Page 1

Netwerk Workshopgids

WORKSHOPGIDS

Wifi

25 CURSUSSEN: BETERE DEKKING, EXTRA SNELHEID EN STABIELERE VERBINDING

Met in dit nummer: Wifi-mesh: eindelijk overal dekking Test drie mesh-systemen Meerdere routers in je netwerk Wifi marketing ontleed Nooit meer slechte wifi Gescheiden IoT-netwerk Zet je eigen cloud op Tips & tools voor ouderlijk toezicht Grip op je internetverbinding Masterclass Google Analytics DDR-WRT op je oude router Wireless Network Watcher Weet wat wordt verstuurd Multiroom audio met Chromecast Slimme nas-functies + nog veel meer! NETWERK WORKSHOPGIDS • € 9,95


SPECIAL Kindvriendelijker internet

TIPS EN TOOLS VOOR OUDERLIJK TOEZICHT Maak het internet veiliger voor je kind Veel ouders liggen wakker van verhalen over cyberpesten, online porno en virtuele kinderverleiders. En niet onterecht, want kinderen gaan steeds jonger en steeds meer het internet op en als ouder wil je je kind natuurlijk zoveel mogelijk beschermen tegen ongeschikte inhoud. In dit artikel bespreken we een aantal tips en (in de meeste gevallen) gratis tools die behulpzaam kunnen zijn bij dit ouderlijk toezicht. TO O N VA N D A E L E

C

kind niet te lang of te vaak bezig is met ongewenste of zinloze apps, enz. Er komen tips en tools aan bod voor zowel Windows (10) en wifi-apparaten, als voor mobiele apparaten met 3G/4G.

1

Facebook check-up

Facebook is zonder meer de populairste sociale-mediasite en de kans is groot dat ook jouw kind een eigen Facebook-profiel heeft aangemaakt - vooralsnog is 13 jaar hiervoor de minimumleeftijd. Je doet er in dat geval goed aan de privacyinstellingen van dat profiel samen met je kind door te nemen. Nadat je kind bij Facebook is aangemeld, klik je bovenaan met rechts op het hangslot-

omputer!Totaal is een computertijdschrift en het ligt dan ook voor de hand dat we ons in dit artikel richten op de technische middelen waarmee

je ongepaste internet­inhoud kunt weren voor je kind. Daarnaast zijn we van mening dat ‘kindvriendelijker internet’ ook en vooral een zaak is van opvoeding, duidelijke afspraken en openhartige gesprekken tussen ouders en kinderen. In de kaderteksten ‘Creepen’ en ‘Een zaak van

2

opvoeding’ vind je alvast een aanzet voor een dergelijke

01 Het Priva-

invalshoek. Maar naast goede communicatie met je kind

cy-snelmenu van

kan de inzet van technische hulpmiddelen wel degelijk

Facebook biedt

nuttig zijn. Daarom bieden we je in dit artikel antwoorden

enkele nuttige

aan op vragen als: hoe vermijd ik dat mijn kind zomaar

opties aan die

op pornografische sites belandt, hoe ga ik na of mijn

je samen met

kind niet teveel informatie over zichzelf prijsgeeft op

je kind kunt

sociale media als Facebook, hoe zorg ik ervoor dat mijn

doornemen.

NETWERK WORKSHOPGIDS


SPECIAL Kindvriendelijker internet

pictogram en kies je Privacycontrole, waarna een wizard in drie eenvoudige stappen duidelijk maakt of je kind

Creepen

zijn inhoud wel met de gewenste personen deelt. Stel de

Jongeren noemen het wel eens ‘creepen’: ouders

optimale keuzes in en rond af met Voltooien.

die stiekem controleren wat hun kind zoal doet op

Interessant is ook de optie Wie kan mijn dingen bekij-

zijn pc of mobiele apparaat. De term geeft al aan

ken. Hier kun je dan op Bekijk als klikken om na te gaan

dat kinderen zulke praktijken ronduit afkeuren, en

welke inhoud er precies met anderen wordt gedeeld.

terecht: je verwacht oprechtheid en vertrouwen van

Bovenaan kun je Bekijken als een bepaalde persoon

je kind, terwijl je daar zelf niet toe bereid bent. Bo-

aanklikken, waarna je de naam van een Facebook-vriend

vendien is zulk gedrag strikt genomen strijdig met

kunt invullen. Je krijgt dan het profiel te zien door de

artikel 16 van het Kinderrechtenverdrag (zie www.

ogen van die persoon.

tiny.cc/kinderrechten).

