii lJ 01'

,

"

1f)

...

"

" ,", " " "

"

7(} Napiel'stl'eet 15 Ch ul'ch street 13 York stl'eet East

Butchet'

Thompson. Oharles 'l'hompson, George 'I'hompson, James. Thompson, John

Tout, John

210$

,,' "

'2 194 2195

Licensed victualler Gentleman

Shipwright Lubourer

Cartel' lVIastcr mal'illftr Shoemaker Mnrincr Ruker LllUndl'ess

Hour;e , House Honse Honse Hoase

Laboul'er Sho('maker .

HOll.~e

,":itonmuu Curter

HOllse

Cout.mctol'

House House

Sawyer

VUi;ilU t H()II~1l

House House House HOll se Rouse House

Labourer Oi vil Service

Mariner 1!} n o'j II eel' t> ,

l\Iachll1o sewer

Oft' Bank street E,

r

Marble llJ!lson Hate colieetol'

,,'

Hou,;e Hou!3e

... ' .. .i VacHllt Itmd ... ! Vllca II t lllw!. .. j VtlCJunt luud, .. I

Farmer

1 1'oWal'd.

Nicholas frowns, Chal'1es

i House

I House HOllse

Tozer, William :H98 Tracey, James 2199 Treadawayo Comeliu.s, ~200 '~Tl'een, George I

! House

! House

I

House House

.. , , ..

Vacant Jand .. ,

I

House

House I I-louse

; H()u~e

J

road 37 Coventr}' st. East Sn.ndl'id".e J'oad

York stJ'~et West I Slilldridge mild PHrk street \Veilt Little Haglan st.

170 Enstern wad Off Napiel' street 19 Little York street Q2 Coventry st, Ea,st P!1.t'k stl~eetE'lst 101 OOYCntl'Y street E, Ii YOl'k stl:eet Eu):;t 17 Unlem stl'eet Nil pier street

, ..

.1

"

" "

" ""

" ~,

.1 1. l' 1. " .1. ,

:J .

1. 1 I, 2.

"

" ",.,

"

,,' "

"

"

" "

H

"

,." "

" ."

1 1 1 1 1 1

"

"

0'

"

,.,

,",

" "

"

"

1 1 1 1 1 1 '1

1 I

"

" " "

."

"

"

"

"

"

1 1

"

" "

1 1

"

" "

" " ,",

"

"

" "

" "

1

1 1

" "

" " "

"

1

" " "

"

"

1

J.

" "

."

" "

1 1 1

" "

"

" "

U Union street

l'

"

YOl'k

170 CJal'<;lldoll street Nn piel" s t l'eet .27 Col.ltlell street Fel'l'el'~ sUeet ·13 Olul'enllou street

I

"

" "

1 Yarl'u I}l.iee 7 I,;t.tle Bunk street 81 Oo!Jdun street Dl'llpel' street U llioJ] stl'eet Off C()ililtJlJ sl~'eet

" "

"

Park plnco St. Villcent street Howe Cl'tSCCll t

"Test Furrer.'; street

"

"

80 Nllpicl' street 1 J EI1lOl'ull1 street 117 I,i tt.le Hug-Jau st,

Htl'Cet

1 1 1 1

"

Nnpiel' place :lti Oll llrch st.reet gas tel'll I'oad N clsoll road 13 Bmel'Uld street 20 Dorcas 3tl'eet 'Vest' 24 Hill street

an

."

'-:1'

I

I

House

iHoUfie j

]i~ D,S tern

Off DOl'CltS stl'eet 18 Green st.l'ceL 1(; N ol'thumherlulJd st i 30 ral'" plur:e I 7 1UolJu.gUG st!'eet 4 NOl'tlJUf1lber]nlJd st

'I House

'Jj

,,'"

4

J, House

1

2'Wl Tl:ibe, JUQles ~2()2 ,"'!'J'otWI',. James !.l208. rrl'Uen~R!;l. 'I'homas 2204, J 'l'uc}.el', Matthew

land, ..

Honse

Oontractor Laboul'er I"aboul'e.'

