UVT Newsletter - ianuarie 2013

Page 1

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

ÎN ACEST NUMĂR: EVENIMENTELE LUNII IANUARIE 2013 Institutele de cercetare afiliate UVT demonstrează din nou calitatea ridicată a activităților de cercetare și inovare desfășurate Volumele ISSA, la Cambridge Scholars Publishing, Marea Britanie Finalizarea stagiului de practică (Modul 4) în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/ S/63442 ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată” ”Practica ta pentru educația viitorului” Concursuri, colaborări, proiecte… la Facultatea de Muzică ”Fii antreprenor – cei 10 piloni ai unei afaceri de succes” „I ink therfore I am‟. Despre ontologia textului Peste 3.000 de absolvenți ai cursurilor de formare din domeniul asigurărilor finanțate de Uniunea Europeană Studenți ai Universității de Vest din Timișoara, pe primul loc în Europa Centrală şi de Est Premii obținute de studenții Facultății de Arte și Design Profesorul Ioan Biriş, premiat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Expoziţia de artă fotografică ,,Our Country”, la Facultatea de Arte și Design NOUTĂȚI LEGISLATIVE M.E.N. EVENIMENTELE LUNII FEBRUARIE LE URĂM “LA MULȚI ANI!”

Institutele de cercetare afiliate UVT demonstrează din nou calitatea ridicată a activităților de cercetare și inovare desfășurate Institutul e-Austria Timișoara (IeAT, www.ieat.ro), institut în care Universitatea de Vest din Timișoara este membru asociat fondator, ca partener în proiectul SEED (Speeding Every European Digital) www.seed-project.eu, proiect finanțat din fonduri europene în cadrul programului CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013), a instalat și configurat un Smart Display localizat la parterul clădirii principale a universității, zona lifturilor și două Touch PC-uri instalate în cadrul laboratoarelor Departamentului de Informatică al Facultății de Matematică și Informatică ca parte a pilotului românesc din cadrul proiectului. Proiectul, în care alături de IeAT, Primăria Timișoara este cel de-al doilea partener din România, își propune ca folosind o abordare bazată pe “cloud computing” și noduri i-PSA (Interactive Public Service Advertising) să promoveze servicii de e -guvernare centrate pe cetățean și să reuti- Foto: Smart display UVT lizeze cât mai mult posibil informațiile disponibile în sectorul public (PSI) la nivel local, național sau european, în vederea reducerii costurilor eGuvernării în Europa. Concret, prin agregarea de conținut deja disponibil prin servicii de tip RSS sau rețele de socializare (Twitter, Facebook) au fost realizate două “caruseluri” ce rulează non-stop pe dispozitivele amintite și care prezintă studenților ultimele noutăți de la universitatea noastră și de la organizațiile studențești din cadrul universității (OSUT, AIESEC, ASSEUT), cele mai recente oportunități de angajare în Timișoara publicate de site-uri de profil (BestJobs, CareerJet, myJob și ANOFM), știri de ultimă oră de la Gartner și Technology News, starea vremii pentru orașul nostru

www.uvt.ro

dci@dci.uvt.ro

și următoarele evenimente culturale și de divertisment, precum și noutăți culese de la portaluri dedicate e-guvernării la nivel european, precum EURES, EUROSTAT sau Health-EU. Proiectul își propune extinderea acestui mod de informare în alte clădiri ale universității, precum și în clădirea Primăriei și în diferite zone din oraș. O altă activitate desfășurată în cadrul proiectului de către specialiștii institutului împreună cu studenți masteranzi ai Facultății de Matematică și Informatică constă în oferirea de sprijin tehnic în realizarea pilotului și consultanță de specialitate relativ la implementarea proiectelor europene colegilor de la Primăria Timișoara. Toate acestea dovedesc angajamentul Institutului e-Austria Timișoara în promovarea continuă a misiunii sale: excelență în cercetarea științifică și transfer tehnologic în domeniul IT. Contact: Prof. Dr. Dana Petcu (petcu@info.uvt.ro)

