Page 1

C–news

nr. 2 | august 2009

DLH sætter strøm til udlægshåndtering... side 3

Oracle BI Applikationer side 4-5

Kom hurtigt i gang med BI side 7


Ledelsesinformation anno 2009 Claes Jensen Adm. direktør & Partner

Vi befinder os midt i en finansiel krise, der giver den enkelte virksomhed en række udfordringer, men også en række nye muligheder. Men mulighederne ser vi oftest først når vi ændrer vores adfærd fra det vi plejer at gøre til at fokusere på det som er rigtigt og nødvendigt at gøre. Vi ser ofte, at ledelsesrapportering består af hele ”rapporteringspakker” – udviklet og forfinet gennem mange år. Desværre drukner de få, vigtige nøgletal ofte i detaljer, der er medtaget i fuldstændighedens navn. For at kunne leve op til tidens krav om hurtig reaktion på ændringer i interne og eksterne nøgletal kræves en mere direkte adgang fra lederens arbejdsplads til informationer – helt ned til detaljer om den enkelte transaktion. Der er på den anden side heller ikke er tid og råd til at iværksætte store Data Warehouse projekter for at give ledelsen denne dataadgang. Derfor er svaret at implementere færdige ledelsesinformations løsninger – korte projekter med kendt resultat – og først forfine og videreudvikle når behovet for yderligere detaljering opstår. Det er i dette lys, at Oracles BI Applikationer skal ses og derfor vi forventer at diskutere disse løsninger med mange af vores kunder inden for de kommende måneder.

God læselyst!

Inden for it-løsninger har ledelsesrapportering været det helt store samtaleemne i mange år og under mange forskellige navne. MIS, LIS, Data Warehouse, BI, Business Warehouse m.m. har været markedsført, solgt og implementeret med større eller mindre succes gennem årene. Fælles for næsten alle disse tiltag har været, at der har været tale om produkter, som er i stand til at vise informationer i flotte søjler og diagrammer. Men den bagvedliggende strukturering og tilvejebringelse af informationer fra de forskellige forretningssystemer har været en stor og vanskelig øvelse. Der er blevet lagt store arbejdsmængder i at stille brugergrænsefladen flot op, og endnu større arbejdsmængder i at ”fiske” de rigtige data ud af de forskellige forretningssystemer og få dem stillet sammen på en meningsfyldt måde. Derfor er der mange projekter, som er blevet stoppet før færdiggørelsen, eller som ikke har givet de ønskede resultater. Og mange projekter har overskredet budgetteret tid og ressourceforbrug voldsomt. En af de vigtigste grunde er, at projekterne har været produktfokuserede frem for at være fokuserede på at give brugerne adgang til de rigtige informationer. Man kan kalde det ”stil frem for indhold”, således at produkternes fulde potentiale kom til udtryk – selvom man forretningsmæssigt kunne have klaret sig med færre grafer og søjlediagrammer!

Det skal være let at komme i gang med BI løsninger.

Jacob Broberg, salgschef

Vi er mange der tror på en stor markedsaccept af Oracles BI Applikationer, der hurtigt og effektivt kan give adgangen til informationer uden at gå på kompromis med funktionalitet eller brugergrænseflade. Derfor har vi valgt at bruge størsteparten af spaltepladsen i dette nummer af C-news til dette emne. Liv Törnquist fra Oracle præsenterer produkterne og vores samarbejdspartner Scott/Tiger fortæller, hvordan man kan komme hurtigt i gang med produkterne ved at indgå et samarbejde med dem og Consit om en implementeringspakke.


Vi styrker kundens forretning

Peter Engelsted Jonasen, Vice President Human Resources Dalhoff Larsen & Hoffman - DLH - er en af verdens største trægrossister med salgs- og indkøbskontorer samt lager og forarbejdningsanlæg i 30 lande på 5 kontinenter.

