Page 1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ» ΔΑΣΟΥΣ ΑΧΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας με έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη

Συντονιστής Χρήστος Ηρακλέους (ΒΔ)

2013 – 2014


1. Σκοπός: Τα παιδιά: 

Να γνωρίσουν τον βασικό πυλώνα των Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) ο οποίος είναι η ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που διακρίνουν τον δημοκρατικό πολίτη.

Να εξοικειωθούν με τους τρόπους καλλιέργειας και ανάπτυξης των στάσεων και συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα1.

2. Στόχοι: Τα παιδιά: 

Να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, αγωνιστικότητα, παρρησία και κοινωνική υπευθυνότητα και να εμφορούνται από τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, καθώς επίσης και από ηθικές και πανανθρώπινες αξίες όπως η ελευθερία, ο αλληλοσεβασμός και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Να διαμορφώνουν και να βιώνουν συνθήκες ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και να διαχειρίζονται με γνώση και ευαισθησία τα φαινόμενα ετερότητας των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών.

Να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη.

Να θεμελιώνουν την προσωπική, ψυχική και σωματική ευεξία στην αυτογνωσία, στη φυσική άσκηση, στην έλλογη διατροφή και διαβίωση, στη συνειδητή διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου ως περίοδο

δημιουργικής δραστηριότητας

και ευχάριστης

κοινωνικής συναναστροφής και στην ικανότητα διεκδίκησης κατάλληλων συνθηκών υγείας

και

αντιμετώπισης

των

πολυποίκιλων

μηχανισμών

επηρεασμού

και

χειραγώγησης.

3. Ποιος είναι ο ενεργός πολίτης; Ενεργός πολίτης σήμερα, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, είναι πρώτα απ’ όλα ο ενημερωμένος πολίτης, μια αυτόνομη προσωπικότητα με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα του γύρω του κόσμου, ασκεί με συνέπεια τα δημοκρατικά του δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ο ενεργός πολίτης σέβεται τους νόμους της πολιτείας, επιδεικνύει αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό, αποδέχεται τη διαφορετικότητα, συνεργάζεται για το κοινό όφελος, προάγει τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αρμονική συμβίωση και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών, χωρίς αισθήματα προκατάληψης και μισαλλοδοξίας.

1

Η λέξη «πολιτότητα» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την ιδιότητα του πολίτη σε σχέση με το κράτος και την κοινωνία στην οποία ζει.


4. Η ενεργός πολιτότητα ως οριζόντιο θέμα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Στοιχεία της πολιτότητας μπορούν να διδαχθούν μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Διάφορες θεματικές της ενεργού πολιτότητας (αλληλεγγύη, φιλία, αγάπη, δικαιώματα και υποχρεώσεις) μπορούν να καλυφτούν μέσα από δημιουργικές εργασίες.

Στοιχεία

της

πολιτότητας

μπορούν

να

αποτελέσουν

αντικείμενο

μελέτης

διαθεματικών εργασιών (project)

5. Η ενεργός πολιτότητα μέσα από το «άτυπο» Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολείου 

Διοργάνωση και συμμετοχή των μαθητών/τριών σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις

Ενεργός εμπλοκή των παιδιών στη διοίκηση και στα δρώμενα του σχολείου

Αντιπροσώπευση του σχολείου σε εξωσχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις

6. Ενδεικτικές δράσεις μέσα από το «άτυπο» Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολείου που συμβάλλουν στην προώθηση του στόχου 

Δημιουργία ομίλων ενδιαφερόντων

Οργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων

Γνωριμία και συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις

Ανάληψη ερευνών και διαθεματικών εργασιών με θέμα τον εθελοντισμό

Αξιοποίηση λαογραφικών σχημάτων, παραμυθιών, εκδρομών και επισκέψεων

Διοργάνωση

ενδοσχολικών

εκδηλώσεων

(Ραδιομαραθώνιος,

Τσικνοπέμπτη,

φιλανθρωπικά παζαράκια κ.ά.) 

Εκστρατεία δεντροφύτευσης, καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου

Υιοθέτηση πάρκου ή χώρων στην κοινότητα για εξωραϊσμό

Αξιοποίηση των θεσμών του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου του τμήματος

 Αξιοποίηση των διαλειμμάτων για οργάνωση παιχνιδιών στην αυλή 

Αξιοποίηση χώρων του σχολείου για επιτραπέζια παιχνίδια

    

Αξιοποίηση χώρων του σχολείου για καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας

Διοργάνωση μαθητικού συνεδρίου

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Οργάνωση τακτικών κοινών συγκεντρώσεων για παρουσιάσεις σε παιδιά

Αξιοποίηση ιστοσελίδας του σχολείου

Ανάληψη κοινών δράσεων με τους γονείς στη σχολική μονάδα και έξω από αυτήν Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους γονείς Διοργάνωση θεατρικής παράστασης Φιλοτέχνηση αφίσας


Α/Α

Δράση – Δραστηριότητα

Χρονοδιάγραμμα

1.

