Page 1

CULTURĂ GENERALĂ Concursuri scolare pentru copii isteti

PROBA de BARAJ semestrul I 2013 - 2014

Editia a XVIII- a

1


CULTURĂ GENERALĂ P R O B A D E B A R A J E D I T, I A A X V I I I - A Dragi Smartynei, Vă felicităm pentru rezultatele obţinute la probele din cadrul Concursurilor Smart. Prin intermediul acestei probe de baraj, vă oferim posibilitatea de a demonstra încă o dată că sunteţi foarte bine pregătiţi şi că meritaţi să fiţi răsplătiţi pentru efortul depus. Faptul că aţi ajuns la această etapă a concursului denotă conştiinciozitatea de care daţi dovadă. Participarea la proba de baraj organizată cu ocazia celei de a XVIII-a ediţii a Concursurilor Smart reprezintă o şansă de a demonstra că sunteţi ‚‚smart ” şi de a câştiga premii minunate. Redacţia SMART

Vă dorim mult succes!

Ce este Proba de Baraj ? Elevii care obţin cel puţin un punctaj maxim sunt premiaţi din oficiu conform Sistemului de Premiere SMART şi participă gratuit la proba de baraj. Proba de baraj se va desfăşura la o singură probă la alegere dintre materiile la care s-au obținut punctaje maxime. Elevii care au obținut punctaj maxim la o singură materie vor susține proba de baraj la acea disciplină. Proba de baraj constă într-un test grilă cu 10 subiecte de nivel ridicat. Subiectele sunt redactate pe clase, respectiv ani de studiu - timp de lucru: o oră. 2


MATEMATICĂ clasa I

1. Încercuieşte numerele pare (cu soț) cu roşu. Câte numere ai încercuit? 1 2 3 4 5 6 7 8 A) 4 numere

B) 5 numere

C) 6 numere

D) 9 numere

9

10

E) 7 numere

2. Desenează în fiecare dreptunghi tot atâtea steluţe câte mai trebuie pentru a avea câte indică numărul scris deasupra. Câte steluţe ai desenat în total? 7 8

A) 10 steluțe

B) 12 steluțe

C) 11 steluțe

D) 9 steluțe

E) 8 steluțe

3. Calculează: 10 – 5 – 1 + 3 = 10 – 5 – 1 + 3 =? Dacă rezultatul este: a) egal cu 5, colorează pătratul; b) un număr mai mic decât 5, colorează triunghiul; c) un număr mai mare decât 5, colorează cercul. B)

A)

C)

D)

E)

4. O broscuţă a pornit de pe piatra cu numărul 2 spre piatra cu numărul 11, sărind din 3 în 3. Câte sărituri a făcut? 2

3

A) două sărituri

4 B) 5 sărituri

5

6 C) 4 sărituri

7

8

9

D) 3 sărituri

10

11

E) nicio săritură

5. Cu cât trebuie mărit numărul 12 pentru a obţine un număr cu 3 mai mic decât 19? A) cu 3 B) cu 4 C) cu 5 D) cu 6 E) cu 7 6. Dacă ieri era miercuri, mâine va fi: A) joi B) marţi C) sâmbătă

D) duminică

E) vineri

7. Rareş a descompus numărul 15 în mai multe feluri. Unde a greşit? A) 15 = 5 + 10 B) 15 = 3 + 2 + 10 C) 15 = 5 + 5 + 5 D) 15 = 2 + 3 + 5

E) 15 = 1 + 14

8. Câte degete are un copil, în total? A) 5 degete B) 10 degete C) 6 degete

E) 20 de degete

D) 2 degete

9. Anul trecut, Ema avea 4 ani, iar fratele ei 2 ani. Câţi ani vor avea împreună anul acesta? A) 6 ani B) 8 ani C) 9 ani D) 10 ani E) 11 ani 10. Pornind de la şirul de numere: ,,14; 15; 16; 17; 18; 19”, Andreea obţine un alt şir micşorând fiecare număr cu 2. Care sunt ultimele două numere din noul şir? A) 14 şi 15 B) 15 şi 16 C) 16 şi 17 D) 17 şi 18 E) 18 şi 19

7


MATEMATICĂ clasa a II-a

1. În grădină la bunica, Sunt 3 vrăbii şi Rodica. Uite, vine şi bunica Cu căţelul şi pisica! Poţi acum să socoteşti (Desenează, de doreşti!) Câte picioare găseşti? A) 17 picioare

B) 18 picioare

C) 19 picioare

D) 20 de picioare E) 16 picioare

2. Suma numerelor naturale pare scrise cu o cifră este: A) 16 B) 19 C) 20 D) 18

E) 17

3. Primul termen al unei sume este 21, iar celălalt termen este cuprins între 43 şi 48. Care poate fi valoarea cea mai mare a sumei? A) 65 B) 66 C) 67 D) 68 E) 69 4. Mă gândesc la un număr. Îi adaug 24 şi obţin 79. La ce număr m-am gândit ? A) 55 B) 56 C) 45 D) 53 E) 35 5. Numărul 15 poate fi scris ca sumă de trei numere impare diferite. Care variantă este corectă? A) 15 = 3 + 3 + 9 B) 15 = 5 + 5 +5 C) 15 = 3 + 7 + 5 D) 15 = 2 + 7 + 6 E) 15 = 3 + 4 + 8 6. Diferenţa dintre cel mai mare număr natural par de două cifre diferite şi cel mai mic număr natural mai mare decât 25 este: A) 72 B) 74 C) 73 D) 70 E) 71 7. Dintr-o cutie iau câteva bile. Numărul bilelor rămase în cutie este cu 4 mai mare, adică 16. Câte bile am luat din cutie? A) 20 de bile B) 10 bile C) 21 de bile D) 14 bile E) 12 bile

+

8. O bucată de sfoară de 10 metri lungime trebuie tăiată în 5 bucăţi egale. Câte tăieturi se vor face? (Ajută-te de desenul de mai jos, apoi numără tăieturile!) A) 5 tăieturi B) 4 tăieturi C) 3 tăieturi D) 6 tăieturi E) 10 tăieturi

10 m

9. Într-o clasă cu 24 de elevi, sunt 11 fete. 15 copii din clasă poartă pantaloni. Câte fete poartă pantaloni? A) două fete B) 3 fete C) 10 fete D) 5 fete E) 4 fete

8

10. O carte are 29 de pagini. De câte ori s-a folosit cifra 2 pentru numerotarea paginilor acestei cărţi? A) de 9 ori B) de 15 ori C) de 16 ori D) de 13 ori E) alt răspuns


MATEMATICĂ clasa a III-a

1. Marcela este curioasă să găsească toate numerele naturale care conţin cifra 5 şi sunt cuprinse între 10 şi 56. Câte numere crezi că a găsit? A) 10 numere B) 11 numere C) 8 numere D) 7 numere E) 9 numere 2. Rotunjind la zeci numărul 679 vei obţine: A) 770 B) 680 C) 780

D) 700

E) 670

3. Mă gândesc la un număr. Îl triplez, apoi adaug 70 şi obţin 100. La ce număr m-am gândit? A) 20 B) 10 C) 30 D) 40 E) 9 4. Cel mai mare număr se obţine rezolvând exerciţiul: A) 9 x 3 + 7 B) 9 + 3 + 7 C) ( 9 + 3 ) x 7

D) 9 x ( 3 + 7 )

E) 9 + ( 3 x 7 )

5. Se dau 11 numere naturale: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Ce număr trebuie eliminat pentru a rămâne cele cu suma 100? A) 4 B) 7 C) 9 D) 8 E) 16 6. Am un număr format din 69 de zeci şi cu suma cifrelor 23. Succesorul numărului meu este: A) 700 B) 701 C) 697 D) 698 E) 699 7. Dacă Ionela i-ar da Corinei 28 de nuci, fiecare fetiţă ar avea câte 50 de nuci. Câte nuci a avut fiecare fetiţă la început ? A) 32 de nuci Ionela şi 60 de nuci Corina B) 68 de nuci Ionela şi 22 de nuci Corina C) 78 de nuci Ionela şi 22 de nuci Corina D) 78 de nuci Ionela şi 50 de nuci Corina E) alt răspuns 8. Trei lăzi identice cu struguri cântăresc, în total, 30 de kg. O ladă goală cântăreşte 2 kg. Cât cântăresc strugurii dintr-o ladă? A) 10 kg B) 9 kg C) 11 kg D) 8 kg E) 12 kg 9. Calculează: 1x2+2x3+3x4+4x5+5x6+6x7+7x8+8x9= A) 194 B) 240 C) 245 D) 235 E) 189 10. Bunicul a refăcut un gard folosind, de la un capăt la altul, 6 stâlpi aşezaţi la distanţe egale unul de altul. Distanţa dintre al treilea şi al şaselea stâlp este de 18 m. Ce lungime are gardul? A) 60 m B) 18 m C) 36 m D) 30 m E) alt răspuns

