__MAIN_TEXT__

Page 1

Des de l’any 2011, la Coordinadora ha desplegat i aprofundit en l’aplicació, en la mesura de les possibilitats, del Pla d’Autonomia per a Qui entitats. Es tracta de l’instrument que aglutina les línies de suport per a entitats i que som? Què fem? sota els principis d’utilitat, d’atenció transversalitat, pot ser utilitzat La Coordinadora d’ONGD i altres personalitzada, flexibilitat, autosuficiència, Promoure el treball conjunt de les ONGD i aMS per les entitats de tota la província de Lleida siguin o no membres de la Coordinadora. Moviments Solidaris (aMS) de Lleida de Lleida, impulsar la participació d’altres sectors

entitats que treballen en l’àmbit socials organitzats i enfortir així elper teixit de lade Laagrupa Coordinadora entén la participació en el teixit associatiu com un exercici de responsabilitat part de la Cooperació, Pau i Drets Humans societates civil a la demarcació de Lleida. Vetllarles l’entitat i per això, la línia de suport amb l’instrument del Pla d’Autonomia posa a disposició de totes per la solidaritat amb les persones perquè les administracions i altres organismes entitats de l’àmbit de la cooperació i la solidaritat sense condicionar la seva adhesió. i pobles empobrits del planeta. La Coordinadora neix per promoure una acció conjunta que persegueixi el canvi cap a la justícia social. Les Entitats membre i les actuacions es fan a la demarcació de Lleida i mantenim treball transversal amb la resta de plataformes de l’àmbit de la Cooperació, Pau i Drets Humans a Catalunya.

Pla d’Autonomia

garanteixin una solidaritat eficaç, transparent i transformadora. Promoure programes de sensibilització envers les persones i els pobles empobrits econòmicament i social amb enfocament de gènere i drets humans (EGiDH).

Suport a les Entitats de Cooperació, Pau i Drets Humans a la demarcació de Lleida.

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


Qui som?

La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris (aMS) de Lleida agrupa entitats que treballen en l’àmbit de la Cooperació, Pau i Drets Humans per la solidaritat amb les persones i pobles empobrits del planeta. La Coordinadora neix per promoure una acció conjunta que persegueixi el canvi cap a la justícia social. Les Entitats membre i les actuacions es fan a la demarcació de Lleida i mantenim treball transversal amb la resta de plataformes de l’àmbit de la Cooperació, Pau i Drets Humans a Catalunya.

Què fem?

Promoure el treball conjunt de les ONGD i aMS de Lleida, impulsar la participació d’altres sectors socials organitzats i enfortir així el teixit de la societat civil a la demarcació de Lleida. Vetllar perquè les administracions i altres organismes garanteixin una solidaritat eficaç, transparent i transformadora. Promoure programes de sensibilització envers les persones i els pobles empobrits econòmicament i social amb enfocament de gènere i drets humans (EGiDH).

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


Sou una Entitat? Què us oferim? Dinàmiques d’Educació per al Desenvolupament per a grups. Contacontes, activitats en fires. Materials Didàctics: DVD, llibres, expos, dinàmiques. Xerrades sobre temes relacionats amb les desigualtats Nord-Sud, Drets Humans, Pau. Suport i assessorament en l’àmbit jurídic, tècnic, econòmic, suport en la comunicació per al desenvolupament i difusió d’activitats i capacitació formativa, especialment en EGiDH. Suport estructural dels diferents espais dels quals disposa la Coordinadora.

Sou un Centre Educatiu?

Què us oferim? Un Sac Solidari amb Dinàmiques i contes d’Educació per al Desenvolupament a l’aula per a tots els nivells educatius. Materials Didàctics: DVD, llibres, expos, dinàmiques. Xerrades sobre temes relacionats amb les desigualtats Nord-Sud, Drets Humans i Pau. Activitats en dies Internacionals, com per exemple el DENIP (Dia Escolar de la Noviolència i la Pau).

I com ho faig?

