Page 1

ANDROID SMARTPHONE HET COMPLETE EXPERTBOEK VOOR 2019

HAAL MEER UIT ANDROID MET EXPERTTIPS OVER:

+ Beveiliging + Tips en trucs + Productiviteit + De beste Android-apps

180 PA

GINA'S

+ Audio en video

PLUS: DE BESTE GADGETS VOOR JOUW TOESTEL


ANDROID SMARTPHONE

25 1 TIPS VOOR ANDROID PIMP JE SMARTPHONE! Voor gevorderde gebruikers is Android veruit het meest veelzijdige mobiele besturingssysteem. In dit artikel geven we je 25 tips om optimaal met je toestel om te gaan, of het nu gaat om betere prestaties, foto’s, accuduur, dataverbruik of andere zaken. Alles komt aan bod! Gertjan Groen

VOOR DE BEGINNER ÉN DE TWEAKER

6

Android is eigenlijk een allemans-

tot in de kleinste details aanpas-

met deze tips haal je dat er uit. Wij

vriend. Het geeft je uit de doos een

sen. Bijvoorbeeld voor extra gemak,

gebruikten voor het artikel Android

prima gebruikservaring en je kúnt

een betere bescherming, omdat het

versie 9 (codenaam Pie), maar op

het laten zoals het is. Maar wie

kan of omdat het af en toe moet,

elke versie van Android en elk merk

dat wil, kan talloze instellingen

bijvoorbeeld voor onderhoudstaken.

toetel ziet het er mogelijk net wat

wijzigen en het besturingssysteem

Er zit meer in je toestel dan je denkt,

anders uit.


ANDROID SMARTPHONE

1

Je kunt tegenwoordig een handmatige back-up op Google Drive maken.

1

Handmatige back-up op Google Drive

kan dat goed van pas komen. Om het in te stellen, open je de Google

Met de komst van Android 9 is het

Home-app. Ga naar je account via

mogelijk een handmatige back-

het icoontje rechtsonder en kies

up van je smartphone op Google

onder Meer opties voor Apparaat

Drive te maken. Voorheen had

mirroren. Afhankelijk van je toe-

je daar geen controle over en ook

stel kun je ook de optie Casten in

geen zicht op. Ga hiervoor naar

het venster met snelle instellingen

Instellingen / Systeem / Back-up.

gebruiken.

Je kunt het hier niet alleen aanzetten, maar je ziet ook voor elk onderdeel wanneer er voor het laatst

3

Gebruik de Home-app om het scherm te casten naar een tv. Het sluiten van recente apps is alleen nuttig bij problemen met een app.

4

Geheugenoptimalisatie gaat vanzelf!

een back-up van is gemaakt. Tik op

Maak je je zorgen over het vollo-

een onderdeel voor meer details en

pen van het intern geheugen van

instellingen. Er zijn ook veel apps

je smartphone? Dat is zelden nodig.

waarmee je handig een back-up

Android zal (zoals vrijwel elk be-

op Google Drive kunt maken, zoals

sturingssysteem) het beschikbare

WhatsApp.

geheugen optimaal benutten. Dat

2 Met Google Assistent kun je instellingen van je smartphone wijzigen.

4

betekent ook dat het apps die jij al-

2

Spraakbediening instellingen

lang hebt afgesloten in het geheugen houdt, zodat ze de volgende

Je gebruikt wellicht al eens Google

keer veel sneller kunnen worden

Assistent, de ingebouwde spraak-

gestart. Is het geheugen toch voor

assistent, voor bijvoorbeeld vragen

een ander proces nodig, dan zal dat

over het weer of je agenda. Wist

proces die ruimte gewoon alsnog

je dat je hiermee ook eenvoudig

gewoon claimen. Apps die geheu-

instellingen kunt wijzigen? Zeg

gen vrijmaken, zijn daarom eigen-

bijvoorbeeld Zet bluetooth aan,

lijk zinloos. En het sluiten van apps

Zet zaklamp aan of Zet de helder-

in het overzicht met recente apps is

heid hoger. Ook veel andere acties

niet nodig, tenzij je een probleem

gaan soms sneller via de spraakas-

met een app hebt.