9


MATEMATICĂ clasa a IV-a

1. Suma numerelor cuprinse între 3 x 16 şi 3 x 19, este: A) 525 B) 468 C) 450 D) 478

E) 420

2. Descoperă regula şi continuă şirul cu încă două numere: MCCIV; MCIV; MIV; ........ ; ............. . A) MVI; CMV B) MCCVI; MV C) CMIV; DCCCIV D) DCCCCIV; DCCCIV E) CCMIV; MCMCIV 3. Produsul a două numere naturale este 90. Dacă se micşorează primul factor cu 10, produsul devine 30. Află cele două numere. (Foloseşte pentru rezolvare una din proprietăţile înmulţirii!) A) 15 şi 6 B) 10 şi 9 C) 18 şi 5 D) 16 şi 9 E) 45 şi 2

+

4. Câte semne ,, ” sunt în suma: 10 + 10 + 10 + 10 + ...+ 10 = 1.000? A) 100 B) 101 C) 98 D) 99

E) alt răspuns

5. Diferenţa a două numere naturale identice este mai mică decât suma lor cu: A) 0 B) 1 C) 10 D) acelaşi număr E) suma 6. Doi saci cu varză cântăresc împreună 100 de kg. Pentru primul sac s-au plătit 90 de lei, iar pentru al doilea 110 lei. Al doilea sac este mai greu decât primul cu: A) 45 de kg B) 55 de kg C) 10 kg D) 30 de kg E) 20 de kg 7. Suma a trei numere este 69. Dacă din primul scad 13, din al doilea scad 15, iar din al treilea scad 17, obţin trei numere consecutive. Care sunt numerele obținute? A) 7; 8; 9; B) 8; 9; 10; C) 5; 6; 7; D) 6; 7; 8; E) 4; 5; 6; 8. Aflaţi cel mai mic număr natural format din 6 cifre diferite care îndeplinesc simultan condiţiile: * cifra zecilor este 7; ** suma tuturor cifrelor este 20. A) 123.473 B) 123.760 C) 102.476 D) 100.973 E) 123.474 9. Trei surori au împreună 58 de ani. Când prima avea 18 ani, a doua avea 15 ani, iar a treia 10 ani. Câţi ani are acum fiecare? A) 18, 15 şi 10 ani B) 25, 20 şi 13 ani C) 23, 20 şi 15 ani D) 27, 18 şi 13 ani E) 24, 20 şi 14 ani 10. Ce valoare are deîmpărţitul, ştiind că suma dintre cât şi rest este 8, cea dintre cât şi împărţitor este 10, iar suma dintre împărţitor şi rest este 4 ? A) 20 B) 18 C) 24 D) 22 E) 26

10


MATEMATICĂ clasa a V-a

1. Rezultatul calculului: 2 + 3 + 4 +…+ 2013 - 1 - 2 - 3-…-2012 este: A) 2011 B) 2012 C) 2013 D) 2014

E) 2015

2. Câte case sunt pe strada lui Shagy dacă ultima are numărul 243 şi sunt numerotate cu numere impare? A) 243 Casa lui B) 242 C) 122 Shagy D) 123 E) 124 3. Următoarele 3 numere din secvenţa: 3 → 6 → 10 → 15 sunt: A) 21, 28, 36 B) 20, 25, 30 C) 18, 21, 24 D) 19, 23, 27

E) 16, 17, 18

4. Dacă 2a + 3b - 5 = 10 atunci 6a + 9b - 25 este egal cu: A) 50 B) 45 C) 15 D) 20

E) 30

5. Ultimele două cifre ale numărului A) 27 B) 09 C) 00 D) 14 6. Cardinalul mulţimii: A = A) 2014 C) 2012

B) 2013 D) 2011

sunt: E) 86 , este: E) 2010

7. Câte cifre sunt necesare pentru a numerota o carte cu 180 de pagini? A) 432 B) 430 C) 180 D) 360 E) 540

?

8. Dacă a, b, c sunt cifre nenule atunci câtul împărţirii lui A) 0 B) 1 C) 10 D) 11

la a + b + c este egal cu: E) a + b + c

9. Diferenţa a două numere naturale este 63. Împărţind numărul mai mare la cel mic se obţine câtul 5 şi restul 3. Suma celor două numere este: A) 83 B) 100 C) 15 D) 78 E) 93 10. Al câtelea termen este 6041 în şirul: 2, 5, 8, 11,…, ? A) 2012 B) 2013 5 C) 2014 D) 2015 8 2 E) 2016 11

11


MATEMATICĂ clasa a VI-a

1. Valoarea lui x, număr natural, pentru care A) 10 B) 11 C) 12 2. Dacă A) 2010

D) 13

atunci n este egal cu: B) 2011 C) 2012

3. Dintre numerele: A) B)

C)

D) 2013 mai mic este: D)

4. Diferenţa a două unghiuri complementare este de 400. Măsura unghiului mai mare este de: A) 450 B) 650 C) 900 D) 800 E) 200 5. Se dau punctele determină ele? A) 20 B) 200

este: E) 14 E) 2014 E)

hmmm...

, dintre care oricare 3 sunt necoliniare. Câte drepte C) 190

D) 1

E) o infinitate

6. Fie punctele A, O, C coliniare în această ordine şi semidreapta [OB astfel încât . Dacă [OM este bisectoarea <BOC şi [OP este bisectoarea MOC atunci măsura m unghiului AOP este de: A) 1000 B) 1550 C) 1300 D) 750 E) 1050 7. Numărul de soluţii naturale ale ecuaţiei: xy - 3x + 2y = 12 este de: A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 8. Cea mai mare fracţie de forma A)

B)

E) 0

care se simplifică prin 12 este: C)

D)

E)

9. Maki şi-a propus să facă un traseu de 128 km, parcurgând în fiecare zi jumătate din drumul rămas. Maki parcurge, în fiecare zi, un număr de km reprezentat prin numere naturale. În câte zile termină traseul? A) 8 B) 7 Eu sunt C) 6 D) 5 Maki ! E) 4

12

10. Segmentul AB are lungimea de 2103 mm. M1este mijlocul lui [AB], M2 este mijlocul lui [AM1], M3 este mijlocul lui [AM2], …, M100 este mijlocul lui [AM99]. Lungimea segmentului [M100 M98 ] este egală cu: D) 2 98 mm E) 8 mm A) 48 mm B) 24 mm C) 2100 mm


MATEMATICĂ clasa a VII-a 1. Dacă A) 10

atunci a2 + b2 + c2 este egal cu: B) 0

C) 1

D) 17

E) 5

2. ABCD este un paralelogram cu m( ) = 600 şi AD = AB = 2 cm. Perimetrul lui ABCD este egal cu: A) 4 cm B) 8 cm C) 6 cm D) 10 cm E) 12 cm 3. Cel mai mare număr întreg x pentru care A) 6

B) -6

C) 10

este: D) -10

E) 12

4. După o scumpire cu 10% urmată de o ieftinire cu 15% Piki trebuie să plătească pentru un joc 168,3 lei. Care a fost preţul jocului după scumpire? A) 200 lei B) 168 lei C) 170 lei D) 180 lei E) 198 lei 5. Triunghiul ABC are aria egală cu 22013 mm2. Punctele D, E, F, G sunt mijloacele laturilor [BC], [AD], [AB], [AE]. Aria ∆ EFG este egală cu: A) 22012 mm2 B) 22011 mm2 C) 22010 mm2 D) 22009 mm2 E) 22008 mm2 6. Dacă Sn = 1 + 2 + 3 + … + n , n A)

B)

atunci: C)

este: D)

7. Dacă A, B, C, D puncte coliniare în această ordine astfel încât aflaţi raportul dintre lungimile segmentelor CD şi CB. A) 1,5 B) 2 C) 0,(6) D) 0,(3)

E) şi AD = 12 cm E) 1,3

8. Unghiul format de bisectoarele a două unghiuri alăturate ale unui romb are măsura de: B) 450 C) 600 D) 900 E) 1200 A) 300 9. Fred vrea să-şi faianţeze doi din pereţii garajului său. Fiecare perete este în formă de dreptunghi cu dimensiunile de 2 m şi 1,8 m. Plăcile de faianţă sunt de formă pătrată cu latura de 20 cm. Ele se vând în pachete de câte 25 bucăţi. Fred trebuie să cumpere: A) 7 cutii B) 8 cutii C) 9 cutii D) 6 cutii E) 5 cutii 10. Pluto, Mickey şi Minnie stau aşezaţi în aşa fel încât se formează un triunghi dreptunghic isoscel. Distanţa de la Pluto la Mickey este egală cu distanţa de la Pluto la Minnie, iar distanţa de la Mickey la Minnie este de 4 m. Care este distanţa minimă pe care trebuie să o parcurgă Pluto pentru a fi aliniat cu Mickey şi cu Minnie? A) 4 m B) 3 m C) 6 m D) 2 m E) 8 m

13


MATEMATICĂ clasa a VIII-a

1. Dacă numărul de vârfuri ale unei piramide este egal cu 20132 - 2013 . 2012 atunci piramida are un număr de muchii egal cu: A) 2012 B) 4024 C) 2013 D) 4020 E) 4023 2. Dacă A) 5

atunci B) 6

C) 7

este egal cu: D) 2 E) 3

3. Fie VABCD o piramidă patrulateră regulată cu VA = 3 cm şi m( ∠AVB) = 300 . Drumul minim parcurs de o furnică mergând pe feţele laterale ale piramidei de la A la C este egal cu: A) 1,5 cm B) 6 cm C) 3 cm D) 2 cm E) 4 cm 4. Soluţia negativă a ecuaţiei: A) -5 B) -4

