Karriereguiden2023-Sjælland

Page 82

FÅ S T Y R PÅ D E M A NGE V E JE MOD D I N U N G D O M S U D DA N N E L S E T I L H Ø R E R N a v n : K l a s s e: UNGD OMSUD DA NNEL SERNE K A RRIEREGUID EN NU G U I D E N KARR I E R E M Ø D D E U N G E Z O O M I N D PÅ D I G S E LV O p g a v e s i d e r d e r g ø r d i g k l o g e r e p å d i n e t a n k e r, d r ø m m e o g s t y r k e r V i g i r d i g o v e r b l i k k e t over i n d h o l d , k r a v o g m u l i g h e d e r S u p p l e r e n d e w e b s i t e m e d v e j l e d n i n g , s p i l , l m o g g o d e l i n k s L æ s d e r e s h i s t o r i e r o m a t v æ r e p å u n g d o m s u d d a n n e l s e REGION SJÆLLAND
2 KarriereGuiden 2023-2024 Ungdomsuddannelsesmagasin udgives i samarbejde med den kommunale ungevejledning i Region Sjælland REDAKTION Compass Fairs Stamholmen 192 2650 Hvidovre Tlf. 2149 4860 www.compassfairs.dk REDAKTØR Christina Qvistgaard cq@compassfairs.dk ANNONCER Jacob Porse jp@compassfairs.dk Tlf. 9189 8510 LAYOUT/GRAFISK/ TRYK Jan Haste Tryk: Step Print Power 26.000 eks. Kære elever 82 Min huskeliste for skoleåret 83 Ungdommens uddannelsesvejledning 84 Kære forældre 85 Gode vaner kan væe nøglen – er jeg godt på vej? 86-87 Studievalgs portfolio 88-89 De 24 styrker 90-93 Hvordan har du det egentlig? 94-95 Hvilke ord kendetegner dig? 96 Mine mål for i år 97 Hvad har betydning for dig? 98 Hvem ser du op til? 99 Introkurser og brobygning 100-103 Erhvervspraktik 104-114 På vej til dit fremtidige jeg 116-117 ug dk 118-120 Din vej videre efter 9. og 10. klasse – uddannelsesoversigt 124 Uddannelsessteder Region Sjælland 125 Sådan laver du en ansøgning 126 Mulighed for støtte 127 10. klasse 128-129 FGU 130-131 Erhvervsuddannelser, intro 132-134 EUX 135 Lærepladsen.dk og Lærepladstilsagn 136 Alle Erhvervsuddannelser på kort 137-150 Skills 151 De gymnasiale uddannelser, intro 152-157 HHX 158 HTX 159 STX 160 HF 161 Andre uddannelser 162-165 VUC 166 De gode samtaler 167 Kære elever 3 At træffe valg 4 Fremtiden er din – grib den! 6 Vogt dig for gode råd 8 Youtuberen som blev grøn iværksætter 10 STX-voxpop: Lasse Mathiesen 11 Elever deltager i grøn omstilling i uddannelser 12 Fede projekter på Roskilde Tekniske Skole 13 Livet på Landbrugsskolen Sjælland er lykken 14 Magien opstår, når alle arbejder sammen 16-17 Det rødbedefarvede pas skal åbne døre 18 STX-voxpop: Sofie Marie Ibsen 20 God idé bliver til bæredygtig business 22 Spring ud i det! Der kommer noget godt ud af det 23 Intet menneske er en ø 24 Det er fedt at have bidraget til et forskningsprojekt 26 HF-voxpop: Anna Virginia Nielsen 27 Jannick elsker at køre store maskiner – derfor blev han struktør 28 EUX-voxpop: Rasmus Bransholm Schou 30 IB giver internationalt udsyn 31 Kundekontakt & kærlighed til systemer 32 Firmadrift i teori og praksis 34 Caroline har blikket fast rettet mod det blå 36-37 Cecilie elsker adrenalinen: Derfor uddanner hun sig til vagt 38 Brev fra USA 40 "Uanset hvad min drøm bliver – er vejen blevet banet her" 42-43 "For første gang har jeg et arbejde, der føles som en leg" 44 Har du en iværksætter i maven 46 Hele verden som arbejdsplads 48 EUD-voxpop: Nadja Køhn Kjærholt 50 Jeg forstår teorien bedre, fordi vi arbejder praktisk, med det vi skal lære 51 Konkurrencer "opper" Olivers evner 52 Pointen er at finde en uddannelse, du bliver glad af 54-55 Jeg kunne ikke sidde stille i folkeskolen – nu er dét min superpower! 56 EUX-elektriker – en ideel kombinationsuddannelse 58 3 gode råd 59 Når tid spiller en afgørende rolle 60 Mød Louise og Victoria: De er Social- og sundhedsassistenter 61 Et forkert valg kan være starten på noget godt 62-63 Biotekbyen vokser – og flere og flere bliver procesoperatører 64 Piger der elsker håndværk 66-67 21 år og egen chef 68-69 EUX-Business blev Emilys vej til drømmejobbet 70-71 Et år til at sætte retning er guld værd 72 Fra et liv i cm til et i tommer 74 Nicolai: Huse skaber rammerne for vores liv 75 Sofie uddanner sig til landmand på ZBC: Jeg elsker dyr 76 Skoletrætheden forsvandt, da Julie fik nye fag på HHX 77 Praktik i udlandet førte til læreplads 78 Et fag med indbygget charme 79 HHX-voxpop: Isabela Jakobsen 80

Kære elever

Det er snart tid til, at I skal vælge ungdomsuddannelse, og der er rigtig mange at vælge imellem. Faktisk er der over 100 forskellige uddannelser! Jeg er undervisningsminister, så jeg burde have et nogenlunde overblik over dem. Men selv jeg kan blive overrasket over, hvor mange uddannelser, der faktisk er.

I kan for eksempel uddanne jer til smed og gøre en stor indsats for klimaet. Uden smeden er der nemlig ingen til at lave vindmøllen eller svejse fjernvarmerørene sammen. Fine ord redder ikke klimaet, det gør handling. I kan blive kok. Vi har de seneste årtier haft en madrevolution i Danmark. Danmark er nu kendt for god, opfindsom mad, og hvis I vælger at uddanne jer til kok, blive I en del af et fag, der vokser i styrke og kreativitet. I kan tage en socialog sundhedsuddannelse og være med til at sikre, at dem, der har bygget vores land, får en værdig alderdom. At de får den respekt og anstændighed, som de fortjener. I kan tage en finansuddannelse og hjælpe andre med at holde styr på deres økonomi, så de får råd til deres drømme. Eller I kan gøre som mig og blive murer og bygge de huse, som vi alle skal leve i.

Listen med uddannelser er meget, meget længere, end hvad jeg her har ridset op. I har virkelig mange muligheder for en rigtig god uddannelse. Jeg skal nok lade være med at gennemgå dem alle en for en, men jeg håber, at I vil bruge tid på at undersøge dem nærmere. Jeg vil gerne understrege, at der ikke er nogen uddannelser, der er bedre end andre. Det er ikke bedre at gå på gymnasiet end på en erhvervsskole - eller omvendt. Det vigtige er ikke, hvilken uddannelse I vælger. Det vigtige er, at I får taget en uddannelse. For uden uddannelse er det sværere at få

fast arbejde og tjene penge til alle sine drømme. Der er ingen forkerte uddannelser, så længe I vælger med hjerte, fornuft og nysgerrighed.

Da jeg selv var færdig med 9. klasse søgte jeg ind på gymnasiet uden rigtig at overveje andet. Jeg fulgte bare med strømmen. Men efter fire måneder droppede jeg ud, fordi jeg ikke gad lektier og lange skoledage, hvor man skulle lytte til en lærer.

Derfor vil jeg også opfordre jer til at være nysgerrige på forskellige uddannelser. Lad nu være med at gøre som mig og blindt følge i andres fodspor, fordi det er det nemmeste at gøre. Det er jeres valg og kun jeres valg. Derfor er det vigtigt, at I mærker grundigt efter i maven. Hvad har I rent faktisk lyst til? Og hvad er I gode til? Måske føles det lokale gymnasie som det oplagte valg, fordi I har gode kammerater, der går den vej. Og STX-gymnasiet er også en god uddannelse. Men har du hørt om teknisk gymnasium for dem, der elsker teknik og robotter? Eller handelsuddannelserne hvor du lærer om virksomhedsøkonomi? Eller landbrugsuddannelser hvor du arbejder under den blå himmel?

Jeg håber, I bruger tid og energi på at undersøge de forskellige muligheder. Udfordre jer selv. Besøg nogle af de forskellige uddannelsessteder. Tal med elever og lærere på skolen. Eller tal med voksne der allerede har taget en uddannelse. Rigtig mange af dem kan fortælle, at de selv blev overrasket over, hvilken uddannelse de endte med at tage. Ofte kræver det et par omveje, før man lander på rette hylde.

// Foto: Keld Navntoft

Jeg vil her til slut gerne sige, at lige meget hvad I vælger, så gå helhjertet ind i det. Der er engagerede undervisere, som glæder sig til, at I starter på netop deres skole. Og der venter mange store oplevelser på jer. Men I skal selv gribe ud efter dem. Men husk også, at selv om det er et vigtigt valg, så er det ikke et endegyldigt valg. Så gå ikke i panik. I kan tage det helt stille og roligt. Hvis I starter på en uddannelse og opdager, at det alligevel ikke er jer – ligesom jeg gjorde - så er det altid muligt at vælge om. Der vil altid være både gode og dårlige dage i tilværelsen. Men i den sidste ende er det vigtigste, at I ligeså langsomt finder frem til noget, som I synes er spændende.

Med venlig hilsen

Børne og Undervisningsminister

Mattias Tesfaye

3

At træffe valg

Det er her i udskolingen, du begynder at tænke over, hvad du skal, når du er færdig med grundskolen. Måske har du allerede gjort dig nogle tanker, måske er du i tvivl om, hvilken vej du vil gå.

Når du skal træffe et valg, er det en god idé at få en indsigt i, hvilke muligheder der er, komme ud og se forskellige muligheder, og tænke over hvad du synes passer godt til dig.

Her kommer nogle bud på, hvad du kan tænke over i forbindelse med din vej til at blive klogere på dig selv og dine muligheder.

Bliv klogere på dig selv

Du har allerede gjort dig nogle erfaringer om dig selv og dem kan du bruge til at blive klogere på dig selv. Du kan blandt andet tænke over disse ting:

Hvad motiverer dig? Er det en bestemt arbejdsform, et særligt emne, de mennesker du er sammen med, når du skal præstere eller noget helt andet?

Gå ikke glip af muligheden for at komme ud at opleve. Gå ind i det med åbent sind og vær nysgerrig.

Hvad er vigtigt for dig, i forhold til det at gå i skole og tage uddannelse? Betyder det noget, hvor uddannelsen ligger, eller hvilke fag man har?

Er det vigtigt, hvad man har af muligheder bagefter? Eller er mængden af lektier vigtig?

Hvad er dine styrker? Det kan være svært at sætte ord på det, man er god til. Men det er en god idé at øve sig på det. Vi har alle mange ting, vi er gode til. Hvad er du god til? Lad dig gerne inspirere af de 24 styrker, som du finder her i KarriereGuiden.

Undersøg dine muligheder

Pas på med ikke at være for fokuseret på en enkelt uddannelse, men giv plads til at overveje andre uddannelser end dem du kender.

Det kan nemlig være at du oplever, at noget som du ikke regnede med, er spændende og kan være med til at inspirere dig. Enten i forhold til en uddannelse, eller et enkelt fag eller en arbejdsmetode, der er med til at gøre dig klogere på dig selv og de muligheder, der er.

Stil nogle spørgsmål om noget, der betyder noget for dig, eller som du gerne vil have svar på. Det kan f.eks. være: Hvilke ungdomsuddannelser kan man tage, for at blive optaget på pædagogstudiet?

Jeg er glad for en afvekslende dag, hvor jeg også bevæger mig. I hvilke uddannelser er der mulighed for det? Da jeg var i erhvervspraktik, opdagede jeg, at jeg har flair for økonomi.

I hvilke job arbejder man med økonomi og regnskab? Når du har formuleret dit spørgsmål, skal du prøve at finde svaret. Det kan du gøre på flere måder. Du kan søge på Nettet, f.eks. ug.dk, tale med folk du kender, kontakte nogle der arbejder med området eller måske kontakte en uddannelsesinstitution.

Når du har fundet svaret, kan det være, at der opstår et nyt spørgsmål, som du så skal undersøge. F.eks.: Der er flere ungdomsuddannelser, der giver adgang til pædagogstudiet. Hvad er forskellen på dem?

Gør dig erfaringer

En måde at få ny viden om uddannelser og job er når man er ude at opleve ting, f.eks. på en uddannelsesinstitution eller på en virksomhed. Det kan man f.eks. gøre gennem introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik.

Gå ikke glip af muligheden for at komme ud at opleve. Gå ind i det med åbent sind og vær nysgerrig.

4
tilbage til INDHOLD

Drømmer du om en anderledes skoledag?

På en erhvervsuddannelse arbejder du praktisk med den teori, du lærer.

Nu er spørgsmålet. Hvordan lærer du bedst?

5
Det starter i skolen – zbc.dk Følg os:

Det åbenlyse og overraskelserne

”I fremtiden skal du kunne mestre forskellige fagligheder. Vi vil finde vores tids opdeling af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser rigid og latterlig. Vi skal have både hoved, hænder og hjerte med. Med klassiske faglige dyder, håndværksmæssige evner, kritisk sans og gode samarbejdsevner står du godt. Herudover er det dine sociale relationer, kreativitet og sundhed, som gør en forskel for dig i fremtiden.

God søvn, hyppig brug af tandtråd og gode tarme gør, du performer godt. I fremtiden overvåger du dine sundhedsdata for, at du kan være den bedste udgave af dig selv. I fremtiden kan det ske, din lærer sender dig hjem, fordi du ikke er modtagelig for læring pga. ringe søvn. Dine sundhedsdata kan også røbe, om du er ved at blive syg.”

Hack dit liv

”I fremtiden får du magten til at afgøre din skæbne! Vi taler hacking i alle aspekter af livet. Indlæs data om valg af uddannelse, bopæl, familie, venner, job, økonomi mv og vurdér, om det matcher det liv, du gerne ser udfoldet. Hvis ikke, så kan du hacke og tilsætte elementer, som gør din fremtid optimal.

Fremtiden byder også på school hacking. Uddannelse bliver personliggjort, og du kan hacke kompetencer og evner. I fremtiden tager vi konsekvensen af, at vi lærer på forskellige måder. Vores bagage er individuel, når det gælder viden, erfaringer og præferencer. Livslang

FREMTIDEN ER DIN – GRIB DEN!

For fremtidsforsker Liselotte Lyngsø er fremtiden fyldt med muligheder – og masser af jobs. Men præcis hvilke jobs, der er tale om, ved vi ikke. Et kvalificeret gæt er, at 65 pct. af fremtidens jobs endnu ikke findes. Men en ting er sikkert: Du skal have masser af gode kompetencer med dig for at gå ombord i fremtiden, og dem guider Liselotte Lyngsø fra Future Navigator gerne til.

læring vil ske i form af mikro læring – små doser af koncentreret viden til rette tid og sted. Måske får du en mentor, som underviser og vejleder dig 1:1. Mentoren kan også være en kunstig intelligens, som råder og guider dig på baggrund af alverdens data.”

Nysgerrighed og åbenhed ”Fremtiden byder på store udfordringer – men mød dem åbent og nysgerrigt. Et godt tip er at hacke dit mindset, så du bevarer roen og overblikket. Alt, hvad der bekymrer dig, tirrer dig eller irriterer dig, skal du møde med et (sig det højt) ”Interessant, spændende”. Det er en god måde at få hjernen til at åbne sig. Det er også godt, hvis du møder fremtiden med en buddy. Ligesom en dykker har brug for en makker, så har du brug for en til at holde dig iltet og flydende. Sammen kan I træne jeres nysgerrighed og øjne nye muligheder – og du har en nær dig, som forstår dig.

Matador eller gamer?

”Dem, som vil klare sig bedst, er formet af ”gamer-mentalitet”, hvor viden, indsigter, opgaver og materialer bliver delt. Tiden løber fra de virksomheder, som tror, de spiller Matador: Hemmelige forretningsplaner, klausuler og aflåste døre af frygt for tab af konkurrenceevne hører fortiden til. Vi kommer til at leve i et stort fællesskab, hvor vi vinder ved at være nysgerrige og samskabe. Vi skal tale med hinanden, og vi skal låne andres optikker for at se, virkeligheden fra et nyt perspektiv. Det giver stof og indhold til de løsninger, som vi arbejder med. Fremtiden er spændende og givende – også på den

menneskelige bundlinje. Netværk og teams bliver af stor betydning.”

Life-Work-Balance

”Dine forældre taler måske om ”work-life-balance”. I fremtiden vender vi rundt på begrebet. Vi arbejder, men vi lever for at leve. Vi beskæftiger os med opgaver, projekter og mennesker, som giver os energi, glæde og optimisme. Det er slut med at blive udbrændt og stresset. Vi vil blive rystede over, at mennesker er blevet syge af at gå på arbejde!

De nye jobs skabes i takt med nye teknologier åbenbarer sig, for de fører nye opgaver med sig. Samtidig vil jobs, vi kender i dag, blive ”teknologisk forlænget” – sygeplejersken vil i fremtiden hjælpe den enkelte patient med indsigter i form af data og algoritmer.”

Etik og dit indre kompas

”I fremtiden bliver netværk hård valuta. Du vil blive vurderet på dem, du er i netværk med. Virksomheder, som du har arbejdet for, tæller også med. Og i det billede vejer virksomhedens moralske og etisk kompas tungt, og det vil influere dit personlige varemærke.

Tech er helt centralt, men i fremtiden kan alle være med: Du vil kunne programmere løsninger efter dine behov alene ved at tale til din mobil.

I fremtiden tager vi magten over data fra de store firmaer, som længe har misbrugt vores data og skabt big business ved at udnytte vores sindstilstand. Datasikkerhed og ansvarlighed kommer i meget større i fokus – også på individniveau.”

6
// Louise Schmedes. Foto: Christina Hauschildt
tilbage til INDHOLD

What you do with your life...

... can change the life of others...

Real people making real change

Start din karriere med en uddannelse i Novo Nordisk

Hos Novo Nordisk bliver du en del af en international virksomhed, hvor vi arbejder for at gøre en forskel for mennesker verden over - og for hinanden. Vi tilbyder elevpladser, med muligheder for faglig og personlig udvikling, hvor der er plads til dig: både dine drømme, ambitioner og kompetencer. Det giver dig et godt afsæt til din fremtidige karriere, hvor du også har mulighed for videreuddannelse. Vi har i øjeblikket 12 forskellige uddannelser og mere end 400 elever ansat på tværs af virksomheden, så du får et stærkt netværk.

Procesoperatør med pharmaspeciale Medicinalbranchen er i rivende udvikling, og den efterspørger nye, videnssøgende talenter, der er klar på at løse fremtidens udfordringer. Som procesoperatør med pharmaspeciale får du en spændende og afvekslende hverdag. I en branche med skrappe myndighedskrav er det vigtigt, at vi har dygtige medarbejdere, der kan levere kvalitet uden ressourcespild. Du skal være med til at holde anlæg og maskiner i gang, samtidig med at du overvåger produktionen og er med til at forebygge og løse tekniske problemer.

Kontor

Du kommer til at få en travl og spændende hverdag, hvor du indgår i et team, hvor der altid er mulighed for at dele idéer og efterspørge sparring, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du får under din uddannelse mulighed for at arbejde i flere forskellige afdelinger f.eks. indkøb, produktion, marketing m.v. I din hverdag vil du ofte selv skulle planlægge din arbejdsdag ud fra de opgaver, du får

... while making a career that is anything but linear.

Du skal derfor have lysten og evnen til proaktivt og selvstændigt at forme og strukturere din tid og dine ansvarsområder. Vi tilbyder endvidere muligheden for at læse en HD eller akademimerkonom om aftenen.

Laborant

Vi benytter os af de nyeste teknikker og udstyr for at sikre, at vi på bedst mulig måde kan gøre en forskel. Du bliver en del af et udfordrende internationalt forskningsog produktionsmiljø, hvor du kommer til at have stor indflydelse. Du får mulighed for at prøve kræfter med almindeligt laboratorie- og driftsarbejde, avanceret proteinog molekylebiologi og moderne bioteknikker.

Automatiktekniker

Som automatiktekniker har man en naturlig interesse for teknologi. En automatiktekniker er nemlig automatikog procesområdets ‘multikunstner’. Du kommer til at programmere moderne, avancerede anlæg, og det er desuden dig, der står for vedligeholdelsen og reparationen af samme. Du kommer altså til at arbejde med forskellige spændende opgaver inden for smede-, industritekniker- og elektrikerfaget.

Datatekniker

Som datateknikerlærling har du en naturlig interesse for servicering af netværk og systemer. Til hverdag kommer dine daglige opgaver bl.a. til at bestå af opsætning, konfiguration og fejlretning af computere, systemer og netværk. Med andre ord bliver din fornemmeste opgave at sørge for, at vores it-systemer, udstyr og netværk kører som smurt, så vi sikrer, at vores kunder får deres medicin til tiden og problemfrit.

Du kan læse meget mere om ovenstående uddannelser samt mange flere uddannelser på novonordisk.com/elev

Vi tror på, at ens uddannelse ikke kun skal foregå på skolebænken, men ude i virkeligheden med fingrene dybt begravet i aktuelle problemstillinger. Derfor kommer du også til at arbejde på lige fod med dine kollegaer - uanset hvilken uddannelse du er interesseret i. For at sikre den bedste start på din uddannelse vil du i begyndelsen af din elevtid desuden deltage på et to dages intensivt introforløb.

Hvis du vil høre mere om vores uddannelser, er du altid velkommen til at kontakte os på elever@novonordisk.dk.

7

VOGT DIG FOR GODE RÅD

Vi befinder os i en brydningstid, hvor fremtiden er sværere at spå om end nogensinde før. Lene Tanggaard gør dog et forsøg og giver råd til dig, som skal træffe det første store valg om fremtiden – nemlig valget om din ungdomsuddannelse.

”Jeg fristes til at sige ”Vogt dig for gode råd”. Det kan være farligt, når man gerne vil lyttes til, men jeg mener det. Med et glimt i øjet,” siger Lene Tanggaard.

Hun er rektor på Designskolen Kolding og professor på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i kreativitet og læring. Fra de to positioner har hun godt udsyn til uddannelseslandskabet, og hun deler gerne sine iagttagelser med alle, som skal navigere i det: For der er en jungle af muligheder, og det vil du se, når du går på opdagelse i Karriereguiden, som du sidder med her – og når du bevæger dig ud på introkurser, brobygning, åbent hus og orienteringsaftener. Dit kompas skal så at sige kalibreres, og Lene Tanggaard giver gerne en hånd med.

Lyt og lær

”At vælge uddannelse kan opleves som en krise. Det er et brud på et skoleforløb, men her er tale om en helt naturlig krise,” siger Lene Tanggaard. ”Det vigtigste er, at du er bevidst om den situation – og ellers slår koldt vand i blodet. At vælge første skridt efter grundskolen er stort, men mød mulighederne uden fordomme. Du kan opleve, at dine forældre skubber på, for at du vælger – og måske endda noget helt bestemt. Meget har ændret sig, siden de selv stod, hvor du står nu. Men tænk på, at de bare vil dig det bedste, så brug dem og tal med dem. Det er godt at få deres perspektiver med i dine overvejelser, og de skal også udfordre dig, så der er sammenhæng mellem dig og dit valg.

Det samme gælder dine lærere og studievejleder. Men som jeg sagde til at begynde med, så vogt dig for gode råd. Fortæl dem, at du sætter pris på deres interesse og nysgerrighed – og opfordr til, at I sammen fordomsfrit afsøger dine muligheder. For det er dig og dit liv, lykke og glæde, det handler om,” siger Lene Tanggaard.

Balancegang i pres og udfordring

”Foruden nysgerrighed og fordomsfri tilgang, så er det vigtigt at afdramatisere selve valget. Det afgørende er

ikke det, man vælger, men selve dét, at man gør det. Vær realistisk i dit valg. Overvej om der er klangbund i dit valg – fx er det en god ide at vælge musik på A-niveau, hvis ikke du nogensinde før har løftet et musikinstrument? Valget skal selvfølgelig føles rigtigt i maven, for med ægte interesse kommer dygtighed – og det vil gøre dig mest glad og tilfreds. Og husk så at intet er lineært, når det kommer til uddannelse. Næsten da.

Meget få mennesker er rationelle og følger en snorlige tråd. For langt de fleste mennesker i dag – inklusiv mig selv – så opstår vejen tilfældigt, og indimellem kan du opleve, at næste skridt dukker op ud af det blå. Derfor handler det bare om at komme i gang med en uddannelse, for så åbner dit blik sig for mulighederne.

Et tilfældigt møde med en lærer, en anden voksen eller en ven kan skubbe dig i en ny retning – på den måde snublede jeg tilfældigt ind i psykologi på højskole. Du skal også vide, at et ”nej” ikke er definitivt. Du skal i stedet bruge det konstruktivt – til at blive klogere, til at justere eller vælge en ny rute.

Sådan er livet. En serie af møder, som sender dig i nye retninger. Og det rum-

mer faktisk en hel central pointe, som du heller ikke skal snydes for: Din uddannelsesvej – uanset hvilken – giver dig muligheder og frihed. Det, du også skal lære er, at leve og nyde din hverdag og de mennesker, der er i den. At leve er en dyd og en vigtig praksis. Det kan heller ikke regnes ud – det skal opleves. Du må gerne stoppe op og føle efter. Mens du står i nuet, kan livet måske virke usammenhængende, men når du senere vender dig om, vil du alligevel se, at der er en rød tråd – og det er din.

I det hele taget findes der et hav af dyder og færdigheder, som er vigtige at holde fast i. Kreativitet, at regne, at kunne skrive, kunne sprog, være kritisk, bruge sin sunde fornuft, bruge sine hænder og gøre noget for andre – de vil aldrig gå af mode,” siger Lene Tanggaard og tilføjer: ”Heller ikke når vi kigger ind den nære og fjerne fremtid med kunstig intelligens, nye redskaber og jobs, som vi endnu ikke kender hverken navn på eller indhold af. Færdighederne er gode at have med, også når strømmen går. Det gælder også dit kompas. Nyd dit liv og dit eventyr. Held og lykke på rejsen – det er dig, der afgør, hvor den går hen.”

8
// Tekst: Louise Schmedes Foto: Katrine Worsøe
tilbage til INDHOLD

Stærkt fællesskab, høj faglighed og gode læringsmiljøer!

Tag en erhvervsuddannelse (EUD/EUX) på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

UDDANNELSER

EUD Teknisk

• Anlægs- og bygningsstruktør *

• Bygningsmaler *

• Elektriker *

• Ernæringsassistent

• Gastronom (kok)

• Glarmester

• Industrioperatør

• Industritekniker *

• Lager og transport

• Murer *

• Personvognsmekaniker *

• Procesoperatør *

• Smed *

• Tagdækker

• Tandklinikassistent

• Tjener

• Tømrer (Træfagenes byggeuddannelse) *

• Vejgodstransportuddannelsen

• Værktøjsuddannelsen*

EUD Business

• Detail *

• Handel *

EUX Teknisk / Business

* Alle ovvennævnte uddannelser markeret med stjerne, kan tages som en EUX-uddannelse. Derudover tilbyder vi også:

• Finans (kun som EUX)

• Kontor (kun som EUX)

Klar til job Læs videre

Hovedforløbet foregår primært i den virksomhed, hvor du er i lære. Varighed varierer efter uddannelse.

Du får elevløn, når du har en læreplads

2 3

Grundforløb 2 tager ½ år. Her skal du vælge uddannelsesretning og nde læreplads.

1

Grundforløb 1 tager ½ år. Her går du på en fagretning, hvor du prøver forskellige fag og værksteder.