sistent dan op de traditionele manier. Denk aan het vertalen van hele zinnen die je anders in Google

5

Uniforme gebruikersinterface

Translate zou moeten intikken, of

Vind je het vervelend dat je begin-

het herkennen van nummers die

schermen er op elk toestel anders

in de ruimte worden afgespeeld

uitzien, of vind je de gebruikersin-

(vraag: Welk nummer is dat) Ă la

terface te beperkt of juist te com-

Shazam.

plex? Door een launcher te gebruiken (bijvoorbeeld Nova Launcher,

Je hele scherm casten

zie ook pagina 54), heb je niet alleen

De Chromecast van Google

een uniforme gebruikersinterface

is een praktisch accessoire om

op al je toestellen, maar krijg je er

bijvoorbeeld YouTube-video’s te

ook erg veel functies bij voor je be-

streamen van je smartphone of

ginschermen en app-overzicht. De

tablet naar de televisie. Maar wist

betaalde upgrade naar Nova Laun-

je dat je ook het hele scherm op het

cher Prime heeft nog meer te bie-

grote scherm kunt laten zien? Voor-

den en je mag deze na een eenma-

al voor apps of websites die niet

lige aanschaf op elk toestel binnen

zelf al Chromecast ondersteunen,

je account gebruiken.

3

5

Nova Launcher geeft talloze instellingen voor beginschermen en het menu met apps.

7


ANDROID SMARTPHONE

Overstappen op je nieuwe toestel Van smartphone naar smartphone Het is de grote klucht die de euforie van een nieuwe smartphone smoort: het overzetten van je gegevens. Ongeacht of je nu naar Android of naar iOS overgaat en ongeacht wat voor toestel je nu hebt. Nu is dat een klusje dat we op de redactie als smartphonereviewers regelmatig uitvoeren. Wij leggen je stapsgewijs uit hoe je te werk gaat. Rens Blom

1

2

Als je naast een Android-

Android-data back-uppen (Google Drive)

telfoon ook nog een iPhone

Een back-up maken van je

hebt, en dezevaarwel zegt, is

de data op je Android-smart-

het raadzaam om een back-

phone doe je door naar de In-

up van je gegevens te maken.

stellingen te gaan. Scrol naar

Verbind je telefoon met een

beneden, tik op Systeem en

wifi-netwerk, ga naar de

druk op Back-up. Zet (indien

Instellingen, druk op jouw

nodig) een vinkje bij Back-up

naam en daarna op iCloud.

maken op Google Drive en

Kies Reservekopie en acti-

check of de back-up met het

iCloud-reservekopie.

juiste Google-account gaat.

Om een back-up te maken

Bij de Instellingen kun je via

van je data, klik je op Maak

de zoekfunctie ook naar Ac-

nu reservekopie. Je kunt

countsynchronisatie zoeken

ook via iTunes een back-

om te controleren welke ge-

up maken. Open hiervoor

gevens worden gesynchroni-

iTunes op je pc, verbind de

seerd met je Google-account

iPhone met de pc en klik op

en wanneer dit voor het

Maak reservekopie.

laatst gebeurd is. Hier kun je

veer

iOS-data back-uppen (Apple iCloud)

de synchronisatie van gegevens ook pauzeren.