C) -3

= -3 este egală cu: D) -2

5. Cel mai mare număr întreg mai mic decât -2 A) -6 B) -5 C) -4

E) -1

este: D) -3

E) -2

6. Dacă ABCDA'B'C'D' este un cub cu latura de 6 cm atunci distanţa de la D la BC' este de: cm B) 2 cm C) 6 cm D) 3 cm E) 3 cm A) 6 7. Prietenii vor să-i cumpere Vilmei un cadou de ziua ei. Dacă fiecare pune câte 50 lei nu ajung 20 lei, iar dacă fiecare pune câte 60 lei mai rămân 20 lei. Cadoul costă: A) 180 lei B) 220 lei C) 200 lei D) 170 lei E) 250 lei 8. VABC este o piramidă regulată cu muchiile laterale perpendiculare două câte două şi de cm. Distanţa de la V la (ABC) este de: lungime A) 2 cm B) 3 cm C) 0,5 cm D) 1,5 cm E) 1 cm 9. Fred vrea să ridice în vârfurile A şi C ale unui pătrat ABCD de latură 6 m câte un stâlp, MA şi respectiv NC. Stâlpul din A are 2 m. Ce lungime trebuie să aibă stâlpul ridicat în C astfel încât triunghiul MON să fie dreptunghic în O? (O este centrul pătratului). A) 9 m B) 6 m C) 8 m D) 5 m E) 10 m

14

10. Fie A = A) 77 B) 87 C) 97 D) 98 E) 78

. Numărul numerelor întregi din A este egal cu:


LIMBA ROMÂNĂ

clasa I

1. Cuvântul format din două silabe denumeşte imaginea:

A) strugure

B) roșie

C) vânătă

D) morcov

E) castraveți

2. Reprezentarea corectă, pe silabe, a cuvântului ,,toamna” este: A) __________ ___

B) __________ __ __

C) _________ __ __ __

D) ________ _ _ __

3. Sunetul „i” nu se aude în cuvântul care denumeşte imaginea: A) B) C) D)

E) _________ _ _ __ _ E)

4. În cuvântul ,,elefant” se repetă sunetul: A) e B) i C) u

D) m

E) t

5. Cuvintele ,,om, pom, ram” se sfârşesc cu sunetul: A) e B) a C) u

D) m

E) t

6. Indică cuvântul care începe şi se sfârşeşte cu litera ,,c”: A) copil B) cocor C) cozonac D) coteț

E) colet

7. La furnicuţa cea harnică, vine să ceară un grăunte, leneşul ... . A) melc B) bondar C) fluture D) greieraş E) rac 8. În povestea „Punguţa cu doi bani”, cocoşul moşului a găsit o punguţă cu: A) nuci B) nasturi C) bani D) mărgele E) pietre 9. Când a fugit de la bal, Cenuşăreasa şi-a pierdut: A) piciorul B) coroana C) inelul D) mama E) pantoful 10. Cuvântul „mare” are înţeles asemănător cu: A) elefant B) pitic C) munte D) imens E) mic

15


LIMBA ROMÂNĂ

clasa a II-a

Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor: „Într-o zi, maică-sa îi zise: — Scufiţă Roşie, ia bagă-n coşuleţ bucata asta de cozonac şi sticla asta de vin şi du-le bunicii, că e bolnavă şi slăbită şi bunătăţile astea or s-o ajute să-şi mai vină în puteri. Da' vezi de pleacă mai înainte de a se lăsa zăpuşeala şi caută de mergi frumos şi să nu te abaţi din drum; altfel, cine ştie, de alergi, ai putea să cazi şi să spargi sticla, şi atunci bunicuţa cu ce o să se mai aleagă? Iar când o fi să intri în casă, nu uita să-i dai bunicii „Bună dimineaţa!” şi vezi să nu înceapă a-ţi umbla ochii prin toate ungherele! — Aşa am să fac! îi făgădui Scufiţa Roşie şi-i dădu mâna la plecare.”

(Frații Grimm -,, Scufița Roşie” )

1. Ce însuşiri care i se potrivesc bunicii se regăsesc în fragmentul dat? A) slăbită şi bolnavă B) neatentă şi încrezătoare C) bătrână şi iubitoare D) singură şi neajutorată E) tânără şi frumoasă 2. Cuvintele „Bună dimineaţa!” exprimă: A) o urare B) un salut C) un sfat

D) o întrebare

E) o mirare

3. Cuvântul cu sens opus cuvântului ,,frumos”este: A) drăguţ B) plăcut C) urât

D) arătos

E) armonios

4. Primul cuvânt din propoziţie se scrie întotdeauna cu: A) literă mică B) litera potrivită C) literă mare D) literă obişnuită

E) literă înclinată

5. Convorbirea dintre Scufiţa Roşie şi mama sa se numeşte: A) propoziţie B) text C) dialog D) întrebare

E) ceartă

6. Indică cuvântul format din mai multe silabe: A) trunchi B) drum C) vezi

E) mergi

7. Ce bunătăţi îi duce Scufiţa Roşie bunicuţei? A) vin şi cozonac B) medicamente C) haine călduroase D) flori

E) pupici

8. ,,Eu spun una, tu spui multe!” Unde am greşit? A) bunici-bunicuţe B) coş-coşuri C) mamă-mame D) sticlă-sticle

E) mână-mâini

9. Identifică propoziţia care exprimă un îndemn! A) Scufiţa Roşie nu ascultă poveţele mamei. B) De ce nu asculţi poveţele mamei, Scufiţă Roşie? C) Când vei asculta poveţele mamei, Scufiţă Roşie? D) Scufiţă Roşie, să asculţi de poveţele mamei! E) Scufiţa Roşie culege flori cum a sfătuit-o lupul. 10. Varianta scrisă greşit este: A) să scapi B) să spargi Care Este C) să nu te abaţi varianta D) să cazi gresita? E) să intrii

16

D) ochii


LIMBA ROMÂNĂ

clasa a III-a

Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor: ,,Era un ger grozav afară. Ningea mocnit şi începuse a se înnopta: era Ajunul Anului Nou. Pe frigul şi pe întunericul acela, mergea pe stradă o biată fetiţă cu capul şi cu picioarele goale. Când plecase de-acasă, avusese nişte papucei de pâslă, dar nu-i fuseseră de prea mare ajutor. Papucii îi erau prea mari; mama ei aproape că îi rupsese de atâta purtat şi erau şi aşa prea largi pentru dânsa. (...) Mânuţele fetei erau aproape îngheţate de frig. “Un chibrit aprins le-ar putea face bine”, gândi micuţa. Ah, dacă ar îndrăzni să scoată unul, numai unul, din cutie, să-l zgârie de zid şi să-şi încălzească degeţelele!”

(Hans Christian Andersen - ,,Fetița cu chibrituri”)

1. Cuvintele de mai jos au sens asemănător cu expresia ,,cu picioarele goale”. Este scrisă greşit varianta: A) neîncălţată B) fără încălţăminte C) descălţată D) neâncălţată E) desculţă 2. Pluralul cuvântului ,,chibrit” este: A) chibritele B) chibrite C) chibrituri

D) chibriturile

E) chibriţele

3. Cuvântul cu sens opus cuvântului ,,grozav”, aşa cum reiese din fragmentul dat, este: A) obişnuit B) cumplit C) îngrozitor D) crunt E) zdravăn 4. În fragmentul dat sunt multe cuvinte alintate (diminutive). Caută ,,intrusul”: A) degeţelele B) mânuţele C) papucei D) fetiţă E) picioarele 5. Fetiţa umbla pe stradă: A) cu capul şi cu picioarele goale B) cu cizmuliţe şi căciuliţă de blană pe cap C) cu rochiţă şi săndăluţe D) cu o rochie ţesută cu fir de aur şi argint E) cu conduri de aur în picioare

Nu eu sunt fetita !

6. Multe cuvinte din limba română conţin consoane duble. Este scris greşit cuvântul: A) înnoptat B) accelerat C) înnegrit D) accident E) înnalt 7. ,,Ajunul Anului Nou” înseamnă: A) prima zi a anului C) ultima zi a anului

B) ziua de Crăciun D) 1 Decembrie

8. Perechea care nu respectă regula este: A) frigul = gerul B) îngheţate = înfrigurate C) se înnopta = se întuneca D) mari = uriaşe

E) alt răspuns E) goale = pline

9. Cuvântul care conţine cinci consoane este: A) grozav B) mocnit C) picioarele D) întuneric E) strada 10. Nu este scrisă de Hans Christian Andersen povestea: A) ,,Răţuşca cea urâtă” B) ,,Hainele cele noi ale Împăratului” C) ,,Cenuşăreasa” D) ,,Prinţesa şi bobul de mazăre” E) ,,Degeţica”