9
EUC Nordvestsjælland afd. Holbæk COMBI10 · EUD10 EUD EUX Processkolen EUD EUX AMU Allikelund Gymnasium K10 EUD10 EUD EUX HHX HTX Slotshaven Gymnasium HHX · HTX EUC Nordvestsjælland afd. Audebo EUD EUX AMU Campus Odsherred GYM10 HF HHX · STX Campus Odsherred afd. Fårevejle COMBI10 EUD10 EUD
Vi ses på en af skolerne! Holbæk | Kalundborg | Odsherred | eucnvs.dk AFDELING HOLBÆK AFDELING AUDEBO

Youtuberen som blev grøn iværksætter

”Som lille var jeg glad for at lave teater. Det var fedt at træde ud på en scene og underholde. Jeg havde en lille drøm om at blive skuespiller – men jeg havde også en drøm om at skabe mit eget. Jeg havde en overgang også en lille webshop, da jeg gik i foleskole. Det var en sjov måde at lave noget godt for andre, levere en god service og kommunikere med mennesker. I slutningen af 9. klasse eksperimenterede en veninde og jeg med at lave videoer til Youtube. Mine klassekammerater synes, det var ret kikset, at vi sad hjemme på værelset og lavede videoer med os selv. Men det skulle ikke gå mig på. Jeg synes, det var sjovt – og det lå meget i tråd med at stå på en scene,” siger Louise Bjerre.

”Fra mine år med amatørteater havde jeg lært at træde ud af mængden, og det rørte mig derfor ikke så meget, hvad andre sagde eller mente om mig. Min veninde og jeg fulgte med i, hvad de nye danske youtubere foretog sig. Efter afgangseksamen skulle vi i hver vores retning – hun i 10. klasse og jeg i 1.g. I sommerferien op til starten på innovationsstudieretningen på Køge Handelsgymnasium, oprettede jeg LouLiving på Youtube og lavede de første videoer, som mindede meget om det, som alle andre piger gjorde på platformen dengang – det var perfekte morgenrutiner, tips til makeup og tøj. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var mig – særligt det med makeuppen. Jeg kiggede på, hvad drengene lavede. Jeg oplevede, at de godt måtte eksperimentere og underholde – det var meget sjovere. Jeg valgte derfor at lave en video, hvor jeg annoncerede, at jeg ville stoppe med at lave videoer – om beauty, og så lavede jeg en parodi på en morgenrutine, hvor alt gik galt. Det blev et vendepunkt. Meget hurtigt mangedoblede antallet af følgere på kanalen og jeg blev nomineret i flere priskategorier til Guldtuben. På et kort øjeblik var jeg gået fra at være fan af youtubere til selv at være blandt de største. Og det, mine folkeskolekammerater før havde fortalt mig var kikset at lave, blev pludseligt meget sejt, og jeg blev populær på en helt ualmindelige måde. Den generation af youtubere, jeg nu tilhørte, kunne pludselig også tjene penge, mens vi havde det sjovt med at lave og udvikle videoer til vores kanaler. Jeg var nu både youtuber og gymnasieelev. Jeg var glad for at gå på handelsgymnasiet og fik en masse med mig, jeg kunne bruge til de mere kommercielle dele af LouLiving, men jeg var ikke bare ”Louise” mere.

Gennem de seneste ti år har Louise Bjerre været at finde på Youtube under navnet LouLiving med stor succes. Hun har forsøgt sig frem og fundet sin stil – og siden skabt en levevej som influencer og iværksætter med bæredygtighed for øje med virksomheden IGEN.

Det mærkede jeg tydeligt, når jeg var ude blandt andre mennesker,” siger Louise Bjerre.

En ny karrierevej

”Mine forældre havde insisteret på, jeg tog min uddannelse færdig. Jeg ville ellers gerne have været droppet ud i 1.g. ligesom mange af mine youtuberkollegaer gjorde. Og nok var jeg sur over det, men i bakspejlet er jeg utrolig glad for, jeg fortsatte og blev student. Det gjorde jeg i 2017 og derefter gik jeg ”all in” med LouLiving i det, der skulle være mit sabbatår. I halvandet år var jeg youtuber på fuldtid – jeg brugte al min tid på at optage, klippe og redigere – holde mange møder, forhandle annonceaftaler og partnerskaber,” siger Louise Bjerre.

”Jeg lavede på et tidspunkt en serie omkring fænomenet ”Klimatosse”, som dukkede op efter valget i 2019. Jeg tog begrebet på mig og undersøgte i en række videoer forskellige måder at være bæredygtig på fx rejse klimavenligt med tog, vegansk kost, genbrug, madspild etc. Jeg opdagede, at det appellede til mig. Det gav så god mening – selvfølgelig kan vi ikke blive ved med at forbruge som før. Vi vil jo gerne undgå at gå på kompromis med vores levemåde, så jeg vil gerne være med til at sætte skub på bevidst forbrug, at genanvende tekstiler og at skabe produkter af spild fra fx tøjproduktion og plantefibre. Det forsøger jeg via IGEN, hvor vi sælger forskellige slags produkter, tøj og tilbehør, som går mod ”fast fashion” og tanker om sæson uden at være apotekteragtigt eller sterilt. Personlig æstetik tæller stadig – og tankesættet bag IGEN møder stor opbakning,” siger Louise Bjerre.

”I dag bruger jeg meget tid på at researche materialers og processers bæredygtighed, og jeg indgår samarbejder med mennesker og producenter, som går op i bæredygtighed på alle måder. Også som influencer finder jeg det langt mere bæredygtigt – og troværdigt – at indgå langvarige relationer omkring produkter, som jeg ærligt kan sige, jeg bruger eller ser mening i. Det ville uærligt af mig at foregive over for mine følgere, at jeg kunne blåstemple 30 forskellige slags cremer eller købe store mængder nyt tøj hele tiden – den forventning og det pres skal mine følgere ikke sidde tilbage med. Og det kan vores klode heller ikke holde til,” siger Louise Bjerre.

10 tilbage til INDHOLD
// Louise Schmedes

FEDE PROJEKTER PÅ ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

30 elever fra forskellige uddannelser på Roskilde Tekniske Skole har afprøvet ideer og koncepter forud for byggeriet af kollegiet for unge håndværkere i Roskilde

Skal det være klyngekøkkenet eller den store fælles spisestue, der skal facilitere og understøtte fællesskabet på fremtidens kollegie for unge håndværkere i Roskilde?

Det og mange andre spørgsmål har Chili Hviid og 29 andre elever fra Roskilde Tekniske Skole været med til at teste af på aktive workshops i forskellige fysiske indretninger over seks dage.

Afprøvning af idéer

"Vi har prøvet forskellige koncepter og ideer af, om hvad der vil være godt for de 83 unge, der skal bo i det fremtidige kollegie og givet vores input til arkitekterne. Det har været spændende at være en del af og givet mig et helt nyt syn på, hvad det vil sige at være håndværker, når man er med til at planlægge sådan et byggeri," siger Chili Hviid. Hun uddanner sig til maskinsnedker på Roskilde Tekniske Skole.

Håndværkskollegiet designes sammen med målgruppen, og afprøvningen af kollegiet er en helt ny og banebrydende måde at udvikle et byggeri på.

//

Fedt at blive hørt

Det har været en bred gruppe af elever, der har været involveret i workshops, fx elever fra snedkeruddannelserne, vvs-energi-uddannelsen og tømreruddannelsen.

"At være en del af det her projekt er noget af det mest fantastiske, jeg har oplevet. Det har været fedt at kunne vise det frem, som jeg kan," fortæller Chili under den fredagsbar, som markerer afslutningen på processen.

Håndværkskollegiet i Roskilde understøttes økonomisk af BRFfonden, som er engageret i opførelsen af håndværkskollegier i Herning, Horsens og Roskilde til samlet en milliard kroner.

11
tilbage til INDHOLD

Elever deltager i grøn omstilling i uddannelser

Klimaændringer og grøn omstilling trænger ind alle steder. Også i uddannelseslandskabet sker der noget. Og det er nødvendigt, for unge på ungdomsuddannelserne skal være drivkræfter i udviklingen – og arbejdsgiverne ser også frem til at modtage nyuddannede elever, som kan bidrage ind i hverdagen med grønne kompetencer.

Til dagligt går Lærke Cecilie Iversen på 16 år og Jessica Friis Sørensen på 17 år på EUC Sjælland i Næstved. De har begge valgt EUX - Lærke Cecilie Iversen vil tømrervejen, mens Jessica Friis Sørensen går på elektrikeruddannelsen. Begge er glade for kombinationen – at bruge deres hænder og få lov til at bruge deres hoveder og fordybe sig gennem uddannelsens gymnasiale dele.

Tidligere har bæredygtighed og tanker om klima ikke fyldt meget hos dem – men i takt med, de er blevet ældre, og de er begyndt på deres ungdomsuddannelse, bliver det tydeligere for dem, at der skal ske noget radikalt for at sikre fremtiden. At den menneskelig påvirkning skal ændres.

”Hvis vores børn og børnebørn skal have en tryg og god jord at overtage, så skal vi i gang med at handle. Det skal ske gennem vores eget forbrug i hverdagen, og det skal ske der, hvor vi befinder os, fx på vores fremtidige arbejdspladser – der er ingen vej uden om,” siger Jessica Friis Sørensen.

Lærke Cecilie Iversen er enig: ”Vi skal have skubbet vores fremtid i en grøn retning. På min uddannelse til tømrer er det tydeligt, at vi skal den vej. Branchen er allerede ved at omstille sig, og det er mine lærere også opmærksomme på. Jeg tilhører en første generation af nye tømrere, som skal ud at gøre en forskel for grøn omstilling og mod klimaforandringer. Vores lærere er ved at efteruddanne sig, vores bøger er opdaterede, og vi beskæftiger os med den nye virkelighed. Vi lærer at indarbejde bæredygtighed i vores faglighed alle steder i uddannelsen – i snakke om samfund og politik, og i beregninger og rapporter. Vi lærer om bæredygtige trætyper, om de bedste anvendelsesmetoder, og vi lærer om

genbrug og forsvarlig nedtagning og sortering af materialer, som er skadelige for mennesker og miljø,” siger Lærke Cecilie Iversen, som i god tid har fået aftale om læreplads i hus.

”Det er et rigtig godt sted, jeg skal i lære som tømrer. Jeg glæder mig – jeg har været i praktik derude, og jeg besøger dem fra tid til anden, selvom der er et halvt år til, jeg begynder min læretid hos dem. De er dygtige, imødekommende og de værner om de håndværksmæssige traditioner, og så har de taget utrolig godt imod mig. Når jeg besøger dem, vender vi de opgaver, jeg får på skolen. Jeg sætter pris på, de lytter til mig. Det er tydeligt, at vi har noget at give hinanden. Jeg skal lære håndværket af dem, og de vil gerne have de nye indsiger, vi kan gøre brug af i grøn omstilling i tømrerfaget. Jeg glæder mig!,” siger hun.

Mange veje til grøn fremtid ”Bæredygtighed er vigtigt. På elektriker har vi endnu ikke taget fat i mulighederne, men vi har haft nogle forløb, hvor vi har skullet forholde os til genanvendelse af materialer – det er en af de måder, vi skal møde fremtiden på. I et tværgående forløb på vores uddannelse lavede jeg en lampe sammen med Lærke, hvor vi skulle tænke upcyling og skabe noget nyt af ældre materialer. Det var meget interessant, og det har fået mig til at tænke mere i de baner,” siger Jessica Friis Sørensen.

Landet over bliver der taget mange tilløb til grøn omstilling – og et sted, der tiltrækker sig stor opmærksomhed, er netop uddannelsen af unge. Det handler om fremtidssikring af kompetencer til ny grøn virkelighed. I Region Sjælland hedder et af initiativerne Klimaerhvervsskolepartnerskabet, hvor region, kommuner, uddannelses-

aktører og virksomheder samler sig for at højne mulighederne for grøn omstilling i uddannelsen af unge.

Ved et stort event under overskriften Operation Klimauddannelse inviterede partnerskabet unge fra uddannelsessteder – fra grundskole til universitet i Køge, Næstved, Roskilde og Vordingborg – til at give deres give deres vinkler på klimavenlige uddannelser og på tværs finde bæredygtige løsninger på hverdagsudfordringer på skolerne. Også Lærke Cecilie Iversen og Jessica Friis Sørensen deltog på vegne af EUC Sjælland til arrangementet i Ressource City Næstved.

”Det var en god dag, som var med til at sætte større fokus på bæredygtighed og på behovet for at skabe grønne uddannelser. Særligt interessant var oplægget med det danske Ungeklimaråd – fedt at vide, at andre unge gør en forskel for vores fremtid i samfundsdebatten. Det var også spændende at møde iværksætteren Katrine Lee Larsen, som genbruger havplast i form af gamle fiskenet til badetøj og sportstøj i Copenhagen Cartel,” siger Jessica Friis Sørensen.

”Vi arbejdede også i workshops med andre elever med vidt forskellige baggrund og aldre, men det giver mening, for fremtiden er vores og den grønne omstilling er vejen frem,” siger Jessica Friis Sørensen, hvis gruppe til sidst på eventdagen præsenterede ideen om at bringe flere indendørsplanter ind på skolerne for at sikre et bedre indeklima. Lærke Cecilie Iversens gruppe havde derimod arbejdet med løsninger til at mindske lys- og strømforbrug, fx ved brug af censorløsninger og gennem brug af smart grid, som sparer på strømmen.

At tænke mere grønt på tværs er et godt sted at så frøene til en forandring – og den fremtid ser Lærke Cecilie Iversen og Jessica Friis Sørensen frem til.

12
tilbage til INDHOLD
// Louise Schmedes

Lasse vil måske gerne læse medicin

Navn og alder?

Lasse Mathiesen – 18 år.

Hvilken uddannelse

og linje går du på?

Jeg går i 1.g på Himmelev Gymnasium på biokemistudieretningen (biologi A – Kemi B)

Hvad var grunden til, at du valgte den uddannelse? Hvilke overvejelser gjorde du dig?

Fordi jeg godt kan lide at gå i skole. Så var STX noget for mig. Jeg valgte biokemi-studieretningen, fordi jeg godt kan lide biologi og gerne ville have lidt variation i hverdagen. I biologi kommer vi både ud af huset og i laboratoriet.

Hvad bruger du mest tid på/ hvad fylder meget?

Opgaverne tager selvfølgelig en del tid i hverdagen, men det sociale på skolen fylder også rigtig meget. Jeg kan godt lide, at vi er meget sammen – også på tværs af klasserne på skolen.

Hvad skal man tænke over?

Hvis man har lyst til at gå på STX , så skal man først overveje, om man godt kan lide at gå i skole. Hvis man kan det, så er STX virkelig fedt. Lærerne er meget mere engagerede i deres fag, end de var i folkeskolen. Man lærer virkelig meget.

Hvordan ser det ud med lektier?

Der er selvfølgelig flere lektier end i folkeskolen. Både læselektier og opgaver, der skal laves derhjemme. Jeg bruger nok en times tid om dagen og lidt mere, hvis jeg har mange afleveringer. Men lektier kan altså være mange ting. Det kan jo fx godt være en podcast, man skal høre … eller lave selv.

Hvad er drømmen?

Jeg ved ikke helt endnu, hvad jeg ger-

ne vil efter gymnasiet. Jeg vil måske gerne læse medicin – men altså først når jeg har haft et sabbatår.

Kan du nævne et højdepunkt, opgave eller projekt, du virkelig syntes var fedt?

Helt sikkert da jeg var på udvekslingsrejse til Slovenien her i 1.g. Det var virkelig fedt. Skolen gør noget ekstra ud af vores uddannelse med sådan en rejse. Det giver en god mulighed for at prøve noget, der er lidt anderledes, end hvad man plejer.

13
: 66 13 21 30 | mail: dalumls@dalumls.dk
10.
på Dalum Landbrugsskole! OBS!
kan bo på skolen.
dalumls.dk/10-klasse tlf.
Tag
klasse
Du
En aktiv 10. klasse, hvor du kan dyrke din interesse for værksted/maskiner eller hest?
VOXPOP
STX
Svar fra Lasse Mathiesen, der går på STX på Himmelev Gymnasium
tilbage til INDHOLD

LIVET PÅ

LANDBRUGSSKOLEN SJÆLLAND ER LYKKEN

Landbrugsskolen

Sjælland er en kostskole, hvor eleverne kan bo under skoleforløbene. Kammeratskab og fælles oplevelser er vigtige elementer for eleverne på skolen.

Sophie og Magnus er elever på Landbrugsskolen Sjælland i Høng. De er begge i gang med landbrugsuddannelsen. Sophie tager den som EUX og bliver dermed erhvervsfaglig student. Magnus tager uddannelsen som en almindelig erhvervsuddannelse ( EUD). Ligesom de fleste andre elever, som er under uddannelse på skolen, bor de på skolen.

Det sociale

Sophie og Magnus bor begge på værelse, som deles med en klassekammerat, og det er de vildt glade for.

"Du kan have venner på værelset om aftenen og fx bare snakke sammen, høre musik eller se en film sammen. Du kan også have din egen computer med, hvis du har brug for at sidde og game lidt i din egen verden, men det er de sociale aktiviteter, der fylder i hverdagen. Vi er sammen det meste af tiden, og det er rigtig hyggeligt og sjovt," siger Sophie.

Altid nogen at være sammen med

"Du er hjemme, så snart du har fri fra skole, og så kan du gøre stort set, hvad du vil. Du kan fx deltage i de aktiviteter, som aktivitetsudvalget arrangerer. Den anden aften var næsten alle elever med til en kæmpe rundboldkamp, og det var super sjovt," fortæller Magnus.

På skolen bruger eleverne idrætshallen til forskellige slags sport eller til foredrag og fester. Om sommeren mødes eleverne fx ved bålstedet om aftenen. Og man kan også invitere venner eller familie uden for skolen til at komme på besøg.

Flytte hjemmefra tidligt Når du flytter ind på kostskolen, flytter du hjemmefra.

"Du lærer at stå på egne ben og tage ansvar for dig selv. Der er ikke nogen forældre, der kommer og gør tingene for dig. Der skal være tid til at have det sjovt og være sammen med de andre, men du skal også finde tid til at gøre rent på værelse og badeværelse og få lavet dine lektier. Det udvikler mig helt vildt, synes jeg," siger Sophie, som er 17 år. De fleste elever tager hjem i weekenderne.

Magnus flyttede ind på skolen, den dag han fyldte 16 - der startede grundforløbet.

"Jeg er selvfølgelig savnet derhjemme, men jeg synes, det er så fedt at bo her. Jeg har lært at kommunikere og snakke med andre mennesker. Du lærer at række ud til andre, og så får du jo noget igen. Der er et kæmpe socialt netværk her på skolen på tværs af årgange og uddannelser," fortæller Magnus.

Når Sophie og Magnus er hjemme i weekenden, er de sammen med familien, gamle venner eller vennerne fra landbrugsskolen.

Studiejob på skolen

De to elever har fået studiejob på skolen. De er elevambassadører og tager blandt andet med ud på uddannelsesmesser eller i folkeskolens udskoling, og fortæller om uddannelse og livet på skolen.

"Jeg har valgt denne mulighed, fordi det er sjovt at komme ud og møde en masse mennesker og fortælle om mit valg af uddannelse," siger Sophie. Magnus nikker og fortsætter:

"Du bliver en rollemodel for andre, og så kommer du med til nogle interessante arrangementer, hvor vi fortæller om livet på skolen. Fx skal vi elevambassadører med på Roskilde Dyrskue i år - det har jeg aldrig prøvet før."

Derfor landbrugsuddannelsen

Sophie har valgt tage en EUX , fordi hun vil læse til dyrlæge (med speciale i kvæg) på Københavns Universitet. Det har hun drømt om at ville være så længe, hun kan huske.

"Der er flere veje til at blive dyrlæge. Jeg valgte EUX , fordi jeg gerne ville have den praktiske dimension med og prøve tingene på egen krop, inden jeg skal på universitetet," forklarer hun.

Magnus har interesseret sig for landbrug, siden han var lille. Han er opvokset i et klassisk villakvarter, men fik interessen for arbejdet i marken og maskiner, fordi der var familie og venner, som i en tidlig alder viste ham, hvad landbrug handler om.

"Jeg håber rigtig meget på at komme i praktik i udlandet som en del af min uddannelse. Mit mål er at komme til enten Australien eller New Zealand i cirka et halvt år og arbejde med planteavl," slutter Magnus.

14
tilbage til INDHOLD
S37 AK10VET

MAGIEN

Det kræver sin mand – eller i det her tilfælde dreng – at stille sig op og holde oplæg for ovenstående forsamling. Og for bare få år siden stod det ikke skrevet i kortene, at 16-årige Rud med sikker stemme og uden rystende knæ skulle kunne klare netop den opgave.

For når man kan mærke, at der noget, der ikke helt spiller, koncentrationen mangler, aggressionerne er nemme at tænde op under og skole bare virkelig ikke er sagen – så er det svært at se en fremtid foran sig.

Barometeret slog ud på ADHD med mange af de samme symptomer, men adskillige tests og endelig en tur forbi Rigshospitalets afdeling for sjældne sygdomme afslørede, at Rud har en kromosomfejl. Diagnosen og mindst lige så vigtigt et samarbejde mellem de vigtigste aktører og mennesker i Ruds liv blev starten på vejen videre.

I første omgang førte vejen Rud til specialtilbuddet Store Rum, hvor han i dag går i 9. klasse. En bedre vej for ham end folkeskolen, der primært havde budt på både sociale og faglige nederlag.

Lærere, vejledere og virksomhedsfolk – ja endda byens borgmester er forsamlede i et af Sorø Hallens lokaler. Det er byens årlige uddannelsesmesse og i hallen er elever fra skolerne på udkig efter inspiration til fremtidens uddannelsesvej. Men i det føromtalte lokale går snakken på elever, der måske har brug for lidt ekstra hjælp på den vej.

Men den virkelige åbenbaring kom da Ruds familie og vejleder arbejdede sammen om at få sat gang i en ugentlig praktik på den lokale virksomhed Multiline, der er totalleverandør af bl.a. emballage og rengøringsartikler. For Rud var det drømmen – og pludselig gik det stærkt.

”Da jeg fandt ud af, at jeg godt kunne komme i praktik på Multiline, blev jeg rigtig glad. Min UU vejleder Mette kendte min praktikvært på Multiline, så jeg fik mulighed for at komme ud og prøve det af – og det var bare perfekt fra starten af,” fortæller Rud, der pludselig oplevede at være havnet på den helt rette hylde. ”Jeg har fået mod på det hele, fordi jeg er kommet ud det her sted. Hvis ikke jeg var kommet på Multiline, havde jeg ikke været den, jeg er i dag med ro og selvtillid.”

Man duer til noget

Den ugentlige praktik førte til et fritidsjob som ungarbejder – og kombinationen af det praktiske, af fornemmelsen af at få ’jord’ under neglene og så nogle dage tilbage på skolebænken, fungerede for Rud, der pludselig fik appetit på mere uddannelse.

”Jeg er en del af virksomheden, og der bliver passet godt på os. Jeg kan godt lide tonen, hvor man driller hinanden lidt på den gode måde. Jeg har det så dejligt med at være en del af det hele. Jeg er meget mere koncentreret i skolen nu. Inden jeg startede på Multiline, var jeg virkelig presset, men nu kan jeg virkelig koncentrere mig,” uddyber Rud. ”Det er dejligt at vide, at man duer til noget, at man kan noget. Jeg har fået mere selvtillid og jeg har fået et tilhørsforhold og fået gode venner. Før i tiden havde jeg ikke så mange venner. Det var aldrig min tanke, at jeg skulle i gang med en masse uddannelse. Jeg troede egentlig bare, jeg skulle sidde derhjemme.”

Ruds oplevelser er noget, man kan nikke genkendende til på Multiline.

”Ja, Rud har virkelig udviklet sig fra, da han trådte ind af døren her på Multiline første gang. Han er blevet meget bevidst om, hvad det kræves for at være tilknyttet en arbejdsplads,” lyder det fra praktikvært Linda Pedersen. ”Han har fundet ud af, at han er virkelig god til sit arbejde og det har givet ham utrolig meget selvtillid.

16
// Christina Qvistgaard tilbage til INDHOLD
opstår, når alle arbejder sammen

Han er vellidt blandt alle kollegaer, som altså er voksne mennesker. Han er mødestabil og arbejder rigtigt hårdt. Det har jo også resulteret i, at han er fastansat ungarbejder en gang om ugen efter skoletid.”

For Ruds forældre har det også været en stor glæde at se, hvordan deres kamp for deres søn har givet resultater.

”Det er klart, at vi havde nogle tanker om, hvad der skulle blive af Rud,” fortæller Sune Kazimierz Lapain. ”Det stod hurtigt klart for os, at vi selv skulle involvere os og ikke bare forvente, at tingene skete af sig selv. Så vi dykkede ned i lovgivningen og var velforberedte til alle møder. Moralen i det her er, at man ikke kan forvente, at skolen sørger for det hele. Man skal selv tage et ansvar. Det er et samarbejde. Da vi fandt frem til den paragraf, der giver mulighed for den her type praktik, kunne vi se, at det var det rigtige. Skolen er ikke rigtig noget for Rud, men han kan godt lide at arbejde.”

En fremtid med uddannelse

Men fremtiden står faktisk på meget mere uddannelse. Af den praktiske

slags. Rud skal nemlig i gang med en helt ordinær erhvervsuddannelse som lager- og terminalmedarbejder. Elevpladsen er i hus – selvfølgelig hos Multiline, der også har invilget i at hjælpe Rud godt igennem de ting, der måske kan drille i den teoretiske del af uddannelsen.

Det er ikke ukendt land for Multiline at hjælpe lokale unge med at finde den rigtige vej videre, fortæller lager chef Jon Lindstrøm.

”Multiline har igennem mange år prøvet at hjælpe socialt i lokal området. Dette har bl.a. bestået af testning af borgere til flexjob, hjælp til borgere, som er på vej tilbage til arbejdsmarkedet eller hjælp til unge borgere, som har det svært i skole miljøet eller er helt udenfor. Vi har tidligere hjulpet en ung mand, som arbejdede her i et ungeforløb. For ca. 3 år siden startede vi ham op i et FGU forløb som forberedelse til EUD ud dannelse,” uddyber han. ”Rud ønsker noget lignende, altså en løsning med at kombinere uddannelse med arbejde ved siden af, da 100 procent skole bliver for meget for ham.”

For UU-vejleder Mette Søgaard Andersen er Ruds historie et bevis på, at tingene faktisk kan lade sig gøre, når de vigtigste folk i de unges liv arbejder sammen på at finde den rigtige løsning.

”Det handler om gode forældre og så et godt samarbejde mellem vejleder og arbejdsplads,” fastslår Mette, der også var på

17
EFTERSKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN Tlf. 75 85 80 12 · Højskolevej 9 · 7100 Vejle info@skolenfor.dk · www.skolenfor.dk Et forrygende år - Ring og få rundvisningen Liniefag: Gastronomi • - bliv kok i din egen restaurant Bage/konditor • - åben dit eget konditori Musiker • - med bandet på turné Esport • - talentudvikling Design & Mode • - design dit eget tøj • E-sport • Re-design & Event • Sport & Adventure • Musik, Sang & Performance TØMMERUP EFTERSKOLE Linjefag Læs mere på www.tfe.dk tilbage til INDHOLD

I juni 2022 fik Villads Leth lidt mere end 15 minutters berømmelse. Faktisk hele syv dage. Han bliver dog stadig genkendt som HHX-eleven, der fik iværksætteren Jesper Buch forbi til at sætte huen på hovedet efter sidste eksamen på Niels Brock Innovationsgymnasium. For Villads Leth handlede det ikke om berømmelse – og det skal fremtiden heller ikke. I stedet udgør originalitet, ideer og glæde drivkraften for ham – og lige nu er han ved at undersøge, hvor langt den kan føre ham.

“Jeg søger ikke opmærksomhed eller billige point. Idéen opstod bare helt spontant en regnvåd aften i maj. Jeg har fulgt Løvens Hule, siden jeg var 13 år gammel, og for mig er Jesper Buch et fuldendt ikon for iværksættere og entreprenører. Det var og er sådan en fremtid, jeg drømte om – også selvom en lang videregående uddannelse ligger i kortene. Jeg kommer fra et akademisk hjem, og det er i mit DNA at gå den vej, men det er iværksætteren i mig, som er stærkest. Og det er den sti, jeg har sat mig ud på gennem en gymnasial uddannelse med innovation i fokus."

