Page 1

GWIDA

Nru

19

Mis-6 sat-12 ta’ Mejju 2018

€0.85

Ixtri l-Gwida u tista’

Don't Stop Me Now Jitħabbru l-finalisti

TIRBAĦ €300 kull xahar!


ITTRA

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

L-ITTRA TAL-EDITUR Ritratt: Clint Gerald Attard

Wara li fl-aħħar edizzjoni tkellimna ma’ Christabelle Borg dwar il-parteċipazzjoni tagħha f’din l-edizzjoni tal-Eurovision Song Contest issa jmiss li nittrattaw il-Eurovision Song Contest innifsu. Kif nagħmlu kull sena, GWIDA tmur lil hinn milli titkellem mar-rappreżentant tagħna u nkunu gwida għallkonkors innifsu. F’din il-ħarġa, grazzi għall-kontribuzzjoni ta’ Marc Calleja Bayliss, qed inwasslulkom ftit tagħrif dwar kull pajjiż parteċipant. Dan sar servizz annwali li nafu li jintlaqa’ tajjeb għax jitwasslu bosta kurżitajiet miġbura f’sors wieħed. Il-kummentaturi f’kull edizzjoni jwasslulkom dan dan it-tagħrif pero nħossu li permezz ta’ din ir-rivista, intom il-qarrejja tkunu diġa familjari mal-parteċipanti kollha.

EDITUR Frederick Zammit DEPUTAT EDITUR Joseph A Cachia EMAIL gwida@gwida.com.mt SIBNA FUQ FACEBOOK GwidaMag UFFIĊĊJU EDITORJALI, PUBBLIKATUR, UFFIĊĊJU GĦAR-REKLAMAR Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju Mrieħel BKR 3000 SALES MANAGER TAL-PUBBLIKAZZJONI Jessica Spiteri Catania ADVERTISING SALES EXECUTIVE Devania Gatt ADVERTISING SALES COORDINATORS Lindsey Napier, Elena Dimech TEL 21320713 FAX 21320714 STAMPAR Print It

Mhux se nkunu qed nieqfu hawn u anki l-ġimgħa d-dieħla se nkunu qed inwasslulkom aktar servizzi ma’ dan il-festival li jitgawda mhux biss minn dawk li jkunu qed jistennewh b’ħerqa minn sena għalloħra, iżda anki minn dawk li jsostnu li m’għandhomx interess fih. Hawn min jarah għax hu fan kbir u hawn min isegwih biex jikkritikah. Is-soltu nistennew li nonfħu t-trombi jekk immorru tajjeb imma jekk le, nwaħħlu fil-fatt li m’għandnix pajjiżi ġirien. Hi x’inhi r-raġuni li wieħed isegwih, nhar il-Ħamis l-attenzjoni se tkun fuq Lisbona meta Christabelle titla' fuq il-palk tal-Eurovision. Iżda ftit kanzunetti qabilha, għal San Marino, Jessika Muscat, Maltija oħra. Forsi wieħed jikkritika l-fatt li hemm Maltija għal pajjiż ieħor. Imma wara kollox inħoss li wieħed irid jifhem li ġaladarba jeżistu opportunitajiet oħra, artisti bħal Jessika jagħmlu sew li jittantaw xortihom. Wara kollox l-artist jistinka biex jifrex l-orizzonti tiegħu. Jessika kemm-il darba ppruvat għal pajjiżna iżda la ma ntgħażlitx għamlet sew li fittxek opportunitajiet oħra. Għalhekk żgur li ma nkun qed nagħmel xejn ħażin jekk f’isimkom l-eluf ta’ qarrejja ta’ GWIDA nawguraw kull suċċess f’dan ilEurovision mhux biss lil Christabelle, li uffiċjalment se tkun qed ixxejjer il-bandiera Maltija, iżda wkoll lil Jessika, Maltija bħalna. Forsi ninstema’ qed nikteb b’ton patrijottiku żżejjed. Però meta wieħed iqis il-proċess twil ta’ għarbiel li Jessika, flimkien ma’ bosta Maltin u anki kantanti minn madwar id-dinja, għaddew minnu minn ġimgħa għall-oħra, ma jistax ma japprezzax l-isforzi tagħha. Din hija sitwazzjoni replika tal-2006 meta minbarra Fabrizio Faniello fil-Eurovision, għall-Iżvizzera kellna lil Keith Camilleri bħala parti mis-Six4One. F’dik is-sena Malta tat it-12-il punt tagħha lil Keith. Tgħid se nkunu qed nagħmlu l-istess f’din l-edizzjoni?

PUBBLIKATUR

© Content House 2018 Id-drittijiet huma kollha riservati. Riproduzzjoni tar-rivista jew parti minnha hu pprojbit mingħajr permess speċjali u bil-kitba. L-opinjonijet inklużi fil-GWIDA mhux neċessarjament huma dawk tal-Editur jew tal-Pubblikatur. Minkejja li kull attenzjoni raġjonevoli ttieħdet biex il-magażin ikun korrett u komplut, l-Editur u l-Pubblikatur mhumiex responsabbli għal żbalji u nuqqasijiet fl-artikli, reklamar, ritratti u stampi.

Anki bħala rivista, tul il-ġimgħat li għaddew, tajna spazju liż-żewġ artisti. Appoġġ kontinwu kif dejjem nagħmlu. U għalhekk ukoll il-ħarġa li għandkom f’idejkom niltaqgħu mal-finalisti ta’ Don’t Stop Me Now. Min jaf ... forsi xi darba xi ħadd minnhom għad ikun huwa wkoll ixejjer il-bandiera Maltija filEurovision. Awguri Jessika. Awguri Christabelle. Jalla tgawdu din l-esperjenza tagħkom f’Lisbona fil-Portugall u jalla wkoll din l-esperjenza tiftħilkom bibien ġodda fil-karrieri rispettivi tagħkom. Niltaqgħu ġimgħa oħra.

GWIDA tkun għall-bejgħ minn kull nhar ta’ Erbgħa.

GWIDA

Nru

19

€0.85

Mis-6 sat-12 ta’ Mejju 2018

NOTA DWAR IL-KOMPETIZZJONIJIET FIL-GWIDA Ixtri l-Gwida u tista’

Don'T STop Me now

TIRBAĦ €300 kull xahar!

jitħabbru l-finalisti

Ritratt: The Fotografer, Fgura

Nixtiequ ninfurmaw lill-qarrejja li meta jikkompetu fil-kompetizzjonijiet huwa importanti li jniżżlu l-isem u l-indirizz eżatt kif jidher fuq il-karta tal-identità. L-isponsor tar-rigal għandu dritt li jirrifjuta li jagħti rigal jekk l-isem ma jkunx jikkorrispondi mal-karta tal-identità. Min jirtira premju f’isem ħaddieħor huwa fi dmir li jippreżenta l-karta tal-identità kemm tiegħu kif ukoll tal-persuna li tkun rebħet. Ismijiet u indirizzi li ma jikkorrispondux ma’ dak imniżżel fuq il-kupun rebbieħ ta’ kwalunkwe kompetizzjoni li tidher fil-GWIDA, ma jkunx eleġibbli li jirtira l-premju.

Sibna fuq Facebook: facebook.com/GwidaMag

3


F’DIN IL-ĦARĠA

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

X’TISTA’ TIRBAĦ MAL-GWIDA! KULL XAHAR

€300 FI FLUS

STORJA PRINĊIPALI PAĠNA

13

7

DIN IL-ĠIMGĦA IKLA GĦAL TNEJN MINGĦAND L’AROMA RESTAURANT IS-CD SINGLE TABOO TA' CHRISTABELLE

PAĠNA 42

€20 MINN GOLD MARKET

PAĠNA 52

KTIEB MOGĦTI MILL-FARAXA

PAĠNA 52

KTIEB MOGĦTI MINN HORIZONS

PAĠNA 52

KTIEB MOGĦTI MINN MERLIN

PAĠNA 52

2 BILJETTI GĦALL- IMDINA DUNGEONS

PAĠNA 52

2 BILJETTI GĦALL- WIRJA KNIGHT HOSPITALLERS

PAĠNA 52

€100 VAWĊER MINGĦAND PRIME

4

PAĠNA 8

PAĠNA 59

EUROVISION

POSTER

RIĊETTA

12

24 59


STORJA PRINĊIPALI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ritratti: The Fotografer, Fgura

XEJN MA WAQQAFHOM Tintervista ROBERTA MAGRI

F’DIN L-INTERVISTA NITKELLMU MA’ CHRISTINE HABER DWAR L-IMPENJI U L-PREPARAZZJONI GĦALL-PROGRAMM DON’T STOP ME NOW. TKELLIMNA WKOLL MAL-ERBA’ FINALISTI DWAR L-ESPERJENZA TAGĦHOM F’DAN IL-PROGRAMM U STAQSEJNIHOM GĦALIEX JAĦSBU LI GĦANDHOM IKUNU HUMA R-REBBIEĦA. Christine, x’impenn hemm involut biex jittella’ programm bħal Don’t Stop Me Now? Il-ħidma fuq il-programm bdiet ħafna qabel ma beda jintwera l-programm. L-ewwel ħaġa li għamilna fassalna pjan ta’ kif se jinqasam il-programm għaliex peress li din id-darba Don’t Stop Me Now ma kienx se jkun programm waħdu iżda kien se jkun parti mill-programm Week&More, il-ħin għallkompetizzjoni kien iqsar. Minkejja li din hi kompetizzjoni tal-kant xorta waħda ridna li jkun hemm varjetà fl-element tad-divertiment u għalhekk ħriġna bl-idea li ninkludu wkoll silta taż-żfin. Għamilna l-lista tattemi u ridna noħolqu sistema ta’ punteġġi għaliex ovvjament fl-aħħar mill-aħħar kellna bżonn li jkun hemm rebbieħ. Ridna nsibu l-isponsors biex ngħaqqdu l-pakkett ta’ rigali, li

effettivament huwa l-ikbar pakkett ta’ rigali li qatt offra Don’t Stop Me Now u ridna wkoll nikkuntattjaw il-membri tal-ġurija. Ħsibna fl-idea tas-sekwenza tal-ftuħ u kkuntattjana l-kantanti tal-edizzjonijiet preċedenti u fl-aħħar ħriġna s-sejħa għallkantanti l-ġodda li xtaqu jkunu parti minn din l-esperjenza. Meta mbagħad daħlu l-applikazzjonijiet staqsejna lil kantanti kollha sabiex jibagħtulna vidjo u peress li applikaw ħafna iktar kantanti milli kellna bżonn fil-gruppi, ħriġna bl-idea li leliminati wkoll ikollhom il-parti tagħhom fil-programm biex b’hekk kulħadd ikollu l-opportunità jidher u jesponi t-talent tiegħu. Dejjem żammejna l-entużjażmu u dak l-element ta’ ftit ansjetà,għaliex dak li jkun jibqa’ sa l-aħħar ma jafx x’se jiġri. X’inhu l-akbar sodisfazzjon li

jagħtik dan il-programm? Għalija personalment l-ikbar sodisfazzjon huwa meta nara kantant jew kantanta li bdew jew inkella iffjorixxew mill-programm tagħna u jsiru kantanti stabbiliti u b’hekk nieħu gost li Don’t Stop Me Now serva ta’ pjattaforma għat-talent tagħhom u jkun intlaħaq l-għan ewlieni tal-programm. X’messaġġ tgħaddi lill-finalisti? Din is-sena kellna kantanti bravi mmens u għalhekk li rnexxielhom jiksbu din il-pożizzjoni filklassifika u li waslu s’hawnhekk diġà hija mera li għandhom talent tajjeb ħafna. Ovvjament nawguralhom li jmorru tajjeb imma fl-aħħar mil-aħħar jużaw dak kollu li akkwistaw minn din l-esperjenza tul il-karriera kollha tagħhom u jiksbu x’jiksbu, imorru tajjeb kemm imorru tajjeb, u jsiru

L-erba’ finalisti ta' Don't Stop Me Now popolari kemm isiru popolari, jibqgħu saqajhom mal-art u qatt ma jinsew minn fejn ikunu bdew għaliex dak huwa ingredjent importanti fix-xena tal-midja għaliex l-udjenza hija l-pulmun tal-karriera tagħhom.. IL-FINALISTI Nicole Frendo, x’kien li ġiegħlek tipparteċipa f’Don’t Stop Me Now? Jien kont ilni nsegwi l-programm Don’t Stop me Now minn mindu kont żgħira u dejjem kelli x-xewqa li xi darba nieħu sehem fih. Allura meta ħarġu l-applikazzjonijiet veru ħadt pjaċir li fl-aħħar stajt inkun Ikompli f’paġna 8 7


STORJA PRINĊIPALI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ikompli minn paġna 7 Esperjenza sabiħa ħafna għaliex tatni l-opportunità li nesponi l-vuċi tiegħi b’temi differenti filwaqt li ltqajt ma’ nies ġodda wkoll u b’hekk dejjem jinfetħu bibien ġodda fil-karriera tal-kant.

“L-esperjenza kienet waħda sabiħa ħafna” parti minnu. Kont naf li din l-opportunità kienet se sservini ta’ benefiċċju għall-karriera tiegħi. Inħossni grata ħafna talli kelli din l-opportunità.

Kif tħossok li wasalt sal-finali? Umilment inħossni sodisfatt ħafna li wasalt s’hawn, għaliex il-livell tal-kantanti kollha kien veru għoli u qatt ma bsart li se nkun wieħed mill-finalisti ta’ din l-edizzjoni. Ħdimt ħafna ma’ kull tema biex inkun oriġinali kemm jista’ jkun, filwaqt li nagħti prestazzjoni tajba u għalhekk ninsab kuntent li l-ġurija apprezzaw il-ħidma tiegħi.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek f’dan il-programm? L- esperjenza kienet waħda sabiħa ħafna. Għenitni fil-qasam tal-kant kif ukoll immaturajt u kbirt bħala persuna. Sirt naf b’iktar stili li jixirqu għal-leħni u l-kummenti tal-ġurija għenuni ħafna biex nirranġa l-iżbalji tiegħi u biex dejjem inkun aħjar mill-interpretazzjonijiet ta’ qabel. Għamilt ħbieb tal-ġenn u l-memorji li għamilt waqt dan ilprogramm ma jien se ninsihom qatt u se nibqa’ ngħożżhom f’qalbi għal dejjem. Kif tħossok li wasalt sal-finali? Li nasal sal-finali kienet xi ħaġa li qatt ma stennejtha. Apparti li ħadt gost li wasalt sal-finali, ħassejt sodisfazzjon kbir għaliex għalkemm kelli prijoritajiet oħra li verament kienu importanti, xorta waħda sibt ċans biex insib kanzunetta skont l-istil li jkollna u nippratikaha, biex f’kull interpretazzjoni nagħti l-aħjar tiegħi u nsaħħaħ iċ-ċans biex nasal s’hawn. Għaliex taħseb li għandek tkun ir-rebbieħa? Jiena ma dħaltx f’din il-kompetizzjoni biex nirbaħ iżda biex nikber u niskopri iktar min jien bħala kantanta u ovvjament biex nieħu gost nagħmel xi

8

Għaliex taħseb li għandek tkun ir-rebbieħ? Għalkemm il-kompetizzjoni hija waħda kbira għaliex il-finalisti huma kollha tajbin ħafna, matul il-programm s’issa kont konsistenti fil-prestazzjonijiet tiegħi u dejjem ksibt riżultati tajbin. Nemmen li kapaċi nkun konsistenti wkoll fil-finali bil-kanzunetti li għażilt biex ninterpreta kemm bħala solista kif ukoll bħala dwetti. ħaġa li verament inħobb. Però naf kemm naħdem u nistinka biex nagħmel l-aħjar tiegħi f’ dak kollu li nagħmel, u għalhekk naħseb li għandi nkun ir-rebbieħa. Għall-finali qed naħdem ħafna u bħal kulħadd, inkun nixtieq li mmur tajjeb, iżda jiġri x’jiġri, se nħossni sodisfatta bija nnifsi la naf li nkun għamilt l-almu tiegħi.

Stop Me Now? Kien ilni nsegwi l-programm mill-edizzjonijiet ta’ qabel u minn dejjem kien jinteressani bħala programm, iżda qatt ma ħassejt li kien iż-żmien opportun li nieħu sehem minħabba l-istudji tiegħi. Meta smajt li se terġa’ ssir edizzjoni oħra tal-programm, issa li lestejt millistudji, ma ħsibthiex darbtejn biex napplika.

Daniel Muscat, x’kien li ġiegħlek tipparteċipa f’Don’t

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek f’dan il-programm?

Nicole Falzon, x’kien li ġiegħlek tipparteċipa f’Don’t Stop Me Now? Minn l-ewwel darba li beda jixxandar il-programm beda jogħġobni. Kont għadni żgħira biex napplika iżda dejjem kienet ix-xewqa tiegħi li nieħu sehem. Meta kienu ħarġu l-applikazzjonijiet għidt ‘issa ċ-ċans tiegħi’ u applikajt. Kif tiddeskrivi l-esperjenza Ikompli f’paġna 10


STORJA PRINĊIPALI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ikompli minn paġna 8

“Il-kant huwa kollox għalija tiegħek f’dan il-programm? Hija esperjenza sabiħa ħafna għaliex sfortunatament f’Malta ma tantx hawn opportunitajiet bħal dawn. Tiltaqa’ ma nies ġodda u minn programm għallieħor titgħallem mill-kummenti li jgħaddu l-ġurija. Kellna esperjenza sabiħa fil-Milied fejn morna l-Ħamrun niġbru għal Puttinu Cares. Kif tħossok li wasalt sal-finali? Issa li wasalt għall-finali nħossni kuntenta ħafna u qiegħda nistenna l-finali bil-ħerqa! Kif jafu

10

t-telespettaturi kien hemm talent kbir u naħseb kienet diffiċli ħafna għall-ġurija biex jagħżlu erbgħa biss. Għaliex taħseb li għandek tkun ir-rebbieħa? Naħseb li għandi nkun irrebbieħa għax dejjem kienet ix-xewqa tiegħi kif ukoll għax tiftaħlek bibien ġodda. Jessica Micallef, x’kien li ġiegħlek tipparteċipa f’Don’t Stop Me Now? Il-kant huwa kollox għalija. Ilni inkanta minn età żgħira. Hawn Malta mhux li għandna xi ħafna opportunitajiet biex nuru t-talenti tagħna. Don’t Stop Me

Now huwa wieħed mill-ftit programmi li jagħti l-opportunità lill-kantanti biex juru t-talenti tagħhom. Fl-edizzjonijiet ta’ qabel minn dejjem kont insewgih iżda qatt ma lħaqt is-sottomissjonijiet. Kif smajt l-avviż fuq ir-radju kont applikajt minnufih.

iltqajt ma’ nies differenti u għamilt xi kuntatti fix-xena mużikali.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek f’dan il-programm? Li nista ngħid hu li tgħallimt ħafna. Għalkemm forsi mhux dejjem taqbel mal-kummenti li jagħtuk il-ġurija, xorta ċerta kritika kostruttiva għandek tgħożżha għax titgħallem ħafna minnha. Barra minn hekk, għamilt ukoll ħbieb ġodda,

Għaliex taħseb li għandek tkun ir-rebbieħa? Nemmen li kulħadd għandu talent. M’iniex qiegħda nipparteċipa biex nirbaħ. Ovvjament kulħadd jieħu pjaċir li jkun ir-rebbieħ iżda l-iskop tiegħi għal din l-esperjenza hu sabiex nieħu pjaċir. Il-kant huwa xi ħaġa għal qalbi. G

Kif tħossok li wasalt sal-finali? Ninsab kuntenta ħafna li rnexxieli nasal s’hawn. Għalija s’issa kienet esperjenza talġenn.


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

43 PAJJIŻ PARTEĊIPANT FIT-63 EDIZZJONI F’LISBONA Ritratt: JJ Chircop

Minn MARC CALLEJA BAYLISS L-AĦĦAR DARBA LI MALTA KELLHA ŻEWĠ AMBAXXATURI FIL-EUROVISION SONG CONTEST KIEN FL-2006. IŻDA MIN QATT KIEN JOBSOR LI DIN KELLHA TIĠRI DARBA, AĦSEB U ARA DARBTEJN. DIK IS-SENA KIENU KEITH CAMILLERI U FABRIZIO FANIELLO, ŻEWĠ ARTISTI MASKILI LI HAWN MALTA MA KELLHOM BŻONN TAL-EBDA INTRODUZZJONI. DIN IS-SENA HUMA CHRISTABELLE U JESSIKA, ŻEWĠ ARTISTI FEMMINILI LI KULĦADD JAF. DAWN U ĦAFNA AKTAR ĦA JKUNU FIT-63 EDIZZJONI TAL-EUROVISION SONG CONTEST LI GĦALL-EWWEL DARBA FL-ISTORJA SE JSIR F’LISBONA, IL-PORTUGALL.

L-EWWEL SEMIFINALI — IT-TLIETA 8 TA’ MEJJU 1. L-AŻERBAJĠAN Aisel – X My Heart Għal darb’oħra, l-aktar pajjiż fillvant tal-Ewropa għażel kemm il-kantanta kif ukoll il-kanzunetta tiegħu b’mod intern. Din it-tip ta’ selezzjoni ġabet diversi riżultati varji nkluż fosthom irrebħa tal-2011 bil-kanzunetta Running Scared kantata minn

AŻERBJĠAN 12

Ell u Nikki. Hemm xi ħaġa komuni bejn dik il-kanzunetta u X My Heart li se tkun interpretata mill-kantanta Aisel għax l-awtriċi hija l-istess waħda, Żvediża, bl-isem ta’ Sandra Bjurman. Ilkompożitur hu Dimitris Kontopolous magħruf għas-suċċess tiegħu mar-Russja sentejn ilu bħala l-moħħ wara You Are the Only One kantata minn

IŻLANDA

Sergey Lazarev. Aisel ġejja minn familja kbira ta’ mużiċisti u għaldaqstant issostni li l-mużika hija ħajjitha. 2. L-IŻLANDA Ari Olafsoon – Our Choice Kantant ta’ 19-il sena, Ari huwa mħarreġ fit-teknika klassika tal-vuċi u din hija xi ħaġa li verament tispikka fil-kanzunetta tiegħu My Choice li ġiet magħżula wara sejre ta’ semifinali u finali fejn il-vot aħħari kien wieħed tal-pubbliku. Sentejn ilu kien wieħed mill-finalisti fil-kompetizzjoni vokali The Voice of Iceland u ftit tax-xhur wara kien qiegħed jipparteċipa fis-selezzjoni tal-Eurovision bħala wieħed

mill-koristi wara li għadd ta’ kantanti nnutaw bit-talent tiegħu. Il-kanzunetta tiegħu My Choice hija miktuba minn Thorunn Clausen li fix-xena tal-ispettaklu internazzjonali tibqa’ magħrufa għall-kanzunetta Coming Home kantata minn Sjonni’s friends fil-Eurovision tal-2011. 3. L-ALBANIJA Eugent Bushpepa – Mall Għal diversi snin l-Albanija dejjem kienu minn tal-ewwel li jagħmlu l-għażla tagħhom tal-pakkett li jixtiequ jibagħtu għall-Eurovision Song Contest u hekk ġara wkoll fl-2018. Infatti l-Festivali I Kenges seħħ ftit qabel il-Milied tal-2017 u Eugent Bushpepa kien magħżul Ikompli f'paġna 14


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

KOMPETIZZJONI

IRBAĦ €300 FI FLUS MAL-GWIDA Kulma trid tagħmel biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni u tidħol fiċ-ċans li tirbaħ il-premju hu li: (1) Taqta’ din it-tieni parti tal-istampa li qed tidher fuq il-lemin. Imbagħad trid tgħaqqad flimkien magħha ż-żewġ stampi l-oħra li se jidhru fiż-żewġ ġimgħat li ġejjin u l-ewwel parti tal-istampa li dehret fil-ħarġa tal-ġimgħa l-oħra tal-GWIDA numru 18. Dawn iridu jitwaħħlu fuq il-kupun li kien stampat fil-ħarġa tal-GWIDA numru 18 f’paġna 50. (2) Tirrispondi l-mistoqsija li dehret fuq dan il-kupun fil-GWIDA numru 18 f’paġna 50.

IMPORTANTI: Il-kupuni għandhom jintbagħtu biss meta jkunu dehru l-erba’ It-tieni parti tal-istampa stampi li jiffurmaw l-istampa sħiħa. Ibgħat il-kupun komplut f’dan l-indirizz sat-12 ta’ Mejju 2018 GWIDA, Kompetizzjoni €300/Mejju, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000.

