Page 1

,,'

"'t",

BURGESS ROLL IrOR 'J.1HE BOnOUGH OF EMERALD HILL.

--~---------~----~~-------------~--~----~--

I

"-T

M.

-

1(tI J2 "1 1!

Ifl3 H)4 19[;

Inn 107 HI8 199

I

"',t,,', S"""m. 'md Cl."'ti.. N ,m..

iIBrims, Alexnnd'o!r

I'lg 1 , 1 Hry Iln B ' 1 t 1\1 A

I

Occupation,

I

nnn ress

'

L d Carpcnter Lanlldl'css Mason Labourer

BrucE', AlIIl Brnce, "Willillm I Bnlllting, Owe11 13 rUll till g', Hellrv 13nchalln:D,Cunningham BlItcher J3uehunnn, Thomas Tailor 13uekhul'st, \V. P. Auctioneer

.201

202 .203

204

Buckland, John BU1'ke, Thomas

LnbouI'er

Bud,o, l\Iichael

l\fal'i 11 or

HOlls e

Bul'llcy, Fredel'ick Burns, Edmnucl

Clerk

House Honse HOlls e

120 Littb Hag1nl]

Hou~e

I

I

i I Callnll, MlIl'doch

:lIS ~1!J

1

Oa1111 1'(1 , Philip

1

Callinan, A.

I Cnllendel', Allllrew

;2;20 ~2;21

1 Calnall, Helljnmin

~;2'?

, Call1an, FJ'I!/wis I CallJeJ'OIl, .John Q~-t Call1fmm, 'YilJianl 2'2;")

I

Campliell, C,~h:Il'lOS ' Ca . I Jl bell, ,Elllm. 227 C1l1llJlbell, 228 ICallwoell, .John ~:.lfj

111

']I,hll

I

I

I

!

House House

HOllse

Stnker

Ho llse

Boilel'lllllker

House

, Unknown Bookbillder

I

House HOI!~e

.:u:ll'il1(>I'

.2iW !Caml)bell,.]olm NormllIli SlIITr;YOr

220

Call1pbell, Thoma::; ' ClIllll'oell, Thomas 2:J:t Cantcl'fol'd, G('oJ'ge 2;J;3 CallU'I'i()l'd, ,ViJ1iall1 ~~;-l-t CH\'ailol'l', AI/t.olJio !):l.i Cardiff. cl'IWllla::: 231i C"I'It.(lII, Y\"illiam ~;J 7 Canler, Pa.tl'ick 2:J~ Cm'!', ~T()JlI! C,ll'I'iek, ltubelt CIII',~(' ••Julm 2;ll

1

(.·nrtt~l·, (;c~Ol'P); ..::\.

en dCI', 11 e1lI'Y

:Uli 2-l7 :.! -l~ ~~

I !l

~2.) I )

:2;}1

C;ll'tel',

SI·,,' i

1Jl1lS

,r.

10)" ...

~.)i)

~~ ,in

:.i.j ;~<ii'j ~.jU

~lill

~()1

:.! (j:.i 2!l3

House

Ho llse

Hflotmaker Pl'iJlt"l'

I-iou,;;e Hu use

: La lHJIIl'el'

I'Io mie House

i PI 11111 bel'

Clerk S 11 pel'cn I'go

I HelllS':}

, Ho llsc HO llse

:\Ial'iJlf1l' Ca iTj el' Clll'Pl'll tel'

H(\l1se HUIl",e HOllse

Hail \\'ft" P"rter

I H(lu~e

Bn lch(!I' 13l'j,:kbrm' :\ImdilJ't1e,;iglll'l'

I HUllso

ClIl'tt,!" ,\Yillialll Clll"t\\'ri,~'III, Fl'ltllCis A. Sllopkt'cpcr ClI",icly, AmI :\ tllle C'I""idy, i\fHIIII'~\\'

('lt~,~i,h, P:ttl'id: ('list 11<

,] ,J!lll

('ntll, J,,jJll

E~i('II,)

('jWlrlH'I'S, (; t:IJI",!,!',l

~ Ij-l

lIai!'lll"esser I_abOlll'cl'

BOllc c'I'l!shcl'

Carte!', .TlI!II('~ ~·l ;}

House Ho llse

l'hlllJl];t'!'!1Iill,

1':,iwilJ

C L1IJd)(T,~, 'I'l'''llla,; Cil:Jllll,j"ll, (;t"IJ'gl' (;llulllpjOit,

{;"''''~'';

ChalJt, \riliilt!1 I Ch:IIJ[, '/ /Ill I, 11 "111"\' 1(~ila/lffl"ll, ('!Jarllilio , C1WI'III1l11,

Fl';J)H:i.,

I {'liltlllllall,

.Tojm

i Ch'l plIlall, 'Vi Iliam

HOlls. e

I HUllse i Hnl1>o IIOllse I-loll se

La lJOn reI'

IIT

,Ldile!'

i I r()USe

C:l!'J lell tCI'

i

. Sll il'lI'l'ig-ht Plum bCI' : Dl'flPl'I' , Stolwr ! L:tillltll'er , .\lal'illcl· i (h'lJtlewomun i CIll"l'elltCl' ! ?lfnstcl' muriner

: :\fal'incl' ; Cllapn11:n, \\TIll, Daniel I Butcher

Oil ,,0

House

, 1-1011;';0

Hou<;i3

House HOll se HlllI'ie

HOlls e L:IIH1

I I-lo uso

I Htlllse I-LHlse I,House i

House

J

~t..

..

I!

I

lDcscriptioll and Situat.ion of nateaLle

~71 ~;Q

'

:} 7 (j 'J' • I -,

" " "

"

"

"

" ",, "

"

" "

"

"

"

" ,' "

" " ,",

"

"

"

"

.."

1

,,

1 1 1

"

1 1

"

"

"

"

I

"

"

1 1

I

I

,", ! I " 1

1 1

I

1

:: I

1 1 1

"

AI

Clare,' John

Colclough, Richard

Sawyer

!M.D. Labollrer

!

Mi Il et' Labourer D~.il'vwomall I • I·Jewellel'

House

I Law elel'k I

House House House House House House B:ouse

Sell! ]\>,tI'8SS

Labourer Labourer

, Ciel'k

I

l\[erchan t

Coldbaclc, William Cole, John Colley, Matthew ;l()7 COIli{lgS, WiIliam :3118 Collins, ~Tall1es :l!iU CollinR, Jolm :no Collilh, .John ;;11 Collins, J ohll aO·t

Shop Stables

1

I

Clll'pellter

Bi l'ellll1 I! Bone crIlsher Farmel'

:]12

UollillS, John :i1!l Coloulloull. Robert :)l-~ CUll~ym:, Hobcl't ;llii I Conder, HelJr), Jones

