Page 1

POWE RE D BY

NETWERK POWERGIDS UITGEBREIDE CURSUS

VOOR JE ROUTER EN FIREWALL NETWERK POWERGIDS

TWEAKS VOOR EXPERTS Alles over portforwarding en UPnP

15

POWERCURSUS

CHECK-UP VOOR JE NETWERK

BEVEILIGING STIPS

VOOR THUIS

Versnellen, beveiligen, verbeteren én slim beheren DOSSIER WIFI

Versnel je thuisnetwerk 17 wifi-repeaters getest 19 routers: voor elk budget Creëer een slim gastnetwerk Extra beveiliging op je wifi

DOSSIER NAS

Tweaks voor je NAS NAS als back-upserver 15 troubleshoot-tips voor je NAS Test: NAS-en voor €200,Zo sluit je hem perfect aan

MEERDERE ACCESSPOINTS € 9,95

COMPLETE CURSUS VOOR PERFECTE DEKKING IN JE HELE HUIS BP


SPECIAL Alles onder controle

TIPS EN TOOLS

VOOR DE SYSTEEM­ BEHEERDER THUIS Je pc’s en thuisnetwerk in optima forma Als lezer van Computer!Totaal weet je natuurlijk flink wat van computers en voor je het beseft maakt je dat tot de systeembeheerder en de troubleshooter thuis en misschien zelfs in de familie- en vriendenkring en op het werk. Nu kun je weliswaar alle toestellen één voor één controleren en optimaliseren, maar het is wel zo handig als je dat zoveel mogelijk gecentraliseerd doet. Centraal beheer is dan ook de focus van dit praktische dossier. I G N A C E D E G R O OT

66

NETWERK POWERGIDS

W

ie thuis de computers en het netwerk onder zijn beheer heeft, moet een beetje van alle markten thuis zijn en oog hebben

voor heel wat aspecten van het computergebeuren. Je moet zorgen dat de software en drivers overal upto-date zijn, dat er een degelijk antivirusprogramma draait, dat je snel kunt reageren op (aanstaande) problemen, dat er regelmatig back-ups worden gemaakt, dat je een gecrasht systeem snel weer kunt terugzetten, etc. In dit artikel komen al deze aspecten en meer aan bod en houden we steeds in het achterhoofd: hoe kun je als thuissysteembeheerder dat allemaal zo efficiënt en stressloos mogelijk behappen?


NETWERKINVENTARISATIE Als systeem- en netwerkbeheerder weet je natuurlijk graag welke hardware, software en services zoal geïn­ stalleerd zijn op de apparaten in je netwerk. Die kennis kan je namelijk helpen bij het snel diagnosticeren van problemen. Daar bestaan weliswaar desktoptools voor, zoals het ingebouwde Systeeminformatie of Speccy (www.piriform.com/speccy), maar dikwijls is het lastig of zelfs niet mogelijk om informatie van andere netwerktoestellen centraal binnen te krijgen. Bovendien zijn de gegevens vaak beperkt, vooral over software en services. Wie zijn taak als systeembeheerder serieus neemt, is dan beter af met een omvattender programma als Spiceworks, dat je overigens ook in grotere netwerken kunt inzetten. Een bijkomend voordeel van Spiceworks is dat het programma werkt zonder dat je clientsoftware op de diverse systemen hoeft te installeren.

S

piceworks is een echte netwerkoctopus, met ten-

Inventarisatie

takels naar MDM (mobile device management),

Het komt er nu op aan een scan uit te voeren op je

servermonitoring en een centrale helpdesk toe.

netwerk. Daarvoor open je bovenin het uitklapmenu

Wij houden het hier bij een introductie tot de module

bij My Network en

netwerkinventarisatie.

kies je Scan. Als het

Installatie Spiceworks

goed is verschijnen de netwerktoestellen bij

Surf naar www.spiceworks.com en klik op Download

You have invento-

inventory. Na het aanmaken van een gratis account

ried. Lukt het niet, klik

kun je de tool downloaden en installeren. Eventuele

dan het tandwielpicto-

waarschuwingen van je beveiligingssoftware (zoals

gram bij Settings aan.

