Page 1

GWIDA

Nru

12

Mit-18 sal-24 ta’ Marzu 2018

€0.85

Jessika Maltija oħra fil-Eurovision

Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €300 kull xahar!


ITTRA

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

Ritratt: Clint Gerald Attard

L-ITTRA TAL-EDITUR

EDITUR Frederick Zammit DEPUTAT EDITUR Joseph A Cachia EMAIL gwida@gwida.com.mt SIBNA FUQ FACEBOOK GwidaMag UFFIĊĊJU EDITORJALI, PUBBLIKATUR, UFFIĊĊJU GĦAR-REKLAMAR Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju Mrieħel BKR 3000 SALES MANAGER TAL-PUBBLIKAZZJONI Jessica Spiteri Catania ADVERTISING SALES COORDINATORS Lindsey Napier, Elena Dimech TEL 21320713 FAX 21320714 STAMPAR Print It PUBBLIKATUR

© Content House 2018 Id-drittijiet huma kollha riservati. Riproduzzjoni tar-rivista jew parti minnha hu pprojbit mingħajr permess speċjali u bil-kitba. L-opinjonijet inklużi fil-GWIDA mhux neċessarjament huma dawk tal-Editur jew tal-Pubblikatur. Minkejja li kull attenzjoni raġjonevoli ttieħdet biex il-magażin ikun korrett u komplut, l-Editur u l-Pubblikatur mhumiex responsabbli għal żbalji u nuqqasijiet fl-artikli, reklamar, ritratti u stampi. GWIDA tkun għall-bejgħ minn kull nhar ta’ Erbgħa.

GWIDA

Nru

12

NOTA DWAR IL-KOMPETIZZJONIJIET FIL-GWIDA

Mit-18 sal-24 ta’ Marzu 2018

€0.85

JessIkA Maltija oħra fil-Eurovision

Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €300 kull xahar!

Ritratt: Clint Gerald Attard

Sibna fuq Facebook: facebook.com/GwidaMag

Nixtiequ ninfurmaw lill-qarrejja li meta jikkompetu fil-kompetizzjonijiet huwa importanti li jniżżlu l-isem u l-indirizz eżatt kif jidher fuq il-karta tal-identità. L-isponsor tar-rigal għandu dritt li jirrifjuta li jagħti rigal jekk l-isem ma jkunx jikkorrispondi mal-karta tal-identità. Min jirtira premju f’isem ħaddieħor huwa fi dmir li jippreżenta l-karta tal-identità kemm tiegħu kif ukoll tal-persuna li tkun rebħet. Ismijiet u indirizzi li ma jikkorrispondux ma’ dak imniżżel fuq il-kupun rebbieħ ta’ kwalunkwe kompetizzjoni li tidher fil-GWIDA, ma jkunx eleġibbli li jirtira l-premju.

3


F’DIN IL-ĦARĠA

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

X’TISTA’ TIRBAĦ MAL-GWIDA! STORJA PRINĊIPALI

KULL XAHAR

€300 FI FLUS

7

PAĠNA

13

DIN IL-ĠIMGĦA IKLA GĦAL TNEJN MINGĦAND L’AROMA RESTAURANT

PAĠNA 16

PRODOTTI TAL-IKEL B’VALUR TA’ €60

PAĠNA 20

VAWĊER TA’ €20 MINN GOLD MARKET

PAĠNA 51

KTIEB MINGĦAND FARAXA, HORIZONS JEW MERLIN 2 BILJETTI GĦALL- IMDINA DUNGEONS

4

PAĠNA 51

PAĠNA 51

2 BILJETTI GĦALL- WIRJA KNIGHT HOSPITALLERS

PAĠNA 51

€10 MINN BOTTARGA FISH SHOP FIL-KOMPETIZZJONI TA’ LEA HOGG

PAĠNA 56

€100 VAWĊER MINGĦAND PRIME

INTERVISTA

PAĠNA 57

ĠIMGĦA L-KBIRA

RIĊETTA

14 24 57


STORJA PRINĊIPALI

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

Ritratti: Clint Gerald Attard; Assistent tal-Fotografija: Andrew Cauchi; Xagħar: Privè Hairdressin; Ħwejjeġ: Ladymatic

MINN MALTA GĦAL SAN MARINO Tintervista ROBERTA MAGRI NITKELLMU MAL-KANTANTA JESSIKA, IR-REBBIEĦA TA’ SAN MARINO EUROVISION SONG CONTEST. TGĦIDILNA DWAR IR-REAZZJONI TAGĦHA KIF SARET TAF LI HI R-REBBIEĦA KIF UKOLL DWAR L-ESPERJENZA TAGĦHA F’DAN IL-VJAĠĠ. NISTAQSUHA WKOLL KIF TAĦSIBHA DWAR IL-FATT LI SE TKUN QIEGĦDA TIKKOMPETI MA’ MALTA. WARA DAN KOLLU, TIKKUNSIDRA LI TERĠA’ TIPPARTEĊIPA FIL-MALTA EUROVISION SONG CONTEST? Jessika, ninsabu ftit ġranet ilu wara li int irbaħt id-dritt li tirrappreżenta lil San Marino fil-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Who We Are. Kif tħossok? Kuntenta immens, avolja flistess ħin għadni ma’ nistax nemmen, però bħalissa nista’ ngħid li qed ngħix il-ħolma li dejjem xtaqt.

għajnejja n-nies kollha li dejjem emmnu fit-talent tiegħi: l-ewwel nies il-familja tiegħi li kienu hemm kemm fil-mumenti sbieħ u diffiċli tiegħi, l-għalliema tal-kant tiegħi, dawk il-kompożituri u awturi li wrew fiduċja fija iktar minn darba u l-Maltin u l-Għawdxin li kemm-il darba wrewni sapport f’ħafna esperjenzi li kelli.

X’għadda minn moħħok filmument li tħabbar li se tkun qiegħda tirrappreżenta lil San Marino din is-sena? Dak il-mument ma kontx naf eżatt x’inhu jiġri għax vera ma kontx qed nistennieha. Fraħt ta’ vera u l-ewwel ħsieb kien “ara mela vera l-ħolm jista’ jsir realtà” u bdejt inġib quddiem

Kont qed tistenna riżultat bħal dan? Le, dażgur li le, għax fil-fatt kienet qiegħda tissemma kantanta oħra, avolja kont fiduċjuża li kelli kanzunetta tajba u għal qalbi ħafna u xtaqt ħafna li nirbaħ. Ma kontx l-unika Maltija li kont

qiegħda tikkompeti għaliex wieħed mill-kontestanti kien Franklin Calleja li ġie kklassifikat fil-ħames post. Kif kienet l-esperjenza tagħkom f’dan il-vjaġġ? Iva, kienet esperjenza sabiħa ħafna li qsamt ma’ Franklin Calleja għaliex apparti li jien nikkunsidrah bħala wieħed mill-kantanti bravi li għandna f’Malta, Franklin għandu karattru wisq ħelu. Allura dawk il-jiem li qattajna flimkien vera kienu memorabbli u ħadna gost flimkien apparti li konna ta’ appoġġ għal xulxin. X’kien li ġiegħlek tipparteċipa f’dan il-festival? Kif beda dan il-vjaġġ? Jien minn dejjem kien jogħ-

“Qed ngħix il-ħolma li dejjem xtaqt” ġobni l-festival tal-Eurovision u għalhekk dejjem xtaqt li nirrappreżenta lil pajjiżi, u kif jaf kull min segwa l-karriera tiegħi, irnexxieli nagħmilha għall-finali kemm-il darba, eżatt eżatt seba’ darbiet. Dawn l-aħħar sentejn ukoll tfajt kanzunetti li emmint li kellhom potenzjal però ma rnexxilix nasal għall-fażi finali. Fil-fatt l-applikazzjonijiet ta’ din il-kompetizzjoni nfetħu ftit wara li saret l-għażla ta’ Malta. Din Ikompli f’paġna 8 7


STORJA PRINĊIPALI

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

Ikompli minn paġna 7

“Il-pass li jmiss hu li nagħmlu vidjo mużikali u nippromwovu l-kanzunetta” il-kompetizzjoni kienet miftuħa għall-kantanti mid-dinja kollha, fil-fatt fil-finali sa anki kien hemm kantant miz-Zimbabwe li rnexxilu jagħmilha. Jien għidt ħa nipprova għax tista’ tkun esperjenza tajba, fejn kont qatt nobsor li se nirbaħ ukoll! Kif kien il-proċess sabiex wasalt għas-serata finali? X’ħin fetħu l-applikazzjonijiet, kellna għażla li jew inħallsu €5 u naslu direttament quddiem il-ġurija jew inkella ntellgħu vidjo b’kanzunetta jew oriġinali jew cover version, u jekk ngħaqqdu l-100 like fuq il-vidjo ngħaddu għall-fażi tal-ġurija. Jien għażilt it-tieni għażla. Il-ġurija minn hemm għażlet l-aqwa 11-il kantant u minn hemm beda l-proċess fejn nagħżlu l-kanzunetti. Dan sar permezz ta’ bootcamp ta’ għaxart ijiem fi Vjenna, l-Awstrija, fejn kellna nagħżlu żewġ kanzunetti minn tmien għażliet fejn wara kellna naħdmu fuqhom biex nagħmluhom kemm jista’ jkun tajbin għallpersonalità tagħna. Jien kont l-unika waħda li għażilt Who We Are u kienet l-iktar waħda għal qalbi. Wara kellna anki nirrekordjaw il-kanzunetti u nagħmlu l-provi mal-band għax is-semifinali saret bil-band live. Kellna żewġ serati tas-semi-

8

finali fejn il-ġurija għażlitilna l-kanzunetta li kellna nkantaw fil-finali u x’ħin wasalt lura Malta bdejna bil-preparamenti billi nirranġaw il-produzzjoni u anki l-kliem. Is-serata finali saret fit-3 ta’ Marzu ġewwa Bratislava flIslovakkja. Xi preparamenti se jkun hemm minn issa ’l quddiem? Issa flimkien mat-tim tiegħi

naraw x’nistgħu nirranġaw mill-aħħar wirja, anki bħala viżwali u mużika. Il-pass li jmiss hu li nagħmlu vidjo mużikali u naħsbu fuq kif se nippromovu l-kanzunetta f’iktar minn pajjiż ieħor. Se jkun hemm xi tibdil filkanzunetta? Qed nikkunsidaraw ħafna għażliet differenti, jiġifieri hemm

ċans li iva, se jsiru xi tibdiliet fiha. Fl-10 ta’ Mejju, kemm San Marino u kif ukoll Malta se jkunu qiegħdin jipparteċipaw fl-istess semifinali, it-tieni semifinali. Din hija t-tieni darba fl-istorja tal-Eurovision li żewġ kantanti Maltin se Ikompli f’paġna 10


STORJA PRINĊIPALI

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

Ikompli minn paġna 8

“Hija xi ħaġa pożittiva li se jkun hemm żewġ kantanti Maltin” jkunu qiegħdin jikkompetu ma xulxin. Kif tħossok dwar dan il-fatt? Jien naħseb li hija xi ħaġa pożittiva li se jkun hemm żewġ kantanti Maltin. L-ewwelnett għax aħna ħbieb sew u vera nissapportjaw lil xulxin. Fil-fatt Christabelle kienet minn ta’ l-ewwel li awguratli u xtaqet li naqsmu flimkien din l-esperjenza tal-EurovisionContest fil-Portugall. Ma naħsibx li hija kompetizzjoni kontra xulxin ghax finalment aħna qatt ma nistgħu nivvutaw lil pajjiżna stess avolja nkunu nixtiequ. Jien se nagħmel mezz biex nippromovi lil Christabelle f’San Marino u nisperaw li l-Maltin la għandhom iċ-ċans li jivvutaw, jivvutaw għal Maltija bħalhom. Jien fuq kollox Maltija kont u Maltija nibqa’ u se nkun qed inxejjer il-bandiera Maltija wkoll. Tikkunsidra li terġa’ tieħu sehem fil-Malta Eurovision Song Contest darb’oħra? Kif diġà għidt iktar qabel, jien dejjem xtaqt nirrappreżenta lill-pajjiżi — jiġifieri ma naħsibx li kapaċi qatt ngħid le għallMalta Eurovision Song Contest għalissa. X’impatt taħseb li se tħalli din l-esperjenza fuqek

10

personali u fuq il-karriera mużikali tiegħek? Naħseb li din se tkun esperjenza sabiħa ħafna għax naf biċ-ċert li se tgħallimni ħafna u se tkun ta’ ġid għall-karriera mużikali tiegħi. Finalment it-tir tiegħi kien dejjem li nwassal it-talent tiegħi barra minn xtutna. Min huma l-persuni li dejjem kienu ta’ sapport fil-ħajja tiegħek u li għandhom sehem f’sa fejn irnexxielek tasal illum? L-iktar persuni li dejjem kienu hemm għalija fil-mumenti tajbin u ħżiena ta’ ħajti kienu l-ġenituri tiegħi u ħuti li għexu l-karriera tiegħi miegħi u jekk fraħt, ferħu u jekk bkejt, bkew miegħi. Jekk kont forsi qed nara nnegattiv tal-ħajja rnexxielhom jerġgħu itellgħuni fuq saqajha u jagħtuni s-saħħa li nkompli. Nirringrazzja wkoll lil Aaron, il-boyfriend tiegħi, boyfriend u l-familja tieghu, għax kienu ta’ sapport. Apparti minn hekk hemm iktar nies tal-familja u l-għalliema kollha tal-kant li kienu Phyllisienne Brincat, Rose Ciantar u bħalissa qiegħda naħdem ma’ Claire McCartin. Il-kompożituri u l-awturi li ħadmu miegħi għax emmnu fit-talent tiegħi u raw potenzjal, l-istudenti tiegħi u kollegi tax-xogħol u l-aħħar u l-Maltin u l-Għawdxin li jsegwuni u li dejjem urew imħabba lejja u lejn ixogħli. Dawn in-nies kollha huma s-saħħa tiegħi u r-raġuni għaliex għadni nistinka għal dak li nħobb jien, il-mużika. G


GWIDA

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

12

29

Ritratt: Clint Gerald Attard

JESSIKA


KOMPETIZZJONI

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

IRBAĦ €300 FI FLUS MAL-GWIDA Kulma trid tagħmel biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni u tidħol fiċ-ċans li tirbaħ il-premju hu li: (1) Taqta’ din it-tielet parti tal-istampa li qed tidher fuq il-lemin. Imbagħad trid tgħaqqad flimkien magħha l-istampa l-oħra li se tidher fil-ħarġa li jmiss u ż-żewġ partijiet tal-istampa li dehru fil-ħarġiet tal-GWIDA numru 10 u 11. Dawn iridu jitwaħħlu fuq il-kupun li kien stampat fil-ħarġa tal-GWIDA numru 10 f’paġna 52.

(2) Tirrispondi l-mistoqsija li dehret fuq dan il-kupun fil-GWIDA numru 10 f’paġna 52. IMPORTANTI: Il-kupuni għandhom jintbagħtu biss meta jkunu dehru l-erba’ stampi li jiffurmaw l-istampa sħiħa.

It-tielet parti tal-istampa

Ibgħat il-kupun komplut f’dan l-indirizz sat-18 ta’ April 2018 GWIDA, Kompetizzjoni €300/Marzu, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000.

13


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

INTERVISTA

IL-ĦOLM HUWA SABIĦ GĦAX IŻOMMOK FUQ IX-XWIEK Tintervista ROBERTA MAGRI

F’DIN L-INTERVISTA NSIRU NAFU MILL-QRIB LILL-ATTURI RYAN GALEA U MARIA FARRUGIA, KOPPJA ŻAGĦŻUGĦA. NISKOPRU DWAR IL-ĦAJJA PERSONALI TAGĦHOM BĦALA KOPPJA IMMA WKOLL BĦALA INDIVIDWI U ANKI DWAR L-IRWOLI TAGĦHOM FILĦAJJA TA’ KULJUM. NITKELLMU WKOLL DWAR KIF WAĦDA MILL-ĦOLMIET TAGĦHOM SARET REALTÀ, DIK LI JIFTĦU CHILDCARE CENTRE. JISPJEGAW LI MINKEJJA R-RESPONSABBILTAJIET LI JIRRIKJEDI DAN IX-XOGĦOL, JAGĦTIHOM ĦAFNA SODISFAZZJON. Ryan u Maria, kif iltqajtu? Kien nhar is-Sibt 14 ta’ Frar 2009 (Jum San Valentinu) meta ltqajna f’singles party li ironikament kien jismu “Kill your Valentine”. Konna tkellimna tlett ijiem qabel fuq MSN bi żball u minn dakinhar bqajna nitkellmu fit-tul sakemm iltqajna f’dan ilparty. Niftakru li dakinhar kienet kesħa xxoqq l-għadam u ħafna riħ però għalkemm konna ta’ età żgħira għaliex kellna biss 17-il sena, donnu d-destin ried ilaqqagħna. It-tnejn li aħna konna parti mill-grupp ta’ Drama Freespirit Acting u kien proprju permezz 14

Relazzjoni li bdiet f’lejla kiesħa xxoqq l-għadam

ta’ dan li tkellimna fuq MSN u komplejna s’issa disa’ snin wara.

iżjed ħin flimkien u jiddiskuti miegħi kull sitwazzjoni jew diffikultà li jsib ruħu fiha.

Maria, kif tiddeskrivi lil Ryan? Ryan huwa bniedem ferrieħi ħafna u bniedem ġenwin. Jgħin lil kulħadd u jagħmel minn kollox biex jara li kulħadd madwaru huwa kuntent. Waħda millaqwa kriterji f’Ryan hi li huwa bniedem pożittiv ħafna. Minn kull sitwazzjoni li tiġri f’ħajjitna anki jekk mhux daqstant tajba, Ryan joħroġ b’tagħlima jew b’xi ħaġa pożittiva. Ryan huwa l-mutur fir-relazzjoni tagħna, idaħħalni f’kull proġett taxxogħol li joħloq biex inqattgħu

Huwa artist bravu fejn tidħol tpinġija u nammirah immens kif minn karta bajda joħloq wiċċ sabiħ bil-lapes jew inkella pittura ta’ xenarji biż-żebgħa. Ryan huwa bniedem ta’ ħafna talenti u hija ammirabbli ħafna li jaqsam dak kollu li jaf ma’ ħaddieħor.

jiġġieled il-ħajja b’dak kollu li ġġib magħha. Nammirah għassuċċessi li għamel f’ħajtu imma li baqa’ dejjem saqajh mal-art u qatt ma nesa minn fejn beda jew lil min għenu jibda u jsir dak li hu llum.

Ryan għandu perspettiva sabiħa tal-ħajja, dik li l-iżjed bniedem kuntent huwa dak li jikkuntenta ruħu bis-sempliċità tal-ħajja u li kapaċi jaċċetta u

Ryan, kif tiddeskrivi lil Maria? Maria hija persuna determinata u tasal fejn trid, però bla ma tagħmel ħsara lil ħadd. Maria hija persuna tassew


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

INTERVISTA

“Ir-relazzjoni tagħna żviluppat matul is-snin”

ta’ sodisfazzjon kbir għalina li nkabbru u nieħdu ħsieb tfal sakemm il-genituri jkunu għax-xogħol. It-tfal ma tiddejjaq qatt magħhom! Kull filgħodu nkunu ħerqana li nisimgħu dik it-taħbita mal-bieb u dik l-għajta ħelwa u innoċenti tat-tfal fejn jgħajtulna “Mowiaa, Wyann”. L-enerġija tat-tfal iżżommna motivati u timlina b’determinazzjoni biex nipprovdu l-aqwa servizz possibbsli.

sensitiva li jweġġagħha ħafna l-Ġakbiniżmu, min jipprova jiddieħak biha anki wara li tkun qasmet mal-persuna mumenti pożittivi. Hija tfajla bi prinċipji u għalkemm hija persuna liberali fejn taċċetta lil kulħadd bissabiħ u bl-ikraħ u b’ideat differenti però hi xorta waħda tibqa’ leali lejn il-valuri li jagħmluha l-mara li hi.

M’hemm l-ebda dubju li dan ix-xogħol jirrikjedi responsabbiltà kbira iżda x’sodisfazzjon jagħtikom? Dan ix-xogħol fih responsabbiltajiet kbar għaliex int għandek ħajjiet ta’ tfal x’tieħu ħsieb. Ix-xogħol nagħmluh b’dedikazzjoni kbira flimkien mat-tim tagħna fejn naraw li t-tfal ma jonqoshom xejn u qegħdin fl-ambjent mistħoqqilhom. L-akbar sodisfazzjon tagħna huwa li naraw lit-tfal jikbru fi tfal b’saħħithom li qegħdin jitgħallmu u jiżviluppaw l-kapaċitajiet u l-ħiliet tagħhom.

Maria hija spalla mhux biss għalija għax tappoġġjani f’diversi proġetti li nkun qed naħdem fuqhom, imma wkoll għall-familja tagħha għaliex hija l-joker li żżomm it-tbissima, u anki għal sħabna li ġieli jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli u jsibuha hemm lesta biex tismal. Minkejja li bħal kulħadd Maria għandha n-nuqqasijiet tagħha, sa mill-ewwel ġurnata li tkellimna emmint li Maria għandha l-kwalitajiet kollha li jien dejjem xtaqt li nsib fissieħba tiegħi. Xi jżomm ir-relazzjoni tagħkom daqstant b’saħħitha? Ir-relazzjoni tagħna żviluppat matul is-snin. Bdejna noħorġu flimkien meta kellna 17-il sena u minn dak iż-żmien ’il quddiem bqajna dejjem flimkien ninvestu fir-relazzjoni u niġġieldu għal xulxin. Aħna nqisu li relazzjoni hija investiment kontinwu ġaladarba tieqaf tinvesti, tieqaf tagħti ħin u mħabba lejn irrelazzjoni mela din ma tibqax tagħti l-frott meħtieġ li bih tibqa’ magħquda flimkien. Il-fatt li naħdmu flimkien tgħinna nqattgħu ħafna ħin flimkien u ta’ kull filgħodu ngħidu talba żgħira flimkien fejn nirringrazzjaw lill-Mulej tal-ġurnata talli jżommna f’saħħitna u magħqudin. Flimkien nippruvaw nipprattikaw il-valuri li tawna l-ġenituri tagħna u m’hemmx mezz aħjar minn dik li jarawna magħqudin flimkien. Kull meta

kellna problemi dejjem fittixna l-għajnuna, tkellimna u rajna kif stajna negħlbuhom. L-ebda relazzjoni m’hi faċli jew fiha sabiħ biss iżda aħna dejjem emminna li kollox jiddependi minn dak li wieħed irid fil-ħajja għaliex il-ħajja tiddependi minn numru ta’ għażliet. It-tnejn flimkien tmexxu childcare centre bl-isem ta’ Little Me, xogħol li tagħmluh b’ dedikazzjoni. Minn fejn nibtet il-ħajra għal dan ix-xogħol?