13


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ikompli minn paġna 7 jirrapreżenta lill-pajjiżu bil-kanzunetta Mall li kiteb hu stess. Eugent beda jkanta tal-età tenera ta’ 6 snin. Huwa minn dejjem kien kreattiv u b’hekk iħobb ikun involut mill-bidu salaħħar f’kull kanzunetta li jkanta. Fis-sena 2006 ħa r-rwol ta’ kantant resident fuq il-programm Top Show fuq l-istazzjon Top Channel. Ftit tax-xhur wara ħa sehem fil-kompetizzjoni Top Fest u rebaħ diversi trofej. Fissnin li għaddew u rebaħ diversi titli oħrajn fosthom l-Aħjar Kantant Maskili. Dan imur perfettament mal-għażla tal-ġurija waqt il-Festivali I Kenges ftit tax-xhur ilu. 4. IL-BELĠJU Sennek – A Matter of Time Fl-aħħar ftit snin il-Belġju sabu formula tas-suċċess fil-Eurovision Song Contest b’għazliet ta’ kantanti b’saħħithom u kanzunetti li huma pjuttost kontemporanji. Wara li s-sena l-oħra klassifikaw fir-raba’ post grazzi għall-kantanta Blanche u l-kanzunetta City Lights, din is-sena għażlu kantanta oħra femminili, Sennek. Sennek hija magħrufa mal-udjenza aktar bħala kompożitriċi u awtriċi iżda ssejjaħ lilha nifisha kantawtriċi. Il-kanzunetta li ħa tinterpreta A Matter of Time kitbitha flimkien ma’ Alex Callier u Maxime Tribeche. Din mhux l-ewwel darba li Alex u Sennek ħadmu flimkien għaliex kitbu l-kanzunetta Gravity għall-grupp Hooverphonic. Sa mill-2014 bdiet tkanta ma’ Ozark Henry u flimkien miegħu kantaw f’uħud mill-aktar spettakli rinomati fil-Belġju fosthom ir-Rock Werchter. 5. IR-REPUBBLIKA ĊEKA Mikolas Josef – Lie to Me Ħafna jiftakru meta r-Repubblika Ċeka kkwalifikaw għall-finali lura fl-2016 b’interpretazzjoni tal-kanzunetta I Stand minn Gabriela Guncikova. Din is-sena qalu li hemm possibbiltà kbira 14

ALBANIJA li jerġgħu jaslu sal-fażi finali bil-parteċipazzjoni ta’ Mikolas Josef u l-kanzunetta Lie To Me li hu stess kiteb u kkompona. Qabel beda l-karriera mużikali Mikolas għamel sena jaħdem bħala mudell internazzjonali għal uħud mill-aqwa djar tal-moda. Però r-realtà ta dik id-dinja m’għoġbitu xejn u ddeċieda li jagħtiha għall-kant. Huwa beda jaqla’ lira bħala mużiċist tat-triq. Minn dak li rnexxielu jiġbor ħadem fuq l-ewwel kanzunetta tiegħu Hands Bloody. It-tieni kanzunetta tiegħu Free kienet dik li għamlet l-aktar suċċess mal-pubbliku. Spiċċat bħala r-raba’ l-aktar kanzunetta li ndaqqet fir-Repubblika Ċeka. Beda jaħdem ma’ Nikodem Milewski li Mikolas jsejjaħlu l-għalliem tiegħu. 6. IL-LITWANJA Leva Zasimauskaite – When We’re Old Għalkemm għad għandha biss 24 sena Ieva għandha diversi suċċess li tħares lejhom bħala kantanta professjonali. Hija bdiet tistudja l-kant meta kellha biss sitt snin u ħadet lezzjonijiet tal-mużika fil-pjanu u l-ġeneru pop sakemm kellha 15-il sena. Fatt interessanti huwa li hija kienet waħda mill-koristi talLitwanja waqt il-Junior Eurovision Song Contest ftit tas-snin ilu. Il-karriera tagħha ħadet xejra oħra fl-2012 meta spiċċat fit-tieni post tas-serje The Voice of Lithuania. Minn hemmhekk hija kkwalifikat għall-finali tasselezzjoni tal-Eurovision Song Contest iżda kienet proprju l-kanzunetta When We’re Old li rebbħitha l-unur li tirrapreżenta

BELĠJU

REPUBBLIKA ĊEKA

IŻRAEL lil Litwanja. Din il-kanzunetta hija miktuba minn Vytautas Bikus li kiteb il-kanzunetta This Time għal-Litwanja lura fis-sena 2015. 7. L-IŻRAEL Netta – Toy Wara li ngħalaq l-istazzjon televiżiv IBA kien hemm ħafna li ma kinux jafu liema direzzjoni ħa jieħdu l-Iżrael għallEurovision Song Contest ta’ din is-sena iżda fl-aħħar mill-aħħar ma tantx kien hemm tibdil esaġerat fl-għażla tal-kantanta. Il-konkors HaKokhav HaBa L’Eurovizion (The Next Star for Eurovision) wassal għar-rebħ ta’ Netta, kantanta ambizzjuża u determinata li għandha 25 sena. Toy, Il-kanzunetta li Netta ħa tkanta fil-Eurovision hija miktuba minn Doron Medalie u Stav Beger. Għalkemm din hija l-ewwel darba ta’ Stav, Doron m’għandu bżonn l-ebda introduzzjoni ma’ min isegwi x-xena mużikali fil-pajjiż għaliex huwa kien responsabbli għallkanzunetti Golden Boy fl-2015 li klassifikat fid-9 post kif ukoll Made of Stars li waslet sal-14-il post fl-2016. Skont id-djar tallogħob, din hija l-favorita assoluta ta’ din is-sena fil-Eurovision fil-Portugall.

LITWANJA

BELARUSSJA 8. IL-BELARUSSJA Alekseev – Forever Waħda mill-aktar għażliet tassew kontroversjali matul is-sena 2018. Interessanti ferm li oriġinarjament kien hemm 11-il parteċipant iżda waħda mill-finalisti rtirat ilkanzunetta tagħha għaliex il-verżjoni oriġinali ta’ Forever mingħand il-kantant Alekseev milli jidher ġiet ippubblikata qabel id-data li l-European Broadcasting Union tgħodd bħala dik tas-sottomissjonijiet għall-Eurovision Song Contest. Il-kantant Alekseev kiseb ilpopolarità fl-2014 when applika għal The Voice of Ukraine u wasal sal-finali bl-appoġġ sħiħ ta’ Ani Lorak li ħafna jiftakru mill-Eurovision Song Contest 2008. Dakhinar ma kienx rebaħ iżda spiċċa wieħed mill-kantanti l-aktar popolari tas-serje. Minn dakhinar ’il quddiem Alekseev kanta f’diversi prestazzjonijiet oħra f’aktar minn 20 pajjiż madwar id-dinja fejn dejjem intlaqa’ tajjeb u kabbar reputazzjonitajba. Fil-Eurovision Song Contest f’Lisbona huwa ħa jkanta d-diska Forever fuq kliem ta’ Yevgeny Matyshenko u mużika ta’ Kirill Pavlov. Ikompli f'paġna 17


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ikompli minn paġna 14

ESTONJA 9. L-ESTONJA Elina Nechayeva – La Forza Il-ġeneru tal-opra kiseb popolarità esaġerata fid-dinja tal-Eurovision. Tant hu hekk li matul dawn l-aħħar snin dejjem irid ikun hemm pajjiż li jittanta xorti b’dan il-ġeneru. Żgur li tiftakru lill-grupp Il Volo bil-kanzunetta Grande Amore għall-Italja fis-sena 2015 jew lil Amaury Vassiili bil-kanzunetta Sognu għall-Franza fis-sena 2011. Din is-sena jmiss l-Estonja bil-kanzunetta La Forza kantata mill-bravissima Elina Nechayeva. Fuq kliem tagħha stess flimkien ma’ Ksenia Kuchokova, il-kanzunetta għandha mużika ta’ Mihkel Mattisen, li kiteb il-kanzunetta tal-Estonja fl-2013 u Tom Vendt, risponsabbli għallkanzunetta tal-Estonja fl-2014. 10. IL-BULGARIJA Equinox – Bones Wara pawsa qasira l-Bulgarija rritornaw fid-dinja tal-Eurovision Song Contest b’suċċess kbir wara li klassikaw fir-raba post fl-2016 u fit-tieni post fl-2017 grazzi għall-interpretazzjonijiet tal-kantanti Poli Genova u Kristian Kostov. Din is-sena,

BULGARIJA

EKS REP JUGOSLAVJA TAL-MAĊEDONJA

wara għażla rigoruża, l-istazzjon televiżiv għażel il-pakkett mibgħut mingħand Borislav Milanov, Joacim Persson, Brandon Campbell u Dag Lundberg, il-kittieba tal-kanzunetta Bones. Bones hija interpretata millgrupp Equinov li diġà għamlu suċċess fl-industrija tal-mużika bħala solisti. Żgur li Zhana u Johnny mill-grupp huma l-aktar magħrufa speċjalment għaliex ir-raġel imsemmi kien parteċipant f’America’s Got Talent is-sena l-oħra. 11. L-EX REPUBBLIKA JUGOSLAVIKA TALMAĊEDONJA Eye Cue – Lost and Found L-aħħar darba li dan il-pajjiż wasal għas-serata finali kien lfl-2012 grazzi għallinterpretazzjoni eċċellenti tal-kantantawtriċi Kaliopi. Crno I Belo kienet klassifikat fit-13-il post wara li kisbet appoġġ mill-erbat irjieħ tal-Ewropa. Sfortunatament il-formula tasselezzjonijiet interni ma tantx ħadmet matul dawn l-aħħar ftit snin. Kaliopi reġgħet ippruvat xortiha fl-2016 u għalkemm kienet viċin spiċċat fil-11-il post, ftit punti ’l bogħod mill-kwalifi-

KROAZJA

kazzjoni għall-finali. Din is-sena l-Eks Repubblika Jugoslavja tal-Maċedonja għażlu lil grupp Eye Cue, bil-kanzunetta Lost and Found fuq kliem ta’ Bojan Trajkov-ski u mużika tal-istess Bojan flimkien ma Darko Dimitrov. Huwa interessanti ħafna li matul is-snin dan il-grupp għamel diversi suċċess fix-xena tal-mużika u tant hu hekk li kellhom għadd ta’ kanzunetti filquċċata fuq l-istazzjon televiżiv MTV. 12. IL-KROAZJA Franka – Crazy Imwielda fl-1992, Franka hija kantawtriċi famuża mill-Kroazja. Hija bdiet tkanta tal-età ta’ tliet snin bħala solista fil-Kor Minicantanti fejn minn hemmhekk kellha ċ-ċans li tkanta madwar ir-reġjun tal-Eks Jugoslavja. Franka kisbet il-popolarità wara li rebħet il-programm Showtime fl-2007. Għal min qatt ma sema’ b’dan il-programm dan huwa simili ħafna ta’ Pop Idol. Din mhix l-ewwel darba li ttantat xortiha għall-Eurovision Song Contest għaliex kien proprju fl-2009 u l-2010 li ppruvat tagħmel dan il-pass mingħajr ebda suċċess.

AWSTRIJA

Wara diversi snin mingħajr ma tippubblika materjal oriġinali, hija ġiet avviċinata mill-istazzjon televiżiv sabiex tirrappreżenta lil pajjiżha din is-sena u meta l-opportunità ġiet tħabbat il-bieb, hija ma rrifjutathiex. Ilkan-zunetta li ħa tkanta, Crazy, għandha lirika tagħha stess u mużika ta’ Branimir Mihljevic li kien responsabbli għad-diska Lako Je Sve ta’ Feminnem lura fl-2010. 13. L-AWSTRIJA Cesar Sampson – Nobody But You Fatt interessanti mmens dwar il-kantant tal-Awstrija hu li għal dawn l-aħħar sentejn huwa kien parteċipant fil-Eurovision Song Contest u d-darbtejn bħala finalist għaliex kien qiegħed jakkumpanja lill-kantanti Poli Genova u lil Kristian Kostov. Cesar huwa magħruf fl-Awstrija għall-versatilità ta’ leħnu. Nobody but You, il-kanzunetta li ħa jkun qiegħed jinterpreta għandha kitba u kompożizzjoni ta’ Sebastian Arman Cesar Sampson, Joacim Persson, Johan Alkenas u Borislav Milanov. Ikompli f'paġna 19

17


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ikompli minn paġna 17

GREĊJA

FINLANDJA

Infakkrukhom li Borislav għandu żewġ kanzunetti f’din is-semifinali u kien responsabbli wkoll għall-kanzunetta Heart of Gold kantata minn Brooke fil-Malta Eurovision Song Contest. 14. IL-GREĊJA Yianna Terzi – Oniro Mou Għal diversi snin il-Greċja kienu jidħlu għal din il-kompetizzjoni b’ċerta arja għaliex kienu jibagħtu wħud mill-aħjar kantanti bl-aqwa materjal u dak wassal għal diversi riżultati fost l-aħjar għaxar kanzunetti fil-finali. Din is-sena bl-aktar mod improbabbli jaf ikollhom riżultat pożittiv għal darb’oħra. L-istazzjon televiżiv għamel sejħa lid-djar tad-diski biex jissottomettu pakkett magħmul mill-kanzunetta, il-kantant u anke pjan finanzjarju. Fl-istadju finali kien hemm tliet pakketti iżda tnejn minnhom ma kinux lesti li jagħtu l-assigurazzjoni finanzjarja mitluba u b’mod awtomatiku għallaħħar intgħażlet Yanna Terzi bil-kanzunetta Oniro Mou li hija miktuba mill-kantanta stess flimkien ma’ Aris Kalimeris, exġurnalist, Michalis Papathansiou u Dimitris Stamatiou. 5. IL-FINLANDJA Saara Aalto – Monsters Tgħid tiġi t-tieni? Għaliex qiegħed ngħid hekk? Għax Saara Aalto għandha storja ta’ diversi suċċess bħala kantawtriċi iżda sfortunatament qatt ma tilħaq il-quċċata u tasal biss sat-tieni post. Il-lista ta’ parteċipazzjonijiet f’kompetizzjonijiet ma tispiċċa qatt fosthom: The Voice of

ARMENJA

Finland u Finland’s Got Talent iżda s-suċċess il-kbir tagħha kisbitu fl-X Factor tar-Renju Unit fejn bl-għajnuna ta’ Sharon Osbourne waslet sat-tieni post. Fid-dinja tal-Eurovision Song Contest Saara kienet diġà kisbet ċerta ammont ta’ fama wara li kklassifikat darbtejn fit-tieni post tas-selezzjoni nazzjonali tal-pajjiż, l-ewwel darba biddiska Blessed With Love fl-2011 u mbagħad bil-kanzunetta No Fear fl-2016. Kien l-istazzjon televiżiv ta’ pajjiżha li offrilha l-opportunità li tirrappreżenta lill-Finlandja billi dan l-istazzjon ingħata kontroll assolut fuq s-selezzjoni. L-għażla aħħarija kienet tal-pubbliku. 16. L-ARMENJA Sevak Khanagyan – Qami Sevak Khanagyan twieled fl-1987 u minn età żgħira wera mħabba kbira lejn il-mużika. Tant hu hekk li kellu biss seba’ snin meta kkompona l-ewwel biċċa mużika, ftit xhur wara li beda l-istudji tiegħu f’din l-arti. Mal-medda ta’ snin kompla javvanza l-istudji tiegħu u attenda waħda mill-aħjar skejjel tal-mużika fir-Russja. Matul dan il-perjodu kien protagonist f’diversi gruppi rinomati fil-pajjiż. Fl-2015 huwa ttanta xortih għal The Voice of Armenia kif ukoll Glavnayaa Stsena iżda kien is-suċċess fl-X Factor Ukraine li rebħet diversi ammiraturi. Wara r-rebħ tiegħu f’din il-kompetizzjoni ħadem fuq diversi kanzunetti oriġinali u llum il-ġurnata huwa kowċ fuq The Voice of Armenia. Il-kanzunetta li ħa jkanta fil-Eurovision Song Contest, Qami, rebħet

ŻVIZZERA kemm il-vot tal-ġurija internazzjonali kif ukoll il-vot tal-pubbliku. Ikkomponiha hu stess bil-lirika ta’ Anna Danielyan u Victoria Maloyan. 17. L-IŻVIZZERA ZiBBZ – Stones Mhux l-ewwel darba li membri tal-familja jingħaqdu flimkien għal xi prestazzjoni mużikali speċjalment meta għandek l-opportunità li taqsam it-talenti tiegħek ma’ nies għeżież għalik. Dan huwa s-sentiment ta’ Coco u Stee jew aħjar ZiBBZ, żewġ aħwa ta’ 30 u 32 sena li ħa jkantaw il-kanzunetta tagħhom Stones għan-nom tal-Iżvizzera fil-Eurovision Song Contest ta’ din is-sena. Huma kitbu l-kanzunetta tagħhom flimkien mal-Kanadiża Laurell Barker b’messaġġ li jirredikolaw lil dawk il-beżżiegħa li jitturmentaw lil ħaddieħor. 18. L-IRLANDA Ryan O’Shaugnessy – Together Għas-segwaċi kollha ta’ Britain’s Got Talent, Ryan O’Shaughnessy żgur mhux isem ġdid għaliex fl-2012 wasal sal-fażi finali wara li għamel ħoss kbir bil-kanzunetta No Name li ġiet segwita minn 43 miljun darba fuq is-sit YouTube fuq l-internet. Meta raw dak is-suċċess id-dar tad-diski Sony offrietlu kuntratt u minn hemmhekk ippubblika l-ewwel ftit kanzunetti tiegħu f’album li tela’ sal-quċċata fl-Irlanda u wasal mal-aħjar 10 fil-post numru 9 tar-Renju Unit ukoll. Matul dan iż-żmien Ryan kien ikanta f’diversi postijiet madwar iż-

RLANDA

ĊIPRU

żewġ pajjiżi msemmija. Fl-2013, huwa ħa sehem f’kompetizzjoni oħra, The Hit fejn ikkompeta kontra Brian Kennedy, il-kantant Irlandiż tal-2006, magħruf għall-fatt li kanta l-1,000 diska fil-Eurovision, u rebaħlu. Il-kanzunetta li Ryan O’Shaughnessy ħa jinterpreta fil-Eurovision Song Contest ta’ din is-sena fil-Portugall, Together, għandha kliem u mużika tiegħu stess flimkien ma’ Mark Caplice u Laura Elizabeth Hughes. 19. ĊIPRU Eleni Foureira – Fuego Matul l-aħħar ftit snin Ċipru ppruvaw sistemi differenti ta’ għażliet bil-għan li jikkwalifikaw għall-finali u idealment jiksbu riżultat pożittiv. Bl-għajnuna tal-kompożitur rinomat Thomas G:son huma waslu sal-aħħar stadju darbtejn fuq xulxin iżda r-riżultat hemmhekk ma kien xejn kredibbli. Din is-sena iżda dawru l-attenzjoni tagħhom fuq kompożitur Grieg/Ċiprijott, Alex Papaconstantinou li kien kiteb il-kanzunetta La La Love għal Ivi Adamou fl-2012 u Yassou Maria għal Sarbel fl-2007. Skont sorsi infurmati,l-ewwel verżjoni tal-kanzunetta kienet offruta lil Helena Paparizou, rebbieħa tal-Eurovision Song Contest 2005 iżda wara li hi rrifjutat, ilkanzunetta spiċċat għand Eleni Foureira, magħrufa ma’ ħafna bħala r-Reġina tal-Mużika Pop. Fuego għandha kliem u mużika ta’ Alex Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Anderz Wrethov, Viktor Svensson u Didrick. Ikompli f'paġna 20 19


EUROVISION

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ikompli minn paġna 19

NORVEĠJA

RUMANIJA

SERBJA

SAN MARINO

DANIMARKA

RUSSJA

IT-TIENI SEMIFINALI — IL-ĦAMIS 10 TA’ MEJJU 1. IN-NORVEĠJA Alexander Rybak – That’s How You Write a Song Lura fis-sena 2009 kantant żagħżugħ tela’ fuq il-palk talEurovision Song Contest bi vjolin f’idejh u b’akkumpanjament ta’ ftit żeffiena u koristi. Dak il-kantant spiċċa rebaħ il-kompetizzjoni b’wieħed mill-aktar ammont ta’ punti qatt mogħtija. Alexander Rybak jagħmel ir-ritorn tiegħu wara disa’ snin, din id-darba bilkanzunetta That’s How You Write a Song li kiteb hu stess. Wara li rebaħ il-Eurovision Song Contest huwa kien involut f’diversi proġetti mużikali l-aktar bħala kompożitur u awtur, responsabbli għal numru ta’ kanzunetti: I’m With You kantata minn Annsofi fil-Melodi Grand Prix 2013, Still Here kantata minn Franklin Calleja fil-Malta Eurovision Song Contest 2015 u Accent kantata minn Milki filEurofest 2015. Tgħis jerġa’ jiseb suċċess? 2. IR-RUMANIJA The Humans – Goodbye Sa mill-introduzzjoni tas-semifinali fl-2004, ir-Rumanija dejjem għaddew għas-serata finali. Din is-sena ħa jkunu rappreżentati minn The Humans. Diversi membri tal-grupp kienu fi grupp ieħor magħruf bħala Jukebox. Is-segwaċi tas-selezzjonijiet nazzjonali jagħrfuh dan l-isem. Din is-sena r-Rumanija organizzaw għadd ta’ spettakli. Tant hu 20

hekk li kien hemm xejn anqas minn ħames semifinali li minnhom ikkwalifikaw 15-il kanzunetta. Ir-riżultat finali kien deċiż mill-pubbliku inġenerali u bosta kienu sorpriżi bir-rebħ ta’ The Humans li f’Lisbona ħa jinterpretaw il-kanzunetta Goodbye fuq kliem u mużika ta’ Cristina Caramarcu, Alexandru Matei u Alin Neagoe. 3. IS-SERBJA Sanja Ilic & Balkanika – Nova Deca Stil tradizzjonali tal-mużika iżda b’elementi aċċessibbli mill-kumplament tad-dinja. Dan huwa l-mod ta’ kif ġie deskritt il-ħoss tal-kanzunetta Nova Deca li ħa tkun kantata minn Sanja Ilic u l-grupp Balkanika. Is-Serbja rebħu din il-kompetizzjoni fl-2007 grazzi għal Marija Serifovic u l-kanzunetta Molitva miktuba minn Vladimir Graic. Minn dakhinar lil hawn kellhom għadd ta’ riżultati mhux kollha pożittivi. Però din is-sena f’differenza għal snin oħra ddeċidew li jerġgħu jintroduċu l-festival li minnu jagħżlu kemm il-parteċipant kif ukoll l-kanzunetta u mhux għamlu għażla interna. Nova Deca għandha mużika ta’ Aleksandar Sanja Ilic u Tatjana Karajanov Ilici b’lirika ta’ Danica Krstajic. 4. SAN MARINO Jessika ft Jenifer Brenning – Who We Are Ftit tal-ġimgħat ilu Jessika

kienet intervistata fuq dan il-magażin u qalet li kienet sorpiża għaliha li rebħet l-unur li tirrappreżenta lil San Marino filEurovision Song Contest ta’ din is-sena. F’Malta,il-kantawtriċi waslet sal-finali tas-selezzjoni fl-2008, fl-2011, fl-2012, fl-2013, fl-2014, fl-2015 u fl-2016. Fi kliemha stess qalet li ppruvat tieħu sehem fl-aħħar sentejn iżda ma kinitx mal-finalisti. Meta rat li kien hemm opportunità għall-kantanti barranin f’pajjiż ieħor ċkejken, hija ppruvat u mhux biss waslet sax-xow televiżiv imma safrattant ġiet magħżula. Il-kanzunetta li hija sejra tinterpreta, Who We Are, megħjuna mil-vuċi ta’ Jenifer Brening, ġiet miktuba minn Stefan Moessle, Jenifer Brening, Christof Straub, Matthias Strasser u Zoe Straub. San Marino kkwalifikaw għall-finali tal-Eurovision Song Contest darba, lura fl-2014 meta Valentina Monetta għaddiet bil-kanzunetta Maybe. Is-sena l-oħra l-pajjiż kiseb biss punt u spiċċa fl-aħħar post tassemifinali. 5. ID-DANIMARKA Rasmussen – Higher Ground L-artist magħżul biex jirrappreżenta lid-Daninmarka din is-sena huwa Jonas Flodagar Rasmussen, magħruf aħjar b’kunjomu biss bħala Rasmussen. Il-kanzunetta li l-kantant ikun qiegħed jkanta Higher Ground miktuba minn Niclas Arn u Karl Euren ġiet ipirata mill-Vikingi u l-battalja li seħħet

fl-1098. Din l-idea faċilment wieħed jista’ jaraha mill-apparenza tal-istess Rasmussen. Interessanti ħafna li għat-tieni darba f’10 snin id-Danimarka ħa jibagħtu kanzunetta li ġiet rifjutata milli tikkompeti fis-selezzjoni tal-Iżvezja. L-aħħar darba li din ġrat, l-Iżvezja ma rnexxielhomx jgħaddu sas-serata finali filwaqt li d-Danimarka kienu klassifikaw fir-raba’ post. 6. IR-RUSSJA Yulia Samoylova – I Won’t Break Is-sena l-oħra r-Russja ma ħadux sehem fil-Eurovision Song Contest wara li l-kantanta magħżula Julia Samoylova ma kinitx aċċettata li tidħol fl-Ukrajna. Intant, din is-sena, l-istazzjon televiżiv Russu ddeċieda li jagħtiha opportunità xorta waħda b’kanzunetta differenti bit-tama li tpatti għal meta ma tħallietx tieħu sehem is-sena l-oħra. I Won’t Break għandha kliem u mużika ta’ Netta Nimrodi, Leonid Gutkin u Arie Burshtein. Il-kantawtriċi Russa twieled fl-1989 u minn dejjem uriet imħabba kbira lejn il-mużika avolja kellha diffikultajiet fiżiċi kbar li ħallewha f’siġġu tar-roti. Ftit tas-snin ilu hija kienet finalista fis-serje The X Factor u kantat ukoll fiċċerimonja tal-ftuħ tal-Paralimpiċi li seħħu f’Sochi. Ir-Russja kellhom diversi suċċessi filEurovision Song Contest. Huma klassifikaw mal-ewwel 10 f’kull parteċipazzjoni mis-sena 2012.