Windows Smart­Screen) mag je negeren. Je mag de

Ga na of het IP-bereik

voorgestelde poort (80) voor de webserver accepteren,

bij Your Network cor-

tenzij je op dat poortnummer al een andere service

rect is (bijvoorbeeld

hebt draaien. Druk op Next (2x), op Install en op Con-

192.168.0.1-254). Via

tinue. Slaat je firewall (een paar keer) alarm, maak dan

het potloodpictogram

telkens duidelijk dat het om een bonafide toepassing

kun je dit bereik

gaat. Even later start de webserver op en verschijnt na

desnoods aanpas-

je aanmelding de webpagina van Spiceworks. Hier klik

sen of je voegt er

je op Discover My Devices en vervolgens op Inven-

een ander bereik

tory Management. Vervolgens vul je het account

aan toe met de knop

in waarmee je op alle aangesloten toestellen lokale

Find More Devices.

administratorrechten hebt. Je doet er goed aan op elk

Raadpleeg desnoods

toestel hetzelfde administratoraccount te gebruiken.

het kader ‘Spiceworks

Spiceworks kan zowel met Windows-, OS X- als Linux-

troubleshooting’. Het

toestellen overweg. Klik daarna op Go to Inventory.

kan natuurlijk even Meteen na de installatie kan Spiceworks aan de detectie en inventarisatie

Weg met de Admin Omdat beheer noodzakelijk blijft, log je eerst in met het admin-account. Maak een nieuwe gebruiker aan en plaats die in de admin-groep. Geef het account een moeilijk wachtwoord. Geef zo nodig rechten op applicaties en mappen. Log dan uit. Log dan in met het nieuwe admin-account. Open weer het onderdeel Gebruikers en selecteer het admin-account. Kies Bewerken en schakel het admin-account uit.

beginnen.


SPECIAL Basiscursus: Wifi-netwerken opschonen

WIFI-NETWERKEN OPSCHONEN De risico’s van openbare netwerken Wifi-netwerken zijn ideaal, vooral als je een beperkte databundel hebt of vanuit een café in het buitenland even snel een mailtje naar het thuisfront wilt sturen. Handig, maar niet zonder veiligheidsrisico’s. Wij leggen uit wat deze risico’s zijn en waarom het zinvol is om af en toe je lijst op te schonen. RICHARD VEENSTRA

J

e bent op een vliegveld en logt even met je smartphone of computer in op het gratis wifi-netwerk om de laatste nieuwsberichten te lezen of een mailtje

te sturen. Wat je misschien niet beseft, is dat duizenden anderen van hetzelfde onbeveiligde netwerk gebruikmaken en dat je je blootstelt aan het risico dat kwaadwillenden toegang tot je apparaat of gegevens

smartphone al deze instellingen en wachtwoorden

hebben.

onthoudt, maar het maakt je wel iets kwetsbaarder

wifi-netwerken

voor trucs van pottenkijkers, die zo je bankgegevens

zijn handig,

of wachtwoorden buitmaken.

maar vormen

1

Open netwerken

Met een programma als Wireshark is het bijvoorbeeld kinderlijk eenvoudig om accountnamen en

