Page 1

GWIDA

NRU

06

MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

€1.30

FRANKLIN CALLEJA Ma rridx norbot lili nnifsi mal-Eurovision biss

Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €500 kull xahar!


ITTRA

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

L-ITTRA TAL-EDITUR Ritratt: Jonathan Brincat

Il-programm X Factor ta opportunità lilna l-Maltin biex insiru nafu aktar mill-qrib diversi personalitajiet, u kif se naraw anki fil-ġimgħat li ġejjin, biex niskopru oħrajn ġodda. Din ilġimgħa se niltaqgħu mill-ġdid ma’ Franklin, li llum il-ġurnata qed jurina lat differenti tiegħu nnifsu. Lil Franklin bdejna narawh fix-xena mużikali ftit tas-snin ilu meta kien ferm iżgħar u llum immatura mhux biss fiżikament iżda anki mużikalment. L-esperjenza tiegħu fil-programm X Factor intlaqgħet tajba iżda kif tafu kien hemm reazzjoni malli nqala’. Aħna konna pronti u tkellimna miegħu.

EDITUR Frederick Zammit DEPUTAT EDITUR Joseph A Cachia EMAIL kolloxgwida@gmail.com SIBNA FUQ FACEBOOK GwidaMag UFFIĊĊJU EDITORJALI, PUBBLIKATUR, UFFIĊĊJU GĦAR-REKLAMAR Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju Mrieħel BKR 3000 SALES MANAGER TAL-PUBBLIKAZZJONI Jessica Spiteri Catania ADVERTISING SALES EXECUTIVE Devania Gatt; Estelle Caruana ADVERTISING SALES COORDINATORS Lindsey Napier, Elena Dimech

Jien ma niddejjaq xejn li nesperimentaw imma personalment nemmen wara li rajt kif żvolġew l-affarijiet li X Factor u l-Eurovision għandhom jinżammu apparti. L-iskop ta’ X Factor u programmi oħra simili bħal The Voice, qegħdin hemm biex jiskopru talent ġdid. Hawn Malta, hawn ħafna talent imma X Factor mhux biss fuq il-kanzunetta, iżda wkoll dwar storja mal-individwu. Fiċ-ċokon tagħna meta X Factor u l-Malta Eurovision jiġu abbinati flimkien spiċċajna biex kantanti stabbiliti spiċċaw jikkompetu f’talent show, u kantanti ġodda spiċċ-aw jikkompetu ma’ oħrajn stabbiliti u mhux neċessarjament kellhom iċ-ċans li jaslu fejn xtaqu. Għalkemm tajjeb li nsemmi wkoll li kien hemm eċċezzjonijiet fejn rajna kantanti ġodda jieħdu post dawk stabbiliti. Faċli għal xi ħadd bħal jikkritika. Dan nafu sew. Però ma nistax ma naqsamx xi ħsibijiet tiegħi. Nistaqsi: x’messaġġ qed inwasslu lill-kantanti stabbiliti? Ngħidulhom ma jikkompetux fil-programm X Factor għax wara li jkunu bnew karriera, se jispiċaw biex jitbiċċru mill-kritika? Jew inkella qed ngħidulhom li m’għandhomx ċans imorru għall-Eurovision? Is-sikkina taqta’ miż-żewġ naħat. Hekk jgħidu u hekk hu. U din il-frażi tapplika f’dan il-każ. Però nerġa’ ngħid li ma nagħmlux ħażin li nippruvaw metodi ġodda.

TEL 21320713 FAX 21320714 STAMPAR Print It PUBBLIKATUR

© Content House 2019 Id-drittijiet huma kollha riservati. Riproduzzjoni tar-rivista jew parti minnha hu pprojbit mingħajr permess speċjali u bil-kitba. L-opinjonijet inklużi fil-GWIDA mhux neċessarjament huma dawk tal-Editur jew tal-Pubblikatur. Minkejja li kull attenzjoni raġjonevoli ttieħdet biex il-magażin ikun korrett u komplut, l-Editur u l-Pubblikatur mhumiex responsabbli għal żbalji u nuqqasijiet fl-artikli, reklamar, ritratti u stampi.

Ma rridux ninsew ukoll li l-Maltin il-festival għall-Eurovision iħobbuh. Forsi se ngħid ċuċata. Ma nafx. Imma wieħed jista’ jara l-possibbiltà li dawk it-12 li jgħaddu għal-live shows, apparti X Factor, isirilhom festival bejniethom biex xi ħadd minnhom imur għall-Eurovision? B’hekk naraw taħlita ta’ talent ġdid u stabbilit jikkompeti għall-Eurovision? Jew inkella għandna nifirdu ż-żewġ kompetizzjonijiet? Nittama li d-diskussjoni ma tiqafx hawn u li jkun hemm min, b’mod ġenwin, li jaqsam il-ħsibijiet tiegħu. B’hekk biss nistgħu ntejbu l-kwalità tal-kanzunetti li nibagħtu. U waqt li qed nikteb dawn il-kelmiet, f’moħħi hemm ukoll il-kurżità dwar kif issa se ssir l-għażla tal-kanzunetta li biha se mmorru nipparteċipaw. M’għandix dubju li hemm strateġija. Hekk għandhom isiru l-affarijiet. Iridu jiġu ppruvati affarijiet differenti.

GWIDA tkun għall-bejgħ minn kull nhar ta’ Erbgħa.

GWIDA

Qatt ma jista’ jkollok formula waħda u tibqa’ tirrepetiha minn sena għall-oħra u tistenna r-riżultati. Għallinqas ikun xi jkun ir-riżultat aħħari fil-Eurovision, se nkunu għallinqas ippruvajna sistema oħra li diġà wasslet biex jiġu skoperti artisti ġodda, artisti li għada pitgħada se jkunu l-artisti tagħna.

NRU

06

Niltaqgħu ġimgħa oħra.

MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

€1.30

FRANKLIN CALLEJA Ma rridx norbot lili nnifsi mal-Eurovision biss

Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €500 kull xahar!

Ritratt: Clint Gerald Attard u Andrew Cauchi

Sibna fuq Facebook: facebook.com/GwidaMag

NOTA DWAR IL-KOMPETIZZJONIJIET FIL-GWIDA Nixtiequ ninfurmaw lill-qarrejja li meta jikkompetu fil-kompetizzjonijiet huwa importanti li jniżżlu l-isem u l-indirizz eżatt kif jidher fuq il-karta tal-identità. L-isponsor tar-rigal għandu dritt li jirrifjuta li jagħti rigal jekk l-isem ma jkunx jikkorrispondi mal-karta tal-identità. Min jirtira premju f’isem ħaddieħor huwa fi dmir li jippreżenta l-karta tal-identità kemm tiegħu kif ukoll tal-persuna li tkun rebħet. Ismijiet u indirizzi li ma jikkorrispondux ma’ dak imniżżel fuq il-kupun rebbieħ ta’ kwalunkwe kompetizzjoni li tidher fil-GWIDA, ma jkunx eleġibbli li jirtira l-premju. 3


F’DIN IL-ĦARĠA

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

X’TISTA’ TIRBAĦ MAL-GWIDA!

STORJA PRINĊIPALI

7

KULL XAHAR

€500 FI FLUS

PAĠNA

13

DIN IL-ĠIMGĦA IKLA GĦAL TNEJN MINGĦAND L’AROMA RESTAURANT

PAĠNA 8

INTERVISTA

€20 MINN GOLD MARKET

PAĠNA 50

KTIEB MOGĦTI MILL-FARAXA, MERLIN U HORIZONS

PAĠNA 50

2 BILJETTI GĦALL- IMDINA DUNGEONS

PAĠNA 50

2 BILJETTI GĦALL- WIRJA KNIGHT HOSPITALLERS

PAĠNA 50 EUROVISION

PRODOTTI TAL-IKEL B’VALUR TA’ €60

PAĠNA 57

€100 VAWĊER MINGĦAND PRIME MEAT SHOPS

PAĠNA 59

TROBBIJA

RIĊETTA

4

15 40 59


STORJA PRINĊIPALI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

Ritratti: Clint Gerald Attard; Assistent tal-fotografija: Andrew Cauchi; Ħwejjeġ: Gaetano Busuttil

XEJN MA JIĠI B’XEJN JEKK MA TAĦDIMX GĦAL DAK LI TRID Tintervista ROBERTA MAGRI IL-KANTANT FRANKLIN CALLEJA LI S-SENA L-OĦRA SEGWEJNIH FIL-VJAĠĠ TIEGĦU GĦALL-FESTIVAL TA’ SAN MARINO, DAN L-AĦĦAR RAJNIH UKOLL F’X FACTOR. STAQSEJNA LIL FRANKLIN X’WASSLU BIEX BĦALA KANTANT STABBILIT JIDĦOL UKOLL GĦAL DIN L-AVVENTURA LI NTEMMET FL-EWWEL LIVE SHOW. JISTQARR LI X FACTOR KIEN XI ĦAĠA LI MINN DEJJEM XTAQ LI JAGĦMEL U ALLURA LADARBA DAN SETA’ JSEĦĦ F’MALTA, ĦATAF L-OPPORTUNITÀ. JISPJEGA WKOLL LI KIENET ESPERJENZA LI MINNHA TGĦALLEM ĦAFNA FILWAQT LI SAĦĦITU WKOLL PSIKOLOĠIKAMENT. MINKEJJA LI L-AVVENTURA TIEGĦU WASLET SAL-EWWEL LIVE SHOW, FRANKLIN JGĦIDILNA LI L-KARRIERA TIEGĦU MA WAQFITX HEMM, ANZI BEĦSIEBU JKOMPLI JAĦDEM BIEX IWETTAQ IL-ĦOLM TIEGĦU U JKOMPLI JEVOLVI L-KARRIERA MHUX BISS LOKALMENT IŻDA WKOLL FUQ SKALA INTERNAZZJONALI. “THE SHOW MUST GO ON”, JGĦIDILNA FRANKLIN. Franklin, dan l-aħħar konna nsegwuk f’X Factor. Bħala kantant stabbilit, x’ġiegħlek tidħol għal din l-avventura? Li ġie X Factor f’pajjiżna kienet opportunità għalija biex napplika. Minkejja li l-pubbliku kien forsi drani fuq it-televiżjoni u rani iktar minn darba fil-Malta Eurovision Song Contest xorta ma nqisx ruħi bħala kantant veteran. Nqis ruħi bħala kantant li għadni nibda l-karriera u qed nipprova nieħu kull opportunità possibbli biex nagħmel il-ħolma tiegħi realtà anke jekk

qed tidher impossibbli bħalissa, għaliex jien tgħallimt li xejn ma jiġi b’xejn jekk ma taħdimx għal dak li trid. L-avventura kienet waħda twila ta’ sitt xhur u nħoss li minnha kbirt iktar bħala kantant/artist u sirt nara l-ħajja minn perspettiva differenti. Xi tħoss li tgħallimt minn din l-esperjenza? Tgħallimt li jiġri x’jiġri, anke jekk ġejt eliminat fl-ewwel live show, il-ħajja tkompli, il-karriera tiegħi ovvjament tkompli wkoll għaliex kantant nibqa’ dejjem. Nħoss

ukoll li sirt iktar b’saħħti mentalment. The show must go on. Hu aktar diffiċli jew aktar faċli għal kantanti stabbiliti li jieħdu sehem f’X Factor? Naħseb li hi ftit iktar diffiċli għall-fatt li jkun hemm min jaħsibha li kantanti kemxejn stabbiliti iktar minn kantanti oħra m’għandhomx għalfejn jieħdu sehem f’kompetizzjoni bħal X Factor. Imma għalija personali din kienet xi ħaġa li qatt ma ppruvajt u li minn dejjem xtaqt nagħmel.

“Xorta ma nqisx ruħi bħala kantant veteran” Issa, wara X Factor, xi jmiss għal Franklin? Bħalissa qed naħdem fuq album tiegħi personali bi stil differenti minn tas-soltu u nixtieq ukoll li jkolli l-opportunità li nipprova xi ħaġa barra minn xtutna bħal, pereżempju, il-programm Amici. Ikompli f’paġna 8

u 7


STORJA PRINĊIPALI t

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

Ikompli minn paġna 7 Lil hinn mill-Eurovision, kif tixtieq li tkompli tevolvi mużikalment? Irrid inkompli naħdem sabiex insir artist u kantant ta’ fama internazzjonali u nixtieq li ntella’ kunċerti tiegħi stess.

“Il-mużika hi ħaġa li permezz tagħha sibt min jien” Xi tfisser il-mużika għalik? Il-mużika hi xi ħaġa li permezz tagħha sibt min jien, sibt l-identità tiegħi u tatni viżjoni ta’ età żgħira ta’ dak li rrid inkun flfutur. Minn ta’ età żgħira l-familja tiegħi stinkat ħafna miegħi sabiex wasalt s’hawn llum. Allu-ra tgħallimt napprezza iktar kull ħaġa li nagħmel li hija abbinata mal-mużika u tfakkarni fil-familjau f’meta kont għadni tifel. Il-mu-żika tibqa’ dejjem qrib tiegħi, l-imħabba tiegħi u n-nifs tiegħi.

Hemm xi artisti Maltin u barranin li taspira li tikkollabora magħhom fil-futur? Bħala artisti Maltin nammira mmens lil Joseph Calleja kif ukoll lil Mary Spiteri, u nixtieq ħafna li niltaqa’ mal-artista Lady Gaga. X’inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar it-teatru mużikali? Ġieli kkunsidrajt li tieħu sehem fi musicals? Qatt ma kelli l-opportunità li nkun f’teatru, u nixtieq li nagħmel wirjiet ma’ kantanti oħra li jkunu parti mit-teatru mużikali.

Is-sena l-oħra kont wieħed millkontestanti fil-festival għarrappreżentazzjoni ta’ San Marino. Kif tiddeskrivi din l-esperjenza? Kienet esperjenza differenti minn tas-soltu li nipparteċipa fil-festival ta’ San Marino. L-organizzazjoni ma kinitx forsi dik li stennejt u ħassejt li ma kenitx daqshekk professjonali, però kienet esperjenza fejn iltqajt ma’ kantanti b’kultura differenti, b’vuċijiet differenti u ħadt gost naħdem m’artisti bravi fosthom Zoe Straub li kienet irrappreżentat lill-Awstrija filEurovision tal-2016.

ħaġa lura u titgħallem.

X’differenza għamlet din l-esperjenza li kellek għall-karriera tiegħek? Għamlitli differenza l-iktar fejn tidħol teknika, u anke titgħallem tkanta fi grupp jew aħjar bħala tim. Għax int fil-verità minn kull esperjenza tipprova tieħu xi

Il-Eurovision huwa ħolma ta’ ħafna kantanti. Beħsiebek tkompli taħdem sabiex twettaq din il-ħolma jew se tiffoka fuq destinazzjoni mużikali differenti? Fil-verità nħoss li bħala kantant Malti kieku jkolli l-opportunità

8

li nirrappreżenta lil Malta noħodha. Però fl-istess ħin inħoss li wasal iż-żmien li naħdem fuq xi ħaġa differenti lil hinn mill-Eurovision. Jien ma rridx norbot lili nnifsi mal-Eurovision biss. Ovvjament irrid nagħmel xi ħaġa differenti però fl-istess ħin xi ħaġa abbinata mal-mużika naturalment.

Dan l-aħħar rajna wkoll bidla fid-dehra personali tiegħek. X’wasslek li tagħmel din ilbidla? Naħseb li minn żmien għal żmien kulħadd jagħmel dik il-bidla. Tgħallimt li jekk ikun hemm xi ħaġa li forsi ddejqek għandek taħdem għaliha u tibdilha, anke jekk forsi tieħu ż-żmien. Fil-każ tiegħi ħassejt li kelli bżonn nagħmel bidla fid-dehra tiegħi, fosthom fil-piż tiegħi. Ħassejt il-bżonn li nkun iktar healthy, bdejt nagħmel iktar jogging u trejning u biddilt anke l-istil ta’ ħwejjeġ tiegħi. Nħossni kuntent bil-mod ta’ kif qed nidher u tgħallimt inħobb iktar lili nnifsi, għax fl-aħħar mill-aħħar dik hi l-iktar ħaġa importanti.


KOMPETIZZJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

Kulma trid tagħmel biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni u tidħol fiċ-ċans li tirbaħ il-premju hu li: (1) Taqta’ din ir-raba’ u l-aħħar parti tal-istampa li qed tidher fuq il-lemin. Imbagħad trid tgħaqqad flimkien magħha t-tliet stampi l-oħra li dehru fil-ħarġiet tal-GWIDA numri 3, 4 u 5. Dawn iridu jitwaħħlu fuq il-kupun li kien stampat filħarġa tal-GWIDA numru 3 f’paġna 52.

(2) Tirrispondi l-mistoqsija li dehret fuq dan il-kupun fil-GWIDA numru 3 f’paġna 52. Il-kupuni għandhom jintbagħtu sal-ġurnata murija fuq dan il-

Ir-raba’ parti tal-istampa

kupun.

Ibgħat il-kupun komplut f’dan l-indirizz sal-5 ta’ Marzu 2019 GWIDA, Kompetizzjoni €500/Frar, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000.

11


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

INTERVISTA Lbies: Zuri Mosta; Rtokk: Natasha Polidano

KULĦADD GĦANDU JĦOBB LILU NNIFSU Tintervista ROBERTA MAGRI MARITA PACE DIMECH HI SINONIMA MAL-ĠURNALIŻMU U T-TELEVIŻJONI IŻDA L-PROFESSJONI TAGĦHA HIJA DIK TA’ AVUKAT. WARA LI SPIĊĊAT L-ISTUDJI U GRADWAT MARRET GĦAL DIREZZJONI KOMPLETAMENT DIFFERENTI MILL-PROFESSJONI TAGĦHA. MADANAKOLLU MARITA TGĦIDILNA LI DAN IL-FATT MA JFISSIRX LI WARRBET IL-PROFESSJONI IŻDA DDEĊIDIET LI TIFFOKA FUQ PASSJONI OĦRA TAGĦHA RELATATA MAL-QASAM TAX-XANDIR U TAL-ĠURNALIŻMU. NISTAQSUHA XI KWALITAJIET HUMA ESSENZJALI GĦAL ĠURNALIST KIF UKOLL XI SFIDI TIFFAĊĊJA F’DAN IL-QASAM. TKELLIMNA WKOLL DWAR L-INVOLVIMENT TAGĦHA FIL-PROGRAMM ARENA U ANKI DWAR IL-PROGRAMM COVERAGE LI KIEN L-EWWEL ESPERJENZA TAGĦHA BĦALA PREŻENTATTRIĊI U LI MINNU TGĦALLMET ĦAFNA PARTIKOLARMENT FL-ORGANIZZAZZJONI TAX-XOGĦOL LI JIRRIKJEDI BIEX JITTELLA’ PROGRAMM. Marita, minkejja li n-nies issa jafuk bħala ġurnalista, int gradwata bħala avukat. X’ġiegħlek li tibbaża l-istudji tiegħek fuq il-Liġi? Liema aspetti tal-Liġi l-aktar li jolqtuk? Minn mindu kont żgħira kelli x-xewqa li nistudja l-Liġi bħala professjoni. Kont inħares lejn ċerti nies li huma avukati u b’xi mod kienu jaffaxxinawni. L-aktar partijiet li jogħġbuni mil-Liġi huma l-Liġi tal-Familja kif ukoll il-Liġi Kriminali. It-tnejn

li huma fihom ħafna riċerka bħal kwalunkwe suġġett ieħor, però meta wieħed jaqra jew isegwi każ, fil-fond dejjem ikun hemm storja wara dak li jkun ġara. Madanakollu, fatt interessanti hu li minkejja li gradwajt bħala avukat iddeċidejt li twarrab il-professjoni u tiffoka fuq il-qasam tal-midja. X’wasslek biex tieħu deċiżjoni bħal din? Ma nikkunsidrax li warrabt ilprofessjoni, pjuttost iddeċidejt

li wara li ntemm l-istudju tiegħi niffoka fuq dak li verament inħobb, imqar għal ftit. Il-kors tal-Liġi kien twil sitt snin u qisu qajla kien ikolli ċans nagħmel affarijiet li nħobb. Malli lestejt l-eżamijiet kollha ddeċidejt li nieħu pawsa qasira u niffoka fuq dawk l-affarijiet li minn dejjem xtaqt nagħmel iżda minħabba l-impenji tal-kors kont żammejt pass lura. Kif nibtet l-imħabba għall-

“Ix-xandir minn dejjem kien jogħġobni l-aktar l-aħbarijiet” midja? Kif beda l-involviment tiegħek f’dan il-qasam? Ix-xandir minn dejjem kien jogħġobni b’mod partikolari l-aħbarijiet. Infatti fl-2009 meta Ikompli f’paġna 14

u 13


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

INTERVISTA t

Ikompli minn paġna 13 Ritratt: Ray Mizzi

“Ix-xogħol ġurnalistiku hu eċċitanti ħafna, ġurnata differenti mill-oħra” kont fl-ewwel sena Sixth Form, il-proġett tas-Systems of Knowledge kont għamiltu fuq kif taħdem Kamra tal-Aħbarijiet. Sabiex dan kien possibbli, kont ikkuntattjajt lill-istazzjonijiet tar-radju u televiżjoni u kelli rispons tajjeb. Xhur wara kien ċempilli Chris Cauchi, isem sinonimu max-xandir, u offrieli l-opportunità li nitħarreġ dwar rappurtaġġ u qari tal-aħbarijiet fuq l-istazzjon tar-radju partikolari. Minnufih aċċettajt, kont ferħana se ntir. Wara tmien ġimgħat ta’ taħriġ intensiv li kien jinvolvi kitba, qari tal-aħbarijiet kif ukoll li nidra s-sistema, kont ġejt offruta impjieg. Din kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li wasslet sabiex eventwalment qiegħda fejn ninsab illum. Il-midja wasslitek għall-ġurnaliżmu, għaliex f’Novembru 2017 ingħatajt l-opportunità biex taħdem ġurnalista full time ma’ One Productions. Liema huma l-akbar sfidi li ssib bħala bħala ġurnalista? Ix-xogħol ġurnalistiku hu eċċitanti ħafna, ġurnata differenti mill-oħra, m’għandekx ripetizzjoni, kuljum esperjenza ġdida. Bħala sfidi li nsib fost l-oħrajn hija li ġieli jkollok storja umana tajba, madankollu dak li jkun forsi jiddejjaq jirrakkontahielek fuq il-kamera għaliex jiddejjaq jew jistħi. Sfida oħra hija li meta tkun qed tirrapporta xi ħaġa straordinarja, ngħidu aħna xi traġedja, trid tagħmel minn kollox biex tkun minn tal-ewwel li toħroġ bl-aħbar u naturalment tara li dak li qiegħed tirrapporta qiegħed jagħmel sens u huwa fattwali. Mhux dejjem tkun faċli li wieħed ikollu d-dettalji malħin li jkunu qegħdin jiżviluppaw l-affarijiet. Jien dejjem inżomm quddiem għajnejja li dak li qed 14

nagħmel qed nagħmlu sforz kemm irrid it-telespettaturi, kif ukoll semmiegħa, li jkollhom l-aħħar żviluppi dwar dak li jkun qiegħed iseħħ. X’sodisfazzjon jagħtik ilġurnaliżmu? Il-ġurnaliżmu tani l-opportunità li niltaqa’ ma’ ħafna nies minn kull aspett differenti tal-ħajja. Waħda mill-aktar affarijiet li tatni sodisfazzjon f’dan ix-xogħol kienet li kont irrappurtajt storja ta’ koppja anzjana, it-tnejn li huma neqsin mid-dawl, li sfaw fil-mira ta’ serqa. Spiċċaw ta’ fuqhom senduqhom fil-veru sens tal-kelma. Ir-rappurtaġġ li

konna għamilna jien u kollega tiegħi rnexxielna mmissu qalb il-pubbliku tant li malli ħarġet l-istorja kienu ħafna li riedu jgħinu lil din il-koppja biex terġa’ tqum fuq saqajha u jkomplu għaddejjin b’ħajjithom. Kellek l-opportunità li tippreżenta programm ta’ ġrajjiet kurrenti Coverage. Kif kienet din l-esperjenza għalik u x’impenn jirrikjedi programm bħal dan? Coverage kien il-mimmi t’għajnejja. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li nippreżenta programm fuq it-televiżjoni. Kull programm iġib miegħu mpenn. Minn dan il-

programm tgħallimt norganizza aktar lili nnifsi f’dak li jirrikjedi xogħol u fl-istess waqt għeni ħafna napprezza aktar ix-xogħol li jinvolvi x-xandir. Wara kull stampa hemm grupp ta’ nies li b’ħidma sfiqa u dedikata li qed iwasslu dak li qiegħdin jaraw b’għajnejhom it-telespettaturi. Aktar tard ġejt avviċinata biex tkun parti mit-tim talproduzzjoni tal-programm Arena fuq One. Xogħlok kien li tittratta stejjer umani permezz ta’ intervisti ma’ persuni li jkunu lesti li jaqsmu l-istorja tagħhom. X’differenza għamlet din l-esperjenza


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

INTERVISTA Ritratt: Michael Kingswell; Rtokk: Leanne Mallia; Lbies: Kenjo Boutiques San Ġwann

“Kull min jafni jaf kemm jien persuna vanituża ħafna!” fil-karriera tiegħek bħala ġurnalista? Fil-programm Arena nifforma parti mit-tim tal-produzzjoni fejn nieħu ħsieb li nagħmel kuntatt mal-mistiedna li jkunu ġejjin għall-programm. Kien hemm drabi fejn il-preżentatriċi Ramona Attard offrietli l-opportunità li nagħmel xi intervisti, kemm fuq aspett ta’ stejjer umani kif ukoll anke nkun parteċipi f’intervista ma’ politiċi, naturalment skont is-suġġett li jkun. B’referenza għal stejjer umani, li tgħallimt hija kemm wieħed irid ikun sensittiv u jifhem u jagħder lill-persuna li quddiemek filwaqt li sabet il-kuraġġ li taqsam miegħek din l-istorja, fl-istess waqt qed tirrakkonta dak li tkun għaddiet minnu. Minkejja li huwa xogħlok, issibha diffiċli biex tipprepara ruħek speċjalment mill-aspett psikoloġiku, għal ċerti stejjer li jkunu kemxejn xokkanti? Le, jien nipprova kemm jista’ jkun nifhem u nagħder lil dak li jkun. Xi kwalitajiet jeħtieġ ġurnalist? Minkejja li m’iniex esperta filġurnaliżmu però nemmen li laktar ħaġa importanti li għandu jkollu ġurnalist huwa li jkun kapaċi jwassal l-aħbar b’tali mod li jifhimha kulħadd, minn kwalunkwe faxxa tas-soċjetà. Nemmen ħafna li ġurnalist għandu jwassal kemm jista’ jkun l-istampa ċara, b’mod veritjier u fl-istess waqt iwassal il-messaġġ wara dik l-istampa. Kemm hi importanti d-dehra għalik? Kull min jafni jaf kemm jien persuna vanituża ħafna! Minkejja li għandi ħajja impenjattiva, xorta waħda nsib il-ħin li nieħu ħsieb il-mod kif nidher. Iffissata ħafna fuq il-makeup. Bil-makeup inħossni aktar kunfidenti.