1H96 . 'I'oZGI', John 2197

Vacant lands Vacant laIl(l. .. House HOlls e House House House Honse

I

"

"

E.)

lIouse . Vucant.]and ... House ..•

'"

"

4 Off YOI'k stl'eet K 5 Oooto street 08 Cecil street 43 Coventry st.reet

...

"

"

tiiJ Ulllrendon street BridpOl't stl'eet

HOLlse

House

1 1 1 I'

11 '" " "

Market street 214 Moray street 245 Moray street 105 Briciport sta'cet.

HOlls e '

House ;1

;;~-l--

street I,Emel'ald

Eastel'n road 93 lVIomy stl'eet 11)4Clul'elJdon street 61 Park stl'cct East 37 DOI'cas street Al bel't road 6 and 8 Oobden strcet

House Honse . House Vacant land ... HOlls e

jl LnboUi'el' ]'l-Inl'illflr' , Lettm' carrier "!IlI'j' Ohemist . Oar pl'OprietOl'

*Thomns, William

44 Oob(lell ",tl'eet o (il'el'!! stl't'eL 5 Off DOl'c!ts "t, \Y • H &1~ Covent!',}' 6t. '. 93 Cecil stl'eet j 4 011 lll'ch stl'cet 121 , Li t tie Raglall street) 51 Nelsolll'ol1.ll 2 Off .MOl'll)' st.reet ClaJ'endon place Bunk stl'(,et West,

Soldier

I

is

"I'

I ••

28 YU1'l'lt stl'eet 1H2 Olnl'cudoll stl'cet

Lubo'urer RoldieJ' Labourer

....

House . , .• , j Vacant lands I HOllse ,., Houses

Thomas, Charles Smal't Composit-or ' Thomas, Charles '.' Dl'uper :.1157 'l'horlHis, EdwnI'rlSllihlJll!{el' ~158 . ..v.l'homus, John j Gentleman'

98 Clm'cllllon stl'eet 11.2 Nnl)iel' stl'cet

Trader

'l'appy, Alfred

'l'avBI's, Emanuel 'l'awtl)l1, Edmund Jas, :'l136 I 'J'lwloi' .' , Ohill'lts . . Q137 j 'lll1j'J c (, (~((U'~i: rrl~nl'''\'

j

East

40 Napier street . Cla!'(mdf/l1 sti'oat 79 Hag!an street 17 Dorcas st. 'West

Medical practitioner

tio ilse

OUHe HousG HOtlf)e House House ,.. House. House V W~un t .., anu .. ,

*

Devonshil'O p1o.ce

Boot find shoelllllker Oi vil Service .

1.j9

I-louse

I

No, of

Eleetornl Hud

200 l\iOl"lY stl'ect "" l\ll'k stl'cct E a s t " 10 I:> " ,.~oss stl'cct "" 50 Napiet'stl'eet 1 Orown stl'eet : : . :: 2 Off Cecil street " 69 Cobden stl'eet 104 Clarendon st.l'eet :: .:: Bl'ook<} street 25 Graut street ,:::: 84 Haglall street "1' Off Mad<et st.reet " "

House Honse

'rewson, Edward ~i52 'fewson, Edward \V1l.1'Ahollsemnn ~158 This.tl<)til waite, Edwnrd Wine & spirit IUerr~ht. H. ouse '2'154 ~''l'histleth.wu.ite. Willialll Estate Ilgeut I House

Olal'cndoil place

2117 ./' Sutton, ,Tohn Willialli

and Situation of H.:ttl!ahlo Property,

-I i:~uUsS-ee---- '----1'I';-Olal':~~~l:1

'1'fly• I01', Joll n • '1'lIy10\', JObi.l Ropemakel' 'l'itylbr, tTOS8y,h Tlwma" Mfll'inel' 'l'aylol'.! '1'hornns " Dl'npel' 'raylm', \,~rll1iUIl1' . Pltil!l€l' '1'cnl, John Fittel' '~'re'llJflest, ,8quit'e. Boot & shoe dealer I '!'et'l'j' ~ Charles Onrl)cntel' '1'61'1'Y, John 'Vincent Shipwright . Terry. J. Teuioll, Thomas

'2151

Balrnorol place Howe Ol'escont Dl'uper stl'Poet York r;treet East. Pttttel'iWl1 place Dorcas stl'eet\Vest Clllrendon street. . Park stl'eet 'West Oln.l'elidon street Pall. stmot Brooke street

j ~118

l~ad(stl'eet

~

~150

place" MOl'ay stl'eet

2112 2113 Sutherland. Alexander Engineer 2114 ';'Suthel'land, James . Mnl'incr 2115 SutherlUlld, J olllJ l\Itu'i 11 81' 2116

'2140 iH 17 21,Hl

YUl'l'a

Stowers, Ann Stretton, .Mrs. M.

