Page 1

Arrels

Una publicació de Compromís per l’Alcúdia | núm. 3 | des. de 2011 compromisalcudia@gmail.com | www.compromisalcudia.com

Defensar l’educació pública, una prioritat L’Alcúdia necessita un nou centre d’ensenyament públic i cicles formatius per als nostres joves.

Una de les pancartes que hi ha ubicades al poble exigint la construcció del col·legi públic nou.

Aquest inici de curs ha estat marcat, a L’Alcúdia, per importants mancances i deficiències com a conseqüència de la política de retallades en educació aplicada pel Govern de la Generalitat Valenciana. Un nou curs que comença amb barracons, classes massificades o desdoblades i sense el nou centre d’infantil i primària demandat pel nostre ajuntament i la comunitat educativa ni amb la implantació dels cicles formatius que igualment hem demandat reiteradament. El tema de l’Educació és un dels que més preocupa a Compromís per L’Alcúdia que ha presentat un total de 8 mocions en els primers mesos d’aquesta legislatura. D’aquesta manera al mes de juliol presentàrem mocions recolzant a les AMPA de la localitat que exigeixen un nou centre escolar, per la defensa del model d’ensenyament en valencià i en oposició a la cessió de sòl públic municipal per a construcció de centres privats que pretén la Conselleria d’Educació. Els atacs a l’Escola Pública es concreten en l’anunci de promoure Centres d’Iniciativa Social, cedint terrenys i sol públic per a la construcció de centres de gestió privada, en un intent d’afavorir descaradament l’ensenyament privat subvencionat.

Aquest curs escolar L’Alcúdia compta amb un segon barracó, en el Col·legi Públic Batallar, i té un total de 7 aules desdoblades, 5 en Batallar i 2 en Les Comes, que han tingut que prescindir de aules destinades a Biblioteca, a Idiomes, o a Informàtica en estar ocupades per algunes de les classes desdoblades. Els retalls també han afectat a l’Escoleta Infantil, als menjadors escolars i a l’Escola de Música. Per una part s’han reduït per tercer any consecutiu les subvencions a les Escoles Infantils de 0 a 3 anys —un 18% aquest curs i un 45% acumulat— el que ha fet augmentar la taxa corresponent. Compromís ha demanat la creació d’una Xarxa d’Escoles Públiques i Gratuïtes de 0 a 3 anys. Els menjadors escolars no s’han lliurat dels retalls i aquest curs han afectat a un 30% dels alumnes que el curs passat obtingueren beca de menjador en elevar la puntuació mínima necessària. Finalment també les Escoles de Música s’han vist afectades amb una forta retallada del seu finançament, que ha suposat un 54% en tres anys.

la revista de Compromís per l’Alcúdia Arrels


L’Alcúdia tindrà una ordenança d’antenes de telefonia mòbil L’objectiu principal és eliminar les antenes del casc urbà. L’Ajuntament de L’Alcúdia aprovà per unanimitat l’elaboració d’una ordenança sobre les antenes de telefonia mòbil que contemple la distància mínima a la que han de situar-se de les zones residencials en general i de la població sensible, tals com centres educatius, centres sanitaris o residències d’ancians, en particular. Nombrosos veïns i veïnes de L’Alcúdia es troben preocupats per la repercussió que en la seua salut i en la de les persones més sensibles com xiquets, malalts o ancians té la proximitat d’aquestes antenes. En resposta a eixes preocupacions s’ha elaborat i presentat recentment la realització d’un estudi radioelèctric de les zones més pròximes a les antenes de telefonia. Antena de telefonia mòbil ubicada prop d’un centre escolar.

