Parket/Parquet maart/mars 2021

Page 1

Belgisch vakblad van Dé Parketplaatsers/Les Parqueteurs- Afwerking Lombardstraat 34 - 42 • 1000 Brussel Revue belge Les Parqueteurs/Dé Parketplaatsers • Rue Lombard 34 - 42 • 1000 Bruxelles • Afgiftekantoor Gent X

Parket Parquet

#53

MAART-MARS

2020 DRIEMAANDELIJKS LEDENBLAD REVUE DES MEMBRES TRIMESTRIELLE

Kopshoutparket in ateliers van Arcelor Mittal

Workcamp Parquet

brengt parketteurs van overal in Europa samen

Un parquet en bois de bout dans les ateliers d’Arcelor Mittal

Le Workcamp Parquet réunit les parqueteurs de toute l'Europe

Wyckaert en W&A Parket kiezen voor ‘Lean’ Wyckaert et W&A Parket optent pour le ‘Lean’


Haal de natuur in huis. De subtiele schoonheid van geolied parket zonder je zorgen te hoeven maken over het onderhoud? Ja, het kan!

parket.

Ultimtec®, onze nieuwe innovatieve vernislaag beschermt je parketvloer en maakt reinigen eenvoudiger. Het hout behoudt zijn transparantie en de extra matte afwerking geeft een natuurlijke look. Onze parketvloeren, met liefde gemaakt in Frankrijk, zijn beschikbaar in vele kleuren die bij elk interieur en elke levensstijl passen. relax, it’s BerryAlloc.

magazine Parket-Parquet 2021.indd 1

23/02/2021 13:51:13

ECO ADHESIVES FOR QUALITY LIVING

Kwaliteitsparket

VOOR & DOOR PROFESSIONALS

www.mapei.be

“Alle producten voor de perfecte vloer.” Tel: +32(0)11 63 64 00 - www.parketkerkhofs.be


INHOUD SOMMAIRE

10

18

20

Lean bouwen

Workcamp Parquet

W&A Parket plaatste die nieuwe vloeren voor het hoofdkantoor van Wyckaert volgens de ‘Lean-managementfilosofie’.

Het Tsjechische Workcamp Parquet wil parketteurs van overal in Europa samenbrengen om kennis en ervaringen te delen.

24

34

30

Le Lean construction

Workcamp Parquet

W&A Parket a posé les nouveaux parquets dans le siège social de Wyckaert selon la ‘philosophie de gestion Lean’.

Le Workcamp Parquet tchèque entend réunir des parqueteurs de toute l'Europe pour partager leurs connaissances et leurs expériences.

Bois de bout chez Arcelor Mittal

Kopshout bij Arcelor Mittal De werkplaats van Arcelor Mittal in Dommeldange kreeg recent een nieuwe grenen kopshoutvloer.

L’atelier d’Arcelor Mittal à Dommeldange a récemment été rénové avec un parquet en bois de bout en pin.

5

16

26

Voorwoord

WTCB

“Optimiser la production sans se gêner”

Door Johan Vandenbergh

Snel en nauwkeurig meten met laserafstandsmeters

32

22

GT Les Parqueteurs – Die Parkettverleger

Parketsprokkels

Journée d’étude sur le parquet

23

CSTC

6 Prikbord

10 Project Wyckaert kiest voor ‘Lean’ bij bouw van nieuw hoofdkantoor

L'écho des lamelles

12

24

“Productie maximaliseren zonder elkaar voor de voeten te lopen”

Projet

COLOFON Confederatie Bouw - Afwerking Confédération Construction - Finition Rue du Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel/Bruxelles T: 02/545 59 47 Btw/tva BE 0406.479.092 Parket verschijnt in maart, juni, september en november. - Parquet paraît en mars, juin, septembre et novembre Adreswijzigingen Changements d'adresses ann.cassauwers@confederatiebouw.be

Wyckaert opte pour le ‘Lean’ pour la construction du nouveau siège social

Verantwoordelijke uitgever Editeur responsable Filip Coveliers Lombardstraat 34-42 • 1000 Brussel filip.coveliers@confederatiebouw.be Publiciteit/Publicité Inge De Ridder T.: 053/80 87 47 • F: 053/80 87 48 inge.deridder@confederatiebouw.be Eindredactie/Rédaction finale Filip Coveliers

36

Les télémètres laser, pour des mesures rapides et précises

38 Epinglé

Redactie/Rédaction Bram Schittecatte Tel: 02/545 59 47 • Fax: 02/545 58 59 bram.schittecatte@confederatiebouw.be Vertaling/Traduction technique Anouk van den Broek Vormgeving/Mise en page abder-razzaaq.boujdaini@confederatiebouw.be nikka.cuypers@confederatiebouw.be Drukwerk/Imprimeur Graphius december - décembre 2020 • Parket-Parquet

3


A RT M S E H FOR TFESSIONAL P RO

Bostik op Europese snelheid BOSTIK PRESENTEERT HET NIEUWE EUROPESE ASSORTIMENT

NIEUW IN HET EUROPESE ASSORTIMENT

UNIVERSELE EGALINE MET HOGE DRUKSTERKTE (C30-F7)

ONVERSLAANBARE PRIJS-KWALITEIT


EDITO

Terug naar “het oude normaal” Beste collega’s Hoe gaat het ermee? Hopelijk gaat het goed en zijn jullie gezond en wel. Zowat een jaar geleden begon de ellende. Al een jaar lang wordt alles overgoten met een sausje van Corona. Masker, afstand houden, handen wassen of ontsmetten en het beperken van de sociale contacten, het behoort allemaal tot de dagelijkse routine. Niet altijd een pretje, maar vergeleken met wat de horeca en de evenementensector meemaken, mogen we als bouwsector echter niet klagen. Het is misschien nog geen business as usual, maar we kunnen tenminste parketvloeren verkopen en plaatsen.

Johan Vandenbergh

Het “nieuwe normaal” blijft voor heel wat uitdagingen zorgen. Veel mensen samenbrengen kan nog niet. Traditionele nieuwjaarsrecepties, voorstellingen en vormingen kunnen dan ook niet in hun gebruikelijke vorm doorgaan. Dankzij het wereldwijde web konden we het afgelopen jaar kennismaken met webinars en online vergaderingen en presentaties. Zelfs Batibouw, de belangrijkste bouwbeurs ging dit jaar digitaal door. Het is eens iets anders en wees er maar zeker van, sommige van die creatieve ideeën zullen een blijver worden. Het online gebeuren heeft zo zijn voordelen. Geen verplaatsingen en dus geen stress om er tijdig te geraken. De babbel achteraf en het natje en droogje daarentegen, die schieten erbij in – hoewel hiervoor ook enkele originele oplossingen (o.a. drinks and snacks in a box) bedacht werden. Heel wat beurzen werden afgelast, maar nu is er dankzij de vaccinatie opnieuw perspectief. Zo zal de parketsector een prominente plaats innemen op Prowood, de driejaarlijkse houtvakbeurs. Dé Parketplaatsers zullen er van 17 tot 21 oktober aanwezig zijnen we hopen jullie er weer in levenden lijve te ontmoeten. Vorig jaar moest ook het Workcamp Parket afgelast worden. Dit initiatief zou in België doorgaan, maar door de reisbeperkingen was dit niet haalbaar. Benieuwd naar wat de organisatie voor dit jaar in petto heeft. In dit eerste nummer van 2021 gaan we ook op werfbezoek. We ontdekken hoe één van onze collega’s omging met een LEAN-werf en we zijn te gast bij Arcelor Mittal waar een kopshouten vloer geïnstalleerd werd. De vaccinaties lopen dan nog niet van een leien dakje, toch kunnen we bij de start van de lente weer hoopvol vooruitkijken. Hou jullie gezond en blijf voor elkaar zorgen! Collegiale groeten Johan Vandenbergh Voorzitter - Dé Parketplaatsers v.z.w.

YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION


Beursnieuws

Bisbeurs blikt vooruit op 2021 met een vernieuwde naam In 2020 kon de bisbeurs als gevolg van de coronacrisis niet plaatsvinden. Easyfairs, de organisator van bis, wil dit jaar wél opnieuw een editie organiseren. De beurs zal voortaan verder gaan onder een nieuwe naam. De grootste (ver)bouwbeurs van Vlaanderen heet voortaan bis, bouw- en inte­ rieursalon. Organisator Easyfairs speelt daarmee in op de ontwikkelingen in de markt, waar projectontwikkelaars steeds belangrij-

ker worden. Voor de consument verschuift de focus dus steeds meer naar de afwerking en het interieur, vandaar de naamswijziging. De beurs staat gepland van 2 tot en met 10 oktober in Flanders Expo Gent. Volgens Easyfairs bevestigden al honderden exposanten, waaronder heel wat grote namen. www.bisbeurs.be

Prowood vol vertrouwen in 2021-editie De Prowood-organisatie stelt alles in het werk om Prowood 2021 te laten plaatsvinden. Afspraak van 17 tot 21 oktober 2021 op de gebruikelijke locatie: de hallen van Flanders Expo Gent. Prowood, de driejaarlijkse beurs voor de houtverwerkende nijverheid en

aanverwante sectoren in België, staat dit jaar gepland in de tweede helft van okto-

ber. De organisatie is ervan overtuigd dat het tegen die datum moet lukken om een beurs te laten doorgaan, ook al is het waarschijnlijk dat een deel van de coronamaatregen nog steeds zal gelden (mondmaskers, social distancing, ontsmettingsgels,…). Ook de exposanten geloven er blijkbaar in, want eind vorig jaar had Prowood al 12.011 m² standen verkocht aan 106  deelnemende bedrijven.

Aandacht voor parket

Zoals steeds zullen de grote machine­fabrikanten aanwezig zijn, maar ook alle andere subsectoren uit de houtverwerkende nijverheid hebben hun plaats op

6

Parket-Parquet • maart - mars 2021

Prowood. Een opvallende nieuwigheid bij deze editie is de introductie van een aparte hal van 2000 m² exclusief voorzien voor parket en bijhorende producten en diensten. Omdat ons land geen aparte parketbeurs meer heeft, sloot De Confederatie Bouw – Dé Parketplaatsers hierover een overeenkomst met de organisatie van Prowood. Naast de klassieke beursstanden van fabrikanten, zal er ook een ruimte voorzien zijn voor demo’s en product­demonstraties. Deze demo’s worden verzorgd en gecoördineerd door Dé Parketplaatsers. MEER INFO: www.prowood-fair.be


Zondag 30 mei 2021

SCHRIJF IN Bedrijven én w erven vóór

31 maart 2021

o p e nw e r ve nd

een initiatief van

a g. b e


Prikbord

Verf-, drukinkt-, lijm- en ­isolatie-­industrie ondervindt grondstoffenschaarste De verf-, drukinkt-, lijm- en isolatie-industrie in Europa wordt momenteel geconfronteerd met een grote schaarste aan grondstoffen, sterk stijgende grondstofprijzen en onvoldoende transportmiddelen voor vervoer uit Azië. En dat laat zich voelen in de prijzen van de eindproducten. Eind januari luidde FEMA, de Belgische Beroepsvereniging van de bouwhandelaars, de alarmbel. Net zoals in 2017 zitten de prijzen van isolatiematerialen weer flink in de lift. De prijzen van PIR en PUR zijn de afgelopen maanden met een kwart gestegen. Dat is onder andere het gevolg van de coronacrisis en het feit dat olieraffinaderijen minder benzeen zouden produceren. MDI, het belangrijkste onderdeel van PIR en PUR, wordt immers vervaardigd op basis van benzeen. Verwacht wordt dat problemen wellicht tot medio dit jaar zullen duren De grafiek toont aan dat we tot midden dit jaar te maken zullen hebben met een constante stijging (van 104 naar 140 euro per m³). We zitten

nog niet aan de prijzen van september 2017 (162 euro per m³), maar de communicatie van de producenten kondigt verdere stijgingen aan. Deze gaan van 10% tot 15%. Bouwhandelaars krijgen te horen dat de markt zeer onstabiel blijft en dat verdere prijsstijgingen niet uitgesloten zijn, en worden verzocht hun klanten op de hoogte te brengen.