DLH sætter strøm til udlægshåndtering med Oracle Internet Expenses Som en af verdens største trægrossister og med afdelinger på fem kontinenter, er DLH en global virksomhed med stor rejseaktivitet blandt medarbejderne. De mange rejsedage betyder også ganske betydelige udlæg, som indtil for nylig blev håndteret manuelt. Nu foregår rejseadministrationen elektronisk med Oracle Internet Expense.

DLH benytter i forvejen Oracle E-Business Suite i en vægtil-væg løsning, og det var naturligt at tage Oracle Internet Expense i brug som en af de mange funktionaliteter, der følger med løsningen. – Vi vurderede, at vi kunne spare ressourcer og forenkle arbejdsgangene i håndteringen af de mange rejseudlæg, som især har belastet HR-funktionen, kassen og økonomifunktionen, fortæller Peter Engelsted Jonasen. En af udfordringerne for DLH forud for implementeringen var at analysere de interne arbejdsgange, afklare ansvarsfordelingen og ikke mindst tydeliggøre procedurer i forbindelse med afstemning af rejseudlæggene.

– Vi ønskede et optimalt workflow med størst mulig automatisering af processerne via det underliggende workflow og i forhold til godkendelser af de elektroniske udlæg. Efter en trinvis implementering af Oracle Internet Expense hos et udvalg af selskabets chefer og særligt rejseaktive, er systemet nu rullet ud til alle medarbejdere. – Vi har endnu ikke regnet på, hvilke kvantitative fordele løsningen har givet, men vi mærker allerede en markant forskel i hverdagen og oplever en positiv respons fra brugerne, slutter Peter Engelsted Jonasen.

Consit Nyhedsbrev | 3


Oracle Business Intelligence til ERP og CRM Oracle har igennem de seneste styrket sin position inden for Business Intelligence og Enterprise Performance Management. Dette er sket både gennem egen udvikling samt opkøb. I denne artikel gives en kort introduktion til Oracle Business Intelligence og Oracles Business Intelligence Applikationer. Ved Liv Törnquist (BI).

Det giver et forbedret indblik i hvor virksomheden bevæger sig hen og understøtter de involverede forretningsprocesser. Flere og flere virksomheder opdager vigtigheden af at have et kvalitetssikret grundlag for at tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

Liv Törnquist, Principal Sales Consultant, Business Intelligence, Oracle Denmark

BI Applikationerne er prædefinerede Business Intelligence løsninger til ERP og CRM. Oracles BI Applikationer gør det lettere og hurtigere at få information og dermed værdi ud af data i ERP og CRM systemer. Dertil spares virksomheder for besværet og risikoen ved selv at skulle bygge BI løsninger. Oracle som Business Intelligence leverandør Oracle Business Intelligence er en portefølje af teknologiog applikations produkter, som kan levere en integreret end-to-end BI løsning indeholdende Enterprise Performance Management systemer, operationelle BI Applikationer, BI slutbrugerværktøjer samt teknologier til Data Warehousing, Datamart, OLAP kuber samt ETL og Datakvalitet. Oracle Business Intelligence er kendetegnet ved at være: Til alle – Leverer intuitive og let tilgængelige analyseværktøjer og høj-grafiske applikationer til alle brugere i virksomheden. Consit Nyhedsbrev | 4

Komplet – indeholder værktøjer til alle de forskellige processer en BI løsning skal kunne understøtte, fra slutbrugerens daglige behov for opdatering til analytikeren der vil gå i dybden med data. Åbent – brug virksomhedens allerede anskaffede systemer sammen med Oracle BI. Oracle BI er en åben platform som integrerer med både Oracle og ikke-Oracle miljøer. Oracle Business Intelligence produkter kan opdeles i følgende områder:

 B I Infrastruktur – produkter der står for opsamling af data fra kildesystemer samt lagring af disse data i en passende struktur for BI løsninger

 B I Værktøjer – produkter som slutbrugerne benytter til at se på og arbejde med data

 B I Applikationer – BI løsninger som leverer prædefine-

ret metadata og operationelle rapporter til at understøtte en given problemstilling, f.eks. overvågning af Cash Flow, Kreditorer eller Sygefravær.

