Page 1

Informatieblad Techlink voor installatiebedrijven speciale technieken

FEBRUARI 2019 DRIEMAANDELIJKS LEDENBLAD

by Techlink

by Tech

Nieuwe EPB-regels in Brussel

Opmerkelijke resultaten grootschalige enquête

Schrijf je nu in!

Tweede Nacht van de Technieken


Uw villa

energieneutraal

koelen en verwarmen?

Warmtepomp Hoog rendement voor lage temperatuursafgifte

Wat maakt ClimaSolar uniek? ClimaSolar is een energieneutrale verwarmingsen koelinstallatie voor grotere woningen.

Hybride zonnepaneel Levert terzelfdertijd elektriciteit en warm water

Energievat • Instant productie van sanitair warm water zonder elektrische weerstand • Geen legionella risico • Warmtepomp en zonnepanelen laden energievat

Uniek is dat de 3 basiscomponenten ook gebruikt worden om elkaars rendement te optimaliseren. Met een uitgekiend pakket aan accessoires kan de functionaliteit nog verder uitgebreid en gepersonaliseerd worden. ClimaSolar kan eveneens geïntegreerd worden in bestaande installaties op basis van een bodemwarmtepomp. Bezoek onze website www.climasolar.be voor meer informatie.

C O N TA C T E E R O N S :

Climapac • Rozenstraat 2 • B-9810 Eke • 09 221 40 34 • info@climapac.be


EDITO

Techlink verenigt de sector Ik ben blij jullie in het nieuwe jaar welkom te mogen heten in dit informatieblad. Ook in deze nieuwe jaargang willen we zo goed mogelijk communiceren met jullie, de lezers. Techlink verenigt de sector en dat is de boodschap die we dit jaar ook willen uitdragen. Als vakfederatie voor elektrotechnici, installateurs van HVAC en sanitair én aanverwante beroepen weet Techlink graag wat onder haar leden leeft en hoe ze de toekomst zien. Daarom lanceerde Techlink een grootschalige enquête onder onze 3.000 leden. We peilden onder andere naar personeelsbeleid, impact digitalisering en de toekomstverwachtingen. Uit de online ledenbevraging blijkt dat zowel HVAC- als elektro-bedrijven de toekomst relatief positief inzien. Elektricien, CV-installateur of loodgieter. Vroeger waren het allemaal compleet verschillende beroepen, maar door nieuwe technologieën groeien ze steeds en meer naar elkaar toe. Dus de grensvervaging tussen de verschillende beroepstakken zet zich voort. Ontdek op pagina 6 de andere conclusies uit de enquête.

Karl Neyrinck

De eerste resultaten werden bekendgemaakt op de tweede editie van de vakbeurs Install Day (zie pagina 11). Deze ‘hoogmis voor de installateur’ was opnieuw een schot in de roos. Er waren meer dan 2500 bezoekers aanwezig. Verder lees je in dit blad over de gewijzigde EPB-reglementering in Brussel (zie pagina 22) en wordt asbestveiligheid bekeken vanuit de visie van een installateur (zie pagina 28). Tot slot blijkt uit de Aedificas Foundation Awards (zie pagina 34) dat er tal van bouwbedrijven sociaal geëngageerd zijn. Van de 15 laureaten waren er twee lidbedrijven waarvan er één won (zie pagina 39) uit onze sector. Het is hartverwarmend om te zien dat bouwbedrijven samen met non-profitorganisaties proberen kwetsbare groepen te re-integreren in de maatschappij. Karl Neyrinck VOORZITTER TECHLINK NATIONAAL

COLOFON Confederatie Bouw Lombardstraat 34-42 • 1000 Brussel confederatiebouw.be BTW: BE 406 479 092

Techlink vzw Joseph Chantraineplantsoen 1 • 3070 Kortenberg T. +32 2 896 96 10 info@techlink.be • www.techlink.be

Redactie Dirk De Wolf dirk.dewolf@confederatiebouw.be T. +32 2 545 59 48

Verantwoordelijke uitgever Filip Coveliers, directeur communicatie filip.coveliers@confederatiebouw.be

General Director Kris Van Dingenen kris.vandingenen@techlink.be

Vertaling André Verkaeren

Periodiciteit • Oplage 4x per jaar • 3000 Nederlandstalig, 2000 Franstalig

Publiciteit Inge De Ridder T. +32 53 80 87 47 • F. +32 53 80 87 48 inge.deridder@confederatiebouw.be

Vormgeving Nikka Cuypers nikka.cuypers@confederatiebouw.be Drukwerk Graphius februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

3


Plug & Play met Floway! Compact hoog rendement luchtbehandelingscentrale Design en comfort in perfecte harmonie Floway is een compacte, onafhankelijke en stil werkende warmte-terugwinning plug & play luchtgroep. Standaard uitgerust met hightech componenten (ventilatoren met ECtechnologie, energieterugwinning via een hoog rendement warmtewiel of kruisstroomwisselaar, geïntegreerde regeling, enz.), voor een installatie met een hoog rendement en een optimale binnen luchtkwaliteit die aan de strengste eisen voldoet (ISO 16890 conform).

PLUG & PLAY SYSTEMEN

ALL-IN-ONE OPLOSSING

• • • • • • • •

Zelfstandig werkende warmteterugwinning unit Luchtdebiet: 300 tot 18.000 m3/h Compact en stil (50 mm isolatie) Eurovent gecertificeerd: L2-T3-TB2-D2 Leverbaar in 2 aparte delen Hoogrendement energieterugwinning Ingebouwde regeling: Modbus, BACNET IP, LON, KNX 4 modellen: Classic, Classic RHE, Verticaal, Plafond

Bezoek ons op M+R Antwerpen Expo 27/28 maart 2019 Stand 1.A059

w w w. c i a t . b e

000cia Floway_Adv 185x130_NL.indd 1

21/01/2019 13:27

Innovatieve technieken, sinds 1924

WIJ MAKEN U WARM met stroom, de brandstof van de toekomst Warm water | Verwarming | Duurzame energie

Efficiënte elektrische warmwatertoestellen

Energiezuinige elektrische verwarmingstoestellen

2018-04 STE_B2B_Heat_128x186mm_NL.indd 1

Warmtepompen voor duurzame verwarming en koeling

Onze focus: 100% duurzaam, 0% fossiel www.stiebel-eltron.be/wijmakenuwarm

30/05/18 16:04


INHOUD

28

34

42

Asbest verwijderen als installateur

Aedificas Foundation Awards

Nieuwe algemeen directeur

Denkt u eraan om binnenkort asbesthoudende materialen te verwijderen? Dan is het belangrijk om als installateur te weten wat asbest is, hoe u asbesthoudend materiaal mag verwijderen en onder welke voorwaarden dit mag gebeuren

Aedificas Foundation Awards beloonde in 2018 vooral bouwbedrijven die samen met non-profitorganisaties kwetsbare groepen re-integreren in de maatschappij. De klemtoon ligt op sociale inclusie door betere opvang, huisvesting, vorming van kansengroepen

Sinds 1 januari 2019 is Kris Van Dingenen de nieuwe algemeen directeur van Techlink. Hij volgt in deze functie Willy Pauwels op die na een carrière van 35 jaar bij de beroepsorganisatie een stap opzij zet. De betrokken actoren geven tekst en uitleg.

28

44

3

Edito: Techlink verenigt de sector

6

Enquête: Wat houdt elektro­ technische en HVAC ondernemers vandaag en in de toekomst bezig?

11

Install day: Tweede editie

16

Onderzoeksproject: Resultaten

Dossier: Asbest verwijderen als installateur

32

Organigram Techlink

34

Event: Aedificas Foundation beloont bouwbedrijven met een warm hart

39

Regionaal overleg: Techlink

47

Save the date

54

Vraag en antwoord: Warmte­ pompen en warmte-krachtkoppeling

56

Kort

van Instal2020-project

Lid in de kijker: AELECTRICS

58

20

42

Redacteur Dirk De Wolf

Actualiteit: Werflink

22

Wetgeving: Nieuwe EPB-regels

Interview: Kris van Dingenen volgt Willy Pauwels op als Algemeen Directeur Techlink

De medewerker:

60

Productnews

voor verwarming en klimaatregeling in Brussel februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

5


Enquête

Wat houdt elektrotechnische en HVAC ondernemers vandaag en in de toekomst bezig? Techlink hield voor het eerst een grootschalig onderzoek bij onze 3000 leden. Dit om meer te weten over hoe jullie, installateurs in elektrotechniek, verwarming en klimatisatie, denken over de topics in onze sector. In dit artikel leest u de belangrijkste bevindingen. Evolueren naar totaalinstallateur

6 op de 10 installateurs (62%) uit de elektrotechniek en de verwarming, ventilatie en koeling zijn uitgegroeid tot zogenaamde totaalinstallateurs. Ze kunnen met andere woorden zowel op het vlak van elektrotechniek als qua verwarming, ventilatie en koeling aan de slag. Uit een studie van onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy blijkt dat voorgaande trend verschilt per land. In Duitsland voert slechts 13% van

de HVAC-installateurs elektrotechnisch installatiewerk uit. Dit percentage is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Eén van de redenen hiervoor is de beschermde en goed gedefinieerde bedrijfstak van de HVAC-installateur (‘Meister’ specialisatie). In Nederland doet bijna de helft van alle HVAC-installatiebedrijven ook elektrotechnisch werk. Dit is de afgelopen 2 jaar van 36% naar 44% gegroeid. In Frankrijk is deze toename het hoogst. Over een periode van 2 jaar is het aandeel van HVAC-installateurs die ook elektro-

techniek uitvoeren, gestegen van 9% in het vierde kwartaal van 2014 tot 23% in het vierde kwartaal van 2016. ‘In december 2017 smolt ICS, de beroepsfederatie voor installateurs van HVAC en sanitair, samen met Fedelec, haar tegenhanger bij de elektrotechnici. Hiermee zijn we de eerste federatie in België die de twee verenigt. Een keuze die we ons niet beklagen’, legt commercieel directeur Jan Lhoëst uit. Deze resultaten tonen ook aan dat beide beroepsgroepen samen horen.

Grafiek 1:

INSTALLATIEBEDRIJVEN NEMEN STEEDS MEER DE ROL AAN VAN TOTAALINSTALLATEUR

Elektrobedrijven

26,87%

34,33%

13,43%

14,93%

10,45%

HVAC-installateurs

28,36%

37,31%

0%

10%

helemaal van toepassing

6

Grafiek 2:

februari 2019

20%

30% van toepassing

40%

50% neutraal

60%

10,45%

8,96%

70%

80%

niet van toepassing

90%

100%

helemaal niet van toepassing

• BIM ZAL NIET ALLEEN IN HELE GROTE PROJECTEN GEBRUIKT WORDEN, by Techlink

14,93%


Grafiek 1:

INSTALLATIEBEDRIJVEN NEMEN STEEDS MEER DE ROL AAN VAN TOTAALINSTALLATEUR

Digitale tijdperk Elektrobedrijven

bedrijfsbeslissingen tijdig kunnen woren onderhoud. De schat aan informaden genomen, of de klant trouw blijft tie voor wat installatieprestaties betreft, 10,45% etc. 34,33% omdat hij hier me-13,43% aan de onderneming denk aan14,93% draaiuren, rendementen teen de gewenste antwoorden krijgt, of wordt een strategische tool. Er komen tijd en geld worden gespaard omdat bijsteeds meer tools die informatie via senvoorbeeld machine-onderdelen worden soren voor u interpreteren. En laten we HVAC-installateurs De zin “Kennis is macht”, die in de vervangen met behulp van voorspellend Building Information Modelling (BIM) 16de eeuw door Francis Bacon werd onderhoud (“Predictive Maintenance”) ook niet 8,96% vergeten. BIM wordt steeds va14,93% 28,36% 10,45% 37,31% ker gevraagd en verdergaand toegepast geformuleerd, heeft vrijwel nooit een voordat het tot een dure productiestilstand komt enz. (zie p 14). De grotere bouwbedrijven grotere rol gespeeld dan in het digitale passen dit al toe. De kleinere zullen de tijdperk. Want kennis die op het juiste 10%opgevraagd, 20% geeft 30% 40% aansturen 50% van toestellen 60% 70% 80% volgen.90% Het op afstand komende jaren Uit onze100% enquête tijdstip 0% kan worden kennen we al. De volgende stap is het blijkt dat 51% van mening is dat BIM in het hedendaagse, dynamische tijdhelemaal van toepassing van toepassing neutraal helemaal niet toepassing toepassing perk de doorslag of de noodzakelijke ››› gebruiken van toesteldata niet voorvan beheer meer wijdverspreid zalvan worden. Datamanagement wordt in 2019 be26,87% langrijker dan ooit tevoren omdat databronnen zo divers en complex zijn geworden.

Grafiek 2:

BIM ZAL NIET ALLEEN IN HELE GROTE PROJECTEN GEBRUIKT WORDEN, MAAR WORDT DE STANDAARD IN ALLE PROJECTEN Elektrobedrijven

17,91%

38,82%

23,88%

35,22%

22,39%

16,42%

5,97%

HVAC-installateurs

17,91%

0%

10%

helemaal van toepassing

Grafiek 3:

20%

30% van toepassing

40%

50% neutraal

60%

70%

niet van toepassing

10,45%

80%

13,43%

90%

100%

helemaal niet van toepassing

februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

7


HVAC-installateurs HVAC-installateurs

17,91% Enquête 17,91% 0% 0%

35,22% 35,22%

10% 10%

20% 20%

helemaal van toepassing helemaal van toepassing

30% 30%

22,39% 22,39%

40% 40%

van toepassing van toepassing

50% 50% neutraal neutraal

60% 60%

10,45% 10,45%

70% 70%

13,43% 13,43%

80% 80%

90% 90%

100% 100%

helemaal niet van toepassing helemaal niet van toepassing

niet van toepassing niet van toepassing

Grafiek 3: Grafiek 3:

HET HET IS IS VOOR VOOR INSTALLATIEBEDRIJVEN INSTALLATIEBEDRIJVEN MOEILIJK MOEILIJK OM OM GESCHIKT GESCHIKT PERSONEEL PERSONEEL AAN AAN TE TE WERVEN WERVEN Elektrobedrijven Elektrobedrijven

73% 73%

7% 7%

7% 7%

9% 9%

3% 3% 3% 3%

13% 13%

HVAC-installateurs HVAC-installateurs

85% 85% 0% 0%

10% 10%

20% 20%

helemaal van toepassing helemaal van toepassing

30% 30%

40% 40%

van toepassing van toepassing

50% 50% neutraal neutraal

60% 60%

70% 70%

80% 80%

90% 90%

100% 100%

helemaal niet van toepassing helemaal niet van toepassing

niet van toepassing niet van toepassing

Grafiek 4: Grafiek 4:

WELKE WELKE TROEVEN TROEVEN GEBRUIKT GEBRUIKT U U OM OM UW UW MEDEWERKERS MEDEWERKERS AAN AAN TE TE WERVEN WERVEN OF AAN BOORD TE HOUDEN? OF AAN BOORD TE HOUDEN? 64% 64% 64% 64%

Elektrobedrijven Elektrobedrijven

22%

12% 13% 13% 12% 12% 12%

16% 16%

22%

52% 52%

36% 36% 28% 28%

HVAC-installateurs HVAC-installateurs

0% 0%

10% 10%

20% 20%

goed imago van uw bedrijf goed imago van uw bedrijf sfeer op de werkvloer sfeer op de werkvloer salaris salaris flexibele werktijden flexibele werktijden meer verantwoordelijkheden meer verantwoordelijkheden

8

by Techlink

• februari 2019

34% 34%

21% 24% 21% 24%

13% 13% 12% 12% 12% 12%

46% 46%

30% 30%

40% 40%

55% 55%

50% 50%

groeimogelijkheden groeimogelijkheden goede secundaire arbeidsvoorwaarden goede secundaire arbeidsvoorwaarden leuke interne events leuke interne events andere andere prestatiebeloning prestatiebeloning

60% 60%

67% 67%

70% 70%

72% 72%

80% 80%


››› De digitale omwenteling is ingezet en

door de evolutie en toename van het aantal onderling verbonden voorwerpen zouden de vaklui uit de bouwsector en met name de installateurs, loodgieters en verwarmingstechnici zich niet alleen op nieuwe markten moeten kunnen positioneren voor installatieopdrachten, maar ook voor adviesverlening. Om in dit voortdurend evoluerende domein echter performant te kunnen blijven, is het van primordiaal belang om op de hoogte te blijven van de recentste innovaties en zelf de nodige opleidingen te volgen om deze ook te kunnen implementeren.