Confederatie is waakzaam

De oorzaak blijkt eens te meer te liggen in aan een plotse schaarste in de grondstoffen "MDI", met een zeer beperkt aantal aanbieders (Europees en Internationaal) hiervan die waarschijnlijk verkiezen aan meer lucratieve markten/toepassingen en betere prijzen te leveren.

Overigens zijn naast MDI ook andere grondstoffen (chemicaliën) zoals de polyol (grondstof voor polyurethaan) en TCPP (vlamvertrager) zeer fors in prijs gestegen op zeer korte termijn. In een reactie liet de Confederatie Bouw al weten deze evolutie nauwgezet op te volgen. “Dit probleem moet van naderbij onderzocht worden want het krijgt een repetitief karakter en het heeft enorme gevolgen voor onze sector”, aldus Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Verven en lijmen delen in de klappen

Begin februari slaakten de Nederlandse Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) en de

Parket-Parquet • maart - mars 2021

15,70 14,97 14,24

15/09/’20 ———

01/06/’20

10,42

01/12/’20 ———————

11,83 11,14

11,13 01/01/’20 ———

01/06/’19 —————

01/03/’19 ————

11,12

01/10/’19 ————————

11,99 11,53

01/02/’21 ————————————

12,79 12,25

01/03/’21 ——————————————————

14,06

01/01/’19 —————————

01/11/’18 ———————————————————

01/07/’18 ——————————————————————

01/05/’18 —————————————————————————

15/05/’17 ——————————————

11,27

01/04/’17 ————————

12,05

01/01/’17 ————

12/06/’16 ———————————————————

8

13,26

12/06/’17 ———————————————————

14,32

14,32

01/07/’17 ————————————————————————

15,32

11/09/’17 —————————————————————————————

16,25

Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) een gelijkaardige alarmkreet in een gezamenlijk persbericht. De sterke economische groei in China en het tekort aan transportmogelijkheden zorgen volgens onze noorderburen ook voor een grote schaarste aan grondstoffen en sterk stijgende grondstofprijzen in de verf-, drukinkt-, lijm- en kitindustrie. Voor de coatingindustrie is de schaarste van grondstoffen breed voelbaar, vooral voor epoxy- en polyesterharsen, MDI, polyolen en ook titaandioxide. De prijs van epoxyharsen kende de afgelopen maanden een stijging tot 60%. De krapte wordt met name veroorzaakt door de aantrekkende markt in China, waardoor er meer vraag naar de grondstoffen is. Die aantrekkende vraag in Azië geldt ook voor titaandioxide. De markt voor polyesterharsen zit eveneens in een stroomversnelling, waarbij verstoringen in de productie in Azië een rem zetten op de beschikbaarheid ervan. De schaarste kan volgende de Nederlandse federaties op termijn zelfs leiden tot problemen met de toelevering van verven, lijmen en kitten.


Brochure voor een coronaveilige bouwplaats staat online De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft onderzocht welke technische middelen momenteel op de markt bestaan om bouwplaatsen coronaveilig te maken en heeft ze in een handige brochure verzameld. De tools kunnen in vier categorieën verdeeld worden: respect voor de anderhalve-meter-regel, contactopsporing, koortsdetectie met warmtecamera’s en desinfectie door verneveling. De brochure legt voor elke tool uit waarover het precies gaat, hoe de hulpmiddelen werken en wie de belangrijkste spelers op de markt zijn. Het document is nu ook online beschikbaar. De VCB beveelt geen producten of producenten aan. Wel lopen er momenteel een aantal proefprojecten bij leden van de Confederatie Bouw om de tools in de praktijk uit te testen. www.vcb.be

WTCB publiceert 75 gratis webinars voor aannemers Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft vorig jaar slim ingespeeld op de coronasituatie. Omdat veel mensen thuis zaten als gevolg van de lockdown, technische werkloosheid of andere redenen, kwam er ook veel tijd vrij. Tijd die aannemers ook nuttig kunnen gebruiken, zo dachten ze bij het WTCB. De experten van het WTCB hebben daarom in de loop van het jaar 75 gratis online video’s over technische onderwerpen uit de bouw gepubliceerd. In elke aflevering wordt één onderwerp op een bevattelijke manier toegelicht. De video’s duren ongeveer een kwartier, zodat de kijker

op korte tijd een schat aan informatie meekrijgt.

via de WTCB-website als via het YouTube-kanaal van het WTCB.

De webinars zijn zowel te bekijken

www.wtcb.be

Parket-Parquet • maart - mars 2021

9


Project

Wyckaert kiest voor ‘Lean’ bij bouw van nieuw hoofdkantoor Steeds meer bouwbedrijven zetten de stap naar ‘Lean bouwen’. Het Oost-Vlaamse Bouwbedrijf Wyckaert besloot voor de bouw van hun nieuwe kantoorgebouw langs de Ottergemsesteenweg in Gent ook gebruik te maken van deze managementfilosofie. Dat betekent uiteraard dat ook de onderaannemers moeten meestappen in deze manier van denken en plannen. Voor zowel Wyckaert als de parketteur W&A Parket uit Lochristi was het een stap in het onbekende.

Projectleider Matthias Ingels leidde het project voor Wyckaert in goede banen. Hij was ook van meet af aan betrokken bij het Lean-proces. “Eerlijk gezegd was het voor ons de eerste keer dat we een project van deze omvang via de Lean-principes bouwden,” klinkt het verrassend. “We moeten dan ook toegeven dat niet alles 100% volgens de Lean-methode verlopen is, maar voor een eerste keer liep het zeker niet slecht. We hebben heel nuttige lessen getrokken, die ons bij toekomstige bouwprojecten zeker en vast nog goed van pas gaan komen.”

Landmark langs de snelweg

Het nieuwe kantoor is een bijna-energieneutraal gebouw, met 4.500 vierkante meter werkplaatsen en 2.740 vierkante meter kantoorruimte. Het gebouw, dat prominent zichtbaar is vanop het knooppunt tussen de E17 en de E40 vlakbij Gent, is uitgerust met alle nieuwste technieken om het zo energiezuinig mogelijk te maken. “Duurzaamheid was zeker een doorslaggevend element in dit project. De

10

Parket-Parquet • maart - mars 2021

keuze voor W&A Parket is daar een rechtstreeks gevolg van. W&A was namelijk de enige van de door ons gecontacteerde parketteurs die ons een duurzaam, ethisch parket kon leveren voor een aanvaardbare prijs. Het was voor ons immers van meet af aan een uitgemaakte zaak dat we geen goedkoop Chinees parket wilden,” legt Matthias Ingels uit. Wyckaert koos niet alleen voor een hyper­modern gebouw, ook voor de manier van bouwen viel de keuze op een moderne bouwfilosofie. “Over Lean bouwen is al heel wat gezegd en geschreven, maar in essentie komt het er gewoon op neer dat je het hele bouwproces tracht te optimaliseren zodat het zo vloeiend en efficiënt mogelijk verloopt. In de bouw verdienen aannemers extreem kleine marges. Wanneer ze in andere sectoren horen met wat voor marges wij werken, dan lachen ze ons gewoon uit. Net omwille van die minieme marges is het van cruciaal belang om zo efficiënt mogelijk te werken en alle faalkosten te minimaliseren,” aldus de projectleider.

MEER WETEN OVER LEANBOUWEN? Het WTCB publiceerde in augustus 2020 een monografie over deze managementfilosofie: “Lean Bouwen. Welke veranderingen in de bedrijfsorganisatie?” Aangesloten aannemers kunnen dit document gratis downloaden via de WTCB-website.


Cruciale rol van onderaannemer

“Uiteraard spelen de onderaannemers een heel grote rol wanneer je een werf van deze omvang zo efficiënt mogelijk wil plannen. Daarom hebben wij allen onderaannemers een eerste keer samengebracht ongeveer 8 weken voor de geplande start van de werken. Op die eerste bijeenkomst kreeg iedereen de vraag om zijn behoeftes en eisen op te lijsten en toe te lichten. We vonden het heel belangrijk dat alle onderaannemers hierbij aanwezig waren, zodat ze ook allemaal op de hoogte zouden zijn van elkaars verwachtingen en knelpunten. Dat schept namelijk begrip voor elkaar en zorgt zo voor meer betrokkenheid. Aan de hand van die input hebben we dan een eerste versie van de planning opgesteld, die we vervolgens nogmaals voorgelegd hebben aan de onderaannemers. We hebben heel wat tijd en energie gestopt in het uitleggen van dit systeem. Het was namelijk belangrijk dat de onderaannemers er ook achter zouden staan, en dat ze begrepen dat we dit niet deden om onze winst te maximaliseren, maar wel omdat het in het voordeel van alle betrokken partijen is. Een praktijkvoorbeeld: de onderaannemer die aangezocht werd om de valse plafonds en wanden in gipskarton te plaatsen, heeft steeds een ploeg van slechts twee arbeiders laten werken aan dit project. Normaal gezien zou hij voor een werf van deze omvang wellicht een ploeg van 5 personen ter plaatse sturen, maar in de voorafgaande meetings werd duidelijk dat dat niet zinvol was, aangezien ze dan te snel zouden werken en constant in conflict zouden komen met andere onderaannemers. Vandaar dus de keuze voor een veel kleinere equipe die wel continu kon doorwerken en nooit moest wachten tot een andere onderaannemer klaar was met zijn activiteiten. Voor die onderaannemer was dat misschien een atypische manier van werken, maar wel heel efficiënt! Het is maar een van de vele voorbeelden van hoe iedereen efficiëntiewinsten kan boeken door

van meet af aan nauw samen te werken en helder te communiceren.”

