Page 1

MAG

SPECIALE UITGAVE FLEVOPENNINGEN | MAART 2013 Flevopenningen

.nl

Speciale Uitgave

Flevo Business Magazine

Zes bedrijven genomineerd voor titel Toponderneming 5

Appelman ziet economie Flevoland groeien

12

Innovatieve kracht bij Flevolandse bedrijven is groot

14

Vier Flevolandse starters stellen zich voor

Flevopenningen Maart 2013

Flevo n e g pennin

20 buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


“Wij wensen alle

genomineerden veel succes!�

Flynth sponsort Flevopenningen Als ondernemer bent u van grote waarde. Innovatieve ondernemers zijn de pioniers, de durfals en de motor van de maatschappij. Dat blijft niet onopgemerkt en wordt nu jaarlijks beloond met de uitreiking van de Flevopenningen. Een breed gedragen prijs door ondernemend Flevoland. Bij Flynth stimuleren we innovatie op alle fronten. Niet gek dus dat veel van onze klanten genomineerd zijn. Wij wensen alle genomineerden heel veel succes op 22 maart. Flynth adviseurs & accountants Randstad 22-169, 1316 BM Almere, T. (036) 534 45 20, almere@flynth.nl De Kromme Rijn 1, 8253 RG Dronten, T. (0321) 38 52 52, dronten@flynth.nl Nagelerweg 1, 8304 AB Emmeloord, T. (0527) 63 31 33, emmeloord@flynth.nl Vlaak 4, 8321 RV Urk, T. (0527) 68 16 41, urk@flynth.nl Mast 38, 3891 KG Zeewolde, T. (036) 52 29 250, zeewolde@flynth.nl www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.


MAG S p e c i a l e u i t g av e

Colofon

Uitgave: Zeewolde Business Magazine Hoofdredacteur: Cees Steijger Bladmanagement/Eindredactie: Kitty Dammers Columnisten: Joep Kramer, Edwin Vels, Bouke Hoekstra, Andries Greiner, Herman Vermeer, Evert Jansen. Fotografie: Josette Alkema, Hugo van den Broeke, Saskia Davids, Evelienfotografie, Hans Hordijk, Gemeente Noordoostpolder, Cees Steijger, Fotostudio Wierd, Dick Vos. Illustraties: Jaroslav Machacek, Yan Yongdecha. Vormgeving: Steijger Communications BV, Zeewolde Druk: Graficiënt BV, Almere Prijs: Losse nummers € 4,95 Bank: ABN Amro 62 07 77 354 KvK: 390 59 830 BTW: 810 505 836 B01 Postadres: Postbus 118, 3890AC Zeewolde Telefoon: 036 5235330 E-mail: redactie@zeewoldebusiness.nl Internet: www.zeewoldebusiness.nl

© 2013 Steijger Communications BV Copyright - Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Zeewolde Business Magazine, door Zeewolde Business Magazine gepubliceerde artikelen of gedeelten daarvan, te (doen) publiceren of anderzins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Disclaimer - Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën en meningen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Meningen van columnisten en de inhoud en vormgeving van advertenties worden bepaald door Zeewolde Business Magazine of door de redactie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Zeewolde Business Magazine is niet aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van de (redactionele) informatie, de inhoud en vormgeving van advertenties.

Voorwoord

Buitengewoon goed ondernemen in Noordoostpolder

G

emeente Noordoostpolder is dit jaar de gastheer van het Flevopenningengala. Onze gemeente biedt voedingsbodem voor veel mooie en interessante bedrijven. We zijn daarom graag eens gastheer. In 2011 hebben ‘onze’ ondernemingen Zuidberg en Luxetenten gewonnen. In 2012 kwam Lucam, opnieuw uit Noordoostpolder, als best startende onderneming uit de bus. En dit jaar is Agrico genomineerd in de categorie Flevopenning Toponderneming 2012. Kortom: ondernemend Noordoostpolder is goed bezig en helpt daarmee onze gemeente op de kaart te zetten. Noordoostpolder heeft veel te bieden; de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van composiet, marktleiderschap en internationale bekendheid op het gebied van (poot) aardappelen, bedrijven op het gebied van Geomatica, maar ook toeristische trekpleisters als Netl Park en de Orchideeënhoeve. Noordoostpolder is een fantastisch gebied om te ondernemen. Er zijn ruime bedrijventerreinen met direct beschikbare grond, de A6 en N50 zorgen voor een goede ontsluiting, files zijn er niet en er heerst een prettige no-nonsense ondernemerscultuur van de schouders eronder en waar mogelijk constructief samenwerken. Op die basis weet Noordoostpolder, ondanks de economisch mindere tijden en tegen de demografische trends in, toch te groeien. Samen met ondernemers en de toeristische sector bundelt de gemeente interessante initiatieven onder de noemer: Buitengewoon Noordoostpolder. Want wij zijn trots op ons gebied, en willen dat graag uitstralen. Als gastheer van het Flevopenningengala heet ik u daarom buitengewoon welkom in Buitengewoon Noordoostpolder! Aucke van der Werff Burgemeester buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER

UW ADVOCATEN IN FLEVOLAND WWW.OKKERSE-SCHOP.NL Flevopenningen Magazine | Maart 2013 | 3


´Het worden buitengewoon mooie tijden voor onze Noordoostpolder!´ Het Flevopenningengala is in de Noordoostpolder. Het is voor de negende keer dat dit gala wordt georganiseerd, maar het is voor de eerste keer dat dit evenement in de Noordoostpolder zal plaatsvinden. Elke Flevolandse gemeente nomineert elk jaar een bedrijf voor de Flevopenning toponderneming van het jaar. De afgelopen acht jaren werd deze prijs viermaal gewonnen door een bedrijf uit de Noordoostpolder. Iets waar we trots op zijn, net als op de andere topondernemingen die in deze negen jaren door onze gemeente zijn genomineerd. Ook voor dit jaar hebben wij met het bedrijf Agrico weer een sterke kandidaat. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de jury weer ‘goed’ werk gaat leveren. Met Agrico hebben wij ook een kandidaat, die als boegbeeld zal fungeren in onze ambitie om Emmeloord uit te laten groeien tot World Potato City, het kennis- en productie centrum van de wereldwijde aardappelindustrie. In het verleden werd ons wel eens het verwijt gemaakt, dat wij ons te bescheiden opstellen. Dat klopt ook wel, want borstklopperij is niet onze grootste hobby. Als bewoners van de Noordoostpolder hebben we, geïnspireerd door onze huidige burgemeester, op een goede dag besloten dat we onze schroom aan de kant moesten zetten en onze sterke punten moesten gaan etaleren en daar waar mogelijk en wenselijk de publiciteit te zoeken. 4 | Flevopenningen Magazine | Maart 2013

World Potato City zal een van deze uitingen worden. Maar er is meer gebeurd. In het kader van 50 jaar gemeente en 70 jaar polder hebben we op velerlei terreinen, en met succes, de aandacht gevestigd op onze gemeente en uitgestraald dat het hier geweldig wonen en werken is. De mooiste reclamestunt zal ik u nu onthullen. Vorig jaar hebben wij de regering bereid gevonden om in het regeerakkoord een alinea te wijden aan de Noordoostpolder. Er werd een plan aangekondigd over een provinciale herindeling, waarbij als hoogtepunt de Noordoostpolder, als een ware hoofdprijs, tenslotte zou mogen kiezen welk landsdeel zij verder in de vaart der volkeren zou willen opstuwen. De komende maanden zullen wij aangenaam worden verrast met allerlei mooie aanbiedingen vanuit de andere landsdelen over de aanleg van een volwaardige A50 en een buitendijkse haven. Zelfs gaat er het gerucht dat er alsnog een Zuiderzeelijn zal worden gerealiseerd. Misschien wordt het ons ook wel allemaal te veel en zullen wij alsnog de regering adviseren om Flevoland intact te laten, want hoe moet het anders met de Flevopenningen? Het worden buitengewoon mooie tijden voor onze NOORDOOSTPOLDER! Bauke Hoekstra Voorzitter Bedrijven Actief Noordoostpolder