Volumele ISSA, la Cambridge Scholars Publishing, Marea Britanie După doar șase luni de la Conferința Internațională de Științe Sociale Aplicate, ISSA, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara prin Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie și Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, derulată în perioada 18-20 iunie 2012 la Universitate, au fost anunţate, pe site-ul editurii Cambridge Scholars Publishing, Marea Britanie, toate cele opt volume ISSA din Seria “Ştiinţe Sociale Aplicate” cu ISBN. Puteți deja comanda volumele ISSA direct de la CSP, Marea Britanie: http://www.c-s-p.org/csp3/search.py/main? author=&title=applied+social+sciences&keyword 1. Applied Social Sciences: Education. Editor: Georgeta Raţă, Patricia-Luciana Runcan and Hasan Arslan. Date Of Publication: Jan 2013; Isbn13: 978-1-4438-4246-4; Isbn: 1-4438 -4246-X; pagina | 1


2. Applied Social Sciences: Social Work. Editor: Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă, and Ştefan Cojocaru. Date Of Publication: Feb 2013. Isbn13: 978-1-4438-4329-4. Isbn: 1-4438-4329-6; 3. Applied Social Sciences: Sociology. Editor: Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Mihai-Bogdan Iovu. Date Of Publication: Feb 2013. Isbn13: 978-1-4438-4338-6 Isbn: 1-4438-4338-5; 4. Applied Social Sciences: Economics and Politics. Editor: Georgeta Raţă and Patricia-Luciana Runcan. Date Of Publication: Feb 2013. Isbn13: 978-1-4438-4334-8. Isbn: 1-4438-4334-2;

La sfârșitul lunii ianuarie 2013 s-a organizat evaluarea finală de către tutori (potenţialii angajatori) a studenţilor și masteranzilor. Evaluarea studenților/ masteranzilor s-a bazat pe simularea unui interviu pentru ocuparea unui post din domeniul stagiului de practică. Fișele pentru posturile scoase la concurs au fost prezentate de către tutori și discutate cu studenții și masteranzii. Fiecare student și masterand s-a prezentat la interviu cu scrisoarea de intenție corespunzătoare postului pentru care a dorit să candideze și cu un curriculum vitae.

5. Applied Social Sciences: Communication Studies. Editor: Georgeta Raţă, Gheorghe Clitan and Patricia-Luciana Runcan. Date Of Publication: Feb 2013. Isbn13: 978-1-4438-4340-9. Isbn: 1-44384340-7. Editor: Georgeta Raţă, Patricia-Luciana Runcan and Michele Marsonet. Date Of Publication: Mar 2013. Isbn13: 978-1-4438-4404-8 Isbn: 1-4438-4404-7; 6. Applied Social Sciences: Administration and Management. Editor: Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Cosmin Goian. Date Of Publication: Mar 2013. Isbn13: 978-1-4438-4425-3. Isbn: 14438-4425-X; 7. Applied Social Sciences: Philosophy and Theology Editor: Georgeta Raţă, Patricia-Luciana Runcan and Michele Marsonet. Date Of Publication: Mar 2013. Isbn13: 978-1-4438-4404-8. Isbn: 1-44384404-7; 8. Applied Social Sciences: Psychology, Physical Education and Social Medicine Editor: Patricia Runcan, Georgeta Raţă and Alin Gavreliuc. Date Of Publication: Apr 2013. Isbn13: 978-1-4438-4524-3. Isbn: 1-4438-4524-8.

Finalizarea stagiului de practică (Modul 4) în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată” Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în calitate de Partener (P3) alături de Universitatea „Ovidius” Constanţa, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea Modului 4 al stagiului de practică în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63442 ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”. În cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Modulul 4 s-a implementat în perioada 15.10.2012 -20.01.2013, pe durata a 12 săptămâni de practică. Cei 240 de studenți și 24 de masteranzi ai FEAA, din grupul țintă, selectați pe 3 specializări de simulare a afacerilor (Banking, Comerț-afaceri-internaționale și Turism) au fost coordonați de tutorii formatori, angajaţi ai unor întreprinderi reale de top din Timișoara (BCR, PASMATEX și Hotel Best Western Ambassador Hotel).

