UVT Newsletter - iulie 2018

Page 1


CUPRINS:

EVENIMENTE •

Universitățile celui mai puternic consorțiu academic din țară, Consorțiul Universitaria, dau vizibilitate României prin prezența lor în renumitul top Shanghai / 4

Admiterea la Universitatea de Vest din Timișoara în cifre Cea mai mare concurență, la specializarea Matematică informatică / 6

2

UVT și ATCCE 2021 au dat startul Școlii de vară de leadership cultural / 8

Cei mai buni elevi informaticieni din Balcani premiați la Universitatea de Vest din Timișoara / 10

S-a lansat primul centru de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret / 12

CALENDAR EVENIMENTE

UVT, partener organizator al unuia dintre cele mai mari festivaluri de tehnologie din lume adresate tinerilor / 14

Facultăți UVT, august - septembrie 2018 / 16

3


EVENIMENTE

UNIVERSITĂȚILE CELUI MAI PUTERNIC CONSORȚIU ACADEMIC DIN ȚARĂ, CONSORȚIUL UNIVERSITARIA, DAU VIZIBILITATE ROMÂNIEI PRIN PREZENȚA LOR ÎN RENUMITUL TOP SHANGHAI

U

niversitățile membre ale Consorțiului Universitaria (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - UAIC, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca - UBB, Universitatea din București - UB, Academia de Studii Economice din București - ASE și Universitatea de Vest din Timișoara - UVT) demonstrează, o dată în plus, calitatea activității didactice și a activității de cercetare pe care le desfășoară, printr-o nouă clasare a acestora în unul dintre cele mai importante topuri mondiale, ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects. Astfel, în ediția 2018 a topului ce cuprinde ierarhizările pe domenii, unde sunt prezente 11 universități din România, se regăsesc și toate universitățile membre ale Consorțiului Universitaria. La nivel mondial, au fost ierarhizate mai mult de 4000 de universități din 83 de țări. ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 clasifică universitățile din lume în 54 de subdomenii aferente unui număr de cinci domenii principale: științele naturii, inginerie, științele vieții, științe medicale și științe sociale. Universitățile din Consorțiul Universitaria sunt prezente în clasamentele realizate pentru domeniul științe sociale, subdomeniile administrație publică (UBB - top 151-200, ASE - top 151-200), economie (ASE - top 201-300), administrarea afacerilor (ASE - top 201-300), management (ASE - top 401-500), domeniul științele naturii, subdomeniile matematică (UBB - top 201-300, UB - top 301-400, UAIC - top 401-500), fizică (UVT - top 301-400, UBB - top 401-500) și științele pământului (UBB - top 401-500, UB - top 401-500) și pentru domeniul inginerie, subdomeniile inginerie chimică (UAIC - top 401500, UBB - top 401-500, UB - top 401-500) și știința și ingineria materialelor (UAIC - top 401-500). Indicatorii de performanță ai acestei clasificări se bazează pe performanța academică obținută prin activitatea de cercetare științifică, pornind de la date disponibile la nivel internațional din surse precum Web of Science și InCites (ale ClarivateAnalytics), studiul ShanghaiRanking’s Academic Excellence, Journal Impact Factor, perioada de referință fiind 2012-2016 pentru fiecare subdomeniu evaluat.

4

Indicatorii de performanță sunt: PUB - numărul de publicații ale unei instituții; CNCI - ponderea citărilor publicațiilor unei instituții; IC - numărul de publicații care au fost găsite cu cel puțin două țări diferite în adresele autorilor împărțite la numărul total de publicații; TOP - numărul de lucrări publicate în Top Journals și AWARD - numărul personalului didactic al unei instituții care a câștigat un premiu semnificativ. Acești indicatori de performanță măsoară productivitatea și calitatea cercetării științifice, gradul de colaborare internațională și cele mai înalte recunoașteri academice.