Little Me huwa l-baby tagħna. Maria ħadmet f’diversi ċentri qabel f’ħajjitha fejn kisbet ħafna esperjenza u tagħlim. Ta’ 23 sena Maria esprimiet ixxewqa li niftħu childcare centre u bdejna naħdmu bla qies biex din ix-xewqa nagħmluha realtà. Ryan, li xogħlu huwa ta’ graphic designer, għamel bidla kbira f’ħajtu minħabba dan ix-xogħol ġdid. Illum il-ġurnata t-tnejn li aħna ma nħarsux lura għaliex għalkemm Little Me joħdilna ħafna ħin u enerġija però huwa

Minbarra li intom it-tnejn atturi, tgħallmu wkoll id-drama fil-Freespirit Acting. Xi jfisser il-Freespirit għalikom? Freespirit għalina huwa t-tieni familja. Huwa spazju fejn mhux biss iltqajna u ħadna l-aqwa tagħlim fid-drama imma wkoll fejn sibna nies jagħtuna appoġġ kontinwu b’ħafna lealtà u imħabba. Grazzi lid-diretturi u għalliema fi ħdan il-Freespirit mhux biss tal-opportunitajiet kbar li tawna matul is-snin imma wkoll li emmnu fina u tawna l-kariga ta’ għalliema f’din l-iskola. Aħna grati lejn il-Freespirit li tawna din l-opportunità li nagħtu lura lill-istudenti ġodda dak kollu li tawna huma f’dawn l-aħħar 10 snin. Kemm wieħed kapaċi jagħmel differenza, inkluż fih innifsu, permezz tad-drama? Id-drama ma tiħdokx biss fuq il-palk u t-televiżjoni imma Ikompli f'paġna 16 15


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

INTERVISTA Ikompli minn paġna 15

Ritratt: MartheseMDelezio Photography

tgħinek fil-ħajja ta’ kuljum. Tgħinek temmen fik innifsek u tibni karattru li bih tkun kapaċi tiffaċja l-ħajja b’mod iktar pożittiv. Id-drama tagħtik il-fiduċja li tkun kapaċi titkellem fil-pubbliku bla mistħija żejda u b’hekk tgħinek tiffaċja l-ħajja ta’ kuljum b’mod iżjed faċli. Bħalissa qiegħdin ukoll tinterpretaw karattri fis-sensiela Vigilante fuq TVM. Kif sejrin f’din l-esperjenza? Vigilante huwa sfida ġdida għalina fejn ingħatajna karattri differenti milli qatt kellna ninterpretaw f’esperjenzi oħra. DarC u t-tim ta’ atturi bravissimi qed jagħmlu din l-esperjenza televiżiva pożittiva ħafna fejn kull filming nieħdu pjaċir ninterpretaw il-karattri tagħna filwaqt li xi ċajta ’l hemm u ’l hawn ma tonqosx

16

(Fuq) Ryan ma’ Albano meta f’nofs kunċert il-kantant Taljan talbu jkanta miegħu silta minn kanzunetta tradizzjonali Maltija u (taħt) mal-kantant Michael Bolton

Għandkom ukoll diversi esperjenzi teatrali. Liema huma dawk l-aktar għal qalbkom? Hija diffiċli mmens tagħżel

liema waħda tkun l-iżjed għal qalbek għaliex kull waħda tgħallmek, tlaqqgħek ma nies ġodda u tgħaddik minn ċirku

“Vigilante huwa sfida ġdida għalina” ta’ emozzjonijiet differenti. Meta niftakru f’kull waħda li għamilna s’issa nsibu ħafna x’nirrakkuntaw u nieħdu gost inġeddu ħafna memorji sbieħ. L-arti hi parti kbira minn ħajjitkom, għaliex minbarra d-drama, tagħtu wkoll lezzjonijiet tal-arti. Kemm wieħed jista’ jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu permezz tal-arti? L-arti hija stil ta’ ħajja. Li tkun artist m’hijiex faċli però kull artist jaf li l-arti tagħtik sodisfazzjon kbir. Ta’ sodisfazzjon akbar hu li taqsam dak li tagħllimt ma’ oħrajn. Għal dawn l-aħħar tmien snin bis-saħħa tal-w.o.t. art li tfisser ‘ways of teaching art’ ippruvajna nipprovdu lezzjonijiet ta’l-arti li jmorru lil hinn minn dak li huwa biss akkademiku. Xtaqna noħolqu esperjenza, spazju fejn wieħed jista’ jkun kreattiv mingħajr ma jiġi ġudikat jew kritikat distruttivament. Aħna ridna li t-tfal ikollhom post li bis-saħħa tal-arti jistgħu jirrilassaw u jistrieħu mill-iskola, privat u ħafna iktar impenji li jkollhom minn ġimgħa għal ġimgħa. Huwa dak l-iskop tal-arti, li wieħed jesprimi lemozzjonijiet u l-ħsibijiet fost affarijiet oħra permezz tal-arti li m’hemmx għalfejn tirrikjedi ħafna regoli. Ryan, int ukoll familjari ħafna


INTERVISTA

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

mad-dinja tal-fotografija. Liema huma l-aktar esperjenzi memorabbli li kellek s’issa bħala fotografu? Il-fotografija hija mezz ta’ arti ieħor li jagħtini sodisfazzjon kbir. Probabbli waħda millisbaħ esperjenzi kienet meta CMC Promotions talbuni nieħu ritratti ta’ wieħed mill-kunċerti li jorganizzaw. Darba fost l-oħrajn kelli x-xorti li nieħu r-ritratti talkantant Taljan Albano. F’nofs il-kunċert niżel mal-pubbliku u allura jien mort viċin biex naċċerta li naqbad mill-kamera kull mument sabiħ possibbli. F’ħin bla waqt, il- kantant dar fuqi u talabni nkanta miegħu silta mill-kanzunetta tradizzjonali Maltija.

“L-attenzjoni tagħna se tkun fuq il-ħajja taż-żwieġ u mhux biss il-ġurnata tat-tieġ” il-preparamenti għall-ġurnata taż-żwieġ tagħkom? Is-sena d-dieħla se nkunu qiegħdin nagħmlu l-ikbar pass f’ħajjitna, dak taż-żwieġ, wara 10 snin noħorġu flimkien. Huwa pass kbir li t-tnejn li aħna nafu li se tkun l-ikbar bidla fil-ħajja tagħna. Qed inwettqu l-preparamenti u naqsmu x-xogħol flimkien għal dan l-avveniment. Meta ltqajna Ryan kien jgħid li jekk xi darba jiżżewweġ, jagħmel dan ġewwa Ħal Qormi San Ġorġ u baqa’ jiftakarha, infatti meta ddeċidejna li niżżewġu l-ewwel ma ħadna ħsieb kienet li nsibu d-data mixtieqa f’din il-knisja. Il-preparamenti fuq ir-riċeviment għaddejjin ukoll imma bla dubju l-attenzjoni tagħna se tkun fuq il-ħajja taż-żwieġ u mhux biss il-ġurnata tat-tieġ.

Għandkom ħajja impenjattiva ħafna. Kif issibu bilanċ bejn ixxogħol, il-ħin ta’ kwalità bejnietkom, il-familja u l-ħbieb? Għalkemm għandna ħajja mimlija daqs bajda dejjem naraw li nsibu bilanċ bejn il-familja, ħbieb, xogħol u ħin għalina. Matul il-ġimgħa nkunu mpjenati ħafna bix-xogħol allura l-ħin ta’ kwalità tagħna fost il-ġimgħa jkun ibbażat l-iżjed fuq ixxogħol. Minħabba l-fatt li t-tnejn li aħna għadna noqogħdu d-dar mal-ġenituri tagħna tgħinna li jkollna iżjed ħin ta’ kwalità malġenituri tagħna. Fil-weekends u fil-ħin liberu nsibu ħin niltaqgħu mal-ħbieb u anki nqattgħu ħin bejnietna. Liema huma l-akbar kisbiet li rnexxielkom tiksbu s’issa? F’ħajjitna kellna diversi kisbiet però l-ikbar tnejn kienu ċ-childcare centre u d-dar tal-

futur tagħna. Ic-childcare għax kien l-akbar proġett li għamilna u li peress li ġab miegħu ħafna diffikultajiet waqt il-proċess biex jitlesta, meta kien lest tana sodisfazzjon kbir. Min-naħa l-oħra d-dar hija xi ħaġa li se nqattgħu ħafna ħin fiha u b’hekk xtaqna li l-post fejn se ngħixu aħna u fil-futur, il-familja tagħna, ikun

wieħed attraenti imma fuq kollox prattiku. Dan ukoll jġib miegħu diversi sfidi iżda meta jkun lest tieħu pjaċir li l-ħolm tiegħek ikun sar realtà. Is-sena d-dieħla se tkunu qiegħdin tagħmlu pass kbir ’il quddiem fil-ħajja tagħkom bħala koppja. Kif għaddejjin

Hemm xi ħolma li tixtiequ twettqu fil-futur? Il-ħolm huwa sabiħ għax iżommok fuq ix- xwiek għallfutur. Hemm ħolm li huwa relatat man-negozju u hemm ħolm ieħor relatat ma’ dak li nixtiequ nagħmlu f’ħajjitna. Bħalma għamilna tul is-snin li ilna flimkien se nkunu realistiċi u nimxu pass pass għax b’hekk biss nistgħu nkunu preparati biex nieħdu deċiżjonijiet importanti li jwassluna biex inwettqu l-ħolm tal-futur. G

17


ATTIVITAJIET ĠIMGĦA L-KBIRA

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

Ritratti: Viktor Vella

ECCE HOMO F’BIRŻEBBUĠA Minn JURGEN CAMILLERI

MINN ĊKUNITI DEJJEM KONT NISSAĦĦAR WARA XI MUDELL TA’ ALTAR JEW WARA XI MUDELL TA’ KNISJA. META KONT NARA XI WIRJA TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA KONT DEJJEM NGĦID LILI NNIFSI LI LA NIKBER NAĦDEM WAĦDA SABIĦA. KONT NOGĦXA META NIDĦOL F’XI KNISJA ARMATA. Jien trawwimt f’Birżebbuġa, fi knisja kulur il-ġebla li la kellha damask u lanqas xi armar partikolari għall-kuntrarju tal-lum. Meta kont immur f’xi knisja kollha rħam kont inħossni qisni dħalt il-ġenna. Meta kelli 10 snin missieri kien għamilli altar ċkejken u xtrali statwa ta’ San Pietru, il-patrun ta’ Birżebbuġa. Minkejja li l-knisja tagħna tista’ tidher ifqar minn knejjes oħra, l-imħabba lejn il-Patrun hija waħda qawwija. Kien l-isbaħ rigal li seta’ jagħtini. Kienu qisu tani d-dinja. Tista’ tgħid li dak kien il-bidu tan-namur tiegħi u moħħi baqa’ dejjem iberren fuq il-ħolma li jkolli mudell ta’ Knisja li tista’ tidħol fiha u tkun armata għallĠimgħa Mqaddsa. Illum, snin wara, qed nistedinkom tiġu żżuru din il-wirja. Illum m’għadhiex ħolma iżda wettaqtha kif dejjem xtaqt. Il-vari li għandi fil-mudell tiegħi għandhom madwar 100 sena 18

u huwa replika fuq is-sett l-antik tal-parroċċa ta’ San Ġorġ Martri ta’ Ħal Qormi . F’din il-wirja nsibu wkoll kurċifiss ta’ madwar seba’ piedi maħdum mill-artist Għawdxi Wistin Camilleri. Dan kien artist midħla ħafna ta’ San Gorg Preca li kien qabbdu sabiex jaħdimlu diversi kurċifissi għad-djar li kienu qed jinfetħu fl-ibliet u fl-irħula sabiex is-Soċjetà tal-MUSEUM tkun tista’ tevanġelizza lit-tfal. Il-wirja jisimha Ecce Homo li tfisser ‘Hawn hu l-bniedem’, frażi attribwita lil Ponzju Pilatu meta ppreżenta lil Ġesù quddiem ilpoplu bit-tama li jitolbuh jeħilsu. Kollox kien sar bil-kontra għax ippreferew li jinħeles Barabba. F’din il-wirja nsibu wkoll statwa tal-Ecce Homo. u għalkemm huma proprjetà tiegħi, xorta waħda bqajt ma skoprejtx s’issa min ħadimhom. Is-sett tal-vari tiegħi huwa wieħed tradizzjonali, jiġifieri b’disa’ vari

Dan il-mudell għandu d-daqs ta’ 10 piedi fit-tul u disa’ piedi fil-wisa’, bi 13-il nava li kollha huma armati b’altar. Il-mudell

Vari fil-wirja li għandhom madwar 10 sena jintrama b’dak kollu li nsibu armat fil-knejjes għall-festi tal-Ġimgħa l-Kbira. Mudell bħal dan jirrikjedi ħafna xogħol u ħafna sagrifiċċji. Il-wirja f’101 Triq San Mikiel tinfetaħ nhar il-Ħadd 18 ta’ Marzu bi programm korali mill-kor Chorus Exultet tal-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin tal-Belt immexxi minn Gabriel Farrugia. Il-wirja tinfetaħ u titbierek minn Mons. Pawlu Cremona‚ Arċisqof Emeritus tad-Djoċesi Maltija. Il-wirja ddum miftuħa sat-30 ta’ Marzu. Fost il-ġimgħa l-wirja tkun miftuħa mill-5.00pm sat-8.30pm waqt li nhar ta’ Sibt u l-Ħadd tinfetaħ mit-8.30am sa nofsinhar u mill-5.00pm sa xi 8.30pm. Fil-jum tal-Ġimgħa l-Kbira tkun miftuħa filgħodu biss mit-8.30am sa nofsinhar. G


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

ATTIVITAJIET ĠIMGĦA L-KBIRA Ritratti: Claudio Flashphotography Spiteri

F’XELTER F’ĦAL QORMI “KIEN FILGĦODU KMIENI.” (ĠW 18:28) MINGĦAND IS-SAĊERDOT QAJFAS, GĦAL GĦAND IL-PROKORATUR PONZJU PILATU, MINGĦAND L-AWTORITÀ RELIĠJUŻA GĦAL GĦAND DIK ĊIVILI; MINGĦAND ĠERUSALEMM GĦAL GĦAND RUMA. HEKK ĠRALU YESHUA MINAŻ’RAT – ĠESÙ TA’ NAZARET F’DIK L-GĦODWA TAL-KUNDANNA. U OĦROĠ IL-GĦAĠEB IL-PROĊESS KEMM BEDA KMIENI – LI SAN ĠWANN STESS JENFASIZZALNA LI – “KIEN FILGĦODU KMIENI.” Pilatu ma setax isib ħtija fih; lagħab l-ewwel karta li jibagħtu għand Erodi u ma ħadmitx, lagħab it-tieni karta li jeħles priġunier skont l-użanza fil-festi tal-Għid u ma ħadmitx, lagħab it-tielet karta li jagħtih is-swat u ma ħadmitx anqas. Din l-istorja rajtuha u smajtuha.

Il-Passjoni f’ambjent u aspett differenti tieħu massimu ta’ 22 ruħ jiġifieri l-udjenza hija intima mal-attur, u allura verament se ssegwi listorja mill-qrib.

Konxji minn danl-grupp ta’ 4Teenth qed joħolqu l-istorja f’ambjent u aspett differenti minn dak li s-soltu naraw. L-istorja mhix sempliċiment qed tismagħha jew issegwiha.Huma qed joffrulek tidħol fiha. Yeshua Minaż’rat, li bil-Malti tfisser Ġesù ta’ Nazaret, hija mixja li se tistiednek tinżel fix-xelter li jinsab fit-Triq tal-Knisja ta’ San Ġorġ. Mixja fejn il-Passjoni mhux se taraha bħalma tara d-dramm, imma fejn l-istorja qed titlaq minn post għall-ieħor u filwaqt li li qed timxi f’dan il-post mal-atturi stess, l-istorja tal-Passjoni tkompli tiżviluppa.

L-atturi li ħafna minnhom bħal Adrian Azzopardi, Clint Chircop, John Suda, Jeanelle Spiteri, Philip Mizzi, Lydia Portelli u oħrajn huma sinonimi magħkom u mhux biss ikollhom skeda ta’ provi dwar l-iskript u dwar l-istorja, iżda flimkien jaħdmu fuq sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu minn mument

għall-ieħor – għax l-udjenza tilgħab parti fl-istorja fejn tiżvolġi. Il-wirjiet jibdew l-Erbgħa 28 ta’ Marzu mit-8:00pm sal-10:00pm, il-Ħamis 29 (Ħamis ix-Xirka) mit-8:00pm sal-11:30 pm u l-Ġimgħa (nhar il-Ġimgħa l-Kbira) mid-9:00am sa 12:00. Kull wija

Tajjeb jingħad li apparti dan kollu, kull min ġej Ħal Qormi f’dawn il-jiem jista’ jara diversi wirjiet filqrib fosthom il-wirja Hakeldama li fiha tinkludi wirja ta’ vari uniċi maħdumin minn Michael u Joe Cutajar Zahra u wirja ta’ pitturi minn Kurt Friggieri. Fl-istess akwata hemm il-Knisja ta’ San Ġorġ li f’dawn il-jiem ikollha l-vari tal-Ġimgħa l-Kbira armati. Yeshua Minaż’rat qed tittella’ minn 4Teenth Productions b’kollaborazzjoni mal-Kumitat Festi Esterni kif ukoll il-Kunsill Lokali. G 19


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

ATTIVITAJIET ĠIMGĦA L-KBIRA

Ritratt: Chanelle Demicoli

L-IMSIKKET FIL-ĦAMRUN GĦALL-ĦAMES SENA KONSEKUTTIVA L-PROPERA AVEGESCO DRAMA GROUP ĦAMRUN SE TTELLA’ DRAMM IEĦOR FUQ IZ-ZUNTIER TAL-PARROĊĊA SAN GEJTANU FL-LEJLIET ĦADD IL-PALM, NHAR IS-SIBT 24 TA’ MARZU, FIT-8.30PM. IL-GRUPP ŻGĦIR IŻDA B’VIŻJONI KBIRA TWAQQAF BIEXGĦALKEMM FIL-ĦAMRUN IL-KULTURA TAL-ĠIMGĦA MQADDSA GĦADHA FIL-BIDU TAGĦHA, L-GĦAN TIEGĦU HU LI DAN IDDRAMM JKOMPLI JKABBAR IL-POPOLARITÀ TIEGĦU BIEX JIĠBED AKTAR NIES LEJN IL-ĦAMRUN GĦAL DAWN IŻ-ŻMINIJIET, BĦALA WAĦDA MILL-ATTRAZZJONIJIET PRINĊIPALI. Il-produzzjoni ta’ din is-sena għandha l-isem ta’ Imseikket. Għal darb’oħra, id-dramm ħareġ millpinna ta’ Renzo Bonello li ser ikun ukoll id-direttur tal-produzzjoni. Dan id-dramm fuq stil klassiku naraw fih il-lat mill-aktar uman ta’ Ġesù Kristu, fejn bħala bniedem, ġie f’mumenti fejn safa’ msikket, minn dawk li l-għira lej ħakmithom sew. Imma fil-mument aħħari, ser tkun qed tberren il-mistoqsija: imma fil-verità, min sikket lil min? Id-dramm ser jurina l-ġrajja li seħħet aktar minn elfejn sena ilu, ġrajja fejn dan ir-raġel mill-Galilea, beda jippriedka, jagħmel il-mirakli, u

20

jħeġġeġ lil dawk kollha li qed jisimgħuh biex iħallu kollox u jimxu warajh. Il-priedki, il-parabboli u dak kollu li beda jagħmel dan Ġesù ma bdewx jinżlu tajjeb mal-qassisin u l-kbarat tal-poplu u minn hemm bdew jagħmlu kollox biex isikktuh. Id-dgħufija ta’ Ġuda kienet pedina importanti biex l-imgħallem inqabad biex jgħaddi l-ġuri tiegħu, biex eventwalment, bis-sefsif u bit-tixwix kontinwi tal-qassin il-kbar u l-Fariżej, il-poplu jagħżel u jeħles lil Barabba. U fl-aħħar kellu jkun Ponzju Pilatu li jagħtih s-sentenza tal-mewt. Minn hemm Ġesù beda l-mixja tiegħu lejn il-Golgota, bi tbatija liema bħala, dejjem taħt

l-għajnejn imnikkta ta’ Ommu Miriam, Ġwanni u Marija ta’ Magdala. Il-kast għal dan id-dramm huwa mżewwaq minn atturi stabbiliti għal oħrajn ġodda, bosta żgħażagħ li maż-żmien dejjem qed juru aktar interess fil-kultura tal-Ġimgħa l-Kbira fil-Ħamrun. L-atturi prinċipali ta’ dan id-dramm huma Kurt Gatt, John Suda, Mark Tonna, Dorian Micallef, Redeemer Galea, Marie-Clare Sammut, Redeemer Muscat, Rita Camilleri, Kyle Sammut, Paul Saliba, Karl Micallef, Clayton Ċomba Zammit, Clayton, Jason Cristina, Chris

Pageant għallħames sena fuq iz-zuntier Camilleri u Tanya Agius Borg. Apparti dawn il-karattri prinċipali hemm numru sabiħ ta’ nies li se jkunu qed iwasslu din il-ġrajja talikbar imħabba, minn żgħażagħ, għal irġiel, nisa u wkoll tfal. Għal sena oħra din il-produzzjoni qed issir bil-kollaborazzjoni sħiħa talKunsill Lokali Ħamrun, imexxija misSindku Christian Sammut u kif ukoll bl-għajnuna tal-Kappillan talParroċċa, Dun Walter Cauchi. G


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

ATTIVITAJIET ĠIMGĦA L-KBIRA Ritratti: The Fotografer — Fgura

IL-LEĦEN FIL-FGURA IL-FGURA PAGEANT GROUP FLIMKIEN MAL-KUNSILL LOKALI GĦAL SENA OĦRA SE JERĠA JTELLA’ D-DRAMM IL-LEĦEN TALĠIMGĦA L-KBIRA FL-ISKOLA PRIMARJA TAL-FGURA FL-24 U FIL-25 TA’ MARZU. Il-Fgura Pageant Group twaqqaf fl2007. L-għaqda tħaddan fiha bosta żgħażagħ kif ukoll nies ikbar fl-età fejn l-għan prinċipali huwa li jittella d-dramm tal-Gimgħa l-kbira. Apparti d-dramm innifsu matul is-sena l-għaqda ttella’ wkoll attivitajiet oħra biex jinġabru l-fondi meħtieġa biex din l-għaqda tkompli għadejja. Maż-żmien il-Fgura Pageant Group bdiet dejjem tikber u ħasset il-bżonn li jkollha post ikbar sabiex tilqa’ fiha liż-żgħażagħ kif ukoll lil dawk li għandhom għal qalbom il-Ġimgħa l-Kbira. Fl-2011 l-għaqda fetħet iċ-ċentru tagħha mifrux fuq tliet sulari fi Triq id-Dejma fejn hemm, apparti l-attivitajiet li jittellgħ matul is-sena, jsiru wkoll il-provi u l-preparazzjonijiet

Kif tidħol bint Kajfa fl-istorja? Fost l-atturi naraw lil Etienne Micallef (Kayfa), Lydia Portelli (Ester) ,Justin Zammit (Ġesu’), Matthew Balzan (Annas), Kurt Pawley (Ġuda), Jesmond Mizzi (Nikodemu), Sandro vella (Erodi), Justine Mallan (Madalena ) u ħafna ohrajn. Kitba u direzzjoni ta’ Lisa Farrugia. G

kollha meħtieġa għal dan id-dramm. Din is-sena fid-dramm naraw bosta karattri Bibblici u oħrajn fittizji, li flimkien iwassluna għall-istorja tradizzjonali. Naraw il-passjoni ta’ Ġesù mill-perspettiva ta’ Kajfa u ta’ martu Ester. Għaliex Kajfa kien jara

lil Ġesu’ bħala l-għadu tiegħu? X’ wasslu biex biddel fehmtu fl-aħħar? x’ kien dak il-leħen li kien jisma’ u x’kien jgħidulu? Martu Ester kienet taqbel miegħu jew kienet kontrih f’din il-ħaġa? It-tifla ta’ Kajfa fiex tidħol fl-istorja?

Il-Leħen se jittella’ s-Sibt fis-7.30pm u l-għada l-Ħadd fl-4.00pm. Għal aktar informazzjoni u booking wieħed jista’ jidħol fuq il-paġna talFgura Pageant Group ta’ Facebook il-Leħen jew inkella ċċempel fuq 99854687 jew 79934094. Biljetti għall-bejgħ ukoll mingħand The Fotografer fil-Fgura.

21


ATTIVITAJIET ĠIMGĦA L-KBIRA

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018 Ritratti: Abner Cassar

L-IBEN F’ĦAŻ-ŻEBBUĠ GĦALKEMM DIN HIJA ĠRAJJA TRADIZZJONALI LI KULĦADD JAF, TOĦODNA LURA FI ZMIEN META ĠESÙ KIEN GĦADU D-DAR MA’ OMMU QABEL TELAQ GĦALL-MISSJONI TIEGĦU. NARAW KIF KIEN JAF LIL MARIAM U BEJNIETHOM KIENET NIBDET ĦBIBERIJA LI WASSLET LIL MARIAM TĦOBBU AKTAR MINN ĦABIB. NARAW IR-RELAZZJONI LI ĠESÙ KELLU MA’ OMMU LI GĦALKEMM HIJA KIENET TAF GĦALXIEX KIEN SEJJER, DEJJEM KIENET MIEGĦU SA L-AĦĦAR MUMENTI TA’ ĦAJTU. Il-ġrajja, fuq kitba originali ta’ Ritienne Sammut u Mandy Gatt u b’direzzjoni artistika ta’ Mario Gatt u Rainer Cassar, turina ssitwazzjoni li kien hemm bejn irRumani u ż-Żeloti u l-mibegħda għal Ponzju Pilatu il-Gvernatur tal-Lhudija dak iż-żmien. Naraw liż-Żeloti flimkien ma’ Barabba jikkonfoffaw biex joqtlu lil Pilatu u kif il-pjan tagħhom wassalhom biex jaħarqu d-dar ta’ Eliezer, missier Mariam, li kien il-qaddej ta’ Pilatu f’dak iż-żmien. Eliezer kien imġiegħel jaħdem magħhom għax kien mhedded li jekk ma jikkoperax magħhom joqtlulu lil bintu Mariam li wara l-ħruq spiċċat imrobbija minn Ġozwe u Ġezabel. Ġożwe kien jaħqarha u introduċiha għall-prostituzzjoni biex 22

Ġrajja tal-Passjoni li tlaqqagħna ma’ Ġesù, Miriam u Ponzju Pilatu tmur tkellmu l-palazz wiċċ imb wiċċ. Hemmhekk Pilatu jissammar bl-aħbar li tagħtih u jispiċċa jkun se jitlef l-aktar persuna importanti f’ħajtu.

jivvendika ruħu minn missierha. Mariam tixba’ tgħix fil-moħqrija u swat u taħrab lejn Ġerusalem. Hemmhekk naraw il-ħajja tagħha tinbidel meta tiltaqa’ ma’ l-istess Ġesù li jgħidilha timxi warajh. Naraw is-sitwazzjoni ta’ Pilatu

fil-palazz ma’ martu Klawdja u ma’ sigriet li kien ilu jippersegwitah is-snin. Dan is-sigriet kien jafu biss Eliezer u wara li spiċċa maħtuf, Pilatu ħass li kien tilef persuna importanti f’ħajtu għax kien jistmah aktar minn qaddej. Is-sigriet tiegħu jerġa’ jippersegwitah meta Ġezabel

Fost l-atturi nsibu lil Wayne Pace (Ġesù), Ritienne Sammut (Madonna), Rainer Cassar (Ġozwe) u Simon Tabone (Pilatu). G Id-dramm isir is-Sibt 24 ta’ Marzu fit-7.45pm u l-Ħadd 25 ta’ Marzu fis-6.45pm fis -Sala Dun Mikiel Scerri, Ħaz-Żebbug.


