Page 1

, , I

,

I , "Fro: 06 Iv..... • "".' r~P.:t'lAl"m.t .l)I,af,fl. Zt' V.. t!lll ~ I i'lnd lliviai,m. , wIlien: Votelrfll f ,t elrtitied. I

"

"

"

.~

"

"

n

"

u

"

"

"

"

"

"

" '"

.

"

.."

.j

.

"

I'

"

" " "

77

oB

..••

17:)

.,"

78

"

()9

23

J,83H

IH40 18,n ] 8,12 1843

" " "

"

"

!).j,

1W

" "

113 17

Hobcl,t::; 1I1l"h ' Q Hobert!';, Lyu ill licbel'ts, Willb,m HuL!Jlt:::JOll, A leXalldel' Hobel'tson, DOlluld

.'

" "

8

Hitchie, Josepll Boneb, Jollll l{ouh, WaItel"

"

,."

1:1 Ii)

" "

..

"

"

102

"

" 'i (l

"

" " " >t

'I" ,

.,"

" "

" '.T " "

.. "

" II

"

"

"

"

" "

"

"

,~

"

1 1 1. 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 :1


BURGESS HOLLFOR 'l'HE BOROUGH Oli' El\mHALD HILL. ,j

I

Vowr's Surname nlld Christian Name,

.}To, I ,

V our'a Snrn:llne lind Chriotil!.lI :N&m~o

No,

Ocollpntion.

1930 . 10M,

H132 1938. 1\134

1985

2001

Schofield, Ellen Schofield, James Schofield, ,\Villia.nl' Scobie, Jumes Scott; James '~Scott , , John· Scott, ,J0)111 Scott; John' Scott, Joseph

