Ràdio en moviment, l'escola radiofònica que dialoga

Page 1

RÀDIO EN MOVIMENT l’escola radiofònica que dialoga SOBRE NOSALTRES Som una escola itinerant on la nostra millor eina és la ràdio i la nostra millor intenció és formar a les persones que transformaran el món. Especialistes en crear espais de diàleg, de coneixement i d’acció, des de l’any 2009 practiquem l’educomunicació.

AMB 10 ANYS D’EXPERIÈNCIA ara plantegem diverses modalitats de tallers radiofònics amb l’objectiu de promoure la veu dels més joves a través de la creativitat i l’esperit crític, mitjançant l’educació en valors i el llenguatge radiofònic.

L’origen del projecte neix de les nostres carreres professionals com a periodistes i de les nostres experiències laborals com a educadors i comunicadors. Arran el Concurs de podcast – Contes del Món iniciem un treball en xarxa amb desenes de comunitats educatives de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Aquest certamen ens ha portat a treballar d’una manera presencial a les aules, a través de diferents tallers radiofònics amb continguts socials.

AMPLIEM L’OFERTA DE FORMACIONS segons les necessitats observades pels docents i els propis ajuntaments. A través de la pràctica radiofònica els infants i joves es motiven per millorar l’expressió oral, treballar en equip i tenen un objectiu compartit que els vincula.

Cada any les nostres propostes són més ben acollides pel món educatiu, i així es plasma en les valoracions dels infants, joves i docents amb qui treballem.

A DIA D’AVUI MÉS DE 200 COMUNITATS EDUCATIVES de parla catalana d’arreu del món han treballat amb nosaltres. Especialment centres de Catalunya, i d’una manera més nombrosa de les comarques de Barcelona.


FINALITAT

OBJECTIUS

«La ràdio en moviment» és un projecte de formació radiofònica amb valors que genera la construcció de significats propis i glocals. Fomenta la consciència crítica del jovent, mitjançant la paraula i l’univers del so. Fem servir la creativitat per treballar valors, millorar les competències comunicatives i l’oralitat, i propiciar el seu desenvolupament com a persones.

ESTIMULAR L’EXPRESSIÓ ORAL a través del llenguatge radiofònic i del treball cooperatiu, practicant la paraula escrita i la paraula parlada, al mateix temps que construïm de manera compartida el coneixement.

Mario Kaplún deia que «només el diàleg comunica», i és per això que volem trencar amb l’idea d’emisor – missatge – receptor. La comunicació no és el què diu el professor als seus alumnes, el governant amb els governats, el que diu un diari als seus lectors, i el que diu la ràdio als seus oients o la televisió als seus espectadors. La comunicació, per a nosaltres, no és una mera transmissió d’informació, és un diàleg. Des de COMSOC creem espais on totes emeten i reben missatges, i ens transformen en aquest procés educatiu que ens porta a actuar. Estimulem la comunicació de base, una comunicació democràtica, amb profundes arrels comunitàries. Perquè definir quin tipus de comunicació volem, equival a dir en quina classe de societat volem viure. Contribuïm a què els joves que no volen seguir sent mers oients, parlin també i siguin escoltats; i així passin a ser interlocutors.

POTENCIAR INTERLOCUTORS crear la caixa de ressonància que transformi l’educant en comunicador i el permeti descobrir i celebrar, al comunicar-la, la projecció social de la seva pròpia paraula. FOMENTAR LA CONSCIÈNCIA CRÍTICA DELS MITJANS conèixer qui controla els «mass media» i quin impacte té la publicitat en la informació, ens permet entendre el seu funcionament i filtrar la informació que consumim. EDUCAR PER LA DEMOCRÀCIA a través del diàleg, d’una presa de decisions comunitària i horitzontal, i d’una comunicació de doble vía, participativa, i al servei de les majories.


METODOLOGIA

DESTINATARIS

«Ràdio en moviment» compta amb un kit de ràdio portàtil amb el què realitza els tallers i converteix qualsevol espai en una emissora de ràdio professional. La metodologia que practiquem es concreta en quatre característiques claus:

El projecte s’adreça a:

Participativa, on pretenem que tots i totes les participants puguin aprendre a través de l’acció. Activa, per que sols mitjançant un aprenentatge actiu pensem que es podrà arribar al coneixement desitjat. Socio-crítica, ja que aquesta concepció defensa una marc dialèctic, participatiu i democràtic.

