Brochure onderzoek camera's

Page 1

Laat de slimme camera’s van Mobycon het werk doen Hoe zorg je ervoor dat iedere verkeersstroom wordt geteld tijdens een verkeersonderzoek? Dat kan door de slimme camera’s van Mobycon het werk te laten doen. Iedere voetganger, fietser, motorrijder of gemotoriseerd vervoer in welke vorm dan ook wordt geregistreerd. Op de seconde nauwkeurig wordt aangegeven wanneer en hoe verkeersstromen verlopen voor alle soorten vervoer. Dit alles wordt geteld en verwerkt in een prettig leesbaar rapport. Dus het meest optimale verkeersonderzoek! Dat is mogelijk met Mobycon.


Naast het geautomatiseerd in beeld brengen van verkeersstromen is het ook mogelijk om met de video-opnamen observatieonderzoeken uit te voeren. Hierbij worden de beelden visueel geanalyseerd en de gewenste observaties in beeld gebracht. Op basis van de camerabeelden leveren we bij verkeerstellingen de intensiteiten op, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende modaliteiten. Naast de standaard categorieĂŤn van het gemotoriseerd verkeer is het tevens mogelijk om het aantal fietsers en voetgangers te tellen. Ook behoort het tellen van andere classificaties zoals tractoren tot de mogelijkheden. Het tellen aan de hand van camerabeelden biedt meerdere voordelen ten opzichte van andere telmethoden:

Hogere gegevensnauwkeurigheid Sneller inzetbaar en kosteneffectief Geen infrastructurele aanpassingen nodig Snellere oplevering van de gegevens Beeldmateriaal ook bruikbaar voor gedragsstudies De beelden zijn online beschikbaar De camera heeft een eigen stroomvoorziening, daardoor op elke locatie inzetbaarMOGELIJKHEDEN VERKEERSTELLINGEN

De opgenomen beelden maken een gedetailleerd stroomschema per modaliteit mogelijk. Naast het opnemen van bijvoorbeeld het aantal motor­ voertuigen op de weg, kun je ook gedetailleerde gegevens verzamelen van overstekende fietsers en voetgangers. Aan de hand van de opgenomen beelden is het mogelijk om een geautomatiseerde conflictanalyse uit te voeren tussen de verschillende modaliteiten.

Kruispunttellingen: Bij kruispunttellingen registreren we alle bewegingen op een kruispunt in elke richting. Stroomschema’s worden standaard opgeleverd.

Rotondetellingen: Bij rotondetellingen worden alle voertuig­ bewegingen gemonitord vanaf het moment dat het voertuig de rotonde op rijdt tot het moment dat deze de rotonde verlaat.

Wegintensiteiten rapport: Bij deze optie wordt de intensiteit per rijstrook geteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt per rijrichting en is een verdeling mogelijk per rijstrook.

Geautomatiseerde conflictanalyse Door slimme software die snelheid en vertragingstijd combineert kunnen wij de kans op conflicten tussen verschillende modaliteiten op wegvakken meten en onderzoeken. Op die manier kunnen we op een objectieve manier verkeersveiligheid meten.

Fiets- en voetgangerstellingen: Bij fiets- en voetgangerstellingen wordt het aantal fiets- of voetgangersbewegingen geregistreerd.


ONLINE PORTAL In de online portal worden de resultaten van de studie weergegeven. In de portal is terug te vinden op welke locaties tellingen en conflictanalyse uitgevoerd zijn en per wegvak wordt aangegeven wat voor soort telling of analyse is uitgevoerd. Alle gegevens op de online portal kunnen we delen. Op deze manier kan er ook onderzoek gedaan worden naar het soort conflicten dat zich op het wegvak voordoen. Een weblink wordt doorgegeven waarmee direct toegang wordt gegeven tot de informatie van de studie. De gegevens zijn via een interactieve methode te benaderen waarbij het mogelijk is om de beelden rechtstreeks te raadplegen. Met één druk op de knop kan een geavanceerde rapportage worden gecreëerd en geëxporteerd naar verschillende formaten. Ook kan gekozen worden uit verschillende intervallen van minuten tot uren.


Kruispunt Van Mie re ve lt laan - Wille m Nag he lst raat - T MC Thu Aug 17, 2017 PM Peak (Aug 17 2017 5PM - 6PM) - Overall Peak Hour All Classes (Motorcycles, Cars, Lig ht Goods Vehicles, Sing le-Unit Trucks, Articulated Trucks, Buses, Pedestrians, Bicycles on Road) All Movements ID: 443958, Location: 52.01458, 4.366908

Provided by: Mobycon I Concordis Groep Postbus 2873, CW Delft, DR, NL-2601, NL

[N] Stalpaert van der Wieleweg - Van Miereveltlaan Total: 966

94

Out: 595

In: 577 Total: 1172

38

362

176

199

Out: 173 In: 170 Total: 343

33 4 71

1

Total: 705 Out: 337

82

[E] Willem Naghelstraat - Maria Duystlaan

41

75

Out: 488

55

In: 368

[W] Maria Duystlaan - Willem Naghelstraat

362

In: 478

Met één druk op de knop kan een geavanceerde rapportage worden gecreëerd


Camera meting Inzichtelijk maken verkeersstromen

Scenario berekeningen VISSIM

Data-analyDataanalyse se

Gedragsen conflict observaties

Verkeerskundige advisering Ontwerp Beleidsadvisering

Door de inzet van onze camera’s kunnen we meer dan alleen tellen. Mobycon biedt verschillende diensten aan die voor diverse vraagstukken ingezet kan worden:

PRIVACYBESCHERMING Niet alleen de technische oplossing, maar ook de juridische aspecten zijn erg belangrijk. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld tijdens de processen van het verzamelen en beheren van videodata. De camera registreert alleen met een lage resolutie, dus gezichten of kentekens zijn niet herkenbaar. Alleen de klant en geselecteerde medewerkers van Mobycon hebben toegang tot de videodata. Op verzoek van de klant kunnen we het beeldmateriaal ten alle tijde volledig verwijderen. De gegevens zijn dusdanig afgeschermd dat derden geen toegang hebben tot de gegevens.


VERKEER • MOBILITEIT • VERVOER

Wil je meer weten over de mogelijkheden van deze techniek? Neem dan contact op met Erik Wahle via e-mail: e.wahle@mobycon.nl, telefoon: (06) 33 30 56 53 of Michel Felkers via e-mail: m.felkers@mobycon.nl, telefoon: (06) 33 30 56 38

Mobycon • Postbus 2873 • 2601 CW Delft • (015) 214 78 99 info@mobycon.nl • www.mobycon.nl DELFT • ‘S-HERTOGENBOSCH • ZWOLLE • OTTAWA • DURHAM