Dagelijkse opvolging

Op basis van de input van de onderaannemers werd het project opgedeeld in verschillende zogenaamde ‘milestones’. Voor elk daarvan werd door de doorlooptijd bepaald en de geplande activiteiten gedetailleerd omschreven. Die milestones deden ook dienst als houvast tijdens de eigenlijke werffase. Matthias Ingels: “Bij het begin van iedere werkdag kwamen we met de ploeg­ bazen van alle aanwezige onderaannemers nog eens kort samen om een stand van zaken op te maken. Werden de doelstellingen van gisteren behaald? Wat staat er vandaag op de planning? Liggen ze op schema om de volgende milestone te behalen,…? Al dat soort zaken werd kort behandeld, zodat iedereen wist hoe we er voor stonden en iedereen zijn dagindeling op elkaar kon afstemmen. Hoewel de onderaannemers aanvankelijk wat wantrouwig stonden tegenover deze manier van werken, merkten we dat ze gaandeweg toch bijdraaiden en inzagen van de Lean-filosofie voor iedereen voordelig kan zijn. Uiteraard was niet iedereen even overtuigd en bleven er wat struikelblokken bestaan. Zo botsten we heel vaak om de taalbarrière. Aan iemand die enkel het Bulgaars of het Portugees machtig is, is het niet zo eenvoudig om uit te leggen wat het nut is van die bijeenkomsten. Ook stelden we vast dat de meeste onderaannemers wel gewonnen waren voor deze manier van werken, maar de boodschap druppelde vaak niet door naar hun onderaannemers. Werken volgens de Lean-managementfilosofie is uiteraard geen wondermiddel, maar we zijn er wel van overtuigd geraakt dat dit een nuttige methode is, waar alle betrokken partijen baat kunnen bij hebben. Wij gaan in de toekomst dus nog vaker via deze methode werken.” www.wyckaert.eu

Parket-Parquet • maart - mars 2021

11


Project

“De mensen van Wyckaert kozen voor een mooi, eerlijk product: een samengesteld parket van het Admonter,” vertelt zaakvoerder Bart de Guytenaer, die ook in het bestuur van Dé Parketplaatsers zetelt. “Admonter is een merk met een sterk ecologisch verhaal. Niet alleen zijn de producten van deze Oostenrijkse fabrikant gecertificeerd met alle denkbare duurzaamheids- en milieulabels, Admonter beschikt bovendien ook over een eigen energiecentrale waarmee ze niet alleen hun eigen productiefaciliteit en de abdij van Admont van stroom voorzien, maar ook 200 gezinnen in de nabijheid. Hun duurzaamheidsverhaal blijft dus niet bij holle woorden! De eigenaars van Admonter zijn bovendien

“Productie maximaliseren zonder elkaar voor de voeten te lopen” W&A Parket uit Lochristi werd door Wyckaert aangezocht om het parket in het nieuwe hoofdkantoor te plaatsen. Voor zaakvoerder Bart de Guytenaer was het de eerste keer dat hij meewerkte aan een project dat volgens de Lean-principes gemanaged werd. de paters van een Benedictijnenklooster. Zij waken over dat de ecologische en menselijke waarden, je zou dus kunnen zeggen dat het het Westvleteren van de parketwereld is. Wyckaert koos heel bewust niet voor goedkoop Aziatisch parket, maar voor een duurzaam Europees product. Ook hebben ze alles door ons laten plaatsen, met onze eigen vakmensen. En dat verdient een pluim, want enkel door duurzame, degelijke materialen te kie-

12

Parket-Parquet • maart - mars 2021

zen en die te laten plaatsen door ervaren vakmensen, kan je de hoogste kwaliteit verkrijgen”. Met een breedte van 120 mm zijn de planken wat smaller dan gebruikelijk is in de hedendaagse trends, maar ze passen wel heel goed in het interieur van de kantoren. Wyckaert koos immers voor een heel rustig, strak interieur met weinig verschillende materialen. Je ziet er enkel beton, houten vloeren en witte kasten. Zo ontstaat een heel inspire-

rende omgeving, waar het aangenaam moet zijn om te werken. De planken zijn vooraf afgewerkt met de Admonter Easy care oil in de kleur ‘Stone’, een heel naturelle eiken kleur die perfect past in het geheel. De Easy Care olie is een hoogwaardige olie voor intensief gebruik en leent zich uitstekend voor dergelijke projecten. W&A plaatste ongeveer 1.600 m² van deze planken, verdeeld over de vijf verdiepingen van het gebouw.


OVER ADMONTER Duurzaamheid is een kernwaarde voor het Oostenrijkse Admonter. Het hout dat ze gebruiken is steeds PEFC-gecertificeerd, wat garandeert dat het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Over het gebruik van het hout is ook grondig nagedacht, zo gebruikt men niet alleen de meest waardevolle delen voor de toplagen. Het hout van mindere kwaliteit en gerecycleerd hout gaat ook niet verloren. Dat doet namelijk dienst als grondstof voor plaatmateriaal en de niet bruikbare restfractie gaat naar de energiecentrale die de productiefaciliteit en de buurt van stroom voorziet. Ook de uitstoot van vluchtige organische stoffen is een belangrijk aandachtspunt. De uitstoot ligt ver beneden de drempels die nodig zijn om het Franse ‘A+’ label te behalen, en de formaldehyde-uitstoot ligt lager dan de Europese E1-limiet (0,1 ppm). Naast de zorg voor milieu, waakt men bij Admonter ook streng over de levens- en arbeidsomstandigheden van hun werknemers. www.admonter.at

EEN PREMIUM IN GEBRUIKSGEMAK EN DUURZAAMHEID

000572-ADVERT

• Nieuw: ecologische verpakking voor hybride parketlijmen • Hetzelfde product, dezelfde kwaliteit • Makkelijker te recycleren • Makkelijker stapelbaar, neemt minder plaats in

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM

000572-ADVERT_Parquet_Boxes_A5_landscape_NL.indd 1

2020-05-29 1:51:42 PM


Project

Kennismaking met Lean-traject was positief

Voor aanvang van de werken was Bart de Guytenaer heel benieuwd naar wat het Lean verhaal zou kunnen betekenen voor een betere organisatie van de werfplanning en naar de voordelen die het in de praktijk zou opleveren. Na afloop kijkt hij er ook met een positief gevoel op terug. “In essentie is het vooral een manier om ervoor te zorgen dat de verschillende aannemers elkaar niet in de weg lopen, en dat iedereen zijn productiviteit kan maximaliseren. Op een traditionele werf worden vaak onrealistische deadlines gesteld. Dus beginnen alle aannemers maar tegelijk en zien ze wel waar ze uitkomen. Na verloop van tijd ontstaan dan de klassieke conflicten waarbij de werken van de ene aannemer de plannen van zijn collega’s doorkruisen. En dat zorgt voor fricties, tijdverlies en kans op beschadigingen of een mindere kwaliteit van het afgeleverde werk. In dit Lean-traject werd er op voorhand heel goed nagedacht over de timing en de volgorde van de werken. Ik denk dat dit in de praktijk ook goed gewerkt heeft. Toch duiken er altijd onvoorziene hindernissen op. In ons geval bijvoorbeeld, bleek de chape minder snel te drogen dan gepland. We deden regelmatig metingen, en we hebben dat uiteraard ook meteen gesignaleerd aan de mensen van Wyckaert. Die hebben dan

14

Parket-Parquet • maart - mars 2021

alle zeilen bijgezet om de chape sneller te laten drogen, maar finaal zijn we toch pas enkele weken later van start kunnen gaan dan aanvankelijk voorzien. Toen de chape eindelijk droog genoeg was, zaten we middenin de strenge lockdownfase, en dat bleek een geluk bij een ongeluk. Er waren namelijk nauwelijks andere aannemers aan de slag, en bovendien mochten onze mensen op dat moment niet bij particulieren werken. We hebben daarvan dus gebruik gemaakt om extra mensen bij Wyckaert in te zetten. Zo hebben we onze achterstand snel weggewerkt. Aanvankelijk werden voor de opstart

UW PROJECT HIER? Heb je zelf ook een opvallend project gerealiseerd en ben je lid van Dé Parketplaatsers? Geef ons dan een seintje via het secretariaat of via onze Facebook-pagina en wie weet vind je hier in het volgend nummer jouw realisatie terug!

van het Lean-traject een aantal vergaderingen georganiseerd. Ook werd van onze meestergast verwacht dat hij dagelijks een korte briefing zou houden over de stand van zaken. Na een tijdje werd echter duidelijk dat dat in ons specifieke geval weinig zinvol was, en dus werden deze meetings in samenspraak met Wyckaert afgebouwd. In een setting waar een elektricien, een aannemer voor de technieken en de plaatser van de plafonds elkaar in sneltempo moeten opvolgen, zijn die bijeenkomsten ongetwijfeld zinvol, maar in ons geval veel minder. Op het moment dat wij onze werken deden, mochten er immers geen andere aannemers op dezelfde locatie werken. Volgens mij is dit ook hoe je ‘Lean’ moet benaderen. Op een pragmatische manier, en zonder te ‘over-organiseren’. Gelukkig zaten de mensen van Wyckaert op dezelfde golflengte. Al bij al was dit voor ons een zeer aangename manier van werken, ik kon alles op voorhand goed inplannen, wat het mogelijk maakte om mijn mensen op de meest efficiënte manier in te zetten, zonder productiviteits- of tijdverlies. De Lean-benadering zorgt ervoor dat mogelijke conflicten al op voorhand in de kiem gesmoord worden. Dat is uiteraard iets waar iedereen baat bij heeft. Voor mij is werken via de Lean-methode dus zeker voor herhaling vatbaar,” aldus een tevreden Bart de Guytenaer. www.wa-parket.be


DAG VAN DE AFWERKING

23 NOV 2021

In het licht van Corona zullen we er alles aan doen om de veiligheid, gezondheid en welzijn van exposanten, medewerkers en bezoekers te garanderen. U wil kijken, ontmoeten en bijleren? Geen betere gelegenheid dan een vakbeurs en netwerkevent om alle nieuwe trends en technieken op het vlak van interieur en afwerking te ontdekken. Voor wie is het? Alle professionals die bezig zijn met afwerking. Van plaatser tot ontwerper.

Waar is het te doen? In de ruime hallen van de Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden, van 9u30 tot 19u00. Wat valt er precies te beleven? Er zijn ruim 140 standen en een demotent. En je geniet er van een gemoedelijke sfeer met gratis buffetten en drank. Meer informatie en inschrijvingen als standhouder voor dit unieke evenement via steve.caufriez@confederatiebouw.be.


WTCB

Snel en nauwkeurig meten met laserafstandsmeters Dankzij hun snelheid, betrouwbaarheid en intuïtieve gebruik vormen laserafstandsmeters al een tijdje een waardig alternatief voor lint- en rolmeters. Maar wist je al dat je met de huidige generatie laserafstandsmeters nog zo veel meer kan doen?

Manueel bediende laserafstandsmeters

Er gaat geen bouwfase voorbij zonder dat er vroeg of laat een meter aan te pas moet komen. Wanneer je geen al te precieze afmetingen nodig hebt (bv. om de benodigde hoeveelheid tegels te bepalen voor de betegeling van een rechthoekige ruimte), dan kan een eenvoudige manueel bediende laserafstandsmeter al volstaan. De oplichtende displays van deze meters bieden het voordeel dat ze ook op donkere plaatsen afgelezen kunnen worden. Dankzij de interne opslag van de meetgegevens hoef je ook geen pen en papier meer bij de hand te hebben. Bovendien zijn de opmetingen betrouwbaarder, vermits de menselijke fouten die wel eens durven op te treden bij het aflezen van klassieke meters gereduceerd worden. Dit betekent echter geenszins dat je geen afwijkende metingen meer kan verrichten. Door de snelheid van een laserafstandsmeter kan je daarentegen wel meer metingen uitvoeren die dergelijke fouten kunnen blootleggen.