Foto: Studenți participanți în cadrul proiectului ,,Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”

La domeniul de practică Turism, în cadrul întreprinderii simulate Golden Reasons Resort and Spa S.R.L., au fost scoase la concurs următoarele posturi: director hotel, director front office, director marketing. S-au prezentat la interviu 80 de studenți și 8 masteranzi. Evaluarea a fost făcută de către tutorii de la Best Western Ambassador Hotel Timișoara. La domeniul Banking, în cadrul întreprinderii simulate West Business Loan S.R.L., au fost scoase la concurs următoarele posturi: assistant manager, consilier clienți, economist. S-au prezentat la interviu 80 de studenți și 8 masteranzi. Evaluarea a fost făcută de către tutorii de la BCR Timișoara. La domeniul Comerț, în cadrul întreprinderii simulate Tex-Art S.R.L., au fost scoase la concurs următoarele posturi: șef secție, șef birou marketing, economist. S-au prezentat la interviu 80 de studenți și 8 masteranzi. Evaluarea a fost făcută de către tutorii de la S.C. PASMATEX Timișoara.Rezultatele evaluării finale a studenţilor și masteranzilor vor fi comunicate în cadrul unui concurs intitulat “Profilul meu pe piaţa muncii”. În urma jurizării vor fi acordate un număr de 33 de premii de excelență în valoare de 1.400 RON fiecare (valoare totală a premiilor fiind de 46.200 RON) ce confirmă susținerea performanței în pregătirea practică a studenților și masteranzilor FEAA. Conf. Univ. Dr. Sîrghi Nicoleta Coordonator local de proiect Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

www.uvt.ro

pagina | 2


”Practica ta pentru educația viitorului” Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii de Vest din Timişoara a finalizat în data de 31 ianuarie 2013 proiectul „Practica ta pentru educaţia viitorului”, POSDRU 60/2.1/S/33675, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul strategic coordonat şi implementat în parteneriat cu Universitatea din Craiova s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 ani şi a urmărit susţinerea a 8040 de studenţi din Regiunea Vest şi Regiunea Sud-Vest Oltenia în tranziţia de la pregătirea în universitate la o carieră didactică. Intenţionând să răspundă cerinţelor reformei învăţământului, descentralizării în contextul integrării în Uniunea Europeană, proiectul şi-a propus consolidarea legăturii dintre şcoală şi piaţa muncii, acţionând pe două planuri: 1. 2.

Corelarea competenţelor practice ale viitorilor profesori cu cerinţele dezvoltării sociale şi cele ale pieţei muncii; Familiarizarea viitorilor profesori cu realitatea practicii educaţionale din şcoli, în permanentă transformare.

Activităţile proiectului au vizat formarea practică iniţială a viitorilor profesori, specializarea şi perfecţionarea acestora pentru practicarea acestei profesii la orice nivel de învăţământ. Aspectul de valoare adăugată privind asigurarea calităţii, propus în proiect, include oferirea unor modele de bune practici care pot fi diseminate şi multiplicate şi în alte instituţii de învăţământ sau centre de formare iniţială a studenţilor. În cadrul proiectului, au fost elaborate ghiduri şi caiete care să susţină buna derulare a practicii pedagogice pentru studenţi. Printre activităţile desfăşurate ale proiectului se pot aminti: trei târguri anuale ale ofertelor de practică, o conferinţă de lansare a proiectului şi o conferinţă finală.