L’Alcúdia ciutat 30 Disminuir la velocitat per a viure millor. El plenari celebrat el passat mes de setembre va aprovar per unanimitat aquesta declaració, que suposa la limitació de la velocitat màxima en tota la zona urbana a un màxim de 30 Km/h. La proposta planteja que la reducció de la velocitat en zones urbanes és imprescindible per tal d’evitar els riscs d’accidents i possibilitar la coexistència de vianants i trànsit rodat als carrers. Les velocitats de 30 km/h resulten les més apropiades per a reduir la perillositat, el soroll i la contaminació. L’excés de trànsit motoritzat als nostres carrers, l’excessiva velocitat dels vehicles que transiten, la contaminació atmosfèrica, la congestió o el soroll ocasionat, són actualment alguns dels principals problemes a les nostres ciutats i pobles, i també a l’Alcúdia, que perjudiquen la qualitat de vida dels seus habitants. És aquesta una aposta de L’Alcúdia per a tindre un trànsit més calmat que millore la nostra qualitat de vida. Imatge divulgativa de la Campanya Ciutat 30.

Canvis a l’Ecoparc L’ajuntament demana un canvi d’ubicació per a l’Ecoparc de L’Alcúdia. Arrels la revista de Compromís per l’Alcúdia

El Ple de l’Ajuntament de L’Alcúdia va aprovar el passat 29 de novembre, per unanimitat, una moció de Compromís per a demanar al Consorci de Residus un canvi d’ubicació per a l’Ecoparc de L’Alcúdia amb l’objectiu de que el seu funcionament siga el més adequat possible.


Més transparència

Ordenances fiscals 2012

Canvis a les contractacions d’obres i de personal.

S’hi incorporen diverses propostes de Compromís per L’Alcúdia.

El plenari de l’Ajuntament de L’Alcúdia aprovà, per unanimitat, la creació de dos òrgans per al control de la contractació d’obres i de personal, dels que formaran part els distints grups polítics municipals. Per una part es crea amb caràcter permanent una Mesa de Contractació, amb presència de tots els partits polítics, per als contractes d’obres, subministraments i serveis. Per altra part s’atribueix, amb caràcter permanent, a la Junta de Portaveus dels grups polítics, les funcions de ser consultada prèviament a l’aprovació municipal de qualsevol base de contractació de personal, beques o borses de treball. Paco Sanz, portaveu de Compromís per L’Alcúdia, va destacar la importància de les mesures aprovades, per primera vegada al municipi, ja que suposen un gran avanç en l’àmbit de la transparència i la participació política. Aquestes atribucions en matèria de contractació d’obres o de personal han sigut exercides, amb molt poques excepcions, pel grup de govern o pel propi alcalde, amb l’excepció de les que la pròpia legislació atribueix al plenari. A partir d’ara tots els grups polítics participaran en aquestes importants decisions.

Les ordenances fiscals per a 2012 s’aprovaren amb els vots favorables de Compromís per l’Alcúdia i del PSOE i l’abstenció del PP. Entre les propostes presentades per Compromís destaquem l’establiment d’una bonificació del 50% per a l’obertura de locals comercials per estimular i recolzar la implantació de nous comerços. Igualment es congela la taxa municipal de recollida de fem per a 2012, de manera que serà la única taxa que no augmentarà. Igualment s’estudiarà la implantació d’un nou sistema per al càlcul de la taxa basat en les persones que viuen en un habitatge i no en el consum d’aigua com es venia fent fins ara. Una altra modificació incorporada és l’exempció de l’impost de construccions per a la instal·lació d’ascensors i en general per a obres per supressió de barreres arquitectòniques per a persones discapacitades, d’edat avançada o amb dificultats de mobilitat en vivendes unifamiliars, exempció que fins ara sols es contemplava per ascensors en vivendes plurifamiliars. Per altra part s’ha establert una bonificació del 50% per a l’Escola Permanent d’Adults i el Centre de Formació per als desocupats sense protecció.