17


LIMBA ROMÂNĂ

clasa a IV-a

Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor: ,,Şi ne pomenim într-una din zile că părintele vine la şcoală şi ne aduce un scaun nou şi lung. Şi după ce-a întrebat pe dascăl, care cum ne purtăm, a stat puţin pe gânduri, apoi a pus nume scaunului Calul Bălan şi l-a lăsat în şcoală.(...) Bădiţa Vasile a zâmbit atunci, iară noi, şcolarii, am rămas cu ochii holbaţi unii la alţii. Şi a pus părintele pravilă şi a zis că în toată sâmbăta să se procitească băieţii şi fetele, adică să asculte dascălul pe fiecare de tot ce-a învăţat peste săptămână; şi câte greşeli va face să i le însemne cu cărbune pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare greşeală să-i ardă şcolarului câte un sfânt-Nicolai. Atunci copila părintelui, cum era sprinţară şi plină de incuri, a bufnit în râs. Păcatul ei, sărmana! — Ia, poftim de încalecă pe Bălan, jupâneasă! zise părintele, de tot posomorât, să facem pocinog sfântului Nicolai cel din cui.Şi cu toată stăruinţa lui Moş Fotea şi a lui bădiţa Vasile, Smărăndiţa a mâncat papara, şi pe urmă şedea cu mâinile la ochi şi plângea ca o mireasă, de sărea cămaşa de pe dânsa.” (Ion Creangă - ,,Amintiri din copilărie”) 1. Sunt adjective cuvintele din enumerarea: B) aduce, am rămas, a bufnit A) băieţii, fetele, sărmana D) sfânt, jupâneasă, papara C) nou, lung, holbaţi E) dânsa, mireasă, pravilă

2. Expresia ,,sfântul Nicolai cel din cui” înseamnă: B) darul adus de Sf. Nicolae A) icoana Sfântului Nicolae D) cadoul din cui C) băţul

E) biciul

3. Nu este sinonim (cuvânt cu sens asemănător) cu ,,posomorât”cuvântul: B) supărat C) trist D) radios A) îmbufnat

E) posac

4. Personajele din fragmentul dat sunt: A) Calul Bălan, părintele, copila lui Moş Fotea B) Sfântul Nicolai, Moş Fotea, părintele, copila C) bădiţa Vasile, moş Fotea, părintele, Sfântul Nicolae D) Smărăndiţa, părintele, Moş Fotea, bădiţa Vasile E) Nică, bădiţa Vasile, Calul Bălan, Sfântul Nicolae

Care sunt Personajele?

5. Ultimul enunţ din fragmentul dat conţine: B) doar substantive proprii A) numai substantive comune D) şi substantive comune şi substantive proprii C) niciun substantiv E) doar numerale, substantive şi verbe 6. Aşa cum reiese din fragmentul dat, expresia ,,a mâncat papara” înseamnă: B) a mâncat omletă A) a învins pe cineva D) a mustrat pe cineva E) a bătut pe cineva C) a mâncat bătaie 7. În enunţul: ,,Şi ne pomenim într-una din zile că părintele vine la şcoală...”, cuvântul ,,părintele” are sensul de: B) dascălul C) preotul D) tutorele E) învăţătorul A) tatăl 8. Pluralul cuvântului „păcatul” este: B) păcaturi C) păcătoşi A) păcate 9. Ce a adus părintele Ioan şcolarilor? B) Calul Bălan A) pe Sfântul Nicolae D) pe Smărăndiţa C) pe bădiţa Vasile

D) păcatele

E) păcat

E) pe moş Fotea

10. Aşa cum reiese din fragmentul dat, Smărăndiţa, unul din personaje, nu este: B) plină de incuri A) sprinţară D) plângăcioasă E) săracă C) şcolăriţă

18


LIMBA ROMÂNĂ

clasa a V-a

Se dă textul: ,,Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din poveşti: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă. Şi în cuprinsul larg, uriaşul policandru al cerului îşi aprinde, una câte una, luminile, ca într-o nemăsurată sală de dans. Vieţuitoarele pustietăţii sunt îmbătate de farmecul acesta: paseri zbor ca ziua; lupul poposeşte pe labe, stă în hăţişuri, şi priveşte nemişcat; vulpea stă lângă vizuină şi nu se-ndură să meargă la vânat; veveriţa pleacă creangă lângă creangă, şi hoinăreşte, ca o deşuchiată, pădurea întreagă.” (Emil Gârleanu - „Fricosul”) 1. Textul dat este: A) un text literar, ficţional C) un text epistolar

B) un text ştiinţific D) un text ştiinţifico-fantastic

2. Modul de expunere prodominant este: B) naraţiunea C) portretul A) descrierea

D) monologul

E) un text critic E) pastelul

3. Fragmentul: „...lupul poposeşte pe labe, stă în hăţişuri şi priveşte nemişcat; vulpea stă lângă vizuină şi nu se-ndură să meargă la vânat...” conţine: A) cinci propoziţii afirmative şi o propoziţie negativă B) patru propoziţii enunţiative Ce contine C) şase propoziţii afirmative fragmentul? D) patru propoziţii enunţiative şi una exclamativă E) alt răspuns 4. Indici temporali se găsesc în seria: A) iarnă, lucie C) iarnă, noapte

B) lupul, vulpea D) creangă, sală

5. Câmpul lexical predominant este cel al: B) nopţii C) iernii A) naturii

E) popseşte, hoinăreşte D) fricosului

E) veveriţei

6. Imaginile artistice predominante sunt: B) auditive A) vizuale D) vizuale şi dinamice C) statice

E) auditive şi statice

7. Cuvinte care conţin diftong se găsesc în seria: B) creangă, pădurea, sală A) noapte, iaz, vieţuitoarele D) vulpea, paseri, luminile C) vânat, ziua, dans

E) ziua, paseri, dans

8. Cuvintele: „nemăsurată” şi „nemişcat” s-au format prin: A) derivare cu prefix B) compunere cu prefix C) derivare cu sufix D) derivare cu sufix şi prefix E) sudare 9. În structura: „uriaşul policandru al cerului îşi aprinde, una câte una, luminile...” subiectul este: A) uriaşul B) policandru C) cerului D) neexprimat E) inclus 10. Verbul „a fi” are valoare auxiliară în enunţul: B) Fii atent! A) Aş fi venit şi eu în excursie. C) Lupul este în pădure. D) Era să cad.

E) Nu fi obraznic!

19


LIMBA ROMÂNĂ

clasa a VI-a

Se dă textul: „Aerul e viu şi proaspăt… El trezeşte şi învie Pieptul, inima şi ochii peste care lin adie. Balta-n aburi se ascunde sub un văl misterios, Aşteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos.

Ceru-n zare se roşeşte; mii de vrăbii deşteptate Ciripesc şi se alungă pe girezi netreierate. Balta vesel clocoteşte de-un concert asurzitor Şi din ochiuri se înalţă cârd de raţe ca un nor.” (Vasile Alecsandri -„Balta”)

Cerinţe: 1. Specia literară în care se încadrează textul dat este: B) pastel C) odă A) poezie

D) fabulă

E) basm în versuri

2. În prima strofă apar, în ordine, următoarele figuri de stil: A) epitetul, personificarea, enumeraţia, personificarea, comparaţia B) personificarea, epitetul, comparaţia C) metafora, personificarea, epitetul, comparaţia tU STII D) comparaţia, personificarea, metafora, epitetul RASPUNSUL E) nu există figuri de stil

CORECT?

3. Rima şi măsura poeziei se găsesc în seria: B) împerecheată, 16-15 silabe A) încrucişată, 11 silabe D) încrucişată, 20 de silabe C) rimă mixtă, 13 silabe E) îmbrăţişată, 12 silabe 4. „Vocea” din text aparţine: A) autorului C) eului liric

B) lui Vasile Alecsandri D) naturii

E) naratorului

5. Indică seria în care toate cuvintele conțin diftongi! A) ochiuri, raţe, ciripesc B) pe-un, de-un, pieptul D) de-un, balta, învie C) adie, înalţă, aerul

E) mii, ochi, voiosul

6. În structura: „Ceru-n zare se roşeşte”, rolul cratimei este: B) de evitare a hiatului A) de a marca elidarea unui sunet C) de a separa două părţi de vorbire identice D) de a marca o enumeraţie E) nu are niciun rol 7. Propoziţia: „Aerul e viu şi proaspăt... ” poate fi analizată astfel: A) SB, PV, C, C B) C, PV, C, C C) SB, PN (format din verb copulativ şi două nume predicative) D) SB, PV, AT, AT E) SB, PN, C, C

aNALIZAREA PROPOZITIEI

8. Cuvântul „şi” din ultimul vers are altă valoare morfologică în enunţul: A) Tună şi fulgeră de ceva vreme. B) M-am dus şi n-am mai văzut-o. vALOARE C) Ei şi-au scris tema. MORFOLOGICA D) Cărţile şi caietele sunt ordonate. E) Ştiam şi n-am vrut să-i spun. 9. Omonime lexico-gramaticale se găsesc în seria: B) mii, care C) cer, care A) nor, cer

D) adie, lin

E) misterios, luminos

10. În enunţul: „N-am văzut nici o fată din Baia-Mare care săi asculte pe ai să-i cu atâta bunăcuvinţă.”există: B) patru greşeli A) trei greşeli D) nicio greşeală E) cinci greşeli C) şase greşeli