- alumnes que cursen el cicle mitjà i superior d’educació Primària. - aules d’acollida. - alumnes que cursen l’ESO i el Batxillerat. - mares, pares i tutors legals dels infants. - centres cívics. - biblioteques.

Inclusiva, on es tinguin en compte les necessitats de cada persona, es respecti el seu procés interior i es trobi en el grup com una més on poder aportar i rebre alhora.

- entitats vinculades amb infants i joves.

Considerem essencial la participació activa del subjecte en el procés educatiu. Perquè només participant, involucrant-se, investigant, fent-se preguntes i buscant respostes, problematitzant i problematitzant-se, s’arriba realment al coneixement.

- ajuntaments.

- emissores de ràdio.


MODALITATS Les dues propostes s'adapten al cicle Mitjà i Superior de Primària, a Secundària i Batxillerat, i a les necessitats de la comunitat educativa. RÀDIO, CONTES I DRETS HUMANS TALLERS PUNTUALS 1 sessió de 4 hores / 2 sessions de 2 hores / 3 sessions de 2 hores Amb el nostre kit de ràdio muntem una emissora dins l’aula i estem “a l’aire” durant unes hores. Un temps en què l’alumnat aprèn no només a fer ràdio millorant la seva expressió oral, sinó a aprofundir i investigar sobre els temes que toquen forçosament la seva quotidianitat i la d’altres països aparentment llunyans. A través del relat oral i la pràctica radiofònica, el taller radiofònic promou els valors de la cooperació, la solidaritat i la cultura de pau, partint d’una concepció freireana de l’educació: amb dinàmiques grupals, cadascun dels cinc tallers puntuals disponibles problematitza un conte elaborat per altres escoles de Catalunya al voltant de cinc problemàtiques que afecten i interrelacionen les realitats del nord i del sud. Aquestes problemàtiques aborden els següents drets fonamentals:

- dret a viure en pau i el dret a l’asil, - dret a l’accés a l’aigua, - dret a una alimentació adient, - dret a un medi ambient adequat, - dret a un habitatge digne. L’objectiu principal dels tallers radiofònics és promoure el coneixement i la consciència sobre les relacions nord-sud i la justícia global des d’una lectura crítica de la quotidianitat. Fer-ho a través d’una concepció freireana de l’educació, estimulant la participació, la creació i el coneixement individual i col·lectiu, permet que els i les alumnes participants prenguin i valorin la seva pròpia paraula, sentin que les possibles solucions o alternatives a les problemàtiques presentades depenen, també, de la seva aportació, i comprenguin que les realitats del nord i del sud estan interconectades: les seves accions, per petites que siguin, afecten d’altres persones que són com elles. Tenen dret a l’asil les famílies que cerquen refugi? l’aigua és un bé comú? coneixem el què mengem? quin impacte té la fabricació dels mòbils? l’habitatge és un dret o una mercaderia? Davant d’aquestes preguntes trobarem respostes, propostes i accions. Ho fem juntes?


FEM EL NOSTRE PROGRAMA DE RÀDIO TALLERS DE LLARGA DURADA 20 sessions / 1 trimestre / curs anual «Podem fer un programa de ràdio! De què parlem?» Cada grup de treball ha de respondre a aquesta pregunta realitzant un programa sobre la temàtica o temàtiques que vulgui, tenint en compte que la tria estigui vinculada amb el seu entorn. El programa haurà d'incloure els gèneres que anirem treballant al llarg de les sessions: la notícia, l’entrevista, el debat, i la crònica. En el cas que no trobin temes de consens, se’ls proposarà un repte que parteixi de la seva realitat. Tots els membres de l'equip formaran part del Consell de redacció i cadascú assumirà una responsabilitat que anirà rotant: 1. Tècnic i editor de so, 2. Productor, 3. Locutor, 4. Guionista, 5. Musicalizador i sonidista. Les primeres sessions seran introductòries: coneixerem les 6W del periodisme, el llenguatge radiofònic, els rols, l’escaleta, el guió, les eines tècniques que farem servir,... I farem les pràctiques preparatòries necessàries per encarar la producció del programa de ràdio corresponent. Seguidament desgranarem els gèneres periodístics i respectarem aquesta línia de treball per a cadascun d’ells:

Explicació – pràctica – preparació – gravació – edició – presentació – audició – avaluació

