Måleblad

Page 1

GPSref.: GPSnet.dk

Opmålingsdistrikt

200

Måleblad

51

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7.10.2013 er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig til at betale udgifterne ved dets genanbringelse, og kan idømmes bøde, jf. § 48.

KOORDINATLISTE - system S34J Nr

Matr.nr. 245a Ejerlav:

Løgstør Markjorder

Kommune:

Vesthimmerlands Kommune

Opmålt i:

maj 2019

Målforhold:

1: 1000

Landinspektør j.nr.: 68-2019

Anders Dalum Hansen Landinspektør Dato: 23. maj 2019

Signaturforklaring : Blindt skel, der ikke bortfalder Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme. Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til Geodatastyrelsen, er mærket med GL.

Andre signaturer: Se DS 104 og 198

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 56 57 58

Y 281326,50 281359,07 281409,05 281375,00 281371,96 281374,82 281378,13 281381,58 281384,90 281388,22 281391,57 281387,21 281378,59 281374,57 281382,65 281380,48 281377,36 281373,38 281367,09 281366,68 281366,07 281372,19 281375,23 281372,35 281369,17 281366,11 281363,05 281374,59 281370,61 281360,70

X 277966,72 277968,08 277975,12 277970,32 277966,32 277945,06 277920,28 277894,51 277869,73 277844,95 277819,97 277819,38 277798,15 277798,87 277818,77 277834,97 277858,23 277861,26 277860,43 277863,99 277869,36 277870,19 277874,17 277895,60 277919,39 277942,19 277965,06 277980,36 277983,38 277982,00

BEMÆRKNING Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Gl. mål Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn

Nr 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 90 91

Y 281357,64 281387,25 281391,50 281395,74 281399,03 281403,25 281407,73 281366,56 281362,33 281359,03 281354,80 281350,58 281340,66 281305,05 281309,27 281344,89 281349,11 281313,50 281352,41 281316,80 281321,02 281356,66 281351,64 281342,83 281334,00 281325,17 281394,75 281357,92 281355,14

X 277978,05 278138,72 278106,99 278075,26 278050,47 278018,75 277985,03 278013,76 278045,58 278070,39 278102,10 278133,83 278132,51 278127,77 278096,04 278100,78 278069,05 278064,31 278044,26 278039,52 278007,79 278012,41 277977,33 277976,70 277976,46 277976,63 278082,66 277943,70 277964,08

BEMÆRKNING Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Jernrør med skeltegn Gl. mål Bygningshjørne Bygningshjørne