"Som et lyn kom idéen til mig: Jesper Buch skulle selvfølgelig sætte studenterhuen på mit hoved,” siger Villads Leth, som via studiejobs og interesse for faglige netværk kom på LinkedIn i løbet af 3.g. Og derfor blev det også der, han udtrykte sit ønske. Tre dage senere blev det opfyldt med et “Det må sgu blive et ja herfra” som taget direkte ud af Løvens Hule. Under stor tumult på tværs af danske medier kom Buch og satte huen på Leths hoved til den afsluttende eksamen i Virksomhedsøkonomi.

“Det var nogle vilde og udmattende uger, så det var ren eufori at blive færdig. Efter en kort periodes fejring var jeg klar til at gå all in med at arbejde. Jeg har parallelt med min ungdomsuddannelse arbejdet med e-commerce og tech – og det er særligt tech, jeg brænder for. Nu kunne jeg give arbejdet dedikation 100 pct. – og det var fedt. Mit job bestod i at sætte mig i kundens sted og hjælpe på tværs af salg, markedsføring og udvikling med at finde gode og anvendelige løsninger for virksomheder,” siger Villads Leth.

Vokser af alt det gode

“Jeg er et positivt menneske, og jeg kan lide at omgive mig med gode mennesker og gode ideer. Og ved at holde sig til steder med gode mennesker og gode ideer, så kommer flere til - især ideerne. Jeg kan lide at være kreativ og finde på løsninger, der gør livet nemmere og bedre for mennesker – og det er i det felt, jeg gerne vil arbejde i fremtiden,” siger Villads Leth.

“Det er vigtigt at være glad - du lever kun en gang, så man skal have det bedste ud af det. Ved at være positiv og anerkende andre for alt det gode – og sjove og skæve de laver, så bidrager man til deres udvikling og deres glæde. Vi vokser alle sammen af at blive mødt med

Det rødbedefarvede pas skal åbne døre

varme og smil – og man performer også bedre. Derfor synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi hver især sørger for at fortælle andre på vores vej, at de gør det godt. Det er ligesom de gode ideer - der kommer mere af alt det gode, hvis vi værdsætter det og siger det højt,” siger Villads Leth.

”Det gælder om at være den bedste version af sig selv for at bevare sin glæde og gejst. Jeg går op i at passe på mig selv med motion, kost og søvn. Det sidste er meget vigtigt. Ellers handler det om at være ude blandt mennesker i form af netværk, og så er de dybe og nære relationer også vigtige. Min familie og venner betyder meget for mig og den måde, jeg er på,” siger Villads Leth.

”Fordybelse og tilstedeværelse er undervurderede –man bør tillade sig selv at koble fra og gå i dybden og være til stede i nuet. Jagt på likes og dyrkelse af overflade er et stort problem for vores sundhed og velbefindende. Jeg har selv slået alle notifikationer fra på min telefon, og min hjemmeskærm er renset for apps og støj. Jeg skal opsøge det aktivt, hvis jeg virkelig vil bruge tid på det,” siger Villads Leth.

Løver, gazeller og enhjørninger “Jeg kan virkelig godt lide Danmark. Det er et trygt og sikkert land, og her er masser af muligheder. Jantelov skal dog ikke hindre os i at drømme stort og sigte efter vilde eventyr. Det er lidt pudsigt, at det er gazeller, der skal kendetegne en virksomhed i vækst. Det kunne godt havde været et mere sofistikeret et valg… Løver spiser gazeller til morgenmad. Jeg har ambitioner. Jeg drømmer stort. Future Unicorn Founder – det er, hvad jeg går efter. Stort og måske uopnåeligt, men jeg vil give det et forsøg. En ny ide plantede sig i mig i foråret 2022: Jeg gav mig selv den udfordring at udnytte de muligheder, jeg har,” siger Villads Leth.

”Jeg er ung og har ingen forpligtelser, så nu går jeg efter at realisere mine drømme. Med 50 dages nedtælling bestilte jeg flybillet til USA. Med hele min tilværelse samlet i en kuffert, mit pas og en mental one way ticket vil jeg forsøge at få foden inden for et sted i Silicon Valley og siden skabe min egen forretning med fokus på tech og innovation. Min egen udgave af den amerikanske drøm skal til at begynde,” siger Villads Leth.

18 tilbage til INDHOLD

Klar til uddannelse?

Se mulighederne på rts.dk

@roskildetekniskeskole

Vi tilbyder over 30 erhvervsuddannelser og 15 euxuddannelser inden for medier, bygge og anlæg, håndværk og teknik samt det grønne område på Roskilde Tekniske Skole.

Du kan starte dit grundforløb i Roskilde, Høng, Valby, Greve eller Kalundborg. Se datoer for åbent hus, infomøder og meget andet på www.rts.dk.

www.rts.dk

19
• 46
400
300

Det er gået op for mig, at jeg kan mere, end jeg troede

Navn og alder?

Jeg hedder Sofia Marie Ibsen, og jeg er 17 år.

Hvilken uddannelse og

linje går du på?

Jeg går på STX på Roskilde Katedralskole. Jeg går i 1.g på en naturvidenskabelig studieretning med Matematik A, Fysik A og Kemi B.

Hvad var grunden til, at du valgte den uddannelse? Hvilke overvejelser gjorde du dig?

STX giver så mange muligheder – du kan gå i alle retninger bagefter. Det betyder også, at mange forskellige mennesker mødes her, og det synes jeg er fedt. Desuden er gymnasiet kendetegnet ved at have et rigtig godt socialt liv. Der foregår virkelig meget udenfor den almindelige undervisning: Fester, investeringsklub, fredagsvolley, musical og alt muligt andet.

Svar fra Sofia Marie Ibsen, der går på STX, 1.g på Roskilde Katedralskole

Hvad bruger du mest tid på/ hvad fylder meget?

STX er en boglig uddannelse, og vi har en del skriftlige afleveringer. På min linje fylder rapportskrivning fx meget, også fordi rapporterne fungerer som forberedelse til vores eksperimenter. Det store skriftlige arbejde betyder også, at man lærer en hel masse, og at man på kort tid udvikler sig rigtig meget.

Det fylder også meget på min uddannelse, at vi som elever har rigtigt meget at sige. Det har blandt andet overrasket mig, hvor hurtigt vi kan få tingene til at ske, fra vi får den første idé.

Hvad skal man tænke over?

Man skal være klar på at lave noget. Alle skal bidrage i undervisningen. Men man er ikke alene om det –lærerne hjælper, og vi som elever er der også for hinanden i klassen.

Hvordan ser det ud med lektier?

Lektiemængden stiger ift. grundskolen, og der er forventning om, at du laver dine ting. Man skal tit lave lektier 1-2 timer om dagen. Men man får god hjælp til, hvordan man bedst og mest effektivt læser sine lektier og prioriterer sin tid.

Hvad er drømmen?

Jeg kan især godt lide naturvidenskab, men hvad jeg præcist vil, ved jeg ikke endnu. Derfor er det vigtigt for mig, at vi får en bred viden om verden.

Kan du nævne et højdepunkt, opgave eller projekt, du virkelig syntes var fedt?

Et højdepunkt for mig er helt klart den musical, jeg medvirker i på min skole. Det er superfedt. Folk er så søde, engagerede og dygtige til det, de laver. Vi har også et virkelig stærkt fællesskab. Og så er noget af det bedste ved musicalen, at man virkelig får rykket nogle grænser. Det er blandt andet gået op for mig, at jeg kan meget mere, end jeg troede.

STX VOXPOP
20 tilbage til INDHOLD

K10 (ordinær)

Få anderledes oplevelser, styrket faglighed, personlig udvikling og en række nye venskaber. Halvdelen af tiden har du dansk, matematik og engelsk - I den anden halvdel har du et af følgende fire spændende linjefag:

• Sund og Psyke • Fag og Fokus

• Proces og Praktik • Idræt og Bevægelse

Kalundborg

EUD10

Du får en spændende introduktion til værksteder, erhvervslivet og erhvervsuddannelser i løbet af dit 10. skoleår kombineret med faglige og sociale oplevelser. Få nye venner, bliv afklaret på fremtiden og opnå faglige forbedringer i dansk, matematik og engelsk.

Kalundborg, Holbæk og Fårevejle

GYM10 (ordinær)

Her får du et anderledes år med spændende linje- og valgfag. Du kan styrke dine karakterer fra 9. klasse samtidigt med, at du modnes og bliver klar til at starte på en ungdomsuddannelse.

Der er linjer som eksempelvis indeholder en masse praktik, sport, udeliv eller gymnasiefag.

Asnæs

COMBI10

Kombiner dit 10. skoleår med det første grundforløb på en erhvervsuddannelse.

Så er du klar til at starte direkte på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse, når du har afsluttet din 10. klasse hos os.

Holbæk og Fårevejle

21 21
På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har vi følgende 10. klassetilbud:
Dit 10. skoleår er et spændende år hvor du kan møde nye fag og en masse nye mennesker! EUC Nordvestsjælland afd. Holbæk COMBI10 · EUD10 EUD EUX Processkolen EUD EUX AMU Allikelund Gymnasium K10 EUD10 EUD EUX HHX HTX Slotshaven Gymnasium HHX · HTX EUC Nordvestsjælland afd. Audebo EUD EUX AMU Campus Odsherred GYM10 HF HHX · STX Campus Odsherred afd. Fårevejle COMBI10 EUD10 EUD Vi ses på en af skolerne! Holbæk | Kalundborg | Odsherred | eucnvs.dk AFDELING HOLBÆK

Go’ idé bliver til bæredygtig business

Da Dawn og Asger startede i 1.g. på HHX på Roskilde Handelsskole – havde de ingen idé om, at de knap to år senere ville stå med egen virksomhed og en god mulighed for at vinde DM i entreprenørskab for unge iværksættere. Endda med en virksomhed, der både fokuserer på bæredygtighed og har en stærk, social profil.

Med under 24 timer tilbage til Dawn og Asger skal stå i Industriens Hus og repræsentere ikke bare dem selv men også Roskilde Handelsskoles iværksætterlinje og ikke mindst virksomheden Northern DNA, har de sagt ja til at tale uddannelse med Karriereguiden.

For selvom de begge er tumlet lidt tilfældigt ind på HHX Iværksætterlinjen – for Asger var det ’noget med at undgå naturfag’ og for Dawn via en tur på både HTX og Mekanikeruddannelsen – så er de i starten af 2.g. blevet fuldblodsiværksættere. Så meget, at de altså har kvalificeret sig til Danmarksmesterskaberne og har kastet sig ud i konkurrencen med liv og sjæl.

Company Programme er et virkelighedsnært forløb, som elever fra alle ungdomsuddannelserne kan deltage i – og som gennem forskellige delkonkurrencer munder ud i et nationalt mesterskab.

Hvis Company Programme skal være en del af ens skoleoplevelse, behøver man ikke starte sin uddannelse med en fiks og færdig ide – men man skal være indstillet på at give den gas, understreger Asger, 18, og Dawn, 21. Til gengæld får man en masse igen.

”Hvis man skal deltage i den her konkurrence, skal man virkelig interessere sig for entreprenørskab og iværksætteri, for det er hårdt. Det er en fed oplevelse, hvor man er sammen med en masse andre. Det er mega lærerigt og man lærer nogle virkelig nyttige ting i forhold til samarbejde og delegering og marketing,” uddyber de. ”Man vil det mere, fordi det er en rigtig ting. Det giver mere motivation, at man kan vinde en konkurrence. Vi får også en masse ekstra oplevelser og noget netværk, vi kan bruge senere.”

Fremtiden

Northern DNA som deres virksomhed hedder, har allerede indtjent dem 2.000 kr. i præmiepenge – helt uventet for de to CEOs som allerede var gået hver til sit. Så udover præmiepengene indkasserede Dawn også en lektion i at tale offentligt.

”Jeg var helt uforberedt og fik både spaghettiben og rystede helt af nerver. Jeg skulle fortælle alle om vores virksomhed og klappen gik fuldstændig ned,” griner hun.

De nerver er efterhånden pakket godt væk – og de to 2.g’ere er helt klar til at fortælle om Northern DNA.

”Vi samler brugte T-shirts og har lavet et partnerskab med Makershirt, hvor vi designer trykket og så er det dem, der

trykker det. Det betyder, at vi kan skrotte hele produktionsprocessen og kan følge FNs bæredygtighedsmål. Vi vil gerne gøre op med modekulturen, hvor man bare køber noget og smider det væk igen. Genbrug er den eneste bæredygtige måde at have med mode at gøre. Bæredygtighed betyder rigtig meget for os. Og det gør den sociale profil også. Derfor har vi også meget fokus på LGBTQ+,” forklarer de.

Om virksomheden kommer til at bestå langt ind i fremtiden, er stadig et åbent spørgsmål. Men en god placering ved DM kunne sagtens være et godt springbræt. Og de tager i hvert fald en masse kompetencer og erfaring med sig videre.

”Som det ser ud nu lige nu, har vi et godt startpunkt. Vi skal have en webshop op at køre, og det er dyrt at få færdigproduceret tøjet, men hvis vi vinder, kan vi investere nogle af pengene i virksomheden – og så må vi se,” lyder det fra de to iværksættere.

COMPANY PROGRAMME ER ET VIRKELIGHEDSNÆRT ENTREPRENØR- SKABSFORLØB FOR UNGDOMS- UDDANNELSERNE

– der udfordrer og styrker elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer Forløbet træner eleverne i at udvikle deres gode idéer og omsætte dem til realiserbare virksomheder eller sociale projekter

Company Programme gør eleverne hand- lekompentente og gør dem i stand til at se muligheder og uudnyttede potentialer Programmet sætter fagligheden og kreativi- teten i spil og booster elevernes omverdens- forståelse og troen på, at de kan selv Kompetencer, der fremadrettet er med til at skabe succesfulde iværksættere og attraktive medarbejdere

Kilde: https://cp.ffe-ye.dk

22
// Christina Qvistgaard tilbage til INDHOLD

Spring ud i det!

Der kommer noget godt ud af det

Flere penge på lommen. Det er selvfølgelig den hurtige måde at forklare, hvorfor det er fedt at have fritidsjob. Men faktisk er der også en helt masse andre fordele, man måske først får øje på hen ad vejen. I COOP vil man gerne hjælpe flere unge i gang med en fritidsjobskarriere, der kan styrke dem på deres videre vej mod uddannelse og job.

Malthe Bergkvist var med egne ord lidt træt af skolen i 10. klasse. Det var sjovere at sludre med kammeraterne, end at koncentrere sig om ligninger og diktater. Men 6 ugers deltagelse i COOP Crew vendte op og ned på hans tilgang til skolen – og til fritidsjob.

COOP Crew er et initiativ søsat af dagligvarekæden og ungdomsskolerne flere steder i Danmark. Det henvender sig til unge, der af den ene eller anden grund har brug for et kærligt spark bagi og som heller ikke allerede har et fritidsjob. Eleven får lov at tage en dag om ugen ud af skemaet, som så bliver brugt i en dagligvarebutik.

I dag er Malthe 18 år og godt i gang med 1.g. på STX. Han kigger tilbage på sin tid som COOP Crew medlem med stor glæde.

”På det tidspunkt var jeg meget ukoncentreret og meget snaksalig, også i timerne. Jeg havde det lidt problematisk med skolen nogle dage. Jeg synes, det var fedt, at det ikke bare var skole 5 dage om ugen, at man fik en enkelt dag med nye mennesker i stedet for bare matematik og dansk. Jeg kunne se, hvad jeg skulle bruge det jeg lærte til – og vi fik også at vide, hvordan man kunne uddanne sig videre, hvis man gerne ville det,” forklarer han.

En anden elev

Tanken bag COOP Crew er at give de unge deltagere et indblik i, hvordan det er at have et fritidsjob og være på arbejdsmarkedet. Masser af undersøgelser viser, at unge har meget stor gavn af et fritidsjob. Og det gælder også Malthe fra Vordingborg.

”Jeg blev bedre til at koncentrere mig og jeg har også fået en masse ny læring med mig. Bl.a. det med at møde nye mennesker har jeg brugt meget i forbindelse med, at jeg startede i 1. g.,” fortæller han. ”Planen for mig nu er, at jeg vil gøre gymnasiet færdigt og samtidig arbejde i Circle K, hvor jeg har fritidsjob nu. Derefter vil jeg tage til København og læse til ingeniør. Der vil jeg også have et fritidsjob ved siden af studierne. Coop Crew har givet mig mod på mere arbejde og mere uddannelse.”

Malthe anbefaler helt klart andre at skaffe sig et fritidsjob, uanset om det er gennem COOP Crew eller på andre måder.

”Jeg blev en anden elev i skolen. Før det havde jeg ikke fritidsjob. Man lærer at opføre sig professionelt og have en god dialog med folk. Jeg vil sige til andre, at de bare skal komme i gang. Det lyder måske skræmmende, men det er et godt afbræk fra hverdagen,” lyder det fra gymnasieeleven. ”Og så er det også fedt at tjene sine egne penge og ikke være afhængig af lommepenge hjemmefra. Spring ud i det. Der kommer noget godt ud af det.”

Fordele ved fritidsjob

• Unge oplever, at fritidsjob giver kompetencer, erfaringer og selvtillid, der styrker dem i fremtidig uddannelse og job.

• Sandsynligheden for at komme i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen bliver større.

• Man har 2,5-3 gange højere sandsynlighed for at være i fast beskæftigelse som 25-29-årig, hvis man har haft et fritidsjob.

23
// Christina Qvistgaard. Foto: Morten Kjærgaard tilbage til INDHOLD

INTET MENNESKE ER EN Ø

Med kig til København og Øresundsbroen ligger Ungdomsøen i Øresund ved indgangen til Københavns havn. Oprindeligt var det et søfort, men nu er øen givet i gave til alle unge, som vil ungefællesskaber. Et år ad gangen drives Ungdomsøen med hjælp fra seks unge frivillige, som mod deres engagement får ophold og arbejde på øen. Og oplevelser for livet. Mød Augusta Sprogøe, som har været Giv Et År-engageret på Ungdomsøen fra august 2022.

Ungdomsøen er relativ overskuelig, men alligevel er det muligt at fare vild i fortets lange gange. Side om side er der døre, og bag dem gemmer sig sovesale, sidderum og en mangfoldighed af verdner fx brætspilsværelse, lydstudie, biograf og verdensmålsrum. Og så er der selvfølgelig det område, som huser de seks Giv Et År-engagerede – også Augusta Sprogøe. Og det har været et helt specielt og spændende år fyldt med oplevelser, projekter og gode mennesker, som har givet Augusta Sprogøe så meget igen.

”Ungdomsøen har været mit frirum, mit hjem og min arbejdsplads. Jeg har lært så meget om mig selv, og hvad jeg gerne vil med mit liv. Jeg fik tilfældigt kendskab til Giv Et År. Jeg var droppet ud af gymnasiet efter 2.g. på grund af stress. Præstationskulturen og at være pligtopfyldende havde tæret hårdt på mig. I stedet fik jeg arbejde i en skovbørnehave og nærheden til naturen var godt for mig,” siger Augusta Sprogøe på 22 år.

”Jeg havde under corona været med i en teatergruppe, hvor otte unge lavede en forestilling på Teams om skolefravær og mistrivsel i skolesystemet, og i vores messengergruppe delte projektlederen bag et opslag om, at der var åbnet for ansøgere til Giv Et År på Ungdomsøen,” siger Augusta Sprogøe.

”Det skete på et tidspunkt, hvor jeg atter var i ”forårsstress” over, at vinduet til uddannelsesoptag stod åbent. I opslaget stod alle de rigtige ord – ”medbestemmelse”, ”i øjenhøjde” og ”fællesskab”. Jeg var ikke i tvivl om, at det var det, jeg ville. Jeg ringede straks til Ungdomsøen og sagde, at mit opkald var min ansøgning. Jeg kom til samtale tre dage senere med fire voksne i sekretariatet og to unge GEÅ-engagerede,” siger Augusta Sprogøe.

”Det er nemlig essensen af Ungdomsøens DNA. De unge er med hele vejen. De bliver hørt og deres stemme vejer tungest. Det var lige det, jeg gerne ville være en del af. Jeg drømmer om et opgør med forestillingen om, at uddannelse kun kan gøres på en måde ad snorlige veje. Der er så mange måder at lære og tilegne sig kompetencer på. Derfor var det befriende at blive GEÅ’er,” siger Augusta Sprogøe.

”På Ungdomsøen må vi teste, eksperimentere og fejle. Faktisk skal vi. Men vi har opbakning fra de voksne, som er omkring os, og vi har hinanden. Vi ved godt, at vi måske ikke kender løsningen, når vi går i gang. Men der er gevinst alene i forsøget. Vi får erfaringer, og vi kommer i mål. Og ja, bommerter sker, men det er helt okay. I stedet fejrer vi vores fejl med pandekager. Så hvis der dufter af pandekager, så ved man, hvad det betyder,” smiler Augusta Sprogøe.

Behov for Ungdomsøens ungekonsulenter

”Der er sket utroligt meget i årets løb. De første ti dage sov vi alle seks på samme sovesal. Når man skal bo og arbejde så tæt, er det vigtigt, man hurtigt lærer hinanden at kende. Vi formulerede også en pagt med retningslinjer for, hvordan små irriterende ting skal håndteres, så det ikke stjæler vores fokus, fx hvor placerer vi karkluden, hvor meget spiser vi sammen, hvem køber ind mv. Vi havde også beredskabsdag, hvor vi lærte alt, der er praktisk at kunne på en ø – førstehjælp, brand og sikkerhed på vandet. Vi har også taget duelighedsbevis, så vi selv kan sejle til fastlandet. Herudover var der oplæring i alle typer vagter og funktioner, som skal løses på øen i forbindelse med gæster og events. Og så lærer vi også meget af at få vores lille fællesskab til at fungere midt i alle de fællesskaber, som Ungdomsøen skaber,” siger Augusta Sprogøe.

”Vi har en tryghedsperson, som passer på os – og særligt i introtiden sørgede hun for at skåne os, fordi der var så meget, vi skulle sættes ind i. Ellers er vi omgivet af de dejligste mennesker. Jeg anser dem for at være mine kollegaer. Det er alle de voksne, som arbejder for og på Ungdomsøen. Den arbejdspladskultur, de lader os være en del af, er fantastisk. Vi er i deres øjne ligeværdige. De har respekt for os, og de lytter til os. Og vi vokser af tillid. For mig at se er der et stort behov for Ungdomsøen. Mange gange oplever jeg, at voksne kun laver ”pseudoinddragelse” af unge, men samtidig mener de samme mennesker, at det er ungdommens opgave at løse mange af de kriser, der tynger verden. Og det er de selvsamme kriser, som gør os unge bekymrede for vores egen fremtid,” siger Augusta Sprogø.

”Gennem Ungdomsøen bliver masser af projekter søsat og forankret med ægte ungeinddragelse. Det er faktisk den opgave, vi som GEÅ’ere påtager os som ungekonsulenter. Vi er kernen i Ungdomsøen. Vi vurderer selv alle henvendelser, projekter og opgaver, og det er op til os, hvor vi sætter ind, og hvordan vi engagerer os."

"Det er den vej, unge får en klar og tydelig stemme i samfundsdebatten. Og vi skal have flere til at engagere sig i og på Ungdomsøen. Og det er ikke nødvendigt at blive GEÅ’er for at få indflydelse. Bare man kommer herover og deltager, så er man allerede godt i gang. Og hvis man selv vil sætte sit præg med sit engagement, så skal man bare række ud, for Ungdomsøen er hele Danmarks ungdomsklub."

"Flere skal tage del i det, vi gør og endnu flere skal være med til at passe på vores klubhus,” slutter Augusta Sprogøe.

24
tilbage til INDHOLD

Dit uddannelsescenter...

med

25
D / GULD10 10. klasse
Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Adgangsgivende til langt de fleste universitetsuddannelser Uddan dig til et godt job med en god løn Få en studentereksamen og et svendebrev samme tid spændende temaklasser

DET ER FEDT AT HAVE BIDRAGET TIL ET FORSKNINGSPROJEKT

”Det vi laver er der virkelig en mening med – det har betydning for forskningen og så er det spændende!” siger Caroline Poulsen, der går i 3.b på HTX i Nykøbing på Biotek-Idræts linjen. Carolines klasse har været helt tæt på forskningen på Statens Naturhistoriske Museum sammen med forskere fra Københavns Universitet.

Caroline har, sammen med resten af hendes klasse, analyseret originalt materiale fra arkæologiske fund fra Metro-byggeriet i København. Elevernes resultater skal bruges af forskere fra Københavns Universitet og sidenhen gives videre til lokale museer.

”Vi brugte nogle helt nye metoder indenfor proteinkemi, som forskerne underviste os i,” fortæller Caroline,

”Vi fik små stykker læder fra udgravningen, der stammede fra redskaber og beklædningsgenstande. Vi nedbrød det og analyserede proteinkoncentratet og kunne derved finde ud af, hvilke dyr det stammede fra og derved være med til at klarlægge, hvilken dyrebestand der var i København i Middelalderen”.

Det var med faget Bioteknologi at Caroline og hendes klasse var på Naturhistorisk Museum. ”Det var en fed oplevelse at komme ud og bidrage til rigtig forskning!”

Efterfølgende fik HTX i Nykøbing tilsendt resultaterne, så de kunne arbejde videre med det i undervisningen: ”Det er netop dét, der er så godt ved HTX,” fortæller Caroline, ”teori og

praksis hænger rigtig godt sammen”.

Caroline er snart færdig med sin tid på HTX og har bestemt ikke fortrudt sit valg: ”Jeg har altid været glad for naturfag og biologi, så det virkede ret oplagt at tage på HTX – og så er det et sted, hvor der er plads til alle. Fællesskabet bliver dyrket både i undervisningen og socialt. Vi laver rigtig meget projektarbejde i grupper på skolen, så man sidder ikke alene med tingene."

Fremtiden er Caroline endnu ikke helt sikker på. Måske bioanalytiker, læge eller sygeplejerske, ”Men først et sabbatår!” griner Caroline ”Jeg skal arbejde og på Interrail, inden jeg læser videre."

Med IBM, iværksætteri & ...fremtidens job

Go Creative

Tegning og

maleteknikker

Bæredygtig beklædning

Foto/Photoshop

Design

Sammen skaber

Mediedesign

Adobepakken

Animation/film

Logo og branding

Web og SOME

Business Model Canvas

Idéer/Funding Pitch

Markedsføring Business

Fremtidens tech Tech

Programmering - Unity

Spiludvikling

VR/AR

26
vi værdier Go Global Entreprenørskab Proje k t l edelse
tilbage til INDHOLD

HF VOXPOP

Svar fra Anna Virginia Nielsen, der går på HF på Roskilde Gymnasium

Min drøm er at blive filminstruktør

Navn og alder?

Anna Virginia Nielsen, 19 år.

Hvilken uddannelse og linje går du på?

Jeg går i HF på Roskilde Gymnasium. Efter sommerferien skal jeg i 2.hf, og her har jeg valgt fagpakken HF-sundhed, hvilket betyder, at jeg får biologi b og psykologi c. Som valgfag vil jeg hæve psykologi til b-niveau.

Hvad var grunden til, at du valgte den uddannelse? Hvilke overvejelser gjorde du dig?

Jeg havde egentlig troet, at jeg ikke ville tage en gymnasial uddannelse, da min drøm er at lave film. Men så manglede jeg det sociale og at ses med folk på min alder. Derfor valgte jeg at tage HF på et gymnasium.

Hvad bruger du mest tid på/ hvad fylder meget?

For mig fylder det sociale meget –både sammenholdet i klassen men også på hele skolen.

Hvad skal man

tænke over?

Du kan ikke komme udenom, at der vil være nogle afleveringer og lektier, du skal lave, så det skal du være klar på. Og når man tager en HF, skal man også være forberedt på at skulle til eksamen i alle fag.

