UVT newsletter - decembrie 2018

Page 1

4 70 de ani de matematică la UVT - pag. 4

UVTerra: o comunitate tot mai numeroasă

4 Situația economică a României și a Uniunii Europene, în dezbatere la UVT, în prezența unui oficial al FMI - pag. 9 4 Elevii din cinci licee timișene beneficiază de consiliere și orientare vocațională, în cadrul proiectului „Găsește-ți calea spre UVT” - pag. 12

NEWSLETTER Universitatea de Vest din Timișoara Nr. 81 - decembrie 2018


CUPRINS

DECEMBRIE 2018

EVENIMENTE 70 de ani de matematică la UVT

/ 4

UVTerra: o comunitate tot mai numeroasă

/ 6

Întâlnire a Consorțiului Informatica-Universitaria

/ 8

CONFERINȚE Situația economică a României și a Uniunii Europene, în dezbatere la UVT, în prezența unui oficial al FMI / 9 Workshop la Centrul de Analiză termică în probleme de mediu cu tema Inter şi Transdisciplinaritate în descoperirea, autentificarea şi conservarea patrimoniului / 10

PROIECTE Elevii din cinci licee timișene beneficiază de consiliere și orientare vocațională, în cadrul proiectului „Găsește-ți calea spre UVT” / 12 Un nou proiect demarat la Universitatea de Vest din Timișoara Common Spaces for Integration of Roma – CoSpIRom / 14

COMPETIȚII Provocări ale dreptului în secolul XXI – Concurs pentru liceeni / 15 Premiul I la workshop-ul BringITon! 2018 obținut de o echipă de la Facultatea de Matematică și Informatică / 16

DIVERSE Întâlnirea studenților de la Secția de Italiană cu investitori italieni și o importantă donație de carte italiană pentru Biblioteca Lectoratului Italian “Teresa Ferro” / 17 Opiniile tale contează! Evaluarea cadrelor didactice de către studenți / 19 Muzică și teatru la final de an / 20 Magie și cretivitate, la FAD / 22

2


3


5 Deschiderea ceremoniei aniversare

EVENIMENT

70 DE ANI DE MATEMATICĂ LA UVT În data de 14 decembrie 2018 a avut loc aniversarea a şapte decenii de la înființarea Facultății de Matematică-Fizică, precursoarea Facultăţii de Matematică şi Informatică de astăzi. La eveniment au participat cadre didactice şi studenţi, foste cadre didactice şi absolvenţi ai specializărilor de Matematică, precum şi invitaţi de la Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea BabeşBolyai din Cluj Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea din Craiova, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, precum şi reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare judeţene și ai unor companii din domeniul IT cu care Facultatea de Matematică și Informatică are strânse relații de colaborare. Festivitatea a fost moderată de Prof. Dr. Daniela Zaharie, decanul facultăţii. La ceremonie au avut alocuţiuni Prof. Dr. Marilen Gabriel Pirtea, Rectorul UVT, Prof. Dr. Viorel Negru Preşedintele Senatului UVT, profesorii Emeriţi: Prof. Dr. Dumitru Gaşpar, fost Rector al UVT, Prof. Dr. Mihail Megan şi Prof. Dr. Ştefan Balint, foşti Prorectori ai UVT.

4

Evoluţia facultăţii până în 1989, a fost prezentată de Lect. Dr. Aurelian Crăciunescu, prodecan al facultăţii, iar evoluţia şi realizările Departamentului de Matematică de la UVT din 1990 până în prezent au fost prezentate de Prof. Dr. Bogdan Sasu, directorul Departamentului de Matematică. La festivităţi a participat Prof. Dr. Emerit Ioan A. Rus de la Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca, Membru de onoare al Academiei Române, Doctor Honoris Causa Scientiarum al UVT. De asemenea, au adresat cuvinte de felicitare la ceas aniversar şi au înmânat diplome din partea universităţilor partenere: Prof. Dr. Adrian Petruşel, decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică de la UBB, Prof. Dr. L. Leuştean, prorector la Universitatea din București, Conf. Dr. Adrian Iftene, decanul Facultăţii de Informatică din Iași, Conf. Dr. Gabriela - Eugenia Iacobescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe din Craiova, Prof. dr. Codruța Stoica, prorector la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Au transmis gânduri şi felicitări şi foştii decani ai facultăţilor cu care Facultatea de Matematică şi Informatică de la UVT a avut colaborări de succes