Automatische laserafstandsmeters

En wat als zelfs de millimeters belangrijk zijn? Wat als je uiterst ingewikkelde metingen moet uitvoeren om bijvoorbeeld hellingen en hoeken te bepalen? Wat als het te meten bouwdeel moeilijk bereikbaar is? Dan kan een automatische laserafstandsmeter soelaas bieden.

16

Parket-Parquet • maart - mars 2021

Automatische laserafstandsmeters laten toe om vanop een afstand en vanuit één punt de nodige metingen te verrichten. Zo kunnen er over een bepaalde afstand of een bepaald oppervlak verschillende punten uitgezet worden volgens een welgekozen densiteit. Deze punten kunnen vervolgens geëxporteerd worden naar een CAD-bestand om bijvoorbeeld de as-builtconstructie te vergelijken met wat er op de plannen voorzien was. Vooral waar een hoge densiteit nodig

is om een bepaalde vorm vast te leggen (bv. een boogconstructie of een onregelmatige vorm), kan de automatische laserafstandsmeter dankzij zijn snelheid en precisie goed van pas komen. Deze toestellen beschikken over boordcomputers en een aantal andere nuttige functionaliteiten die toelaten om op basis van enkele opeenvolgende meetpunten onder meer hoogtes, hellingen, oppervlaktes, volumes of hoeken op te meten en zelfs een grondplan te tekenen in een app of CAD-formaat.


MATURITEIT

Laserafstandsmeters zijn niet nieuw en hebben hun nut al bewezen. Deze toestellen worden bovendien nog verder uitgebreid met rekenmodules, bijkomende functies en cameratoepassingen, alsook met de mogelijkheid om het toestel te verbinden met een computer of app.

MOEILIJKHEIDSGRAAD

Het gebruiksgemak van het toestel wordt voornamelijk bepaald door zijn hoeveelheid aan functies. Dit kan gaan van één enkele knop met een loutere meetfunctie tot een veelvoud aan knoppen en toepassingen (bv. meting van hoogtes, hellingen, oppervlaktes en volumes, camerafuncties, WLAN-gegevensoverdracht en indirecte metingen).

NODIGE MIDDELEN

Een ­camera met optische zoom helpt bovendien om de laserstraal zo correct mogelijk te positioneren.

Laserafstandsmeters zijn in verschillende prijsklassen te verkrijgen (van ca. € 50 tot € 2.000). De duurdere modellen beschikken doorgaans over een kwalitatievere laser (d.w.z. betere nauwkeurigheid, grootteorde van ± 1 mm tot afstanden van 300 m) en kunnen meerdere functies uitvoeren. Hoewel de aankoop zich doorgaans beperkt tot het toestel en eventueel wat kleinere benodigdheden, is het niet uitgesloten dat er naar de toekomst toe ook nog een aantal bijkomende betalende apps ontwikkeld zullen worden.

WTCB-Contact 2021-01

WAT IS EEN LASERAFSTANDSMETER? Zoals de naam doet vermoeden, werken laserafstandsmeters met een laser. De uitgezonden lichtstraal is hoogcoherent en monochromatisch en heeft een specifieke frequentie. Doordat de boordsensor enkel gevoelig is voor die specifieke frequentie, vangt hij geen licht van andere frequenties op Zolang je zelf de lichtstraal kan zien onder de vorm van een – meestal rode – bol op het object of het geplaatste target, kan de sensor de teruggekaatste lichtstraal detecteren. Op basis van de karakteristieken van die teruggekaatste straal berekent de rekenmodule vervolgens de afstand tot het object. De combinatie van de kwaliteit van de laserstraal en de capaciteit van de rekenmodule bepaalt de maximale meetafstand (tot enkele honderden meters) en de nauwkeurigheid van de meting. De laser behoort meestal tot veiligheidsklasse 2 en is dus niet schadelijk voor de ogen, voor zover de natuurlijke ooglidreflex niet bewust onderdrukt wordt.

Parket-Parquet • maart - mars 2021

17


Workcamp Parquet

Workcamp Parquet komt naar België In coronatijden is niets helemaal zeker, maar wanneer de omstandigheden het toelaten, dan komt het Tsjechische Workcamp Parquet in de loop van dit jaar naar België. Uiteraard steunen Dé Parketplaatsers dit initiatief. Workcamp Parquet is een Tsjechische organisatie die tot doel heeft om parket-experten van overal in Europa samen te brengen en hen in een ongedwongen, losse sfeer gedurende een week samen te laten werken aan de restauratie van een historische vloer. De bedoeling is dat parketteurs vrijwillig deelnemen aan dit initiatief en tijdens die week hun technieken, kneepjes en vaardigheden delen met hun collega’s. Op die manier hoopt de organisatie enerzijds de vakkennis en het vakmanschap in stand te houden en te verspreiden doorheen Europa en anderzijds de parketteurs in de verschillende landen met elkaar in contact te brengen. De precieze details zijn op dit ogenblik nog niet gekend, maar indien de coronamaatregelen het toelaten, zal het Workcamp Parquet van dit jaar in ons land plaatsvinden.

18

Parket-Parquet • maart - mars 2021

Met open blik

Onze landgenoot Che Polfliet van C-Parket in Lauwe nam vorig jaar deel aan het Workcamp in het Tsjechische Vizovice. Hij is zeer enthousiast over het initiatief. “Vooraf wist ik niet goed waaraan ik me moest verwachten,” vertelt Che. “Maar ik ben er met een open blik naartoe getrokken. We kwamen er terecht in een oud kasteel, waar een vloer uit1860 in stijlpanelen opnieuw à l’identique moest gemaakt worden. En dat mocht enkel met handgereedschap. We hebben dus geen automatische zagen of andere machines gebruikt. Onze groep bestond uit een vijftiental parketspecialisten van overal uit Europa: Oost-Europeanen, Spanjaarden, Duitsers,… De deelnemers waren afkomstig uit 10 landen. Met zoveel verschillenden nationaliteiten kwam Google Translate

af en toe handig van pas, al was de taal eigenlijk geen struikelblok want alle aanwezigen waren gepassioneerde mensen die de taal van parket perfect beheersen. Alle deelnemers waren er met dezelfde ingesteldheid naartoe gekomen: ze deelden met plezier hun tips en tricks met de rest van de groep. Iedereen heeft namelijk een eigen manier van werken, en het is niet omdat ik iets al 30 jaar op een bepaalde manier doe, dat dat ook de beste benadering is. Door te kijken hoe anderen, met een andere achtergrond, hetzelfde werk aanpakken, leer je ontzettend veel bij. Dat delen van ervaringen is een benadering waar ik heel sterk in geloof. Ik heb in het verleden ook al deelgenomen aan initiatieven van het Nederlandse Gilde van Gediplomeerde Parketteurs, en daar zie je ook dat iedereen onbaatzuchtig de kennis van oude technieken en materi-


alen met elkaar deelt. Hier bestaat die traditie helaas niet, of toch veel minder. Veel parketteurs beschouwen hun collega’s als concurrenten en houden hun trucjes en kneepjes liever voor zich. En dat is jammer, want op die manier dreigen veel oude technieken verloren te gaan.”

Gebeten door parket

In Tsjechië kregen de deelnemers onder andere het bezoek van een smid die handgesmede nagels meebracht, die op dezelfde manier gemaakt waren als in 1860. Met de nagels werden het parket en de stijlpanelen vastgezet. Ook werden ze ingewijd in het gebruik van de traditionele oude warme beenderlijm en kregen ze uitleg over kleuren met ossenbloed, kalk, urine en geitenkaas. Geen alledaagse technieken misschien, maar het is wel belangrijk om de kennis over deze traditionele methodes in stand te houden.

“Uiteindelijk waren we een hele week lang met gelijkgezinden over parket bezig,” vervolgt Che Polfliet. “Van bij het ontbijt tot een stuk in de nacht! Dat is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar als je gebeten bent door parket, dan is dit een unieke ervaring! Voor mij was het Workcamp zeer leerrijk. Ik heb er ook enkele mensen leren kennen waarmee ik contact ga blijven onderhouden. Zo heb ik met een Spaanse collega afgesproken dat ik bij hem op bezoek ga wanneer hij werken moet

uw springplank naar zorgeloos ondernemen

U start of heeft een bedrijf? Vertrouw dan op Formalis: • bij de afhandeling van al uw administratieve formaliteiten; • voor de inschrijving en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen; • voor onze expertise en kennis van het ondernemerschap.

Meer info via formalis.be

in samenwerking met

uitvoeren in een van de villa’s van architect Antoni Gaudí, die ik zeer bewonder. Mijn Spaanse collega zal me dan bijscholen in zijn manier van werken en tegelijk kan ik de prachtige gebouwen van Gaudí van binnenuit leren kennen. Twee keer winst dus en zo kunnen we allebei ons werk naar een hoger niveau tillen. Ik kan collega’s die gepassioneerd zijn door ambachtelijk parket en vakmanschap dan ook absoluut aanraden om deel te nemen aan een van de Workcamps!”.

De exacte gegevens over het Belgische Workcamp Parquet zijn momenteel nog niet bekend, maar van zodra er meer informatie is verschijnt die op www.workcamp-parquet.cz en de social mediakanalen van Dé Parketplaatsers.


Project

Nieuw kopshoutparket in werkplaats van Arcelor Mittal in Dommeldange Nadat er ernstige waterschade was opgetreden in een werkplaats in het Luxemburgse Dommeldange, schakelde Arcelor Mittal "Parkett Theiss", lid van de werkgroep "Les Parqueteurs - Die Parkettverleger" in om het parket in de werkplaats te vervangen.

Al drie generaties lang is "Parkett Theiss" een vaste waarde in de Luxemburgse parketwereld. Het familiebedrijf werd in de jaren twintig opgericht door ­ Anton Theiss. Zoon Hermann Theiss nam de zaak later over en de zaak ­beleefde er mooie jaren door de grote vraag naar houten vloeren voor de bouw van bowlingbanen en kegelbanen. Momenteel leiden kleinzoons Robert, Manfred en Peter het bedrijf, dat vooral actief is in het oosten van ons land en in het Groothertogdom Luxemburg.

Kopshout in teer

Arcelor Mittal kiest voor parket in hun werkplaatsen uit praktische overwegingen. Op de zachtere houten vloeren kunnen ze namelijk zware metalen onderdelen neerzetten en verplaatsen, zonder dat het risico bestaat dat de werkstukken beschadigd raken. Door

20

Parket-Parquet • maart - mars 2021


waterschade was het bestaande grenen kopshoutparket in de site in Dommeldange echter zwaar aangetast. Daarom moest alles uitgebroken worden en moest er een volledig nieuwe vloer komen. Parkett Theiss verwijderde eerst het bestaande parket, dat nog met teer was vastgezet. Zo kwamen enkele technische moeilijkheden aan het licht. De ondervloer bleek te bestaan uit een gegoten vloerplaat, waardoor het risico bestond dat vocht door capillaire werking in de ondervloer zou trekken. Ook moest het teer volledig verwijderd worden om reacties met de nieuwe lijmen te voor­komen.