Hvordan ser det ud med lektier?

Det er okay. Selvfølgelig vil der altid være lektier, men jeg synes ikke, at det er sådan, at det er helt uoverskueligt.

Hvad er drømmen?

For mig er det helt klart et sikkerhedsnet med HF, og så er det bare også noget, der åbner en masse forskellige døre. Min drøm er at blive filminstruktør.

2-ÅRIG HF

Kan du nævne et højdepunkt, opgave eller projekt, du virkelig syntes var fedt?

Jeg havde mediefag i første halvdel af 1. HF, som eksamen skulle vi lave en kortfilm, og det var ekstremt fedt.

VIDSTE DU, at du kan starte på en 2-årig HF direkte efter 9. eller 10. klasse?

Med en 2-årig HF, får du en gymnasial uddannelse på kun 2 år! Du vælger en fagpakke, som matcher dine fremtidsønsker, og så koncentrerer du dig om de fag, din drømmeuddannelse kræver.

Læs mere på dit lokale VUCs hjemmeside...

nordvestvuc.dk

hfvucroskilde.dk

vucklar.dk

vucstor.dk

27
tilbage til INDHOLD

Jeg havde aldrig hørt om uddannelsen til struktør, før min lærer på ZBC fortalte mig om den. Dengang gik jeg på grundforløbet og troede, at jeg skulle være tømrer. Men min lærer viste mig uddannelsen, og jeg fik lov til at køre nogle af maskinerne. Jeg har altid haft benzin i blodet, så der var en eller anden stemme i mig, der sagde, at det var det, jeg skulle. Jeg tror, det er noget, der sker, når du finder det rette i dit liv.

Det var fedt at starte på uddannelsen til struktør. På første dag fik jeg ti nye venner, som jeg stadig ser i dag. Vi interesserer os for det samme og har et rigtig godt sammenhold.

Som struktør lægger vi fliser og lægger ledninger og rør i jorden, fx til kloakker eller fjernvarme. Vi laver også mange udregninger, så det er et job, hvor du skal bruge hovedet, og det kan jeg godt lide. Vi er gerne de første, der kommer til et byggeri – og de sidste, der forlader et byggeri. Vores arbejde er vigtigt, for hvis vi ikke starter byggeriet ordentligt, kan det godt gå i koks senere hen. Til slut sørger vi for en pæn finish, som er afgørende for, at kunderne bliver glade. Jeg bliver glad indeni, når jeg efterlader en opgave, der ser godt ud, og jeg får ros fra kunderne. Men vi lægger også meget arbejde i at gøre det pænt.

Jeg har læreplads hos Kaj Andersen & Sønner. Det er pisse fedt, og jeg har nogle vildt gode kolleger, som har taget godt imod mig og givet mig masser af ansvar. De tror på mig, og når ens firma tror på en, så tror man også meget mere på sig selv. Jeg føler mig hjemme i alle maskinerne, uanset om det er en traktor, gravemaskine eller fx gummiged. Jeg er god til at have en forsigtig hånd på joysticket, og det er vigtigt. Særligt når vi graver omkring gasledninger, som er noget af det værste, du kan rive hul på.

Jeg drømmer om at blive selvstændig maskinfører og måske starte mit eget firma en dag. Jeg vil gerne selv bestemme, hvad jeg vil lave og hvornår – og på den måde få det ansvar på skuldrene. Jeg ved, at det vil blive hårdt, men jeg er klar til opgaven.

Som struktør arbejder Jannick på byggerier, fx med at lave kloakker eller lægge fliser. Her fortæller Jannick sin historie om at finde en uddannelse, der giver mening.

28
ELSKER AT KØRE STORE MASKINER – DERFOR BLEV HAN STRUKTØR tilbage til INDHOLD
JANNICK

ERHVERVSUDDANNELSE

ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN*

Anlægs- og bygningsstruktør

Bygningsmaler

Data og kommunikation

Elektriker*

Frisør

Industritekniker

Kranfører

Lager og terminal

Murer

Personvognsmekaniker

Smed

Stukkatør

Tandklinikassistent

ERHVERVSUDDANNELSE

Tømrer*

Vejgodstransport

VVS-energi

HTX NÆSTVED HTX KØGE

HTX NÆSTVED HTX KØGE

NATURVIDENSKABELIGE

En studentereksamen fra teknisk gymnasium er den direkte vej til dit drømmestudie.

En studentereksamen fra teknisk gymnasium er den direkte vej til dit drømmestudie.

Med innovation, teknologi og naturvidenskab på højt niveau i praksis, bliver du en del af et spændende undervisningsmiljø, hvor nysgerrighed og udforskning er en naturlig del af hverdagen.

Med innovation, teknologi og naturvidenskab på højt niveau i praksis, bliver du en del af et spændende undervisningsmiljø, hvor nysgerrighed og udforskning er en naturlig del af hverdagen.

Her ses computere, robotter og hvide kitler side om side med petriskåle, motherboards og designmanualer.

Her ses computere, robotter og hvide kitler side om side med petriskåle, motherboards og designmanualer.

Find datoer for åbent hus, informationsaftener og meget mere på eucsj.dk

EUC Sjælland
OG

Det med at arbejde med noget, der er tæt på virkeligheden, gør det meget sjovere...

Navn og alder?

Rasmus Bransholm Schou, 17 år. Hvilken uddannelse og

linje går du på?

EUX Business, 2. år på Roskilde Handelsskole.

Hvad var grunden til, at du valgte den uddannelse? Hvilke overvejelser gjorde du dig?

Jeg gik direkte fra 9. klasse. Jeg elsker matematik og alt med regnskab. Måske fordi jeg altid har været god til det. Det er sjovt, fordi jeg virkelig kan finde ud af det. Det er handelsdelen af matematik, der virkelig tiltaler mig. Jeg valgte EUX, fordi HHX er et år længere, og jeg ville gerne hurtigere igennem. Og så er det fedt, at man kan komme direkte i job efter to år.

Hvad bruger du mest tid på/ hvad fylder meget?

Der er en masse nye fag, men det er fag, man gerne vil arbejde med, og det gør jo skolelivet lidt mere interessant. Det har egentlig ikke været så hårdt, for jeg har taget det stille og roligt. Det fylder meget at få en elevplads. Næsten alt, hvad vi laver, relaterer dertil. Vi fokuserer meget

Svar fra Rasmus Bransholm Schou, der går på EUX Business på Roskilde Handelsskole

på, hvordan virksomheder fungerer, og så skal man være klar til at komme ud i arbejde.

Jeg fik min elevplads gennem et af de match-meetings, som skolen afholder. Jeg tog kontakt til dem bagefter. Der bliver lagt meget vægt på virksomhedssamarbejde her. Uddannelsen leder jo til, at man skal ud i arbejde i elevplads efter to år. Eller læse videre.

Jeg har fået plads hos BC Catering. Først tænkte jeg på at gå revisorvejen eller få en økonomiplads, men nu skal være i indkøbsafdelingen. Jeg tager det stille og roligt. Man er selvfølgelig lidt nervøs. Jeg er ret ung, så jeg kan altid tage et sabbatår senere, hvis jeg vil.

Hvad skal man tænke over?

Man skal tænke over, hvad man vil. Hvis man ved, at det er handelsretningen, skal man kigge på, hvor meget skole, man gerne vil have. Hvis du gerne vil hurtigt ud i job er EUX en god vej, og det er den også, hvis du gerne vil læse videre. Jeg starter ud med fuldtidsjob og voksenliv inden jeg fylder 18 år,

men det giver mig også en masse erhvervserfaring.

Hvordan ser det ud med lektier?

Det er meget forskelligt, men det har været ret let at komme igennem. Mange gange kan man nå det i skolen. Vi får tid til det, og de store opgaver får vi flere moduler til. Men der er fart på, fordi vi skal nå en masse på de to år, vi er på skolen.

Hvad er drømmen?

Det ved jeg ikke helt. Lige nu er det min elevplads. Jeg håber, det bliver fedt, så jeg gerne vil fortsætte der – og så ellers tage tingene, som de kommer. Det fedeste vil være at få en finansiel frihed. At nå til et sted, hvor man ikke behøver at tænke så meget over pengene.

Kan du nævne et højdepunkt, opgave eller projekt, du virkelig syntes var fedt?

Bare det at opleve uddannelsen. Jeg troede det ville være næsten det samme som folkeskolen, men det med at arbejde med noget, der er tæt på virkeligheden, gør det meget sjovere. Det med, at man kan se, hvad man skal bruge det til.

EUX VOXPOP
30 tilbage til INDHOLD

IB GIVER INTERNATIONALT UDSYN

Therese er vokset op i Danmark. August er vokset op i England. Den ene drømmer om en fremtid i udlandet. Den anden gør ikke – ikke mere i hvert fald. Men de har begge to valgt den internationale studentereksamen IB og er blevet meget mere sikre på deres vej videre.

Fra biblioteket er der frit udsyn til lokalet nedenunder, hvor mange af Birkerød Gymnasiums elever er samlede til terminsprøver. Der bliver slået koncentreret i tastaturet på de bærbare og spist snacks i alle afskygninger.

”Det må man ikke, når man går på IB,” fortæller Therese og August. ”Det er en af de store forskelle. Vi må hverken have hjælpemidler eller mad med. Til gengæld er vores eksamener meget kortere. Måske handler det om, at alle IB elever skal være ligestillede, når de går til eksamen.”

Og det kan der måske være noget om. IB er nemlig så international, at den dækker omkring 150 lande og mange tusind elever.

På Birkerød Gymnasium oplever man en stigende interesse for de internationale muligheder. Lige nu er der over 300 elever på IB og pre-IB, som svarer til en 1.g. Undervisningen på IB foregår på engelsk. I Danmark er der 17 skoler, der tilbyder IB heriblandt altså Birkerød Gymnasium og HF, hvor mange af eleverne også benytter sig af den tilknyttede kostskole.

Blandt de danske elever, er der flere forskellige årsager til at gå efter en IB, fortæller IB leder Christina Rye Tarp.

”Det kan være unge, der er meget fokuserede på en fremtid i udlandet. Måske vil de gerne læse videre på et universitet et andet sted i verden. En del er børn af forældre, der enten har været udstationerede eller stadig er det, og har gået på internationale skoler,” uddyber Christina Rye Tarp.

Eleverne fortæller:

1. Navn og alder?

Therese Karoline Alstrup Helander 18 år.

August Jebjerg, 17 år

2. Hvilken uddannelse og linje går du på?

Therese: 1. IB – vi vælger 6 fag inden for forskellige områder – og de fag kører i 2 år.

August: IB med fokus på historie og geografi

3. Hvorfor valgte du IB?

Therese: Jeg vil rigtig gerne læse videre i udlandet efter gymnasiet, fordi jeg altid gerne har villet opleve verden og andre kulturer, men ikke bare på ferie. Jeg vil gerne bo og opleve. I starten ville jeg gerne til USA, men nu hælder jeg nok mere mod England. Jeg ville også gerne have den internationale følelse og atmosfære, som der virkelig er her, fordi vi er samlet så mange nationaliteter. Så synes jeg også, det er fedt at bo på kostskolen. Det er lidt ligesom efterskole bare, at man er voksen og skal kunne klare sig selv.

August: Jeg boede i England i 12 år, fordi mine forældre havde job derovre. Vi flyttede tilbage, da jeg startede i 7. kl. Jeg valgte IB for at holde alle muligheder åbne.

4. Hvad bruger du mest tid på?

Therese: Lektier fylder meget. Og forberedelse til tests. Jeg vil gerne være velforberedt. Lektierne foregår også på engelsk, og det er lidt en omvæltning.

August: Det handler mest om at følge med. Jeg har aldrig været så glad for skolen. Jeg bruger også meget tid på at træne som en del af CAS (Creativity, Activity and Service). Jeg er også med i en gardening club, hvor vi laver fuglehuse, som vi forærer væk. Og så fungerer fællesskabet også rigtig godt. Det internationale fylder meget og giver et helt andet perspektiv.

5. Hvad skal man tænker over, inden man vælger IB?

Therese: Den er meget anderledes end fx STX, tror jeg. Man har virkelig meget, man skal nå på 2 år og mange lektier. De eneste karakterer vi får er også dem, vi får til eksamen, så man skal selv styre tingene igennem året.

August: Man skal overveje, om man gider at lave arbejdet. Det er hårdt.

6. Hvordan ser det ud med lektier?

Therese: Jeg bruger 2-3 timer hver dag, men jeg har også mange læsefag, og det tager tid.

August: Jeg bruger måske 1 time om dagen, men jeg har heller ikke så mange læsetunge fag.

7. Hvad er drømmen?

Therese: Det kunne sagtens være et job i udlandet. For mig handler IB også om kontakter – og jeg håber, at jeg stadig har de kontakter, når jeg er færdiguddannet.

August: Jeg ved ikke, hvad jeg skal, men jeg vil gerne i militæret og måske senere noget med landbrug. Da jeg startede IB ville jeg gerne til USA eller tilbage til England, men jeg er begyndt at hælde til at blive herhjemme.

8. Kan du nævne et højdepunkt, opgave eller projekt, du virkelig syntes var fedt?

Therese: En del af IB er også det der hedder CAS, hvor man skal arbejde med selvudvikling uden for skoletiden fx gennem kreativitet eller velgørende arbejde eller sport. Jeg har lavet en masse kreative skriverier og deltog i en konkurrence. Det endte med, at jeg fik mine ting udgivet og fik en pris.

August: Jeg synes, nogle af de forskellige klubber, vi har her på skolen, er fede.

31
tilbage til INDHOLD

TIL SYSTEMER:

NINNA ER UDDANNET I DETAILHANDEL OG

HAR ARBEJDET I BAHNE OG MAGASIN

Drømmer du også om at arbejde i butik? Eller måske vil du starte din egen? Ninna er uddannet i detailhandel på ZBC. Her svarer hun på fem spørgsmål om uddannelsen og jobbet.

Hvorfor tog du uddannelsen?

- Det der med at sidde på skolebænken i flere år var ikke noget for mig. Og så havde jeg meget erfaring med at arbejde i butik, og jeg kan godt lide det. Mange tror, at det hele handler om kunder, men der er også mange andre opgaver som fx at styre hele lageret.

Hvor havde du elevplads?

- Jeg have elevplads i Bahne, og der arbejdede jeg også noget tid efter, at jeg var udlært, hvor jeg havde ansvar for afdelingen med accessories.

Jeg var rigtig glad for at være i Bahne. Alt det jeg lærte i skolen, kunne jeg bruge, når jeg kom tilbage i butikken. Fx hvordan man håndterer kunder, eller hvordan man placerer en vare, så den sælger godt.

Hvordan er det at have med kunder at gøre?

- Mange tror, at når man står i butik, så er man sådan lidt ”smart i en fart og kom og køb alt, jeg prakker på dig”. Men for mig er det mere vigtigt, at folk får en god dag af at komme ind i butikken og ikke nødvendigvis, at de køber noget samme dag. De skal få en god oplevelse, så de får lyst til at komme tilbage. Så der er næsten ikke noget større kompliment end en kunde, der siger tak for god service.

Hvad var din fedeste oplevelse på uddannelsen?

- Det var helt sikkert at lave min afsluttende prøve. Bæredygtighed og ansvarlighed ligger mig meget nært, så jeg lavede et projekt, hvor jeg gjorde det så nemt som muligt for kunderne

at tage et mere ansvarligt valg. Fx satte jeg små tags på de stykker tøj, der var mere ansvarligt produceret, og så lavede jeg en skattejagt, hvor kunderne lærte om bæredygtighed. Mange kunder kom hen til mig og sagde, at det var lige det, de havde brug for. Så det var fedt at se, at det virkede, når jeg placerede tøjet rigtigt og sætte noget i fokus.

Hvad laver du nu?

- Nu arbejder jeg i Magasin, hvor jeg er bindeleddet mellem vores lager og butikkerne. Jeg sørger for, at der er de varer på lageret, som der skal være, og at de er, hvor de skal være. Det er super spændende, for jeg kan godt lide systemer. Og selvom jeg ikke har med kunder i en butik at gøre længere, yder jeg stadig en service overfor mine kolleger, så hele servicedelen har jeg stadig.

Rejs på udveksling - vælg mellem 50 lande. For dig, der er mellem 14 og 18 år og gerne vil bo og gå i skole i udlandet.

32
& KÆRLIGHED
KUNDEKONTAKT
Klar til dit livs eventyr?
www.afs.dk Se, hvor du kan komme hen www.afs.dk afs_den AFS Interkultur Danmark tilbage til INDHOLD

HANDELSGYMNASIET

Kom til infomøde 18. januar 2024

EN NY VERDEN MED FAG DU KAN BRUGE

En studentereksamen fra Handelsgymnasiet (hhx) er din direkte vej til en videregående uddannelse. Du får nye spændende fag, og arbejder med opgaver fra den virkelige verden. Du kan vælge mellem topaktuelle studieretninger inden for fx markedsføring, økonomi, iværksætteri og sprog.

EUX GYMNASIET

FÅ HUE OG KARRIERE MED ÉN UDDANNELSE

På Eux Gymnasiet får du med Eux Business både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse, du kan bruge med det samme. Du får direkte adgang til både elevpladser inden for kontor, butik, handel eller event og til studier på videregående uddannelser.

EUD BUSINESS

HURTIGT I GANG MED KARRIEREN

Med Eud Business får du en god start på din karriere og bliver klar til en fremtid inden for butik, handel eller event. Du får en solid grunduddannelse, og du udvikler dig personligt. Elevtiden i en virksomhed giver dig vigtig joberfaring, du kan skrive på dit cv.

33 Se mere på rhs.dk

Christian Vig Højerslev drømmer om en fremtid som iværksætter, og lige netop iværksætteri får han masser af træning og erfaring i, mens han går på Slothaven Gymnasium. Han er selvstændig med virksomheden Pit Stop Styling, samtidig med han er elev i 2.g. på innovationsstudieretningen på HHX. Her får han viden og værktøjer til at være iværksætter – og i sin virksomhed kan han efterprøve og trykteste sin viden.

”Det er spændende og sjovt at få lov til at udvikle og være kreativ. Siden januar 2022 har jeg været i gang med Pit Stop Styling, som er mobil klargøring af biler – typisk high-end biler. Konceptet er, at jeg tager det traditionelle klargøringscenter med ud i kundernes indkørsel. Her stiller jeg en pavillon op for at lave det samme miljø som i et center. Her er tale om bæredygtig klargøring af biler med et polymerbaseret rengøringsmiljø. Det er skånsomt for bilen – og lige til at vande havens planter med bagefter,” siger Christian Vig Højerslev på 18 år.

”Herudover tilbyder jeg en række services – polering, rengøring, keramisk coating og fotografering af den klargjorte bil. Det er sjovt og udfordrende at gøre det hele selv. Jeg varetager det hele – fra udvikling af koncept, grafisk identitet, hjemmeside til annoncering på sociale medieplatforme og udførsel af arbejdet. Meget af konceptet er fokus på den gode service. Det er af afgørende betydning, at Pit Stop Styling leverer en god oplevelse – det er en af grundene til, at jeg spiller alle roller. I sommersæsonen får jeg dog brug for ekstra hjælp, for her kommer mange biler, som er gemt væk for vinteren frem – det er fx i sådan en situation, at jeg må overveje forretningens skalerbarhed. Efter 3.g. vil jeg gå på fuld tid med min virksomhed, så til den tid må jeg se mig om efter kvalificeret arbejdskraft, som kan løse de praktiske opgaver, samtidig med de formår at skabe rammen om den gode oplevelse og levere den gode service. Lige nu holder jeg min betalte annoncering på et minimum for at kunne få sammenhæng i min hverdag,” siger Christian Vig Højerslev.

Træne i iværksætteri og virksomhedsdrift ”Den teori og den viden jeg får på min uddannelse i fx fag som virksomhedsøkonomi, afsætning og innovation, trækker jeg på i praksis, når jeg udvikler og arbejder med Pit Stop Styling. Jeg får meget viden og læring af at koble de to verdener. På et tidspunkt havde jeg til et brobygningsarrangement fortalt om at være gymnasieelev på innovation samtidig med jeg drev virksomhed, og efterfølgende faldt jeg i snak med en studievejleder om kunsten at balancere min uddannelse og mit firma,” siger Christian Vig Højerslev.

”Efterfølgende kom studievejleder og rektor til mig for at tilbyde, at vi kunne indgå en Virksomhedsaftale – den

giver mig mere luft til at passe min virksomhed, samtidig med jeg tager min uddannelse. Jeg får nogle særlige hensyn fx elastik på afleveringer og fravær, men jeg har ansvar for at være ajour med det hele, så jeg kan tage min HHX på de planlagte tre år. Jeg er rigtig glad for, det er blevet muligt, for det betyder, jeg har mere tid til mine kunder – og fx i vinterhalvåret kan jeg komme afsted, mens det endnu er lyst nok til at arbejde.

Jeg er den første på Slotshaven Gymnasium, som har fået det tilbud, men jeg ved, det er noget, de gerne vil brede mere ud, så andre også kan arbejde seriøst med at få en virksomhed op at stå under deres ungdomsuddannelse,” siger Christian Vig Højerslev.

34
FIRMADRIFT I TEORI OG I PRAKSIS FIRMADRIFT I TEORI OG I PRAKSIS tilbage til INDHOLD

Måske Caroline Muff undervejs har haft sine tvivl om sin uddannelsesvej, men fascinationen af livet til søs, det nære fællesskab og oplevelser har alligevel holdt hende på ret køl. Hun har altid holdt sig tæt på havet, og netop nu er hun over halvvejs i sin uddannelse til maskinmester på Martec i Frederikshavn.

Målet er at få hele verdenen som sin arbejdsplads.

”Jeg har altid været fascineret af vandet og haft stor interesse i at sejle, og på den måde har jeg altid vidst, at jeg ville lave noget maritimt i mit voksenliv. Derfor søgte jeg efter 10. klasse ind på Maritim Student, for jeg tænkte, det ville være en god begyndelse for en maritim karriere,” siger Caroline Muff, som kommer fra Ålbæk mellem Skagen og Frederikshavn.

”Gennem Maritim Student var jeg med Skoleskibet DANMARK i 2.g i 2019. Uddannelsen er reelt en HF, men den er spredt ud over tre år, fordi man er ombord på Skoleskibet som del af forløbet,” siger Caroline Muff.

Mod fjerne kyster

”Med DANMARK sejlede vi fra Frederikshavn til Gran Canaria og videre over Atlanten til Dominica og videre til St. Martin og Bermuda. Da vores eksotiske togt var ovre, sejlede vil til Irland og retur til København, hvor vores familie stod klar til at tage imod os efter tre måneder til søs,” siger Caroline Muff.

”Tiden på Skoleskibet gav mig faglige kompetencer og viden om at være til søs, men også personligt og socialt gav det en masse. At give plads til andre, når vi – 80 elever – bor, sover

CAROLINE HAR BLIKKET

CAROLINE HAR BLIKKET

FAST RETTET

FAST RETTET

MOD DET BLÅ

MOD DET BLÅ

og arbejder tæt, er vigtigt at lære. Det er svært at forklare det fællesskab, man får ombord. Det er alt det, man tænker, når man lukker 80 nysgerrige unge mennesker sammen for at opleve verden og mere til. Jeg har stadig kontakt med en del af dem, jeg sejlede med den dag i dag,” siger Caroline Muff.

”Fagligt snor teori og praksis sig sammen i undervisningen om bord – vi lærer at sejle skibet, og vi lærer om motor, navigation og arbejdsmiljø. Efter Skoleskibet har man en uddannelse, der hedder ubefaren skibsassistent, som er et adgangskort til at sejle med andre skibe, og ellers kan man læse videre til befaren skibsassistent. Jeg havde endnu 3.g. foran mig på gymnasiet i Frederikshavn og kunne derfor ikke sejle videre med det samme, men det er en stor oplevelse at være med, og jeg ville klart anbefale andre at tage med Skoleskibet – enten som sabbatår eller som en afklaringsperiode om man vil gå den praktiske eller boglige vej, som jeg siden gjorde med en Maritim student,” siger Caroline Muff.

Del af den Danmarks maritime historie

”Efter jeg afsluttede min studentereksamen, kunne jeg godt mærke, at

jeg langt fra var færdig med at sejle, og derfor søgte jeg ind for at aftjene værnepligt med Kongeskibet Dannebrog. Det lykkedes at komme med, og fra januar til oktober 2021 var jeg med ombord som dækgast sammen med en masse skønne mennesker. Vi lavede alt det udvendige vedligehold på Dannebrog og mange andre praktiske opgaver,” siger Caroline Muff.

”Jeg er meget stolt og glad for at have været en del af fortællingen på Kongeskibet. Det er gode minder at have med, og jeg smiler altid over det, når jeg tænker på den tid. Da jeg havde sejlet på Dannebrog, kom jeg videre inden for Søværnet, hvor jeg var i tjeneste. Jeg var nordpå med et af deres inspektionsskibe, hvor jeg var på Færøerne, Grønland og Island i cirka tre måneder. Da jeg kom hjem, blev jeg optaget på uddannelse til Kommunikationsgast,” siger Caroline Muff.

Åbne vandveje til hele verden

”Allerede da jeg var på Skoleskibet DANMARK, blev jeg grebet af universet med maskinerne. Vi havde de bedste maskinmestre ombord, som evnede at formidle deres undervisning på den fedeste måde. Vi fik også lov til at være meget i maskinen, både på vagt og under opstart osv.

// Louise Schmedes 36 tilbage til INDHOLD

Det var her, det blev klart for mig, at jeg skulle søge ind på maskinmesteruddannelsen, men jeg vidste bare

ikke hvornår. Faktisk var det vist kun mig, der var i tvivl om det, for de voksne omkring mig havde øjeblikkeligt spottet, at der var et tydeligt match mellem mig og maskinerne,” siger Caroline Muff, som selv havde brug for lidt mere tid til at blive klar. Nu er hun på 5. semester ud af 9. semestre – og det er den rette hylde for Muff.

”Hver dag bliver jeg udfordret fagligt, og det gør uddannelsen fed. Og uddannelsesmiljøet er fedt, for vi alle er nysgerrige og videbegærlige. Personligt bliver jeg også udfordret og gjort klar til at træde ud som leder, når jeg er færdig i sommeren 2025. Det er en ret stor omvæltning at vide, at man om få år skal ud og lede mennesker, som både er ældre og mere erfarne. Men jeg glæder mig til at komme af sted igen og møde en masse dygtige mennesker. Det er fascinerende at have hele verden som

sin arbejdsplads, og at man kan vågne op et nyt sted end der, hvor man gik til køjs aftenen før. Jeg glæder mig til gensyn med de dele af verdenen, jeg har set, men jeg drømmer også om at komme gennem Panama engang og om ture til Kina og Japan med min kommende arbejdsplads,” siger Caroline Muff.

Vil du arbejde med

• klima

• bæredygtighed

• sund mad

√ Som ernæringsassistent laver du velsmagende og ernæringsrigtig mad

√ Du laver mad til fx børn, voksne, ældre eller syge, som ikke selv har mulighed for at lave mad

√ Du kan både arbejde i store og små køkkener

Se hverdagen på uddannelsen i TikTok-serien ”Madklassen”

37
Bliv ernæringsassistent Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
tilbage til INDHOLD

Hun drømte egentligt om at komme i politiet. Men Cecilie fandt ud af, at hun på vagt-uddannelsen kan få den spænding, som hun leder efter i sit arbejde.

Som vagt ved du ikke, hvad din arbejdsdag bringer. Og netop det uforudsigelige og adrenalinsuset er vigtigt for Cecilie, der er ved at uddanne sig til vagt på ZBC.

- Egentligt ville jeg bare bruge vagtuddannelsen som et springbræt til at komme ind i politiet. Men nu har jeg fundet ud af, at jeg vil være vagt. Du ved aldrig, hvad du møder ind til, og det kan jeg godt lide, fortæller Cecilie.

Cecilie vil gerne køre patruljevagt, der fx holder opsyn med virksomheder og kører på alarmer. Eller måske vil hun arbejde i psykiatrien, hvor vagterne kommer personalet til undsætning, hvis de fx har en udadreagerende borger.