20


LIMBA ROMÂNĂ

clasa a VII-a

Se dă textul: „Miresme dulci de flori mă-mbată şi mă alintă gânduri blânde / Ce iertător şi bun ţi-i gândul, în preajma florilor plăpânde! / Râd în grămadă: flori de nalbă şi albe flori de mărgărint,/ De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint./ Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i iasomia:/ Pe faţa ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia/ Seninului de zare stânsă, şi-n trandafiri cu foi de ceară/ Trăiesc mâhnirile şi plânge norocul zilelor de vară..” (Dimitrie Anghel – „În grădină”) Cerinţe: 1. Textul aparţine: A) genului liric, pentru că autorul transmite în mod direct sentimente, prin intermediul eului liric B) genului epic, pentru că are acţiune şi personaje C) genului liric, pentru că verbele sunt la persoana I D) genului dramatic, având în vedere prezenţa adresării directe E) alt răspuns 2. Câmpul lexico-semantic predominant în text este: B) al condiţiei umane A) al fluturilor C) al fericirii D) al timpului

E) al naturii

3. Sentimentul pe care îl transmite fragmentul liric este: B) regret provocat de trecerea timpului A) de comuniune cu natura D) indiferenţă E) mândrie C) nostalgie a copilăriei 4. Imaginile artistice predominante şi modul de expunere se regăsesc în seria: B) imagini vizuale, descriere A) imagini olfactive, naraţiune D) imagini statice, monolog liric C) imagini dinamice, naraţiune E) imagini auditive, descriere de tip portret 5. Versurile: „Sfioase-s bolţile spre sară, şi mai sfioasă-i iasomia:/ Pe faţa ei neprihănită se-ngână-n veci melancolia...” reprezintă: B) un lanţ de epitete A) o personificare D) o metaforă a grădinii E) o antiteză C) o amplă comparaţie 6. În versul „Ce iertător şi bun ţi-i gândul, în preajma florilor plăpânde!”, predicatul este: B) verbal (-i gândul) A) verbal (-i) D) nominal (-i iertător şi bun) E) nu există predicat C) nominal (-i gândul) 7. Versul: „De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint...” reprezintă, din punct de vedere sintactic: A) o propoziţie principală B) o propoziţie subordonată C) două propoziţii subordonate D) o regentă E) alt răspuns 8. Valoarea morfologică a structurii „de parcă” este de: B) locuţiune adjectivală A) locuţiune verbală C) locuţiune conjuncţională D) conjuncţie compusă

E) prepoziţie compusă

9. Sinonime neologice pentru cuvintele „iertător” şi „neprihănită” se găsesc în seria: B) indulgent, inocentă A) milostiv, nepătată C) îndurător, pură D) îngăduitor, bună E) milostiv, inocentă 10. În enunţul: „Ana mia arătat că devreme ce simt nevoia de a mă boteza nare rost să m-ai aştept”, există, indiferent de natura lor: B) şase greşeli A) cinci greşeli D) opt greşeli E) nicio greşeală C) şapte greşeli

21


LIMBA ROMÂNĂ

clasa a VIII-a

Se dă textul: „Acum iată că din codru şi Călin mirele iese,/ Care ţine-n a lui mână mâna gingaşei mirese./ Îi foşnea uscat pe frunze poala lungă-a albei rochii,/ Faţa-i roşie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii;/ La pământ mai că ajunge al ei păr de aur moale,/ Care-i cade peste braţe, peste umerele goale./ Astfel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă./ Flori albastre are-n păru-i şi o stea în frunte poartă...”/ [Mihai Eminescu – „Călin (file din poveste)”] 1. Fragmentul de mai sus este: B) o naraţiune în versuri A) o descriere lirică C) un portret în versuri D) un pastel E) o elegie 2. Rima, ritmul şi măsura textului sunt corecte în seria: A) împerecheată, iambic, 16 silabe B) încrucişată, trohaic, 13 silabe C) împerecheată, trohaic, 14 silabe D) îmbrăţişată, trohaic, 12 silabe E) alt răspuns 3. Mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric într-o poezie sunt: B) adverbele A) verbele şi pronumele la pers I C) indicii spaţio-temporali D) epitete şi comparaţii E) subiectele şi predicatele 4. În fragmentul citat, predomină: A) imaginile dinamice, datorită prezenţei verbelor B) imaginile vizuale, datorită prezenţei epitetelor C) imaginile olfactive, datorită comparaţiilor D) imaginile auditive, datorită interjecţiilor E) imaginile auditive şi statice

cE PREDOMINA IN FRAGMENT?

5. În versul: „Faţa-i roşie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii...”, „i” este, pe rând: A) verb copulativ, articol nehotărât B) verb auxiliar, pronume personal C) verb copulativ, pronume personal D) interjecţie, pronume posesiv E) pronume posesiv, pronume personal 6. În versurile: „Acum iată că din codru şi Călin mirele iese,/ Care ţine-n a lui mână mâna gingaşei mirese.”, putem identifica: A) trei propoziţii principale B) o propoziţie principală şi două propoziţii subordonate Eu stiu C) trei propoziţii subordonate raspunsul! D) două propoziţii principale şi una subordonată E) alt răspuns 7. Indică varianta în care toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe! B) dis-trac-ţie, ino-cent, pun-cţie A) func-ţi-e, sculp-tor, punc-ta-re C) ast-fel, in-stinc-tiv, zic-a-lă D) mi-ze-rie, por-to-fel, ast-fel E) sfec-lă, ca-pră, con-vi-e-ţu-i-re 8. Enunţul în care semnele de punctuaţie sunt corect folosite este: A) Fiecare cu ce poate să-şi ajute ţara lui. B) Fiecare, cu ce poate, să-şi ajute ţara lui. Semne de C) Fiecare cu ce poate, să-şi ajute ţara lui. punctuatie D) Fiecare, ce ce poate să-şi ajute ţara lui! E) Fiecare, cu ce, poate, să-şi ajute ţara lui? 9. În enunţul „Se aude tunând”, subiectul este: B) subînţeles C) neexprimat A) inclus

D) tunând

E) se

10. Câte greșeli sunt în enunţul: „O dată ceai venit, să şti că mie dor să merg după-amiază la Curtea-de-Argeş.”? B) patru greşeli A) cinci greşeli D) şapte greşeli E) nicio greşeală C) opt greşeli

22


LANGUE FRANÇAISE

Cours optionnel

1. Le crayon, le stylo et la gomme ……. dans la trousse. A) ont B) vont C) sommes D) sont E) il y a 2. …… allez-vous mardi? A) Où C) Que

B) Quand D) Qui

E) Qu’est-ce que c’est?

B) un animal D) un parc

E) une tour

3. Le chat de Sylvie est ….. . A) blanche B) blanc C) gris D) noir E) vert 4. Paris est: A) un musée C) une ville 5. Paul et Daniel ….. au football. A) dansent B) jouent C) écoutent D) joue E) aiment 6. C’est l’hiver. Il …. . A) fait beau B) fait chaud C) pleut D) neige E) prend des bains de soleil 7. Chasse l’intrus: A) la carotte C) le concombre

Imagine cu iarna si ninsoare

B) la tomate D) la pomme de terre

E) la pomme

8. Tu vas à l’anniversaire de ton ami. Tu lui dis: A) Bonne chance! B) Bonne nuit! C) Bon anniversaire! D) Bonne année! E) Bon voyage! 9. Hélène aime la tarte aux …… . A) oranges B) pommes C) cerises D) pêches E) prunes 10. Le premier jour de la semaine est: A) dimanche B) lundi C) samedi D) jeudi E) mardi

23


LANGUE FRANÇAISE

I ère a n n é e

1. C’est ……maison de mon amie, Camille. A) le B) la C) mon

D) une

E) sa

D) dix

E) sept

2. Je préfère les ….. . A) poires B) prunes C) oranges D) pommes E) pêches 3. Chasse l’intrus: A) huit B) six

C) neuve

4. Septembre, octobre et novembre sont les mois: A) du printemps B) de l’été C) de vacances D) de l’automne 5. Qu’est-ce qu’elle fait Sandrine? A) Sandrine lit. B) Sandrine joue sur l’ordinateur. C) Sandrine dort. D) Sandrine mange. E) Sandrine boit du jus. 6. C’est la carte: A) de la Roumanie B) de la France C) de l’Espagne D) de l’Italie E) de la Belgique 7. La mère de mon père est: A) ma sœur B) ma fille C) ma nièce D) ma mère E) ma grand-mère 8. Dans la classe, ……. un bureau. A) il est B) elle est C) il y a D) on est

E) ils sont

9. C’est la serviette …… professeur. A) de la B) du C) de l’ D) des

E) de

10. «C’est la récré» signifie: A) Ce sont les vacances. B) C’est la classe de français. C) C’est samedi. D) C’est la pause entre deux activités scolaires. E) C’est ma maison.