Reportage

Topondernemers Op vrijdagavond 22 maart worden voor de negende maal de Flevopenningen uitgereikt. Dat gebeurt tijdens het prestigieuze en feestelijke Flevopenningengala in Emmeloord. Concern voor Werk heeft haar locatie en diverse facilitaire diensten ter beschikking gesteld voor dit traditionele Flevolandse evenement. De begeerde penningen gaan naar de toponderneming van Flevoland, het meest innovatieve bedrijf en de starter van het jaar. In deze speciale Flevopenningen MAG komen de genomineerden aan het woord; de kandidaten voor de titel Toponderneming van Flevoland 2012 openen de rij. We beginnen onze rondrit door de provincie in Emmeloord. Bij Agrico wel te verstaan. Daar op het bedrijventerrein De Munt bevindt zich het fraaie hoofdkantoor van de coöperatieve organisatie die wereldwijd aardappelen vermarkt, nieuwe rassen kweekt en innovatieve oplossingen bedenkt. Say potato, say Agrico, staat er met koeienletters op de gevel. Andersom kan ook. Als je Argico zegt, dan heb je het over aardappelen. En Agrico is geen kleintje! Naast dit hoofdkantoor, zijn er nog een kweek- en researchbedrijf in Bant en een inpakbedrijf voor tafelaardappelen in Purmerend. Maar we zijn er nog niet. Want naast dit imposante hoofdkantoor in Emmeloord, dat zich vooral bezighoudt met de coördinatie, verkoop en introductie van nieuwe rassen, wordt er vanuit Emmeloord intensief

samengewerkt met een uitgebreid internationaal netwerk van dochterondernemingen en deelnemingen in Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Italië, Zweden en Canada. En in de landen waar Agrico geen directe aanwezigheid heeft, wordt er gewerkt met vertegenwoordigers. Kortom, Agrico is wereldwijd in bijna alle pootgoedimporterende landen aanwezig. Diga patata, por ejemplo Agrico! In Emmeloord worden indrukwekkende zaken gerealiseerd. De winnaar van de BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder) Ondernemersprijs 2012 is de kraamkamer van zo’n tachtig ontwikkelde aardappelrassen en heeft op dit moment zo’n 40% marktaandeel in pootaardappelen en 60% in biologische aardappelen. En omdat de aardappel wegens meer vezels en minder koolhydraten een betere voedingswaarde

heeft dan rijst of pasta, levert Argico wereldwijd een belangrijke bijdrage aan een gezond voedingsprogramma. En daarmee levert Agrico een actieve bijdrage aan het imago van de Noordoostpolder als ‘Potato Valley’ in Nederland. Die meanderende vallei is dan weliswaar ver te zoeken, want veel platter dan de Noordoostpol-der kan het niet worden, maar toch zit daar wel wat in. De ambitie van Agrico om de aangesloten telers maximaal rendement te bieden heeft onmiskenbaar positieve effecten op het imago van de gehele Noordoostpolder. Afgelopen jaar zagen vier nieuwe rassen het levenslicht en werden de rassen en culinaire hoogstandjes Gourmandine en Ditta Bio in Frankrijk uitgeroepen tot smaakkampioenen. Dire la pomme de terre, dire Agrico! Zo is het maar net. Flevopenningen Magazine | Maart 2013 | 5

buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


Algemeen directeur Jan van Hoogen

Het hoofddoel van Agrico, dat jaar zijn 40-jarige jubileum viert, is om een maximale bijdrage te leveren aan de inkomensvorming van de aangesloten leden. Doordat de kosten in de sector nauwelijks nog kunnen dalen, zal de groei moeten komen uit een groter areaal. Zodoende kan Agrico een sterke coöperatie blijven. “Wij streven ernaar om marktleider en wereldspeler te blijven met het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen en het produceren en vermarkten van pootgoed”, zegt Jan van Hoogen, algemeen directeur van Agrico. “Daarnaast willen wij een actieve en innoverende rol spelen met onze activiteiten op het gebied van consumptieaardappelen. Onze strategie is erop gericht om onze leden-aardappeltelers te ondersteunen in hun behoefte aan continuïteit. Daarbij maken wij gebruik van ons internationale netwerk om onze positie in de wereld te handhaven en te versterken. We investeren in kennis en delen die waar mogelijk met onze telers.” In het juryrapport BANondernemersprijs 2012 zegt BAN dat hun winnaar zich vaak hult in bescheidenheid, ondanks de indrukwekkende prestaties die worden geleverd. De jury heeft vooral ook gekeken naar de betekenis van het bedrijf voor de Noordoostpolder en of economisch gezien het bedrijf een stevige bestaansbasis heeft. Agrico combineert volgens BAN haar lokale betrokkenheid met een uitstekend financieel resultaat, zowel voor haar toeleveranciers als voor haar afnemers in de Noordoostpolder, in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld. In de Noordoostpolder zorgt Agrico voor een directe werkgelegenheid aan 100 medewerkers en voor een indirecte werkgelegenheid bij maar liefst 300 ondernemers. Tuinbouw Van de akkerbouw naar de tuinbouw is in de polder een stap die gauw gemaakt is. We zijn onderweg naar Vereecken Fruit in het buitengebied van Dronten aan de Ottolanderlaan. Je rijdt er langs flinke landerijen vol met fruitbomen, zowel links als rechts van de weg. Vereecken Fruit is een fruitkwekerij van 48 hectaren waarop 350.000 fruitbomen staan; appels en peren van verschillende rassen. En natuurlijk geteeld met een minimale inzet van gewasbestrijdingsmiddelen. Dat leverde de kwekerij de begeerde GlobalGAP en 6 | Flevopenningen Magazine | Maart 2013

Nature’s Choice cerificaten op. Vereecken Fruit is door bedrijfskring De Driehoek (Dronten/Biddinghuizen/Swifterbant) onderscheiden met het predikaat ‘Onderneming van het Jaar 2012’ en om die reden genomineerd voor de Flevopenning Toponderneming. Terecht. Want Vereecken Fruit, dat geleid wordt door de gebroeders Peter en Leander Vereecken, die het bedrijf in 2004 van hun vader en oprichter Theo overnamen, is een innovatief bedrijf dat model kan staan voor de topsector Agro Food, Tuinbouw en Uitgangsproducten, waar ook de provicie nadrukkelijk de aandacht op richt. Bij een rondgang door het bedrijf valt het ook meteen op; we hebben hier te maken met een hypermodern bedrijf waar de innovatie van af spat. En dat in de tuinbouw! Leander Vereecken toont niet zonder trots zijn iPhone app waarmee hij anytime, anywhere de koelcellen in de gaten kan houden en bijregelen en waarmee hij feitelijk vrijwel het gehele bewaarproces in de gaten kan houden. Alles geheel op maat gemaakt door Dijksma Koudetechniek uit Emmeloord, nog zo’n parel uit de Agro Food keten. Er wordt door Vereecken alweer aan een 2.0 versie van hun online monitoringsysteem gewerkt, dat vraagt weer om een flinke investering in nieuw te schrijven software. Het is dat er een rijk gesorteerde winkel is en buiten rijen grote fruitkratten staan, anders zou je vergeten dat je bij een fruitteler op bezoek bent! Al helemaal als Peter de nieuwste aanwinst toont: een heuse veilingsite voor agrarische producten. www.service2fruit.com is deze gedoopt. Vereecken is één van de initiators van deze online veilingsite.In Nederland nu al een succes, en daarom binnenkort ook internationaal te beginnen met België. Internationalisering is nodig omdat in Nederland naar verwachting het areaal fruit verder zal afnemen, terwijl er Europees juist sprake zal zijn van een toename. Zes mensen werken er al vol continue aan. Service2Fruit is een onafhankelijke dienstverlener voor de professionele handel in argrarische producten. Het online handelsplatform bestaat uit een portal waar tegen marktconforme prijzen argrarische producten worden verhandeld. Uniek: de financiële afwikkeling van aankoop, verkoop en dienstverlening loopt via Service2Fruit, waarbij Service2Trust voor volstrekt veilige financiële transacties zorgt. Daarnaast worden er marktberichten aan de gebruikers verstrekt, kunnen zij gebruik maken van de Service2Fruit kwaliteitskaart die ondersteuning biedt om een duidelijke en objectieve weergave te maken van de aangeboden producten etc. “Wij gaan door met de innovaties op gebied van product en afzet”, zegt Peter. “Voor alle kwaliteiten uit het ruwe (boomsgewas) product creëren wij meerwaarde. Nu al wordt er sap gewonnen uit de afvalstroom (schillen en klokhuizen) die ontstaat bij het schillen Peter (links) en Leander Vereecken


de gaan voor kwaliteit; op Urk zit de kennis, hier liggen de kwaliteiten om een prachtig schip te bouwen. Na de doop is het schip gelijk aan de slag gegaan voor Boskalis/Heinrich Hirdes op het offshore windmolenpark Riffgat. De werkzaamheden vinden plaats bij Eemshaven en Borkum. Het betreft onder andere het ondersteunen van de EOD door middel van crewtendering, proviandering, water en gasolie supply en het vervoeren van op de zeebodem gevonden munitie. Een half jaar eerder was de Costa Concordia voor de Toscaanse kust bij Isola del Giglio gekapseisd. Hakvoort: “Ook daar kwamen we in actie. We hebben toen de zeebodem onder en nabij de Costa Concordia in kaart gebracht, om inzichtelijk te maken of het cruiseschip zou gaan verplaatsen. En zo slaat Braveheart zijn vleugels wereldwijd steeds verder uit. een maritiem bedrijf waar niet alleen Urk, maar heel Nederland trots op mag zijn!