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

ATTIVITAJIET ĠIMGĦA L-KBIRA Ritratt: Ryan Galea

ĦARSA TA’ KRISTU FIL-BELT VALLETTA GĦALL-DAWN L-AĦĦAR TLIET SNIN JOSEPH GALEA U CARLOS FARRUGIA TELLGĦU TEATRU KONTEMPORANJU RELATAT MA’ ŻMIEN IL-ĠIMGĦA MQADDSA FIL-BELT VALLETTA. L-EWWEL XOGĦOL TAGĦHOM KIEN KRISTU FI STRADA STRETTA FL-2015 LI KIEN SAR FI SPLENDID FI STRADA STRETTA STESS. XOGĦOL LI KIEN INTLAQA’ TAJJEB ĦAFNA TANT HU HEKK LI S-SENA TA’ WARA ĠEW OFFRUTI JTELLGĦU DAN L-ISTIL TA’ TEATRU FI SPAZJU KREATTIV, IL-KAVALLIER TA’ SAN ĠAKBU, L-BELT VALLETTA STESS. IL-PRODUZZJONI KIEN JISIMHA PASSJONI TAD-DULURI. IS-SENA LI GĦADDIET TELLGĦU IL-PROGETT L-IFFISSAT T’ALLA FIL-KAVALLIER TA’ SAN GAKBU STESS. Ix-xogħol kontemporanju tagħhom intlaqa’ tajjeb ħafna u rċieva kritika pożittiva mmens fejn għall-ewwel darba fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa beda jittella’ dan it-tip ta xogħol fil-Kavallier ta’ San Gakbu. Il-produzzjonijiet oriġinali huma kontemporanji fejn għalkemm jittellgħu fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa huma xogħlijiet li jistgħu jittellgħu fi kwalunkwe żmien tas-sena, jigifieri jolqtu kemm udjenzi li jkunu dilettanti ta’ dawn iż-żminijiet kif ukoll dawk li m’humiex fejn ħafna drabi ġew mistoqsija biex jerġgħu jtellgħu il-produzzjonijiet tagħhom matul is-sena. Il-produzzjoni ta’ din is-sena jisimha Ħarsa ta’ Kristu, storja kontemporanja li tlaqqagħna

ma’ ħtija, dubju, sigriet u wkoll maskri. Kull persuna hija moħbija wara maskra, eżatt bħal dawk li filpurċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira jgħattu wiċċhom u jġorru marbuta ma’ saqajhom ktajjen ħoxnin. Bi tradizzjoni, b’dilettantiżmu, b’fanatiżmu … imma jista’ jkun ukoll b’sens ta’ ħtija. Min hemm moħbi wara dik il-biċċa drapp? Il-ġrajja tibda f’Sivilja fi Spanja u tkompli Malta, fil-Belt Valletta, fejn żewġ koppji Maltin jiltaqgħu waqt ġita, meta jmorru sabiex jattendu għall-purċissjoniet famużi f’din il-belt Spanjola fi żmien il-Ġimgħa l-Kbira. Erba’ persuni, kollha bil-maskra tagħhom. Kollha bilpassat tagħhom. Kollha bis-sig-

rieti tagħhom. F’kull karattru hemm midfunin ġrajjiet li lanqas l-aktar nies qrib tiegħu ma jafu bihom. Lanqas l-istess persuna li tqatta’ ħajjitha mal-istess karattru. Din hi storja li tilgħab bejn ir-realizmu u dak li hu surreali. Bejn dak li jidher u dak li hu mistur. Ġrajja fejn il-bniedem jitlef il-kontroll ta’ xewqtu. Ġrajja dwar meta jitkellmu biss l-għajnejn. Dan huwa xogħol teatrali fejn il-professjonalità. il-kontemporanju, it-tradizzjonijiet, is-surrealizmu u l-ispettaklu jiżżewqu flimkien biex bħal dejjem titla’ produzzjoni li kif ħafna nies jistqarru wara li tispiċċa l-produzzjoni: ma toħroġx mit-teatru bħalma tkun dħalt! Dawn il-produzzjonijiet

Teatru kontemporanju fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa jittellgħu bl-appoġġ tal-Fondazzjoni Valletta 2018 b’kitba ta’ Joseph Galea u b’direzzjoni ta’ Carlos Farrugia. Jieħdu sehem Antonella Galea Loffreda, Carlos Farrugia, Lorianne Bugeja u Aaron Fenech. Żfin u b’koreografija ta’ Roxana Dimech. Bil-parteċipazzjoni wkoll ta’ Patrick Tanti, Steve Cilia, Stefan Bezzina u Gilbert Mallia. G Għal iktar informazzjoni ċemplu 99467410. Biljetti www.kreattivita.org jew ċemplu 21223200.

23


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

Ritratt: Paul Mizzi The Fotografer — Fgura

STORJA B’BIXRA ĠDIDA F’ARANIISSA HUMA BOSTA L-PROGRAMMI LI FIHOM ARANIISSA, JOSEPH U T-TIM TIEGĦU, ILAQQGĦU FAMILJA, ĦBIEB U QRABA LI JKUNU ILHOM MA JILTAQGĦU MAGĦHOM GĦAL GĦEXIEREN U GĦEXIEREN TA’ SNIN. IŻDA FIL-PROGRAMM TAS-SIBT LI ĠEJ L-ISTORJA TAR-REUNIONS SER IKOLLHA BIXRA KEMXEJN DIFFERENTI. Pauline Zammit ħabbtet il-bieb ta’ Araniissa b’talba mistħoqqha. Pauline u r-ragel tagħha kienu snin ilu ddeċidew li jaddottaw ġuvnott Indjan, Siluvai Pitchai, biex jagħtuh ħajja ġdida u jaqilgħuh millmiżerja u l-faqar li kien jgħix fihom. Din il-koppja sena wara sena segwiet il-progress ta’ dan il-guvnott tant illi jum fost l-oħrajn Siluvai kien informahom – li issa kien jgħidlhom ma u pa – li kien ddeċieda jidħol qassis.

Siluvai laħaq qassis fejn l-appostolat tiegħu huwa dak li jgħin l-ifqar fost il-fqar. Għaddew aktar minn 35 sena minn mindu l-koppja kienet iddeċidiet li tisponsorjah u huma qatt ma kellhom l-opportunità li jmorru jaraw lil dan il-qassis għax dejjem irraġunaw li jekk ikollhom il-flus jippreferu jibagħatuhom lil Fr. Siluvai għat-twettiq tal-appostolat tiegħu milli jonfqu l-flus jiltaqgħu miegħu. Araniissa wkoll sema’ t-talba ta’

Doris Mifsud minn Ħaz-Żebbug li nnomnat lil Tania Mifsud, il-Mara ta’ binha, omm li tieħu ħsieb tifel b’diżabbilta’. Tania għandha xewqa u Araniissa ser jagħmel minn kollox biex din ix-xewqa ssir realtà. U żgur ser tiggustaw lil Jessica, tfajla minn Ħal Qormi, li ntagħżlet biex tonqos mill-piż żejjed flimkien ma’ John Xuereb ta’ Bodies in Motion. Tinsewx tidħlu fil-paġna talFacebook ta’ Araniissa sabiex

Fuq ONE nhar is-Sibt 24 ta’ Marzu fid-20:40 tidħlu fiċ-ċans li tirbħu bosta rigali sbieħ. Infakkrukom li jekk tixtiequ tinnominaw lil xi ħadd għażiż għalik kulma għandkom tagħmlu huwa li tibagħatu messagg fuq Facebook jew inkella ċċemplu Araniissa 9922 9011, forsi din id-darba jkun imiss lilek jew xi ħadd għażiż għalik. G

SPIŻERIJI MIFTUĦA nhar il-Ħadd 18 ta’ Marzu MALTA Vilhena Pharmacy, 3, Triq Sant’ Anna, Floriana Cosmed Pharmacy, Triq Villambrosa, il-Ħamrun Evans Pharmacy, 96/98, Triq San Bastjan, Ħal Qormi St. Jude Pharmacy, 213, Triq il-Wied Birkirkara St. Matthew’s Pharmacy, Triq ix-Xatt, il-Gżira. St. Julian’s Pharmacy, 24, Triq G. Borg Olivier, San Ġiljan Mrabat Pharmacy, Triq l-Imrabat, Tas-Sliema St. Catherine Pharmacy, Triq Santa Katerina, Ħ’Attard Medicine Chest Pharmacy, Triq D. Farrugia, il-Għargħur. Euro Chemist, Triq il-Kurazza, il-Qawra 24

21244114 21225991 21487020 21492151 21311797 21369426 21313535 21413442 21422204 21581876

Distinction Pharmacy, 32, Pjazza Antoine De Paule, Paola Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu Cilia’s Pharmacy, 303, Triq Ħaż-Żabbar, il-Fgura Gerada Pharmacy, 146, Triq Mater Boni Cosniglii, iż-Żejtun Prestige Pharmacy, 16, Triq San Ġużepp, Ħal Kirkop Santa Marija Pharmacy, 40, Triq l-Għasfura, Ħaż-Żebbuġ Imtarfa Pharmacy, 207 Triq San David, l-Imtarfa GĦAWDEX Fontana Pharmacy, Triq il-Għajn, Fontana Xagħra Pharmacy, 55, Triq il-Knisja, Xagħra

21693412 27600126 21801962 21806009 21641328 21465346 21451261 21566979 27551140


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI Ritratt: Julio Vergne

MEDIASET JAĦDMU SERJE B’MEGAN MONTANER Minn FREDERICK ZAMMIT

GĦALL-EWWEL DARBA QED ISSIR KOLLABORAZZJONI BEJN MEDIASET ITALIA U MEDIASET ESPANA, LI HIJA BBAŻATA F’MADRID, BIEX TITWASSAL KUMMIEDJA ROMANTIKA ĠDIDA, LONTANO DA TE FEJN IL-PROTAGONISTA HIJA MEGAN MONTANER LI KISBET SUĊĊESSI KBAR GRAZZI GĦALL-INTERPRETAZZJONI TAGĦHA BĦALA PEPA FIS-SOAP OPERA SPANJOLA IL SEGRETO. Minkejja l-bosta xewqat tassegwaċi ta’ din is-soap Spanjola jidher li l-attriċi m’għandha l-ebda ħsieb li tmur lura u għaldaqstant dejjem qed timpenja ruħha fi produzzjonijiet oħra. Lontano da Te se tkun qed tasal fuq it-televiżjoni Taljana lejn tmiem din is-sena jew filbidu tal-2019. Mediaset mhux jintrabat minn issa biex iħabbar id-data eżatta minħabba li t-tnedija talprogrammi tal-ħarifa ssir ftit qabel is-sajf. Lontano da Te hi kummiedja romantika li tiftaħ f’Siviglia u l-istorja tissokta f’Ruma u fi Praga. Ma’ Montaner se jkun

qed jieħu sehem ukoll l-attur Alessandro Tiberi magħruf aktar għas-sehem tiegħu f’Boris u f’Tutto Puo Succedere. Din is-sensiela għandha direzzjoni ta’ Ivan Silvestrini u se tkun imqassma f’seba’ puntati. Interessanti ngħidu li Lontano da Te hi mmirata biex tinbiegħ fis-suq internazzjonali b’tir ewlieni lejn pajjiżi Ewropej. Din mhux l-ewwel produzzjoni għall-Mediaset li Montaner ħadmet kemm ilu li kisbet suċċess permezz ta’ Il Segreto. Infatti f’Awwissu 2015 kienet f’pajjiżna għal ġbid ta’ żewġ puntati tas-

serje Task Force 45: Fuoco Amico. F’Lontano da Te Montaner tinterpreta l-parti ta’ Candela, żeffiena tal-Flamenco. Hija Spanjola u sfortunatment spiss tgħaffiġhom. Tiberi huwa negozjant żagħżugħ li għall-kuntrarju tagħha huwa organizzat u jkun irid jagħmel kollox b’perfezzjoni. Żewġ karattri opposti li jgħixu f’pajjiżi differenti. Madanakollu jidher li b’xi mod jew ieħor se jkollhom ħafna x’jaqsmu ma’ xulxin. Kif? Permezz tad-destin? Xi forma ta’ seħer? Ġennata? Hu x’inhu dak li jispiċċa biex

Kummiedja romantika ġdida b’karattri opposti iressaqhom lejn xulxin u eventwalment jgħaqqad lil dawn iż-żewġ żgħażagħ Ewropej pjuttost huwa immaġinabbli u se jkun sorpriża kbira għal dawk kollha li se jkunu qed isegwu din is-sensiela. Fil-cast qed jissemmew ukoll Pamela Villoresi, Rosario Pardo u Pepon Nieto. Għalkemm kollox għadu fi stadju bikri, jidher li Lontano da Te diġa qajmet interess fost stazzjonijiet Televiżivi Ewropej. G 25


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD918TA' TA’NOVEMBRU MARZU IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:30 TVAM News 06:20 Teledrammi: Nostalġija u Tifkiriet 06:50 Dwarna 07:50 Fil-Gnien ma’ Melo 08:20 Ahbar Tajba 08:30 Hadt l-Ahbar 09:30 Maltarti 09:50 Ahbar Tajba 10:00 Valletta - Lwien ta’ Belt 10:30 Malta U Lil Hinn Minnha 12:00 NEWS 12:15 ĦADD GĦALIK 15:00 Hbieb u Ghedewwa - Catch Up (16:00 NEWS) 17:40 Paqpaq on Test 18:00 NEWS 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 19:35 Laparelli sa Piano 19:40 Paġna minn Ktieb 20:00 NEWS 20:50 St. Mary’s 21:50 Skjetti (22:00 TVM.COM.MT News) 23:15 NEWS 23:40 Mixage

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 08:00 Animal Diaries 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Quddiesa 09:45 Minn Jum għal Jum 10:15 Mill-Qarcilla sas-Salib 10:45 Umani 11:15 Mafkar 11:30 Cirkostanzi 14:00 BOV Premier:

Gzira - Senglea Xandira diretta 16:00 WSF Championships

Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker 18:00 Madagascar 19:00 Valletta 19:30 Gadgets 20:00 Venere 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Seba t’Ijiem 21:00 Kontrattakk 23:00 Awtokura 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Celebrity Night

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Pink Panther (r) 07:30 ONE News 07:45 Ħinek twieġeb (r) 08:30 Paperscan 10:00 Esperti (r) 10:30 Tabor 11:05 Aroma Kitchen (r) 12:10 Telebejgħ 12:30 One News 12:35 Indhouse (r) 13:35 Arani Issa (r) 15:30 ONE News 15:35 Arani Issa (r) 16:50 Amber: Out & About 17:00 L-Argument 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:40 Attivita’ Politika 21:25 Amber: Out & About (r) 21:40 Fresh & Funky 22:25 Gateway to Mister & Miss World Malta (r) 23:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102 07:00 Net News

07:30 Meander Arti u Kultura (ripetizzjoni) 08:00 Telebejgħ 08:45 Analiżi 09:30 Telebejgħ 09:45 Week & More 11:15 Quddiesa mis Santwarju Ta’ Pinu 12:00 NET News 12:10 Jekk Jogħġobkom (r) 13:00 Santa Monika (r) 14:30 Telebejgħ 15:00 NET News 15:05 Telebejgħ 16:40 Wheelspin (r) 17:30 Flusek (ripetizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 Fejn Għexna 18:40 SOS Pets 19:30 NET NEWS 20:30 Viva Malta 21:30 Replay 21:45 NET News 21:50 Replay 23:00 NET News 23:30 Xandiriet matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 Bidla Pożittiva 06:00 F Living Show 10:00 Proprjeta Minn Wara l-Kwinti 10:30 F Minuta 10:31 Overcomer’s Voice 11:00 Fuq it-Taraġ taz-Zuntier 12:00 Vetrina 12:30 Bidla Pożittiva 13:00 X’Hemm Ġdid 13:30 X’Laqatni 15:00 Waħdek M’Intix 16:30 Esperjenza 18:00 F Minuta 18:01 Proprjeta Minn Wara l-Kwinti 18:30 Attwali 20:00 Ejjew Għandi 20:30 F Minuta 20:31 KC

ĦADD GĦALIK TVM f’12:15 Ritratt: The Fotografer

Timmaġinak f’ħajtek ma tikolx iżjed laħam? Kif taħseb li tmur? Illum f’Ħadd Għalik ser jilagħbu l-veġet-arjani li żgur ma jieklu xejn laħam, li joħduha kontra l-bejjiegħa tal-laħam! Min minnhom ser jirnexxielu jasal sal-finali u jirbaħ il-kwiżż tal-aħħar? Tmexxi l-programm Angie Laus

26

21:30 Simbiosi 23:00 Belle Donne 00:30 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 01:30 F Living Show

Smash

Go 106/Melita 105 08:15 7 News 08:30 Habbejtek 09:30 Telebejgh 10:00 Good Food Everyday Live 13:00 Motordrome 15:00 Dokumentarju 15:20 Good Food Everyday - Ma’ Lea Hogg 17:00 Habbejtek 18:15 F News & Bingo News 19:00 7 News 19:30 Dokumentarju 20:00 Motordrome 22:00 7 News 22:30 Film Isegwi 7 News

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 A Sua Immagine 06:30 Uno Mattina in Famiglia (07:00, 08:00, 09:00, 09:30 TG 1) 09:40 Paesi che vai 10:30 A Sua immagine 0:55 Santa Messa 12:00 Recita Angelus 12:20 Linea verde 13:30 Telegiornale 14:00 Domenica In 17:00 TG 1 17:05 Utta Danella: A Secret In Prague Film 2010 b’Gerlinde Locker 18:45 In Soliti Ignoti 20:00 Telegiornale 20:35 Che tempo che fa 00:05 TG1 Notte 01:30 Che Tempo Fa

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Logħob Paralimpiku 06:30 Rai Cultura 07:00 Sereno Variabile 07:50 Coast Guard 08:35 Heartland (09:15 TG 2 Dossier) 10:00 Morning Voyager 11:00 Mezzogiorno In Famiglia 13:00 TG 2 13:30 TG 2 Motori 13:40 Meteo 2 13:45 Quelli che aspettano 15:30 Quelli che il calcio 17:00 Novantesimo Minuto - Zona Mista 18:00 Novantesimo Minuto 18:55 Novantesimo Minuto - Tempi Supplementari 19:30 TG2 Flash 19:35 Squadra Speciale Cobra 11

20:30 TG2 21:05 LOL ;-) 21:20 N.C.I.S. 22:10 S.W.A.T. 23:00 La Domenica Sportiva 00:30 La Domenica Sportiva 01:00 Sorgente di Vita 01:30 Appuntamento al Cinema 01:35 Killer Women

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 08:00 Sembra Ieri 08:30 Domenica Geo 10:30 Rai Cultura 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:00 TG3 12:25 TGR Mediterraneo 13:00 Il Posto Giuisto 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2h in Piu 15:30 Kilimangiaro: Il Grande Viaggio 16:45 Kilimangiaro: Tutte le Facce dl Mondo 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Fuori Roma 21:25 Storie Maledette 23:40 TG3 24:00 TG Regione 00:05 1/2h in Piu 02:00 Fuori Orario. Cose (mai) Viste

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:20 TG4 News 06:40 Media Shopping 07:10 Super Partes

08:15 Animal Miracles 09:20 Amazing Animal Parents Dokum. 10:00 Quddiesa 10:50 Ikompli Amazing Animal Parents 11:55 Meteo.It 12:00 Hamburg Distretto 21 14:00 Donnavventura 15:00 How to Make an American Quilt Film 1995 b’Winona Ryder 17:00 Riding Shotgun Film 1954 b’Randolph Scott 18:55 Tg4, Meteo.It 19:35 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Quarto Grado 21:15 Don Camillo e l’Onorevole Peppone Film 1955 b’Gustavo Di Nardo 23:35 Aldo Moro: Il Presidente Film 2008 b’Michele Placido, Marco Fosci.


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD 18 TA’ MARZU FURORE

Il-ħames puntata tal-minisensiela li tinkludi lil Serena Grandi (ritratt). Qabel ma miet Giordano ħalla lil Giovanna ħjiel li jista’ jwassalha tasal għall-verità dwar ommha. Għad li t-tfajla hi dubjuża mill-innoċenza ta’ Franco, hu jibda jgħinha fl-istħarriġ tagħha. Marisella tkompli taħrab missentimenti tagħha lejn Saro.