5 Membri ai comunității UVT

de-a lungul timpului: Prof. Dr. Vasile Preda de la Universitatea din București, Prof. Dr. Constantin Udrişte de la Universitatea Politehnica din București, Prof. Dr. Ovidiu Cârjă de la UAIC. Reprezentanţii conducerilor facultăţilor din UVT cu care FMI a avut şi are o strânsă şi fructuoasă colaborare au adresat de asemenea frumoase cuvinte la moment aniversar: Conf. Dr. Dana Percec, Prof. Dr. Daniel Vizman, Conf. Dr. Nicoleta Ianovici, Prof. Dr. Nicoleta Sîrghi, Conf. Dr. Alexandru Popa. Din partea fostelor cadre didactice a rostit câteva cuvinte emoţionante Conf. Dr. Paraschiva Popovici. În final s-au acordat Diplome de excelenţă fostelor cadre didactice ale facultăţii, ca semn al înaltei aprecieri a întregii activități științifice și didactice desfășurate la UVT. În a doua parte a zilei au avut loc

5

mesele rotunde Prezent şi viitor pentru învăţământul universitar de Matematică respectiv Învățământul preuniversitar de Matematică și Informatică la care s-au dezbătut probleme actuale, direcţii de acţiune, precum şi perspective viitoare în învăţământul superior şi cercetare, precum şi în învăţământul preuniversitar. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş şi al Fundaţiei UVT.


EVENIMENT

UVTERRA: O COMUNITATE TOT MAI NUMEROASĂ Spiritul Universității de Vest din Timișoara a fost și este unul al performanței și al excelenței, fiind transmis de la o generație la alta de oamenii care, prin activitatea lor, au contribuit la prestigiul instituției. Cu încredere în faptul că o comunitate care își prețuiește valorile, pune astfel bazele unei construcții solide nu doar pentru prezent, ci și pentru generații viitoare, UVT a organizat recepția de lansare a comunității UVTerra la Paris, un eveniment prin care Universitatea de Vest din Timișoara dorește să își arate aprecierea față de absolvenții și partenerii din mediul academic de cercetare și din mediul socio-economic din Franța, fiind conștienți de faptul că prestigiul universității noastre depinde în mare măsură de aceștia. Demersurile de coagulare a comunității de alumni a Universității de Vest din Timișoara au cunoscut astfel o nouă etapă, internațională, printr-o întâlnire a reprezentanților instituției cu absolvenții săi care lucrează în Paris. În acest fel, UVT este consecventă

6

în dezvoltarea activității sale de peste graniță, prin atragerea de noi forțe, care să-i sprijine demersurile de la nivel european. În capital Franței, Timișoara și UVT au 50 de ambasadori. Alumni UVTerra cu pozitii importante în universități, instituții publice și companii private vor susține proiectele mediului academic din orașul de pe Bega și vor promova în Franța Capitala Europeană a Culturii 2021. Și această întâlnire, la fel ca și cele precedente de la Bruxelles, București și din multe alte orașe din țară, a avut ca scop coagularea absolvenților UVT într-o comunitate puternică, crearea și promovarea diverselor oportunități pentru membrii comunității, cunoașterea personalităților din diaspora și implicarea reciprocă în proiecte cu impact pozitiv în societate.


7


5 Conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu a contribuit la desfășurarea evenimentului, în calitate de director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității ARACIS

EVENIMENT

ÎNTÂLNIRE A CONSORȚIULUI INFORMATICA-UNIVERSITARIA În perioada 14-15 decembrie 2018, Facultatea de Matematică și Informatică a găzduit întâlnirea bianuală a Consorțiului Informatica-Universitaria, constituit din Departamentele de Informatică ale Facultăților de Matematică și Informatică ale Universităților din București, Cluj-Napoca și Timișoara, respectiv Facultatea de Informatică din Iași. Agenda întâlnirii a inclus tematici de discuție referitoare la dezvoltarea curriculară în cadrul ciclului de licență, organizarea stagiilor de practică pentru studenți și strategii de lucru în stabilirea de parteneriate cu companiile IT, aspecte legislative și de strategie financiară pentru atragerea tinerilor către cariera universitară și de cercetare, evaluarea domeniilor de master și a școlilor doctorale, inițierea unor proiecte academice și de cercetare comune. La întâlnirea consorțiului a fost invitat, în calitate de Director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității ARACIS, conf. dr. Mădălin Bunoiu, pentru a participa la discuția referitoare la evaluarea Școlilor doctorale.