104

ook een groot

2

Man-in-the-middle

wachtwoorden van onbeveiligde websites te achter-

Het automatisch zoeken naar bekende open

halen. Criminelen kunnen ook gemakkelijk een open

netwerken van je computer of mobiele apparaat, kan

wifi-netwerk nabootsen en jou op deze manier laten

door hackers worden gebruikt om naar gegevens te

geloven dat je je op een legitiem netwerk bevindt. Een

vissen. Zodra je apparaat een zoektocht naar een bek-

netwerk dat met een wachtwoord is beveiligd, is iets

end netwerk doet, kan dit signaal opgepikt worden

veiliger, maar ook hier deel je het netwerk met alle

door iemand anders. Dit wordt ook wel een man-

gebruikers die het wachtwoord hebben. In het geval

in-the-middle-aanval genoemd: een aanval waarbij

van het café dat al een jaar hetzelfde wachtwoord ge-

communicatie tussen twee apparaten kan worden

bruikt, betekent dit dat iemand aan de overkant van

opgepikt en zo nodig worden veranderd. Met een ap-

de straat ook gewoon toegang tot hetzelfde netwerk

paraat als bijvoorbeeld de Pineapple MK5, een soort

heeft. Het is natuurlijk makkelijk dat je computer of

router van nog geen honderd euro, kan een hacker

NETWERK POWERGIDS

1. Openbare

risico voor je privacy.


SPECIAL Basiscursus: Wifi-netwerken opschonen

De gebrui-

Wireshark

kersnaam en

Met het gratis programma Wireshark kun je zelf

het wacht-

kijken wat er allemaal gebeurt op het netwerk waar

woord van een

jij je bevindt. Op de website www.wireshark.org

pagina die we

(dus niet .com, dat is een compleet andere website)

bezochten, zijn

kun je het programma downloaden. Een handige

zeer eenvoudig

handleiding vind je op www.tiny.cc/wsk.

te achterhalen

Het blijkt kinderlijk eenvoudig om op deze manier

omdat ingelogd

gebruikersnamen en wachtwoorden van mensen op

werd via een

hetzelfde netwerk buit te maken. Gebruik het pro-

onbeveiligde

gramma verstandig en bedenk dat het buitmaken

verbinding.

van informatie van derden strafbaar is.

2. De Pine-

3

apple MK5 kan

Andere risico’s

worden gebruikt

Er zijn nog andere scenario’s denkbaar. Een open wifi-

voor man-in-

netwerk kan vertrouwd lijken en een naam hebben als

the-middle-

Starbucks-wifi-free, maar eigenlijk een nep-netwerk zijn.

aanvallen.

Zodra je je aanmeldt op het netwerk, wordt gevraagd om iets op Facebook te liken voordat je toegang krijgt tot het wifi-netwerk. Je wordt naar een malafide

3. In de

versie van Facebook omgeleid en daar wordt naar je

meeste geval-

wachtwoord gevraagd. Je wachtwoord en gebruiker-

len is een

snaam worden buitgemaakt en een pagina met de

netwerk waarbij

melding dat je je gebruikersgegevens verkeerd hebt

je je moet

ingevoerd verschijnt, waarna het pop-up-venster je naar

aanmelden

de echte website van Facebook doorstuurt. Voordat je

via Facebook

het doorhebt, is je Facebook-identiteit gestolen.

gewoon veilig,

Hackers kunnen een open wifi-netwerk ook gebrui-

maar het is las-

zodoende alle communicatie tussen jouw apparaat

ken om malware te verspreiden. Als je niet goed oplet

tig om er zeker

en het netwerk onderscheppen. Als je vervolgens ook

en een bepaalde netwerkmap open hebt staan terwijl

van te zijn.

bijvoorbeeld een bekend open netwerk simuleren en

nog eens via onbeveiligde verbindingen met websites communiceert, kun je begrijpen dat het onderscheppen van data eenvoudig is. Maar ook een verzoek van jouw browser om een versleutelde HTTPS-verbinding met bijvoorbeeld Facebook te maken, kan door de Pineapple worden omgezet in een onversleuteld HTTP-verzoek middels een plug-in genaamd SSLstrip. Je denkt dat je via een beveiligde verbinding inlogt bij Facebook, maar jouw gebruikersnaam en wachtwoord worden linea recta naar de Pineapple doorgestuurd. Om dit te voorkomen, is het aan te raden om je lijst met bekende draadloze netwerken zo nu en dan op te schonen en de netwerken die je niet vaak gebruikt eruit te verwijderen. Zo maakt je toestel niet automatisch verbinding met mogelijk nagemaakte netwerken.