Canale 5

Go 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:55 Traffico 07:58 Meteo.It 08:00 TG5 Mattina 08:45 Speciale TG 5 09:45 I Menu di Giallo Zaffereno 11:00 Le Storie di Melaverde 12:00 Melaverde 13:00 TG5 13:39 Meteo.It 13:40 L’Arca Di Noe 14:00 Domenica Live 18:45 Avanti Un Altro 20:00 Tg5, Meteo.It 20:40 Paperissima Sprint 21:15 FURORE Il-ħames puntata 23:20 L’Isola dei Famosi 00:15 X-Style 01:00 TG5 01:40 Paperissima Sprint 02:05 Sei Forte Maestro

Italia 1

ILLUM FUQ IL-CABLE TV

CANALE 5 FID-21:15

Go 204/Melita 155 06:50 Dharma & Greg 07:10 The Smurfs 07:35 Tweety & Sylvester 08:10 Once Upon A Time: Life 08:40 Bugs Bunny’s 3rd Movie: 1001 Rabbit Tales Movie Cartoon Film 1982 10:20 I Cesaroni 12:25 Studio Aperto 13:00 L’Isola dei Famosi 14:00 First Strike Film 2016 b’Charles Baker, Dante Brown. 15:50 Lethal Weapon 18:30 Studio Aperto 19:00 L’Isola dei Famosi 19:24 C.S.I. Miami

20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Le Iene Show 00:50 Lucifer 01:45 Studio Aperto

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:35 X-Style 10:15 Una Vita 13:05 Amici di Maria 14:10 Rosamunde Pilcher: A Question of Honor Film Ġermaniż 2005 16:10 L’Isola dei Famosi Special Edition 20:30 Mai Dire Isola 21:10 Corinna Corinna Film 1994 b’Whoppi Goldberg, Ray Liotta 23:30 Il Padre della Sposa 00:10 Amici di Maria Edizzjoni Omnibus 01:20 Modamania 01:50 L’Isola dei Famosi Special Edition 05:10 Il Segreto 05:58 TGCom 24

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Bargain Hunt 08:15 Doctors 10:15 EastEnders 12:15 Antiques Roadshow 13:10 Bargain Hunt 13:55 Atlantis 15:25 Father Brown 16:10 Antiques Roadshow 18:00 Keeping Up Appearances 18:30 Keeping Up Appearances 19:00 Keeping Up

Appearances 19:30 Father Brown 20:15 Call the Midwife 21:00 The Interceptor 21:50 Silent Witness 22:45 Silent Witness 23:40 Father Brown

Discovery

Go 301/Melita 400 06:00 How Do They Do It? 06:30 Yukon Men 07:30 Railroad Australia 08:30 Misfit Garage 09:30 How It’s Made 10:00 Outback Truckers 11:00 Space Dealers 12:00 Container Wars 12:30 Container Wars 13:00 Storage Hunters UK 13:30 Storage Hunters UK 14:00 Storage Hunters 16:00 Railroad Australia 17:00 Wheeler Dealers 18:00 Garage Rehab 19:00 Alaskan Bush People 20:00 Arctic Waters 21:00 Gold Rush 22:00 Finding Escobar’s Millions 23:00 Gold Rush

Melita More

Melita 315 18:30 GREY’S ANATOMY With Paul recovering from surgery, Meredith questions the alibi that Alex and Jo provide her. Believing that it’s his fiancée, Jenny, who ran him over, Jo feels the need to consult her. April’s patient turns out to be the pregnant wife of her ex-fiancé, Matthew, proving to be more than an awkward situation, as she helps deliver their baby, and then watches him deal with his wife’s unexpected death. Jackson, Bailey, and April are confronted with racial profiling when police show up with a handcuffed 12-year-old boy whom they shot when he was seen trying to enter his own home by a window.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:30 The Ballad of Cable Hogue 09:30 Dr. Jekyll and Mr. Hyde 11:20 Dark Victory 13:05 Meet Me in St. Louis 14:50 Mildred Pierce 17:10 The Big Sleep 19:00 San Antonio 20:50 The Seventh Cross 22:40 The Pirate

AMC

Go 702 / Melita 312 06:25 P.U.N.K.S. 08:00 Paul Blart: Mall Cop 09:30 The Longshot

11:00 Driving Me Crazy 12:25 The Simple Life of Noah Dearborn 13:55 Soda Cracker 15:25 FOREIGN INTRIGUE After the sudden death of his millionaire boss, Dave Bishop (Robert Mitchum) begins a quest to discover the source of his mysterious employer’s wealth. On a journey that will take Bishop across the European continent, lifethreatening encounters lurk around every corner. As Bishop soon finds out, his boss acquired his wealth through underhanded schemes and blackmail. 1956 17:00 Crouching Tiger, Hidden Dragon 19:00 Point Break 21:00 Malone 22:30 Panic Room

GO Stars

Go 150 06:55 S.W.A.T 07:50 Billy Lynn’s Long Half Time Walk 09:45 Rise 10:45 Finding Dory 12:30 Star Trek Beyond 14:30 Paddington 16:10 Split 18:10 Allied 20:15 Timeless 21:00 A Monster Calls 22:50 The Double 00:25 Elvis and Nixon 01:50 Allied 03:55 A Monster Calls 05:50 Star Trek Beyond

Melita More Melita 315 08:30 Suits 09:15 Grand Designs 14:15 Hit The Floor 18:00 2 Broke Girls 18:30 Grey’s Anatomy 19:15 Supernatural 20:00 Criminal Minds 20:45 Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Young Pope 23:00 Game Of Thrones 00:15 The Amazing Race 01:00 VEEP 01:30 Devious Maids

Melita More GREY’S ANATOMY 27


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

IT-TNEJN 919TA' TA’NOVEMBRU MARZU IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 MEA 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Laparelli sa Piano 20:00 Aħbarijiet 20:50 Manwela 22:00 Headline News 22:10 Realtà 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Motorsmt 08:30 GFA Roundup 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker 14:30 Maratona Missio 18:00 Puffle Town 18:30 Sport Għawdex 19:00 Champion’s League Magazine 19:30 Teledrammi - Nostalgija u Tifkiriet

20:00 Maratona Missio 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Proprjeta Malta 21:00 Minn Jum ghal Jum 21:30 PAPÉ MIS-SALTNA TAD-DLAMIJIET 22:00 Sports Headline News 22:05 Vigilante 23:05 Maratona Missio 24:00 News In English 00:05 Sports News 00:20 St. Mary’s

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:55 Beltin (r) 07:30 ONE News 07:45 One Week (r) 08:35 Ieqaf 20 Minuta (r) 08:55 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Aroma Kitchen (r) 12:30 One News 12:35 Hope: MissionFest 15:30 ONE News 15:35 Hope: MissionFest 16:15 Preview 16:30 Achieve 17:30 Flimkien ma’ Nancy 18:30 Hope: MissionFest 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 The Art of Malta 21:15 Hope: MissionFest 23:05 Brussels Calling (r) 23:30 ONE News 23:45 Hope: MissionFest

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r) 09:00 NET Live (r) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Maratona Missio Fest 12:45 Telebejgħ

PAPÉ: SALTNA...

13:00 Maratona Missio Fest 13:30 Telebejgħ 13:45 Maratona Missio Fest 15:00 NET News 15:05 Maratona Missio Fest 15:45 Telebejgħ 16:30 Maratona Missio Fest 18:00 NET News 18:10 Maratona Missio Fest 19:30 NET News 20:15 Maratona Missio Fest 21:45 NET News 21:50 Wheelspin 22:30 Maratona Missio Fest 24:00 NET News 00:30 Xandiriet ghal matul

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 Belle Donne 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Overcomer’s Voice 08:30 Bidla Pozittiva 09:00 Simbiosi 10:30 F Minuta 10:31 X’Laqatni 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 18:00 F Minuta 18:01 Esperjenza 19:30 Overcomer’s Voice 20:00 Żona Ambjent 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 21:00 F Living Show 01:00 X’Laqatni 02:30 Belle Donne 04:00 KC 05:00 Vetrina

Smash

Go 106/Melita 105 06:45 Erga Lura 07:45 7 News 08:00 Habbejtek 09:00 Filghodu ma’ Chris

TVM 2 FID-21:30 Il-mogħża, il-muntun u l-ħanżir huma assoċjati max-Xitan. Dan hu dettal li jidher fil-pittura tas-seklu 16 minn Jacob de Backer fil-Mużew Nazzjonali f’Varsavja. Sensiela dwar ix-xitan u kif il-bniedem ħares lejh matul is-snin tieħu forma misterjuza imma edukattiva f’suġġetti differenti bejn arti u mużika, media u Satanizmu fi 13-il episodju forma ta’ dokomentarju edukattiv.

28

10:00 10:50 14:20 15:00 16:10 17:10 18:15 18:40 19:00 19:30 21:00 22:00 22:30 23:30

Good Food Everyday Telebejgh Foreign News Dokumentarju Good Food Everyday Foreign News Music Videos Foreign News 7News Widnet il-Baħar Dokumentarju 7News Dokumentarju Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:00 Buono A Sapersi 12:45 La Prova del Cuore 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredità 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Il Commissario Montalbano: Una Faccenda Delicata Film Taljan 2016 23:50 Che Tempo Fa 00:55 TG1 Notte 01:50 Che Tempo Fa 01:55 Sottovoce

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:25 Protestantesimo 07:55 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 12:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:40 Castle 18:10 TG2 Flash 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 Hawaii Five-0 23:00 Night Tabloid 00:40 Sorgente di Vita 01:10 One More Night Film 2006 b’Connie Britton

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24

06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Report 23:10 Prima dell’Alba 24:00 TG3 Linea Notte 00:10 TG Regione

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Monk 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:50 Columbo Goes To the Guillotine Film 1989 b’Peter Falk 18:55 Tg4, Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Dalla Vostra Parte 21:15 Riot Film 2015 b’Dolph Lundgren 23:10 Ieri Oggi Italiani Ma’ Rita Dalla Chiesa u Maurizio Costanzo (Oriġinarjament kien maħsub li jibda ġimgħa ilu) 01:00 TG 4 Notte 01:35 Superclassifica Show Sanremo Story 1988

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

IT-TNEJN 19 TA’ MARZU ILLUM FUQ IL-CABLE TV

IL SEGRETO CANALE 5 FL-16:30 U FID-21:10 Saul donnu li sar iħobb lil Julieta iżda ħuha jidher li hu kontra din ir-relazzjoni minħabba li ma tantx ilhom jafu lil xulxin. Francisca hi ġeneruża ferm ma’ Saul u Prudencio tant li tqabbad ħajjat iġarrbilhom xi ħwejjeġ. Marcela tibda tikseb lura saħħitha. Matias jibda jħossu ħati għal dak li ġara u jrid jitlaq lil Beatriz. 16:10 L’Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:30 IL SEGRETO 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 IL SEGRETO 23:50 Hype 00:20 TG5 - Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Little Prince Cedric 07:20 Sui Monti con Annette 07:45 Georgie 08:10 Mila e Shiro 08:35 Chicago Fire 10:25 Chicago P.D. 11:25 House, M.D. 12:25 Studio Aperto 13:00 L’Isola dei Famosi 13:05 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 New Girl 16:15 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 18:00 Two & A Half Men 18:25 Love Snack 18:30 Studio Aperto 19:20 L’Isola dei Famosi 19:35 C.S.I. Miami 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Emigratis 00:10 Tiki Taka - Il Calcio E’ Il Nostro Gioco 02:00 Road To Russia 02:35 Oltre il Limite - Sport 03:05 Champion’s League 03:35 Studio Aperto 03:50 Premium Sport

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:40 Ultime dall’Isola 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 Everwood 17:50 The Night Shift 19:50 Uomini e Donne 21:10 Apetite for Love Film 2016 b’Andrew W. Walker 23:15 Uomini e Donne 00:45 Ultime dall’Isola 01:00 L’Isola dei Famosi Extended Edition

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Bargain Hunt 06:45 Antiques Roadshow 07:35 Antiques Roadshow 08:30 Doctors 09:00 EastEnders 09:30 Keeping Up Appearances 10:00 Dickensian 10:25 The Musketeers 11:20 New Tricks 12:10 Bargain Hunt 12:55 Antiques Roadshow 14:40 Keeping Up Appearances 15:10 Dickensian 15:40 The Musketeers 16:30 New Tricks 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Bargain Hunt 19:05 The Musketeers 20:00 Doctors 20:30 EastEnders

21:00 Spooks 21:50 Unforgotten 22:40 Cardinal Burns 23:30 By Any Means

Discovery

Go 301/Melita 400 06:00 How Do They Do It? 06:30 Fast N’ Loud 07:30 How It’s Made 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Carspotting 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 20:00 The Island with Bear Grylls 21:00 Naked and Afraid 22:00 Running Wild With Bear Grylls 23:00 Tethered

Melita More

Melita 315 22:45 AMERICAN GODS Ibis tells the story of Essie, an Irish girl sentenced to transportation who used to leave offerings to the leprechauns in exchange for good luck. On the ship to America, she seduces the ship captain and persuades him to take her to London. There she becomes a thief; but she is caught after forgetting an offering. Pregnant and transported to America again, she marries her master who, upon his death, leaves her in charge of his farm.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:30 Beau Brummell 09:20 The Big Sleep 11:10 Somebody Up There Likes Me 13:00 The Wrath of God 14:50 Bells Are Ringing 16:55 Vengeance Valley 18:30 TCM Presents Under the Influence 19:00 Sweet Bird of Youth 21:00 Shaft 22:45 The Toast of New Orleans

AMC

Go 702 / Melita 312 07:10 Soda Cracker 08:40 Foreign Intrigue 10:20 Star Files 10:35 The Satan Bug 12:30 The Chaperone 14:15 Inside Out 15:50 Dark Horse 17:30 Deadly Swarm 19:00 The Night Manager 19:45 Interzone 21:15 Who’ll Stop the Rain? 23:20 Enemy Territory

GO Stars

Go 150 07:50 Sing 09:45 Swallows and Amazons 11:25 Beauty And The Beast 13:35 Transformers: The Last Knight 16:10 Life 17:55 Into the Wild 20:30 The Big Bang Theory 21:00 Wonder Woman 23:30 Nocturnal Animals 01:30 Transformers: The Last Knight 04:05 Beauty And The Beast 06:15 Sleight 07:50 CLOSE

Melita More

Melita 315 08:30 The Big Bang Theory 09:00 Chicago P.D. 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Criminal Minds 12:30 MOM 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Originals 16:45 The Fosters 17:30 Grey’s Anatomy 18:15 Days of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Amazing Race 21:30 The Young Pope 22:45 American Gods 23:30 2 Broke Girls

GO Stars WONDER WOMAN

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Nicole tells Eric what they shared that night in the Titian basement has to stay between them, but Eric tells Nicole he loves her; Serena meets with Xander; Abigail will have to wait another 3-5 weeks before a paternity test can be done; Will’s compassionate with Sonny, who is dealing with the news of his parents’ pending divorce. 29


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

IT-TLIETA920 MARZU IL-ĦADD TA'TA’ NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Gadgets 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph 18:00 NEWS 18:15 Illum ma’ Steph 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Pagna minn Ktieb 20:00 Ahbarijiet 20:50 ĦOBBNI FTIT 22:00 Headline News 22:10 Dissett 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:30 Knots 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker 14:30 Xift 16:30 Euronews 17:00 Irkant 17:30 Valletta 18:00 Pudinu u Shabu 18:30 3 Pointer 19:00 Tigrijiet Biss

19:30 Fil-Gnien ma’ Melo 20:00 International Day of Happiness 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Mea 21:00 Dwarna 22:00 Sports Headline News 22:05 Skjetti 23:05 Umani 23:35 News In English 23:40 Sports News 23:50 BOV Premier - Hibs - Lija

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Popcorn (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:40 Ondroad (r) 09:15 Espresso 11:30 Indhouse (r) 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:30 Telebejgħ 17:30 Dak li jgħodd 18:30 Pjazza 20:00 ONE News 20:15 PrimeTime 20:35 PUPAZZ 21:30 Gateway to Mister & Miss World Malta 22:30 Żona Sport (r) 23:05 Malta u L-Unjoni Ewropea 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejl

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r) 09:00 NET Live (r) 10:15 Telebejgħ

12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 Road Trip The Virtu Ferries Adventure 21:45 NET News 21:50 Sport Extra 22:20 Flusek (ripetizzjoni) 23:00 NET News 23:30 Xandiriet matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 X’Laqatni 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Belle Donne 09:30 Don’t Stop Me Now 10:30 F Minuta 10:31 Attwali 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 18:00 F Minuta 18:01 Kollox Bla Kulur 19:30 Ejjew Għandi 20:00 X’Hemm Ġdid 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 21:00 F Living Show 01:00 Attwali 02:30 X’Laqatni 04:00 Don’t Stop Me Now 05:00 Vetrina

Smash

Go 106/Melita 105 08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Telebejgh

ĦOBBNI FTIT TVM FID-20:50 Luca għadu l-isptar, filwaqt li Melanie tħejji strateġija oħra biex takkwista lura lil Zach. Issa qed tipprova titħabbeb ma’ Claire, imma ta’ tfajla makkaka li hi Claire tinduna x’inhi tagħmel Melanie. Cathy tibda l-provi bħala preparament għallfilming tad-drama li ser tipproduċi Monkey Media. Sue turi lil Max bl-intenzjonijiet ċari tagħha. 30

14:20 14:50 16:10 17:10 17:50 18:15 18:40 19:00 19:30 20:00 20:50 21:30 22:00 22:30 23:30

Erga’ Lura Dokumentarju Good Food Everyday Erga Lura Foreign News Music Videos Foreign News 7News Widnet il-Baħar CNI Good Food Everyday Dokumentarju 7News Dokumentarju 7 News

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Sei Mai Stato Sulla Luna? / Ever Been to the Moon? Film Taljan 2015 b’Raoul Bova, Liz Solari. 23:30 Porta a Porta

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:40 Castle 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 Hawaii Five-0 23:40 Sbandati 01:10 Rai Cultura 01:45 Cavalli Film 2011

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24

06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Ritratti: Luigi Tenco 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Cartabianca 24:00 Lineanotte 00:10 TG Regione

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Monk 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:50 Pillars of the Sky Film 1956 b’Jeff Chandler Maħruġ ukoll bl-isem The Tomahawk & The Cross 18:55 Tg4, Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Dalla Vostra Parte 21:15 The Great Match Film 2013 b’Sylvester Stallone, Kim Basinger, Robert de Niro 23:55 Ali Film 2001 b’Jamie Foxx, Jon Voight (01:40 TG4 Night News)

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 L’Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

IT-TLIETA 20 TA’ MARZU ILLUM FUQ IL-CABLE TV

PUPAZZ ONE FIT-20:35 Paul Rizzo jgħix ħajja doppja. Kien iżomm sigriet. Ħajtu jgħixha waħdu ... Imma Rebecca issa qrib ħafna tiegħu u l-fatt li missierha Bernardo hu l-moħħ wara dak kollu ħażin fl-istorja, ġiegħlu jħossu aktar komdu biex jikxef l-istorja kollha magħha. Xi tkun ir-reazzjoni ta’ Rebecca għal dan kollu? 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 L’Isola dei Famosi 00:30 Supercinema 01:00 TG5 - Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Little Prince Cedric 07:20 Sui Monti con Annette 07:45 Georgie 08:10 Mila e Shiro 08:35 Chicago Fire 10:25 Chicago P.D. 11:25 House, M.D. 12:25 Studio Aperto 13:00 L’Isola dei Famosi 13:05 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 New Girl 16:15 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 18:00 Two & A Half Men 18:25 Love Snack 18:30 Studio Aperto 19:15 L’Isola dei Famosi 19:25 Mai Dire Isola 19:35 C.S.I. Miami 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Fast & Furious Film 2009 b’Vin Diesel, Paul Walker 23:30 Torque Film 2002 b’David Arquette, Scarlett Johansson 01:20 Dexter 02:25 Studio Aperto 02:40 Premium Sport 03:05 Media Shopping

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:40 Ultime dall’Isola 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 Everwood 17:50 The Night Shift 19:50 Uomini e Donne 21:10 Hello, It’s Me Film 2015 b’Kellie Martin 23:10 Ultime dall’Isola 00:35 Basta Poco 01:05 Ultime Dall’Isola 01:15 L’Isola dei Famosi Extended Edition

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Antiques Roadshow 07:45 Bargain Hunt 08:30 Doctors 09:00 EastEnders 09:30 Keeping Up Appearances 10:00 Dickensian 10:25 The Musketeers 11:20 New Tricks 12:10 Antiques Roadshow 13:05 Bargain Hunt 14:35 Keeping Up Appearances 15:05 Dickensian 15:30 The Musketeers 16:25 New Tricks 17:15 Doctors 17:45 EastEnders 18:15 Antiques Roadshow 19:05 The Musketeers 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Spooks 21:50 Unforgottenn.

22:40 Cardinal Burns 23:30 By Any Means

Discovery

Go 301/Melita 400 06:00 How Do They Do It? 06:30 Fast N’ Loud 07:30 How It’s Made 08:30 How Do They Do It? 09:00 Storage Hunters UK 09:30 Storage Hunters 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Gold Rush 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars . 18:00 Wheeler Dealers 20:00 Gold Rush. 21:00 Railroad Australia 22:00 Demolition Man 22:30 Demolition Man 23:00 Heavy Rescue

Melita More

Melita 315 21:30 CHICAGO FIRE When a turf war escalates, members of truck and squad find themselves caught in the middle as unsuspecting hostages when a group of armed gang members take cover and assume control over Firehouse 51.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:40 Bells Are Ringing 09:40 Valley of the Kings 11:05 The Split 13:00 Young Bess 14:50 Rogue Cop 16:50 Tribute to a Bad Man 19:00 Sitting Target 20:30 The Shop Around the Corner 22:05 Viva Las Vegas 23:30 Captain Sindbad

AMC

Go 702 / Melita 312 07:05 Dark Horse 08:40 The Satan Bug 10:30 Wrongfully Accused 11:55 Hell Boats 13:30 The Scapegoat

15:15 Washington Square 17:10 Play the Game 19:00 WITHOUT YOU I’M NOTHING Comedian Sandra Bernhard reprises her one-woman show of monologues and performance art, in a nightclub setting. 1990 20:30 At First Sight 22:35 Mom

GO Stars

Go 150 07:50 Life 09:35 Wonder Woman 12:00 The Eagle 13:55 Get Low 15:45 Flower Shop Mystery: Dearly Depotted 17:15 Forsaken 18:45 Sleepless 20:30 Will and Grace 21:00 Taken 21:50 Band Aid 23:30 Neighbours 2: Sorority Rising 01:00 The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist 03:10 Band Aid 04:45 The Eagle 06:40 Flower Shop Mystery: Dearly Depotted

Melita More

Melita 315 08:30 The Big Bang Theory 09:00 Hit The Floor 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Supernatural 12:30 2 Broke Girls 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Devious Maids 16:45 Person Of Interest 17:30 Switched At Birth 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Suits 21:30 Chicago Fire 22:15 Psych 23:00 MOM 23:30 The Amazing Race 00:15 The Fosters

AMC WITHOUT YOU I’M NOTHING

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Serena hears Nicole ask Eric to promise he won’t tell Daniel what almost happened between them; Xander threatens Serena, and Daniel stops the argument before it goes too far; Theresa Anne, and Anne’s friend set up the nanny cam to make Hayley look bad; JJ approaches Kyle, saying he might be interested in doing business but only if Kyle stays away from Paige; Eve sees Paige and Jennifer talking and is upset Paige can forgive Jennifer but not her so Eve continues her plan to get even with Jennifer. 31


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 21 TA’ MARZU IL-ĦADD 9 TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Proprjeta’ Malta 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:400 Cirkostanzi 19:20 Skjetti 19:40 Kultura News 19:45 Super 5 20:00 NEWS 20:50 Benjamin 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 UMANI 22:40 Tertuqa 35 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 08:00 Tigrijiet Biss 08:30 3 Pointer 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker 14:30 Xift 16:30 Euronews 17:00 Ninvestigaw x’qed Nieklu 18:00 Puffle Town 18:30 Knots 19:00 Rugger 19:30 Mill-Qarcilla sas- Salib 20:00 World Cup Review

20:25 20:30

Programme Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Manwela

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 07:30 ONE News 07:45 Pjazza 08:40 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Better Living (r) 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:55 Brussels Calling 17:30 Perfect Match 18:30 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Division 7 21:45 Arena 23:00 Roadway (r) 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejl

NET

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET News 18:10 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live

20:45 21:45 21:50 22:20 23:00 23:30

Iswed fuq l-Abjad NET News Fejn Ghexna Sport Extra (r) NET News Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 Attwali 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 X’Laqatni 09:30 Fuq it-Taraġ tazZuntier 10:30 F Minuta 10:31 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Żona Ambjent 17:00 Portmoni 17:30 Overcomer’s Voice 18:00 F Minuta 18:01 Belle Donne 19:30 Vetrina 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 21:00 F Living Show 01:00 Simbiosi 02:30 Esperjenza 04:00 Don’t Stop Me Now 05:00 Vetrina

Smash

Go 106/Melita 105 06:45 Erga’ Lura 07:45 7 News 08:00 Habbejtek 08:50 Good Food Everyday 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Telebejgh 14:20 Erġa’ Lura 14:50 Dokumentarju 16:10 Good Food Everyday 17:10 Foreign News

UMANI TVM FL-22:10 Maria Muscat tittratta l-istorja ta’ Denise Spinoche li s-sena li għaddiet lewwel wild tagħha Thomas twieled bi sfidi kbar ta’ saħħa iżda din l-omm qalbiena xorta tibqa’ pożittiva u ma taqta’ qalbha qatt. Storja oħra nteressanti llum hija fuq Christian Muscat, ġurnalist sportiv li kien is-seminarju.