Jelle Hakvoort, directeur Bravehaert Shipping

van appels. Dat sap gaat in een 5 liter bag-in-box verpakking en gaat naar boerderijwinkels en supermarkten.” Voor de toekomst ligt de focus op commercieel vlak op het vergroten van de afzet van geschilde producten en het verder populariseren van de bag-in-box appelsap. Naar Urk Terug de Noordoostpolder in. We gaan naar Urk. We hebben een afspraak met Jelle Hakvoort. Als we het bedrijventerrein De Zwolsehoek opdraaien worden we meteen geconfronteerd met het succes van Braveheart: nieuwbouw. Aan De Meer wordt flink gebouwd aan het nieuwe hoofdkantoor van Braveheart; twee verdiepingen kantoorruimte in een modern jasje aan de Zuidermeertocht. Dit voorjaar moet het klaar zijn, maar dan moet er hard gewerkt worden. Dat komt dan goed uit, want we zijn op Urk! En hier zit hard werken en aanpakken in het DNA. Braveheart Shipping BV is een maritiem bedrijf dat gespecialiseerd is in hydrografisch en seismologisch onderzoek, survey activiteiten, oliedetectie en het transport van bemanningen op zee. Acht jaar geleden is Braveheart Shipping (genoemd naar de gelijknamige film met Mel Gibson in de hoofdrol) gestart met surveywerkzaamheden bij het Rotterdamse havenbedrijf. Inmiddels heeft het bedrijf voor diverse opdrachtgevers schepen varen, die allen zijn voorzien van de allernieuwste technologieën. De lijst opdrachtgevers groeit gestaag, zeker sinds Braveheart werd ingeschakeld bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Braveheart is een onderneming die altijd klaar staat en voorbereid is om in te haken op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Toen in 2010 een groot olieplatform in de Golf van Mexico omviel, werd het bedrijf, als één van twee bedrijven uit een selectie van liefst 150, door BP ingeschakeld om eventuele olieresten op te sporen. Uit die relatie is Braveheart Marine USA, Inc. voortgekomen, en zo breiden de werkzaamheden zich steeds verder uit. “We hebben ook plannen om in Singapore een kantoor te openen”, licht Jelle Hakvoort toe als we hem op zijn kantoor aan Griend spreken. Aan de muur hangt een prachtige artist’s impression van de Guardian, de 22 meter lange survey/support vessel die in juni 2012 in de vaart werd genomen, nummer acht van de uitdijende vloot. ‘die hele boot komt uit mijn hoofd’. Het schip is gebouwd door KD workboats en naast deze ondernemer, waren ook diverse andere Urker bedrijven betrokken bij de bouw van de Guardian. Een bewuste keus van Braveheart, omdat het bedrijf wil-

Eerst de mensen Dat bedrijven succes kunnen hebben en daardoor kunnen groeien ligt in de eerste plaats aan de mensen; zij zijn het kapitaal en zij maken het verschil. Wie dat als geen ander weet is Stephan Bosman van Neomax. Neomax is een snelgroeiend IT detacheringsbureau (150 fte, 15 intern) dat sinds 2005 in Almere is gevestigd. Dat de IT-business geen windeieren legt blijkt wel uit het feit dat Neomax in 2011 de prestigieuze Gouden Gazelle Award van het Financieele Dagblad heeft gewonnnen, en in 2012 tweede werd. Dat zegt wel iets over de groei van het ambiteuze Neomax. Bosman heeft bewust gekozen voor duurzaam ondernemen waarbij de mens centraal staat. Onder het motto: First people, then systems wordt er veel aandacht besteed aan de scholing en kwaliteit van de medewerkers. “Het winnen van de prijs voor Onderneming van het Jaar en de nominatie voor de Flevopenningen is een bevestiging dat we met Neomax op de goede weg zijn”, zegt Bosman. “Wij zijn een innovatief bedrijf dat in een zeer korte periode een sterke speler op de markt is geworden. Dat ons concept aanslaat bij de klanten merken wij natuurlijk in onze dagelijkse bedrijfsvoering.” In de komende periode zal de prijs binnen de IT-organisatie verder onder druk komen te staan, maar gaat de kwaliteit van de ICT-dienstverlening omhoog. Er vindt een verschuiving plaats; zo zal er geleidelijk een einde komen aan outsourcen van werk naar het buitenland. Men gaat toch voor kwaliteit kiezen. Bosman: “Bij IT-problemen wil men een Nederlandstalige helpdeskmedewerker spreken en geen servicedesk in Kuala Lumpur. Er zal in Nederland dus altijd vraag zijn naar IT-professionals.” “Bij Neomax werken we altijd volgens de 3xblij-visie. Het uitgangspunt van 3xblij is dat de IT-professional en de klant blij moeten zijn met elkaar, dan zijn wij dat ook. Wij zijn er van overtuigd dat je door het opbouwen van duurzame en constructieve relaties minder afhankelijk bent van externe ontwikkelingen, maar juist Steph an Bo sman uitgaat van je eigen kracht. , dire cteur Wij benaderen alles vanuit het positieve. We kijken naar wat mens-en wél kunnen in plaats van niet en naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Daarnaast stellen wij in alles wat we doen de klant en de IT-professional centraal. Zodoende willen we binnen 2 á 3 jaar de grootste ITdienstverlener van Nederland worden, maar ook de beste en de leukste!”, zegt Bosman overtuigend.

buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


Buitengewoon Bloeiend en Boeiend Tulpenfestival geeft lentekriebels Lente en tulpen horen bij elkaar! Weet u dat in Noordoostpolder de meeste tulpen van Nederland staan? Wilt u dit met eigen ogen zien? Bezoek dan ons jaarlijkse Tulpenfestival met de langste Tulpenroute van Nederland. Dan krijgt u de echte lentekriebels! Om u de gelegenheid te geven zoveel mogelijk van deze kleurpracht te zien is er een bewegwijzerde tulpenroute. Kijk hiervoor op: www.stepnop.nl Wilt u nog eens buitengewoon op stap in Noordoostpolder? Kom dan naar het Uit-jeTent weekend van 6-10 juni aanstaande. Dan barst Noordoostpolder uit haar voegen van activiteiten. Actief zijn in de natuur, cultuur snuiven, of een kijkje nemen bij fruitbedrijf, tuinen en kunstateliers. Een uitgebreid amusementsprogramma met theater en kampvuurmuziek. www.uit-jetent.nl www.buitengewoonnoordoostpolder.nl


Dromen, denken, durven, doen en doorzetten Op naar Lelystad, industrieterrein Noordersluis. Daar treffen we Van Campen Industries BV aan. Volgens VBA-jury is Van Campen al 30 jaar een sympathiek familiebedrijf. In 1982 werd Van Campen door Joop en Thea van Campen opgestart als montagebedrijf in afbouwsystemen. Inmiddels is het een belangrijke speler in de aluminiumindustrie. Zoon Peter van Campen, schoonzoon Rob van Kemenade en hun partners Amber en Linda behoren inmiddels eveneens tot het managementteam. “De ontwikkelingen in onze bedrijfstak zijn zeer positief omdat ze gerelateerd zijn aan milieu omstandigheden en direct van invloed zijn op de gezondheid van de burgers”, zegt Joop van Campen. “Door de EU-regelgeving moeten de Europese overheden continu investeren in onze marktsegmenten (geluidsbeperkende voorzieningen zoals geluidsschermen, red.) waardoor volume blijft ontstaan.” Even wat wapenfeiten: 688 getoogde aluminium ramen voor een nieuwbouwproject in Amsterdam, design arbri’s voor het stationsplein in Dronten, kiosk op stationsplein Lelystad, 20.000 m2 Sound of Silence geluidscherm langs de A2 bij Eindhoven. Dit exclusieve aluminium geluidsscherm bestaat uit gekoppelde ronde aluminium buizen die het geluid tot zeer hoge waarden weten te absorberen en te reduceren. Internationale erkenning is er voor Van Campen ook: Golden Decibel Award van de stad Praag voor de high tech geluidsbeperkende constructies en winnaar van de European Aluminium Award. In kader van de continuïteit en concurrentie moet Van Campen blijven innoveren om telkens weer inventieve producten af te leveren. Joop van Campen: “Met grensverleggende productontwikkeling kan je de afnemer leren dat er indirect meer voordelen voor hem ontstaan door kosten reducerende effecten op ander gebied. Ons moto daarbij is ‘Dromen, denken, durven, doen en doorzetten’. Deze 5D benadering moet ons over 5 jaar een omzet brengen van 24 miljoen, het dubbele van de huidige omzet.” Door zich niet alleen te focussen op de eigen producten/diensten, maar door vooral ook belangstelling te hebben wensen en behoeftes van de klant, wil Van Campen het kennisdragend vermogen vergroten en zodoende bekendheid krijgen als innoverende ‘kennisdrager’. Team Van Campen bestaat uit 35 gemotiveerde mensen. “Ieder doet meer dan de klant vraagt en levert dus de toegevoegde waarde”, zegt Joop van Campen. Een betere succesgarantie kun je niet krijgen. Ambitieus, gedreven, inspirerend, ondernemend en oprecht Tenslotte komen we in Zeewolde terecht. Vanuit de bedrijfs-kring Zeewolde is Loko IT-specialisten voorgedragen voor de Flevopenning Toponderneming. Loko adviseert en ondersteunt bij ICT-implementatie en netwerkbeheer. Booming business, want

steeds meer MKB bedrijven ondervinden hinder van een haperende ICT omgeving. “Wij inventariseren waar de bottlenecks zitten en adviseren in gewone mensentaal hoe dit valt op te lossen”, zegt Ferry Schrijnewerkers op zijn kantoor aan de Mast 13 op het bedrijventerrein Schepenveld. Samen met Egbert Knorren voert hij de directie over Loko, dat sinds 1990 steady groeit en inmiddels 35 werknemers heeft die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van tientallen bedrijven die tezamen niet minder dan 5000 ICT systemen in bedrijf hebben. Egbert zegt: “Het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar de ICT is een continu veranderende markt met een groot aantal aanbieders. Daarbij zoekt het MKB steeds meer naar één loket voor al hun vragen en processen. Dit is een specialisme dat wij aantoonbaar kunnen bieden. Vraag het onze ambassadeurs zij zullen het bevestigen.” Inderdaad, op de website www.loko.nl staan flink wat testimonials van Loko-ambassadeurs. Wat opvalt is dat het voornamelijk klanten betreft uit Flevoland, van Zeewolde tot Almere en Lelystad, maar ook van buiten de provincie. Ferry: “Onze prioriteit ligt op dit moment in eerste instantie bij het werven van nieuwe klanten. Qua innovatie leggen we de laatste hand aan de uitrol van Hosted Voice.” Hosted Voice is een telefoonoplossing in de Cloud die geschikt is voor zowel vaste als mobiele telefonie. Een betere beheersing van de telefoonkosten, zónder kwaliteitsverlies bestaat er niet. Loko is een innovatieve en zeer betrokken Zeewolder onderneming die zich inzet voor het welzijn van de medewerkers en de maatschappij om zich heen. En dat doet Loko op een sympatieke en - letterlijk - sportieve manier: de Loko hardloopevenementen (Loko organiseert de Trappenloop WTC Tower Almere op 16 mei a.s.) zijn een polderbegrip aan het worden. En waar staat de onderneming over vijf jaar? “Dan staat onze hoofdvestiging nog steeds in Zeewolde”, zegt Ferry, “mét verkoopkantoren in alle Flevolandse gemeenten. We ambiëren namelijk marktleiderschap op kantoorautomatisering in Flevoland.”