Strijd om de vakman

Liefst 90% van de bedrijven uit onze sector vindt heel moeilijk nieuwe medewerkers wanneer ze de arbeidsmarkt op trekken. Aantrekkelijk zijn en blijven is dus belangrijk. Dat betekent dus niet alleen

dat werving een belangrijk item is, maar ook retentiemanagement, het behouden van hun huidige werknemers. Vooral een gezellige werkomgeving (69%) blijkt daarvoor een belangrijke factor te zijn, gevolgd door het imago van het bedrijf (68%), het salaris (56%), flexibele arbeidstijden (42%) en het geven van verantwoordelijkheid (30%). Wanneer één van de medewerkers toch vertrekt, blijkt dat trouwens in 55% van de gevallen te zijn om zelfstandige te worden en dus een eigen bedrijf op te richten. Een troef die installatiebedrijven hebben om medewerkers aan te trekken of te behouden is dat 9 op de 10 bedrijven uit de sector veel tijd en middelen voorzien voor bijscholing. Dat heeft ook te maken met de evoluties en permanente nieuwigheden in de sector. ‘Nu gaat er op bijscholingsvlak veel aandacht uit

naar warmtepompen, nagenoeg de helft van de installatiebedrijven is van plan om zich hier de komende jaren in te specialiseren’, gaat Jan Lhoëst verder.

Vervolg

Voor de installateur zijn de resultaten interessant om te anticiperen op de evolutie van zijn bedrijf en zich aan te passen aan de veranderende markt. ‘Het is daarom de bedoeling om deze enquête jaarlijks opnieuw te doen. Aangevuld met op dat moment relevante issues. Deze ledenbevraging is uniek omdat dit het eerste Belgisch marktonderzoek is voor de ganse installatiesector: zowel elektro als HVAC/S’, aldus Jan Lhoëst. Binnenkort zullen alle resultaten online komen te staan. Hou dus zeker onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

Veilig bouwen: eerst denken, en dan doen!

Doe mee op safetymypriority.be februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

9


Heating systems with a future.

Logamax plus GB172i

Een veelzijdige oplossing voor elke behoefte. Wenst uw klant een condensatieketel in een modern design? Met de Logamax plus GB172i brengt Buderus een verwarmingsketel op de markt die voor iedereen toegankelijk is. Met zeven types in verschillende vermogens van 14 kW tot 42 kW (mĂŠt en zonder geĂŻntegreerde warmwaterproductie), vindt u zeker het ideale systeem voor de woonsituatie van uw klant. www.buderus.be www.theexpertschoice.be

A+++

D

Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn.


Install day

Tweede editie van Install Day De tweede editie van Install Day vond 23 november jongstleden plaats in Brussels Kart Expo. Deze ‘hoogmis voor de installateur’, georganiseerd door onze sectorfederatie Techlink, was opnieuw een schot in de roos. Er waren dit jaar meer dan 2500 bezoekers. Reden te meer om volgend jaar een derde editie te organiseren. Noteer alvast 22 november 2019 in uw agenda.

Eén dag voor alle technieken. Dat is het concept van Install Day. Elektricien, CV-installateur of loodgieter. Vroeger waren het allemaal compleet verschillende beroepen, maar door nieuwe technologieën groeien ze steeds en meer naar elkaar toe. Techlink is zich bewust van deze ontwikkeling en zet daarom voor het eerst één vakbeurs voor alle installatietechnieken op poten.

‘In tegenstelling tot heel wat andere beurzen in de sector is het concept van Install Day grensoverschrijdend. Wij mikken niet op één product of één techniek’, legt commercieel directeur Jan Lhoëst uit, ‘De moderne vakman is een allrounder. Een verwarmingsinstallateur is bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in warmtepompen of zonnepanelen. Wij bieden hem een volledig overzicht.’

2500 bezoekers

Install Day lokte niet minder dan 2500  installateurs en elektrotechnici naar de hallen van Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden. Meer dan 100 fabrikanten tekenden present om hun producten en nieuwigheden voor te stellen. Zo kwam je te weten wat er in jouw sector leeft.

februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

›››

11


Install day

6500 m²

oppervlakte verdeeld over twee hallen

In totaal zakten

2500

bezoekers af naar Brussels Kart Expo.

In totaal stelden

130

fabrikanten op Install Day hun nieuwste producten voor.

De toegang tot de beurs bedroeg

0 euro.

Ook onze volgende ­editie op

22 november 2019 zal volledig gratis zijn.

12

by Techlink

• februari 2019


››› februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

13


Install day

BEZOEKERSPROFIEL Op Install Day ontmoet u mensen uit de hele instal­ latiesector. Om u een idee te geven van de bezoe­ kersprofielen hebben we, op de vorige pagina, dit samengevat in twee gra­ fieken. Deze cijfers werden opgesteld op basis van de inschrijfdata.

SEMINARIES Techlink heeft samen met verschillende partners op Install Day enkele semina­ ries georganiseerd. Tijdens de persconferentie wer­ den de eerste resultaten van de Techlink markt­ analyse voor­gesteld (zie p. 6). Op het event werd het duidelijk dat de instal­ latiesector op technolo­ gisch vlak allesbehalve stilstaat. Techlink lan­ ceerde op het event samen met IFMA Belgium (International Facility Management Association, Belgium Chapter), ORI (Organisatie van Adviesen Ingenieursbureaus) en de Confederatie Bouw de Techbim Content Suite, die een grote stap vooruit betekent voor de integratie van technische installaties binnen een BIM-context (voor meer info omtrent BIM: zie Heat + nr. 3/2018 (p. 10) en nr. 4/2018 (p. 18-21)). ‘Vandaag zien we nog vaak dat een 3D BIMmodel van het studie­ bureau terug wordt om­ gezet naar vele 2D PDFdocumenten en plannen waarmee het technisch installatiebedrijf dan aan de slag moet gaan om er

14

by Techlink

• februari 2019

een eigen BIM-model van te maken’, schetst Kris Van Dingenen, Director Technology & Certification van techlink, de weinig efficiënte werkwijze. ‘Er was dus nood aan een gemeenschappelijke ob­ jectenbibliotheek van en voor alle BIM-gebruikers die te maken hebben met de technische installaties waardoor het overdragen van BIM-modellen tussen de BIM-gebruikers niet meer stuit op weerstand en waarbij het overdra­ gen model ook effecief bruikbaar zal zijn omdat alle BIM-gebruikers kos­ teloos dezelfde generieke objecten van en voor de sector gebruiken. Dat is ten slotte wat Techbim geïnitieerd heeft.’ Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat er uitwisselbaarheid komt van producten. Het Belgische energie­

landschap is constant in beweging. Zo zijn ook warmtepompen en warm­ te-krachtkoppeling aan een opmars bezig. Tijdens Install Day kon men ken­ nis maken met deze tech­ nieken, de vele voordelen ontdekken en zien hoe deze in ons energieland­ schap passen. Onze partnerorganisa­ tie Gas.be stelde haar nieuwe adviestool voor. Hiermee kies je eenvoudig het juiste systeem voor jouw klant. Daarnaast was er aandacht voor “rijden op CNG, kort voor ‘Compressed Natural Gas’ of ‘samengedrukt aard­ gas’.” Dit is gewoon aard­ gas dat onder druk wordt gebracht door het tegen 200 bar in de tank van het voertuig te injecte­ ren. Vrachtwagens rijden op CNG maar ook op de vloeibare vorm ervan of LNG, kort voor ‘Liquified Natural gas’. CNG heeft dus een heilzame invloed

op de luchtkwaliteit en op de gezondheid, en draagt bij aan de strijd tegen klimaatopwarming. Het vervoeren van het gas is bovendien weinig vervui­ lend omdat er geen enkel wegtransport voor nodig is, terwijl benzine en die­ sel worden vervoerd via vrachtwagens. De produc­ tie van elektriciteit voor elektrische wagens ge­ beurt ook nog grotendeels via fossiele brandstoffen.

NETWERKEN ‘Wie er dit jaar ook weer bij was, kon genieten van een uitgebreid aanbod aan catering. Er waren ver­ schillende eetkraampjes en bars. Bovendien was dit alles gratis. Het was een gezellig samenzijn met alle collega’s uit de sanitair-, HVAC- en elek­ trosector. Het vormde een ideaal moment om te net­ werken’, aldus Lhoëst.

Kris De Wit, Deputy General Manager van Gas.be


BLAUWE LIJN Eurolyzer STx Inruilactie

Uw oude rookgasmeter is tot € 300,- waard!

Koop tussen 1 januari en 31 maart 2019 een Eurolyzer STx actieset, ruil uw oude rookgasmeter in en krijg tot € 300,- retour! De Eurolyzer STx set wordt geleverd inclusief accessoires, Sortimo draagkoffer, KWSe kaibratiecertificaat en 7 jaar garantie.

euro-index.be/STx-inruilactie

Digitale onderhoudsattesten met EuroSoft Pro  Meetrapportage conform de gewestelijke regelgevingen  Automatische import van meetwaarden  Invoer en opslag van klant-, monteur- en installatiegegevens  Gemakkelijk delen via mail of social media

€ 113,-

pro Eenvoudig vooruitstrevend

BATIBOUW 2019

Bezoek ons van 21 tot 24 februari Hal 10 - Stand 10306


Onderzoeksproject

Resultaten van Instal2020-project Op 27 september 2018 vond het eindevent van het onderzoeksproject Instal2020 plaats in Comics Station te Antwerpen. Op dit event werden de projectresultaten voorgesteld. Het integraal ontwerp van energieperformante installaties voor sanitair water (koud en warm) en verwarming (centrale verwarming) werd in dit project onderzocht. Met een 120-tal aanwezigen kan men terugkijken naar een geslaagd event.

Instal 2020 is een VIS-traject (Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband), dat liep van 1 oktober 2014 tot 30 september 2018. Het project verenigde zowel partners uit de wetenschappelijke wereld, meer bepaald het WTCB als hoofdaanvrager, en Thomas More KCE en UAntwerpen-EMIB, naast verenigingen uit de HVAC-sector (Atic, Techlink en Bouwunie), evenals tal van bedrijven. Het doel van Instal2020 was om antwoorden te vinden op vragen uit de sector die bij het ontwerp van sanitaire distributie-installaties en van verwarmingsinstallaties voor woongebouwen regelmatig naar boven komen. Verschillende installatieconcepten werden daarvoor geëvalueerd en met elkaar vergeleken. Kiezen voor een combilussysteem of de installaties toch gescheiden

16

by Techlink

• februari 2019

houden? Welke berekeningsmethode in welk geval het beste toepassen? En wat met het risico op legionella-ontwikkeling? Het zijn maar enkele van de vragen die Instal2020 beantwoord heeft. Via dit traject hebben ze richtlijnen kunnen geven om systemen voor sanitair water en verwarming zo efficiënt en tegelijk comfortabel mogelijk te ontwerpen, zonder hierbij de veiligheid (gezondheid) van de gebruiker uit het oog te verliezen. Het onderzoek werd uitgevoerd via metingen en simulaties.

Interview

De installateurs (CV en/of sanitair) vormden de primaire doelgroep van het project. Samen met de installatiesector werd gezocht naar antwoorden op de belangrijke uitdagingen op korte en middellange termijn. Deze uitdagingen situeren zich in de context van de

verstrenging van eisen voor de energieprestaties van nieuwe en bestaande gebouwen en hun installaties (Bijna-EnergieNeutrale gebouwen en verplichte integratie van Hernieuwbare Energie). De complexiteit van het technologische aanbod (productie, opslag, distributie, emissie, regeling) en de veelheid aan (vaak kleine) betrokken bedrijven noodzaakt tot een integrale aanpak. Heat+ sprak erover met Bart Bleys, labohoofd watertechnieken bij het ­ WTCB en tevens projectleider van Instal2020. Wat is het belang van een geïntegreerde ontwerpaanpak?

De beroepsorganisaties van installateurs werden nauw betrokken bij de ontwikkeling, de testfase en de disseminatie van hulpmiddelen voor directe ondersteu-

›››


Viega Smartpress

Gegarandeerd geringe drukverliezen en meer druk.

smartpress.viega.be

Met zekerheid geringe drukverliezen. Viega Smartpress is de volgende grote stap in de flexibele etage-installatie. Het innovatieve perssysteem brengt jarenlang verzamelde kennis, beproefde techniek en corrosiebestendige en duurzame materialen samen in ĂŠĂŠn koppeling. En de combinatie van snelle verwerking en minimale drukverliezen garandeert bovendien betrouwbare en voordelige drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Viega. Connected in quality. 1

2

1. Zeta = 2,7 Stroomsnelheid = 2 m/s Drukverlies = 54 mbar


Onderzoeksproject

››› ning van de installatiepraktijk. Deze be-

trokkenheid zorgde voor een brede toepassing van de projectresultaten. Deze hulpmiddelen waren gebaseerd op een objectieve analyse van diverse concepten die het de studiebureaus, de bouwheren en de fabrikanten mogelijk moet maken om innovatieve concepten vlotter in de markt te zetten. Maar ook leveranciers hebben grote baat bij de veralgemeende toepassing van deze geïntegreerde ontwerpaanpak. Het opent de weg naar brede toepassing van innovatieve componenten, systemen en regelingen om tot energiezuinigere gebouwen te komen. Kan je de vergelijking van combilus met individuele systemen verder toelichten?

In de praktijk rusten installateurs momenteel veel appartementsgebouwen uit met gascondensatieketels die de vraag naar verwarming en sanitair warm water (SWW) individueel (per appartement) afdekken. Dit is een gekende en goedkope oplossing die dikwijls ook praktisch is om bijvoorbeeld een individuele afrekening per appartement te hebben. Deze ketels moeten echter op de warmtevraag voor SWW worden gedimensioneerd en vallen dus te groot uit voor de beperkte verwarmingsvraag. Dikwijls werken ze hierdoor suboptimaal in verwarmingsmodus. Een collectief systeem is minder afhankelijk van de verschillende individuele SWW-piekvragen: de kans dat er in elk appartement gelijktijdig gedoucht wordt, is nihil. De collectieve installatie kan hierdoor een stuk kleiner gedimensioneerd worden dan de som van alle individuele ketels. Er zijn ook meer mogelijkheden voor de introductie van energiebesparende technologieën zoals een warmtepomp of een WKK. Ook naar bijvoorbeeld ruimtegebruik en geluidshinder toe is het interessanter om samen in een collectieve installatie te investeren. Anderzijds moet de warmtedistributie hierdoor wel doorheen het hele gebouw lopen en dit brengt ook extra warmteverliezen met zich mee. Uit de Instal2020-simulaties blijkt alvast dat een collectieve installatie beter rendeert met meer aangesloten apparte-

18

by Techlink

• februari 2019

menten, liefst op zo’n compact mogelijke manier (minder distributielengte per appartement). Uit bijkomende simulaties moet nog blijken hoe de afweging gaat kantelen bij verschillende verhoudingen tussen verwarming- en SWW behoefte. Wat was de praktische output voor de installateur?