NETWERK POWERGIDS

105


WORKSHOP Bouw je eigen thuisserver

BOUW JE EIGEN THUISSERVER Deel 2: het besturingssysteem Heb je na het lezen met de hulp van het eerste deel van deze serie (zie PCM 10/2016) de hardware voor je server op orde, dan kun je nu van start met de installatie van een besturingssysteem. We behandelen drie populaire besturingssystemen voor servers: Ubuntu Server, FreeNAS en Open­ MediaVault. Ook de installatie in een virtuele omgeving komt aan bod met de hulp van VirtualBox. G E R TJ A N G R O E N

I

n het eerste deel van deze serie kon je lezen over de hardware voor een thuisserver. In dit vervolg behandelen we de installatie van drie populaire

besturingssystemen: de server-editie van Ubuntu, OpenMediaVault en FreeNAS. Dit drietal loopt overigens sterk uiteen. Kies je voor Ubuntu, dan vraagt de installatie en configuratie wat meer aandacht. Veel gaat via de opdrachtprompt, al kun je naderhand het

geconfigureerde Linux-distributie, www.­turnkeylinux.

beheer vaak wel weer grotendeels afhandelen via

org). Gelukkig kun je de besturingssystemen prima

diaVault (zie

een browser, door in te loggen vanaf een pc in het

uitproberen als virtuele machine op je eigen pc. Dat

screenshot) en

netwerk. OpenMediaVault en FreeNAS zijn anders

helpt je ook als je (nog) geen server hebt.

FreeNAS zijn

opgezet. Direct na de installatie beschik je al over veel

direct na de

mogelijkheden, zeker als het gaat om netwerkopslag,

Testomgeving in een virtuele machine

en een gebruikersinterface voor beheer staat ook al

Een virtuele machine geeft je alle vrijheid om bestu-

een browser te

beschikbaar via een browser. Door plug-ins te instal-

ringssystemen uit te proberen op je eigen pc, binnen

beheren.

leren voeg je eventuele extra’s toe, zoals een down-

je bestaande besturingssysteem (zoals Windows). Het

loadserver of mediaserver.

staat het gewone gebruik van je pc niet in de weg. Een

Een keuze maken welke serverversie je gaat gebrui-

40

OpenMe-

populair gratis programma om virtuele machines te

ken kan lastig zijn, zeker als je ook nog alternatieven

maken is VirtualBox van Oracle (www.virtualbox.org).

overweegt, zoals NAS4Free (www.nas4free.org),

Een server kan daarin op de achtergrond draaien. De

­EasyNAS (www.easynas.org) of TurnKey Linux (vooraf

processorcapaciteit wordt gedeeld, maar het geheugen

NETWERK POWERGIDS

installatie via


SPECIAL Bouw je eigen thuisserver

wordt wel volledig gebruikt door de virtuele machine.

het beheer daarvan ook grotendeels via een browser

Zorg dus dat er genoeg overblijft voor andere virtuele

afhandelen. Met Webmin kun je overigens ook talloze

machines en toepassingen naast VirtualBox. Verder

andere onderdelen van je server beheren. Zo kun je

wordt uiteraard schijfruimte op je pc gebruikt. Een

met iets minder kennis van Linux toe en hoef je minder

harde schijf in VirtualBox is standaard dynamisch en

vaak naar de opdrachtprompt uit te wijken.

neemt niet meer ruimte in dan nodig voor de bestanden. Voordat je een virtuele machine aanmaakt, is het handig een standaardmap te kiezen voor dergelijke bestanden. Dat kun je doen onder Bestand / Voorkeuren / Algemeen. Een handige mogelijkheid van VirtualBox is dat je eenvoudig snapshots kunt maken: daarmee wordt de volledige status vastgelegd en kun je op een later moment daarnaar terugkeren en zo gemaakte veranderingen ongedaan maken (zoals een mislukte installatie). Ook als je een fysieke server hebt, is het daarom handig een virtuele server te gebruiken voor experimenten. Je hoeft je natuurlijk niet tot één virtuele server te beperken: je kunt er zo veel maken als je wilt en zelfs klonen (kopieën) maken. Alle besturingssystemen die in dit artikel aan bod komen kun je in VirtualBox installeren (zie ook ‘Installatie in VirtualBox’ op pagina 96).