Concursuri, colaborări, proiecte… la Facultatea de Muzică Pentru Facultatea de Muzică, luna ianuarie a debutat cu un recital de pian al clasei Prof. dr. Felicia Stancovici, susţinut în 17 ianuarie la sala „Orpheum”. A fost un tur de forţă, un concert de concerte, în care fiecare dintre cele trei studente din anul IV au trebuit să apară în dublă ipostază: o dată ca soliste, a doua oară ca „Piano II” (transcripţia acompaniamentului de orchestră). Pentru studenta din anul I, acompaniamentul a fost asigurat de Lect. dr. Silviana Cârdu. Programul propus, de dificultate înaltă, cu lucrări reprezentative ale stilului clasic, romantic şi impresionist, a atras un public eterogen, fidel concertelor susţinute de facultatea noastră. Din aceeaşi categorie scenică, a recitalului numit generic „de clasă”, este şi cel din 21 ianuarie, susţinut de specializarea Canto. Pe scena sălii „Orpheum” s-au prezentat studenţi cu grade diferite de pregătire, de la „boboci”, la masteranzi în an terminal, cu lucrări selectate dintr-o largă arie stilistică, de la barocul mijlociu la muzica contemporană. Tinerii muzicieni sunt pregătiţi la clasele profesorilor Mariana Şarba şi Dan Patacă, solişti ai Operei Naţionale Române din Timişoara şi cadre didactice asociate ale

instituţiei. La pian, Lect. dr. Marcela Costea. Tot în calitate de pianistă corepetitoare trebuie menţionată şi Lect. dr. Roxana Ardeleanu, prezentă pe podiumul sălii „Orpheum” alături de violonistul Florin Paul (Germania), care a susţinut în cea de-a treia săptămână a lunii un masterclass de interpretare. Foto: Lect. dr. Roxana Ardeleanu, prezentă pe podiumul sălii „Orpheum” alături de violonistul Florin Paul

Mijlocul lunii (17-19 ianuarie) a adus Facultăţii de Muzică un premiu care constituie, fără îndoială, evenimentul acestui început de an. Este vorba despre Concursul Internaţional de Muzică „Città di Cosenza” (Italia), ediţia I-a, la care pianista Evelin Belcea, clasa Conf. dr. Manuela Mihăilescu, a obţinut Premiul I absolut (100 puncte) la categoria sa de vârstă (D). Foto: Evelin Belcea, în concertul de gală al Concursului Internaţional de Muzică „Città di Cosenza” (Italia)

Evenimentul a fost iniţiat de Şcoala Superioară de Muzică „Francesco Cilea” din Cosenza, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului italian, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Guanajuato (Mexic), Asociaţia Pro-ISIS şi alte câteva importante organisme culturale/ muzicale. La această primă ediţie, au fost invitate din partea Facultăţii de Muzică Prof. dr. Violeta Zonte (membră de onoare a juriului), conf. dr. Manuela Mihăilescu (preşedintă de juriu) şi Conf. dr. Veronica Demenescu (membră a juriului). Tot despre jurizare şi concursuri este vorba şi în cazul Conf. dr. Dana Chifu, prezentă în 30 şi 31 ianuarie în juriul Concursului Internaţional de Interpretare Vocală „Umberto Giordano” de la Lucera (Italia), ediţia a XV-a, desfăşurată pe scena Teatrului „Garibaldi” din localitate. Vorbim despre un concurs intrat deja în conştiinţa oamenilor de muzică de la noi, dovadă premiile obţinute deja la ediţiile anterioare de tinerii cântăreţi români. Catedra de Actorie, secţia în limba germană, semnalează o nouă colaborare academică internaţională. Ne referim la vizita unui grup de studenţi de la University of Applied Sciencies and Arts din Hanovra, invitaţi împreună cu profesorul Nils Loof. Această acţiune a avut loc în perioada 22-30 ianuarie, a revenit în responsabilitatea d-nei Conf. dr. Eleonora Riengler-Pascu, a avut în program un workshop cu tema „Film de scurt metraj” şi a preconizat dezvoltarea mai multor proiecte, în care au fost incluse şi Teatrul German de Stat şi Centrul Cultural German din Timişoara. Tot în această lună, publicul timişorean (şi nu numai), a beneficiat de două recitaluri ale cadrelor noastre didactice. Primul a avut pagina | 3