Behalve via presentaties en   opleidingen werden de resultaten van het onderzoek in Instal2020 zoveel mogelijk naar buiten gebracht via artikels en andere

publicaties.  BART BLEYS


Behalve via presentaties en opleidingen werden de resultaten van het onderzoek in Instal2020 zoveel mogelijk naar buiten gebracht via artikels en andere publicaties. Een goed voorbeeld is de kennisverspreiding die gebeurt rond het onderzoek naar legionella. De resultaten werden enerzijds voorgesteld tijdens het CIBW062 Symposium (ondersteund via een wetenschappelijk artikel). Anderzijds werd ook de directe doelgroep, de installateurs, bereikt via artikels in de vaktijdschriften van de beroepsorganisaties Bouwunie en Techlink. Dit onderzoek heeft verder ook bijgedragen tot een herwerking van het document ‘Handboek Best Beschikbare Technieken voor Le­ gionellabeheersing’ (BBT). Naast kennisdisseminatie die het rechtstreeks gevolg is van het onderzoek wordt via het project getracht ook een aantal hulpmiddelen aan te reiken aan de installateur om op een effi­ ciënte manier tot betere installaties te komen. Er werden een reeks technische fiches opgesteld over diverse installatiecomponenten (condensatieketels, vloerverwarming, warmtepompen, etc.) waarin telkens het werkingsprincipe, toepassingsmogelijkheden, ontwerpcriteria en rekenregels gegeven worden. Speciaal over installaties met combilus en afleversets werd een specifieke fiche opgesteld.

HVAC Vrijstaande rooftop frames, koperleidingen, kanalen en toebehoren voor het monteren en in dienst stellen van HVAC&R-installaties.

Daarnaast zijn er een aantal softwaretools ontwikkeld en in ontwikkeling. Deze tools zijn bedoeld om de installateur te helpen bij de keuze, het ontwerp en de dimensionering van installaties, zodat dit efficiënt en tegelijk volgens de geldende wetten en normen kan gebeuren. Zo werd bijvoorbeeld een online installatiewijzer ontwikkeld, die aangeeft welk productie-concept het meest geschikt is in welk geval. Daarbij kent de gebruiker een prioriteit toe aan de verschillende parameters (totale kost, installatiekost, veiligheid...). De energiebehoefte voor verwarming en SWW wordt bepaald op basis van de Ecodesign-gegevens. Het systeem stelt dan een aantal concepten voor, waarbij telkens vermeld wordt hoe goed ze scoren op de keuzecriteria.

Contacteer ons voor een catalogus & studie.

www.linum.eu

© 18.021 Heat+

MEER INFO? Wie meer wil weten, kan terecht op de website van het project: www.instal2020.be.

Eigen studiedienst voor projecten op maat.

LINUM EUROPE NV - Vijverhoek 53 - 8520 Kuurne T: 056 35 92 94 - info@linum.eu

18.021 Pub Heat+ BFS systemen 90x270.indd 1

februari 2019 •

by Techlink

19

15/01/2019 14:45:01

by Techlink


Actualiteit

Werflink is online matchmaker richting circulaire bouweconomie Bouwbedrijven blijven vaak zitten met overschotten van ruwbouw- en afwerkingsmaterialen. Ze gebruiken hun werfmaterieel ook niet continu. De smartphone-app Werflink wil een platform bieden waar ze infrastructuren, materiaal en uitrusting kunnen delen.

Wil je als organisatie, actief in de bouwsector, iets leren over circulair bouwen? Heb je een bouwproject waarin je wilt experimenteren op circulariteit, wil je leren van anderen en je eigen ervaringen delen? Dan helpt het lerend netwerk in de Green Deal Circulair Bouwen je vooruit! Werflink past ook binnen het kader van de Green deal Circulair Bouwen. Met Werflink wil men zorgen voor minder verspilling van restmateriaal en minder uitstoot en afval. Verder helpt de app bij een optimale inzet van alle werkingsmiddelen op de verschillende werven in een bepaalde regio en dat kan

een belangrijke besparing opleveren. Er werd gestart met een pilootproject voor alle bouw-, aannemings-, voltooiings- en installatiebedrijven in België. Tijdens het pilootproject, dat loopt tot en met 30 juni 2019, kunnen al deze bedrijven via Werflink materieel, (rest)materialen, vrachtruimte en faciliteiten delen, verhuren, verkopen, uitlenen en ruilen met collega-bouwbedrijven.

Gebruikservaring

Één van de eerste installatiebedrijven die Werflink gebruikte was lidbedrijf Jo Coessens Ventilatie. ‘Telkens ik een melding krijg van “een nieuwe aanbieding” check ik wel eens of dat er geen bruikbare aanbieding bijzit. In 2019 zal ik, wegens een reorganisatie, zeker nog voor het zomerverlof aanbiedingen plaatsen. Ik voorzie tal van artikels aan

te bieden’, aldus Jo. Hij is tevreden over het platform en beveelt het andere installatiebedrijven aan. Waarom zouden ze het niet gebruiken? Er zijn namelijk drie voordelen: 1) Financieel: kostenbesparing door tijdelijk inhuren of lenen van materiel; 2) Duurzaam: efficiënt gebruik van bestaande producten en materialen; 3) Sociaal: gezamenlijk gebruik van materieel, faciliteiten en diensten op lokaal niveau.

MEER INFO: Geïnteresseerde bedrijven vinden meer info en kunnen zich registreren op www.werflink.be.

20

by Techlink

• februari 2019


CHEMINÉES • SCHOORSTENEN

Warmtepompen Made in Sweden

De Oplossing k j i l e k a z d o o n die is …

Minder pollutie • Voorkomt condensvorming • Bespaart de brandstoffen •

A+++ XL

A

Contacteer ons voor uw offerte: - Plug and play installaties - Gemakkelijke bediening - Uitstekende service www.ctcbenelux.com - info@ctcbenelux.com

39, rue Trixhay - 4020 WANDRE • Tel. 04 362 65 34 www.colli-net.com • info@colli-net.com


Wetgeving

Nieuwe EPB-regels

voor verwarming en klimaatregeling in Brussel Sinds 1 januari 2019 gelden er strengere energieprestatie- en technische eisen, ĂŠn strengere onderhouds- en controleeisen voor de verwarmings- ĂŠn klimaatregelingssystemen in Brusselse gebouwen. Ook gasboilers en kleine verwarmingsketels zullen dan onder de regels vallen. Maar waarom verandert de reglementering? En wat zijn de belangrijkste veranderingen?

22

by Techlink

• februari 2019


De nieuwe regionale reglementering over energieprestatie van uw technische installaties – controles en vereisten komt er om verschillende redenen: omzetting van de Europese richtlijnen op het vlak van EPB en energie-efficiëntie, feedback van de betrokken sectoren, de noodzaak om de doelstellingen voor CO2-reducties te behalen, en rekening houden met de gasconversie op het Brussels grondgebied. Daarnaast is het ook de bedoeling om de regels te standaardiseren ten opzichte van andere gewesten en de eisen te harmoniseren.

DE EPB,

EEN DRIELEDIGE REGLEMENTERING  De energieprestatie van uw ­technische installaties – ­controles en vereisten  Bouwen en renoveren en daarbij rekening houden met de vereis­ ten inzake energieprestaties  Objectieve informatie over de energieprestatie van panden die te koop of te huur worden ­aangeboden

Op 1 januari 2019 werd de EPB-reglementering voor verwarming vervangen door de zogenaamde EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling. De wijzigingen zijn moeilijk samen te vatten in een paar zinnen. Meer volledige info vindt u op de site www. leefmilieu.brussels van Leefmilieu Brussel. Wij geven u alvast een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Meer technische installaties

Het EPB-besluit bundelt vanaf 1 januari 2019 de energieprestatie-eisen (EPB-­ eisen) voor de verwarmingssystemen, de waterverwarmingstoestellen en de klimaatregelingssystemen. Het besluit is namelijk van toepassing: • op de centrale verwarming, op collectieve en plaatselijke verwarmingssystemen. Dat is: op verwarmingssystemen met één of meerdere verwarmingsketels die werken op vloeibare (dus: mazout) of gasvormige brandstof en die gebruikmaken van water als warmte­ geleidend middel om hun warmte door te geven. De Europese Unie legde in haar energieprestatierichtlijn enkel regelmatige keuringen op voor cv-ketels met een vermogen van meer dan 20 kW, maar Brussel eist keuring voor alle toestellen vanaf 0 kW; • op gasboilers. Namelijk op: waterverwarmingstoestellen, met inbegrip van badverwarmers, die op gasvormige brandstof werken en die hun warmte rechtstreeks doorgeven aan het sanitair warm water, zonder intermediair warmtegeleidend fluïdum; en • op airco’s en koelinstallaties. Te weten: klimaatregelingssystemen met een effectief nominaal vermogen van meer dan 12 kW.

Voor eigenaars én vergunningshouders

Het nieuwe EPB-besluit zegt ook heel precies wíe de nieuwe eisen moet naleven: de eigenaar (ook als hij het gebouw niet zelf bewoont), de ‘houder’, of de ‘aangever’ (bv. Beheer, Syndicus) van de ››› installatie. februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

23


Wetgeving

››› Deze zijn zo mee verantwoordelijk voor

het naleven van de EPB-eisen: • als de installatie niet onderworpen is aan een milieuvergunning of voorafgaande aangifte; én • als de installatie wél aan zo’n vergunning of aangifte onderworpen is, maar er geen vergunning of aangifte is. Als er een milieuvergunning werd afgegeven voor het toestel, zal de houder van de milieuvergunning verantwoordelijk zijn voor de EPB-eisen. En als er een voorafgaande aangifte nodig was, ligt die verantwoordelijkheid bij de persoon die de voorafgaande aangifte heeft ingediend; dus bij de aangever. Wie de EPB-eisen niet naleeft, riskeert een administratieve boete tussen € 125 en € 25.000.

Periodieke controles bij warmte

Zo moet er een EPB-periodieke controle plaatsvinden: • bij de plaatsing of vervanging van een verwarming en/of waterverwarmingstoestel dat werkt op een gasvormige brandstof; • na elke interventie aan het verbrandingsgedeelte van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel en ook na de vervanging van een brander voor vloeibare brandstof; • ten minste om de 2 jaar voor verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen die werken op een gasvormige brandstof (voorheen om de drie jaar); en • ten minste om het jaar voor verwarmingsketels die werken op een vloeibare brandstof. Verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen die vóór 1 januari 2019 geplaatst werden, en die nog niet eerder onderworpen werden aan een perio­ dieke controle, moeten vóór 1 januari 2020 een eerste periodieke controle ondergaan. Voor de ketels en toestellen die al een EPB-controle ondergingen, wordt er gerekend vanaf de datum van hun laatste controle (als die controle ten

24

by Techlink

• februari 2019

minste correct gebeurde). Voor nieuwe verwarmingsketels wordt er geteld vanaf de datum van oplevering. De periodieke EPB-controle dient te ­gebeuren door een door Leefmilieu Brussel erkend professional: een EPB-verwarmingsketeltechnicus. Na afloop van de controle zal de technicus u een attest van periodieke EPB-controle overhandigen. Andere handelingen voorzien in de EPB-verwarmingsreglementering • Vervangt u uw oude verwarmingsketel of installeert u een nieuwe? Uw verwarmingssysteem moet een EPB-oplevering krijgen van een door het Hoofdstedelijk Gewest Brussel erkend EPB-verwarmingsadviseur (er­ kend professional) • Verwarmingssystemen van type 2 met minstens een verwarmingsketel van meer dan 100 kW of meerdere verwarmingsketels, dienen een vijfjaarlijkse EPB-verwarmings­diagnose te krijgen van een EPB-verwarmingsadviseur type 2 (erkend professional)

Controlehandelingen met betrekking tot klimaatregelingssystemen

De EPB-diagnose van een klimaatregelingssysteem is een controle van het klimaatregelingssysteem, uitgevoerd door een EPB-klimaatregelingsadviseur (Art. 3.1.1):

1

periodiek, met inachtneming van een maximumtermijn tussen twee opeenvolgende controles. Deze maximumtermijn hangt af van het effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingssysteem overeenkomstig de volgende tabel:

2

na de plaatsing van een nieuw klimaatregelingssysteem of na de wijziging van een bestaand klimaatregelingssysteem, als het effectief nominaal vermogen van het toegevoegde of vervangen gedeelte groter is dan of gelijk is aan 50% van het effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingssysteem na de werken. In dit geval wordt de EPB-diagnose ten laatste 6 maand na de ingebruikname uitgevoerd.

De EPB-diagnose (Art. 3.1.2) van een klimaatregelingssysteem omvat:

1 2

de evaluatie van de dimensionering van het klimaatregelingssysteem; de controle van de regelparameters zoals de temperatuurinstellingen en de bedrijfsuren;

3

de controle van de naleving van de EPB-eisen vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling, die van toepassing zijn op dit klimaatregelingssysteem;

4

de controle, op basis van een representatief staal van de uitrustingen waaruit dit systeem bestaat, van de uitvoering van het minimaal onderhoudsprogramma voor klimaatregelingssystemen zoals vastgelegd door de Minister krachtens artikel 3.2.1 van dit besluit;

5

het opstellen van aanbevelingen ter verbetering van het bestaande klimaatregelingssysteem, en desgevallend adviezen over de vervanging van koelinstallaties en over alternatieve overweegbare oplossingen;

6

de controle van de naleving van bepaalde uitbatingsvoorwaarden. ›››

EFFECTIEF NOMINAAL

MAXIMUMTERMIJN TUSSEN

­VERMOGEN VAN HET

TWEE CONTROLES

KLIMAATREGELINGS­SYSTEEM > 12 en 100 kW

15 jaar

> 100 kW

5 jaar


Actie BWT 2 x PACK AQA PERLA C OF 4 x PACK PERLA SILK KOPEN = 1 WEEKEND (17-18/8/2019) VOOR 1 PERSOON IN GRONINGEN STUUR UW AANKOOPFACTUREN NAAR MARKETING@BWT.BE.

Spaar voor ee n weekend op het circuit in Assen (NL)!

Foto worcflow

De deelnemers van het loyaliteitsprogramma van BWT krijgen bij elke aankoop van een huishoudelijke BWT-waterontharder of -kalkneutralisator sowieso een geschenkbudget waarmee u spaart voor de mooiste cadeaus. In 2019 doen we daar met deze actie nog een extra voordeel bovenop… BWT sponsort namelijk bovenstaande racewagen die op waterstof kan rijden dankzij o.a. de membraantechnologie van BWT. U kan deze racewagen in primeur bewonderen op onze Batibouwstand (7.304). Wil u hem live zien racen en genieten van een zomers weekend in Groningen (17-18/8/2019), koop dan in de eerste 6 maanden van 2019 2 packs AQA Perla C- of 4 packs AQA Perla Silk-waterontharders aan en stuur uw aankoopfacturen in via marketing@bwt.be. Ontdek alle voordelen van het vip-programma van BWT op www.bwt.be.

bwt.be

B W T- WAT E R O N T H A R D E R S


Wetgeving

WAT MET VLAANDEREN EN WALLONIË? VLAANDEREN

WALLONIË

2019 is een rustpunt voor de energieprestatie-eisen. Ze blijven nagenoeg ongewijzigd voor bouwaanvragen en meldingen die in dat jaar gedaan worden. Voor nieuwbouwwoningen blijft het maximale S-peil dus S31 en het maximale E-peil E40, beide per wooneenheid. De voornaamste wijziging vanaf 2019 is het minimumaandeel hernieuwbare energie voor niet-residentiële gebouwen. Dat moet minstens 20 kWh/m² zijn voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019. Voor bouwaanvragen in 2018 was dat 15kWh/m².

