Analyse #32 Verpakkingsindustrie & Zakenreizen

Page 13

QIPACK – PARTNER CONTENT

CONTENT WITH A PURPOSE

13 1

Unieke kennis van sealverpakking maakt Qipack tot marktleider Het Belgische/Nederlandse bedrijf Qipack, dat in-lijn sealinspectie- en lektest-apparatuur produceert, heeft door zijn unieke kennis een mondiale reputatie opgebouwd. Deze wereldmarktleider op dit specifieke kennisveld weet door innovatieve technieken de kwaliteit van elke seal van elke afzonderlijke verpakking te controleren. Niet achteraf, maar gedurende de productie.

D

e infrarood-technologie die Qipack in huis heeft, kent een aantal kritische factoren. Niet eens zozeer het gebruik van infraroodcamera’s geldt als onderschei10 dende eigenschap. Juist de bijbehorende software en de interpretatie van data zijn uniek in de aanpak van de leverancier, die deze techniek acht jaar geleden ging toepassen voor sealinspectie. Met de intrede daarvan werden voormalige controletesten in feite overbodig. Bovendien waren de gebruikelijke steekproeven nooit helemaal waterdicht. Ook Alexander van Puijenbroek, die samen met Cedric Bravo de directie voert van Qipack, benadrukt dat die steekproeven vaak te kort schoten. Zeker bij kritische productieprocessen, zoals bij medische voeding bijvoorbeeld. “Bij medische sondevoeding luistert het productieproces buitengewoon nauw. Een productiefout zoals een incorrect

www.qipack.com

gesloten verpakking is absoluut ontoelaatbaar. Weliswaar werd dat risico met behulp van steekproeven zoveel mogelijk beperkt, maar een fout kon nooit volledig worden uitgesloten. Die opdracht, om de seal van de verpakking volledig te kunnen controleren, betekende de start van dit bedrijf.”

Van Puijenbroek: “Het wil gebeuren dat een verzending die aan de andere kant van de wereld terecht komt, wordt afgekeurd omdat bijvoorbeeld één van de verpakkingen

Nadien is het snel gegaan. De sealinspectie- en lektest-apparatuur hebben hun weg gevonden naar alle delen van de wereld. Tal van fabrikanten in de farmaceutische, levensmiddelen- en verpakkingsindustrie maken er ondertussen gebruik van. Groot voordeel van het systeem is dat het stand alone werkt en dus geen invloed heeft op het productieproces of de productiecapaciteit. Gedurende de productie wordt elke eventuele afwijking geregistreerd, zoals product in de seal, plooien in de folie, sealdrukverschillen, folie-afwijkingen en vervuiling van de sealbalken. Wat het proces met name ook bijzonder maakt, is dat de apparatuur al in een vroegtijdig stadium There are five distinct areas of the supermarket aisle where afwijkingen constateert, zodat eventueel grote problemen worden voorkomen.

Today's easy wins:

Transforming the supermarket aisle

leksporen vertoont. Dat is een enorme strop voor de verzender. Dit systeem geeft hiertegen een grote mate van controle. De fabrikant heeft een geregistreerde zekerheid van elke afwijking in het seal proces. Bovendien kan hij dat aantoonbaar maken bij de ontvanger.” Qipack heeft met dit systeem een unieke positie veroverd. Weliswaar zijn er initiatieven geweest om deze aanpak te kopiëren, maar dat heeft nooit tot afdoende resultaat geleid. Qipack is daarmee de enige in de wereld die dit proces succesvol weet toe te passen. “Er bestaan ook andere aanbieders die deze innovatie wilden brengen, maar wat ons uniek maakt, is dat we beschikken over een duidelijke kennisvoorsprong.” Wie nader kennis wil maken met deze techniek, kan terecht op de verpakkingsbeurs FachPack in Neurenberg. Ook Qipack is daar aanwezig op de Robotic Pack Line-stand (hal 3- stand 441). De beurs die duurt van 24 tot en met 26 september.

immediate action could be taken to replace plastic with Belangrijk pluspunt daarmee is dat eventuele fibre based alternatives. These changes would result in an claims door derden zijn afgedekt. Middels een rapportage kan de fabrikantof zijnmore afne- than 1.5 million tonnes of estimated reduction mer bewijzen, dat het productieproces naar plastic year or over 70 billion plastic units, according behoren isper verlopen. to new research conducted in conjunction with White Space. And it has significant benefits for the retail

It isn’t just in store that retailers could benefit.