Maste!' mal'j uer Shipwright COlllllJission ngent Clerk Brllssfoundor Clerk

I

Dl1il'ywoman

/

I

:nu COllillg-hum, WilIium :)1; :31 1./

ConneIl, John

Cl'ennell, John COllol e , Bridget

Collol e ,

ThOllIl1S

Coo III bes, GCOI'g'e I Coolw;;, :l'!:J / Cook, Arehibald

;l~2

~~,l

:,l'Ji! ;:~fl :127

:l~8

;-~20 ;;;30

~j:n 332 iJi3;j ;]34 335

Jallles~

Land' " House '" House Shop Huuse HOllse House House &: stol'e Ifouse .House HOllse

StOl'eman Locksmith l)lumbel' l\ln.riner

:lil5 :WO

:In

I

"

C:lI't.Cl'

Shop & store

1

" I

I

" "

Claney, John

Colclough, John

303

1 1 1 1 1

"

"

aOQ

:n!l :i:W

"

" "

" ", "

1

" ",,

" "

"

1

"

I

I

1

1 1 1 1

I House House House House House House House House Home House Heuse HOllse HOllse

Shop & store

1

"

"

I

I

House

Land

1

" " "

"

I I

1

1 1

"

"

i

I I

1 L

" "

" "

StOl'crnan Ci,viI Service Pninter Fancy dealer Clarlw, J':llles Engine driver Clal'ke, JUllJe" llobert Chemist Clul'kt" .John Shipwright Cl:u'h', .John , Milliner Clal'h., TllOl11as Storeman Clal'1,e, TbolJ11ls Shoemaker Clal'ke. Tholl n1.s P. Timber merchant Clnrke, 'I'hOllHl S \Vul'chouseman Clltrke, Thol!las John J\1.D, Claney, Jallles Plasterer

1

"

"

'"

1 1

" "

"

Accountant / Clerk

Stables

"

"

Chew, Tholll llS Clli\-el's, ,John Cuff Chl'istie, Hobert Cluphfl.nJ, !::illfllupl Cbll'ke, Al(.xllu<.ier CI:u'ke, Ann

House Home House House House House House Shop House Ii'actol'y Home House Honse

1

1 1

"

G en tlernan

1

"

"

House

Pai 11 ter I l'OIl mOllgcr Bootmal,CI' House COl'dial TIIallufacturer House IHcrehant Shop

"

" "

"

1 1 1 1 1

" '"

,",

"

1

House

Gentlewollmn

Cla:;;.;en, 1\'ie11oll1s :,!,,-, 7 Cl:1,\'('Y, Wm, Robel't C la vt 011 , Dan ~I~!t Clayton, Geol'ge ~!Irl ClaYlolI, .Tohu ~nI ele';;!',Y, .J nlia '~H'2 Clt'IlJiIllH'll, .Joseph J. :2!!;3 OleYel'doll, Willi illll 'JDJ Cl llll ie, l\J ul'ga l'et ~H5 CO/JOll, Jallws ~!ln Cotfey, Dall iel '2!17 Cotlin, Thomas ~ni~ Cog-dell, William 2!J() Cog-hill, GeOl'gc :1 Ii {I CollCn, Joseph ;)1)1 COllIl, AlIdrcw

1

"

,.", ,

,!.s Ii

1

"

"

:,! .'~:-;

1 1 1 1

.

"

~2R.t

1

"

"

~!:~~

1 1

"

" ,"

i!i ';,",1 i 21"1

1

"

"

~!

1 1 1 1 1

"

H

'271l.{

1

"

"

;J i 8 :? i-I

3

"

" ,.

,

~?Il ;~

IHouse

Engineer Steward

Chesllcy, Gl'nce 8hessell, ClJades

;!4i!J

I'

"

DI'n.P€!' street Palliwl' street 11 1\I vrtlc stl'eet 63 C(;ven tl'Y stl't~et Fen'm',;; 'street 10 Cln,l'endon place 1-10 J\fomv stl'eet YalT:{ Bnnk 'In Coveli tl'V street fl Alfl'l'd l;lace 22 Market stl'eet 71:1 Cm'eJltl'" street 70 Hnglall ~tl'eet 104 Pal'k stl'cet .East 7 Lam'ifl place 2 Cll:ll'le<.; stl'eet 15 Oft' DOl'clis street Rerviec creseen t 11 Hothnm ,;tl'eet 4-!) ]\fad,ct st!'eet S Alfl'('d pll1f!e 4 Litt.le Rnglflll i';t, U Bank st.reet Enst IhlJ i, stl'eet J':ast 5 Yictm'in cot.rages la DewlIJ!'hil'o eotig..:. 17 Little PiU'].;: I'tl'eG! !H Ballk Rtrect \\'e"t nG l\lnl'flY stl'cd 37 noreas stl'E.'et 'Vest /} Clal't'llrJllll road I 11 Pllttel'son plnee / 2 York strl~et 1:~ EIIlf'ml<l stl'pet I/)n Nnpicr street 88 Fel'l'lW8 stl'eut 71 Co\"elltlT !iII'PCt 22 COVf'lltl'~r plnNl i 011' nOrtH" st. ,Vest 8 Clal'l'w]oll road 17 ?lIIll'ht street 17 0111'111101" stl'eet ]2 & 14 E\'ille Ml"ect 130 lbg'lan street 1 OfY YOl'k !-it I'f~et W, a Divi . ;j,)jJ Place 112 York street 11 E IIlt'ral,1 st l'cet St. Villccnt Plllce 76 }\foray plane 1 Nllpicl' place 4 Clal:elldon place 17 Yor!. street 29 YUl'l"a street

'1 (i (J

"

" " " "

I

,

" ,;

.

'" ,

House House House House House

Sailmakel' Dlncl,:smith /' Mal'i ller Hnw!H'l' , Shipwright ! ;';Ilwltel' ' UI/kllown !

"

)Jomy street 83 Raglan stl'eet

House Laml House

" ,."

, Chat.tertoll, 'l'hollltls Cheese, GeOl'ge

Ii:,

,'l ~ 11

"

"

I

~! Ii

" "

" "

1(1)

House Houslil House

I

"

2 Ce(~il place Nort.h 21 Cecil street }\foray street

House HOlls e

Occupation,

I I

Dairymall Labolll'er Stewurd

I HOllse HOllse

I 1 /

I

House House House

HOlls e HOllsc House House

~i'el'l'y le~see i l''<:Il~lel' manufacturer House /l\,lnI'luer ,

Cook, CII,~ll:lcs Cook, Wdham Cookson, .John Cutter 1 Cooper, Edwal'<i WiIsou/ Solicitor Oooper, GeOI'ge LaboUl'eJ' Cope, James Stoker Copeland, David Labourer UOPIJin, 'I'homns Saddler, CopplestOIl, John i 90lnposl~or COl;lllick, Timothy 1"11 00 III l11.e1' Cozel', Philip 1Laboul'el' Cosgrnve, Thomas Labourel'

House

House

HOll se House House

Housc

I

H. ouse House

, House House

House

No, of Votes to which Voter is

Elcctnral District awl Division,

l'rollcrty,

"' "'

Snll<ll'iilge 1'Oa r1

House House HOlls e

I

ClI1'ist-iall Name.

!