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2019 wordt het EPB-peil in Wallonië op een andere manier berekend. Er wordt beter rekening gehouden met fotovoltaïsche zonnepanelen. Daarnaast wordt het risico op oververhitting anders geëvalueerd. De Waalse EcoDesignregelgeving wordt op meer verwarmingstechnieken van toepassing. Concreet betekent dit dat meer technieken een bepaalde energieefficiëntie zullen moeten halen.

››› De controle van de naleving van de

EPB-eisen houdt rekening met de afwijkingen die Leefmilieu Brussel ­ heeft toegekend, overeenkomstig de procedure voorzien in hoofdstuk 5 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling. Na de EPB-diagnose van het klimaatregelingssysteem stelt de EPB-klimaatregelingsadviseur een EPB-diagnoseverslag op, waarbij hij gebruik maakt van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt (Art. 3.1.3). Minimaal onderhoudsprogramma voor klimaatregelingssystemen (Art. 3.2.1):

1

Het onderhoud van de uitrusting van klimaatregelingssystemen gebeurt in overeenstemming met het minimaal onderhoudsprogramma dat is vastgelegd door de Minister.

26

by Techlink

• februari 2019

2

Het onderhoud wordt uitgevoerd door een persoon of onder toezicht van een persoon, die beschikt over een bekwaamheidsattest behaald na een opleiding betreffende het minimaal onderhoudsprogramma en de inhoud van het logboek, die erkend werd door Leefmilieu Brussel krachtens de bepalingen van afdeling 2 van hoofdstuk 6 van dit besluit.

3

Na het onderhoud wordt een onder­ houdsverslag opgesteld waarin de naam van de persoon bedoeld in paragraaf 2 vermeld wordt, desgevallend door gebruik te maken van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt.

Er wordt een kopie van het onderhoudsverslag bij het logboek van het klimaatregelingssysteem gevoegd.

Als exploitant bent u verantwoordelijk voor uw koelinstallatie: doe een beroep op een geregistreerd koeltechnisch bedrijf voor alles wat de behandeling van gereglementeerde vloeistoffen betreft (HFK’s, HCFK’s): voor de behandeling van natuurlijke vloeistoffen is het niet verplicht om een beroep te doen op een koeltechnisch bedrijf. Alleen een bevoegd koeltechnicus mag materiaal installeren dat gefluoreerde broeikasgassen of de ozonlaag afbrekende stoffen kan bevatten.

VRAGEN OVER EPB-KLIMAATREGELING? Bent u een erkende EPB-professional? Dan kan u een beroep doen op de helpdesk ‘EPB-klimaatregeling’. Heb je verder nog vragen dan kan u contact opnemen met onze technical ­advisor Georges Gronsfeld: georges.gronsfeld@techlink.be


OM U TE VERWARMEN ZIJN ER ORIGINELE COMBINATIES…

EN IS ER DE PERFECTE COMBINATIE.

Mazoutketel

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw klanten. U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich perfect combineren met hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem gaat daardoor maximaal renderen. Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties aanbiedt, helpt u hen de beste keuze te maken met respect voor de natuur én hun budget. Meer info op pro.informazout.be

Thermisch zonnepaneel

Warm voor de toekomst


Dossier

Asbest verwijderen als installateur Denkt u eraan om asbesthoudende materialen te verwijderen? Dan is het belangrijk om te weten dat je niet zomaar asbest mag verwijderen, tenzij onder bepaalde voorwaarden. Een stevige basiskennis hierover is voor elke installateur bijzonder nuttig. Heat+ helpt u met dit artikel graag op weg.

Je vindt asbest dus overal: rond leidingen, in de isolatie van radiatoren en verwarmingsketels, in de isolatie van oude circulatiepompen, achter thermostaten, etc. Dirk Peytier, ondervoorzitter van Techlink, licht toe: “Recent nog moesten we een stookplaats asbestvrij maken voor we twee ketels konden vervangen. Dat heeft ons drie maanden vertraging gekost. Maar asbest is geen spelletje. We doen al het mogelijke om te achterhalen of dit gevaarlijke spul voorkomt in ruimten waar we werken.”

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Er is een belangrijk verschil in de verschillende asbesttoepassingen. Deze kunnen hechtgebonden of losgebonden zijn. In het KB 16/03/2006 (nu codex boek VI titel 3) kan men het verschil tussen beide vormen terugvinden. • Hechtgebonden vorm: hier zitten de asbestvezels vast in de structuur van de materialen. Ze kunnen niet vrij komen, tenzij wanneer de materialen worden gebroken of beschadigd. Enkele voorbeelden: asbestcement, asbesthoudende vloertegels en vloerbekledingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten en asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm, etc. • Losgebonden vorm: tijdens het verwijderen ervan komen altijd asbest­ vezels vrij.

28

by Techlink

• februari 2019


Enkele voorbeelden: dichtingskoorden en textiel, muurpleister, kalkisolatie CV-leidingen, kartondichtingen, vinylzeil met kartononderlaag, type Pical platen, gips isolatie en/of karton rond leidingen, etc. Tussencategorie: Vlaams begrip • Semi-hechtgebonden vorm: in oorsprong hechtgebonden asbesttoepassingen waarvan door veroudering, verwering of beschadiging (vooral dakbedekkingen en gevelbekledingen) het bindmiddel in slechte staat is en de asbestvezels dus minder bindt. Uit grondige visuele inspectie en risico-evaluatie blijkt een risico op vrijgave van asbestvezels. Als installateur krijg je te maken met alle vormen. Alleen een erkend asbestverwijderaar mag materialen met losgebonden asbest verwijderen. Materialen met hechtgebonden asbest kun je zelf en op een meer eenvoudige manier opruimen na het volgen van een opleiding.

Wanneer eenvoudige handelingen?

Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezel per cm³ niet wordt overschreden. Het is bij deze methode dan wel verplicht dat de werknemers van de firma een basisopleiding van 8 uur moeten volgen en een jaarlijkse bijscholing van 8 uur om deze werken te kunnen doen. Er is geen aparte erkenning voor de firma vereist. De techniek van eenvoudige handelingen wordt uitsluitend toegepast in volgende gevallen: • Hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;

• Hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand; • Asbesthoudende dichtingen of pakkingen; • Asbesthoudende koorden en geweven materialen; • Asbesthoudende remvoeringen en ana­ loge materialen; • Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen.

›››

HOE INFORMEERT U NAAR EEN MOGELIJK GEVAAR VAN ASBEST BIJ UW OPDRACHTGEVER? Aangezien asbest ook in onze sector een probleem kan zijn, werd hiernaar gepeild in onze grootschalige enquête (zie pagina 6). Uit de resultaten van ons marktonderzoek bleek dat een grote meerderheid van HVAC-installateurs mondeling informeert bij hun opdrachtgever of er asbest aanwezig is.

19,40% 10,45% 10,45% 21%

55,22%

13%

4,48% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

In mijn contracten staat asbest opgenomen. Dit moeten ze tekenen alvorens ik begin. Ik wacht tot de opdrachtgever er zelf iets over zegt. Ik vraag nooit of er asbest aanwezig is. Ik informeer mondeling of er asbest aanwezig is. Andere

februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

29


Dossier

2 Dan ben je verplicht om in een register HEB JE ZELF ARBEIDERS IN DIENST?

bij te houden wanneer elke arbeider is blootgesteld aan asbest. Dat geldt trouwens ook voor jezelf.

3

ARBEIDERS MOETEN GEREGELD EEN GEZONDHEIDSONDERZOEK ONDERGAAN:

een keer bij aanwerving en nadien jaarlijks. Deze verplichting geldt niet voor wie werkt als zelfstandige. Meld aan de externe dienst dat je werknemers asbestverwijderingswerken doen.

4 bijvoorbeeld over welke delen van de inARBEIDERS MOETEN OPGELEID EN GEÏNFORMEERD WORDEN

stallatie asbest bevatten.

5 vuistregels

1

VERMOED JE DAT DE MATERIALEN DIE JE MOET BEWERKEN ASBEST BEVATTEN?

Als werkgever ben je verplicht om alle asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen (staalname, inventaris) voor de werken aanvangen. Neem dan eerst een staal en laat het onderzoeken in een erkend labo. De contactgegevens van deze labo’s vind je terug op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Er moet steeds een risicoanalyse worden gemaakt. Hierin staat: planning van de meting(en), preventiemaatregelen en inventaris. Voor de werken aanvangen moet ook een plan van aanpak opgesteld worden waarin de verwijderingsmethode, de luchtmetingen, de aantal blootgestelden en de gegevens van de werf in staan vermeld.

2

DRAAG BIJ HET NEMEN VAN EEN STAAL ALTIJD DE NODIGE BESCHERMINGSMIDDELEN:

wegwerpoverall, FFP3-mondmasker, weg­ werphandschoenen, veiligheidsbril en – schoenen (afwasbaar). Vergeet ritssluitingen en schoenveters niet af te tapen. Na gebruik dien je deze beschermingsmiddelen te deponeren in een afgesloten zak met een asbestetiket er op.

30

by Techlink

• februari 2019

3

ZORG ERVOOR DAT JE OP DE WERKPLAATS MINSTENS JE HANDEN EN JE GEZICHT KUNT WASSEN.

4

PROBEER ASBESTHOUDENDE MATERIALEN NIET TE BREKEN OF TE BESCHADIGEN.

Kan dat niet, bijvoorbeeld bij gespoten asbest of asbesthoudende gipslagen rond leidingen? Dan moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderaar.

5

AFDICHTINGEN VAN KETELS EN DORPELS WAAROP RADIATOREN GEPLAATST ZIJN, MAG JE VERWIJDEREN MET EENVOUDIGE HANDELINGEN.

Je moet hierbij wel alle wettelijke maatregelen toepassen: melden, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, de asbesthoudende materialen verpakken, etc.

Niet vergeten!

1

GA JE ASBESTHOUDENDE MATERIALEN VERWIJDEREN, OOK MET BEHULP VAN EENVOUDIGE HANDELINGEN?

Dan moet je dat vooraf melden bij de regionale afdeling van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk. De contactadressen vind je op de website www.werk.belgie.be.

5 aan de preventieadviseur of aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van VRAAG ADVIES

je externe preventiedienst.

Sensibilisering

Constructiv (dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector) en Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) lanceerden in samenwerking met de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een nieuwe campagne: ‘Wees alert voor asbest’. Alle info is te vinden op www.alertvoorasbest.be. Constructiv en Fedris willen dan ook met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne twee zaken bereiken. Enerzijds willen ze met de campagne mensen bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. En anderzijds willen ze aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn op voorwaarde dat er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen. Daarnaast is er ook een documenten website waar alle toolboxen en dossiers rond asbest terug te vinden zijn: www. buildingyourlearning.be. Techlink organiseert dit jaar, in samenwerking met Constructiv, provinciale infosessies verspreid over heel België. Deze sessies zijn bedoeld voor installateurs. Meer informatie volgt nog.


NIEUW

TAU UNI T

M O N O B L O C C O ND E N S E R E ND E GASKE T EL KL ASSE A

ERP RE ADY

KL ASSE 6

É

MONOBLOC CONDENSERENDE GASKE T EL KL ASSE A COMPAC T ONT WERP ME T GRO T E WAT ERINHOUD EN W A R M T E S T R AT I F I C AT I E .

HE T K L O P P E N D H A R T Warmtewisselaar volledig uit roest vrij staal met twee terugloopaansluitingen Geen teruglooptemperatuur-, noch debietbeperkingen.

H O O G R E N D E ME N T Het ontwerp van de verbrandingskamer en modulerende premixbrander (1:10) laat zeer lage geluids- en verontreinigende emissies toe (klasse 6 NOx volgens EN 15502).

E L E K T R O N I S C HE BEDIENING Cascade logica managing/ depending geïntegreerd in elke ketel. Besturing tot 16 kringen. Beheer van weekprogramma’s. Afstandsbediening via 0-10 V ingang, Modbus, Opentherm ® of On/Of f

I N S T A L L AT I E F L E X IB E L Gepatenteerde warmtewisselaar me t g r o t e wa t er inhoud, volledig ver vaardigd uit hoog waardig roest vrijst aal

BE T ROUWBA AR De gladde rookgaskanalen en het uniek tegenstroom principe vereenvoudigen de evacuatie van het condensatie water.

Meer info ? RIELLO N.V. - Waverstraat 15 - 9310 Moorsel - 053/769 030 - w w w.riello.be

7 modellen van 35 tot 190 kW. Open of gesloten verbrandingskamer. Uitgebreid assor timent toebehoren. Gemakkelijk toegang tot alle componenten. Compacte vloerafmetingen. Rookgasuitgang bovenaan of achteraan de ketel.


GENERAL D

KRIS VAN D

Techlink vzw J Chantraineplantsoen 1, 3070 Kortenberg T. +32 2 896 96 10 • info@techlink.be BE 0682.796.163

kris.vandingene

maakt deel uit van:

COMMERCIA

JAN LH

jan.lhoest@

TEAMLEADER TECHNICAL ADVISORS Technologie, innovatie, normalisatie, certificatie kris.vandingenen@techlink.be

TECHNICAL ADVISORS

∙ Elektrotechniek (aan te werven) ∙ HVAC & Sanitair georges.gronsfeld@techlink.be

∙ Energy transition

jozefien.vanbecelaere@ode.be david.germani@techlink.be

∙ Project Manager lenn.coussement@techlink.be

32

by Techlink

• februari 2019

TEAMLEADER ST Studied sociaal, econom fiscaal

willy.pauwel

ADVI

lucine.albertian

In samen met de studie de Confede


DIRECTOR

DINGENEN

en@techlink.be

OFFICE MANAGER magali.mannaerts@techlink.be

AL DIRECTOR

HOËST

@techlink.be

TUDY DEPARTMENT diensten, misch, juridisch, l, CAO

TEAMLEADER ACCOUNT MANAGERS & COMMUNICATION Business development, Mar&Com, ledenzaken

ls@techlink.be

jan.lhoest@techlink.be

ISOR

ACCOUNT MANAGERS

n@techlink.be

∙ Vlaanderen - Brussel sandra.mertens@techlink.be

nwerking ediensten van eratie Bouw

23,6 % ∙ Wallonië - Brussel deze evolutie

rudo.bonni@techlink.be is positief

COMMUNICATION Communication & Events Officer sofie.lapiere@techlink.be Redacteur dirk.dewolf@confederatiebouw.be

februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

33


Event

Aedificas Foundation beloont bouwbedrijven met een warm hart Op woensdagnamiddag 12 december 2018 heeft Aedificas Foundation voor de zesde keer haar jaarlijkse Awards uitgereikt. De Stichting is een initiatief van de Confederatie Bouw en wil bouwbedrijven aanzetten tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door het ondersteunen van wie het minder goed heeft in onze samenleving. Vier projecten vielen in de prijzen en helpen jongeren die het om de ene of andere reden moeilijk hebben.

34

by Techlink

• februari 2019


Aedificas Foundation Awards beloonde in 2018 vooral bouwbedrijven die samen met non-profitorganisaties kwetsbare groepen re-integreren in de maatschappij. De klemtoon ligt op sociale inclusie door betere opvang, huisvesting, vorming van kansengroepen. ‘De bouwsector wordt vaak omschreven als een ruwe en harde sector, maar toch bouwen heel wat bouwbedrijven niet enkel woningen en gebouwen, ze bouwen ook mee aan de toekomst van mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving’, legt Robert de M ­ ûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw uit. Ze doen met andere woorden aan MVO, een nog steeds wat moeilijk begrip dat eigenlijk inhoudt dat bedrijven zich sociaal engageren.