Verder kun je bij Wie kan contact met mij opnemen de

Wil je als ouder het sociale mediagebruik van je

optie Vrienden van vrienden aanstippen als je wilt dat

kind in goede banen leiden dan kun je het beste zelf

alleen mensen met gemeenschappelijke vrienden een

ook lid worden van de media waarop je kind actief

vriendschapsverzoek kunnen versturen.

is, zodat je elkaars vriendschapsverzoeken kunt

Ten slotte vind je hier nog de optie Hoe stop ik iemand

accepteren. Het kan ook zinvol zijn af en toe naar de

diept publiek

die me lastigvalt: van hieruit kun je dus bepaalde perso-

naam en eventuele aliassen van je kind (als je die

toeganke-

nen ‘blokkeren’. Dat houdt in dat die persoon als vriend

kent) te googelen of, specifiek naar Facebook toe,

lijke, maar soms

wordt verwijderd, dat die je geen berichten meer kan

na te gaan wat een bezoek aan de site www.stalk-

lastig vindbare,

versturen en hij ook niet meer in jouw zoekresultaten (of

scan.com oplevert wanneer je het Facebookprofiel

informatie uit

omgekeerd) zal verschijnen.

van je kind invult.

Facebook op.

2 02 OpenDNS

Stalkscan:

Pornoblokkering

Als je op één of meerdere toestellen zonder veel moei-

FamilyShield:

te pornografische sites - evenals proxies en anonymi-

een snelle en

zers - wilt blokkeren, dan kan dat het snelst als volgt.

makkelijke

Ga naar de netwerkinstellingen van het betreffende

manier om veel

toestel en vul de volgende adressen in als dns-servers:

pornosites te

208.67.220.123 en 208.67.222.123. Noteer voor de

bannen.

zekerheid wel eerst even de huidige dns-servers, zodat

ethernetadapter met de rechtermuisknop aan en kies Eigenschappen. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4), druk op de knop Eigenschappen en selecteer de optie De volgende DNS-serveradressen gebruiken. Het is meestal ook mogelijk de dns-adressen in je je die later altijd nog kunt terugzetten als je dat wilt. Na

router te wijzigen, zodat de aanpassing direct effectief

een herstart van het toestel worden de meeste porno-

is voor alle toestellen die zich via die router, al dan

sites automatisch geweerd. Houd er wel rekening mee

niet draadloos, met het internet verbinden. Je vindt

dat deze adressen afkomstig zijn van een Amerikaanse

de instellingen in je router wellicht in een onderdeel

dienst (OpenDNS FamilyShield - Cisco) en dat er dus

met een naam als Connectiviteit / Lokaal netwerk;

wel eens een (bijvoorbeeld Nederlandstalige) site door

raadpleeg hiervoor de handleiding bij je router.

de mazen van het net kan glippen. Op een Windows-toestel vind je deze instelling als volgt: klik het netwerkpictogram in het systeemvak met

3

OpenDNS Home

de rechtermuisknop aan en kies Netwerkcentrum

Met de methode uit de vorige tip heb je zelf geen enke-

openen. Kies Adapterinstellingen wijzigen, klik je

le zeggenschap over welke sites worden geblokkeerd.

NETWERK WORKSHOPGIDS

3


SPECIAL Alternatieven voor wifi

NOOIT MEER SLECHTE WIFI

Met paar stappen overal snel internet Draadloos internet is inmiddels zozeer de norm dat we de nadelen ervan graag vergeten. Maar wifi heeft een aantal onmiskenbare zwaktes die maar moeilijk op te lossen zijn, hoezeer de producenten van routers en access-points hun best ook doen. Heb je genoeg van de vaak matige dekking, lage snelheid en moeizame beveiliging, gebruik dan een van de beschikbare alternatieven om wel overal in en om het huis snel en veilig internet te krijgen.