2002 Ql103 201)4

2007

~~~~I

I

.'

2010

2011 ·1 Scott, Thornns . . '

Scott. William

.

2012

,.

J'

'1950 .1951

Hhll!'pe,Oba!'lesJoseph Sharp, Hugh . . .191)2 SLurp, William ThorJ)lls BooHeepel' I90R Shaw, Ann , ' . Dressmaker 1954 Bhllw,·John. Geller;.l !leulei: Hl55 ' Sheahan, ,John' Laholll'el' . 11MB Sheahan, Michael LlllwlIl't·I' 19~7 ~he9han, Pittl'ick DUll'ym,uIl ·19D8 Shehan, ,John· 'rnilol' 195{ISheddell, Willialll Bakel' 1960 . Sheedy, Putrick La90lll'Cl' ShelJard, George M, Sheppard, Ohal'les $Shepherd, Richul'd Shepperd, 'l'hpllHls She!'loek, JOllathan Sherlocl,;, 1Nilliam .SherWin,Chal'les j Shenvin, TIenuen Shenvood, Thomas SlJields, Samuel j$S\J i llinglll.w, 'l\'1lllco1111 Shimells, E(hnml J. Shipley, .Jl)[',eph Hhipley, Joseph Shipp, Thollms Shipp, '\VilJill!l1

. I I

1981 1\)82 198;\ 1{H4 1 \IAG 1118U 11187

l!lKR lUR\l HHIO liHn 1902 l\!9;i l\l!14 HlU5 1 tlUO Illfl'i 1\,1(18

Shock, J(Jhn ' Short, David' ShOI't, George ShOl't, William HemT Si cree, Laza I'Wl • SillI, Elizabeth ','Sims, George

Si Illeon, J U HIe>; Sinlpson, Elijl/h Si III pson, Joil II

!lIltl

Bit,uc.tion of Rateable Property,

District

and Division,

llob('J,t SiIllP~OIJ, WillialH Siucinil', Elizll. SillclaiJ', Joll II Sinciltil', Petel'

SillClllil', Pete!' Si!wlail', 1)!'lscilllL SlliCluir, TllOlllas 1\1. Sillclair, Willilllll Geo. Siuclai!', Willialll Sinn(ltt, 'VillhHlI 'lfSkcats,' Chllrlt·r;

I

Bank clerk StOl't:lllfU1

I 'l'insmith

19

ITiwmlith & sllOe IJ?Boot h·;] ge

House House House House Vfwant.lau(l...

Builder Cooper' Lrmndrf'ss

f House House

Engl'aver Miner Bootmaker Clerk Sailmalcer Gentleman

House House

12

....

l'

JIJ J(llJ

Ellginee!' Ho() k~el1['r liook"cllt!l' Tlliloi'

'Overseol' Chemical mallufactr J ourrtalist Master nladner Stonemason Blachmith Teacher

House House House House House Vacant lund ... HOllse Clerk 2020 Smith, James Licensed victUll lIer Vacant land ... 2021 Smith, James House Cooper 2022 Smith. James House 2023 Smith, James House Mariner 20:H Smith, John . House Soldi~Jr 2025 Smith, John Bouse Mason 2026 Smith, Joseph House Mll.srll 20'27 Smith, Joseph .... Licensed victual! el' House 20QS "'Smith, Leuis Fl'aneis Vaca.lIt iand ... Ii'Onmongel' House Q02Q Smith, Michael 2030 Smith,· Octavius MurillOi' Honse I, D,lir},man Honse 2031 Smith, Otho 2032 ~mith, RiciHUq I TlliJOi' . Honse . Merell/tnt Chemicul W01'\;s 2033 * Smith, Robert 2034 I Smith, Tbomns Portel' House Butch'll' House 21135 Smith, Thomas H~~i!"ill'esser House 203/i Smith, Thomas D. House 2()37 . '~Smith, Thomas King ACcollntallt 2038 Smith, 1'homas William Boot and shoe maliflJ House Blacksmith House 2031i Smith, William Draper House 2040 "'Smith, William 2(J-U Smith, William Stevedore House Stol'em,Hl House fl042 Smith, Willilam HOllse 2043 Smith, William Herll'}' Carpenter HOllse 2044 Smith, William Hell!'y Pltpel'makel' Oil & COIOlll' mereht. , House 20,15 '~Smith, Willil\ffi S.

Vacant luud .. .

geutlem;

II

.

Swr'enlall Boot. uwl shoenwkel' .Bu kel' Engille!'I' .LIt Ill) n I'e I'

PoiHttim:m

Civil Sel'vi<:e M:II'illel' . MII~lel' lUHrint:\'

! 'fimDer llH::l'chaut

.

2011'1 lR

~(J·HI

\'ictllullet'

Vacllllt land .. . VaCHlJt laud .. , V Ilelll! t lUll d,., House ... Honse Honse House House YitclHlt lanil ... Hoase House

II ~ll)

1 ~a\V\'el"

I

54 57 101

~~IHi

Lic('ns(~J

...

House House HOlwe House Vacant house Vacant house Housa

vVil'e\\'('3W,I'

1

S4i!tOlli lwbed

Slater, George . Slattery, HonOt'a, Sl~ght, William Slim's,Robcl·t Smith~ Adam Blair Smith, Benjamin D. Smith" David *Smitb, Ebenezer

Manager .Cal' pl'oprieto~' Shoemaker

2u50

2051

2tH') 5 ~\);; U :ttl :'i7

2iJ58

lW5g ~(}no

!lOti! :WU<l ~~Ii lj;J ~O()4

Smithers, 'Vimam J, ~myth, Tll€l'esx Sneeo, Mal'Y ~ul)wden, Citl'Ollu6 Soper, William