8


5 Dezbaterea a avut loc la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor

CONFERINȚE

SITUAȚIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI ȘI A UNIUNII EUROPENE, ÎN DEZBATERE LA UVT, în prezența unui oficial al FMI Universitatea de Vest din Timișoara continuă campania sa de conectare a comunității academice cu mari personalități ale mediului socio-economic la nivel național și internațional. Astfel, în data de 3 decembrie, situația economică a României și a Uniunii Europene s-a aflat în dezbatere la UVT în prezența unui oficial al Fondului Monetar Internațional. Reprezentantul FMI pentru România și Bulgaria, Alejandro Hajdenberg, și Directorul Departamentului de analiză macroeconomică al Băncii Transilvania, Andrei Rădulescu, au luat în discuție cu cadrele didactice și studenții Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) principalele tendințe macroeconomice interne și internaționale, analizând impactul lor asupra evoluției economiei românești. La conferință au participat, alături de decanul Facultății, prof. dr. Petru Ștefea, și responsabilul cu platforma de alumni a Universității – UVTerra, conf. dr. Ovidiu Megan, studenți și profesori ai FEAA, dar și

9

absolvenți ai Facultății, membri ai comunității UVTerra, care actualmente activează în diverse companii din regiune. Cei doi keynote speakeri au făcut o prezentare detaliată a situației economice care caracterizează România și Uniunea Europeană, provocând auditoriul la discuții privind perspectivele economice pentru anul 2019. Temele discutate au reprezentat o preocupare și pentru cercetătorii din cadrul școlii doctorale a FEAA-UVT. „Suntem în permanență conectați la mediul socio-economic, întrucât doar împreună putem face performanță. Competențele dobândite la curs sunt completate prin contactul direct cu personalități care au ce împărtăși din experiența lor. Nu ne rezumăm la acest tip de acțiuni. Avem o strategie amplă, prin care studenții noștri au posibilitatea de a învăța direct de la cei care au demonstrat deja excelență în activitatea lor”, a spus rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.


CONFERINȚE

WORKSHOP LA CENTRUL DE ANALIZĂ TERMICĂ ÎN PROBLEME DE MEDIU CU TEMA INTER ŞI TRANS-DISCIPLINARITATE ÎN DESCOPERIREA, AUTENTIFICAREA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2018-0389 Cercetare de excelenţă în UVT prin susţinerea şi dezvoltarea centrelor de cercetare ale universităţii, condus de domnul Prorector Conf. dr. Mădălin Bunoiu, s-a organizat în data de 04.12.2018 Workshopul: Inter şi Trans-disciplinaritate în descoperirea, autentificarea şi conservarea patrimoniului. Lucrările au promovat inter, multi, pluri şi transdisciplinaritatea, atât în activitatea didactică, cât și în cea de cercetare. Workshopul organizat de Centrul de Analiză termică în probleme de mediu CCATM, prin persoana Prof. dr. Habil ing. Vlase Titus (director centru) şi Conf. dr. Habil Gabriela Vlase

10

a adus laolaltă fizicieni, chimişti, biologi, geografi, criminalisti şi restauratori. Workshopul a reunit specialişti din mai multe centre de cercetare din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi anume: Centrul de analize termice în probleme de mediu CCATM, Centrul de cercetări interdisciplinare a patrimoniului arheologic mobil şi imobil ARHEOTIM, Centrul de geomorfologie aplicată şi cercetare interdisciplinară GACI, Centru regional de cercetare şi expertiză în domeniul conservării-restaurării patrimoniului cultural material CRCERC, precum şi diferite instituţii din Timişoara, Deva şi Drobeta Turnu


Severin cu preocupări în domeniul Arheologic - Muzeul civilizatiei Dacice şi Romane-Deva, Direcţia judeţeană de cultură Timiş, Muzeul Porţilor de Fier - Drobeta Turnu Severin, Institutul Interjudeţean de Criminalistică Timiş, precum şi participanți de la şcoala doctorală de Istorie, Civilizaţie, Cultură UBB Cluj. Lucrările s-au finalizat cu propuneri concrete de colaborare şi de realizare a unei entităţi comune complementare care

11

să deservească specialiştii din domeniile arheologie, patrimoniu, criminalistică, ştiinţa materialelor, etc din zona de vest a ţării. Tot în cadrul proiectului au fost realizate vizite la Deva şi Drobeta Turnu Severin, când s-au semnat protocoale de colaborare pe domenii de interes comune.