12


ANDROID SMARTPHONE

3

4

Van iOS naar iOS Overstappen van de

Van Android naar Android

ene iPhone naar de andere

Als je je huidige Android-te-

is niet moeilijk en kan op

lefoon inruilt voor een nieuw

drie manieren. Quick Start,

model, hangt het van de versie

iCloud en iTunes zijn je

van het Android-besturings-

opties, waarvan die eer-

systeem af in hoeverre je je ge-

ste de snelste is. Houd je

gevens kunt meenemen. Alle

twee iPhones bij elkaar met

moderne versies bieden de

bluetooth aan en wacht tot

optie om je belangrijkste data

er een animatie verschijnt

(onder andere van Google-

op je nieuwe toestel. Volg de

apps) over te zetten, maar bij

stappen en selecteer de optie

de nieuwste versies gaat dat

om je data uit je iCloud-back-

soepeler en kun je nog meer

up te herstellen op de nieuwe

gegevens overhevelen. In alle

telefoon. Bij een ‘ja’ kun je

gevallen dien je in te loggen

de nieuwe iPhone het beste

met het Google-account dat je

aan de oplader hangen, zodat

op je vorige toestel gebruikte.

hij de foto’s, video’s, muziek

Hebben je oude en je nieuwe

en apps direct uit iCloud

telefoon een nfc-chip, dan

downloadt.

kun je het overzetten ook in gang zetten door de achterkanten van de apparaten kort tegen elkaar te houden.

5

Van Android naar iOS

6

Van iOS naar Android

De Apple-app Move to iOS helpt

Het overstappen van een iPhone

je met het overstappen van

naar een Android-smartphone

Android naar iOS. De iPhone

gaat via de Drive-app van Goog-

mag hiervoor nog niet zijn in-

le. Mocht je die nog niet geïn-

gesteld; als dit wel zo is dien je

stalleerd hebben op je iPhone,

hem eerst te wissen. Hang de

download hem dan. Log in met

iPhone

Android-telefoon

het Google-account dat je gaat

aan het stopcontact, verbind ze

gebruiken op je Android-toestel

met hetzelfde wifi-netwerk en

en ga naar Menu / Instellingen /

installeer de Move to iOS-app

Back-up. Kies welke gegevens je

op het Android-toestel. Open

wilt meenemen. Je kunt ook alles

hem en klik rechtsboven in het

selecteren via Back-up starten.

scherm op Zoek uw code op. Ga

Je foto’s en video’s worden geüp-

op de iPhone naar Apps en gege-

load naar Google Foto’s, je agenda

vens, klik op Zet gegevens over

naar Google Agenda en je con-

van Android en vul de code in

tacten naar Google Contacten.

die verschijnt in op de Android-

Wanneer de back-up is voltooid,

smartphone. Selecteer de data

kun je op je Android-telefoon

die je wilt overzetten en wacht

inloggen en worden de hierbo-

tot dat is gebeurd.

ven genoemde data automatisch

en

gesynchroniseerd.

13


ANDROID SMARTPHONE

Flexibel afdrukken vanaf Android Thuis, onderweg, op werk, bij vrienden … Afdrukken vanaf je laptop of desktop naar een gedeelde usb-printer of netwerkprinter is eenvoudig. Het is wel even wat anders als je dat ook wilt doen vanaf je Android-smartphone of -tablet, of als je onderweg bent maar alvast iets naar je thuisprinter wilt sturen. Gelukkig is het allemaal mogelijk, wij laten je zien hoe ook jij dat voor elkaar krijgt. Toon van Daele

1

Afdrukservice Even vooraf: we gaan er

2

Plug-ins & apps Het kan echter ook an-

nu eerst van uit dat je met een

ders: de meeste printerfabri-

Android-apparaat

je

kanten voorzien namelijk via de

eigen netwerk een document

binnen

Play Store in een gratis plug-in.

wilt kunnen afdrukken. Je kunt

Nadat je de compatibele plug-in

hiervoor gebruikmaken van de

geïnstalleerd hebt, schakel je ‘m

standaardafdrukservice.

Die

in via Instellingen / Verbonden

vind je (in Android 8.x) terug via

apparaten / Afdrukken. Met

Instellingen / Verbonden appa-

het oog op het batterijverbruik

raten / Afdrukken. Normaliter

doe je er goed aan alleen die

tref je hier ook Cloudprinter

afdrukservice(s)

aan (zie ook stap 6). Zorg dat de

die je daadwerkelijk gebruikt.