 E nterprise Performance Management – Løsninger der understøtter en hel proces, eksempelvis budgettering, cost management eller finansiel konsolidering.


Vi styrker kundens forretning

Oracle BI Applikationer er prædefinerede Business Intelligence løsninger

Oracle Business Intelligence Applikationer Oracles BI Applikationer baserer sig på Oracles BI produkter. Det betyder, at der er inkluderet datamodelleringsværktøjer samt slutbrugerværktøjer – og at det hele er sat op og klar til brug for CRM og ERP samt Oracle´s Business Accelerator (OBA) – det intuitive forretningssystem til små og mellemstore virksomheder (SMV).

passer til ERP systemer samt et generelt sæt processer, som kan tilpasses andre fødesystemer. Da løsningen er baseret på standard komponenter kan disse udvides/ændres til at passe til den enkelte virksomheds behov.

Til hver applikation hører en lang række dashboards med tilhørende indhold (rapporter, alerts og nøgletal) og indholdet er målrettet mod forskellige roller inden for funktionsområdet (for økonomi eksempelvis økonomichef, controller, kreditoransvarlig etc.).

 Salg  Markedsføring  Supply Chain  Økonomi  Personale  Indkøb  Projekt

BI Applikationerne indeholder den datamodel, som er nødvendig for at understøtte ovennævnte indhold samt garantere hurtige svartider. For at gøre processen med at synkronisere data i BI Applikationen så nem som mulig indeholder løsningen også et forud defineret sæt af lade-processer (ETL), som

Der er Oracle BI Applikationer tilgængelige inden for en lang række forretningsområder, herunder:

Herudover er der en række branchespecifikke løsninger inden for eksempelvis Bank, Forsikring, Life Science og Telekommunikation. Consit Nyhedsbrev | 5


OBA kombineret med Oracle´s BI Applikationer vil være et naturligt valg Oracle Business Accelerator (OBA) bygger på en fast pris og fast scope og omfatter paletten med finans, distribution, produktion og vedligeholdelse, salg og service samt projektstyring. Mange små og mellemstore virksomheder har gennem tiden været tilbageholdende, fordi Oracle´s forretningssystemer har været kendt som systemet til store virksomheder. Men med OBA, bliver den skepsis fejet af banen.

Tidsmæssigt betyder det i praksis, at den normale implementeringstid for en ny virksomhedsløsning kan forkortes fra måneder ned til uger. Det har konkurrerende løsninger svært ved at matche, og efter Oracle’s opfattelse kan ingen andre tilbyde noget tilsvarende i markedet.

Med OBA kan Oracle’s partnere nu ’skære’ en målrettet og komplet virksomhedsløsning ud til de små og mellemstore virksomheder og ovenpå tilbyde en BI Applikation løsning, som fra første dag hænger sammen med virksomhedsløsningen. Altså får virksomhederne alt det bedste fra en stor løsning i en udgave målrettet deres behov.

Poul Junker-Poulsen, Nordic Channel Manager, Oracle Danmark.

Michael Eilertsen, systemkonsulent I mit arbejde for Consit sætter jeg størst pris på nærheden til vores kunder... ”Hos Consit arbejder jeg mest med ledelsesinformation og sikring af at ledelsen har de rigtige rapporter, informationer og data at træffe deres beslutninger ud fra”, siger Michael, som har været hos Consit i 5 år og som inden da arbejdede med Oracle BI produkter i andre konstellationer. Gennem arbejdet med Oracle E-Business Suite og Oracle rapporteringsværktøjer, samt det tætte samarbejde med kunderne, har Michael opbygget en solid forretningsforståelse der betyder, at han ikke leverer tekniske løsninger baseret på produkter, men forretningsmæssige løsninger baseret på støttende teknologi.

Consit IT samarbejdspartnere

I vores stræben efter at tilbyde vores kunder adgang til landets bedste kompetencer samarbejder Consit med en række virksomheder, der hver især er førende inden for netop deres område.