Preocupació per la nova situació del Polígon de La Garrofera Compromís alerta sobre el canvi de qualificació i ampliació del Polígon Industrial de La Garrofera de Guadassuar. Aquest canvi permetria la instal·lació d’indústries altament contaminants i l’entrada de la Planta de Residus Sanitaris del grup III. Compromís de L’Alcúdia i de Guadassuar manifestaren conjuntament la seua oposició més rotunda al canvi de qualificació del PGOU de Guadassuar, que permetrà, al polígon industrial de la Garrofera, la instal·lació d’indústries altament contaminants, que tinguen grau 5 en qualificació molesta i fins a grau 4 en qualificacions insalubre, nociva i perillosa. Amb aquesta classificació, poques seran les indústries que no puguen implantar-se en la zona, les quals podrien provocar un fort impacte mediambiental, però sobretot, poden arribar a posar en perill la salut de les persones, especialment els veïns i veïnes de Montortal, situat a penes a 150 metres de l’esmentat polígon. Així podria entrar en funcionament la Planta de Residus Sanitaris del Grup III, com ha anunciat l’alcalde de Guadassuar, a la qual s’oposaren nombrosos veïns de les dos poblacions en 2003, arribant a recollir-se 4.000 firmes en aquell moment. Per tot açò, els

Regidors de L’Alcúdia i Guadassuar davant la Planta de Residus Sanitaris.

grups polítics municipals de Compromís proposen treballar units en defensa de la salut dels veïns i veïnes de les dos poblacions, així com pel manteniment del respecte mediambiental dels termes municipals. la revista de Compromís per l’Alcúdia Arrels


compromisalcudia@gmail.com www.compromisalcudia.org http://blocs.mesvilaweb.cat/compromisalcudia facebook.com/compromisalcudia

Arrels és una publicació de Compromís per l’Alcúdia núm. 3 | des. de 2011

La nova situació política implica canvis a L’Alcúdia Comença a aplicar-se l’acord programàtic de Compromís i PSOE La voluntat dels alcudians i les alcudianes en les passades eleccions del 22 de maig va ser que, per primera vegada, L’Alcúdia no estiguera governat per majories absolutes i que aquesta legislatura estiga presidida per la pluralitat i el diàleg. Compromís per l’Alcúdia va arribar a un acord programàtic amb el PSOE en el mes de juny. Aquest acord es basa en els principis de participació, austeritat i trans-

Pascual Ortega i Paco Sanz, regidors de Compromís per l’Alcúdia, a l’acte d’investidura del passat mes de juny.

Consolidació de Compromís com a projecte alternatiu De les passades eleccions generals, malgrat la victòria de les propostes conservadores del PP, trobem de positiu el retrocés del bipartidisme a tots els nivells i la consolidació del projecte de Compromís com alternativa política. Aquesta legislatura el diputat de Sueca Joan Baldoví estarà defensat les propostes de l’esquerra valencianista i ecologista al Congrés de Diputats. Després de l’excel·lent resultat en les eleccions autonòmiques i municipals ningú dubta que Compromís té futur al nostre País. Mònica Oltra i Joan Baldoví cel·lebrant el bon resultat electoral.

Arrels la revista de Compromís per l’Alcúdia

parència i serà revisat i ampliat al cap d’un any. En aquest primer mig any de legislatura ja s’han posat en marxa distints punts de l’acord, al que esperem donar un important impuls des de principis del nou any. D’aquesta manera es va aprovar una reducció del 30% de les retribucions destinades a càrrecs polítics, en reduir-se de 5 a 3’5 els regidors alliberats i el personal de confiança. Igualment s’està aplicant una notable disminució de les despeses destinades a publicacions, impremta o publicitat. Recentment s’ha aprovat la creació de dos òrgans —Mesa de Contractació i Junta de Portaveus— per al control de la contractació d’obres i de personal, dels que formaran part els distints grups polítics municipals. La publicació de l’Informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament o la retransmissió dels plens per L’Alcúdia TV són signes d’una major transparència. També s’ha posat en marxa una bústia digital de suggeriments en la plana web de l’Ajuntament i s’han instal·lat bústies a l’Ajuntament i a la Casa de la Cultura. No obstant, a hores d’ara, resta pendent, entre altres coses, la constitució de la majoria dels Consells Municipals que esperem entren en funcionament el més prompte possible.

Arrels núm.3  

Aquesta és la revista de Compromís per l'Alcúdia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you