UVT Newsletter - aprilie 2012

Page 1

dci@rectorat.uvt.ro

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

ÎN ACEST NUMĂR: EVENIMETELE LUNII APRILIE 2012

Zilele Porților Deschise la Universitatea de Vest din Timișoara

Zilele Porților Deschise la Universitatea de Vest din Timișoara Elevi timișoreni, jucători pe bursă Serviciul de Informaţii Externe, interesat de studenții Universității de Vest din Timișoara

„Fiecare facultate a prezentat oferta educaţională. Liceenii au avut parte de o serie de prezentări şi suntem siguri că oferta celor 11 facultăţi este atractivă. Universitatea de Vest din Timişoara îşi propune să promoveze valorile învăţământului modern pentru toţi cei care aleg un traseu educativ la standarde europene. Tinerii vor găsi la UVT calitate, profesionalism şi un corp didactic bine pregătit”, a declarat Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA.

Campionat Național Universitar de Fotbal - Student Sport Statutul Studentului, aprobat de către MECTS O istorie conceptuală a Europei Centrale și de Est din perspectivă comparativă Economic Knowledge and Performance Workshop naţional de informatică cu participare Internaţională

Universitatea de Vest din Timişoara a organizat, în luna aprilie, "Zilele Porţilor Deschise", o acţiune dedicată în principal elevilor care sunt interesaţi de programele universitare.

Michel BALLARD, Doctor Honoris Causa

Elevi timișoreni, jucători pe bursă

Fabrica de antreprenori Implementare proiect: “Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE”

În cadrul programului Școala Altfel, desfășurat la începutul lunii aprilie în învățământul preuniversitar, elevii timișoreni au avut posibilitatea să participe la un curs de Analiză Tehnică susţinut de către Prof. Univ. Dr. Bogdan Dima şi Lector Univ. Dr. Ionuţ Goleţ în cadrul simulatorului Ring Bursier.

Conferinţa Naţională de Psihologia Muncii şi Organizaţională Dezvoltarea abilităților și competențelor practice prin întreprinderea simulată Stud IT 2012 Geomondis 2012 StudentFest 2012 NOUTĂȚI LEGISLATIVE MECTS CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII MAI 2012

În zilele de 3 şi 4 aprilie viitorii studenţi au avut ocazia să se familiarizeze cu programele oferite de UVT. Cele 11 facultăţi din Universitate au avut fiecare câte un stand propriu care a oferit informaţii elevilor, iar aceştia au avut ocazia să discute şi cu studenţi de la respectivele facultăți.

Pe parcursul acestui curs, elevii au fost iniţiati în mecanismele de tranzacţionare specifice pieţelor de capital moderne fiindu-le prezentate structurile organizatorice specifice, participanţii, motivaţiile şi determinanţii deciziilor de efectuare a plasamentelor financiare specifice diverselor categorii de investitori instituţionali şi individuali. De asemenea, le-au fost

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro

pagina | 1


oferite unele noţiuni de bază legate de analiza tehnică, de posibilităţile oferite de către aceasta în fundamentarea unor plasamente raţionale şi eficiente. În cadrul cursului, elevii au avut posibilitatea să acceseze platforma de tranzacţionare online StockHit World utilizată în cadrul parteneriatului dezvoltat cu SSIF ROMCAPITAL S.A. Prin intermediul acestei platforme se pot tranzacţiona 155 perechi Forex, opțiuni Europene de tip Vanilla pe cele mai lichide 40 de perechi valutare, peste 6000 de CFD-uri pe acţiuni precum şi numeroase alte tipuri de instrumente financiare. Având la dispoziţie un cont demo, elevii au avut o experienţă directă a deciziilor pe care investitorii profesionişti le adoptă în activitatea desfăşurată în tumultoasa lume a pieţelor financiare.

Persoanele interesate, dar care nu au putut participa, au la dispoziţie pagina de internet oficială a instituţiei (www.sie.ro).

Campionat Național Universitar de Fotbal Student Sport 16 universităţi din vestul ţării și-au trimis echipele de fotbal la Timişoara pentru preliminariile Campionatului Naţional Universitar. La începutul lunii aprilie a avut loc faza zonală găzduită de municipiul de pe Bega. Campionatul Naţional Universitar este o competiție organizată de Asociația „Student Sport”, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se bucură de recunoaşterea Federației Române de Fotbal.