~!

r'

VoLer's Sllrnumc aUlI

Xo,

,

I,

' Land House Lnnd House Land Land House & Shop

I

5

-~---~,

stl'e~t

Clal'e1ll:10n street 74, Nllpiel' st.reet Clal'enciolJ street 114 C11I1'elll!oll street Sand ridge road SaIlfll'idge mild St, Vincent. place ' If CroWIJ street 114 Co\'(mtqr street E. 113 Fmnc:i" ~<;treet

I

V",.," .

m,i,"".

12 Hill Ht.I'oet Emel'llld H i l L / I ' 27 Bl'idpol't "" 1, !) Off Rnnk st.. N, "" ] 13 l\fnt.le street I'" 1 5 Off Bmlk street \V. " " 1 no Hagliin street "" 1 105 Cohmtl'v street E. " " 1 1 olr M:l.l,lwt stl'eet 1 Ch:lI'les street

House House -House Land

CaJ'penter Burl1s, Jo~e]lh Lnoourer 2ut.i ~Tel'chant 207 Bm'u, J, GOllIso n Buschlllan, Ohs. Louis Tobacconist 208 Carpenter 2()H BUl'zslieh, Anionio , Butche]", Chal'les Agent no Labourer 211 Butler, \Yillinnt ~t~tt:l'WOI:~h, Nathaniel ~(n~~11 I B,}Cls:,;, AllIed Clod. 213 Bye]", EdwHl'J I Lahol11'er 214 , Bnllc, Robl.'l"t Anet.iolleel' :.l1i5 C;l1fme, l'et(ll' Shipwright !HO Gal'dellel' , ;H7 I Callfighall, Thomas ~O!j

,

House Honse HOllse

Builder

BUHGESS .ROLL FOR THF. 130nOUGH OF EMERALD HILL.

KIl, ,"f \'ohi'I" "tt,s tll

m,tri" ""d Electornl

I mllitled,

H(}llSe House

1 200

t lJ~'"p"on ..l'd'"1''' Si."'io,, of R'''',hl, .y.

clJtitled,

------------------~----------~-----Moray street 17 York ~tl'(~ct W. 13;3 C<'cil street

Emerald Hill.

" "

()1 Clarcndon street

" "

"

40 Cobden street 1 Victoria cottages 10 Nimmo street 8 Pl'Ospeet plaee H York street !) Bridport street 10 York plaee Sandl'idge road 16 Hill street

"

"

" " " "

"

"

"

"

,!'

"

" "

"

"

"

" " "

"

"

" "

"

"

"

"

" "

"

"

1 1 2

I

"

" "

"

"

"

"

1

1

"

"

" " "

1 1

" "

" "

1

"

1

,, ,, ,, , "

1 1

"

" "

.

"

"

"

1. 1

1 1. 1 1 1 1 1 1

" "

" " " " "

" "

"

" "

"

"

1 1

"l'

" "

"

1 1 1 I, 1 1: 1;

"

"

" "

1 1 1 1 1

" "

"

"

1 1, 1

"

" "

"

1

1 1

"

"

" "

1 1

"

" "

" "

" " " " "

1 1

"

" "

107 Clarelldon street 25 YOl'l': street \Vest 167 Clarendon street Li ttle P:U'k street CbrE'udon street Enstol'll Boad 167 CI:ll'endon street Little Park strect Clal'endon street l\Ioray rdnce 115 Little Ihgla:. st, 00 Pal'];: strect east Y Ol'k street cast 40 Cobilcn ,~treet 55 Park strcet .K 3;j Market. street YalTil BallI. 15 YlIl'J'll placo 80 York street Yan'a Bank (l FowIcl"S hllililings 80 Haglau street Off CeciI street 11 Moutugue street

York street 41 DOl'cas street \V.

"

"

Nelson road

I' I' 1 1 1

"

"

G Victol'in place 41 Cecil street 10ft' Bank st. ,"Y. ,~2 DOl'cas street \V, 23 Dorcas streot 3 Chair! Road

\Y .

"

" "

" "

42 York ~treet 26 IJad( ~tl'fJet 13 Little Park street Drape l' street 4 Little Bftllk street Bauk street west 76 Covcntl'y street 2!} & 31 Dorcas st, W, 20 Yarm place 2HI Momy stJ'eet 22 Yarra plilCd Off MOll tugue st. 52 Howe Cl'CSCel1t

80 RUIl k ~tl',-!et

"

" "

SI) DOI'cns street 53 Little Park street 81 GoLdcn strcl)t 51 Nelson road

1 1 1 1

"

" "

"

Yltl'l'a BILn k

1

" " " "

"

130 Clarendon strcet 8 & 10 GI'eell f'tl'eet YalTiL 13an!,

7 Ken), place !} Yarl'H plaeo Q }\imnlO street 1--1 ::\imnw street Yal'l'n. BUll k

" " "

" "

56 York street Ban k street east 15 Bl'idport street 125 Moray street flO Yo!'k street west Off Montague st.

1 1 1

1

"

1

" "

1 1

"

"

"

"

" " "

"

" "

1

1 I 1 1 1 1

1

1.

I '~T'

1f:

.',


!

!.'

~

~:

BURGESS ROLL FOR THE BOROUGH OF EMERALD HILL. BURGESS. HOLL FOR 1'HE BOROUGH OF ENIERALD HILL. Voter's SurnalUe lIull Clll':stian Name.

No.

Occupation,

l'rol1erty,

Di vi::;ioll,

---- ._--_._--------336 837

338 330 3-10

3tH 342

Coshan, Thomas C08tel1o, Cath8l'ine Costelb, Henry Cottel'i 11) Ho bel't Council, Hichard

ConciJ, Willium COllrt-ne)', John Cousland, Archibald Consins, Chp.rles Cowen, Thomas Oowieson. <101m Oowper, Charles

~43

344 :}45 a40

OOXOIl, William John

Pubiicl1l1

Crubtl'ee, Thomas

Labourer

I Cmmond, ,\Villiam

35·1 I Craviuft, Josuphiue 355 Creighton, James

1'

IOro11c11e1', Cl'OllciJE:l', ,Villiam .J oh n

;303

CrowJe, Jo~eph T,

Crowther, Josepb.

880 ;~81

:l!!8

i

1Ja"j,,,,, Et1l'1ul'll

Dari.;, "\<:!'()11 ano 1 V:, "is, J1 (>IlI'.)' ,JOO 1 Dari,., ,} ()Im 41Jl 40;J 4J;i

101

Licell;~p'u. victualler

.Laundress Solicitor Cl)Oper Labourer Brewer

:i8 1134 102 4

..