5


EVENIMENTE

ADMITEREA LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA ÎN CIFRE CEA MAI MARE CONCURENȚĂ, LA SPECIALIZAREA MATEMATICĂ INFORMATICĂ

U

niversitatea de Vest din Timișoara a tras linie sesiunii de admitere de vară. Printre specializările cu cea mai mare concurență în ceea ce privește locurile bugetate, cu mai mult de patru sau chiar opt concurenți pe loc, sunt cele de Matematică informatică (unde s-a înregistrat cea mai mare concurență - 8/loc), Psihologie, Informatică, Pedagogie învățământului primar și preșcolar, Comunicare și relații publice, Informatică economică, Sociologie - Resurse Umane, Sport și performanță motrică. Universitatea a înmatriculat în anul I de studiu aproape 3400 de tineri. Cei mai mulți studenți de anul I îi va avea Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA), mai mult de 900. De altfel, FEAA este cea mai mare facultate din cadrul Universității. De asemenea, aproape 550 de noi studenți vor studia din toamnă la Facultatea de Sociologie și Psihologie, iar un număr de peste 400 de tineri au ales să studieze la Facultatea de Matematică și Informatică. De remarcat este că aproape 1400 de tineri, mai mult de 40% din totalul celor care au confirmat, au fost înmatriculați în regim cu taxă. Pentru sesiunea de toamnă, Universitatea mai are disponibile 214 locuri bugetate, precum și locuri cu taxă. Cele mai multe locuri bugetate sunt disponibile la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (57), iar cele mai puține, la Facultatea de Sociologie și Psihologie (4). Facultatea de Drept nu mai are niciun loc bugetat disponibil. Oferta Universității pentru absolvenții de Bacalaureat este de 77 de specializări de licență. Dintre acestea, 19 sunt în limbi străine, engleză și germană. Universitatea de Vest din Timișoara este cea mai mare instituție de învățământ superior din vestul țării, cu peste 15.000 de studenți, în 11 facultăți. Sesiunea de toamnă a concursului de admitere la UVT va avea loc în perioada 3-16 septembrie, după un calendar stabilit de fiecare facultate.

Admiterea a decurs în condiții bune, în parametrii anticipați. Cererea pentru studii este la fel de ridicată precum anul trecut. În plus, din datele privind confirmările, avem un număr mare de studenți care deși nu au prins locuri bugetate, au ales totuși să studieze la noi în regim cu taxă. În contextul în care o persoană este dispusă să plătească pentru educația primită la UVT, este evident că pachetul de competențe oferit este de nivel înalt, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

6

7


EVENIMENTE

UVT ȘI ATCCE 2021 AU DAT STARTUL ȘCOLII DE VARĂ DE LEADERSHIP CULTURAL

P

rima ediție a Școlii de vară de leadership cultural, în organizarea Universității de Vest din Timișoara a organizat și a Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, a avut loc în perioada 1 - 7 iulie 2018 și a reprezentat un pas important în formarea de specialiști în măsură să genereze proiecte și să conducă programe culturale de amploare. Școala a presupus sesiuni intensive de lucru, în care temele au fost abordate atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Participanții au avut șansa de a intra într-un dialog constructiv cu lideri culturali consacrați la nivel mondial, precum Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Vasile Șirli, director muzical la Disneyland Paris, JarosławFret, directorul Institutului Grotowski Wrocław și József Kardos, directorul de program al Festivalului Sziget Budapesta. „Timișoara are o șansă extraordinară de dezvoltare, printr-un proiect al Uniunii Europene, care s-a dovedit a fi până acum cel mai de succes, nu numai din punct de vedere cultural și educațional, ci și al patrimoniului, al dezvoltării unei comunități din toate punctele de vedere. Vorbim, în primul rând, de dimensiunea democratică, dimensiunea socială, dimensiunea educațională, dimensiunea de cercetare. [...] Ideea de școală de vară de leadership cultural a fost o soluție, cred eu, vizionară. Fără oameni care să gândească dincolo de ce înseamnă dimensiunea unei acțiuni astăzi și acum, care să aibă o perspectivă, o viziune, o capacitate de a găsi formule și parteneriate, de a gestiona eșecul și de a construi succesul, nu se va putea dezvolta un program serios pentru Timișoara. Noi trebuie să identificăm potențiali lideri, să-i dezvoltăm, să construim la modul serios și profesionist”, a declarat Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Ediția de anul acesta a abordat teme fundamentale, precum leadership-ul cultural între gestionarea eșecului și construirea succesului, scrierea, bugetarea și implementarea proiectelor culturale, tehnici de negociere și fundraising în industria artelor, motivarea și motivația echipelor, proiectul cultural de la idee la punerea în practică, storytelling, dezvoltarea publicului, dar și inovație și antreprenoriat cultural. În plus, cursanții au lucrat în echipe, sub îndrumarea unor mentori dinamici din mediul universitar timișorean, la realizarea de proiecte concrete.