www.uvt.ro


loc la Filarmonica „Banatul”, în 22 ianuarie, şi a fost susţinut de violonistul Florin Paul (muzician bănăţean stabilit în străinătate, cu o carieră înfloritoare) şi pianistul Sorin Dogariu, conferenţiar dr. la specializarea Interpretare muzicală. Cel de-al doilea recital i se datorează organistului prof. dr. Felician Roşca, prezent în 27 ianuarie la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime” din Baia-Mare, alături de baritonul Ion Ardelean, un valoros absolvent al facultăţii noastre. Programul prezentat a fost impunător, cu lucrări din repertoriul universal consacrat, dar şi cu promovări ale unor creaţii contemporane, cum ar Toccata compusă de organistul canadian André Knevel, lucrare a cărei scriitură transferă stilul improvizatoric al vechilor maeştri în manieră modernă. Alături de activitatea scenică, Prof. dr. Felician Roşca s-a manifestat şi în domeniul cercetării, prin elaborarea şi depunerea proiectului „Arta organistică sub aspect material şi artistic în spaţiul DKMT România-Ungaria”, din programul „Cooperări bilaterale – Programul de cooperare bilaterală RomâniaUngaria”. În acelaşi domeniu al activităţii ştiinţifice semnalăm apariţia unui articol semnat de muzicolog dr. Lava Bratu în revista Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România despre Teodor T. Burada (1839-1923), primul muzician membru al Academiei Române şi întemeietorul muzicologiei româneşti, de la a cărui dispariţie se împlinesc anul acesta nouă decenii. Muzicolog dr. Lava BRATU, Facultatea de Muzică

”Fii antreprenor – cei 10 piloni ai unei afaceri de succes” Cubul de Management, susținut de către Departamentul pentru Antreprenoriat și Relații cu Mediul de Afaceri al FEAA, a organizat pentru studenți un training pe tema antreprenoriatului la care au luat parte 41 de studenți. Trainingul susținut de Călin Iepure, fost președinte Toastmasters Timișoara și trainer în cadrul companiei Training Masters a fost foarte apreciat de către participanții prezenți, care au avut ocazia pe parcursul celor șapte ore să descopere etapele practice ale procesului antreprenorial, plecând de la o idee de afaceri.

Foto: Studenții FEAA participanți la training

Mai mult, au învățat care sunt avantajele competitive și cum să se diferențieze față de concurență prin remarcabilitate, cum să-și aleagă o strategie de preț, cum pot să găsească un partener cheie, cum să profite de trendurile curente. În final, studenții au avut posibilitatea să-și prezinte într-o sesiune de pitch planurile de afaceri pe care le-au generat în echipe pe parcursul întregii zile. Informația a fost utilă, multă și complexă.

‘I ink therfore I am’. Despre ontologia textului Institutul de Cercetări Social Politice a încheiat anul 2012 cu prelegerea susținută în cadrul Conferințelor ICSP de către Lect. dr. Claudiu Mesaroș, prodecanul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. Audiența diversă a contribuit în mod deosebit la reușita acestui eveniment. Aspectele teoretice ale prelegerii cu titlul „I ink therfore I am‟. Despre ontologia textului au deschis seria de întrebări și discuții numeroase în jurul unor probleme ca: statutul actual al textului, relația dintre autor și audiență, logica și epistemologia textualității, etc. Succesul acestor manifestări științifice a încurajat ICSP să continue seria de conferințe și în acest an. Foto: Lect. Univ. Dr. Claudiu Mesaroș, prodecanul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

Astfel, în luna ianuarie a.c. ICSP și-a stabilit un nou calendar al activităților în cadrul căruia s-a elaborat și un nou program al Conferințelor. Ca urmare, fiecare Departament al Institutului va organiza cel puțin două astfel de evenimente anual. Primul dintre ele va avea loc în luna februarie, când Departamentul de Științe Politice, Drept și Științe Administrative va organiza următoarea Conferință. Întâlnirea va avea loc în data de 26 februarie, începând cu ora 18.00, în sala 206.