5 Participanții la workshop-urile din cadrul proiectului

PROIECTE

ELEVII DIN CINCI LICEE TIMIȘENE BENEFICIAZĂ DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE VOCAȚIONALĂ, ÎN CADRUL PROIECTULUI „GĂSEȘTE-ȚI CALEA SPRE UVT” Elevii din medii defavorizate au o mai mare șansă de acces la învățământul superior printr-un proiect al Universității de Vest din Timișoara care prevede servicii de consiliere și orientare în carieră. „Găsește-ți calea spre UVT” este unul din cele șase proiecte câștigate de UVT în urma competiției de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat - FDI 2018. Proiectul, coordonat de conf. univ. dr. Ramona Paloș (Departamentul de Psihologie), s-a derulat în intervalul 23 mai - 13 decembrie 2018 și a avut ca obiectiv general creșterea echității sociale și facilitarea accesului elevilor la învățământul superior prin dezvoltarea unor parteneriate noi cu instituțiile de învățământ preuniversitar din medii defavorizate, în vederea consilierii și orientării în carieră a elevilor.

12

Parteneriatele instituționale au fost încheiate cu Liceul Teoretic din Buziaș, Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Făget, Liceul Teoretic din Recaș, Liceul Tehnologic „Sf. Nicolae” din Deta și Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” din Lovrin. Accentul a fost pus pe testarea vocațională a unui număr de 114 elevi din liceele din medii defavorizate, în vederea realizării consilierii și orientării lor în carieră în conformitate cu profilele vocaționale identificate. De asemenea, au fost instruiți 58 de profesori pentru realizarea de activități de consiliere vocațională primară și au fost informați 100 de părinții cu privire la necesitatea și importanța orientării în carieră a copiilor lor. Au fost suținute cinci workshop-uri de către studenții UVT. De asemenea, au avut loc cel puțin cinci întâlniri


cu prodecanii responsabili de Programele academice și managementul calității din fiecare facultate din UVT. „Universitatea noastră poate și are responsabilitatea de a contribui la rezolvarea multor probleme din educație, înainte ca ele să se manifeste la nivel universitar. Tinerii din mediul rural sunt oarecum privați de posibilitățile de consiliere și orientare disponibile în orașe, astfel că sunt predispuși la erori în alegerea traseului educațional. O alegere greșită la terminarea liceului le poate marca întreaga viață. Sunt convins că proiectul va reduce acest risc, fiind un real ajutor elevilor din cele cinci licee. La final, bunele practici și lecțiile învățate în cadrul acestui proiect pot constitui un punct de referință pentru intervenția în alte școli, în scopul susținerii unei decizii informate a

13

elevilor privind propria carieră”, spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea. Prin rezultatele sale, proiectul a contribuit la extinderea parteneriatelor cu mediul preuniversitar și la dezvoltarea ofertei de servicii de consiliere și orientare în carieră a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UVT - care va avea astfel și o componentă adresată elevilor, nu doar studenților (https://ccoc.uvt.ro/). Prin accesarea noii structuri a site-ului Centrului, elevii pot adresa întrebări specifice consilierilor și pot beneficia de un screening inițial orientativ pentru identificarea intențiilor vocaționale. În plus, s-a elaborat un ghid de lucru cu exerciții și aplicații utile profesorilor în procesul de consiliere vocațională primară a elevilor.


PROIECTE

UN NOU PROIECT DEMARAT LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Common Spaces for Integration of Roma – CoSpIRom Universitatea de Vest din Timișoara, prin Centrul de cercetare-acțiune privind discriminarea și incluziunea socială (CADIS), participă, în calitate de Partener 1, la implementarea proiectului Common Spaces for Integration of Roma – CoSpIRom, alături de alți trei parteneri internaționali: Universitatea din Thesalia, Grecia (Lider de proiect), Universitatea din Pisa, Italia (Partener 2) și KEKPA-DIEK, Grecia (Partener 3). Proiectul este co-finanțat de către Comisia Europeană (nr. contract 809859/2018) și se desfășoară în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2020. Proiectul urmărește dezvoltarea de cadre pozitive de interacțiune între persoanele de etnie romă și ceilalți locuitori ai comunității, pentru a genera ocazii

14

de cunoaștere și înțelegere reciprocă, în vederea unei conviețuiri armonioase. Conceptul de bază al proiectului este acela de „spațiu comun”, co-creat de către cetățenii unei comunități, pe baza contactelor și a experiențelor directe și personale, care confruntă granițele simbolice prescrise de stereotipuri și etichete impersonale și generalizatoare. În luna decembrie a anului 2018, în cadrul proiectului au avut loc următoarele activități: - În perioada 13-14 decembrie 2018, la sediul Universității din Thesalia (orașul Volos, Grecia) a fost organizată, de către Liderul de proiect, întâlnirea reprezentanților partenerilor, la care au participat 3 reprezentanți ai Universității de Vest din Timișoara.