Minn aspett personali, liema kwistjonijiet int l-aktar sensittiva dwarhom? Vjolenza domestika, drittijiet LGBTIQ kif ukoll id-drittijiet tat-tfal.

ħajtu. Kulħadd għandu jħobb lilu nnifsu. Minkejja li hu tajjeb li forsi wieħed jibża’ għad-dehra tiegħu u jara li jħossu tajjeb, wieħed qatt m’għandu jqabbel lilu nnifsu ma’ ħaddieħor.

żvog. Għandi għal qalbi ħafna l-annimali. Meta nara kelb jew qattus b’mod partikolari nintilef. L-annimali huma ħlejqiet innoċenti li bis-sempliċità tagħhom jimlulek ħajtek.

Taħseb li l-midja soċjali tinfluwenza l-mod ta’ kif inħarsu lejn x’inhu l-ideali? Ħafna wkoll però wieħed irid joqgħod attent li ma jħallix dawn l-immaġini jikkontrollawlu

Minbarra dak li semmejna, x’jinteressak l-aktar? Inħobb ħafna l-isports u l-ġimm. Kemm jista’ jkun nipprova nżomm ruħi attiva u nagħmel l-eżerċiżżju bħala forma ta’

X’inhi l-aktar ħaġa li tgħallimt mill-esperjenzi tal-ħajja? Inħobb lili nnifsi aktar kif ukoll naħdem u nistinka għal dak li verament nixtieq u li naf li se jagħmilni kuntenta. 15


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI Joe Grech waqt il-Malta Song Festival tal-1960

L-EWWEL SEHEM TA’ MALTA FIL-EUROVISION Jikteb FREDERICK ZAMMIT

MATUL DAN IL-PERJODU MHUX SE NONQSU MILLI NĦARSU WKOLL LURA LEJN SEHEM MALTA FIL-EUROVISION SONG CONTEST. ILLUM IL-ĠURNATA L-GĦAŻLA TA’ MIN JIRRAPPREŻENTANA FIL-EUROVISION HI TOTALMENT DIFFERENTI GĦAL DAK LI HEMM ILLUM. F’DAK IŻ-ŻMIEN MA KELLHOMX L-X FACTOR U LANQAS DAK LI KELLNA QABEL, IL-MALTA EUROVISION. TUL IS-SNIN IL-FESTIVAL INBIDILLU ISMU BOSTA DRABI FOSTHOM IL-MALTA SONG FOR EUROPE, FESTIVAL KANZUNETTA GĦALL-EWROPA U MALTA SONG. SAR TIBDIL UKOLL FL-ISTRUTTURA, SA MINN FESTIVAL ORGANIZZAT MINN KUMITAT FI ĦDAN ID-DIPARTIMENT TAL-KULTURA, GĦAL DAN MINN ORGANIZZAZZJONI SĦIĦA MILL-PUBLIC BROADCASTING SERVICES. Għalkemm l-ewwel parteċipazzjoni ta’ Malta fil-Eurovision toħodna lura sal-1971, l-istorja tal-festivals f’Malta tmur lura għall-1960 meta l-Moviment taż-Żgħażagħ Ħaddiema Nsara organizza l-ewwel Malta Song Festival li ġie organizzat fir-Radio City House fil-Ħamrun fit-3 u l-4 ta’ Novembru b’xandira diretta fuq ir-Rediffusion u li siltiet minn dan il-festival ixxandar ukoll fuq ir-RAI.

Kien hemm interess qawwi għal dan il-festival tant li ġew sottomessi xejn inqas minn 72 sottomissjoni, birrebbieħ ikun Joe Grech li kien kanta Vola Uccellino ma’ Eileen Mifsud. Snin wara l-istess Joe Grech kellu jirrappreżenta lil Malta flewwel parteċipazzjoni ta’ pajjiżna fil-Eurovision Song Contest fl-1971. Tajjeb li ngħidu li l-interess

biex pajjiżna jipparteċipa filEurovision beda qabel l-ewwel parteċipazzjoni iżda l-applikazzjoni ma twasslitx fil-ħin. Meta Malta ħadet sehem fil-Eurovision dan kien fis-16-il edizzjoni tal-festival li dik is-sena kien qed jittella’ fl-Ir-landa. Ħadna sehem b’kan-zunetta billingwa Maltija, Marija l-Maltija u kklassifikajna fit-18 u l-aħħar post.Min-kejja dan ir-riżultat, Marija l-Maltija

L-istorja talfestivals f’Malta tmur lura għall1960 tibqa’ fost l-aktar kanzunetta magħrufa fl-istorja talmużika Maltija. Interessanti wkoll li sa millewwel Malta Song sas-sena Ikompli f’paġna 18

u 17


TELEVIŻJONI t

Ikompli minn paġna 17

Għal bosta snin l-orkestra kienet parti essenzjali fil-Eurovision

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

Joe Grech waqt il-Eurovision tal-1971

li mar għall-Eurovision, Joe Grech kien diġ��������������� à�������������� rebaħ il-festival erba’ darbiet. Fl-ewwel Eurovision li Malta ħadet sehem fih kienu biss l-Irlanda u r-Renju Unit b’kanzunetta bl-Ingliż. Dawn kienu Angela Farrell b’One Day Love għall-Irlanda u Clodagh Rodgers għar-Renju Unit bis-silta popolari Jack in the Box. F’dan il-perjodu il-Eurovision kien jattira ismijiet kbar ukoll u infatti f’din is-sena partikolari għall-Italja ħa sehem Massimo Ranieri bis-silta L’Amore e un Attimo. Tul is-snin bosta kantanti magħrufa wrew interess filEurovision u pparteċipaw fih fosthom Cliff Richard, Gianni Morandi, Baccara, Olivia Newton-John, Bobby Solo, Julio Iglesias, Anna Oxa, Celine Dion, Claudio Villa, Bonnie Tyler, Mia Martini, Engelbert Humperdinck, Al Bano u Romina Power, Katrina & The Waves, Riccardo Fogli, Lulu, Ricchi e Poveri, Blue, t.A.T.u., Anna Vissi, ABBA, Gigliola Cinquetti, Domenico Mudugno, Bucks Fizz, The Shadows, Brotherhood of Man, Nicki French u Dima Bilan. Lura għall-ewwel parteċipazzjoni ta’ Malta fil-Eurovision fl-1971 pajjiżna b’kollox kiseb 52 punt f’din l-edizzjoni bl-ogħla punti li ġew minn Spanja u r-Renju Unit u kienu ta’ tmien punti. L-inqas punti li ksibna f’din l-ewwel 18

Séverine (lemin) ta’ Monaco tiċċelebra r-rebħa tal-Eurovision 1971. Tidher ukoll Dana, ir-rebbieħa tas-sena ta’ qabel millIrlanda parteċipazzjoni tagħna kien ta’ żewġ punti li ġew minn Franza, il-Belġju, l-Olanda u l-Jugoslavja. Kien ix-xandar Victor Aquil-ina li serva bħala kummentatur għal pajjiżna. Proprju għal din l-ewwel edizzjoni tagħna kienet ġiet introdotta sistema ġdida fejn kull pajjiż kellu jibgħat żewġ persuni biex jiffurmaw il-ġurija. Dan kellu jkun persuna fuq il-25 sena u ieħor taħt il-25 sena. Għalhekk kienu marru wkoll għall-Eurovision Spiro Sillato u Gaetano Abela, li snin wara serva wkoll chairman tal-kumitat tal-festival għall-

għażla tal-kanzunetta għallEurovision. Ovvjament il-famuża orkestra kienet parti essenzjali għal bosta snin fil-Eurovision. Kull pajjiż kien mitlub jibgħat persuna li tmexxi l-orkestra u għal pajjiżna biex imexxu l-orkestra għallwaqt l-interpretazzjoni ta’ Joe Grech ta’ Marija l-Maltija kien hemm Mro Twanny Chircop. Din is-sistema ma jidhirx li kienet waħda b’saħ-ħitha tant li kienet intużat biss saledizzjoni tal-1973. U jekk trid li nfakkrukom min rebaħ l-edizzjoni ta’ din is-sena ngħidulkom li kienet

Severine għal Monaco, pajjiż li llum il-ġurnata m’għadux jipparteċipa filEurovision iżda li bejn l-1959 u l-2006 ħa sehem 24 darba. Ġara li wara din ir-rebħa, Monaco kellu jospita l-Eurovision tas-sena ta’ wara iżda r-Re Ranier II ta’ Monaco rrifjuta li dan isir hemmhekk minħabba f’nuqqas ta’ riżorsi u għalhekk ir-Renju Unit refa’ r-responsabbiltà tal-edizzjoni ta’ wara u tellgħuh fl-Usher Hall f’Edinburgh fl-Iskozja fejn għall-Malta kienu ħadu sehem Joe Cutajar u Helen Micallef bil-kanzunetta L-Imħabba.


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

Ritratti: The Foto Grafer

PROGRAMM LI JŻOMM KUMPANIJA LIL DAWK EMARĠINATI FIS-SOĊJETÀ ARANIISSA HUWA L-PROGRAMM LI TA’ KULL NHAR TA’ SIBT JAQSAM MAL-MALTIN U L-GĦAWDXIN KOLLHA, BĦAL FAMILJA WAĦDA, L-AKBAR EMOZZJONIJIET FIX-XENA TAT-TELEVIŻJONI LOKALI. FI KLIEM JOSEPH CHETCUTI STESS ARANIISSA NHUWIEX PROGRAMM BISS TAL-FAMILJA MAGĦQUDA IŻDA WKOLL TA’ DAWK LI JGĦIXU WAĦIDHOM, GĦAX JEW M’GĦANDHOMX JEW FORSI JGĦIXU ĠEWWA XI DAR TA’ L-ANZJANI WAĦIDHOM BLA MĦABBA TA’ XEJN. Araniissa wkoll qiegħed hemm biex iżomm kumpanija għal dawk in-nies emarġinati fissoċjetà. Parti minn dawn talaħħar huma dawk li jinsabu ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Dan għaliex jum fost l-oħrajn Mariana Abdul Serem, mara ta’ 38 sena, ċemplet lil Araniissa, fetħet qalbha u bi kliem ta’ qsim il-qalb irrakkuntat kemm hija kerha s-solitudini li hija tgħix ġewwa l-istess Faċilità, kemm tibki fil-kwiet meta tara oħrjan li jiġu jarawhom u hi, peress li hija barranija, ma jkollha lil ħadd li jiġi jżurha. Kien tassew kliem li wera ferita kbira ta’ mara li filwaqt li qiegħdha tiskonta s-sentenza li kien ħaqqha issa qed tgħix kull jum ta’ din is-sentenza f’solitudni. Kien għalhekk li Joseph Chetcuti u t-tim tiegħu avviċinaw lillPrison Fellowship li mill-ewwel ħadu lil Marian f’idejhom u 20

Araniissa tas-Sibt 9 ta’ Frar fuq ONE ser jaqsmu magħna s-sbuħija ta’ ħbiberija sinċiera li tmur lil hinn minn ħbiberija normali, eżempju ċar u ħaj ta’ kemm wieħed għandu jgħożż ħabib meta tassew isib wieħed ta’ veru!

issa qed idduq il-ħlewwa u l-imħabba tal-istess għaqda volontarja u l-vontuntiera dedikati tagħha. Din id-darba Araniissa ried ukoll jippremja lil Paola, mara li tagħmel ħafna ġid u li din iddarba jistħoqqilha tiġi ppremjata. L-akbar xewqa ta’ Pawla hija dik li tiltaqa’ ma’ oħtha

għal darb’oħra kif ukoll manneputijiet tagħha – xewqa li ilha tberren f’ moħħ u qalb Paola għal ħafna u ħafna snin. Tgħid Araniissa ser jaqta’ x-xewqa ta’ din il-mara hekk speċjali? Fl-istess programm ser napprezzaw flimkien l-eżempju ta’ ħbiberija vera ta’ Matilde u Mary, żewġt iħbieb ta’ veru li

Hemm premjijiet li tistgħu tirbħu mal-programm dejjem jekk tidħlu fuq il-Facebook ta’ Araniissa u tagħmlu Like u Share. Hemm rigali millBow & Ribbons, Virtù Ferries, ikliet mingħand Catch & Co tal-Valletta Waterfront, Centro Casalinga u l-premju stilla ta’ €3,000 vawċer mingħand Choices ta’ Gwardamangia u bosta rigali oħra.


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

Ritratt: Kevin Zammit

AKTAR ĊAJT, AVVENTURI U STUDENTI BARRANIN FIL-KLASSI 2B FL-AĦĦAR WASAL, IL-ĦAMES STAĠUN TAS-SENSIELA KOMIKA KLASSI GĦALINA WARA LI L-ĦAMES STAĠUN IDDEBUTTA FIĊ-ĊINEMA LOKALI FIL-BIDU TA’ DIĊEMBRU LI GĦADDA FEJN KELLU SUĊĊESS ENORMI. ISSA WASAL FUQ L-ISKRIN IZ-ZGĦIR TATTELEVIŻJONI L-eroj tagħna fl-aħħar tar-raba’ staġun kollha kemm huma spiċċaw jivvjaġġjaw fiż-żmien. U dak huwa s-suġġett prinċipali tal-ewwel tliet episodji li sejrin naraw din is-sena. Dawn huma dawk li dehru fiċ-ċinema. Il-klassi 2B flimkien mal-karattri l-oħra ser narawhom f’partijiet differenti fl-istorja tad-dinja, minn żmien Adam u Eva salAssedju l-Kbir, fejn iridu jsalvaw lill-Gran Mastru La Vallette u jirranġaw l-istorja kif nafu aħna. Il-kumplament tal-ħames staġun jirritornaw fil-preżent u hemmhekk nassitu għall-avventuri li jseħħu s-soltu fil-ħitan tal-iskola ta’ filgħaxija għall-adulti fejn din is-sena n numru ta’ student ser jiżdied. Fil-fatt is-Sur Scrieha (Ray Attard) ser ikollu xogħol doppju għaliex ser ikollu

jgħallem klassi oħra ma’ dik li diġà għandu. Ovvjament il-problemi, is-sitwazzjonijiet komiċi u l- avventuri ser jiżdiedu wkoll. Stennew ħafna sorpriżi, fosthom ċerti relazzjonijiet li ser jispiċċaw, oħrajn jibdew u naraw ukoll uċuħ ġodda fejn ser jiddebuttaw għall-ewwel darba. Se jiżdiedu wkoll studenti barranin. Din is-sena l-avventuri iktar ser jikbru f’dik li hija immaġinazzjoni. Għalhekk bħalissa qed naraw li l-final ser jerġa’ jkun wieħed spettakolari. Biss kull karattru ser ikollu rwol importanti fil-ħames staġun. Se jkollna xi ftit sorpriżi. Il-karattru ta’ Terrence (Trevor Mizzi) ser narawh ukoll fil-ħajja privata tiegħu meta jispiċċa jgħix ma’ Meggy (Jovana Kuzeljevic)

minħabba ċirkostanzi li ma kellux kontroll fuqhom. Magħhom ukoll hemm iz-zija Lonza (Josette Ellul) li f’kelma waħda hija replika ta’ Terrence. Dis-sena l-produzzjoni kienet waħda iktar diffiċli għax meta tasal fil-ħames staġun ta’ sensiela bilfors trid tgħolli l-livell f’ċerti dipartimenti u b’hekk il-ħin dejjem jiżdied fejn jirrigwarda l-produzzjoni u l-filming. Il-ħin fuq is-set kien wieħed pjaċevoli għal kull min jieħu sehem fi Klassi Għalina. Jieħdu sehem l-atturi kollha ta’ qabel: Ray Attard, Trevor Mizzi, Raissa Sammut, Maria Cassar Inguanez, Rainer Cassar, Charles Grech, Manwel Cucciardi, Mario Gatt, Andy Catania, Xylon Bristow, Marco Grech, Jovana Kuzeljevic, Dominic

Klassi Għalina lura fuq ONE mill-4 ta’ Frar Aquilina, Sharon Aquilina, Jason Curmi, Jj Curmi, Sonic Aquilina, Elysia Farrugia, Mark Cassar, Audrienne Sciberras, Amy Grech, Jervis Galea, Uday Mclean, Mi Shou, Gino Lambardi, Duncan Azzopardi, Oliver Pace, Raymond Borg, Edmea Grech, Lorianne Linwood, Josette Ellul, Flavia Borg Bonaci, Glenn Agius, Jessica Jane u Mikaela Attard.Bħas soltu l-kitba u d-direzzjoni hi ta’ Alan Cassar minn Square Wheel Ent. Is-sensiela ta’ 13-il episodju tkompli kull nhar ta’ Ħadd mill4 ta’ Frar fuq ONE fid-21:00. 21


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

AKTAR PROGRAMMI X’TARA DIN IL-ĠIMGĦA ĦADD GĦALIK

AQRA BI LSIENEK

TVM f’12.10 Il-Ħadd 3 ta’ Frar

ONE fl-22:00 It-Tnejn 4 ta’ Frar Ritratt: Elenka Falzon

Ritratt: The Fotografer, Fgura

Programm ieħor li jkun mistenni mill-ġimgħa għall-oħra minħabba l-logħob u d-divertiment li jkun fih. F’dan il-programm tal-lum sejrin niċċelebraw il-mużika għax ser ikunu jilgħabu l-kompożituri kontra l-awturi. Bħalma tistgħu timmaġinaw matul it-trasmissjoni se nassistu għal programm mimli mużika u wkoll logħob. U naturalment mhux se jonqos il-kwiżż li jkun hemm fl-aħħar.

Illum Ruth Frendo tintervista lil Rita Saliba dwar il-ġabra ta’ novella li jisimha Ħjut. Din hija t-tielet ġabra ta’ stejjer qosra mill-pinna ta’ Saliba. Għaliex hawn Malta n-novelli jinżlu għasel mal-qarrejja iktar minn barra minn xtutna? Minn fejn tiġi l-ispirazzjoni biex kittieba toħroġ b’ideat differenti li, b’xi mod jew ieħor, ikunu relevanti waħda mal-oħra? Aqra Bi Lsienek hu megħjun mill-Kunsill Malti għall-Arti - KulturaTV.

MINN JUM GĦAL JUM

MILL-QARĊILLA SAS-SALIB

TVM2 fil-17:30 It-Tnejn 4 ta’ Frar

TVM fil-22:05 Il-Ħamis 7 ta’ Frar

Elaine Saliba Bonnici titkellem ma’ Dr Charles Azzopardi li hu terapista tal-familja dwar l-infedeltà f’koppja. Miegħu jkun hemm il-mistiedna Pauline Dimech u Fr Renè Camilleri u l-udjenza fl-istudjo. Huwa possibbli li l-partner li jkun ġarrab infedeltà jaħfer jew taħfer? Kemm hu possibbli li l-koppja tibqa’ tgħix ħajja normali u fiduċjuża li l-iżball mhux ser jerġa’ jsir? Natash Turner ukoll kitbet żewġ skripts dwar is-suġġett.

Iż-żjara li jmiss se tkun fil-maħżen ta’ Elton Xuereb fil-Marsa fejn se naraw il-proċess kif jinbena u jitlesta karru tal-Karnival. Mill-ġbir ta’materjal bħal kartun, gazzetti u njam sal-kisi tal-forom tal-kartapesta, żebgħa, dawl u moviment. Fil-Furjana nassistu wkoll għall-provi taż-żfin marbut mal-karru mil-leader stess. Nisimgħu minn fomm id-dilettanti stess xi jwassalhom li jħobbu u jaħdmu tant għal din it-tradizzjoni.