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

7. IL-MOLDOVA DoReDos – My Lucky Day Lura fl-2011 il-grupp DoReDoS ġie ffurmat. Huma ltaqgħu f’raħal twelidhom u ddeċidew li għandhom jibdew ikantaw flimkien. Fl-2017 kkompetew fil-kompetizzjoni internezzjonali New Wave li seħħet fir-Russja u hemmhekk rahom ikantaw il-kantawtur ta’ fama mondjali, Philipp Kirkorov li hu stess ħa sehem fil-Eurovision Song Contest fl-1995. Huwa ħolqilhom il-kanzunetta My Lucky Day flimkien ma’ John Ballard u DoReDos ssottomettewha għasselezzjoni nazzjonali fil-Moldova fejn hemmhekk rebħu bl-aktar mod faċli. L-assoċjament ta’ dan it-tim normalment ifisser suċċess u għalkemm il-Moldova m’għandhomx xi rekord ta’ riżultati pożittivi, is-sena l-oħra klassifikaw fit-tielet post. 8. L-OLANDA Waylon – Outlaw In ’Em Meta l-Olanda ddeċidew li jibagħtu lil Anouk bħala parteċipanta fl-2013, wieħed irrealizza li riedu jieħdu l-kompetizzjoni bis-serjetà u r-riżultati li kisbu minn dakhinar ’il quddiem kienu xi ħaġa impressjonanti għaliex fl-2014 ikklassifikaw

EUROVISION

MOLDOVA fit-tieni post u mbagħad baqgħu jaslu sal-finali ħlief għal sena partikolari. Waylon, il-kantawtur li ġie magħżul din is-sena, kien il-kantant maskili f’dawk id-dwett tal-2014 u għalhekk huwa wieħed mill-ftit minn dawk il-kantanti li rritorna f’din il-kompetizzjoni għal darb’oħra. Il-kanzunetta li huwa ser ikanta Outlaw In ’Em, li kiteb flimkien ma’ Ilya Toshinskiy u Jim Beaver, għandha xeħta rock u laqta’ country ukoll. 9. L-AWSTRALJA Jessica Mauboy – We Got Love Ħafna min-nies għadhom ma jistgħux jifhmu x’inhi r-raġuni li l-Awstralja huma parteċipanti filEurovision Song Contest. Iżda l-interess tagħhom ikompli jikber sena wara sena u r-riżultati li huma jiksbu huma mhux biss kompetenti iżda dejjem kienu mal-ewwel għaxra. Is-sena l-oħra kklassifikaw fid-disa’ post, l-agħar riżultat s’issa. Jessica hija waħda mill-aktar artisti famużi fl-Awstralja. Ta’ 16-il sena hija waslet sal-fażi finali tas-serje televiżiva Idol fl-Awstralja, sejre li finalment rebħet. Is-suċċess li kisbet minn hemm wassal għal ħames albums li waslu mal-aħjar 10 fil-pajjiż kif ukoll 15-il kanzunetta

OLANDA

ĠORĠJA

AWSTRALJA

POLONJA

li waslu mal-aħjar 20 fil-pajjiż. Il-kanzunetta li Jessica Mauboy sejra tkanta fil-Eurovision Song Contest ta’ din is-sena hi We Got Love fuq kliem u mużika ta’ Anthony Egizii u David Musumeci.

kantata minn Nika Kocharov u l-Young Georgian Lolitaz u miktuba minn Thomas G:son.

10. IL-ĠORĠJA Ethno Jazz Band Iraoi – For You

Sa mill-2014, il-Polonja dejjem waslu sas-serata finali anke meta ħafna ma kinux jobsru li setgħu jitilgħu sal-ogħla postijiet. Apparti minn hekk issorprendew lil kulħadd bis-suċċess ta’ Colour of Your Life fl-2016 meta grazzi għall-vot tal-pubbliku, il-kanzunetta klassifikat fid-disa’ post. Din is-sena, wara selezzjoni nazzjonali pjuttost intensiva b’diversi kanzunetta tajbin ħafna, ġiet magħżula Light Me Up fuq kliem u mużika ta’ Andrzej Gromala, Lukas Meijer, Mahan Moin u Christian Rabb. Gromee huwa mill-Polonja.

L-aħħar kanzunetta li ġiet mħabbra għal din is-sena li se tipparteċipa fil-Portugall kienet tal-Ġorġja għalkemm il-grupp, Ethno-Jazz Band Iriao kien ilu li ppubblikaha. For You fuq kliem ta’ Irina Sanikidze u mużika ta’ David Malazonia hija differenti ħafna mill-kumplament tal-ġeneri fl-edizzjoni tal-Eurovision Song Contest bil-għan li l-armoniji jiġu rispettati. L-aħħar darba li l-Ġorġja kienu fil-finali kien lura fis-sena 2016 bil-kanzunetta Midnight Gold

11. IL-POLONJA Gromee feat. Lukas Meijer – Light Me Up

Ikompli f'paġna 22

21


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ikompli minn paġna 21

MALTA 12. MALTA Christabelle – Taboo Imwielda fl-1992, Christabelle hija waħda mill-iżgħar kantanti ta’ din is-sena. Uriet l-ewwel imħabba lejn l-arti ta’ tliet snin, b’amirazzjoni kbira lejn il-mużika. Matul iż-żgħożija tagħha, hija ħadet ir-rwol ta’ preżentatriċi ta’ programmi bħal Teen Traffic u Teen Trouble, però mbagħad riedet tiffoka fuq il-karriera tal-mużika u ħadet sehem f’diversi festivals fosthom il-Junior Eurovision Song Contest. Minn dak iż-żmien lil hawn, Christabelle ħadmet ma’ diversi kittieba ta’ kittieba ta’ fama mondjali fuq kanzunetta li waslu sal-quċċata hawn Malta. Dawn jinkludu: I Wanna Know, Flame, Naturally, Every Time I Bleed, Everything About You, Say, u Fall For You. Din is-sena ħadet sehem fil-Malta Eurovision Song Contest għar-raba’ darba wara li klassifikat fit-tieni post lura fis-sena 2015 bil-kanzunetta Rush. Il-kanzunetta li Christabelle sejra tkanta din is-sena jisimha Taboo u kitbet il-kliem tagħha flimkien ma’ Matt ‘Muxu’ Mercieca filwaqt li l-mużika hija ta’ Thomas G:son u Johnny Sanchez. 13. L-UNGERIJA AWS – Viszlat Nyar F’kompetizzjoni bħal din id-diversità tirrenja u din is-sena wieħed mill-pajjiż li jixtieq ifiehem dan il-kunċett huwa l-Ungerija. Il-kanzunetta li ħa jippreżenta, Viszlat Nyar, għandha kliem ta’ Ors Sikliosi 22

UNGERIJA

u mużika ta’ Bruce Brucker, Daniel Kokenyes, Aron Veress u Soma Schiszler. Għalkemm preżenti fil-finali kull sena, lUngerija mhux dejjem kellhom suċċess bħal dan f’din il-kompetizzjoni iżda dawn l-aħħar sentejn speċjalment mhux ikkwalifikaw biss imma anki spiċċaw mal-aħjar tmienja fil-finali. 14. IL-LATVJA Laura Rizzotto – Funny Girl Laura Rizzotta hija kantanta ta’ 23 sena mwielda fil-Brażil iżda b’oriġini mil-Latvja u wkoll mill-Portugall. Hija kitbet l-ewwel kanzunetta oriġinali tagħha meta kellha biss 11-il sena u minn dakhinar s’issa kitbet aktar minn 100 kanzunetta. Ta’ 15-il sena, Laura bdiet tkanta fix-xena mużikali f’Rio de Janeiro. L-ewwel album li ħarġet kien jismu Made in Rio u ħareġ fl-2011. L-oriġini tagħhom inkoraġġewha li titfa’ kanzunetta għas-selezzjoni nazzjonali għall-Eurovision u kien proprju għalhekk li Funny Girl li kitbet hi stess rebbħitilha dan iċ-ċans. 15. L-IŻVEZJA Benjamin Ingrosso – Dance You Off It-tifel tal-kantata rinomata Pernilla Wahlgren, Benjamin kiseb suċċess fid-dinja talmużika wara li kellu kanzunetta magħżula bħala waħda mill-finalisti tal-Melodifestivalen 2017. Huwa beda jaħdem f’din l-industrija sa minn meta kien għadu tifel, iżda l-arti tal-kitba

LATVJA

MONTENEGRO

ŻVEZJA

SLOVENJA

tal-kanzunetti interessatu ta’ 17il sena. Huma studja u stħarreġ fid-daqq tal-pjanu u l-kitarra u dawn komplew jgħinu t-talent li huwa għandu. Dance You Off hija miktuba minn Louis Schoorl, K Nita u Marco Daniel Borrero. 16. IL-MONTENEGRO Vanja Radovanovic – Inje Mwieled fl-1982, Vanja ilu naqra mhux ħażin fix-xena tal-mużika, b’karriera li tieħdu lura xi 14-il sena. Importanti ħafna li meta ngħid karriera, fil-każ ta’ Vanja dik tirreferi għall-kant u l-kitba. Fl-2004 huwa pparteċipa fil-Budva Music Festival fejn bil-kanzunetta tiegħu Dripac ġie ppremjat bit-trofew tal-Aqwa Debutt. Fi tmiem l-2007 huwa ħareġ kanzunetta ġdida Pricaj li kienet segwita minn album sħiħ ta’ kanzunetti. Fil-Eurovision se jkanta l-kanzunetta Inje. 17. IS-SLOVENJA Lea Sirk – Hvala, Ne! Dawn l-aħħar sentejn, is-Slovenja ma waslux sal-finali tal-Eurovision Song Contest, għalkemm kien hemm diversi opportunitajiet ta’ għażliet

UKRAJNA

kontemporanji ta’ kanzunetti. Din is-sena, ir-rispons huwa pożittiv iżda l-kanzunetta mhux bilfors li tintlaqat minn kulħadd. Il-karriera ta’ Lea tmur lura għal meta kellha 5 snin. Lea kienet ġa korista fil-Eurovision Song Contest 2014 ma’ Tinkara Kovac u fl-2016 ma’ ManuElla u għalhekk din mhux ħa tkun l-ewwel esperjenza. Hvala, Ne! għandha kliem u mużika ta’ Lea Sirk u tomy DeClerque.

18. L-UKRAJNA Melovin – Under the Ladder Melovin ħadu sehem f’kompetizzjonijiet bħal Ukraine Got Talent kif ukoll l-X Factor. Kien fl-2015 li u spiċċa rebaħ fl-età ta’ 18-il sena. Din ma kinitx lewwel darba li Melovin ipprova jmur għal din il-kompetizzjoni internazzjonali iżda Under the Ladder fuq mużika tal-istess Melovin u kliem ta’ Mika Ryals kienet dik li wasslet għar-rebħ. L-Ukrajna klassifikaw fl-ewwel post sentejn ilu bir-rebħ ta’ Jamala. Naħseb nitkellem għal kulħadd meta ngħidu li nawgura lil Jamala, rebbieħa b’1944, għall-wild tagħha, Emir Rahman, nhar is-27 ta' Marzu.


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

IL-FINALI — IS-SIBT 12 TA’ MEJJU

ĠERMANJA

FRANZA

ITALJA

SPANJA

RENJU UNIT

PORTUGALL

IL-ĠERMANJA Michael Schulte – You Let Me Walk Alone Kien proprju fl-2007 li Michael Schulte, il-kantant magħżul għall-Ġermanja, li beda l-karriera tal-kant tiegħu billi kanta diversi kanzunetti famużi u tellagħhom fuq l-istazzjon ta’ YouTube tiegħu. Ippubblika tliet albums bejn l-2012 u l-2017. You Let Me Walk Alone fuq kliem u mużika tiegħu stess flimkien ma’ Thomas Stengaard, Nisse Ingwersen u Nina Muller għandha tema emozzjonali mmens u serqet il-qlub talġurija internazzjonali kif ukoll dik tal-pubbliku. FRANZA Madame Monsieur – Mercy It-tibdil fl-immaniġjġar talparteċipazzjoni ta’ Franza wassal għal żewġ riżultati sodisfaċenti. Din is-sena kien hemm bidla oħra għaliex saret selezzjoni pubblika fuq it-televixin b’diversi kanzunetti ta’ livell għoli, tant u tant li faċli wieħed jgħid li aħjar żammu ftit minnhom għal snin oħra. Flaħħar tat-tliet serati r-rebbieħa kienu d-duo Madame Monsieur bil-kanzunetta Mercy. Madame

Monsieur huwa magħmul millkoppja Jean-Karl u Emilie. Ilvjaġġ tagħhom beda ġo bar 10 snin ilu u minn dakhinar lil hawn quddiem qatt ma ħarsu lura. Aktar kmieni din is-sena ppubblikaw l-ewwel album tagħhom Vu d’Ici li bħala ġeneru jmiss id-dinja tal-pop. L-ITALJA Ermal Meta u Fabrizio Moro – Non Mi Avete Fatto Niente Fl-2011, l-Italja ddeċidew li jirritornaw fil-Eurovision Song Contest u Raphael Gualazzi kważi għamilha billi klassifika fit-tieni post bil-kanzunetta Madness of Love. Is-suċċessi tagħhom ma waqfux hemmhekk għax is-sena l-oħra waslu sas-sitt post bil-kanzunetta Occidentali’s Karma b’interpretazzjoni eċċellenti ta’ Francesco Gabbani li flimkien miegħu niftakru li kellu gurilla. Din is-sena ir-rebbieħa tal-festival Sanremo kienu Ermal Meta u Fabrizio Moro u ddeċidew li jmorru l-Eurovision Song Contest bilkanzunetta li huma rebħu biha, Non Mi Avete Fatto Niente li huma kitbu flimkien ma’ Adrea Febo. Bħala dwett huma wħud mill-ixjeħ parteċipanti ta’ din is-sena.

SPANJA Amaia y Alfred – Tu Cancion Spanja ħadu deċiżjoni konxja li jbiddlu d-direzzjoni tal-għażla mużikali tagħhom u marru lura għal riċetta li ġabitilhom suċċess fil-passat. Operacion Triunfo mhux biss irritorna għal udjenzi kbar u fantastiċi iżda sab aktar minn żewġ kantanti mill-aqwa. Però mhux kulħadd seta’ jirbaħ u kienu magħżula Amaia u Alfred bil-kanzunetta Tu Cancion li għandha kliem u mużika Raul Gomez Garcia u Sylvia Ruth Santoro Lopez. Leħinha huwa differenti minn ta’ oħrajn għaliex għandu talent partikolari. Min-naħa l-oħra Alfred ukoll għandu ton partikolari ta’ vuċi u għalkemm m’għandhux irwol fil-kitba, huwa kompożitur bravu ħafna wkoll. IR-RENJU UNIT SuRie – Storm Wieħed mill-aktar pajjiżi li għamel suċċess fil-Eurovision Song Contest matul is-snin. Ir-Renju Unit ikklassifikaw fittieni post 15-il darba, apparti li rebħu 5 darbiet, l-aħħar waħda fl-1997 grazzi għal Katrina & The Waves u l-kanzunetta

Love Shine a Light. Din is-sena, r-rappreżentata hi l-kantanta Surie bil-kanzunetta Storm li għandha kliem u mużika ta’ Nicole Blair, Gil Lewis u Sean Hargreaves. Surie hija mħarrġa fil-vuċi klassika u ggradwat mir-Royal Academy of Music ġewwa Londra. L-assoċjazzjoni tagħha mal-Eurovision Song Contest mhix xi ħaġa ġdida għaliex fl-2015 u fl-2017 kienet waħda mill-koristi tal-Belġju. Iż-żewġ kanzunetti klassifikaw fir-raba’ post. IL-PORTUGALL Claudia Pascoal – O Jardim Dan il-pajjiż jagħtik it-tama li kollox huwa possibbli għaliex tajjeb li wieħed ifakkar li qabel ir-rebħ tagħhom, huma lanqas qatt ma rnexxielhom jikklassifikaw mal-ewwel ħamsa fi kważi 50 sena. Kellhom ikunu Salvador Sobral u l-kanzunetta tiegħu Amar Pelos Dois li ġabet it-titlu lil dan il-pajjiż ġirien ta’ Spanja wara tant snin ta’ parteċipazzjoni. Din is-sena ġiet magħżula Claudia Pascoal u l-kanzunetta O Jardim miktuba minn Isaura li ħa tkun fuq il-palk takkumpanja lill-kantanta. Claudia ħadet sehem f’The Voice of Portugal fejn waslet sal-aħħar.

23


GWIDA

Ritratt: Ħajr - PBS

CHRISTABELLE

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Hawn fuq ritratt u text

TABOO TABOO In the silence you’ll find gold where you feel warmth, i feel so cold can’t get no sleep I’m up till dawn these demons have broken my goal and i know and i know and i know that you see my life from foreign eyes and i know and i know and i know that you hear my cry, tears tell no lie

KURŻITAJIET DWAR CHRISTABELLE

Minn FREDERICK ZAMMIT Il-Ħamis 10 ta’ Mejju f’Lisbona l-bandiera Maltija se tkun imxejra minn Christabelle Borg li se tinterpreta Taboo. Il-kanzunetta Maltija se tkun it-12-il waħda li tkun qed tikkompeti fit-tieni semifinali li tittella fl-10 ta’ Mejju. l Christabelle twieldet nhar it-28 ta’ April 1992. Hija l-kbira fost żewġ ulied ta’ Vince (Ċensu) u Louise Borg. Oħtha ż-żgħira hija Miriayah. l Christabelle ilha tidher fuq it-televiżjoni sa minn età żgħira. Fil-fatt l-ewwel dehra tagħha kien permezz ta’ programm ta’ Antonella Vassallo li kien jittella fuq TVM. l Christabelle imbagħad bdiet tidher ma’ Clare Agius waqt il-programm Siesta fuq Net u aktar tard bdiet saħansitra tippreżenta programm bħal Teen Traffic u Teen Trouble (ritratt), fuq Net. l Rebħet bosta unuri fosthom il-F.I.D.O.F. Award fil-Louisiana. Rebħet ukoll tmien Bay Music Awards. l Jekk akkwistajtu l-GWIDA fil-jum tal-ħruġ tagħha, tajjeb tkunu taf li l-ewwel prova tagħha f’Lisbona hija llum l-Erbgħa 2 ta’ Mejju fil-11.30am. It-tieni prova se tkun is-Sibt 5 ta’ Mejju fis-1.30pm. l Christabelle tfisser il-31 parteċipazzjoni ta’ Malta fl-istorja tal-Eurovision Song Contest.

Let our guards down Its Time to break the taboo Before we all become animals animals Echoes in my head gotta break the taboo No we will never be criminals criminals But sticks and stones Wont break my soul Gotta be your own Miracle miracle its in my bones, got to break the taboo before we all become animals animals

I know that i am not alone let all the thoughts and ghosts unfold in the darkness i found home what is next is still unknown and i know and i know and i know that you hear my cry, tears tell no lie Let our guards down Its Time to break the taboo Before we all become animals animals Echoes in my head gotta break the taboo No we will never be criminals criminals But sticks and stones Wont break my soul Gotta be your own Miracle miracle its in my bones, got to break the taboo before we all become animals animals Break the taboo x 4 Repeat Let our guards down 25


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD96TA' TA’NOVEMBRU MEJJU IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:30 TVAM News 06:20 Teledrammi: Nostalġija u Tifkiriet 06:50 Dwarna 07:50 Fil-Gnien ma’ Melo 08:20 Ahbar Tajba 08:30 Hadt l-Ahbar 09:30 Maltarti 09:50 Valletta - Lwien ta’ Belt 10:20 Malta U Lil Hinn Minnha 12:00 NEWS 12:15 ĦADD GĦALIK 15:00 Hbieb u Ghedewwa - Catch Up (16:00 NEWS) 17:40 Paqpaq on Test 18:00 NEWS 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Personaggi 19:15 Deheb il-Karta 19:35 DOT EU 20:00 NEWS 20:50 St. Mary’s 21:50 Skjetti (22:00 TVM.COM.MT News) 23:15 NEWS 23:40 Mixage

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 08:00 Animal Diaries 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Quddiesa 09:45 Il-Proġett 11:15 Mafkar 11:30 Cirkostanzi 14:00 Malta Football Players

Association Awards 18:00 Madagascar 19:00 Valletta 19:30 Gadgets

20:00 L-Ordni 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Seba t’Ijiem 21:00 Kontrattakk 23:00 Awtokura 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Celebrity Night

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Pink Panther (r) 07:30 ONE News 07:45 Ħinek twieġeb (r) 08:30 Paperscan 10:00 Ondroad 10:30 Tabor 11:05 Aroma Kitchen 12:10 Telebejgħ 12:30 One News 12:35 Indihouse 13:35 Malta Football Players Awards 15:30 ONE News 15:40 Pink Panther 16:30 Joe’s Kitchen 17:00 L-Argument 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:40 Diskors ta’ Dr. Joseph Muscat 21:30 Tmienja u tmenin 22:10 Amber: Out&About 22:15 Gateway to Mr & Mrs World 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejla

Net

Go 102/Melita 102 07:00 Net News 07:30 Meander Arti u Kultura 08:00 Telebejgħ 08:45 Analiżi 09:30 Telebejgħ 09:45 Week & More 11:15 Quddiesa mis-

Santwarju Ta’ Pinu 12:00 NET News 12:05 Sqallija ma’ Ron 13:05 Jekk Jogħġobkom 14:30 Telebejgħ 15:00 NET News 15:05 Telebejgħ 16:40 Wheelspin (r) 17:30 Flusek (r) 18:00 NET NEWS 18:05 Fejn Għexna 18:40 SOS PETS 19:30 NET NEWS 20:15 Id-Diskors tal-Kap tal- Partit Nazzjonalista Adrian Delia 20:30 Replay (21:45 NET News) 22:00 Politika 23:00 NET News 23:30 Xandiriet ghal matul il-lejl

Smash

F Living

Rai Uno

Go 106/Melita 108 05:30 Biddla Pożittiva 06:00 F Living Show 10:00 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 10:30 F Minuta 10:31 Overcomer’s Voice 11:00 Fuq it-Taraġ taz-Zuntier 12:00 Vetrina 12:30 Bidla Pożittiva 13:00 X’Hemm Ġdid 13:30 X’Laqatni 15:00 Waħdek M’Intix 16:30 Esperjenza 18:00 F Minuta 18:01 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 18:30 Attwali 20:00 Ejjew Għandi 20:30 F Minuta 20:31 KC 21:30 Il-Verita 23:00 Belle Donne 00:30 Fuq it-Taraġ taz-Zuntier

ĦADD GĦALIK TVM f’12:15 Ritratt: The Fotografer

26

Programm dedikat kollu għall-Eurovision! Se jkun hemm it-tim ta’ Christabelle kontra kantanti li diġà telgħu għall-Eurovision. Naturament ser niskorpru bosta kurżitajiet fuq il-kantanta li ser tirrappreżenta lill-Malta filPortugall. Tmexxi l-programm Angie Laus flimkien ma’ PJ Vassallo u Mario Coleiro.