Serviciul de Informaţii Externe, interesat de studenții Universității de Vest din Timișoara Serviciul de Informaţii Externe a organizat, la începutul lunii aprilie, în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara, o prezentare a oportunităţilor de angajare oferite de instituţie. Publicul țintă a fost format din studenţii din anii terminali, cu rezultate universitare foarte bune, cunoscători de limbi străine, rezistenţi la stres, la eforturi fizice şi intelectuale şi care doresc o carieră în domeniu.

De altfel, turneul de la Timişoara s-a bucurat de prezența oficialilor FRF şi a foştilor componenţi ai Generaţiei de Aur:Jean Vlădoiu, Adrian Matei, Florin Tene, Florin Bătrânu, Cristian Dancia și Sorin Vlaicu.

“A face parte din Serviciul de Informaţii Externe implică responsabilitate într-un mediu dinamic, atractiv şi incitant, profesionalism într-o activitate unică în slujba ţării”, au declarat organizatorii. Reprezentanţii instituţiei au răspuns întrebărilor participanţilor la prezentare şi au oferit detalii privind posibilitatea dezvoltării unei cariere în Serviciul de Informaţii Externe.

Din 2 până în 5 aprilie, sălile BanuSport şi Constantin Jude au găzduit meciurile celor 16 echipe universitare: Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea din Petroşani, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj. Evoluția exemplară a echipei Universității de Vest din Timișoara le-a adus un loc în Turneul Final de la Iași, din 21 - 24 mai, a Campionatului Național Universitar de Fotbal.

pagina | 2 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


“Mai mult decât o alternativă de petrecere a timpului liber, oferă o nouă viziune asupra apartenenţei, competitivităţii, identităţii individuale şi de grup. Asociaţia Student Sport promovează un stil de viaţă sănătos bazat pe o alimentaţie sănătoasă şi mişcare, toate în detrimentul viciilor vârstei ca sedentarismul, alcoolul, tutunul, drogurile”, sunt de părere organizatorii. Campionatul Naţional Universitar de Fotbal este organizat de Asociaţia Student Sport România, sub egida Federaţiei Române de Fotbal, susţinut de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi este cuprins în calendarul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. “Noi, voluntarii Student Sport, credem în dezvoltarea unei apartenenţe faţă de grup, dar mai ales faţă de universitatea în sânul căreia se solidifică acele valori umane fundamentale. Într-o lume în care individualismul ne face tot mai egoişti, noi creăm un spaţiu social în care am reuşit să strângem nu doar studenţi, profesori, iubitori ai sportului, dar şi ministere, federaţii de specialitate, toate organizaţiile studenţeşti din România, jurnalişti, finanţatori, public amator”, au adăugat organizatorii.

Statutul Studentului, aprobat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului După mai mult de 5 ani de negociere, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), alianță din care Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) face parte, a obținut aprobarea din partea Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a Statutului Studentului. Statutul Studentului este prima iniţiativă legislativă ce aparține 100% organizațiilor studențești în care sunt legiferate drepturile și obligațiile studenților din România. Acesta a fost aprobat în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul MECTS, unde liderii celor trei federații studențești și Ministrul Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului au semnat Codul Drepturilor și Obligațiilor Studenților. Statutul Studentului poate fi modificat la nivelul fiecărei universități, iar organizațiile studențești vor realiza un raport anual prin care să evalueze măsura în care se respectă și se implementează acest statut. Mai jos se regăsește un extras din cadrul Statutului Studentului. Varianta completă poate fi consultată pe pagina de internet a OSUT, www.osut.ro. Art. 11 Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: a)

Dreptul la învățământ de calitate;

b)

Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel;

c)

Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și a Cartelor Universitare;

d)

Dreptul la protecția datelor personale;

e)

Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii;

f)

Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenților;

g)

Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului” cu informații referitoare la: drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universității și a facultății, informații despre asociațiile studențești legal constituite, modalități de acces la burse și alte

pagina | 3 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate; h)

i)

Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile; Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice;

j)

Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți pe site-ul propriu, în format lizibil, în condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte;

k)

Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare;

l)

Drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a Cartei Universitare şi a eventualelor contracte între părţi;

m) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de instituția de învățământ superior, potrivit Cartei Universitare; n)

Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în condițiile legii;

o)

Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;

p)

Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare și a legislației în vigoare;

q)

Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulație internațională dacă există această posibilitate în instituția de învățământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii;

r)

Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8

ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică; s)

Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați;

t)

Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care pagina | 4

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării; u)

Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru;

v)

Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licență/dizertație și de a i se comunica punctajul acordat;

w) Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilităţii pe piața muncii; x)

Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu;

y)

Studenții au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.