Netwerkopslag

Andere voorzieningen

De client-

Voor extra mogelijkheden kun je OpenMediaVault en

server-multime-

FreeNAS via een systeem van plug-ins uitbreiden met

diatoepassing

De voornaamste reden om voor OpenMediaVault of

bijvoorbeeld multimediaservices als Plex en Emby of

Plex brengt

FreeNAS te kiezen, zijn de erg uitgebreide mogelijkhe-

een downloadserver voor torrents, al ben je voor die

muziek, video’s

den voor netwerkopslag. Je kunt er een professionele

laatste wel iets beperkter in je keuzes. Een handmatige

en foto’s naar

NAS mee opzetten, met verschillende RAID-configu-

installatie in Ubuntu is voor dergelijke services uiter-

al je apparaten

raties, uitgebreide bestandsservices en back-upvoor-

aard ook mogelijk en soms, zoals bij Plex, zelfs eenvou-

in huis.

zieningen. FreeNAS is nog meer dan OpenMediaVault

diger. In het derde deel van deze serie in PCM 12/2016

gericht op professionals en maakt bijvoorbeeld

gaan we dieper in op bovengenoemde mogelijkheden.

standaard gebruik van het moderne bestandssysteem

Het gebruik als webserver, denk aan het hosten van

ZFS (zie kader ‘ZFS en Btrfs’). Bij OpenMediaVault

websites, databases en e-mail, komt in het vierde deel

ISPConfig is

­Webmin kun je

is Btrfs optioneel te gebruiken. Met Ubuntu kun je

(PCM 01/2017) aan bod. Ook andere webgerelateerde

een uitgebreid

netwerkopslag

voor netwerkopslag natuurlijk ook alle kanten op,

toepassingen zoals WebDAV en ownCloud/Nextcloud

configuratie-

in Ubuntu via

al is de configuratie wat meer werk. Daarentegen is

komen in dat nummer aan bod. Vooral voor gebruik

scherm voor het

een browser

een eenvoudige netwerkshare met Samba in enkele

als webserver zijn OpenMediaVault en FreeNAS niet

beheren van

beheren.

stappen gemaakt en kun je desgewenst met Webmin

echt geschikt. Ubuntu is dan een veel betere optie.

een webserver.

Met

NETWERK POWERGIDS

41


SPECIAL Telefooncentrale

JE EIGEN TELEFOONCENTRALE Bouw je eigen VoIP-systeem

De telefooncentrale is de afgelopen jaren flink veranderd. Gewone telefoonlijnen en telefoontoestellen komen er bijna niet meer aan te pas door de overgang naar VoIP. Bovendien kun je een telefooncentrale nu volledig met software opbouwen. Een wat oudere pc of voordelige Raspberry Pi heeft voldoende capaciteit om het telefoonverkeer in huis of binnen kleine bedrijven af te handelen. We laten zien hoe je met componenten als CentOS, Asterisk en FreePBX zelf een zeer veelzijdige telefooncentrale bouwt. G E R TJ A N G R O E N

74

H

is Hosted VoIP (zie kader). Maar het is natuurlijk veel leuker om zelf een telefooncentrale bouwen. Heel lastig is het niet. Functies waaraan je kunt denken zijn

De AVM

een keuzemenu om bellers met de juiste afdeling door

Fritz!Box 7490

te verbinden, wachtrijen met een welkomstboodschap,

werkt als minite-

conferentiegesprekken en het ontvangen van voice-

lefooncentrale

mailberichten en faxmailberichten per e-mail.