FRANK SPIDER

Daarom hebben de mensen van ­Parkett Theiss eerst met diamantschijven alle resten van het teer grondig verwijderd. Vervolgens brachten ze twee

PERFECT SCHUURBEELD

l­agen epoxyhars aan (PE-460 UZIN), gevolgd door een nieuwe schuurbeurt om de vloer op te ruwen. Daarna werd de egalisatielaag aangebracht. Parkett Theiss gebruikte hiervoor NC-170 UZIN hoge sterkte egaline (C40). Bovenop die ondergrond kwam nog een trekontlastend membraan van 2 mm (RR-188 UZIN). Nadat de ondervloer op deze manier was voorbereid, werd het nieuwe 80  mm dikke grenen kopshout geplaatst en vastgezet. Hiervoor gebruikte men een "harde" 2-componentenlijm: UZIN MK92S. Na het schuren werd er nog een laagje olie op aangebracht om het hout te beschermen. De klus werd binnen de zeven dagen afgehandeld, zodat de acti­ viteiten van Arcelor Mittal zo weinig mogelijk hinder ondervonden.

UW SPECIALIST IN PARKETBENODIGDHEDEN

AANGEDREVEN 3-SCHIJFSTECHNOLOGIE ALVAKET Belgium - Industriepark 1215 - 3545 Halen - T 013 55 22 04 - F 013 55 20 05 - www.alvaket.be

ff116 plat.indd 1

10/10/2016 22:05:31

Parket-Parquet • maart - mars 2021

21


Parketsprokkels

Uitbreiding

Bijlard International van start

Dinsdag 19 januari ging de langverwachte uitbreiding van Bijlard International eindelijk van start. De nieuwe productiehal van de Nederlandse lijmproducent, van ruim 1000 m², zal over enkele maanden klaar zijn, waarna het inrichten kan beginnen. In de nieuwe hal komt uitbreiding van de productie inclusief de daarvoor benodigde inpandige silo’s. Het Bijlard-team bestaat inmiddels uit ruim 30 medewerkers die er samen voor zorgen dat de hoogwaardige lijmen en kitten gretig aftrek vinden in binnen- en buitenland. Ondanks de spannende tijd maakt het bedrijf een stevige groei door, dus de uitbreiding komt als geroepen. “We willen onze klanten wel op tijd kunnen blijven leveren en in het huidige pand lopen we simpelweg tegen de grenzen aan. Een luxeprobleem natuurlijk en we prijzen ons gelukkig dat onze klanten heel veel vertrouwen in ons hebben en goed door blijven bestellen. Alle inspanningen van de laatste jaren

Soudal realiseert duurste overname

ooit in volle Corona crisis

In Dubai neemt de Turnhoutse producent van lijmen, mastieken en PU schuim het bedrijf Al Muqarram Insulation Material Industry LLC over, een familiale bedrijvengroep bestaande uit 3 ondernemingen met 2 productievestigingen. Zowel qua productgamma als geografisch kent Al Muqarram een hoge complementariteit met Soudal. Het bedrijf staat commercieel zeer sterk in de Golf, Oost-Afrika en Zuidwest-Azië, wat voor Soudal weliswaar geen onbekende, maar wel minder ontwikkelde markten zijn. In het uitgebreide productgamma, met onder andere mastieken en schuimen, zitten een aantal producten die voor Soudal complementaire business zullen genereren, zoals tapes en bepaalde lijmen en aerosolen. Dirk Coorevits, CEO van Soudal, is verheugd over de overname: “We zijn trots op deze nieuwe internationale acquisitie, ditmaal in een explosief groeiende bouwmarkt als het Midden-Oosten. De mission statement van Al Muqarram, ‘High quality at par with local standards’ sluit zeer goed aan bij Soudal’s ‘Think global, act local’. Ze zijn als lokale producent stevig verankerd in hun regio, wat blijkt uit de diverse ‘Civil Defense Certificates’ die het bedrijf op zijn naam heeft staan. Ook deze acquisitie sluit nauw aan bij onze internationale groeiambities en onze filosofie om te produceren in de nabijheid van de markt.” www.soudal.com

22

Parket-Parquet • maart - mars 2021

betalen zich uit en wij zijn daar zeer dankbaar voor”, aldus een tevreden Peter Bijlard. www.bijlard.com

Soudal réalise l'acquisition la plus

chère jamais réalisée en pleine crise du COVID-19 Le producteur d'adhésifs, de mastics et de mousses PU basé à Turnhout reprend la société Al Muqarram Insulation Material Industry LLC, un groupe familial d'entreprises composé de 3 entreprises avec 2 sites de production. Tant en termes de gamme de produits que géographiquement, Al Muqarram a une forte complémentarité avec Soudal. La société a une position commerciale très forte dans le Golfe, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud-Ouest, qui ne sont pas inconnus de Soudal, mais sont des marchés moins développés. La vaste gamme de produits, y compris les mastics et les mousses, comprend un certain nombre de produits qui généreront des activités complémentaires pour Soudal, tels que les rubans, certains adhésifs et les aérosols. Dirk Coorevits, PDG de Soudal, se réjouit de cette acquisition: «Nous sommes fiers de cette nouvelle acquisition internationale, cette fois dans un marché de la construction en pleine croissance comme le Moyen-Orient . L'énoncé de mission d'Al Muqarram, «Haute qualité au même niveau que les normes locales», s'accorde très bien avec «Penser global, agir local» de Soudal. En tant que producteur local, ils sont solidement ancrés dans leur région, comme en témoignent les différents «certificats de protection civile» que l'entreprise porte à son nom. Cette acquisition s'inscrit également étroitement dans nos ambitions de croissance à l'international et notre philosophie de produire au plus près du marché. www.soudal.com


BerryAlloc vindt het parket opnieuw uit met nieuwe Ultimtec-technologie BerryAlloc brengt een gloednieuwe collectie eikenhouten vloeren op de markt die een uitmuntende kwaliteit combineert met geavanceerde technologie. De nieuwe collectie parketvloeren onderscheidt zich door: • haar revolutionaire afwerking met Ultimtec, die een ‘geoliede look’ combineert met het gebruiksgemak van vernist parket; • de manier waarop Ultimtec de uitstraling in de verf zet van zowel authentieke als zeer ‘trendy’ houttinten voor

elk type gebruik, van intensief residentieel tot matig commercieel; • haar goed verzorgde, makkelijk te onderhouden en duurzame esthetiek; • het ontwerp en productie, die voor 100% in Frankrijk gebeuren en voor meer dan 70% van de componenten gebruikmaken van korte ketens; • haar sterke engagement voor duurzame ontwikkeling, wat vandaag cruciaal is voor veel projecteigenaars, architecten en particulieren.

De collectie is een opmerkelijk bewijs van de knowhow van deze Franse fabrikant en bestaat uit twee delen: ‘Les Essentiels’, de vaste waarden

in vloerdecoratie, en ‘Les Exclusifs’, een selectie uitgesproken en karaktervolle kleuren. www.berryalloc.com

BerryAlloc réinvente les codes

du parquet avec la nouvelle technologie Ultimtec

BerryAlloc lance sur le marché une nouvelle collection de parquets chêne, illustration éloquente des deux principes qui constituent sa marque de fabrique: une très haute qualité alliée à une technologie avant-gardiste. Cette collection de parquets se distingue par: • une finition révolutionnaire Ultimtec, qui relève le défi d’offrir un aspect

«parquet huilé» mais avec l’entretien aisé du parquet vernis; • Ultimtec permet la mise en valeur de teintes authentiques et très «tendances» pour tous les univers, de l’usage domestique intensif à l’usage commercial modéré; • une esthétique soignée, facile à vivre et résistante; • une création et une pro-

duction 100% made in France, qui privilégie les circuits courts pour plus de 70% de ses composants; • un fort engagement dans le développement durable, auquel sont aujourd’hui attentifs la maîtrise d’ouvrage, les architectes et les particuliers.

BerryAlloc s’est basé sur un parcours intuitif pour constituer sa nouvelle collection de parquets, segmentée en deux gammes: les Essentiels, valeurs sûres de la décoration de sol, et les Exclusifs, avec une sélection de coloris profonds, au caractère affirmé. www.berryalloc.com

Parket-Parquet • maart - mars 2021

23


Projet

Wyckaert opte pour le 'Lean' construction pour son nouveau siège De plus en plus d'entreprises de construction font le pas vers le 'Lean construction'. L'entreprise de construction de la Flandre orientale Wyckaert a décidé d'utiliser cette philosophie de gestion pour la construction de son nouvel immeuble de bureaux le long de l'Ottergemsesteenweg à Gand. Cela implique bien sûr que les sous-traitants doivent également adopter cette façon de penser et de planifier. Pour Wyckaert et le parqueteur W&A Parket de Lochristi, ce fut territoire inconnu. Le chef de projet Matthias Ingels a mené le projet pour Wyckaert à bonne fin. Il a également été impliqué dès le début dans le processus Lean. "Pour être honnête, c'était la première fois que nous construisions un projet de cette ampleur en utilisant les principes du Lean", affirme-t-il. "Nous devons admettre que tout ne s'est pas déroulé à 100% selon la méthode Lean, mais pour une première fois, cela s'est certainement pas mal passé. Nous avons appris des choses très intéressantes, qui nous serviront certainement dans nos futurs projets de construction".

Un point de repère le long de l'autoroute

Le nouveau bureau est un bâtiment presque neutre en énergie, comprenant 4 500 mètres carrés d'ateliers et 2 740 mètres carrés de bureaux. Le bâtiment, bien visible depuis la jonction entre l'E17 et l'E40 près de Gand, est équipé de toutes les dernières technologies pour le rendre aussi efficace que possible sur le plan énergétique. "La durabilité constituait un élément décisif dans ce projet. Le choix de W&A

24

Parket-Parquet • maart - mars 2021

Parket en est une conséquence directe. En effet, W&A était le seul parqueteur que nous avons contacté qui pouvait nous fournir un parquet durable et écologique à un prix acceptable. Dès le départ, il était clair que nous ne ­voulions pas de parquet chinois bon marché", explique Matthias Ingels. Wyckaert n'a pas seulement opté pour un bâtiment ultramoderne, mais aussi pour une philosophie de construction moderne. "Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur le Lean construction, mais en réalité, cela signifie simplement qu'il faut essayer d'optimiser l'ensemble du processus de construction pour qu'il se déroule le plus harmonieusement et le plus efficacement possible. Dans le secteur de la construction, les marges des entrepreneurs sont extrêmement limitées. Lorsqu'ils entendent dans d'autres secteurs les marges que nous avons, ils se moquent de nous. C'est précisément en raison de ces marges très basses qu'il est essentiel de travailler le plus efficacement possible et de minimiser tous les coûts de défaillance", déclare le chef de projet.

SAVOIR PLUS SUR LE LEANCONSTRUCTION? En 2020, le SCTC a publié une monographie sur cette philosophie de gestion: “Le Lean Construction. Quels changements dans l'organisation des entreprises ?” Les entrepreneurs affiliés peuvent télécharger ce document gratuitement sur le site du CSTC.