Egbert Knorren (links) en Ferry Schrijnewerkers

Een deel van het Team Van Campen

Flevopenningen Magazine | Maart 2013 | 9 buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


“Samen met het bedrijfsleven hebben wij een MVO-uitdaging. We mogen de problemen niet voor ons uitschuiven. Ik ben ervan overtuigd dat de Flevolandse ondernemer hier niet alleen voor open staat, maar ook beseft dat hij de sleutel tot succes heeft.” Foto Evelienfotografie

Onno Vermooten (midden) overhandigt de symbolische sleutel van Concern voor Werk aan de voorzitter van de Flevopenningen Tom Lasink (rechts).

Mensen en werk bij elkaar brengen

Onno Vermooten directeur Concern voor Werk

werken wij met mensen die heel lang niet gewerkt “Willen wij de ondernemers duidelijk maken wat hebben en daardoor ervaring, kennis en motivatie Concern voor Werk ook voor hen kan betekenen, missen en die dankzij onze aanpak de opstap naar dan is het logisch dat je ze uitnodigt om een regulier werk weer succesvol kunnen maken. Onze keer langs te komen”, aan het woord is Onno opstapactiviteit naar regulier werk staat garant voor Vermooten, directeur van Concern voor Werk getrainde en gemotiveerde medewerkers. Zij willen in Emmeloord. Bij Concern gaat het om werken, graag voor ondernemers in Flevoland leren en re-integreren. “En wat is er dan mooier aan de slag gaan!” Concern voor Werk kent stagepeom onze poorten te openen en de gastheer te riodes tegen aantrekkelijke voorwaarden, loonkoszijn van het Flevopenningen Gala op 22 maart? tensubsidie en een zogenaamde no-risk polis. Talloze Kunnen de ondernemers in de ambiance van een werkgevers in Flevoland hebben reeds geprofiteerd echte kwekerij op een chique manier met ons van deze unieke dienstverlening. Vermooten geeft kennis maken.” Concern voor Werk begeleidt www.concernvoorwerk.nl een mooi voorbeeld: “De Bakker mensen met een afstand tot de Groep in Zeewolde zet 40 mensen arbeidsmarkt naar werk. Vermootvan ons in. Dagelijks komen zij per en: “Onze infrastructuur biedt bus vanuit Zeewolde en Lelystad mensen volop mogelijkheden om naar hun werk op Trekkersveld waar zij onder leiding van twee werkte werken, te leren en te re-integeren. Soms betekent dit uitstroom leiders van Concern voor Werk werken aan het etiketteren, inpakken naar regulier werk, of detachering op de reguliere arbeidsmarkt, en voor de detailhandel gereed maken van tal van producten. maar steeds vaker betekent het ook een blijvende plek in een reDe nieuwe Wet Participatie verplicht bedrijven met 25 en meer guliere werkomgeving.” werknemers 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Concern voor Werk heeft de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde als aandeelhouders. Er wordt gewerkt vanuit Concern voor Werk zorgt er voor dat die arbeidsgehandicapten de vaardigheden krijgen zodat ze ook daadwerkelijk kunnen doorlocaties in Emmeloord en Lelystad; een modern kassencomplex stromen naar een reguliere baan. Vermooten: “Van essentieel belang in Emmeloord en de historische scheepswerf De Bataviawerf te voor ons succes hierin is dat de Flevolandse ondernemer het belang Lelystad maken onderdeel uit van de infrastructuur. gaat zien van People, Planet, Profit. We hebben samen een MVO“We hebben feitelijk twee opdrachten uit te voeren; de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), waarbij mensen met uitdaging en we mogen de problemen niet voor ons uitschuiven. Ik ben ervan overtuigd dat de Flevolandse ondernemer hier niet alleen een beperking naar werk worden gebracht en de re-integratie om voor open staat, maar ook beseft dat hij de sleutel tot succes heeft.” langdurig werklozen weer actief te krijgen. Vroeger werden in het Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. De werkzoekende wordt kader van de WSW vooral mensen in de eigen omgeving aan het werknemer, die weer volwaardig kan deelnemen aan de samenlewerk gehouden (de sociale werkplaats) maar in het kader van de ving. Aan de andere kant kan het bedrijfsleven gebruik maken van nieuwe wetgeving moeten arbeidsgehandicapten steeds vaker bij een gewone werkgever aan de slag. In het kader van de re-integratie gemotiveerde arbeidskrachten tegen aantrekkelijke voorwaarden. 10 | Flevopenningen Magazine | Maart 2013


´Als we Braveheart inschakelen, dan zit dit goed. Ik zou haast willen zeggen: dat is typisch voor Urk.´

Onze Toponderneming is Braveheart Shipping. Omdat ze haar werk uitstekend doet, waardoor de bal blijft rollen van opdrachtgever naar opdrachtgever. Omdat Braveheart risico’s durft te nemen op de juiste momenten, waardoor het bedrijf steeds klaar is om nieuwe zeeën te bevaren. Omdat Braveheart scherp is, na blijft denken over verbetering van haar vloot, waardoor ze kan werken onder omstandigheden waaronder andere bedrijven moeten afhaken. Omdat deze onderneming oog heeft voor de kwaliteiten die er liggen op Urk, en er bewust voor kiest om deze te stimuleren door samenwerking te zoeken. En omdat het tegen de crisis in durft te investeren. Braveheart is een onderneming die altijd goed voorbereid is, wanneer een nieuwe kans zich aandient. Toen bijvoorbeeld in 2010 een groot olieplatform in de Golf van Mexico omviel, werd het bedrijf, als een van twee bedrijven uit een selectie van 150, door BP ingeschakeld om eventuele olieresten op te sporen. Uit die relatie is Braveheart USA ontstaan,

Loko is een terechte titelkandidaat.’ ‘

Als Bedrijfskring Zeewolde beseffen we terdege dat we tussen de ‘grote broers’ Almere en Lelystad niet altijd opvallen. Des te trotser zijn we op het feit dat we in eerdere edities van het Flevopenningengala er met de hoofdprijs vandoor gingen. Waar een klein dorp groot in is, zeggen we dan! Vorig jaar nog was het gala in Zeewolde te gast waarbij wij ingezet hebben op het gebruikmaken van zoveel mogelijk lokale ondernemers om het tot een groot succes te maken. Wij kijken er met heel veel plezier op terug, en niet in de laatste plaats omdat ook toen een Zeewolder onderneming, Delarange Cosmetics, de hoofdprijs in de categorie Toponderneming in de wacht wist te slepen. Adel verplicht, dus ook dit jaar verschijnen wij, al zeggen we het zelf, met een excellente kandidaat aan de start. Toponderneming Loko-IT specialisten is leverancier van maatwerk software, specifiek geschreven naar wens van de klant. Niet zomaar een ICT-leverancier, want de samenhang met bedrijfsprocessen wordt eveneens onder de loep