32

17:50 Music Videos 18:50 Prof Edward Scicluna 18:40 Foreign News 19:00 7News 19:30 Good Food Everyday 22:00 7News 22:30 Documentarju 23:30 7 News

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 David di Donatello 2018 Imexxi Carlo Conti 24:00 Porta a Porta 01:20 TG 1 Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:40 Castle 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 Il Cacciatore 23:15 Lo Squadrone 00:15 Sulla Via di Damasco 00:45 After Life Film 2009 b’Liam Neeson

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto

11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 La Corsa de l’ORA 16:20 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Chi La Visto? 24:00 TG3 Linea Notte 01:05 Rai Cultura

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Monk 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:40 The Miracle of Our Lady of Fatima Film 1952 b’Gilbert Roland 18:55 Tg4, Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Partita Mundial Italja - Resto del Mondo Bis-sehem ta’ eksplejers li jinkludu lil Batistuta, Aldair, Toni, Perrotta, Candela, Di Natale, Toldo, Cordoba, Tare u Zanetti. 22:45 Thirteen Days Film 2000 b’Kevin Costner, Bruce Greenwood (01:10 TG4) 02:00 Media Shopping 02:15 Diana Ross Live 1989

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 L’Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 21 TA’ MARZU ALL ROADS LEAD TO ... CANALE 5 FID-21:10 Raoul Bova, Claudia Cardinale, Sarah Jessica Parker u Rosie Day f’dan il-film li se jixxandar għall-ewwel darba fuq it-TV Taljan. Il-ġrajja ta’ mara li tingħaqad mal-eks maħbuba tagħha wara li bintha, li jkollha karattru ribelluż, taħrab ma’ omm l-eks maħbub tagħha. Direttur: Ella Lemhagen 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 ALL ROADS LEAD TO ROME Film 2015 b’Raoul Bova, Claudia Cardinale, Sarah Jessica Parker 23:10 Matrix 01:25 TG5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Little Prince Cedric 07:20 Sui Monti con Annette 07:45 Georgie 08:10 Mila e Shiro 08:35 Chicago Fire 10:25 Chicago P.D. 11:25 House, M.D. 12:25 Studio Aperto 13:00 L’Isola dei Famosi 13:05 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 New Girl 16:15 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 18:00 Two & A Half Men 18:25 Love Snack 18:30 Studio Aperto 19:15 L’Isola dei Famosi 19:25 Mai Dire Isola 19:35 C.S.I. Miami 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Le Iene Show 00:45 Mai Dire Isola 01:15 Significant Mother 01:45 Dexter 02:45 Studio Aperto 03:00 Premium Sport 03:25 Media Shopping

03:40 Yu-Gi-Oh! 06:05 Finalmente Soli

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:40 Ultime dall’Isola 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 Everwood 17:50 The Night Shift 19:50 Uomini e Donne 21:10 L’Isola dei Famosi 00:55 Ultime dall’Isola 01:05 L’Isola dei Famosi Extended Edition 04:15 Media Shopping 05:10 Il Segreto

BBC

Go 301/Melita 300 08:25 Doctors 09:00 EastEnders 09:30 Keeping Up Appearances 10:00 Dickensian 10:25 The Musketeers 11:15 New Tricks 12:10 Antiques Roadshow 13:00 Bargain Hunt 14:30 Keeping Up Appearances 15:00 Dickensian 15:30 The Musketeers 16:20 New Tricks 17:15 Doctors 17:45 EastEnders 18:15 Antiques Roadshow 19:05 The Musketeers 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Mad Dogs 21:45 The Interceptor

22:35 Him & Her

Discovery

Go 301/Melita 400 06:00 How Do They Do It? 06:30 Fast N’ Loud 07:30 How It’s Made 08:30 How Do They Do It? 09:00 Storage Hunters UK 09:30 Storage Hunters 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Alaskan Bush People 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Fast N’ Loud 21:00 Wheeler Dealers 22:00 Street Outlaws 23:00 Fast N’ Loud: Demolition Theater

ILLUM FUQ IL-CABLE TV Browning. Starring Norma Melita More Shearer, Fredric March. Melita 315 20:45 THE ORIGINALS Davina is recruited by Aya to help the Strix witches probe the dead Ariana’s mind for information leading to the weapon to kill the original vampires. Klaus ends up in a standoff with an unlikely foe when a white oak weapon that could destroy the Mikaelsons falls into Camille’s hands which she and Vincent offer to bargain to use to their own advantage.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:20 Rogue Cop 08:50 Tribute to a Bad Man 10:25 The Yearling 13:00 The Women 15:10 Take Me Out to the Ball Game 16:40 Kelly’s Heroes 19:00 Two Weeks in Another Town 20:45 THE BARRETTS OF WIMPOLE STREET Elizabeth Barrett’s tyrannical father has forbidden any of his family to marry. Nevertheless, Elizabeth falls in love with the poet Robert

(1934) 22:30 A Streetcar Named Desire

AMC

Go 702 / Melita 312 06:55 Washington Square 08:50 Wrongfully Accused 10:15 The Bounty Hunter 12:05 A Home of Our Own 13:50 The Misfits 15:55 Stanley & Iris 17:35 Taken in Broad Daylight 19:00 White House Down 21:10 L.A. Confidential 23:25 Star Files 23:40 Lifeforce

GO Stars

Go 150 08:10 Get Low 09:55 Absolutely Fabulous 11:25 Reversion 12:50 Why Him? 14:45 Miss You Already 16:40 The A-Team 18:40 Freeheld 20:30 Superstore 21:00 Captain America: Civil War 23:30 Manchester By The Sea 01:50 Miss You Already 03:45 Freeheld 05:35 Reversion

Melita More

Melita 315 08:30 The Big Bang Theory 09:00 Psych 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Grey’s Anatomy 12:30 VEEP 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Amazing Race 16:45 Suits 17:30 Supernatural 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Originals 22:30 Criminal Minds

TCM THE BARRETTS OF WIMPOLE STREET

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Serena listens in as Nicole demands Eric answer her question about whether or not he’s going to tell Daniel anything; Nicole and Serena get into an argument again but are this time stopped by Aiden; Hope joins Aiden for a very romantic overnight at a country inn to celebrate the anniversary of when they first realized they cared for one another; Eric invites Eve back to his place, and they end up 33


GWIDA MILL-11 SAS-17 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦAMIS922 TA’ MARZU IL-ĦADD TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Awtokura 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Ħbieb u Għedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:35 Kultura News 19:40 Mafkar 20:00 NEWS 20:50 Xtra 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Venere 22:40 Paqpaq Lifestyle 23:15 NEWS 23:30 Ħbieb u Għedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Mill-Qarcilla sas-Salib 08:30 Sport Ghawdex 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker 14:30 Xift 16:30 Euronews 17:00 Animal Diaries 17:50 Paqpaq On Test 18:00 Annedriods 18:30 GFA Roundup

19:00 Motorsmt 19:30 Mixage 20:00 Laparelli sa Piano 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Ħobbni Ftit

15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 SANTA MONIKA 21:45 NET News 21:50 Iswed fuq l-Abjad (r) 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal matul il-lejl

16:00 17:10 17:50 18:50 19:00 19:30 20.30 20.50 22.00 22.30

ONE

F Living

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 092:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Soliti Ignoti 21:25 Don Matteo 23:50 Porta a Porta 01:20 TG1 Notte

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 07:00 Żona sport (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:45 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Pink Panther (r) 12:10 Telebejgħ 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Popcorn 16:55 Telebejgħ 17:30 Aroma Kitchen 18:35 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Ilsien in-Nisa 22:35 Beltin (r) 23:05 Prijorita’ Malta (r) 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet għal bil-lejl

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r) 09:00 NET Live (r) 10:15 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET

Go 106/Melita 108 05:30 Esperjenza 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Attwali 09:30 X’Hemm Ġdid 10:00 Bidla Pożittiva 10:30 F Minuta 10:31 Kollox Bla Kulur 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 18:00 F Minuta 18:01 X’Laqatni 19:30 Bidla Pożittiva 20:00 Ejjew Għandi 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 21:00 F Living Show 01:00 Esperjenza 02:30 Attwali 04:00 Fuq it-Taraġ tazZuntier 05:00 Vetrina

Smash

Go 106/Melita 105 08:00 Habbejtek 09:00 Filghodu ma’ Chris 10:00 Good Food Everyday 10:50 Telebejgh 14:50 Erġa’ Lura 15:00 Dokumentarju

BEAUTIFUL CANALE 5 FIS-13:40 Bill jipprova jikkonvinċi lil Thomas biex jitlaq lil Sally u anki l-kumpanija Spectra biex minflok jibda ħajja ma’ Caroline. Iżda Thomas ma jridx jisma’ minnu. Caroline tgħid lil Sally li hija tħobb lil Thomas. Iżda Sally turiha biċ-ċar li mhix lesta li ċċedi u hija determinata li tibqa’ miegħu. Quinn tipprova tikseb il-maħfra ta’ Steffy. 34

Good Food Everyday Erga Lura Foreign News Edward Scicluna 7News Good Food Everyday Dokumentarju Good Food Everyday 7 News Metrodome

Rai Uno

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:40 Castle 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 The Voice of Italy Imexxi: Costantino Della Gherardesca Ġurija: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia 23:35 Stracult Live Show 01:00 Lawless Film 2012 b’Tom Hardy, Shia LeBeouf

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e

Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:05 Last Action Hero Film 1993 b’Arn old Schwarzenegger. 23:20 Ossigeno 24:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Monk 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:35 Guns for San Sebastian Film 1968 b’Anthony Quinn, Charles Bronson 18:55 TG4; Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Dalla Vostra Parte 21:15 Quinta Colonna 00:30 Il Commissario Schumann 01:25 TG 4 News 02:15 Bersaglio Altezza Uomo Film 1979 b’Luc Merenda 03:50 Come Eravamo

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 BEAUTIFUL 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 L’Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-11 SAS-17 TA’ MARZU 2018

SANTA MONIKA

IL-ĦAMIS 22 TA’ MARZU ILLUM FUQ IL-CABLE TV 10:40 The Beautiful

NET FID-20:45 Martha hija impressjonata b’dak li tara u determinata li lil Ramona żżommha qribha. X’inhu l-pass li jmiss filpjan ta’ Marthese? Min huma Kelly u Trudy? Vince dahru mal-ħajt hekk kif Martha tkompli turi snienha. Veronika tgħir għall-ħbiberija li qiegħda tinbet bejn Catherine u Graziella.

17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Tiramisu’ Film Taljan 2016 b’Vittoria Puccini 23:25 Maurizio Costanzo Show 01:25 X-Style 01:55 TG5 - Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Little Prince Cedric 07:20 Sui Monti con Annette 07:45 Georgie 08:10 Mila e Shiro 08:35 Chicago Fire 10:25 Chicago P.D. 11:25 House, M.D. 12:25 Studio Aperto 13:00 L’Isola dei Famosi 13:05 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 New Girl 16:15 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 18:00 Two & A Half Men 18:25 Love Snack 18:30 Studio Aperto 19:15 L’Isola dei Famosi 19:25 Mai Dire Isola 19:35 C.S.I. Miami 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Fantastic Four Film 2015 b’Miles Teller 23:25 Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life Film 2003 b’Angelina Jolie 01:40 Dexter

02:35 Studio Aperto 02:55 Premium Sport

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:40 Ultime dall’Isola 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 Everwood 17:50 The Night Shift 19:50 Uomini e Donne 21:10 Another Cinderella Story Film 2008 b’Selena Gomez, Jane Lynch 23:15 Uomini e Donne 00:45 Ultime dall’Isola 00:55 L’Isola dei Famosi Extended Edition

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Antiques Roadshow 07:45 Bargain Hunt 08:30 Doctors 09:00 EastEnders 09:30 Keeping Up Appearances 10:00 Dickensian 10:25 The Musketeers 11:20 New Tricks 12:10 Antiques Roadshow 13:00 Bargain Hunt 14:35 Keeping Up Appearances 15:10 Dickensian 15:35 The Musketeers 16:30 New Tricks 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Bargain Hunt 19:05 The Musketeers 20:00 Doctors

20:30 EastEnders 21:00 Stella. 21:45 Ordinary Lies 22:40 Hunderby 23:30 Whitechapel

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Naked and Afraid 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 MythBusters 21:00 Heavy Rescue 22:00 Blowing Up History 23:00 Space Dealers

Melita More

Melita 315 20:45 THE FOSTERS Stef’s mother comes for a visit and announces that she’s engaged. Mariana suggests their backyard for a venue. Stef reluctantly agrees to hold their ceremony there in a matter of days, however, she is shocked when her mother tells her that she needs help getting out of the engagement.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:05 The Women 08:10 Kelly’s Heroes 10:30 Some Came Running 12:50 Skyjacked 14:35 Westworld 16:00 Spinout 17:35 Valley of the Kings 19:00 Scarecrow 20:55 The Treasure of the Sierra Madre. 23:30 Scarecrow

AMC

Go 702 / Melita 312 06:35 The Misfits 08:40 Stanley & Iris 10:25 Star Files

Country 12:40 Some Girls 14:10 Going Bananas 15:45 The Reunion 17:20 Impasse 19:00 Fear the Walking Dead 20:40 Spellbinder 22:20 New Year’s Evil 23:45 You So Crazy

GO Stars

Go 150 07:00 Why Him? 08:55 The A-Team 10:55 Captain America: Civil War 13:25 The Man Who Knew Infinity 15:15 Murder She Baked: A Peach Cobbler Mystery 16:45 Shaun the Sheep: The Movie 18:15 Rules Don’t Apply 20:30 The Middle 21:00 The Good Doctor 22:00 The Factory 23:45 Sausage Party 01:15 Room 03:15 Murder She Baked: A Peach Cobbler Mystery 04:50 The Good Doctor 05:50 Rules Don’t Apply 08:00 CLOSE

Melita More

Melita 315 08:30 The Big Bang Theory 09:00 Person Of Interest 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Hit The Floor 12:27 MOM 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Criminal Minds 16:45 The Originals 17:30 Chicago Fire 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Fosters 21:30 VEEP 22:00 Switched At Birth 22:45 Devious Maids 23:30 Psych 00:15 Supernatural 01:00 Grey’s Anatomy 01:45 2 Broke Girls

GO Stars MURDER SHE BAKED: A PEACH COBBLER

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Abigail discovers that the home pregnancy test she left in the wastebasket is missing, but Hope tells her she was the one that found the box not Ben; Clyde shows up at the apartment and finds Abigail with Hope; Clyde overhears Stefano tell Chad his motive in wanting to see Chad and Abigail together; Will confesses to Marlena his lame attempt to get Sonny to see Paul and Derrick together at the picnic; Kate and Paul have a business meeting; Adrienne 35


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-11 SAS-17 TA’ MARZU 2018

IL-ĠIMGĦA 23 NOVEMBRU MARZU IL-ĦADD 9 TA' TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Mill-Qarcilla Sas-Salib 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:15 Illum ma’ Steph 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Grand Lottery 20:00 NEWS 20:50 Xarabank 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Xarabank 22:50 TELEDRAMMI: NOSTALĠIJA U TIFKIRIET 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Umani 11:30 WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker 14:30 Xift 16:30 Euronews

TELEDRAMMI

17:00 Dwarna 18:00 Puffle Town 18:30 Sports Panorama 19:45 Paqpaq Lifestyles 20:15 DOC 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Premju Għall-Arti: Serata tal-Unuri Xandira diretta 22:00 Sport Headline News 22:05 Malta u lil Hinn Minnha 23:35 News in English 23:40 Sports News 23:50 Skjetti

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 07:00 Esperti (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:45 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Perfect Match (r) 12:30 ONE News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Żona Sport 17:30 Indhouse 18:30 One Week 19:30 ONE News 20:15 PRIME TIME 20:35 Pjazza il-Gimgħa 22:00 Amber: Out & About 22:10 Kick Off 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejl

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 08:45 NET Live Ripetizzjoni 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News

15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET News 18:10 NET Live 18:50 Flusek 19:30 NET News 19:30 NET News 20:15 Net Live 20:45 Meander Arti u Kultura 21:15 Replay (21:45 NET News) 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 Kollox Bla Kulur 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Belle Donne 09:30 KC 10:30 F Minuta 10:31 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 18:00 F Minuta 18:01 Attwali 19:30 Portmoni 20:00 X’Hemm Ġdid 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 21:00 F Living Show 01:00 Belle Donne 02:30 Simbiosi 04:00 Bidla Pozittiva 04:30 Overcomer’s

Smash

Go 106/Melita 105 08:30 Habbejtek 09:00 Teleshopping Live 15:00 Dokumentarju

TVM FIL-22:50 Ripetizzjoni tal-programm li xxandar nhar it-Tnejn fuq TVM2 Kristu fl-Iżbarra b’direzzjoni artistika ta’ Mario Azzopardi u direzzjoni televiziva ta’ Charles Stroud hu t-teledramm tallum. Henry Zammit Cordina, Philip Mizzi, Lino Mintoff, Charles Stroud, Vince Palmier, Michael Sciortino, Josette Ciappara, Zepp Camilleri u Pawlu Mintoff fost l-atturi li jġeddu l-memorji.

36

16:10 17:10 17:50 18:15 18:40 19:00 19:30 20.30 21.00 22.00 22:30 23.30

Good Food Everyday Erga’ Lura Foreign News Bingo 75 Foreign News 7News Habbejtek Widnet il-Baħar Dokumentarju 7 News Dokumentarju Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150e 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 17:10 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Futbol: Italja - Arġentina Partita friendly 23:05 TV7 00:10 TG 1 - Notte 00:40 Cinematografo

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 09:55 Gli Imperdibili 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2 Si, Viaggare 14:00 Detto Fatto 16:40 Castle 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 NEMO Nessuno escluso 23:50 TG2 Punto di Vista 00:20 Rai Sport Calcio&Mercato 01:20 Appuntamento al cinema 01:30 Cleaner Film 2007 b’Samuel L. Jackson

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24

06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Gli Imperdibili 15:20 Last Cop 16:5 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Cyrano Imexxu Ambra Angiolini u Massimo Gramellini 24:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Monk 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:40 Hamburg Distretto 21 16:30 Always Film 1989 b’Richard Dreyfuss 18:55 TG4; Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Dalla Vostra Parte 21:15 Quarto Grado 00:30 Donnavventura 01:30 TG4 Night News

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 L’Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5


GWIDA MILL-11 SAS-17 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĠIMGĦA 23 TA’ MARZU ILLUM FUQ IL-CABLE TV

PRIME TIME ONE FIT-20:15 It-Tnejn il-kantanta Destiny. It-Tlieta Il-grupp Xarollu fejn se jdewquna l-mużika tagħhom. L-Erbgħa Attur komiku internazzjonali attwalment f’pajjiżna li qed iħejji proġett partikolari. Il-Ħamis Andrea Cassar ta’ Liquorish. Il-Ġimgħa Dr. Estelle Abela, b’karriera kulurita. Tkompli wkoll il-logħba fejn jintrebħu l-flus. 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Belle Film 2013 b’Matthew Goode 23:40 Matrix 01:350 TG5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Little Prince Cedric 07:20 Sui Monti con Annette 07:45 Georgie 08:10 Mila e Shiro 08:35 Chicago Fire 10:25 Chicago P.D. 11:25 House, M.D. 12:25 Studio Aperto 13:00 L’Isola dei Famosi 13:05 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 New Girl 16:15 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 18:00 Two & A Half Men 18:25 Love Snack 18:30 Studio Aperto 19:15 L’Isola dei Famosi 19:25 Mai Dire Isola 19:35 C.S.I. Miami 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Richie Rich Film 1994 b’Macauley Culkin 23:20 Superhero Movie Film 2008 bi Drake Bell, Sara Paxton 01:10 Dexter

La 5

Go 209 Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore

09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:40 Ultime dall’Isola 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 Everwood 17:50 The Night Shift 19:50 Uomini e Donne 21:10 Flirting With Forty Film 2008 b’Heather Locklear, Robert Buckley 23:10 Iron Woman 23:45 Uomini e Donne 01:00 Ultime dall’Isola 01:10 L’Isola dei Famosi Extended Edition 04:15 Media Shopping 05:10 Il Segreto 05:58 TGCom24

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Antiques Roadshow 06:55 Bargain Hunt 08:25 Doctors 08:55 EastEnders 09:25 Keeping Up Appearances 09:55 Dickensian 10:20 The Musketeers 11:15 Call the Midwife 12:10 Antiques Roadshow 13:00 Bargain Hunt 14:35 Keeping Up Appearances 15:05 Dickensian 15:30 The Musketeers 16:20 Call the Midwife 17:15 Doctors 17:45 EastEnders 18:15 Antiques Roadshow 19:10 Keeping Up Appearances 19:40 Doctors 20:10 Casualty 21:00 Strike Back 21:45 Orphan Black

22:30 Alan Carr: Chatty Man 23:15 Uncle 23:45 House of Fools

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Surviva. 13:00 Outback Truckers 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Outback Truckers 21:00 Alaska: The Last Frontier 22:00 Tesla’s Death Ray: A Murder Declassified 23:00 What on Earth?

Melita More

Melita 315 20:00 COLD CASE The Philadelphia homicide squad reopens the 2006 case of James Hoffman, a gifted seventeen-year-old boy who went missing, after a video clip of him is found on the Internet. When the victim’s remains are found, the team searches his school ...

08:05 The Beautiful Country 10:05 Stella 11:55 Hart’s War 13:55 The Whales of August 15:25 Mr & Mrs Bridge 17:30 Badge of Betrayal 19:00 For Better or for Worse 20:35 Diplomatic Siege 22:10 Land of Doom 23:35 Bugsy

TCM

GO Stars

Go 701 / Melita 310 06:30 Skyjacked 08:10 Westworld 09:35 Spinout 11:10 Where the Spies 01:30 Are Hit The Floor 13:00 Summer Holiday 14:30 The Yellow Rolls- Royce 16:30 Silk Stockings 19:00 The Three Musketeers 21:05 Thirty Seconds Over Tokyo 23:45 The Three Musketeers

AMC

Go 702 / Melita 312 06:30 The Reunion

Go 150 08:00 The Man Who Knew Infinity 09:55 Shaun the Sheep: The Movie 11:20 The Big Sick 13:20 Friends With Money 14:50 Murder She Baked: A Deadly Recipe 16:20 Hidden Figures 18:30 Assassin’s Creed 20:30 The Blacklist 21:15 Brigsby Bear 23:00 The Girl With The Dragon Tattoo 01:40 Easy A 03:20 Serena 05:10 The Blacklist 06:00 Hidden Figures 08:10 CLOSE

Melita More

Melita 315 09:00 The Fosters 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Switched At Birth 12:30 2 Broke Girls 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Chicago P.D. 16:45 Psych 17:30 Devious Maids 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Criminal Minds 21:30 Supernatural 22:15 Grey’s Anatomy 23:00 Game Of Thrones 00:15 The Originals 01:00 MOM

Melita More COLD CASE

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Abigail and Hope are interrupted by Clyde, who claims he’s there to fix the sink, but he’s more interested in finding out what’s going on with Abigail and Clyde finds a clue in the form of a prescription in her purse; Chad is invited to play basketball with Sonny, Will, Paul, Rafe and Ben; Kate offers a semi-sympathetic shoulder to Justin when Justin is upset about is divorce; Lucas supports an emotional Adrienne. 37


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

Illejla mexxi l-arloġġ siegħa ’l quddiem għall-Ħin tas-Sajf

IS-SIBT 24 IL-ĦADD 9 TA’ TA' MARZU NOVEMTVM

Go 101/Melita 10107:00 05:30 TVAM News 06:30 Laparelli sa Piano 06:45 Mafkar 07:00 Lenti 07:30 Proprjetà Malta 08:00 Mill-Qarcilla sas- Salib 08:30 Mea 09:00 Ghawdex Illum 09:30 Tertuqa 35 10:00 Madagascar 11:00 Venere 11:30 Paqpaq Lifestyle 12:00 NEWS 12:15 Awtokura 12:45 Sibtek 16:00 NEWS 16:05 Luxdesign 17:05 L-Irkant 17:35 Maltarti 18:00 NEWS 18:15 Gadgets 18:45 Animal Diaries 19;35 Paqpaq in Test 19:45 Lotto 20:00 NEWS 20:50 VIGILANTE 22:00 Headline News 22:05 Teledrammi Nostalġija u Tifkiriet 22:35 Mill-Qarċilla sas-Salib 23:05 Mafkar 23:30 NEWS 23:45 Madagascar

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 07:45 Sports Panorama 09:00 Sport Ghawdex 09:30 GFA Roundup 10:00 WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker

14:00 14:30 15:00 20:25 20:30 23:00 23:30 23:35 23:50

Tiġrijiet Biss 3 Pointer WSF Championships Xandira diretta tal-kampjonat talisnooker Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ Sanremo Junior Malta 2018 Xandira diretta Mixage News in English Sports News Benjamin

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Roadway (r) 07:30 ONE News 07:45 One Week (r) 08:30 Better Living 09:30 Żona Sport (r) 10:00 Indhouse (r) 11:00 Telebejgħ 11:30 Dak li jgħodd (r) 12:30 ONE News 12:35 Telebejgħ 13:05 Achieve (r) 14:00 Flimkien ma’ Nancy (r) 15:00 Popcorn (r) 15:30 ONE News 15:40 Arena (r) 17:00 Prijorita’ Malta 17:30 Pink Panther 18:15 Ondroad 18:45 Esperti 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:45 Arani issa 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejl

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Week & More (r) 09:00 Telebejgħ

BRU

12:00 12:05

NET News Road Trip The Virtu Ferries Adventure (r) 13:00 Viva Malta (r) 14:00 Sibt Flimkien (15:00 NET News) 16:30 Week & More (r) 17:00 Jekk Jogħġobkom 18:00 NET News 18:05 Wheelspin (r) 18:55 Immaġni 19:30 NET News 20:30 The Entertainers 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 X’Hemm Ġdid 06:00 F Living Show 10:00 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 10:30 F Minuta 10:31 Belle Donne 12:00 Vetrina 12:30 One Star Hotel 13:00 KC 14:00 Don’t Stop Me Now 15:00 Simbiosi 16:30 Overcomer’s Voice 17:00 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 18:00 F Minuta 18:01 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 18:30 Bidla Pożittiva 19:00 X’Hemm Ġdid 19:30 Żona Ambjent 20:00 Portmoni 20:30 F Minuta 20:31 Don’t Stop Me Now 21:30 Waħdek M’Intix 23:00 Belle Donne 00:30 Esperjenza 02:00 Attwali 03:30 X’Laqatni 05:00 Żona Ambjent

VIGILANTE TVM FID-20:50

Go 106/Melita 105 07:00 News 08:30 Habbejtek 09:30 Telebejgh 13:00 Good Food Everyday 14:00 Erga’ Lura 15:30 Dokumentarju 16:00 Politika 16:30 Malta u l-Unjoni Ewropea 17:00 Widnet il-Baħar 17:30 CN 18:40 Foreign News 19:00 7News 20:30 Good Food Everyday 20:50 Dokumentaju 21:30 Teleshopping 22.00 7 News 22.30 Film

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 Il Caffe di Rai Uno 06:55 Gli Imperdibili 07:00 TG1 07:05 Uno Mattina in Famiglia (08:00, 09:00 TG1) (09:30 TG 1 LIS) 10:45 Buongiorno Benessere 11:40 Easy Driver 12:15 Gli Imperdibili 12:20 Linea Verde 13:30 TG 1 14:00 Linea Bianca 15:00 Passaggio A Nord Ovest 15:55 A Sua Immagine 16:30 TG 1 16:45 Il Sabato Italiano 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Ballando con le Stelle (23:30 TG1 60 Secondi) 00:35 Top Tutto Quanto Fa Tendenza 01:10 TG 1 Notte

Rai Due F’dan l-episodju Azalea tiskopri verità tassew xokkanti: Djon huwa kap ta’ organizzazzjoni kriminali li fiha hemm imdaħħal xejn ħlief Cedric Hili! X’se tkun ir-reazzjoni tagħha issa li taf li l-boss tal-għarus tagħha James, u fuq kollox xi ħadd li kien ikkunsidrat ħabib, jaf ikun imdaħħal fil-qtil ta’ oħtha Valentina?