Good old … netwerkkabel

Voor smartphones en tablets is wifi de enige mogelijkheid om verbinding met het thuisnetwerk te maken, voor veel andere apparaten zoals pc’s, gameconsoles en smart-tv’s geldt dat niet. Deze apparaten worden meestal gemakshalve via wifi aangesloten, maar kunnen vaak ook via een netwerkkabel worden verbonden. Een actie waar bovendien ook de wifi van profiteert, want minder gebruikers maakt het draadloze netwerk sneller. En het mooie is: alles dat je hiervoor nodig hebt, is meestal gewoon in huis aanwezig. Voor werkaansluiting, heb je een vrije netwerkaansluiting op

nelheid, stabiliteit, veiligheid en bereik zijn

je router of switch, en een netwerkkabel nodig.

belangrijke kwaliteiten waaraan een draadloos netwerk moet voldoen. De eerste generaties

wifi-routers scoorden eigenlijk op al deze punten

01 Op elke router zitten

2

Over kabels

meerdere lan-poorten om

slecht, maar tegenwoordig zijn de routers flink

Netwerkkabels kun je bij elke computer- of doe-het-

apparaten met

verbeterd. Het bereik blijft echter een zwak punt en

zelf-winkel kopen. Let wel op, er zijn veel verschillende

het netwerk te

elk huis heeft wel plekken waar geen of nauwelijks

kabels met heel uiteenlopende prijzen. Netwerkkabels

verbinden.

ontvangst is. Routerfabrikanten zetten daarom nu massaal in op mesh-techniek waarbij je met meerdere, intelligent samenwerkende stations een volledige dekking bereikt. Zie ook het artikel op pagina 22. De eerste resultaten zijn best goed, maar perfect zijn ze nog niet. Bovendien moet je om met meshtechniek te beginnen, alle bestaande netwerkspullen vervangen en dat kan aardig in de papieren lopen. Gelukkig zijn er ook alternatieven waarmee je ook overal in huis een goede netwerkverbinding krijgt. In de masterclass op pagina 32 lees je hoe je het bereik kunt verbeteren met een extra router. In deze basiscursus gaan we aan de slag met andere, wat eenvoudiger oplossingen.

2

1

elk apparaat dat je wilt overzetten naar een eigen net-

E D M O N D VA R W I J K

S

ETHERNET

NETWERK WORKSHOPGIDS


SPECIAL Alternatieven voor wifi

worden gemaakt volgens bepaalde specificaties die

blokkeren. Misschien schakelt het apparaat nu over op

verschillende snelheden ondersteunen. De meest

de netwerkkabel, maar het kan ook dat de verbinding

gangbare kabel is de cat5e- of cat6-kabel. Beide onder-

geheel wegvalt. Check dan of je netwerkkabel goed is

steunen snelheden tot 1000 Mbit/s (gigabit) maar cat 6

(zie ook het kader ‘Stekkertje uit de muur’).

kan in theorie nog sneller en is op korte afstanden ook geschikt voor 10 Gbit/s. Wil je echt voorbereid zijn op 10 Gbit/s, dan kun je overigens beter het duurdere cat 6a kiezen. Voor thuis is cat 5e vooralsnog voldoende. Een ander aspect om rekening mee te houden is het type kabel, waarbij je kunt kiezen tussen een vaste (solid) of soepele (stranded) kern. Gebruik je een kabel om een verbinding te maken naar een apparaat zelf, dan is een soepele kabel het handigste. Patchkabels met aan beide kanten een stekkertje zijn overigens altijd soepel. Werk je de kabel weg in de muur of achter een plint en monteer je die af op een wandcontactdoosje of patchpaneel, dan heb je een kabel met vaste kern nodig. Zo’n kabel koop je doorgaans op een rol en knip je zelf op lengte.

4

03 Wil een ap-

Langere kabels?

paraat niet over-

De plekken met slecht wifi zijn vaak ook de uithoeken

schakelen naar

van het huis. Om daar een netwerkkabel naartoe

de bekabelde

02 Gebruik

te krijgen is lastig, maar niet onmogelijk. Belangrijk

verbinding, blok-

een patch-kabel

is dat je goed nadenkt over de beste route voor de

keer het dan op

met soepele

kabel. Moet deze echt naar een andere hoek, kijk dan

de wifi-router.

kern wanneer je

of je de netwerkkabel achter een plint kunt wegleg-

een verbinding

gen. Voor een verbinding naar een andere verdieping

binnen het huis

is het misschien mogelijk de kabel met een trekveer

maakt en een

door een al bestaande buis te trekken. Voor echt lan-

kabel met vaste kern wanneer je

3

Verbinding maken

ge verbindingen kun je de kabel door de kruipruimte van het huis trekken. Zorg er in alle gevallen voor dat

die in de muur

Om verbinding met het netwerk te maken, steek je de

de kabel bij de aanleg niet beschadigd raakt en geen

verwerkt.

ene kant van de kabel in een vrije poort op de router

scherpe bochten maakt. Elke knik heeft negatieve

en de andere in het aan te sluiten apparaat. Na een

impact op de kwaliteit en snelheid van het signaal.