House

r

1

I

,V,1.1'ChOUSellliln Ca r]>f'lltt'l' Ellgilll"t'l' J"JII~·I'llce'I'.c< co'" ];!'u,"-sf"lIIHler

.1-',tl'!tit'r G "ll tl("m:m {' val' 1Cl' C'I.)'I('1'

Olltfittm'

Bhi]l\\,l'ig'ht. }:ll.dlleel' I Hig~~('I'

I Pln~tlJ\'(l1'

Labourer i PoIi,;hel' E)]gillccl' , Jla!-lt()l' mal'iner i~lieumled victualler I

i

Davis, ,John Dav!:::, .!"illl DuYls, l:obert i l'la:-:tol'el' ] I'll'ifl, Th()~, IIollJle i JUerelJ:llIt . J)" W30ll, Itichd. HOl'Utioi Ci viI, Service

I

I

405 4U5 I/ Deakill, Sal1luel

Al'c!lltect

Honse House

House B il\l,;e House Hou,;e Honse Lalld House House HOllse Bon,,;e Honse Home i House House Hou::ie House Honse House Lalld

I

HOllse 1

Land

House House , House

" "

...

"

" " " ,", ,, " "

"

"

" "

"

1

"

1

" " "

1

Dl'11I<c", .Toseph I )Ollflld, Thoml1s

1

Dellllebv, Cat-herine

" "

"

"

"

"

"

"

"

" "

" "

"

"

" "

" "

"

"

"

"

" "

"

"

" " " " " "

" "

" " "

"

"

" " "

"

" "

"

" " ,",

"

"

"

" "

"

"

" "

"

"

1

"

4;j;i ,1;;0

437 ,1:l8 J;;!I

4,W ,tU

4,j 2 ,t13 'it-t

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

IPlasterer Clerk

,I (j il I i),L

,[ U5

.

HOllse

Hou:-Je

, l\Iillillel'

Ronse HOllse

Coach blli lder Carpt'll tel' Engi llller Teacher Let.ter,sorter C1el'k Labourer Tailor News ngent

HOllse [-:louse HOilse Honse Hunse House House House House Honsc HOllse

II

Dyson, WilIiam Eat'IlShIlW, James Bden, John Geol'ge Edglll', AmI w. Lindsay Edgley, EdWlu'cl

Edillgton, ,John JGdmoll<is, Barn'nel Etlwards, Joseph Edwal'ds, Richd. Thos. l~dyvalJc, Geol'ge Elder, .Tolm Ellard, \Villiull1 Ellerkel', John

Smit.h Mariner

House HOllse

Butehel' Machine I'lIler Gentleman l\Ial'illCl'

Dwight, hnhell

Dwight, Thomas Dykes, Geol'ge Dykes, Hobert

House House

Lard Land House House H(,use

Grocer Boiler maker Plasterer 1\la s tel' muriner Storeman

1

I

HOllse

Honse

Bonse

I

I House

I

Commel'cial traveller House Sign writer House Slii pwrigh t HOllse COl'dwI1il1er

Collector Plasterer l\Iarillel'

Duilucl' Tailor COlllmercial agent

...

Land

Shipwright

i

,

House

Grocer

VllIlll, Bnl111ah D11I1l), John Dnllll, William

Dnl'l'flut, Joscph 1.)/ Dllthie, Geol'ge ,1.;,'; Drake, .John ,I,; \1 Dl'i:.;oll, Edwflrd .[ Jjl) Dl'l1cl', Williarn llil Dl'ytidale, Adnm ·llj'.!

HOl1se House Honse House House House House House Land HOllse

Labourer Sl.ol'ell1an

Dnnlling, Hugh

\;jlj

Huuse

Master mariner . Licensed victualler

·l>ullfltllll, .hs, Hichd, I Durham, Chas. James

1 1

Dow, Robel't Dowden, --_ Dow, Will i:ul1 l)o\\, I i llg, l\Ittria Dowlillg', Salllnel 1 lowl iug, Williatll Dowuie, Thomas

Shoelllaker Smit.h LaboUl'er Ln hourer P.lttel'll· maker l\ia~tel' I1lI1l'iilOr

DUl1can, John DUllean, l\lar." Duncnn, vVilliam DUlIdec, Juhu Dlllln, GeOl'ge

4;;1)

1 .l 1 .l

Dome)" Thomas DoveI', 'Vi 1I iam J)OUglllS, Michael D01lglns, Charles Dow, Willil1ul Henry

Duncan, Dayid DUllcan, Dadd DUl1CaJl, James C.

4,1;> ,11 (j ·i'l i

1 1

Geul'ge

Baker Duins, GeOl'ge BoydeIl Gentleman

1

"

"

4:::2

.j .[ ! J

" " "

II

" "

,1;):3

4.[,'i

"

"

II

Do()lal1, Dt'nis

4'?O

House Honse House Hom:e House Land HOlls e HOlll'ie HOlls e House H ons('l Hons'e House House I-louse

Moulder A l'chit.ect Machine sewer

Clel'k Ci vii Servie e Civil Service

1 1

1 1 1 1 1 1

"

II

House

Land

DOl]0Yllll, ,Villiulll

1

1

" "

" ",,

HOllse

Merchallt

Contractor

4 :~Il ,1;11

1 1 1 vI 1 1 ,. '1 1

" " " " " "

" "

House HOllse HOllse

Bntcilm' Clel'k Engillecl' .

DOllovan, ::'IIichael

~ ;1.1

"

" "

" "

1 1 1

"

" " " "

HonAe HOlt~e

Pnblican

4Q5

DOI'IlIl,

" "

"

" "

1

"

"

H01lse

GllllllHt];er

])01l0\,1111, J\:IIll'y

~,

" "

House I Housc : Honse I House , House

Engi Ileel'

4.~.1,

1 1 1

"

"

I

1

"

"

"

1

"

" ""

"

1

"

" ,, "

FelTers st.reet Ciarendon street Off MiU'k et street Park street west Rnglan street

l 1

" " "

"

Coventry street \V.

J)icksOIl, Hobel't Dixon, Angn:-;tus Dixon, EdwHl'd DYSOII, Willinm Henry .Dobbie, A1H1t'ew J)odd, Ilem'\' Duig, AlexaI~uel'

1

Description and Sitl1ation of Rat.eable Property,

Ml1l'iner Storeman Shipwright Clerk Ci viI Senice Dressmaker

Deslnnclel', Mat'Y Ann .DcVel'flIlX, Alexander

"

." "

Occupation,

1)eftR, David J)ceble, John Edward 1)ompst.er, 'VillialU Den t, Thomas Dc Phillippe, Joel

1 1 1

"

"

VV.