Go 106/Melita 105 07:30 Kitchen program 08:15 7News 08:30 Habbejtek 09:30 Teleshopping 13:00 Motordrome 15:00 Foreign News 15:20 Kitchen program 16:00 Good Food Everyday 16:50 Foreign News 17:00 Habbejtek 18:10 Dockumentarju 18:40 Kitchen program 18:50 Profs Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 X’laqatna repeat 20:00 Motordrome 20:00 News 20:30 Kitchen program 23:30 Teleshopping Go 201/Melita 150 06:00 A Sua Immagine 06:30 Uno Mattina in Famiglia (07:00, 08:00, 09:00, 09:30 TG 1) 09:40 Paesi che vai 10:30 A Sua immagine 10:55 Quddiesa 12:00 Recita Angelus 12:20 Linea verde 13:30 Telegiornale 14:00 Domenica In 17:00 TG 1 17:05 Terrible Rich Couple Film Ġermaniż 2010 b’Lisa Martinek 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Che tempo che fa 00:05 Speciale TG1 01:10 TG1 - Notte 01:30 Che Tempo Fa

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:00 Il Commissario Heidt 06:30 Rai Cultura 07:00 Sereno Variabile 07:50 Coast Guard 08:35 Heartland (09:15 TG 2 Dossier) 10:00 Morning Voyager 11:00 Mezzogiorno In Famiglia 13:00 TG 2 13:30 TG 2 Motori 13:40 Meteo 2 13:45 Quelli che aspettano 15:00 Ċikliżmu: Giro d’Italia - Giro in diretta - Giro all’ arrivo - Processo alla Tappa 17:45 Novantesimo Minuto - Zona Mista 18:55 Novantesimo Minuto - Tempi Supplementari 19:30 TG2 Flash 19:35 Squadra Speciale Cobra 11

20:30 TG2 21:05 LOL ;-) 21:20 N.C.I.S. 22:10 Instinct 23:00 La Domenica Sportiva 00:45 Protestantesimo 01:15 App. al Cinema 01:20 Resurrection

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 08:00 Sembra Ieri 08:30 Domenica Geo 10:15 Italian Beauty 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:00 TG3 12:25 TGR Mediterraneo 13:00 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2h in Piu 15:30 Jane Eyre Film 2011 b’Michael Fassbender 17:25 A Royal Weekend Film 2012 b’Bill Murray 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 La Difesa della Razza 21:25 Sono Innocente 23:30 TG3 23:45 TG Regione 23:50 Brunori SA 00:40 1/2h in Piu 01:40 Il Posto Giusto 01:50 Fuori OraRio. Cose (mai) Viste Triptico elemental de Espana Film 03:00 Getta il tuo orologio

in acqua - Variazioni su una cinegrafia intuita di José Val del Omar Film

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:25 Media Shopping

07:45 Super Partes 08:15 Land of Gremlins Dok. 09:20 I Viaggi del Cuore 10:00 Quddiesa 10:50 Ikompli I Viaggi del Cuore 11:55 Meteo.It 12:00 Perry Mason: The Case of the Sinister Spirit Film 1987 b’Raymond Burr 14:00 Natural Born Hustlers 15:00 The Sinking of the Laconia Film 2010 bi Brian Cox 18:55 Tg4, Meteo.It 19:35 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Quarto Grado 21:15 CLEVELAND ABDUCTION Film 2015b’Taryn


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD 6 TA’ MEJJU CLEVELAND .....

Mis-sensiela ta’ films bit-tema Cinema Verità jitwassal Cleveland Abduction dwar l-istorja ta’ single mother li nħatfet fl-2002 u nżammet priġuniera għal 11-il sena. Aktar tard jitwassal dokumentarju dwar l-istess storja li jidħol fil-profond tal-fatti kif seħħew tassew.

Manning, Raymond Cruz 23:25 Quarto Grado 23:30 THE CLEVELAND CAPTIVES: WHAT REALLY HAPPENED? Dokumentarju

Canale 5

Go 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:55 Traffico 07:58 Meteo.It 08:00 TG5 Mattina 08:45 Speciale TG 5 10:00 Baby Animals 11:00 I Menu di Giallo Zafferano 12:00 Melaverde 13:00 TG5 13:39 Meteo.It 13:40 L’Arca Di Noe 14:00 Domenica Live 18:45 Caduta Libera 20:00 Tg5, Meteo.It 20:40 Paperissima Sprint 21:15 The Wall 23:20 Grande Fratello 00:20 X-Style 01:00 TG5 01:40 Paperissima Sprint 02:20 Sei Forte Maestro

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:50 The Smurfs 07:40 What’s New Scooby Doo? 08:20 The Flintstones 09:15 Tom & Jerry: The Lost Dragon Cartoon Film 2014 10:25 I Liceali 12:25 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset XXL 14:00 Bring It On Film 2000 b’Kirsten Durnst

ILLUM FUQ IL-CABLE TV

RETE 4 MID-21:20

16:00 There’s Only One Jimmy Grimble Film 2001 b’Robert Carlyle 18:00 Willcoyote 18:20 Tom & Jerry 18:30 Studio Aperto 19:00 Grande Fratello 19:30 C.S.I. Miami 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Le Iene Show 00:50 Lucifer 01:45 Studio Aperto

14:45 Last of the Summer Wine 16:15 Bargain Hunt 17:00 Antiques Roadshow 18:45 Last of the Summer Wine 19:45 Keeping Up Appearances 20:15 Father Brown 21:00 New Tricks 21:50 Silent Witness 23:35 Father Brown

La 5

Go 301/Melita 400 06:00 How Do They Do It? 06:30 Yukon Men 07:30 Railroad Australia 08:30 Misfit Garage 09:30 How It’s Made 10:00 Outback Truckers 11:00 Space Dealers 12:00 Container Wars 13:00 Storage Hunters UK 14:00 Storage Hunters 16:00 Railroad Australia 17:00 Wheeler Dealers 18:00 Garage Rehab 19:00 Alaskan Bush People 20:00 Alaska: Battle on the Bay 21:00 Bushcraft Build-Off 22:00 Running Wild 23:00 Curse: Frozen Gold

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 X-Style 09:00 Una Vita 13:10 Amici di Maria 13:50 La Mia Grossa Grassa Cucina 15:30 Rosamunde Pilcher: Above the Clouds Film Ġermaniż 2005 bi Christina Beyerhaus, Svenja Pages 17:30 Grande Fratello Live 20:30 Grande Fratello 21:10 Message in a Bottle Film 1999 b’Robin Wright Penn, Kevin Costner 23:30 Bella Piu di Prima 00:20 Verissimo 02:35 Modamania

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Bargain Hunt 06:45 Antiques Roadshow 08:30 Doctors 10:30 EastEnders 12:30 Bargain Hunt 14:00 Father Brown

Discovery

Melita More

Melita 315 18:00 2 BROKE GIRLS Caroline tries to make a good impression when she meets Bobby’s family at a party, but she isn’t prepared when his mother and sisters keep comparing her to his ex-girlfriend. Making things worse, the diner gang decides to tag along.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:30 Three Little Words 08:10 Summer Holiday 09:35 TCM Presents Under the Influence 10:05 Kelly’s Heroes 12:20 Young Tom Edison 13:50 THREE LITTLE WORDS This film chronicles the friendship of songwriting duo Bert Kalmar (Fred Astaire) and Harry Ruby (Red Skelton). Bert is a vaudeville dancer who moonlights as a magician. His assistant, Harry, makes a disastrous mistake at a magic show, and their partnership ends. Later, when Bert hurts his leg and can no longer dance, he tries his hand at writing musical numbers. 195015:30 Summer Holiday 17:00 Royal Wedding 18:30 TCM Presents Under the Influence 19:00 Rio Rita 20:30 TCM Presents

Under the Influence 21:00 Courage of Lassie 22:30 Royal Wedding

AMC

Go 702 / Melita 312 06:25 Star Files 06:40 Gaily, Gaily 08:20 Unmasking the Idol 09:50 Hart’s War 11:50 Baby Boom 13:40 Caveman 15:10 Total Recall 17:05 King Lear 18:35 THE KING AND FOUR QUEENS The four McDade brothers stage a successful heist — except that three of them are killed. When their wives and mother learn that only one of the young men survived with the loot, they are eager to find out which one. 1956 20:00 Bull Durham 21:45 Pale Blood 23:20 Italian Movie

GO Stars

Go 150 08:15 Hidalgo 10:40 The Smurfs 2 12:30 House Of Magic 14:00 Beauty And The Beast 16:15 Despicable Me 3 17:45 Logan 20:10 Timeless 21:00 Live by Night 23:10 Baywatch 01:10 Mindscape 02:50 Logan 05:10 The Smurfs 2 06:55 Despicable Me 3

Melita More Melita 315 08:30 Suits 09:15 Grand Designs 14:15 Hit The Floor 18:00 2 Broke Girls 18:30 Grey’s Anatomy 19:15 Supernatural 20:00 Criminal Minds 20:45 Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Young Pope 23:00 Game Of Thrones

Melita More 2 BROKE GIRLS 27


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

IT-TNEJN 97 TA' TA’ NOVEMBRU MEJJU IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Kromozoma 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Laparelli sa Piano 20:00 Aħbarijiet 20:45 Eurovision Update 20:50 Manwela 22:00 Headline News 22:10 Realtà 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Motorsmt 08:30 GFA Roundup 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Personaggi 11:30 Deheb il-Karta 12:00 DOT EU 12:00 Euronews 12:30 Malta u lil Hinn Minnha 14:00 L-Irkant 14:30 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 15:30 Euronews 17:00 Madagascar

18:00 Puffle Town 18:30 Sport Għawdex 19:00 Champion’s League Magazine 19:30 Teledrammi: Nostalgija u Tifkiriet 20:00 Paġni minn Ktieb 20:15 DOC 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Kromosoma 21:00 Minn Jum għal Jum 21:30 Pape Satan 22:00 Sport Headline News 22:05 Vigilante 23:05 Fil-Ġnien ma’ Melo 23:30 News In English 23:35 Sports News 23:50 St. Mary’s

09:00 NET Live (r) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 SANTA MONIKA 21:45 NET News 21:50 Wheelspin 22:30 Immaġni (ripetizzjoni) 23:00 NET News

ONE

Go 106/Melita 108 05:30 Belle Donne 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Overcomer’s Voice 08:30 Bidla Pozittiva 09:00 Il-Verita 10:30 F Minuta 10:31 X’Laqatni 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Esperjenza 19:30 Overcomer’s Voice 20:00 Żona Ambjent 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta min Wara l-Kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 X’Laqatni 02:35 Belle Donne 04:05 KC 05:05 Vetrina

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:00 Joe’s Kitchen (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:40 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Aroma Kitchen (r) 12:30 One News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:30 Achieve 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Flimkien ma’ Nancy 18:30 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Liquorish 22:40 Ondroad (r) 23:05 Brussels Calling (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r)

F Living

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News

UNA VITA CANALE 5 FIS-14:10 Fl-isptar, Ursula tifga lil Fabiana b’imħadda. Tkun ħasbet li qatlitha iżda fil-fatt din issalva. Ursula ma tafx li għadha ħajja għalkemm mill-banda l-oħra Fabiana ma tiftakar xejn. Elvira tinvolvi lil Lolita biex torganizza festa sorpriża għal għeluq snin Simon. Wara li jerġgħu jargumentaw fil-pubbliku, Celia tgħarraf lil Felipe li se titlaq minn Acacias. 28

08:00 Habbejtek 09:00 Kitchen program 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Foreign News 18:10 Music Videos 19:00 7 News 19:30 X’laqatna 20:30 Widnet il-Bahar 21:00 Parlament tal-poplu 22:00 7 News

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:00 Buono A Sapersi 12:45 La Prova del Cuore 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredità 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Il Capitano Maria L-ewwel puntata 23:25 Che Fuori Tempo Che Fa

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:25 Sorgente di Vita 07:55 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 12:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 A Killer Amongst Us Film 2012 b’Tess Atkins 15:35 Willed to Kill Film 2012 Sarah Jane Morris 17:20 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 The Siege Film 2013 b’Gerard Butler 23:25 Night Tabloid 00:45 Protestantesimo 01:15 Fasten Your

Seatbelts Film 2014 b’Kasia Smutniak

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Be Happy 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Report 23:10 Lessico Famigliare 24:00 TG3 Linea Notte 00:10 TG Regione

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 Miami Vice 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 Diagnosis Murder 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:45 Walker, Texas Ranger: One Riot, One Ranger Film 1993 b’Chuck Norris 18:55 Tg4, Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:20 Stasera Italia 21:15 ... Altrimenti Ci Arrabbiamo Film 1974 b’Terence Hill, Bud Spencer. 23:30 Public Enemies Film 2009 b’Johnny Depp

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 UNA VITA


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

IT-TNEJN 7 TA’ MEJJU ILLUM FUQ IL-CABLE TV

SANTA MONIKA NET FID-20:45

Melita More Graziella tkompli tinsisti fit-tkeċċiha ta’ Jessie li tant għamlet il-konoxxenza ta’ Trudy. Doris determinata li tgħin li Anna. Fil-jum tal-viżitaturi jitfaċċew Naomi u Raisa u magħhom Nena. Kif se tirreaġixxi Evelyn? X’jiġri meta Doris tinnota lil Susanna tagħmel xi ħaġa li donnha mhix f’lokha? Min se jkun se jispiċċa mejjet?

14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Caduta Libera 20:00 TG5 20:40 Striscia La Notizia 21:25 Vuoi Scommettere? 00:20 X-Style 01:00 TG5 - Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Yoghi Bear 07:05 Anna dai Capelli Rossi 07:30 L’Isola della Piccola Flo 08:05 Mila e Shiro 08:30 Royal Pains 10:15 House, M.D. 12:10 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 The Middle 16:10 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 17:30 Mick & Molly 18:25 Colorado Pills 18:30 Studio Aperto 19:15 Grande Fratello 19:35 C.S.I. Miami 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Rise of the Planet of the Apes Film 2011 b’James Franco 23:30 Tiki Taka - Il Calcio E’ Il Nostro Gioco 02:00 Road To Russia 02:30 Champion’s League 03:00 Studio Aperto

03:15 Premium Sport 03:55 Yu-Gi-Ho

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:30 Media Shopping 09:50 Beautiful 10:15 Una Vita 10:50 Il Segreto 11:55 Ultime dalla Casa 12:05 Grande Fratello Live 14:10 IZombie 15:55 Everwood 17:50 Ultime dalla Casa 19:50 Uomini e Donne 21:10 Notes from the Heart Healer Film 2012 b’Genie Francis 23:10 Ultime dalla Casa 23:25 Grande Fratello Live 02:00 Grande Fratello Pillole

BBC

Go 301/Melita 300 08:40 Keeping Up Appearances 09:10 Doctors 09:40 Casualty 10:30 Keeping Up Appearances 11:00 Last of the Summer Wine 11:30 Father Brown 12:15 Bargain Hunt 13:00 Antiques Roadshow 14:45 Last of the Summer Wine 15:45 Keeping Up Appearances 16:15 Father Brown 17:00 Doctors 17:30 Casualty 18:20 Bargain Hunt 19:05 Our Zoo

20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Call the Midwife 21:45 Father Brown 22:30 Uncle 23:30 Doctor Foster

Discovery

Go 301/Melita 400 07:30 How It’s Made 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Carspotting 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 20:00 Ed Stafford: Left for Dead 21:00 Naked and Afraid 22:00 Running Wild With Bear Grylls 23:00 Marooned With Ed Stafford

Melita 315 20:00 COLD CASE The team reopens a the 1973 case of a murdered football player after new evidence surfaces that shows that he may have been killed later than originally thought.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:30 Rio Rita 08:00 Courage of Lassie 09:30 Dial M for Murder 11:10 Royal Wedding 12:40 Rio Rita 14:10 Courage of Lassie 15:40 Vengeance Valley 17:00 Son of Lassie 18:40 TCM Presents Under the Influence 19:15 Somewhere I’ll Find You 21:05 Murder at the Gallop 22:25 Son of Lassie

AMC

Go 702 / Melita 312 06:05 Caveman 07:35 Baby Boom 09:25 Total Recall 11:20 King Lear 12:50 Star Files 13:05 Dead on Sight 14:40 The Golden Seal 16:15 The Hawaiians 18:25 Dead on Sight

20:00 Fear the Walking Dead 20:45 Talking Dead 22:15 Basic 23:50 Boxcar Bertha

GO Stars

Go 150 08:20 Born In China 10:15 Space Dog 2: Adventure To The Moon 11:30 Table 19 13:00 The Wedding March 14:25 Timeless 15:15 The Birth Of A Nation 17:15 A Street Cat Named Bob 19:00 Mindhorn 20:30 The Big Bang Theory 21:00 Dead Again In Tombstone 22:45 UNDERWORLD: BLOOD WARS Vampire death dealer, Selene (Kate Beckinsale) fights to end the war between the Lycan clan and the Vampire faction that betrayed her. 2016 00:20 Table 19 01:50 The Birth Of A Nation 03:55 The Wedding March 05:20 Born In China 06:50 The Big Bang Theory 07:20 CLOSE

Melita More

Melita 315 08:30 The Big Bang Theory 09:00 Chicago P.D. 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Criminal Minds 12:30 MOM 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Originals 16:45 The Fosters 17:30 Grey’s Anatomy 18:15 Days of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Amazing Race 21:30 The Young Pope 22:45 American Gods

GO Stars UNDERWORLD: BLOOD WARS

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Kayla talks to Joey and Steve; Hope doesn’t turn down Aiden’s marriage proposal, but she doesn’t say yes, either; Aiden assures someone over the phone he’ll be able to pay up soon; Rafe questions Chad about the last time he was with Serena Mason, and Chad admits he came on a bit too strong and they parted ways at Club TBD; Rafe shares new evidence with Hope; Ben voices his suspicions about Chad to Abigail. 29


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

IT-TLIETA98TA' TA’NOVEMBRU MEJJU IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Gadgets 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Pagna minn Ktieb 20:00 Ahbarijiet 20:45 Eurovision Update 20:50 EUROVISION SONG CONTEST L-ewwel semifinali 23:30 NEWS 23:45 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:30 Knots 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Minn Jum ghal-jum 11:30 Gadgets 12:00 Euronews 12:30 Realta’ 13:30 Teledrammi - Nostalgija u tifkiriet Il-Madonna taċ-Ċoqqa 14:00 Maltarti 14:30 Ninvestigaw X’Qed Nieklu

15:30 Euronews 17:00 Irkant 17:30 Valletta 18:00 Pudinu u Shabu 18:30 3 Pointer 19:00 Tigrijiet Biss 19:30 Fil-Gnien ma’ Melo 20:00 Paq Paq on Test 20:15 DOC 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Personaggi 21:00 Dwarna 22:00 Sports Headline News 22:05 Skjetti 23:05 Pape Satan 23:35 News In English 23:40 Sports News

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:00 Popcorn (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:40 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Indhouse (r) 12:30 ONE News 12:35 Kalamita - ma’ Alfred Zammit (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Telebejgħ 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Dak li jgħodd 18:30 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 PrimeTime 20:35 Pupazz 21:30 Gateway to Mister & Miss World Malta 22:30 Joe’s Kitchen (r) 23:05 Malta u L-Unjoni Ewropea 23:30 ONE News 23:50 Liquorish – Daytime

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r) 09:00 NET Live (r) 10:15 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 Malta Football Players Association Awards 22:10 NET News 22:15 Sport Extra 23:00 NET News 23:30 Xandiriet matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 X’Laqatni 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Belle Donne 09:30 Don’t Stop Me Now 10:30 F Minuta 10:31 Attwali 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Kollox Bla Kulur 19:30 Ejjew Għandi 20:00 Indepth 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta min wara l-Kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 Attwali 02:35 X’Laqatni

PILCHER: LOVE OF HER LIFE LA 5 FID-21:10 Marian tmur lura fil-belt fejn twieldet biex tieħu pussess ta’ proprjetà li ommha ħallitilha wara mewtha. Jidher li ħadd ma kien jaf bl-eżistenza tal-post. Saħansitra lanqas missier Marian qatt ma kien jaf bih. Il-verità ma ddumx ma titla’ f’wiċċ l-ilma hekk kif issir magħrufa l-ħajja doppja li ommha kienet tgħix ħajja. Fl-istess żmien, Marian issir ztaf lil George, raġel affaxxinanti. 30

04:05 Don’t Stop Me Now

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Il-Parlament tal- Poplu Ripetizzjoni 18:10 Kitchen program 19:00 7 News 19:30 Dokumentarju 20:00 CNI 20:30 Kitchen Programme 20:40 Dokumentarju 22:00 7News 22:30 Dokumentarju

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 55 Giorni: L’Italia Senza Moro 21:25 Aldo Moro, Il Professore Film Taljan 2018 23:20 Porta a Porta (00:55 TG 1)

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Rai Cultura 14:30 Ċikliżmu Giro d’Italia Catania Caltagirone 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash LIS

18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 Hawaii Five-0 23:40 Antidoping 00:30 Rai Cultura Digital World.

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Be Happy 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Cartabianca 24:00 TG3 Linea Notte 01:15 Rai Cultura

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:15 Media Shopping 07:30 Miami Vice 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 Diagnosis Murder 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:45 The Appaloosa Film 1959 b’John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson 18:55 Tg4, Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:20 Stasera Italia 21:15 Il Terzo Indizio 23:45 Mindscape Film 2013 b’Mark Strong 01:50 TG4 Night News 02:30 Respiro Film 2002 b’Valeria Golino

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

EUROVISION SONG CONTEST

IT-TLIETA 8 TA’ MEJJU Xandira diretta minn Lisbona fil-Portugall minn fejn sejra titwassal it-63 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah u Catarina Furtado sejrin jippreżentaw din l-ewwel serata li fiha se jkunu qed jipparteċipaw 19-il pajjiż. Malta llejla ma tivvutax.

10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Caduta Libera 20:00 TG5 20:40 Striscia La Notizia 21:25 Grande Fratello 01:00 X-Style 01:40 TG 5 Notte 02:20 Striscia La Notizia

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Yoghi Bear 07:05 Anna dai Capelli Rossi 07:30 L’Isola della Piccola Flo 08:05 Mila e Shiro 08:30 Royal Pains 10:15 House, M.D. 12:10 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 The Middle 16:10 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 17:30 Mick & Molly 18:25 Colorado Pills 18:30 Studio Aperto 19:15 Grande Fratello 19:35 C.S.I. Miami 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 X-Men: First Class Film 2011 b’Alice Eve 23:55 The Purge Film 2013

b’Ethan Hawke 01:35 Dexter 02:35 Studio Aperto 02:50 Premium Sport

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:30 Media Shopping 09:50 Beautiful 10:15 Una Vita 10:50 Il Segreto 11:55 Ultime dalla Casa 12:05 Grande Fratello Live 14:10 IZombie 15:55 Everwood 17:50 Ultime dalla Casa 19:50 Uomini e Donne 21:10 ROSAMUNDE PILCHER: THE LOVE OF HER LIFE Film Ġermaniż 2006 23:10 Notes from the Heart Healer Film 2012 b’Genie Francis 01:00 Ultime dalla Casa 01:15 Grande Fratello Live 02:00 Grande Fratello Pillole

BBC

Go 301/Melita 300 08:30 Doctors 09:00 EastEnders 09:30 Keeping Up Appearances 10:00 Last of the Summer Wine 10:30 Our Zoo 11:25 Father Brown 12:10 Bargain Hunt 12:55 Antiques Roadshow 13:50 Antiques Roadshow 14:40 Keeping Up Appearances 15:10 Last of the Summer Wine

ILLUM FUQ IL-CABLE TV

TVM FID-21:00

Melita More

Melita 315 21:30 CHICAGO FIRE In the Season 5 premiere, Severide and Stella search for Grant, who’s AWOL from Chicago Med; Dawson questions her career path; Casey’s relationship with his political consultant cools; and Borrelli’s anger at Boden over his brother’s death boils over.