Al finalitzar cada peça radiofònica tots els equips exposaran el seu treball i hauran de destacar: aprenentatges, dificultats (superades o per superar), satisfaccions, i aspectes a millorar del grup. Després que tots els equips hagin fet la presentació del seu material, cada persona farà per escrit la seva autoavaluació individual. El resultat final per cada grup de treball seran quatre peces radiofòniques i un programa de ràdio. D’aquesta manera cada persona pot passar per tots els rols professionals i fer el programa final assumint el paper que més li agradi. Si existeix l’oportunitat d’establir una col·laboració amb la ràdio local anirem als seus estudis a gravar alguns dels materials elaborats. L’experiència de trepitjar una emissora professional i de poder emetre en directe o enregistrar una peça de ràdio, és un regal pels joves, i tota una vivència comunicativa. Tot els àudios creats en aquest procés educatiu es socialitzaran a les aules escolars, als mitjans de comunicació, webs i xarxes socials. A més estaran a disposició de la comunitat i s’organitzarà una presentació dels programes amb auditori, si es considera oportú.


AVALUACIÓ RÀDIO, CONTES I DRETS HUMANS TALLERS PUNTUALS

FEM EL NOSTRE PROGRAMA DE RÀDIO TALLERS DE LLARGA DURADA

La darrera part del taller es dedica a realitzar un breu tancament de l’activitat, valorant-la col·lectivament i compartint conclusions al voltant del treball realitzat. Per a facilitar aquesta valoració es facilita a cada persona participant una fitxa que li permet compartir per escrit el què ha après, sentit, pensat i motivat.

L’elaboració d’un programa de ràdio és essencialment un treball en equip, i és per això que creiem essencial que el propi equip de joves periodistes es responsabilitzi de la seva avaluació i de la seva evolució com a grup d’aprenentatge al llarg de les diferents sessions.

Una vegada completat aquest document, senzill i adaptat als joves destinataris, passem a verbalitzar de forma oral alguns dels aspectes claus de l’activitat i de la realitat relacionada amb el dret humà treballat. L’objectiu d’aquesta valoració és copsar el grau de satisfacció amb el taller i el grau d’assoliment dels objectius plantejats per part de la gent jove. Al finalitzar el taller demanem una valoració de l’activitat a la persona responsable de la comunitat educativa. D’aquesta manera tenim una idea més exacte de la incidència de l’acció.

Al finalitzar cada peça radiofònica tots els equips exposaran el seu treball i hauran de destacar: aprenentatges, dificultats (superades o per superar), satisfaccions, i aspectes a millorar del grup. Després que tots els equips hagin fet la presentació del seu material, cada persona farà per escrit la seva autoavaluació individual. D’aquesta manera tindrem una valoració del grup posterior a cada gènere, i tantes individuals com membres tingui l’equip. Al finalitzar les sessions, cada grup farà una avaluació global oralment i cada persona farà la seva pròpia avaluació individual per escrit. Aquestes valoracions ens serviran per completar l’avaluació del procés educatiu, que es continuada i es realitzarà conjuntament amb la persona referent de la comunitat educativa.


NOTÍCIES A continuació podeu trobar algunes de les notícies que hem publicat recentment, amb els respectius àudios i àlbums de fotografies:

Tres tallers sobre la pau i el dret a l’asil a Sant Quirze del Vallès https://goo.gl/FiPBsx

El dret a l’aigua a Sant Quirze de Besora https://goo.gl/Zy1Ygj

El dret a un medi ambient sostenible a Sant Boi de Llobregat https://goo.gl/7tTXnR

Un curs molt complet i compromès a Ràdio l’Ametlla https://goo.gl/uuM1Nn

Tres tallers, tres drets humans a l’IES Joanot Martorell https://goo.gl/eeUX5g

Treballem el dret a la pau i a l’asil a l’IES La Mallola d’Esplugues de Llobregat https://goo.gl/QDHc9M


CONTACTE Seu social c/ Casp, 43 baixos 08010 Barcelona

XARXES SOCIALS www.facebook.com/comunicaciosocial

Web www.comsoc.cat

www.twitter.com/comsoc_cat

Email info@comsoc.cat

www.flickr.com/photos/comunicaciosocial

Telèfon 717 70 58 67

www.youtube.com/user/comunicaciosocial


«La ràdio parla a la imaginació, a l’emoció, i no només a la racionalitat. Un radioteatre o radiodrama amb una història, amb una situació, amb música, amb sons, mobilitza la participació dels oients molt més que una monòtoma xerrada expositiva». Mario Kaplún


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.