Standaardafdrukservice is in-

Een andere mogelijkheid is de

geschakeld en dat er een printer

installatie van een heuse print-

klaarstaat die via wifi bereik-

app, zoals Brother iPrint&Scan

baar is. Diverse apps beschik-

of Epson iPrint, waarmee je bin-

ken over de optie Afdrukken,

nen je netwerk documenten,

waarna je je printer selecteert

foto’s, webpagina’s en e-mails

en de gewenste afdrukopties in-

kunt afdrukken.

stelt. Via het printericoon druk je vervolgens heel eenvoudig het document af.

18

te

activeren


ANDROID SMARTPHONE

WIFI-PRINTER

3

De meeste moderne printers hebben ook wifi aan boord.

Print. Normaliter volstaat het de Deel-knop in te drukken, de prin-

Veel meer dan het indrukken van de wifi-knop en het

ter in je netwerk te selecteren en Druk af aan te klikken. Echter, niet

selecteren van het draadloze netwerk wordt er niet van

alleen de apps, maar ook je printer moet met AirPrint overweg kun-

je geëist. Heb je je netwerk echter beveiligd (natuurlijk!),

nen. Op www.tiny.cc/apprint vind je een overzicht van AirPrint-

dan moet je eerst nog het wachtwoord invullen. Vaak is

compatibele printers. Maar wat als jouw printer geen ondersteu-

het dan makkelijker om je printer via een ethernetkabel

ning biedt? Op www.tiny.cc/airprintmac vind je instructies voor

met je pc te verbinden en voor de printerconfiguratie je

macOS. Voor iOS kun je je printer via usb aan je computer koppelen,

browser af te stemmen op het ip-adres van je printer.

waarna je met O’Print (www.oprintware.com; Windows) of Handy-

Weet je het ip-adres niet, gebruik dan een tool als Andry

Print (www.netputing.com/handyprint; macOS) je iOS-apparaat

IP Scanner (http://angryip.org/download).

doet geloven dat de gedeelde printer AirPrint-compatibel is. Of je

AirPrint Over naar iOS, met zijn ingebouwde afdruktechnologie Air-

zoekt je heil in de merkgebonden printapps.

NAS

AirPrint-ondersteuning toevoegen. Laten we een Syno-

4

logy-nas als voorbeeld nemen, in combinatie met een

hiervoor is Google Cloudprinter. Op www.tiny.cc/cloudprint-printers

Heb je een nas, dan kun je wellicht ook langs die weg

Registratie Hoe print je dan als je onderweg bent? Een handige service

netwerkprinter. Open het Configuratiescherm van je nas

verneem je ‘hoe compatibel’ je printer is. Staat je printer hier niet tus-

en kies Externe Apparaten / Printer. Klik op Netwerkprinter

sen, start Chrome dan op en typ chrome://devices. Klik bij Klassieke

toevoegen en vul het ip-adres van je printer in. Voorzie

printers op Printers toevoegen, selecteer je printer en bevestig met

deze van een naam, kies LPR als protocol en geef ook de

Printer(s) toevoegen. Is je printer opgenomen in de lijst, maar zonder

wachtrij een naam. Druk op Volgende, plaats een vinkje

vermelding (v2), volg dan de instructies van je printerfabrikant: ge-

bij Apple Wireless Printing inschakelen – merk overigens

woonlijk loopt dat via de webinterface. Staat er wel (v2) bij je printer,

op dat je hier ook Google Cloud Print inschakelen aantreft

start dan Chrome en tik chrome://devices in. Je vindt je printer bij

(zie stap 4 en verder) – en duid het juiste printermerk en

Nieuwe apparaten, alwaar je op Beheren en op Registreren klikt.

-model aan. Bevestig met Toepassen.