8

Ne dorim să transformăm Școala de vară într-un master de leadership cultural, primul de acest fel din România, cu atât mai mult cu cât Timișoara are o nevoie tot mai mare de specialiști care să gândească și să pună în aplicare programe culturale de mare anvergură. În proiectul Capitală Culturală Europeană este nevoie de responsabilitate. Noi, cei de la UVT, ne cunoaștem rolul în perspectiva anului 2021 și nu stăm deoparte. Iată-ne lansând astăzi un proiect educațional extrem de important, a spus rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea la deschiderea școlii.

9


EVENIMENTE

CEI MAI BUNI ELEVI INFORMATICIENI DIN BALCANI PREMIAȚI LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

U

niversitatea de Vest din Timișoara a găzduit Festivitatea de premiere a Balcaniadei de Informatică Seniori, ediția a XXVI-a, și Juniori, ediția a XII-a. În luna iulie, cei mai buni elevi informaticieni din 13 țări s-au reunit la Timișoara. Au participat la Balcaniadă tineri din România, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Slovenia, Cipru, Grecia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia, Turcia, Italia și Turkmenistan. Universitatea de Vest din Timișoara a fost partener în cadrul competiției, asigurând resurse materiale și logistice, precum și o parte dintre premii. De asemenea, prof. dr. Viorel Negru, cadru didactic și președinte al Senatului UVT, a fost Președinte al Comisiei de evaluare la competiția de Seniori. Mai mult decât atât, elevii care se află în clasele IX-XII și au fost premiați în cadrul competiției pot fi admiși la studii la Universitatea de Vest din Timișoara cu nota 10, spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Prețuim tinerii care înțeleg importanța educației și depun eforturi majore în a performa. Ne-am alăturat evenimentului din convingerea că acești elevi trebuie încurajați și sprijiniți. Am spus mereu că ne dorim să atragem cei buni elevi. Astfel, premianții competiției vor fi acceptați cu nota 10 la examenul de admitere la UVT. Considerăm că Universitatea le poate oferi un mediu educațional în care se pot dezvolta și mai mult.” Nu este prima dată când UVT sprijină asemenea evenimente. De-a lungul anilor, Universitatea a fost gazdă, a organizat și a intrat în parteneriat cu numeroase olimpiade și competiții educaționale de nivel național și internațional. Organizatorii Balcaniadei au fost Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Ministerul Educației Naționale.

10

11


VENIMENTE

S-A LANSAT PRIMUL CENTRU DE INOVAȚIE ȘI EXCELENȚĂ ÎN DOMENIUL POLITICILOR PUBLICE DE TINERET

F

undația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, a lansat Centrul de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret. Acesta are scopul principal de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul politicilor de tineret. Centrul va formula și promova propuneri de politici publice la nivel național, regional și local, prin facilitarea dialogului social și civic între diverși actori ai societății (organizații neguvernamentale, parteneri sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, regionale și naționale, cetățeni). Pentru consolidarea și funcționarea acestui centru, proiectul prevede obiective care sprijină dezvoltarea organizațiilor și actorilor sociali în domenii precum: advocacy, dialog civic, formulare și promovare politici publice. De asemenea, va fi realizată o rețea Rețea tematică de cooperare națională în domeniul politicilor de tineret, care va avea minimum 300 reprezentanți din societatea civilă și instituții publice. Aceștia vor beneficia de programe de formare și ghid pentru formularea și promovarea politicilor publice pentru tineret. „Prin intermediul acestui centru ne propunem să avem o metodologie de acreditare a centrelor de tineret din România și standarde de calitate pentru activitatea de tineret. Tinerii au nevoie de infrastructură dedicată lor, care sa aibă în desfășurare activități aferente comunității locale de tineret. Fiind unicul centru de tineret din România, certificat de Council of Europe - ne asumăm rolul de a împărtăși experiența acumulată și de a dezvolta sectorul de tineret românesc”, a declarat Mihai Vilcea, Președinte al Fundației Județene pentru Tineret Timiș. Universitatea de Vest din Timișoara s-a alăturat proiectului în baza strategiei sale de implicare în comunitate. Nu este pentru prima dată când UVT se angajează în proiecte care să genereze soluții la problemele societății românești. Evenimentul face parte din cadrul proiectului „Centru de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret”, care se desfășoară în perioada mai 2018-iulie 2019, în parteneriat cu Universitatea de Vest Timișoara. Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, cod SIPOCA/MySMIS 351/112332. Valoarea totală a proiectului este de 953,954.51 lei (cofinanțare Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – 13,410.05 lei, cofinanțare Universitatea de Vest Timișoara – 5,669.04 lei). Mai multe detalii aici - https://fitt.ro/centrude-inovatie-si-excelenta-politici-publice-tineret/ . 12