Soule, Clludes Southgate, Edwll.J'(l Soutbgate, Robert Sparkes, li'rancis Spelu', CharleS Spent', UicillH'u Gibb SpelJl.!(·, BI\l'll!ihas Rp€'lIce, Peter "SpeHCCl', '1'hpmas R. Spence, William Sproule. An<Jl'ew ~lH'()Ule. Thomas Squ!l.l"e,Arehibal~

I Clerk Teacher

IMastel' marillc!'

I

\ Portel' I Sh~)·~llIakel·

HOllse

.I:lo II "13 HOlloW

HlllJ,W

House HOlll:ie

Hou,;e VHclln~ hOllSU

House House H,)USC

I Huns\)

Stainer, 8nmne!

HOlJso

St~drul'J. Jamcr,'

Honse House House House

StullllOpe. William

'~St!1l1sbul'y, 'I'h(llnaS

Stapleton, J~mes Stnl'ietql'!. J aho

J

Ho.usc

,J

I

Emel'nld Hilll

Sandridge road Sandridge road

"

liJ8 MOl'ny street Stead street Stea/! street

lIS Little Raglan st. 4 8 32 101 31

55 2 7

7 88 30 49

"

"

"

I I

York place Raglan street Bank street West Dorcas street Il:ast Anderson street ! Yan'u bank Montague stret1t Dorcas street \VeS1 Agnes place 1 M.)'I,t.le street Mal·tin street Andel'sol1 street Napier strEet Ofr York st, East PaJk 'street I Howe crescent i St. Vincent placeS'1 Sandl':dgs road Sandridge road

I

Yurra bank

I

4 Palmer street 5 Off York street E. 65 Little Park street :n York street 91 Cohden street Clat'endon sti'eet . Moray st!'eet 28 Palk street 8 Raglan place 1 Hi Fel'l'p.l's street 52 Cltu'endon street Ylll'l'l1 ball k 4(} Ball k street Erist Off Coventl'.., st, ~: 5Qi Clarelldoll s"tl'6et St.. Vincen.t pI. S, 83 Clul'endoil street. St. Vinceut pllice }I; HH Clarendolt :street B l'ooi(e street 155 CIIlJ'endon sll'cet 15:1 EasterIl I'O!l{/ 137 Mom)" street 28 Purk street; East MOl'flN street 8llnd~'idge road Clarendon stl'eet Merton crescent. 13;') Morl\\' street Qli .Bl'iuj;·o!'t street 13 C{)\'elltI'Y st. \Vest 83 ,\ IlH'I't I'llltd 11\1 Haglllrt street EI'ille place H O'Gorm!ln J)lIW8 50 Bauk street West .2a Fl'lllll'i~ ~tl'eN ,17 Y,lrk st,'ed East Alhert street Qi Littlc\ Park "t.ree!; I 4 on Ballk street E. : 1 IHj 1\1 I! I'll I' ,. t red . ti~) Rl<"h~u ;;trt'et '" str€et Il U Hliglull 30 Gnlllt street l(l Dorcns street, Vi'e,;1 7;3 Ctarell(lol1 stl'tJet 10 Hill stl'ctJ/; 15 YU1'ra piuee 131 Mol'Hv street ~ Clll!'l;'c s\reet S;llllil'iJge

1'01I(l

13 IJuilllel' sf!'ee!' SUlJdihwds street

" " " " "

" "

" " "

"

" " "

JJ

" " "

" "

"

."

"

" " "

" "

" "

"

" " "

" " " " ,. " ." "

.. "

" ."

." " " " " " " " "

" " "

" "

"

" " "

"

" "

"

" "

"

" "

" " "

" 'I

" " " " "

"

" "

"

I'

"

"

" " " "

" "

" "

"

" " ,",

"

"

" " " "

" " "

" "

"

"

" ".

"

"

" "

1 1 1 1 1 1 1 1.

:J 1 1 1 . 1 1

r

1 1 3 .1

1 1 1 2

1 1 1 1 1

"

"

"

1

II

"

"

l'

1 1

"

"

" "

1 1

" "

" "

1 1 1 1

" " "

" " "

"

Vote!' s entitled,

"

" "

" " " "

No, of

to I Yutes which ,

---.----.------

I

Snilmakel" IJHbolll'el' ,Cidl Sel'viee' COlll l'c)sitm; Built]e!' Fuel mel'Chnnt Tallowehandlea' Nightllinu . Stewiil'U

Hilllll~on,

Sl;e:Ty,WilJinm

Sldnner. Frederick Skinner, William Slade, }I'redel'ick Slatol', George·

2013 Smith, Edwin' QOU Smith, George B. 2015 *Smith, Hem'y Joseph 2016 Smith, H, G. 2017 Smith, Henry Qo18 Smith, Hugh 201U *Smith. Ja,mes

See bright, Michnel Se.ident'chneur, E!iz" . ,1914. I SeJby, James . • 1945 , Sellers,Robert 1948 Selkirk,Thomas l!lH' Seniol', 'J~eph 1948 Shacidock, Petnr . , 1919 Shanahan, Pat.rick

l(HlJ . 1980

.-----~-- ..

.'

·.1·I. .Scully, Mi.cbfiEl ., • . . ' .• 19H· *S~dge6e!d, 8; Wyatt

1942 1943

I

2005 :2006

rScott. Peter:.

.

Descriptioll

E1ec~()rD.l

:1

..-----:.......----

1928 1929

Occupation,

"

1 L 1

1 1 .1 1 1 1

1 1 1

1 1

1870_Rayment-Stapleton  

" " " " " " 17:) V.. t!lll ~ wIlien: ., 1 " 1 1 " " " " " " " " " " " " " 8 I i'lnd lliviai,m. , Iv..... • "".' . t' 1 1 1 1 1 1 ()9 ,. Vote...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you