19


ANDROID SMARTPHONE

Besparen met een Chinese smartphone IMPORTEREN KUN JE LEREN! Natuurlijk ken je Huawei, en wellicht doen namen als Xiaomi, OnePlus en Oppo ook nog wel een belletje rinkelen. Maar er zijn veel meer Chinese fabrikanten die goede en scherp geprijsde smartphones verkopen. In dit artikel leggen we alles uit over het importeren van een telefoon en geven we tips voor de beste Chinese smartphones in diverse categorieën. Rens Blom

Het wordt steeds eenvoudiger om vanaf de bank een smartphone uit het buitenland te bestellen. Nu is de zogeheten Chinaphone allesbehalve nieuw, maar recente ontwikkelingen maken het steeds interessanter om zo’n telefoon te verkiezen boven de nieuwste iPhone of Samsung Galaxy. Chinaphones zijn doorgaans vergelijkbaar in kwaliteit en features, maar kosten veel minder. In dit artikel leggen we uit waarop je moet letten bij het importeren van een smartphone. We gaan onder meer in op betrouwbare webwinkels, garantieafhandeling, software, telefoonmerken en zaken als 4G-ondersteuning en bijkomende importkosten. We stellen ook vijf goede Chinaphones in verschillende categorieën aan je voor. Even een opmerking vooraf: het importeren van een telefoon is geheel op eigen risico. Computer!Totaal is op geen enkele

Smartphones van grote partijen als Oppo, Vivo, Xi-

wijze aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen.

aomi, Meizu, ZTE en Redmi zijn bijvoorbeeld een veilige koop. Er zijn echter ook veel telefoonmerken die kwalitatief mindere smartphones verkopen of als bedrijf tegenvallen, bijvoorbeeld omdat de klantenservice slecht is of omdat de telefoons niet wor-

01

Kies een goed merk zul je merken dat er vele tientallen fabri-

kanten zijn die dergelijke toestellen verkopen. Hoe

22

den geüpdatet.

Ga je kijken naar een Chinaphone, dan

02

Welk toestel wordt het? De vele goede telefoonmerken verkopen

herken je een goed merk? Kies bij voorkeur voor een

samen honderden interessante smart-

telefoon van een bekendere naam met een bewezen

phones in alle prijsklassen en met zeer uiteenlopen-

(goede) reputatie en een online aanwezigheid. Hier-

de specificaties. Al die keuze is natuurlijk fijn, maar

bij kun je afgaan op reviews van klanten, discussies

welk toestel past het best bij jouw wensen? Het is

op fora en het aantal (betrouwbare) webwinkels

raadzaam om vooraf na te gaan welke specifica-

dat telefoons van het betreffende merk verkoopt.

ties jij belangrijk vindt. Hoe groot moet het scherm

01 Tal van bekende en minder bekende merken verkopen Chinaphones.


ANDROID SMARTPHONE

02 De keuze is reuze, maar welke Chinaphone neem je?

minimaal en eventueel maximaal zijn? Hoeveel opslaggeheugen heb je minimaal nodig, en moet de camera ‘gewoon goed’ zijn of zoek je een telefoon met een uitstekende camera? Door kenmerken op een rijtje te zetten, kun je de zoekresultaten bij webwinkels en vergelijkingssites als www.kimovil.com filteren en krijg je alleen smartphones te zien die aan

EEN DRIEVOUDIGE 20MEGAPIXEL-CAMERA KLINKT INDRUKWEKKEND, MAAR HET ZEGT WEINIG OVER DE FOTO- EN VIDEOKWALITEIT.