en zo breiden de werkzaamheden zich steeds verder uit. Ander voorbeeld: In 2012 kapseisde de Costa Concordia voor de Toscaanse kust. Dit nieuws ging de wereld over. Braveheart heeft de zeebodem onder en nabij de Costa Concordia in kaart gebracht, om inzichtelijk te maken of het cruiseschip van zijn plek af zou komen. Het geeft aan dat Braveheart een speler van belang is in haar branche. Dit bedrijf onderscheidt zich doordat haar vloot en haar mensen vrijwel altijd inzetbaar zijn; Braveheart werkt door waar andere bedrijven af moeten haken. Opdrachtgevers weten: Als we Braveheart inschakelen, dan zit dit goed. Ik zou haast willen zeggen: dat is typisch voor Urk. Braveheart voegde afgelopen zomer een uniek schip toe aan haar vloot, de Guardian. Het schip is een eigen ontwerp, en gebouwd in samenwerking met diverse Urker bedrijven. Een bewuste keus van Braveheart, omdat het bedrijf wilde gaan voor kwaliteit. Op Urk zit de kennis en liggen de kwaliteiten om een prachtig schip te bouwen. Dat waarderen wij als BKU natuurlijk enorm. Het past ook bij onze aspiratie om een maritiem kenniscentrum te zijn, bij onze plannen voor een buitendijkse werkhaven. Zo kijkt Braveheart steeds vooruit, moedig en strijdbaar. Het bedrijf groeit en maakt ruimte om verder te groeien, door een nieuw pand te bouwen op Urk. De naam van deze Onderneming van het Jaar past dan ook uitstekend bij haar. Een maritiem bedrijf waar wij als Urkers trots op zijn. Evert Jansen Voorzitter Bedrijvenkring Urk genomen waarbij het nieuwe werken, het ontwikkelen van websites en de mogelijkheden van e-mailmarketing en passant worden meegenomen. Als 100% Zeewolder ondernemer toch alweer 23 jaar onderweg met inmiddels meer dan 30 werknemers. Een gestaag groeiende onderneming die haar eigen koers volgt, inzet op continuïteit en onlangs nog een tweede vestiging opende. Duurzaam als bedrijf en als maatschappelijk betrokken onderneming binnen Zeewolde middels betrokkenheid bij veel sportevenementen en met de organisatie van ondernemers-bijeenkomsten, zonder daar direct een tegenprestatie voor te verwachten. Kortom, een terechte titelkandidaat. Passie en ambitie, stuk voor stuk lokaal betrokken bedrijven die langdurige relaties met hun klanten als bijzonder waardevol waarderen én de oorsprong daadwerkelijk in Zeewolde hebben: ziehier de kernkwaliteiten die op ieder van de eerdere Zeewolder winnaars van toepassing zijn. Ondernemers waar wij trots op zijn! Wij leggen de lat hoog voor de deelnemers aan onze lokale Ondernemersverkiezing. Onze vakjury bezoekt alle kandidaten al tijdens de voorselectie en na overleg worden de drie beste kandidaten uitgenodigd voor een presentatie aan heel ondernemend Zeewolde. Altijd weer een bijzonder geslaagde avond! De laatste keer met medewerking van Foppe de Haan, die de relatie tussen ondernemen en het neerzetten van een teamprestatie voortreffelijk wist uit te leggen. Met meeweging van de uitgebrachte stemmen beslist de jury hierna welke kandidaat zich winnaar van Zeewolde mag noemen. En vervolgens op naar de Flevolandse verkiezing…‘May The Best Win’! Edwin Vels Voorzitter Bedrijvenkring Zeewolde

Flevopenningen Magazine | Maart 2013 | 11 buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


‘Wij zijn een echte MKB-provincie met een can do mentaliteit. Als je als ondernemer hier wat wil, dan moet dat morgen ook kunnen.’ Jan-Nico Appelman Gedeputeerde EZ

Flevoland is gemaakt om te groeien Als je gedeputeerde Jan-Nico Appelman mag geloven, dan is er helemaal geen crisis. We spreken met hem over een provincie waarin de werkgelegenheidcijfers beter zijn dan het landelijke gemiddelde, waarin de focus nadrukkelijk op de Agro Food, Tuinbouw en Uitgangsproducten ligt en gelijktijdig grote kansen zijn voor innovatieve bedrijven in de gehele logistieke keten. Kortom, een provincie die het op economisch terrein goed doet: een enorme broedkamer voor ontwikkelend talent en waarin ruim plaats is voor het realiseren van ambities. Crisis? Niet in Flevoland! Tekst Cees Steijger | Fotografie Hugo van den Broeke

12 | Flevopenningen Magazine | Maart 2013


Interview

W

e spreken de Flevolandse gedeputeerde Jan-Nico Appelman in zijn werkkamer op de vierde verdieping van het Provinciehuis in Lelystad. Het is laat op de dag en hij is nog steeds druk. Ik moet nog even wachten, Appelman spreekt nog met de wethouder economische zaken van Zeewolde. De gedeputeerde uit Lelystad met onder meer economische zaken en regionale gebiedspromotie in zijn portefeuille is een druk bezet man. Hij houdt van tempo maken. Als ik even later bij hem aan tafel zit trapt hij het gesprek direct af: “Laten we afspreken dat we het niet gaan hebben over de crisis.” Natuurlijk. Maar je kunt moeilijk ontkennen dat het niet mee zit. Appelman is realist genoeg om dat te erkennen: “Natuurlijk gaat het moeizaam, maar ik kom ook dagelijks ondernemers tegen die juist nu kansen zien en nu met nieuwe producten en diensten komen. Die met nieuwe initiateven komen en durven te innoveren, zelfs alweer mensen aannemen. Wat dat betreft is de positieve spirit gelukkig wel degelijk aanwezig.” Cijfers Okay, laten we de cijfers van Flevoland eens bekijken. Werkgelegenheid in 2012: 174.500, alle banen opgeteld. Dat is een groei ten opzichte van 2010 van zo’n 500 banen, en die groei zat ‘m op Urk (100) en in Zeewolde (400). Die dorpen doen het dus niet slecht. Overall doet Flevoland het vergeleken met de rest van Nederland lang niet slecht. “Daar mogen we best blij mee zijn”, zegt Appelman, die benadrukt dat dit vooral op het conto komt van het bedrijfsleven, maar ook niet verhult dat dit ook mede dankzij de inspanningen van het Provinciebestuur is. “Wij zijn een echte MKB-provincie waarin heel sterk een can do mentaliteit aanwezig is. En dat moeten we als bestuur faciliteren en dat doen we dus ook.” Appelman noemt innovatietrajecten voor het bedrijfsleven, het wegwijs maken richting innovatiekredieten, de korte lijnen tussen ondernemers en overheid en nog een hele trits zaken die de Provincie doet om het ondernemers makkelijker te maken. “Kijk in dit verband ook eens naar gemeenten. Je kunt merken dat ook daar steeds meer de taal van de ondernemer begrepen wordt en er ook naar gehandeld wordt. Ondernemersgeest is belang-rijk, ook binnen de overheid.” Superprovincie Right! En hoe moet dat dan straks als we als Flevoland wellicht opgaan in de zogeheten Superprovincie? Krijgt het MKB dan nog steeds de aandacht die het verdient? “Precies!,” zegt Appelman gretig, “daar gaat het juist om. Je krijgt dan enkel een beleid gericht op de Philipsen, Unilevers en de academische centra van deze wereld. Dáár gaan dan de innovatiegelden heen, niet naar het MKB, vrees ik. Gelukkig hebben wij Wageningen Universiteit, Hogeschool Windesheim en we hebben NLR in Marknesse waarmee wij intensief gaan samenwerken en waar omheen wij ondernemers proberen te organiseren. Maar of wij daarmee

in een Superprovincie ook zullen slagen, dat waag ik te betwijfelen.” Banen De kracht van Flevoland is dat het zich nadrukkelijk richt op het MKB. Een goed voorbeeld is de TMI-regeling waarmee vanaf 2009 vele miljoenen in het MKB zijn ‘weggezet’. De Technologische en Milieu Innovatie regeling (TMI)werd mede gefinancierd met Europese steun waardoor uiteindelijk een totaalbudget beschikbaar was van 7 miljoen euro. En dat geld leverde rechtstreeks banen op. Appelman: “De komende periode wil ik mij hard maken voor dit soort regelingen die voor het MKB beschikbaar en bereikbaar zijn, zodat zij kunnen innoveren, nieuwe producten kunnen ontwikkelen en nieuwe banen kunnen scheppen.” Focus: Agro Food Voorts ziet Appelman grote kansen voor wat hij noemt de sterktes van Flevoland. Agro Food & Uitgangsproducten is daar een goed voorbeeld van. Op dit terrein ontwikkelt Flevoland zich krachtig. De topsector Agro Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (dat zijn jonge plantjes en zaaigoed) is een kennisintensieve en innovatieve sector met een maatschappelijke en wereldwijde economische betekenis. En rond deze agrarische topsector - we hebben het niet alleen over boeren, maar over een gehele waardeketen tot en met de supermarkt aan toe- ontstaan tal van gespecialiseerde bedrijven die zich bezig houden met de logistiek, IT/Software, e-commerce, dataverwerking, telecom etc. Er komen mondiale zaadveredelaars naar Flevoland zoals KWS Patato dat in Nagele een proefveld heeft en net als de genomineerde toponderneming Agrico veel energie steekt in de verbetering van pootaardappelen. In dit kader moet ook het binnenhalen van de tuinbouwtentoonstelling Floriade worden gezien. “Rond deze wereldtentoonstelling kunnen wij de komende 10 jaar samen met het Flevolandse bedrijfsleven heel veel ‘economie’ bouwen. Het is heel simpel: Flevoland is gemaakt om te groeien, maar dan wel groei die mogelijk wordt gemaakt door het MKB en het is onze taak om daarbij het MKB in een gunstige positie te brengen.” Ook de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) speelt daar een niet onbelangrijke rol in, want ook de OMFL heeft zijn focus meer gericht op Agro Food & Uitgangsproducten. “Als wij de Wageningen Universiteit in Flevoland en vooraanstaande en slimme ondernemers laten samenwerken aan innovatievraagstukken, dan voorspel ik dat we enorme sprongen kunnen maken om aan de maatschappelijke vraag te voldoen van veilig en gezond voedsel en daarmee dan een bijdrage leveren aan het wereldvoedselprobleem. Hier kunnen wij niet alleen Europees de lead in nemen, maar ook wereldwijd; we hebben hiermee écht goud in handen. Onze opgave daarbij is om Flevoland optimaal te ontsluiten onder meer met een volwaardige luchthaven en een buitendijkse containerhaven, waardoor Mainport Flevoland ontstaat als scharnierpunt van de Randstad/ Noordvleugel naar de rest van Europa. Flevopenningen Magazine| Maart 2013 | 13

buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


Drie innovatieve bedrijven dingen mee naar de Flevopenning ‘Innovatief 2012’. Ze verschillen flink van elkaar; de één blinkt uit in toepassing van palletisering in industrie en agrarische sector, de ander levert productiemachines voor de IC-industrie en voor de fabricage van zonnecellen en de derde ontwikkelt nieuwe duurzame producten die bijdragen aan een wereld die alleen gebruik maakt van duurzame energie.