paar seconden is de verbinding actief en is het ap-

Komt de kabel onder het huis door, leg deze dan in

paraat online. Blijft het apparaat de oude verbinding

een waterdichte pvc-buis om de invloed van kou en

gebruiken, dan moet je de omschakeling naar de

water te beperken. Je monteert de kabel met vaste

netwerkkabel forceren door de wifi-functie uit te scha-

kern af op een wandcontactdoosje of patchpanel. Op

kelen. Sommige apparaten hebben een schakelaar om

onze website lees je via www.tiny.cc/­catdoosje hoe

de wifi-functie uit te zetten, maar meestal moet je even

dat moet.

in de configuratie duiken. De manier waarop verschilt per apparaat. Is de optie onvindbaar, dan kun je nog proberen de draadloze netwerkkaart van het apparaat

5

Geen poorten vrij

op de router te blokkeren. Dit kan door op het wifi-

Zijn er niet voldoende lan-poorten vrij op de router

netwerk de zogeheten mac-filtering in te schakelen.

om alle apparaten aan te sluiten, breid je netwerk dan

Elke netwerkkaart heeft een uniek mac-adres, dat er

uit met een switch. Op een switch kun je meerdere

bijvoorbeeld uitziet als 00:1C:6F:E2:21:D6. Noteer het

apparaten aansluiten. Er zijn switches met vier, acht

mac-adres van de wifi-netwerkkaart op een papiertje.

of nog meer poorten. Koop altijd een gigabit-switch,

Log dan in op de router en zoek de opties voor het

alleen dan geniet je van maximale snelheid. Haal een

draadloos netwerk. Klik op een optie als Beveiliging /

van de apparaten die direct op een lan-poort van de

Mac-filtering. Zet het mac-adres in de lijst met mac-

router is aangesloten los en steek een nieuwe kabel in

adressen en kies ervoor het apparaat met dat adres te

de router. Steek het andere einde van de kabel in een

NETWERK WORKSHOPGIDS

3


SPECIAL Meerdere routers

MEERDERE ROUTERS IN JE NETWERK

Een beter thuisnetwerk door een extra router De kans is groot dat je router afkomstig is van je internetprovider, want heel vaak zitten router en modem in één toestel. Dat is misschien wel makkelijk, maar er hangen best ook wel nadelen aan vast. Je kunt echter een tweede of zelfs een derde router in je netwerk hangen. Waarom en hoe? Je leest het in dit artikel. TO O N VA N D A E L E

J

e hebt misschien nog een oude (draadloze) router liggen en anders kun je er vast één voor een prikkie op de kop tikken. Leuk, maar wat doe je

daar nou mee? Wij kunnen alvast een boel redenen bedenken waarom een extra router in je netwerk best zinvol kan zijn.

1

Redenen voor een extra router

De modem-router van je provider staat bijvoorbeeld in de meterkast en het draadloze bereik is ondermaats. Dan kan een range-extender of wifi-repeater nog wel uitkomst brengen, maar daarmee halveer je in principe wel de snelheid van je draadloze verbinding. Een andere reden om een tweede router in je netwerk op te nemen is dat je standaardrouter weinig extra opties

2

NETWERK WORKSHOPGIDS

biedt (en zelf frunniken aan de firmware laat de provider je uiteraard niet toe). En vaak is er geen usb-poort voor een externe schijf, geen vpn-ondersteuning en geen gastnetwerk-mogelijkheid. Of wellicht stellen de wifi-mogelijkheden teleur: geen simultane dualband, geen ac-wifi enzovoort. Of het handjevol lan-poortjes

01 Je hebt

van de router zit al volgestouwd en je hebt dus be-

nog één of

hoefte aan extra koppelingsmogelijkheden. Je kunt dan

twee routers

uiteraard een switch kopen, maar een oude router kun

liggen? Die kun

je doorgaans ook als switch gebruiken.

je vast nog goed

Maar je kunt ook een meer ‘geavanceerde’ reden

gebruiken!


SPECIAL Meerdere routers

hebben voor zo’n tweede of zelfs derde router: je wilt bijvoorbeeld je netwerk in subnetten opdelen,

MANIER 1: LAN-LAN

waarbij gebruikers (of hackers …) van het ene subnet niet bij de apparaten van het andere kunnen. Zo’n

De eerste methode om twee routers te koppelen,

afgeschermd subnet kan nuttig zijn voor gebruik door

een lan-naar-lan-verbinding, biedt vaak een uitkomst

je kinderen of gasten, of wanneer je een server draaien

als je extra lan-poorten nodig hebt of wanneer het

hebt die je van de rest van je netwerk wilt afscheiden.

wifi-bereik van je eerste router ontoereikend is.