24

E) de l’hiver


LANGUE FRANÇAISE

I I ème a n n é e

1. Chasse l’intrus: A) la Loire B) la Garonne

C) la Seine

D) le Jura

E) le Rhône

D) dont

E) font

2. Je n’ai pas de pain. Je vais chez: A) le médecin B) le boulanger C) l’avocat D) le journaliste E) l’institutrice 3. J’habite dans: A) une poste C) une maison

B) une école D) une armoire

4. Ils ….. de la planche à voile. A) sont B) ont 5. Je vis à Nice. Je suis: A) Roumain B) Français C) Belge D) Espagnol E) Italien

E) une trousse C) vont

Je vis à Nice

6. ……. ami est sympathique. A) Ton B) Tes C) Ta D) Nos

E) Leurs

7. J’aime le mois de …. . A) mais B) mes C) maïs D) mai

E) messe

8. Est-ce que tu fais du vélo? A) Non, je ne fais pas du vélo. B) Non, je ne fais pas de vélo. C) Non, je ne fais du vélo. D) Non, je ne fais de vélo. E) Non, je fais du vélo. 9. Le Dôme des Invalides se trouve: A) à Bucarest D) à Marseille

B) à Grenoble E) à Strasbourg

C) à Paris

10. Il …… travailler dans le jardin. A) à B) a C) est D) sont E) va

25


LANGUE FRANÇAISE

I I I ème a n n é e

1. J’ai mal ….. gorge. A) à B) à la C) au D) aux

E) à l’

2. Trouve un défaut: A) souriant B) ordonné C) gentil D) méchant E) ingénieux 3. Hélène aime faire …. . A) de la gym B) de l’escalade C) de la nage D) du ski E) de la luge 4. L’année prochaine, Claire et Michel vont beaucoup ……. . A) voyager B) voyagée C) voyagent D) voyagé

E) voyagées

5. Nous allons ….. États-Unis. A) au B) aux

C) à la

D) à l’

E) dans

6. Chasse l’intrus: A) Moineau B) Hirondelle

C) Mésange

D) Renard

E) Pie

7. Il …. . : il enlève son pull. A) fait froid B) neige

C) a chaud

D) pleut

E) a soif

8. Le Mont Saint-Michel se trouve: A) en Normandie B) en Bretagne C) à Paris D) dans les Alpes E) sur la Loire 9. Quelle heure est-il? A) Il est huit heures vingt. B) Il est neuf heures moins dix. C) Il est huit heures et demie. D) Il est huit heures douze. E) Il est huit heures onze.

26

?

10. Mettez à la forme affirmative de l'impératif: « Vous devez l’acheter (la carte de la France) ». A) Achetez-la! B) Achètes-le! C) Achetez-le! D) Acheter-la! E) L’achètes!


LANGUE FRANÇAISE

I V ème a n n é e

1. Est-ce que tu manges du beurre? A) Non, je ne manges pas du beurre. B) Non, je ne mange pas de beurre. C) Non, je ne mange pas du beurre. D) Non, je mange du beurre. E) Non, je ne mange du beurre. 2. A la fin d’une longue journée de travail, on dit à quelqu’un: A) Bonjour! B) Bon voyage! j'ai fini C) Bonne chance! mon travail! D) Repose-toi bien! E) Bonne fête! 3. Daniel et …., vous préparez un gâteau. A) moi B) lui C) toi 4. Moi, je suis Cécile. Je suis…. . A) un garçon B) une fille C) un arbre D) une fleur

D) tu

E) je

je suis Cécile

E) une maison

5. Donnez l’antonyme du mot «vieux». A) jaune B) ancien C) grand D) petit E) jeune 6. Vous voulez ranger ces livres? A) Oui, nous voulons les ranger. B) Oui, nous ne voulons les ranger. C) Oui, nous les voulons ranger. D) Oui, nous voulons pas les ranger. E) Oui, nous les ranger. 7. Hier, il a (être) au marché. A) était B) étré C) eu D) été

E) étu

Goûtons v oir si le vin est bon.

8. « …….. de la Table ronde/ Goûtons voir si le vin est bon. » A) Messieurs B) Garçons C) Gens D) Frères E) Chevaliers 9. Jean est allé voir sa …. . A) maire B) mère C) mer D) ma mère

E) miel

10. Vingt-trois ….. deux ….. quarante-six. A) et, et B) font, et C) fois, font D) moins, font E) fois, et

27


LANGUE FRANÇAISE

V ème a n n é e

1. Cherche l’intrus: A) Monts B) Périple

C) Vaux

D) Vallées

E) Cols

2. La forme négative de la phrase «Ecris-la!» est: A) Ne écris–la pas! B) N’écris-la pas! C) Ne l’écris pas! D) Ne la écris pas! E) N’écris pas la! 3. Est-ce que tu prends …… pommes? Non, je ne prends pas … pommes, je prends ……. jus d’orange et …… eau minérale. A) des, des, de, de B) des, de, du, de l’ C) des, des, de la, de l’ D) des, des, du, de l’ E) des, des, de, de l’ 4. Il a voulu quelque chose? A) Non, il n’a voulu pas. B) Non, il n’a pas voulu. C) Non, il n’a personne voulu. D) Non, il n’a pas voulu rien. E) Non, il n’a rien voulu. 5. C’est le désert ….. se trouve caché un trésor. A) dont B) qui C) que 6. Nous sommes ….. regarder la télé. A) eté B) en temps C) en train D) en train de E) entrer 7. Rouen est une ville située: A) en Normandie B) en Bretagne C) sur la Côte d’Azur D) sur la Loire E) dans les Alpes 8. ……. pars-tu? – La semaine prochaine. A) Où B) Comment C) Quand D) Avec qui E) Pourquoi 9. Voilà la chose …… je pense toujours. A) à qui B) de qui C) sur qui D) que E) à quoi 10. Quel est l’imparfait du verbe «écrire»? A) J’écrirais B) J’écrivait C) J’écrisait D) J’écrivais E) J’écriais

28

D) où

E) par qui


LANGUE FRANÇAISE

V I ème a n n é e

1. Le contraire de «plein» est: A) gros B) grand

C) vide

D) petit

E) mignon

2. «Avoir le cœur sur la main» signifie: A) être triste B) être égoïste C) être réaliste D) être généreux

E) être malade

3. Il voudrait être soliste, mais il chante …. . A) bien B) poli C) court D) vieux E) faux 4. «Paris-Match» est: A) une revue C) une chaîne de télévision

B) un journal D) un magazin

E) un film

5. Bavard comme: A) une pierre C) une pie

B) la pluie D) une carpe

E) un renard

6. Est-ce qu’elle va passer les vacances à la campagne? A) Oui, elle va en passer les vacances. B) Oui, elle va les passer les vacances. C) Oui, elle en y va passer les vacances. D) Oui, elle va y passer les vacances. E) Oui, elle va passer les vacances y.

?

7. S’il …… attention, il ferait moins de fautes d’orthographe. A) ferais B) faisons C) faisait D) ferai E) avais fait 8. Trouve une qualité: A) Maladroit B) Taciturne C) Paresseux D) Froid E) Communicatif

Trouve-la!

9. Exprimez le superlatif absolu: A) le plus grand B) très grand C) plus grand D) moins grand E) le moins grand 10. Jules Verne a écrit le roman: A) Le Petit Prince C) Une capitaine de quinze ans

B) Le bourgeois gentilhomme D) Terre des hommes

E) Le chat botté

29


ENGLISH LANGUAGE

Optional Classes

1. Hello! My name is Garfield. I am a ... . A) dog B) cat C) mouse D) parrot E) turtle 2. "What colour is Garfield?" "Garfield is an ..... cat". A) white B) black C) black and white D) orange and brown E) grey 3. What's the weather like today? It's .... . A) hot B) cold C) sunny D) raining E) snowing 4. The vase is ... table. A) on B) under C) down D) near E) in 5. I am Hansel and this is my ... , Gretel. A) mother B) father C) teacher 6. It's my birthday. I am ... . A) 7 years B) 7 years old C) 7 old D) 7 year old E) 7 months 7. It can fly. It is a ... . A) cat B) dog C) bird D) frog E) rabbit

30

8. Old MacDonald has a ... . A) home B) car C) farm D) bike

E) train

9. I've got long blonde ... . A) eyes B) nose C) hair D) ears

E) mouth

10. My books are in my ... . A) bedroom B) school bag C) school D) desk

E) pencil case

D) sister

E) brother


ENGLISH LANGUAGE

1 st Y e a r

I'm Clara! 1. Hi! I'm Clara! Nice to ... you! A) see B) eat C) hear D) meet E) speak 2. "Where do you live?" "I live in ... ." (Look at the picture!) A) Paris B) Bucharest C) London D) Tokyo E) Rome 3. He is my brother. ... name is Erik. A) She B) My C) His D) He E) It 4. Mother is cooking in the ... . A) bathroom B) kitchen C) living room D) bedroom E) garden 5. There is one box on the table and two ... on the floor. A) books B) buk C) buks D) book E) boks 6. Two ... are playing with the ball in the park. A) child B) children C) childs D) parents E) grandparents 7. Spiders can ... . A) fly B) walk C) crawl D) talk E) jump 8. There is a chair ... the door. A) to B) under C) near D) on E) in 9. What is he doing? He is ... . A) running B) walking C) dancing D) roller-skating E) singing 10. There is a cooker, a cupboard, and a sink in the ... . A) attic B) garage C) kitchen D) living room E) bedroom 31


ENGLISH LANGUAGE 2 nd Y e a r

1. She works in a shop. She is a ... . A) shopkeeper B) teacher C) nurse D) doctor

E) waiter

2. She is a nurse. She works in a ... . A) hospital B) cafe C) shop D) school

E) police station

3. In the evening I play ... with my dad. A) volleyball B) tennis C) basketball D) softball E) soccer 4. My name is Matt. I come from Australia. I speak ... . A) Japanese B) English C) Chinese D) French E) Romanian 5. Penguins are black and white ... . A) foxes B) birds C) bears 6. Put the words into correct order: Danny/ singing/ Julia/ do/ and/ like? A) Danny and Julia do like singing? B) Do Danny and Julia like singing? C) Singing do like Danny and Julia? D) Danny and Julia like do singing? E) Do singing like Danny and Julia? 7. In the morning I brush my ... . A) hands B) face C) eyes D) hair

D) giraffes

E) monkeys

We are Dany and Julia!