MVO

De Confederatie Bouw heeft als één van de enige beroepsorganisaties in ons land een Stichting van openbaar nut opgericht ter promotie van dit MVO-beleid. ‘Kleine, middelgrote en grote bouwbedrijven zijn bezig met MVO. Zij bouwen voor, met, en bij mensen. De bouw staat middenin de maatschappij. Wij hebben iets unieks: wij bouwen aan het welzijn van ons allemaal’, aldus Jacques Demeester, Voorzitter van de Aedificas Stichting. ‘MVO is géén “toestand” of “momentopname” maar wel een cultuur’, zegt Robert de Mûelenaere. Het gaat om een bewust beleid dat de 3 P’s centraal zet in de dagelijkse bedrijfsvoering: Profit, Planet en People.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is géén “toestand” of “momentopname” maar wel een cultuur.

.

ROBERT DE ­MÛELENAERE

AEDIFICAS FOUNDATION Voor meer informatie over de stichting Aedificas Foundation en haar Awards kan u contact opnemen met mevrouw Véronique Vanderbruggen, Directeur Public Relations; veronique.vanderbruggen@ confederationconstruction.be of via 02 54 55 626 0477 36 09 44

Criteria

De jury (met Voorzitter Pieter ­Timmermans, Gedelegeerd bestuurder VBO) heeft enkele doelstellingen en evaluatiecriteria opgesteld om de projecten te beoordelen. Sociaal innovatief en verantwoordelijk ondernemen met een belangeloos en vrijwillig engagement gedragen door héél het bedrijf is één van de criteria. Ook werd er gekeken naar de manier waarop MVO een essentieel deel is van de bedrijfscultuur. Samenwerkingen op lange termijn die groeien en groeipotentieel hebben. Maatschappelijke integratie van kansengroepen, van zwakkeren die buiten de normale opvangnetten vallen. Competentiemecenaat eerder dan financiële sponsoring of donaties. Projecten in België voor betere vorming en of huisvesting in de breedste zin van het woord voor onze ‘minder kansrijke’ medeburgers.

Vier winnaars

Tijdens de Awards werden vier uiteenlopende projecten beloond die aantonen dat bouwbedrijven niet enkel hun maatschappelijke rol kennen maar ook dagdagelijks opnemen en zo concreet bouwen aan een betere en warme samenleving. ‘Zo kunnen de Awards 2018 een ambassadeursrol spelen voor Aedificas in haar streven naar het promoten van het MVO-beleid binnen de bouwbedrijven’, zegt Pieter Timmermans. Het gaat om volgende projecten: • DURABRIK (uit Drongen) heeft vzw Toontjeshuis opgericht om inclusieve woonprojecten te ontwikkelen voor jongvolwassenen met een zorgbehoefte, zodat zij er levenslang kunnen wonen. • Medewerkers van RENOTEC (uit Geel) helpen vzw De Waaiburg voor bijzondere jeugdzorg, onder meer bij het aanleggen van de tuin en het buitenterras. • BESIX (uit Sint-Lambrechts Woluwe) ondersteunt vzw TADA (ToekomstATELIERdel’avenir), een zaterdagschool voor kwetsbare tieners. ››› februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

35


Event

Yoran Overdulve van ons lidbedrijf AELECTRICS en Sonja Ramboer van vzw Liaan namen hun prijs in ontvangst.

Robert de Mûelenaere

›››

Medewerkers van BESIX geven er vrijwillig bijlessen zodat de onontgonnen talenten van die tieners ontwikkeld kunnen worden. Verder verleent het bouwbedrijf ook financiële steun aan dit project. • AELECTRICS (uit Eke-Nazareth), lidbedrijf van Techlink, helpt vzw Liaan, die hulp biedt aan kwetsbare jongeren, meestal kinderen geplaatst in opdracht van de jeugdrechter. Het bouwbedrijf zorgt voor financiële ondersteuning en biedt hulp bij de verbouwing van het bestaand gebouw

36

by Techlink

• februari 2019

en het optrekken van een nieuw gebouw. (Zie ook p. 39) De vier Awards gaan dus naar de samenwerking tussen een bouwbedrijf en een non-profit organisatie die elk € 5000 zullen ontvangen. Dit bedrag moet worden aangewend voor de verdere uitbouw en werking van de Awardwinnende vzw. Ook de andere 11 ingediende projecten verdienen natuurlijk uw erkenning waaronder het project van lidbedrijf VDB TECH (uit Ieper). Stephen Hiergens, zaakvoerder, verduidelijkt: ‘Wij proberen oog te hebben

voor onze maatschappelijke plicht. Dit betekent voor ons kansen geven aan minder evidente profielen. De keuze voor jongere met een vorm van autisme, werd heel bewust genomen. We wensten deze persoon in kwestie een kans te geven om in het normale arbeidscircuit mee te kunnen en die heeft hij met de twee handen genomen. Ook deze zomer gaven wij een kans aan een jongere met het vluchtelingenstatuut. Deze jongen slaagde erin om zich op een paar weken tijd te bewijzen tegenover zijn collega’s en onszelf. Voor ons twee uitstekende voorbeelden dat dit de moeite loont!’


Heeft uw klant geen aardgas?

Propaangas van Antargaz vormt de oplossing!

De ondergrondse tank van Antargaz is bijna onzichtbaar

Onze bovengrondse tank is in een mum van een tijd geĂŻnstalleerd

Laat uw klanten genieten van alle comfort van gas dankzij propaangas Meer info rond propaangas? Ga naar www.antargaz.be of contacteer ons op installateur.service@antargaz.com of 02 246 00 65. Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.antargaz.be/nl/installateurs

Stap binnen in de

Smart World van Testo Bezoek onze stand en ontdek onze promoties:

hal 12, stand 12-212 www.testo.com/nl-BE/batibouw

testo februari.indd 1

23/01/2019 17:46:44

februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

37


Meer informatie op www.wilo.be

Wilo-Varios PICO: de meest veelzijdige vervangingspomp aller tijden Met de Wilo-Varios PICO beschikt u over de meest veelzijdige oplossing, ongeacht of u een geïntegreerde of een vrijstaande verwarmingspomp (voor één- en tweegezinswoningen) wilt vervangen. Dankzij de compacte constructie, het overnemen van voorinstellingen van de oude pomp met behulp van de synchronisatie-functie en de “groene-knop-technologie” zijn de installatie, inbedrijfname en bediening bijzonder comfortabel.

Wilo-Varios-PICO ƒ De meest compatibele vervangoplossing voor alle toepassingen dankzij de compacte constructie, nieuwe regelingstypen zoals iPWM en de nieuwe synchronisatie-functie ƒ Maximaal bedieningscomfort dankzij de LED-display en de „groene-knop-technologie“ met een druktoets voor regelbedrijf en een druktoets voor standaard pompkarakteristieken ƒ Eenvoudige installatie dankzij de aanpasbare elektrische aansluitingen (Molex en Wilo-connector) en onderhoudsfuncties zoals ontluchting ƒ Zeer hoge bedrijfs- en bedieningsveiligheid dankzij beproefde technologie


Lid in de kijker

Winnende laureaat AELECTRICS AELECTRICS had de eer om op 12 december één van de vier Aedificas Foundation Awards in ontvangst te nemen voor het werk dat ze doen om vzw Jeugdzorg Liaan te ondersteunen. Zie ook pagina 34. Kort voor het bouwverlof van 2018 werd door André Overdulve aan zijn team gevraagd of er interesse was om enkele goed doelen te ondersteunen in het kader van “De Warmste Week”. André vond het zeer belangrijk dat zijn team de goede doelen kon kiezen, iets waarmee zijzelf in aanraking waren gekomen in hun omgeving of een organisatie die hen nauw aan het hart lag. ‘Uit deze navraag zijn dan de twee einddoelen naar voor gekomen. In het kader van “De Warmste Week” hebben we onze Halloweentocht en kerstmarkt georganiseerd’, aldus Yoran Overdulve, Chief Sales Officer. AELECTRICS nam dus met twee projecten deel aan de Aedificas Foundation Awards die ze een warm hart toedragen. Project Zonnehoeve Living, biedt bege-

leiding en ondersteuning op vlak van wonen en dagbesteding aan volwassenen met een beperking en/of mentale handicap. ‘Zonnehoeve werd voorgesteld door één van onze hoofdtechniekers, zijn vrouw is daar tewerkgesteld.

In het kader van “De Warmste Week” hebben we onze Halloweentocht en kerstmarkt georganiseerd.

.

YORAN OVERDULVE

Via deze weg wist hij ons te vertellen wat de Zonnehoeve allemaal doet voor hun cliënten.’, gaat Yoran verder. AELECTRICS zet zich via allerlei activiteiten in voor dit goede doel via fundraising om de huisvesting en accommodatie te verbeteren van de patiënten. ‘Door een aantal mensen die betrokken zijn in het sociale leven van Eke-Nazareth werd vzw Jeugdzorg onder André zijn aandacht gebracht’, aldus Yoran (die het winnende project uitgevoerd heeft). Afdeling de Liaan staat in voor kinderen tussen 3 en 18 jaar die door omstandigheden nood hebben aan begeleiding in hun thuis situatie. Vaak zijn deze kinderen het slachtoffer van ongelukkige omstandigheden waar zij geen enkele grip op hebben. AELECTRICS kan dankzij de Aedificas Foun ››› februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

39


Lid in de kijker

››› dation nog eens € 5000 toevoegen bo-

venop hun inspanningen, persoonlijke inzet en betrokkenheid, om hen financieel te steunen.

20 jaar

Electro Service Andre werd opgericht door André Overdulve, op 1 januari 1999 zijn ze gestart als electro-technisch installatiebedrijf in Wortegem-Petegem. Door de sterke groei en goede resu­ltaten, zijn ze op 22 mei 2001 overgestapt naar een vennootschap als BVBA. Reeds vanaf het begin staan ze gekend om hun kwaliteit, service en deskundig advies. Doordat ze in Wortegem uit hun voegen barstten, en terplaatse uitbreiden niet tot de mogelijkheden behoorde, zijn ze na een lange zoektocht op 21 december 2016 verhuisd naar een nieuwbouw in Eke-Nazareth. Door deze centraal gelegen locatie kunnen ze hun klanten een nog betere en snellere service bieden. Zo’n 350 vrienden, familieleden, klanten, leveranciers en zakenrelaties vierden op vrijdagavond 8 juni 2018 het twintigjarig bestaan van Electro Service Andre. Die avond werd ook de nieuwe naam en het nieuwe logo voorgesteld namelijk: AELECTRICS. ‘Met het twintigjarig bestaan, de recente verhuis naar het industrieterrein in Eke-Nazareth en mijn zoon Yoran die in de zaak is gestapt, was dit een ideaal moment om de firma een make-over te geven.’, legt André Overdulve uit.

Persoonlijke aanpak

‘Klanten appreciëren onze persoonlijke aanpak en vinden het belangrijk dat wij actief meedenken, zodat hun oplossingen ook betaalbaar blijven. We maken werk van een hoge servicegraad. Ook onze ruime ervaring is een pluspunt, al blijven we daar niet op teren: onze mensen volgen regelmatig opleidingen over nieuwe technieken en materialen. Onderwijs en de vorming van nieuwe vakmannen is belangrijk voor André Overdulve. Ik investeer heel wat tijd in scholen door het geven van praktijkgerichte input en in de jury te zetelen van verschillende technische scholen. Jonge­ren zijn hier altijd welkom om stages te lopen.’

40

by Techlink

• februari 2019

OVER AELECTRICS : AELECTRICS is een multidisciplinaire onderneming, gestoeld op familiale basis en bestaat ruim 20 jaar. Het bedrijf uit Eke-Nazareth biedt oplossingen voor data- en energie-obstakels en is actief in elektriciteit, datanetwerken, beveiliging en gebouwenbeheersystemen. Er werken gemiddeld tussen de 15 à 20 mensen. Als we zaakvoerder André Overdulve en tevens voorzitter van Techlink Oost-Vlaanderen vragen op welk project hij het meest trots

is, haalt hij twee projecten aan: 1) Tertiaire: De restauratie van het Sint Baafshuis te Gent en 2) Industrieel: RPC Promens te EkeNazareth. ‘Dit type werken kan niet met elkaar worden vergeleken. Het zijn beide projecten met een extreem hoge moeilijkheidsgraad waarbij we in duidelijk overleg met de bouwheer een mooi concept hebben mogen uitwerken. En in beide gevallen heeft dit tot een schitterend eindresultaat geleid’, zegt hij.


BOUW UW VERZEKERINGSPAKKET, À LA CARTE…

Build-Safe: exclusief voor de bouwprofessional Zelfstandige of kleine bouwondernemer (max. 5 personeelsleden, bedrijfsleider incl.)? Dan is Build-Safe er voor u! U kunt dit flexibele verzekeringspakket zelf samenstellen, zo is het steeds op maat van uw onderneming. Daarbovenop kunt u 10% besparen op uw verzekeringspremies! En uw bedrijf en uzelf zijn optimaal beschermd.

Korting

-10%

*

VOOR EEN OPTIMALE EN VOORDELIGE BESCHERMING!

Vraag uw kortingsbon op www.build-safe.be

Vragen? Contacteer ons Info-Center: 0800/14.200

* Reglement op www.build-safe.be Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel. www.federale.be. Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel BTW BE 0403.257.506

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Buildsafe 186 x 128.indd 1

22/10/2018 08:32:34

NIEUWE COMPACTE LUCHTAFSCHEIDER DISCALSLIM® De meest compacte luchtafscheider op de markt!

Serie 551 - DISCALSLIM® Compacte kunststof luchtafscheider • Constante luchtafscheiding voor een optimale werking van de cv-installatie • Verwijdert grote hoeveelheden lucht zonder handmatig ingrijpen • Universele installatie mogelijk: horizontaal en verticaal • Uitzonderlijk laag drukverlies • Speciaal veiligheidskapje voorkomt lekkage en bijgevolg eventuele schade

www.caleffi.com

Caleffi_discalslim_185x130_BeNl_Heatplus.indd 1

14/03/18 16:55


Interview

Kris Van Dingenen volgt Willy Pauwels op als Algemeen Directeur Techlink WILLY PAUWELS

Wat hierna?

In volgend interview laat Willy (60 jaar) zijn licht schijnen op het verleden, heden en toekomst:

Tijdens je carrière van 35 jaar bij Fedelec en nu Techlink heb je de sector enorm zien veranderen? Hoe kijk je naar deze veranderingen?

Het klopt dat onze sector in volle beweging is. Klanten verwachten dat de technische installaties voldoen aan hun verwachtingen op het vlak van comfort, rationeel energiegebruik en veiligheid. De verschillende technieken moeten op elkaar afgestemd worden. Vandaag streeft men dan ook meer en meer naar een integratie waarbij elektriciteit, verwarming, sanitair en ventilatie allemaal centraal aangestuurd worden. Als federatie ondernemen we ook acties om beleidsmakers te overtuigen van de noodzaak om de opleidingsmethodieken te herzien. Er is namelijk een groot gebrek aan geschoold personeel om al die nieuwe technieken correct uit te voeren. Ook qua organisatie is er een en ander gewijzigd. Fedelec was één van de kleinere organisatie’s (ongeveer 450 leden) binnen Confederatie Bouw met een beperkt werkingsbudget (pakweg 2 personeelsleden) die is uitgegroeid naar een fusie­federatie met zo’n 3000 leden en 14  mede­werkers. Maar wat leden van een beroepsfederatie verwachten, is in essentie hetzelfde gebleven, namelijk een efficiënte dienstverlening en lokale netwerking. We hebben verschillende gespecialiseerde medewerkers in dienst die elk op hun terrein experten zijn. Bovendien maken we deel uit van een groter geheel, de Confederatie Bouw, die over een zeer uitgebreide studiedienst beschikt. Hierdoor kunnen

42

by Techlink

• februari 2019

we onze leden op een gerichte manier adviseren zodat zij op de hoogte zijn van de meest recente reglementeringen en zich geen kopzorgen hoeven te maken of ze ja dan neen in orde zijn met de recentste richtlijnen. Netwerken blijft nog altijd een behoefte van de leden. Het is een ideale manier om in een informele sfeer van gedachten te kunnen wisselen en zelfs zaken te kunnen doen. Hoe blik je terug op jouw carrière? Wat is je het meest bijgebleven?