Le rôle primordial du sous-traitant

"Bien entendu, les sous-traitants jouent un rôle très important lorsque vous voulez planifier le plus efficacement possible un chantier de cette envergure. Ainsi, nous avons rassemblé tous les sous-traitants environ 8 semaines avant le début prévu des travaux. Lors de cette première réunion, chacun a été invité à énumérer et à expliquer ses besoins et ses exigences. Pour nous, il était très important que tous les sous-traitants soient présents à cette réunion afin qu'ils soient tous au fait des attentes et des obstacles de chacun. Cela crée une compréhension mutuelle et un plus grand engagement. En se fondant sur ces données, nous avons établi une première version du planning, que nous avons ensuite présenté à nouveau aux sous-traitants. Nous avons passé beaucoup de temps et d'énergie à expliquer ce système. Il était très important que les sous-traitants le soutiennent également et qu'ils comprennent que nous ne le faisons pas pour augmenter notre bénéfice, mais bien parce que c'est dans l'intérêt de toutes les parties concernées. Concrètement, le sous-traitant engagé pour installer les plafonds surbaissés et les parois en plaques de plâtre a toujours fait travailler une équipe de seulement deux travailleurs sur ce projet. Normalement, pour un chantier de cette envergure, il aurait sans doute envoyé une équipe de 5 personnes, mais au cours des réunions précédentes, il est apparu que cela n'était pas une bonne solu­tion puisqu'ils travailleraient trop vite et dérangeraient les autres sous-traitants. D'où le choix d'une équipe bien plus petite qui pouvait travailler en continu et n'avait jamais à attendre qu'un autre sous-traitant ait terminé ses activités. C'était peut-être une façon atypique de travailler pour le sous-traitant, mais c'était très efficace! Ce n'est là qu'un des nombreux exemples de la manière dont chacun peut réaliser des gains de rendement en collaborant étroitement

et en communiquant clairement dès le départ".

Un suivi quotidien

En fonction de l'apport des sous-traitants, le projet a été divisé en plusieurs 'jalons'. Pour chacun d'entre eux, le délai d'exécution a été déterminé et les activités prévues ont été décrites en détail. Ces jalons ont également servi de repère pendant la phase de construction proprement dite. Matthias Ingels: "Au début de chaque journée de travail, les chefs d'équipe de tous les sous-traitants présents se réunissaient brièvement pour faire le point sur la situation. Les objectifs d'hier ontils été atteints? Quel est le planning du jour? Sont-ils dans les délais pour at­ teindre le prochain jalon, ...? Toutes ces questions étaient abordées brièvement pour que chacun connaisse l'évolution des travaux et puisse coordonner son emploi du temps quotidien. Méfiants au début face à cette façon de travailler, nous avons cependant remarqué que les sous-traitants ont peu à peu changé d'avis et qu'ils ont compris que la philosophie Lean peut être bénéfique pour tout le monde. Certes, pas tout le monde n'était convaincu et il restait quelques obstacles. Ainsi, nous avons souvent été confrontés à des difficultés d'ordre linguistique. Il n'est évidemment pas si facile d'expliquer le but de ces rencontres à quelqu'un qui ne connaît que le bulgare ou le portugais. Nous avons également constaté que la plupart des sous-traitants sont convaincus par cette manière de travailler, mais que le message n'a souvent pas été entendu par leurs sous-traitants. Travailler selon la philosophie de la ges­ tion Lean n'est évidemment pas une panacée, mais nous sommes convaincus que c'est une méthode utile qui peut bénéficier à toutes les parties concernées. Nous allons donc utiliser cette méthode plus souvent à l'avenir". www.wyckaert.eu

Parket-Parquet • maart - mars 2021

25


Projet

“Optimiser la production sans se gêner” Wyckaert a demandé à W&A Parket de Lochristi d'installer le parquet dans le nouveau siège social. Pour le directeur général Bart de Guytenaer, c'était la première fois qu'il travaillait sur un projet géré selon les principes du Lean. "Les gens de Wyckaert ont choisi un beau produit authentique: un parquet multicouche d'Admonter", déclare le directeur Bart de Guytenaer, qui fait également partie du conseil d'administration de Dé Parketplaatsers. "Admonter est une marque à forte vocation écologique. Non seulement les produits de ce fabricant autrichien sont certifiés avec tous les labels de durabilité et d'environnement imaginables, mais Admonter possède également sa propre centrale électrique avec laquelle il alimente son propre site de production et l'abbaye d'Admont en électricité, ainsi que 200 familles dans les environs. Leur histoire de durabilité ne sont donc pas des mots creux! Les propriétaires d'Admonter sont également les pères d'un monastère bénédictin. Ils veillent sur les valeurs écologiques et humaines. On pourrait dire que c'est le Westvleteren du monde du parquet. Wyckaert a délibérément choisi de ne pas acheter un parquet asiatique bon marché, mais un produit européen durable. Ils ont aussi tout fait installer par nos professionnels. Cela mérite des félicitations, car ce n'est qu'en choisissant des matériaux durables de qualité et en les faisant installer par des professionnels expérimentés que l'on obtient le meilleur résultat. Avec une largeur de 120 mm, les lames sont un peu plus étroites que la tendance actuelle, mais elles s'intègrent très

26

Parket-Parquet • maart - mars 2021

bien dans la décoration des bureaux. Wyckaert a opté pour un intérieur très calme et épuré, avec peu de matériaux différents. Il n'y a que du béton, des parquets et des armoires blanches. Cela crée un environnement très inspirant, où il doit être agréable de travailler. Les lames ont reçu une finition avec l'huile Admonter Easy Care dans la couleur "Stone", une couleur de chêne très naturelle en parfaite harmonie avec l'ensemble. L'huile Easy Care est une huile de haute qualité pour un usage intensif et elle est très adaptée à ce type de projets. W&A a installé environ 1 600 m² de ces lames, réparties sur les cinq étages du bâtiment.

La première expérience avec le Lean construction était un succès

Avant le début des travaux, Bart de Guytenaer était très curieux de savoir ce que le Lean construction pourrait signifier pour une meilleure organisation du planning du chantier et des avantages concrets dans la pratique. Son expérience était positive. “Il s'agit essentiellement d'un moyen de s'assurer que les différents entrepreneurs ne se gênent pas mutuellement et que chacun puisse optimiser sa productivité. Sur un chantier traditionnel, des délais irréalistes sont souvent fixés. Ainsi, tous les entrepreneurs commencent en même temps et voient où ils


À PROPOS D’ADMONTER La durabilité est une valeur clé pour l'entreprise autrichienne Admonter. Le bois qu'ils utilisent est toujours certifié PEFC, ce qui garantit qu'il provient de forêts à gestion durable. L'utilisation du bois est également bien réfléchie. Ainsi, on n'utilise pas seulement la partie la plus précieuse du bois pour les couches supérieures. Le bois de moindre qualité et

le bois recyclé ne sont pas non plus gaspillés. Ce bois est utilisé comme matière première pour les panneaux et la fraction résiduelle qui ne peut pas être utilisée est envoyée à la centrale électrique qui alimente le site de production et le voisinage en électricité. Les émissions de composés organiques volatils sont également une préoccupation majeure. Les émissions sont bien inférieures aux seuils requis pour obtenir le label français 'A+' et les émissions de formaldéhyde sont inférieures à la limite européenne E1 (0,1 ppm). Outre le souci de l'environnement, Admonter veille également aux conditions de vie et de travail de ses employés. www.admonter.at

Parket-Parquet • maart - mars 2021

27


Projet

aboutissent. Après un certain temps, les conflits classiques surgissent lorsque le travail d'un entrepreneur interfère avec les plans de ses collègues. Cela entraîne des conflits, des pertes de temps et des risques de dommages ou une baisse de la qualité du travail fourni.” Dans ce projet Lean, les délais et l'ordre des travaux ont été mûrement réfléchis au préalable. Je pense que cela a bien fonctionné dans la pratique. Cependant, des obstacles imprévus surgissent toujours. Dans notre cas, la chape a séché moins vite que prévu. Nous avons régulièrement effectué des mesures et, bien sûr, nous l'avons immédiatement signalé aux gens de Wyckaert. Ils ont tout mis en œuvre pour accélérer le séchage de la chape, mais nous avons finalement pu commencer à travailler quelques semaines plus tard que prévu. Lorsque la chape était enfin suffisamment sèche, nous étions en plein milieu de la phase de confinement strict, et cela s'est avéré être un coup de chance. Il n'y avait pratiquement pas d'autres entrepreneurs sur le chantier et, en plus, nos employés n'étaient pas autorisés à travailler chez des particuliers à cette époque. Nous en avons donc profité

28

Parket-Parquet • maart - mars 2021

pour envoyer plus de travailleurs chez Wyckaert. Ceci nous a permis de rattraper vite le retard accumulé. Au départ, plusieurs réunions ont été organisées dans le cadre du démarrage du projet Lean. Notre chef de chantier devait également donner un bref compte-rendu quotidien sur la situation. Cependant, il est assez vite apparu que cela n'était pas très utile dans notre cas spécifique et ces réunions ont donc été sup-

VOTRE PROJET ICI? Vous avez également réalisé un projet remarquable et vous êtes membre de Dé Parketplaatsers? Laissez-nous un message par l'intermédiaire du secrétariat ou de notre page Facebook et peut-être votre projet sera présenté ici dans notre prochaine édition!

primées progressivement en consulta­ tion avec Wyckaert. Dans un contexte où un électricien, un entrepreneur pour les techniques et l'installateur des plafonds doivent se succéder rapidement, ces réunions sont sans doute utiles, mais dans notre cas beaucoup moins. Au moment où nous travaillions, aucun autre entrepreneur n'était autorisé à travailler sur le même site. Je pense que c'est aussi la façon dont vous devriez aborder le concept 'Lean'. De manière pragmatique et sans 'trop' organiser. Heureusement, les gens de Wyckaert étaient sur la même longueur d'onde. Dans l'ensemble, c'était une façon très agréable de travailler pour nous, je pouvais tout planifier bien à l'avance, ce qui me permettait de déployer mon personnel de la façon la plus rentable, sans perte de productivité ou de temps. L'approche Lean permet de s'assurer que les conflits éventuels sont étouffés en amont. C'est bien sûr quelque chose qui profite à tout le monde. En ce qui me concerne, je n'hésiterai pas à renouveler l'expérience avec la méthode Lean", déclare Bart de Guytenaer avec enthousiasme. www.wa-parket.be


JOURNÉE DU PARACHÈVEMENT

23 NOV 2021

journéeduparachèvement.be

Dans le contexte de la crise du coronavirus, nous mettrons tout en œuvre pour garantir la sécurité, la santé et le bien-être des exposants, des collaborateurs et des visiteurs. La découverte, le networking et l’apprentissage vous intéresse? Ce salon professionnel et événement de réseautage est l’occasion rêvée pour découvrir toutes les nouvelles tendances et techniques dans le domaine de l’aménagement intérieur et de la finition. Pour qui? Tous les professionnels qui s’occupent du parachèvement. De l’installateur à l’architecte.

Où? Dans les halls spacieux du Brussels Kart Expo au Grand-Bigard, de 9h30 à 19h00. A quoi vous attendre? Il y a plus de 140 stands et une tente de démonstration. Une ambiance conviviale avec des buffets et boissons gratuits. Pour plus d’infos sur un stand payant et pour en réserver un contactez steve.caufriez@confederatiebouw.be.


Projet

Dégâts d'eaux dans un atelier d’Arcelor Mittal à Dommeldange Suite à des dégâts d'eaux dans un atelier mécanique, la société Arcelor Mittal à Dommeldange au Luxembourg a fait appel à un membre du groupe de travail « Les Parqueteurs – Die Parkettverleger » de la Fédération Wallonne de Menuisiers, « Parkett Theiss », pour venir remplacer le parquet.