- În data de 18 decembrie 2018, la sediul Universităţii de Vest din Timişoara a avut loc conferința locală de lansare a proiectului (în România), la care au participat 21 de persoane, reprezentând organizații ale persoanelor de etnie romă, mass-media locală, instituții ale administrației publice locale, instituții penitenciare, poliția județeană și locală, precum și studenți doctoranzi. Activitățile desfășurate în România vor debuta printr-un demers de cercetare a nevoilor grupului țintă și vor implica actori sociali din diferite domenii (educație, justiție, ordine și siguranță publică, massmedia, organizații neguvernamentale de profil etc.), precum și persoane de etnie romă (copii, tineri, adulți). În a doua jumătate a proiectului, Universitatea

de Vest din Timișoara va organiza, alături de partenerii locali, un eveniment de amploare, în cadrul căruia va fi celebrată diversitatea culturală și conviețuirea armonioasă dintre etniile prezente în spațiul bănățean. Pentru mai multe detalii privind activitățile proiectului și posibilitatea de participa la acestea, ne puteți contacta la adresa de e-mail: theofild.lazar@euvt.ro. Coordonator Local România – proiect CoSpIRom, Conf. univ. Theofild Lazăr

COMPETIȚII

PROVOCĂRI ALE DREPTULUI ÎN SECOLUL XXI – CONCURS PENTRU LICEENI Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara a organizat, în perioada 13-14 decembrie 2018, faza finală a celei de-a doua ediții a Concursului „Argument” de dezbateri pentru liceeni – Provocări ale dreptului în secolul XXI. Competiția s-a adresat elevilor de liceu care au dorit să-și dezvolte abilitățile de argumentare, dezbatere și vorbire în public, întrun format organizat potrivit regulilor generale ale concursurilor de pledoarii. Această ediție a concursului a atras 25 de echipe de liceeni din patru județe. După etapa de memorii scrise, Facultatea de Drept a primit la rundele orale preliminare, care s-au desfășurat joi, 13 decembrie, începând cu ora 10, la sediul Facultății, 20 de echipe de liceeni și pe profesorii lor. Cele mai bune patru echipe din concurs s-au confruntat în rundele semifinale și finale, vineri, 14 decembrie 2018, la Curtea de Apel din Timișoara.

15

Câștigătorii concursului au posibilitatea de a fi admiși pe locuri finanțate de la bugetul de stat la Facultatea de Drept din Timișoara, fără a susține examenul de admitere. Facultatea acordă, de asemenea, o serie de premii pentru cele mai bune echipe și cei mai buni pledanți. Informații despre concurs și programul acestuia în zilele de 13 și 14 decembrie 2018 pot fi accesate aici: drept.uvt.ro/anunturi/concursul-argument-dedezbateri-pentru-liceeni-provocari-ale-dreptului-insecolul-xxi-editia-ii-2018.html


5 Echipa câștigătoare

COMPETIȚII

PREMIUL I LA WORKSHOP-UL BRINGITON! 2018 OBȚINUT DE O ECHIPĂ DE LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ BringITon! este un workshop organizat din doi în doi ani de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Institutul de Informatică Teoretică din Iași și Academia de Științe Tehnice din România. Scopul workshop-ului este de a promova și a valorifica interacțiunea între cercetarea informatică universitară și mediul de afaceri. La ediția din acest an, care a avut loc în 13-14 decembrie 2018 au participat 23 de echipe din țară și din Republica Moldova, care au prezentat proiecte din domeniul IT cu potențial de transfer în mediul de afaceri. Universitatea de Vest din Timișoara a fost reprezentată de patru echipe constituite din masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători de la Departamentul de Informatică, două dintre echipe fiind premiate. Proiectul ”EIS – Eye in the Sky” realizat de drd. Teodora Selea sub coordonarea lect.dr. Marian Neagul și lect.dr. Gabriel Iuhasz a obținut premiul I, iar proiectul “MANeUveR: a Management Agency for Cloud Resources” realizat de către lect.dr. Mădălina Erașcu, lect.dr. Flavia Micota și lect.dr. Gabriel Iuhasz a obținut o mențiune. Detalii despre workshop pot fi găsite la: http://bringiton.info.uaic.ro