Studmall, Samuel 2106 :~StUl't, TholilUS James

~IH

ji'errcl'S . place Oft'Coventl'V st. W, '

-

2104 2105

Ql44

.•. 83 Cobrlenl3treet . 17 Moray place

Stewart, .James >r.Stewal·t; John Leslie Stewart, J oh 11 · SteWltl't., Mary · Stewart, Thomas Dail'ymnl1 Stewart, 'Valtel' EllgiHeel' Stewal't, "William· TillSllJiLh · Sti.ffe, Jall1es " Govel'l1ment clerk Stiles, Cllal'les l·',lIwv dealer . . Stokes, Samuel .~tol'eman Storey, Alldrew .E n 0cri II eOl' ". *Storey, Juhn Blltcher

. Stl'ipling, Thomas

~143

5u Howe Cl'e,;eellt

Stewart, ]'ul'quhiu'

2103 ~Stl'cet, James

~U~

E;1>t'

i 7 Hot!lttm stl'(~et .House Sfluul'iJge rOlll! Vacant Ian d". 'I'histleth wai t.e st, Honse !W. Oo\'en tr,Y st,. We,,;t . ,4.7' Nllpiel' street '

Ste,'onsolJ; W'illiam . Stewal't. AleXfl1J(l!'ina ' Stewart, E~zabeth .

2102

:J141

7 Nnpiet' ~l!'eet 78 COVGlltl'Y st, E:tst, 24 DOl'cll~ olLI'Cet. \Vu::;t l:.l 'DorCllS s ti'Cl!t \Ve i

• e',

*Stevenson, John

2101

21-10

. Dnrct!ol t;trcpt

House

2078 *Steveus, Edward

''-'''''''I--''''-~----'I---------1-'-"--:-,-I District V~l;i~~1) I OcclIpatiml, DCBCri}Jtioll , I Division, Voter ,~----!elltitled.

r!~'~~~~'er'

Tud-ol', Hent'}'

Pltl'k stl'eet Ea:>.t

'!'imber yard Shop ... Honse House Honse House House

---CTI1~'101'; Hem.)'

St. Vincen.t p1. 'N,

land .. , '1' i rn uel' J'!Hd

I

2072 2073

Voter's'Surnn.me :l.nd Christian N.!l.me.·

No,

Ii

VHCIl.llt

2071

lWLI, FOU 'l'HE BOUOUGH OE' EvIED.ALD HILL.

"

"

." " "

1 1

1 1 1 1 1. 1

1 1

"

Q 1

"

1

IJ

.,., ;

. {

..

~


BUHGESS nOLL FOrt THE

Vot~r's

Surname'vnd Ch"jstian N amc.

No,

2205 2206

2207

Occupation,

Tnrloch, WiILinnl Jumes

Mastel' marin 01'

'I'umbuil, James

Labourel'

2Q08 tli-Tm'nel', Charles 2209 'l'Ul'llel', Chm'Ie:; Tllmer, George Turner, Henry

2219

'.rY~Tell, Clll'istophOl'

l ' mpenny, William

Wilde,

2234

"\Yahmlll1, gdWUl'd Waldy, JOoieph Wnldeu, Joseph

223i 2238

~239

'Vlll"ehonsenHl.n MiL!'i n 1-)1'

22tll

2262

~Nea

2:.l(J7

2208 2209

'"

Hou,.;c H()Il~e

I

House HOlbe

VnCIl11 t

Licensed victnaller Al'tillel'Y sergeant Builder

House House

I

House

I

\Vurcillg, - _

HClu,;e

Cooper Suldier

W ol'kslJop ... HOlls e

Accountant

! \Vamer, Williluil

Hou"e

PIUtHbcl'

W:lrno~k. John

House

IHonse H

OIH){,S

Engineel' Ii: Ilgi IIcer Pailltet'

'Vl1l'11l1ek, Hobclt "ValTellel', <TullIe"

Mnl'y

H'II.130

House

Sempstress

"Yatenl1llll, .Jl\1IlCS 'Vatel':i, G"'OI'l;'8 U272 ,\-Yaim',,:, Wil!iltlll 227a I Watet's, Wil.liillll Hem,", :J2i .,t. :>'.<\\'HlkillS, Fl'edel'iek ~2j5 Watldll'l, Sallll~d 'Y.·,[,,,!,. !);";itl .