38

Smash

GO 202/Melita 151 06:00 Il Commissario Heidt 06:30 Rai Cultura 07:00 Two & A Half Men 07:40 African Cats 08:05 Sulla Via di Damasco 08:35 Rai Parlamento 09:05 La Nostra Amica Robbie 09:45 Il nostro amico Charly 10:35 Cani Eroi 11:00 Mezzogiorno in Famiglia 13:00 TG2 Giorno 13:25 Rai Sport Dribbling 14:00 Scorpion 14:50 Ice Skating Kampjonat Dini: Il-

finali 18:40 TG2 Flash 18:45 Sereno Variabile 19:35 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 -20.30 21:05 E’ Arrivata la Felicita Is-seba’ puntata 23:10 TG2 Dossier 00:30 TG2 Storie 01:45 Killer Women

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Inter- nazionale 08:00 Il Sabato di Tutta Salute 09:30 Mi Manda Rai Tre In+ 11:00 TGR Bell’ Italia 11:30 TGR Officina Italia 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TGR Settimanale 12:55 TGR Petrarca 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:45 TG3 Pixel 14:50 TG3 L.I.S. 14:55 TV Talk 16:50 Palazzo Vecchio 17:35 Senzo Comune 17:55 Gli Imperdibili 18:00 Per Un Pugno di Libri 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:15 Le parole della settimana 21:25 Ulisse 23:45 TG3 Nel Mondo 24:00 TG Regione 00:15 Un Giorno in Pretura 01:25 TG3 Agenda del Mondo 01:25 TG3 Chi e di Scena 02:00 Fuori Orario Jinkludi Stray Dogs Film 2013 Jixxandar bil-Ġappuniż, b’sottotitoli Taljani

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:45 Media Shopping 07:50 Modamania 08:30 The A-Team 10:40 Ricette all’ Italiana 11:30 Tg4 Telegiornale 12:00 Parola di Pollice Verde 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:40 Poirot: One, Two, Buckle My Shoe Film 1992 b’David Suchet 18:55 Tg4 Telegiornale; Meteo.it


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

IS-SIBT 24 TA’ MARZU LUPIN III: 7 DAYS RHAPSODY ITALIA UNO FIL-23:00 Il-films ta’ Lupin ikomplu u dan tal-lejla kien it-18-il wieħed u ħareġ fl-2008. Hawnhekk naraw lil Lupin f’tellieqa kontra l-ħin biex jisraq djamant li jkun viżibbli għal sebat ijiem biss u li jkun proprjetà tal-President il-ġdid tal-Istati Uniti. Id-djamant ikun ukoll fil-mira ta’ terroristi li jridu jibdlu ma’ bomba ... 19:34 19:50 20:30 21:15

L’Almanacco di Rete4 Tempesta d’Amore Dalla Vostra Parte Into the Sun Film 2005 bi Steven Seagal, M. Davis (21:58 TG 4) 23:30 Smokin’ Aces Film 2006 b’Ben Affleck 01:20 TG 4 News 01:45 Superclassifica Show Sanremo Story

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Supercinema 09:25 Baby Animals 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Amici di Maria 16:00 Verissimo 18:45 Avanti un Altro (19:40 TG5) 19:55 TG5 - Prima Pagina 20:00 TG5, Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:10 C’e’ posta per Te 00:25 TG5 Notte 01:30 Sei Forte Maestro

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 The Smurfs 07:30 Tweety & Sylvester 07:35 Once Upon A Time... Life 08:05 Cartoon Film 09:40 Superbike: GP tat-Tajlandia Gara 1 WSBK 11:00 Lethal Weapon 12:10 E-Planet 12:25 Studio Aperto 13:00 L’Isola dei Famosi 13:15 Sport Mediaset 13:50 Futurama 14:40 My Name Is Earl

15:45 The Middle 16:40 Superstore 17:30 Last Man Standing 18:30 Studio Aperto 19:00 L’Isola dei Famosi 19:30 Furry Vengeance Film 2010 bi Brooke Shields 21:10 Rio Cartoon Film 2006 23:00 LUPIN III: SEVEN DAYS RHAPSODY Cartoon Film 2006 01:00 Lupin The 3rd: Music & Revolution 01:30 Studio Aperto 01:45 Premium Sport 02:10 Fringe

11:55 Bargain Hunt 13:25 Casualty 14:15 EastEnders 16:15 Antiques Roadshow 17:05 Antiques Roadshow 18:00 Keeping Up Appearances 18:30 Keeping Up Appearances 19:00 Keeping Up Appearances 19:30 Atlantis 20:15 Atlantis 21:00 Alan Carr: Chatty Man 21:45 Uncle 22:15 Uncle 22:45 Live at the Apollo . 23:30 Alan Carr: Chatty Man

La 5

Discovery

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful: L’Album dei Ricordi 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:35 Beautiful 12:20 Basta Poco 13:00 L’Isola dei Famosi Extended Edition 21:10 Rosamunde Pilcher: The Love of Her Life Film Ġermaniż 2006 23:10 Flirting With Forty Film 2008 b’Heather Locklear, Robert Buckley 01:00 X-Style 01:35 L’Isola dei Famosi Extended Edition 04:45 Beautiful 05:10 Il Segreto 05:55 TG Com24

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Bargain Hunt 06:45 Antiques Roadshow 09:25 Doctors

Go 301/Melita 400 12:00 Fast N’ Loud 14:00 Gold Rush 16:00 Carspotting 17:00 Gear Dogs 18:00 Fast N’ Loud 19:00 Wheeler Dealers 20:00 Railroad Australia 21:00 Outback Truckers 22:00 Body Cam Cops 23:00 Heavy Rescue

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 11:10 Cold Heaven Melita More 12:45 633 Squadron Melita 315 14:20 Sweet Lies 20:45 MOM 15:55 Livin’ Large After Adam explains over 17:30 Midnight Stallion the phone why he backed out on their first date, Bonnie gives him another chance. They have a great time on their first real date and make plans to see each other again – until Christy soon learns from a work colleague that Adam was notorious for cheating on his girlfriends, and she doesn’t know how to break the news to Bonnie.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:20 The Yellow Rolls- Royce 09:15 Silk Stockings 11:10 Somewhere I’ll Find You 13:00 Sunday in New York 14:45 The Secret Partner 16:20 TCM Presents Under the Influence 16:50 Slither 18:25 TCM Presents Under the Influence 19:00 Splendor in the Grass 21:00 Sweet Bird of Youth 23:00 TCM Presents Under the Influence 23:30 Splendor in the Grass

AMC

Go 702 / Melita 312 07:20 The Whales of August 08:50 Mr & Mrs Bridge 10:55 Star Files

19:00 The Night Manager 19:45 Fear the Walking Dead 20:35 Fear the Walking Dead 21:25 Spirit Trap 23:00 Made in USA

GO Stars

Go 150 08:10 Easy A 09:45 Assassin’s Creed 11:40 The Smurfs 13:25 The Smurfs 2 15:10 The Intern 17:20 The Ottoman Lieutenant 19:15 Rise 20:10 S.W.A.T 21:00 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 2 Peter Quill and his fellow Guardians are hired by a powerful alien race, the Sovereign, to protect their precious batteries from invaders. When it is discovered that Rocket has stolen the items they were sent to guard, the Sovereign dispatch their armada to search for vengeance. As the Guardians try to escape, the mystery of Peter’s parentage is revealed. 2017 23:20 X-Men Apocalypse 01:50 Live By Night 04:05 The Ottoman Lieutenant 06:00 The Intern

Melita More Melita 315 08:30 The Amazing Race 09:15 Cold Case 10:00 Cold Case 10:45 Cold Case 11:30 Cold Case 12:15 Cold Case 13:00 Min Imissiu?! 14:15 Devious Maids 18:00 Suits 18:45 VEEP 19:15 The Originals 20:00 The Fosters 20:45 MOM 21:15 Hit The Floor 22:00 Chicago P.D.

GO Stars GUARDIANS OF THE GALAXY VOL2 39


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TELEVIŻJONI

GATEWAY TO MISS & MR WORLD 2018 WARA LI L-ĠIMGĦA L-OĦRA RAJNA L-BIDU TA’ GATEWAY TO MISS & MR WORLD MALTA FUQ ONE U BDEJNA NILTAQGĦU MAL-KONTESTANTI, INKOMPLU NINTRODUĊI AKTAR PARTEĊIPANTI FEMMINILI U MASKILI LI QED JIKKOMPETU GĦAL MISS U MR WORLD MALTA. Waqt il-programm jkun hemm esperti li jispjegaw fid-dettal trattamenti permezz ta’ features għal kulmin isegwi l-programm.

JEREMY PORTELLI Jeremy għandu 17-il sena. Bħalissa qiegħed jistudja fuq l-isport fir-raba’ livell. Jaspira biex jilħaq fil-livell ta’ fisjoterapista u trejner personali. Waħda milliktar affarijiet li jħobb jagħmel hija dik li jsajjar. Barra minn hekk iħobb ħafna l-futbol fost ħafna iktar sport. ’I quddiem jixtieq ikabbar il-karriera tiegħu fil-modelling.

ANGELICO BRIFFA Għandu 23 sena minn Ħal Qormi. Ġej minn familja ta’ sebgħa. Jaħdem ta’ shop manager u qed jiffoka fuq dan ix-xogħol biex jibni karriera f’din l-industrija. L-iktar ħaġa li tagħtih sodisfazzjon f’xogħlu hija li jara l-klijenti kuntenti. Iħobb jitħarreġ fil-ġimm, jisma’ l-mużika u jiżfen il-Latin u l-Jazz. Jixtieq jgħin lil nies vulnerabbli.

BENERICA LIA Benerica għandha 19-il sena mill-Mosta. Tiddeskrivi lilha nfisha bħala persuna pożittiva, avventuruża u ċajtiera. Qatt ma tieqaf tesperimenta fil-ħajja u temmen li għandek tgawdi l-ħajja kemm jista’ jkun. Iggradwat bħala professional make-up artist li hu l-pass li jmiss biex tilħaq l-ħolma tagħha. Dejjem xtaqet tkun mudella.

Nhar ta’ Tlieta fuq ONE fid-21:30 Bi preżentazzjoni ta’ Claudia Calleja, Gateway to Miss & Mr World huwa produzzjoni ta’ Sue Rossi@modelle International, esklussivament liċenzjati minn Miss World Jersey Ltd.

ERIKA D. DINGLI Erika għandha 22 sena u qed tistudja sabiex issir perit. Tikkunsidra lilha nfisha bħala persuna attiva ħafna. Tieħu gost tmur il-ġimm regolari malgħarus għax dan tqisu bħala mezz ta’ rilassament. Peress li tieħu sehem fid-drama lokali, kemm jista’ jkun tiprova tkun ta’ eżempju tajjeb, speċjalment għal oħtha ż-żgħira.

Ritratti: Bernard Polidano; Rtokk: Natasha Polidano bi prodotti Golden Rose; Xagħar Vitality grazzi għal Mark Stafrace u t-tim; Grazzi lil Styles Swimwear Centre

Fost il-features għal din il-ġimgħa waqt dan ilprogramm hemm laqgħat ma’ nies professjonali fejn jispjegaw trattamenti

Ser naraw sezzjoni ta’ moda b’ilbiesi moda għal dan l-istaġun waqt li Sue Rossi tagħtina informazzjoni fuq l-attivitajiet li se jsiru waqt ilfinali ta’ Miss World fiċ-Ċina.

Il-photoshoot li ssegwi waqt il-programm Gateway to Miss & Mr World 2018 tlaqqagħna ma’ Jeremy Portelli, Angelico Briffa, Benerica Lia u Erika Dingli. It-tim wara din il-photoshoot huwa Matt Hush (photographer), Martina Bugeja (mak-up artist) u Gary Westacott (stilista tax-xagħar). G

40

medestetiċi, il-kura taxxagħar u tal-gilda u kif insegwu dieta tajba ma’ xi eżerċizzju.


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

INTERNAZZJONALI

L-AGĦAR FIĊ-ĊINEMA FL-2017 Minn JOSEPH A CACHIA

ĠURNATA QABEL MA THE SHAPE OF WATER REBAĦ L-OSCAR GĦALL-AQWA FILM TAS-SENA L-OĦRA, F’LOS ANGELES SARET IĊ-ĊERIMONJA GĦALL-AGĦAR LI KIEN HEMM FIĊ-CINEMA FL-ISTESS PERJODU. FLOK L-ISTATWETTA OSCAR, HAWN JINGĦATAW STATWETTI LI JURU LAMPUN. FIL-FATT DAWN ‘L-UNURI’ JISSEJĦU THE GOLDEN RASPBERRY AWARDS. RASPBERRY F’DAN ILKAŻ HI SINJAL TA’ DISPREZZ GĦAX TIRREFERI GĦAL META WIEĦED JAGĦMEL ĦOSS BAXX B’XUFTEJH B’SINJAL TA’ FALLIMENT.

L-unuri ċinematografi l-oppost tal-Oscars

Il-grupp li jivvota biex jintagħżlu r-rebbieħa ( jew it-telliefa?) għandu 1,000 membru u hu magħmul minn kull Stat Amerikan, minbarra dak ta’ Montana) u minn 26 pajjiż minn madwar id-dinja. Bħalma wieħed jista jara l-aħjar film li mar ( jew l-agħar li mar?) kien The Emoji Movie li ħa erba’ unuri ( jew diżunuri?). Iżda bħala flus mar tajjeb ħafna għax biex sar sewa $50 miljun waqt li daħħal $200 miljun. Fifty Shades Darker rebaħ ( jew tilef) żewġ unuri, bl-attriċi Kim Basinger fuq quddiem nett. L-attur Tyler Perry rebaħ l-unur għall-agħar attriċi meta deher bħala mara fil-film Boo! 2: A Medea Holloween waqt li Tm Cruise ġarr l-unur ta’ diżunur għall-parti tiegħu fil-film The Mummy. Għall-ewwel dan il-film

kellha tinġibed parti minnu f’Malta imma l-pjan tħassar. IL-LISTA SĦIĦA L-Agħar Film The Emoji Movie L-Agħar Attriċi Tyler Perry f’BOO! 2: A Medea Halloween L-Agħar Attur Tom Cruise f’The Mummy

L-Agħar Attur f’Parti Sekondarja Mel Gibson f’Daddy’s Home 2 L-Agħar Attriċi f’Parti Sekondarja Kim Basinger f’Fifty Shades Darker L-Agħar Żewġ Atturi fl-Istess Film Żewġ Emojis (huma liema huma) f’The Emoji Movie

L-Agħar Sequel jew Idea Misruqa Fifty Shades Darker L-Agħar Direttur Anthony (Tony) Leondis għal The Emoji Movie L-Agħar Film li Tħobb li Tobgħod Baywatch L-Agħar Screenplay The Emoji Movie 41


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TAGĦRIF

SEED DANCE STUDIOS WINS BIG AT LIVORNO IN DANZA SEED DANCE STUDIOS, WHICH IS RUN BY ARTISTIC DIRECTOR MARISHA BONNICI, IS CURRENTLY CELEBRATING ANOTHER AMAZING PERFORMANCE AT LIVORNO IN DANZA IN ITALY – AN ANNUAL COMPETITION WHICH THIS YEAR SAW THE PARTICIPATION OF OVER 700 DANCE STUDENTS FROM ALL OVER THE WORLD. SEED’S ENTOURAGE, WHICH WAS MADE UP OF 25 DANCERS AGED BETWEEN EIGHT AND 16, BEAT OUT COMPETITION AND MANAGED TO PLACE FIRST THREE TIMES, SECOND FOUR TIMES, AND THIRD ONCE. “Maltese children are as talented as those of any other foreign nation, but we need to give them opportunities internationally to help them succeed in any area they wish to,” says Ms Bonnici. “It’s for that reason that, when we’re looking for competitions abroad, we first look at who will be judging them, as that helps us give the children the best possible opportunities that go beyond the competitions.”

Scholarship winners - ‘Fossils’ Choreography by Marisha Bonnici

this is also great for their future development and will help them to create contacts with some of the most influential people in the international dance world too.”

Among the many prizes collected by Seed’s students, there was a full three-week scholarship at Peridance New York, a scholarship to Livorno 2019, a group scholarship to AreaDanza Summer School, and various scholarships and invitations to DAF Roma, which is run by the world-famous, European choreographer Mauro Astolfi. Moreover, 10-year-old Lea Ellul Sullivan, who last year became Malta’s first-ever dancer to take part in the finals of the Young American Grand Prix (YAGP) in New York – the world’s most prestigious dance 42

Maltese dancers place first three times, second four times, and third once

competition – won the ‘Stella di Domani’ Award (the over-all award) in Livorno, and was granted a full, two-year scholarship at DAF Roma by Mr Astolfi himself, which she may redeem when older. “I couldn’t be prouder of our students; they

have worked so hard for this,” continues Ms Bonnici. “Having them place in the Top Three when there are dancers from as far afield as Russia, France, Greece and Japan, is amazing. But

These connections have already proven to be useful, with Ms July Wherlock from Ballettschule Theatre Basel conducting masterclasses at Seed on a yearly basis. Furthermore, this year, two of Ms Bonnici’s choreographies have been selected to be used in a workshop for children by Ms Astolfi. This success for Seed Dance Studios comes as Ms Bonnici prepares Lea to take part in the YAGP finals in New York for the second year in a row. G


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

SAĦĦA

QUALITY OF TREATMENT! A PATIENT VISITS THE CLINIC AND ASKS “DOTT‚ I CAME FOR A SECOND OPINION AS I NEED TO REPLACE A TOOTH WITH AN IMPLANT. MY DENTIST SAID HE CAN DO IT FOR ME AND HAVE A TOOTH PUT ON IMMEDIATELY. IT IS MY FRONT TOOTH SO I AM BIT CONCERNED ABOUT THE FINAL RESULT. WHAT ARE YOUR THOUGHTS ON THIS? THE DOCTOR SAYS “SINJURA, THIS IS TRUE, IT IS VERY EASY FOR AN IMPLANT TO HEAL. WHAT IS DIFFICULT IS TO ACHIEVE A VERY GOOD AESTHETIC RESULT THAT BLENDS IN WITH YOUR SMILE”

This simplified manner of speaking is a very common scenario. It is perfectly correct. The implant would heal to the bone quite easily but how good would the aesthetics be? Some patients are happy with the average joe implant-tooth to fill the gap. Others have higher expectations. A thorough assessment is a must: PATIENT FACTORS — General health — Habits — Budget — EXPECTATIONS EXTRA-ORAL FACTORS — Smile-line INTRA-ORAL FACTORS — Tooth shape/size — Gum — Bone Some of the above are obvious factors to weigh out prior to implant treatment. Health, history of serious illness and habits like smoking or drug-use decrease predictability of success. The smile-line is very important too. If the patient displays a high smile-line a lot of tooth and gum tissue will show on smiling and if not properly restored then the poor aesthetic result will be visible. If the smile-line is low then although all the defects will be covered up, they will affect the quality of hygiene as well as the long-term prognosis of the implant. The aesthetic result is highly dependent on the tooth, bone

Before treatment and gingiva. The tooth aesthetics depend on the choice and quality of the material used, the quality of the workmanship of the dental technician and the instructions given by the implantologist. The bone is something we talk about a lot. It is simple; in order to place an implant we need adequate bone quantity and quality. The best bone is our own and if more is needed, it may be obtained from other parts of our mouth. Alternate bone substitutes may be bought but are not of the same quality. Often indentations in the bony areas above the teeth are visible. If not filled, on smiling

After treatment

these would appear as hollow grooves. These grooves may be filled with both bone, and gum tissue. There are different gum types; thick fibrous or thin friable. The thick one is easier to use and more predictable while the opposite applies to the thin type. In recent years the role of gingival tissue has gained a lot of importance. Colour, level around the tooth, and the right architecture play vital roles in producing natural-looking gingival tissue. This surrounds the tooth and therefore contributes immensely

to the overall aesthetic result. In aesthetic anterior implant cases, more often than not we have to add gum grafts taken from the palate to increase the volume of gums. Artificial gum tissue may also be bought but is nowhere as good in quality to the patients’. So back to the initial point; placing an implant and crown to fill the gap is an easy enough affair. But if you are a patient with higher expectations then you would probably need to add bone or gum or both to achieve the best aesthetic result. Ask your Dentist!

A CASE STUDY A middle-aged lady wishes to change her bridge done ten years ago. From day one, she was never happy with the colour and overall aesthetics but never mentioned it to her dentist. She thought that it was as good as it could ever be.

With time the gum also receeded, exposing the metal margins of the bridge. The bridge was replaced with a non-metallic alternative material called zirconia and instead of being constructed in one chunky piece it was mostly separated into single crowns further improving the aesthetics.

DR JEAN PAUL DEMAJO Dental and Implant Surgeon 43


LIFESTYLE

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

Picture: Viewingmalta.com

EASTER TIME ON THE ISLANDS

FROM PICNICS IN THE GLORIOUS SPRING SUN AND RELIGIOUS EASTER CEREMONIES TO QUALITY TIME SPENT WITH LOVED ONES AT THIS TIME OF YEAR, MARTINA SAID EXPLORES THE VARIOUS THINGS TO DO DURING EASTER TIME ON THE ISLANDS. Easter time marks the arrival of spring, and with it beautifully mild weather before the summer heat kicks in. It’s also a

time when children are on Easter break from school and adults crave a spot of down time with their loved ones,

making it a perfect time of year to enjoy some of the simpler things in life. With the arrival of milder weather, there’s no

better outdoor activity than a picturesque walking route with Continues on page 46

45


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

LIFESTYLE Continues from page 45

This time of year calls for extended picnics in the countryside

WHAT’S ON IN EASTER WEEK 24-25 MARCH Jesus Christ Superstar Live Musical – Jesus Christ Superstar is a 1970 rock opera with music by Andrew Lloyd Webber and lyrics by Tim Rice. This widely popular musical will be staged at Teatru Astra in Gozo on 24th and 25th March, under the artistic direction of the London-based Hugh Wooldridge. Musical director for this production is Mro Sigmund Mifsud. For more information, visit www. teatruastra.org.mt

46

ment that portrays an authentic event that took place inside Malta’s major fortifications. The re-enactment portrays the inspection of Fort St Elmo and its garrison by the Grand Bailiff of the Order of the Knights of St John in charge of military affairs. During the re-enactment, actors kitted-out in their uniforms perform their military drill to demonstrate to the Grand Bailiff its state of readiness. www.visitmalta.com

25 MARCH San Andrea School Spring Fair – The San Andrea School spring fair will be held from 10.30am to 5pm on Sunday 25th March, and will offer activities for all the family to enjoy, including games, performances by the school’s choir, bouncy castles, face painting and so much more. There will also be stalls selling various items, in time for Easter and Mother’s Day. For more information, visit www.sanandrea. edu.mt

25 MARCH The Passion: Then and Now – In collaboration with the Għajnsielem Local Council and Fort Chambray Ltd, Għaqda Drammatika Għajnsielem will be presenting a performance entitled The Passion: Then and Now – a short narration in Maltese comparing the passion of Christ with the tragedies people are living today. The event will be held at Fort Chambray in Għajnsielem, Gozo, at 6pm, with a repeat performance in English at 7.30pm. Entrance is free.