Abordăm cu seriozitate rolul pe care instituțiile de învățământ superior îl au în comunitatea din care fac parte. Vorbim aici de cea de-a treia misiune a universităților. Dincolo de educație și cercetare, suntem capabili să oferim knowhow de cel mai înalt nivel. Tocmai în această idee, am înființat, în urmă cu doi ani, Centrul de Politici Publice al Universității, activitatea acestuia crescând în mod constant. Iată-ne la startul unui nou proiect, alături de partenerii de la FITT, cu o tematică importantă pentru instituția noastră, cea a politicilor publice pentru tineret, a declarat rectorul UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

13


CONFERINȚE

UVT, PARTENER ORGANIZATOR AL UNUIA DINTRE CELE MAI MARI FESTIVALURI DE TEHNOLOGIE DIN LUME ADRESATE TINERILOR

Î

n perioada 18-22 iulie 2018 a avut loc la Milano unul dintre cele mai mari festivaluri de tehnologie din lume, eveniment în cadrul căruia UVT a fost singura instituție de învățământ superior din România care are calitatea de partener organizator, alături de instituții prestigioase, precum Universitatea Bocconi din Milano sau Politehnica din Milano, și de mari companii avangardiste în domeniul tehnologiilor informatice. Delegația Universității de Vest din Timișoara a fost formată din 50 de studenți, selectați de fiecare facultate. Aceștia au participat la workshop-uri de prezentare a unor tehnologii de nouă generație, a unor modele noi de afaceri și iau parte la competiții cu premii consistente. Evenimentul în cifre: 5 zile de festival, 24 din 24 de ore, 350 de speakeri, mii de participanți. Participanții rezidenți în marele centru expozițional Expo Fiera Milano au putut purta zilnic un dialog activ cu companiile, instituțiile, comunitățile și universitățile prezente la eveniment. Tinerii studenți timișoreni prezenți la eveniment au interacționat cu invitații internaționali nu doar ca spectatori, ci sub formă de interlocutori interesați în a pune în discuție noile tehnologii și oportunitățile de business generate de acestea. „Este o experiență unică, un câștig pentru studenții noștri. Noi, la UVT, am înțeles că educația nu se face doar în sala de curs. Este nevoie și de asemenea experiențe, dacă îți propui să dezvolți competențe care să facă diferența pe piața muncii, cât și în viața de zi cu zi. Nu degeaba spunem că la UVT construim cariere și formăm caractere”, a declarat rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea.

14

15


CALENDAR EVENIMENTE

CALENDAR EVENIMENTE FACULTĂȚI UVT AUGUST - SEPTEMBRIE 2018

DATA (Cronologic)

20-21.09

31.08.-01.09

16

DENUMIREA EVENIMENTULUI

A V-a ediție CERED 2018 Tendițe contemporane le cercetării în educație. Mdele și practici a nivel național și internațional

Festivalul Național Studențesc de Modă&Design vestimentar Be Creative 2018

FACULTATEA

Institutul de Științe ale Educației și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității din București, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara Arte și Design

LOCUL DE DESFĂȘURARE

București

ORA

9:00

Sibiu

17


18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.