Page 1

Beleidsverklaring m.b.t. aankoop gecertificeerd hout Depro Profiles geeft de voorkeur om zoveel mogelijk gecertificeerde hout en papierproducten aan te kopen en dit met het oog op een uitbreiding van de markten die borg staan voor een wereldwijde toepassing van ecologisch , sociaal en economisch verantwoorde bosbouw. We gaan een duidelijk onderscheid maken tussen producten met gecertifieerd materiaal en ongecontroleerd ; dit maakt het ons mogelijk om constant een evaluatie te kunnen uitvoeren. Depro Profiles zal samenwerken met zijn leveranciers om te voorkomen dat verwerking van hout en papierproducten zou gebeuren met houtsoorten uit bedreigde en niet sociale gebieden. Illegaal gekapt hout , hout uit bossen die door verkeerd management bedreigd zijn of hout uit bossen waar genetisch gemodifieerd geplant wordt komen voor Depro Profiles niet in aanmerking. Er wordt nauwlettend op nagezien dat er tevens geen hout gebruikt wordt uit gebieden waar men de bossen gaat vervangen door plantages of ander niet toepasbaar gebruik. Er wordt geen hout genomen uit gebieden die in strijd zijn met de traditionele en burgerlijke rechten. Om het beleid te borgen worden er verslagen bijgehouden met een beoordeling van : - Ecologische aspecten - Sociale toestanden - Milieu-impact analyses - Dieren en plantenbestand Het gebruik van gerecycleerd materiaal wordt aangemoedigd net als het zoeken naar mogelijke alternatieven. Het beleid van Depro Profiles houdt tevens rekening met de 6 criteria van Helsinki nl : Criterium 1. Behoud en aangepaste verbetering van de bosrijkdommen en van hun bijdrage tot de globale koolstofcycli. Criterium 2. Behoud van de gezondheid en de vitaliteit van de ecosystemen van bossen. Criterium 3. Behoud en bevordering van de productiefuncties van bossen. Criterium 4. Behoud, bewaring en aangepaste verbetering van de biologische diversiteit in de ecosystemen van bossen.


Criterium 5. Behoud en verbetering van de beschermfuncties van het bosbeheer (onder meer water en bodem). Criterium 6. Behoud van andere sociaal-economische voordelen en voorwaarden

Actieplan De komende vijf jaar bij de aankoop het aandeel gecertifieerd materiaal jaarlijks verhogen , afhankelijk van de marktsituatie. Continu opleiding voorzien van betrokken medewerkers , vorming van nieuwelingen via opleidingsplan. Halfjaarlijkse evaluatie van de balans samen met controle op de oorsprong en eventueel bijkomende documentatie ivm districten en gebieden van de houtsoorten. Jaarlijkse controle op de implementatie van het handboek. Datum : 02/01/13 Jacques Desmet Zaakvoerder

PEFC: promoting sustainable forest management – www.pefc.org

Pefc beleidsverklaring