Vi styrker kundens forretning

Kom hurtigt i gang med Oracle BI applikationer For at få den fulde fordel af Oracle BI applikationerne er det vigtigt, at den præ-definerede funktionalitet understøttes af en hurtig implementering.

Med mere end 20 års erfaring med Oracle software er Scott/Tiger Gruppens stiftere blandt pionererne inden for løsninger baseret på Oracles teknologier.

Derfor har Scott/Tiger og Consit udarbejdet en implementeringspakke, der giver standard funktionalitet i Oracle BI Applications med standard data fra Oracle E-Business Suite (”Out of the box” implementering)

Steen Jungdal, Senior Consultant, Scott /Tiger Group

Fra leverandørside stilles med et team bestående af følgende kompetencer:

Efter afsluttet projekt vil du som kunde have modtaget følgende:

 Oracle BI EE produktviden (installation og opsætning)  Informatica ETL produktviden (installation og definition

 Installeret og opsat programmel på driftsmaskinel  Test scripts  Opsætningsdokumentation  Brugerdokumentation

af udtræk)

 Oracle EBS kompetencer  Projektledelse I kalendertid estimeres et implementeringsprojekt at vare 4 uger og - afhængigt af antallet af Oracle BI Applikationer – skal der bruges ca. 20 dages konsulentbistand.

Og vigtigst af alt har du et komplet, teknologisk grundlag til at arbejde videre med, fordi du via Oracle BI Suiten kan tilføje flere datakilder, nye datastrukturer og nye grænseflader.

Scott/Tiger Group:

Scott/Tiger Group’s fokus er at fungere som samarbejdspartneren, der håndterer koblingen mellem forretningsforståelse og muligheder med de nye teknologier samt ikke mindst samtidig at kunne stå for udførelsen ved at besidde den fornødne teknologiske formåen og ressourcer til at sikre succes i implementeringen. GROUP

Scott/Tiger A/S | Næsseslottet | Dronninggaards Allé 136 | 2840 Holte | Phone +45 4547 5058 | www.scott-tiger.dk

the trusted advisors

the trusted advisors

GROUP


Eventkalender Du kan få mere information om netværksmødet og Oracle Open World ved at kontakte Regina Flittner på telefon 70 20 20 69 eller mail rhflittner@consit.dk.

Den 17. september 2009 formiddag – Consits Netværksmøde Consits opgave er at sikre at nuværende og nye brugere af Oracle E-Business Suite opnår den størst mulige forretningsfordel af deres it-investeringer. Dette indebærer at Consit skal kunne give en velkvalificeret rådgivning om anvendelse, implementering, idriftsætning og løbende drift af løsninger baseret på Oracle E-Business Suite.

Consit A/S Roskildevej 16 2620 Albertslund Phone +45 70 20 20 69 www.consit.dk Kontaktperson: Jacob Broberg | jbjensen@consit.dk

Denne gang er emnerne BI Publisher og Advanced Collection. Consit indleder netværksmødet med et oplæg og evt. en demonstration. Herefter er ordet frit. Kom og benyt lejligheden til at udveksle erfaringer og synspunkter med de andre deltagere og vores konsulenter.

Den 30. september – 1. oktober 2009 – PBJ på Træfpunkt HR 2009 Her kan du møde PBJ A/S på stand 37, som er hjørnestanden lige ud for Keynotes Corner. Hør også Frank Elmer fra AS3 vil holde oplægget: ”The Missing Link” – nøglen til succesfulde forandringer. Det sker den 30. september 2009 kl. 13.40 – 14.00 på Speakers Corner.

Den 11. – 15. oktober 2009 – Oracle Open World i San Francisco Arrangementet er for alle Oracle kunder og samarbejdspartnere. Dette er stedet at være, hvis man vil være opdateret på Oracles produktmuligheder - både de traditionelle Oracle produkter og alle de tilkøbte.

C-News  

A new magazin with the best IT solutions