- Jeg har altid været meget fascineret af den menneskelige hjerne, og hvordan den fungerer. Og så er det også vigtigt for mig med et job, der er spænding i.

Anderledes undervisning

På uddannelsen lærer Cecilie om alt fra konflikthåndtering og psykologi til brugen af alarmsystemer. Derudover er der også en del jura på uddannelsen, hvor eleverne lærer om fx straffeloven og de love og regler, der

gælder, hvis man som vagt pågriber en gerningsmand.

- Jeg har altid haft meget fravær i skolen. Men her på uddannelsen er det, jeg lærer så spændende, at jeg ikke længere har fravær, siger Cecilie, der har læreplads i G4S.

Cecilie har tidligere taget en STX. Hun oplever, at undervisningen på vagtuddannelsen er meget anderledes end på det almene gymnasium.

- Vi arbejder meget mere selvstændigt her, og så er det mere praktisk. Så vi prøver de ting af, vi lærer om. Fx øver vi os i at bruge alarmsystemer, se på overvågningsbilleder eller vi laver forskellige scenarier, hvor vi øver de situationer, vi kan komme ud i.

CECILIE ELSKER ADRENALINEN:
Christina
38 FÆLLESKOR TEATERKONCERT, FESTIVAL OG TURNÉ UDLANDSREJSE SAMMENSPIL ANDERLEDES PRØVEFORMER SOLO-UNDERVISNING www.sejergaardens.dk TAG 10. ÅRGANG PÅ SEJERGAARDENS MUSIKEFTERSKOLE KUN 3 MINUTTER FRA TØLLØSE STATION • 45 MINUTTER TIL KØBENHAVN • TOG HVER HALVE TIME SEJERGAARDSVEJ 2 • DK-4340 TØLLØSE • TLF. 59185124 • INFO @ SEJERGAARDENS.DK VÆLG MELLEM 3 LINJEFAG MUSIKER • • PRODUCER SANGSKRIVER FÆLLESSKAB, FAGLIGHED OG PERSONLIG UDVIKLING FOR DIG DER HAR KÆRLIGHED TIL MUSIKKEN DERFOR UDDANNER HUN SIG TIL VAGT tilbage til INDHOLD
//
Qvistgaard

www.fgu-skolen.dk

ommune
For dig der gerne vil videre

Hej, jeg hedder Elvira, jeg er 17 år gammel og er lige nu på udveksling i Wisconsin, USA, med Momento Education.

Jeg bor i en lille by med en befolkning på cirka 7000 mennesker. Jeg går på Mount Horeb high School, hvor vi er ca. 800 elever.

Jeg kom i slut august og kom direkte til football games og the ultimate school spirit experience. Da jeg kom, startede jeg på “the dance team", vi lavede danse rutiner med pomponer og det hele, som vi performede ved halvleg til football games. Efter vi havde danset, løb jeg i tribunerne med alle mine venner og jublede og heppede på alle spillerne i vores crazy tema outfits! The football season er helt sikkert en af de største oplevelser ved hele året, det er den ultimative amerikanske oplevelse, som jeg aldrig vil glemme.

Det var den vildeste oplevelse at starte på en amerikansk high school. At gå rundt på gange med skoleskabe, se alle i deres amerikanske outfits for så at skifte klasselokale og klassekammerater hver time, har været så sjovt! Det føles som en film!  Jeg har haft de sjoveste nye fag som: keramik, human anatomy, art, choir, spansk og en masse andre sjove fag.

Der er så mange nye oplevelser og amerikanske holidays hele tiden, bl.a starter man med Halloween. Jeg var klædt ud og gik ud med mine kusiner for at “trick or treat”. Så var der thanksgiving i november, hvilket var den hyggeligste dag med familie, en kæmpe turkey og en masse mad.

Hurtigt kom min første amerikanske jul, som var fyldt med julelys, cookies og traditioner i bedst amerikansk stil. Jeg elskede at vågne op d. 25 december til matchende pyjamas, en julesok der var fyldt helt op, brunch og flere gaver med hele familien.

I februar var det valentines day, hvor vi alle gav hinanden slik og hyggede i lyserødt tøj! Påske i foråret med Easter egg hunt og brunch! Til sidst på året har vi Memorial Day, graduation og en masse summer BBQ’s!

Mine absolut yndlings oplevelser for året har været skole dansene! I oktober havde vi homecoming, som var en hel uge med temaer for outfits hver dag, et football game, og en dans om lørdagen, hvor jeg gjorde mig klar med mine veninder, spiste på restaurant og tog til dansen på skolen!

BREV FRA USA

Vi havde en vinterdans i februar, som var det sjoveste nogensinde! Vi havde igen kjoler på, gjorde os klar, tog ud og fik taget billeder, spiste på restaurant og gik til dansen på skolen! Og bare rolig, det er ikke kun slow dances som i filmene! Det er et rent diskotek på skolen!!

Vi havde prom i maj, som for evigt vil være en af mine absolutte favorit dage. Jeg havde en pink prinsesse kjole på og fik lavet negle med mine veninder. Vi fik taget billeder i en kæmpe smuk park og crashede bagefter på Chick-fil A!

Dansen på skolen var igen mega fed, bagefter havde vi en hyggelig "bonfire" hos min veninde! Min helt egen dag i bedste amerikansk stil.

Jeg har været heldig at opleve mere end Wisconsin også. I efteråret var vi på en lille tur til nabo staten Minnesota. Jeg var på spring break i Washington D.C og Nashville som var den fedeste tur! En af mine bedste veninder herfra var i Nashville på samme tid, hvor vi havde rigtig pigehygge, vi var ude og feste på Broadway +5th. Det er en kæmpe gade i downtown Nashville med live musik og så var vi selvfølgelig også i en kæmpe shopping mall! Min værtsmor og jeg var også på tur til Oklahoma, hvor jeg var til mit første amerikanske bryllup, en virkelig fed oplevelse!  Året er ved at komme til en ende, hvilket er en følelse, der ikke kan beskrives.

Mit udvekslingsår har været mit år! Min helt egen oplevelse, der betyder alt for mig! Jeg har fået de bedste venskaber, som jeg aldrig havde turde drømme om og en helt unik ny amerikansk familie, som jeg for evigt vil være taknemlig for at have været placeret hos. Lige nu er min største drøm at komme tilbage til USA på college og komme tilbage til mine venner og familie her. Det er et år fyldt med oplevelser og en hverdag, fuld af sjove minder, sport, football/basketball/ baseball games, school spirit, de bedste mennesker, en masse grin, og selvfølgelig en masse ture til Target og Starbucks!

Et udvekslingsår er et helt unikt år, det er din helt egen historie, hvor du lærer en masse om en ny kultur, et nyt sprog og dig selv. Har du mod på et udvekslingsår, vil jeg helt sikkert sige Go For It!

40
tilbage til INDHOLD

Et personligt og fagligt fundament for livet - Derfor skaber vi det sammen

Hos os prioriteres fællesskab, trivsel og faglighed højt. Her er plads til den enkelte – og helt sikkert også til dig!

Mød et spændende studiemiljø og et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange.

Vi har en række interessante aktiviteter både i og uden for skoletiden.

Lær en masse og få venner for livet.

Din fremtid starter hos os!

Læs mere om os på www.allikelund.dk Et fællesskab med uddannelse, nærvær

41 efwefafaef
www.slotshaven.dk
og oplevelser
Gymnasietiden er en helt særlig tid
EUC Nordvestsjælland afd. Holbæk COMBI10 · EUD10 EUD EUX Processkolen EUD EUX AMU Allikelund Gymnasium K10 EUD10 EUD EUX HHX HTX Slotshaven Gymnasium HHX · HTX EUC Nordvestsjælland afd. Audebo EUD EUX AMU Campus Odsherred GYM10 HF HHX · STX Campus Odsherred afd. Fårevejle COMBI10 EUD10 EUD Vi ses på en af skolerne! Holbæk | Kalundborg | Odsherred | eucnvs.dk

"Vi har virkelig givet den gas, når det kommer til at kaste os ud i gymnasiefællesskabet og alt hvad gymnasieårene også kan byde på,” fortæller Julius

Blauenfeldt og Laura Svender Petersen.

Fællesskab, engagement og muligheder! Det er nøgleordene, Julius og Laura byder ind med, når de tænker tilbage på de sidste tre år af deres liv. For dem har gymnasieårene været en tid, hvor de ikke bare er vokset fagligt, men også har valgt at få det maksimale ud af alle de fællesskaber, gymnasiet også kan byde på.

Uanset om man vælger STX, som Laura og Julius, eller nogle af de andre gymnasiale retninger, er der

"Uanset hvad min drøm bliver – er vejen blevet banet her"

rig mulighed at blive del af klubber, hvor man kan dyrke sine personlige interesser.

Sådan er det også på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød, hvor de to 3.g’ere snart skal vinke farvel til kammerater, lærere og alle de fællesskaber, de selv har valgt at være en del af.

Julius skal afgive kasketten som formand for elevrådet og for Laura betyder afskeden med gymnasiet

også en afsked med bl.a. læseklubben og kreaklubben. Og selvom det nogle gange har været hårdt at engagere sig vidt og bredt – samtidig med at lektier og afleveringer også skal passes, giver de stafetten videre med en anbefaling.

”Vi har købt ind på hele gymnasieidentiteten og den vil sikkert følge os i mange år. Det bliver mærkeligt at slutte det hele. Der bliver nogle huller, der skal fyldes op med noget

42 NORDATLANTISK GYMNASIEKLASSE På tilbyder vi studieretnigen: Bioteknologi - Arktisk Teknologi - Matematik - Fysik nordatlantisk.dk
KAN BLIVE DIG DUSKALREJSE I en -KLASSE bor du i 4 lande på 3 år, mens du tager en STX
DITEVENTYRSTARTERHER DET
tilbage til INDHOLD

andet. Men man skal bare kaste sig ud i det hele, hvis man føler for det,” lyder det fra Laura og Julius. ”Det er meget udviklende både socialt – at være del af et fællesskab, men også fagligt, at vi er del af nogle arbejdende fællesskaber, hvor der fx også er lærere repræsenteret. Man skal også huske, at man ikke behøver at deltage i klubberne, men hvis man har lyst, er der alle muligheder. Skolen stiller op og bakker op.”

Virkelig noget, der kan bruges

Hverken Julius eller Laura startede STX livet med en drøm om at engagere sig så heftigt, som de har gjort, men de mange frivillige timer kommer til at gøre en stor forskel fremover, er de enige om:

”Det ligger til mig som person at engagere mig, men på grundforløbet havde jeg fx ingen ambitioner om at være en del af elevrådet. Men jeg prøvede alligevel at stille op. Jeg var blevet helt forelsket i skolen og ville gerne være med til at gøre noget.

Jeg ville gerne være et ansigt. Det har også betydet, at jeg har skudt mig selv i foden et par gange, men jeg kan godt lide udfordringer. Jeg var også

med i musicalen, selvom jeg ikke er skuespillertypen,” uddyber Julius.

”I starten troede jeg ikke, at jeg ville have så meget overskud, men efter 9. kl. tog jeg et sabbatår, hvor jeg arbejdede med voksne mennesker, så da jeg startede her, havde jeg et behov for at lave en hel masse.

Jeg fortryder overhovedet ikke, at jeg har deltaget i så meget. Det er fedt at være en del af, og man møder mange forskellige typer. Jeg glæder mig til at blive færdig, men det bliver trist at forlade alle de sociale fællesskaber. Jeg har virkelig udviklet mig her. Jeg var meget introvert i folkeskolen, men nu er jeg virkelig forberedt på det videre studieliv. Det er virkelig noget, jeg kan bruge,” forklarer Laura.

Hvad nu?

For Laura byder fremtiden på 2 sabbatår med mentorundervisning gennem Røde Kors og så skal rejselysten også stilles, fortæller hun.

”Jeg vil også gerne læse videre,” fortsætter Laura. ”Måske i udlandet.”

Julius har søgt om at blive vikar på sin gamle folkeskole, så der kan blive sparet op til rejsen ud i verden. Der-

efter er mulighederne åbne, men han føler sig godt rustet til den videre vej.

”Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil, men uanset hvad min drøm bliver, er vejen blevet banet her. Det alment dannende aspekt tager man med sig, så fremtiden virker ikke så uoverskuelig,” afslutter han.

43
tilbage til INDHOLD

Hvorfor valgte du smedefaget?

Jeg er vokset op på en gård, og jeg er faktisk også uddannet landmand med EUX. Men jeg har altid haft det allerbedst, når jeg er i et værksted. Det der med at bygge noget, få beskidte hænder, være innovativ og have gang i kroppen – det har jeg altid godt kunne lide. Så efter noget tid fandt jeg ud af, at jeg hellere ville være smed, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er det rigtige for mig.

Hvad er det spændende ved smedefaget?

Jeg elsker at svejse, og når jeg ser en flot svejsning, bliver jeg helt salig. For mig er det ligesom en kunstner, der beundrer et flot billede af Vincent van Gogh: Det er et mesterværk. Det er fantastisk at se to stærke metaller, der smelter sammen og den styrke, der er i en svejsning. Selv en lille hæftning kan holde flere hundrede kilo.

Hvor har du læreplads? Og hvad laver du der?

Jeg har læreplads på scansteel foodtech. Vi laver maskiner til fødevareindustrien, både nogle af de mindste maskiner i verden og nogle af de største. Jeg går sammen med en svend og hans filosofi er, at jeg skal lære så meget som muligt. Så han viser mig en gang, hvordan man gør, og så skal jeg selv prøve. Mislykkes det, prøver jeg bare igen.

Thyge har prøvet kræfter med flere fag. Men først da han startede på uddannelsen til smed på ZBC, fandt han det fag, der gør, at han elsker at tage på arbejde.

Når jeg er færdig med et produkt, har jeg selv lavet det hele: Jeg har sat maskinen sammen, har styr på alle mål, og at det passer med den tegning, jeg har fået udleveret. Den første maskine, jeg lavede, skulle til New Zealand. Det gør mig stolt at tænke på, at der på en fabrik dernede står en maskine, som jeg har lavet.

Hvordan er det sociale?

For mig er det første gang, at jeg har et arbejde, som føles som en leg. Det er ligesom at tage ud og hygge med vennerne, for vi er venner her på arbejdet. Vi er også flere lærlinge herude, og vi har det fedeste fællesskab. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle få det sådan her, men jeg elsker at stå op om morgenen og møde ind. Tænk, at jeg har et job, hvor jeg er ked af det, hvis jeg er syg og ikke kan komme på arbejde.

Du har jo også skoleforløb ind imellem. Hvordan er det?

Vi har aldrig røv til tavle-undervisning, og for mig hænger det bare bedre fast, når jeg lærer ved at bruge hænderne. Vores faglærere er velforberedte, og de lærer os en masse, som vi ikke lærer, når vi er i virksomhederne. Fx at tegne i et program, der hedder Autocad. På sidste skoleforløb lavede jeg et bålfad, eller faktisk var det nærmest en udendørs pejs. Jeg tegnede den selv, og derefter byggede jeg den. Det var mega fedt.

44
tilbage til INDHOLD

... uddannelser med et businessorienteret fokus

... iværksætteri og entreprenørskab

... fag, du kan bruge til noget

... undervisning med udgangspunkt i erhvervslivet

... fællesskab og fokus på trivsel

Uddannelser, der gør dig dig klar til en rolle i erhvervslivet - i Danmark eller udlandet

45
UDDANNELSESVEJ 20 | 4600 KØGE | TEL. 5667 0400 | KHS.DK
køge handelsskole
køge handelsskole
køge handelsskole
KØGE HANDELSSKOLE khs
khs
khs

Iværksætteri hitter som aldrig før, og går du med en drøm om at starte din egen virksomhed eller arbejde med projekter i andre virksomheder, så er der mulighed for sparringsforløb med professionelle iværksættere, når du er HTXer eller EUXer på EUC Sjælland

EUC Sjælland har et unikt samarbejde med Remisen i Næstved, hvor du får alle de værktøjer, du skal bruge for at realisere din drøm. Så mens du er under uddannelse på en HTX eller EUX kan du få coaching og mentorforløb med skarpe iværksættere, der ved en masse om, hvordan du videreudvikler dine idéer, sætter mål og udfører dem i praksis.  Magnus Nørreriis, der er HTXer på EUC Sjælland i Næstved, har forfulgt sin store passion for iværksætteri og udviklet en forretningsidé til campister, der gør det meget nemmere at montere anhængertræk på campingvogenen, så den sidder lige som den skal uden slinger på vejene.

"Jeg brænder for iværksætteri. Om det er kugletryksmåler til en campingvogn eller noget andet, jeg kommer

til at arbejde med, ved jeg ikke endnu. Men jeg har fået alle værktøjerne til at arbejde i feltet som iværksætter og fået en grundforståelse for, hvordan du kommer igang," fortæller Magnus og uddyber:

"De hjælper en med alt på Remisen, og de fungerer som den røde tråd igennem hele processen. Jeg har lært at koordinere ting og finde ud af, hvordan man finder dygtige kompetencer, på områder du ikke selv rækker til. Desuden handler det også om at netværke og finde den helt rigtige information, så du kan komme videre med din idé."

HTX er både hands-on og teori Hvis du brænder for din idé og arbejder passioneret for sagen, så kan du for EUC Sjællands regning få hjælp til din virksomhedsidé på Remisen i

HAR DU EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

19-årige Magnus Nørreriis fra Fensmark går i 3.G på HTX på EUC Sjælland og har de seneste år arbejdet med iværksætteri, som en del af uddannelsen.

Næsved både som EUXer og HTXer. Det at få praksis og teori til at spille sammen, er en afgørende del af HTX på alle studieretninger på EUC Sjælland. Magnus selv har valgt Computer Science som linje, og der arbejdes med virkelige projekter.

"Jeg har faget informatik, hvor jeg lige har lavet et computerspil. For mig er HTX en kreativ og praktisk uddannelse. Det er i det hele taget en god kombination mellem hands-on og teori. Der er nogle opgaver, du selvfølgelig skal løse, men du kan også komme med idéer til egne projekter, du gerne vil arbejde med," fortæller Magnus og slutter:

"Og så er skolen lille, så man snakker med alle på tværs af årgange, det er rigtigt hyggeligt."

Bliv ERHVERVSFISKER på blot 2 år

Synes du, at naturvidenskab, it, teknologi og design er supersjovt?

Så skulle du overveje htx!

Få mere at vide på htxroskilde.dk og på vores Facebookside.

Løn under uddannelse

Lærepladsgaranti

Ingen karakterkrav

Hyre på skib efter blot 5 uger på skole

Gode jobmuligheder

Tilmeld dig på northseacollege.dk

46 Pulsen 4, 4000 Roskilde // htxroskilde.dk // 46 300 400
HTX→ Roskilde Skal du i gymnasiet til sommer?
tilbage til INDHOLD

UDDANNELSE MED ET HAV AF MULIGHEDER

Fuld hf-eksamen

Uddannelse som skibsassistent

1. modul af skibsofficeruddannelsen

Optagelse fra 9./10. klasse HF-SØFART

47
Vi har få ledige pladser med start i august!  Åbent hus: 20. januar og 3. februar 2024 på Ærø ● 13. og 27. januar 2024 i Svendborg
MARSTAL SVENDBORG www.vucfyn.dk/hf-soefart

HELE VERDEN SOM ARBEJDSPLADS

Det er morgen og Philip Wilhjelm Kjær Volsing sætter sig ind i sin bil for at køre på arbejde som så mange andre. ”Afhængig af trafikken er jeg på arbejde omkring kl. 8” siger Philip.

Men Philip er ikke den typiske pendler. Han arbejder nemlig i Monrovia, Liberia som Shipping Manager hos OBT Shipping.

”Min dag slutter omkring kl. 18.00. Som udgangspunkt er jeg på via telefonen morgen og aften, hvor vi ofte har middagsmøder med kunder og interessenter”.

24-årige Philip har egentlig altid vidst, at han gerne ville noget inden for handel og økonomi og valgte

derfor at tage HHX i Nakskov efter folkeskolen:

”HHX var det oplagte valg for mig. Samtidigt kunne HHX tilbyde økonomiske fag med en international profil, som gjorde det attraktivt at studere mod den blå hue.” siger Philip og fortsætter:

”Blandingen af internationale og økonomiske fag var vigtig for mig og gjorde, at jeg fandt undervisningen relevant og interessant.”

At det lige var i shippingbranchen, Philip skulle være, viste sig først senere i hans HHX-uddannelse.

”I den alder er det svært at vide, hvad man vil lave resten af sit liv. Men jeg vidste, at jeg ville arbejde i et internationalt miljø og gerne på et tidspunkt i udlandet. Den chance åbnede sig, da den lokale skibsmægler, Krinak A/S via et oplæg på HHX søgte en shippingelev. Shipping muliggjorde en international karriere med en kombination af praktisk og teoretisk læring i elevtiden.”

Philip var ikke i tvivl om, at det var vejen frem for ham:

”En måned efter jeg blev student, startede jeg i lære hos Krinak A/S i Nakskov. Her havde jeg en fantastisk 3-årig periode, hvor jeg lærte utroligt meget. Jeg følte, det var en af de helt store gevinster ved at starte i en mindre virksomhed, da jeg fik lov at prøve alle facetter af jobbet.”

Da muligheden for at flytte til udlandet bød sig, var Philip ikke et øjeblik i tvivl.

”Det er en fantastik, lærerig oplevelse at bo og arbejde i helt fremmed land og samtidig en stor omvæltning. Det er udfordrende at skulle agere leder i en fremmed kultur, men det er også det, der gør jobbet interessant og jeg er utroligt glad for, at jeg tog springet og flyttede til udlandet - også selvom det i perioder betyder afsavn af venner og familie.”

Philip er da heller ikke et øjeblik i tvivl om, at HHX var det rigtige for ham.

”Hvis man ikke umiddelbart drømmer om en universitetsuddannelse efterfølgende, vil jeg anbefale HHX, da den gør det muligt at gå i lære som elev i mange, forskellige brancher.”

Når Philip bliver spurgt til hvad han vil i fremtiden, smiler han og siger:

”Jeg drømmer om at rejse verden rundt, mens jeg arbejder i en branche, jeg brænder for.”

48
tilbage til INDHOLD

Kalundborg Kommune har brug for dig som elev

Kalundborg Kommunes vision er: Et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed

Kalundborg Kommune søger hvert år elever på forskellige områder. Du kan bla. søge om at blive:

•Anlægsgartnerelev

• Ejendomsserviceteknikerelev

•Ernæringsassistentelev

•Kontorelev – med speciale i offentlig administration

•Pædagogisk assistent elev

•SOSU-elev

• Tandklinikassistentelev

• Teknisk designerelev

Læs mere på Kalundborg Kommunes hjemmeside

kalundborg.dk

Kalundborg er en kommune i vækst. Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Novo Nordisk har for nylig offentliggjort, at de frem mod 2027 vil investere 17 mia. i deres produktionsanlæg i Kalundborg. Senest har Chr. Hansen og AP Terminals etableret sig i Kalundborg og flere virksomheder er på vej. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job – du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

KALUNDBORG K OMMUNE

EUD VOXPOP

Navn og alder?

Nadja Køhn-Kjærholt – 18 år.

Hvilken uddannelse og linje går du på?

EUD Business. Næsten færdig med skoleåret. Uddannelsen er bygget op så man er 1 år på skole og 2 år i virksomhed.

Hvad var grunden til, at du valgte den uddannelse? Hvilke overvejelser gjorde du dig?

Jeg havde taget 10. klasse og så et halvt år på frisøruddannelsen, men

Svar fra Nadja Køhn-Kjærholt, der går på EUD-Business

Jeg elsker at møde nye mennesker

fandt ud af, at min interesse for hår mere var en hobbyting.

Jeg ville gerne i butik, så EUD Business var en mulighed for at komme ret hurtigt igennem skoletiden og ud i arbejde. I starten ville jeg gerne i en tøjbutik, men nu vil jeg hellere i en handelsvirksomhed. Der er bedre åbningstider. Jeg er meget serviceminded, og jeg elsker at møde mennesker og give dem en god oplevelse.

Hvad bruger du mest tid på / hvad fylder meget?

Det har fyldt meget at skulle finde ud af, hvad man vil, og hvor man skal søge hen i praktik. Jeg har ikke fundet elevplads endnu, men jeg bliver ved med at søge, og det skal nok lykkes. Vi har også match meetings her på skolen, hvor vi møder en masse virksomheder.

Hvad skal man tænke over?

Det er lidt hårdt med skolen med lange dage. Vi skal nå meget på 1 år og gør en stor indsats. Det har også været sjovt at lære en masse nye mennesker at kende. Man skal også passe på med sit fravær, for man kan hurtigt komme bagud.

Hvordan ser det ud med lektier?

Grundforløb 1 er ikke så slemt, men på grundforløb 2 er der mange store opgaver, som skal klares. Ellers kan man ikke gå til eksamen.

Hvad er drømmen?

Min drøm er at komme på en arbejdsplads, jeg godt kan lide, hvor man glæder sig til at stå op om morgenen. Jeg tænker egentlig ikke, det er hårdt at skulle i gang med voksenlivet nu. Jeg er klar til at starte nu.

Kan du nævne et højdepunkt, opgave eller projekt, du virkelig syntes var fedt?

Man lærer rigtig meget om sig selv, og hvad man gerne vil.

OVERVEJER DU EFTERSKOLELIVET?

Hammerum Efterskole har noget for alle. Vi har niveaudelt undervisning tilrettelagt således, at alle elever kan være med. Derudover tilbyder vi 10 linjefag og hele 32 forskellige valgfag.

www.hamme.dk
tilbage til INDHOLD

JEG FORSTÅR TEORIEN BEDRE, FORDI VI ARBEJDER PRAKTISK MED DET, VI SKAL LÆRE

På HTX har Roseem ikke alene fordybet sig i naturvidenskaben, som er hendes store interesse. Hun har også fået gode venner, som hun har det sjovt med i fritiden.

Menneskets krop og anatomi har altid interesseret mig, og så kan jeg også godt lide at lave forsøg i laboratoriet. Derfor valgte jeg HTX på ZBC.

Det var mega fedt at starte på skolen. Særligt det sociale overraskede mig positivt. Jeg har fået mange gode venner, som jeg fx træner med og går i byen med. Der er også altid god stemning i klassen, og vi arbejder godt sammen.

Netop gruppearbejde har vi meget af. Jeg synes, det er fedt at diskutere tingene, og hvis der er noget, en af os ikke forstår, kan de andre hjælpe.

Jeg vil gerne læse medicin senere, så jeg har valgt en studieretning med blandt andet bioteknologi, hvor vi er meget i laboratoriet. Men der er jo mange forskellige studieretninger på HTX, så hvis du hellere vil arbejde med fx teknologi eller design og it, kan du også det.

For mig var det vigtigt at vælge en uddannelse, der virkelig interesserer mig. Og jeg synes, at andre også skal gå efter det, de synes er spændende. For hvis du arbejder med noget, du godt kan lide, så vil du også blive rigtig dygtig til det.

I laboratoriet har jeg fx lavet forsøg med konsekvensen for dyr og planter,

når vi efterlader snus i naturen. Lige nu laver jeg et eksamensprojekt, hvor vi undersøger, hvordan vi kan bruge honning til at behandle sår. For mig er det rigtig fedt at være i laboratoriet. For når jeg arbejder praktisk med teorien, forstår jeg det også bedre, end når jeg bare læser om noget i en bog.

Jeg har også deltaget i forskellige konkurrencer, fx Forskerspirer og en biologiolympiade. Det har været noget af det fedeste for mig ved at gå på HTX. For der får du endnu mere mulighed for at fordybe dig og lære mere.

Til sommer bliver jeg student. Det er mærkeligt at tænkte på, og jeg ved, at jeg kommer til at savne årene her på HTX. Både det sociale vi har sammen, lærerne og alt det faglige. Så for mig har HTX været det helt rigtige valg.

51
tilbage til INDHOLD

KONKURRENCER ”OPPER” OLIVERS EVNER

Oliver August Vork uddanner

sig til industritekniker på Roskilde Tekniske Skole. Han er så dygtig til sit fag, at han har været til store konkurrencer.