Honse

Hon~e

2270

2271

I I

HOll iie

Olll'drlVel' .

I

.Jolll'nuli:;t Butchel' BJ'icldHyel'

!':nl'ili('Pl'

lalld ...

Il~·.()IISe I Hon,;e I

I H (Jllse I H,)\I,;c , BOlla.;

I

HI"'<;!>

" " "

,4: Coventry Court

and 5 Oil' IHltl'i;et sl. 11) (~Ileell street 177 l\IOl'u.y <itl'€et ·1 I .. it /,J e i1,lrk stl'eet 1 l\icl1'Il,Y place. 62 .:'Io,·.:y ~i!'eet St. Kildn road . (Jiu'dl;et' ~tl'/3et

III Fl"rtllcis street'

"

"

" "

118 Balik kitl'eet VI/est ,02 Clal'lllldoll stre'et ua J.iHle l~aglalt st. .if i P; i 1 I'i " t ~ '(' l t, \ yr d'" r i

"

,J

"

"

"

" " "

" " ,." " "

"

" ",.

"

" "

"

" " ,,

,",

" " "

"

..

" 1 1

" "

" "

1

" "..

" "IP

" "

..

II

."

.

"

"

"

"

i,

I

"

.

" " "

,",

"

..

"

"

"

"

"

,

"

" " ,"

"

" " ,",

I

a.

"

" "

"

28 Mllrket. street

1,

" " " " "

" "

" "

" ,."

~O CO\"'llll'y st., East. HI Olf Ihll'k ;,itl'eet 6 Clareudoll place 47 Pal'k ~t.l'eet West SlIlJdl'idge l'Ollt.! i\I(lJ'{w ::;tl'eet S Iildi"land" street 131 Hl'iJpol't stl'eet 173 ::Ilol'HY street YlllTfl 1M 1I k 18 l\[ol'lty piitce 10.) Bl'idport ~tl'eet

H~llse

" " "

" "

15 Uothlllll »Lreet 117 1\11'1. st.reet

House

Drapet' ilia l'i Il e l' .Meirinei'

" "

" " "

PHIIIW1' ;,itl"'t'!:

Hotl-c

"

l·t Pat.t.et':ioll place. Q7 Y;U'l't, pll,lce f2eOMol':l.y Sireet

I

HOll,;C

"

"

"

York st. E. & Chll'Clldon sl 45 Ooventl'\' street 112 Co\'entl')' st, East. 135 0111l'e11don street Bridport stl'eet 3 Clarendon· plnce 08 1\1 0 I'1t 'I' sii'oet . 117 Mol'l1Y street YOI'l, street East :;\iorny pl:we 171 Mum \' s t.l'eet ~. NilI'd! ;lIllb(:l'ia,nd St' (i,.l Park st l'et':t \<,ast. .l

'"

"

"

, Draper stroet 53 Dorcas sti'cet.

V,lCftllt land ... HI)!lse ' .. House

Licensed victllHllel'

"Vlil'd, Hellbeu "\V:1l'delJ, William

\~7a~hillgton,

.,. ...

IHouse. I

Hawlwl'

I Ward,

House House

..

" ",' ".

11.i. Moray street :.!Oi Moray street Siwdridge l'on 1

v

I-lonse

GCl1tleman

: : \Vllbh, Thollllls I 'Valtcl's, William

.. .

, Hous(~ Vacall t. hillel

Licensed victualler Jhil'ynmn

\Yalsh, LfI.\\TenCe

IHOllses

Hou,,;e Honse

..