Depuis trois générations, «  Parkett Theiss » est devenue une référence dans le domaine du parquet. Cette entreprise familiale a été créé par Anton Theiss dans les années 1920. Il fabrique lui-même du parquet massif en hêtre et en chêne ainsi que des parquets multicouches. Hermann Theiss, fils d’Anton Theiss, reprend le flambeau car la menuiserie fonctionne bien grâce à la forte demande dans le secteur de la construction de jeux de quilles et pistes de bowling. Ponctuels, professionnels et propres, ce sont maintenant ses 3 fils Robert, Manfred et Peter qui dirigent la société. Ils sont très actifs dans l’Est de la Belgique ainsi qu’au Luxembourg. Concernant le projet, Arcelor Mittal veut conserver du parquet dans ses ateliers car

30

Parket-Parquet • maart - mars 2021

grâce à cela, ils peuvent déposer et tourner des pièces métalliques très lourdes sans les abimer. La société « Parkett Theiss » a donc réalisé ce qu’ils demandaient en remplaçant le parquet. En 7 jours à deux, ils ont d’abord enlevé le parquet en pin en bois debout

d’une épaisseur de 80 mm collé avec du goudron. Techniquement, il fallait résoudre deux problèmes : - Le support étant constitué d’une dalle coulée à même le sol, il y avait un risque de remontée d’humidité dans le support par capillarité


- Les pavés en boit debout étaient collés suivant une ancienne technique avec du goudron. Ce goudron devait être enlevé et un primaire devait empêcher toute réaction entre la colle à employer et d’éventuel reste de colle Pour ce faire, ils ont raboté avec des disques à diamants pour enlever les restes de colle (flexible). Après cela, ils ont appliqué 2 couches

de résine d’époxyde, PE-460 UZIN, puis sablé le tout pour rendre le support rugueux afin d’y accrocher la couche d’égalisation.

«dure», devait être utilisée: le collage du parquet en pin, bois de bout d‘une épaisseur de 80 mm a été réalisé avec UZIN MK92S.

Ils ont égalisé le support avec l’égaline NC-170 UZIN à haute résistance mécanique (C40), puis collé la sous-couche RR-188 UZIN en 2 mm, il s’agit d’une membrane anti-tension.

Après ponçage, ils ont terminé en appliquant une couche d’huile pour le protéger.

Le support ainsi préparé, il restait à coller les pavés en bois debout. Pour ce travail, une colle 2 composants,

Le client est ravi de pouvoir à nouveau manipuler ses pièces en toute sécurité grâce à la flexibilité du bois. Le projet a été rapide et bien fait.

FACILITÉ D’UTILISATION ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

000572-ADVERT

• Nouveau: emballage écologique pour des adhésifs parquet hybrides • Le même produit, la même qualité • Plus facile à recycler • Plus facile à empiler, prend moins de place

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM

000572-ADVERT_Parquet_Boxes_A5_landscape_FR.indd 1

2020-05-29 1:19:53 PM

Parket-Parquet • maart - mars 2021

31


GT Les Parqueteurs – Die Parkettverleger

Journée d’étude sur le parquet Le Groupe de Travail « Les Parqueteurs – Die Parkettverleger » de la Fédération Wallonne des Menuisiers Belges organise sa journée d’étude sur le parquet le vendredi 23 Avril 2021 à Gembloux.

Cette journée d’étude a pour objectif de vous présenter sous forme d’exposés et/ou de démonstrations, les nouveaux produits et techniques présents sur le marché du parquet. La journée est gratuite pour les membres FWMB et 20€/personne (repas inclus) pour les non-membres. Cette année, nous aurons le plaisir de découvrir : ∙ Les nouvelles laques Woca, 2K Invisible lacquer et 2K RD lacquer. ∙ Rectavit nous expliquera l’influence de la couche ­primaire d’accrochage sur la force de cisaillement et l’influence d’un booster sur le temps de séchage d’une colle parquet.

32

Parket-Parquet • maart - mars 2021

∙ Bona viendra avec son huile Craft Oil 2K, son vitrificateur Bona Traffic HD Anti Slip, son vernis Bona Traffic Natural et son vitrificateur Bona Traffic HD.

Le nombre de places est limité, merci de vous inscrire obligatoirement par E-mail sur

INFO@LESPARQUETEURS.BE ou par téléphone au

081/20 69 23

et vous recevrez toutes les informations pratiques.

∙ Uzin Utz. présentera les possibilités d’application de la laque opaque à 2 composants, Pall-X Full Color. ∙ Belgiqa parlera de ses nouvelles collections, des couches supérieures avec relief, des couleurs réactives et nous présentera leur boîte d’échantillons pour architectes. ∙ Le CSTC sera là pour nous avertir sur les pathologies et nous présenter la nouvelle NIT Parquet.


T SMAR L E H T A FO R F E S S I O N P RO

Bostik à vitesse européenne BOSTIK PRÉSENTE SON NOUVEL ASSORTIMENT EUROPÉEN

NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT EUROPÉEN

ÉGALINE UNIVERSELLE À HAUTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION C30-F7

RAPPORT QUALITÉ PRIX EXCEPTIONNEL


Workcamp Parquet

Workcamp Parquet vient en Belgique En période de coronavirus, rien n'est jamais sûr, mais si les circonstances le permettent, le Workcamp Parquet tchèque viendra en Belgique dans le courant de cette année. Bien entendu, Dé Parketplaatsers soutiennent cette initiative. Workcamp Parquet est une organisation tchèque qui vise à réunir des experts en parquet de toute l'Europe et les fait travailler ensemble pendant une semaine à la restauration d'un parquet historique dans une atmosphère détendue et informelle. L'objectif est que les parqueteurs participent volontairement à cette initiative et partagent leurs techniques, astuces et compétences avec leurs collègues au cours de cette semaine. L'organisation espère ainsi, conserver et transmettre les connaissances professionnelles à travers l'Europe et mettre les parqueteurs des différents pays en contact les uns avec les autres. Les détails exacts ne sont pas encore connus, mais si les mesures relatives au coronavirus le permettent, le Workcamp Parquet aura lieu chez nous cette année.

34

Parket-Parquet • maart - mars 2021

L’esprit ouvert

L'année dernière, notre compatriote Che Polfliet de C-Parket à Lauwe a participé au Workcamp à Vizovice en République tchèque. Il est très enthousiaste face à cette initiative.

temps, bien que la langue n'ait pas vraiment été un obstacle car tous les participants étaient des passionnés qui maîtrisent parfaitement la matière du parquet.

"Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre", dit Che. "Mais j'y suis allé en gardant l'esprit ouvert. Nous nous sommes retrouvés dans un vieux château, où un étage datant de 1860 devait être restauré en panneaux de style en utilisant exclusivement des outils à main. E Nous n'avons donc pas utilisé de scies électriques ou autres machines.

Tous les participants avaient la même attitude: ils étaient heureux de partager leurs trucs et astuces avec le reste du groupe. Chacun a sa propre façon de travailler et ce n'est pas parce que je fais quelque chose d'une certaine manière depuis 30 ans que c'est forcément la meilleure approche. En regardant comment d'autres, avec un parcours différent, abordent le même travail, on apprend beaucoup de choses.

Notre groupe se composait d'une quinzaine de professionnels du parquet originaires de toute l'Europe: Européens de l'Est, Espagnols, Allemands, ... Les participants venaient de 10 pays. Avec autant de nationalités différentes, Google Translate s'est avéré utile de temps en

Ce partage d'expériences est une approche à laquelle je crois vraiment. Dans le passé, j'ai participé à des initiatives de la 'Gilde van Gediplomeerde Parketteurs' aux Pays-Bas, et là vous voyez que tous partagent avec enthousiasme leurs connaissances des anciennes techniques


et matériaux. Malheureusement, cette tradition n'existe pas ici, ou du moins dans une bien moindre mesure. De nombreux parqueteurs considèrent leurs collègues comme des concurrents et ne veulent pas partager leur expérience et leur savoir-faire. Cela est dommage, car de nombreuses techniques anciennes risquent de se perdre ainsi".

Passionné par le parquet

En République tchèque, les participants ont reçu la visite d'un forgeron qui a apporté des clous forgés à la main, fabriqués de la même manière qu'en 1860. Le parquet et les panneaux de style ont été fixés avec les clous. Ils ont également été initiés à l'utilisation de l'ancienne colle d'os chaude traditionnelle et ont reçu des explications sur la coloration avec du sang de bœuf, de la chaux, de l'urine et du fromage de chèvre. Ce ne sont

peut-être pas des techniques de tous les jours, mais il est important de perpétuer la connaissance de ces méthodes tradi­ tionnelles. "Finalement, nous avons passé une semaine entière à parler de parquet avec des gens qui partagent la même passion", poursuit Che Polfliet. "Du petit déjeuner jusqu'à tard dans la nuit! Ce n'est peutêtre pas donné à tout le monde, mais si vous êtes passionné par le parquet, c'est une expérience unique! Pour moi, le Workcamp a été très instructif. J'ai également rencontré des personnes avec lesquelles je resterai en contact. Par exemple, j'ai convenu avec un collègue espagnol que je lui rendrai visite

lorsqu'il devra effectuer des travaux dans l'une des villas de l'architecte ­ Antoni Gaudí, que j'admire beaucoup. Mon collègue espagnol m'apprendra alors sa façon de travailler et, en même temps, je pourrai découvrir les magnifiques bâtiments de Gaudí de l'intérieur. C'est donc tout bénéfice et nous pouvons tous deux porter notre travail à un niveau plus haut. Aux collègues qui sont passionnés par le travail artisanal, je ne saurais que recommander de participer à l'un des Workcamp".

Les détails exacts du Workcamp Parquet belge ne sont pas encore connus, mais dès que plus d'informations seront disponibles, elles seront publiées sur le site www.workcamp-parquet.cz et sur les médias sociaux de Dé Parketplaatsers.

Prowood a pleine confiance dans l'édition 2021 L'organisation Prowood déploie tous les efforts nécessaires pour que Prowood 2021 ait lieu. Rendez-vous du 17 au 21 octobre 2021 à l'endroit habituel: les halls de Flanders Expo Gand. Prowood, le salon triennal pour l'industrie du bois et les secteurs connexes en Belgique est prévu cette année pendant la seconde moitié d’octobre. Les organisateurs sont convain-

cus qu'à cette date, ils devraient être en mesure d'organiser un salon, même si certaines mesures relatives au coronavirus seront encore d’application (masques de protection, distanciation sociale, gel désinfectant,...). Il semble que les exposants sont également confiants, car à la fin de l'année dernière, Prowood avait déjà vendu 12 011 m² de stands à 106 entreprises participantes.

Une attention spéciale pour le parquet

Comme toujours, les grands fabricants de machines seront présents, mais tous les autres sous-secteurs de l'industrie du bois ont également leur place à Prowood. Une nouveauté frappante de cette édition est l'aménagement d'un hall 2000 m², dédié exclusivement au parquet et aux pro­ duits et services connexes. Comme notre pays n'a plus un salon du parquet spécifique, la Confédération Construction - Dé parquetplaatsers a conclu un accord à ce sujet avec l'organisation Prowood. Outre les stands traditionnels des fabricants, une zone de démonstration sera également aménagée. Ces démonstrations sont organisées et coordonnées par Dé Parketplaatsers. PLUS D’INFOS: www.prowood-fair.be

Parket-Parquet • maart - mars 2021

35


CSTC

Les télémètres laser, pour des mesures rapides et précises Grâce à leur rapidité, leur fiabilité et leur utilisation intuitive, les télémètres laser constituent une alternative de choix aux mètres rubans depuis un certain temps déjà. Mais saviez-vous que les télémètres de la génération actuelle offrent encore bien plus de possibilités ?