O istorie conceptuală a Europei Centrale și de Est din perspectivă comparativă: culturi, ideologii, identități, politici Institutul de Istorie Conceptuală, Școala Doctorală Internațională de Istorie Conceptuală ”Reinhart Koselleck” și Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în cooperare cu Institutul de Istorie al Universității din Aachen și Academia Română - Filiala Timișoara au organizat în perioada 25-27 aprilie cea de-a doua conferință internațională de istorie conceptuală din România cu tema: O ISTORIE CONCEPTUALĂ A EUROPEI CENTRALE ȘI DE EST DIN PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ: CULTURI, IDEOLOGII, IDENTITĂȚI, POLITICI.

La lucrările conferinței au luat parte renumiți oameni de știință din Statele Unite ale Americii, Germania, Rusia, Spania, Austria, Ungaria, Serbia, Moldova și România.

Economic Knowledge and Performance La Timişoara a avut loc, la sfârşitul lunii aprilie, Conferința Internațională ECONOMIC KNOWLEDGE AND PERFORMANCE. Conferința a fost organizată de Universitatea de Vest din Timișoara și Academia Română în cadrul proiectului “Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE”. Scopul evenimentului a fost de a promova un dialog interactiv între cercetători aparținând diferitelor domenii ale științelor economice, să angajeze participanții în dezbateri și de a facilita întelegerea reciprocă. Printre vorbitorii din cadrul conferinței s-au numărat Acad. Ionel HAIDUC, Președintele Academiei Române și Acad. Păun-Ion OTIMAN, Secretarul General al Academiei Române.

pagina | 5 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Proiectul „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE" urmăreşte asigurarea continuităţii cercetării ştiinţifice de nivel european a doctorilor în economie, în contextul imperativului de învățare pe tot parcursul vieţii, prin instituţionalizarea unui sistem permanent şi sustenabil de atragere şi îndrumare a doctorilor în ştiinţe economice pentru cercetare ştiinţifică post-doctorală și valorificare a rezultatelor cercetării. Proiectul construieşte, din punct de vedere instituţional, o structură care asigură o carieră post-doctorală de natură să ajute doctorii în economie să-şi continue tezele sau să adâncească rezultatele obţinute în teza de doctorat ori să dezvolte direcţii de cercetare fundamentală sau aplicativă din domeniul de expertiză deţinut.

centrele de supercalcul EPCC din Edinbourgh – Regatul Unit al Marii Britanii, CINECA din Bologna – Italia şi PSNC din Poznan, Polonia Rolanda Predescu, director ANCS;

reprezentanţi ai altor centre de calcul din ţară;

• •

utillizatori ai resurselor de calcul precum Academia Română, Filiala Timişoara; reprezentanţi ai firmelor IT locale;

noii angajaţi ai proiectului european HOST;

directori de departamente ale universităţii şi membri ai acestora interesaţi în simulari în diferite domenii ale ştiinţelor exacte; studenţi doctoranzi şi masteranzi ai Departamentelor de Informatică, Fizică de la Universitatea de Vest şi Calculatoare de la Universitatea Politehnica din Timişoara;

Valoarea totală a proiectului este de 18.688.874 Lei iar perioada de implementare este de 36 de luni, respectiv de la 1 martie 2010 până la 28 februarie 2013. Pentru a afla mai multe detalii, vă rugăm să vizitați pagina de internet a conferinței: www.etap.acad.ro

Workshop naţional de informatică cu participare internaţională Cloud, Cluster & High Performance Computing - 26-27 Aprilie Pentru a creşte vizibilitatea resurselor de calcul existente la Universitatea de Vest din Timişoara achiziţionate recent prin proiectele europene cu fonduri structurale ICAM şi InfraGrid şi a atrage noi utilizatori al acestora din Universitate, regiune şi ţară, Departamentul de Informatică al Facultăţii de Matematică şi Informatică a organizat, în cadrul proiectului european HOST, un workshop naţional, în perioada 26-27 Aprilie.