16


DIVERSE

ÎNTÂLNIREA STUDENȚILOR DE LA SECȚIA DE ITALIANĂ CU INVESTITORI ITALIENI ȘI O IMPORTANTĂ DONAȚIE DE CARTE ITALIANĂ PENTRU BIBLIOTECA LECTORATULUI ITALIAN “TERESA FERRO” Secția de Limba și literatura italiană și Lectoratul Italian“Teresa Ferro” din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie au fost, în data de 5 decembrie 2018, beneficiarii unui eveniment cu totul special, desfășurat în cadrul parteneriatului încheiat între Boscolo – Crowe Horwath și UVT. Studenții anului I ai secției mai sus amintite au efectuat o vizită la sediul firmei Boscolo – Crowe Horwath, experimentând ce înseamnă munca într-o societate italiană, cu multiple planuri de activități. Cu acest prilej, studenții au avut șansa să afle „direct de la sursă” ce înseamnă să lucrezi, să faci practică sau voluntariat într-o firmă italiană. Primirea studenților noștri și prezentarea specificului activităților au fost asigurate de către domnul Adrian Stepan, responsabil al Departamentului

17


juridic, și de doamna Andreea Stoian, fostă absolventă a secției de italiană, actualmente ocupând postul de asistent manager în cadrul societății. Studenții au putut să afle “pe viu” despre ce tipuri de servicii oferă societatea, cine le sunt partenerii, care este cifra de afaceri, care sunt beneficiile unui loc de muncă într-o societate ce oferă consultanță financiară. Au avut, de asemenea, ocazia să intre în tainele unui limbaj nou, diferit, cu care nu sunt foarte familiarizați: cel al domeniului economiei și al afacerilor. Un moment cu totul deosebit, ce s-a desfășurat în cadrul vizitei, a fost acela că Biblioteca Lectoratului Italian a beneficiat de o importantă donație de carte italiană, venită din partea domnului Marco Posocco, administrator al Boscolo – Crowe Horwath, căruia îi aducem mulțumirile noastre, ale cadrelor didactice, dar și ale studenților. Volumele primite acoperă o paletă largă de domenii de interes: limbă și lingvistică italiană, istoria literaturii, critică literară, cinematografie, teatru. Se adaugă acestor volume autori clasici și contemporani de proză și poezie. Coordonatorul evenimentului a fost lect. dr. Mirela Boncea.

18


DIVERSE

OPINIILE TALE CONTEAZĂ! Evaluarea cadrelor didactice de către studenți Universitatea de Vest din Timișoara depune eforturi constante pentru ca, alături de întreaga comunitate, să construiască acel mediu educațional care să ducă la împlinirea potențialului maxim al studenților săi. Pentru că la UVT ne bazăm pe implicarea și pe opiniile tuturor membrilor comunității, oferim ocazia studenților noștri de a ne împărtăși, prin intermediul unei evaluări, opiniile și feedback-ul lor cu privire la procesul educațional pe care l-au parcurs în acest semestru, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de Universitatea de Vest din Timișoara. Astfel, până în data de 12 ianuarie 2019, aceștia pot să evalueze cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul acestui semestru la cursuri, seminare sau laboratoare. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se face accesând platforma https:// elearning.e-uvt.ro, pe baza autentificării cu adresa de e-mail de e-uvt. După autentificare, pe prima pagină se accesează butonul „Evaluarea cursurilor”. Chiar dacă pe platformă autentificarea se realizează cu contul și parola individuală, evaluarea cadrelor didactice de către studenți este 100% anonimă, răspunsurile fiind criptate în așa fel încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor, încurajând astfel răspunsuri cât mai sincere la toate întrebările din chestionar. Studenții au obligația de a accesa această platformă și de a opta între a efectua sau nu evaluarea cadrelor didactice cu care au colaborat în semestrul I al anului universitar 2018-2019. Dacă se optează pentru a efectua evaluarea cadrelor didactice, studenții pot să acorde o notă generală de la 1 la 10 pentru fiecare curs, seminar și laborator pe care l-au parcurs în acest semestru. De asemenea, după ce s-a acordat nota generală, se poate lăsa un comentariu sau o recomandare cu privire la desfășurarea activităților didactice aferente disciplinei

19

evaluate și/sau pentru prestația cadrului didactic evaluat. Suplimentar, după acordarea unei note generale, studenții au ocazia de a efectua o evaluare în profunzime a fiecărei discipline parcurse, ținând cont de nouă criterii distincte, care pot fi evaluate tot cu note de la 1 la 10, accesând butonul „Evaluează” din dreptul fiecărei discipline. În cazul în care studenții întâmpină dificultăți în procesul de evaluare sau identifică erori în formular, aceștia pot să utilizeze butonul de „Ajutor” din partea de sus a paginii de evaluare. UVT îi încurajează pe studenți să efectueze evaluări complete și cât mai detaliate pentru toate activitățile didactice la care au participat în acest semestru. Doar colectând opiniile lor și colaborând, comunitatea academică a UVT va putea îmbunătăți calitatea procesului educațional!