Ook voor onveilige IoT-apparatuur komt een dergelijk gescheiden netwerk van pas, hier lees je meer over in het artikel op pagina 46.

3

Basisinformatie verzamelen

Een eigen router betekent overigens wel dat je zelf

Je kunt het gebrek aan wifi-bereik, zoals gezegd,

instaat voor de configuratie en upgrades. Even naar

oplossen met een range-extender, repeater of met

de provider bellen voor ondersteuning van je tweede

een powerline-setje met meerdere adapters (al dan

router zit er natuurlijk niet in. Maar dat schrikt een

niet met geïntegreerd draadloos toegangspunt),

lezer van Computer!Totaal natuurlijk niet af!

maar dat kost natuurlijk geld. Een extra draadloos toegangspunt kan ook, maar zo’n toestel is door-

2

Routers achter elkaar

gaans duurder dan een extra router – zeker als je er nog eentje ergens hebt liggen.

Er zijn eigenlijk twee manieren waarop je routers ach-

Wij opteren dus voor een extra router, en gaan

ter elkaar kunt verbinden. Bij het eerste type koppel je

ervan uit dat je eerste router met het modem is

een lan-poort van de eerste router via een utp-kabel

verbonden – voor zover het al niet om één modem-

met een lan-poort van je tweede router. En wel zo dat

router gaat. Zorg er tevens voor dat een computer

beide routers zich in hetzelfde lan-ip-segment bevin-

met één van de lan-poorten van die eerste router

den, zodat computers en andere netwerkapparaten

is verbonden. Open vervolgens de opdrachtprompt

met beide routers kunnen verbinden. Deze setup is

op die pc en voer het commando ipconfig uit.

versus lan-wan:

aanbevolen wanneer je bestanden en andere bronnen

Noteer het ip-adres van de Standaardgateway

ip-adres van je

fundamenteel

binnen je hele netwerk wilt kunnen delen, de tweede

(Default Gateway) bij je ethernet-connectie, even-

(eerste) router

verschillend van

router dient dan als wifi-accesspoint of switch in je

als het Subnetmasker. Dit laatste is normaliter

oftewel stan-

opzet.

normale netwerk.

255.255.255.0.

daardgateway.

02 Lan-lan

LAN-LAN

LAN-WAN

EERSTE

EERSTE

ROUTER

ROUTER

TWEEDE

TWEEDE

ROUTER

ROUTER

03 Noteer het

Bij het tweede type wordt het wat complexer: hier verbind je een lan-poort van de eerste router met het wan-poort van je tweede router. Beide routers hebben dan verschillende ip-segmenten, zodat apparaten uit het ene segment niet zomaar toestellen uit het andere segment kunnen benaderen. Het omgekeerde is normaliter wel nog mogelijk. Wil je echt twee volledig gescheiden segmenten die elkaar niet kunnen bena-

4

Router-adres

deren, dan kun je een Y-opstelling met drie routers

Hang nu je tweede router aan het stroomnet en koppel

overwegen. In dit artikel komen al deze mogelijkheden

voorlopig alleen een computer aan een lan-poort van

expliciet aan bod.

deze router. We gaan er wel van uit dat je het ip-adres

NETWERK WORKSHOPGIDS

3


SPECIAL Meer doen met de nas

IF THIS, THEN NAS!

Andere nas-functies voor thuis Heb je meer opslagruimte nodig, dan zijn er voldoende alternatieven voor de aanschaf van een nas. Wil je echter juist méér dan alleen bestanden bewaren, dan is een nas ­extra interessant. De nas is een prachtig veelzijdig apparaat en misschien wel het ­laatste b­ astion van menig computerhobbyist. Maar welke extra functies zijn nu écht leuk en handig voor thuis? E D M O N D VA R W I J K