Innovatie

14 | Flevopenningen Magazine | Maart 2013


Achtergrond

Verbruggen

Levitech

Verbruggen Emmeloord B.V. is een gerenommeerde fabrikant van oplossingen voor het palletiseren van stukgoed in diverse verpakkingen en afmetingen. De onderneming heeft innovatie opgenomen als onderdeel van het lange termijn denken. Wereldwijd worden systemen van Verbruggen ingezet in diverse agrarische en industriële markten. Met ruim 20 jaar ervaring is Verbruggen een betrouwbare en vakbekwame partner voor maatwerk palletiseermachines, pallettransportbanen, palletwikkelmachines, transportbanden en liftsystemen. Alex Verbruggen is met zijn broer in 1991 begonnen met een landbouw mechanisatie bedrijf. De jaren negentig zijn de jaren dat de automatisering zijn opgang maakte in de landbouw. Machines werden een combinatie van slimme mechanica en intelligente computeraansturing. Daarmee werden deze ook complexer. In ‘92 kreeg het bedrijf een vraag van een klant om een machine te maken die zakken kon stapelen. “De klant had een idee, wat schetsen en een software programma. Omdat we niet konden kijken bij een voorbeeld zijn we zelf aan de slag gegaan met het concept. In feite is toen de grondslag gelegd voor het product, onze specialisatie en onze manier van ontwikkelen en bouwen. Dat inzicht, die drive en nieuwsgierigheid kenmerkt ons bedrijf:, zegt Alex Verbruggen. Er wordt voortdurend gekeken naar onderdelen in de palletiseermachine die verbeterd kunnen worden op punten als gewicht, wendbaarheid en sterkte. In het bijzonder de manipulator (het onderdeel van de palletiseermachine dat de zakken uiteindelijk op de pallet in rechte en stabiele stapels positioneert). Dit bewegende deel is van metaal en weegt 61 kilogram. Daarom kwam dit onderdeel in aanmerking om het van composiet te vervaardigen, daardoor werd de manipulator lichter, wendbaarder en minder slijtage gevoelig. De doelstelling is het gewicht van de manipulator uiteindelijk te verminderen tot 19 kg. Voor het bedrijf is het de eerste kennismaking met het materiaal composiet. De vervaardiging is uitbesteed aan een ander bedrijf. Een stap die mogelijk is gemaakt door deelname aan een IPC-project met totaal 15 bedrijven en het NLR. “Dat maakt het allemaal wat gemakkelijker”, meent Verbruggen. “Niet alleen door de financiële overheidsbijdrage, maar ook door de interessante samenwerking met andere bedrijven en kennisinstituten. Je bent beter in staat complexere innovaties uit te voeren, omdat je veel kennis deelt.” Verleden maand is de manipulator in gebruik genomen bij een uiensorteerbedrijf in Emmeloord.

Levitech B.V. is een jonge, mondiale speler in productie-oplossingen voor de halfgeleider-en zonnecel-industrieën. Het bedrijf heeft een sterke technologische basis, stateof-the-art productiefaciliteit in Almere, competent en gekwalificeerd personeel en een hoogwaardig support netwerk wereldwijd. Levitech is aktief op het gebied van ontwikkeling, verkoop en onderhoud van productiemachines voor zowel de halfgeleider -industrie (chips) als voor de zonnecelindustrie. Het bedrijf splitste zich in 2009 af van ASM International NV via een management buy-out. Het bedrijf is met 20 medewerkers begonnen en heeft nu 40 medewerkers in dienst. Levitech verwacht door te groeien tot ongeveer 80 medewerkers. Er wordt veel met regionale partners in de keten gewerkt, o.a. Larsen Premium Precision Parts in Zeewolde en zodoende wordt er een bijdrage geleverd aan de directe en indirecte werkgelegenheid van, op termijn, ongeveer 300 fte. Het bedrijf gelooft in werkelijke toepassing van open innovatie, dus niet kleine bedrijfjes te laten innoveren op een of andere campus om vervolgens de succesvolle vindingen te laten opkopen door (buitenlandse) multinationals zonder verdere betrokkenheid van de regio bij de verdere realisatie. De machine voor de vervaardiging van chips voor onder andere mobiele telefoons en computers is een doorontwikkeling van de machine die zij van ASMI hebben overgenomen. Deze machine geeft de chips een thermische behandeling door ze in minder dan een seconde op te warmen naar 1.100°C. De machine voor de zonnecel-industrie is volledig door Levitech zelf ontwikkeld. Deze machine voor “atoomlaag depositie” geeft silicium wafers (de zonnecellen in wording) een behandeling met reactieve gassen, waardoor het oppervlak, atoomlaag voor atoomlaag, met aluminiumoxide wordt bedekt. Deze laag, met nanometer dikte, verbetert het rendement van de zonnecel met ongeveer 10%, waardoor het moment dat zonneenergie goedkoper wordt dan fossiele energie nabij komt. Daarmee levert Levitech een duurzaame productie-oplossing met een daadwerkelijke bijdrage aan het terugbrengen van broeikasgassen. Levitech heeft verleden jaar een prestigieuze internationale prijs ontvangen voor hun baanbrekende werk en de nieuw ontwikkelde machine die de productie van zonnecellen een enorme boost gaat geven. “Nu wij een internationaal erkend resultaat hebben neergezet durven wij wel op te gaan voor de Flevopenningen award. Het winnen van de award zou een heleboel partners en leveranciers in de regio kunnen stimuleren om regionaal te investeren in producten met wereldwijd succes. Dat lukt alleen door samenwerking en draagt bij aan een duurzame regionale en internationale groei”, zegt CEO Dr. Jaap Beijersbergen.

Tendris Tendris is een groep entrepreneurs (uitvinders) met een duidelijke visie, enorme ambitie en doelgerichte missie. Het doel is om mensen het vermogen te bieden om de wereld te veranderen. Er wordt gekeken waar de problemen in de wereld zich voordoen en daar wordt een oplossing voor bedacht. Tendris Solutions uit Almere is het interne R&D-laboratorium van Tendris. Het wordt geleid door Taco Neeb. Tendris Solutions staat aan de basis van alle verandering. De doorslaggevende factor bij het besluit om nieuwe producten te ontwikkelen, is dat ze zowel duurzaam als winstgevend zijn. Alle ideeën worden daarom in ons laboratium uitvoerig onderzocht en bestudeerd. We ontwikkelen in ons lab bijvoorbeeld duurzame energie en milieuvriendelijke technologieën. Met deze innovaties wil Tendris het bewuste gebruik stimuleren van de beperkte natuurlijke energiebronnen op aarde en uiteindelijk bijdragen aan een wereld die alleen gebruik maakt van duurzame energie. “Bij Tendris Solutions helpen wij de andere dochtermaatschappijen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en het starten van de productie in fabrieken over de hele wereld”, zegt Neeb.”Wij doen ook onderzoek samen met de technische universiteiten op ‘frontend’ technologieën, welke de wereld zullen helpen in de transitie naar een duurzame wereld.” Zo werden voor de Tendris dochterondernemingen Lemnis naast retro fit LED lampen ook kaslampen en straatverlichting gebaseerd op LED ontwikkeld. Voor het Tendris algenbedrijf AF&F werd een onderwater assimilatie LED lamp ontwikkeld, hier mee is het kweken van algen een industrieel proces geworden (24uur/7dagen) en kunnen afvalstromen omgezet worden in nuttige biomassa. “Duurzaamheid is voor mij veel meer dan het reduceren van CO2 gassen, energie en grondstoffengebruik. Het betekent ook voedsel, drinkwater en gezondheidzorg voor iedereen op deze planeet. En niet in de laatste plaats het vinden van de balans tussen de mensheid en de natuur.” Tendris Solutions is één van de oprichters van het Water Reference Center (WRC). Het WRC richt zich op het wereldwijde waterprobleem, zij focust zich op de volgende gebieden: Sea Wells (het verkrijgen van zoet water uit zout water), Heaven Wells (water uit mist en de wolken) en Air Wells (het genereren van water uit de lucht). Het WRC is een samenwerkingsverband tussen het Chetty Foundation, het Rode Kruis Kenia, het Rode Kruis Seychellen, de Universiteit van de Seychellen, KPGCV en Tendris Solutions.” “Met mijn team van wetenschappers en uitvinders dagelijks werken aan de realisatie van de Tendris doelstellingen, is voor mij het beste wat ik ooit heb gedaan en wat ik hopelijk de komende jaren ook zal blijven doen”, aldus Neeb tot besluit. Flevopenningen Magazine | Maart 2013 | 15

buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


Van Campen Industries B.V. Absorberend geluidsscherm Eindhoven

Reflecterend geluidsscherm Maarssen

Kiosk Lelystad

Buigwerk voor de Medische Industrie

Transferium Barneveld

Las Palmas Rotterdam

www.campen.nl info@campen.nl

Telefoonnummer: 0320 - 277888

16 | Flevopenningen Magazine | Maart 2013

• • • •

Design & Construct Engineering Fabrikant 30 jaar ervaring

14388


´Vereecken is een voorbeeld van een maatschappelijk betrokken onderneming.´

De gebroeders Peter en Leander Vereecken zijn met hun bedrijf Vereecken Fruit de winnaars van de OVDD prijs Onderneming van het Jaar in de gemeente Dronten en dus de Dronter genomineerden voor de Penning Toponderneming van Flevoland. Vereecken maakt naam met de verwerking van fruit, een activiteit die uit nood is geboren. Destijds was de afzet van geoogst fruit zodanig slecht dat Theo Vereecken besloot zelf te gaan verwerken, waardoor er toch geld uit de keten in het bedrijf terecht kwam. Het fruitbedrijf begon in 1968 met 13 hectare fruitopstand. In 2005 namen zoons Peter en Leander het bedrijf over. Het fruitteeltbedrijf is door de jaren heen uitgegroeid tot teler/ koelhuis/verwerker in één, en dat voor vele markten en toepassingen. Het eigen areaal bedraagt 48 hectare met een koelopslagcapaciteit van 4.000.000 kg. De appels en peren worden verwerkt met 20 vaste medewerkers en 120 seizoenskrachten. Ondertussen is de appelsap van Vereecken een begrip in de supermarkt in Nederland. In alle AH supermarkten vind je dit sap onder privatlabel in het schap. Op twee

‘De grote kracht is het probleemoplossend vermogen van het hoogontwikkelde medewerkersteam.’ Van Campen Industries is een familiebedrijf, in 1982 opgericht en gespecialiseerd in buigtechniek. Achter dit simpele openingszinnetje gaat een wereld van kennis en innovatie schuil. Wie direct met productbeelden aan de slag wil gaan, moet denken aan geluidsschermen, tuimelramen, gevelconstructies en afzetmarkten die variëren van wegenbouw tot en met luchtvaartindustrie. Maar het bedrijf is vooral een bijzondere combinatie van een maakbedrijf en een kennisorganisatie. De grote kracht is het probleemoplossend vermogen van het hoogontwikkelde medewerkersteam, altijd gefocust op grensverleggende mogelijkheden. Of Van Campen nu met een architect om de tafel zit om een idee te verwezenlijken of inspringt op een vraag van de markt en een nieuw product ontwikkelt, het wordt met enthousiasme opgepakt. Van Campen heeft jarenlange ervaring met volledige design-, constructen maintenanceprojecten. Het feit dat voor deze werkzaamheden met Engelstalige termen gewerkt wordt, geeft al aan dat Van Campen zich vanwege de spreiding van zijn opdrachtgevers internationaal manifesteert. Dikwijls gaat het om geluidsbeperkende constructies infra-

ondernemersvereniging

de Driehoek fronten maakt het bedrijf nu een doorbraak mee. Het eerste is de stoofpeer. Een ouderwets heerlijk gerecht dat in de geschiedenisboekjes dreigde te geraken komt met stip terug op de markt. Komend jaar moet een kooklijn voor 250.000 kg per jaar starten. Bereiden, inpakken en etiketteren voor de supermarkt. De tweede ontwikkeling is de e-commerce. Met negen andere partners heeft Vereecken Fruit een nieuw verkoopkanaal via het internet ontwikkeld. Hiermee wordt de tussenhandel uitgeschakeld, is er meer betalingszekerheid en zijn de afnemers over de gehele wereld te vinden, tot in China en Rusland aan toe. Via de website www.service2fruit.com is deze handel heel transparant en betrouwbaar geworden. Ook voor de OVDD zijn deze ondernemers actief. Hun kennis en expertise wordt ingezet bij de beïnvloeding van bestemmingsplannen omtrent bebouwing, huisvesting van Polen en logistiek. Vereecken is een voorbeeld van een maatschappelijk betrokken onderneming. Naast de hoofdstromen zet deze onderneming zich ook in voor regionaal herkenbaar voedsel. De consument uit Flevoland mag weten waar haar eten vandaan komt en dat er Dronter ondernemers achter het product staan. De OVDD is trots zulke ondernemingen in de gemeente Dronten te hebben. Modern en slagvaardig! Zo houd je Flevoland goed op de kaart en komen stad en platteland dichter bij elkaar. Herman Vermeer Voorzitter Ondernemers Vereniging De Driehoek structurele werken. Maar ook de cockpit van de Airbus is bijvoorbeeld een product van Van Campen. Speur- en ontwikkelwerk is bij dit Lelystadse bedrijf aan de orde van de dag. Alle deskundigheid wordt in databases geborgd en productief voor vervolg- of verwante projecten benut. Op de afdeling engineering wordt door specialisten met behulp van de nieuwste tekenprogramma’s een idee omgezet in een ontwerp. Het product wordt voorzien van de vereiste, onafhankelijke engineeringsberekeningen. De productiefaciliteit bestaat uit 7500 m2 vloeroppervlakte en ligt op 12.000 m2 bewaakt eigen terrein op bedrijventerrein Noordersluis, waardoor opslag van grote partijen geen logistieke problemen oplevert. Van Campen beschikt bovendien over eigen transportmiddelen. Niet onvermeld mag blijven dat Van Campen zich in de lokale Lelystadse gemeenschap laat kennen als een maatschappelijk betrokken onderneming, waarop veelvuldig een beroep wordt gedaan en die veelal bereid is daaraan gehoor te geven. Onlangs stelde Van Campen materiaal beschikbaar voor het kunstwerk ‘The Fourwheeldrive Lady’ van beeldend kunstenares Anita de Harde, dat bij het bedrijventerrein Larserpoort een prominente plaats heeft gekregen. Van Campen is geëerd met diverse onderscheidingen: o.a. de European Aluminium Award , de FD Gazellen Award, de Golden Decibel Prijs en op het Nieuwjaarsgala 2013 van de Bedrijfskring Lelystad ontving het sympathieke bedrijf voor de tweede maal de BKL Trofee. Dat gebeurde ook al in 2002. Toen bestond de Flevopenning Toponderneming nog niet. Nu wel. De BKL nomineert met trots deze succesvolle onderneming. Andries Greiner Voorzitter Bedrijfskring Lelystad

Flevopenningen Magazine | Maart 2013 |17

buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


. o c i r g A

Agrico. Agrico: de krachtige partner van zaailing tot in het schap Een krachtige, coรถperatieve organisatie die wereldwijd aardappelen vermarkt, nieuwe rassen kweekt en innovatieve oplossingen bedenkt. Dat is Agrico. Van het prille zaadje tot aan het schap van de supermarkt. In het jaar dat wij ons 40-jarig jubileum vieren, zijn wij trots om

genomineerd te zijn als toponderneming voor de Flevopenningen.

www.agrico.nl AG_advertentie_Flevopenningen_178x120.indd 1

28-2-2013 16:59:45

MAC3PARK RUIMTE VOOR ONDERNEMERS

www.mac3park.nl 18 | Flevopenningen Magazine | Maart 2013


‘De VBA stelt een zeer innovatief vormgegeven onderneming voor.’ Almere innovatiestad

De Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) kijkt terug op een jaar waarin Almere de organisatie van de Floriade 2022 heeft binnengehaald. Bedrijven in alle economische sectoren kunnen zich vestigen of kunnen uitbreiden. De regelgeving in Almere is of wordt daar waar mogelijk op aangepast. Almere heeft grond voor nieuwbouw beschikbaar, maar ook bestaand vastgoed. Daarnaast heeft Almere een beroepsbevolking die aansluit bij de behoefte van diverse sectoren van het bedrijfsleven. De gemeente Almere wil in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ook in economisch opzicht zijn : de stad waar het kan. De Floriade 2022 zal, behalve een prachtig evenement, ook een showcase van innovatie worden op het gebied van bijvoorbeeld de tuinbouw en stadsontwikkeling. Die lijn van innoveren en vernieuwen zie je in Almere terug bij veel leden van de VBA en in de programma’s van de Economic Development Board. Almere is eigentijds en volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, ict, e-commerce, logistiek, health , etc. Elke twee maanden presenteert de VBA een innovatief lid in het zakenkatern VBA Zaken Vandaag dat huis-aan-huis bezorgd wordt. De winnaar van de Onderneming van het jaar 2011 was Alfen BV, een bedrijf dat vanuit de productie van transformatorstations innoveerde en nu marktleider is op het gebied van laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s. En ook Neomax, de Onderneming van het Jaar 2012, is een innovator. De VBA stelt u een zeer innovatief vormgegeven onderneming voor waarbij de bedrijfsprocessen beginnen bij het tevredenmaken van de werknemer.