voor VoIP.

et aantal vaste telefoonlijnen neemt nog

Hosted VoIP

steeds niet af, ook al bellen we meer via

Wil je liever niet zelf een telefooncentrale bouwen, dan is een uitgebreid

mobiele telefoons. Het soort aansluiting is

VoIP-account, vaak aangeboden onder de noemer Hosted VoIP, ook een

wel veranderd: de meeste huishoudens zijn al over op

goede mogelijkheid. Meestal beschik je daarmee standaard over functies

VoIP, waarbij de belfunctionaliteit is ingebouwd in de

als voicemail, wachtrijen, doorverbinden met ruggenspraak, gespreks-

router, zoals een Experia Box van KPN of de Fritz!Box

doorschakeling en belgroepen. Ook een keuzemenu voor bellers behoort

van AVM, die onder meer door XS4ALL wordt aangebo-

meestal tot de mogelijkheden. Wil je kunnen bellen vanuit Outlook,

den. Vooral de Fritz!Box is erg compleet en kan goed

gesprekken opnemen of een bel-me-nu-knop op je website? Ook dit is

als minitelefooncentrale dienen, met mogelijkheden

bij veel providers mogelijk. Per gebruiker kun je uitgaan van ongeveer

als intern bellen, doorverbinden en doorschakelen.

10 euro per maand. Dat loopt op als je meer extra’s wenst. Je profiteert

Je kunt bij deze router ook intern met VoIP-toestellen

vaak van gunstige tarieven voor uitgaande gesprekken en de onderlinge

werken, zoals een softphone op je smartphone of een

gesprekken zijn, ook naar meerdere locaties of vestigingen, vrijwel altijd

IP-telefoon. Wil je meer telefoonfuncties gebruiken of

gratis. Enkele bekende providers zijn XeloQ ( www.xeloq.com), Voyz

graag experimenteren met de talloze extra mogelijk-

( www.voys.nl), CallvoipTelefonie ( www.callvoiptelefonie.nl) en

heden van VoIP? Een eenvoudige en voordelige instap

Fieber ( www.fieber.nl).

NETWERK POWERGIDS


SPECIAL Telefooncentrale

Software voor je telefooncentrale

Eisen aan de hardware

Het bouwen van je eigen telefooncentrale is niet lastig.

Aan de hardware voor je telefooncentrale worden geen hoge eisen

Aan de pc of server worden geen hoge eisen gesteld,

gesteld. Asterisk heeft al genoeg aan een singlecore-processor van

zelfs een Raspberry Pi is toereikend (zie kader ‘Eisen

700 MHz en 512 MB werkgeheugen. Een oude pc of server volstaat. Ook

aan de hardware’). Als besturingssysteem is Linux

een eenvoudige instapserver zoals de HP ProLiant MicroServer Gen 8

het gebruikelijkst, vooral CentOS is populair. Daar

(ongeveer 200 euro) is meer dan krachtig genoeg, of een mini-pc zoals

bovenop draait de communicatiesoftware. Meestal is

een Intel NUC. Bij een kleiner budget is de Raspberry Pi 3 (ongeveer 45

dat Asterisk, dat eigenlijk maar één concurrent heeft:

euro) het overwegen waard. Door de ARM-architectuur van de Pi ben je

FreeSwitch, dat onder meer in de FusionPBX-software

wel minder flexibel in je softwarekeuzes, al zijn ook voor dit apparaat

(www.fusionpbx.com) wordt gebruikt. Je kunt

kant-en-klare distributies beschikbaar, zoals RasPBX dat je prima voor

FusionPBX uitproberen door het onder Debian 8 te

deze workshop kunt gebruiken.

installeren. Wij geven de voorkeur aan Asterisk, gezien de goede ondersteuning, dus gaan daarmee verder aan de slag. Dankzij de gebruikersinterface FreePBX