UMANI TVM fil-17:00 Is-Sibt 9 ta’ Frar Umani li jixxandar illum jittratta bniedem li permezz tal-isports dejjem xandar l-aħbar tajba ta’ Kristu: Fr Hillary Tagliaferro. Huwa għamel snin twal jaħdem f’dan il-qasam u kien protagonist ta’ diversi okkażjonijiet fid-dinja sportiva. Ilum Fr Hillary għandu 84 sena u għadu jaħdem b’entużjażmu kbir fil-proġett li ħoloq hu stess, il-Millennium Chapel. Umani għandu produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Maria Muscat b’direzzjoni ta’ Lizio Farrugia. 22


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

IT-TAZZA TAD-DINJA TAN-NISA TAL-FUTBOL DIRETT FUQ TVM TVM SPORT ĦABBAR LI GĦALL-EWWEL DARBA SER TIXXANDAR DIRETT U ESKLUSSIVAMENT FUQ L-ISTAZZJONIJIET TA’ TELEVISION MALTA T-TAZZA TAD-DINJA TAN-NISA FIFA. MIS-7 TA’ ĠUNJU SAS-7 TA’ LULJU FRANZA GĦANDHA L-UNUR LI TOSPITA T-TMIEN EDIZZJONI TAT-TAZZA TAD-DINJA TAN-NISA FIFA. ERBGĦA U GĦOXRIN TIM IKKWALIFIKAW, INKLUŻA FRANZA, BĦALA L-PAJJIŻ LI QED JOSPITA, LI SE JIKKOMPETU BIEX JIRBĦU T-TITLU. DIN HIJA L-EWWEL DARBA LI T-TAZZA TAD-DINJA TANNISA, LI SSIR KULL ERBA’ SNIN, SE TINTLAGĦAB FI FRANZA, U T-TIELET DARBA FL-EWROPA. Se jintlagħbu 52 logħba f’disa’ stadiums f’disat ibliet ospitanti Franċiżi. Pariġi se tospita l-logħba tal-ftuħ tas-7 ta’ Ġunju bejn Franza u l-Afrika t’Isfel li se tintagħab fil-Parc des Princes. Montpellier, Le Havre, Valenciennes, Grenobles, Rennes, Reims, Nizza, fejn se ssir il-partita tat-tielet post u Lyon, li se jospita s-semifinali u l-finali skedati għall-Parc Olympique Lyonnais ta’ Lyon li jesa 58,000 spettatur. Il 52 partita b’kollox kollha se jintwerew diretti fuq l-istazzjonijiet ta’ TVM. It-timijijet finalisti huma 24 b’kollox, maqsuma f’sitt gruppi: Grupp A Franza, il-Korea t’Isfel, inNorveġja u n-Niġerja

Grupp B Il-Ġermanja, iċ-Ċina, Spanja u l-Afrika t’Isfel Grupp C L-Awstralja, l-Italja, il-Brażil u l-Ġamajka Grupp D L-Ingilterra, l-iSkozja, l-Arġentina u l-Ġappun

Iċ-Ċilì, il-Ġamajka, l-Iskozja, u l-Afrika t’Isfel se jkunu qed jagħmlu d-debutt tagħhom fil-finali. L-Italja kkwalifikaw għall-ewwel darba mill-1999 u l-Arġentina qed jieħdu sehem għall-ewwel darba mill-2007.

Grupp F L-iStati Uniti, it-Tajlandja, iċ-Ċilì u l-iŻvezja

Il-Brażil, il-Ġermanja, il-Ġappun, in-Niġerja, in-Norveġja, l-Iżvezja u l-Istati Uniti qegħdin fil-finali għat-tmien darba u se jkunu qegħdin ikomplu t-tradizzjoni li kkalifikaw għal kull Tazza tad-Dinja tan-Nisa s’issa. Iċchampions renjanti, l-Istati Uniti, se jkunu qed jiddefendu t-titlu li rebħu fil-Kanada erba’ snin ilu.

Jgħaddu għar-Round tas-16 irrebbieħa u r-runners-up ta’ kull grupp flimkien mal-aħjar erba’ timijiet fit-tielet post.

Dan huwa akkwist ieħor ta’ prestiġju għall-PBS li jkompli jżid mal-lista twila ta’ avvenimenti sportivi li jintwerew jew

Grupp E Il-Kanada, il-Kamerun, New Zealand u l-Olanda

se jintwerew fuq TVM u TVM2: fosthom it-Tazza tad-Dinja tal-FIFA fil-Qatar 2022, il-UEFA Champions League, il-UEFA Europa League, il-partiti kollha home u away ta’ Malta fil-Kwalifikazzjonijiet Ewropej matul din is-sena u l-fażi finali tal-UEFA Nations League f’Ġunju. 23


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

KIF SE JKUN IMQASSAM IL-FESTIVAL TA’ SANREMO 2019? Jikteb NOEL MIFSUD MATRENZA MILL-5 SA 9 TA’ FRAR IMISS ID-69 EDIZZJONI TAL-FESTIVAL L-IŻJED FAMUŻ FL-ITALJA U BARRA MILLITALJA, L-IŻJED GĦAL DAWK LI GĦANDHOM GĦAL QALBHOM IL-MUŻIKA TALJANA. WARA ĦAFNA GĦAŻLA U KITBA, FL-AĦĦAR CLAUDIO BAGLIONI, LI GĦAT-TIENI DARBA SER IKUN WARA L-KWINTI U FUQ IL-PALK TAT-TEATRU ARISTON, ĦA L-AĦĦAR DEĊIŻJONI IEBSA BILLI MIEGĦU FUQ IL-PALK SER IKUN HEMM MIEGĦU L-KOMIKU U ATTUR CLAUDIO BISIO U L-IMITATRIĊI U PREŻENTATRIĊI VIRGINIA RAFFAELLE LI DIĠÀ TELGĦET FUQ L-ISTESS PALK MA’ WAĦDA MILL-EDIZZJONIET TA’ CARLO CONTI U S-SENA L-OĦRA KIENET MISTIEDNA F’SERATA WAĦDA. VIRGINIA DEJJEM ĦARĠET B’SUĊĊESSI KBAR. RIGWARD CLAUDIO BISIO, MIN HU DILETTANT TA’ PROGRAMMI STIL KOMIKU BĦAL ZELIG, JAF ŻGUR MIN HU U X-XOGĦLU U LI JOĦROĠ ĊERTA KAPAĊITÀ, BĦALL-ATTUR TAS-SENA L-OĦRA, PIERGIORGIO FAVINO. Ta’ min jkun jaf li fl-aħħar artiklu rajna l-kast sħiħ tal-kantanti fejn Baglioni daħħal varjetà ta’ mużika bħal dik melodika u moderna, rap u Indie imma l-kantanti żgħażagħ li daħlu minn Sanremo Giovani li sar waqt il-programm ippreżentat minn Pippo Baudo u Fabio Rovazzi f’Diċembru ħarġu l-ismijiet tal-kanzunetti li ser ikantaw f’Sanremo. Fl-ewwel serata tat-Tlieta 5 ta’ Frar il-kantanti ser ikantaw għall-ewwel darba l-kanzunetta. L-għada, fit-tieni serata, ikantaw in-nofs 12 minnhom u fis-serata ta’ 7 ta’ Frar il-kumplament tat-12 l-oħra jsemmgħu għat-tieni darba d-diska li qed jipparteċipaw biha. Il-Ġimgħa 8 ta’ Frar ikun hemm 24

l-avveniment l-iktar mistenni fejn kull parteċipant ikanta ma’ mistieden speċjali b’verżjoni differenti. Fis-serata finali tas-Sibt 9 ta’ Frar jitkantaw il-kanzunetti kollha u fl-aħħar titħabbar il-kanzunetta rebbieħa tal-festival. Baglioni biddel ħafna mis-sistema tal-festival fejn neħħa kwalunkwe tip ta’ eliminazzjoni. Bħas-sena l-oħra kull kantant jibqa’ sal-finali u din is-sena ħalla barra s-sezzjoni Giovani fejn Einar u Mahmood daħlu mal-kast tal-Campioni. Wiegħed ukoll palk differenti mis-soltu, b’xenografija straordinarja fejn qed jaħdmu sew għaliha u mill-ġdid reġa’ hemm wara kull serata d-Dopo Festival imexxi minn Rocco Papaleo, l-

attur li darba kien fuq il-palk ma’ Gianni Morandi, fejn ix-xenarju ser jismu The Dark Side of Sanremo peress li din is-sena tagħlaq 50 sena li l-ewwel raġel tela’ fuq il-qamar. B’hekk fid-Dopo Festival ser naraw stilel u qamar u xeni simili.

Bħas-sena l-oħra kull kantant jibqa’ sal-finali u din issena tħalliet barra s-sezzjoni Giovani

Għal dawk verament dilettanti mill-25 ta’ Jannar jibda Prima Festival, programm li issa ilu għaddej daqs ħames snin, fejn wara l-aħbarijet ta’ tat-tmienja fuq Raiuno jkun hemm nofs siegħa fuq il-festival, x’qed jiġri wara l-kwinti, aħbarijiet u zekzik fuq dawk kollha li qed jieħdu sehem.

darba Taljani biss, fosthom Andrea Bocelli u t-tifel Matteo li għandhom dwett flimkien, Giorgia, Elisa, Laura Pausini u Biagio Antonacci li ser jaħdmu kunċerti flimkien. Forsi mill-ġdid naraw żewġt iħbieb ta’ Baglioni, Eros Ramazzotti u Gianni Morandi.

Baglioni qed jaħdem fuq ilmistiedna kantanti speċjali li aktarx se jkunu għall-ewwel

Fost il-bookmakers bħala favoriti nsibu l-kantant Ultimo, rebbieħ tal-Giovani 2018 u Il Volo. Imma l-appuntament huwa mill-5 sa 9 ta’ Frar.


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD93TA' TA’NOVEMBRU FRAR IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101

06:30 Ilsiena 07:00 TVAM Weekend 09:25 Valletta 09:55 Fil-Gnien ta’ Melo 10:25 Malta u lil hinn minnha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 15:00 Hbieb u Ghedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Teleshopping 18:00 Sign News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Ninvestigaw x’qed nieklu 20:00 News 20:50 DanuSanday (22:00 TVM.COM.MT News) 22:45 Insights 23:15 News & Sports News 23:40 Animal Diaries

TVM 2

Go 104/Melita 104

06:00 Euronews 06:45 Ruggers 07:15 L-irkant 07:45 Hajjitna Ktieb 08:15 Rome Reports 08:45 Ahbar Tajba 09:00 Il-Quddiesa tal-Hadd 09:45 Minn Jum ghal Jum 10:15 Deheb il-Karta 10:30 Awtokura 11:00 TV5 Monde 11:30 Maratona Missjoni 15:30 Teleshopping 16:00 BOV Premier Xandira diretta Valletta - B’Kara 18:00 Fil-Gnien ma’ Melo 18:30 Madagascar 19:00 Valletta 19:30 Buckle Up

20:00 Aħbarijiet għal dawk li b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Venere 20:45 90 Minuta 21:30 Ghawdex Illum Bis-sottotitoli 22:00 Dissett 23:00 Mafkar/Invenzjonijiet 23:30 Knots 24:00 News in English

ONE

Go 103/Melita 103

06:30 ONE News 06:50 Amber: Out&About (r) 07:00 Popcorn (r) 07:30 Indhouse (r) 08:30 Paperscan 10:00 Qribek 10:25 Tabor 11:00 Aroma Kitchen (r) 12:00 Telebejgħ 12:30 ONE News 12:35 Araniissa (15:30 ONE News) 16:20 Pink Panther (r) 17:00 Popcorn 17:35 L-Argument 19:20 ONE Temp 19:30 ONE News 20:10 Ieqaf 20 Minuta 20:35 Attivita Politika 21:10 Klassi Għalina Puntati ġodda 22:05 Ondroad 23:05 Brussels Calling (r) 23:30 ONE News 23:45 Ilsien in-Nisa 01:45 L-Argument 03:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102

07:00 Net News 07:30 Immagni (r) 08:00 Telebejgh 08:30 Quddiesa mis- Santwarju Ta’ Pinu

PILCHER: INHERITED LUCK

09:15 Headlines 10:00 Bieb u Ghatba (12:00 NET News) 13:00 Telebejgh 15:00 NET News 15:05 Telebejgh 15:35 Mirja 16:35 Sorsi Infurmati 17:30 Meander 18:00 NET NEWS 18:05 Tentufiet (r) 18:10 Sport Extra 18:45 Flusek (r) 19:15 Trending 19:30 NET NEWS 20:10 Id-Diskors tal-Kap tal- PN Adrian Delia 20:45 It’s Morris 21:45 Replay 22:00 Net News 22:05 Replay 23:15 Maratona Missjoni 24:00 NET News

F Living

Go 106/Melita 108

03:30 F Living Show 07:30 Vetrina 08:24 Shanti 08:29 F Minuta 08:30 Esperjenza 10:00 Propjeta minn wara l-kwinti 10:30 Ejjew Għandi 11:00 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 12:00 Overcomers Voice 12:30 F Living Show 16:30 Belle Donne 18:00 Propjeta minn wara l-kwinti 18:30 Exodus 20:00 X’Hemm Ġdid 20:30 Bidla Pożittiva 21:00 Attwali 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show

LA 5 FIS-14:35 FIlm Ġermaniż tal-2018 bl-atturi Maxi Warwel, Florian Odendahl, Roman Knizka u Gotz Schubert. Ġrajja mnebbħa millpinna ta’ Rosamunde Pilcher. Nelly tmur għattieġ ta’ oħtha Eve ma’ Bill u hemmhekk tiltaqa’ ma’ Leo, ħabib ta’ Bill. Aktar tard Nelly u Bill ikollhom tarbija, Jamie. Nelly u Bill jispiċċaw parrini tattarbija. Iżda inċident iħalli lill-ġenituri ġodda mejta u b’hekk Nelly u Leo jippruvaw irabbu liċ-ċkejken flimkien.

26

02:30 Overcomers Voice 03:00 Żona Ambjent

PM Channel

Channel 01 Evo IPTV Malta

07:30 Għeruq 08:15 Simpatiċi 10:50 Division 7 13:00 Imħabba mill-Ġdid 13:40 Marvin 14:40 In-Neputija tal- Kappillan 2 Kummiedja 17:00 Simpatiċi 18:50 Division 7 20:55 Imħabba Mill-Ġdid 21:40 Marvin

Smash

Go 106/Melita 105

05:30 Kitchen Program 08:15 7News 08:30 Habbejtek 09:30 ATOZ Teleshopping LIVE 13:00 Motordrome 15:00 Documentary 16:00 Good Food Everyday 17:00 Habbejtek 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Documentary 20:00 Motordrome 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150

06:00 A Sua Immagine 06:30 Uno Mattina in Famiglia (07:00; 08:00; 09:00 TG1) 09:30 TG 1 L.I.S. 09:40 Paesi Che Vai 10:30 A Sua Immagine 10:55 Quddiesa 12:00 Angelus 12:20 Linea Verde 13:30 Telegiornale 14:00 Domenica In 17:30 TG 1 17:35 La Prima Volta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Che Tempo Che Da 00:05 Speciale TG1 01:10 TG1 - Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151

06:00 Squadra Speciale Cobra 11 06:30 Rai Cultura 07:00 Guardia Costiera 07:45 Protestantesimo 08:15 Sorgente di Vita 08:45 Sulla Via di Damasco 09:15 TG2 Dossier 10:00 Generazione Giovani 11:10 Mezzogiorno in

Famiglia 13:00 TG 2 13:30 TG 2 Motori 13:40 Meteo 2 14:00 Quelli Che Aspettano 15:30 Quelli Che il Calcio 17:10 Rai Sport Dribbling 17:55 TG 2 L.I.S. 18:00 Novantesimo Minuto 20:00 Apri e Vinci 20:30 TG2 21:00 Quelli Che il Calcio 21:20 The Good Doctor Puntati ġodda 23:00 La Domenica Sportiva 00:20 Super Bowl Los Angeles Rams New England Patriots (Xandira diretta) Mistiedna Mużikali: Maroon 5

Rai Tre

GO 203/Melita 152

06:00 RaiNews24 06:30 Rassegna Stampa 08:30 Domenica Geo 10:20 Rai Cultura 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR Region Europa 12:00 TG3 12:25 Quante Storie 12:55 TG3 LIS 13:00 Il posto giusto 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2h in Piu 15:30 Kilimangiaro: Il Grande Viaggio 16:45 Kilimangiaro: Tutte le facce del Mondo 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 La Mia Passione 21:20 Le Ragazze 23:20 TG3 00:10 1/2h in Piu

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:20 Media Shopping

07:00 Il Circo di Sbirulino 07:30 Ieri e Oggi in TV 07:55 Amiche Mie 10:00 Quddiesa 11:00 Dalla Parte degli Annimali 11:55 Meteo.It 12:00 TG4 12:30 Un Ciclone in Famiglia 13:45 Donnavventura 15:00 Metti... Che ti Rompo il Muso Film Taljan 1973 bi Frederick Stafford 16:45 Gli Eroi del West Film 1964 b’Walter Chiari 18:40 Tg4, Meteo.It 19:30 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD 3 TA’ FRAR L’ISOLA DEI FAMOSI

CANALE 5 FID-21:20 Minħabba li din il-ġimgħa jibda Sanremo fuq ir-RAI, ġie deċiż li l-puntata li jmiss ta’ dan ir-reality show jiċċaqlaq għal-lejla. Tippreżenta Alessia Marcuzzi akkumpanjata millopinjonisti tal-programm fosthom Alba Parietti. Ikomplu jikkompetu f’dan ir-reality show l-attriċi tattelenovelas Grecia Colmenares, l-attur tas-serje Rex, Kaspar Capparoni, il-mudell Aaron Nielsen, iben Brigitte u l-kantanta Jo Squillo.

21:25 Above the Law Film 1988 bi Steven Seagal 23:45 Sudden Death Film 1995 b’Jean Claude Van Damme

Canale 5

Go 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:55 Traffico 07:58 Meteo.It 08:00 TG5 Mattina 09:05 Dokumentarju 11:20 Le Storie di Melaverde 12:00 Melaverde 13:00 TG5 13:39 Meteo.It 13:40 L’arca Di Noe’ 14:00 Beautiful 14:30 Una Vita 16:20 Il Segreto 17:20 Domenica Live 18:45 Avanti Un Altro 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Paperissima Sprint 21:20 L’ISOLA DEI FAMOSI 00:50 Tika Taka 02:00 TG5

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 Suburgatory 07:40 Tom & Jerry 07:55 The Jetsons Meet The Flintstones Cartoon Film 1986 09:45 Futurama 10:35 Gilmore Girls 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 14:00 The Hunters Film 2013 b’Robbie Amell 15:55 DC’s Legends of Tomorrow 17:40 Mike & Molly 18:30 Studio Aperto

19:00 Sport Mediaset 19:30 CSI New York 20:30 CSI Crime Scene Investigation 21:20 Le Iene Show 01:00 Girlfriend Experience 02:10 CIAK Speciale 02:15 Studio Aperto 02:25 Sport Mediaset 03:08 Grimm

La 5

15:45 DIY SOS: The Big Build 17:30 Keeping Up Appearances 18:00 Last of the Summer Wine 19:30 The Coroner 20:15 Father Brown 21:00 New Tricks 21:55 DCI Banks 22:40 The Kettering Incident 23:30 Silent Witness

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:45 X Style 08:20 Una Vita 14:00 Rosamunde Pilcher: Inherited Luck Film 2018 b’Maxi Warwel, Florian Odendahl, Roman Knizka u Gotz Schubert 16:00 Dalla Parte Degli Animali 16:55 Cambio Casa, Cambio Vita 18:55 Amici di Maria 21:10 Free Willy: Escape from Pirates Cove Film 2010 b’Beau Bridges, Bindi Irwin 23:15 The Associate Film 1996 b’Whoopi Goldberg, Diane Wiest 01:20 Modamania 01:55 Cambio Casa, Cambio Vita 03:35 Amici di Maria

Discovery

BBC

Melita 315 18:00 2 Broke Girls 18:30 Grey’s Anatomy 19:15 Supernatural 20:00 Criminal Minds 20:45 Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Young Pope 23:00 American Gods

Go 301/Melita 300 06:00 Antiques Roadshow 07:45 Bargain Hunt 08:30 Doctors 10:30 EastEnders 12:30 Antiques Roadshow 14:15 Atlantis

Go 301/Melita 400 07:30 Impossible Engineering 09:30 How It’s Made 10:00 Outback Truckers 11:00 Shed & Buried 12:00 The Liquidator: On the Go 14:00 Storage Hunters UK 16:00 Wheeler Dealers 17:00 Race Night at Bowman Gray 18:00 Misfit Garage 19:00 Garage Rehab 21:00 Border Live 22:00 Master of Arms The craftsmen compete to quickly build a steel bow. And then, in the master build challenge, they must make a heavy crossbow known as an arbalest. 23:00 Gold Rush

ILLUM FUQ IL-CABLE TV

Melita More

Melita 315 18:00 2 BROKE GIRLS With Han at the wheel, Caroline accompanies Max as she heads out to Los Angeles to win back Randy. Oleg is left in charge of the diner while Sophie fills in for the girls as a waitress. 20:00 CRIMINAL MINDS The BAU is called to New York when several brutal casualties are reported in Central Park.

TCM

Melita 310 07:00 Guns of the Magnificent Seven 09:00 Ghostbusters II 10:55 The Man Who Would Be King 13:00 Married to the Mob 15:00 Return of the Seven 17:00 Georgia Rule 19:00 The Age of Innocence 23:20 Six Degrees of Separation

AMC

Go 702 / Melita 312 07:15 Why Me? 08:45 Run for the Sun 10:25 Crossworlds 11:55 That’s What I Am 13:40 Mr & Mrs Bridge 15:45 Star Files Brad Pitt 15:55 Scottish Mussel

17:30 Riverworld 19:00 Splinter 20:20 Young Guns 22:05 Walls of Glass 23:30 Day of Wrath

GO Stars

Go 150 07:30 Thor: Ragnarok 09:40 Ready Player One 12:00 The Lego Batman Movie 13:45 The Book Of Love 15:35 Transpecos 17:00 Rehearsal 18:40 Young Adult 20:15 The Blacklist 21:00 WAITRESS Jenna (Keri Russell) works in a diner in a small Southern town and is a genius at creating luscious desserts, but her marriage to an overbearing lout (Jeremy Sisto) makes happiness impossible. When she discovers she is pregnant, she makes plans to skip town before her condition is obvious. However, she begins an affair with the new town doctor (Nathan Fillion), who is the only one who knows her secret. (2007) 23:10 The Snowman 01:10 The Forest (2016) 02:45 Rehearsal 04:25 Ready Player One 06:45 The Blacklist 07:30 CLOSE

Melita More

GO Stars WAITRESS 27


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

IT-TNEJN 94 TA' TA’NOVEMBRU FRAR IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Hbieb u Ghedewwa 07:00 TVAM 09:00 Linji Lokali 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Hbieb u Ghedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Mafkar 16:15 L-Irkant 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 News) 18:30 Personaggi 19:00 DOT EU 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 19:45 112 20:00 Aħbarijiet 20:50 MANWELA 22:00 Headline News 22:05 Realta’ 23:15 News 23:35 Hbieb u Ghedewwa

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 Natura Maltija 07:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 07:15 Kultura News 07:30 Malta U Lil Hinn Minnha 09:00 TVAM 11:00 Euronews 11:30 Insights 12:05 Natura Maltija 12:15 Ghawdex Illum 12:45 Valletta 13:30 Euronews 14:15 Stigma 14:45 Luxdesign 15:45 Gourmet

16:15 X-Factor Update 16:20 Kultura News 16:30 Artna - Kultura Agrikola 17:00 Ilsienna 17:30 Minn Jum Ghal Jum 18:00 Sports Ghawdex 18:30 Champion’s League Magazine 19:00 Andy’s Safari Adventures 19:15 Puffle Town 19:30 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 19:40 Invenzjonijiet 19:45 DOC 20:00 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Propjeta’ Malta 20:45 Offside 22:45 Madagascar 22:45 Magic Malta Music Show 24:00 News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:10 Pjazza (r) 08:50 Better Living (r) 10:00 Espresso 11:50 Telebejgħ 12:30 One News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 PrimeTime: Preview 16:25 Achieve 17:00 Ieqaf 20 Minuta 17:30 Flimkien ma’ nancy 18:30 Pjazza 19:20 ONE Temp 19:30 ONE News 20:10 PrimeTime 20:30 Programm li għadu se jkun skedat 22:00 Aqra bi lsienek 22:30 Qribek (r) 23:00 Prijorità Malta (r) 23:30 ONE News 23:50 Kalamita

Net

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 Jekk Joghgobkom (r) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Meander (r) 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Sptar San Valentino 15:30 Tearoom 18:00 NET News 18:05 Netlive 19:30 NET News 20:!0 Purée 21:00 Akila 22:00 NET News 22:05 Wheelspin 23:00 NET News 23:30 Sport Extra (r)

F Living

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-kwinti 08:00 Vetrina 09:00 Lura fiż-Żmien 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 X’Laqatni 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:54 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Esperjenza 19:30 Vetrina 20:00 Ejjew Ghandi 20:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Overcomers Voice 21:30 Bidla Pożittiva 22:00 X’Hemm Ġdid 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Fuq it-Taraġ taz-

MURDER IN STRASBOURG RETE 4 FIL-16:50 Hélène de Fougerolles, Olivier Sitruk u MarieChristine Barrault huma fost il-protagonisti ta’ dan il-film Franċiż fejn Kate Leguennec, il-kap tal-pulizija fi Strasbourg, tistħarreġ każ flimkien mal-eks maġbub tagħha Maxime Keller, li jmexxi d-dipartiment tal-forensika, wara li l-eredi ta’ bosta dwieli jsib lil missieru mejjet b’għajnejh inkullati flimkien, proprju fil-lejla li jkun se jniedi nbid ġdid fuq is-suq... 28