52 Ballk stl'cet east Peners street 1 Off Little Raglan st. 207 lVlol'tlV street 11 Palk ·street 144 Moray stl'eet Coote stl'eet (yard) 21 Coote street 53 Covelltl'Y street W,I Oft' Cohelon street 148 Clarendoll strcet Myrtle street Sauul'idge rond R2 & 34 Charles st. 15 Co\'entry pluee 1 Off NOl'thl1lbl'ld. st'l 25 Union street '. 29 1'0]'];: street 20 Hothl1111 stl'eet 50 DorMs street W. 100 Little Raglnn st. Ceeil st. & Grunt st. N apiOl' stl'eet 121) & Hl7 Cecil street enUUeH strBet Cecil strcet Hi Little Pal'l( street \J Moray place 51 Bank street west Dorcas street west 21 PHl'k strcet west /!l Li ttle Park street 121 Hnglau stl"(~et 5 El1lemlu street 83 Nelson road 11) Hotham stl'cet I 12 _Fowler's btlildblg,~1 Nnpiel' street St, Vincent st, IV, 82 Park street cast ,\&2 Bridpol't stl'eet 51 Nnpim' :st.reet 2 DOl'cfts place 8 Little Hnglnn st, 13 H othalll street 187 Clarcnclon street 11 Cl'own stroet 74 Litt.le Park ::;t.l'eet 76 Cob{len street ;'0 Park street east 88 Napiel' street l\IoutHgne street York street west Cl I'a 11 t s tl'eet 127 Haglan street 3.'l Doi'cns street W. 8 Cecil Place

"I "

"

2·1 Bugian street "

Land

Gelltleman Ulel'k

~treet

H~~--'

Etll(wald

27 York street 68 Hnglan stl'eet

HOllse

Storekeeper }Iarinel' I :'larinel'

28 Bank street. \V. 120 HlIglun o:trcct 1 Nelson phlce 1 Ullioll place 30 P:u'k place H5 MOll t.agne stl'eet 44 Pal'h strept Ceci I street 4i N.,I"oll road 1 ( ) jf Li tt,lo Park st, 1-12 l\10I'H.V i'tl'eet 20 l\1111 k'(!t street 1lO York st.reet

15 Yod,

House House HOllse i Stol'emnn House 11Iol1se & lund ngent House I Police constuule HOllse House 'I'encher ·Hom-e Aeeotll1tant Ll1nd LfUld House Land Land Dale, Robcl't. Cal'penter Honse I Dalv, \Villiml1 Carpenter House ! DaltolJ, John I Bllt.cher Shop Lnnd DH];o)}, \\'illiam Henry I Agent House

Dnl1',)")]I)I](', \ViIliulll :W2 ]):ndlY, H)'. William ;18;3 , Dlllltl, Elizltlieth ail I Dallid·;, Churles 385 !):\ll~el.-~, .John ;jfW i>:lltks, Benjnmin ;387 -J) ,'II-I" ' , 1...·.\)1111',1 ,;" ,. :J,~FJ JJ:llJ I·:~, ,Jllhn ;·3·'V D;tl'lillgtOIl, .Tohn !l\l [J Dm'('ll port, G ('orge 8'11 1. T') i\1'c'lIPOl't, '1'1 . !Omits :3~l2 Uan'lIjllll't, TIJumas ~3\18 'l:;il'id',<llt, ,lalne::; ~HLl .: ):lvirLllll, .lallles J),,\'jd~(lli, .Jamcs ;l!)O 1);~Vj,j':')lJ, .]oc,qtll

;'l'.li

Honse House House Honse HOllse House Housc House H01lse House House Land House House Hoase House House House

i Engineer

41j(i Cullen, D. G. 3li7 CUllel!, John 308 , CUIlllinglwnJ, James aoo CUBllillgh:Ull, John 3iU C lll'l'ey, Fi nl:ty 371 Clll'l'ie, IVilliam 372 Clll'tin, David 373 Ou rtis, l\htthew 374 I Cll~'lck, Dllnid 375 I Daish, YVilliam 375 Daish, Wi llittll1

:377 3'78 :370

H()u~e

Master mariner LaboUl'el; Draper

1

/

House

Engineer

350 Cl'ockfol'd, EuwarclcTas, 357 Cl"Ockutt, .Tean 358 Croft, J oseph 3M) Cross, William 300 Crosslund, Jeremiah 3tH Cl'otty, D;)uiel

3{H 365

House Honse

Gen tlewoman

1

362

Huuse HOllse La nel HOllse

Clm'k n ai 1'1' III an

OOX~ John

353

House House

Dl'aYl1lll.n A ,..,[1'Uilt

Oox, Henry

350 3iH 352

~

BricIdayer Stol'em~n :;\Jal'incl' 1 Shoemaker. Lab!)U reI' l\'la~tel' mariner

3,n I 348 1 OOWpCl', Willio.m 3.19

.House & shop Honse House ....

Votpr's Sl1l'name and CIII'btiuu Name,

Vol."I'is UII Lii.l,,,1,

I

Dealer Rem pstl'CSS Gel] tle,nan PH i 11 te I' Ci vii Service

""I

No, of V'otF;S to whil'h

Electnrl1l DiI:!Ll'ioL all.!

DC';vription and Sitn'ltion of Rateable

HOllse

House House I H(mse I Honse i House ! HOll::ie

... ,

1 BviIle strcpt YOl'k Stl'cot east 8 Emerald street O~ PlII'k stl'eet east 5 HngLUl place ,18 Co\'entn stl'cet W Off Yol'l~ street 3 Palk street Moray ;;treet 37 Nelson road 1 Off YOl'k street 3 Otf YOl'k street W 28 Pal'k place YOl'k street east Off York street E. 38 Gmnt street 05 Pal'l, street east York street CfLst QO Oobden stl'eet Bank stl'eet east 4 .UJlion place 12fj Rnglan street 107 Bank street W. 1..1 Bank stl'eet 'V, u Ballk Rt.l'eet IV, Off Cecil st!'eet 22 Piuk pil1ce 55 Little Raglan st, 1,1 Prospect place 11 Clll11'ch street 14 MontAgue street 4 Cecil place 20 Haglan street ti7 Clnrenrlon street 00 P:u'k Rtreet east flU Little Park street In Clat'enclo!l st,l'eet 11 N apier street St, Villcent street York street east 5 Un iou l' lace Olal'elldon street 88 Clm'endon street Yarl'a Dank l\fomv street 75 Yol'l. ~tl'eet 2 Oft'Dorcas street 25 Mat'ket street 50 Knpior street 38 Market street Morav street west 3 VictOl~in cottages 55 Uobdel\ street 67 J)orcas street 113 Morav street IM CIiU'{);ldon street 3 Napiel' place Qli BaIlk street west Off Uuiur. street 08 York strcet li8 Cobden strcet IHolltagne stl'eet MOll tag'ue street 2-1 Coven tiT stl'ect Oft' Market stl'eet D Little PtU'k street , {) 0 Jf Dorcas stl'eot (j Hag-Ian place Eastet'll 1'<Hl(1 SO Li ttle Purl. street 2J Cooltell ~tl't~et 30 Cll1l'tllldou street 5 }Iolltagne street 218 Moray street 5.2 Bank stl'eet east 10 Cobdell stt'eet 7 York place ~HO lilOI'll y street (J(!eil'place north -11l Park street east

No. of Votes to which Voter is entitled,

Electoral Dist.I'ict anu Divisioil,

Emerald Hill.

"

"

" " " " "

"

" " " "

"

"

"

"

"

"

."

" "

" " " " " "

H.