25 MARCH In Guardia Parade – The In Guardia Parade is a re-enact-

25 MARCH-1 APRIL Holy Week & Easter – From Palm Sunday to Good Friday,

a week of solemn liturgical rites is observed, especially on Maundy Thursday and Good Friday, when many towns and villages across the islands commemorate the Passion of Christ through processions with statues carried by pallbearers. Many look forward to the festive mood of Easter Sunday, when figolli are cut and shared after an indulgent lunch. 31 MARCH-3 APRIL Easter Bazaar – Kummissjoni Ejjew Għandi is organising an Easter Bazaar between Saturday 31st March and Tuesday 3rd April from 8am till 2pm. The bazaar will be held at 72B, Fra Diego Home, Villambrosa Street, Ħamrun and all proceeds will be donated to Fra Diego. For more information, call on 2247 0900/7999 9024 1 APRIL Easter Sunday at Valletta Waterfront – An Easter egg hunt will be organised for young children, along with other entertainment on Easter Sunday at the Valletta Waterfront. For more information, visit www. vallettacruiseport. com

views of the stunning sea that surrounds us. Whether it’s spectacular cliffs, shrub land, fertile valleys or rural villages, there’s a suitable route for everyone. Head to Mellieħa, Dingli, Għar Lapsi, Fawwara, Wardija, the bays in the North, fishing villages along the southern coast or Delimara Point for a breath of fresh air, or to Gozo for rich countryside found at Ta’ Dbieġi, San Lawrenz, the Ġordan Lighthouse near Għasri, Ħondoq ir-Rummien and San Blas Valley. And let’s not forget Comino, which is also a great option to explore in the cooler months, when the lack of peak season sun worshippers makes it a tranquil and breath-taking place to walk. This time of year also calls for extended picnics in the countryside, complete with dishes of food (who doesn’t love a wedge of timpana on the grass and in the sun?), followed by tea and snacks, as well as plenty of activities for the young and old to enjoy – think bike rides along country lanes, hikes along rugged routes, kite-flying, frisbee throwing and lots of catch and hide-and-seek. If walking among nature is not your thing, there are plenty of other relaxing activities for you to enjoy. Plan a day at the spa with friends or loved ones and enjoy a pampering treatment followed by use of all the spa facilities you love. After you’ve worked up enough of an appetite, nothing will complete your day more Continues on page 49


LIFESTYLE

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

Continues from page 46 Picture: amaltesemouthfuls.com

than an easy lunch in the sun or tea with all the trimmings. If low-key quality time is what you’re after, gather your nearest and dearest for a fun cooking marathon ahead of Easter Sunday lunch – it will help take the load off your shoulders alone, and also serve as a perfect opportunity to catch up with each other over conversations in the kitchen. Children will be particularly enthusiastic about helping out with the making of figolli, biscuits or cakes, especially the decorating of their favourite Easter sweets, while licking the chocolate off their fingers and making a good old mess in the process. Of course, the kitchen isn’t the only place that should reflect the coming of Easter. Rather than wait for next Christmas to

come around as an excuse to decorate your home for a special occasion, make the most of Easter décor too, which you’ll find plenty of in home

furnishing shops and florists. Fresh flowers are always a lovely touch at this time of year, as are tasteful Easter bunny ornaments, Easter-inspired

chocolates placed in decorative plates around the house, as well as Easter trees featuring baubles that are reflective of this time of year. G

49


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TAGĦRIF

FESTIVAL TAL-KTIEB TA’ TLETT IJIEM FUQ IL-KAMPUS TAL-UNIVERSITÀ Minn AMY CAMILLERI, Għaqda tal-Malti - Università BEJN IL-21 U T-23 TA’ MARZU, L-GĦAQDA TAL-MALTI — UNIVERSITÀ SE ŻŻOMM L-APPUNTAMENT ANNWALI TAGĦHA GĦALL-FESTIVAL TAL-KTIEB FUQ IL-KAMPUS, FLIMKIEN MAL-KUNSILL NAZZJONALI TAL-KTIEB. FILWAQT LI FL-EWWEL JUMEJN L-ATTIVITAJIET JISPIĊĊAW FIT-15:00, FIT-TIELET U L-AĦĦAR ĠURNATA TAL-FESTIVAL L-ATTIVITAJIET JIBDEW FID-9:00 U JIBQGĦU GĦADDEJJIN SAD-21:00. Kull sena l-Festival ikollu kittieb/a barrani/ja bħala l-mistieden jew mistiedna speċjali. Din is-sena se jakkumpanjana l-awtur Sloven Jasmin B. Frelih, rebbieħ tal-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura. Huwa se jkollu tliet attivitajiet prinċipali: l-Erbgħa se jtella’ workshop fuq il-kitba kreattiva, il-Ħamis hu u l-kittieb Malti Immanuel Mifsud, li kellu xi xogħol tradott għallIsloven, se jkollhom diskussjoni dwar il-letteratura Jugoslava, u l-Ġimgħa Noel Tanti ser jintervista lil Frelih waqt attività inqas formali. Dawn it-tlett ijiem ippakkjati jibdew b’esebizzjoni u taħdita millillustratriċi Marisa Attard li se tkun qed tikkollabora ma’ HoASA. Din mhix l-unika għaqda studenteska li se tkun qiegħda tipparteċipa għaliex DESA se ttella’ żewġ attivitajiet; waħda fil-forma ta’ kompetizzjoni letterarja msejħa ‘DESAthlon’ l-Erbgħa u l-oħra l-Ġimgħa, dibattitu interessanti dwar id-differenzi u s-similaritajiet bejn il-poeżija u l-proża. Min jixtieq, l-Erbgħa fil-11:00 se jkun jista’ jżur ukoll is-sezzjoni tal-Melitensja fil-Bibljoteka tal50

Università, f’attività li se titmexxa mil-letturi Bernard Micallef u Olvin Vella. Fl-istess ħin, Glen Calleja se jkun magħna għal sena oħra għal workshop fuq il-legar ta’ ktieb. Fost attivitajiet oħrajn, Dr Bernard Micallef se jagħti wkoll taħdita dwar Giovan Francesco Buonamico, intellettwali tas-seklu 17 li ppersonifika t-temperament Barokk ta’ żmienu, u se ssir anke taħdita mis-sensiela Tradizzjoni Orali, inizjattiva tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università, mill-grupp Imqabbi Rakkont Ħaj fuq l-użanzi tal-passat u d-djalett Imqabbi. Waranofsinhar, jkun hemm ilkantawtur żagħżugħ Noah Fabri għal pawża mil-letteratura u rilassar mal-mużika. Il-Ħamis 22 ta’ Marzu l-Festival se jkompli b’taħdita minn Dr Colette Sciberras dwar l-iżviluppi ta’ ideat tal-Punent u tal-Lvant dwar il-kawżalità u kif dawn l-iżviluppi jintrabtu mat-twemmin reliġjuż. Attivitajiet filosofiċi oħra jsegwuha, immexxija minn Moritz Sommer, prinċipalment dwar it-traduzzjoni

tal-filosofija. Il-Ġimgħa, id-dewqa filosofika se tkun taħdita mis-sensiela ‘Filosofija bil-Malti’ mill-Professur tal-Filosofija Michael Zammit dwar ir-relazzjoni bejn it-tifsira tal-kelma u l-ħoss tagħha speċjalment fejn tidħol il-poeżija. Il-Festival jinkludi wkoll numru ta’ attivitajiet dedikati lill-kotba, fosthom workshop mill-awtriċi Fattima Mahdi, li se tkun qed tiddiskuti lktieb tagħha Love Don’t Come Easy li jittratta l-modi kif it-teknoloġija affettwat ir-relazzjonijiet romantiċi tal-lum il-ġurnata, it-tnedija tal-ktieb Oasi ta’ John Portelli, tnedija oħra tat-traduzzjoni tal-Metamorfosi ta’ Ovidju għall-Malti minn Michael Zammit. Apparti minn dawn, ser ikollna wkoll intervisti: intervista u diskussjoni bejn iż-żewġ kittieba Clare Azzopardi u Leanne Ellul, u intervista oħra mal-kittieb Alfred Buttigieg, magħruf għall-ktieb kontroversjali tiegħu Dik il-Qtajra, u ibnu Gabriel, li bbaża serje ta’ pitturi fuqu. Mil-lat ta’ arti, ser ikollna magħna lill-artist viżiv Jesmond Vassallo

Attività millGħaqda tal-Malti — Università l-Erbgħa u l-Ġimgħa li se jagħti workshop fuq William Blake u l-istampar. Il-programm għall-Ġimgħa jiddedika ftit ħin għall-film b’sessjoni ta’ storja u ċinema dwar Frankenstein ta’ Mary Shelley; u se jintwerew ukoll żewġ films ibbażati fuq poeżiji ta’ Maria Grech Ganado u Victor Fenech. Fis-19:00 tistgħu tingħaqdu għal sessjoni oħra missensiela ‘Palk Ħieles’ ta’ Inizjamed, fejn kulħadd se jkun jista’ jaqra, jirrakkonta xi ħaġa, idoqq jew jirreċta, b’Jasmin B. Frelih bħala l-mistieden speċjali. Is-serata mbagħad tintemm b’daqsxejn mużika mill-gruppi mimlija nisa Cryptic Street u Fuzzhoneys. G Għal aktar dettalji tistgħu żżuru l-event li ttellgħet fuq Facebook, ‘Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus’, jew is-sit http://ktieb.org.mt għallprogramm sħiħ.


LOGĦOB

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TISLIBA BIL-PREMJU 12 L-Ewwel Premju: €20 Vawċer minn Gold Market. It-Tieni Premju Ktieb mogħti minn Horizons. It-Tielet Premju: Ktieb mogħti minn Faraxa: Ħafna Ħajjiet, Ħafna Mgħallmin (Joanne Micallef & Toni Aquilina) Ir-Raba’ Premju: Ktieb mogħti minn Merlin: Rokit minn Loranne Vella Il-Ħames u s-Sitt Premju: 2 biljetti għall-iMdina Dungeons. Is-Seba’ u t-Tmien Premju: 2 biljetti għall-wirja Knight Hospitallers fil-Belt. REBBIEĦA TAL-ĦARĠA 10 L-Ewwel Premju: D. Baldacchino‚ Mosta It-Tieni Premju: C. Zammit Mercieca‚ Naxxar It-Tielet Premju: K. Mahoney‚ Sliema Ir-Raba’ Premju: C. Borg‚ San Ġiljan Il-Ħames Premju: D. Nicholl‚ Sliema Is-Sitt Premju: A. Micallef‚ Gudja Is-Seba’ Premju: R. Mizzi‚ Birżebbuġa It-Tmien Premju: J. Zarb‚ Naxxar

MIMDUDIN 1 Xejn m’hu nadif (6) 3 Grupp għalih, maqtugħ minn oħrajn (6) 8 Pulċinellati (9) 10 Mhux int (5) 11 u 13 Mimduda Ħaddiem għadu qed jitħarreġ (5) 13 Ara 11 Mimduda (5) 15 Ikollok minnu meta ma taħmilx lil xi ħadd, inkella ssibu fl- ixkupa (6) 19 Ara 5 Wieqfa (3) 20 Ix-xejn (4) 21 Jaf ikun tar-razza jew tad-dawl (5) 23 Hekk jiddeskrivu lil xi wieħed maħmuġ, tallab, maqtugħ

għalih waħdu (5) 25 Tnax-il xahar (4) 26 Servjenta (7) 27 Post fejn tkabbar ix-xtieli u s-siġar (5) 29 Jagħmlu ż-żjajjar (5) 30 Biċċa tal-baħar b’żewġ arbli u qlugħ (5) 31 It-talba magħrufa lill-Madonna ..... Reġina (5) 32 Bniedem avżat, nofsu hekk ikun (5) 33 Tal-ġurnata, anki ftit kesħa wkoll (5) WEQFIN 1 Pajjiżna (5) 2 Titwaħħal mal-bieb ta’ barra (7)

4 Parruċċan? (7) 5 u 19 Mimduda Dan moħħu mhux hemm, mhux qiegħed jikkonċentra (4) 6 Tajt l-avviż, għidt lil kulħadd (6) 7 Kelma tat-triq li tiddeskrivi lil xi ħadd baħnan (4) 9 Magħruf (5) 12 Staġun għal tjur partikulari (5) 14 Silta mużikali li tonora pajjiż jew organizzazzjoni (4) 16 Ma ħalla xejn hemm (5) 17 Raġel minn pajjiż it-Taj Mahal? (6) 18 Tiċrita tal-ħalq? (8) 22 Argument, ġlied (7) 24 Krejn, sistema ta’ taljoli (6) 26 Muċċu u sħabu (5)

27 Rett, twajjeb, jimxi sew ma’ kulħadd (4) 28 Belt fil-Kottonera ħdejn Bormla u l-Birgu (4) Soluzzjoni tat-Tisliba Nru 10 Mimdudin 1 Ġappun; 3 Lampik; 8 Kampjonat; 10 Klabb; 11 Terħa; 13 Labar; 15 Stadju; 19 Ruħ; 20 Alka; 21 Rużar; 23 Nanna; 25 Tama; 26 Vetrina; 27 Kriżi; 29 Darba; 30 (Barr)Ikata; 31 Żatat; 32 Unuri; 33 Mnara. Weqfin 1 Ġerħa; 2 Pakkett; 4 Pitkali; 5 Koka; 6 Tambur; 7 Ħjut; 9 Marad; 12 Radar; 14 Barr(ikata); 16 Arana; 17 Jannar; 18 Fastidju; 22 Afrikan; 24 Tadama; 26 Vista; 27 Każi; 28 Inti.

TISLIBA BIL-PREMJU NRU 12 Ibgħat is-soluzzjoni lil GWIDA/Tisliba 12, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000 mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu. Qabel jingħata l-premju ssir mistoqsija fuq it-telefon lil min jittella’ ismu.

Isem Indirizz

Tel/Mobile 51


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

TAGĦRIF

ĊENTRI TAL-LEAP — PUNT TA’ REFERENZA FIL-KOMUNITÀ LEAP HIJA WAĦDA MILL-ENTITAJIET LI TAĦDEM FI ĦDAN IL-FONDAZZJONI GĦAL SERVIZZI TA’ ĦARSIEN SOĊJALI. PERMEZZ TA’ DAN IS-SERVIZZ IL-GVERN QED IRENDI S-SERVIZZI SOĊJALI AKTAR AĊĊESSIBLI GĦAR-RESIDENTI F’KOMUNITAJIET DIFFERENTI. Il-ħaddiema tal-LEAP qed joħolqu opportunitajiet ta’ outreach, bil-għan li jressqu l-membri tal-komunità lejn isservizzi u inizjattivi offruti minn diversi entitajiet, kemm talGvern, kif ukoll oħrajn. Dan il-proċess qed isir għal soċjetà aktar ġusta, fejn kull min għandu bżonn l-għajnuna, jkun jista’ jaċċessaha bl-aktar mod faċli. B’hekk, qed tinħoloq xibka ta’ opportunitajiet li jsaħħu l-proċess ta’ integrazzjoni bil-

52

għan li ma jkunx hemm min jibqa lura. Iċ-Ċentri LEAP qed ikunu strumentali ukoll fl-organizzazzjoni ta’ proġetti u inizjattivi varji immirati biex jiffaċilitaw opportunitajiet filkomunitajiet li qed jaħdmu fihom.

f’wieħed miċ-ċentri tal-LEAP u jistaqsi għas-Social Mentors. Dawn il-ħaddiema jidentifikaw il-bżonnijiet mal-persuna li tkun qed titlob l-għajnuna, filwaqt li jindirizzaw l-għajnuna meħtieġa permezz ta’ interventi varji għal servizzi speċjalizzati jew inizjattivi li jkunu ta’ benefiċċju għall-klijent. Dan kollu jsir wara li jkun hemm qbil mal-persuna dwar il-pjan ta’ azzjoni li għandu jkun addottat.

Min għandu bżonn l-għajnuna huwa mħeġġeġ biex imur

Iċ-Ċentri tal-LEAP huma miftuħin matul il-ġimgħa bejn

it-8.00am u l-4.30pm u jinsabu f’dawn il-lokalitajiet: Birgu, Kirkop, Żurrieq, Marsaskala, Msida, Qawra, Qormi, Santa Luċija, Valletta u x-Xewkija Għawdex. Tista’ tagħmel kuntatt ukoll billi tibgħat e-mail fuq leap@gov.mt jew iċċempel fuq mobile 7901 3090.


Intant Tommy u Marija kienu ntilfu f’dinja għalihom. Mix-xawer għas-sodda hekk kif kienu qed jesperjenzaw l-ewwel sitwazzjoni intima tagħhom. Kienu qed jitbewsu u jitqallbu fis-sodda li kien hemm fil-kamra tal-lukanda li Tommy kien kera. “Nixtieq li nibqa’ mgħannaq miegħek għal dejjem,” lissen entużjast u b’ton romantiku ż-żagħżugħ. “Minn jaf kemm kien hemm nisa oħra li għidtilhom l-istess kliem,” qaltlu Marija, bis-soltu ton sarkastiku tagħha.

*****************

Tommy u Marija lestew mix-xogħol u marru f’post li kien kompetament ġdid għaliha. Ħarset ’il fuq u rat il-ħames stilel. Żgur ma kienitx b’xejn. “Hawn fejn ġibtni?” staqsietu hi. “Fid-dar tiegħek ma nistgħux immorru. Għand ommi żgur li le. Għand ħija aktar u aktar. Ħeqq, krejt din il-kamra!” qalilha hu. “Se tiġik għolja jekk se tibqa’ toqgħod f’kamra f’lukanda,” irrimarkat il-mara. “Marija, mhux ħin li tkun sarkastika,” qalilha hu. “U mhux vera, Tommy. Se toqgħod iġġibni f’kamra f’lukanda biex forsi timpressjonani,” lissnet il-mara. Kliemha ħasdu. Filli kien mimli entużjażmu u filli ħass il-moral kollu jtir marriħ. “Għalfejn daqshekk kattiva kultant?” staqsieha hu. “M’iniex kattiva. Imma m’iniex inħossni komda… ġejt qisni skappatura, għal siegħa biex imbagħad inmmur niġri d-dar,” qaltlu hi. “U min qallek li għandek għalfejn tmur lura d-dar wara siegħa?” staqsieha. “M’intix qed tistenna li nagħmel hawn sa filgħodu hux?” staqsietu hi. “Il-kamra mikrija sa għada f’nofsinhar,” għarrafha hu. “Imma le…. Ma jistax ikun. X’se ngħidlu lil Joe?” lissnet maħsuda l-mara. “Għidlu dak li ilek tgħidlu… li bejnietkom spiċċa kollox,” lissen ir-raġel. “Tommy - ma nafx,” lissnet dubjuża l-mara. “Marija. Emmini li vera nħobbok. Kieku ridtek għal siegħa biss kont niħdok dawra bil-karozza. Imma xtaqt li l-ewwel darba tagħna tkun xi ħaġa speċjali u li nibqa niftakarha,” qalilha hu b’ton romantiku. “U tiftakarħa tibqa’ jekk Joe jerġa’ jiġi jdewwaqlek il-ponn tiegħu,” qaltlu Marija mill-ġdid b’ton sarkastiku.

****************

ħobż bil-butir jew bil-kunserva, jew xi kultant mixwi għax ikun ħobż ta’ xi jumejn qabel għax flus qatt ma jkollha għax tippreferi tonfoqhom fis-sigaretti u birra jew xi żewġ fliexken inbid. Xegħlet il-gass tal-cooker biex l-ikel jisħon u bdiet tħawdu ftit u daqitu. Filpront kerrħet wiċċha. “Din jaqaw ħasbet li jien inbati bil-pressjoni bħalha?” gergret hi hekk kif fetħet il-cupboard tagħha u ħarġet il-bott tal-melħ. Bdiet troxx bl-addoċċ fuq l-ikel li kien hemm fil-borma. Reġgħet ħwwditu u daqitu. Issa kienet kuntenta għax it-togħma qawwija talmelħ kienet kif xtaqitha hi, anki jekk fil-verità kienet qatlet it-togħma bnina tal-ikel li l-ġara tagħha kienet ippreparatilha.

“Le Andrew mhux se nibki. Imma wara li titlaq għada se nkun qed inħoss innuqqas tiegħek… però għandek iċ-ċans li terġa taħsibha,” qallu Enzo b’ton ta’ wieħed emozzjonat. “Le Pa. Jien ħsibtha diġà,” lissen Andrew, li għalkemm kien dispjaċut kien deċiż. “Ma kontx naf li hawnhekk int ma kontx kuntent,” qal Enzo. “Hawnhekk ħadd ma jagħti kasi,” wieġbu fil-pront Andrew. It-tfajjel kien qiegħed jesprimi dak li kien qed iħoss f’qalbu fl-aħħar xhur hekk kif fid-dar l-attenzjoni kienet jew fuq Alison jew fuq Priscilla. “Imma għandek żball,” qallu Enzo. “Pa, ħadd ma jilgħab miegħi. Ħadd m’għandu ħin għalija,” spjega ruħu aktar it-tfajjel. “Imma ċ-ċirkostanżi ġew hekk. Int taf li jien inħobbok,” qallu l-missier. “Naf Pa…. imma naħseb mal-Mamà se nkun aħjar,” insista t-tfajjel. “Lil Priscilla mhux se timmissjaha?” staqsieh il-missier. “Dik ukoll m’għandhie ħin għalija. Lanqas biex nilagħbu għax minflok jew toqgħod fuq il-kompjuter jew toqgħod quddiem il-mera tagħmel il-makeup,” lissen Andrew. “Għax issa Priscilla qiegħda tikber hux hekk?!” lissen b’osservazzjoni l-missier. “Hekk tgħidli hi. Għax kull meta nistaqsieha xi ħaġa tgħidli li ma tistax tweġibni għax jien għadni żgħir. U jien issa ddejjaqt kulħadd jgħidli li jien żgħir. Il-Mamà imma tgħidli raġel żgħir,” qallu Andrew. “Il-Mamà taf x’għandħa xi tgħid. Issa mur orqod, Andrew. Għada jisbaħ ukoll. U għada nlestu l-affarijiet kollha għal x’ħin tiġi l-Mamà,” lissen b’vuċi miksura l-missier. “Imma żgur ma ħadtx għalik hux, Pa?” staqsieh mill-ġdid Andrew. “Le, Andrew. Diġà għidtlek. Żomm f’moħħok li għalik il-bieb jibqa’ dejjem miftuħ!” qallu l-missier.

F’Salib it-Toroq 577

F’Salib it-Toroq

580


578

F’Salib it-Toroq

Bħas-soltu lsienha ma kienx jonqos milli jaqta’ meta kienet ittiha s-siegħa. “Istra, Marija… toħodnix aktar biċ-ċajt,” lissen maħruq iż-żagħżugħ. “U ajma, Tommy. Qed ninkik naqra,” lissnet Marija bid-daħka. “Sabiħa l-inkejja tiegħek. Il-ħin kollu ssemmi lil Joe,” qalilha hu. “Ħadt għalik?” qaltlu l-mara b’ton romantiku. “Mhux ovvja,” qalilha hu. “Eħħħ… tgħidli qalbi se nerġa’ nibda nrabbi t-tfal,” qaltlu hi. “Imma tifel sabiħ hux,” qalilha hu biex ikisser it-tensjoni ta’ bejniethom. Tommy għalhekk mar fir-reception tal-lukanda waqt li Marija bdiet tosserva l-lukanda minn ġewwa. Tommy ħallas u ngħata ċ-ċwievet, ħares lejn Marija u tbissmilha. Jidher li issa kollox kien kalm bejniethom. Mxew sal-lift u telgħu fil-kamra. Issa kienu għall-ewwel darba weħidhom u l-ħoss tal-bieb jingħalaq kien qisu nxtegħel swiċċ ieħor. Bejniethom kienet tinħass ċerta kalma. “Mur idħol ħu xawer,” qaltlu hi b’ton ħlejju. Tommy iżda resaq lejha u biesha u b’ton romantiku staqsiha jekk riditx li jieħdu xawer flimkien. Għalkemm ma weġbitux, il-ħarsa ta’ fuq wiċċha kienet risposta fiha nfisha. Tommy għalhekk refagħha waqt li komplew jitbewsu u mexa biha salkamra tal-banju. ************* “Le, Pa, mhux qed nirrikattak. Imma m’intix tagħtini għażla oħra,” lissnet Chantelle biex b’hekk setgħet twieġeb lil missierha. “X’għażla tridni nagħtik? Binti qaħba! Taf kemm hi iebsa kelma bħal dik?” qalilha hu. “Għandek raġun għax int taf xi tfisser qaħba. Għal snin twal kellek il-qaħba tiegħek,” fakkritu hi. Kliem it-tfajla niggżu fil-laħam il-ħaj u ffrustrat li bintu kellha tweġibha biex tirribatti kull kumment tiegħu wasslu biex jerfa’ jdejh. Kien se jagħtiha daqqa iżda minnufih ġie f’sensih u waqaf. “Attenta, Chan, attenta!” wissieha hu. “M’għoġbitekx il-verità donnha Pa,” qaltlu t-tfajla. “Tiddisġustani!” kompla jgħidilha hu. “Marlene ma kinitx tiddisgustak?” staqsietu hi. “Lil Marlene ħalliha barra minn din l-istorja,” qalilha l-missier b’ton ta’ wieħed irrabjat.