Zuntier

PM Channel

Channel 01 Evo IPTV Malta

05:45 In-Neputija tal Kappillan 2 Kummiedja 08:10 Simpatiċi 10:30 Intriċċi 11:30 Il-Patt 12:10 Dun Benit 13:00 Il-Prinċipal 13:50 Qegħdin Sew 14:40 Nefandus Film qasir 15:00 Simpatiċi 16:40 Intriċċi 17:30 Il-Patt 18:10 Dun Benit 19:00 Il-Prinċipal 19:50 Qegħdin Sew 20:30 Nefandus Film qasir 20:50 Simpatiċi

Smash

Go 106/Melita 105 06:45 Erga Lura Ripetizzjoni 07:25 Kitchen Program 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 13:10 ATOZ Teleshopping 14:20 Erga Lura LIVE 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Music Videos 18:00 Kitchen Program 19:00 7News 19:30 Habbejtek 20:30 Documentary 21:00 Parlament tal-Poplu 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:30 TG 1 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:35 Rai Parlamento 10:00 Storie Italiane 11:30 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:25 Il Paradiso delle Signore 16:15 TG1 16:30 TG 1 Economia 16:40 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Prima Festival 20:35 Soliti Ignoti 21:20 La Compagnia del Cigno Is-sitt u l-aħħar puntata 23:40 Che Fuori Tempo Che Fa 00:50 S’e Fatta Notta

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:00 Legami 07:05 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 10:55 TG 2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:45 Apri e Vinci 17:15 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:50 N.C.I.S 19:40 Hawaii Five-0 20:30 TG2 21:05 Cut 21:20 C’e Benigni 23:30 Nati Stanchi Film 2001 b’Salvatore Ficarra, Valentino Picone 00:55 Sorgente di Vita 01:25 Blue Bloods

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 07:30 Buongiorno Regione 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 11:00 Tutta Saluta 11:30 Chi l’ha visto? 12:00 TG3 12:25 Quante Storie 12:55 Geo 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:20 Non Ho l’Eta 15:55 Aspettando Geo 17:00 Geo Magazine 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 Nuovi Eroi 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Presa Diretta 23:15 Lessico amoroso 24:00 TG3 Linea Notte 00:10 TG Regione

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:55 TG 4 Night News 06:30 Media Shopping 06:50 Popcorn 1982 07:15 Knight Rider 08:20 Monk 09:15 Diagnosis Murder 11:20 Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It)


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

IT-TNEJN 4 TA’ FRAR MANWELA

ILLUM FUQ IL-CABLE TV TVM FID-20:50

17:35 Wrongfully Accused

Decelis interroga lil Paul u lil Norma dwar Jennifer filwaqt li Psaila interroga lil Claire u lil Gina dwar Victor … x’qalulu? Norma kellmet lil Paul dwar l-isplużjoni … x’qaltlu? Anna marret tkellem lil Tristan fuq il-file l-aħmar li kien qed ifittex Sean … x’hemm mistoħbi dwaru? Paul u Norma marru d-dar ta’ Noah biex ikellmuh … x’riedu jgħidulu? U Noah x’jaħseb? 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:50 MURDER IN STRASBOURG Film Franċiż 2018 b’Hélène de Fougerolles, Olivier Sitruk, Marie-Christine Barrault. 18:55 TG4 19:30 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:25 Quarta Repubblica 00:10 Ornella Vanoni Special

12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 15:00 Big Bang Theory 16:00 The Goldbergs 16:30 Two & A Half Men 17:30 According to Jim 17:55 L’Isola dei Famosi 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:30 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Get Out Film 2016 b’Allison Williams 23:35 Lucifer 02:15 Angie Tribeca

Canale 5

La 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:25 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Adrian 00:30 TG 5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 Memole Dolce Memole 07:35 L’Incantevole Creamy 08:00 Piccoli Problemi di Cuore 08:25 Chicago Fire 10:20 Law & Order - Special Victims Unit 12:10 L’Isola dei Famosi

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 The O.C. 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:15 Noel Film 2004 b’Penelope Cruz 23:15 Uomini e Donne 00:40 L’Isola dei Famosi Extended Edition

BBC

Go 301/Melita 300 08:30 Keeping Up Appearances 09:00 Doctors 10:25 Call the Midwife 11:20 DIY SOS 12:10 Bargain Hunt 13:40 Antiques Roadshow 14:30 DIY SOS 15:25 Call the Midwife 16:15 Keeping Up Appearances

16:45 Doctors 18:15 DIY SOS 19:10 New Tricks 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 The Coroner 21:45 Father Brown 22:30 House of Fools 23:25 The Kettering Incident

Discovery

Go 301/Melita 400 07:00 How It’s Made 08:30 How Do They Do It? 09:00 Storage Hunters UK 09:30 Container Wars 10:00 Misfit Garage 11:00 Wheeler Dealers 12:00 How It’s Made 13:00 Running Wild With Bear Grylls 16:00 Outback Truckers 17:00 Baggage Battles 17:30 Container Wars 18:00 How It’s Made 18:30 How Do They Do It? 19:00 Expedition Unknown 20:00 Ed Stafford: Left for Dead 21:00 Ed Stafford: Into the Unknown 22:00 Naked and Afraid of 23:00 Alaska: The Last Frontier

Melita More 19:00 Into the Badlands Melita 315 19:45 nto the Badlands 20:00 COLD CASE 20:30 IF THERE BE The BAU is called to New THORNS when several brutal Christopher and Cathy live York casualties are reported in together with Cathy’s two Central Park.

TCM

Melita 310 07:00 Basic 09:00 The Freshman 11:00 XXX 13:00 Georgia Rule 14:45 The Age of Innocence 17:00 The Magnificent Seven Ride! 19:00 BIG FISH When Edward Bloom (Albert Finney) becomes ill, his son, William (Billy Crudup), travels to be with him. William has a strained relationship with Edward because his father has always told exaggerated stories about his life. (2003) 21:00 Boyz N the Hood

AMC

Go 702 / Melita 312 06:50 Lightning — The White Stallion 08:20 Star Files 08:30 Godzilla 10:45 Man of the East 12:50 Agent of Influence 14:25 Inspector Clouseau 16:00 Electric Dreams

sons, who have no idea of the true nature of their parent’s relationship. When a woman moves in next door, Christopher learns it is Corrine, and long-hidden secrets are revealed. Starring Heather Graham, Rachael Carpani, Jason Lewis (2015) 22:10 Opposing Force 23:50 The Innocent

GO Stars

Go 150 07:30 Young Adult 09:05 Red Turtle 10:25 Song of the Sea 12:00 Waitress 14:05 The Assassin 15:50 My Cousin Rachel 17:45 Paterno 19:30 The Bletchley Circle: San Francisco 21:00 In A Valley Of Violence 22:45 The 15:17 to Paris 00:20 The Bletchley Circle: San Francisco 01:15 Paterno 03:00 In A Valley Of Violence 04:50 Song of the Sea

Melita More

Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Originals 16:45 The Fosters 17:30 Grey’s Anatomy 18:15 Days of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Amazing Race 21:30 The Young Pope 22:45 American Gods

AMC IF THERE BE THORNS

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Hope looks to her past to get through a difficult time. 29


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

IT-TLIETA95TA' TA’NOVEMBRU FRAR IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Hbieb u Ghedewwa 07:00 TVAM 09:00 MEA 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 News 16:05 Laparelli Sa Piano 16:15 Mill-Ghatba ‘l Ġewwa 16:45 Illum Ma’ Steph 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:10 Illum ma’ Steph 18:30 Hajjitna Ktieb 19:00 Mafkar 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 19:45 Natura Maltija 20:00 Aħbarijiet 20:47 Tertuqa Trailers 21:00 L-Għarusa 22:00 Headline News 22:05 Venere 22:35 7000 23:05 112 23:10 Skritt 23:15 News & Sports News 23:35 Hbieb u Ghedewwa

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 07:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 07:15 Kultura News 07:30 Fil-Gnien Ma’ Melo 08:00 Motorsmt 08:30 GFA Roundup 09:00 TVAM 11:00 Euronews

L-GĦARUSA

11:30 12:00 12:05 12:15 12:30 13:30 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:20 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 19:40 19:45 20:00 20:15 20:45 21:30 22:30 23:30 24:00

7000 Tertuqa Trailers Invenzjonijiet Ras Imb Ras Realta’ Euronews Stili Ghawdex illum Madagascar Awtokura Dare to Dream: Lejn il-Eurovision Kultura News Maltarti Mill-Qarcilla sas-Salib Personaggi Ruggers Tigrijiet Biss Andy’s Safari Adventure Puffle Town Xi Qrajt Dan L-Ahhar Skritt DOC Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ Umani TVM Sports Dwarna Ninvestigaw X’Qed Nieklu Sport Ghawdex News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:10 Pjazza (r) 08:50 Better Living (r) 10:00 Espresso 11:50 Telebejgħ 12:30 One News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 PrimeTime: Preview 16:25 Telebejgħ 17:00 Ieqaf 20 Minuta 17:30 Dak li jgħodd

18:30 19:20 19:30 20:10 20:30 22:00 22:50 23:00

Pjazza ONE Temp ONE News PrimeTime Aġenda Country Jamboree Teżori (r) Malta u l-Unjoni Ewropea (r) 23:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102 05:30 Tearoom (r) 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 Wheelspin (r) 10:00 Telebejgħ 11:45 Tentufiet (r) 12:00 NET News 12:10 Purée (r) 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Sptar San Valentino 15:30 Tearoom 18:00 NET News 18:05 NETlive 19:30 NET News 20:10 Purée 21:00 Mirja 22:00 NET News 22:05 Pro Wrestling Malta 22:30 Immagni (r) 23:00 NET News 23:30 Akila (r)

F Living

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-kwinti 08:00 Vetrina 09:00 Esperjenza 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 Attwali 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina

TVM FID-21:00 Fenech Lauri jżur lil Kaptan Franġisk bla ħsieb biex ikompli jitkixxef kif jista’ fuqu. Vera turi lil binha li l-imġiba tiegħu mhix tagħmel ġid lill-istat tiegħu. Però jrid jiskopri aktar fuq l-għeruq tiegħu. Sadattant Liz u Alan jinsabu eċċitati b’dak li qed jiskopru. Kaptan Franġisk ikollu episodju ieħor minn tiegħu. Arturo ma jiflaħx aktar għas sigrieti dwar saħtu.

30

17:54 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Ċittadini Attivi 19:30 Vetrina 20:00 Żona Ambjent 20:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Lura fiż-Żmien 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Żona Ambjent 03:00 Overcomers Voice

PM Channel

Channel 01 Evo IPTV Malta

07:30 Il-Principal 08:20 Qegħdin Sew 09:10 Il-Misteru tan Nannu Ton 09:30 Simpatiċi 11:00 Fredu L-Fra 11:40 Division 7 12:30 Inkwilini 13:00 Qegħdin Sew 13:50 .303 Film qasir 14:20 Simpatiċi 15:40 Fredu L-Fra 16:30 Division 7 17:20 Inkwilini 17:50 Qegħdin Sew 18:40 .303 Film qasir 19:00 Simpatiċi 20:30 Fredu L-Fra 21:15 Division 7

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 13:10 ATOZ Teleshopping 14:20 Erga Lura LIVE 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Parlament tal-Poplu 18:10 Music Videos 19:00 7News 19:30 Short Documentary 19:40 Documentary 20:00 CNI 20:30 Documentary 21:30 Kitchen Program 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:30 TG 1 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 07:00 TG 1 07:30 TG 1 L.I.S. 09:30 TG 1 - FLASH 10:00 Storie italiane 11:30 La prova del cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:30 Il Paradiso delle

Signore 16:20 TG 1 16:30 TG1 Economia 16:40 La vita in diretta 18:45 L’Eredità 20:00 Telegiornale 20:30 Prima Festival 20:35 SANREMO (00:10 TG1 Notte) 00:45 Dopofestival: The Dark Side of Sanremo

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Legami 07:00 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Italia 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 12:25 Skiing 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:45 Apri e Vinci 17:15 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:50 N.C.I.S 19:40 Hawaii Five-0 20:30 1990TG2 21:05 Pericle il Nero Film 2016 b’Riccardo Scamarcio. 23:00 Gomorra Film 2008 b’Salvatore Abbruzzese 01:10 Piu’ Buio di Mezzanotte Film 2014 b’Davide Capone

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 07:00 TGR Buongiorno Italia 08:00 Agorà 10:00 Mi manda Raitre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi l’ha visto? 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante storie 13:15 Passato e Presente 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:20 Non Ho l’Eta 16:00 Aspettando Geo 17:00 Geo 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 Nuovi Eroi 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Cartabianca 23:15 TG3 01:45 Rai Cultura


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

SANREMO

IT-TLIETA 5 TA’ FRAR ILLUM FUQ IL-CABLE TV

RAI UNO FID-20:35

Melita More

Mil-lejla jitla’ s-siparju fuq id-69 edizzjoni ta’ Sanremo mmexxija minn Claudio Baglioni u ppreżentat minn Claudio Bisio u Virginia Raffaele. Ħames ser-ati li fihom tispikka l-mużika Taljana. Kull sena ma tonqosx il-kontroversja u wieħed jistenna dak li jinqala’ minn serata għall-oħra. Ir-rebbieħ jitħabbar fis-serata finali tas-Sibt, f’xandira diretta fuq Rai Uno.

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:55 TG 4 Night News 06:30 Media Shopping 06:50 Ieri e Oggi in TV 07:15 Knight Rider 08:20 Monk 09:15 Diagnosis Murder 11:20 Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:40 The Life and Times of Judge Roy Bean Film 1972 b’Paul Newman, Ava Gardner, Victoria Principal 18:55 TG4 19:30 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:25 Il Segreto 22:20 Una Vita 23:30 The Soloist Film 2009 b’Jamie Foxx, Robert Downey Jr

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:25 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Buona Giornata Film Taljan 2012 bi Diego Abatantuono 23:55 Eyes Wide Shut Film

1999 b’Tom Cruise, Nicole Kidman.

Italia 1

Go 204/Melita 155s 06:45 L’Ape Maia 07:10 Memole Dolce Memole 07:35 L’Incantevole Creamy 08:00 Piccoli Problemi di Cuore 08:25 Chicago Fire 10:20 Law & Order - Special Victims Unit 12:10 L’Isola dei Famosi 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 15:00 Big Bang Theory 16:00 The Goldbergs 16:30 Two & A Half Men 17:30 According to Jim 17:55 L’Isola dei Famosi 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:30 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Stephen King’s It Film b’Tim Curry 01:00 Lucifer 02:00 Studio Aperto

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 The O.C. 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:15 L’Isola dei Famosi Ripetizzjoni 00:45 L’Isola dei Famosi Extended Edition

BBC

Go 301/Melita 300 11:20 DIY SOS 12:15 Bargain Hunt 13:45 Antiques Roadshow 14:35 DIY SOS 15:30 New Tricks 16:20 Call the Midwife 17:15 Doctors 17:45 EastEnders 18:15 DIY SOS 19:05 New Tricks 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 DCI Banks 21:45 The Kettering Incident 22:40 The Job Lot 23:40 The Interceptor

Discovery

Go 301/Melita 400 12:00 How It’s Made 13:00 Alaskan Bush People 16:00 Outback Truckers 17:00 Baggage Battles 17:30 Container Wars 18:00 How It’s Made 18:30 How Do They Do It? 19:00 Expedition Unknown 20:00 Gold Rush 21:00 Master of Arms 22:00 Alaska: The Last Frontier 23:00 Gold Rush

Melita 315 22:15 PSYCH Brannigan’s super efficiency and preternatural detective skills allow Shawn to think about his long-term goals; Gus settles into his new job, with mixed results; and Henry dabbles with retirement careers that may involve the Psych agency or a classroom. Meanwhile, Lassiter hands out promotions at the station.

TCM

Melita 310 07:00 The In Crowd 08:55 The Man Who Would Be King 11:00 Married to the Mob 13:00 The Magnificent Seven Ride! 14:50 Big Fish 17:00 Freejack 19:00 The Good Shepherd 21:15 THE MIGHTY QUINN Police chief Xavier Quinn (Denzel Washington) investigates the gruesome murder of Donald Pater, one of the wealthiest residents on a Caribbean island. He was found decapitated in his Jacuzzi. Although the local political establishment, especially crooked Governor Chalk (Norman Beaton), insists that smalltime thief Maubee (Robert Townsend) is responsible, Xavier has his doubts. This

view is complicated by the police chief’s personal history with Maubee: The men have been friends since childhood. (1989) 23:00 Boyz N the Hood

AMC

Go 702 / Melita 312 06:35 Electric Dreams 08:10 Man of the East 10:15 The House of the Spirits 12:25 A Home of Our Own 14:10 A Funny Thing Happened on the Way to the Forum 15:45 When Billie Beat Bobby 17:15 The Sentinel 19:00 Legion 20:40 Opposing Force 22:20 Diabolique

GO Stars

Go 150 06:30 The Assassin 08:15 Ferdinand 10:00 My Cousin Rachel 11:50 Whitey: USA vs James J. Bulger 13:15 Pawn Sacrifice 15:10 Win Win 17:00 The Commuter 18:45 Superstore 19:15 Sleepless 21:00 The Good Doctor 22:00 Call Me By Your Name 24:00 10 Black Swan 01:55 Win Win 03:50 Call Me By Your Name 06:00 Whitey: USA vs James J. Bulger

Melita More

Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 Devious Maids 16:45 Person Of Interest 17:30 Switched At Birth 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Suits 21:30 Chicago Fire 22:15 Psych

TCM THE MIGHT QUINN 

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Belle and Shawn share a moment; Kate makes a revelation to Nicole; Fynn makes a decision about Kayla; Steve, Kayla and Joey make plans. 31


TELEVIŻJONI

GWIDA MIS-27 TA’ JANNAR SAT-2 TA’ FRAR 2019

L-ERBGĦA 6 TA’ FRAR IL-ĦADD 9 TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Hbieb u Ghedewwa 07:00 TVAM 09:00 Valletta 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Hbieb u Ghedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Natura Maltija 16:15 Artna - Kultura Agrikola 16:45 Illum Ma’ Steph 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:10 Illum ma’ Steph 18:30 Animal Diaries 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 19:45 Super 5 20:00 Aħbarijiet 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 Dissett 22:00 Headline News 22:05 Tertuqa 35 22:35 Paq Paq Lifestyle 23:05 Laparelli Sa Piano 23:15 News & Sports News

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 07:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 07:15 Kultura News 07:30 Teledrammi - Nostalgija u Tifkiriet 08:00 Gourmet 08:30 Ruggers 09:00 TVAM 11:00 Ilsiena 12:30 Dwarna

13:30 Euronews 14:20 Gadgets 15:00 Invenzjonijiet 15:15 L-Irkant 15:45 Harifa Maltija 16:15 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 16:20 Kultura News 16:30 Stigma 17:00 Linji Lokali 17:30 Umani 18:00 Knots 18:30 Tiġrijiet Biss 19:00 Il-Kamp 19:00 Andy’s Safari Adventure 19:15 Puffle Town 19:30 DOC 19:45 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 20:00 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Hajjitna Ktieb 20:45 TVM Sports 21:30 MCC Dance Show 24:00 News In English

NET

ONE

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 08:00 Vetrina 09:00 X’Hawn fis-Suq 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Lura fiż-Żmien 17:54 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Belle Donne 19:30 Vetrina 20:00 Portmoni 20:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Il-Verita 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Portmoni 03:00 Ejjew Għandi

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:10 Pjazza (r) 08:50 Better Living (r) 10:00 Espresso 11:50 Telebejgħ 12:30 One News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 PrimeTime: Preview 16:25 Żona Sport 16:55 Brussells Calling 17:30 Aqta’ Kemm 18:30 Pjazza 19:20 ONE Sports & temp 19:30 ONE News 20:10 PrimeTime 20:30 Division 7 Puntati ġodda 21:40 Arena 23:00 Qribek 23:30 ONE News

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 Mirja (r) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Purée (r) 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Sptar San Valentino 15:30 Tearoom 18:00 NET News 18:05 NETlive 19:30 NET News 20:10 Purée 21:00 Sorsi Infurmati 22:00 NET News 22:05 Iswed fuq l-Abjad 22:50 Tentufiet (r) 23:00 NET News 23:30 Il-Vuci Tieghek (r)

F Living

DARK SIDE OF SANREMO RAI UNO FIS-00:40 Kuljum, mill-bieraħ bil-lejl, wara kull serata tal-festival ta’ Sanremo, jitwassal id-Dopo Festival mmexxi minn Rocco Papaleo flimkien ma’ Anna Foglietta u Melissa Greta Marchetto. Minkejja l-ħin tard li jixxandar dan il-programm, xorta jiġġenera udjenza vasta hekk kif mit-Teatru Ariston, id-diskussjoni tgħaddi għal dan il-programm u jitqajmu punti jaħarqu minn Sanremo. 32

PM Channel Channel 01 Evo IPTV Malta

07:25 Inkwilini 08:00 Qegħdin Sew 08:40 .303 Film qasir 09:10 Simpatiċi 10:40 Intriċċi 11:40 Il-Patt 12:20 Marvin 13:15 Qegħdin Sew 14:00 Karma Film qasir 14:30 Simpatiċi 16:00 Intriċċi 17:00 Il-Patt 17:50 Marvin 18:40 Qegħdin Sew 19:30 Karma Film qasir 19:50 Simpatiċi 21:30 Intriċċi

Smash

Go 106/Melita 105 07:25 Kitchen Programme 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 14:20 Erga Lura repeat 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Parlament tal-Poplu 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Good Food Everyday 20:30 Documentary 21:50 Edward Scicluna 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:30 TG 1 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:30 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:30 Il Paradiso delle Signore 16:20 TG 1 16:30 TG 1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Prima Festival 20:35 Sanremo 23:05 Porta a Porta (00:10 TG 1 60 Secondi) 00:40 DOPO FESTIVAL: THE DARK SIDE OF SANREMO

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:00 Legami

07:05 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:40 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Italia 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 12:25 Skiing 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:55 Apri e Vinci 17:15 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:15 TG 2 18:30 Rai TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:05 The Wolf of Wall Street Film 2013 b’Leonardo di Caprio 00:10 TG 2 00:35 Bling Ring Film 2013 b’Emma Watson 02:05 Blue Bloods

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 07:00 TGR Buongiorno 07:30 TGR Buongiorno 08:00 Agorà 10:00 Mi manda Raitre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi l’ha visto? 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:15 Non Ho l’Eta 16:00 Aspettando Geo 17:00 Geo 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 I Nuovi Eroi 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Chi l’ha Visto? 24:00 3 Linea Notte 01:05 Rai Parlamento

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:55 TG 4 Night News 06:30 Media Shopping 07:00 Ieri e Oggi in TV 07:15 Knight Rider 08:20 Monk 09:15 Diagnosis Murder 11:20 Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:45 Uncle Buck Film


GWIDA MIS-27 TA’ JANNAR SAT-2 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 6 TA’ FRAR IL SEGRETO

CANALE 5 FL-16:25 Illum Julieta ġġiegħel lil Fernando jistqarr il-verità fuq il-mewt ta’ Saul. Fernando jkollu taħdita interessanti fuq it-telefon. Għada Fernando u Julieta jibdew relazzjoni intima. Prudencio jintebaħ li xi ħaġa nbidlet bejn dawn it-tnejn. Jibda jitħasseb x’qed jiġri. Il-Ġimgħa Mara tibda tfittex lil żewġha Armando u tinsisti li huwa Don Berengario, li minnufih jaħrab minn fuq ilpost. Raimundo jmur wara Fernando u b’hekk jiskopri fejn tinsab Francisca.