jouw wensen voldoen. Als wij een paar tips mogen geven: neem een toestel met minimaal 2 GB werkgeheugen, 32 GB

te gebruiken is. Fabrikanten mogen Android echter

opslagruimte en vermijd modellen met een Media-

flink naar eigen smaak aanpassen, en sommige mer-

Tek-processor. De technische ondersteuning van de

ken gaan daar zo ver in dat ze ondersteuning voor

chipfabrikant is namelijk niet zo goed, waardoor de

de Nederlandse en Belgische taal verwijderen. Een

meeste telefoons met een MediaTek-processor maar

klein deel van de toestellen is daarom alleen in het

weinig updates krijgen. Kies bij voorkeur voor een

Engels en Chinees te gebruiken. Meizu is een van de

smartphone met een Qualcomm-processor. Ont-

fabrikanten die dat doet. Xiaomi-smartphones met

houd ook dat specificaties niet alles zeggen, zeker

een ‘global rom’ ondersteunen de Nederlandse taal,

niet op cameragebied. Een drievoudige 20mega-

maar modellen met Chinese roms niet. Let daar dus

pixel-camera klinkt indrukwekkend, maar het zegt

goed op bij het kiezen van een toestel!

03 Sommige Chinaphones hebben software zonder de apps van Google.

weinig over de foto- en videokwaliteit. Bijna alle Chinaphones zijn simlockvrij, waardoor je ze met alle Nederlandse providers kunt gebruiken. Heb je een interessante smartphone op het oog, dan raden we aan om te kijken of er al expert- of klantrecensies (reviews) online staan. Geschreven artikelen, YouTube-video’s, fotoalbums die de camerakwaliteit laten zien; er is meer te vinden dan je denkt.

03

Software Bijna alle Chinaphones draaien op Android, het besturingssysteem van Goog-

le. Android ondersteunt standaard de Nederlandse en Belgische taal, waardoor het merendeel van de exotische smartphones gewoon in het Nederlands

23


ANDROID SMARTPHONE

Hoe veilig is Android? ZO BESCHERM JE JE SMARTPHONE OF TABLET Regelmatig wordt beweerd dat Android even onveilig is als Windows dat was in de begindagen van dat besturingssysteem. Dat is nogal een stelling, maar het laat vooral zien in dat er nog veel onduidelijkheid heerst over de veiligheid van Android. Hoe zit dat nu eigenlijk? Joris Peterse

Er is veel onduidelijkheid over veiligheid op Android. Google zelf stelt in zijn jaarlijkse persberichten dat de Play Store veiliger is dan ooit. Daarentegen vinden veel fabrikanten het nodig toestellen te leveren met antivirus, hakt de Consumentenbond in op fabrikanten die geen updates en veiligheidspatches uitrollen en komen er vaak nieuwsberichten voorbij over veiligheid op smartphones – niet alleen gericht op Android, maar ook op Apple. In deze nieuwsberichten wordt vaak gewaarschuwd voor malafide apps, die inderdaad doen denken aan malware op Windows. Zelfs ransomware zou in theorie kunnen toeslaan op Android. Toch gaat de vergelijking met Windows niet op. Windows is een open systeem, waarbij programma’s en processen zich op de achtergrond kunnen installeren. Vaak via fouten in andere programma’s, zoals Adobe Reader of je browser. Dat geeft malware zelfs de kans om te installeren bij het bezoeken van een betrouwbare site waarvan de adverten-

01

Permissies en apparaatbeheerders Op Android is het een ander verhaal.

tie-aanbieder gehackt is. Het gebruik van

De malware die ontwikkeld is voor het mobiele

Internet Explorer is in het verleden bijvoor-

besturingssysteem moet via een app geïnstalleerd

beeld herhaaldelijk door de overheid afge-

worden en kan dus niet achter je rug om gebeuren.

raden, omdat het kritieke fouten bevatte.

Verwijder je de app, dan is de besmetting voorbij.

Dat maakt een virusscanner op Windows

Bovendien kan een app nog niets zonder de no-

gewoonweg onmisbaar: gelukkig is die

dige permissies. Een app moet eerst nog specifiek

vanaf Windows 8 standaard aanwezig.

toegang vragen tot je contactpersonen, locatie, camera, microfoon enzovoort. Wanneer een app permissie vraagt tot het opslaggeheugen, krijgt het

Er zijn veel tegenstrijdige meldingen: is een antivirus-app nou wel of niet nodig op je smartphone?