Prezentările au fost organizate în: • prezentări legate de administrarea centrelor de calcul; • •

prezentări cu caracter ştiinţific legate de realizări pe baza utilizării resurselor de calcul; prezentări legate de proiecte suport;

training pentru utilizarea infrastructurii.

Cei interesaţi să afle detalii sunt invitaţi să viziteze pagina de internet a evenimentului: http://host.hpc.uvt.ro/events/wpci/

Printre cei 40 de participanţi înregistraţi s-au numarat: •

trei reprezentanţi ai partenerilor proiectului european HOST de la

pagina | 6 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Michel BALLARD, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara Senatul Universităţii de Vest din Timişoara s-a reunit, la sfârșitul lunii aprilie, în şedinţă extraordinară, pentru a acorda titlul de Doctor Honoris Causa domnului Profesor Michel Ballard, personalitate marcantă în viaţa academică, lingvistică şi traductologică franceză şi internaţională, profesor la Universitatea d’Artois, Arras.

Actelor primului colocviu internaţional de traducere şi traductologie, (En) Jeux esthétiques de la traduction. Étique(s), techniques et pratiques traductionnelles (2010) şi al celui de-al II-lea Colocviu internaţional de traducere şi traductologie, De la méthode en traduction et en traductologie, organizat de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Departamentul de limbi şi literaturi moderne şi Centrul de studii ISTTRAROMTRANSLATIONES. Ţin să felicit călduros conducerea Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie pentru propunerea de a conferi titlul de Doctor Honoris Causa domnului profesor Michel Ballard, eminent profesor, cadru didactic şi om de ştiinţă.* Fragment din Cuvântul Rectorului Universităţii de Vest din Timişoara, Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA.

Fabrica de antreprenori Centrul de Dezvoltare a carierei a desfășurat, la sfârșitul luni aprilie, ediția 2012 a „Fabricii de Antreprenori”. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea abilităților antreprenoriale a 200 de studenți care au beneficiat de dezvoltarea competențelor și cunoștințelor pe parcursul unei întregi săptămâni prin traininguri, vizite la companii și dezbateri cu antreprenori locali de succes.

Personalitate polivalentă, intelectual cu vaste orizonturi culturale şi lingvistice; domnul Profesor Michel Ballard s-a afirmat nu numai ca lingvist profesor şi traducător, ci şi ca un excelent didactician, istoric şi teoretician al traducerii. Prin lucrările sale, a contribuit la înnoirea şi la consolidarea predării traducerii şi a traductologiei şi a dezvoltat stabile raporturi de filiaţie intelectuală cu cercetătorii, profesorii şi studenţii din universitatea noastră. Membru în numeroase comitete de onoare şi ştiinţifice ale revistelor de prestigiu şi ale manifestărilor traductologice internaţionale din domeniu, profesorul Michel Ballard a acceptat să facă parte din comitetele ştiinţifice de onoare al revistei de traducere Translationes, al

Scopul a fost de a crea noi antreprenori de succes a căror atitudine să denote întotdeauna: integritate, focus, asumarea responsabilității, bucuria de a crea și încredere în sine. „Considerăm că orice afacere este oglinda fidelă a creatorului ei. Noi investim prin acești tineri în felul în care va arată mediul economic în câțiva ani. Dacă aceștia sunt instruiți, orientați spre client și spre excelență în activitățile lor, vor pretinde aceleași caracteristici de la angajații și colaboratorii lor. În felul acesta se vor multiplica bunele practici și se vor crea afaceri sustenabile, creative și care răspund nevoilor pieței într-un fel care îi onorează”, au declarat organizatorii. Cei 200 de tineri participanți au beneficiat de 5 zile de training prin care au pagina | 7

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


dobândit cunoaștere, competențe și abilități antreprenoriale. Aceștia au învățat să își creeze un plan de carieră, cum să îl integreze într-un plan mai amplu al vieții pe care o doresc și care sunt metodele de dezvoltare personală (training, coaching). Participanții au dobândit cunoștințe relevante pentru a pune bazele unei afaceri: leadership, planul de afaceri, aspecte legale și juridice în înființarea unei companii, aspectele managementului general.

“Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE” În cadrul Departamentului Chimie, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, s-a implementat proiectul POSDRU 21/1.5/G/38347 “Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE”, proiect în valoare de 1.767.587 lei.

Datorită aplicațiilor și exercițiilor derulate, participanții au acumulat competențe esențiale precum planificarea carierei, organizare, comunicare, prezentare în public. Tinerii au avut, de asemenea, ocazia să vadă afaceri de dimensiuni diferite create în domenii de activitate diferite, conduse de oameni cu pregătire, vârste, experiențe diferite cu scopul de a elimina din mintea lor diferitele filtre, bariere și prejudecăți pe care le au referitor la modelul tipic de antreprenor. Cel mai bun plan de afaceri creat în cadrul programului a fost premiat cu 2000 lei. Centrul de Dezvoltare a Carierei este o organizație non-profit, creată în anul 2002 de către studenți, oameni de afaceri și cadre didactice din cadrul Universității de Vest din Timișoara. CDC este un partener al sistemului de învățământ completând oferta educațională cu traininguri, conferințe și alte tipuri de proiecte menite să dezvolte competențe necesare pentru piața muncii.

Proiectul s-a derulat în perioada aprilie 2010 – martie 2012 şi a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea şi diversificarea programelor doctorale şi postdoctorale, în domenii prioritare ale etapei postaderare a României la Uniunea Europeană. Grupul ţintă al proiectului a fost format din 34 profesori şi conferenţiari universitari care fac parte din personalul şcolilor doctorale ale celor două instituţii de învăţământ superior. Implementarea proiectului a permis perfecţionarea personalului şcolilor doctorale cu efect imediat asupra diversificării şi îmbunătăţirea programelor doctorale în domeniile prioritare abordate, precum şi creșterea capacităţii instituţiilor implicate în proiect de a furniza calificări superioare adaptate cerinţelor pieţei muncii şi ale cercetării pe plan european. De asemenea, implementarea proiectului a condus la lărgirea cooperării între instituţiile partenere, dar şi stabilirea de noi colaborări şi reţele cu alte pagina | 8

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


instituţii de învăţământ şi de cercetare atât naţionale, cât şi internaţionale, toate acestea contribuind la ridicarea nivelului şcolilor doctorale ale departamentelor implicate în proiect. În cadrul proiectului s-au publicat 10 articole în reviste cotate ISI, 28 articole în reviste cotate BDI, s-au realizat 28 de vizite de schimb de bune practici în instituții naționale și internaționale, s-au realizat două sesiuni de comunicări pentru doctoranzi, 2 workshop-uri pe teme de nediscriminare, dezvoltare durabilă și protecția mediului și au fost organizate 10 conferințe susținute de cadre didactice și cercetatori de la universități și institute de cercetare europene. Persona de contact pentru acest proiect este Dl. Prof. Dr. Vasile Ostafe, managerul proiectului (tel 0256 592 632, vostafe@cbg,uvt.ro), iar informaţii detaliate asupra proiectului se găsesc pe pagina de web a acestuia, http://www.elearning-chemistry.ro/proiect2/

Conferinţa Naţională de Psihologia Muncii şi Organizaţională În intervalul 26-28 aprilie 2012, în Timişoara, toţi cei pasionaţi de psihologia resurselor umane au fost invitaţi să participe la cel mai prestigios eveniment din România în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale: cea de-a XII-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Psihologia Muncii şi Organizaţională ‘’Horia D. Pitariu’’. Organizatorii evenimentului au fost Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională (APIO) şi Departamentul de Psihologie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Sociologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

domeniul practic, precum şi să participe la workshop-uri interesante şi aplicative. În cadrul conferinţei s-a decernat și premiul "Horia D. Pitariu" în valoare de 10.000 RON, oferit anual pentru cea mai bună cercetare publicată in reviste de prestigiu internaţional, din domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale, de către autori români. Detalii despre acest eveniment se pot obţine de pe site-ul: www.apio.ro/conferinta

Dezvoltarea abilităților și competențelor practice prin întreprinderea simulată Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de beneficiar, implementează în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013 proiectul „Dezvoltarea abilităților și competențelor practice prin întreprinderea simulată - SimBiz”, POSDRU/109/2.1/G/82776. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de inserție a absolvenților pe piața muncii și facilitarea tranziției de la scoală la viața activă prin dezvoltarea abilităților și competențelor practice ale studenților economiști în concordanță cu necesitățile identificate pe piața muncii prin simularea activităților specifice mediului economic real, în procesul de formare universitară.