Peste 3.000 de absolvenți ai cursurilor de formare din domeniul asigurărilor finanțate de Uniunea Europeană Institutul de Management în Asigurări (IMA), în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea “Ovidius” din Constanța, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Asociația pentru promovarea învățământului European Mureș, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR), derulează, pe o perioadă de trei ani, începand cu ianuarie 2011, proiectul “Program național de formare profesională a specialiștilor și intermediarilor din asigurări.” Până în prezent au fost organizate cursuri pe tematici specifice domeniului asigurărilor: 1. Constatarea, soluționarea și plata daunelor auto (7 cursuri); 2. Reglementări contabile în asigurări pentru brokeri de asigurare (1 curs); 3. Negociere și tehnici de vânzare (54 cursuri); 4. Fundamente ale asigurărilor (38 cursuri); 5. Managementul riscului în asigurări (1 curs); pagina | 4

www.uvt.ro


6. 7. 8. 9.

Evaluări, instrumentar și întocmirea situațiilor financiare (1 curs); Regularizarea daunelor auto (7 cursuri); Regularizarea daunelor non-auto (7 cursuri); Asigurări de sănătate (1 curs).

La cele 117 cursuri derulate în cadrul proiectului au participat 3.090 persoane din industria asigurărilor, din care 3.030 au obținut certificate de absolvire. Mai mult, în cadrul acestui proiect, aflat în cel de-al doilea an de implementare, este prevazută organizarea a cel puțin 295 de cursuri, pe tematici specifice domeniului asigurărilor, pentru un grup țintă de 8.260 persoane.

Studenți ai Universității de Vest din Timișoara, pe primul loc în Europa Centrală şi de Est O echipă formată din studenți ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara s-a situat pe primul loc în clasamentul regiunii Europa Centrală şi de Est, în cadrul fazei finale a World Human Rights Moot Court Competition, prestigios concurs studenţesc organizat de Centrul pentru drepturile omului de pe lângă Universitatea din Pretoria, Africa de Sud. Echipa Universității de Vest din Timișoara a obținut, de asemenea, locul 9 în clasamentul general mondial devansând, prin aceste rezultate, echipe ale unor universităţi de prestigiu precum Universitatea Yale (Statele Unite ale Americii), Universitatea Carol din Praga (Cehia) sau Universitatea din Sao Paolo (Brazilia). La faza finală au participat cele mai bune 16 echipe, selecţia realizându-se pe baza memoriilor scrise transmise de circa 70 de universităţi din întreaga lume. România a fost reprezentată de echipa Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Foto: Raul-Teodor Mazilu și Diana Moise Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, formată din Raul-Teodor Mazilu şi Diana Moise, studenţi în anul III. Aceștia au fost pregătiți de către Conf. Univ. Dr. Valentin Constantin şi Lect. Univ. Dr. Lucian Bojin.

Premii obținute de studenții Facultății de Arte și Design În cadrul Festivalului Național Studențesc de Modă Galați “Extravagance” 2012, Daniel Ignat, student masterand al Facultății de Arte și Design, Specializarea Design Vestimentar anul I, a obținut Premiul I pentru cea mai bună colecție și Premiul I pentru cel mai bun show.

Foto: Facultatea de Arte și Design

Sandra Chira (student doctorand) a obținut Premiul II pentru colecția “Ea fiind a lui” și Premiul II pentru cel mai bun show. Studenta Corina Hadarag din cadrul Specializării Design Vestimentar, Master anul I, a obținut Premiul III la Concursul național de idei INSPIRED 2012 – secțiunea FASHION.

Profesorul Ioan Biriş, premiat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România premiază anual rezultatele de vârf din domeniul cercetării ştiinţifice, mai ales cele indexate ISI. În luna decembrie 2012, Profesorul Ioan Biriş, de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării a Universității de Vest din Timișoara a fost premiat pentru Foto: Prof. Univ. Dr. Ioan Biriş studiul Religious Violence and the Logic of Weak Thinking: between R. Girard and G. Vattimo, publicat în Journal for the Study of Religions and Ideologies.

Reamintim faptul că şi în anul 2011 echipa Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a obţinut rezultate foarte bune, câştigând grupa regională Europa Centrală şi de Est şi obţinând locul 4 în clasamentul individual general al pledanţilor.