D

e kwaliteit van een nas meet je af aan zijn hardware en het besturingssysteem, maar ook steeds meer aan de extra functies die je

op de nas kunt installeren. Het aanbod van deze apps en packages is zeker bij de grote nas-merken enorm. Dat komt ook doordat behalve de nas-fabrikant zelf,

dan bij het inloggen een melding dat er updates zijn

ook anderen dergelijke uitbreidingen aanbieden. De

maar je kunt het, zoals bij Synology via Package

een relatieve

ruime keuze en het gemak waarmee je zo’n package

Center / Instellingen / Automatische updates, ook

nieuwkomer als

installeert of weer verwijdert maakt dat je heel vrij kunt

automatisch laten gebeuren. Een uitbreiding verwij-

Asustor heeft al

experimenteren tot je precies die packages hebt die jij

deren gaat veelal ook weer via de app-store. Selec-

een flink aanbod

gebruikt en handig vindt.

teer de app en klik in het menu op Verwijderen.

aan apps voor

01 Zelfs

zijn nas-appa-

1

Werken met apps

DOMOTICZ OP DE NAS

Een uitbreiding installeren op een nas gaat net als het installeren van een app op de smartphone: via een app-winkel in het besturingssysteem van de nas. Bij Synology is dit Package Center, bij QNAP

2

2

Nas als domoticasysteem

App Center, bij Asustor App Central en bij Western

Steeds meer apparaten en schakelaars in huis zijn

Digital gewoon Apps. Om apps te installeren, moet

‘slim’ en kun je met een app vanaf je smartphone

je wel eerst met een admin-account inloggen op de

bedienen. Echt waardevol worden al die apparaten

nas. Net als op de smartphone moeten ook de apps

pas als je ze in één domoticasysteem samenbrengt,

op een nas regelmatig geüpdatet worden. Je krijgt

zodat je de output van de verschillende sensoren

NETWERK WORKSHOPGIDS

raten.


SPECIAL Meer doen met de nas

03 Op jadahl. com staan geoptimaliseerde Domoticz-packages voor alle modellen Synology’s.

kunt combineren. Bijvoorbeeld de KlikAanKlikUit-

url in het vak Locatie en klik op OK. Sluit de instellin-

icz is een

schakelaar de lamp laten inschakelen op het moment

gen en klik in de Package Center op Gemeenschap.

gratis en open-

dat de bewegingssensor een verandering waarneemt.

Hier staat nu het package Domoticz van jadahl.com.

source-platform

Domoticafabrikanten weten dat ook en bieden bijna

voor domotica

allemaal wel zo’n overkoepelend systeem. Helaas zijn

dat behalve op

dat altijd systemen voor hun eigen spullen en kun je er

Mac en pc ook

geen producten van andere merken onder hangen. Wil

Het voordeel van de Jadahl-versie is dat deze meteen

com te kunnen

op een Rasp-

je voorkomen op deze manier helemaal afhankelijk te

ook de benodigde OpenZwave-driver installeert.

installeren, moet

berry of nas

worden van één leverancier, dan is Domoticz een goed

Deze is nodig om de nas te laten communiceren

deze locatie

geïnstalleerd

alternatief. Dit is een gratis opensource-softwareplat-

met de domotica-hardware via het Z-Wave-protocol.

als vertrouwde

kan worden.

form voor huisautomatisering, dat je kunt installeren op

Hiervoor is nog wel een Z-Wave-compatibele trans-

bron worden

Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi of op een nas.

ceiver nodig, zoals de Aeotec Z-Stick Gen5 van Aeon

toegevoegd aan

Labs, maar ook andere RFXcom- of RFLink-hardware

het Synology

wordt ondersteund. Belangrijk is dat de transceiver

Package Center.

02 Domot-

3

Domoticz op Synology en Asustor

4

03 Om pack-

Extra hardware

ages van jadahl.

Wil je Domoticz op een nas draaien, dan ben je op dit moment beperkt tot de merken Asustor en Synology. Daarnaast wordt ook een FreeNAS-omgeving ondersteund. Asustor biedt het Domoticz-package direct in de appstore aan, klaar om te installeren. Synology niet, daarvoor moet een alternatieve bron voor installeerbare pakketten worden toegevoegd via Package Center / Instellingen / Pakketbronnen / Toevoegen. Er staat een Domoticz-package op de bekende website www.synocommunity.com, maar die is op het moment van schrijven verouderd. Open daarom eerst de webbrowser en ga naar www. jadahl.com. Klik onderaan de pagina bij Download op de meest recente Stable-versie voor de versie van DSM op jouw nas. Klik op de volgende pagina op het model Synology en kopieer de url in de rode balk. Schakel weer over naar de Synology en plak de

NETWERK WORKSHOPGIDS

3

Netwerk Workshopgids preview  
Netwerk Workshopgids preview