1989 b’John Candy, Amy Madigan 18:55 TG4 19:30 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:25 Acquario, Emozioni A Genova 22:40 The Dirty Dozen Film 1967 b’Lee Marvin, Ernest Borgnine 00:40 Sanremo in Bianco e Nero 02:10 TG 4

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:25 IL SEGRETO 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Sapore di Te Film Taljan 2014 b’Nancy Brilli, Serena Autieri 23:25 TG 5

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 Memole Dolce Memole 07:35 L’Incantevole Creamy 08:00 Piccoli Problemi di Cuore 08:25 Chicago Fire 10:20 Law & Order - Special Victims Unit 12:10 L’Isola dei Famosi

12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 15:00 Big Bang Theory 16:00 The Goldbergs 16:30 Two & A Half Men 17:30 According to Jim 17:55 L’Isola dei Famosi 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:30 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Dark Shadows Film 2012 b’Johnny Depp, Helena Bonham Carter 23:40 Lucifer 01:30 Grimm 02:25 Studio Aperto

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 The O.C. 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:15 Atonement Film 2007 b’Keira Knightely 23:35 Uomini e Donne 00:55 L’Isola dei Famosi Extended Edition 04:00 Beautiful

BBC

Go 301/Melita 300 07:45 DIY SOS 08:40 Doctors 09:10 EastEnders 09:35 New Tricks 10:30 the Midwife

11:20 DIY SOS: The Big Build 12:15 Bargain Hunt 13:45 Antiques Roadshow 14:35 DIY SOS 15:30 New Tricks 16:25 Call the Midwife 17:15 Doctors 17:45 EastEnders 18:15 DIY SOS 19:05 New Tricks 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 The Interceptor 21:50 Orphan Black 22:35 The Job Lot 23:20 Stella

Discovery

ILLUM FUQ IL-CABLE TV Serengeti Melita More 17:20 Martin’s Day 19:00 Kickboxer Melita 315 20:00 COLD CASE After determining a serial killer’s identity, the team works with the FBI to apprehend him and protect potential targets.

TCM

Melita 310 07:00 It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie 09:00 XXX 11:00 Return of the Seven 13:00 Freejack 14:45 The Good Shepherd 17:00 At First Sight 19:00 The Birdcage 21:00 Thunderbolt and Lightfoot 23:00 The Mighty Quinn

AMC

Go 702 / Melita 312 06:50 A Funny Thing Happened on the Way to the Forum 08:25 When Billie Beat Bobby 09:55 Godzilla 12:10 The Honey Pot 14:20 The Whales of August 15:50 Against the Wild 2: Survive the

20:40 The Idolmaker 22:35 Killing Streets

GO Stars

Go 150 07:25 Pawn Sacrifice 09:20 Big Bad Fox And Other Tales 10:45 Kong: Skull Island 12:45 The Good Doctor 13:45 Sleepless 15:25 The Ottoman Lieutenant 17:15 Hotel Transylvania 2 18:45 The Deal 20:30 The Big Bang Theory 21:00 REPLACE When a young woman who has a disease that makes her skin crumble away discovers that she can replace the skin with someone else’s, she seeks out victims to preserve her beauty. Starring Rebecca Forsythe, Lucie Aron, Barbara Crampton (2017) 22:45 The Infiltrator 01:00 Incarnate 02:30 Replace 04:10 Kong: Skull Island 06:15 The Big Bang Theory 06:40 CLOSE

Go 301/Melita 400 12:00 How It’s Made 13:00 Fast N’ Loud 16:00 Outback Truckers 17:00 Baggage Battles 17:30 Container Wars 18:00 How It’s Made 18:30 How Do They Do It? 19:00 Expedition Unknown 20:00 Race Night at Bowman Gray 21:00 Wheeler Dealers 22:00 Street Outlaws 23:00 Fast N’ Loud

Melita More

Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Amazing Race 16:45 Suits 17:30 Supernatural 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Originals 22:30 The Fosters

GO Stars REPLACE

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Nicole worries about being charged in Deimos’ death; Rafe tells Aiden not to hurt Hope; Deimos calls for help; Hope comes to a decision about Aiden. 33


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

IL-ĦAMIS97 TA' TA’NOVEMBRU FRAR IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Hbieb u Ghedewwa 07:00 TVAM 09:00 Hajjitna Ktibt 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Hbieb u Ghedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 16:15 Buckle Up 16:45 Illum Ma’ Steph 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:15 Illum Ma’ Steph 18:30 Gourmet 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 19:45 Skritt 20:00 News Bulletin 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 Xtra 22:00 Headline News 22:05 Mill-Qarcilla sas-Salib 22:35 Stigma 23:05 Natura Maltija 23:15 News & Sports News

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 07:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 07:15 Kultura News 07:30 Stigma 08:00 Tigrijiet Biss 08:30 Knots 09:00 TVAM 11:00 Euronews 11:30 Propjeta Malta

12:00 Tertuqa Trailers 12:05 Skritt 12:15 Ras Imb Ras 12:30 Linji Lokali 13:00 Fil-Gnien Ma’ Melo 13:30 Euronews 14:15 Paq Paq Lifestyle 14:45 112 14:50 Laparelli Sa Piano 15:00 Animal Diaries 15:45 Stili 16:15 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 16:20 Kultura News 16:30 Dwarna 17:30 Mill-Ghatba ‘l gewwa 18:00 GFA Round Up 18:30 Motorsmt 19:00 Il-Kamp 19:15 Puffle Town 19:00 Andy’s Safari Adventure 19:15 Puffle Town 19:30 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 19:40 Mafkar 19:45 DOC 20:00 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 Tertuqa 35 20:45 TVM Sports 21:30 MCC Dance Show 2 24:00 News In English 00:05 BOV Premier Gżira - Sliema

17:30 Aroma Kitchen 18:30 Pjazza 19:20 ONE Sport u Temp 19:30 ONE News 20:10 PRIME TIME 20:30 Ilsien in-Nisa 22:30 Spinnaker 23:00 Ondroad (r) 23:30 ONE News

ONE

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 08:00 Vetrina 09:00 Il-Verita 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 Belle Donne 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:54 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 X’Laqatni

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:10 Pjazza (r) 08:50 Better Living (r) 10:00 Espresso 11:50 Telebejgħ 12:30 One News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 PrimeTime: Preview 16:25 Popcorn 16:55 Prijorita’ Malta

Net

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 Iswed fuq l-Abjad (r) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Purée (r) 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Sptar San Valentino 15:30 Tearoom 18:00 NET News 18:05 NETlive 19:15 Tentufiet 19:30 NET News 20:10 Purée 21:00 Fattigi 22:00 NET News 22:05 10q 23:00 NET News 23:30 Iswed fuq l-Abjad (r)

F Living

PRIME TIME ONE FIT-20:10 It-Tnejn Toni Sant li jippromwovi artisti Maltin fuq l-internet. It-Tlieta Helen Micallef, li tqanqal memorji sbieħ. L-Erbgħa Il-logħba Kontra 30 Sekonda bil-maqlub. Il-Ħamis l-attriċi Maree Camilleri, Il-Ġimgħa Dr. Patrick Sammut fejn insiru nafu aktar dwar ilprofessjoni tiegħu. Imexxi Owen Bonnici 34

19:30 Vetrina 20:00 Overcomers Voice 20:30 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Kollox Bla Kulur 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Overcomers Voice 03:00 Żona Ambjent

PM Channel Channel 01 Evo IPTV Malta

07:30 Simpatiċi 08:15 Intriċċi 09:10 Il-Misteru tan Nannu Ton 09:30 Simpatiċi 10:15 The Inheritance 11:30 Division 7 12:20 Id-Djarju l-Iswed 13:15 Qegħdin Sew 14:15 Operation White Dove Film 16:00 Simpatiċi 17:30 The Inheritance 18:00 Division 7 19:00 Id-Djarju l-Iswed 19:45 Qegħdin Sew 20:45 Operation White Dove Film

Smash

Go 106/Melita 105 06:45 Erga Lura (r) 07:25 Kitchen Program 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 13:10 ATOZ Teleshopping 14:20 Erga Lura repeat 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Parlament tal-Poplu(r) 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Music Videos 20:00 Short Documentary 20:10 Documentary 20:50 Kitchen Program 21:20 Edward Scicluna 21:30 CNI 22:00 7News 22:30 Motordrome

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:30 TG 1 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:30 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:25 Il Paradiso delle Signore 16:15 TG1

16:25 TG 1 Economia 16:40 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Prima Festival 20:35 Sanremo 23:05 Porta a Porta (00:10 TG 1 60 Secondi) 00:45 Dopofestival: The Dark Side of Sanremo

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:00 Legami 07:05 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Frankenstein 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Apri e Vinci 17:15 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:15 TG 2 18:30 Rai TG Sport 18:50 N.C.I.S. 19:40 Hawaii Five- 0 20:30 TG2 21:05 Dallas Buyers Club Film 2013 b’Matthew McConaughey 23:15 The Paperboy Film 2012 b’Matthew McConaughey 00:55 The Flock Film 2007 b’Richard Gere

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 07:00 TGR Buongiorno 07:30 TGR Buongiorno 08:00 Agorà 10:00 Mi manda Raitre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi l’ha visto? 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:20 Non Ho l’Eta 15:40 Aspettando Geo 17:00 Geo 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 I Nuovi Eroi 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Rob Roy Film 1995 b’Liam Neeson 24:00 TG 3 Linea Notte 01:05 Rai Parlamento


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

BEAUTIFUL

IL-ĦAMIS 7 TA’ FRAR ILLUM FUQ IL-CABLE TV Widowmaker

CANALE 5 FIS-13:40 Illum Hope tħossha anzjuża minħabba li ma semgħetx b’aħbar Liam u ma tafdax lil Steffy. Wyatt jinforma lil Bill li hu telaq lil Katie kif kien talbu. Issa jmiss lil Bill biex jonora l-ftehim. Għada Liam donnu jidra jgħix fid-dar ta’ Brooke. Iżda xenata mingħand Justin toħloq aktar problemi għalih u għal Steffy. Is-Sibt Liam jaħfer lil Steffy.

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:55 TG 4 Night News 06:30 Media Shopping 07:00 Giromike 1983 07:15 Knight Rider 08:20 Monk 09:15 Diagnosis Murder 11:20 Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:50 Johnny Dark Film 1954 b’Tony Curtis, Piper Laurie 18:55 TG4 19:30 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:25 Blade Runner Film 1982 b’Harrison Ford, Sigourney Weaver 23:50 This Must Be The Place Film Taljan 2011 b’Sean Penn

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 BEAUTIFUL 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:25 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Tiramisu’ Film Taljan 2016 b’Vittoria Puccini, Fabio De Luigi, Angelo Duro

23:15 X-Style 23:45 TG 5

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 Memole Dolce Memole 07:35 L’Incantevole Creamy 08:00 Piccoli Problemi di Cuore 08:25 Chicago Fire 10:20 Law & Order - Special Victims Unit 12:10 L’Isola dei Famosi 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 15:00 Big Bang Theory 16:00 The Goldbergs 16:30 Two & A Half Men 17:30 According to Jim 17:55 L’Isola dei Famosi 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:30 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Crimson Peak Film 2015 b’Jessica Chastain, Charlie Hunnam 23:45 Lucifer 01:30 Grimm

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:55 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 The O.C. 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:15 Rosamunde Pilcher: Shades of Love The Scandal Film

2010 b’Charles Dance 23:20 Uomini e Donne 01:00 L’Isola dei Famosi Extended Edition

BBC

Go 301/Melita 300 12:20 Bargain Hunt 13:45 Antiques Roadshow 14:35 DIY SOS 15:30 New Tricks 16:20 Call the Midwife 17:15 Doctors 17:45 EastEnders 18:15 DIY SOS 19:05 New Tricks 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Ordinary Lies 21:50 In the Club 22:45 Alan Davies: Life Is Pain

Melita More

Melita 315 16:45 THE ORIGINALS The Hollow sends a terrifying message to Vincent, so he teams with Hayley and Freya to embark on a desperate mission to stop the Hollow once and for all, even if it requires a heartbreaking sacrifice. Meanwhile, Klaus makes a surprising alliance and enacts a plan that threatens to change the Mikaelson family forever.

TCM

Go 701 07:00 Labyrinth 09:00 Married to the Mob 10:40 The Age of Innocence 13:00 At First Sight 15:00 The Birdcage 17:00 Baby Boom 19:00 Young Guns II 21:00 In the Heat of the Night 23:00 Thunderbolt and Lightfoot

AMC

Go 702 / Melita 312 07:10 Against the Wild 2: Survive the Serengeti 08:40 K-19: The

10:55 Crossed Over 12:25 The Beast of Hollow Mountain 13:50 The Pride and the Passion 16:00 In the Dark 17:30 Momentum 19:00 Stan Against Evil 19:25 Stan Against Evil 19:50 She 21:35 Crazy Joe 23:05 Albino Alligator

GO Stars

Go 150 06:40 Isle of Dogs 08:30 Hotel Transylvania 2 10:00 The Ottoman Lieutenant 11:55 Hundred Year Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared 13:50 The Deal 15:35 Solo: A Star Wars Story 17:50 Arctic Tale 19:20 Wilson 21:00 The Tale 22:55 The Bling Ring 00:30 How To talk to Girls At Parties 02:15 The Tale 04:10 Hundred Year Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared 06:05 Will & Grace

Discovery

Go 301/Melita 400 17:30 Storage Hunters UK 18:00 How It’s Made 18:30 How Do They Do It? 19:00 Expedition Unknown 20:00 How Do They Do It? 20:30 How Do They Do It? 21:00 MythBusters Jr 22:00 Abandoned Engineering 23:00 Blowing Up History

Melita More Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 Criminal Minds 16:45 The Originals 17:30 Chicago Fire 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 
 21:00 Aenigma 22:00 Switched At Birth


Melita More THE ORIGINALS

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Joey, Steve and Kayla get ready to return to Salem; J.J. helps Julie move; Joey learns Dirk killed someone during a robbery. 35


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

IL-ĠIMGĦA 8 TA’ FRAR IL-ĦADD 9 TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Hbieb u Ghedewwa 07:00 TVAM 09:00 Buckle Up 09:30 Niskata 12:00 News 12:15 Waranofsinhar 15:00 Hbieb u Ghedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 News 16:05 Invenzjonijiet 16:15 Stili 16:45 Illum Ma’ Steph 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:10 Illum ma’ Steph 18:30 Paq Paq Lifestyle 19:00 Natura Maltija 19:15 Kultura News 19:20 DOC 19:30 Ras Imb Ras 19:40 The X Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 19:45 Superstar Lottery 20:00 News Bulletin 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 Xarabank 22:00 Headline News 22:05 Xarabank 22:50 TELEDRAMMI NOSTALGIJA U TIFKIRIET 23:15 News & Sports News 23:35 Hbieb u Ghedewwa

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 Ras Imb Ras 07:00 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 07:05 Xi Qrajt Dan L-Ahhar 07:15 Kultura News 07:30 Umani 08:00 3 Pointer 08:30 Sport Ghawdex 09:00 TVAM

UNA VITA

11:00 Euronews 11:30 Venere 12:00 Tertuqa Trailers 12:05 Dot Eu 12:15 Ras Imb Ras 12:30 Xtra 13:30 Euronews 14:15 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 15:15 Ilsienna 15:45 Personaggi 16:15 Dare to Dream: Lejn il-Eurovision 16:20 Kultura News 16:30 Natura Maltija 16:35 Skritt 16:45 Gadgets 17:30 Awtokura 18:00 7000 18:30 MEA 19:00 Andy’s Safari Adventure 19:15 Puffle Town 19:30 Comino - Secret Paradise 20:00 Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ 20:15 TV5 Monde 20:45 Sports Panorama 22:00 Malta U Lil Hinn Minnha 23:30 Tigrijiet Biss 24:00 News In English

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:45 One Breakfast 08:10 Pjazza (r) 08:50 Better Living (r) 10:00 Espresso 11:50 Telebejgħ 12:30 One News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 PrimeTime: Preview 16:25 Telebejgħ 16:55 Ieqaf 20 Minuta 17:30 Indhouse

18:30 Pjazza 19:20 ONE Sport u Temp 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:30 Amber: Out&About 20:45 Kick Off 22:20 Popcorn 22:55 Airborne 23:30 ONE News 23:50 Kalamita

Net

Go 102/Melita 102 06:30 NET News 07:00 Net AM 09:00 10Q (r) 10:00 Telebejgħ 12:45 Tentufiet (r) 12:00 NET News 12:10 Puree 12:45 Life & Style 15:00 NET News 15:05 Sptar San Valentino 15:30 Tearoom 18:00 NET News 18:05 NETlive 19:30 NET News 20:10 Flusek 20:40 Meander 21:15 Replay Preview 22:00 NET News 22:05 Replay Preview 23:00 NET News 23:30 The Entertainers (r)

F Living

Go 106/Melita 108 03:30 F Living Show 07:30 Propjeta minn wara l-kwinti 08:00 Vetrina 09:00 Kollox Bla Kulur 10:24 Shanti 10:29 F Minuta 10:30 Ċittadini Attivi 12:00 Vetrina 12.30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti

CANALE 5 FIS-14:10 Il-Ħamis Wara li Blanca tassigurah li hi tqila minn Samuel u mhux minnu, Diego jipprepara biex jitlaq minn Acacias. Il-Ġimgħa Rosina tgħid lil Liberto li trid ittemm iż-żwieġ biex b’hekk tħallih liberu biex jibda ħajja ġdida. Minkejja dan, huma jmorru flimkien għallfestin li Ursula torganizza biex tħabbar it-tqala ta’ Blanca. Hemm titfaċċa Olga.

36

18:00 F Minuta 18:01 Attwali 19:30 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 20:30 Propjeta minn wara l-kwinti 21:00 Exodus 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Ejjew Għandi 03:00 Portmoni

PM Channel Channel 01 Evo IPTV Malta

07:20 Id-Djarju l-Iswed 08:10 Qegħdin Sew 09:05 Simpatiċi 10:30 Rifless 11:15 Strada Stretta 12:15 Dun Benit 13:00 Qegħdin Sew 13:50 Gideb u Mħabba 14:50 Simpatiċi 16:15 Rifless 17:00 Strada Stretta 18:00 Dun Benit 18:50 Qegħdin Sew 19:40 Gideb u Mħabba 20:40 Simpatiċi

Smash

Go 106/Melita 105 07:25 Kitchen Program 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Documentary 10:00 Good Food Everyday 10:50 TSN Teleshopping 13:10 ATOZ Teleshopping 14:20 Erga Lura (r) 15:00 Documentary 16:10 Good Food Everyday 17:10 Parlament tal-Poplu 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Habbejtek 20:30 Documentary 21:50 Edward Scicluna 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150e 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:30 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Vieni da Me 15:30 Il Paradiso delle Signore 16:15 TG1 16:25 TG 1 Economia 16:40 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Prima Festival 20:35 Sanremo

23:05 Porta a Porta (00:10 TG 1 60 Secondi) 00:45 Dopofestival: The Dark Side of Sanremo

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:00 Legami 07:00 Heartland 07:45 Sea Patrol 08:30 Madam Secretary 09:25 Sereno Variabile 10:00 TG2 - Italia 10:55 Tg2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG 2 13:50 Tg2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:45 Apri e Vinci 17:15 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:15 TG 2 18:30 Rai TG Sport 18:50 N.C.I.S. 19:40 Hawaii Five-0 20:30 TG2 21:05 The 5th Wave Film 2016 bi Chloe Grace Moretz, Maria Bello 23:10 Red Dawn Film 2012 bi Chris Hrmsworth

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 07:00 TGR Buongiorno 08:00 Agorà 10:00 Mi manda Raitre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi l’ha visto? 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:15 Gli Imperdibili 15:20 Dottori in Corsia 16:15 Aspettando Geo 17:00 Geo 19:00 TG3 20:00 Blob 20:25 I Nuovi Eroi 20:45 Un Posto al Sole 21:20 Red Land Film 2018 b’Selene Gandini 24:00 TG 3 Linea Notte

Rete 4

Go 206/Melita 153 05:55 TG 4 Night News 06:30 Media Shopping 07:00 Ieri e Oggi in TV 07:15 Knight Rider 08:20 Monk 09:15 Diagnosis Murder


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

IL-ĠIMGĦA 8 TA’ FRAR TELEDRAMMI... TVM FIL-22:50 Villa Sunset ta’ Lino Farrugia kien laqqagħna ma’ bosta atturi veterani u ta’ kalibru f’dan it-teleserje li huwa ambjentat f’dar tal-anzjani bl-intriċċi u l-intoppi kollha li din iġġib magħha. Insiru nafu aktar dwar Villa Sunset mingħand id-direttur innifsu kif ukoll ma’ wħud mill-atturi li kellhom sehem ewlieni f’dan ixxogħol fosthom Joe u Veronica Farrugia, Pat Mahoney, Marylou Coppini u Maryanne Muscat. 11:20 13:00 14:00 15:30 16:35 18:55 19:30 20:30 21:25 00:30

Ricette all’Italiana (12:00 Tg4, Meteo.It) Murder, She Wrote Lo Sportello di Forum I Viaggi di Donnavventura Fall from Grace / Fortitude Film 1994 b’Michael York, Patsy Kensit, James Fox. TG4 Tempesta d’Amore Stasera Italia Quarto Grado Donnavventura

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 UNA VITA 14:45 Uomini e Donne 16:10 Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti Un Altro 20:00 TG5; Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Una Piccola Presa Meridionale Film Taljan 2012 b’Barbora Bobulova 23:20 TG 5 Notte 23:55 Clockwork Orange Film 1971 b’Malcolm McDowell, Patrick McGee, W. Clarke

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:45 L’Ape Maia 07:10 Memole Dolce Memole 07:35 L’Incantevole Creamy

08:00 Piccoli Problemi di Cuore 08:25 Chicago Fire 10:20 Law & Order - Special Victims Unit 12:10 L’Isola dei Famosi 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 15:00 Big Bang Theory 16:00 The Goldbergs 16:30 Two & A Half Men 17:30 According to Jim 17:55 L’Isola dei Famosi 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York 20:30 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 V For Vendetta Film 2005 b’Natalie Portman 00:05 Lucifer 01:55 Studio Aperto

La 5

Go 209 Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 10:20 Una Vita 11:50 L’Isola dei Famosi Extended Edition 16:00 The O.C. 17:55 House, MD 19:45 Uomini e Donne 21:15 Shop Girl Film 2004 bi Claire Danes 23:20 Uomini e Donne 00:50 L’Isola dei Famosi Extended Version

BBC

Go 301/Melita 300 . 09:15 EastEnders 09:45 New Tricks 10:40 Father Brown 11:25 DIY SOS

12:20 Bargain Hunt 13:55 Antiques Roadshow 14:45 DIY SOS 15:40 New Tricks 16:30 Father Brown 17:15 Doctors 17:45 EastEnders 18:15 DIY SOS 19:10 Keeping Up Appearances 19:40 Doctors 20:10 Casualty 21:00 Silent Witness 22:45 Uncle 23:10 Inside No. 9 23:45 Live at the Apollo

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 09:35 Crossed Over Melita More 11:05 The Chaperone Melita 315 12:45 Man Trouble 21:30 SUPERNATURAL 14:25 The Man Who Knew Sam, Dean and Castiel Too Little are transported into the animated world of Scooby Doo where they join forces with the Scooby gang to solve a ghostly mystery.