Expoziţia de artă fotografică ,,Our Country”, la Facultatea de Arte și Design Iubitorii de fotografie au avut parte de o surpriză plăcută la început de an. Universitatea de Vest din Timișoara și Ambasada Israelului în România au organizat, la jumătatea lunii ianuarie 2013, expoziţia de artă fotografică ,,Our Country” a celebrului fotograf israelian Alex Levac. Evenimentul a avut loc la Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design, Oituz nr. 4. pagina | 5

www.uvt.ro


Lista actelor normative relevante pentru învățămîntul superior publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 04.12.2012 – 31.01.2013

Ordin privind numirea provizorie a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Actul nr. 6540 din 20 Decembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0889 din 2012 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare Actul nr. 6560 din 20 Decembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0890 din 2012

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Contract colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Superior şi Cercetare, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - S.D.S. sub nr. 59495 din data de 19.12.2012

Actul nr. 1178 din 04 Decembrie 2012 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0831 din 2012

Actul nr. 59495 din 19 Decembrie 2012 Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Monitorul Oficial nr. 001 din 2013

Ordin privind echivalarea competenţelor profesionale şi transversale dobândite în cadrul calificărilor academice de Teologie socială şi Teologie asistenţă socială

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Actul nr. 6521 din 19 Decembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0871 din 2012 Ordin pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012 Actul nr. 6501 din 19 Decembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0876 din 2012 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare Actul nr. 6573 din 20 Decembrie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0888 din 2012

Actul nr. 23 din 22 Ianuarie 2013 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0052 din 2013 Ordin privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Actul nr. 3084 din 23 Ianuarie 2013 Emitent: Ministerul Educației Naționale Monitorul Oficial nr. 0057 din 2013 Notă: Lista actelor normative relevante pentru învățămîntul superior publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 17.12.2012 – 31.01.2013 pot fi citite/descărcate sau vizualizate pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la secretariatele facultăților accesând programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, sala 159. Consilier juridic Florentina Radu pagina | 6

www.uvt.ro


CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII FEBRUARIE 2013

02 feb

07 feb

Recital clasa de pian Manuela Mihăilescu şi clasa de muzică de cameră Dragoş Mihăilescu - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 17 00.

Concertul pentru două piane şi orchestră în Fa Major KV242, cu orchestra Filarmonicii de Stat Oltenia din Craiova; Solisti: Manuela Mihăilescu, Dragoş Mihăilescu - Facultatea de Muzică; Locație: Filarmonica de Stat Oltenia, Craiova; Ora: 19 00; Prelegere susţinută de compozitorul Miklos Maros cu prezentarea propriilor lucrări - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 19 00.

08 feb

09 feb

10 feb 12 feb

25 feb

27 feb

Lucrarea Hasya pentru flaut, pian, percuţie şi orchestră de coarde de Gabriel Mălăncioiu va fi interpretata în cadrul concertului aniversar Trio Contraste - Facultatea de Muzică; Locație: Filarmonica Banatul Timişoara; Ora: 19 00.

Simpozion naţional, ediţia I – „Tărâmul fermecat al poveştilor”; Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei; Locație: Grădiniţa PP 32, Timişoara; Ora: 09 00.

Recital vocal-instrumental susţinut de mezzosoprana Aura Twarowska şi Lect. univ. Dr. Silviana-Ana Cîrdu - Asist. univ. Dr. Cosmin Hârşian; Facultatea de Muzică; Locație: Biserica Greco-Catolică, Viena (Austria); Ora: 13 00.

Recital de vioară şi muzică de cameră, susţinut de elevii şi studenţii clasei conf. univ. dr. Ioan Fernbach; Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 18 00.

Concert conferinţă pentru studenţii facultăţii, Johann Sebastian Bach - repere interpretative, organizat şi prezentat de prof. univ. dr. Felician Roşca în colaborare cu lect. univ. dr. Rafaela-Ani Carabenciov - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 10 00.