E) arms

8. Match the words with the numbers: "What's the time?" "It's half past ten". A) 9:30 B) 9:00 C) 10:30 D) 10:00 E) 11:00 9. What does the sign say? A) ride the bike B) don't ride the bike C) do ride the bike D) ride the bike not E) not bike 10. The mouse is ... the two cats. A) between B) in C) across D) at E) on 32


ENGLISH LANGUAGE

3 rd Y e a r

1. ... it your birthday today? A) is B) isn't it C) is it D) are E) are not 2. Odd one out: A) newspaper C) magazine

B) book D) flyer

E) phone

3. Which number is missing 20, 19, ... ,17? A) eight B) eighteen C) eighty D) eigth 4. Fill in the question "....." "Fourteen." A) How tall are you? B) What's your name? C) How old are you? D) Where do you live? E) Where does he live?

E) nineteen That Is also my Age!

5. In my favourite city, there is a big statue of a woman holding a torch and a book. What city is it? A) London B) New York C) Tokyo D) Milano E) Bucharest 6. The plural of "That woman is talking to that man." is: A) That women is talking to that man. B) That woman is talking to those men. C) Those woman is talking to those men. D) Those women are talking to those men. E) Those women are talking to that man. 7. Put the words in the correct order to make sentences: always / In / his / spends / the / he / holidays / country /. A) He spends always his holidays in the country. B) He always spends his holidays in the country. Make C) His holidays he spends always in the country. Order! D) He spends his holidays always in the country. E) In the country he always spends his holiday. 8. What's the opposite of "clever"? A) smart B) intelligent C) stupid

D) skinny

E) thin

9. Put the verb in the correct form: "They are in the kitchen; they (eat) their lunch". A) eat B) are eating C) is eating D) are eat E) is eat 10. Fill in: "English is ... than French". A) important B) the more important C) more important D) the most important

E) importanter

33


ENGLISH LANGUAGE 4 th Y e a r

1. He plays the guitar. He is a / an ... . A) actor B) singer C) lead singer D) guitarist E) producer 2. "." This sign is called a ... . A) full stop B) comma C) exclamation mark D) question mark E) semicolon 3. Do you ... to work or do you go by bus? A) run B) hop C) jump D) walk E) step 4. Find the opposite of "to like": A) to hate B) to dislike C) to adore D) to love E) to care 5. Find the opposite of "to win": A) to lose B) to gain

C) to obtain

D) to rest

6. Fill in the saying: "As hard as a ... . " A) rain B) time C) hammer D) lead

E) rock

7. To ... a fire in a building with the help of firemen. A) extinguish B) cut C) break D) take

E) hang

8. Apricots, dates, grapes and peaches are... . A) fruits B) vegetables C) flowers D) plants

E) trees

9. When I ... him, he ... after the bus. Luckily, he caught it. A) see / run B) was seeing / run C) saw / was running D) saw / run 10. The students ... the Natural Museum last month. A) saw B) visit C) visited D) gone 34

E) to forget

E) see / was running

E) go


ENGLISH LANGUAGE

5 th Y e a r

1. The period when you are a child is called ... . A) teenager B) adult C) adulthood D) childhood E) seniors 2. "," This sign is called a ... . A) colon B) semicolon C) plus sign D) full stop E) comma 3. I'm tired. Can't we ... for a minute? A) sit down B) run C) break D) jump E) walk 4. Find the opposite of "to show". A) to display B) to hide C) to see D) to realise E) to understand

I'm tired!

Find the opposite!

5. Find the opposite of "clean". A) tidy B) dirty C) neat D) bright E) shiny 6. Fill in the saying "As light as a ... . " A) rock B) stone C) feather D) book E) glass 7. To ... a fortune from an aunt who has recently died. A) change B) inherit C) investigate D) arrest

E) award

8. Buddhism, Christianity, Judaism and Islam are ... . A) countries B) places C) religions D) people E) buildings 9. People once thought that the Earth was ... . A) round B) flat C) square D) triangular E) rectangular 10. In the wild the lion's chances of ... are slim. A) living B) live C) alive D) survival E) breathing

Roarrrrr! 35


ENGLISH LANGUAGE

6 th Y e a r

1. The person who designs roads, bridges and machines is called ... . A) doctor B) teacher C) engineer D) technician E) electrician 2. "@" This symbol is called a/ an ... . A) equal sign B) plus sign C) at D) apostrophe

E) colon

3. How long did it take you to ... to play the guitar? A) sing B) pay C) learn

D) spend

E) take

4. Find the opposite of "thick"! A) tough B) thin

D) empty

E) weak

C) full

5. Find the opposite of "to put on"! A) to put off B) to take on C) to take off D) to lend E) to give 6. Fill in the saying "As busy as a ... . " A) bear B) bee C) ant D) elephant

E) giraffe

7. To ... a baby or a ship by naming them. A) christen B) sail C) hold D) spare E) play

36

8. Corduroy, cotton, satin and crinoline are ... . A) countries B) places C) fabrics D) clothes

E) people

9. He ... sorry that he ... her heart. A) is/ was broken C) was/ had broken

E) is/ broke

B) was/ break D) was/ broke

10. Turn the sentence into Indirect Speech: "I last saw my neighbour two days ago" he told his friend. A) He told his friend that he had last seen his neighbour two days before. B) He told his friend that he had seen last his neigbour two days before. C) He told his friend that he has last seen his neighbour two days before. D) He told his friend that he has last seen his neighbour two days ago. E) He told his friend that he had last seen his neighbour two days ago.


CULTURĂ GENERALĂ

clasa a II-a

1. Alege obiectul pe care l-a lucrat un om: A) buştean B) buturugă C) bancă

D) ramură

E) trunchi

2. Cine a greșit locul? A) vultur B) cămilă

D) câine

E) stilou

C) crap

3. Ion Creangă a scris povestea „Ursul păcălit de ............”. A) iepure B) lup C) vulpe D) veveriță

E) ciocănitoare

4. Ziua Națională a României se sărbătoreşte la: A) 24 Ianuarie B) 8 Martie C) 25 Decembrie D) 1 Decembrie

E) 1 Ianuarie

5. Ce propoziție are un mesaj greșit? A) Lupul a mâncat iezii caprei. B) Păsările călătoare pleacă toamna în țările calde. C) Vulpea fură găini din gospodării. D) Veverița adună alune. E) Ursul i-a ascuțit iepurelui dinții. 6. Culoarea verde se obține din amestecul culorilor: A) roșu și galben B) galben si violet C) albastru și roșu D) galben și albastru

E) roșu și portocaliu

7. Mărul creşte în: A) podgorie C) grădina de legume

E) livadă

B) pădure D) seră

8. Alege planta care are rădăcina firoasă: A) trandafirul B) varza C) caisul

D) ceapa

E) morcovul

9. Care este ordinea corectă pentru a reface un proverb: 1 - dimineață, 2 - scoală, 3 - departe, 4 - cine, 5 - ajunge, 6 - de, 7 - se. A) 6, 1, 3, 7, 5, 2, 4 B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C) 4, 7, 2, 6, 1, 3, 5 D) 7, 2, 4, 3, 6, 1, 5 E) 5, 4, 6, 7, 2, 1, 3 10. Cum se numește casa vulpii? A) scorbură B) stup C) coteț D) colibă E) vizuină 37


CULTURĂ GENERALĂ clasa a III-a

1. Ce substanță nu formează o soluție în amestec cu apa? A) zahărul B) făina C) cacaua D) uleiul

E) sarea

2. Ce mijloc de transport atinge viteza cea mai mare? A) automobil B) avion C) tren D) elicopter

E) vapor

3. Bulbul este: A) o rădăcină C) o tulpină subpământeană

E) întâlnit la ferigă

4. Ursul brun este un animal: A) carnivor B) vegetarian

B) o tulpină aeriană D) întâlnit la cartof C) erbivor

D) omnivor

E) apicultor

5. Indică procedeul prin care se separă nisipul de apă: A) dizolvare B) filtrare C) difuzie D) decantare 6. Expresia „este numai ochi şi urechi” înseamnă: A) are ochii mari B) are urechile mari C) are ochii şi urechile mari D) este atent E) are privire bună şi auz bun

E) strecurare

Sunt numai ochi si urechi!