Plastic Trays

market, with Cartin Ondulé De France

Up to 10 per cent efficiency improvements

replacement

finding that customers spend more time

on production lines are possible by using

looking at products and exploring a greater

corrugate17. The manual nature of packing

number of products when produce sits in

lines for some categories reduces the need

corrugate trays16. Meanwhile, printability

for major new capex investment when

confers branding opportunities and the

replacing plastic with corrugate.

DS SMITH – PARTNER CONTENT

Plastic shelf re

to display goo

the same con

home and con

Verduurzamen in het supermarktschap natural-looking aesthetics of corrugates are

sustainability

shouldn’t be a

attractive to consumers.

Plastic trays o

meer bewustwording gedaan worden onder proven corrug a plastic categ consumenten en de industrie om de praktische beperkingen van duurzaamheidsclaims te be-eliminated in t nadrukken. Het is verleidelijk voor fabrikanten shelf ready pa en retailers om te ‘greenwashen’ en te focussen ahead of plast op claims, zoals ‘100 procent recyclebaar’. Echter, een groot gedeelte van het plastic wordt, in There are area tegenstelling tot karton, niet gerecycled waarare still preval door het voordeel volledig teniet wordt gedaan. Samenwerking en dialoog tussen retailers, alone, yoghur fabrikanten en verpakkingsbedrijven moeten of plastic pack trays18. ervoor zorgen dat de beste R & D-oplossingen worden nagestreefd en dat er toegevoegde waarde wordt gecreëerd (bijvoorbeeld rondom Fresh Produ logistieke verbeteringen).

In Europa wordt ieder jaar meer dan 20 miljoen ton plastic geproduceerd en ondanks de bereidheid van mensen om plastic gebruik te verminderen, vervuilt een enorm deel nog steeds onze wateren en het vasteland.

G

elukkig verandert het consumentenbewustzijn rondom plastic, en onderzoek toont aan dat 80 procent van de consumenten in het Verenigd Koninkrijk bereid zijn iets extra’s te betalen om het plastic gebruik terug te dringen. Om de plastic afvalcrisis aan te pakken, moeten we de verpakkingen voor eenmalig gebruik verminderen, onnodige verpakkingen verwijderen, het hergebruik van verpakkingen mogelijk maken en bedrijfsmodellen Deze veranderingen zouden volgens nieuw aanpassen om een circulaire economie te creëren onderzoek in samenwerking met White in plaats van een lineaire economie. Space naar schatting een vermindering van meer dan 1,5 miljoen ton plastic per jaar of Innoveren en blijvend investeren in promeer dan 70 miljard plastic eenheden tot gevolg hebben. En dat heeft aanzienlijke ducten is hierbij van cruciaal belang. Er is 16 Cartin Ondulé De France voordelen voor de retailmarkt, zo constategrote verwarring bij de consument over het 17 White Space Analysis recyclen van materialen en daarom is het ab- erde brancheorganisatie Cartin Ondulé De soluut noodzakelijk dat Europese regeringen France. Zij merkten dat klanten naar meer verdere actie ondernemen om plastic correct producten kijken en deze langer bekijken wanneer deze in golfkartonnen trays zitten. te verwijderen en te investeren in verbeteOndertussen bieden innovaties in drukwerk ringen aan de infrastructuur voor plastic nieuwe kansen voor merken en blijkt de recycling. Op verschillende plekken in de natuurlijk-ogende esthetiek van golfkarton supermarkt kan onmiddellijk actie worden aantrekkelijk voor consumenten. Een winondernomen om plastic te vervangen door win situatie dus. op papiervezel-gebaseerde alternatieven.

www.dssmith.com/transformatie-van-het-supermarktschap

Currently, plas

Alternatieven voor plastic moeten natuurlijk wel aan dezelfde behoeften voldoen (voor bijv. houdbaarheid, stabiliteit bij verschillende temperaturen, voedselveiligheid) en extra voordelen creëren. Productcategorieën zoals vlees en kant-en-klaarmaaltijden zijn redelijk nieuwe gebieden voor innovatie op het gebied van verpakken en hier is de verkoopimpact minder duidelijk. Sommige productcategorieën (bijv. vlees) zouden ook veel investeringen in productie-infrastructuur vereisen om te verduurzamen. Maar, consumenten blijken bereid te kiezen en suggereren dat ze zullen betalen voor duurzamere verpakkingen. Er moet aan

Om échte verduurzaming en plasticreductie te to package fre realiseren, moeten besluitvormers het voor- While non-pla touw durven te nemen. Er is niet één pasklare to be adopted oplossing om het plastic probleem in onze samenleving op te lossen, maar samenwer- opportunity. king tussen verpakkingsbedrijven, retailers en fabrikanten om duurzame verpakkingskeuzes18 White Space A te stimuleren, is een eerste stap die de hele industrie moet zetten. Doet u al mee?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.