F’Salib it-Toroq 579

“Imma Marlene kienet miegħek għax int kont tħallsilha kollox. Kellha appartament, kont ittiha l-flus biex tgħix bihom… kont ittiha dak kollu li trid…. basta li kienet issaħħanlek is-sodda għal kull ħin li kellek aptit,” lissnet b’ton sarkastiku t-tfajla. “Imma int binti,” qal Joe. “Marlene biċ-ċirkostanzi tagħha. U jien biċ-ċirkostanzi tiegħi,” qaltlu t-tfajla. “Min jaf aktar b’din l-istorja minbarra Father Alex u Karmelina?” staqsa l-missier. “U xi jġegħlek taħseb li Karmelina taf?” staqsietu t-tfajla. “Mhux hi stess kienet ġiet tgħidli biex nieħu ħsiebek u lilek qaltlek li ruħ waħda għandek? Għalxiex kienet qed talludi jekk mhux għax taf li int qed tmur titħammeġ ma’ kull raġel li kien lest li jħallsek?” irraġuna Joe. “Le, Pa. Mhux għalhekk. Karmelina mhux għal hekk kienet qegħda tgħidli. Kieku kienet tgħidli qabel,” weġbitu t-tfajla. “U mela jekk mhux għal hekk, għal xiex kienet qed tgħidlek?” staqsa b’kurżità l-missier.

***************

“Int ħadt għalik Pa?” staqsa Andrew lil missieru. It-tfajjel kien ġenwinament inkwetat li kien iddiżappunta lil missieru bl-għażla li kien għamel. Hu żgur li qatt ma xtaq li kellu jagħżel bejn ommu u missieru iżda finalment sab ruħu dahru mal-ħajt. Għal tfajjel bħal Andrew din kienet deċiżjoni iebsa ħafna u tistgħu timmaġinaw li sa dak iż-żmien kienet l-ikbar deċiżjoni li kellu jieħu f’ħajtu. Minn dakinhar baqa’ jitħasseb għaliex kellu jkun hu li jagħżel. Kien qed jirraġuna li la l-adulti kienu nkapaċi li jiddeċiedu, għaliex kellu jiddeċiedi hu? U fl-istess waqt, jekk l-adulti ma kinux kapaċi jiddeċiedu xi ħaġa importanti bħal din, għalxiex imbagħad dejjem iridu jiddeċiedu huma affarijiet oħra? Issa sab ruħu quddiem missieru u kien qed iħossu skomdu. Beda jibża’ li missieru kien ukoll irrabjat għalih. “Mhux il-pjaċir tiegħi li narak tmur ibni,” stqarr Enzo. “Imma l-Mummy qaltli li se nibqgħu niġu narawk,” lissen hu. “U jien niġi nara lilek ukoll Andrew,” wiegħdu l-missier. “Żgur Pa?” staqsih it-tfajjel. “Żgur Andrew!” lissen b’ton sod il-missier biex b’hekk iserraħ moħħ it-tfajjel. Enzo lil Andrew kien jafu sew. Kien jaf kemm kien imgerrex u f’dak il-waqt seta’ jobsor xi ħsibijiet kienu għaddejjin minn moħħu. “Jaqaw se tibki Pa?” staqsa Andrew.


TAGĦRIF

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

IL-MARATONA TA’ MISSIO MARATONA OĦRA GĦALL-MISSJONI? KEMM ILU LI SARET WAĦDA! NGĦIDUHA, QATT M’HU BIŻŻEJJED LI TIĠBOR GĦALL-MISSJONI, GĦALKEMM TAJJEB LI JKUN HEMM KORDINAMENT U LI MA NKOMPLUX INŻIDU, GĦAX IN-NIES JIDDEJQU U JKOLLHOM RAĠUN. Imma, allura min hu Missio? Missio jirreferi għall-Opri Missjunarji Pontifiċji. Dawn ilhom Malta għal madwar 90 sena, iżda jinsabu fid-dinja kollha u l-Papa, jew aħjar il-Knisja, tistrieħ fuqhom biex twassal il-Vanġelu fl-artijiet tal-missjoni u biex turi solidarjetà mal-bniedem fil-bżonn, fil-ħtiġijiet kollha tiegħu. Missio jfisser: — 1,150 djoċesi missjunarja flAfrika, fl-Asja u fl-Amerka t’Isfel, ftit ukoll fl-Oċeanja u fl-Ewropa tal-Lvant. Dawn kollha jirċievu fondi minn Missio — Mijiet ta’ Seminarji, fejn hemm eluf ta’ seminaristi u stu-

denti reliġjużi ġejjin minn familji fqar, li jiddependu minn boroż ta’ studju miġbura minn Missio. Missio (Malta) jgħin sitt seminarji fl-Indja u tnejn fl-Afrika, kif ukoll diversi djar tar-reliġjużi fil-missjoni. — Eluf ta’ tfal sponsorjati biex imorru l-iskola. — Mijiet ta’ orfanatrofji u djar tat-tfal immexxija minn komunitajiet ta’ sorijiet u lajċi impenjati. — Xelters u djar għall-anzjani u persuni b’diżabbiltà. — Eluf ta’ proġetti bħal bini ta’ knejjes u kappelli, tħaffir ta’ bjar, xiri ta’ mediċini u ħlas ta’ kura medika lill-morda fid-djar,

finanzjar ta’ tmexxija ta’ sptarijiet u kliniċi, bini ta’ farmijiet, twaqqif ta’ stazzjonijiet tarradju, eċċ. Missio jfisser dan kollu. U dan ftit minn ħafna. Għalhekk ilMaratona tad-19 ta’ Marzu, minn nofsinhar sa nofs il-lejl. X’inhi l-mira tagħna? Mitejn elf, nofs miljun, miljun ewro? L-impenn ta’ Missio hu enormi u, għalhe-kk, ma nistgħux insemmu ċifra. Iktar ma tkun kbira iktar nistgħu nagħtu dinjità lill-bnedmin, li d-distribuzzjoni inġusta li għadha twaħħax fiddinja tagħna qiegħda ċċaħħadhom minnha. Nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu ejjew

It-Tnejn 19 ta’ Marzu fuq it-TV bid-donazzjoni tagħkom filWe Studio minn fejn ser tixxandar il-Maratona ta’ Missio. Organizzaw xi attività jew agħmlu ġbir fl-għaqda jew il-familja tagħkom jew ċemplu u agħmlu donazzjoni. Tistgħu wkoll tagħmlu kontribuzzjoni online fuq is-sit: www.missio. org.mt . Grazzi mill-qalb lil kull min ser jgħin il-missjoni bl-offerta tiegħu. U grazzi wkoll lil dawk kollha li se jaħdmu biex din il-Maratona tkun xhieda oħra tal-qalb ġeneruża tal-Maltin u l-Għawdxin. G

55


TISJIR

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

KIF ISSAJJAR ... ĦUTA SĦIĦA Minn LEA HOGG L-GĦAXAR LEZZJONI DWAR IT-TISJIR MOGĦTIJA MINN LEA HOGG LI NHAR TA’ TNEJN TWASSAL KORS TA’ TISJIR BAŻIKU WAQT FUQ NET B’MIREILLE BONELLO L-ISTUDENTA TAGĦHA. LEA TKUN TILQA’ L-MISTOQSIJIET TAT-TELESPETTATURI. SEGWU WWW.LEAHOGG.COM

L-iktar mod faċli biex tipprepara ħuta sħina hija li ssajjarah fil-forn. Il-parti diffiċli hi li ssib u tuża ħuta friska li ġejja minn sors li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Ibda b’ħuta mnaddfa. Ftit mill-ħut huwa msajjar aħjar bl-għadam tagħhom. Staqsi minn fejn tixtriha għal pariri fl-għażla tiegħek. Meta tkun lesta biex issajjarha saħħan il-forn għal bejn 180200°Ċ. Aktar ma tkun kbira l-ħuta, iktar għandek bżonn temperatura aktar għolja. Iksi l-ħuta, ġewwa u barra, biż-żejt taż-żebbuġa u roxx ftit il-melħ u l-bżar. Imla il ħuta, jekk tixtieq. Huwa metodu aħjar jekk ħut żgħir bħas-sardin jiġi mservi bil-ħwawar jew tursin jew, pereżmpju, tewm imqatta’ biċċiet żgħar ħafna aktar milli timlih. Għal ġewwa tal-ħuta hemm

KOMPETIZZJONI

varjetà ta’ ingredjenti li jagħmlu l-ħuta msajra aktar delizzjuża bħal flieli taċ-ċitru rqaq ħafna, bużbież, weraq ta’ ħwawar sħaħ, żebbuġ imqatta’, tewm imqatta’, xi basla mqattgħa u kkaramellizzata u forsi xi slajċis tat-tadam imqattgħin irqaq. Jekk il-ħuta tkun kbira u ma toqgħodx ċatta uża labra tal-ħjata u spag irqiq jew toothpicks, jew xi skewers irqaq biex tagħlaq lispazju tal-mili ħalli jibqa’ ġewwa waqt is-sajran. l-iskewers u ttoothpicks tista’ tħallihom xi żewġ ċentimetri u nofs bogħod minn xulxin. Jekk il-ħut ikun kbir wisq għallforn tiegħek, qatta f’żewġ porzjonijiet minn nofs. Poġġi l-ħut fuq dixx tal-forn miksi bil karta forn jew ħaxix imqatta’ miksijin bi ftit żejt taż-żebbuġa u ogħrok il-ħuta bi ftit aktar żejt

taż-żebbuġa. L-aħjar ħxejjex biex tpoġġi l-ħuta fuqhom huma lpatata, il-basal jew bużbież frisk. Roxx ftit melħ u bżar fil-wiċċ. Il-ħin tat-tisjir huwa skont kemm hi kbira l-ħuta, minn 10 minuti għal ħut żgħir bħas-sardin sa siegħa għal xi ħuta ta’ 4 kilo. Xi ħuta ta 1 kg jkollha bżonn xi nofs siegħa f’forn b’temperatura ta’ 200˚Ċ. Matul is-sajran, wara nofs il-ħin li għandna bżonn inħallu l-ħuta filforn, żid ftit inbid abjad fid-dixx. Jekk tuża termometru biex issegwi jekk ma saritx il-ħuta, u għal ħuta kbira, bħal pereżempju s-salamun, għandek bżonn li t-termometru jirreġistra temperatura ta’ 60-65˚Ċ meta jiġi ttestjat għal-laħam ta’ ġewwa. Għal ħut żgħir, sempliċement issajjar sakemm il-ġilda tal-ħuta

Lea Hogg f’kors ta’ tisjir bażiku Fuq Net tinqala’ malajr meta tiġi ttestjata b’furketta. Biex isservi ħuta kbira meta tkun imsajra, qattagħha f’porzjonijiet akbar, jew neħħi l-ġilda b’mod ġentilment u sservi billi taqla’ l-ħut mill-għadma billi tuża furketta biex taqla’ l-laħam tal-ħuta minn kull naħa. Biex isservi ħut iżgħar, ġibhom sħaħ meta jkunu msajrin fuq ilmejda u servi kif inhu. Ipprovdi furketta u sikkina ma’ kull porzjon u għoqod għassa għall-għadam. Kull 500g nej ta’ ħuta sħiħa tirrendi bejn wieħed u ieħor porzjon u nofs. G

Għandkom ċans tingħataw €10 grazzi lil Saviour Deguara minn Bottarga Fish Shop, Balzan. Kulma tridu tagħmlu hu li tgħidulna jekk iżżidx inbid abjad waqt is-sajran tal-ħut fil-forn. Ibagħtu t-tweġiba tagħkom f’dan l-indirizz: Gwida/Lea Hogg 12, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000 sa nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu.

Tweġiba Isem u Indirizz

ID Card

Tel/Mob Ir-rebbieħa ta’ kompetizzjoni fi Gwida 10 hi Carmen Baldacchino, Mosta

56


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

RIĊETTA

IRBAĦ €100! MISTOQSIJA: Semmi ingredjent wieħed milli hemm fir-riċetta

tal-lum. Tweġiba

FLETT TAĊ-ĊANGA MIXWI BIL-FAQQIEGĦ JAMES MUSCAT INGREDJENTI għal 8 persuni 4 fletti taċ-ċanga x 250g 100g bejken streaky bla ġilda 200g faqqiegħ frisk tazza nbid abjad sinna tewm imqattgħa mgħarfa butir

Isem u kunjom

Indirizz

METODU Dawwar il-fletti taċ-ċanga bilbejken u ħawwar bi ftit bżar mitħun. Fi ftit żejt taż-żebbuġa ixwi l-laħam fuq kull naħa għal madwar ħames minuti.

Email Biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni ibgħat dan il-kupun sas-SIBT 23 TA’ MARZU lil James Muscat, Kompetizzjoni Riċetta, Prime Ltd, Mgiered Road, Marsa MRS 3303 flimkien ma’ riċetta minn tiegħek bi prodotti ta’ laħam li ssib għand il-Prime Meat Shops. Waħda mir-riċetti tittella’ bix-xorti u tista’ trebbħek vawċer ta’ €100 li jissarraf f’wieħed mill-ħwienet tal-Prime.

mgħarfa żejt taż-żebbuġa ftit tursin frisk ftit bżar tal-mitħna

Meta l-fletti jibdew jieħdu kulur dehbi żid l-inbid u kompli sajjar skont il-gosti. F’taġen ieħor dewweb ilbutir u aqli bil-mod it-tewm u l-faqqiegħ. Meta l-laħam ikun sar żid ilfaqqiegħ u servi minnufih. Servi ma’ ħaxix imfawwar.

IR-REBBIEĦA GWIDA 10 HI CARMEN CAMILLERI (SWIEQI) VALYOU SUPERMARKET, Naxxar • TOWER SUPERMARKET, Sliema MGIERET ROAD, Marsa • TROLEES SUPERMARKET, Qawra SHOPWISE SUPERMARKET, Qormi • GALA SUPERMARKET, Ta’ Xbiex VALYOU SUPERMARKET, Mellieħa • CHAIN SUPERMARKET, Żabbar LASCO SUPERMARKET, Żejtun • PISCOPO’S CASH & CARRY, San Pawl il-Baħar CHAIN FOODSTORE, The Point, Tignè CHAIN SUPERMARKET, Fgura PRIME LTD, MGIERET ROAD, MARSA MRS 3303 Tel 21222291/2 www.primemalta.com james.muscat@primemalta.com

57


RIĊETTA

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

ĦOBŻA ĦELWA TAL-APPOSTLI MANUEL AQUILINA INGREDJENTI

METODU

Għall-għaġina

Se jkollok bżonn ukoll

600g dqiq għall-ħobż

bajda mħabbta

ftit melħ

mgħarfa żerriegħa tal-ġulġlien

150g zokkor

8 nofsijiet taċ-ċirasa

100g butir imqatta’

8 lewżiet sħaħ

kuċċarina qronfol mitħun

100g icing sugar

kuċċarina kannella mitħuna nofs kuċċarina noċemuskata mitħuna 2 kuċċarini aniżetta mgħarfa ilma zahar 11g qartas ħmira 250g frott imnixxef imħallat 250-300ml ilma sħun

Biex tagħmel l-għaġina, poġġi d-dqiq, il-melħ, izzokkor, il-butir, il-ħwawar u l-ħmira fi proċessur tal-ikel u ħawwad għal 10 sekondi. Żid l-ilma żahar u ilma sħun biżżejjed biex tgħaqqad f’ għaġina. Ħawwad fil-proċessur għal 40 sekonda oħra. Ħalliha togħla sakemm tirdoppja fid-daqs. Meta tkun lesta, neħħi l-arja u żid il-frott imnixxef. Agħmilha f’forma ta’ zalzett kbir, xarrab it-truf u waħħal flimkien biex tifforma ċirku. Poġġi fuq trayt bi ftit dqiq u ħallieha togħla sakemm tirdoppja. Iksi b’pinzell bil-bajda imħabbta u aħmi f’temperatura ta’ 200°Ċ għal 30-35 minuta, Sadanittant ħallat l-icing sugar fi ftit ilma biex tagħmel il-ġelu. Hekk kif iċ-ċirku joħroġ mill-forn, iksi l-wiċċ bil-ġelu u żjjen biż-żerriegħa talġulġlien mixwi, nofsijiet taċ-ċirasa u lewż mixwi.

ĦU SEHEM FIL-KOMPETIZZJONI AROMA KITCHEN F’PAĠNA 21

59 57 59


GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

RIĊETTA

PIZZA TAĊ-ĊIKKULATA INGREDJENTI (għal 6 persuni)

METODU

2 kuċċarini butir imdewweb 85g krema taċ-ċikkulata u l-ġellewż li tinxtara f’vażett

Saħħan il-forn għal temperatura ta’ 230˚Ċ.

170g chips taċ-ċikkulata semisweet 2 mgħaref chips taċ-ċikkulata 2 mgħaref chips taċ-ċikkulata bajda 2 mgħaref ġellewż inkaljat u mfarrak 450g għaġina tal-pizza Għall-għaġina tal-pizza 125ml ilma fietel 2 kuċċarini trab tal-ħmira 250g dqiq kuċċarina melħ 3 mgħaref żejt taż-żebbuġa

Iksi tray tal-forn b’karta tal-forn. Ifforma l-għaġina f’ċirku tond ta’ madwar 20 pulzier. Agħmel l-għaġina fuq it-tray u agħfas fiha f’ħafna bnadi biex tifforma ħofor żgħar. B’pinzell iżbogħ il-wiċċ bil-butir imdewweb u sajjar fil-forn, isfel nett, għal 20 minuta jew sakemm tieħu kulur dehbi. Meta toħroġha immedjatament idlek il-wiċċ bil-krema taċ-ċikkulata u l-ġellewż u ferrex il-biċċiet żgħar taċ-ċikkulata fil-wiċċ. Erġa’ daħħal fil-forn għal minuta sakemm iċ-ċikkulata tibda ddub. Oħroġha u fil-wiċċ ferrex il-ġellewż. Servi mill-ewwel imqattgħa f’porzjonijiet. L-għaġina tal-pizza Ħallat il-ħmira fl-ilma sħun. Ħalliha toqgħod għal xi 5 minuti sakemm iddub. F’food processor ħallat id-dqiq mal-melħ. Żid iż-żejt. Waqt li l-processor qed idur żid it-taħlita tal-ħmira u ħawwad bil-mod sakemm tifforma l-għaġina. Oħroġha mill-processor u ħaddimha għal minuta fuq wiċċ ta’ mejda fuq ftit dqiq. Ittrasferixxa l-għaġina fi skutella kbira mdellka biż-żejt. Għattiha b’wrap tal-plastik u ħalliha toqgħod f’post sħun sakemm tirdoppja fil-volum, madwar siegħa. Oħroġha u ħaddimha biex tifforma f’ballun. Imbagħad tista’ tużaha.

61


OROSKOPJU

GWIDA MIT-18 SAL-24 TA’ MARZU 2018

Ritratt: Domenic Aquilina

OROS KOPJU TAURUS 21 APRIL - 20 MEJJU Tkompli t-tiġrija biex tlaħħqu malpjani tagħkom, ma’ dawk tal-familja u tal-ħtiġijiet tas-sieħeb jew sieħba. Jgħin ħafna jekk ma tisimgħux x’għandu xi jgħid ħaddieħor minflok ma toqogħdu tpaċpċu intom stess.

GEMINI 21 MEJJU - 21 ĠUNJU Wasal iż-żmien meta kapaċi timxu ’l quddiem fil-pjani tagħkom. Dan għax Marte se tkun viċin l-istilla tagħkom u dan jagħmilkom ħafna iżjed assertivi minn dak li kontu s’issa.

CANCER

L-attriċi u preżentatriċi DORIANA PORTELLI, Aries, tagħlaq sninha fit-22 ta’ Marzu

22 ĠUNJU - 22 LULJU Wara ħafna taqtigħ ta’ qalb tridu tkunu ċari u diretti ma’ xi ħbieb li għandhom jagħtukom xi flus. Anke jekk taħsbu li qegħdin tagħżqu fl-ilma, issa jirnexxielkom iġġibuha żewġ. Se jkollkom ġimgħa tajba.

LEO 23 LULJU - 23 AWISSU Ġimgħa li fiha, bi ftit attenzjoni, jirnexxilkom tneħħu problemi li għandkom u ssolvu t-taħwid fil-ħajja personali tagħkom. Xi ħadd awtorevoli — fuq ix-xogħol jew id-dar — ma jaqbilx mal-pjani tagħkom.

ARIES 21 TA’ MARZU-20 TA’ APRIL Proġett jew xi divertita se jtaqqbulkom il-but waħda sew. Ħarsu lejn il-fatti, iżnu kollox imbagħad ħudu deċiżjoni. Niżżlu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi fuq karta ħalli jkunu ċari quddiem għajnejkom.

62

VIRGO 24 AWISSU - 23 SETTEMBRU Komplu rriflettu u kkunsidraw dak li verament tridu mill-ħajja tagħkom. Fuq kollox ħejju xi pjani ħalli meta tiġi l-opportunità tkunu tistgħu teħduha bla ma jkollkom għalfejn tippruvaw għat-tieni darba. Tħallux l-immaġinazzjoni tagħkom tiġri bikom.

LIBRA 24 SETTEMBRU- 22 OTTUBRU Avveniment soċjali jispiċċa differenti minn kif ipprevedejtu intom għax mhux se tħossukom komdi man-nies li jkun hemm. Aħsbu dwar dak il-vjaġġ li se tagħmlu u għalkemm hemm sfidi kbar toħorġu tajjeb.

SCORPIO 23 OTTUBRU - 22 NOVEMBRU Il-ħajja barra d-dar tkompli tkun attiva ħafna għall-iskorpjuni, tant li din hija l-iktar parti attiva tal-oroskopju tagħkom għal din il-ġimgħa. Tinsabu f’konflitt ma’ l-opinjoni ta’ dawk li jaħdmu qrib tagħkom jew xi ħadd viċin.

SAGITTARIUS 23 NOVEMBRU - 21 DIĊEMBRU Jidhru żviluppi ġodda fil-karriera tagħkom, u intom konxji ħafna ta’ dan. Iżda attenti kif tkellmu lil min hu fuqkom għax inkella toħolqu nkwiet bla bżonn. Hemm sinjali ta’ xi vjaġġ fit-tul.

CAPRICORN 22 DIĊEMBRU - 20 JANNAR Qisu sew ix-xejra finanzjarja ta’ xi attività li se tagħmlu. Jekk le, se tispiċċaw toħorġu flus għal xejn. Dan jgħodd l-iżjed fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet ma’ tfal, speċjalment fejn tidħol l-edukazzjoni.

AQUARIAS 21 JANNAR - 19 FRAR Teħduhiex bi kbira jekk ikollkom tagħmluha ta’ medjaturi bejn issieħeb/a tagħkom u xi ġenituri — jew min-naħa tiegħu jew tagħha jew min-naħa tagħkom. Ippruvaw ikkonvinċuhom iwittu kollox.

PISCES 20 FRAR - 20 MARZU L-enfasi din il-ġimgħa hija pjuttost fuq is-saħħa u wkoll fuq ix-xogħol. Jekk ilkom tistennew xi aħbarijiet dwar xi wieħed minn dawn is-suġġetti, allura aktarx li jkollkom riżultati din il-ġimgħa. Jiġri x’jiġri ibqgħu pożittivi f’dak li tridu twettqu.


Gwida Issue 12, 2018  
Gwida Issue 12, 2018  

18-24 March

Advertisement