Rezultate anticipate: •

un raport de analiză a cerințelor mediului de afaceri privind competențele și abilitățile necesare studenților pentru inserarea acestora pe piața muncii;

implementarea a 12 aplicații informatice de simulare a activităților specifice mediului economic real în procesul de formare profesională a studenților;

Pe parcursul celor trei zile, participanţii au avut ocazia să urmărească specialişti de renume internaţional atât din domeniul academic, cât şi din pagina | 9 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


1000 de studenți participanți la activitățile întreprinderilor de simulare a realității economice cu ajutorul aplicațiilor informatice de simulare;

30 de lucrări științifice elaborate pe tema importanței implementării întreprinderilor de simulare în procesul de formare a studenților care să includă și o abordare a temelor de dezvoltare durabilă și o egalitate de gen.

competiţional între aceştia, dar şi pentru crearea unui grup unitar în cadrul căruia să se dezvolte colaborări ulterioare. Un alt obiectiv al Stud IT 2012 a fost realizarea unui contact indirect între student şi potentialul angajator prin transmiterea rezultatelor concursului firmelor de profil partenere din România.

Stud IT 2012 Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Exacte din Universitatea Timişoara a desfășurat în perioada 26-29 aprilie ediția 2012 a festivalului Stud IT. Pe perioada Stud IT-ului au avut loc traininguri şi workshopuri pe teme de Cercetare, Grafică, Web design, Soft utilitar + aplicaţii, Soft educaţional, Reţele şi Securitate, Mobile.

Trainingurile şi Workshop-urile au fost gratuite şi a putut participa orice persoană interesată. Câştigatorii Stud IT au fost răsplătiţi în acest an cu premii importante din partea sponsorilor. Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Exacte din Universitatea Timişoara este o organizaţie nonguvernamentală având ca scop promovarea şi apărarea intereselor studenţilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, cât şi implicarea lor în diverse activităţi de voluntariat şi educaţionale care ar

StudIT este o sesiune de comunicări pe teme informatice deschisă studenţilor din întreaga ţară, ajunsă la a X-a ediţie. Evenimentul are ca scop stimularea creativităţii şi promovarea valorii studenţilor din facultăţile sau secţiile cu profil informatic, atât pe partea de hardware, cât şi de software. De asemenea, prin Stud IT se urmăreşte crearea unui spaţiu de prezentare a intereselor studenţilor din domeniul IT, un spaţiu propice interacţiunii dintre studenţii diferitelor centre universitare în vederea colaborării ulterioare. Evenimentul a reunit pe parcursul a patru zile cei mai buni studenţi din facultăţile de profil din ţară în condiţii optime pentru stimularea spiritului

contribui la dezvoltarea lor socio-profesională şi ar influenţa pozitiv evoluţia comunităţii din care fac parte precum şi Departamentului de Informatică din

pagina | 10 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică - Universitatea de Vest din Timişoara.

Geomondis 2012 Ediţia a III-a a Concursului „Geomondis”, organizat de Departamentul de Geografie al Facultăţii de Chimie – Biologie – Geografie Timişoara şi Asociaţia Studenţilor Geografi a avut loc în data de 28 aprilie. Au participat licee din judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Hunedoara, Mehedinţi şi Gorj cu echipe formate din patru elevi, câte unul din fiecare an de studiu.

StudentFest 2012 lansează tema INERT ca centru de interes pentru fiecare dintre cele 11 secțiuni ale festivalului, ca o reacţie împotriva pasivităţii şi mecanizării societăţii în faţa artei. În 2012, StudentFest, îndeamnă să ieșim din starea de inerție, să deschidem ochii și să privim arta din jurul nostru, să participăm la cât mai multe evenimente de artă studențească și să susținem arta tânară și sinceră pentru a redescoperi imensul potențial pe care îl avem. StudentFest 2012: INERT vine, totodată, şi cu un nou concept: șapte zile intensive de workshop-uri şi training-uri închise şi trei zile de expoziţii, concerte, happening-uri şi multe alte activităţi deschise publicului. Cele 11 secţiuni ale StudentFest-ului din acest an sunt: arhitectură, arte, dans, film, fotografie, IT, literatură, muzică, muzică electronică / party, publicitate şi teatru.