TCM

15:40 Our Zoo 16:35 Father Brown 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Bargain Hunt 19:05 Our Zoo 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Doctor Who 21:50 Happy Valley 22:40 Cardinal Burns 23:30 Spooks

Go 701 / Melita 310 06:50 Murder at the Gallop 08:10 Vengeance Valley 10:00 Son of Lassie 11:40 Somewhere I’ll Find You 13:30 Murder at the Gallop 15:20 Dark Passage 17:10 Father of the Bride 18:35 TCM Presents Under the Influence 19:10 Adam’s Rib 21:00 Easter Parade 22:40 Father of the Bride

Discovery

AMC

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Gold Rush 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 18:00 Wheeler Dealers 20:00 Running Wild 21:00 The Island 22:00 Demolition Man 23:00 Heavy Rescue

Go 702 / Melita 312 06:20 Finders Keepers

07:50 An Ideal Husband 09:30 The Golden Seal 11:05 The Hawaiians 13:15 A Man Called Sarge 14:45 Something Short of Paradise 16:15 F.I.S.T. 18:25 Icebreaker 20:00 PANTHER 22:05 Best of the Best II 23:45 Freedomland

GO Stars

Go 150 07:10 A Street Cat Named Bob 09:05 A Dog’s Purpose 10:50 Gods Of Egypt 13:00 The Wedding March 2: Resorting To Love 14:25 Whitey: United States Of America Vs James J Bulger 15:50 Sleight 17:25 Vacation 19:05 Reversion 20:30 Will and Grace 21:00 Taken 21:45 Fifty Shades Darker 23:45 Rocky Horror Picture Show: Let’s Do The Time Warp Again 01:15 A Dog’s Purpose 03:00 Fifty Shades Darker 05:00 Sleight 06:40 Reversion

Melita More

Melita 315 09:00 Hit The Floor 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Supernatural 12:30 2 Broke Girls 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Devious Maids 16:45 Person Of Interest 17:30 Switched At Birth 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Suits 21:30 Chicago Fire 22:15 Psych 23:00 MOM

AMC PANTHER

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 John takes Marlena on a trip down memory lane to prove his devotion to her; Theresa is once again rebuffed by Brady; Clyde’s arrogance leads Kate to break up with him so she talks to Roman about her bad relationships with men; Jennifer accuses Eve of sending the false tip to Sonix that JJ is dealing drugs, and the two get into a physical confrontation; Kyle demands JJ sample their newest shipment of drugs, but JJ refuses. 31


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 9 TA’ MEJJU IL-ĦADD 9 TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 L-Ordni 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb U Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti 19:40 Kultura News 19:45 Super 5 20:00 NEWS 20:45 Eurovision Update 20:50 Benjamin 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Pape Satan 22:40 Tertuqa 35 23:15 NEWS 23:30 Hbieb U Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Tigrijiet Biss 08:30 3 Pointer 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Il-Progett 12:00 Euronews 12:30 Dissett 13:30 Fil-Gnien Ma’ Melo 14:00 Ghawdex Illum 14:30 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 15:30 Euronews 17:00 Personaggi 17:30 DOT EU

18:00 Puffle Town 18:30 Knots 19:00 Ruggers 19:30 Kromozoma 20:00 World Cup Review Programme 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Malta u lil Hinn Minnha 22:00 Sport Headline News 22:05 Madagascar 23:05 Personaggi 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Manwela

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:00 Tabor (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 09:15 Espresso 11:30 Better Living (r) 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Fresh & Funky (r) 16:55 Brussels Calling 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Aqta’ Kemm 18:30 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 MAD-DAQQA T’GĦAJN 21:45 Arena 22:55 Roadway (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish – Daytime

NET

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life&Style

09:00 NET Live 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET News 18:10 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 Iswed fuq l-Abjad 21:45 NET News 21:50 Fejn Ghexna (r) 22:20 Sport Extra (r) 23:00 NET News

F Living

Go 106/Melita 108 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 X’Laqatni 09:30 Fuq it-Taraġ tazZuntier 10:30 F Minuta 10:31 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Żona Ambjent 17:00 Portmoni 17:30 Overcomer’s Voice 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Belle Donne 19:30 Vetrina 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 Il-Verita

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek

MAD-DAQQA T’GĦAJN ONE FIT-20:35 Minn Burmarrad se naraw liema huma dawk il-pjanti l-aktar popolari għal żmien Jum l-Omm. Is-sajf kważi magħna u għal min għandu jew min se jixtri dgħajsa tajjeb li jaħseb wkoll li jkollu assigurazzjoni għal li jista jinqala’. Il-bram sbieħ biex tarahom minn wara ħġieġa iżda ma rridux kuntatt magħhom. 32

09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Il-Parlament tal- Poplu Ripetizzjoni 18:10 Music Video 18:50 Prof. Edward Scicluna 19:00 7 News 19:30 Good Food Everyday 20:30 Maghrufin 21:10 Kitchen Programme 21:50 Prof. Edward Scicluna 22:00 7News 22:30 Dokumentarju 23:30 Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 10:25 Giorno della memoria dedicato alle vittme del terrorismo 11:15 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Futbol: Tim Cup Il-Finali Juventus - Milan 23:50 Porta a Porta

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Rai Cultura 14:30 Ċikliżmu Giro d’Italia 2018 Agrigento - Santa Ninfa 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0

19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 Monster-in-Law Film 2005 b’Jennifer Lopez, Jane Fonda 23:10 Stracult 00:45 Sulla Via di Damasco 01:15 Wolf Creek Film 2004 b’John Jarratt

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Delitto Moro: Il Giorno Dopo 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Festa dell’Europa 16:05 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Be Happy 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Chi La Visto? 24:00 TG3 Linea Notte 01:05 Rai Cultura

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:15 Media Shopping 07:30 Miami Vice 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 Diagnosis Murder 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:30 The Thrill of It All Film 1963 b’Doris Day, James Garner 18:55 Tg4, Meteo.It 19:30 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:20 Stasera Italia 21:15 Frantic Film 1988 b’Harrison Ford, Betty Buckley 23:40 Ieri Oggi Italiani 01:15 TG4

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 9 TA’ MEJJU BEAUTIFUL CANALE 5 FIS-13:40 Liam jaffronta lil Bill u jistqarr miegħu li kien hu l-moħħ wara n-nirien li ħakmu l-iSpectra. Intant Eric u Quinn ikollhom argument dwar Sheila wara li din tkun telqet mid-dar tal-Forresters. Steffy jiddispjaċiha għal Sally u għal dak li ġara fli-Spectra. Intant il-Forresters jiftakru f’Sally Spectra l-kbira, u wara jiddeċiedu li jgħinu lil Sally ż-żgħira biex terġa’ tqum fuq saqajha... 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 BEAUTIFUL 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Caduta Libera (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscina La Notizia 21:25 The Other Woman Film 2014 b’Cameron Diaz, Leslie Mann. 23:40 Matrix 01:40 TG5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Yoghi Bear 07:05 Anna dai Capelli Rossi 07:30 L’Isola della Piccola Flo 08:05 Mila e Shiro 08:30 Royal Pains 10:15 House, M.D. 12:10 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 The Middle 16:10 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 17:30 Mick & Molly 18:25 Colorado Pills 18:30 Studio Aperto 19:15 Grande Fratello 19:35 C.S.I. Miami

20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:2 0 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor Film 2008 bi Brendan Fraser 23:30 Land of the Lost Film 2009

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:30 Media Shopping 09:50 Beautiful 10:15 Una Vita 10:50 Il Segreto 11:55 Ultime dalla Casa 12:05 Grande Fratello Live 14:10 IZombie 15:55 Everwood 17:50 Ultime dalla Casa 19:50 Uomini e Donne 21:10 Grande Fratello 01:00 Ultime dalla Casa 01:15 Grande Fratello Live 02:00 Grandee Fratello Pillole

BBC

Go 301/Melita 300 09:00 EastEnders 09:30 Keeping Up Appearances 10:00 Last of the Summer Wine 10:30 Our Zoo 11:25 Father Brown 12:10 Bargain Hunt 12:55 Antiques Roadshow 14:45 Keeping Up Appearances 15:15 Moone Boy 15:40 Our Zoo 16:35 Father Brown 17:20 Doctors 17:50 EastEnders

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 13:40 Innocent Melita More 15:10 A Star for Two Melita 315 21:45 THE ORIGINALS Cami’s life is in danger, and Klaus is forced to rely on his family and allies to find a cure as he takes care of her at the compound. With time running out, Freya turns to her arsenal of spells, while Vincent and Marcel head to Cami’s apartment to gather a crucial ingredient.

TCM

18:20 Bargain Hunt 19:05 Hustle 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Scott & Bailey 21:45 New Tricks 23:05 The Job Lot 23:30 Silent Witness

Go 701 / Melita 310 06:30 Adam’s Rib 08:15 Easter Parade 09:55 Show Boat 11:40 Father of the Bride 13:10 Adam’s Rib 14:50 Easter Parade 16:30 TCM Presents Under the Influence 17:00 The Omega Man 19:05 Murder, She Said 21:00 Mildred Pierce 22:50 The Omega Man

Discovery

AMC

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 09:30 Storage Hunters 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers: 1963 Sunbeam Alpine 12:00 Man vs. Wild: Bear Eats 13:00 Alaskan Bush People 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Fast N’ Loud 21:00 Shifting Gears 22:00 Street Outlaws 23:00 Heavy Rescue

Go 702 / Melita 312 07:00 A Man Called Sarge 08:30 Something Short of Paradise 10:00 F.I.S.T. 12:05 Shag

16:45 Wanda Nevada 18:30 Against the Wild 2: Survive the Serengeti 20:00 War Party 21:35 Freedomland 23:25 The Donor

GO Stars

Go 150 08:05 Rocky Horror Picture Show: Let’s Do The Time Warp Again 09:40 All Saints 11:30 Flower Shop Mys tery: Snipped In The Bud 13:00 The Wedding March 3: Here Comes The Bride 15:00 Lady In The Van 16:45 Die Hard 4 18:55 Inconvenient Sequel: Truth To Power 20:30 Superstore 21:00 The Constant Gardener 23:10 Captain Fantastic 01:15 Triple 9 03:10 All Saints 05:00 Superstore 05:30 Lady In The Van 07:15 Flower Shop Mystery: Snipped In The Bud

Melita More

Melita 315 12:30 VEEP 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Amazing Race 16:45 Suits 17:30 Supernatural 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Originals 22:30 Criminal Minds

Melita More THE ORIGINALS

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Hope gets opinions from those nearest and dearest to her about Aiden’s marriage proposa - Kayla and Maggie are all for it, while Caroline and Victor are more hesitant; Hope gives Aiden her answer: she’s not ready to get married yet; Rafe takes a blood sample from Chad, which turns out to match the blood on the napkin they found in the park; JJ awakes to find Kyle gone and himself alone with Clyde, who demands to know if JJ is working for the cops. 33


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦAMIS910TA' TA’NOVEMBRU MEJJU IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Awtokura 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Ħbieb u Għedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:35 Kultura News 19:40 Mafkar 20:00 NEWS 20:45 Eurovision Update 20:50 EUROVISION SONG CONTEST It-tieni semifinali 23:30 NEWS 23:45 Ħbieb u Għedewwa 00:15 Ċirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Champions League Magazine 08:30 Sport Ghawdex 09:00 TVAM 11:00 Kromozoma 11:30 Paqpaq Lifestyle 12:00 Euronews 12:30 Luxdesign 13:30 Awtokura 14:00 Teledrammi - Nostalgija u tifkiriet Il-Madonna taċ- Ċoqqa 14:30 Ninvestigaw X’Qed

Nieklu 15:30 Euronews 17:00 Animal Diaries 17:50 Paqpaq On Test 18:00 Mia & Me 18:30 GFA Roundup 19:00 Motorsmt 19:30 Mixage 20:00 Laparelli sa Piano 20:15 DOC 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Maltarti 21:00 Il-Proġett 22:00 Sports News 22:05 Ghawdex Illum 22;30 Dwarna 23:00 Highlights Programme 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Ħobbni Ftit

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:00 Żona sport (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 09:15 Espresso 11:30 Pink Panther (r) 12:10 Amber: Out&About (r) 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Popcorn 16:55 Telebejgħ 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Aroma Kitchen 18:35 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Ilsien in-Nisa 22:35 Ieqaf 20 Minuta (r) 23:00 Prijorita’ Malta (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish – Daytime

SANTA MONIKA

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r) 09:00 NET Live (ripetizzjoni) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 SANTA MONIKA 21:45 NET News 21:50 Iswed fuq l-Abjad (r) 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 Esperjenza 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Attwali 09:30 X’Hemm Ġdid 10:00 Bidla Pożittiva 10:30 F Minuta 10:31 Kollox Bla Kulur 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 X’Laqatni 19:30 Indepth 20:00 Ejjew Għandi 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta min wara l-kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 Esperjenza

NET FID-20:45 Anna toħodha kontra Doris. Tħoss li dak li ġara kien frott tal-għira li temmen li kellha għal Susanna. Għal Doris iżda s-sitwazzjoni hi ferm aktar kumplikata, frott tal-inċidenti l-aktar riċenti li seħħew f’Santa Monika. Trudy imwerwra b’dak li tara. Evelyn issib mod kif terġa’ tisgiċċa milli titkellem fuq il-passat tagħha. Għal Jessie jidher li se jkompli jberraq ...

34

02:35 Attwali 04:05 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 05:05 Vetrina

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Il-Parlament tal- Poplu Ripetizzjoni 18:10 Kitchen program 19:00 7 News 19:30 Maghrufin 20.00 Dokumentarju 21.20 Prof. Edward Scicluna 21:30 CNI 22.00 7 News 22.30 Metrodome

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 092:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Soliti Ignoti 21:25 La Mafia Uccide Solo d’Estate, Capitolo 2 It-tielet puntata 23:30 Porta a Porta

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Rai Cultura 14:30 Ċikliżmu - Giro d’Italia Caltanissetta - Etna 18:00 Rai Parlamento

18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 The Voice of Italy Imexxi: Costantino Della Gherardesca Ġurija: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia 23:35 Fan Caraoke Lorella Cuccarini 00:35 Filth and Wisdom Film 2008 b’Eurgene Hulz, Holly Weston

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Pearl Harbour: 1941, Attacco all’ America 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:05 M 23:15 Storie di Genere It-tielet programm. Tippreżenta: Sabrina Ferillii

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 Miami Vice 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 Diagnosis Murder 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:30 Chisum Film 1970 b’John Wayne 18:55 TG4; Meteo.It 19:35 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

EUROVISION SONG CONTEST

IL-ĦAMIS 10 TA’ MEJJU TVM FID-21:00 Tmintax-il pajjiż illejla jikkompetu fit-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest f’xandira diretta minn Lisbona fil-Portugall. Malta llejla tipparteċipa fit-12-il pożizzjoni permezz ta’ Taboo interpretata minn Christabelle. Qabel, fir-raba’ pożizzjoni, Maltija oħra, Jessika, għal San Marino. Malta llejla tista’ tivvota.

20:20 Stasera Italia 21:15 Quinta Colonna 00:30 Il Commissario Schumann 01:40 TG 4 News 02:15 Mondo Cane N.2 Film Taljan 1964

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Caduta Libera (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 TG5 20:40 Striscia La Notizia 21:25 The Book Thief Film 2013 b’Sophie Nelisse 00:15 L’Intervista

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Yoghi Bear 07:05 Anna dai Capelli Rossi 07:30 L’Isola della Piccola Flo 08:05 Mila e Shiro 08:30 Royal Pains 10:15 House, M.D. 12:10 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls

15:45 The Middle 16:10 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 17:30 Mick & Molly 18:25 Colorado Pills 18:30 Studio Aperto 19:15 Grande Fratello 19:35 C.S.I. Miami 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Le Iene Show 00:40 Family Guy

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:30 Media Shopping 09:50 Beautiful 10:15 Una Vita 10:50 Il Segreto 11:55 Ultime dalla Casa 12:05 Grande Fratello Live 14:10 IZombie 15:55 Everwood 17:50 Ultime dalla Casa 19:50 Uomini e Donne 21:10 Remember Me Film 2010 b’Robert Pattinson, Pierce Brosnan 23:15 Questo e Stile 00:10 Ultime dalla Casa 0025 Grande Fratello Live

BBC

Go 301/Melita 300 11:25 Father Brown 12:10 Bargain Hunt 12:55 Antiques Roadshow 14:40 Last of the Summer Wine 15:40 Hustle 16:35 Father Brown 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Bargain Hunt

19:05 Hustle 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Stella 21:45 Doctor Foster 22:40 Inside No. 9 23:40 Ashes to Ashes

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Naked and Afraid 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 MythBusters 21:00 Incredible Engineering Blunders 22:00 Blowing Up History 23:00 Impossible Engineering

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 10:00 Wanda Nevada

Melita More

Melita 315 20:45 THE FOSTERS Callie and Aaron go on their first official date; Mariana and Jude spearhead underground school newspaper; Noah and Jude question compatibility; Brandon and Grace take relationship to next level; new neighbors come over for a family dinner party.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:35 Murder, She Said 08:00 Mildred Pierce 09:50 Destination Tokyo 12:00 The Omega 01:45 2 Broke Girls Man 13:35 Murder, She Said 15:00 Mildred Pierce 16:50 TCM Presents Under the Influence 17:20 Meet Me in St. Louis 19:10 King Solomon’s Mines 21:20 In This Our Life 22:55 Meet Me in St. Louis

AMC

Go 702 / Melita 312 06:55 The Innocent 08:25 A Star for Two

11:45 Badge of Betrayal 13:15 Comanche 14:45 Diary of a Mad Black Woman 16:35 Getting It Right 18:15 Catch Me if You Can 20:00 The Son 20:45 The Donor 22:20 LEPRECHAUN 23:50 Hamburger Hil

GO Stars

Go 150 08:45 Inconvenient Sequel: Truth To Power 10:25 Spider-Man 12:25 Flower Shop Mystery: Mum’s The Word 13:55 The Book Of Henry 15:45 Top Cat Begins 17:15 Swallows And Amazons 18:55 Sully 20:30 The Middle 21:00 My Favourite Wedding 22:30 Search Party 00:10 Beginners 01:55 Spider-Man 03:55 The Book Of Henry 05:45 The Middle 06:10 Swallows And Amazons 07:50 CLOSE

Melita More

Melita 315 10:15 Deceduti 11:45 Hit The Floor 12:27 MOM 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Criminal Minds 16:45 The Originals 17:30 Chicago Fire 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Fosters 21:30 VEEP 22:00 Switched At Birth 22:45 Devious Maids 23:30 Psych 00:15 Supernatural 01:00 Grey’s Anatomy

AMC LEPRECHAUN

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Stefano wants to help Chad get cleared of any murder charges. Hope meets with Maggie, Caroline, Julie and Kayla, and she is forced to share the news that she still remains undecided about marrying Aiden; Steve reaches out to Joey; Steve seeks answers from Victor about Bo; Justin pressures Rafe to arrest Chad; Chad hires Aiden as his lawyer; Eric accuses Chad of murder. 35


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

IL-ĠIMGĦA 11 TA’ MEJJU IL-ĦADD 9 TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Kromozoma 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Ħbieb u Għedewwa 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Grand Lottery 20:00 NEWS 20:45 Eurovision Update 20:50 Xarabank (22:00 TVM.COM.MT News) 22:50 Teledrammi: Nostalġija u Tifkiriet 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Personaggi 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 L-Ordni 11:30 L-Irkant 12:00 Euronews 12:30 Xtra 13:30 Maltarti 14:00 Minn Jum ghal Jum 14:30 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 15:30 Euronews 17:00 Dwarna

IL SEGRETO

18:00 Puffle Town 18:30 Sports Panorama 19:45 Paq Paq Lifestyles 20:15 DOC 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 MFA AWARDS 22:30 Sports Headline News 22:35 Celebrity Night 23:35 News in English 23:40 Sports News 23:55 Skjetti

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:40 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Achieve (r) 12:30 ONE News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Żona Sport 16:55 Malta u l-Unjoni Ewropea 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Indhouse 18:30 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Ħinek Twieġeb 21:20 Kick Off 22:50 Fresh & Funky (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish – Daytime

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r) 09:00 NET Live (ripetizzjoni) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET

15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 18:50 Flusek 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 Meander Arti u Kultura 21:15 Replay Preview (21:45 NET News) 23:00 NET News

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 Kollox Bla Kulur 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta min wara l-kwinti 08:00 Belle Donne 09:30 KC 10:30 F Minuta 10:31 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 Attwali 19:30 Portmoni 20:00 X’Hemm Ġdid 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta min wara l-kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 Belle Donne 02:35 Il-Verita 04:05 Bidla Pożittiva 04:35 Overcomers Voice 05:05 Vetrina

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food

CANALE 5 Fl-16:30 U FID-21:25 Beatriz hi determinata li terġa’ taqbad ma’ Mathia issa li Beatrice tkun telqet. Julieta jidher li hi deċiża li titlaq lejn Salamanca. Hernando jirnexxielu jwaqqaf lil Beatriz milli ċċedi għar-rikatt ta’ Aquilino. Dolores tiżvoga r-rabja tagħha fuq Don Anselmo, waqt li Francisca tikkonfoffa kontra Carmelo. Julieta ma tistax tifhem x’kien li wassal lil Saul biex iwarrabha...

36

10:50 13:10 14:20 15:00 16:00 16:10 17:10 18:10 19:00 19:30 20.30 21.00 21:30 21:40 22.00 22:30 23.30

Everyday Teleshopping Teleshopping Erga’ Lura Dokumentarju Kitchen program Good Food Everyday Il-Parlament tal- Poplu Ripetizzjoni Kitchen program 7 News Habbejtek X’laqatni Dokumentarju Kitchen Programme Prof. Edward Scicluna 7 News Dokumentarju Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150e 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 17:10 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 La Corrida 24:00 TV7 01:05 TG 1 - Notte 01:40 Cinematografo

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 09:55 Gli Imperdibili 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2 Si, Viaggare 14:00 Rai Cultura 14:30 Ċikliżmu Giro d’Italia Pizzo - Praia a Mare 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 NEMO Nessuno escluso 23:50 TG2 Punto di Vista

00:20 Rai Sport Calcio&Mercato 01:20 App. al cinema 01:25 Breve Storia di Lunghi Tradimenti Film 2012 bi Guido Caprino 03:05 Zoran il Mio Nipote Scemo Film 2013 b’Giuseppe Battiston

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TG3 LIS 15:15 Gli Imperdibili 15:20 Last Cop 16:05 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:15 Be Happy 20:35 Un Posto al Sole 21:30 Pazze di Me Film 2012 bi Francesco Mandelli, Loretta Goggi 23:10 A Modo Mio 24:00 TG3 Linea Notte 01:10 Rai Cultura 01:35 Fuori Orario. Cose mai Viste

Rete 4 Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 Miami Vice 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 Diagnosis Murder 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:35 The Nun’s Story Film 1959 b’Audrey Hepburn 18:55 TG4; Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta d’Amore 20:20 Stasera Italia 21:15 Quarto Grado 00:30 Donnavventura 01:30 Ti Regalo Una Storia 02:00 TG 4


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĠIMGĦA 11 TA’ MEJJU ILLUM FUQ IL-CABLE TV

PRIME TIME ONE FIT-20:15 It-Tnejn Il-mudella Donha Borg li mmudellat fuq diversi ‘catwalks’ Maltin u internazzjonali. It-Tlieta Il-preżentatriċi Zvetlana Muscat dwar proġetti fis-sajf. L-Erbgħa Brooke li taqsam ftit proġetti li se tagħmel. Il-Ħamis Anthony Meachen dwar trasformazzjoni fiżika li għamel. Il-Ġimgħa Iż-żeffiena Undine Leverve b’aċċenn fuq iż-żfin burlesque. 02:20 Modamania

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 IL SEGRETO 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Caduta Libera (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:25 IL SEGRETO 23:45 Matrix Chiambretti 01:10 TG5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Yoghi Bear 07:05 Anna dai Capelli Rossi 07:30 L’Isola della Piccola Flo 08:05 Mila e Shiro 08:30 Royal Pains 10:15 House, M.D. 12:10 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:00 Grande Fratello 13:15 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 The Middle 16:10 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 17:30 Mick & Molly 18:25 Colorado Pills 18:30 Studio Aperto

19:15 Grande Fratello 19:35 C.S.I. Miami 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Lethal Weapon 23:45 Lo Smoking Film 2002 b’Jackie Chan

Appearances 19:40 Doctors 20:10 Casualty 21:00 The Game 21:50 The Game 22:45 Alan Carr: Chatty Man 23:30 Still Open All Hours

La 5

Discovery

Go 209 Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:30 Media Shopping 09:50 Beautiful 10:15 Una Vita 10:50 Il Segreto 11:55 Ultime dalla Casa 12:05 Grande Fratello Live 14:10 IZombie 15:55 Everwood 17:50 Ultime dalla Casa 19:50 Uomini e Donne 21:10 Peace, Love & Understanding Film 2011 b’Catherine Keener 23:15 Ultime dalla Casa 23:30 Grande Fratello Live

BBC

Go 301/Melita 300 09:05 EastEnders 09:40 Keeping Up Appearance 10:10 Moone Boy 10:35 Hustle 11:30 Father Brown 12:15 Bargain Hunt 13:00 Antiques Roadshow 13:55 Antiques Roadshow 14:45 Keeping Up Appearances 15:45 Hustle 16:40 Father Brown 17:25 Doctors 17:55 EastEnders 18:25 Bargain Hunt 19:10 Keeping Up

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Surviva. 13:00 Outback Truckers 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Outback Truckers 21:00 Ice Lake Rebels 22:00 Yukon Men 23:00 What on Earth?