Da DM i Skills 2023 blev skudt i gang, var det med deltagelse af Oliver August Vork, som er ved at uddanne sig til industritekniker på Roskilde Tekniske Skole.

"Jeg stillede op til DM i Skills for at lære noget, og det gjorde jeg i den grad," fortæller Oliver. DM i Skills 2023 foregik i Fredericia, og der var cirka 51.000 gæster til eventet, som havde mulighed for at se de mere end 250 konkurrencedeltagere i aktion – heriblandt Oliver.

Industriteknikerens arbejdsopgaver

En industritekniker arbejder med computerstyrede maskiner, der kan dreje, bore og fræse i fx metal. En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere CNC-maskinerne, så de udfører den opgave, industriteknikeren har tegnet på computeren.

"Det bedste ved uddannelsen er, at det er meget alsidige opgaver. Der er en del, hvor jeg arbejder ved computeren og fx laver 3d tegninger. Når tegningerne er færdige, står jeg ved maskinen og får den til at gøre arbejdet rigtigt og præcist. Det er en fed proces," forklarer han. Industriteknikerne arbejder helt ned til 1/1000 millimeter, når de laver dele, der skal indgå i en produktion.

Vil gerne hjælpe andre mennesker

Oliver er i lære som industritekniker hos WSAudiology. Den verdensomspændende virksomhed har hovedkvarter i Lynge, og de producerer høreapparater. Oliver er med til at lave små støbeforme, som virksomheden så sætter i produktion og laver mange af.

"Det betyder meget for mig at være med i en branche, hvor vi er med til at hjælpe andre mennesker," siger Oliver, mens han gør CNC-maskinen klar til at fræse den næste støbeform.

Deltaget i flere konkurrencer

Da Oliver tog til DM i Skills, var det ikke første gang, han skulle deltage i en konkurrence. Han var med på et hold af 4 elever på uddannelsen, som var til en stor international konkurrence i Belgien. Konkurrencen var arrangeret af Haas Automation, som har engagement i Formel 1. Det danske hold, som Oliver var med på, vandt konkurrencen.

"Det er pressende, spændende og lærerigt at deltage i konkurrence. Det er lidt en gave i sig selv at få mulighed for at komme med til sådanne arrangementer, fordi jeg bliver dygtigere af det. Samtidig er det jo både sjove og store oplevelser for mig personligt," fortæller Oliver.

Fra læreplads til fast arbejde

Når Oliver snart er færdig med sin uddannelse, fortsætter han i arbejde hos WSAudiology. Virksomheden har tilbudt Oliver en fast stilling, og det har han takket ja til.

"Vi er enormt glade for, at han bliver hos os efter uddannelsen. Oliver er en super gut, en vellidt del af vores team og hamrende dygtig til sit fag," siger Allan Green, Olivers chef. I virksomheden har de også lærlinge inden for uddannelserne værktøjsmager og plastmager. Der bliver taget hånd om lærlingene, både socialt og fagligt.

"WSAudiology er et godt sted at være lærling, og det er fedt for mig at kunne fortsætte her, hvor kollegerne er rare, og opgaverne interessante," slutter Oliver.

52
tilbage til INDHOLD

Pointen er at finde en uddannelse, du bliver glad af

Hun tog lige en omvej over gymnasiet, men har hele tiden vidst, at hun gerne vil hjælpe mennesker og bliver glad i låget af at lave mad.

Nu har Ditte Thomsen fundet den uddannelse, som hun elsker.

Ingen uddannelser er finere end andre. Når det er værd at bemærke, er det fordi, der er mennesker, som fejlagtigt er blevet forledt til at tro det. Til gengæld findes der rigtige og forkerte valg af uddannelse. Og valg af uddannelse af de forkerte årsager.

Naturligvis kan det være en god idé at tale med forældre og venner om valg af uddannelse, men du skal ikke vælge uddannelse efter dine forældres ønsker, eller hvad dine venner synes er cool.

I dit uddannelsesvalg er der kun en ting, der gælder i den sidste ende, og det er dig selv: Du skal følge dit hjerte, det du brænder for, og det som motiverer dig og gør dig glad. Lige netop det har Ditte Thomsen truffet sit valg ud fra.

"Jeg har gået på gymnasium, men det var forkert for mig. Jeg kunne ikke se mig selv efter en videregående uddannelse, sidde på en kontorstol i årevis et eller andet sted," fortæller Ditte Thomsen, der er 24 år og afslutter sin uddannelse til ernæringsassistent til sommer.

"Jeg undersøgte andre muligheder, men jeg var lidt i vildrede, indtil min kæreste gjorde mig opmærksom på uddannelsen som ernæringsassistent. Han vidste, at jeg gerne vil være i et fag, hvor jeg kan mærke,

at jeg hjælper andre, og jeg har altid godt kunnet lide at lave mad. Jeg blev forelsket i faget med det samme."

Ditte er undervejs på sin uddannelse til ernæringsassistent, som er en erhvervsuddannelse (EUD), der tager 3½ år. Man kan også tage uddannelsen som EUX, hvor man tager en gymnasial uddannelse samtidig med uddannelsen til ernæringsassistent. Den tager 4½ år.

Kostplaner og sund mad

"Min rolle er jo at vide en masse om sund og nærende kost. Jeg synes, det er noget af det mest spændende at arbejde med kostplaner og sammensætningen af retter, der passer til brugerne, man laver mad til, fortsætter Ditte sin fortælling.

Ernæringsassistentens opgave er blandt andet at vide, hvordan fordeling af næringsstoffer skal være. De skal have en viden om fedtforbrænding og hvor mange kilojoule, som er en fællesnævner for energi i fødevarer, der skal være i en sund dagskost. Netop det kan være forskelligt fra menneske til menneske. Derfor er næringsberegning en vigtig del af jobbet som ernæringsassistent.

"Er en person overvægtig, skal kosten være mere fedtfattig. Arbejder man på et hospital, kan det modsatte være tilfældet, fordi det er vigtigt, at ind-

lagte patienter ikke taber sig. De skal have energi til at stå imod med.

Vi spiser med øjnene

"Nogle gange er der jo folk, som er indlagt på hospitalet, der ikke vil spise, og derfor er anretning af maden en anden vigtig opgave. Mennesker spiser også med øjnene, så vi skal ikke kun smage maden til, så det smager godt, det skal også se indbydende og lækkert ud," forklarer Ditte.

"Ofte anretter vi små lækre tapasretter til patienterne, så det er overskueligt for dem, og de får lyst til at spise noget mad. Det er jo vigtigt, når man er indlagt."

Ditte og hendes kollegaer laver meget mad i køkkenet på Vejle Sygehus. Med de store mængder, som dagligt ryger gennem et hospitalskøkken, er alt forstørret med de helt store redskaber. Der er gryder så store, at man kan sidde i dem, og man får ”muller” af at røre rundt i dem.

"Jeg kan godt lide at arbejde med de enkelte retter og smage dem til, og der skal man selvfølgelig være varsom med sine egne smagsløg når man skal smage til. Det kan ikke nytte at lave en tikka masala megastærk, blot fordi man selv synes, det er dejligt. Jeg har fundet ud af, at jeg skal stoppe lidt før med både saltet og chilien, for at den er, som den skal være til patienterne."

54
// Peter Christensen tilbage til INDHOLD

"Jeg synes det er spændende i alle afdelinger, men i koldt-afdelingen laver vi mindre retter, så man hurtigere kan se et resultat. Det kan jeg

godt lide, og jeg kan også godt lide at arbejde med grøntsagerne og lave vegetarisk mad både på arbejde og derhjemme.

En bred uddannelse med mange praktikpladser Uddannelsen til ernæringsassistent er en bred uddannelse. Har man bestået 9. klasses eksamen med minimum 2, kan man også komme ind på uddannelsen.

"Man skal kunne lide at arbejde med mad, og man skal kunne lide kontakt med mange mennesker. Der er jo både kollegaer og indlagte på afdelingerne. Ellers skal man ikke have bestemte forudsætninger, man lærer det hele på uddannelsen.

Når grundforløb 1 + 2 er fuldendt i løbet af det første år, kommer man på et hovedforløb, som fordeler sig i vekslen mellem 10 ugers skole - praktik - 10 ugers skole - praktik - 10 ugers skole.

Nok så væsentligt er også, at der er elevløn under uddannelsen, når man

Bliv en del af teamet - det er vi

Læs om de elevpladser vi har til dig www.naestved.dk/job

har fået en praktikplads. Med andre ord er det muligt at komme gennem uddannelsen uden at belaste sin fremtidige økonomi med gæld til SU.

"Og man skal ikke være bange for ikke at kunne få en praktikplads. Der er masser af praktikpladser, og i øvrigt også job efterfølgende," understreger Ditte.

Jeg udvikler mig enormt og min erfaring og viden bliver kun større. Ingen dage ligner hinanden, men fælles er alligvel, at jeg hjælper mennesker bedst muligt på vej til et godt liv. Jeg lærer at kommunikere, understøtte, udvikle og arbejde tværfagligt.

Jeg har følt mig velkommen fra min første dag i Næstved Kommune. Der bliver lyttet til mine forslag, og jeg føler mig ikke som ”bare en elev”. Jeg bliver sat grundigt ind i arbejdsopgaverne, men jeg får også lov til selv at sidde med tingene.

55
Køkkenet på Vejle Sygehus har mange afdelinger, både kold-, varm-, grønt- og diæt-afdeling.
tilbage til INDHOLD
Marcus
Pihl Lade
ædagog i s k issaets N atalieN Hovmøller, kontor
Jeg kunne ikke sidde stille i folkeskolen – nu er dét min superpower!

Jacob Henriksen er sådan indrettet, han ikke trives med at sidde stille en hel dag og han kan godt li’, at to dage ikke er ens.

Derfor valgte Jacob

EUD Business på Køge Handelsskole - den hurtigste vej ud på arbejdsmarkedet, og videre til drømmen om at arbejde i tøjbranchen.

”Jeg fandt ud af, hvad jeg ville efter 10. klasse, da vi skulle lave en opgave om vores vej videre. Jeg har altid haft en interesse for tøj, og gik derfor hen til tøjbutikken Niels Ove i Solrød Centret, og lavede interviews med de ansatte om, hvordan det var at arbejde i en tøjbutik. Her blev jeg bekræftet i valget af EUD Business, så jeg kunne komme hurtigt ud og gøre det, jeg godt kan lide – at arbejde med tøj,” siger Jacob Henriksen.

I dag er hans drøm gået i opfyldelse, og han arbejder nu i en tøjbutik.

Nemt at træde ind på Køge Handelsskole Jacob har meget energi og har aldrig været glad for at sidde stille i skolen, men han havde ikke svært ved skoletiden på EUD Business på Køge Handelsskole.

”Som barn var jeg ret introvert, men det var bare så nemt at træde ind på Køge Handelsskole. Alle kom ind første skoledag og var åbne og begyndte at snakke sammen. Alle kom alle af samme årsag - for at få en uddannelse. Vi havde en rigtig god klasse, hvor alle kunne

tale sammen og hygge. Undervisningen var ikke bare at sidde stille og lytte. Jeg blev f.eks. overrasket over at lære, hvor mange ting, der skal stemme overens, hvis man skal have en virksomhed til at fungere,” fortæller Jacob.

Udviklede sig enormt på EUD Business Han udviklede sig meget i skoletiden på Køge Handelsskole, og han opdagede, at hans energi her mere var en superpower. Drømmen om at arbejde i tøjbranchen blev allerede afprøvet under uddannelsen, på en Erasmus+ rejse til Malaga:

”På EUD Business rejste vi ud i 3 uger og det var en super mulighed for mig, fordi jeg fik afprøvet at arbejde i en tøjbutik. Der mærkede jeg virkelig, at jeg havde valgt rigtigt. Jeg var - og er - rigtig glad for at tale med folk, der kommer ind i

butikken – ikke kun om tøj, men om alt muligt – en god kundeoplevelse er med til at gøre hverdagen bedre for både mig selv og kunden,” siger Jacob.

Drøm om egen butik

Jacob afsluttede EUD Business som udlært i tøjbutikken Niels Ove i Solrød Centret, og skiftede senere til endnu et job i tøjbranchen hos Din Tøjmand i Køge, hvor han arbejder i dag.

”Jeg har en lille drøm om at få min egen tøjbutik. Mange af de opgaver vi lavede på EUD Business var, at vi skulle prøve at starte en virksomhed op på nettet som webshop, så har man jo lyst til at prøve at føre det ud i verden – især med tøj, som jeg selv har været med til at producere,” slutter han.

PRAKTISK LÆRING I FOKUS

På EUD Business går du kun ét år i skole

Derefter er du i lære i 2 år. I læretiden får du elevløn.

- Vælg mellem retningerne

Detail, Event eller Handel

- Herefter er du klar til en karriere i er- hvervslivet, men du kan også læse videre på en kort videregående uddannelse som f eks serviceøkonom eller markedsførings- økonom

56
tilbage til INDHOLD

Ranum

Vælg Danmarks bedste 9. klasse

Niveaudelt undervisning målrettet dit faglige niveau i prøvefagene.

Boglig efterskole

• Niveaudelt undervisning i 9. & 10. kl. • 20+ Cambridge IGCSE fag

50+ profil- og valgfag

Sommercamps 2024

• 3 rejser

• 500+ venner

• Ledige pladser 2024-25

• Book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk

Kombinér din 9. klasse med et engelsksproget Cambridge forløb . Vælg mellem 15 valgfag og 20+ profilfag. Tre rejser i løbet af skoleåret. 500+ venner fra over 25 lande.

57
Kom til Efterskolernes Dag d. 24. sep. kl. 10-17

Som EUX-elektriker i installationsteknik vil du være attraktiv for elbranchens virksomheder. Og det vil have positiv betydning for dine videre muligheder for karriere og adgang til videreuddannelse.

EUX giver frihed, fleksibilitet og økonomisk uafhængighed. På EUX får du både en studenterhue og et svendebrev.

En EUX er en unik kombineret studentereksamen og erhvervsuddannelse, hvor du får det allerbedste fra de to verdener og har rigtigt mange muligheder bagefter. Du bliver godt rustet til erhvervslivet eller til at videreuddanne dig på fx et erhvervsakademi eller et universitet.

På EUC Sjælland får man den nyeste viden om teknologi, innovation og grøn omstilling. Det betyder, at du kommer på hjemmebane i energieffektivisering og vedvarende energiløsninger. Du finder den bedste løsning og rådgiver kunden, så de sparer både penge og værner om klimaet.

Mød her to elever der er på EUX uddannelsen som elektriker:

Mikkel Spågner Holst Christensen

I lære ved Aage Langkjær i Skælskør

"En EUX er en uddannelse, hvor du er sikret langt ude i fremtiden. Og du får følingen med både et praktisk håndværk og har en gymnasiel uddannelse. Du veksler mellem at være ude på din læreplads og på skolen, det er rigtigt godt, og så får du løn. Med en EUX kan du både læse videre og etablere din egen virksomhed."

EUX ELEKTRIKER – EN IDEEL KOMBINATIONSUDDANNELSE

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du lærer alt fra vedvarende energi, el-installation til design og styring af lys og meget mere, og du får også gymnasiale fag som dansk, engelsk, matematik og fysik. Alt efter hvilken uddannelsesaftale du hører under, er der forskellige økonomiske fordele med løn under uddannelse.

EUX-uddannelsen er banebrydende, idet du bliver toptrænet på et praktisk og teoretisk plan og går forrest, når det gælder om at skabe flest fremtidsmuligheder. Det er en ambitiøs uddannelse, hvor du vil opleve en spændende vekselvirkning mellem skoleperioder og virksomhedsoplæring hos din mester i branchen.

Simon Reffstrup Møller-Hansen

I lære ved El og Teknik ApS, Næstved Jeg synes, det er en fed kombination af det akademiske og det praktiske. Der er et hav af muligheder. Jeg tænker selv på at være ingeniør inden for mit felt. Så hvis jeg en dag skal være chef for medarbejdere, der er elektrikere, så ved jeg, hvad det vil sige at have hænderne i faget. På den måde er du meget mere på bølgelængde med dine kollegaer. Det er en uddannelse, der helt sikkert giver pote i sidste ende."

Moderne bygninger i Danmark bliver mere og mere intelligente. Forestil dig, at du skal lave en intelligent bygning. Det kræver en viden om, hvordan man optimerer energiløsninger, da den vil bestå af en lang række forskellige energikilder som solcelleanlæg installeret på taget, en mikro-vindmølle, varmepumper og plug-in-elbiler som energilager. Netop med din expertise skaber du fremtidens bygninger.

58
tilbage til INDHOLD

gode råd

fra livsvejleder

Stine Klarskov

Sammenlign dig IKKE med de andre! Du er den bedste udgave af dig selv – unik, TRO PÅ DET!

Lyt IKKE til samfundets krav og forventninger!

Du ved hvad der føles rigtigt for dig!

Frygt IKKE fremtiden!

Hav tillid til, at dit valg er det rigtige for dig – GIV SLIP på bekymringstankerne!

Kastanievej Efterskole

- din kreative efterskole i hjertet af København

Elsker du at være kreativ?

Kan du lide storbyens mange muligheder? Tag 10. klasse på

Kastanievej Efterskole, hvor vi tilbyder dig et hav af kreative linje- og valgfag. Fællesskab, dannelse og udvikling i hyggelige rammer midt på Frederiksberg. Lyder det som noget for dig? Så kontakt os og tilmeld dig en af vores besøgsdage og få en rundvisning! Vi glæder os til at møde dig!

KERAMIK

TEKSTIL & DESIGN BILLEDKUNST

TEATER & PERFORMANCE

kastanie.dk 33 31 08 08

Kastanievej 2, 1876 Frb. C

facebook.com/KBHefterskole

kastanievejefterskole

KBHefterskole

59
NY LINJE
FOTO
tilbage til INDHOLD
MUSIK GASTRONOMI

Når tid spiller en afgørende rolle

På Odsherreds Gymnasium er det muligt at tage STX, HHX og HF i trygge og gode faglige rammer. For ledere og studievejledere på skolen er det desuden vigtigt at støtte elever, hvis de har brug for andre uddannelsesudbud – og ofte kan det tilbud findes med hjælp i huset. Alligevel har der været behov for et helt nyt tilbud – nemlig en 3-årig HF med ekstra tid og støtte for at komme godt gennem ungdomsuddannelsen.

I Asnæs i grønne omgivelser holder Odsherred Gymnasium til. På dagligt basis har 400 elever deres faste

Vi taler om en HF på helt almindelige vilkår, men det, vi kan tilbyde er ro, rammer og struktur. “

gang på stedet – i fuld sving med en ungdomsuddannelse inden for den gymnasiale familie lokalt bestående af STX, HHX og HF.

Samtidig rummer gymnasiet GYM10 – en 10. klasse for elever, som aspirerer til at tage en gymnasial uddannelse efter deres afgangseksamen i 10. klasse.

”Vi har et uddannelsesmiljø med høj faglighed i trygge og rolige rammer, og vores elever går både efter de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, når de afslutter deres ungdomsuddannelse hos os."

"De fortsætter i uddannelser som pædagog, sygeplejerske, politibetjent, markedsføringsøkonom eller søger ind på et universitet,” siger Annette Bundgaard, som er rektor på Odsherred Gymnasium.

Muligheder fremfor begrænsninger

”Ligesom det generelle billede i Region Sjælland placerer Odsherred sig i den lavere ende, når det kommer til uddannelsesniveau blandt unge. Der er endnu for mange unge og unge voksne i vores område, som aldrig kommer i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Det gør naturligvis mine kollegaer og mig nysgerrige på, hvad vi kan gøre anderledes, eller hvad vi kan byde ind med."

"Det er jo ikke blot et spørgsmål om samfundsøkonomi. Det er i høj grad også et ønske om, at vi kan bidrage til at give endnu flere unge evner og kompetencer til at skabe et godt liv for dem selv."

"Når vi møder lærere i grundskolen, forældre og potentielle kommende elever, vil vi jo meget gerne blive klogere på, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for, at alle unge kan få en god overgang og mulighed for nogle gode formative år på deres ungdomsuddannelse,” siger Annette Bundgaard.

”Et område, hvor vi ser, at vi kan gøre en forskel for unge, som lige nu måske helt fravælger en ungdomsuddannelse, er ved at udbyde en HF på tre år. Vi går så småt i gang nu med at udbyde den mulighed – på første år her i august bliver tilbuddet lagt

ind som del af det normale HF-tilbud, men fra næste år, vil vi oprette separate spor, så vi får faste klasser på vores 3-årige HF, hvor unge kan få ekstra tid og ekstra støtte til at nå deres mål med at tage en ungdomsuddannelse."

"Vi henvender os til unge med og uden diagnoser, unge med angst, ADHD eller en diagnose inden for autismespektret,” siger Annette Bundgaard.

”For at søge optagelse skal man have gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangseksamen, så vi taler om en HF på helt almindelige vilkår, men det, vi kan tilbyde er ro, rammer og struktur. Kortere dage, færre fag, støtte fra mentor og luft mellem afleveringer – netop ved at give et år mere til at gennemføre uddannelsen."

"Som elev på den 3-årige HF får man en kontaktperson, som guider, rådgiver og vejleder, og man får hjælp til lektier og til at sætte struktur i hverdagen."

"Vores mål er, at flere unge kan få den fulde HF-studentereksamen, som kan give adgang til videregående uddannelser – og på den måde få skabt den plads, der mentalt skal til for at få en god hverdag på den korte bane og et godt liv på den lange,” siger Annette Bundgaard.

60
tilbage til INDHOLD
Mød Louise og Victoria: De er social- og sundhedsassistenter og super dygtige til deres fag

Med en uddannelse til social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med mennesker og gøre en stor forskel for andre. Vi har stillet fem spørgsmål om uddannelsen og faget til to elever fra ZBC.

Hvorfor valgte I uddannelsen til social- og sundhedsassistent?

Victoria: Før jeg kom på efterskole, kendte jeg ikke rigtig til uddannelsen. Men her fik jeg at vide, at jeg var god til mennesker, til at tale med andre og til at yde omsorg. Så det var en af grundene til, at jeg søgte ind på uddannelsen.

Louise: Jeg vil læse videre til sygeplejerske, og uddannelsen til socialog sundhedsassistent kvalificerer mig til det. Samtidig har jeg fået masser af erfaring i at hjælpe andre mennesker, som jeg kan bruge, når jeg skal læse videre.

Hvad laver man som social- og sundhedsassistent?

Victoria: Jeg synes, det mest spændende er at arbejde med medicin og sårpleje. Begge dele er meget komplekst, så der er mange retningslinjer, vi skal følge. Det kan jeg godt lide. Men vi er også med til at hjælpe borgerne med mere basale behov. Det kan være soignering og pleje.

Louise: Vi planlægger også møder med fx fysioterapeuter eller visitatorer. Og så har vi meget fokus på rehabilitering. Det kan være en borger, der er faldet og kommet hjem fra hospitalet, hvor vi så skal hjælpe dem med at komme i gang igen. Det er så fantastisk at se deres udvikling. Mange er meget stærkere, end de tror. Det gør dem glade, og så bliver jeg glad.

Hvad er det fede ved faget?

Victoria: Jeg får en fantastisk følelse, når jeg har en borger, der er taknemmelig for det, jeg har gjort. Nogle gange er det jo bare små ting, men det kan ændre meget for deres hverdag. De situationer fylder mig med varme og god samvittighed.

Louise: For mig er det vigtigt ikke at gå i stå, og næsten hver dag lærer jeg noget nyt. Det kan være ny teknologi eller et nyt præparat. Det er fantastisk, synes jeg.

En stor del af uddannelse foregår på jeres praktiksteder. Men hvordan er det, når I går i skole på ZBC?

Victoria: Det er meget anderledes end folkeskolen, fordi vi har fag, som vi interesserer os for. For mig har det mest spændende været somatisk sygdom og sygepleje, hvor du lærer om de forskellige sygdomme. Det hænger godt sammen med naturfag, hvor vi lærer, hvad der sker i kroppen, når du er ramt af en specifik sygdom.

Louise: Vi lærer meget teori på skolen, så vi er forberedt på vores næste praktik. Inden praktikken i psykiatrien lærte vi fx meget om, hvad der sker i hjernen, når man får en psykisk sygdom og om medicin i psykiatrien.

I har jo også deltaget i DM i Skills og skal være med i et tv-program på DR. Hvordan har det været?

Victoria: Det var mega sjovt og mega hårdt at være med til DM i Skills. Vi fik virkelig nørdet vores fag og udviklet os, og det har været guld værd. Efterfølgende blev vi spurgt, om vi ville være med i et tv-program med Jan Gintberg, hvor han snakker med forskellige unge i Kalundborg.

Louise: De ville have os til at vise, hvordan man er en dygtig social- og sundhedsassistent-elev, så det blev jeg meget beæret over, og det var mega fedt at fortælle om det fede ved faget.

61 tilbage til INDHOLD

Et forkert valg kan være starten på noget godt

“Jeg startede på en STX, fordi det gjorde alle de andre. Min storebror, som jeg egentlig altid har fulgt efter, gik også på STX, men jeg kunne ret hurtigt mærke, at det ikke, var det rigtige for mig. Jeg kæmpede virkelig, selvom jeg vidste, at jeg egentlig ikke ville det,” uddyber Rose. ”Så jeg besluttede mig for at droppe ud. Jeg over-

Rose Caroline Pacht er et rigtig godt eksempel på, at et forkert valg på ingen måde behøver at være en katastrofe.

Da Rose var færdig med folkeskolen, fulgte hun i sin storebrors og kammeraters fodspor og startede på STX.

Et valg der skulle vise sig at blive springbrættet til at lande på den helt rigtige hylde – og springbrættet til virkelig at forstå sig selv.

vejede at gøre 1.g. færdig, men jeg kunne simpelthen ikke. Jeg fik et arbejde og brugte en masse tid på at tænke over, hvad jeg ville – og hvem jeg egentlig var som person. Det tvang mig ud i en proces, hvor jeg måtte lære mig selv at kende.

Fra Rose var helt lille, har biler altid fyldt meget i bevidstheden. Og gennem sine overvejelser gik det op for hende, at det var den vej, der var den rigtige. Hun overvejede en mekanikeruddannelse, men endte med at sætte sit fokus på EUX Business.

”Jeg ville egentlig gerne være mekaniker, men folk anbefalede mig at gå på gymnasiet. Jeg elsker biler. Der er så meget, jeg ikke ved om dem og så meget jeg gerne vil lære,” forklarer Rose. ”Hvis jeg ikke skulle

Drømmer du om at stå på en scene?

Vil du være musiker, danser, skuespiller eller event manager?

På Viby Efterskole kan du afprøve dine drømme, få venner for livet og udfordre dig selv.

62
// Christina Qvistgaard
UDFORDR LIVET viby-efterskole.dk tilbage til INDHOLD

være mekaniker – hvad så? Man kan blive forhandler. Og så er det jo handelsgymnasiet, man skal kigge på eller EUX. På det tidspunkt var jeg i gang med kørekortet og indså, at jeg virkelig godt kunne lide vekselvirkningen mellem teori og praksis. Så det blev EUX, hvor man jo også hurtigt kan komme i gang med at arbejde.”

Elevpladsen er hjemme

To år senere står studenterhuen derhjemme og venter på at komme i brug og elevpladsen – selvfølgelig hos en bilforhandler – er også hjemme.

På Roskilde Handelsskole, hvor Rose altså er næsten halvvejs igennem den færdige EUX Business, bliver der gjort meget for at sikre, at eleverne får en elevplads. Der bliver bl.a. afholdt match meetings, hvor virksomheder besøger skolen, præsenterer sig selv og får sat jobsamtaler op.

For Rose var det netop ved et match meeting, at hun fik sat gang i den dialog, der siden førte til en elevplads.