Als algemeen directeur zorg je voor een goede en open sfeer binnen je team of organisatie. Maak afspraken met elkaar, praat over verschillen, kwetsbaarheden en emoties. Ik ben trots op de goede verstandhouding binnen ­Techlink. In het kader van een strategisch plan om de technische installatiebedrijven te verenigen in één grote federatie, heb ik 5 jaar geleden besloten, in samenspraak met de Raad van Bestuur, om een opvolger te zoeken. Ik kwam uit bij Kris Van Dingenen die ik al kende sinds 1996 bij het Vlaams Elektro Innovatiecentrum (VEI), ondertussen Volta. De overgang is prima verlopen wat ik enkel maar kan toejuichen.

Ik blijf nog zo’n 2,5 jaar werkzaam binnen Techlink waarbij ik nog specifieke zaken zal opvolgen zoals de paritaire comités, het Fonds voor bestaanszekerheid, vorming en opleiding. Kris kan gedurende deze periode nog steeds op mij rekenen.


Sinds 1 januari 2019 is Kris Van Dingenen (44 jaar) de nieuwe algemeen directeur van Techlink. Kris is een bruggenbouwer, een verbinder, die graag samen met de provinciale afdelingen, beroepsspecifieke sectorraden, werkgroepen en de koepelorganisatie Confederatie Bouw aan een toekomstbestendige vereniging wil bouwen. Wat volgt is een kennismakingsgesprek met de betrokken actoren.

KRIS VAN DINGENEN Kris Van Dingenen studeerde in 1996 af als ingenieur elektrotechniek aan de Katholieke Hogeschool Kempen en heeft enkele jaren later nog een ‘post graduate business administration’ aan de KU Leuven behaald. Zijn verdere loopbaan is te raadplegen op zijn LinkedIn profiel. In volgend interview worden een aantal vragen gesteld om Kris beter te leren kennen:

Wat vind jij belangrijk dat mensen over jou weten?

“Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ik veel belang hecht aan een open communicatie”. Ik ga ook graag met mensen in gesprek. Men kan mij omschrijven als een bruggenbouwer, een verbinder die de consensus zoekt in een discussie. Ik voel spanningen goed aan en weet partijen in harmonie bij elkaar te brengen om strategische beslissingen te nemen. Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten als algemeen directeur? Hoe moet Techlink zich in de komende jaren positioneren?

Ik heb de kans gehad om mee de basis te leggen van onze fusiefederatie. Die is goed en dat moet uiteraard zo blijven. De ontwikkelingen in de buitenwereld gaan snel en het is belangrijk daar goed naar te blijven kijken en deze te volgen. Het is essentieel dat we toekomstbestendig zijn, we mogen niet stil blijven staan. Er komen nieuwe thema’s naar ons toe vanuit de overheid, vanuit de samenleving, vanuit onszelf.

Net zoals in het verleden, willen we dicht bij onze installateurs staan en dit in de eerste plaats via onze regionale werking. Vandaar dat de contactmomenten met hen onze focus blijven. Maar daarnaast willen we nog meer pro-actief optreden op het vlak van nieuwe regelgeving. Hiermee bedoel ik: nog sneller op de bal spelen wanneer er nieuwe reglementeringen staan aan te komen. Hoe sneller we de impact ervan kunnen evalueren, hoe beter we kunnen anticiperen en hoe efficiënter we veranderingen kunnen implementeren. Dit lobbywerk is geen gemakkelijke taak, zoveel is zeker. Maar het wordt in ieder geval een uitdaging die we als federatie willen en zullen aangaan. De verdere uitvoering van het strategisch plan dat geleid heeft tot de fusie van Fedelec met ICS is mijn topprioriteit. De fusie heeft ook een (inhoudelijke) meerwaarde voor onze leden en vanaf 2019 kunnen we dat ook laten zien. Enerzijds kunnen we ons nu meer toeleggen op specifieke thema’s (bv. BIM voor de installatiebedrijven) waardoor de dienstverlening aan de leden meer uitgebreid wordt. Anderzijds hebben we nu ruimte om onze communicatie en ons commercieel beleid professioneler aan te pakken. Collega Jan Lhoëst, Commercial Director, is hiervoor verantwoordelijk en staat ook in voor de ledenwerking. We hebben meer tijd om naar hen te luisteren en om op

te sporen wat hun noden zijn. Zelf ben ik tevreden dat we de technische onderwerpen nu efficiënter kunnen aanpakken. Tenslotte staat Techlink nog open voor een verdere verruiming in de toekomst. Door een verhoging van de representativiteit zullen we nog meer voor onze leden kunnen realiseren. Wat is in je werk je grootste passie?

Ik word blij als ik samen met anderen een resultaat behaald heb waar we met zijn allen hard aan gewerkt hebben. Hoe klein of groot ook, als je samen iets bedenkt en dat lukt, dan word ik daar heel enthousiast van. En wat is in je persoonlijke leven je passie?

Motorrijden is mijn passie, maar is niet altijd zonder risico. Ik heb in 2012 een toch wel ernstig motorongeval gehad, maar eens motorrijden in je bloed zit, blijf je ernaar uitkijken en blijf je het doen. Bovendien werkt het voor mij echt wel ontspannend. Al op het moment dat ik m’n helm vastneem om te gaan motorrijden, zijn de zorgen en dagelijkse stress op slag verdwenen. Motorrijden is immers een bezigheid die je helemaal in beslag neemt. De focus ligt op de weg, geen tijd voor andere gedachten. Bovendien heb je door het motorrijden ook snel contact met anderen. Op een motor hoef je je helm maar open te klappen om met iemand te praten. Tot slot: heb je nog goede voornemens voor het nieuwe jaar?

Op persoonlijk vlak is mijn goede voornemen om gezonder te gaan eten, en om gewicht te verliezen. Daarnaast wil ik er dit jaar over waken dat mijn work-life balance in balans blijft. februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

43


Regionaal overleg

Techlink: uw belangen, onze zorg! Op 15 en 30 januari 2019 vonden de regionale vergaderingen van Techlink plaats. Tijdens deze vergaderingen werd er teruggekeken naar het afgelopen jaar. Een jaar waarin onze beroepsfederaties ICS en Fedelec succesvol samensmolten. 2019 belooft ook een uitdagend jaar te worden voor Techlink waarbij de input van onze provinciale bestuurders van essentieel belang is. Tijdens het nuttigen van een drankje en hapje konden alle provinciale bestuurders elkaar spreken. Het was de perfecte gelegenheid om ideeĂŤn uit te wisselen!

44

by Techlink

• februari 2019


WE LATEN DE 38% VAN ONZE KLANTEN DIE OP ZATERDAG WERKEN, NIET IN DE STEEK Facq levert ook op zaterdag.

We weten als geen ander dat nabijheid belangrijk is. Daarom streven wij ernaar om zo dicht mogelijk bij uw verwachtingen en die van uw klanten aan te leunen. Dus als u niet tot bij één van onze Sanicenters geraakt, komt één van onze 86 vrachtwagens uw bestelling bij u thuis of op de werf, leveren, zelfs op zaterdag. Meer info over onze verschillende diensten op www.facq.be


2 NACHT VAN DE TECHNIEKEN de

Enkel voor le den van Te chlink (+ par tner s)

VRIJDAG 29.03 . 2019 H O T E L S T E I G E N B E R G E R W I LT C H E R ’ S BRUSSEL 19.30 uur: Receptie / 20.30 uur: Banket (aansluitend dansavond)

Schrijf je nu in via www.techlink.be (voor vrijdag 22.03.2019)

Een beroepsorganisatie van Former

&


Save the date

Nacht van de Technieken krijgt vervolg Op vrijdag 29 maart 2019 vindt de tweede editie van de “Nacht van de Technieken” plaats. Dit is een netwerkevenement waar u als lid van onze beroepsfederatie Techlink de kans krijgt om in een informele sfeer te netwerken en zo nieuwe contacten te leggen. U komt toch ook?

PRAKTISCH: DATUM: Vrijdag 29 maart 2019

De toekomst is aan de professional, dat weet ook uw magazine. Een stielman zal nooit om werk verlegen zitten en kan voor zichzelf een mooie toekomst uitbouwen. De ervaren installateurs zijn aanwezig maar ook de stielmannen van morgen. ‘Dit event is de uitgelezen kans om aan networking te doen’, zegt Jan Lhoëst, commercieel directeur.

Brussel

Dit jaar gaat de prestigieuze avond door in onze bruisende hoofdstad Brussel in het hotel “Steigenberger Wiltcher’s”. Gelegen aan de exclusieve winkelstraat "Avenue Louise" en op korte afstand van populaire plaatsen: het regeringscentrum van de Europese Unie (ca. 1,5 km), de binnenstad met Manneken

LOCATIE: HOTEL STEIGENBERGER WILTCHER’S, Louizalaan 71, 1050 Brussel

Pis en de Grote Markt (circa 2 km), en het treinstation (ca. 2 km). Bovendien werd hun luxueuze Loui Bar in 2010 bekroond tot 'Beste hotelbar van Europa'.

PARKEREN: Openbare parkeergarage (50 m van het hotel verwijderd)

Inschrijven via site

‘Om half acht begint de receptie’, gaat Jan ­verder. ‘En rond half negen schuiven we de benen onder tafel. Na de ongetwijfeld heerlijke maaltijd start het dansfeest. Wie daarna liever niet meer naar huis rijdt, kan een kamer boeken in het hotel’. Reserveren kan via onze site www.techlink.be. Hier vind je ook de link om in te schrijven voor het evenement. Vanzelfsprekend kunnen enkel leden van onze beroepsfederatie, en hun partners, zich inschrijven.’ Wees er snel bij!

INSCHRIJVEN: www.techlink.be (voor vrijdag 22/03/2019)

PROGRAMMA: 19.30 UUR: Receptie 20.30 UUR: Galadiner (aansluitend dansavond)

februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

47


leven is bouwen.

Bezoek tijdens BATIBOUW de nieuwe vakbeurs Special Tools, die gespecialiseerde tools in de kijker zet. Ontdek ze in Paleis 10 van Brussels Expo, van 21 tot en met 24 februari 2019! BATIBOUW organiseert Special Tools in samenwerking met IMCOBEL, de belgische beroepsvereniging van invoerders en fabrieksagenten van gereedschappen.

BATIBOUW, DE BEURS VOOR BOUW, RENOVATIE EN BINNENINRICHTING

Vaklui 21 & 22/02 Groot publiek 23/02 > 03/03

BRUSSELS EXPO

batibouw.com


Save the date

Batibouw blaast 60 kaarsjes uit Naar jaarlijkse traditie kondigt Batibouw zich weer aan, zij het dit keer iets feestelijker dan anders want de grootste bouw- en renovatiebeurs van België viert dit keer haar 60ste verjaardag. Van donderdag 21 februari tot en met zondag 3 maart 2019 kunnen zowel professionele als particuliere bezoekers opnieuw terecht in de paleizen van Brussels Expo. De eerste editie vond plaats in 1960 in hartje Brussel als het ‘Salon van de bouw’. De welbekende schildpad werd in 1976 in het leven geroepen en wordt tot op vandaag geassocieerd met de bekendste beurs van ons land. Het belooft een feesteditie te worden waar zo’n 1.000 exposanten uit alle sectoren het beste van zichzelf laten zien. Voor deze jubileumeditie heeft de organisatie de focus gelegd op drie thema’s.

Drie thema’s

Ten eerste schenkt Batibouw met het thema ‘Healthy Indoor Climate’ aandacht aan het belang van een gezond binnenklimaat. Een gezond binnen­ klimaat met frisse lucht is van groot belang, aangezien duffe ruimten met vervuilde lucht al snel kunnen zorgen voor hoofdpijn, vermoeidheid en andere klachten. Daarbij komt dat woningen en gebouwen tegenwoordig zo goed zijn ge-

ïsoleerd dat een natuurlijke stroom met verse lucht en ventilatie van de ruimten minder vanzelfsprekend zijn. Daarvoor moeten dus nieuwe oplossingen worden gezocht. Een goede ventilatie of een ventilatiesysteem is onmisbaar voor het behoud van een gezond binnenklimaat. Het tweede thema, ‘New Way of ­Living’, heeft te maken met het feit dat woonruimtes steeds compacter wor- ›››

februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

49


Save the date

››› den. We wonen met meer op minder vierkante me-

ters en moeten kleiner gaan wonen. Daarbij komt dat de bouwgronden duurder worden, wat resulteert in kleinere woningen. Projectontwikkelaars komen met inventieve woonoplossingen in oude industriezones. Ook alternatieve manieren van wonen zijn ons niet meer vreemd: naast de eengezinswoning gaan we tegenwoordig co-wonen of worden huizen omgebouwd tot een kangoeroewoning. Ook termen als cohousing, zorgwonen en CLT’s zijn ons niet meer vreemd. Ten slotte schenkt de beurs dit jaar meer aandacht aan ‘Smart Building’, een verzamelnaam voor alle nieuwere bouwtechnieken, waarbij efficiëntie het codewoord bij uitstek is. Zo is er BIM. Daarnaast is er ook 3D-printing en 3D-scanning, twee technieken die zorgen voor een meer gedetailleerde uitvoering van het bouwproces waarbij creativiteit en last-minute aanpassingen beter mogelijk zijn. Maar Smart Building wilt ook zeggen dat we gaan bouwen op een meer bewuste, duurzame en energiezuinige manier. Daarvan is het fenomeen circulair bouwen een goed voorbeeld.

PRAKTISCH : WAAR? Brussels Expo – Belgiëplein 1 - 1020 Brussel WANNEER? PROFESSIONELE DAGEN: • Donderdag 21 februari 2019: 10u00-18u30; • Vrijdag 22 februari 2019: 10u00-21u00. PARTICULIERE DAGEN: • Van zaterdag 23 februari tot zondag 3 maart 2019: 10u00-18u30; • Nocturne op donderdag 28 februari 2019: 10u00-22u00. TOEGANG? PROFESSIONALS • € 40 (badge geeft toegang tot één van de twee professionele dagen) • Gratis digitale kaarten zijn verkrijgbaar via info@techlink.be (zolang de voorraad strekt) PARTICULIEREN € 12,50 aan de kassa, Tickets online: € 10,50/dag (of € 13 met catalogus) INSCHRIJVEN? www.batibouw.com

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN EEN PROJECT Techlink plaatst haar leden graag in de kijker. Dit blijkt ook uit deze editie van Heat+. Heeft jouw bedrijf onlangs een interessant project uitgevoerd? Neem dan vrijblijvend contact op met onze redacteur Dirk De Wolf (dirk.dewolf@confederatiebouw.be). Dit project laat je toe om als bedrijf via een andere invalshoek in het nieuws te komen.

50

by Techlink

• februari 2019


ISH 11 - 15.03.19 Frankfurt am Main

Speelt U vaak met vuur?

Om niet uw vingers te verbranden, plaats materiaal van Fröling.