32

een eigen mapje op het Android-apparaat om zijn eigen gegevens op te slaan. Zo kan een app met toegang tot opslaggeheugen niets doen om de werking van het systeem of andere apps te beïnvloeden: een zogeheten ‘sandbox’. Bovendien zijn alle

01 Beveiligingsbedrijven (zoals in dit geval G Data) gebruiken pure bangmakerij om hun Androidantivirus te slijten.


ANDROID SMARTPHONE

permissies te beheren, je kunt ze altijd intrekken via de Android-instellingen.

Dat houdt overigens niet in dat je zorgeloos ĂĄlles kunt downloaden uit de Play Store: er schiet nog

Een app kan pas wat uithalen op het systeem of

weleens iets door de beveiliging heen. Kijk voor de

andere apps als hij speciale toestemmingen heeft

installatie dus even naar het aantal downloads van

gekregen. Deze toestemmingen zitten diep in de

de app, de beoordelingen en wees (na de installatie)

instellingen verscholen als apparaatbeheerders

kritisch op de gevraagde permissies. Buiten dat hoef

en gebruikstoegang. Je moet deze toestemmingen

je je geen zorgen te maken om malware-apps.

altijd handmatig geven. Wees daarom altijd erg

Maar Android biedt ook de mogelijkheid om apps

terughoudend wanneer een app ergens permissies

buiten de Play Store om te installeren via zogeheten

voor vraagt.

APK-bestanden. Maar voordat je dit kunt, moet je

Android werpt dus veel hordes op, zodat malware

echter in de instellingen van Android duiken om

niet zomaar een ravage op je toestel aanricht. Maar

dit zelf te activeren. Handmatige installaties gebeu-

het beperkt daarmee ook de werking van de virus-

ren vooral in landen waar de applicatiewinkel van

scanners die je veelvuldig in de Play Store vindt.

Google niet beschikbaar is, zoals Rusland en China.

Ingrijpen om andere malware-apps te stoppen, dat kan een antivirus-app niet, zoals dat wĂŠl mogelijk is op Windows.

02

02 Google Play Protect moet de rotte appels uit de Play Store halen, maar af en toe glipt er een malafide app tussendoor.

Play Store

03

Antivirus: verkeerde bescherming? Een antivirus-app om je te beschermen

Enerzijds is het dus lastig voor malware

tegen malafide apps is dus volkomen overbodig,

om toe te slaan en voor antimalware om

ondanks de marketing van traditionele Windows-

er iets tegen te doen. Anderzijds is Android voor

beschermers als McAfee en Eset, die graag een nieu-

criminelen een enorm interessant doelwit, omdat

we markt aanboren op Android. Malwarebescher-

het met afstand het grootste mobiele platform is.

mings-apps zijn functioneel te beperkt en onnodig

Malware is dus wel degelijk een probleem voor An-

als je de Play Store als app-bron gebruikt. Ook als

droid, maar wij als Nederlanders zijn vaak niet de

je denkt dat een antivirus-app je een veilig gevoel

doelgroep voor aanvallers, omdat we meestal ver-

geeft, is het ronduit zonde van je systeemcapaciteit.

trouwen op de Play Store voor onze apps. Google

Waar securitybedrijven op Android wel bestaans-

scant deze apps in de Play Store, om zo de malware

recht in vinden, is op een ander gebied: phishing.

buiten de deur te houden.

Googles eigen Chrome-browser scoort slecht 03 Chrome, de browser van Google, herkent veel te weinig phishing-sites.

33

Profile for Reshift

Android Smartphone Expertboek | Preview  

Dit boek gaat verder waar de Powergids ophield. Alle registers gaan open; de kans is immers groot dat je bepaalde handige instellingen niet...

Android Smartphone Expertboek | Preview  

Dit boek gaat verder waar de Powergids ophield. Alle registers gaan open; de kans is immers groot dat je bepaalde handige instellingen niet...