DIVERSE

MUZICĂ ȘI TEATRU LA FINAL DE AN În final de an, notăm câteva evenimente muzicale și teatrale de excepție a căror protagoniști au fost studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul UVT. Pe data de 17 decembrie simfonia de cameră The Hidden Harmony de Gabriel Mălăncioiu a putut fi auzită pentru întâia oară în Ungaria, la Budapest Music Center, într-o interpretare de excepție, anume, a celui mai bun ansamblu din Ungaria specializat în a cânta muzica vremurilor noastre – ansamblul UMZE, la pupitrul dirijoral fiind Huba Hollókői. De asemenea, pe 20 decembrie lucrarea Traulos a fost interpretată în îndepărtata Patagonie de ansamblul Aventure din Freiburg, în cadrul Festivalului Distat Terra, Choele Choel. Luna cea mai frumoasă a iernii a debutat teatral cu spectacolul Cenușăreasa de Charles Perrault, regia artistică și cu asist. univ. drd. Mirela Puia, pe 2 decembrie, la Sala Mare. În Studioul „Uțu Strugari”, a avut loc spectacolul Avioane de hârtie de Elise Wilk, regia artistică Ion-Ardeal Ieremia, master an II MODUL I Arta actorului de teatru Bastean Raul, pe data de 3 decembrie. Pe 8 decembrie, la Sala Mare, a avut loc spectacolul De ce iubim femeile după Mircea Cărtărescu, regia artistică Mihaela Lichiardopol, cu c.d.a.drd. Costel Tovarnițchi, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Flavius Retea. Spectacolul Steaua fără nume - Exercițiu de actorie de Mihail Sebastian, regia artistică conf. univ. dr. Ada Lupu Hausvater, cu master an I MODUL I Arta actorului de teatru Patricia Gavril, Andrei Chifu, Andrei Zgăbaia, Claudiu Surmei, Dumitrița Afanasii, Claudiu Patcău, a avut loc la Studioul „Uțu Strugari”, pe 11 și 13 decembrie. Amintim de asemenea spectacolul- premieră Timișoara. Capăt de linie de Peca Ștefan, regia artistică Ana Mărgineanu, face parte din proiectul Teatrului Național din Timișoara „Despre România numai de bine”, finanțat prin Programul Centenar al Ministerului Culturii

20

și Identității Naționale, cu asist. univ. drd. Mirela Puia, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Flavius Retea (și compozitor al muzicii de spectacol), care a avut loc pe 15, 16 și 17 decembrie. Un alt spectacolpremieră, Cercurile încrederii de Radu Popescu, regia artistică Mihaela Lichiardopol, cu c.d.a.drd. Laura Avarvari, c.d.a.drd. Costel Tovarnițchi, a avut loc pe 19 decembrie, la Studioul „Uțu Strugari”. La Teatrul German de Stat Timișoara a avut loc spectacolul-premieră Die menschliche Dummheit după Ion Creangă, regia și cu c.d.a.drd. Simona Vintilă, Isabella Voneafca/Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru, pe data de 14 decembrie, un spectacol încântător, amuzant, sincer, completat de compoziții muzicale originale și întregit de încurajarea finală: „Prostia e omenească și poate fi corectată!”, jucat și pe 20 decembrie. Spectacolul Das Dschungelbuch după Rudyard Kipling, regia și coregrafia Răzvan Mazilu, cu Isabella Voneafca/Isa Berger, master an II MODUL I Arta actorului de teatru, Vlad Coștiug-Cobeț/Aljoscha Cobeț, master an I MODUL I Arta actorului de teatru (și asistență regie) s-a jucat în zilele de 16 și 17 decembrie. În perioada 28 noiembrie - 5 decembrie, s-a desfășurat Festivalul Teatrelor Naționale, eveniment ce a reunit cele mai bune producții teatrale realizate pe texte exclusiv românești, de către teatrele naționale din România și Republica Moldova. Amintim spectacolul De ce iubim femeile după Mircea Cărtărescu, regia artistică Mihaela Lichiardopol, cu c.d.a.drd. Costel Tovarnițchi, master an I MODUL I Arta actorului de teatru Flavius Retea jucat pe 5 decembrie, la Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj – Napoca. Pe 1 decembrie, s-a jucat spectacolul de teatru-lectură Mai departe de soare de regia Adrian Jivan, cu master an II MODUL I Arta actorului de teatru Bastean Raul, o comedie incursiune în lumea unui personaj care încearcă să evadeze din viața sa monotonă și nespectaculoasă presărată și cu