Melita More

Melita 315 23:00 GAME OF THRONES Daenerys holds court. Cersei returns a gift. Jaime learns from his mistakes.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:50 King Solomon’s Mines 08:30 In This Our Life 10:05 Thirty Seconds Over Tokyo. 12:20 Meet Me in St. Louis 14:10 King Solomon’s Mines 15:45 In This Our Life 17:20 Gone With the Wind 20:55 Go West 22:15 Thirty Seconds Over Tokyo

AMC

Go 702 / Melita 312 06:15 Hitch 08:10 Comanche 09:40 Diary of a Mad Black Woman 11:30 Getting It Right 13:10 Star Files 13:25 The McKenzie Break 15:10 SWAT 17:05 Hancock 18:35 Bending the Rules 20:00 Just Go With It

21:55 The Bounty Hunter 23:45 Silent Victim

GO Stars

Go 150 07:50 Elvis & Nixon 09:15 Spider-Man 2 11:20 Flower Shop Mystery: Dearly Depotted 12:50 The Sense Of An Ending 14:40 Hundred Year Old Man Who Climbed Out The Window And Disappeared 16:35 I Believe In Miracles 18:20 The Accountant 20:30 The Blacklist 21:15 WAR FOR THE PLANET OF THE APES Caesar (Andy Serkis) and his apes are forced into a deadly conflict with an army of humans led by a ruthless colonel (Woody Harrelson). After the apes suffer unimaginable losses, Caesar wrestles with his darker instincts and begins his own mythic quest to avenge his kind. 23:40 Ouija: Origin Of Evil 01:20 The Sense Of An Ending 03:15 Elvis & Nixon 04:40 The Blacklist 05:30 I Believe In Miracles

Melita More

Melita 315 10:15 Deceduti 11:45 Switched At Birth 12:30 2 Broke Girls 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Chicago P.D. 16:45 Psych 17:30 Devious Maids 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Criminal Minds 21:30 Supernatural 22:15 Grey’s Anatomy 23:00 Game Of Thrones 00:15 The Originals 01:00 MOM 01:30 Hit The Floor

Melita More GAME OF THRONES

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Steve demands information from Victor about Bo’s whereabouts; Kayla tries to enroll Joey in another private school; John and Marlena discuss their future and share romantic vows in bed; Nicole approaches Brady with a favor - she wants to buy Basic Black; Theresa talks to Maggie about being an investor in Basic Black and shows Maggie her fashion designs; an unidentified prisoner in a dank cell is near death and has a familiar tattoo on his shoulder. 37


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

IS-SIBT 129 TA’ IL-ĦADD TA' MEJJU NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 10107:00 05:30 TVAM News 06:30 Laparelli sa Piano 06:45 Mafkar 07:00 Proprjeta’ Malta 07:30 II-Progett 08:30 Kromozoma 09:00 Ghawdex Illum 09:30 Tertuqa 35 10:00 Madagascar 11:00 L-Ordni 11:30 Paqpaq Lifestyle 12:00 NEWS 12:15 Awtokura 12:45 Sibtek 16:00 NEWS 16:05 Il-Proġett 17:05 L-Irkant 17:35 Maltarti 18:00 NEWS 18:15 Gadgets 18:45 Animal Diaries 19;35 Paqpaq in Test 19:45 Lotto 20:00 NEWS 20:45 Eurovision Update 20:50 EUROVISION SONG CONTEST 23:30 NEWS 23:45 Madagascar

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 07:45 Sports Panorama 09:00 Sport Ghawdex 09:30 GFA Roundup 10:00 Tigrijiet Biss 10:30 3 Pointer 11:00 Champions League Magazine 11:30 Ruggers 12:00 Motorsmt 12:30 Knots 13:00 Personaggi 13:30 Valletta

14:00 Dwarna 15:00 Malta u lil Hinn Minnha 16:30 MFA Awards 18:20 Ahbar Tajba 18:30 Quddiesa Mis- Santwarju ta’ Pinu 19:15 Ghawdex Illum Bis-sottotitoli 19:45 Tertuqa 35 20:15 Pagna Minn Ktieb 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Celebrity Night 22:00 Sports Headline News 22:05 Il-Progett 23:05 Mixage 23:35 News in English 23:40 Sports News 23:50 Benjamin

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Roadway (r) 07:30 ONE News 07:45 Popcorn (r) 08:20 Amber: Out&About 08:30 Better Living 09:30 Żona Sport (r) 10:00 Aqta’ Kemm (r) 11:05 Telebejgħ 12:30 ONE News 12:35 Telebejgħ 13:05 Achieve (r) 14:00 Flimkien ma’ Nancy (r) 15:00 Liquorish – Daytime Ombnibus (r) 15:30 ONE News 15:40 Arena (r) 17:00 Prijorità Malta 17:30 Pink Panther 18:15 Ondroad 18:45 Fresh & Funky 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:45 Mill-Arkivji 23:30 ONE News

23:45 Xandiriet matul il-lejl

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Week & More (r) 09:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:05 Road Trip (r) 13:00 Sqallija ma’ Ron 14:00 Santa Monika (15:00 NET News) 16:30 Week & More (r) 17:00 Jekk Jogħġobkom 18:00 NET News 18:05 Wheelspin (rip) 18:55 Immaġni 19:30 NET News 20:30 Spettaklu (21:45 NET News) 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 X’Hemm Ġdid 06:00 F Living Show 10:00 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 10:30 F Minuta 10:31 Belle Donne 12:00 Vetrina 12:30 One Star Hotel 13:00 KC 14:00 Don’t Stop Me Now 15:00 Il-Verita 16:30 Overcomer’s Voice 17:00 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 18:00 F Minuta 18:01 Proprjeta Minn Wara l-Kwinti 18:30 Bidla Pożittiva 19:00 X’Hemm Ġdid 19:30 Żona Ambjent 20:00 Portmoni 20:30 F Minuta 20:31 Don’t Stop Me Now

LUPIN: MISSED BY A .... ITALIA UNO FIL-23:00 Film tas-sena 2000 fejn għal darb’oħra protagonist nsibu lil Lupin. Hawnhekk narawh imħajjar għal ċurkett partikolari li jkun qed jinbiegħ f’irkant. Iżda Lupin jitlef iċ-ċans li jixtrih minħabba f’dollaru. Dan il-ħalliel brikkun żgur li mhux se jħalli dan il-fatt iwaqqfu milli jkollu dan iċċurkett. Għalfejn hu daqshekk importanti dan iċ-ċurkett? 38

21:30 23:00 00:30 02:00 03:30 05:00

Waħdek M’Intix Belle Donne Esperjenza Attwali X’Laqatni Żona Ambjent

Smash

Go 106/Melita 105 08:15 7 News 08:30 Habbejtek 09:30 Teleshopping LIVE 13:00 Good Food Everyday 14:00 Erga Lura 15:00 Dokumentarju 17:00 Music Videos 17:30 CNI 18:10 Music Videos 18:50 Profs Edward Scicluna 19:00 7 News 19:30 Good Food Everyday 20:30 Maghrufin 21:00 Kitchen program 20:00 7News 20:30 Film 00:30 Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 Il Caffe di Rai Uno 06:55 Gli Imperdibili 07:00 TG1 07:05 Uno Mattina in Famiglia (08:00, 09:00 TG1) (09:30 TG 1 LIS) 10:45 Buongiorno Benessere 11:40 Easy Driver 12:15 Gli Imperdibili 12:20 Linea Verde 13:30 TG 1 14:00 Linea Biu 15:00 Passaggio A Nord Ovest 15:55 A Sua Immagine 16:30 TG 1 16:45 Il Sabato Italiano 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 EUROVISION SONG CONTEST 00:45 Top Tutto Quanto Fa Tendenza 01:20 TG 1 Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Il Commissario Heidt 06:30 Rai Cultura 07:00 Two & A Half Men 07:45 Sulla Via di Damasco 08:15 Rai Parlamento 08:45 La Nostra Amica Robbie 09:30 Il Nostro Amico Kalle 10:10 Meteo 2 10:15 La Nostra Amica Charly 11:00 Mezzogiorno in Famiglia 13:00 TG2 Giorno

13:25 Rai Sport Dribbling 14:00 Rai Cultura 14:30 Ċikliżmu Giro d’Italia 2018 Praia a Mare Montevergine di Mercogliano 17:15 Processo alla Tappa 18:00 Gli Imperdibili 18:05 TG2 Flash L.I.S. 18:10 Novantesimo Minuto Serie B 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 -20.30 21:05 LOL :) 21:20 N.C.I.S. Los Angeles 22:10 N.C.I.S. New Orleans 23:00 Il Sabato della DS 00:30 TG2 Dossier 01:15 TG2 Storie; Mizar

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Inter- nazionale 08:00 Il Sabato di Tutta Salute 09:30 Mi Manda Rai Tre In+ 11:00 TGR Bell’ Italia 11:30 TGR Officina Italia 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TGR Settimanale 12:55 TGR Petrarca 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:45 TG3 Pixel 14:50 TG3 L.I.S. 14:55 TV Talk 16:30 Report 18:00 Gli Imperdibili 18:05 Indovina chi Viene Dopo Casa 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:15 Le Parole della Settimana 21:30 Ulisse Roma sotto Roma: i segreti nascosti della citta 23:45 TG3 Nel Mondo 00:15 TG Regione 00:20 Un Giorno in Pretura 01:30 TG3 Agenda del Mondo 01:45 TG3 Chi e Di Scena 02:05 Fuori Orario

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:45 Media Shopping 07:50 Modamania 08:30 Miami Vice 10:40 Ricette all’ Italiana 11:30 Tg4 Telegiornale 12:00 Parola di Pollice


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

IS-SIBT 12 TA’ MEJJU EUROVISION SONG CONTEST

TVM U RAI UNO Is-serata finali f’xandira diretta minn Lisbona. 10 pajjiżi minn kull serata ta’ qabel jipparteċipaw, li jingħaqdu mas-sitt finalisti konfermati: il-Portugall, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Spanja u r-Renju Unit. Waqt l-intervall jagħti sehimu Salvador Sobral li rebaħ l-edizz-joni tassena l-oħra. Jinterpreta din is-silta u silta oħra u akkumpanjat minn Caetano Veloso.

Verde Murder, She Wrote Lo Sportello di Forum Hamburg Distretto 21 Poirot: Dumb Witness Film 1991 b’David Suchet 18:55 Tg4 Telegiornale; Meteo.it 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta d’Amore 20:20 Stasera Italia 21:15 House of Deadly Secrets Film 2017 b’Patty McCormack (21:58 TG 4) 23:20 Bambola Film 1996 b’Valeria Marini 01:15 TG 4 News 01:50 Viva Napoli 2001 13:00 14:00 15:30 16:40

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Baby Animals 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 15:10 Il Segreto 16:10 Verissimo 18:45 Caduta Libera (19:40 TG5) 19:55 TG5 - Prima Pagina 20:00 TG5, Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Amici Il Serale 01:00 TG5 Notte 01:40 Striscia La Notizia

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:50 The Smurfs 07:35 Tweety & Sylvester 07:40 Once Upon A Time... Life 08:05 Bugs Bunny 08:20 Daffy Duck 08:40 Scooby-Doo! and

the Cyber Chase Film tal-cartoons 2001 10:25 I Liceali 12:25 Studio Aperto 12:40 Superbike GP tal-Italja 14:00 Grande Fratello 14:15 Futurama 15:05 My Name is Earl 16:00 The Middle 16:50 Superstore 17:40 Last Man Standing 18:30 Studio Aperto 19:00 Dolphin Tale Film 2011 b’Morgan Freeman 21:20 Penguins of Madagascar Film tal-Cartoons 2014 23:00 LUPIN III: MISSED BY A DOLLAR Cartoon Film Ġappuniż 2000 01:00 Studio Aperto 01:15 Premium Sport

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 11:40 Questo e Stile 12:40 Bella Piu di Prima 13:35 Grande Fratello Live 15:50 Remember Me Film 2010 b’Robert Pattinson, Pierce Brosnan 18:00 Grande Fratello Live 20:00 Grande Fratello Pillole 21:10 Rosamunde Pilcher: Evita’s Revenge Film Ġermaniż 2014 bi Francis Fulton Smith 23:10 X-Style

23:45 Grande Fratello Live 02:00 Peace, Love & Understanding Film 2011 b’C. Keener

BBC

Go 301/Melita 300 06:45 Antiques Roadshow 09:25 Doctors 11:50 Bargain Hunt 13:20 Casualty 14:10 EastEnders 16:15 Bargain Hunt 17:00 Antiques Roadshow 17:50 Antiques Roadshow 18:45 Last of the Summer Wine 20:15 Doctor Who 21:00 Alan Carr: Chatty Man 21:45 Still Open All Hours 22:15 The Wrong Mans 22:45 Live at the Apollo 23:30 Alan Carr: Chatty Man

Discovery

Go 301/Melita 400 12:00 Fast N’ Loud 14:00 Gold Rush 16:00 Carspotting 17:00 Gear Dogs 18:00 Fast N’ Loud 19:00 Wheeler Dealers 20:00 Goblin Works Garage 21:00 Outback Truckers 22:00 Killing Fields 23:00 Heavy Rescue

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 16:45 CROSSWORLDS Melita More A magic crystal leads a Melita 315 college student (Josh 22:00 CHICAGO P.D. Charles) and an adventurer In the Season 3 finale, (Rutger Hauer) on a surreal the team investigates the murder of a single mom who was in contact with Voight’s now-reformed son, who was himself brutally assaulted. Meanwhile, Roman makes a major decision; and Crowley plans to make changes within the unit.

quest to save the world. 1996 18:15 Burn! 20:00 Fear the Walking Dead 20:45 The Son 21:30 Bugsy 23:45 Chastity

TCM

Go 150 07:15 Smurfs: The Lost Village 08:45 Spider-Man 3 11:05 War For The Planet Of The Apes 13:30 The Accountant 15:45 The Debt 17:40 Maggie’s Plan 19:15 Rise 20:10 S.W.A.T 21:00 THE NICE GUYS Holland March (Ryan Gosling) is a down-on-hisluck private eye in 1977 Los Angeles. Jackson Healy (Russell Crowe) is a hired enforcer who hurts people for a living. Fate turns them into unlikely partners after a young woman named Amelia (Margaret Qualley) mysteriously disappears. Healy and March soon learn the hard way that some dangerous people are also looking for Amelia. 23:00 Paul 00:45 Two Lovers And a Bear 02:30 Spider-Man 3 04:50 Rise 05:50 The Debt 07:40 CLOSE

Go 701 / Melita 310 07:15 Gone With the Wind 10:50 Go West 12:10 Shaft 13:50 Gone With the Wind 17:25 For Me and My Gal 19:05 The Fighting 69th 20:25 TCM Presents Under the Influence 20:55 42ND STREET When revered Broadway director Julian Marsh (Warner Baxter) falls on hard times with both his health and his finances, he helms an ambitious musical as a final production before his retirement. 1933 22:25 For Me and My Gal

AMC

Go 702 / Melita 312 06:15 The McKenzie Break 08:00 SWAT 09:55 Hancock 11:25 Star Files 11:40 K-PAX 13:40 The Earthling 15:20 Robot Jox

GO Stars

Melita More Melita 315 13:00 Min Imissiu?! 14:15 Devious Maids 18:00 Suits 18:45 VEEP 19:15 The Originals 20:00 The Fosters 20:45 MOM 21:15 Hit The Floor 22:00 Chicago P.D. 22:45 2 Broke Girls

TCM 42nd street 39


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ritratt: Stijn Smulders

Jessika Muscat mal-kantanta Jenifer Brening li se tkanta magħha għal San Marino

ĦAFNA ENERĠIJA U POŻITTIVITÀ Intervista ta’ FREDERICK ZAMMIT

FIT-TIENI SEMIFINALI TAL-EUROVISION SONG CONTEST SE NKUNU QED NARAW MALTIJA OĦRA FIL-EUROVISION, JESSIKA MUSCAT, LI SE TIRRAPPREŻENTA LIL SAN MARINO. MA’ JESSIKA KONNA DIĠÀ TKELLIMNA FTIT ĠRANET WARA LI REBĦET ID-DRITT LI TIRRAPPREŻENTA LIL SAN MARINO FLIMKIEN MA’ JENIFER BRENING BIL-KANZUNETTA WHO WE ARE. MA’ JESSIKA ERĠAJNA TKELLIMNA QABEL TELQET LEJN LISBONA

Jessika, il-Eurovision Song Contest qiegħed magħna. Żgur li mill-aħħar li tkellimna kien hemm bosta żviluppi fit-tħejjija għallparteċipazzjoni tiegħek. Kif qed tħejji ruħek għal din l-esperjenza? Iva, mill-aħħar darba kellna ċ-ċans li nduru ħafna pajjiżi fosthom l-Ingilterra, Iżrael, l-Olanda u Spanja fejn hemm kellna ċ-ċans li niltaqgħu maa' ħafna segwaċi tal-Eurovision kif ukoll malkantanti u sirna anki ħbieb ma’ ħafna minnhom. Dawn 40

kienu wkoll ta' għajnuna biex nitħejjew għall-palk ilkbir f'Lisbona. Ir-rutina tiegħek ta' kuljum inbidlet minn mindu ngħatajt id-dritt li tirrappreżenta lil San Marino? Mhux daqshekk għax dejjem ngħix ħajja impenjattiva għax hekk inħossni l-aħjar. Li forsi żdiedu iżjed huma l-impenji. Minkejja dan, xorta bqajt inlaħħaq max-xogħol ta' għalliema u fl-istess ħin tal-kant. Inqas irqad u ħafna aktar xogħol!

X’kien ir-rispons tal-Maltin għall-fatt li se tkun qed tipparteċipa għal pajjiż ieħor? Tajjeb ħafna u vera kuntenta bil-kummenti sbieħ li qed nirċievi u li qiegħdin iwaqqfuni fit-triq biex jgħannquni u jgħiduli kemm huma kuntenti għalija huwa l-isbaħ rigal għalija, għax fuq kollox dejjem u kullimkien ma nistħix ngħid li jien Maltija u fuq dak il-palk għandi x-xorti li nxejjer il-bandiera Maltija wkoll. Huwa ta' unur għallpajjiżna li kapaċi jkollu żewġ

Messaġġ globali li jolqot kull individwu kantanti ma' dawk il-pajjiżi kollha, dan ifisser li Malta avolja żgħira, għandha talent kbir. X’tista tiżvela' dwar il-wirja li se tagħti fuq il-palk talEurovision f’Lisbona? Ħafna enerġija u pożittività. Ovvjament mhux se jkunu


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

"Dejjem trid tapprezza min int, minn fejn ġej u minn liema esperjenzi tkun għaddejt" qed jonqsu l-famużi press conferences fejn ġurnalisti minn madwar il-pajjiżi parteċipanti jkunu qed jattendu biex jagħmlu lmistoqsijiet tagħhom biex jirrapputaw fil-media rispettivi tagħhom. Kif qed tħejji ruħek għal dan? Ifhem, jien dejjem kont nammira u għadni napprezza s-sempliċità u l-onestà tal-kantanti f'intervisti u jien dak li beħsiebni nagħmel.

Jessika ma' diversi parteċipanti fil-Euroviosion 2018 waqt li kienu fl-Iżrael

Nispera li togħġobhom il-kanzunetta u l-wirja li ħa nkunu qegħdin nagħtu ġewwa Lisbona u li b'hekk ma jiddejqux jivvutaw.

M'iniex se ninbidel u ħa nkun jien, hekk jew b'hekk dak huwa l-messaġġ prinċipali tal-kanzunetta u dak huwa li ħa nipprova nwassal.

Minbarra li jien Maltija, inkun għamilt prestazzjoni tajba li jħossuhom komdi li jaqbdu t-telefon u jivvutaw. Il-bqija nixtieq minn qalbi nuri apprezzament ta' kemm dejjem kontu hemm għalija fil-passat u tul ilkarriera kollha tiegħi.

X’messaġġ tixtieq twassal permezz ta’ Who We Are? il-kanzunetta li biha se tipparteċipa għal San Marino fil-Eurovision Song Contest? Kif għidt fil-mistoqsija ta' qabel. Il-messaġġ huwa wieħed globali li jolqot lil kull individwu. Dejjem trid tapprezza min int, minn fejn ġej u minn liema esperjenzi għaddejt. Fosthom anke esperjenzi negattivi li forsi wasslu biex kissruk u weġġgħuk ħafna bħal dawk tal-bullying. Trid tkun kapaċi tqum fuq saqajk, titfarfar u tħossok kburi li wara dan kollu int min int sabiħ kif int. X’messaġġ tixtieq twassal lill-qarrejja tal-GWIDA dwar

Wara kollox apparti li nieħu gost nagħmel dan ix-xogħol ta' kantanta, ilmużika nħobb naqsamha man-nies għax wara kollox il-mużika hija għan-nies u tan-nies. G

Jessika Muscat f'Londra

il-fatt li jistgħu jivvutawlek waqt is-serata tat-tieni semi-

finali tal-Eurovision Song Contest?

Jessika se tkanta fir-raba’ pożizzjoni fit-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest, il-Ħamis 10 ta’ Mejju. Is-serati kollha jixxandru fuq TVM. Rai Uno jxandar is-serata finali. 41


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Ritratt: Ufficio Stampa RAI

IMFAKKAR ALDO MORO IT-TLIETA 8 TA’ MEJJU RAI UNO SE JKUN IXANDAR GĦALL-EWWEL DARBA PRODUZZJONI LI MISTENNIJA TOĦLOQ DISKUSSJONI, WAĦDA LI TFAKKAR AVVENIMENTI LI SEĦĦEW TASSEW 40 SENA ILU: IL-MEWT TA’ ALDO MORO. IL-ĠRAJJA TA’ AKKADEMIKU LI DAĦAL FIL-POLITIKA U LI NĦATAF F’MARZU TAL-1978. Din hi produzzjoni li hi waħda differenti mis-soltu għax taqa’ taħt il-kategorija docu-fiction, b’informazzjoni li nġabret wara sensiela ta’ intervisti li saru lil bosta persuni li kienu jafuh jew li ħadmu qrib tiegħu. B’hekk setgħet issir ir-rikostruzzjoni għal din l-istorja fejn Castellitto jinterpreta lil Moro, illeader tal-partit Demokratiku Kristjan Id-direzzjoni hija ta’ Francesco Miccichè (li dderieġa l-film dwar Paolo Borsellino) fuq kitba ta’ Franco Bernini u produzzjoni ta’ Aurora

TV. Jagħtu wkoll sehimhom Valentina Romani, Andrea Arcangeli, Sara Cardinaletti, Filippo Tirabassi, Pierluigi Corallo e Uriel de Nola. Il-ġrajja ta’ Aldo Moro kienet qajmet interess sħiħ fl-Italja miż-żmien li nħataf millBrigate Rosse f’Marzu 1978. Aldo Moro nżamm 55 jum priġunier qabel ma nqatel fid-9 ta’ Mejju 1978. Dan id-doku-film se jkun qiegħed jixxandar mill-istazzjon Nazzjonali Taljan proprju lejlet l-anniversarju minn dan il-qtil politiku li kien ixxokkja liddinja.

KOMPETIZZJONI IRBAĦ IS-CD TABOO TA’ CHRISTABELLE Ibagħtu t-tweġiba tagħkom f’dan l-indirizz: Gwida/Taboo, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000 sa nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju. 42

Castellitto diġà għadna kif rajnih ftit tax-xhur ilu f’film televiżiv ieħor dwar Rocco Chinicci. Dan il-film kellu udjenza sabiħa ta’ aktar minn ħames miljun telespettatur u rrakkonta fid-dettal il-ġrajja tal-Maġistrat Taljan li kien iġġieled lill-Mafja u li kien inqatel fl-1983. Issa f’Aldo Moro Il-Professore se tkun qed titwassal ġrajja oħra interessanti biex b’hekk l-istorja ma tintesiex u anki jitwasslu bosta kurżitajiet u fatti li forsi ħafna ma kinux konxji dwarhom, speċjalment fi żmien li hu

Sergio Castellito jinterpreta lil Aldo Moro 40 sena wara mewtu kien jaħdem bħala professur qabel ma daħal fid-dinja tal-politika li eventwalment swietlu ħajtu. G

Aldo Moro Il Professore fuq Rai Uno it-Tlieta 8 ta’ Mejju fid-21.25. Eżatt qablu, għallħabta tat-20.30, se jixxandar programm speċjali, 55 Giorni: L’Italia Senza Moro.

Biex tidħlu fiċ-ċans li tirbħu waħda mit-tliet CD singles Taboo ta' Christabelle tridu tirris-pondu tajjeb din il-mistoqsija: F'liema pajjiż se jsir il-Eurovision Song Contest 2018? Tweġiba Isem u Indirizz

ID Card

Tel/Mob


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI Ritratt: Ufficio Stampa Ritratt: Ufficio Stampa RAIRAI

IL CAPITANO MARIA L-ATTRIĊI ITALO-SPANJOLA VANESSA INCONTRADA GĦANDHA WARAJHA KULLANA TA’ SENSILIET TA’ SUĊĊESS U GĦALHEKK IR-RAI QED JIPPONTA FUQHA BIEX IS-SERJE ĠDIDA TAGĦHA, IL CAPITANO MARIA, MIT-TNEJN 7 TA’ MEJJU (DEJJEM JEKK MA JKUNX HEMM TIBDIL FL-AĦĦAR MINUTA), MIFRUXA FUQ ERBA’ PUNTATA, TĦALLI WKOLL IL-MARKA TAGĦHA F’DIN L-ISKEDA.