”Ved et match meeting på skolen var der 2 bilforhandlere, som fortalte om virksomheden, og hvordan det ville være at være elev. I pausen tog jeg min chance og gik op og præsenterede mig. To dage senere sendte jeg en ansøgning – og de kunne godt huske mig. Så jeg skal starte hos Nellemann i Roskilde,” fortæller Rose. ”Jeg skrev også en opgave om dem, hvor jeg var ude hos dem i 3 dage. Chefen synes, jeg virkede meget interesseret og engageret og tilbød mig et deltidsarbejde. Jeg synes, at jeg har været meget målrettet efter jeg begyndte på EUX. Jeg bliver salgselev, så jeg skal til at sælge biler. Det bliver både MG, Kia og Volvo, så jeg får erfaring med hele 3 bilmærker.”

Fra dårligt at kende til uddannelsen, er Rose nu en virkelig fin ambassadør for EUX Business og for Roskilde Handelsskole. Hun tøver da heller ikke med at anbefale, at andre kigger nærmere på de muligheder, uddannelsen giver. Samtidig understreger hun også, at alt den tvivl ungdomsuddannelsesvalget kan føre med sig, slet ikke er nødvendigt.

”Man skal ikke være bange for at vælge forkert, for man skal nok finde ud af det. Jeg er den første i min familie, der har valgt at gå den her vej. Ingen af os vidste rigtig, hvad det var i starten, men det er en rigtig god uddannel se, og virkelig fedt, at man kan gå direkte ud i job,” siger hun.

For Rose byder den nærmeste fremtid altså på arbejde med noget af det, hun interesserer sig allermest for – og hvad skal der så ske længere fremme?

”Lige nu ser jeg mig selv som sælger, og tænker, at det skal jeg i et stykke tid og så måske blive salgschef. Jeg har muligheden for at bygge en karriere op fra bunden, så jeg vil tage imod alle muligheder,” afslutter hun.

EN GYMNASIAL UDDANNELSE – den bedste investering i din fremtid

EN GYMNASIAL UDDANNELSE – den bedste investering i din fremtid

EN GYMNASIAL UDDANNELSE – den bedste investering i din fremtid

MSG er en udviklingsorienteret skole med forpligtende fællesskaber og udsyn. Hos os kan du føle dig:

MSG er en udviklingsorienteret skole med forpligtende fællesskaber og udsyn. Hos os kan du føle dig:

MSG er en udviklingsorienteret skole med forpligtende fællesskaber og udsyn. Hos os kan du føle dig:

Følg os på SoMe:

Følg os på SoMe:

Følg os på SoMe:

TRYG STÆRK TÆT PÅ

TRYG STÆRK TÆT PÅ

TRYG STÆRK TÆT PÅ

i vores mange både små og store fællesskaber.

i vores mange både små og store fællesskaber.

i vores mange både små og store fællesskaber.

fagligt med mulighed for at deltage på talenthold og i Master Classes.

fagligt med mulighed for at deltage på talenthold og i Master Classes.

fagligt med mulighed for at deltage på talenthold og i Master Classes.

lokalt i forhold til det nære miljø og globalt i forhold til vores internationale arbejde.

lokalt i forhold til det nære miljø og globalt i forhold til vores internationale arbejde.

At vælge MSG er at vælge mulighedernes vej

lokalt i forhold til det nære miljø og globalt i forhold til vores internationale arbejde.

At vælge MSG er at vælge mulighedernes vej

At vælge MSG er at vælge mulighedernes vej

MSG Haslev – STX & HF

MSG Haslev – STX & HF

Skolegade 31 – 4690 Haslev

MSG Haslev – STX & HF

MSG Ringsted – STX

MSG Ringsted – STX

Ahorn Allé 11 – 4100 Ringsted

MSG Ringsted – STX

Tlf. 56 31 24 04

Skolegade 31 – 4690 Haslev

Tlf. 56 31 24 04

Skolegade 31 – 4690 Haslev

kontor@msg-gym.dk

Tlf. 56 31 24 04

kontor@msg-gym.dk

kontor@msg-gym.dk

Ahorn Allé 11 – 4100 Ringsted

Tlf. 57 68 11 40

Tlf. 57 68 11 40 kontor@msg-gym.dk

kontor@msg-gym.dk

Ahorn Allé 11 – 4100 Ringsted Tlf. 57 68 11 40

kontor@msg-gym.dk

63
tilbage til INDHOLD

BIOTEKBYEN VOKSER

– og flere og flere bliver procesoperatører

Da Casper Behrensdorff fra Slagelse og Dina Trab fra Kalundborg gik ud af grundskolen, var de ikke helt sikre på, hvad de ville. Mulighederne var mange, og det endte med, at nu 21-årige Casper tog det ’sikre’ valg og tre år på STX, mens Dina på i dag 20 år startede på og færdiggjorde uddannelsen til ernæringsassistent. Men i sommeren 2022 gik de begge i en helt anden retning med en uddannelse, det ikke er alle, der kender til: procesoperatør.

”Jeg har været meget traditionel med, at jeg skulle i gymnasiet og så på universitetet – og jeg ville egentlig gerne være fysioterapeut,” husker Casper, der så hørte om uddannelsen til procesoperatør fra både venner og familie. Det billede kan Dina kun nikke genkendende til: ”Jeg kunne lide at arbejde med kost og ernæring, men det blev for meget både at lave mad på arbejdet og derhjemme – og da jeg var vikar i kantinen på Novo Nordisk i Kalundborg, faldt jeg for sammenholdet og søgte siden ind på uddannelsen til procesoperatør.”

Den tager de på Processkolen i Kalundborg, som i mange år har sendt dygtig arbejdskraft ud i industrien – især lokalt til virksomheder som Novozymes og Novo Nordisk, hvor både Casper og Dina også har fået læreplads og skal starte til september 2023 med det såkaldte pharma-speciale.

På skolen kan uddannelseschef Leif

Dam Pedersen tydeligt mærke den store efterspørgsel på procesoperatører, som der er i Biotekbyen Kalundborg såvel som i andre egne af Danmark: ”Vi ser, at der er et stort behov for elever, der er egnede, og som virkelig har lyst til at blive procesoperatører. Folk, der har interesse i både feltet og jobbet,” forklarer Leif, som i sine små 10 år som uddannelseschef har oplevet så stor fremgang på uddannelsen til procesoperatør, at man er gået fra 20 uddannelsesaftaler om året til 100.

”Vi får mange elever ind på både EUD og EUX, og de har mange muligheder – både for at komme direkte ud at arbejde i industrien på alt fra forsyningsselskaber til raffinaderier og for at læse videre, hvis de har lyst til det. Med Biotekbyen er der kommet mange uddannelser til – fx til maskinmester, hvor vi i samarbejde med Maskinmesterskolen fra august udbyder den teoretiske del af uddannelsen,” lyder det uddybende fra Leif.

De mange muligheder har blandt andre Casper og Dina. Noget, de glæder sig over: ”Man kan godt mærke, at Kalundborg som Biotekbyen har mange spændende uddannelser – fx procesoperatør, hvor jobsikkerheden også er god.”

Lige nu glæder de sig dog mest over den nye spændende hverdag, der møder dem både på skolen og snart i lære på Novo Nordisk. Som Dina slår fast med et smil: ”Det er bare fedt at komme i værkstedet og lave noget

med hænderne i stedet for at sidde og lytte – jeg har svært ved at sidde stille en hel dag.”

Også Casper har fået en hverdag, som begejstrer ham, og som er en helt ny verden for ham: ”Jeg kommer fra noget helt andet end det her,” fortæller han, mens han kigger rundt på Processkolens arealer. ”Jeg er vant til at lave engelskstile – nu laver jeg gæringsprocesser i stedet for. Man er mere aktiv, og det er bare sjovt at prøve et helt nyt felt.”

På Processkolen har de begge undervisning, som klæder dem på til at komme ud i lære og senere job – med en blanding af teoretisk og praktisk undervisning.

Efter ét år på uddannelsen kan de nu se frem til mange flere lærerige år på skiftevis skole og i lære, inden de får svendebrevet i hænderne og kommer ud i en branche i rivende udvikling – ikke mindst i Biotekbyen Kalundborg, hvor arbejdskraften fra procesoperatører kun bliver mere efterspurgt de kommende år.

64
tilbage til INDHOLD

Specielle dage

20. og 21. september i Roskilde Kongrescenter

GRATIS ADGANG!

– Årets store begivenhed!

– To helt særlige dage fyldt med uddannelsessnak for nogle helt særlige unge.

– På Messen Specialkompasset kan du møde flere end 70 skoler, institutioner og organisationer.

UDDANNELSESMESSE for unge med særlige behov og deres voksne

På Specialkompasset i Roskilde Kongrescenter kan de unge, deres familie, vejledere og sagsbehandlere få inspiration til fremtiden og høre mere om de forskellige typer uddannelsestilbud, der eksisterer for unge, der ikke lige passer ind i det ordinære uddannelsessystem.

Her kan du møde udbydere af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, special efterskoler, behandlingsskoler, FGU, socialøkonomiske virksomheder, organisationer og andre med fokus på unge med særlige behov. Du kan også høre spændende oplæg og foredrag.

Specialkompasset er et besøg værd uanset om du er ung, forældre, lærer, vejleder eller sagsbehandler. Følg os også på specialkompasset.dk og på Facebook og Instagram. Her lægger vi løbende information, udstillerlister og spændende artikler op.

www.specialkompasset.dk

65
samarbejde med STU-foreningen Consentio og Ligeværd
I

Piger der ELSKER

En ny generation af unge kvinder har fået større lyst til et job inden for håndværksfagene, og både erhvervsskoler og virksomheder skriger på flere kvinder i fagene og brancherne. Læs her om fire piger der alle elsker deres fag.

STUKKATØR

Ida Marie Frimann, 26 år fra Bisserup. Går på grundforløb 2 på EUC Sjælland som stukkatør.

“Det lå ikke i kortene, jeg skulle tage en erhvervsuddannelse. Jeg har taget en HF og en del af mine venner blev overrasket over mit valg. Men jeg får en anden selvtillid, når jeg har skabt et godt produkt end de skriftlige opgaver, hvor man aldrig helt ved, om det er færdigt eller godt nok.

Jeg har altid haft en fascination af det rummelige, at modellere og opbygge ting og den finesse, der følger med at skabe en udsmykning. For stukkatørfaget er ikke en livsnødvendighed, men mere en æstetisk tilføjelse, der kan fuldføre et rum. Jeg elsker også alle de forskellige materialer, vi arbejder i. Og så er der virkelig plads til at nørde med ting på erhvervsskoler.

Som pige der vælger et håndværksfag, er du med i en bølge af noget, der er ved at forandre sig, og det synes jeg, du skal være stolt af i stedet for at føle dig malplaceret. Du er på rette vej, det er bare samfundet, der skal følge med. Så er det positivt, at vores lærers kone er den første kvindelige stukkatør i Danmark, så hende har vi som rollemodel. Du skal bare kaste dig ud i det!.

STRUKTØR

Caroline Rennehvammen Damgaard fra Møn, 19 år går på grundforløb 2 og er i lære ved TDE v/ Thomas Damgaard på Møn. “Jeg har fået det meget bedre med mig selv, siden jeg startede på uddannelsen som struktør. Jeg følte ikke, jeg hørte hjemme på skolenbænken, og så er det heller ikke sjovt at være på sko lebænken. Når jeg arbejder med noget fysisk, så bliver jeg rolig og får det godt indeni.

Vi er fire piger på mit hold. Jeg tror, tingene er begyndt at rykke sig. At piger er mere modige, og vi ved, at vi har de samme rettigheder til at vælge frit. Men det er en mandeverden. Og tonen er hård og komisk. Så er det vigtigt, at drille igen, og sige der går en grænse, og at du har lige så meget ret til at være i faget som pige. Du skal være meget tydelig i dit sprog, da det er sjældent, der bliver læst mellem linjerne."

Jeg er i lære i min fars firma på Møn. Det var ham, der spurgte om faget ikke var noget for mig. Og det vidste jeg, det var. Det er fedt, at se jeg har skabt noget og det er fysisk arbejde. Mine veninder var rigtige glade på mine vegne, at jeg har fundet lige det, jeg bedst kan lide.

Hvis du starter her, er der mange muligheder. Du kan prøve forskellige fag af, og finde lige det, der er dig. Du skal også have viljestyrke - og virkelig have lyst til det.”

66
tilbage til INDHOLD

HÅNDVÆRK

BYGNINGSMALER

Fleur Zahle Hartwich, 23 år fra Næstved, går på hovedforløb 2 på EUC Sjælland og er i lærer ved Malermester Tommy Jensen A/S i Rønnede.

“Jeg fandt ud af, jeg skule være bygningsmaler, fordi jeg hjalp min far med at male mit værelse og vores bryg gers, og så fik jeg blod på tanden! Selvom man tror, at håndværksfag kun er for unge gutter, så er det lige så meget noget for piger. Vi skal vise, vi også kan det.

I bygningsmalerfaget er der flere piger end drenge. Jeg elsker kommunikationen på skolen, og vi får lov til at prøve så mange forskellige ting. Det er den perfekte vekslen mellem teori og praksis - fordi først er vi på skolen, og så skal alt det vi har lært afprøves i virkeligheden på vores læreplads. Kommunikationen er også rigtig god på min læreplads. Vi kan have det mega grineren, og så alligevel arbejde seriøst. Det er et stort plus.

Håndværksfag skal ikke skræmme piger væk. Man skal prøve det, man gerne vil. Giv det et skud, gør det bedste du kan. Og hvis du har flair for det, skal du bare gøre det, uanset hvad andre tænker. Mit råd er, at det er vigtigt, du er dig selv og tror på dig selv. Mød op med et smil og vær imødekommende.”

MURER

Natalie Ravn Pedersen, 19 år og bor i Næstved. Hun går på hovedforløb 2 som murer på EUC Sjælland og er i lærer ved Hansen & Andersen, Næstved. "Jeg fandt ud af på mit grundforløb på EUC Sjælland, at jeg ville være murer, for der fik vi lov at prøve alle fagene af. Det særlige ved faget er, at jeg skaber noget fra bunden, noget stort og flot, det synes jeg var fint at opleve. Jeg vil være flisemurer på sigt, for der er meget varierede arbejdsopgaver, og det er kreativt.   Jeg elsker at bruge mine hænder, være aktiv og være ude i den friske natur. Jeg har nogle super søde kollegaer, der har taget godt imod mig. Når jeg går rundt på en byggeplads, tænker jeg ikke over jeg er pige, men det gjorde jeg i starten og følte mig også lidt ensom.

Jeg tror mange piger ikke tør kaste sig ud i det, fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere kommunikationen med en masse håndværkermænd på en byggeplads. For mig var det også svært i starten. Min søster gav mig det råd, at jeg ikke skulle tage alt det, de sagde for nært og smide nogle jokes tilbage til dem, for de laver meget sjov og ballade. Så er det også vigtigt at sige fra og sætte grænser, hvis man synes, det bliver for meget. Det havde jeg svært ved i starten, men man lærer det.

Som murer skal du også bruge din fysik, så jeg har da opbygget noget muskelmasse. I staten kunne jeg ikke løfte en pose mørtel, det kan jeg nu. De stod og fnisede af det, men det tog jeg med et smil på læben.”

67
tilbage til INDHOLD

21 år og egen chef

Siden Magnus Bruun startede på konditoruddannelsen, har han sideløbende kørt sit eget firma. Nu glæder han sig til at kunne gå all-in og åbne sin første fysiske butik.

Da Magnus fra Sorø var 10 år, startede han med at arbejde med chokolade, og som 17 årig startede han sit firma ”Bruuns Chokolade”. Ved siden af sit firma, har han også været i gang med at tage uddannelsen til konditor på ZBC.

- Jeg er glad for, at jeg har kunne starte mit firma samtidig med, jeg var under uddannelse. På den måde

kunne jeg starte stille og roligt op, og fejlene kostede mig ikke for meget, da jeg også havde min elevløn. Men nu glæder jeg mig til at kunne gå all-in i mit firma.

Magnus har de sidste år prioriteret sin uddannelse til konditor. Han har haft læreplads hos La Glace, Danmarks ældste konditori, og i foråret

Er du mellem 15 og 18 år, kan du komme på dit livs rejse, som starter med, at du tager beslutningen om at tage af sted. Opdag og oplev en ny kultur og kom hjem igen med bagagen fyldt med oplevelser og internationale venner.

Ønsker du at lære et nyt sprog på kort tid, har vi også sprogrejser til hele verdenen Se

på eurostudy.dk

2023 kunne han endelig kalde sig udlært konditor.

- På konditoruddannelsen har jeg lært rigtig meget om råvarer, smagssammensætninger og det at færdes i et køkken. Og på min læreplads har jeg også lært meget om alt det administrative og produktionsmæssigeviden som jeg kan bruge i mit firma.

68 K O N T A K T 7 0 2 7 3 0 1 1 i n f o @ m y e d u c a t i o n d k m y e d u c a t i o n d k
T A G P Å D I T L I V S U D D A N N E L S E S R E J S E
mere
tilbage til INDHOLD

Jeg drømmer stort

Nu er Magnus færdiguddannet og selvstændig. Og han drømmer stort!

- Jeg har længe haft i tankerne, at jeg gerne ville åbne en fysisk butik. Og jeg tør at drømme stort. Jeg har haft mit firma i over fire år og har oplevet god opbakning fra lokalsamfundet i Sorø. Så da lokalet blev ledigt i december, gik tankerne i gang og jeg gik direkte i arbejde. Det er endnu et projekt og noget, jeg ikke har prøvet før. Men jeg tror bare på det! Jeg kan ikke se, hvad skulle gå galt. Min virksomhed er jo ikke kun min fysiske butik, men også min webshop og mine 10 forhandlere, som gerne skulle vokse til 50.

Føler sig mere fri

Selvom der er nok at se til, når man som 21-årig bliver selvstændig og sin egen chef, føler Magnus sig mere fri.

- Jeg synes, det er fedt, at jeg selv styrer min hverdag. Jeg lader mig ikke begrænse og det har jeg glædet mig til. Ja, jeg arbejder mere end før, men jeg føler mig fri, fordi jeg selv kan styre min hverdag. Jeg kan fx gå tidligt hjem en dag og så give den en skalle dagen efter. Det bestemmer jeg selv.

Og Magnus har også klare ambitioner for fremtiden.

- Om fem år har Brunns Chokolade fået flere forhandlere i hele landet, større produktionslokaler og måske også en fysisk butik eller to mere fx i lufthavnen eller Magasin.

Når Magnus ser tilbage på valget om at blive konditor, er han ikke i tvivl om, at det var det helt rigtige valg:

- Jeg valgte en uddannelse, som jeg synes, er interessant. Tænk at jeg får penge for og kan leve af at lave kager og chokolade. Jeg har lært, at jeg ikke kan tage smutveje, hvis mine produkter skal blive ordentlige. Nu er jeg 21 år, færdiguddannet og selvstændig. Det er lidt af et eventyr.

Hvor ender du?

Hvorfor ikke starte det rigtige sted? Solrød Kommune rummer mange gode uddannelser. Uddannelser som både er tæt på beslutningerne og helt tæt på de mennesker, som har brug for os. Gør en forskel!

I Solrød kommune er der flere muligheder! Bliv uddannet et trygt og godt sted, hvor det giver mening.

69 nykat-gym.dk 5484 9000 Det almene Gymnasium (STX) og HF i Guldborgsund
tilbage til INDHOLD

blev Emilys vej til drømmejobbet EUX Business

Emily Holst drømmer om at blive hoteldirektør, vejen dertil går via EUX Business. Hun er gået målrettet efter en læreplads på luksushotellet Copenhagen Marriott Hotel – for hendes drøm er at arbejde i en 5-stjernet international og anerkendt atmosfære, som kan ruste hende til en fremtid, hvor hun har lederkasketten på og arrangerer store event.

EUX-studenterhuen kommer på til sommer. Herefter venter to fede år i lære som eventkoordinator på luksushotellet Copenhagen Marriott Hotel for Emily Holst.

Hun valgte EUX Business, fordi man både kan komme i lære og læse videre.

Emily Holst har altid haft store ambitioner og vidst, at hun gerne ville arbejde et sted lidt ud over det sædvanlige – måske lidt inspireret af hendes mors baggrund som uddannet kok på Hotel d’Angleterre.

”Jeg har hele tiden vidst, at jeg gerne ville arbejde et stort sted med mange muligheder. Så jeg har brugt min

Hårslev Efterskole - Lad det ikke blive ved drømmen...

Hårslev Efterskole er for dig, der gerne vil opleve dit livs skoleår og rustes til en ungdomsuddannelse på en efterskole, hvor undervisning, linjefag og fritidsaktiviteter udgør hverdagen i et hjemligt miljø

Hårslev Efterskole er en meget moderne, seriøs og velfungerende efterskole for dig, der gerne vil gå i skole og gøre en positiv forskel for dig selv og for andre.

Idræt, Frituftsliv, Medie, Kreativ, Drama, Musik og International

Mange valgfag: Esport, fodbold, løb, badminton, basketball, guitar, robot og programmering, sammenspil, kort- og brætspil, styrketræning, textildesign, maleri m m.

Læs mere på www.haarslevefterskole.dk HÅRSLEV EFTERSKOLE, HÅRSLEVVEJ 33, 4262 SANDVED, TEL: 2444 6266

70
tilbage til INDHOLD

stædighed til at få lærepladsen som eventkoordinator hos Copenhagen Marriott i hus," fortæller en smilende Emily, der starter som eventkoordinatorelev efter EUX-studenterhuen er kommet på til sommer.

En del venner har spurgt Emily, hvad man egentlig kan med en erhvervsfaglig studenterhue fra EUX Business? Til det svarer hun altid ”hvad kan du IKKE med en EUX Business?

Det er både en erhvervsfaglig studentereksamen og en erhvervsuddannelse, og en uddannelse, der åbner døre for ufattelig mange fremtidsmuligheder. Men det er der mange, der ikke ved, måske fordi EUX er en relativt ny uddannelse" fortæller Emily.

Man kommer ikke sovende til en EUX Business studenterhue, men Emily synes ikke, de 2. år på skolebænken har været hårde; tværtimod. For som hun siger: "fagene er super-interessante og helt anderledes end i folkeskolen."

Vejen til den fede læreplads

Vejen til lærepladsen har været brolagt med en stor portion ihærdighed:

"Jeg brugte mit personlige netværk for at skabe kontakt. Dernæst har jeg brugt en del energi på at komme til et personligt møde på hotellet, samt har hjulpet mit lærested med at skaffe overblik over uddannelsens forløb og forventninger til lærestedet, sådan at det blev lettere for dem at træffe beslutningen om at tilbyde mig en læreplads."

"Imens min årgang er på studietur til New York, har jeg lavet en aftale om at komme i praktik i virksomheden, så vi gensidigt kan lære hinanden bedre at kende."

Events på cv’et

Emily Holst skal nu i lærer på Copenhagen Marriott Hotel de næste 2 år. Hotellet er en del af Bella Group, der er en af Danmarks største og førende virksomheder inden for hoteller, konferencer og events. Hun glæder sig til at suge ny viden til sig.

”Jeg er virkelig blevet klædt godt på til at designe og stå for events her på EUX Business. Jeg kan godt lide at have styr på tingene, og at skabe events, der er endnu bedre end kundernes vildeste drømme.

Jeg har allerede fået en del praktisk erfaring med afvikling af arrangementer som ’private dinings’, bryllupper, andre større selskaber via mit nuværende arbejde i min mors restauration. Så jeg glæder mig til at komme i lære og bruge de ting, jeg har lært på EUX Business,” slutter Emily

FAKTA OM EUX BUSINESS

• EUX Business kombinerer en erhvervs- uddannelse med gymnasiefag - så du ender med både at være faglært OG få en studentereksamen

• Efter blot 2 år i skole bliver du erhvervs- faglig student, og herefter kan du vælge at gå i lære i 2 år - eller læse videre på korte og mellemlange uddannelser

Fuldfører du din EUX Business med 2 års læretid, kan du også læse videre på universiteter og handelshøjskoler

71 Tag et skoleår i udlandet efter 9. eller 10. klasse. Rejs i trygge rammer. Oplev kulturen helt tæt på. Make the World your Home.
YFU DANMARK Astrid, Spanien Ellen, USA Sara, Ecuador Carl, Argentina
Hos YFU tror vi på, at udveksling kan skabe en fredeligere verden ét internationalt venskab ad gangen. Det har vi gjort siden 1960 – vil du med?
end bare et skoleår – udveksling er en oplevelse for livet
Cecilie, USA yfudanmark
Mere
tilbage til INDHOLD

Det kan være sundt at stoppe op og blive afklaret på sine muligheder. Og det er muligt med et år i 10. klasse. For elever, som er i tvivl eller ved, at de vil vælge en vej blandt erhvervsuddannelserne, så er en erhvervsrettet 10. klasse oplagt. Her er det muligt at afsøge den mangfoldige verden af erhvervsuddannelser, samtidig med man bliver klar til næste skridt. Det har Oscar Heltborg gjort.

I august 2022 åbnede Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Holbæk for en erhvervsrettet 10. klasse, hvor eleverne kunne vælge mellem EUD10 og Combi10. Begge muligheder lader eleverne gå tæt på en række af uddannelsesinstitutionens erhvervsuddannelser, mens de går i 10. klasse. På Combi10 knytter eleverne sig endda tættere på den ungdomsuddannelse, som de fort-

sætter på efterfølgende. Det er muligt, fordi de tager hul på deres erhvervsuddannelse ved at tage grundforløb 1 (GF1). Det gjorde Oscar Heltborg også, da han begyndte i Holbæk.

”Jeg havde til en start valgt Combi10, men jeg fortrød hurtigt, for jeg var slet ikke klar til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse jeg ville. Jeg hælder til tømrer nu, men dengang var jeg mere i tvivl. Jeg valgte primært 10. klasse, fordi jeg havde brug for en pause, og jeg havde brug for at blive mere moden og sikker på mig selv,” siger Oscar Heltborg på 17 år.

Stå stærkere ”Begge mine forældre har gået i 10. klasse, så det var også deres råd til mig, der fik mig i denne retning. Jeg trængte til en pause efter folkeskolen, men samtidig trængte jeg til at være et sted, hvor jeg kunne komme til at røre mig og bruge min krop. Jeg bliver træt fysisk og mentalt, når jeg skal sidde stille længe og meget,” siger Oscar Heltborg.

”Min far har bygget flere møbler derhjemme, og jeg synes, det er fedt, at man kan bruge sit hoved og sine hænder til at bygge ting. Det er også en årsag til, at jeg tog den erhvervsrettede 10. klasse.

Det har været et rigtigt godt år – vi er en lille klasse med et godt sammenhold. Vi kommer rundt på værkstederne på skolen, og på afdelingen i Audebo uden for Holbæk har vi også prøvet fag som bygningskonstruktør, glarmester og tagdækker. Fag, hvor man er ude og er i bevægelse, tiltaler mig,” siger Oscar Heltborg.

Foruden torsdage på værksteder byder skoleskemaet fast på dansk, matematik, engelsk og idræt. Herudover har der været erhvervspraktik i en fagrelevant virksomhed og gymnasiebrobygning. Med en EUD10 kan man dermed blive klogere på uddannelsesmulighederne, samtidig med man kan styrke karakterer i dansk, matematik og engelsk.

Fremtidssikring

”Personligt har jeg også fået meget ud af 10. klasse. Jeg hviler mere i mig selv – jeg tør at tage ordet og lave fremlæggelser. Jeg er kommet langt. Lige nu og her er det kommende GF1 i fokus med tømrer som mål, men siden jeg har været lille, har jeg drømt om at komme i politiet. Tømrer er derfor min plan B – og arbejdet, jeg kan falde tilbage på. Når jeg er 21 år, vil jeg gå til optagelsesprøve på Politiskolen. Det var også emnet for den OSO-projektopgave, som jeg har lavet i 10. klasse. Her skulle vi skrive om den uddannelsesvej, vi gerne ville gå, og her beskrev jeg min plan,” siger Oscar Heltborg.

72
tilbage til INDHOLD
ET ÅR TIL AT SÆTTE RETNING ER GULD VÆRD

Start på det nye Campus Odsherred - Der bygges for 60 mio. kr.

Vi har fokus på det spændende ungdomsmiljø med aktiviteter på tværs af uddannelser.

Vi skaber helt nye og fantastiske rammer for både Odsherreds Gymnasium samt EUD og 10. klasse, som lige nu er placeret i Fårevejle, men som flytter ind på Campus. Byggeriet forventes færdigt i efteråret 2024.