3 x blij Er komt een heleboel energie vrij als je met Stephan Bosman, oprichter en directeur van Neomax, spreekt. Het snelgroeiende IT detacheringsbureau wordt geleid met een duidelijke visie. Kortweg samengevat is die visie: 3 x blij. De IT-professional krijgt een stem, wordt betrokken bij zijn of haar project en wil 100% zeker starten op het project. De ITopdrachtgever is blij met het 100% gemotiveerd personeel. En Neomax is blij omdat ze twee mensen blij hebben gemaakt. 3x blij dus. Neomax heeft in de periode van 2008 tot en met 2010 een omzetgroei gerealiseerd van 124 procent. Inmiddels heeft Neomax meer dan 100 gekwalificeerde IT-professionals in dienst. Mensen centraal Bosman zet de mens centraal. Zijn motto is: First people, then systems. Het bedrijf hecht daarom veel belang aan de scholing en kwaliteit van haar medewerkers. Om te communiceren met klanten en medewerkers worden de social media met verve ingezet. Met trots vertelt Bosman dat hij in februari Ambassadeur Duurzaamheid 2013 van Almere geworden is. En hij is trots dat de 3x blij methode aantoonbaar werkt en zorgt voor een zeer laag ziekteverzuim, betere werk- en leertrajecten en flexibele mensen. De continue omzetgroei en de juiste focus op de business en op mensen heeft er voor gezorgd dat Neomax is verkozen tot Almeerse Onderneming van het jaar 2012. De VBA is blij dat in het ondernemingsklimaat van Almere zulke prachtige bedrijven ontstaan. 4 x blij dus. Joep Kramer Directeur VBA Flevopenningen Magazine | Maart 2013 | 19

buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


Starters Dit jaar wordt er tijdens het Flevopenningen Gala op 22 maart geen Flevopenning aan de succesvolste starter uitgereikt. Wel wordt er een heuse starterspitch gehouden. Dit keer zijn er vier genomineerden voor deze starterspitch. Deze bedrijven krijgen tijdens het Flevopenningen Gala de kans zich door middel van een 1 minuut durende Starterspitch te presenteren. Het publiek bepaalt vervolgens wie zich ‘Starter van 2012’ mag noemen.

20 | Flevopenningen Magazine | Maart 2013


Achtergrond

Iedereen verdient een comfortabel leven, vinden Marcel Nillesen en Jeroen van der Zwaard, beiden oprichters van HabiVitaal in Emmeloord. Maar wat voor de één dagelijks comfort is, is voor de ander een overbodige luxe. HabiVitaal verstaat onder een comfortabel leven een leven in harmonie met de dagelijkse werkelijkheid. Door het aanbieden van comfortabele diensten en producten probeert men dit te realiseren. Daartoe werd in november 2012 een Zorg- en Comfortwinkel geopend in de voormalige apotheek aan de Deel in Emmeloord. HabiVitaal richt zich op ouderen en hulpbehoevenden in de polder, Urk en ver daarbuiten. HabiVitaal wil hier graag aan bijdragen door deskundigheid, praktische service en persoonlijke aandacht op het gebied van Zorg, Fit, Reizen en Comfort aan te bieden. “Wij willen op een toegankelijke, informatieve en eigentijdse manier een aanvullend pakket aanbieden op de bestaande thuiszorgorganisaties. Een pakket waar jong en oud op kunnen vertrouwen”, zegt HabiVitaal op de website. Het gaat dan om aangepast bestek tot extra grote toetsenborden, rollators, scootmobielen, sta-op stoelen en andere producten die het leven van hulpbehoevenden weer comfortabel maken. Meer info: www.habivitaal.nl

Op Urk richt Kantoormanager 2.0. zich op zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en het midden- en kleinbedrijf (mkb’ers), en biedt secretariële en administratieve ondersteuning. Het bedrijf is voortgekomen uit Foppen Advies van Willem Foppen. Samen met Ariejonne Oost, Margriet Romkes en Annie van Terwisga runt hij het bedrijf in officemanagement dat bij Foppen Advies altijd één van de succesfactoren is geweest. Kantoormanager 2.0 heeft als doelstelling om bij ondernemers de randactiviteiten als administratie uit handen te nemen, zodat de ondernemer zich kan focussen op zijn kernactiviteiten. Het bedrijf biedt een pakket aan diensten, waaronder boekhouding, btw-aangifte en facturatie, maar biedt ook secretariële ondersteuning zoals bijvoorbeeld een archiefservice, telefonische dienstverlening en offerte- en contractbeheer. Daarnaast hebben ze 3 online systemen voor een overzichtelijke project- en urenregistratie. Meer info: www.dekantoormanager.nl

Het bedrijf Eco Cleaning Almere (ECA) is verleden jaar september tijdens zakenfestival Almere uitgeroepen tot Starter van het Jaar. Het was de eerste keer dat deze prijs, een initiatief van de Rabobank Almere en de Vereniging Bedrijfskring Almere, werd uitgereikt. De eenmanszaak van John van den Broek was als laatste overgebleven uit een groep van veertien startende Almeerse ondernemingen die meededen aan de wedstrijd. Het is niet de eerste onderneming van Van den Broek. Vóór hij met Eco Cleaning begon had hij al van alles gedaan. Het ondernemen zit hem in het bloed. Ecocleaning maakt particuliere en zakelijke auto’s schoon op locatie door middel van stoom. Dat gebeurt milieuvriendelijk en voordelig. Meer info: www.autowassenmetstoom.nl

Dutch Collaborative Biobank (DCB) uit Lelystad ontplooit activiteiten met betrekking tot het bewaren, beheren en verwerken van collecties van onder andere biologische preparaten en het ontwikkelen van bijbehorende informatie met behulp van (webbased) software. Het doel van de non-profit organisatie DCB, die door Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL) wordt ondersteund, is het bieden van een integrale en geïntegreerde infrastructuur om niet alleen ten behove van het biologisch onderzoek maar ook om organisaties te ondersteunen in hun behandeling en opslag van monster en gegevensverzamelingen. Dit is het zogenaamde ‘Bioresearch as a Service (BaaS)’ concept. Volgens de DCB missen het biologisch onderzoek en veel biobankorganisaties voldoende middelen en vaardigheden op lokaal niveau en de benodigde operationele infrastructuur om hoogwaardige en efficiënte processen te waarborgen. Door het inzetten van een geconsolideerde infrastructuur in samenwerking met gespecialiseerde life science partners in de life science kan DCB geïntegreerde en kostenefficiënte producten leveren voor het biologisch onderzoek. Meer info op de Engelstalige site: www.dutchcollaborativebiobank.nl

Flevopenningen Magazine | Maart 2013 | 21

buitengewoon

NOORDOOSTPOLDER


Het strandpaviljoen met oneindig veel mogelijkheden...

Feesten & partijen • Lunch / diner • Verjaardag / Jubileum • Trouwen / Bruiloft • Strandfeest • Familiefeest • Kinderfeest • Zaalhuur

Erkemederweg 79 Tel. 036-5306828 | Flevopenningen 389622LB Zeewolde Magazine | Maart 2013 info@dejutterzeewolde.nl

…...privé of zakelijk!

Voor groot & klein • Heerlijk uit eten • Speelhoek • Midgetgolf • Speeltuin • Air-trampoline • Strand


digitale in & gedrukte Partner digitale &communicatie gedrukte communicatie Graficiënt, een full service grafisch bedrijf met een innovatieve en duurzame visie verzorgt uw opdracht van concept tot eindproduct. Communicatie en communicatiemiddelen, in digitale of gedrukte vorm, spelen een belangrijke rol bij het realiseren van uw doelstellingen. Een partner die met u meedenkt, u op uw wenken bedient en waarop u kunt vertrouwen is dan belangrijk. Wij geven u graag een persoonlijk advies als het gaat over digitale- en printmedia. Aandacht, service en uw ‘profit’ staan bij ons voorop.

I

D

R

E R T I F I C E E

FIME

D

I A

C

E

G

G

E

RA

SCGM ISO 14001 C

D

D

SCGM ISO 9001

E R T I F I C E E

R

FIME

G

RA

A

G

www.graficient.nl

Fort Ruigenhoek 7, 1358 DA Almere T 036 546 19 60 info@graficient.nl


Op zoek naar meer ruimte?

Emmeloord Buitengewoon goed voor u! Buitengewoon centraal gelegen • Buitengewoon snel bereikbaar • Buitengewoon ruime kavels • Buitengewoon gunstig geprijsd •

Emmeloord is een interessante vestigingsplaats voor logistieke bedrijven. Gelegen in een filevrije regio met een goede ontsluiting zijn zowel de Randstad als Noord-Nederland binnen een uur bereikbaar. In Emmeloord hebben bedrijven de ruimte om te groeien. Er zijn mogelijkheden voor diepe en brede kavels, maar ook in de hoogte! Een standaard bouwhoogte van 35 meter is bijna uniek in Nederland. Geïnteresseerd in uw kansen in Emmeloord? Gemeente Noordoostpolder maakt het u zo gemakkelijk mogelijk. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Gemeente Noordoostpolder Economische zaken 0527 - 633 377 emmeloordwerkt.nl

Koen van den Berg Acquisiteur 06-27 08 72 66 k.vandenberg@noordoostpolder.nl

Buitengewoon goed bereikbaar

Henk Romkes Accountmanager 06-48 13 46 46 h.romkes@noordoostpolder.nl

Buitengewoon goed voor u

Buitengewoon ondernemend


Magazine 2012  

Magazine 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you