" "

" "

" " "

1. 1

"

"

1 I. 1

" " "

"

"

" "

1

" "

"

1 1 1

" "

" " "

1 2

"

" " "

" "

" " " "

1 1

1

"

1

" "

1

" "

1

"

1 1

1

"

" "

1

"

"

"

"

"

"

1

" "

"

1

1 1 1 1 1 1 1

"

"

"

"

" " " " " " "

" "

"

"

" " II

1

" "

" "

1 1 1 1

"

"

"

"

"

" "

H

" " " "

"

"

"

" " " "

" "

II

" " "

"

I

J

I

1

"

" " " " "

'I

1 1 1 1 1 1 1

"

"

" "; , "

1

1 1 1 1 1 1

"

H

" " " "

"

1 1 1 1 1

"

"

" " "

1 1

f

1 1

~

1 1 1

1

1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1

.:


8

.

...

No.

...

I

BUHGESS HOLL FOR THE BOROUGH OF El\IERALD HILL' Voter's Surnnme and Cllt'istiun N UIllC,

Occupation,

Desoription aud Sitnation of Rntenb 10

'failor Cm'penter ConI me~'ch[tnt Coopcr Clerk Labolll'er CIl.I'pen tor ElJ<rineer l\In.l'iner Butcher Clerk

'"

I

H')Use Houi:1e HOl1se Hotlse H!JIlsO HOll se House House House HOllS e House

HOllse HOIl'ie

400 Evans, lVIal'Y 401 Evans, H.obel't

Nurse Clipper 492 Evennett"Tno Chapmu.n 493 Evet'fl.l'd, 'Villiam Alex, Drug-gist MU1,jller 404 Evel'ett, AJ't,h Ul' , Priuter 405 Evershed, Hichnrd Shoemaker 4fJ6 Ewal't, vVilIium Engineer MJ7 I Eyre, Geo1'ge I.Jithograpl~er 498 I FalTance, GeOl'ge Gl'ocer 4()() F'ail'bl'ido'e Hobert I':l , • B 11 tcll er ~)()O .Fade}" 'rho>:, Ed, Oscar Geh t1cman [JOl Faullmor, Thomas Cal'penter tlO2 li'att, Edwurd On ttittel' 503 Farrell, Catherine Dail'ywomrtn 504 Ji'aussett, Charles SolieitOl' 505 Feness,Y, James Labollrel' 500 Fenwick, ,lanet Sem pstress 507 Ferrier, David Carpel} ter 508 FOlTim', 'YillilLl11 Engineer 50!) Fel'gusoll,. D[l.IJiel StOl'Cllln.n fll0 Ferguson, James L~boul'e1' 511 l<'e:'gnson, Johu 512 Fel'gusolJ, 'I'hompsoll WarehOllsenlan Licensed victualler 513 FCl'gusoll, \Vi Iliam Tailor 514 I:'idget., Chill'les St,okel' 515 Fieltler, 'l'homas Ci \'il Service 51U FiLHllay, HoLert Ship bui!Uel' , 517 Fin]c,y, F;dwl1l'Cl 518 Finl:ty, I<'l'an(~is Timbel' merchant 1519 li'i!llllj" ,Tame" Builtier ;jQO FilJ.lny, Tllo111as Buildel' uQ1 Fillley, ,John Contractor !):J2 Fiqk, ,J olm .')23 Fill}}, Elizabeth Gentlewoman 024 Finlav;;oll, Donald Lett.el'-Cltl'l'ier [;25 [;'ish, 'L\'din rreachel' .520 1<'i 511 e, 'i'llOfllas Cal'penter 527 Fisl!el', John Ellgineel' 528 Fi:,ldey, Edwan! Peter Law clerk t;2ti l"ishle,", Petel'Ihook MasteJ' mariner -9:-10 Vilz, ,JolJn ]VLu'i 11 er 1')31 / CllllJ'b:;, Oil-llJannfnctlll'er 532 i I: IIl:gol'ald, ])11,\'ld LlIh o ul'E'I' 1!8S Fitz,~'('!'llld, '/01111 [,i(:,'II,.;('1/ vict,llallol' 5:14 Filz~"'I':Jld, ,J'.]IIJ TlIilul'

I

I

5;),)

f);lIi :,;Wi ;l:-lk

I

j':!tz,

L"il;1I':;'l'i,'k, P:l1)'i,·" Filzgi'I';dd, 1',,,,'ii'l\

1··l.lIl:I~·:III, Hi('li:t!'ll FI;l/III''!'I',

')1J1i11

~

Land Lrtnll HOI1.~e

HOI1:'ie HOt!~ie

I HOl1~e . House HOll se House HousG House House HOll se House House House Shop House j I;Iouse Shop

I

Land HOll se House

Land House House House House House Honse HOlls e House House

HouRe lfoll<.;e

j IOll,;O

,

FJemill,,;', /l'l\id : l\fastel' lllariuol' "'loo!]t"" Th"ul:ts J<'il'ellllllJ un /'!YUII,',)nll e,; Clel'k ,'} lil Fullau, 'j'jj()IIIi1'l 811\\'\'e1' ;':/01:3 /<'ootc', '1'110 ..;. Vie'ill's Ut'lltJemoll ;:'·14 Ji'oel\c>ll, Fl'(~tl. "'illialll Milstel' marinor ;;·1;, l<'ol'b,':-:, ,raIJWS Clwll1i:,t ;'/0 ,1'''))'</, (i('o)'ge li 11'OI1mOIl g el' ;, 17 'iI Ful''' , ,hli'lll; Mason ::.1'1 Funl, .fohll SaJllUel I Ellg'illeer ill!! i"o)'d, '1'llOlll:!s l\Iasoll 55U J"ul'tiyee, Alldl'(;w Grocer

li5Q

Shop House

illa,,;o!l

I

, )liin'llliLll

:j:lf!

Foreman, Geol'ge ForemulI, Helll),

HOll se House Ho llse HUllse House House H01lse

l\Iill'i'lt'l'

Lah<JIlI"'1' I

Ln.l!d HOI1RO

1rOI1:-:e 11 Ullse J f ouse

;).J.I)

:);)1

Distriut and

Division.

EJliott, Edward ElIiott, ,Joshua 481 .Eili:,:, .Tames 482 ElIi~, .J olllJ 4R3 .E; IsdclJ, ,Jam os 48,1, EIll'ight, Patrick 48,) I ElIglish, Willialll 480 El'skillC, ,John 487 !Evans, Daniel 488 Bmlls, Edward 480 EVUIlS, John

Carpel! ter, Wheel wrigh t

iflo llse Houso lloll:;e

II ouse IIl)u:';e

Il-ll)llse 1110llse

! House

I HOIlf;e

I House

I HOll se House House Shop

House House

Laud

... .. ... '

1~

J olin street;

Emcrald

8 Gnnlllel'. stre et

HilI./I

...

...

...

...

... ..

}J

..

;;:,:1 ,i:) ·1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

i'j;", ;)

r;;"j rj

~)

w.l

f !)

;)1·1.

[.; ;", ,J ,I; r,;7

...

...

oj i)";

..

~)

...

7U

!iK()

,),", 1

... ... ..

5.Y~)

;j1.q

DKlj

:J I') 7

...

;)"t::

... ...

.'i! I () ii!ll

...

;) !1:2 ,j!13

;j ,"!)

.

DO-1-

...

»

"

'.\

l\l[tI'Y

Lanu

SlItith i)cnlel' ConI lllcrchan t NOlle

Honse... House .. , Hou"e Lalld

Hllket·

HOll

I

l

Shop...