TCM

Melita 310 07:00 Speechless 09:00 Return of the Seven 10:45 Big Fish 13:00 Baby Boom 15:05 Young Guns II 16:55 Annie 19:00 LAWRENCE OF ARABIA The story of T.E. Lawrence, the English officer who successfully united and led the diverse, often warring, Arab tribes during World War I in order to fight the Turks. Starring Peter O’Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn. Winner of seven Oscars. (1962) 22:35 Blue Thunder

AMC

Go 702 / Melita 312 08:05 In the Dark

15:55 Mega Shark vs. Kolossus 17:25 The Silver Brumby 19:00 Bugsy 21:15 The Thomas Crown Affair 22:55 Full Moon High

GO Stars

Go 150 06:30 The Bling Ring 08:00 Adventures of Tin Tin 09:50 Solo: A Star Wars Story 12:05 Sleeper 13:35 The Shack 15:50 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 18:00 Superstore 18:30 Will & Grace 19:00 If I Stay 20:45 Across the Waters 22:20 Hot Tub Time Machine 2 00:00 ID2: Shadwell Army 01:40 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 03:55 The Shack

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 09:30 Container Wars 10:00 Misfit Garage 11:00 Wheeler Dealers 12:00 How It’s Made 13:00 Extreme Engineering 16:00 Outback Truckers 17:00 Baggage Battles 17:30 Container Wars 18:00 How It’s Made 18:30 How Do They Do It? 19:00 Expedition Unknown 20:00 Treasure Quest 21:00 The Last Alaskans 22:00 Scrappers 23:00 Supertruckers

Melita More

Melita 315 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 15:30 Two & a Half Man 16:00 Chicago P.D. 16:45 Psych 17:30 Devious Maids 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Criminal Minds 21:30 Supernatural 22:15 Grey’s Anatomy

TCM LAWRENCE OF ARABIA

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Chloe patches Deimos up; Nicole pleads her case to Rafe; Victor makes Kate an offer; Philip tries to make things right with Victor. 37


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TELEVIŻJONI

IS-SIBT 9 9TA’ IL-ĦADD TA'FRAR NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Artna - Kultura Agrikola 07:00 TVAM Weekend 09:30 Andy’s Safari Adventures 10:45 Puffle Town 12:00 News 12:15 Awtokura 12:45 Sibtek 16:00 News 16:05 Luxdesign 17:00 Umani 17:30 Maltarti 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Sign News 18:10 Gadgets 19:00 Madagascar 19:35 Dot EU 19:45 Lotto 20:00 News Bulletin 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 VIGILANTE 22:00 Headline News 22:05 Magic Malta Music Show 22:45 Proprjeta Malta 23:15 News & Sport News 23:40 Madagascar

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:45 3 Pointer 07:15 Natura Maltija 07:20 112 07:30 MEA 08:00 Luxdesign 09:00 TVAM Weekend 11:30 Mill-Qarcilla sas-Salib 12:00 112 12:15 Gourmet 12:45 Sports Panorama 14:00 Teleshopping 14:30 Magic Malta Music Show 15:15 Deheb il-Karta 15:30 Dwarna 16:30 Ninvestigaw X’Qed

-

17:30 17:45 18:15 18:30 19:30 20:00 20:15 20:45 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00

Nieklu Mafkar Rome Reports Ahbar Tajba Quddiesa misSantwarju ta’ Pinu Minn Jum ghal-Jum Aħbarijiet għal dawk b’nuqqas ta’ smigħ Buckle Up TVM Sports Tertuqa 35 7000 Venere Hajjitna Ktieb Motorsmt News In English

ONE

09:00 10:00 11:00 12:00 12:05 12:40 14:30 15:00 15:05 16:30 17:00 18:00 18:05 18:15 19:30 20:15 20:45 23:00 23:30

Telebejgh 10Q Telebejgħ NET News Mhux Premier Biss Life & Style Weekend Flusek (r) NET News It’s Morris (r) Immagni Jekk Joghgobkom NET News Trending Baker’s Kitchen NET News Il-Vuci Tieghek The Entertainers NET News Fattigi (r)

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Teżori (r) 07:00 Aqra Bi Lsienek (r) 07:30 Dak li jgħodd (r) 08:30 Better Living 09:30 Achieve 10:30 Aqta’ Kemm 11:35 Telebejgħ 12:10 Amber: Out&About 12:30 ONE News 12:40 Teżori (r) 12:55 Flimkien ma’ Nancy 13:55 Aġenda (r) 15:30 ONE News 15:40 Arena 17:00 Spinnaker (r) 17:30 Pink Panther 18:15 Ondroad 18:45 Airborne 19:20 ONE Sport u Temp 19:30 ONE News 20:10 Ieqaf 20 Minuta 20:40 Araniissa 23:30 ONE News 23:50 Flimkien ma’ Nancy

F Living

Net

PM Channel

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Netlive (r) 08:45 Tentufiet (r)

SANREMO: IL-FINALI

Go 106/Melita 108 07:30 Vetrina 08:24 Shanti 08:29 F Minuta 08:30 X’Laqatni 10:00 Propjeta minn wara l-kwinti 10:30 Belle Donne 12:00 Portmoni 12:30 F Living Show 16:30 Overcomer’s Voice 17:00 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 18:00 Propjeta minn wara l-kwinti 18:30 Belle Donne 20:00 Żona Ambjent 20:30 Ejjew Għandi 21:00 Kollox Bla Kulur 22:30 Shanti 22:35 F Minuta 22:36 F Living Show 02:30 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier Channel 01 Evo IPTV Malta 07:30 Rifless 08:10 Strada Stretta 09:10 Simpatiċi

RAI UNO Il-filnali tant mistenni tad-69 edizzjoni talfestival ta’ Sanremo li għal sena oħra kien taħt id-direzzjoni artistika ta’ Claufio Baglioni. Minn dan il-festival isir magħruf ukoll min se jirrappreżenta lill-Italja fil-Eurovision Song Contest li se jsir f’Mejju li ġej f’Tel Aviv fl-Iżrael. Fost il-favoriti fil-festival insibu lillgrupp Il Volo kif ukoll lil Einar u anki Irama minn Amici.

38

10:15 Il-Madonna taċ-Ċoqqa 11:00 Ħażen u Mrar 11:40 Missjoni 12:40 Għeruq 13:25 Dr. Majsi u l-Kontijiet tat-Taxxa - Kummiedja 15:40 Simpatiċi 17:25 Il-Madonna taċ-Ċoqqa 18:10 Ħażen u Mrar 19:00 Missjoni 19:50 Għeruq 20:40 Dr. Majsi u l-Kontijiet tat-Taxxa - Kummiedja 22:40 Simpatiċi

Smash

Go 106/Melita 105 08:157 News 08:30 Habbejtek 09:30 ATOZ Teleshopping 13:00 Good Food Everyday 14:00 Erga Lura (r) 14:40 Documentary 16:30 Kitchen Program 17:30 CNI 18:10 Music Videos 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Good Food Everyday 20:00 Kitchen Program 20:10 Music Videos 20:30 Documentary 22:00 7News 22:30 Documentary

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 Il Caffe di Rai Uno 06:55 Gli Imperdibili 07:00 TG1 07:05 Settegiorni 08:00 TG1 08:25 Uno Mattina in Famiglia (09:00 TG 1) (09:30 TG 1 LIS) 10:40 Buongiorno Benessere 11:30 Dreams Road 12:15 Gli Imperdibili 12:20 Linea Verde Life 13:30 TG 1 14:00 Linea Bianca 15:00 Passaggio A Nord Ovest 15:55 A Sua immagine 16:30 TG 1 16:40 Italia Si! 18:45 L’Eredita 20:00 TG1 20:35 Prima Festival 20:40 SANREMO: IL-FINALI (00:15 TG 1 60 Secondi) 01:00 Dopofestival: The Dark Side of Sanremo

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:30 Rai Cultura 07:00 Cedar Cove 08:35 Rai Parlamento Magazine

09:45 Un Ciclone in Convento 10:30 Frigo 11:00 Mezzogiorno In Famiglia 12:25 Skiing 13:00 TG 2 Giorno 13:30 TG 2 Weekend 14:00 The Good Doctor 15:30 S.W.A.T 17:05 Sereno Variabile 18:00 Gli Imperdibili 18:05 TG2 L.I.S 18:10 MacGyver 18:55 Hawaii Five-0 20:30 TG2 21:05 N.C.I.S. Los Angeles 21:50 S.W.A.T. 23:30 TG 2 Dossier 00:15 TG 2 Storie

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 08:00 Il Sabato di Tutta Salute 09:30 Mi manda Raitre in + 11:00 TGR BellItalia 11:30 TGR Officina Italia 12:00 TG3 12:25 TGR Il Settimanale 12:55 TGR Petrarca 13:25 TGR Mezzogiorno Italia 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:45 TG3 Pixel 14:50 TG3 L.I.S. 14:55 Gli imperdibili 15:00 TV Talk 16:30 Presa diretta 18:00 Per Un Pugno di Libri 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 The Patriot Film 2000 b’Mel Gibson 23:20 TG3 Mondo - Meteo 3 23:55 Alla Lavagna

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:50 Popcorn 1982 07:15 Knight Rider 08:10 Travelers, An Eye on the World Dokum. 09:15 Benvenuti A Tavola Nord Vs Sud 10:20 Dalla Parte Degli Annimali 11:20 Ricette all’ Italiana (11:55 Tg4) 13:00 Parola di Pollice Verde 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Freedom Day Time 16:40 Columbo: Candidate for a Crime Film 1973 b’Peter Falk, Jackie Cooper. 18:55 Tg4 Telegiornale; Meteo.it


TELEVIŻJONI

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

IS-SIBT 9 TA’ FRAR VIGILANTE TVM FID-20:50 L-54 puntata Isir il funeral ta’ Azalea. Lincoln u Justin iwiegħdu lil xulxin li jkomplu l-missjoni li kellha Azalea qabel mietet, dik li titwettaq ġustizzja! Nancy tiftaħ qalbha ma’ Krista li qed tħoss in-nuqqas ta’ Azalea. Ikompli l-ġimgħa d-dieħla 19:30 TEMPESTA D’AMORE 20:30 Stasera Italia Weekend 21:25 L’Esorciccio Film Taljan 1975 b’Ciccio Ingrassia, Lino Banfi (22:10 TG 4) 23:20 Ultimo Tango A Zagarol Film Taljan 1973 bi Franco Franchi 01:20 TG 4 01:40 Stasera Italia Weekend 02:50 Sanremo Story

Canale 5

Go 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:59 TG5 Mattina 08:45 Supercinema 09:20 Dokumentarju 11:00 Forum 13:00 TG5 13:41 Beautiful 14:10 Amici 16:00 Verissimo 18:45 Avanti Un’ Altro 20:00 TG 5 20:40 Striscia La Notizia 21:20 Come Bello Far l’Amore (Love is in the Air) Film Taljan 2012 bi Claudia Gerini, Fabio De Luigi 23:50 Full Metal Jacket Film 1987 b’Matthew Modine

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 Suburgatory 07:15 Tom & Jerry 07:45 Pippi Longstocking Film 1969 b’Inger Nilsson, M. Persson 09:45 Futurama 10:30 Gilmore Girls 12:10 Cotto Mangiato

12:25 13:00 13:45 14:30

Studio Aperto Sport Mediaset XXL Upgrade Meteor Storm Film 2010 b’Michael Trucco 16:25 Collision Earth Film Kanadiż 2011 b’Jessica Parker Kennedy. 18:20 Tom & Jerry 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Mediaset 19:30 C.S.I. New York 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Kubo and the Two Strings Film talcartoons 2016 23:20 Lucifer 01:55 Studio Aperto

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:25 Il Segreto 08:15 Media Shopping 08:40 Tempesta d’Amore 09:55 Beautiful 12:35 L’Isola dei Famosi 17:10 L’Isola dei Famosi Extended Version 21:10 How Do You Fool Your Boss? Film Ġermaniż 2000 b’Sophie Schutt 23:15 X-Style 23:55 L’Isola dei Famosi Extended Version 03:25 Cambio Casa, Cambio Vita 04:20 Tempesta d’Amore 05:10 Il Segreto

BBC

Go 301/Melita 300 09:15 Doctors 11:40 Antiques Roadshow 12:30 Antiques Roadshow 13:20 Casualty

14:10 EastEnders 14:45 EastEnders 16:15 DIY SOS: The Big Build 18:00 Last of the Summer Wine 19:30 Atlantis 21:00 Uncle 21:30 Inside No. 9 22:00 Live at the Apollo 22:45 Alan Carr: Chatty Man 23:30 O Briain: Crowd Tickler Live

Discovery

Go 301/Melita 400 06:00 How It’s Made 06:30 Storage Hunters UK 07:30 Abandoned Engineering 09:30 How It’s Made 10:00 Border Control: Spain 11:00 How Do They Do It? 12:00 Wheeler Dealers 15:00 Garage Rehab 16:00 Misfit Garage 17:00 Shifting Gears With Aaron Kaufman 18:00 American Chopper 19:00 Expedition Unknown 20:00 Expedition Unknown 21:00 Free Ride 22:00 Gold Rush 23:00 Gold Rush

ILLUM FUQ IL-CABLE TV his ex-employer’s top litigaMelita More tors, Belinda Conine (Mary Melita 315 Steenburgen). (1993) 20:00 THE FOSTERS 23:05 The Mighty Quinn Callie actively helps to make Ximena’s fight visible. AMC Meanwhile, Brandon and Go 309 / Melita 312 Grace struggle to be intimate knowing her diagnosis and Mariana is suddenly courted by multiple suitors.

TCM

Melita 310 06:55 Georgia Rule 08:45 The Age of Innocence 11:00 Annie 13:15 Lawrence of Arabia 16:45 Pocketful of Miracles 19:00 The Last of the Mohicans 21:00 PHILADELPHIA Fearing it would compromise his career, lawyer Andrew Beckett (Tom Hanks) hides his homosexuality and HIV status at a powerful Philadelphia law firm. But his secret is exposed when a colleague spots the illness’s telltale lesions. Fired shortly afterwards, Beckett resolves to sue for discrimination, teaming up with Joe Miller (Denzel Washington), the only lawyer willing to help. In court, they face one of

06:55 Mega Shark vs. Kolossus 08:25 The Chaperone 10:10 Tune in Tomorrow... 11:55 Top Dog 13:25 Cold Mountain 15:55 For Better or for Worse 17:30 Militia 19:00 Into the Badlands 19:45 Into the Badlands 20:30 Stan Against Evil 20:55 Stan Against Evil 21:20 The Mean Season 23:00 Point Break

GO Stars

Go 150 06:15 If I Stay 08:00 The Angry Birds Movie 09:45 Ballerina 11:15 King Arthur: Legend of the Sword 13:30 Across the Waters 15:10 Ordinary World 16:40 Forsaken 18:15 Father Figures 20:15 S.W.A.T 21:00 Anthropoid 23:00 The Conjuring 2 01:10 Forsaken 02:45 Anthropoid 04:45 Ballerina

Melita More Melita 315 08:30 The Amazing Race 09:15 Cold Case 14:15 Supernatural 18:00 Suits 18:45 VEEP 19:15 The Originals 20:00 The Fosters 20:45 MOM 21:15 Hit The Floor 22:00 Chicago P.D. 22:45 2 Broke Girls 23:15 Person Of Interest 24:00 Switched At Birth

TCM PHILADELPHIA 39


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TROBBIJA

Ritratt: Kurt Cauchi

KIF NISTA’ NGĦIN META T-TFAL IKUNU GĦADDEJJIN MINN XI TANTRUM? Tikteb CHARMAINE MANGION L-EWWEL PASS HUWA LI NIFMHU X’INHUMA TANTRUMS. TANTRUMS HUWA FORMA TA’ AZZJONI LI T-TFAL JGĦADDU MINNHA, SPEĊJALMENT FL-ETÀ TA’ SENTEJN U ANKE TLIET SNIN (MAGĦRUFIN BĦALA T-TERRIBLE TWOS/TERRIBLE THREES). META T-TFAL JAGĦLU TANTRUM JIBDEW JGĦAJTU, JIBKU, ISABBTU, JINTELQU MAL-ART U JAGĦMLU AZZJONIJIET LI AĦNA NIKKLASSIFIKAWHOM NEGATTIVI. MINN XIEX JIĠU IKKAWŻATI? IL-KAWŻA FIR-REALTÀ ĦAFNA MID-DRABI MA TKUNX TIDHER MILL-MUMENT. BĦAL PEREŻEMPJU TIFEL JISTA’ JAGĦAMEL TANTRUM FUQ XI ĦAĠA VERA SEMPLIĊI JEW LI NORMALMENT MA TQANQALX L-EFFETTI TA’ TANTRUM. BĦAL TGĦIDLU ‘LE’ GĦAL XIĦAĠA. ĦAFNA MIDDRABI NILTAQGĦU MAGĦHOM ĠO XI ĦANUT FEJN IT-TFAL IKUNU JIXTIEQU JIXTRU XI ĦAĠA U L-ĠENITUR JAF ILLI MHUX IL-KAŻ U HEMM IT-TIFEL/TIFLA TIRRIBELLA. Tantrums huwa forma ta’ żvilupp emozzjonali fl-età ta’ sentejn. F’dan iż-żmien ilmoħħ jibda jifforma u jikkomunika aktar mal-parti talemozzjonijiet. It-tfal jibdew jesperjenzaw ħafna ������������ emozz������ jonijiet ġodda. Rabja, ferħ, dwejjaq, dispjaċir, eċċita40

ment, għejja, ġuħ u ħafna aktar. B’hekk it-tfal ikollhom splużjoni ta’ emozzjonijiet ġo fihom li la jkunu għadhom jafu kif se jikkontrollawhom u lanqas ikunu jafu jesprimu x’qed iħossu.

Kif nistgħu ngħinu? L-ewwel ħaġa hi li ma nċedux għal dawn it-tantrums, għaliex b’hekk inkunu qed nippremjawhom ta’ azzjoni li m’għandhiex terġa’ tirrepeti ruħha. Biex nerġgħu nagħtu eżempju jekk tifla qed tibki biex tixtri ġugarell u l-adult

Forma ta’ żvilupp emozzjonali fl-età ta’ sentejn diġà esprima li mhux ser jixtrih, wara t-tantrum ma jixtrihx biex it-tifla toqgħod kwieta. Inkella awtomatika-


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TROBBIJA

Nikkontrollaw ir-rabja ta’ dak il-mument u nżommu kalmi

din l-edukazzjoni lit-tfal tagħna? Tkellem fuq emozzjonijiet differenti. Uri lit-tfal tiegħek li anki inti jkollok emozzjonijiet differenti. Urihom li inti qed tifhem x’inhuma jħossu. Mal-istudenti ċkejkna tagħna nħobbu nagħmlu stejjer li fihom nidħlu fiddettal. Pereżempju waqt l-istorja nieqfu u nsaqsu ‘kif taħseb li qed iħossu issa l-karattru li qed naqraw fuqu llum?’

ment it-tifla tuża t-tattika tat-tantrum biex tieħu dak li tixtieq. It-tieni ħaġa hi li nikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħna. Nikkontrollaw ir-rabja ta’ dak il-mument u nżommu kalmi. Meta ngħidu lit-tfal ‘le’ għal xi ħaġa tajjeb ukoll li ninżlu għal-livell tagħhom u nfehmuhom għala le, anke jekk għadhom żgħar biex jikkomunikaw lura. It-tielet ħaġa hi li nirrikonoxxu fit-tfal x’qed iħossu. Eżempju: naf li vera tixtiequ l-ġugarell u qed tħossok irrabjata li mhux ser nixtruh imma issa dalwaqt jgħaddi dak li qed tħoss. Ħaġa oħra importanti hi illi nifhmu lit-tfal tagħna għax hawn tfal illi jkollhom bżonn ftit iktar wens u fsied. Allura ninżlu fejnhom u nfehmuhom fil-kwiet li qed nifhmu x’qed iħossu. Waqt li tfal oħra ma jkunux iridu kuntatt

dak il-ħin. B’ħekk intuhom ftit spazju biex jiżvugaw imbagħad kif iħossu li l-emozzjoni qed tbatti jikkalmaw waħedhom. Importanti li f’dan il-ħin aħna ma noqogħdux nippruvaw nużaw

aġġettivi negattivi jew anki nippruvaw numiljawhom għax dan ħażin. X’inhi l-aktar ħaġa importanti li għandi ngħallem lit-tfal tiegħi waqt dan iżżmien? L-importanza tal-edukazzjoni emozzjonali fl-ewwel snin tal-ħajja u li dan ikun kontinwu kemm mid-dar, miċ-childcare centre u milliskola. L-aqwa rigal għallħajja li nistgħu nagħtu għattfal tagħna hija l-edukazzjoni emozzjonali. Ħafna milladulti kibru mingħajrha u b’hekk jispiċċaw f’sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja għaliex ma jikkontrollawx dak li qed iħossu u jkunu impulsivi żżejjed, sitwazzjoni li twassal għall-konsegwenzi. Kif nistgħu aħna ngħaddu

Idea oħra illi nagħmlu hija dik li waqt circle-time kull filgħodu nsaqsu ‘kif tinsab illum?’ U nkantaw diversi kanzunetti li fihom insemmu l-emozzjonijiet. Jeżistu wkoll stejjer soċjali apposta biex jgħinuna nfiehmu lit-tfal b’dan. Fatturi li jgħinu ħafna huma r-rutina, l-istabbiltà u li ma nħallux lit-tfal jiġu overwhelmed billi huma jkunu għajjenin u ma jiħdux il-mistrieħ tagħhom kemm jista’ jkun f’dak il-waqt. X’inhuma l-attivitajiet li jgħinu lit-tfal tagħna jesprimu ruħhom? Nużaw l-arti biex jgħinna nesprimu ruħna, nagħtu lit-tfal żebgħa u kuluri u nħalluhom joħolqu xi ħaġa li jridu. Il-playdough, l-ilma, ir-ramel u affarijiet sensorjali huma materja tajba għaliex huma terapewtiċi u jużaw is-sensi kollha tagħħom. Il-mużika wkoll hija mod ieħor biex nesprimu ruħna kif ukoll il-logħob u l-istejjer li jservu bħala drama fit-tfal żgħar. L-iktar ħaġa importanti li rridu niftakru hija li l-emozzjonijiet jiġu u jitilqu biex b’hekk niksbu dak il-kuraġġ biex nikkontrollaw x’qed inħossu f’dak il-ħin. 41


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

SAĦĦA

KONFERENZA DWAR IN-NUTRIZZJONI Jikteb GEOFFREY AXIAK DIETA TAJBA XI TFISSER? HAWN ĦAFNA DIETI U KULL MIN ISEMMIHOM JGĦID LI TIEGĦU HIJA L-AĦJAR. LIL MIN SE TEMMEN? DIETA TAJBA HIJA WAĦDA MAGĦMULA GĦALIK, SKONT IL-BŻONNIJIET TIEGĦEK, SKONT IL-MARD LI GĦANDEK, IT-TIP TA’ ĦAJJA LI GĦANDEK, IX-XOGĦOL LI GĦANDEK U ĦAFNA AFFARIJIET OĦRA LI HUMA PERSONALI GĦALIK U INDIVIDWALI. Jekk taqbad dieta li ssib fuq l-internet jew li jagħtik xi ħadd u taqbad tużaha għalik, ma jfissirx li se taħdem fuqek jew li tajba għalik. Tista’ tagħmillek saħansitra ħsara u aktar deni milli ġid. Ma tistax lanqas tagħti kas l-iktar dieta li tkun moda. L-ewwel nett din tista’ tkun invenzjoni ta’ xi ħadd biex jaqla’ l-flus u tista’ ma tkunx ippruvata u xjentifika, jew xi esperiment ta’ xi ħadd. Jiġi-fieri trid toqgħod attent ħafna x’temmen u x’tagħmel u trid, dejjem, tieħu parir mingħand professjonist kwalifikat u reġistrat legalment biex jaħdem. Trid tara li l-professjonist ikun studja fuq li għandek bżonn u li jista’ jgħinek f’li għandek bżonn.