Is-sensiliet li ħadet sehem fihom Incontrada jinkludu fost oħrajn Un'Altra Vita (ma’ Loretta Goggi u Daniele Liotti), Non dirlo al Mio Capo (ma’ Lino Guanciale) u l-aktar riċenti Scomparsa (ma’ Giuseppe Zeno). Il-figuri maħruġa mill-Auditel urew biċ-ċar li Vanessa incontrada għandha ċerta saħħa maludjenzi. Dawn l-erba’ puntati ta’ Il Capitano Maria jitrattaw il-ġrajja ta’ Maria Guerra (Incontrada), kaptan tal-Carabinieri li tiddeċiedi li titlaq minn Ruma biex tmur lura fil-belt fejn twieldet u trabbiet, Bari. Hi tirraġuna li b’hekk hi

tista’ tkun qrib iż-żewġ uliedha Luce u Riccardo li jkunu għaddejjin minn perjodu delikat taż-żgħożija tagħhom. B’mod partikolari l-attenzjoni ta’ Maria tkun fuq bintha Luce li tkun qed tiffrekwenta grupp ta' żgħażagħ xejn ħelwin. Iżda x’inhu l-passat ta’ Maria Guerra? L-istorja tagħha tindikalna li kienet miżżewġa maġistrat li tilef ħajtu wara li sofra minn uġigħ waqt li kien qed isuq. Dan seħħ madwar għaxar snin qabel ma tibda l-istorja li se nsegwu u għaldaqstant ulied Maria kienu ferm iżgħar. Kien għalhekk li

hija kienet telqt minn Puglia. Il-weġgħa kienet wisq kbira u minkejja li għaddew tant snin, il-ferita kienet għadha miftuħa. Il-ġrajja ta’ Il Capitano Maria mhix biss dwar il-ħajja personali tagħha. Ix-xogħol issa fil-fatt sar parti kbira minn ħajjitha. Issir taf bil-possibilità ta’ attakk fuq Bari kif ukoll dwar il-formazzjoni ta’ gruppi ta’ kriminali li jkunu qed jiffurmaw u li qed iħabbtu mhux ftit lill-Carabinieri. U waqt li jkun hemm għaddej dan kollha, bħal donnu xi ħadd jitfa l-melħ fil-ġerħa ta’ Maria. X’kienu tassew iċ-ċirkustanzi li

Il-ġrajja ta’ kap talCarabinieri mara għaxar snin qabel kienu wasslu għall-inċident li sewa ħajjet irraġel ta’ Maria? F’din il-minisensiela jieħdu sehem ukoll Giorgio Pasotti, Andrea Bosca u Carmine Buschini. Għajr tibdil fl-aħħar minuta, Il Capitano Maria mistennija tixxandar fuq Rai Uno hekk: L-ewwel tliet puntati, it-Tnejn 7, 14 u 21 ta’ Mejju u l-aħħar puntata it-Tlieta 22 ta’ Mejju. G 43


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

GATEWAY TO MISS & MR WORLD 2018 FIL-PROGRAMM TA’ DIN IL-ĠIMGĦA NKOMPLU NINTRODUĊU AKTAR PARTEĊIPANTI FEMMINILI U MASKILI LI QED JIKKOMPETU GĦAL MISS U MR WORLD MALTA. WIEĦED U WAĦDA MINNHOM SER JIRBĦU D-DRITT LI JIKKOMPETU FL-AKBAR KONKORSI TAS-SBUĦIJA FID-DINJA, MISS U MR WORLD 2018

Anthony Schembri se jkellimna fuq il-kura tal-ġilda waqt

DARYL AZZOPARDI Għandu 22 sena u jgħix is-Swatar. Hu accounts executive għall-aħħar sentejn u nofs u qed jistudja għall-ACCA. Iħobb il-modelling u l-ġimm li għalih huma mezz ta’ rilassament u serħan il-moħħ. L-ambizzjonijiet tiegħu huma li jiggradwa bħala accountant, li dejjem ikun persuna aħjar mill-ġurnata ta’ qabel u li jimmudella barra minn Malta.

44

li Charlene u Oliver Scicluna juruna trattament medestetiku. Antonio's Barber jurina kemm saret popolari li l-irgiel jagħmlu wkoll trattamenti meta jmorru għand il-barbier waqt li Sue Rossi tagħtina informazzjoni fuq il-Personality Judging. Il-photoshoot tlaqqagħna ma'

NEIL SCERRI Għandu 27 sena minn B’kara. Jaħdem bħalha electrical technician. Kompla l-istudji tiegħu għal inġinier. Jilgħab ilfutbol mal-Imġarr FC. L-imudellar ma jonqosx minn ħajtu u fl-2016 rebaħ il-Mr. Supranational Malta fejn irrappreżenta lil pajjiżna fil-Polonja. Reġa’ rrappreżenta lil Malta f’Londra fit-Top Model Worldwide fejn spiċċa fl-ewwel post .

Maria Ellul, Jeanisse Attard, Julia Azzopardi, Daryl Azzopardi u Neil Scerri. It-tim wara din il-photoshoot hu magħmul minn Natasha Polidano, make up artist; Bernard Polidano, fotografu u Mark Stafrace minn Vitality's. Bi preżentazzjoni ta’ Claudia Calleja, Gateway to Miss World

JEANISE ATTARD Jeanise għandha 23 sena minn Ħ’Attard. Għandha oħtha li hija ikbar minnha. Taħdem bħala assistenta fl-industrija tat-turiżmu. Din hi t-tieni darba fejn qed tikkompeti f’kompetizzjoni bħal Ms World Malta u temmen li dawn il-kompetizzjonijiet jgħinu linnisa jibnu l-kunfidenza u jagħtuhom iċ-ċans juru s-sbuħija tagħhom kif jixtiequ b’modi differenti.

Nhar it-Tlieta 8 ta’ Mejju fuq ONE fid-21:30 huwa produzzjoni ta’ Modelle International esklussivament licenzjati minn Miss World Jersey Ltd. G

MARIA ELLUL Għandha 24 sena u taħdem fis-settur tasservizzi finanzjarji. Ilha timmudella għal dawn l-aħħar erba’ snin u kellha opportunitajiet fl-immudellar lokali u fuq livell internazzjonali fosthom fil-Ġermanja u f’Londra fil-London Fashion Week. Tħobb issiefer u tiskopri d-diversità filkulturi li għandna madwarna u tinvolvi ruħha f’eżerċizzi regolari.

JULIA AZZOPARDI Għandha 17-il sena u tgħix tas-Sliema. Ġejja minn familja li tipparteċipa fl-arti, bħal fotografija u f’kampanji ta’ mudellar. Kienu huma ta’ inspirazzjoni għaliha biex tieħu sehem f’dan il-konkors. Peress li l-familja tagħha jgħixu l-Ingilterra, ħsiebha hu li tistudja f’università barra minn Malta u tkompli l-istudji fuq il-business studies f’università Ingliża.

Ritratti: Bernard Polidano; Rtokk: Natasha Polidano bi prodotti Golden Rose; Xagħar Vitality grazzi għal Mark Stafrace u t-tim; Grazzi lil Styles Swimwear Centre

Fil-programm naraw aktar partecipanti femminili u maskili li qed jikkompetu għal Miss u Mr. World Malta u li wieħed u waħda minnħom ser jirbħu ddritt li jikkompetu fil-Miss u Mr. World 2018.


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TELEVIŻJONI

Lino Mintoff

Jane Marshall

TLIET PROGRAMMI DWAR IL-MADONNA TAĊ-ĊOQQA

Peter Borg

KULL NHAR TA’ TNEJN FUQ TVM2 IKOMPLI L-PROGRAMM TELEDRAMMI: NOSTALĠIJA U TIFKIRIET. DIN IS-SENSIELA TKOMPLI TIDDOKUMENTA WĦUD MIS-SENSILIET TELEVIŻIVI MGĦODDIJA FEJN APPARTI LI JITWASSLU FILMATI, IL-PROTAGONISTI NFUSHOM IĠEDDU L-MEMORJI TA’ DAK LI SEĦĦ WAQT IL-FILMING U X-XANDIRA ORIĠINALI TA’ DAWN L-ISTESS PROGRAMMI. Produzzjoni hekk meqjusa bħala klassika b’atturi Maltin meqjusa bħala kanoniċi minħabba l-interpretazzjoni tagħhom bla dubju hija Il-Madonna taċ-Ċoqqa li xxandret fl-1979 li kienet imsejsa fuq ix-xogħol ta’ Ġużè Diacono. Meta xxandret għall-ewwel darba, Il-Madonna taċ-Ċoqqa kienet qajmet agħa sħiħa fil-pajjiż. Dawk li laħquha jammettu li ma kinux jitilfu episodju wieħed. Minnaħa l-oħra dawk li kienu għadhom ma twildux xorta jafu l-istorja ta' dan is-serje, tal-inqas l-aktar biċċiet li qajmu kontroversja kbira f'pajjiżna. Mit-Tnejn 7 ta’ Mejju, għal tliet ġimgħat konsekuttivi, Teledrammi se jkun qiegħed jiffoka proprju fuq din is-sensiela li sfortunatament jeżistu biss filmati qosra minna għax il-puntati sħaħ kienu tħassru.

Sensiela li fl-1979 kienet qajmet agħa sħiħ fil-pajjiż L-akbar kontroversja kien l-fatt li Rita, il-protagonista, parti maħduma minn Jane Marshall, kellha relazzjoni ma' Marjanu (Lino Mintoff) li kien novizz reliġjuż. Rita anke twelled tarbija fil-kampnar tal-Kappella fit-teleserje. Peter Borg ma' Jane Marshall f'xena mis-sensiela originali Il-Madonna taċ-Ċoqqa Madanakollu Teledrammi: Nostalġija u Tifkiriet se jwassal xi wħud minn dawn ix-xeni kif ukoll jgħix uħud mill-mumenti interessanti tas-sensiela permezz ta’ interventi li se jsiru minn Albert Marshall, li kien idderieġa dan ix-xogħol ta' Diacono. Tul dawn it-tliet programmi mbagħad jaqsmu l-esperjenzi tagħhom Jane Marshall,

Lino Mintoff, Peter Borg, Ivan Riolo, Frank Tanti u Joe Vella. Lura fl-1979, Il-Madonna taċ-Ċoqqa wasslet biex ilkontroversja ma kinitx biss f’ħalq il-poplu imma anki f’numru kbir ta’ ġurnali lokali li ġew ippublikati minn Jannar sa Marzu ta' dik is-sena waqt li kien qed jiġi mxandar it-teleserje.

Imma minħabba l-impatt qawwi li ħalliet din is-serje kien diffiċli għal uħud li jagħmlu distinzjoni bejn l-atturi u l-ħajja reali u għalhekk bdiet persekuzzjoni qawwija fuq Diacono, l-atturi prinċipali, u d-direttur. G Teledrammi: Nostalġija u Tifkiriet jixxandar fuq TVM2 it-Tnejn fis-19:30 b'diversi ripetizzjonijiet matul ilġimgħa fuq TVM u TVM 2. 45


LIFESTYLE

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

AS TEMPERATURES CONTINUE TO RISE, IT BECOMES A LOT MORE TEMPTING TO TAKE ADVANTAGE OF THE WARMER WEATHER BY SPENDING MORE TIME ENJOYING OUR OUTDOOR AREAS WHICH WE ALL BUT ABANDONED THROUGHOUT THE WINTER. IT’S OFFICIALLY THE TIME FOR GARDENS AND TERRACES TO COME ALIVE WITH ACTIVITY ONCE AGAIN. SARAH CHETCUTI UNEARTHS THE BEST WAYS TO SPRUCE UP OUR OUTDOOR AREAS AND KEEP THEM IN TIP-TOP SHAPE THROUGHOUT THE UPCOMING SUMMER MONTHS. One of the many joys of having your own outdoor area is being able to make the most of the warmer weather within the privacy of your own home.

Whether it’s catching some rays on your roof terrace or hosting an outdoor dinner party with friends, you can enjoy the great outdoors without even

leaving the house. If you happen to be looking for some inspiration and advice on how best to make the most of

your outdoor areas, we’ve got you covered. Bringing you the best of the rest in terms of Continues on page 48

47


LIFESTYLE

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

Continues from page 47

TOP TERRACE TIPS When it comes to your terrace or yard area, the trick is to give it as much attention as you do to your indoor spaces. Invest in some stylish but sturdy outdoor furniture that can be easily covered or packed away during the colder months.

Let there be light

LATEST OUTDOOR FURNITURE TRENDS THIS SUMMER

It would also be wise to keep some spare folding stools handy as these can double as tables and may come in useful if you have a larger number of people to entertain.

Colour for cheap If you’ve wisely invested in neutral outdoor furniture, you can use textiles and fabrics as a cheap and simple way to brighten things up. Colourful cushions and throws will liven up any bland space instantly and you can change these up according to season. Fun with fire Outdoor fire features are all the rage this season as fireplaces are natural gathering spots, adding that signature touch to draw people together. While an actual fireplace may be too much for some of us, attractive and less pricey fire pits have similar effects. 48

Don’t forgot to invest in adequate lighting and stock up on lanterns and fairy lights to create the perfect social ambience for your guests. Practicality rules

Outdoor entertaining It’s a great feeling to be able to invite friends round in the summer for a low-key dinner or even a wild party that carries on until the early hours. Be the perfect host by checking off the following from your list. Keep the pests away The plague of mosquitoes will be upon us soon enough and let’s face it, nothing can ruin a perfectly-planned party easier than one of these vicious and particularly annoying little buggers. When planning an

outdoor event, make sure to throw in several citronella candles as well as keep a can of bug spray handy.

lighting, furniture and maintenance, you should be able to freshen up any outdoor space just in time for the start of the summer season. KEEPING YOUR GARDEN GLORIOUSLY GREEN

Barbecue season No outdoor space would be complete without a good old barbecue set, the perfect addition to any summer shindig. As the summer draws closer, it seems we can almost smell that charcoal burning. When investing in a barbecue set, do your research beforehand and don’t just buy the first one you see. You’d also do well to ask the store personnel on how to get it up and running as well as the best way to clean and maintain it. Guest essentials If you’re planning on entertaining outdoors, be sure to keep some essentials on hand to ensure your guests will be well taken care of and enjoy the fruits of your labour even more. These include things like sunscreen, fresh towels, plenty of water and even some rugs just in case it gets a bit chilly.

There is nothing more pleasing than the sight and smell of plants which are well-cared for. Whether you have a few plants here and there or a full-fledged garden area complete with grass underfoot, giving the greens a lot of TLC is essential to keep the space looking pretty and picturesque. If you’re not as green-thumbed as you’d like to be, invest in a good gardening book or check out some Youtube videos for the best way to give your plants the love and care they deserve. LOOKING AFTER YOUR POOL AREA Should you be fortunate enough to have a swimming pool as part of your outdoor space, you don’t need us to tell you that taking care of it is pretty hard work. There’s a lot of maintenance involved and while a lot of people choose to employ the services of a Continues on page 51


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

LIFESTYLE

Continues from page 49 professional, there are a few DIY methods to keep that water sparkling and fresh. yourself with the •totalFamiliarise alkalinity and pH levels of your pool, as these are directly proportional to each other. pH ranges from 0 to 14 with a neutral pH being 7. pH levels should be tested twice a week while total alkalinity should ideally be tested once a week. will also need to test •theYou pool water for other chemicals namely, chlorine, cyanuric acid, calcium hardness and total dissolved solids. Cleaning pool filters – your •swimming pool should be cleaned manually on a near daily basis with special brushes and devices that catch debris and extract surface dirt.

• Shocking your pool should How do I test my pool water?

for all the above chemicals by purchasing special testing strips from homeware stores. Simply dip the test strip into the pool water about 46cm in and hold it there for around 10 seconds.

Nowadays, it’s super easy to test your swimming pool water

Once you pull it out, the strip will have different colours on it

be carried out on a weekly basis to remove bacteria and clean the water.

which correlate to the chemicals in the water. Figure out what these mean by checking the instructions for colour readings. If the readings do not match the recommended ranges, this signifies that you’ll have to apply chemicals to your pool water in order to meet the required standards. G

51


LOGĦOB

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TISLIBA BIL-PREMJU 19 L-Ewwel Premju: €20 Vawċer minn Gold Market. It-Tieni Premju Ktieb mogħti minn Horizons. It-Tielet Premju: Ktieb mogħti minn Faraxa: KuMewAwa: Iben il-Ġungla Ir-Raba’ Premju: Ktieb mogħti minn Merlin: Xemgħat ta’ Trevor Zahra Il-Ħames u s-Sitt Premju: 2 biljetti għall-iMdina Dungeons. Is-Seba’ u t-Tmien Premju: 2 biljetti għall-wirja Knights Hospitallers fil-Belt.

REBBIEĦA TAL-ĦARĠA 17 L-Ewwel Premju: D. Pollacco‚ B'Kara It-Tieni Premju: J. Muscat‚ Attard It-Tielet Premju: D. Borg Attard‚ Birgu Ir-Raba’ Premju: D. Farrugia‚ Zejtun Il-Ħames Premju: M. Galea‚ Marsaskala Is-Sitt Premju: C. Z. Mercieca‚ Naxxar Is-Seba’ Premju: M. Taliana‚ S. Pawl il-Baħar It-Tmien Premju: P. Rapinett San Ġwann

MIMDUDIN 1 Famuża dik tar-Rotunda tal- Mosta (6) 3 Għamel (6) 8 Qabla (9) 10 Annimal jixbaħ lix-xadin, ta’ lewn aħdar żebbuġi, jgħix fl-Afrika (5) 11 Msiemer għaż-żraben (5) 13 Xi waħda tas-suf imdawra mal- għonq tilqa’ l-kesħa (5) 15 Tradizzjoni (6) 19 It-titlu qabel isem qaddis (3) 20 u 23 Mimduda Xi post li tajjeb biex tgħix fih (4) 21 u 24 Wieqfa Jamministra l- oppju waqt operazzjoni (5)

23 Itfa’ (5) 25 Forsi, jista’ jkun (4) 26 Inkwiet (7) 27 Sewwieqa tal-ajruplani (5) 29 Ibbuttjar, tingiż bil-kliem (5) 30 Fil-litanija ora pro ..... (5) 31 Ara 20 Mimduda (5) 32 Il-patrijarka li kien lest jobdi lil Alla u jissagrifika lil ibnu Iżakk (5) 33 Gverta (5) WEQFIN 1 Mimli bih innifsu (5) 2 Jitfi n-nar (7) 4 Oġġett li jiftaħ il-fliexken bit- tapp tas-sufra (7)

TISLIBA BIL-PREMJU NRU 19 Ibgħat is-soluzzjoni lil GWIDA/Tisliba 19, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000 mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Mejju. Qabel jingħata l-premju ssir mistoqsija fuq it-telefon lil min jittella’ ismu. 52

Isem Indirizz

5 Kuħadd għandu waħda, ta’ min hi tajba u ta’ min hi ħażina (4) 6 Lasta tal-ħadid tqila li biha żżomm bieb minn ġewwa għas-sigurtà (6) 7 Ħajt baxx (4) 9 Jewwilla? Tgħid? (5) 12 Total ta’ numri (5) 14 Ma fadallu xejn x’jagħmel (4) 16 Għandu ż-żmien (5) 17 L-ewwel numru (6) 18 Biċċa biex tixxotta l-platti (8) 22 Xbiha rappreżentattiva (7) 24 Ara 21 Mimduda (6) 26 Forsi baħnan għax leali? (5) 27 Kulħadd jistmerrhom meta

jmur jgħum fil-baħar (4) 28 Urbi et .... il-barka li jagħti l-Papa fil-Milied u fl-Għid (4) Soluzzjoni tat-Tisliba 17 Mimdudin 1 Xadina; 3 Rażżan; 8 Ċippitatu; 10 Ratal; 11 Talba; 13 Tabib; 15 Qattus; 19 Sit; 20 Rota; 21 Grass; 23 Vjola; 25 Almu; 26 Paragun; 27 Pinta; 29 Eżami; 30 Suflè; 31 Kobba; 32 Tifla; 33 Rizza. Weqfin 1 Xitwa; 2 Deċenza; 4 Żgurati; 5 Nett 6 Tallab; 7 Ċint; 9 Perit; 12 Loġoġ; 14 Biss; 16 Travu; 17 Unjoni; 18 Ornament; 22 Staġuni; 24 Ħniena; 26 Palat; 27 Pika; 28 Nebħ


soltu lil Joe għax kien jaf li l-imgħallem tiegħu kellu raġun fi kliemu u fuq kollox ħadd ma seta’ jżommu milli jwiddbu. Vince, Stefan u Chantelle wkoll inħasdu b’dak li kienu għadhom kif raw u ħadd ma azzarda jieħu nifs żejjed biex ma jiġiux interpretati ħażin minn Karl. **************

“U fejn sejjer int?” sadattant qabżet tgħidlu Emily. “Ħiereġ Ma … personali!” qalilha hu. “Personali jiġifieri sejjer tiltaqa’ ma’ Kim?” staqsietu l-omm li żgur ma kinitx se tiddejjaq minn Karmelina biex tgħid dak li kellha tgħid lil binha. “Dik hi ħajti, Ma,” fil-pront weġibha Kevin. “Imma jien ma rridekx magħha,” insistiet miegħu l-omm. “Dak narah jien, Ma,” weġibha b’ton arroganti ż-żagħżugħ. “Oww oww hawn x’qed jiġri, Kevin? Mela hekk tkellimha lil ommok? Tħobbok tant ommok,” qabżet tgħidlu Karmelina. “Karmelina, int tindaħalx,” lissen Kevin bl-istess ton ta’ arrogranza li kien għadu kif kellem bih lil ommu. Bla ma ħasbitha Emily ħarġet idejha u tat daqqa ta’ ħarta lil Kevin. Silenzju. Kevin ibaxxi rasu u jitlaq bil-kwiet. Emily tinfaqa’ tibki u Karmelina tgħannaqha magħha. “Ejja nidħlu għandek, Emily. L-affarijiet tiegħi nirranġahom. Ejja mmorru għandek u mur imsaħ wiċċek fil-kamra tal-banju,” lissnet Karmelina hekk kif berrqet lil Kevin. U hekk għamlu. Daħlu fid-dar u l-mużika kienet għolja mhux ħażin. Emily baqgħet sejra dritt fil-kamra tal-banju. Karmelina rħitilha lejn is-salott fejn kien hemm il-mużika ġejja. Din kien qed idoqqha John. Lanqas biss induna li Emily u Kevin kienu waslu lura. Aħseb u ara kemm induna li magħhom kien hemm Karmelina. Malmużika favorita tiegħu mis-Snin Sittin li kien qed idoqq John kien qiegħed jiċċaqlaq ftit mhux ħażin. Karmelina dan il-fatt innuttatu. “Ara dan. Mela għaddielu?” lissnet hi. John inbela’ u f’daqqa waħda beda jimxi jzappap biex ibaxxi l-volum. “Dan għaddielu, Emily,” qalet Karmelina b’vuċi għolja. Emily daħlet tiġri ħdejn John u Karmelina għax ma fehmitx eżatt x’kienet qed tgħidilha Karmelina. “X’ġara, Karmelina?” staqsietha. “Ara, Emily … wasaltu donnkom,” fil-pront qabeż jgħid John biex ma tantx jagħti ċans li Karmelina biex tiftaħ ħalqha. Iżda fejn qatt kien hemm persuna li rnexxielu jsikket lil Karmelina? “Int m’għidtlix li dan xkana xi sular taraġ u ma setax jimxi sew? Imma sew qed jimxi ta… rajtu b’għajnejja... u mhux jimxi biss ta għax Alla jbierku jaf jiċċaqlaq sew speċjalment għal Chubby Checker,” lissnet Karmelina hekk kif ippruvat tkanta The Twist bil-mod kif kienet taf hi. John mexa’ erba’ passi, taparsi muġugħ. “Niċċaqlaq iva Karmelina imma bl-uġigħ. Saqajja rrid inħaddimħa ftit,” qal hu bi skuża.

“X’ġara Sir daqshekk urġenti?” lissen wieħed mill-pulizija. L-ispettur ħares lejn l-arloġġ u b’ton serju talabhom ipoġġu. Qalbhom għamlet tikk. Irrealizzaw li l-ispettur kien bagħat għalihom fuq xi ħaġa serja. “Ara ħbieb, bgħatt għalikom għax inħoss li għandi nkun jien li ngħidilkom. Ħdimna ħafna flimkien u aktar minn kulħadd dejjem sibtkom biex ittuni xi naqra għajnuna,” beda biex jgħidilhom. “Naqra?” staqsa wieħed minnhom. “Insomma wasal iż-żmien biex nibdew inħarsu ’l quddiem ukoll,” kompla jgħidilhom. “Jaqaw Sir, xi promotion?” staqsa l-ieħor. “Min se jieħu promotion?” qabeż b’entużjażmu l-pulizjott. “Min taħsbu li ħaqqu l-promotion?” lissen kuntent l-ispettur. Iż-żewġ pulizija ħarsu lejn xulxin. “Kien il-każ ta’ Marlene u tal-familja Debono li kkonferma l-kapaċitajiet tiegħi, u fil-fatt issa ngħatajt promozzjoni. Ħaqqni hux?” lissen kburi l-ispettur. “Naħseb kulħadd ħaqqu, Sir. Kulħadd għamel il-biċċa tiegħu,” qabeż jgħidlu wieħed minnhom. “Iva mela. Imma ovvjament kont jien li mexxejtkom fid-direzzjoni t-tajba biex insolvu dan il-każ daqstant kbir u issa ħbieb tiegħi se nkun qed nagħmel passi oħra fil-karriera tiegħi fil-korp,” kompla jgħidilhom l-ispettur hekk kif qabad l-ittra li kien irċieva. “Jiġifieri l-promotion ħadtha int?” staqsieh wieħed minnhom. “U mela min. Issa mbagħad inmorru niċċelebraw u fuq kollox awguri li tmorru tajjeb mal-ispettur il-ġdid għax jien ovvjament se nċaqlaq f’uffiċċju ieħor. Issa skużawni għax irrid immur naqsam l-aħbar mal-oħrajn,” lissen kuntent l-ispettur hekk kif ħareġ mill-uffiċċju. Iż-żewġ pulizija l-oħra ħarsu lejn xulxin. Addio l-promotion li kienu qed jittamaw li jieħdu. *******************

F’Salib it-Toroq 605

F’Salib it-Toroq

608


606

F’Salib it-Toroq

Wara mument ta’ skiet, Karl iddeċieda li jirribella. Qabad u daħal fl-uffiċċju ta’ Joe. Il-ħdura kienet viżibbli “Int apposta Joe imma mhux se nħallik għax inxandar ma’ kullimkien dak li naf fuq Chantelle,” beda jheddu ż-żagħżugħ. “Agħmel int, Karl. Jien ma jinteressanix minn dak li tagħmel. Fejn il-problemi kollha li nqalgħu dan l-aħħar tgħid li mhux se taffettwani?,” wieġbu lura Joe. “U mhux biss għax nirrappurtak li qed taqbad miegħi,” żied jheddu Karl. “Min qed jaqbad miegħek? Jien? Le, Karl, il-ġebla waqqajtha fuq saqajk waħdek,” qallu Joe. “Infittxek bil-qorti,” qallu Karl biex ibeżżgħu. “Tista’ tagħmel li trid. Tkun qed taħli flusek u l-enerġija għax il-qorti ttini raġun u l-imħallef stess jgħidli il-għala ma waddabtekx ’il barra qabel,” irrispondih Joe. “Imma int minħabba ta’ Chantelle. Għalhekk qed tagħmel hekk,” insista Karl. “Fil-kwistjoni ta’ Chantelle ma kontx waħdek. Kien hemm Stefan ukoll. Mhux hekk għidtli? Jien lil Stefan mhu ngħidlu xejn. Kieku ridt naqbad minħabba f’ta’ Chantelle kieku qed nittrattah bl-istess kod. Imma m’iniex. L-akkużi tiegħek mhumiex ġustifikati,” ġibidlu l-attenzjoni Joe. B’dan il-kliem Joe sammar lil Karl. Iż-żagħżugħ intebaħ li ma kienx se jirnexxielu jġibha żewġ. “Raġel ħażin int, Joe. Moħħok jilħaqlek imma se ssib kappell jiġik,” qallu Karl. “Il-kappell … int sibtu Karl!” wieġbu fil-pront Joe. ******************* Lorna liebset pulit ħafna dakinhar. Bilkemm kienet tintgħaraf. Lestiet biex toħroġ u magħha kellha liċ-ċkejken Luke. Għalqet il-bieb tad-dar u marret tħabbat dak tal-ġara tagħha. Din ukoll baqgħet iċċassata meta rat lil Lorna quddiemha. Lanqas riedet temmen lil għajnejha. U fil-fatt kien għax kien hemm magħha Luke li ntebħet li dik il-mara li kienet għadha kif ħabbtitilha fuq il-bieb tad-dar tagħha kienet Lorna. “Bilkemm għaraftek,” lissnet il-mara. “Għax għandi żewġ qadjiet importanti u lbist naqra differenti,” qaltilha malajr Lorna. “U hawn x’għandna? Jaqaw das-sinjur żgħir għal miegħi?” staqsiet bi tbissima il-ġara. “Dejjem jekk ma jimpurtax,” lissnet Lorna bil-prudenza kollha. “U le ma jimpurtax. Anzi pjaċir tiegħi. Idħol Luke,” irrispondiet kuntenta lmara.