7. Indică propoziția falsă: A) Varza are rădăcina în formă de țăruș. B) Vrabia este o pasăre călătoare. C) Lupul este sanitarul pădurii. D) Consumăm floarea conopidei. E) Delfinul este un mamifer. 8. Cine nu are picioare și poate fi veninos? A) scorpionul B) bondarul C) albina D) șarpele 9. Alege culoarea care nu este caldă: A) roşu B) albastru C) galben 10. Indică propoziția falsă: „Mamiferele ...... ” A) au corpul acoperit cu piele, păr sau blană. B) nasc pui vii pe care-i hrănesc cu lapte. C) nu au schelet și coloană vertebrală. D) care se hrănesc cu plante sunt erbivore. E) au inimă, sânge roșu și cald. 38

E) șopârla D) portocaliu

indica

E) roz


CULTURĂ GENERALĂ

clasa a IV-a

1. Îngheţarea este fenomenul de trecerea al apei: A) din stare gazoasă în stare lichidă B) din stare lichidă în stare solidă C) din stare solidă în stare lichidă D) din stare lichidă în stare gazoasă E) din stare gazoasă în stare solidă 2. Din lumea vie fac parte: A) apele B) soarele

C) aerul

D) plantele

E) luna

3. Indicați planta care are un ciclu de dezvoltare de doi ani: A) cireșul B) porumbul C) sunătoarea D) castravetele

E) varza

4. Primul război între daci și romani a avut loc între anii: A) 104-105 B) 101-102 C) 105-106 D) 102-103

E) 103-104

5. Indicaţi scrierea corectă: A) cinci sute patruzeci şi opt C) cincisute patruzeci şi opt E) cincisute patruzecişiopt

B) cinci sute patru zeci şi opt D) cincisute patru zeci şi opt

6. Munţii sunt formele de relief care au altitudini începând de la: A) 200 m B) 100 m C) 800 m D) 400 m

8. Cele mai joase forme de relief sunt: A) câmpiile şi luncile B) depresiunile C) câmpiile D) munții

nd

ica ţi

I

7. Indicați care este varianta falsă! A) Pe hartă, România are forma unui buchet de flori. B) La vărsare în Marea Neagră, Dunărea formează o deltă. C) Răsăritului i se mai spune miazăzi. D) Energia eoliană foloseşte forţa vântului. E) Principala ocupaţie a dacilor era agricultura.

E) 300 m

! să varianta fal E) podişurile

9. Regele care a unit triburile dace într-un singur stat a fost: A) Decebal B) Deceneu C) Zamolxis D) Burebista E) Darius 10. Indicați care este varianta adevărată! A) Deschiderea unei culori se realizează adăugând negru. B) Două ore jumătate reprezintă 150 de minute. C) Cucul nu este pasăre migratoare. D) Locul de unde se extrage aurul se numeşte salină. E) Un mileniu are zece ani.

?

39


CULTURĂ GENERALĂ clasa a V-a

1. Care este cea mai apropiată planetă de Soare? A) Terra B) Venus C) Marte D) Mercur

E) Jupiter

2. Cel mai mare deşert de pe Glob, situat în zona temperată, se numeşte: A) Sahara B) Atacama C) Gobi D) Kalahari E) Victoria 3. Vânturile permanente, care bat în zona de climă caldă, se numesc: A) vânturile de vest B) vânturi polare C) alizee D) musoni E) crivăţ 4. Stratul atmosferei, care protejează planeta de radiaţiile ultraviolete, este: A) troposfera B) stratosfera C) mezosfera D) ionosfera E) exosfera 5. Următoarea plantă are rădăcină modificată pentru depozitarea substanţelor de rezervă: A) fasolea B) bradul C) ţelina D) măceşul E) păpădia 6. Tuberculul cartofului este: A) rădăcină aeriană C) tulpină aeriană

B) tulpină subterană D) fruct E) rădăcină subterană

7. Prin procesul de fotosinteză se formează: A) sevă brută B) clorofilă C) apă cu săruri minerale D) dioxid de carbon

E) amidon

8. Anul 514 î.Hr. aparţine secolului: A) al VII-lea î.Hr. B) al V-lea î.Hr. C) al VI-lea î.Hr. D) al IV-lea î.Hr.

E) al VI-lea

9. Cea mai importantă operă a literaturii sumeriene a fost: A) Ramayana și Mahabharata B) Cartea morților C) Psalmii lui David D) Legenda lui Ghilgameş E) Vechiul Testament 10. Helenii, grecii fac parte din marea familie a popoarelor: A) indo-europene B) semite C) mongolice D) africane E) germanice 40


CULTURĂ GENERALĂ

clasa a VI-a

1. Capul Roca, punctul extrem vestic al Europei, este situat în Peninsula: A) Iberică B) Kola C) Scandinavă D) Balcanică E) Italică 2. Peninsula Crimeea este situată la Marea: A) Mediterană B) Caspică C) Neagră

D) Nordului

E) Baltică

3. Onega şi Ladoga, cele mai mari lacuri ca suprafaţă din Europa, sunt de origine: A) tectonică B) vulcanică C) carstică D) glaciară E) antropică 4. Vegetaţia de tundră este specifică Europei în partea sa: A) centrală B) de nord C) de sud D) de est

E) de vest

5. Conjugarea este o modalitate de înmulţire întâlnită la: A) euglena verde B) amibă C) parameci D) râmă

E) tenie

6. Coralul este înrudit cu: A) amiba B) euglena verde

C) parameciul D) buretele de apă dulce

E) hidra de apă dulce

7. Scolexul se găseşte la: A) limbric B) tenie C) trichină D) râmă E) lipitoare 8. Turcii selgiucizi proveneau din: A) Egipt B) Asia Centrală C) Orientul Apropiat D) Europa

E) Africa

9. Ogiva sau arcul frânt este elementul caracteristic stilului arhitectonic: A) gotic B) baroc C) romanic D) bizantin E) moldovenesc 10. Creatorul Imperiului romano-german a fost: A) Frederic I B) Filip al IV-lea cel Frumos C) Frederic al II-lea D) Otto I cel Mare E) Carol cel Mare 41


CULTURĂ GENERALĂ clasa a VII-a

1. Limita dintre Asia şi Europa este formată de Munţii: A) Kunlun B) Himalaya C) Ural D) Altai

E) Pontici

2. Golful Bengal, cel mai mare de pe glob, aparţine: A) Oceanului Indian C) Oceanului Arctic B) Oceanului Pacific D) Oceanului Atlantic

E) Mării Mediterane

3. Cel mai adânc lac din Asia se numeşte: A) Marea Caspică B) Aral C) Marea Moartă D) Balhaş

E) Baikal

4. Asia, din punct de vedere al poziţiei geografice, nu are ieşire la: A) Oceanul Pacific B) Oceanul Atlantic E) Marea Roşie C) Oceanul Indian D) Oceanul Arctic 5. Influxul nervos senzitiv se formează la nivelul: A) efectorului B) centrului nervos C) căii de conducere senzitive D) căii de conducere motorii E) receptorului 6. Când cristalinul îşi pierde elasticitatea, apare un defect de vedere numit: A) miopie B) hipermetropie C) cataractă D) prezbitism E) daltonism 7. Perilimfa se află în: A) timpan B) fereastra rotundă C) utriculă D) saculă

E) canale semicirculare osoase

8. Calea propusă de Bismarck pentru unificarea Germaniei a fost: A) prin fier şi sânge B) federalismul C) prin tratate D) statu-quo E) prin diplomaţie

42

9. În 1867 se formează Imperiul Austro-Ungar impunându-se: A) liberalismul B) dualismul C) centralizarea D) neoabsolutismul

E) democrația

10. Baza sistemului lui Metternich o reprezintă: A) democrația B) absolutismul C) liberalismul D) protectoratul

E) autonomia


CULTURĂ GENERALĂ

clasa a VIII-a

1. Cel mai înalt pas din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali se numeşte: A) Pasul Oituz B) Pasul Predeal C) Pasul Prislop D) Pasul Şetref E) Pasul Tuşnad 2. Cei mai înalţi munţi vulcanici din România sunt: A) Munții Oaşului B) Munții Călimani C) Munții Gurghiului D) Munții Harghitei

E) Munții Metaliferi

3. S-a format în orogeneza hercinică unitate de relief numită: A) Munţii Carpaţi B) Subcarpaţii C) Câmpia Română D) Munţii Măcin

E) Delta Dunării

4. Cea mai aridă (secetoasă) unitate de relief din România este: A) Podişul Bârladului B) Podişul Dobrogei C) Câmpia Bărăganului D) Câmpia Olteniei

E) Delta Dunării

5. În zona dealurilor înalte există: A) Stejarul brumăriu B) Stejarul pufos C) Gârniţa D) Cerul

E) Gorunul

6. În categoria animalelor crepusculare intră: B) liliacul A) guşterul C) privighetoarea D) ţânţarul

E) ariciul

7. Relaţia dintre vâsc şi stejar se numeşte: A) Neutralism B) Comensalism C) Simbioză D) Semiparazitism E) Concurenţă 8. Centrul puterii voievodatului lui Menumorut se afla la: A) Morisena B) Biharea C) Dăbâca D) Cuvin

E) Argeș

9. În lupta de la Belgrad (1456) sultanul Mahomed al II-lea a fost învins de: A) Ștefan cel Mare B) Iancu de Hunedoara C) Mircea cel Bătrân D) Vlad Țepeș E) Mihai Viteazul 10. Excluderea românilor transilvăneni din viața politică a voievodatului s-a făcut prin: A) Diploma cavalerilor ioaniți B) Gesta Hungarorum C) Decretele lui Ludovic de Anjou D) Cronica pictată de la Viena E) Letopisețul Țării Moldovei 43


CULTURĂ GENERALĂ

Succes!

str. Copăceni nr. 46 modul 1 sector 3 Bucureşti, cod 030395 48

Baraj 18  

Concursuri scolare pentru copii isteti