Dieti differenti b’kelliema professjonali u kwalifikati

Illum jeżistu wkoll ħafna supplimenti li jistgħu jinxtraw mingħand in-nies jew minn xi ħwienet ukoll. Ma jfissirx illi sempliciment għax ikunu jinbiegħu minn xi ħanut dawn tajbin jew tajbin għalik. Huwa importanti li dejjem tikkonsulta ma’ xi ħadd kwalifikat qabel ma tieħu xi ħaġa. Meta tibda xi dieta importanti wkoll li jkollok min josservak u jiggwidak għax ikun facli li tispiċċa b’nuqqas ta’ xi minerali jew vitamini minħabba dieta li ma tkunx bilancjata sew jew meqjusa kif suppost. Ma 42

il-Ġimgħa 22 ta’ Frar f’lukanda lokali. Għal aktar tagħrif tista’ ċċempel fuq 99822288 u tkellem lil min qiegħed jorganizza din il-konferenza. hemmx għalfejn tkun tidher li qed tagħmel il-ħsara għax din tkun qed tiġri minn ġewwa u tinduna biha meta jkun tard wisq. Huwa dejjem tajjeb li tieħu parir biex tkun cert li dak li tkun

qed tieħu jkun tajjeb għalik. Se ssir konferenza li se titratta dwar tipi ta’ dieti differenti, b’kelliema professjonali, kwalifikati ħafna u b’ħafna esperjenza li se tkun miftugħa għal kulħadd. Se ssir nhar

Geoffrey Axiak hu nutrizzjonista reġistrat. maltanutritionconference@ gmail.com Website tal-konferenza: https://nationalnutritionconference.yolasite.com


LIFESTYLE

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

CELEBRATING THE DAY OF LOVE VALENTINE’S DAY HAS LONG BEEN HAILED AS THE ULTIMATE CELEBRATION OF LOVE AND AFFECTION, DATING ALL THE WAY BACK TO ANCIENT TIMES. IF YOU’RE RACKING YOUR BRAINS TRYING TO THINK OF HOW TO SPEND THIS ROMANTIC OCCASION, WHETHER IT’S WITH THAT SPECIAL SOMEONE OR AS A SINGLETON, SARAH CHETCUTI HAS GOT YOU COVERED. I’m a very firm believer of the fact that there are two types of people in this world: those who look forward to Valentine’s Day and those who absolutely detest it. Whichever category you fall under, chances are you’ll be constantly reminded of its existence, in the run up to February 14th thanks to various media and marketing campaigns. If you happen to be looking for a special way to celebrate the occasion this year, or simply how to make it more bearable, you’re in good company. If you’re trying to come up with fun and creative ways to spend Valentine’s Day, whether with

your S.O. or solo, check out the suggestions below and get planning!

your S.O. or solo, check out the suggestions below and get planning!

HOW TO SPEND V-DAY If you’re trying to come up with fun and creative ways to spend Valentine’s Day, whether with

HAVE A COSY NIGHT IN Some would argue that Valentine’s Day has become just another holiday of consumer-

ism, but that doesn’t mean you can’t still make the most of it even if you happen to be on a tight budget. Planning a quiet night in with a movie marathon, a bottle of wine and a home Continues on page 46 45


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

LIFESTYLE Continues from page 45

GIFT IDEAS FOR HIM

GIFT IDEAS FOR HER

Some trending gift ideas for the special man in your life that will tick all the right boxes: A New Look – if your man is into fashion or in dire need of changing his look, a new outfit might be just what he needs. A Couple’s Massage – the perfect gift that you can both enjoy while de-stressing and taking some time to relax. Gizmos and Gadgets – from wireless chargers to fancy game consoles, there’s no shortage of cool, new gadgets on the market that will definitely tickle his fancy. The Gift of Travel – if he loves to travel and explore new places, why not invest in some flight vouchers so the two of you can take a trip together?

Stumped at what to get your girl? Forget about those very boring old flowers and chocol-ates this year and get a bit more creative: A Weekend Break at a hotel to spend some quality time together away from your home while getting pampered. Dining out at a Restaurant she’s been wanting to try out will definitely put a smile on her face. Jewellery – let’s face it boys, you can never go wrong with this one! Just make sure it’s her style and something she would actually wear. A bottle of perfume – no woman ever has enough bottles of perfume, so play safe and regale her with her favourite scent.

cooked meal can be just as much of a success as booking a dinner at some fancy, expensive restaurant. BOOK A SPA DAY Most of us lead busy and stressful lives so a spa day would be the perfect way to relax, unwind and treat yourself and that special someone in your life to some much-needed pampering. We’re lucky to live on an island where there are plenty of options when it comes to spas and relaxation 46

centres, so you’ll definitely be spoilt for choice. TAKE THINGS TO THE NEXT LEVEL Depending on the status of your relationship, Valentine’s Day is the perfect opportunity to take things to the next level, whether this means making your relationship official or putting a ring on it. It may sound cheesy, but if your S.O. happens to be something of a Continues on page 49


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

LIFESTYLE

Continues from page 46 romantic, this is definitely the way to make them swoon and give them a Valentine’s Day they won’t forget. SINGLE THIS VALENTINE’S DAY? If you just happen to be single come Valentine’s Day, there’s no reason to sit at home feeling sorry for yourself just because you don’t have a romantic partner to share it with. Instead, why not dedicate the day to other important people in your life, and including yourself! CELEBRATE FRIENDSHIP Gather a few of your fellow single buddies and spend the day together with them. Whether it’s catching up over a couple of drinks or going out for dinner with your gang, Valentine’s Day also gives you the perfect excuse to get together with

your friends and celebrate your friendship. HAVE A ‘ME’ DAY If all your friends happen to be coupled up and busy spending the day with their romantic partners, why not dedicate Valentine’s Day to the most important person in your life – yourself of course! Most of us don’t treat ourselves almost as much as we should, which is why being single on Valentine’s Day means you get to spend some time investing in some much-needed self-love. Whether it’s buying yourself something nice, booking a spa session or simply putting some time aside to do something you enjoy and usually don’t have time for, there’s no doubt that it will prove extremely beneficial to boost your mood. Go for it!

49


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

TISLIBA

TISLIBA BIL-PREMJU 6 L-Ewwel Premju €20 Vawċer minn Gold Market. It-Tieni Premju Ktieb minn Horizons. It-Tielet Premju Ktieb minn Faraxa: Love Never Dies Ir-Raba’ Premju Ktieb minn Merlin: Il-Ħbieb tal-Annimali: Il-Kelb ifittex lil Sidu Il-Ħames u s-Sitt Premju 2 biljetti għall-iMdina Dungeons. Is-Seba’ u t-Tmien Premju 2 biljetti għall-wirja Knights Hospitallers fil-Belt. REBBIEĦA TALKOMPETIZZJONI ĦARĠA 4

MIMDUDIN 1 Logħba antika tat-tfal (6) 3 Vara ta’ Kristu marbut ma’ kolonna b’ħabel (6) 8 Ta’ kafkaf, imbarazz (5,4) 10 Iżommuha quddiemhom il- ġellieda għad-difiża (5) 11 Alla sidi (5) 13 Tajra kbira u potenti (5) 15 Bil-ħeffa, bl-għaġġla (6) 19 Dak li jmexxi (3) 20 Kejl (4) 21 Mhux għoljin, mhux fondi, kważi lixxi (5) 23 Taparsi, qarrieqa (5) 25 Id-drapp għall-pittura (4) 26 Fuq żaqqek dan, tilqita (7)

TISLIBA BIL-PREMJU NRU 6 Ibgħat is-soluzzjoni lil GWIDA/ Tisliba 6, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq inNegozju, Mrieħel BKR 3000 mhux aktar tard minn nhar it-Tlieta 5 ta’ Frar. 50

27 Togħrok l-art bih (5) 29 Aktar ħażin (5) 30 Mrewħa tal-irġiel? (5) 31 Jifhem, mgħallem, jaf (5) 32 L-aħħar kelma f’talba (5) 33 Kwadri jew mhumiex, tistiva fihom (5) WEQFIN 1 Qawwa (5) 2 Tagħmel il-maġija (7) 4 Minn Ħal Qormi iżda mhux Ġorġ (7) 5 Il-ħlejjaq li jtiru (4) 6 Frotta ħamra għaz-zalza jew l-insalata (6) 7 Sensel (4)

9 Ħafna (5) 12 Minn Tas-Sliema għal Marsamxett kienu jaqsmu (5) 14 Lewn l-uniformi tas-suldati (4) 16 Tiddendel mas-saqaf (5) 17 L-ewwel xahar tas-sena (6) 18 Ħaddiema tal-posta li jqassmu l-ittri (8) 22 Ikla tixbaħ l-imqarrun iżda miksija bl-għaġina (7) 24 Festa li taħbat ġimgħa qabel il-Ġimgħa l-Kbira (6) 26 Tivvintaha meta trid teħles jew twarrab minn xi ħaġa (5) 27 Tajjeb (4) 28 Tajjeb tbillu fit-te iżda ma tridx tispiċċa hekk! (4)

L-Ewwel Premju: Rita Cassar‚ Mosta It-Tieni Premju: Monica Micallef‚ Sta Venera It-Tielet Premju: Anthony Galea‚ Xlendi Ir-Raba’ Premju: Evelyn Mamo‚ Mosta Il-Ħames Premju: Herman Baldacchino‚ Balzan Is-Sitt Premju: Josephine Falzon‚ Żejtun Is-Seba’ Premju: Edgar Bonnici Cachia‚ Gżira It-Tmien Premju: Emanuel Arpa‚ Gżira

Soluzzjoni tat-Tisliba 4 Mimdudin 1 Pettne; 3 Xempju; 8 Sena Tajba; 10 Tafal; 11 Żatat; 13 Ifrem 15 Pilatu; 19 Tut; 20 Gwaj 21 Niket; 23 Mazza; 25 Mesa; 26 Foresta; 27 Fatat; 29 Iżraq; 30 Spija; 31 Armar; 32 Azzar; 33 Buffi; Weqfin 1 Polza; 2 Tessuti; 4 Plattin; 5 Użu(frutt); 6 Sellum; 7 Stuż; 9 Niżla; 12 Taġen; 14 (Użu) Frutt; 16 Lajma; 17 Tarzna; 18 Ġgantija; 22 Eżempju; 24 Kapaċi; 26 Ftira; 27 Fqar; 28 Tama

Isem Indirizz Mob/Tel


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

KOTBA

WE BELONG — RUMANZ BIL-KULUR

Riċensjoni ta’ ĠORĠ PERESSO

ISEM MARIELLA PISANI BENCINI HU ISEM MAGĦRUF BIŻŻEJJED MAT-TELESPETTATURI, KEMM BL-ESPERJENZA TAGĦHA TA’ PREŻENTAZZJONI TA’ DIVERSI PROGRAMMI FUQ PBS, IMMA L-AKTAR BĦALA PRODUCER TAL-PROGRAMM KULTURALI MEANDER LI BDIET GĦALL-PBS U LI BĦALISSA QED JIXXANDAR FUQ NET. MHUX BISS IL-MOD TA’ PREŻENTAZZJONI TAGĦHA, ELEGANTI U IMMEDJATA, LI JOLQOT LIT-TELESPETTTURI IMMA WKOLL L-GĦAŻLA TAL-BINJA TAL-KELMA BI STIL ANKI LETTERARJU BARRA LI JKUN MIMLI INFORMAZZJONI. WIEĦED JIRREALIZZA LI HEMM DIK IL-LAQTA TA’ KITTIEBA MĦARRĠA. DAN JIDHER MIŻ-ŻEWĠ RUMANZI LI PPUBBLIKAT (TLIET NISA U MARA, PUBBLIKAZZJONI TA’ KKM, REBBIEĦ TAL-PREMJU LETTERARJU TAL-KNK) U ISSA L-AĦĦAR RUMANZ TAGĦHA BL-INGLIŻ, WE BELONG (PUBBLIKAZZJONI KITE GROUP).

Jien li ili naf lil Mariella s-snin u rajtha tiżviluppa kemm bħala preżentatrici u producer kif ukoll bħala kittieba, naf kemm dan ir-rumanz kien ilu jieħu sura f’moħħha. U issa wasal. It-titlu tar-rumanz We Belong, jgħid aktar milli tista’ tfisser forma grammatikali u verbali. Hemm indika������������������� z������������������ zjoni u implika��� z�� zjoni. Aħna nappartjenu għallpassat tagħna li hu magħmul mhux biss minn episodji, bejn ċari u bejn imħallta sa kważi mċajpra, imma anki lejn oġġetti, għamara, pajsaġġi, ħsejjes, rwejjaħ, li jqanqlu t-tifkiriet u jagħtuhom ħajja.

zjonalek ħajtek. Mariella bħal donnha tfisser fir-rumanz tagħha li l-bniedem jgħix anke bix-xewqat li qatt ma seħħu. Imma jsawru l-ħolm, ix-xewqat u l-passat.

L-iskrivanija stil Davenport hija protagonista aktar milli sempliċment għamara li fiha tigbor it-tifkriet, u l-imħabba fixxewqat tagħha anke fin-nuqqas tagħha. Hi storja ta’ mħabba ta’ tfittxija ta’ din l-imħabba li torbtok mal-passat u tikkundiz-

Id-daqqa tal-pinna hi daqqa ta’ pinzell, f’waqtiet kemm tidher tikkanġja u f’waqtiet qawwija. Il-ħila ta’ Mariella li ġġagħlek tara. U tisma’. Hemm mużikalità bil-mod kif tibni frażi, tfassal u tqassam paragrafu. Il-kelma hi għodda u strument.

Hemm ħiliet letterarjament f’dan ir-rumanz li nqisu rumanz bil-kulur bla stampi. Mariella, lawrjata fl-Is-torja tal-Arti, tikteb daqslikieku toħloq immaġini, anki ta’ dak li hu astratt. Bħal xewqat u sentimenti u sensaz�� zjonijiet u diversi rwejjaħ li huma wkoll parti mit-tqanqil tal-memorja. Kollox hu immaġini għallawtriċi. Kollox hu kulur.

Mariella tibni r-rumanz daqslikieku kienu xeni li titlaqhom u terġa tibnihom ‘l quddiem jew talludi għalihom hi u tersaq filbinja tal-istorja. Il-memorja hi storja u il-fatt li Mariella hi mħarġa wkoll fil-filming l-effett hu ta’ skript sofistikat ta’ xeneġgjatura kompluta ta’ film. U fl-istess ħin tħalli spazju biex dak li tgħid, li għandu minn awtobijografija tal-memorja u tal-ħsieb, tagħmlu tiegħek. Hi mhi qatt stakkata minn dak li tikteb u daqstant ieħor se jħossuhom ilqarrejja. Dan joħroġ ukoll blekonomija tal-kelma li qatt mhi barokka u mimlija u tqila u dekorata żżejjed imma affaxinanti u misterjuża biżżejjed biex tiġbdek. Aspett ieħor li rajt fil-kitba ta’ Mariella hu dak li jien inħobb insejjaħlu stil ta’ kitba laterali

Ktieb ta’ Mariella Pisani Bencini mnebbaħ minn terminu talistudjuż Malti Edward Debono. Dan jidher fil-binja ta’ ċerti karattri, bħal tar-raġel tal-protagonista. Tfissru aktar minn dak li jgħid — kontenut, ton u mod — milli minn xi deskrizzjoni diretta. We Belong ta’ Mariella Pisani Benċini tista’ tqisu wkoll rumanz Mediterranju. U għalhekk din it-taħita ta’ dak li hu Nordiku toħloq effett tajjeb ma’ dak li hu Mediterranju, bejn pajsaġġi, karattri u togħmiet. Fuq kollox tifkiriet. Għax kif jintqal nistgħu nagħlqu għajnejna għal kollox imma mhux għat-tifkiriet. Il-ktieb jinsab għall-bejgħ millħwienet tal-kotba jew minn fuq www.kitegroup.com.mt 51


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

KOTBA

KTEJJEB TA’ POEŻIJI LI JIRRAKKONTA ĦREJJEF POPOLARI B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA Jikteb MARIO GRECH HUWA FATT MAGĦRUF LI MILL-FOROM KOLLHA LETTERARJI L-POEŻIJA HIJA L-INQAS IMFITTXIJA MILL-QARREJJA. JISTGĦU JKUNU BOSTA R-RAĠUNIJIET GĦAL DAN. FORSI META KONNA L-ISKOLA KONNA MĠEGĦLIN NISTUDJAW BL-AMMENT XI POEŻIJA TWILA U LI GĦALINA MA KIENITX TAGĦMEL SENS, ANZI AKTAR IVA MILLI LE KONNA NQISUHA BĦALA TEDJANTI. JISTA’ JKUN UKOLL LI ĦAFNA DRABI META L-KITTIEB JESPRIMI RUĦU PERMEZZ TAL-POEŻIJA IKUN QED JAGĦMEL DAN B’MOD KUMPLESS U TANT PERSONALI LI MA JIRNEXXILUX IQANQALNA BIEX NAQSMU MIEGĦU L-ĦSIBIJIET LI JRID IWASSAL. HI X’INHI R-RAĠUNI ĦAFNA JIPPREFERU LI JAQRAW RUMANZ JEW KTIEB TAN-NOVELLI MILLI XI ĠABRA TA’ POEŻIJI. Però, mill-banda l-oħra ftit naħsbu dwar il-fatt li minn mindu konna żgħar konna diġà esposti għall-poeżija, taħt forma ta’ tqabbiliet żgħar u ħelwin li l-kbar kienu jgħajdulna biex iżommuna kwieti, biex jaljenawna waqt li jitmgħawna xi ħaġa tal-ikel li ma konniex inħobbu jew inkella sabiex norqdu aħjar.

sempliċi bħalhom li jibqgħu jdoqqu ġo moħħna u jeħlu ma’ lsienna għax bil-ħlewwa tagħhom jgħajnuna ngħixu mumenti sbieħ. L-istess bħalma jiġrilna meta nduqu forom oħra ta’ passatemp ... il-lirika fil-kanzunetti, il-melodija sempliċi fil-mużika, xi film ħelu.... aktar ma l-messaġġ ikun ħafif aktar jinfed il-qalb tagħna u jeħel ma’ moħħna.

Naħseb ilkoll kemm aħna niftakru f’xi ħrafa jew storja sempliċi li konna nħobbu nisimgħu meta konna żgħar. Għadna ngħożżu xi rakkont li kienet tgħidilna ommna, in-nanna jew xi zija. Kemm kienu jiggustaw jarawna nberrqu għajnejna filwaqt li nintilfu fil-fantasija, intiru fuq it-tapit ta’ Aladin, intellqu mal-fenek u l-fekruna jew nibżgħu mil-lupu fil-foresta! Dawk li bl-Ingliż jissejħu nursery rhymes kienu u għadhom anki sal-lum parti mit-tfulija ta’ kulħadd u aħna, ta’ tfal li konna ħallina nirrepetuhom u nkantawhom bla heda sakemm dawn isiru parti minna. Min ma jiftakarx, għallinqas dawk li huma tal-età tiegħi t-tqabbila ħelwa: Waqt li Toninu kien qiegħed jaqra b’qattus ma’ ġenbu u kelb daqs naqra, daħlet in-nanna inkiss, inkiss u tagħtu bewsa, ‘ma kif imiss! Jew inkella l-oħra dwar l-istess Toninu: 52

Għaldaqstant hawnhekk għażilt li nkun kemm jista’ jkun ħafif fil-kitba u t-tqabbiliet tiegħi, kemm fil-ħsieb kif ukoll f’dak li rrid inwassal lill-qarrej. Dan il-ktejjeb ta’ poeżiji jirrakkonta ħrejjef popolari li kważi kollha jieħdu xejra differenti minn kif is-soltu nafuhom.

“Ma, ma mmurx skola” “Ma tmurx ‘l għaliex? Qum, qiegħda ngħidlek, minn dak il-friex, u għatti sidrek għax ġej ir-riħ: isa, Toninu, isa, sabiħ.” Kien meta tfarfart aktar li skoprejt li dawn it-tqabbiliet li trabbejt magħhom ma kienux invenzjoni ta’ ommi jew tannanna imma li huma kitbiet tal-poeta Anastasju Cuschieri, il-poeta tal-Madonna u tal-Kelma Maltija! U huma proprju dawn il-versi u oħrajn

Ħafna minnhom jispiċċaw b’sorpriża, oħrajn joħolqu tbissima u tista’ tgħid li kważi kollha jwasslu messaġġ li jkun fih x’tomgħod. Li hemm komuni fihom ilkoll hu l-fatt li huma mexxejja, qosra u li jinftehmu malajr. B’hekk ukoll il-qarrej jista’ jgawdihom waqt li qed jivjaġġa fuq tal-linja, jew sakemm jieħu kikkra kafe fil-break, jew inkella qabel jorqod. U filwaqt li jiftakar fil-ħrejjef ta’ tfulitu u jitbissem xi ftit ikun ukoll qed jgħożż l-Ilsien Malti. Dan il-ktejjeb ma jinsabx għall-bejgħ fil-ħwienet però min irid kopja tiegħu jista’ jikkuntattjani fuq l-indirizz eletroniku tiegħi niotal@gmail.com. Kull donazzjoni li wieħed jogħġbu jagħti meta jikseb kopja ta’ dan il-ktejjeb tingħata kollha kemm hi lid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi


“Victor ħallieni mimlija bid-dejn. Jien u Kevin bilkemm kellna biex ngħaddu. Li kieku kien għalih anki n-naqra paga ta’ Kevin kien jieħu biex imur iberbaq. Jien ma nafx kif int u hu aħwa ... u tewmin! Żewġ karattri totalment opposti,” irrimarkat Emily. “Opposti eħ! Tajba din! Kien b’xortih ħija Victor dak li naf ingħid,” ikkummenta John. “F’liema sens kien b’xortih?” staqsiet imħawda Emily li ma kienitx qed tistenna dan il-kumment. “Fis-sens li kellu lilek Emily. U kif għidt int, jien differenti minnu u nixtieq… nixtieq li kieku ttini ċans lili biex inkun aktar qrib tiegħek” lissen John waqt li tefa’ jdejh fuq id Emily. “Mhux qrib tiegħi qiegħed John?” staqsietu hi. “Emily, hemm xi ħaġa fik li tiġbidni. Ma nafx x’inhi. Imma jien ukoll raġel, bniedem. Nixtieq ħafna li nkun qrib tiegħek iktar hekk, kif naqbad ngħidlek, hekk ….” beda jlaqlaq John hekk kif deher ukoll xi ftit imbarazzat. “Hekk kif?” staqsietu Emily. “Mod intimu,” qalilha hu. Emily daħket meta semgħetu jgħid hekk u fl-istess ħin osservat il-ħarsa imbarazzata fuq wiċċu. “Mod intimu? Min? Jien u int? Skuzani ftit, John,” qaltlu waqt li kompliet tidħak u qamet biex tmur sal-kamra tal-banju. Bdiet tidħak weħidha hekk kif kompliet titbiegħed minn John, li sadattant kien qed josservaha u qarras wiċċu hekk kif qabad tarf it-tvalja bil-ponn. F’dak il-mument kellu aptit jgħolli l-mejda.

“U le mhux hekk ridt infisser. Mhux importanti Luka. L-iktar ħaġa importanti hi li llum sibna lin-Nanna Tess. U fuq kollox, kemm kilna tajjeb hux,” qalet Lorna biex ma tħawwadlux moħħu. “Tiċċajta kemm kilna tajjeb. Lanqas għand Tereż ma niekol daqshekk tajjeb imma issa ngħidilha biex meta mmur għandha ssajjarli l-istess bħalma kilt għand in-Nanna Tessie,” ikkummenta t-tfajjel. “Ismagħni Luka, int trid titgħallem ma tgħidx kollox lil Terez. L-affarijiet tagħna jibqgħu bejnietna. Ma rridekx toqgħod tgħidilha kollox lil Tereż, qed tifhimni hux?” qaltlu l-omm. “Mela jien ma nista’ ngħid xejn lil ħadd? Għalfejn imma, Ma?” weġibha ttfajjel xi ftit imħawwad. “Għax hekk hemm bżonn Luka!” qaltlu hi urtata bil-ħafna kummenti tiegħu. “Imma ara, lin-Nanna Tessie ma nistax ngħidilha fuq in-Nanna Mery. Lil Tereż ma nistax ngħidilha fuq in-Nanna Tessie. Għalfejn imma ma nistax? Mela mhux xi ħaġa sabiħa li jkollok Nanna?” staqsa mħawwad it-tfajjel. “Iva, ħaġa sabiħa, Luka, imma għalissa tgħid xejn lil ħadd għax in-nies taddinja kattivi u jekk toqgħod tgħidilha jispiċċaw biex jiħdulek lin-Nanna Tessie u mbagħad la fil-birthday, la fil-Christmas u f’xejn… għax rigali sbieħ ma jkollokx!” qaltlu hi biex tbeżżgħu. Irraġunat li forsi b’hekk jista’ jisma’ u jobdi minn dak li kienet qed titolbu jagħmel.