Concert şi conferinţă De la inceputuri la Johann Sebastian Bach (partea II-a). Prezintă prof. dr. Felician Roşca. Concert în colaborare cu clasa de orgă de la Facultatea de Muzică din Szeghed, Ungaria - Facultatea de Muzică; Locație: Biserica din Str. Independentei, Nr. 19, Timisoara; Ora: 19 00; Recital de vioară şi pian; Facultatea de Muzică; Locație: CNA Ion Vidu Timişoara, sala Mihai Perian; Ora: 18 00.

28 feb

Audiţie susţinută de studenţii clasei de canto conf. univ. dr. Dana-Sorina Chifu - Facultatea de Muzică; Locație: Facultatea de Muzică, Sala Orpheum; Ora: 18 00.

pagina | 7

www.uvt.ro


Le urăm “LA MULȚI ANI!” celor născuți în Luna Februarie Profesor Preda Petre Facultatea de Matematică și Informatică

01 02 04 05 06 07 08 09

Conferențiar Andrei Maria Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Lector Pantea Corina Marina Facultatea de Educație Fizică și Sport Profesor Negrutiu Stefana Gratiela Facultatea de Muzică – Prodecan Asistent Chimigeriu Sofia Maria Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Lihor Laza Vașile Facultatea de Arte și Design Lector Tec Maria Lavinia Facultatea de Drept și Științe Administrative

13 14 15 16

Conferențiar Jinga Constantin Ioan Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Barna Flavia Mirela Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

17

Profesor Catuna Ligia Alina Facultatea de Drept și Științe Administrative Asistent Tranca Loredana Marcela Facultatea de Sociologie și Psihologie

18

Conferențiar Adorian Vica Facultatea de Arte și Design – Decan Asistent Stratan Violeta Irina Facultatea de Drept și Științe Administrative

19

Lector Timoc Ioan Calin Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

10

Lector Boldea Bogdan Ion Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Golet Ionut Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Asistent Gheorghiu Andreea Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Checiu Maria Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

12

20

13

21

Conferențiar Acea Stelian Danut Facultatea de Arte și Design

26

Conferențiar Hurbean Calin Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Costea Marcela Sorina Facultatea de Muzică

27

Lector Lobont Oana Ramona Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Conferențiar Pribac Gheorghe Sorin Facultatea de Sociologie și Psihologie Asistent Baya Adina Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

28

Lector Tanasie Adriana Loredana Facultatea de Matematică și Informatică Profesor Lucica Iancu Facultatea de Științe Politice Filosofie și Științe ale Comunicării Profesor Cretan Remus Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Conferențiar Uruioc Stela Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Conferențiar Babaita Carmen Mihaela Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – Director departament – Cancelarie Lector Selegean Mircea Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Conferențiar Cizmas Elena Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Lector Popa Florina Facultatea de Drept și Științe Administrative Conferențiar Vizman Cornelia-Draga Facultatea de Matematică și Informatică Conferențiar Bunoiu Octavian Madalin Facultatea de Fizică - Prorector UVT Preparator Gaianu Mihail Facultatea de Matematică și Informatică

Asistent Ploesteanu Ioana Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Sasu Adina Luminita Facultatea de Matematică și Informatică

Profesor Seulean Victoria Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Conferențiar Tanc Malita-Ramona Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Conferențiar Stan Ilie Facultatea de Matematică și Informatică

22

Lector Florea Hariton Facultatea de Arte și Design Administrator Fin. (Ec.) Craculeac Codruta Liliana Financiar Contabilitate - Șef Birou financiar

Preparator Borontea Veronica Jeanina Facultatea de Arte și Design

Lector Nadolu Ioana Delia Facultatea de Sociologie și Psihologie

Asistent Olenici Craciunescu Alina Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Profesor Boldurean Ioan Viorel Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Asistent Brindescu Olariu Daniel Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Lector Cheveresan Cristina Ioana Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

24 25

Director Popescu Marin Departamentul pentru relația cu mediul preuniversitar

Preparator Gligor Delia Anca Gabriela Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

11

Profesor Cismas Laura Mariana Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Lector Stanciu Daniela Elena Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Lector Craciun Vasile Adrian Facultatea de Matematică și Informatică

23

Conferențiar Bercea Lucian Facultatea de Drept și Științe Administrative – Decan

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. www.uvt.ro

pagina | 8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.