Primele două echipe clasate vor participa la faza naţională a concursului, care va avea loc la Bucureşti, în luna mai, iar primele trei echipe clasate câştigă o excursie la Poiana Mărului. Concursul a cuprins probe teoretice (scrise şi orale) şi practice, conform programei şcolare, organizate într-o manieră interactivă.

Participanţii sunt tineri artişti, pasionaţi şi cu o bază de cunoştinţe în domeniile respective. La toate activităţile din cadrul StudentFest 2012: INERT accesul participanţilor sau al publicului este GRATUIT! Detalii pot fi găsite la adresa http://www.studentfest.ro/

Geomondis este unul dintre cele mai interactive concursuri cu tematica geografică.

StudentFest 2012 În acest an, OSUT demarează a 21-a ediție a celui mai mare festival studențesc de artă şi cultură din România: StudentFest 2012. Tema de anul acesta este INERT și face referire la pasivitatea cotidiană, propunând arta ca remediu de a ieşi din inerţie. Festivalul de artă și cultură studențească vine cu un nou concept şi se desfășoară între 3-12 mai, în mai multe locații din Timișoara. pagina | 11 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Noutăţi legislative MECTS Lista actelor normative relevante pentru învățămîntul superior publicate în Monitorul Oficial al României în luna APRILIE 2012 Ordin privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului Actul nr. 3666 din 30 Martie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0225 din 04 Aprilie 2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat Actul nr. 3504 din 12 Martie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0226 din 04 Aprilie 2012

Ordin privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România Actul nr. 3677 din 04 Aprilie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0244 din 11 Aprilie 2012 Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile şi posturile rămase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicină Actul nr. 3715 din 12 Aprilie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0253 din 13 Aprilie 2012 Hotărâre pentru modificarea pct. V din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/ universitar 2011-2012 Actul nr. 294 din 11 Aprilie 2012 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0256 din 18 Aprilie 2012 Ordin privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia Actul nr. 3693 din 10 Aprilie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0258 din 19 Aprilie 2012

Ordin privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 Actul nr. 3579 din 21 Martie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0232 din 06 Aprilie 2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 Actul nr. 261 din 03 Aprilie 2012 Emitent: Guvernul României Monitorul Oficial nr. 0241 din 10 Aprilie 2012

Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Actul nr. 3696 din 10 Aprilie 2012 Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Monitorul Oficial nr. 0273 din 25 Aprilie 2012 Notă: Aceste acte normative pot fi citite/descărcate/vizualizate de pe site-ul Monitorului Oficial, www.monitoruloficial.ro, de pe site-ul Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, www.edu.ro, la secretariatele facultăților accesînd programul legislativ disponibil gratuit Lege4 sau la Compartimentul juridic al Universității, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, et.I, sala 159. Consilier juridic, Florentina Radu

pagina | 12 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


CALENDARUL EVENIMENTELOR LUNII MAI 2012

01 mai

Promovarea FEAA în liceele din Regiunea Vest - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Perioada: 01.05.2012-31.05.2012; Concurs de Logo - Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării; Perioada: 01.05.2012-31.05.2012; Caravana de promovare a facultății în județele limitrofe - Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării; Perioada: 01.05.2012-31.05.2012;

03

Proiecţie de film: Bill Cunningham - Facultatea de Arte și Design;

mai

Expoziţie de fotografie Inert în cadrul Festivalului StudentFest 2012 - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 03.05.2012-09.05.2012; Hexagonul facultăților de drept (Ediția 2012) - Facultatea de Drept a Universității din București; Perioada: 03.05.2012-06.05.2012;

04

Job shadow - Facultatea de Arte și Design;

mai

Job shadow Timișoara 2012 - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor;

Conferință DAN NELSON - Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării;

05 mai

Zilele culturii spaniole (Proiecție de film) - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 05.05.2012-07.05.2012;

06 mai

FEST-FDR 2012, Teatru Național „Mihai Eminescu” Timișoara - Participarea studenților de la secția de actorie a facultății cu spectacol „Macbeth vs Macbett” dupa W. Shakespeare și E. Ionesco, regia Petru-Silviu Vacarescu - Facultatea de Muzică;