24 UlJj()~l street 5 g \'ill.~ street

I

I

Edward .10hn IJllwrence

lanli~

HOllSl:1

SqullUel' Builder

" "

4H Nnpie]' stl'eet

'V,want bnd ... House .. .

Whad' clerk

"

1\10rny Sl.l'eet 40 Bank stl'eet West.

House Honse Honse 'Honse. HOllse

Engineer Laboui'm' J!:state agent

22!i3 \V1tI'll·eci.e, B611I'Y (32U4 ~:-Wal'n(>I', Oharles ~2(j5

V:lC1111t

..

"

l~Ul

HOllse ./ Honse . House House

'Marinel' Cal' lll'opl'ietor Dl'apel' Cltl'pell tel' Carp!,]] t <:.'1' B.uteher

W/l,1!ace, Hllgh ,VItHace, William 'VaileI', - _ \Yulmesley, Charles

John 22i5'l I W,ml, lVht·y 2258 . WIII'(1, .Matthew 2250 nVard, P 1ltrick ~2260

Honse

Clerk Draper .

2Q55 I 'Val'd, Frallci!> 2~5fi

HOll<;e

Jlil1leS

.

2:!54

House' Honse

DresslIIaker Journalist 'I' ellchel'

'Yulkcr, Robel't . 'l,;Wallace, He1ll'V Perrill

2252 2253

House

I Lltbourer

WIlJkel', J'ames

~Q49 'Walsh, 2~iW Walsh, l2~51 %WaI8h,

HO!lse

8ni Imal~ei>

l

I I

HOII!>c

Mastel' marine!

,~

Q5 Doi'cas stl'B{:l, East Chu'enl\oll place Cecil Htl'8et . .0inrcudon street Coote street Snndddge I'ond Dorcr.s SLl'eet Ea!:it MYl'tle :ot.I·eet S!\Il(l ri dgl! }'o;l.d .

House

StnlVfil'd

Walden, P. 'Walkel', Charles Walker, Elizabeth 'jA.Talker, F'rancis

Yarra bank II-! Nirnillo stl'eet,

...

Hou~e

Mal'illel' Gl'ocel'

~'Walkel', Henry

22-18

HOIl,;c

House Hoase

Storekeeper

vVainwl'ight., ,\Vil1il1.111

22ali

House

BUlwl'

22:32

land ...

Honse

Labourer

Waddell, David 'VaddeJ!, Jlulle8

2233 2~~35

House

Laboul'er

Vang-eyel', CatheriilO

88 PUl'k stl'eet East, (} Bm'leigh stroet 112 CecH street . Il'el'!'f.'l'S place I"Pl'l'tll'S place {I Victol'ia pJace 33 YOl'k street

House

Shi plVl'ight

Venl, Edmund ,Tallies VenheUl'd:, John Verity, Hobel'~ Viglll's, Mary Viney, Stewart 'V.

~IlRllgla.n stl'cet, .

HOLlse HCHlse

Tm'pie, 1\1.

'2220 UndeI'wood, Authony 2221 <\"'VantirJ, John :?222 Vannett, William 2223 Valentille, \Villiam

2230 2231

, Bonse

VItMlIt

'I'weedell, Joseph 'l'wBedie, Robert 'I'wellt):man, Thomas

2227 :.l228 2'Q20

I Honse

Bui1de~'

2214 2215 2216 2217 2218

2~26

Valllll1t iand ...

House

Schoolmaster Bl1tcher

'rurner, Sam!lel

Off Cecil stl'cet 40 1"l1rk street East St. ·'Vincent pI. N. 8 Off 'MI11'kt,t, stl'eet, 100 Olarendon stroet

House

Bntchm.' Chemist Tinsmith

'}\11'ne1', Heury

2224 2225

I House

Shipwright

~"Tlllloch,

"

,J

"

"

"

... , ..

ila l~

H 011 'I

"

" " " " "

Jl

" " " "

" "

"

" "

"

" " "

H,

" " " " "

,",

"

>,

,, II

1

1 1 1 1

1

1870_Stead-Willoughby  
1870_Stead-Willoughby  

Stewart, .James &gt;r.Stewal·t; John Leslie *Stevenson, John 2072 2073 U Union street '2160 'l'uoIllU9, Joseph Thomas, Charles Smal't Compos...