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


Què és el Pla d’Autonomia? El Pla d’Autonomia és un instrument de suport promogut per la CoordONGDLleida per a les Entitats de l’àmbit de la Cooperació, Pau i Drets Humans a la demarcació de Lleida. Amb independència de ser membre de la Coordinadora (com a Federació d’Entitats que és), desenvolupem un instrument, segons les capacitats, per tal d’enfortir i apoderar les Entitats donant resposta a les seves necessitats i en base a l’enfocament de Gènere i Drets Humans. Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


lit at

al

Uti

Qu

Disponibilitat

Atenció personalitzada

nt

at lit erès

bi

a i pt e l’ ce sa d Ac en ctiu f De ŀle co

ita t

PRINCIPIS del Pla d’Autonomia?

Autosuficiència

Sostenibilitat

sv er sa Tr an

t ta t ili lita ib ibi ss Flex

ce Ac

lit at

PRINCIPIS

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


FINALITATS del Pla d’Autonomia?

Contribuir a l’enfortiment de les capacitats del teixit associatiu lleidatà per fer més eficaç l’exercici dels seus drets Apoderament de les Entitats de l’àmbit de la Cooperació, Pau i Drets Humans i treball en Xarxa per l’enformtiment del Teixit Associatiu a la demarcació de Lleida. Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


SUPORT del Pla d’Autonomia? Assessorament jurídic

Suport Comunicatiu

Suport tècnic

Interlocució i mediació

Formació

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


ASSESSORAMENT JURÍDIC • Acompanyament davant les institucions públiques, assistència tècnica amb els procediments administratius. • Assessorament tècnic davant les modificacions legislatives que afecten les organitzacions. • Assessorament i orientació sobre creació, llibres, fiscalitat, transparència, protecció de dades, etc... Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


SUPORT COMUNICATIU • Assessorament en la comunicació i la difusió de les activitats de les Entitats de Cooperació, Pau i Drets Humans. • Suport en el disseny de materials per l’augment de l’impacte de l’activitat comunicativa. • Altaveu de missatges del sector de la Cooperació, Pau i drets Humans. Comunicació pel Desenvolupament. Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


SUPORT INTERLOCUCIÓ I MEDIACIÓ • Acompanyament i interlocució amb els altres agents de la cooperació públics o privats. • Protocol de seguiment del resultat de les avaluacions dels projectes de cooperació, acció humanitària, sensibilització i EpD. Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


SUPORT TÈCNIC • Suport en la detecció i difusió de les convocatòries (espai web). • Suport en la presentació i seguiment dels projectes de cooperació, acció humanitària, sensibilització i EpD. • Suport en la justificació tècnica i econòmica dels projectes. Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


SUPORT FORMACIÓ • Metodologies en la formulació de projectes: Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH). • Ús d’espais de la Coordinadora per, comunicar, treballar o dur a terme activitats (espai Assemblea, Terrasseta, Punt d’informació). Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida


Què us oferim? Dinàmiques d’Educació per al Desenvolupament per a grups. Contacontes, activitats en fires. Materials Didàctics: DVD, llibres, expos, dinàmiques. Xerrades sobre temes relacionats amb les desigualtats Nord-Sud, Drets Humans, Pau. Suport i assessorament en l’àmbit jurídic, tècnic, econòmic, suport en la comunicació per al desenvolupament i difusió d’activitats i capacitació formativa, especialment en EGiDH. Suport estructural dels diferents espais dels quals disposa la Coordinadora.

contes d’Educació per al Desenvolupament a l’aula per a tots els nivells educatius. Materials Didàctics: DVD, llibres, expos, dinàmiques. Xerrades sobre temes relacionats amb les desigualtats Nord-Sud, Drets Humans i Pau. Activitats en dies Internacionals, com per exemple el DENIP (Dia Escolar de la Noviolència i la Pau).

i com ho faig?

I com ho faig?

Amb el suport:

I la coŀlaboració:

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · G25562620 ·(Tlfns): 973 268 278 · 671 577 000 · c/ Doctor Combelles, 11, Bx de Lleida · 25003 · Lleida

Profile for Coordinadora ONGD i aMS de Lleida

Pla Autonomia per Entitats  

Des de l’any 2011, la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida ha desplegat i aprofundit en l’aplicació, en la mesura de les possibilitats, del P...

Pla Autonomia per Entitats  

Des de l’any 2011, la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida ha desplegat i aprofundit en l’aplicació, en la mesura de les possibilitats, del P...

Advertisement