Sell! jlstl'e::ls

se HOllse House HOlls

'l'llilOl' Watchman Buildei' Grmtlemml Hlackslllitll. ElIgineel' Muster 1l1HI'illOl' L:lllll!h'oss Jlnstcl' mariner Clu'tel'

HOlls

1.<'1'1-,

.J:Ill[()S

H.fi1I.~e Htl'!.~e

Ln.Lolll'or

HOI1;;e

Mariller A I't,ist C;trtc'l' Stol'ema.n Ci\'ll Sel'\'iee

VI Ii'll ell, WilliaDl "'yfe, Willi:tIJl Hllist FJ'ldes, E lIen ~()Il() GlLlln,llglH!I', Ell ward A,/1 Cr(~l! tlelllnn Gnhin, ,Iolm Hat.ter' Gamllli!', J()i1n , Bank clel'k Ganlllcl', J eall I U pli()l~tl'!~';s. ~Ill'cl.nel" HOlll'j' South ,1~,()llse,& lalld :lgellt lliu'slde, JO>ieph llllsllllfit Gal·si·le, William. TinslIlith GlLl'sed, \Villiam BlLllk del'k Gates, vVilliitll' Cllpellter (Jalll, Alexander Printer G,tul, JOIIlI AI tlst Ga\', 'Villiam . Il.tlslel'marinel' Uch;tll, Belljam i n COll"llllcl'cial tl'arellol' UCI'IUall, Johll Lloyd HI'II.:;s /()[lbder Gc'ol'g'esoJl, JoiJll ::Jto"Clllltll Gillb, Adalll G. eIOl';, CIllJb, 'Villialll SiJ:]I\\'l'igltt Gibson, Dallier :\ial'ill81'

I

House House L... UHl I HOIl,-;e Hou,.;c Htlllse House H()Il..;e &shop HOllse Housc House

Lalld

Lall(i HOIl"e

HOIl~e lbuse

II(jIl~o HUlHe Ho lISH Hou,;e H !JIl so HOllse

HOll,;C HOllse

Laud ii\l~ ,)! 1(j

Gibson, GeOl'ge (';ibsOll, .John

;)!17

GibsOll, ,10hn Gi bROIl, l\Iichllel

;,uS ;, i!!J lil)l) lill

t

lil18

lil 1:1 lilli

I; r ) iJ (j I ) (j

Gilbee, Helll'Y G i I hCl't, If' l'cllcde k Cl ilhorll, GeOl'gc Gilchl'ist, Elizabeth Gildll'ist, Robel't Gihl10111', William (rill, Christophel' Gi llHspie, Hobert

/iO,

Gillit'8, l\Intt.hew

li()S

Git.tos, Wl'igltt

fillil

Glnclstollc, Hobcrt Ij 11) Cl 1Ilishcl', ,Joseph lill Glnll\'illc, Heginald Ii l'~ Glass, Alexander !ilil Glover, Thomas

t: I1 I: l:'i li 1(j Ij

17

1:18 Ul!1

(j~·t ti'~

is

/i:!(j

GloveI', WilliillU Gotlkin, Joseph J, Gulr.lLodr, Wm.Wallnr.(" Golgl!l'tli, Cal'! U ood, .Fmllcis

House

'I'enehel: Shipl\'l'ight iUllstCl' lllluiner '1'11 i 1nl' Clm'k Clerk Irull

e

e House Houso I-louse HOllse

I

I

i

Descl'iption mul Situation of llRtcuble l' rol)ul'ty.

\Vntchlllfl.ll

IFOl'sythe, Dl1vhl FUI'CU1!lII,

I I

...

"

I Foremall, Jnmes

Fo:;tel', Geol'go iFost.CI'. Geol'ge i"!;)0 }iowlCl', Elizauoth iJ:·} 0 Fowlet" .J(lhll ii lifl FowleR, Jnmes ;)l1l I Fox, JUllles [j Ij'2 Fl'11sel', "\lcxllllClel' tdj:; 1 Fnl.sel', GCOl'g'e ,i!j 1 "'msel', J'atlles -i li,i I"msel', "'alter ;j Ij Ii "'mlld;;, Hell I',)' BUl'lIC't! i-! li, It'rilllci..;, ilIal',Y Ann .llil) Fntlleis, \Villialll :'iI',!1 FI'OEil', Hell1'Y :2"10 F,'ewoll, ,J(Jhll I :, .1. Fl'iday, Philip " i i.l Fj'i tIt, Fl'ecletick ... "'.,) ~)r) 7

"

..

Occuplltion.

-'~'---;'I----'---------,------------,-~-------

H " Bald, stl'eet east " ., [) Off Ball li stl' cot W, 7 HI'id port St.l'!wt " " II PattL'J'sOll pI.n.eo " " CI,u'ke stl'ce t '" " " 60 R iLU k street east '" .25 Yol'l,; street " " 3-1 Olurencion s treet " " lli8 Eastern !'Oil cl '" " " I/o Ea"tern roac1 '" " " 17.2 Easte1'n ron d " " l~as tem rOll<1 '" 91 Pal'l,;. stl'eot ea~jt " " " 1 ... loa DOl'clts s tree t east " " 1 >'3 ,J () Ill! s tl'cet ,." "" 1 1 Little Ballk stroet '" 1 lQ2 Haglan stl'ee '" " " 1 18 DOl'clts s tl'eo tt " " 1 ,20 Covent.I'I'stl' '" " eet 1 " ,", 11 Queen !'l'tl'eet I '" 1 lil Ban k s tl'eet west " " 1 108 lVIomy street H " '" 1 Hag-I an stree t " " 1 ' Andel'son stl 'oet " " 1 l.! Ch meJl stl'Oet '" " " 1 14 IVlol'ilY place " " 1 ... 3 1)ol'cas R treo t 1 OH' Do J'(;,ts s t. \V. " " 1 4 E lIlemld Stl'eet " " 1 , 82 DOI'cas Rt ree t " " 1 1 N"piel' stl'ee t '" " " 1 ... 2 Pattersou pI lIee " " 1 81) Pal'k stl'eet east " " 1 48 Ball k street east " " 1 Park stl:e~t , veHt '" " " 1 128 Cl:1.l'elldon s tl'eet " " 1 Off Pal'k i'itl' eet B'" " " 1 42 Covell tiT S tr oet\V, " 't 1 " YIlI'l'1t B~lII k " " 1 2.1, Covelltl' , Jlr " " ,) I tee 77 l:ag'lall streot 't " 1 ,~ " 157 l\Iomv st.l'eet 1 Park "stl'c'et west " " 1 10 Crawl! st;'eet " " 1 " H Clamnclol) stl'ec~ 1 Pal'l. stl'eet west " " 1 12 CI'OWIl ;;tl'cet " " 1 (j5 Little Park street " " 1 H " 32 CoLd ell stl'eet 1 ,12 CobLl(l1l st.I'cet " " 1 8 Yal'l'lt stl'eet " " 1 183 Ceci! street. " " 1 5 () BalJ k s t.I'vct ea.st " " 1 utrXonhmbl'ld. st. " " 1 7 Pattcrsol1 place 1 U Cecil plnee Ilol'tli " " 1 DOI'eas stJ'eet "iV. " " 1 Bank street east " " 1 1 IJII.urie place " " 1 13 York plaee " " 1 3·1 lIIari>t't stl'oot " " I 3 'VYllval'(l street " " 1 H 7 l\l;m;y street " " 1 (j(l ~\))''' stl'C'ct " " 1 OH' Pal'k place " " 1 22 Coventry place " I 71 Pllrk stl'cet east " " ] 1\11'k street west " " 1 Yal'l'a Ballk " " 1 l\Iul'l)Y stl'eet " " 1 " " Q. on' York street W, 1 68 Napiel' street 1 Q8 DomEls street 'V. " " 1 u " Clarendon street " 11 120 CIarnndon street 78 Momy place " " 1 3 Cecil place N. " 1 Clarendoll street " 1

...