Hall 11.1, stand C.05 Importeur voor België en Luxemburg Solution Partner

SIEMENS Building Technologies

Biomassaverwarmingsketel

Woning- en afnamestations

TSD S.A. 18, Z.I. in den Allern • L-9911 Troisvierges (Luxembourg)

Warmeluchtgeneratoren

• T.+352 44 13 92

info@tsd.lu

Regeltechniek

www.tsd.lu


Save the date

ISH beurs: De kracht van trends, innovatie en duurzaamheid PRAKTISCH: WAAR? FRANKFURT FAIR & EXHIBITION CENTRE Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Duitsland WANNEER? VAKBEZOEKERS: Maandag 11 maart tot donderdag 14 maart 2019: 9u00-18u00 PUBLIEKSDAG: Vrijdag 15 maart 2019: 9u00-17u00 VRAGEN: events@techlink.be T. +32 2 896 96 14 of M. +32 486 49 88 09

Vakbeurs ISH Frankfurt is een begrip in onze sector. Deze beurs, die focust op het verantwoord gebruik van water en energie in gebouwen, is de grootste in haar soort wereldwijd. Leden van onze beroepsfederatie Techlink kunnen de beurs gratis bezoeken. Midden maart vindt in Frankfurt naar tweejaarlijkse gewoonte vakbeurs ISH plaats. Met meer dan 2400 standhouders en een totale oppervlakte van bijna 261.300 vierkante meter is deze beurs wereldwijd het belangrijkste evenement in onze branche. De exposanten zullen een staalkaart tonen van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van badkamerontwerpen, duurzame verwarming, air-conditioning-technologie en intelligente domoticasystemen. Ook BIM en industrie 4.0 krijgen een prominente plaats op deze beurs.

52

by Techlink

• februari 2019

Thema’s

De belangrijkste thema’s op ISH weerspiegelen de nieuwste trends en ontwikkelingen in onze sector. Binnen het onderdeel ISH Water staan een innovatief badkamerontwerp, duurzame sanitaire oplossingen en drinkwaterinstallatiesystemen centraal. ‘s Werelds grootste showroom voor moderne badkamerconcepten presenteert state-of-the-art designontwikkelingen en de nieuwste, duurzame technologieën. Bovendien presenteert ISH moderne systemen en gereedschappen die de installatie op een

efficiënte manier vergemakkelijken. Het onderdeel ISH Energy staat voor een efficiënte verwarmings- en klimaattechniek in combinatie met hernieuwbare energie. Fabrikanten presenteren hier een breed spectrum aan moderne verwarmingstechnologieën: van een efficiënte warmteproductie en -overdracht tot de warmteverdeling. Daarnaast worden tijdens ISH geavanceerde oplossingen voor meer efficiëntie en comfort op het gebied van de klimaat-, koude- en ventilatietechniek voorgesteld.

Gratis toegang

Als lid van onze beroepsfederatie mag je de beurs gratis bezoeken. Normaal gezien betaal je € 17 voor een dagticket per persoon, maar wij regelen vrijkaarten. Aarzel dus niet en stuur een mailtje naar events@techlink.be. Let wel op, de plaatsen zijn beperkt!


World’s leading trade fair

Hightech in plaats van conventioneel. VERGEMAKKELIJKT U HET LEVEN

Sluit u aan bij de voorhoede die kiest voor digitale toepassingen voor de verwarming, de automatisering en een systeemtechniek voor gebouwen waar alles in en om netwerken draait.

Specifiek ter vervanging van de traditioneel gesloten toestellen Ideaal op de vervangingsmarkt en/of in oudere gebouwen Uitgerust met een geintegreerde warmtepomp, dit om actief extra warmte (rendement) te recupereren Te installeren op de traditionele rookgasafvoerkanalen zonder tuberen Zeer voordelige prijs kwaliteitsverhouding Zonder condensafvoer Compacte afmetingen

www.ish.messefrankfurt.com info@belgium.messefrankfurt.com Tel. +32 (0) 2 880 95 87

ENGLEBERT ALAIN Benelux Sales Manager GSM +32 495/54.04.75 - FAX +32 2/771.58.28 - sales@dps-pro.com www.simebelgium.be

DU: 05.01.2019

ISH Energy

68461-025_ISH_Technisch_Energy_TechlinkHeat_NL_90x270_SSP • FOGRA 39 • CMYK • js: 19.11.2018

Nieuwe weekindeling: maandag – vrijdag

Belgien

HVAC + Water Frankfurt am Main, 11 t /m 15. 3. 2019


Vraag en antwoord

FAQ: warmtepompen en warmtekrachtkoppeling Warmtepompen en warmte-krachtkoppelingen (WKK) worden alsmaar populairder. Toch hebben veel installateurs nog nooit een warmtepomp of WKK geplaatst. ‘Via opleidingen en (technische) ondersteuning maken we de sector warm om met deze technieken aan de slag te gaan’, zegt Lenn Coussement, projectcoördinator bij Techlink. We lijsten even enkele FAQ’s op.

1

ZIJN WARMTEPOMPEN EFFICIËNTER DAN CONDENSERENDE GASKETELS?

Jazeker! De efficiëntie van warmtepompen wordt uitgedrukt aan de hand van de Coefficient of Performance (COP). Deze beschrijft de hoeveelheid warmte die aan het gebouw geleverd wordt ten opzichte van de elektrische energie die de warmtepomp daarvoor nodig heeft. Een huis dat een jaarlijkse warmtevraag heeft van 10.000 kWh zal met een warmtepomp met COP 4 slechts 2.500 kWh elektrische energie nodig hebben om de warmtevraag te dekken. Een condenserende gasketel heeft hiervoor zeker 10.000 kWh aan gas nodig. Om deze twee met elkaar te vergelijken moeten we de vertaling maken naar primaire (ruwe) energie. De warmtepomp verwarmt daarbij met 6.250 kWh primaire energie zo’n 38 procent efficiënter dan de gasketel.

2

HOE WERKT EEN WARMTEKRACHTKOPPELINGS­ INSTALLATIE?

Een warmte-krachtkoppelingsinstallatie is een toestel dat tegelijk warmte en elektriciteit aanmaakt. Het eenvoudigste voorbeeld is een gasmotor die een generator aandrijft. De mechanische energie van de motor wordt omgezet in elektrische energie door de generator en de warmte die de motor produceert wordt gerecupereerd om bijvoorbeeld een gebouw mee te verwarmen. Zo gaat er zo weinig mogelijk energie verloren.

3

KAN IK OVERAL EEN WARMTEPOMP PLAATSEN?

Nee, warmtepompen werken het efficiëntst in combinatie met afgiftesystemen op lage temperatuur. Vloer-, wand- of plafondverwarming zijn ideaal en ook met ventilo-convectoren preste-

ren warmtepompen goed. Een warmtepomp die radiatoren voedt aan een temperatuur van 60°C zal het gebouw ook warm krijgen, maar met een aanzienlijk hoog verbruik aan een hoge prijs. Elektriciteit is namelijk 5 keer duurder dan gas. Let er dus steeds op dat hoge afgiftetemperaturen vermeden worden!

4

HOE KIES IK HET JUISTE WKK-TOESTEL?

De keuze voor het juiste toestel is afhankelijk van verschillende randfactoren: de ruimte die beschikbaar is bij de klant, de elektriciteitsvraag, de brandstof die voorradig is, etc. De belangrijkste en de meest bepalende factor is echter de warmtevraag van de klant. De warmtevraag bepaalt het vermogen van de WKK. Is dit vermogen te groot gekozen, dan zal de WKK zeer weinig draaien en dus ook zeer weinig elektrische energie opwekken. Het is net de elektrische energieopbrengst die WKK’s financieel interessant maken, door elektriciteit quasi aan de gasprijs te kunnen opwekken. De juiste vermogenskeuze op basis van de warmtevraag is dus essentieel.

MEER INFO Heb jij ook vragen over warmtepompen en/of warmte-krachtkoppeling? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze project­coördinator Lenn Coussement (lenn. coussement@techlink.be of 32 2 896 96 10). Hij helpt je graag verder. Wil je meer weten over warmtepompen en warmte-krachtkoppeling? Neem een kijkje op www.vernieuwende-installateur.be, verkrijg nuttige info en ontdek onze gratis opleidingen!

Gasmotor WKK

54

by Techlink

• februari 2019


ONDERHOUD van uw GAS DETECTIE SYSTEMEN

uw GERUSTHEIDSGARANTIE Inspecties en volledige controles

Nulpuntsbepaling en kalibratie door middel van een ijkgas met certificaat Opnieuw configureren van toestellen Vervanging van defecte onderdelen Opmaak van een interventierapport

? U DAT WISTt geval van

I n h e a d e g ev a l , ch ar een s ver zekera n w e u k a n t te s t v r a g u d a o h n r e e e nd ies oed o v a n g w i n s t a l l at u n a v

THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION

www.dalemans.com

ann serv heat+_185*130_def_V1R0.indd 2

23/01/19 11:31

MultiSkin,

Ook de betrouwbaarste koppelingen moet blijven evolueren

Pers PPSU

De 3de generatie perskoppelingen + Multiprofiel koppeling: compatibel met TH, U en H profielen + Verbeterde doorlaat + Afneembare Visu-Control® ring + Beschermdoppen

Push PPSU

Pers Messing

Alsembergsesteenweg 454 – B-1653 DWORP - info@comap.be – www.comap.be - tel 02 371 01 67

Half page SKin- NL.indd 1

17/01/2019 18:01:39


INGEN

aar koud water Kort voor warm wa­ andaag uit den ijk afkoelen als eleidingen voor

4AFZONDERLIJKE SCHACHT

Koudwaterleidingen mogen niet in dezelfde schacht zit­ ten als leidingen die warmte afgeven. Sanitaire waterleidingen mogen zich trouwens ook nooit in rook­ of ventilatiekanalen, liftkokers, afvalschachten en ­waterkanalen bevinden. Noch mogen ze erdoorheen gaan.

VLOERVERWARMING 5 Opname van het Techlink logo PROFESSIONEEL

Als het niet moet, plaats dan geen koudwaterleidingen in nd om plaats te vloeren met vloerverwarming. Als je echter niet anders kan, af te raden. De WERKMATERIAAL leg de leidingen dan onder de isolatielaag. Of voorzie een zo­ afstand tussen genaamde koele zone: laat, horizontaalHet gezien, centimeter de identiteit logo15visualiseert tussen koudwaterleiding De firma MCSI heeftdenog allerlei overbodig en de vloerverwarming. van Techlink: verbindend, sterk en © aquaservicesmouton

werkmateriaal te koop. De pompen die nog beschikbaar zijn, werken nog zeer goed en zijn van uitstekende kwaliteit. In de aanbieding: Grundfos en Wilo pompen en toebehoren in goede staat en van uitstekende kwaliteit. Prijzen op aanvraag via marc@mcsi.be.

© WTCB

15 cm

deskundig. Het is ons belangrijkste herkenningssymbool. Daarom is het essentieel dat het logo op alle communicatietools op dezelfde manier verschijnt. Op vraag van onze leden hebben we onderstaand logo

laten creëren zodat ze zich kunnen ‘linken’ aan Techlink. Dit logo kan bij ons worden opgevraagd bij Sofie Lapière via sofie.lapiere@techlink. be zodat ze het kunnen gebruiken in hun communicatie. Gebruik altijd het correcte logo: het mag niet worden aangepast, opnieuw samengesteld of hertekend.

Het WTCB toont hoe je de leidingen moet plaatsen

Installateurs mogen volgens de BBT beperkt afwijken van de continue temperatuureisen voor uittapleidingen. Wel zijn er twee voorwaarden. Enerzijds mag de totale inhoud niet gro­ ter zijn dan drie liter. Anderzijds moet de lengte van de uitta­ pleiding minder dan 15 meter zijn. Die laatste eis is een ver­ spoeling in vergelijking met de vorige versie van de BBT. Toen was de lengte beperkt tot vijf meter. Ter info: deze uitzonderin­ gen gelden niet voor circulatieleidingen.

plaats. Warmte leiding. Plaats en het verlaagd

Rectificatie

Na plaatsing van het artikel, Nieuwe DOUCHEWARMTEBBT legionellabeheersing: dé vuistregels, inWISSELAAR Heat+ nr. 2 (mei 2018) Wie douchewarmtewisselaars is een inhoudelijke reactie van een gebruikt, creëert in een vanreactie leidingen tempe­ lezer binnengekomen.deel Deze raturen waarin legionellabacteriën goed had betrekking op paragraaf  7 van gedijen. Daarom is het verboden om deze het bewuste artikel. Hieraan wordt systemen te gebruiken in hoog risico­in­ recht gedaan in onderstaande aanIn matig risico­inrichting vullingrichtingen. op het artikel. worden douchewarmtewisselaars afgera­ den (verschil hoog en matig risico-inrich7. Douchewarmtewisselaar tingen: zie Wie moet de BBT naleven?). Wie douchewarmtewisselaars Wilcreëert je ze toch plaatsen, hou dan rekening gebruikt, in een deel van met heel wat extra eisen. Laat ze met an­ leidingen temperaturen waarin legio››› dere woorden beter links liggen. nellabacteriën goed gedijen. In matig

7

risico-inrichting worden douchewarmtewisselaars afgeraden. Wil je ze toch plaatsen, hou dan rekening met heel wat extra eisen. BBT is enkel geldig voor bepaalde inrichtingen: matig-risico (sportcentra, zwembaden, hotels, etc.) en hoog-risico inrichtingen (rusthuizen, ziekenhuizen, etc.) waarbij geldt: 1. niet toegelaten in hoog-risico inrichtingen

56

by Techlink

• februari 2019

http://www.alrasol.be/deploy/systemen/warmterecuperatie-douche

6VIJFTIEN METER

2. afgeraden in matig risico-inrichtingen. Indien ze toch geplaatst worden moeten ze thermisch gedesinfecteerd kunnen worden 28/05/2018 16:06 en moet er een voorziening zijn om stalen te kunnen nemen Eind September 2018 werd er hierover door het Agentschap Zorg en Gezondheid een FAQ n°8 gepubliceerd. Te raadplegen op hun website.

Heating Avenue Met het oog op het behalen van de klimaatdoelstellingen 2050 schakelen we een versnelling hoger in onze zoektocht naar duurzame energiebronnen. Ook in de verwarmingssector is de energietransitie in volle gang. Daarom mag u vrijdag 22 februari 2019 (7u30-14u00) te Brussels Expo (Auditorium 500) zeker niet ontbreken op Heating Avenue. Tijdens een voormiddag boordevol infosessies, paneldiscussies en workshops hebben we het over de toekomst van gas en mazout in de verwarmingssector. Gas.be, Informazout en Cedicol denken graag samen met u na over de verwarmingsmarkt van vandaag en morgen.


ISYteq-regeling

Een digitale, performante regeling met stijlvol design voor iedere ventilo of plafondcassette... en bovendien conform de modernste technieken

Wij hebben een ISYteq-oplossing voor iedere toepassing!

HyCassette Geko

Flex Geko

Er zijn vele toepassingen waarbij ventilo-convectoren gebruikt worden. Vaak is er slechts één ventilo nodig en vermoedelijk zoekt u naar de goedkoopste oplossing. Dan heeft u niets anders nodig dan een CET.ACEC met ingebouwde Modbus-aansluiting voor de aansturing van enkele ventilo-convectoren. Veeleisendere omgevingen en complexe gebouwen met meerdere ventilo-convectoren hebben andere noden, waarvoor de flexibele LCD IW- en ISYteq Touch 4.0-regeling een ideale oplossing bieden. Zorg nu voor een optimale afregeling van uw decentrale units: met de FläktGroup ISYteq-regeling slaapt u altijd op uw twee oren!

FläktGroup Belgium - Dobbelenbergstraat 7 1130 Brussel - Tel. +32 2 240 61 61 sales.be@flaktgroup.com - www.flaktgroup.be

HyPower Geko

Cassette Geko Volg ons op LinkedIn


De medewerker

DIRK DE WOLF

> Geboren op 27 oktober 1989 > Sterrenbeeld: Schorpioen > Functie: Redacteur > In dienst sinds 11 december 2018 > Lievelingseten: witloof met hesp > Favoriete muziek: pop >

58

Leden van Techlink kunnen met al hun inhoudelijke suggesties bij Dirk terecht. Contacteer hem via dirk.dewolf@ confederatiebouw.be.

by Techlink

• februari 2019


De werknemers van Techlink staan dagelijks voor jou op de barricaden. Ze vertegenwoordigen onze sector in heel wat vergaderingen, beantwoorden al jouw vragen en doen zoveel meer. Toch verschuilt zich achter de façade ook gewoon een mens met zorgen en dromen.