Προσφορά προγεύματος σε άπορους μαθητές

2.

Εθελοντική δράση γονιών/κηδεμόνων - παρασκευή ρυζόγαλου ή κρέμας για κεραστικό στα παιδιά του σχολείου Διοργάνωση φιλανθρωπικής αγοράς (γλυκά και

3.

Oλόχρονα

παιχνίδια) - Ραδιομαραθώνιος 4.

5.

Εθελοντική δράση γονιών/κηδεμόνων σε συνεργασία με τα παιδιά του σχολείου - παρασκευή γλυκών για φιλανθρωπική αγορά Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης «Ο

Oλόχρονα

Οκτώβρης

Οκτώβρης Οκτώβρης

Τρελαντώνης» – Δεκάλογος του μικρού καλού θεατή 6.

8.

Εκλογή των Μαθητικών Συμβουλίων των τάξεων – Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου Ενεργοποίηση των Μαθητικών Συμβουλίων των τάξεων για συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην τάξη και στο σχολείο – Λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών Εκστρατεία καθαριότητας στο σχολείο

9.

Διοργάνωση

7.

καλλιτεχνικής

εκδήλωσης

για

το

Comenius 10.

11.

Εθελοντική δράση γονιών/κηδεμόνων σε συνεργασία με τα παιδιά του σχολείου και εκπαιδευτικούς Υποδοχή και φιλοξενία των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Comenius Δεντροφύτευση – Έξι πευκάκια με τη σημαία της κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα

12.

Δημιουργία και φροντίδα λαχανόκηπου

13.

Ανάληψη ρόλων και υπευθυνοτήτων στις ασκήσεις Πολιτικής Άμυνας

14.

Εκστρατεία συλλογής τροφίμων για ενίσχυση των οικογενειών της Κύπρου που χρήζουν στήριξης

15.

Συμμετοχή στο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59 Φώτη Πίττα

16.

Οκτώβρης Ολόχρονα

Νιόβρης Νιόβρης

Νιόβρης

Νιόβρης Ολόχρονα Νιόβρης - Μάης Νιόβρης - Δεκέμβρης Νιόβρης

Εθελοντική δράση γονιών/κηδεμόνων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά του σχολείου -

Δεκέμβρης

ετοιμασία παραδοσιακών κουλουριών 17.

Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής (θεατρική παράσταση – χορωδία)

18.

Εορτασμός των τριών Ιεραρχών – Αρτοκλασία και προσφορά προγεύματος σε όλα τα παιδιά του σχολείου

Δεκέμβρης Γενάρης


19.

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους γονείς σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Βιωματικά εργαστήρια προς γονείς και παιδιά με θέμα:

Φλεβάρης

Συναισθηματική Αγωγή 20.

Εθελοντική δράση γονιών/κηδεμόνων σε συνεργασία

Φλεβάρης

με τους εκπαιδευτικούς – Διοργάνωση παραδοσιακών παιχνιδιών και ετοιμασία φαγητού 21.

Συμμετοχή στους περιφερειακούς αγώνες στίβου

22.

Διοργάνωση αθλητικής ημερίδας «Τα Φώτεια» Συμμετοχή γονέων/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και

Μάρτιος Απρίλης

παιδιών 23.

Συμμετοχή στους εορτασμούς για την 25η Μαρτίου και 1η Απριλίου

24.

Απρίλης - Μάης

Οργάνωση τακτικών κοινών συγκεντρώσεων για ενημέρωση των παιδιών του σχολείου για διάφορες

Ολόχρονα

αποφάσεις του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 25.

Αξιοποίηση της βιβλιοθήκης στου σχολείου

26.

Εφαρμογή

προγράμματος

ανακύκλωσης

Ολόχρονα χαρτιού,

πλαστικού (pmd) και μπαταριών 27.

Διοργάνωση ομαδικών αθλημάτων στην αυλή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

28.

Διοργάνωση επιτραπέζιων παιχνιδιών στην Αίθουσα «Αθηνά»

29.

Οργάνωση παιδικών ομάδων για προσφορά βοήθειας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας

Ολόχρονα Ολόχρονα Ολόχρονα Ολόχρονα

Σημαντική διευκρίνιση Ο συγκεκριμένος στόχος καλύπτεται και από δραστηριότητες που προτείνονται στο: Α) Σχέδιο Δράσης «Αγωγή Υγείας και Πρόληψη της Παραβατικότητας» με τίτλο: «Από το ‘‘εγώ’’ στο ‘‘εμείς’’∙ Βοηθώ και στηρίζω τους γύρω μου, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος – Γίνομαι καλύτερος/η» Β) Πρόγραμμα Comenius με θέμα: «A United Eco Journey through Europe to the Future» Γ) Σχέδιο Δράσης «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ»

Ενεργός Πολιτότητα  

Σχεδιο Δράσης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you