Votl't"a Sllrnnll1e and Ghrilltillll N umtl.

No,

J<Jlectoml

J>rol'lll'ty,

,l/O 4S0

i

BURGESS HOLL FOH THE BOROUGH 01? EJ.\lEUALD I-TILL.

"-

Hdn:-e HOIl,;e

House House HOlise House HOllse House House HOllse Houtle HOlIse UOllse

moulder

:\ one , Clel'k Stol'enlllll GentlelJJan

Dltil',}' III an

l

l\IaSOll Ci viI Se1'vico Pia,,! el'e!' . ' Liel'lbL'd vietrmllel' / ~'Jieells(xl \'inurdlel' jf ,l,;OIl

U pliolste1'et'

.. ,

I

llonsf) Utilise HOlls e HOlIso Hou'iiJ

l\I:Il'illCr :i\1a I'ill (:1' G 1'ocel'

H()uc;e Hou,,:o

Goodwin, Thomas / HakeI' Goollan, l)lltrick , ])nil'Yl1lan (iol'doll Frcdcl'ick I \\'al'ellOllseman (lOl'dOll: l\Iichael Fre(!. Civil SelTice Gonlon, l)etel' Brodie l\Iesseuger Cl ooswillckle, 'VillialU Cook (ToLt, Oeo1'8'o Caliinctmnkol' Gatt, Jnmel> Bricklayer

HOlbO

lIolI:;e HOlIs e HUllse j Hou"e House louse House 1.

/

Votes to

which 1 Voter is

untitlec!.

127 &,12[) CII1!'elltion st.: .gmcl'ald Hil!.1

10~.

~ aplcl' place

I

"

"

"

"

" " "

"

l: ol'k std'eC't W!lst,

1 1. 1 1 1

7 Little P:"ll'k street

fl

12

110 .2

Clarcud<lll stl'ee~ York "tl'eet east Eville :-;tI'O!!t, CO\'CHltl'\' stl'erot 'V, (Hr Yol'ii: st1'eet MOI'lty street Hag/;LII p la co YOl'k sU'eet 'l'hl'ce Chain 1'0:1.« /.

47 7 a ;{ e 1';011 1'o1t(l 2 Ofi' YOl'k str<'et 33 LitHe Park ~:iLreet l\lOl'ilY lilllce 1 Ull io!! stl'eet OfI' 13llllk st!'eet Sel'\'ice Cl'esceut Napiol' stree t 2:1 DOl'CllS street ·W. .A IHlcl'SOIl stl'eot 4, Off noi'c,t;; street Ho\\'c el'esccllt 1111'1',[ Han k 4:2 PlU' k s tree G Oil:' lhuk street E, 1 DOl'efts street Clarelldoll stl'eet ClarelHlon street 108 Nllpicr stl'cet 16 CTreen street 101'" street

11 13 Eville stl'eet 101 DOl'cas ,.;trl'et 120 Unglall street (ji ~apiL1l' street, Le;;.~e.' of S. Pal'lc all' Park st.l'eet 2Q(l l\Iora \' stl'<;d 130 }:(lS!-~I'll r01111 81 :'III)I1 tag'l(~ sI !'t'ot 70 CI:lI'I;ildolJ ;.;tl'eut 7 Qllt'ell strl't't

"

" "

York ';;tJ'cet east ill CUl'ell t)'v ,,(Ieet '. 21);'5 CLtl'cll(l;J!l street 207 CIIlI'I'ltdUlI ~tj'C[)t Haglan stl'l'ct 1,,) ]Jc'YOlhliil'o eottg~, \J Little Hallk streot. Ul i'lapi('" SlrL't!t Bridpol't. Scl'ed I Off Hank street E, 3!J OuYt'Ilt.ry street 'V, 4 Hai:bJ'o['(l's place ~~ Ul1iou street '

\\

r

"

" "

"

"

" "

" ",,

" ,' "

" "

,", " "

" "

"

" "

,",, , ,",

"

"

"

"

" " " "

"

"

"

,",

"

" "

" " " "

"

"

" " " " " "

"

" "

"

1.

I I

1 1.

1 1 1

I

1 1.

I

J, 1 .l 1 1 1. 1 1 1

I

I

I

q

""

I

1 1 1 1 ;3

" "

" "

"

" "

" "

"

" " "

" " "

"

" ", I "

"

"

"

" "

"

:: ,J

"

1'. 1 1.

I

" " "

"

" " "

1

"

"

" " "

1

" " " " " "

"

"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

" "

"

"

1 1 1

" "

" "

"

1

"

"

I I

1 1 1.

" "

" "

I

1 1

" "

"

10 EIII('l'alcl "Ir('(lt ;')0 i\lill'kd ~;II'l'I..'t 11, ::'If o I'll\' stl'ed

" " "

"

~tl'eet

85 Nl1.piel· street Ynl'l'fL }Jail k Hank stl'cet East Ott' l\IolltagllO fit. 62 l\Ltl'ket street E. !Ji) Little Hag-Iall st. 10 Lit.tle York street

"

"

.

1 1 1

"

"

:J l'almt'J' stl'eet Off Clll!'elldon st_ St. YillL:Cllt st!'eet 4f) !lallk "tt'cet YH.lTn 13 Itll k Park stl'eet west Pa!'k stl'eel west

1

"

"

I

1.

"

"

84 Dorea,s s trt~e t 40 13 nil k strect west

151 :Uomy

"

" "

I

77 Clar"lltioll ,~tl'eeL

Bmss 1llOIIItlel' Civil Sel'vice

No, of

El ec to l'fII Di8trict an(l Division,

"

1 1 1 1 1 1 1

1 1. 1. 1 1 1 1 1.

i

.;:,... ,

,If

. iI'.

I

"il

"

",~

\

(

, ,,'

1867_Bright-Gott  
1867_Bright-Gott  

Ifl3 BrucE', AlIIl Gentlewollmn House i I r()USe Stnker Divi .. ;j,)jJ Place York street E IIlt'ral,1 st l'cet C L1IJd)(T,~, 'I'l'''llla,; H...