************* “Ħadt gost illejla?” John staqsa lil Emily meta waslu lura fid-dar. “Ma nistax ingerger. Kont ilni ma noħroġ. Lanqas naf meta kienet l-aħħar darba li mort niekol ġo ristorant,” weġbitu hi. “U jista’ jkun hemm aktar minn hekk Emily, mhux illum biss… però –” beda jgħidilha jlaqlaq. “Però trid tkun aktar intimu miegħi,” qaltlu hi biex taqtagħlu kliemu. “Mhux sess biss, Emily. Tifhimnix ħażin. Jien miġbud lejk u tassew nixtieq li jien u int inkunu aktar qrib ta’ xulxin,” stqarr magħha hu. “Imma jien m’iniex miġbuda lejk, John, għallinqas mhux bl-istess mod tiegħek, jew għallinqas mhux għalissa. Uff, John qed nitħawwad. Aħjar ma xrobt xejn dak l-inbid,” qaltlu Emily. “Titħawwad xejn, Emily! Titħawwad xejn! Ejja ħa ngħinek titla’ f’kamartek,” qalilha John hekk kif bdew mexjin lejn il-kamra tas-sodda ta’ Emily. Emily kienet ftit storduta u bdiet isserraħ ma’ John. Idu nieżla bil-mod minn daharha għal isfel. Wiċċ John jidher kuntent. Il-ħarsa ta’ wiċċu nbidlet hekk kif il-bieb ta’ barra jinstema’ jinfetaħ u jingħalaq u passi resqin lejnhom. Emily

“Qed tara kif tagħmel ommi? Mis-subgħa tieħu l-id,” gergret Helen. “Ommok mara anzjana. Trid tikkumpatiha,” ikkummenta Vince. “Tikkumpatiha mod imma li tħalliha tagħmilni tapit mod ieħor,” kompliet tgerger il-mara. “Issa nkellmuha filgħodu,” lissen b’ton kalm Vince. “Mhux ta’ xejn tkellimha? Dejjem fattiha trid tagħmel!” kompliet tgħidlu hi b’rabja. “Ta xejn le! Xorta m’għadditx tagħha,” ikkummenta hu. “Imma l-oħra se tibda ġejja w sejra hawn issa,” qaltlu hi b’referenza għal Lorna. “Mhux oħtok hi?” fakkarha hu. “Qatt mhu se naċċettaha bħala oħti,” iddikjarat Helen. “F’dak il-każ taf li se jkollok l-inkwiet,” żied jgħidilha Vince.

*************

F’Salib it-Toroq 761

F’Salib it-Toroq

764


762

F’Salib it-Toroq

“Ma jkolli xejn inkwiet! Jekk ommi jidhrilha li Lorna hi importanti tmur tgħix magħha. Naraw kemm tkampa tgħix fil-miżerja,” lissnet b’rabja Helen. “Mela hekk jonqos li tibgħat lil ommok tgħix għand oħtok! Biex nispiċċaw nagħmlu l-iljieli ma norqdux bil-biżgħa li jkun ġralha xi ħaġa,” qal Vince. “Ma nafx, Vince, kultant donnu apposta li kulħadd idur kontrija. Int moħħok biex iżżomm lil ommi kuntenta. Justin iffissa li jrid joqgħod jilgħab ma’ Luka u Amanda mitlufa titkellem ma’ Lorna, qisha saret xi Alla f’daqqa waħda. Lanqas biss ilna erba u għoxrin siegħa li nafuha u kulħadd idur magħha,” kompliet tgħid b’rabja Helen. “Għax kulħadd għaraf li għandna nagħtuha ċans lil Lorna biex tintegra ftit magħna,” irraġuna Vince. “Dik mhux ċans qed intuha iżda qed nagħtuha l-opportunità li tqallbilna ħajjitna ta’ taħt fuq! Hi kien jonqos issa,” gergret il-mara. “Qed tagħmel ħafna għaġeb fix-xejn,” qalilha Vince. “Fix-xejn le. Naf x’se jiġri. Issa kollox Lorna, Lorna, Lorna! Iddaħħalna f’xi basla sejra u hi tparpar ’l hemm u aħna rridu nlaqqtu kollox, bħal ma jiġri dejjem,” kompliet tirrabja Helen. “Lorna mhi sejra mkien. Dik sabet lil ommha u jekk ma tridx li jkun hawn inkwiet ikun jaqbel jekk tibda tindirizzaha bl-isem li ommok stess tatha, Marica!” kompla jirraġuna Vince. ************* Tessie kienet mimduda fuq is-sodda tagħha u Amanda kienet ħdejha. “Issa strieħ Nan, il-ġurnata kienet twila għalik,” qaltilha t-tfajla. “Kif nista’ nistrieħ? Moħħni f’dik it-tifla… u f’Luka wkoll,” qalet in-Nanna. “M’għandekx wisq inkwiet, Nan, għax dar fejn joqogħdu għandhom,” fakkritha t-tfajla biex tipprova sserrħilha moħħha. “Imma jien irridhom hawn, miegħi!” lissnet b’determinazzjoni l-anzjana. “Naħseb naqra impossibbli li jiġu hawn,” irraġunat it-tfajla. “Għax ommok rasek iebsa. Għalhekk impossibbli,” qalet innervjata Tessie. “Le mhux għalhekk. U naħseb li taf li mhux għalhekk. Imma hawnhekk bilkemm fadlilna spaîju fejn induru. Fejn trid li noqogħdu kollha?” staqsietha t-tfajla. “Marica tista’ torqod fil-kamra miegħi u Luka u Justin joqogħdu fil-kamra flimkien,” iddeċidiet in-Nanna. “Fuq sodda waħda?” staqsiet mistgħaġba t-tfajla. “Nixtrulhom waħda oħra,” lissnet Tessie. “Irraġuna ftit, Nan,” talbitha t-tfajla. “Nirraġuna qiegħda, Amanda,” ikkummentat in-Nanna b’ton determinat.

F’Salib it-Toroq 763

“Le, mintix! Ma tistax tkun daqshekk iebsa mal-mummy,” qalet it-tfajla. “Imma jien irrid li nara lilha u lil Marica ħbieb, magħqudin bħall-aħwa,” żiedet tgħid in-Nanna. “Ma taħsibx li għadu kmieni wisq?” kompliet tistaqsi t-tfajla. “Kmieni wisq? Mela mhux qed tinduna li ilhom snin twal mifrudin. Jien lanqas naf jekk iniex se ngħix sa għada aħseb u ara kemm naf x’se jiġri iktar ’il quddiem. Irrid inserraħ moħħi,” qalet Tessie. “Imma mbilli tippressa l-mummy mhu se tieħu xejn. Għaliha din hi sitwazzjoni ġdida. Sa ftit taż-żmien ilu lanqas konna nafu li kellek tifla oħra u mbagħad lanqas konna noħolmu li qatt issibha, sakemm issa, illum… illum l-affarijiet ħadu żvolta oħra,” kompliet tfakkarha t-tfajla biex forsi twassal lil Tessie biex tirraġuna ftit. “Għalhekk għandna naħtfu dan il-mument, għax għada ma nafux x’se jiġri… u –” kompliet tinsisti Tessie. Jekk ma kellhom xejn in komuni, hi u Helen it-tnejn li huma kellhom ras iebsa. “U xiex Nan? Ma tistax tippretendi li issa għax ġiet Marica hawn għandna ndawru kollox madwarha. Mhux bi ġlied jew b’suppervja imma imxi pass pass għax se toħloq tensjoni fix-xejn mal-mummy … u ma jaqbilx,” lissnet ittfajla.

************* “X’deherlek min-nanna l-ġdida tiegħek?” Lorna staqsiet lil binha meta waslu fid-dar. “Mhux nanna bħall-oħrajn? Imma ixjaħ min-nanna Mer,” weġibha hu. “Luka, se jkollna xi ngħidu jekk terġa’ ssemmi lin-Nanna Mer. Insieha! Qatt ma eżistiet,” ħatfitu fil-pront Lorna. “Uffff! Issa nispera li din in-nanna Tessie tixtrili xi rigal fil-birthday jew filChristmas,” ikkummenta t-tfajjel. “Dażgur li se tixtrilek… u se jkollok rigal isbaħ milli kont taqla’ qabel,” weġbitu b’konvinzjoni l-omm. “Vera?” staqsa t-tfajjel b’għajnejh miftuħa beraħ. “Dażgur li vera. Mela ma rajtx kemm kellu toys Justin?” lissnet bi tbissima Lorna. “Vera kellu t-toys… ħafna wkoll,” weġibha t-tfajjel eċċitat. “U int se jkollok l-istess, jekk mhux aktar! Wara kollox in-Nanna Tessie mhux in-nanna vera ta Justin,” ikkummentat il-mara hekk kif moħħha kompla jiġri biha dwar x’setgħet takkwista aktar mingħand Tessie. Issa li rat b’għajnejha x’setgħet takkwista aktar, ir-regħba fiha kompliet tikber. “M’hijiex?” skanta Luka.


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

RIĊETTA

MOULES MARINIERE GRAZIELLA AZZOPARDI INGREDJENTI

METODU

2.5kg maskli friski mnaddfa 75g butir 400ml nbid abjad dry 2 rjus tat-tewm imqattgħa 200ml double cream 2 tadamiet imqattgħa f’erbgħa 2 kurrat, il-parti l-bajda mqattgħa fit-tul tursin mqatta’

Dewweb il-butir f’borma kbira. Żid it-tewn imqatta’ u l-kurrat u sajjar sakemm jirtabu. Żid l-inbid u saħħan sakemm jibda jagħli. Itfa’ l-maskli u għatti l-borma. Ċaqlaq il-maskli għal tliet minuti jew sakemm tara li dawn infetħu kollha. Neħħi dawk li tara li ma nfetħux. Żid it-tadam u ferra’ d-double cream. Ħawwar bil-bżar u l-melħ. Kompli sajjar għal minuta oħra. Meta sservi ferrex ftit tursin mqatta’ u servi ma’ ħobż frisk..

55


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

RIĊETTA Ritratt: Mar’s Photography

VAŻETTI BIL-MOUSSE TAL-BERRIES MANUEL AQUILINA INGREDJENTI

METODU

500g ‘berries’ mħallta tal-friża

Ibda billi trattab il-ġelatina fl-ilma kiesaħ għal 3 minuti. Poġġi ġo kazzola mal-qoxra u l-meraq tal-luminċell u dewweb.

300ml krema friska qoxra u meraq ta’ 2 luminċelli 60g zokkor fin 2 folji weraq tal-ġelatina

Poġġi z-zokkor fl-iskutella tal-mixer u ħawwad għal 10 sekondi. Żid il-berries mqatta’ u ħawwad għal minuta. Żid mat-taħlita l-ġelatina u ħawwad minuta oħra. Fl-aħħar żid il-krema u ħawwad għal 2 minuti. Ferra’ fil-vażetti u kessaħ għal sagħtejn biex toqgħod qabel isservi.

57


RIĊETTA

GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

IRBAĦ €100! MISTOQSIJA: Semmi ingredjent wieħed milli hemm fir-

riċetta ta’ din il-ġimgħa Tweġiba Isem u kunjom

MAJJAL BIL-LARING JAMES MUSCAT

Indirizz

INGREDJENTI kilo u nofs majjal tal-ispalla bla għadam mqatta’ f’biċċiet kbar

Email

mgħarfa bżar iswed mitħun frisk mgħarfa melħ ( jew skont gostik) 2 mgħaref żejt 2 weraq tar-rand 2 kuċċarini trab tal-kemmun kuċċarina origanu kwart ta’ kuċċarina cayenne pepper meraq u qoxra ta’ larinġa

Biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni ibgħat dan il-kupun sas-SIBT 9 TA’ FRAR lil James Muscat, Kompetizzjoni Riċetta, Prime Ltd, Mgiered Road, Marsa MRS 3303 flimkien ma’ riċetta minn tiegħek bi prodotti ta’ laħam li ssib għand il-Prime Meat Shops. Waħda mir-riċetti tittella’ bix-xorti u tista’ trebbħek vawċer ta’ €100 li jissarraf f’wieħed mill-ħwienet tal-Prime.

2 kikkri ħalib IR-REBBIEĦA TA’ GWIDA 4 HI CATHERINE BALDACCHINO (ZURRIEQ) METODU Ħawwar il-majjal bil-bżar u bil-melħ. Saħħan borma fuq nar għoli u aqli malajr fiż-żejt il-majjal fuq kull naħa għal madwar 5 minuti. Itfa’ fil-borma l-weraq tar-rand, il-kemmun, l-origanu u l-cayenne pepper. Żid il-meraq u l-qoxra tal-larinġa mqattgħa rqiqa u l-ħalib. Saħħan sakemm tagħli u wara baxxi n-nar. Sajjar fuq nar bati għal madwar sagħtejn sakemm tara li l-laħam sar. Saħħan forn 230˚Ċ. Neħħi l-laħam mill-borma u poġġi f’dixx tal-forn. Ferrex fuqu ftit likwidu mill-borma. Daħħal fil-forn għal madwar 15-il minuti sakemm jieħu kulur.

VALYOU SUPERMARKET, Naxxar TOWER SUPERMARKET, Sliema MGIERET ROAD, Marsa • TROLEES SUPERMARKET, Qawra PRIME SHOP‚ Zabbar • GALA SUPERMARKET, Ta’ Xbiex VALYOU SUPERMARKET, Mellieħa CHAIN SUPERMARKET, Żabbar LASCO SUPERMARKET, Żejtun PISCOPO’S CASH & CARRY, San Pawl il-Baħar CHAIN FOODSTORE, The Point, Tignè CHAIN SUPERMARKET, Fgura PRIME LTD, MGIERET ROAD, MARSA MRS 3303 Tel 21222291/2 www.primemalta.com james.muscat@primemalta.com 57 59 59


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

INTERNAZZJONALI

Leda Bertè

Mia Martini

TATTAKKA L-FILM LI NĦADEM DWAR MIA MARTINI Jikteb FREDERICK ZAMMIT WARA LI JGĦADDI SANREMO, L-ISTAZZJON NAZZJONALI TALJAN RAI UNO MISTENNI JXANDAR IL-FILM IO SONO MIA B’SERENA ROSSI FIL-PARTI EWLENIJA. DAN IL-FILM LI DWARU SE NITKELLMU FID-DETTAL FIL-ĦARĠA TAL-ĠIMGĦA D-DIEĦLA TA’ GWIDA, DIĠÀ XXANDAR GĦAL TLETT IJIEM FIĊ-ĊINEMA TALJAN U ISSA HEMM STENNIJA KBIRA. WAQT LI L-KANTANTA LOREDANA BERTÈ KELLHA KLIEM TA’ TIFĦIR, MHUX L-ISTESS QED JINGĦAD GĦAL LEDA BERTÈ, IL-KBIRA FOST L-AĦWA BERTÈ, LI TKELLMET U ANKI TEFGĦET DUBJU FUQ KIF MIA MARTINI MIETET TASSEW NHAR IT-12 TA’ MEJJU 1995. Leda Bertè ħarġet b’ruħha u b’ġisimha tattakka dan il-film fejn qed issostni li kollox beda ftit tas-snin ilu meta hi ltaqgħet ma’ Luca Barbareschi u ddiskutiet il-possibbiltà li jaħdmu film fuq il-ħajja ta’ oħtha Mia Martini. Kienet ukoll għamlet sejħa għal fondi mill-pubbliku biex tkun tista’ tagħmel dan il-proġett li issa però nħadem mill-kumpanija Eliseo Fiction tal-istess Barbareschi. Leda Bertè, il-kbira fost l-erba’ aħwa Bertè (Mia Martini, Loredana u Olivia) xejn ma kellha kliem ta’ tifħir għall-interpretazzjoni tal-attriċi Serena Rossi. Dan, iżda kuntrarju għal Loredana Berte li pubblikament ikkumplimentat lill-attriċi għall-mod kif interpretat lil Martini. F’intervista li tat proprju jiem qabel ma jixxandar il-film, Leda Bertè kkritikat ukoll il-fatt li għal dan il-film il-kanzunetti ta’ Mia Martini jinstemgħu bil-vuċi ta’ Serena Rossi, li hija wkoll kantanta. Saħqet li ma jistax ikollok film dwar Mia Martini u l-vuċi tkun dik tal-attriċi li qed

tinterpretaha. “Imisshom ħallew il-vuċijiet oriġinali,” ikkritikat Leda Bertè. Iżda filwaqt li Leda Bertè qed tikkritika ferm dan il-film, jidher li hemm aktar affarijiet wara din l-istorja. Fil-fatt jidher li għal xi raġuni, Leda Bertè hija l-unika waħda mit-tlett aħwa ta’ Mia Martini li ma ġietx ikkonsultata għall-iskript tal-film. Mia Martini mietet nhar it-12 ta’ Mejju 1995. Instabet mejta jumejn wara. Skont Leda Bertè iċ-ċirkostanzi dwar il-mewtha huma misterjużi u ssostni li fuq idejha u saqajha, Mia Martini

kellha xi marki daqs li kieku xi ħadd kien stupraha. Leda Bertè donnu trid titfa’ l-ħtija ta’ dan fuq missierhom, il-Professur Giuseppe Bertè li miet fl-2017 fl-età ta’ 96 sena. Jingħad anki skont l-awtobiografija ta’ Loredana Bertè li kien bniedem vjolenti u mhux l-ewwel darba li kien refa’ jdejh fuq Martini.

Titfa’ dubju fuq kif tassew mietet Mia Martini

Minkejja li kien hemm rapport diffiċli bejniethom, Mia Marti-ni u missierha reġgħu bdew jitkellmu fl-aħħar snin ta’ ħajjitha u hi marret tgħix f’appartament biex tkun qrib tiegħu. Hu mifhum li kien hu l-aħħar persuna li raha qabel mietet.

Madanakollu r-rapport uffiċjali tal-awtopsja juri li Martini mietet kaġun ta’ overdose ta’ pilloli li kienet ħadet.

Leda Bertè tgħid li taraha stramba kif wara l-funeral ilmissier ħa ħsieb biex il-ġisem ta’ Mia Martini jiġi kkremat bla ħadd mill-aħwa ma ġie kkonsultat.

Io Sono Mia jixxandar fi Frar fuq Rai Uno. Aktar dettalji fil-ħarġa tal-ġimgħa d-dieħla. 61


GWIDA MIT-3 SAD-9 TA’ FRAR 2019

OROSKOPJU Ritratt: Keith Darmanin, Kitz Klikz

OROS KOPJU 10 FRAR - 20 MARZU Il-preżenza tagħkom hi meħtieġa biex tinsab soluzzjoni f’inkwiet li għandhom xi ħbieb bejniethom. Il-medjazzjoni tagħkom mhux biss tintlaqa’ tajjeb iżda mistennija.

22 AWWISSU - 22 SETTEMBRU Oqogħdu attenti mill-attenzjoni żejda li qegħdin tagħtu lil ċerti affarijiet ordinarji, kif ukoll divertiment jew allegrija. Aqsmu kollox mal-maħbuba tagħkom u taraw kif kollox imur sewwa. Fl-ikel tesaġerawx wisq.

LIBRA

21 MARZU - 20 APRIL

23 SETTEMBRU - 22 OTTUBRU Rażżnu l-emozzjonijiet tagħkom għax għandhom ħabta jsiru perikolużi, speċjalment jekk tħalluhom imexxukom fuq il-post tax-xogħol. Attenti minn għażliet imgħaġġla li għad ma wasalx żmienhom.

TAURUS

SCORPIO

21 APRIL - 20 MEJJU

23 OTTUBRU - 22 NOVEMBRU

Tindaħlux bejn il-basla u qoxritha f’xi kwistjoni familjari li m’għandkomx x’taqsmu magħha. Flok iżżommu ma’ na­ħa jew oħra, aħjar li tillimitaw irwieħkom biex ħadd ma jitlef rasu.

Irriflettu bil-kalma fuq kull pass li lesti tieħdu f’dawn il-ġranet. Jekk tiddeċiedu xi ħaġa bla ħsieb se tispiċċaw ħażin. Għalhekk itolbu parir lil min tafu li jħobbkom u jirrispettakom u taraw kif il-ħsibijiet jiċċaraw.

GEMINI

SAGITTARIUS

21 MEJJU - 21 ĠUNJU

23 NOVEMBRU - 21 DIĊEMBRU

Ma tantx jidher li qed tieħdu l-problemi li għandkom quddiemkom bisserjetà li jixirqilhom. Id-distrazzjoni mhix tħallikom tifhmu s-serjetà tagħhom. Ippruvaw agħmlu tajjeb għal riskji li ħadtu.

21 JANNAR - 19 FRAR Mumenti ta’ serenità liema bħalha malpersuna l-aktar għal qalbkom u mal-membri l-oħra tal-familja. Imma din il-ġimgħa hemm xi problemi serji u diffiċli li jeħtieġu l-attenzjoni tagħkom bla aktar dewmien.

Minkejja l-wegħdiet li sarulkom, ibqgħu agħtu kas tax-xogħol tagħkom bl-ikbar reqqa — kif dejjem għamiltu. Tridu timxu bħallikieku kollox jiddependi mid-deċiżjonijiet tagħkom. Attenti li ma tgħejjewx iżżejjed.

ARIES Matul din il-ġimgħa jidher li se tmorru tajjeb finanzjarjament b’xi biċċa xogħol li se tagħmlu bejn l-Erbgħa u l-Ħamis. Iżda oqogħdu attenti minn dawk li jitolbukom xi flus, għax malajr tinħarqu.

AQUARIUS

23 LULJU - 23 AWWISSU

VIRGO

PISCES

Il-preżentatur MANUEL AQUILINA, Aquarius, li jagħlaq sninu fl-4 ta’ Frar

LEO

CANCER 22 ĠUNJU - 22 LULJU Ifhmu iżjed lil dawk il-persuni li tabilħaqq jixtiqulkom il-ġid. Ħudu l-parir tagħhom fejn jidħol infiq ta’ flus. Tidħlux għal proġetti li m’għandkomx esperjenza tagħhom u tfasslux vaganzi bla rażan.

Ġimgħa li fiha dawk imwielda taħt din l-istilla ma jistgħux jaħarbu mirresponsabbiltajiet li daħlu għalihom. Ftit tal-attenzjoni f’relazzjoni romantika twassalkom tieħdu deċiżjoni importanti.

CAPRICORN 22 DIĊEMBRU - 20 JANNAR Fil-qalb ta’ qalbkom tafu li għandkom xi ftit tat-tort dwar ir-relazzjonijiet ħżiena li jeżistu bħalissa bejnkom u bejn xi ħbieb tal-qalb. Ippruvaw sibu soluzzjoni bla ma tippruvaw iġġiegħlu lil xi ħadd iċedi.

SPIŻERIJI MIFTUĦA nhar il-Ħadd 3 ta’ Frar MALTA Floriana Dispensary,29, Triq Vincenzo Dimech, Floriana Darwin Pharmacy, 152, Triq il-Kbira San Ġużepp, il-Ħamrun Anici Pharmacy, Triq Anici, Ħal Qormi St. Paul’s, Triq Brared, Birkirkara D’Argen’s Pharmacy, 330, Triq D’Argens, il-Gżira Melita Pharmacy, 127, Triq San Ġorġ, San Ġiljan Remedies Pharmacy, 133, Triq Rudolfu, Tas-Sliema M4 Pharmacy, Triq il-Linja, Ħ’Attard Sgħajtar Pharmacy, Triq is-Sagħjtar, il-Mosta Promenade Pharmacy, Triq il-Korp tal-Pijunieri, Buġibba

62

21233034 21221512 21487162 21442135 21330817 21378657 21344722 21436531 21415198 27441160

De Paola Pharmacy, 36, Pjazza Antoine De Paule, Paola Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira, il-Birgu Cilia’s Pharmacy, 303, Triq Ħaż-Żabbar, il-Fgura Pompei Pharmacy, Xatt is-Sajjieda, Marsaxlokk Kristianne Pharmacy, Triq ic-Cavi, Mqabba Santa Marija Pharmacy, 40, Triq l-Għasfura, Ħaż-Żebbuġ Santa Marija Pharmacy, Misraħ Frenċ Abela, Ħad-Dingli GĦAWDEX Palm Pharmacy, 2, Triq il-Palma, Victoria Tony’s Pharmacy, “Egret Court”, Triq il-Wied, Marsalforn

21826408 21807529 21801962 21651278 21683048 21465346 21452447 21566170 21563617


Profile for Content House Group

Gwida 06  

3 - 9 February

Gwida 06  

3 - 9 February

Advertisement