Les télémètres laser à commande manuelle

Aucune phase de construction ne se termine sans que l’on ait eu à sortir un mètre à un moment ou un autre. Lorsqu’il n’est pas utile de disposer de mesures d’une très grande précision (pour déterminer la quantité de carreaux dans une pièce rectangulaire, par exemple), un simple télémètre laser à commande manuelle convient amplement. Dôté d’un écran lumineux, ce type d’appareil peut être utilisé dans des endroits sombres. De plus, grâce à ses capacités de stockage interne, il n’est plus nécessaire de se munir de quoi écrire. Les mesures sont également plus fiables, car les erreurs humaines qui surviennent parfois lors de l’utilisation de mètres traditionnels sont moins fréquentes. Toutefois, cela ne signifie nullement que les mesures seront toujours correctes, mais le télémètre permet de les prendre à une telle vitesse qu’il est possible d’en obtenir un grand nombre et de relever les erreurs de mesurage.

Les télémètres laser automatiques

Et s’il est important d’obtenir des mesures au millimètre près ? Et s’il faut effectuer des mesures extrêmement compliquées pour déterminer, par exemple, des pentes et des angles ? Et si la partie du bâtiment à mesurer est difficile d’accès ? Dans ces cas-là, le télémètre laser automatique peut offrir une solution.

36

Parket-Parquet • maart - mars 2021

Ce type d’appareil permet de prendre les mesures nécessaires à distance et à partir d’un seul endroit. Ainsi, plusieurs points peuvent être placés, selon une densité bien choisie, sur une certaine distance ou une certaine surface. Il est possible ensuite d’exporter ces points vers un fichier CAO, par exemple, pour comparer la construc­ tion as-built avec ce qui avait été prévu sur plan. Grâce à sa vitesse et à sa précision, le télémètre laser automatique convient

tout particulièrement lorsqu’une densité élevée est requise pour déterminer une forme spécifique, telle qu’une construction en arc ou une forme irrégulière. Il dispose d’un ordinateur de bord et de certaines autres fonctionnalités utiles pour mesurer, à partir de quelques points successifs, des hauteurs, des pentes, des surfaces, des volumes ou des angles, voire pour créer un plan dans une application ou dans un format CAO. Une caméra munie d’un zoom


MATURITÉ

Les télémètres laser ne sont pas nouveaux et ont déjà démontré leur utilité. Ils sont désormais dotés de modules de calcul, de fonctionnalités supplémentaires, d’une caméra et peuvent être connectés à un ordinateur ou associés à une application.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

La facilité d’utilisation d’un appareil est principalement déterminée par la quantité de fonctionnalités qu’il propose. Il peut être muni d’un unique bouton destiné à la prise de mesures ou d’une multitude de boutons et de fonctionnalités (mesure de hauteurs, de pentes, de surfaces et de volumes, caméra, transfert de données WLAN et mesures indirectes).

RESSOURCES NÉCESSAIRES

optique permet également de positionner le rayon laser le plus correctement possible.

Les télémètres laser sont disponibles dans différentes gammes de prix (de 50 à 2.000 € environ). Les modèles les plus coûteux sont bien souvent dotés d’un laser de meilleure qualité (ils offrent donc une plus grande précision, de l’ordre de ± 1 mm jusqu’à une distance de 300 m) et peuvent remplir plusieurs fonctions. Bien que l’achat soit généralement limité au dispositif et éventuellement à quelques accessoires, il n’est pas exclu qu’un certain nombre d’applications payantes supplémentaires soient développées à l’avenir.

CSTC-Contact 2021-01

QU’EST-CE QU’UN TÉLÉMÈTRE LASER ? Comme son nom l’indique, un télémètre laser fonctionne au moyen d’un laser. Le rayon lumineux émis est très dense et monochromatique et a une fréquence spécifique. Comme le capteur embarqué est sensible à cette fréquence uniquement, il ne capte pas la lumière des autres fréquences. Tant que le rayon lumineux est visible sous la forme d’un point – généralement rouge – sur l’objet ou la cible, le capteur est à même de détecter la réflexion de ce rayon. En se basant sur les caractéristiques du rayon réfléchi, le module de calcul détermine la distance entre le télémètre et l’objet. La distance de mesure maximale (jusqu’à plusieurs centaines de mètres) et la précision des résultats dépendent à la fois de la qualité du rayon laser et de la capacité du module de calcul. Le laser appartient habituellement à la classe de sécurité 2 et n’est donc pas nocif pour les yeux, tant qu’on garde le réflexe de cligner des paupières.

Parket-Parquet • maart - mars 2021

37


Epinglé

L'industrie de la peinture, de l'encre d'imprimerie, de la colle et de l'isolation connaît une pénurie de matières premières L'industrie de la peinture, de l'encre d'imprimerie, de la colle et de l'isolation en Europe est actuellement confrontée à une grande pénurie de matières premières, à une forte hausse des prix des matières premières et à une insuffisance de moyens de transport en provenance d'Asie. Bien entendu, cela se répercute sur les prix des produits finis. Fin janvier, la FEMA, la Fédération des négociants en Matériaux de construction, a tiré la sonnette d'alarme. Tout comme en 2017, les prix des matériaux d'isolation sont à nouveau très élevés. Les prix du PIR et du PUR ont augmenté d'un quart au cours des derniers mois. Cela est dû en partie à la crise du coronavirus ainsi qu'au fait que les raffineries de pétrole produisent moins de benzène. Le MDI, le principal composant du PIR et du PUR, est produit à partir du benzène. On prévoit que les problèmes dureront jusqu'au milieu de cette année. Le graphique montre que nous serons confrontés à une hausse constante jusqu'au milieu de cette année (de 104 à 140 euros par m³). Nous n'avons pas encore atteint les prix de septembre 2017 (162 euros par m³), mais les

producteurs annoncent de nouvelles augmentations. Celles-ci varient de 10 à 15 %. Les négociants en matériaux de construction sont informés que le marché reste très instable et que de nouvelles hausses de prix ne sont pas à exclure et ils sont priés d'en informer leurs clients.

La Confédération est vigilante

La cause semble une fois de plus être une pénurie soudaine de la matière première "MDI", dont le nombre de fournisseurs (européens et internationaux) est très limité et qui préfèrent souvent approvisionner des marchés/ applications plus lucratifs et obtenir de meilleurs prix. Outre le MDI, d'autres matières premières (pro­ duits chimiques) telles que le polyol (matière première du polyuréthane) et le TCPP

(retardateur de flamme) ont également connu une forte hausse à très court terme. La Confédération Construc­ tion a déjà réagi en annonçant qu'elle suivrait cette évolution de près. "Ce problème doit être examiné de plus près car il devient répétitif et a des conséquences énormes pour notre secteur", déclare Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction.

Les peintures et les colles sont aussi touchées

Début février, l'Association néerlandaise des fabricants de peintures et d'encres d'imprimerie (VVVF) et l'Association des colles et mastics d'étanchéité (VLK) ont émis un avertissement similaire dans un communiqué de presse commun.

Parket-Parquet • maart - mars 2021

15,70 14,97 14,24

15/09/’20 ———

01/06/’20

10,42

01/12/’20 ———————

11,83 11,14

11,13 01/01/’20 ———

01/03/’19 ————

01/06/’19 —————

11,53 11,12

01/10/’19 ————————

11,99

01/02/’21 ————————————

12,79 12,25

01/03/’21 ——————————————————

14,06

01/01/’19 —————————

01/11/’18 ———————————————————

01/07/’18 ——————————————————————

01/05/’18 —————————————————————————

15/05/’17 ——————————————

11,27

01/04/’17 ————————

12,05

01/01/’17 ————

12/06/’16 ———————————————————

38

13,26

12/06/’17 ———————————————————

14,32

14,32

01/07/’17 ————————————————————————

15,32

11/09/’17 —————————————————————————————

16,25

Selon nos voisins du nord, la forte croissance économique de la Chine et le manque de moyens de transport entraînent également une grande pénurie de matières premières et une forte augmentation des prix des matières premières dans l'industrie de la peinture, de l'encre d'imprimerie, des colles et des produits d'étanchéité. Dans le secteur des revêtements, la pénurie de matières premières est fortement ressentie, en particulier pour les résines époxy et polyester, le MDI, les polyols et aussi le dioxyde de titane. Le prix des résines époxy a augmenté de 60 % ces derniers mois. Ce phénomène est principalement dû à la reprise du marché en Chine, qui entraîne une augmentation de la demande de matières premières. Cette demande croissante en Asie s'applique également au dioxyde de titane. Le marché des résines de polyester est également en expansion, tandis que les perturbations de la production en Asie freinent sa disponibilité. Selon les fédérations néerlandaises, cette pénurie pourrait même entraîner à terme des problèmes d'approvisionnement en peintures, colles et mastics.


LIGNE QUALITÉ ENVIRONNEMENT®

GAMMA ‘‘QUALITY ENVIRONMENT’’

Une gamme biosourcée dédiée à la protection des parquets. Pour des chantiers réussis qui conjuguent performance, santé et environnement.

Een gamma van producten op biologische basis. Voor succesvolle projecten die performantie, gezondheid en milieu combineren.

Depuis 1832

Sinds 1832

w w w. b l a n c h o n . b e

w w w. b l a n c h o n . b e

PERFORMANTE & BIOSOURCÉE

*Non issue de l’agriculture biologique.

PERFORMANT & BIOGEBASEERD

*Niet van biologische landbouw.

december - décembre 2020 • Parket-Parquet

39


ni T i ta um

chnolog

y

Te

VERPA K GEREC KING YCLED EMBAL LAG RECYC E LÉ

Bona QUANTUM ALLROUND SILAAN PARKETLIJM - MET INTELLIGENTE KRACHT COLLE SILANE ALLROUND POUR PARQUET - AVEC FORCE INTELLIGENTE BELANGRIJKSTE VOORDELEN

AVANTAGES CLÉ

• Revolutionaire Bona technologie ‘Titanium crosslinking’

• Technologie révolutionnaire Bona, ‘Titanium crosslinking’

• Breed inzetbaar

• Utilisation étendue

• Uitstekende initiële hechting die evolueert in de loop van tijd, met dé optimale hechting zodra uitgehard

• Parfaite adhérence initiale qui se développe avec le temps, pour arriver à sa force optimale une fois sèche

• Geïntegreerd vochtscherm

• Barrière humidité intégrée

• Vloer schuurbaar na 12 uur

• Sol ponçable après 12 heures

• Hoge treksterkte

• Résistance élevée au cisaillement

• Kan ook gebruikt worden op metalen ondergronden

• Peut aussi s’utiliser sur des supports en métal

Bona nv/sa - Leuvensesteenweg 542/C3 - 1930 Zaventem 02 721 27 59 - infobelgium@bona.com Facebook: Bona Professional Belgium