F’Salib it-Toroq 607

****************

“Se ddum, Ma?” staqsa t-tfajjel. “Ma nafx sabiħ. Imma nipprova ma ndumx,” weġbitu lura l-mara. Mhux biss kienet liebsa pulit, iżda t-tonalità fil-vuċi ta’ Lorna kienet waħda kalma. Kien jinħass il-fatt li fil-lejla ta’ qabel ma kinitx iddamdmet, kif kienet imdorrija tagħmel, bl-alkoħol. “Għax jaqbadni n-ngħas imbagħad,” qaliha hu. “Imbagħad inqajmek fil-każ jekk tilħaq torqod… issa sejra u qis li tobdi,” wissietu ommu. Luke beda dieħel ġewwa u dar biex ixejjer lil ommu hekk kif il-ġara għalqet il-bieb.

Karmelina, Emily u Kevin reġgħu waslu fit-triq fejn kienu joqogħdu wara li Kevin kellu jerġa’ joħodhom l-isptar sabiex Karmelina tiġbor il-pupa tant għal qalbha li kienet insiet warajha. Hekk kif waslu fit-triq, Kevin mill-ewwel lissen li kien qed jittama li Karmelina ma kinitx insiet xi ħaġa oħra warajha. “Le le. Mhux suppost. Mhux suppost,” weġbitu hi. “Ejja mela Karmelina ħalli tistrieħ ftit,” saħqet magħha Emily. “Imma jien inħossni tajba issa Emily. U rrid indur ftit ħa nara l-qtates kif inhuma,” qaltilha Karmelina li kellha seba’ mitt sena li tara lill-anġli ċkejkna li kienet tiddedika l-ħin tagħha biex titma’ jum wara l-ieħor. “U tgħid mhux se nħallik tiġġerra fit-toroq għadek ħierġa mill-isptar,” ħatfitha Emily. “Misshom żammewni hemm jekk ma kontx tajba għal barra,” qaltilha lura Karmelina. “Bagħtuk għax issa tista’ tistrieħ id-dar u mhux biex toqgħod tiġġerra,” speċifikat magħha Emily, konxja mill-fatt li ma’ Karmelina ma kienx hemm mod ieħor kif titkellem magħha għajr li wieħed ikun dirett u ma joqgħodx idur mal-lewża. “U ħalliha tgħaffeġ hi, Ma,” qabeż jgħid Kevin li kien jinkedd jara lil ommu tieħu tant paċenzja ma’ Karmelina, li kienet xorta waħda tispiċċa tgerger u tagħmel fattiha. “U x’inħalliħa. Ara Kev issa jien se ngħin lil Karmelina tlesti ġewwa u int mur ara x’qed jagħmel zijuk ħalli issa nippreparaw xi ħaġa xi nsajru. Karmelina se tiekol magħna llum,” qabżet tgħid Emily. “Imma jien mhux se nkun hawn, Ma! Diġà ħlejt ħafna ħin,” ipprotesta ż-żagħżugħ. “Eħħħ iva….?! Jaqaw ma tridx tiekol miegħi int?” gergret Karmelina.


KOTBA

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

IL-VINKULARI: IL-VJAĠĠATURI TAŻ-ŻMIEN Mhix l-iżjed ħaġa komuni li tiskopri li taħt id-dar tiegħek hemm kantina sigrieta, u inqas u inqas mhi komuni li mbagħad tiskopri li f’dik ilkantina hemm … magna li tippermettilek tivvjaġġa fiżżmien!

Ta’ Simone Spiteri Stampi ta’ Moira Scicluna Zahra Għal Spiteri, l-ivvjaġġar fiżżmien ġewwa storja jista’ jipprovdi perspettiva fuq problemi kontemporanji, billi jitfa’ dawl fuq kif kienu l-affarijiet fil-passat u kif iddifferenzi jistgħu spiss jiġu riżolti fil-futur.

Immaġina: li jkollok il-magna taż-żmien personali tiegħek. Kieku fejn tmur? Kemm tmur lura fiż-żmien? U x’tagħmel? Dawn huma wħud mill-mistoqsijiet li jibdew jistaqsu lilhom infushom Alex u Maia, kuġini ta’ 11-il sena li jitilgħu fis-seba’ sema meta l-missier jgħidilhom li huma l-werrieta ta’ dan l-apparat speċjali li jippermettilhom jivvjaġġaw lura fiż-żmien. U mhumiex “biss” vjaġġaturi taż-żmien, huma wkoll protetturi taż-żmien. It-tfal jivvjaġġaw u jsibu ruħhom il-Belt Valletta fissnin erbgħin, proprju fleqqel tat-Tieni Gwerra Dinjija eżatt wara li l-bombi fakkru t-Teatru tal-Opra. Bilpreżenza tagħhom fil-passat, jirnexxilhom jgħinu lillMaltin u lil Malta tfixkel operazzjoni ta’ spjunaġġ li setgħet tagħti vantaġġ kruċjali lill-għadu – u li, min jaf, kieku setgħet tibdel ilkors tal-Istorja kif nafuha aħna. Is-suspans u l-plott mgħaġġel, mimli avventura, kif ukoll it-tieqa għal ġo kif kienet il-ħajja sebgħin sena ilu, jagħmlu minn Il-Vinkulari: Il-Vjaġġaturi taż-Żmien ktieb għat-tfal li jżommok mill-bidu sal-aħħar – iżda mhumiex ittfal biss li se jogħġobhom. L-ivvjaġġar fiż-żmien dejjem kellu faxxinu enormi fuq kull

“B’hekk, stejjer dwar vjaġġi fiż-żmien jistgħu jkunu opportunità ta’ ħsieb dwar realtajiet politiċi jew soċjali, u jagħtu lill-qarrej spunt biex jaħseb dwar id-dinja ta’ madwaru u kif forsi l-affarijiet setgħu saru b’mod differenti,” kompliet. Il-ktieb jisħaq ukoll fuq l-importanza tal-memorja – dik personali u dik kollettiva – u fuq kemm hu importanti għalina nkunu nafu napprezzawha u ngħożżuha. “Naħseb dan punt importanti ħafna, speċjalment fiżżminijiet tal-lum fejn kollox qisu sar instantanju u jiġi u jmur b’għafsa ta’ buttuna.”

ġenerazzjoni ta’ qarrejja. Dawk li kibru bi stejjer bħal Meta Jaqa’ ċ-Ċpar ta’ Trevor Żahra se jogħxew b’din l-istorja ġdida.

il-fatt li l-istorja għalkemm waħda fittizja fiha ħafna fatti storiċi fiha, u li “taqra dwar l-Istorja ta’ Malta bla ma tinduna”.

Wieħed mill-ewwel qarrejja tal-ktieb, Andrew Sammut ta’ 13-il sena, qal hekk dwaru: “L-istorja żammitni sal-aħħar nett! Iġġiegħlek tirrealizza kif, li kieku tkellek tibdel imqar ftit sekondi mill-passat, jaf ikun hemm kambjamenti enormi fil-preżent.” Andrew għoġbu ħafna wkoll

Dan l-ewwel ktieb f’sensiela ġdida ta’ avventura għat-tfal mill-awtriċi Simone Spiteri. “Meta kont żgħira, dejjem xtaqt li jkolli magna biex jivvjaġġa fiż-żmien,” qalet Spiteri, fil-waqt li żiedet li kienet proprju dix-xewqa li wasslitha biex tikteb dalktieb.

L-idea ta’ din is-sensiela nibtet waqt li Spiteri kienet qed tirriċerka t-textbooks Storikus li kitbet ftit snin ilu. “Mill-bidu ta’ premessa ta’ żewġt itfal jesploraw perjodu differenti tal-Istorja ta’ Malta, l-istorja kompliet tiżvolġi u tikber, u fl-aħħar ma stajtx ħlief niktibha.” Il-Vinkulari: Il-Vjaġġaturi taż-Żmien jinsab għallbejgħ mill-ħwienet talkotba kollha jew online direttament minn merlinpublishers.com G 55


TISJIR

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

TAĦLIX IKEL U FFRANKA L-FLUS QATT ĦSIBT LI SKONT L-ORGANIZZAZZJONI TAL-IKEL U L-AGRIKULTURA TAL-ĠNUS MAGĦQUDA LI JINTREMA TERZ MILL-IKEL KOLLU MAĦSUB BIEX JITTIEKEL MILL-BNIEDEM? DAN IFISSER LI KWAŻI BILJUN U NOFS TUNNELLATA TA’ IKEL JISPIĊĊA MORMI JEW MITLUF. TAL-BIKI, L-AKTAR META SSIR TAF LI L-IKEL MORMI FIL-PAJJIŻI EWROPEJ JISTA’ JITMA’ 200 MIJUN RUĦ. ANKI AĦNA, MINKEJJA LI MALTA HIJA POST TANT ŻGĦIR, GĦANDNA ĦTIJA WKOLL F’AN KOLLU. HAWN TAĦT QED NAGĦTU XI PARIRI BIEX DAK LI JKUN JISTA’ JGĦIN BIEX MA JKOMPLIX JINĦELA IKEL.. IPPJANA L-IKEL Meta wieħed jippjana x’se jsajjar minn qabel matul il-ġimgħa tkun taf bejn wieħed u ieħor x’għandek tixtri u ma tixtrix ikel bla bżonn. Wara kollox tkun qed tiffranka wkoll għax ma tonfoqx flus bla bżonn, l-aktar jekk dak li tixtri żejjed imur maż-żmien u jkollok tarmik, l-iżjed ħaxix u frott. TBIDDILX IL-ĦSIEB Jiġu mumenti meta jkollok l-ingredjenti kollha għall-ikla u f’daqqa waħda jiġik l-aptit li tieħu l-familja tieħu pizza jew ikel fast food minn xi ħanut fil-qrib. Ma tirrealizzax li xi ingredjent li jkollok mixtri jispiċċa jintrema u jkollok tonfoq aktar flus? Ħela ta’ ikel u ta’ flus. AGĦMEL LISTA X’SE TIXTRI Tidher ħaġa ovvja din, imma 56

żgur li bosta drabi ħriġt għaxxirja bla ma taf x’se jkollok bżonn. Immaġinak tasal il-dar b’ġewlaq mimli ikel u ssib li xtrajt ħafna ikel li ma kellekx bżonn u ma xtrajtx dak li kellek bżonn. Imbagħad ikollok taħli l-ħin biex tmur lira tixtri dak li tassew kellek bżonn. UŻA l-FREEZER Il-freezer tista’ tintuża biex tnaqqas l-ammont ta’ ikel li jintrema. Il-laħam, il-ħut, il-ħobż u prodotti friski oħra lkoll jistgħu jinħażnu fil-freezer i jintużaw aktar tard. Pereżmpju jekk ikollok ħafna banana u tħoss li għandek iżżejjed minnha tista’ tiffriża f’kontenitur u wara tuża f’xi kejk jew smoothie. IDDEDIKA ĦIN GĦALLPREPARAZZJONI TAL-IKEL Biex tagħmel ħajtek aktar faċli

iddedika ftit ħin għat-tħejjija talikel bil-ħsieb dwarx’se jkollok bżonn matul il-ġimgħa. Dan i fisser li tlesti aktar minn porzjon wieħed ta’ ikel, bħaz-zalza Bolognese, jew tqatta’ l-ħaxix. Barra minn hekk, jekk tagħmel hekk, tkun marbut li ssegwi l-pjan tal-ikliet li tkun għamilt għal matul il-ġimgħa. USE BY U USE BEFORE Jekk ikollok ikel immarkat Use By dan ifisser li dak l-oġġett irid ikun ikkunsmat sad-data msemmijja fuq il-prdott. Imma dak immarkat Use Before jista’ jittiekel aktar ftit wara d-data msemmija għax bosta drabi jibqa’ tajjeb. L-aktar ikel li jintrema minħabba li d-data tkun għaddiet huwa l-ħobż, il-frott u l-ħaxix. Imma attenti minn prodotti tal-laħam jew ġejjin mill-ħalib.

Terz tal-ikel prodott għallbniedem jintrema QASSAM L-IKEL ŻEJJED Jekk issib li għandek oġġetti tal-ikel aktar milli għandek bżonn u jistgħu jeħżienu għaddihom lil xi qraba jew ħbieb inkella f’postijiet fejn jitqassam l-ikel b’xejn. KUL LI JIFDALLEK Meta jkollok fdalijiet tal-ikel f’porzjonijiet mhux żgħar jaqbillek tiffriżahom u tużahom aktar tard. Tista’ toħodhom miegħek għal fuq ix-xogħol. Bi ftit tal-ħsieb u maniġġar talikel tista’ tiffranka l-ikel, il-flus u ħin. Agħmel il-parti tiegħek int ukoll. Jaqbillek b’kull mod! G


GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

RIĊETTA

VITELLA BIL-GORGONZOLA NANCY BUHAGIAR

INGREDJENTI

METODU

6 slajsis vitella ftit ħoxnin 2 mgħaref ġobon artab 2 bajdiet 75g ġobon Gorgonzola 100g dqiq 100g frak tal-ħobż mgħarfa zejt melħ u bżar

Ġo reċipjent poġġi l-butir u l-ġobon Gorgonzola u ħawwad sa ma jiġi krema. Idlek il-laħam miż-żewġ naħat bit-taħlita tal-ġobon. Ħallat id-dqiq, il-melħ u l-bżar u poġġihom ġo platt u għaddi l-laħam miż-żewġ naħat. Ħabbat il-bajd u għaddi l-laħam miż-żewġ naħat. Fl-aħħar għaddih mill-frak tal-ħobż u aqli f’taġen biż-żejt. Tista’ sservi mal-insalata inkella ma’ xi għaġin.

57


RIĊETTA

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

IRBAĦ €100! MISTOQSIJA: Semmi ingredjent wieħed milli hemm fir-riċetta

tal-lum. Tweġiba

Isem u kunjom

BRINGIEL MIMLI À LA JAMES

Indirizz

JAMES MUSCAT INGREDJENTI (għal 4 persuni)

METODU

Għal 4 persuni

Aqsam il-brinġiel min-nofs u neħħi ta’ ġewwa.

2 brinġiel imdaqqsin 200g kapuljat taċ-ċanga 200g kapuljat tal-majjal 100g bejken streaky bla ġilda karrotta basla

Ħallat sew il-kapuljat. Qatta’ l-bejken f’biċċiet irqaq. Qatta’ l-karrotta, ilbasla u t-tewma. Żid dawn mal-kapuljat u ħawwad sew. Ħawwar bi ftit bżar u melħ. Imla l-brinġiel bit-taħlita.

tewma kikkra zalza tad-tadam bżar u melħ 50ġ gobon tal-ħakk weraq tal-ħabaq

Poġġi l-brinġiel mimli f’dixx. Żid ftit ilma jew stock fid-dixx. Aħmi fil-forn għal madwar siegħa. Żid ftit zalza tat-tadam u ġobon tal-ħakk fl-aħħar.

Email Biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni ibgħat dan il-kupun sas-SIBT 11 TA’ MEJJU lil James Muscat, Kompetizzjoni Riċetta, Prime Ltd, Mgiered Road, Marsa MRS 3303 flimkien ma’ riċetta minn tiegħek bi prodotti ta’ laħam li ssib għand il-Prime Meat Shops. Waħda mir-riċetti tittella’ bix-xorti u tista’ trebbħek vawċer ta’ €100 li jissarraf f’wieħed mill-ħwienet tal-Prime.

IR-REBBIEĦA GWIDA 15 HI MARIA FENECH (ZABBAR) VALYOU SUPERMARKET, Naxxar • TOWER SUPERMARKET, Sliema MGIERET ROAD, Marsa • TROLEES SUPERMARKET, Qawra PRIME SHOP‚ Zabbar • GALA SUPERMARKET, Ta’ Xbiex VALYOU SUPERMARKET, Mellieħa • CHAIN SUPERMARKET, Żabbar LASCO SUPERMARKET, Żejtun • PISCOPO’S CASH & CARRY, San Pawl il-Baħar CHAIN FOODSTORE, The Point, Tignè CHAIN SUPERMARKET, Fgura PRIME LTD, MGIERET ROAD, MARSA MRS 3303 Tel 21222291/2 www.primemalta.com james.muscat@primemalta.com

59 57 59


RIĊETTA

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

PANCAKES TAĊ-ĊIKKULATA GĦAL JUM L-OMM MANUEL AQUILINA INGREDJENTI Għall-pancakes 160g dqiq plain

Se jkollok bżonn ukoll spread taċ-ċikkulata u ġellewż ċikkulata bajda, pakkett Maltesers u blalen taċ-ċikkulata żgħar

40-50g kokotina nofs kuċċarina bicarbonate of soda kuċċarina u nofs baking powder nofs kuċċarina melħ 60g zokkor 2 bajdiet 180ml ħalib 3 mgħaref butir imdewweb Għaz-zalza taċ-ċikkulata 150g krema friska 150g ċikkulata tal-ħalib

METODU Ibda biz-zalza taċ-ċikkulata. Poġġi l-krema u ċ-ċikkulata ġo kazzola u saħħan bilmod waqt li tħawwad il-ħin kollu sakemm iċ-ċikkulata ddub. Neħħi minn fuq in-nar u poġġi fil-ġenb. Wara agħmel it-taħlita tal-pancake. Itfa’ d-dqiq, il-kokotina, il-bikarbonat, il-baking powderu l-melħ fi skutella. Ħawwad iz-zokkor. Ħallat flimkien il-ħalib, il-bajd u l-butir imdewweb u bil-mod ħawwad mat-taħlita

tad-dqiq sakemm ikollok konsistenza tajba. Saħħan taġen bi ftit butir żejjed ftit imdewweb jew żejt u itfa’mgħarfa mit-taħlita b’forma ta' qalb. Aqli minn 30 sekonda sa minuta fuq iż-żewġ naħat. Neħħi mittaġen u kompli bit-taħlita li fadal. Ladarba l-pancakes huma kollha msajra, tista' tuża cutter b'forma ta’ qalb biex tagħmel forma tal-qalb perfetta minn kull pancake. Biex isservi, poġġi 3 jew 4 pancakes fuq xulxin, xerred iċ-ċikkulata bejniethom. Xerred iz-zalza taċ-ċikkulata fil-wiċċ ma’ biċċiet ta’ ċikkulata bajda, Maltesers u dekorazzjoni oħra bħal blalen żgħar taċċikkulata.

61


OROSKOPJU

Ritratt: Kris Micallef; Rtokk: Justin Brincat; Xagħar: Hairlooks; Ħwejjeġ: Charles & Ron

OROS KOPJU GEMINI 21 MEJJU - 21 ĠUNJU Id-divertiment, il-kreattività u t-tfal huma t-tliet punti l-iktar importanti fil-ħajja tagħkom din il-ġimgħa. Agħtu każ dak il-passatemp li għandkom li jidher li se jibda jirrendilkom il-qligħ.

CANCER 22 ĠUNJU - 22 LULJU Agħtu kas l-affarijiet tad-dar, speċjalment ir-relazzjonijiet tagħkom mal-familja. Ibdew folja ġdida f’xi aspett domestiku li kien idejjaqkom — agħmlu tibdil u titjib li jeħtieġ.

LEO

Il-kantanta u attriċi MARYROSE MALLIA, Taurus, tagħlaq sninha fid-9 ta' Mejju

23 LULJU - 23 AWISSU L-ambjent li fih tgħixu huwa l-iktar ħaġa li għandkom tiġġieldu għaliha f’dawn il-jiem li ġejjin. Dan jista’ jwassalkom biex tkunu qrib il-ġenituri tagħkom iżjed milli kontu dan l-aħħar.

VIRGO 24 AWWISSU - 23 SETTEMBRU Diskussjonijiet u laqgħa, speċjalment ma’ affarijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ flus jew proprjetà. Dan iwassal għal ġimgħa mimlija taħbit u ġiri. Araw li l-qagħda tagħkom hija tajba u b'saħħitha.

TAURUS 21 TA’ APRIL - 20 TA’ MEJJU Tibda rutina ġdida f’ħajjitkom, jew fuq ix-xogħol jew id-dar. Poġġu l-passat warajkom għax issa huwa ż-żmien tajjeb ukoll biex titkellmu dwar dawk l-affarijiet li tħossu li huma importanti għalikom.

62

LIBRA 24 SETTEMBRU - 22 OTTUBRU L-affarijiet intimi tagħkom isiru iżjed importanti hekk kif tkomplu resqin biex Jupiter jidħol fl-oroskopju tagħkom. Tajjeb li tirrevedu l-qagħda finanzjarja tagħkom hija tajba minn kull aspett.

GWIDA MIS-6 SAT-12 TA’ MEJJU 2018

SCORPIO 23 OTTUBRU - 22 NOVEMBRU Il-qamar juri li qegħdin taħsbuha fuq ħafna affarijiet. Ħudu l-erba’ ġimgħat li ġejjin b’ritmu inqas mgħaġġel mill-erba ġimgħat li għaddew. Jiem sbieħ jekk tħaddmu l-immaġin-azzjoni tagħkom.

SAGITTARIUS 23 NOVEMBRU - 21 DIĊEMBRU L-iktar ħaġa importanti din il-ġimgħa huma xi impenji soċjali fejn se tiltaqgħu ma’ ħbieb, antiki jew ġodda, li jaffaxxinawkom. Ħudu ħsieb il-ħidma li għandkom f’attivitajiet ta’ karità. Titraskurawhomx!

CAPRICORN 22 DIĊEMBRU - 20 JANNAR Ix-xogħol takom sodisfazzjon kbir: jista’ jkollkom is-suċ­ċess li tixtiequ, anke jekk se jkollkom pressjoni mill-ġenituri biex tagħtu kas il-ħtiġijiet tagħhom. Iżda intom afu x’inhuma r-responsabbiltajiet tagħkom.

AQUARIUS Mill-21 ta’ Jannar sad-19 ta’ Frar Moħħkom issa huwa ferm bogħod mill-problemi domestiċi. Tistgħu ssiefru jew tagħmlu pjani biex issiefru. Inkella hemm affarijiet oħra li tqisuhom iktar importanti.

PISCES 20 FRAR - 20 MARZU Agħmlu l-pjanijiet kollha meħtieġa, partikolarment fejn jidħlu sħab f’oqsma finanzjarji. Bħat-tliet ġimgħat li ġejjin din hi ġimgħa tajba ħafna biex tagħmlu tindifa ġenerali u ssiru iktar effiċjenti.

ARIES 21 MARZU - 20 APRIL Jidher li hemm enfasi fuq il-partner, anke forsi jekk hemm il-ħtieġa li tagħmlu bidu ġdid f’dan il-qasam. Issa għandkom iċ-ċans li titkellmu bil-libertà kollha dwar problemi li kienu jinkwetawkom.


Gwida Issue 19, 2018  

6-12 May

Gwida Issue 19, 2018  

6-12 May

Advertisement