depresii și anxietăți, în cadrul Dramalogue Cafe 100Performance de teatru lectură la Centenar, la Scârț Loc Lejer. Pe 6 decembrie, Academia de Excelență Opera a prezentat momente din primul music-hall românesc – Voievodinele lui Dracula, o fascinantă poveste medievală despre onoare, iubire și inițiere (compoziție muzicală asist. univ. drd. Gabriel Muzicaș, libret prof. univ. dr. Violeta Zonte, c.d.a.drd. Lavinia Muzicaș, regia c.d.a.drd. Costel Tovarnițchi). Distribuția: Voivodine: Vincu Oana, Brustur-Tatu Claudia-Ioana, master an II MODUL II Arta actorului pentru teatrul muzical, Denisa Muzicaș, an II, limba română, Aida Olaru, an II, limba germană, Filip Ludmila/povestitoare, master an II MODUL II Arta actorului pentru teatrul muzical, OanaElena Ilincăi/profesoară de bune maniere și dans, an III, limba română, Lucian Matei/profesor de spadă,

21

Horn Raoul-Martin-Andreas/preotul, Ernest Slach/ contele, an II, limba română, Ioana Urda/profesoară de germană, an II, limba germană, corp-ansamblu: Răzvan Ciocoi, an III, limba română, Cristian Bosuioc, an II, limba română. Partea a doua a fost marcată de opereta Silvia de E. Kálmán, susținută de Orchestra, Corul și soliștii Facultății de Muzică și Teatru, corpansamblu studenta Sabine Oschanitzky, an I, limba germană. Evenimentul a fost organizat în scop caritabil pentru susţinerea cursanţilor Academiei de Excelenţă Opera cu sprijinul Consiliul Judeţean Timiş, Asociaţia Miltonia, Asociaţia Rotaract Timişoara Opera şi Asociaţia Club Rotary Opera Timişoara, la Opera Naţională Română Timișoara. Lect.univ.dr. Eudjen Cinc


MAGIE ȘI CREATIVITATE, LA FAD

DIVERSE

1. În așteptarea lui Moș Crăciun Evenimentul „În așteptarea lui Moș Crăciun”, ajuns la cea de-a șasea ediție, așteptat de copiii marii familii UVT, a fost anul acesta și mai interactiv, cuprinzând în compoziția lui, pe lângă bine cunoscuta expoziție cu desenele „micilor artiști”, și un spectacol realizat de trupa de teatru Junior Phantasia, coordonată de actrița Eva Labadi, un bazar în care copiii participanți au prezentat, pentru un schimb echitabil, mici lucrări și ornamente realizate de mânuțele lor, din te miri ce materiale, dar și workshop-uri de textile și ceramică, gândite direct pentru ei. În tot acest timp, bunicii, părinții, dar și cei mici au putut admira proiectul Brazi creativi, realizați de studenții artiști, proiect inițiat de doamna conf. univ. dr. Diana Andreescu, care a adus pe scenă un subiect la modă aici în instituție – și anume creativitatea. Evenimentul s-a desfășurat în Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design, în data de 04 decembrie 2018, fiind un prilej de întâlnire, de construcție și creativitate, ce ne dezvăluie an de an că magia există. Ținem să punctăm atenția acordată de sponsorii noștri, micii spiriduși, cărora le mulțumim și pe această cale: Prospero, OSD, Sindicatului Universitas Timisiensis, TextilPoint, TexLine. Curator: conf. univ. dr. Valentina Ștefănescu

22


2. Fashion Fanatic Competiția națională Fashion Fanatic a premiat cei mai talentați designeri aparținând generației 2018: Alexandru Ghencea, Ionuț Piscureanu (UVT-Facultatea de Arte și Design) și Ozana Niculae (UNARTE București). FashionFANatic, este o inițiativă de susținere a spiritului antreprenorial și de promovare a următoarei generații de fashion designeri, susținută de Fan Courier. Astfel, Alexandru Ghencea a beneficiat de o ședință foto completă semnată Cosmin Gogu Photography pentru calendarul FAN Courier 2019, și toți cei trei tineri designeri au beneficiat de vizibilitate și expunere în cadrul unui eveniment unic de lansare, la sfârșitul acestui an, la Bistro Cișmigiu, București. Cei doi tineri masteranzi ai programului de studiu Design Vestimentar-Design Textil au răspuns provocării de a realiza o colecție nouă, special pentru acest eveniment de lansare. Nu putem decât să-i felicităm!

23


CONTACT Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania Tel: +40-(0)256-592111 Fax: +40-(0)256-592310 Email: secretariat@e-uvt.ro