13. Als je een Raspberry Pi voor je telefooncentrale wilt

kun je de configuratie en het beheer van Asterisk via

gebruiken met RasPBX als distributie, dan zijn de stap-

een browser afhandelen. Er zijn diverse kant-en-klare

pen in dit artikel hetzelfde, op de installatieprocedure

distributies om de combinatie van CentOS, Asterisk

na. Let er wel op dat RasPBX standaard nog versie 11

en FreePBX in één handeling te installeren. Bekende

van Asterisk gebruikt, al kun je dit in enkele handelin-

voorbeelden zijn FreePBX Distro (www.freepbx.

gen upgraden naar versie 13. Heb je nog geen pc of

org), AsteriskNOW (www.asterisk.org) en Elastix

server, maar wil je de telefooncentrale graag uitprobe-

(www.elastix.org). Voor de Raspberry Pi is er RasPBX

ren? Dan kun je de installatie ook prima in VirtualBox

(www.raspberry-asterisk.org), dat alleen verschilt

uitvoeren (zie kader ‘Installatie in VirtualBox’).

in het besturingssysteem: Raspbian (Debian voor de Raspberry Pi) in plaats van CentOS.

Onze keuze Elastix leek vooraf een interessante optie, omdat het vanaf versie 4.0 op het nieuwere CentOS 7.0 draait. Elastix bevat, naast FreePBX, bovendien een eigen Elastix 4.0

moderne gebruikersinterface en vele extra’s. Helaas is

heeft een

de FreePBX-interface gedateerd terwijl je daar, onder

moderne

meer voor de configuratie van de telefooncentrale,

eigen interface,

vaak op moet teruggrijpen binnen Elastix. Daarom ge-

maar aan de

ven we de voorkeur aan FreePBX Distro, dat bovendien

achterkant een

veel actiever wordt ontwikkeld. Het bevat de laatste

oude FreePBX-

stabiele versie 13 van FreePBX. Bij de installatie heb je

installatie.

nog de keuze tussen Asterisk 11 en 13. Wij kozen versie

De Cisco SPA504G is een populaire IP-telefoon.

Jouw zelfbouw-telefooncentrale De telefooncentrale die we in deze workshop gaan bouwen, bestaat volledig uit software. Je kunt dus geen ‘gewone’ telefoontoestellen aansluiten. Wil je dat graag, dan zijn daar natuurlijk wel mogelijkheden voor. Zo bestaan er VoIP-adapters waarmee een ‘ouderwetse’ analoge telefoon voor VoIP ingezet kan worden. De meeste mensen zullen genoeg apparaten in huis hebben om een VoIP-gesprek mee op te zetten. Denk aan een app op je smartphone of tablet, een programma op de pc of een IP-telefoon (zoals de Cisco SPA504G).

NETWERK POWERGIDS

75


SPECIAL WORKSHOP: Downloaden met Spotweb

SPOTWEB OP JE NAS Een VPN opzetten via je router met DD-WRT Spotnet is een handig programma om films, series en muziek in de nieuwsgroepen te vinden. Helaas moet je Spotnet wel op een pc installe­ ren. Dat is niet zo handig als je mediacollectie uiteindelijk op een NAS staat. Dankzij SpotWeb is het mogelijk om het programma op je NAS te draaien, zodat je vanaf ieder apparaat in je netwerk naar mediabestanden kunt zoeken. Via een koppeling met SABnzbd haal je leuke downloads meteen binnen. MAIKEL DIJKHUIZEN

1

Waarom SpotWeb?

een (prepaid)abonnement bij een usenetprovider te

SpotWeb is eigenlijk de NAS-versie van Spotnet. Spot-

nemen, zoals Eweka, NewsXS of Giganews. Dat kan al

net is superhandig, maar het is omslachtig om op je pc

voor enkele euro’s per maand, waarna je onbeperkt

te downloaden om vervolgens de films alsnog te be-

films, series en muziek in uitstekende kwaliteit kunt

waren op je NAS. Met SpotWeb installeer je Spotnet op

downloaden. Je hebt de inloggegevens van de

de webserver van je NAS, zodat je met ieder apparaat

usenetprovider nodig

mediabestanden kunt zoeken en downloaden. Spot-

om SpotWeb te

Web is voor verschillende NAS’en beschikbaar, al werkt

gebruiken.

de installatie bij ieder merk wel op een andere manier. In deze workshop leggen we uit hoe je SpotWeb op een NAS van Synology en QNAP aan de praat krijgt.