REDACTEUR DIRK DE WOLF

Samen bepaal je de inhoud van het informatieblad

Dag allemaal. Ik ben Dirk en sinds kort werkzaam als redacteur bij Techlink. In 2012 behaalde ik mijn diploma Master of Science in de EU-Studies. Deze studierichting biedt je inzicht in de evoluties en de dynamieken van de Europese integratie. De opleiding maakt je ook wegwijs in het beleid van de EU en besteed veel aandacht aan de Europese besluitvormingsprocessen. Na mijn studies ben ik aan de slag gegaan als aankoper in de sector Metaalverwerking en later in de Chemische nijverheid. Tijdens mijn thesisjaar kreeg ik de schrijfmicrobe goed te pakken. Dit resulteerde in een boek Het einde van het Zwitsers bankgeheim uitgegeven door die Keure. In dit boek is de hoofdvraag: Welke machtsmiddelen hebben de VS, EU, G20 en OESO in deze globaliserende wereld om druk uit te oefenen op het Zwitsers bankgeheim? In de loop der jaren schreef ik tal van fiscaal-juridische artikels voor Belgische en Nederlandse vakbladen. De laatste tweeënhalf jaar ben ik hoofdredacteur van het vakblad ‘Over de Grens’, waarin ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van grensoverschrijdend ondernemen, werken en wonen aan bod komen.

Nieuwe uitdaging

Redacteur zijn is een creatieve bezigheid. Aan een blad maken gaat een heel proces vooraf. Het start steeds met een brainstormsessie. Voor het schrijven van elk artikel, moet je eigenlijk een opzet of werkplan maken. Volgende vragen dien je als redacteur te kunnen beantwoorden: • Wie zijn je lezers of doelgroep? • Wat is je onderwerp? Bij het beantwoorden van deze vraag kruip je in de huid van de lezer. Waarmee wek je zijn of haar nieuwsgierigheid?

• Wat is de kernvraag van je artikel? • Wie zal je uiteindelijk interviewen of welke bronnen wil je raadplegen? Geschikte interviewkandidaten kun je meestal pas bedenken als je je lezersgroep, je onderwerp en je kernvraag hebt bepaald. Samen met de mensen van Techlink denk ik na over de onderwerpen, vormgeving en mogelijke invalshoeken. Samen bepaal je de inhoud van het informatieblad. Iedereen kijkt vanuit zijn professie naar een verhaal. Dat levert vaak hele leuke discussies op. Onderweg sneuvelen er verhalen en moeten de ‘gaten’ opgevuld worden. Artikels dienen correct te zijn, zowel op inhoudelijk vlak als op taalvlak. We trachten alles zo duidelijk en specifiek mogelijk uit te leggen en te focussen op onze lezers. Jullie steeds opnieuw weten te verrassen, dat is het allerleukste en uitdagendste aspect aan de job.

Playlist

Muziek is niet weg te denken tijdens mijn wekelijks fitness-uurtje. Onderzoeken duiden erop dat muziek je coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen tijdens een training kan verbeteren. Iconische popartiesten zoals Whitney Houston, Justin Timberlake en Madonna staan steevast op mijn playlist. Ik verheug me dit jaar alvast op het summum van de 90’s en Nillies in het Sportpaleis (MNM). Nostalgisch worden op de muziek uit de jaren 90 en 2000. Showspektakel van de bovenste plank en adembenemende artiesten maken dit een memorabel event. Tot slot kijk ik er naar uit om Heat+ verder uit te bouwen tot hét toonaangevende blad voor de installatie­bedrijven.

februari 2019 •

by Techlink

by Techlink

59


Productnews

Riello TAU Unit is vernieuwd

TAU UNIT is een onmiskenbare Riello-ketel. Alle componenten werden vernieuwd en hertekend met het oog op een perfectionering van zijn werking met nul debiet. Nieuw materiaal met een uitzonderlijk lage uitzettingsgraad van de rookgasleidingen. Een hellende warmtewisselaar in full inox. Dit alles om de natuurlijke circulatie van de warmtegeleidende vloeistof te vereenvoudigen en de thermische belasting te verminderen om de levensduur van de ketel te verlengen. Zijn uitstekende emissiewaarden, NOx-klasse 6 volgens EN 15502; geen teruglooptemperatuur-, noch debietbeperkingen; zeer hoge seizoensgebonden energie-efficiëntie dankzij de modulatieverhouding van 1:10. Zijn nieuwe elektronische bediening, beheert weekprogramma’s en de elektronische besturing tot 16 modules in cascade, met besturingslogica managing/depending geïntegreerd in elke module. Vele nieuwe optionele toebehoren en een dynamische configurator zijn nu beschikbaar om de ontwerper te helpen bij het personaliseren van zijn systeem.

FläktGroup Belgium exclusieve verdeler van Carel bevochtigers voor België en Luxemburg sinds 1/1/19

Sinds 1 januari is FläktGroup Belgium de exclusieve verdeler van het volledige gamma bevochtigers van Carel, bekend voor zijn oplossingen voor de sturing van HVAC-uitrustingen en de controle van de luchtvochtigheid. Dit gamma omvat bevochtigers met elektroden, weerstanden, ultrasone of gasgestookte alsook de nodige wisselstukken. Bovendien zal FläktGroup ook partner zijn voor complete en energiebesparende oplossingen die adiabatische bevochtiging combineren met koeling door verdamping. Recente nieuwigheden omvatten o.a. een verruiming van het aantal bouwgroottes gasgestookte bevochtigers en de adiabatische bevochtiger van het type HumiSonic. www.flaktgroup.be

www.riello.be

Fred Vanderbeke ( Linum Europe NV)

BWT: de roze motor voor al het water bij je huis

Waterbehandelingsspecialist BWT, sinds kort ook sponsor van de opvallend roze Forze VIII – een racewagen die volledig op waterstof rijdt en op de Batibouwstand van BWT te zien zal zijn –, gaat er al langer prat op dat zijn oplossingen niet enkel water verzachten. Ze neutraliseren ook kalk in het water, voegen magnesium toe aan kraantjeswater, en gaan stuk voor stuk een stapje verder dan traditionele waterbehandelingstoestellen om je kraan die ‘extra roze motor’ te gunnen. Wat die ‘roze motor’ precies betekent, ervaar je op de BWT-Batibouwstand nr. 7304. Je kan er gratis de hardheid van jouw water laten bepalen, het verschil ervaren tussen zijdezacht en hard water, en komen proeven van diverse soorten kraantjeswater. Je kan er tevens kennis maken met de vernieuwde waterverzachters AQA Perla C en Perla Silk, met de drinkwaterfilter AQA Drink, en met de nieuwe regenwaterfilters uit het Pluviogamma – 4 producten waarmee je gegarandeerd vanuit pole position in je waterbehandelingstraject vertrekt. www.bwt.be

60

by Techlink

Linum Foundation steunt Kid Fonds en Bubble ID

In het UZ van Gent verzamelden op vrijdag 25 januari de verantwoordelijken van het Kid Fonds en Bubble ID samen met professor Filomeen Haerynck, kinderimmunoloog UZ Gent, om er twee cheques in ontvangst te nemen vanwege de Linum Foundation. De Linum Foundation zet zich al enkele jaren actief in voor jonge mensen die het slachtoffer zijn van een zeldzame ziekte en waarvoor terugbetaling van behandelingen niet altijd volledig, tot soms helemaal niet, gedekt wordt. In naam van de Linum Foundation mochten bestuurders Fred Vanderbeke en Dr. Geert Veldeman 2 cheques van telkens 7.500 overhandigen aan Ellen Desmet van Bubble ID en Hella Debelder van het Kid Fonds. Sofia, de dochter van Ellen Desmet, heeft primaire immuundeficiëntie (PID), een aangeboren immunitair probleem, waarbij het lichaamseigen afweersysteem het laat afweten. www.linumfoundation.net

• februari 2019


De enige concurrent van onze fluisterstille warmtepompen is uw kat die spint.

Luid en duidelijke info nodig? Ga naar www.ithodaalderop-hps.be en ontdek alle voordelen van onze uiterst energiezuinige en lage geluidsniveau warmtepompen. Geschikt voor zowel all-electric (dus zonder cv-ketel) als hybride (met cv-ketel).


Productnews

Geniet nu van 3 maand gratis op uw Omnium bij Federale Verzekering!

U bent de gelukkige (toekomstige) eigenaar van een nieuwe bestel- of vrachtwagen? Of van een nieuwe auto? U koos voor zo wat alle opties voor uw veiligheid? Heel goed! U bent helemaal beschermd. Maar… wat met uw nieuwe voertuig? Bescherm het tegen materiële schade met onze verzekering Omnium, de volgens ons onmisbare bescherming voor nieuwe voertuigen. Geniet van een dienstverlening op maat en ontdek het plezier van het rijden zonder zorgen…

bovenverdieping. Ook als de klant koeling wenst, is er meestal een buffervat nodig. Het ingebouwd boilervat heeft een inhoud van 200 liter of 300 liter naargelang het model. Met een 300 liter boiler kan de installatie gemakkelijk voldoende warm water leveren voor een

www.federale.be/3maandgratis

Viega Smartpress, met zekerheid minder drukverlies

Flexibele meerlagenbuizen zijn ideaal voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties, zowel voor residentiële als industriële toepassingen. Ze kunnen rechtstreeks van de rol en met slechts enkele vormstukken geïnstalleerd worden. Dankzij het Viega Smartpress-leidingsysteem is de verwerking nog eenvoudiger. De persverbindingen van RVS en brons hebben geen O-ring maar hoog belastbare steunelementen van PPSU. Daarom is het kalibreren of uitzetten van buizen voorgoed verleden tijd. De Viega Smartpress-fittingen beschikken vanzelfsprekend ook over de gepatenteerde SC-Contur, die per ongeluk niet vastgeperste plaatsen onmiddellijk en betrouwbaar zichtbaar maakt. De Smartpress-verbindingen overtuigen eveneens met minimale drukverliezen die tot 80% lager zijn dan bij standaard persverbindingen voor kunststofbuizen. Bijgevolg kunnen drinkwaterinstallaties aanzienlijk kleiner worden gedimensioneerd. Dit leidt tot lagere investerings- en werkingskosten en een beter behoud van de drinkwaterkwaliteit. www.viega.be

HSBC combivaten

De HSBC combivaten omvatten een buffervat van 100 liter en een boilervat. Dankzij het buffervat is het mogelijk de temperatuur in verschillende zones te regelen in de woning. Bijvoorbeeld in het geval van vloerverwarming op de benedenverdieping en radiatoren op de

62

by Techlink

• februari 2019

gezin van vier personen met een normaal warmwaterverbruik. Bij de HSBC 200 S versie is bovendien de warmtepompregeling ingebouwd. Dit is handig bij de combinatie met een buiten opgestelde warmtepomp. Bij de meeste binnen opgestelde warmtepompen van STIEBEL ELTRON is de regeling al ingebouwd. Deze kan u dan combineren met de HSBC 200/300 L modellen. In plaats van twee ronde vaten, biedt de HSBC één vierkant toestel. U wint dus tijd bij de installatie. Ook het kuisen errond, na de installatie en later in het huishouden, is veel sneller gedaan. www.stiebel-eltron.be

Wilo opent nieuw filial in Dubai

Na een bouwperiode van een jaar viert de Wilo Group, één van de meest toonaangevende fabrikanten van pompen en pompsystemen, de officiële opening van haar nieuwe faliaal in Jafza (Jebel Ali Free Zone), Dubai. “Met de opening van ons eerste kantoor in Dubai in 2008 hebben we de basis gelegd voor succesvolle ontwikkelingen in het Nabije en Midden-Oosten. Dit nieuwe gebouw en zijn functionele uitbreiding verklaren de strategische betekenis van deze centrale locatie binnen de regio”, zegt Oliver Hermes, CEO van Wilo Group. www.wilo.be


Total Mazout Ultra, een plezier voor de verwarmingsketel, de klant en de installateur ! Pascal Huart

Pascal Huart, zaakvoerder van ‘Ets Roger Myaux’, is overtuigd van de superieure kwaliteit van Total Mazout Ultra. Als installateur van verwarmingstechnieken en eveneens mazoutverdeler van Total, komt hij dagelijks in aanraking met de voordelen van het exclusieve additief. Hij zet ze graag nog even op een rijtje voor u.

Filter inspuitstuk

Neus verstuiver

Binnenkant van de pomp

Gewone mazout

Het genot voor de verwarmingsinstallatie

Het voordeel voor de installateur

“Enerzijds is er de anticorrosie-werking van TOTAL Mazout Ultra, die de metalen onderdelen van uw verwarmingsinstallatie reinigt en beschermt, en anderzijds is er de antioxidant, die ervoor zorgt dat de Total Mazout Ultra stabieler is”, legt Mr. Huart uit. Dit betekent dat de Total Mazout Ultra beter bestand is tegen temperatuurverschillen en bovendien beperkt hij het bezinksel in de tank. Minder vuil, minder afzetting, minder verbrandingsresidu’s,… Kortom : de verwarmingsketel blijft schoner en meer betrouwbaar.

“Ook wij, als installateur, genieten mee van al deze voordelen”, zegt Mr. Huart overtuigend. Het onderhoud van de ketel neemt iets minder tijd in beslag en we kunnen op onze beide oren slapen, dat de verwarmingsketel de kwaliteit krijgt die hij verdient. Al deze voordelen leiden uiteindelijk tot een tevreden klant en dat blijft natuurlijk primordiaal voor ieder van ons !

De winst voor de klant Een schonere verwarmingsketel vertaalt zich in “een langere levensduur van de ketel en een afname van het risico op pannes”, licht Mr. Huart toe. Daarenboven zorgt de Total Mazout Ultra in combinatie met een laag zwavelgehalte (< 50 ppm) ook voor een optimaal rendement, waardoor de verwarmingsketel efficiënter werkt en het verbruik van de klant verminderd op langere termijn. “Dit laatste klinkt natuurlijk als muziek in oren van de klant”, besluit Mr. Huart.


NIEUW!

DE VERVANGPREMIE VOOR OUDE AARDGASTOESTELLEN.

Nog een reden om aardgas te adviseren aan uw klanten.

Een besparing tot â&#x201A;Ź 500.

Uw klanten willen voor hun nieuwe verwarmingsinstallatie

Met de nieuwe vervangpremie voor

een groene maar ook een budgetvriendelijke

toestellen, ouder dan 1985, kan uw

oplossing. Als professionele installateur kan u hen met

klant tot â&#x201A;Ź 500 terugverdienen.

een gerust hart de mogelijkheden van aardgas adviseren.

Snel beslissen is de boodschap.

De lage CO2-uitstoot, het zuinige verbruik, de vele

Want het aantal premies is beperkt.

combinatiemogelijkheden met hernieuwbare energie, de groei van biogas: ze maken van aardgas de ideale

Uw klanten kunnen de

transitie-energie die actief helpt om de klimaatdoelstellingen

vervangpremie aanvragen op

te halen. Uw klant geniet ondertussen van alle comfort.

https://premie.gas.be

Voordeliger dan ooit, dankzij de vervangpremie.

Ontdek op vrijdag 22 februari op Batibouw alles over de vervangpremie en de toekomst van verwarming tijdens het Heating Avenue evenement: www.heatingavenue.be

Gas.be | Masuiplein 15 | B-1000 Brussel VU: Lisbet Claessens, gas.be, Masuiplein 15, B-1000 Brussel

gas.be

Profile for Confédération Construction

Heat+ februari 2019  

Heat+ februari 2019  

Profile for confed