07

Expoziţie Arte textile şi modă, Galeriile de Artă Hunedoara - Facultatea de Arte și Design;

08

”Serile AS” – Despre prosperitate, Speaker: Andy Szekely - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor;

mai

mai

Spectacol lectură la Libraria Humanitas Joc Secund din Timișoara după textul lui Matei Visniec „Scrisori de dragoste către o prințesă chineză” prezentat de studenții secției de actorie a facultății, regia Daniela Magiaru - Facultatea de Muzică;

pagina | 13 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


10 mai

Expoziţie doctorală Corneliu Rădulea - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 10.05.2012-24.05.2012; CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT (Ediția a IV-a) - Facultatea de Drept și Științe Administrative; Perioada: 10.05.2012-12.05.2012; Expoziție de instrumente tradiționale românești - Facultatea de Muzică; Perioada: 10.05.2012-11.05.2012; Conferinţa Internaţională SPECTO - Psychosocial Perspectives on Quasi-Coercive Treatment of Offenders: Violence Among Adolescents (Ed. 3) Facultatea de Sociologie și Psihologie; Perioada: 10.05.2012-12.05.2012;

11

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, Ediţia a VI-a - Facultatea de Educație Fizică și Sport;

mai

15 mai

Ziua Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (curs festiv licență și master) - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Perioada: 15.05.2012-16.05.2012; Muzica barocă în ipostaze contemporane – concerte susținute la Timișoara, Lugoj, Oravița de studenții facultății de la clasa de master Facultatea de Muzică; Perioada: 15.05.2012-30.05.2012;

16 mai

17 mai

The second Shakespeare Work and Age Symposium, Timişoara (organizat de Centrul Internaţional Shakespeare şi Centrul Interdisciplinar pentru Studii de Gen) - Facultatea de Litere, Istorie și Teologie;

UNISPORTVEST - Facultatea de Educație Fizică și Sport; Perioada: 17.05.2012-20.05.2012; 22nd Conference on British and American Studies - Facultatea de Litere, Istorie și Teologie; Perioada: 17.05.2012-19.05.2012; Expoziție de instrumente tradiționale românești la Muzeul Județean Mureș, Secția Etnografie și Artă Populară - Facultatea de Muzică; Perioada: 17.05.2012-20.05.2012;

18 mai

A 10-a Conferinţă Internaţională de Geografie: “Territrorial Dynamics and sustainable Development. European Perspectives”, Timişoara Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie; Perioada: 18.05.2012-19.05.2012; Workshop internaţional „Modelling in fluvial geomorphology” - Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie; Perioada: 18.05.2012-19.05.2012;

20 mai

CONCURS INTERNAȚIONAL DE DREPTURILE OMULUI – Inter – American Human Rights Moot Court Competition, organizat de American University Washington College of Law, Washington, S.U.A. - Facultatea de Drept și Științe Administrative; Perioada: 20.05.2012-25.05.2012;

pagina | 14 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


21 ZIUA UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA mai 22 mai

24 mai

Workshop ceramică Liceul de Artă Timişoara şi Liceul Waldorf - Facultatea de Arte și Design; Perioada: 22.05.2012-24.05.2012;

Conferinţa internaţională SIEO: Social Inclusion and Equal Opportunities - Facultatea de Sociologie și Psihologie; Perioada: 24.05.2012-27.05.2012;

25

Cursuri de formare antreprenorială (organizate în cadrul proiectului ”Tineri antreprenori de succes”) Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Perioada: 25.05.2012-27.05.2012;

26

„Zilele Cetății Calnic” – în parteneriat cu Academia Romană, Institutul de Arte și Arheologie din Cluj-Napoca și Fundația Ars Transilvanie Facultatea de Muzică; Perioada: 26.05.2012-30.05.2012;

mai

mai

27 mai

28 mai

Festival Internațional „Timișoara Muzicală”, recital de pian Manuela Mihailescu – în parteneriat cu Filarmonica Banatul în cadrul proiectului „Daca muzica ar fi o poveste”, initiat de Asociatia Culturala Kratima; Facultatea de Muzică; Festivitate de premiere a participanților la proiectul POSDRU 63442 de practică "Acces real la piața muncii prin întreprinderea simulată" Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Perioada: 28.05.2012-29.05.2012;

pagina | 15 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


pagina | 16 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.