2

Benodigdheden

Voordat je met SpotWeb aan de slag gaat, is er wel wat voorbereiding vereist. Je hebt in ieder geval een NAS met behoorlijk wat opslagruimte nodig om mediabestanden te bewaren. Zorg er verder voor dat je

98

toegang hebt tot de nieuwsgroepen. Je regelt dat door

NETWERK POWERGIDS


SPECIAL WORKSHOP: Downloaden met Spotweb

3

Synology-NAS

5

Pakketbron toevoegen

Voordat je SpotWeb op je Synology-NAS installeert, tref

MariaDB is een applicatie die Synology standaard

je eerst de nodige voorbereidingen. Aangezien je het

aanbiedt. Het is echter ook mogelijk om applicaties van

programma op een webserver installeert, dien je die

derden te installeren. Hiervoor voeg je een zogeheten

eerst op je NAS te activeren. Log in op dit netwerkappa-

pakketbron aan DSM toe waarin meerdere applicaties

raat door DiskStation Manager (DSM) in de browser te

zitten opgesloten. Op deze manier installeer je in de

openen. Ga naar Configuratiescherm / Bijwerken en

volgende stap SpotWeb. Open het Package Center en

herstellen en installeer zo nodig de nieuwste versie van

ga naar Instellingen / Pakketbronnen. Via Toevoe-

DSM. Je klikt bij Toepassingen vervolgens op Webser-

gen typ je als naam

vices, waarna je een vinkje plaatst voor Web Station

­Martijn de Vries en vul

inschakelen. Kies voor Toepassen en klik bovenaan op

je als locatie het adres

PHP-instellingen. Via PHP-extensie selecteren vink je

http://packages.mde

de optie mssql aan. Bevestig met OK / Toepassen.

vries.org in. Bevestig tweemaal met OK om de pakketbron definitief toe te voegen. Klik in het Package Center boven­ aan op Vernieuwen om de nieuwe applicaties te laden.

6

SpotWeb installeren

Dankzij de pakketbron van Martijn de Vries installeer je nu SpotWeb op je Synology-NAS. Open het Package Center en ga naar Gemeenschap. Klik op Spotweb en voer daarna de installatie uit. Tijdens het installatiepro-

4

MariaDB

ces krijg je het verzoek om een MySQL- en SpotWebwachtwoord op te geven. Deze instellingen komen

SpotWeb bewaart alle spots van films, series en muziek

later aan bod. Laat de velden daarom leeg en klik

in een database. Om die reden het je een database-ap-

op Volgende. Er verschijnt een mededeling in beeld

plicatie nodig die overweg kan met het MySQL-protocol,

dat je de installatie via een specifiek webadres moet

namelijk MariaDB. Synology heeft een gebruiksvrien-

voortzetten, namelijk http://IP-adres_NAS/spotweb/

delijke methode ontwikkeld om apps toe te voegen

install.php. Klik op Volgende en laat het vinkje staan

vanuit het zogeheten Package Center. Klik daarop en

voor Voer het uit na installatie. Sluit de wizard met

navigeer naar Hulpprogramma’s. Klik op MariaDB en

Toepassen.

vervolgens op Installeren om deze applicatie aan je Synology-NAS toe te voegen. Het is niet nodig om een wachtwoord voor de database in te stellen.

NETWERK POWERGIDS

99

Netwerk powergids preview  
Netwerk powergids preview