CAMPUS ODSHERRED - ASNÆS STX · HF

GYM10

Odsherreds Gymnasium er et rart sted at være, og vi har et nært og højt fagligt uddannelsesmiljø. Vi kender hinanden rigtig godt, og vi ser det som en stor fordel, at der ikke er langt fra tanke til handling.

På Odsherreds Gymnasium foregår der mere end undervisning. Efter skoletid har vi sociale og faglige aktiviteter for alle uanset uddannelsesretning. Du kan deltage i sport, musik, klimaudvalg, gymnasiefester og meget mere.

CAMPUS ODSHERRED - FÅREVEJLE EUD · EUD10 · COMBI10

I Fårevejle udbyder vi ere forskellige uddannelser. Du kan vælge 10. klasse Erhverv, hvor du som elev får rig mulighed for at komme tæt på virkeligheden allerede under din uddannelse.

Derudover kan du også starte på uddannelsen til ernæringsassistent, kok, tjener eller tømrer.

73
· HHX ·
EUC Nordvestsjælland afd. Holbæk COMBI10 · EUD10 EUD EUX Processkolen EUD EUX AMU Allikelund Gymnasium K10 EUD10 EUD EUX HHX HTX Slotshaven Gymnasium HHX · HTX EUC Nordvestsjælland afd. Audebo EUD EUX AMU Campus Odsherred GYM10 HF HHX · STX Campus Odsherred afd. Fårevejle COMBI10 EUD10 EUD Vi ses på en af skolerne! Holbæk | Kalundborg | Odsherred | eucnvs.dk

Fra et liv i cm til et i tommer

Tobias Bastholm er vild med træ. Siden han var fire år gammel, har han været fascineret af materialets magiske egenskaber. Længe troede han, at han ville være snedker, men efter et forløb på FGU Nordvestsjælland fandt han ud af, at han ville arbejde med det formbare materiale i stor skala – som tømrer.

Siden Tobias Bastholm som barn fik lov til at hjælpe sin onkel med at save og arbejde i træ, har han været sikker på, at han ville have en fremtid med håndværk og træ.

”Træ er fantastisk at arbejde med. Man kan alt med det – det er utroligt. Frem til jeg var 16 år, troede jeg, at snedker var sagen, men i forbindelse med, at jeg gik på FGU Nordvestsjælland i Holbæk, opdagede jeg, at træarbejder i større projekter var fedt,” siger Tobias Bastholm, som i to år har gået på Miljø og Genbrug på FGU Nordvestsjælland.

Da hans mor opdagede muligheden for en forberedende grunduddannelse, fortsatte Tobias Bastholm på FGU Nordvestsjælland efter grundskolen i midten af 2020.

”Jeg havde brug for en pause, inden jeg skulle videre i ungdomsuddannelse. På FGU Nordvestsjælland fandt jeg, hvad jeg søgte. Masser af mulighed for personlig udvikling, ro – og ro til videre afklaring. Jeg mødte nye jævnaldrende venner og havde gode lærere, som var nærværende og gode at tale med.

Se lyset i det store værk ”I to år fik jeg lov til at dyrke projekterne på FGU Nordvestsjælland – også på tværs af andre linjer fx i samarbejde med Byg, Bolig & Anlæg, som gjorde stor brug af vores evner med at upcycle restmaterialer og paller til sofaer, stole og andre møbler."

"Det var to år, hvor jeg lærte mere om træ i gode rammer, og det var lystbetonet at gå i skole. På et tidspunkt arbejdede jeg på et legehus, og det var her, jeg opdagede, hvor fedt, det er at arbejde med store materialer. Man ser pludselig hvordan en bygge -

Jeg havde brug for en pause, inden jeg skulle videre i ungdomsuddannelse. På FGU Nordvestsjælland fandt jeg, hvad jeg søgte. Masser af mulighed for personlig udvikling, ro – og ro til videre afklaring. Jeg mødte nye jævnaldrende venner og havde gode lærere, som var nærværende og gode at tale med.

Vi arbejdede alle sammen som team, hvor vi tog projekterne ind – lavede brainstorm, planlagde og udførte i kortere eller længere forløb. Det var fedt, og det gav rigtigt meget. Både personligt og fagligt,” siger Tobias Bastholm.

proces kan rykke sig i høj hastighed. Pludselig var jeg ikke længere så interesseret i at arbejde i små bitte fine detaljer. Dermed var vejen mod tømreruddannelsen åbnet for mig,” siger Tobias Bastholm, som siden fortsatte sin uddannelse på EUC

Nordvestsjælland – på EUD som tømrer – og byttede drømmen ud. En god tid med fordybelse i træet og deres udfoldelsespotentiale i rammer skabt til kreativitet og arbejde med de store formater – og ude i det fri.

Ingen ”træmand” her Ud over træets mange kvaliteter, så er Tobias Bastholm også glad for at bruge sin krop – og det bliver den, når han har været på skole en hel dag – eller som nu, hvor Tobias Bastholm er kommet i lære hos tømrermester Bo Filtenborg, efter at have afsluttet den første del af sin uddannelse på skole.

”Der er en stor tilfredsstillelse i at kunne bruge sin krop – jeg kan lide at mærke, den er blevet brugt. Det er en god fornemmelse, når man kommer hjem og slapper af. Jeg er taknemlig over alt, hvad den kan gøre for mig i det daglige,” siger Tobias Bastholm.

”Jeg er rigtig glad for min læreplads. Alle er søde, og de har taget godt imod mig. Der er ordentlige forhold i firmaet, og jeg får lov til at prøve mange forskellige ting af, og det er jeg glad for. Det er her, jeg skal bygge videre på de ting, jeg har fået med fra FGU Nordvestsjælland og fra EUC Sjælland, og udvikle mig yderligere.

Jeg kan allerede nu mærke, at jeg har rykket mig et godt stykke siden FGU og EUC. Jeg tager en dag ad gangen og nyder at være i gang. Jeg har for øjeblikket ikke andre planer end at jeg skal have det bedste ud af min tid i lære, og så må vi se, hvor jeg lander, når jeg skal ud at have et job som udlært tømrer,” siger Tobias Bastholm.

74
tilbage til INDHOLD
//Louise Schmedes

Nicolai er uddannet tømrer med EUX fra ZBC. En uddannelse han har valgt at bruge til at læse videre på DTU, hvor han er i gang med diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign.

Huse har altid fascineret mig. Siden jeg var helt lille og kørte ture med mine forældre, har det ramt mig, når jeg så et flot hus. Jeg føler, jeg forstår huset og jeg analyserer meget husene, jeg ser. Bygninger fascinerer mig helt ind i hjertet, fordi de skaber rammerne om vores liv. Det er vigtigt, at vores huse spiller. Dét vil jeg gerne tilbyde verden. Jeg har derfor altid drømt om at blive arkitekt.

Efter folkeskolen startede jeg på tømrer med EUX på ZBC. På tømreruddannelsen med EUX kunne jeg skabe noget og lave noget til mennesker. Jeg kunne få en visualisering i hovedet - og derefter gå ud og lave det. På uddannelsen lærte jeg en masse fagligt om tømrerfaget og bygningers opbygning. En ting er at tegne noget, det er noget helt andet at have det i hånden.

Da jeg stod med mit svendebrev i hånden, søgte jeg ind på arkitektstudiet. Desværre kom jeg ikke ind. Det betød til gengæld, at jeg fik mulighed for at arbejde som tømrersvend i halvandet års tid. Det var fantastisk at få lov til at arbejde med mit håndværk og at få ansvar, fordi jeg nu var svend. Jeg fik også selv en lærling med, og det gav mig noget at skulle tage ansvar for andre og andres læring. Det var vigtigt for mig, at min lærling lærte noget.

Jeg havde dog stadig en drøm om at læse videre, og jeg havde godt hørt om diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign på DTU. Set i bakspejlet er det kun godt, at jeg ikke kom ind på arkitektstudiet, for denne uddannelse er meget mere mig. På Bygningsdesign mødes to verdenerarkitekt og ingeniør. Så jeg kan

NOGET FOR UNGE med særlige behov

Specialkompasset er en uddannelsesmesse og et magasin for unge med særlige behov.

Her kan du læse gode historier om unge i gang med uddannelse og job på særlige vilkår.

Messen foregår i september i Roskilde og magasinet udkommer 2 gange om året i hele landet.

specialkompasset.dk

arbejde med begge dele, når jeg er færdig. Det er dog klart designfagene, der trækker mest.

Det at have en tømrer med EUX fra ZBC med i bagagen har givet mig meget, nu hvor jeg læser videre. Både i forhold til forståelsen af, at teori og praksis ikke altid hænger sammen, da det som sagt er noget helt andet, at have det i hænderne end bare på et stykke papir. Men også i forhold til gruppearbejde. Som håndværker er jeg vant til at arbejde tværfagligt og med folk med mange forskellige baggrunde og fagligheder.

Selv var jeg meget målrettet og vidste, hvad jeg ville, da jeg valgte min EUX-uddannelse. Men jeg synes også EUX er en god mulighed for dig, der måske ikke helt ved, hvad du vil, fordi den åbner så mange døre.

75
NICOLAI: HUSE SKABER RAMMERNE FOR VORES LIV
special kompasset MAGASINET OM OG FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV nr. 12 · april 2023 ISSN: 2596-4631
tilbage til INDHOLD

SOFIE UDDANNER SIG

TIL LANDMAND PÅ ZBC:

JEG ELSKER DYR

Mange af de varer, du kan købe i supermarkederne, er sprøjtede med alt muligt og fra

17-årige Sofie brænder for økologi og dyrevelfærd. Og så elsker hun at gå på en skole, hvor hun lærer ved at prøve tingene selv. Læs Sofies fortælling om, hvordan det er at uddanne sig til landmand.

kroppe med det, der ikke er godt for os. Derfor besluttede jeg mig for at starte på uddannelsen til landmand på Jernbjerggaard på ZBC.

Jeg kendte ikke meget til landbrug, før jeg startede på skolen, men jeg blev taget fantastisk godt imod. Skolen driver et økologisk landbrug og har både marker, maskiner og dyr. På uddannelsen har jeg lært om alt fra at lave foderplaner til dyrkning af korn og en masse om dyrene. Vi lærer fx om deres anatomi, om reproduktion og hvordan vi kan bruge gødningen fra dyrene på markerne.

Jeg har tidligere været meget skoletræt, så det er dejligt at være et sted, hvor jeg max sidder inde en time om dagen. Den anden dag var vi fx i klassen for at lære om kvægs huld – altså dyrenes fedtlag. Men så snart vi havde gennemgået teorien, gik vi ud og kiggede på dyrene og lærte, hvordan vi ser, om hulden er, som den skal være. Jeg husker det meget bedre, når jeg på den måde bruger mig selv i stedet for kun at læse om det i en bog.

FÆLLESSKAB, TRIVSEL OG

Jeg har i øvrigt altid elsket dyr. Hjemme har jeg både en hest, en kat og høns, og jeg har også tidligere haft kaniner og en hamster. Når jeg er færdig med uddannelsen, drømmer jeg om at få mit eget sted med masser af dyr. Der skal være får, geder, grise og køer, og så vil jeg også gerne have marker, så der er mange forskellige opgaver i løbet af en dag.

I starten var det hårdt, når vi slagtede dyr, men det lærer du. Nogen har en idé om, at man ikke skal skabe et bånd til dyrene, men sådan har jeg det ikke. Når jeg lærer dem at kende, kan jeg også se, om deres adfærd ændrer sig og på den måde være med til at sikre, at dyrene har det godt. Derfor betyder det også meget for mig at vide, hvor min mad kommer fra.

Mit råd til andre, der skal vælge uddannelse, er at tænke bredt. Jeg overvejede selv at blive dyrlæge, men hvis du gerne vil noget med dyr, er der mange andre uddannelser også. Jeg synes, du skal komme ud og se de forskellige muligheder og prøve det af – og så skal du huske at have en god mavefornemmelse også.

FAGLIGHED ER VORES KERNE

10. KL, IB OG STX. HØJ FAGLIGHED. INTERNATIONALT MILJØ. MASSER AF FRITIDSAKTIVITETER.

Kom med ind på skolen, når Frederik og Emma viser dig rundt:

76
tilbage til INDHOLD

Skoletrætheden forsvandt, da Julie fik nye fag på HHX

Virksomhedsøkonomi, afsætning og erhvervsjura. Det er nogle af de nye fag, som Julie har fået på HHX. Og at skifte mange af fagene fra folkeskolen ud med nye har givet hende motivationen tilbage. Samtidig har Julie fået nye gode venner og er blevet en del af et stærkt fællesskab.

Julie har altid interesseret sig for økonomi og handel. Til gengæld var hun godt træt af de naturvidenskabelige fag i folkeskolen. Derfor valgte hun HHX handelsgymnasiet på ZBC, og det har vist sig at være det helt rigtige valg.

"Jeg var forholdsvis skoletræt i 9. klasse. Så det var rigtig godt at få fag som erhvervsjura, virksomhedsøkonomi og afsætning, som jeg ikke havde haft før. Det gjorde, at jeg fik motivationen tilbage," fortæller Julie, og forklarer, at hun i faget afsætning har lært, hvordan virksomheder kan få forbrugerne til at købe deres varer.

Et af de fag som også har overrasket

Julie på HHX er matematik. Det var langt fra et yndlingsfag i folkeskolen, men på HHX gav faget pludselig mening. Årsagen var en lærer, der var god til at forklare, og at det ikke bare

var matematik for matematikkens skyld. På HHX bliver matematikken nemlig koblet til fx virksomhedsøkonomi og international økonomi.

"Det gav pludselig rigtig god mening, og så var det spændende. Så matematik, der tidligere var mit hadefag, endte med at være en mega god oplevelse," siger Julie.

Vi er mange forskellige typer, men alligevel er vi en samlet flok."

Stærkt fællesskab med mange forskellige typer

Men det faglige er langt fra det eneste vigtige på HHX. Også det sociale har betydet meget for Julie:

"Jeg har fået mange venner, og fællesskabet er virkelig godt her på HHX.

PLADS TIL DEN ENKELTE

STX og HF

Kostgymnasium: mulighed for at bo på skolen

Kun 1 minuts gang fra Høng Station

Lille skole med stort fællesskab

Når Julie er færdig med HHX, vil hun tage en bachelor i finans, og derefter vil hun læse til ejendomsmægler eller revisor.

"På HHX har jeg lært mere om fagene, og nu er jeg blevet helt sikker på, at det er i den retning, jeg vil gå."

77
Hovedgaden 2, 4270 Høng Tlf : 5885 2636 hoeng gymnasium@hoeng-gymhf dk www hoeng-gymhf dk
tilbage til INDHOLD

Praktik i udlandet førte til læreplads

”En typisk arbejdsdag?” smiler Mads og ryster på hovedet ”Der er ikke to dage, der ligner hinanden” griner han ”- og det er jeg helt vild med”.

Mads Bech Hansen er ved at uddanne sig til Ejendomsservicetekniker, der er en af de nyere erhvervsuddannelser.

”Dét at der er så meget fleksibilitet i mine dage, viser nok uddannelsen meget godt: Den er bred og mangfoldig og man lærer ting inden for mange områder”.

Ejendomsservicetekniker har elementer fra uddannelserne til VVS-energispecialist, elektriker og anlægsgartneruddannelsen og den praktiske læring består i at blive dygtig til at håndtere varme, ventilation og indeklima, pleje udearealer, håndtere affald, stå for indkøb og byggesagsbehandling, blot for at nævne nogle opgaver.

Derudover har mange også teori inden for social forståelse, IT, kommunikation og engelsk samt førstehjælp og brandbekæmpelse.

”Er du bange for dyr”?

Mads ville gerne prøve at komme i praktik i udlandet under hans grundforløb. ”Er du bange for dyr?” blev Mads spurgt – for der var mulighed for at komme i praktik i 3 uger på den store gård KO15 Lebenshof i Lübeck i Tyskland ved hjælp af Erasmus+ midler.

Mads takkede straks ja: ”Det er en stor gård, der redder dyr – særligt hunde. Lige nu har vi f.eks. mange hunde, der er reddet ud af Ukraine.”

Mads og hans tyske arbejdsgiver viste sig at være et godt match. Så godt, at Mads nu har læreplads på gården samt et nærliggende hotel, da ejeren er den samme: ”Skoleforløbet tager jeg på CELF i Danmark og jeg tager så til Lübeck til min læretid.”

At arbejdet er alsidigt, er noget der passer Mads godt: ”Jeg vedligeholder, bygger, maler, sætter i stand, har med grøn omstilling at gøre – og så skal jeg også have lidt med dyrene på gården at gøre, så de kender mig, hvis jeg nu skal ind i deres stald eller boks og reparere noget”.

Om han fortsat vil arbejde i Tyskland, når læretiden er forbi, ved Mads ikke endnu:

”Det er fedt at arbejde i udlandet! Jeg skulle lige lære lidt tysk, men det gik stærkt,” griner Mads. Chefen på gården sætter også stor pris på Mads og hans måde at være på:

”Han sætter pris på den der danske selvstændighed, jeg har, og at jeg stiller spørgsmål ved tingene og tager ansvar. Men man ved jo aldrig, hvem man møder eller hvad fremtiden bringe, så nu må vi se."

"Jeg kan jo også bruge uddannelsen til enormt mange ting i Danmark: Alt fra Vej & Park på landet til kæmpe boligselskaber i København.”

78
tilbage til INDHOLD

ET FAG MED INDBYGGET CHARME

Jonathan Skieller har i uddannelsen til fiskehandler fundet sig til rette i et fag med fokus på kvalitet og bæredygtighed og med indbygget charme og plads til en lille røverhistorie.

”Jeg elsker det,” siger Jonathan.

Som han sidder der i stolen, afslappet med huen på og glimt i øjet, og taler hurtigt og begejstret, kan man også uden videre forstille sig Jonathan stå og tale med kunderne om fiskene og skaldyrene og i samme omgang rulle gode tips ud af ærmerne om, hvordan fiskene skal tilberedes for at blive optimale. Når Jonathan siger, han er forelsket i sit fag, så er man ikke i tvivl om, at det er sandt.

”Vi er et af de sidste fag, der handler med vilde og levende dyr. Det har jeg en enorm respekt for,” siger han.

”Det skal vi have: Respekt for naturen, for havet, for liv og for de gode og friske råvarer. Det synes jeg er et stort ansvar, som vi skal tage alvorligt. Vi skal passe på naturen, og det er vigtigt for mig, at vi arbejder bæredygtigt.”

Vi sidder i foyeren på Fiskeriskolen i Thyborøn og taler om uddannelsen som fiskehandler – om faget og alt andet rundt om fisk og skaldyr, og det at handle med fisk.

Landsdækkende skole

Uddannelsen foregår på henholdsvis Fiskeriskolen i Thyborøn og Nordic Food College på Mors. Det er en landsdækkende erhvervsskole, som er lige relevant for unge, uanset hvor i landet de kommer fra, om det er Frederikshavn eller Fredericia, Grenå eller Gilleleje, Hanstholm eller Hørsholm, hvor Jonas kommer fra.

Thyborøn ude på tangen, på kanten af Vesterhavet og indsejlingen til Limfjorden, og så Hørsholm i Nordsjælland, det kan næsten ikke lade sig gøre komme længere fra hinanden inden for landets grænser. Men Jonathan og Thyborøn har noget til fælles: Kærligheden til fisk.

”Det er fantastisk at være på skolen, tæt på havet og i byen, hvor alt handler om fisk,” indskyder Jonathan.

Han er 23 år og har læreplads hos Den Grønne Kutter i Torvehallerne i hjertet af København.

3-årig uddannelse

Fiskehandleruddannelsen er en 3-årig individuelt tilrettelagt uddannelse. Adgangskravet er 9./10. klasse afgangseksamen med minimum 02 i fagene dansk og matematik. Eleverne får løn under uddannelsen.

”Det er jo fedt at gøre sig klog på et fag, når man er sikker på at have valgt den rigtige uddannelse. Og det har jeg,” fortsætter Jonathan.

”Det bliver man jo bare glad af. Skolen har dygtige undervisere, og her møder jeg også de andre elever. Det er så fedt at være omgivet af mennesker med den samme passion og indstilling. Vi har så meget tilfælles.”

Ud over læretiden i en virksomhed, består uddannelsen af 3 skoleperioder af 10 uger. Eleverne kommer ind på skolen i januar hvert år. Fiskeriskolen og Landbrugsskolen på Mors deler uddannelsen af fiskehandlere ligeligt mellem sig. Eleverne bor på Fiskeriskolen under skoleopholdet.

Skrøbelig råvare

Fisk og skaldyr er vilde dyr, og det er en skrøbelige råvare, der skal behandles med viden og omtanke.

”Vi skal jo naturligvis kunne artsbestemme. Det er det mindste af det. Det lærer man hurtigt, men vi skal jo også kunne vurdere og være opmærksomme på kvaliteten af fiskene. Og være skarpe på at indkøbe fiskene til den rigtige pris,” fortæller Jonathan.

”Vi skal være opmærksomme på den rigtige opbevaring, fordi fisk og skaldyr hurtigt kan forgå. Den mest lækre og indbydende friske fisk kan meget hurtigt blive til en let slimet og bleg klump på disken.”

Et alsidigt job

Kunderne har en naturlig forventning om, at deres fiskehandler har en masse viden og gode råd at strø om sig med om fisken, opskrifter og tilberedning og om røgning, saltning og marinering.

”Det er en lidenskab at være fiskehandler. Det er lidenskab for god mad og respekt for de friske og gode råvarer,” siger Jonathan.

Det ligger lidt i kortene, at kan man som fiskehandler ikke indfri de forventninger, kunderne har til at gode råd og opskrifter, så risikerer det at blive en kortvarig kærlighed og karriere som fiskehandler. Derfor har undervisningen i det felt også høj prioritet under uddannelsen.

”Vi skal kunne formidle vores viden om fiskene til kunderne. Det er et spørgsmål om salg og den gode service. Og jeg elsker at have med kunderne at gøre. Jeg elsker at møde så mange forskellige mennesker i løbet af en dag. Ikke 2 dage er ens som fiskehandler,” understreger Jonathan.

Derfor fylder forædling og behandling af fisk og skaldyr også meget under uddannelsen til fiskehandler. Når alt kommer til alt, er den afgørende bundlinje jo lige præcis dér i den konkrete

situation, når Jonathan står med faget som fiskehandler i sine hænder, og kunden på den anden side af disken beder om at få fileteret sine fisk, få et godt råd om, hvor lang tid fisken skal have i ovnen og ved hvilken varme, samt få inspiration til, hvilket tilbehør der gør sig godt til den valgte fisk.

Det meningsfulde arbejde

Det er måske ikke helt overraskende, at Jonathan valgte at blive fiskehandler. Hans mor stammer fra Island, og der er altid blevet spist mange fisk i familien.

Jonathan droppede ud af gymnasiet, han havde så meget brændstof bagi, at det blev for tungt og træls at gå der. Han tog i stedet en HF, og via adskillige feriejob i fiskebutikker gik det op for Jonathan, at det var da lige præcis fiskehandler, han skulle være. Det var i det fag, han var glad.

”Jeg kan rigtig godt lide at stå og arbejde med fiskene. Det er et meget meningsfyldt og konstruktivt arbejde for mig. Det er meget tilfredsstillende for mig at arbejde med et vigtigt håndværk,” siger Jonathan.

Jonathan regner med han kan fortsætte med sit arbejde hos Den Grønne Kutter, når han i løbet af få måneder er blevet udlært. Han forklarer, at det ikke er noget vigtigt mål for ham at blive selvstændig.

”Men på den anden side er det vel en drøm alle fiskehandlere har,” siger han.

”Fiskehandler er et fag med indbygget charme. Det ligger lidt i kortene, at man godt må være lidt kæk og frisk i replikken, og det ligger naturligt til mig.

Som fiskehandler kan man godt tillade sig at give den gas og fyre en lille røverhistorie af en gang i mellem,” slutter Jonathan med et glimt i øjet, som ikke efterlader den mindste tvivl om, at denne lune del af faget mestrer han også.

Som han siger: Fisk kommer, fisk går, fiskehandleren består.

79
tilbage til INDHOLD

HHX VOXPOP

Svar fra Isabella Jakobsen, der går på HHX, 2.g på Roskilde Handelsskole

Drømmen er jo at blive arkitekt

Navn og alder?

Isabella Jakobsen, 18 år.

Hvilken uddannelse og linje går du på?

HHX 2.g. Finansstudieretningen på Roskilde Handelsskole.

Hvad var grunden til, at du valgte den uddannelse? Hvilke overvejelser gjorde du dig?

Jeg har altid håbet på at blive arkitekt, så jeg tjekkede adgangskravene, og det er bare en gymnasial uddannelse. Jeg har altid godt kunne lide økonomi og samfundsudvikling – det store billede. Jeg får den fulde pakke her, og hvis nu jeg ikke ender med at blive arkitekt, har jeg valgt noget, jeg synes er spændende, og som jeg kan bruge.

Hvad bruger du mest tid på/ hvad fylder meget?

Jeg har brugt rigtig meget tid på at deltage i gymnasiets forskellige grupper. Jeg kan godt lide at være en del af noget større og deltage aktivt. Jeg har blandt andet været aktiv på skolens Instagram, og så er jeg med til at arrangere festerne og vælge tema.

Jeg er meget engageret og synes, det er fedt at være en del af skolen og give mit input til, hvordan tingene skal være. Jeg tror, jeg får nogle lederegenskaber, og jeg tror også, det giver noget i den anden ende, at jeg har været aktiv og engageret mig.

Hvad skal man tænke over?

Man skal tænke over, om man har en drøm for fremtiden. Har man ikke det, skal man vælge det, man synes er mest spændende lige nu. Det er ikke nogle sjove gymnasieår, hvis man skal bruge 3 år på noget, der ikke interesserer en.

Der er nogle større ting, man skal igennem og store opgaver, så det kræver også meget selvdisciplin. Der er en forventning om, at man skal passe sine ting.

Jeg har lært at blive god til at styre min tid og planlægge, så jeg også har fritid. Nogle gange tager jeg skolen i store mængder – og så kan jeg holde en pause.

Hvordan ser det ud med lektier?

Jeg deler det gerne op, så i en periode kører jeg bare med en 1-2 timer om dagen. Andre gange sætter jeg mig i 4 timer og får lavet en hel masse. Det giver en god variation og betyder også, at jeg har mere tid til andre ting bagefter.

Hvad er drømmen?

Drømmen er jo at blive arkitekt. Jeg vil ikke have et sabbatår men gøre skolen færdig, læse videre og så ud og have et job.

Jeg ved, hvor jeg er i mit liv, og hvad jeg vil, så jeg har ikke travlt med at komme væk fra det. Men for dem, der ikke ved det, er det en god ting at komme væk.

Kan du nævne et højdepunkt, opgave eller projekt, du virkelig syntes var fedt?

Jeg synes generelt, det har været sjovt. Vi har et varieret skema – og så sker der lige noget andet, og så ligger det hele ikke så fast.

Vi har også nogle fantastiske lærere, som virkelig kan fortælle, så man sidder helt fortryllet og hører efter. Det er det, der er med til at gøre mig så engageret.

Finans er et andet højdepunkt. På min linje har vi et ekstra fag – finansiering. Jeg valgte den linje, fordi jeg synes økonomidelen er megafed, og der er 2 linjefag med økonomi på den linje. Der er virksomhedsøkonomi, hvor man kigger i detaljerne, den enkelte virksomhed og så er der den internationale økonomi, hvor man ser nærmere på det store billede.

Vi kommer også ind på aktiemarkedet med faget finansiering. Lige nu er vi i gang med en aktiedyst. Det er meget interessant, fordi det er så svært at forudsige.

80 tilbage til INDHOLD

BESØG EFTERSKOLE MESSEN

– snak med elever og lærere

– hør foredrag om livet på en efterskole og om udveksling

– sprogrejser

– frie fagskoler

Ta’ springet
og mærk livet
2024 27. - 28. januar Roskilde Kongrescenter Lørdag & Søndag kl. 10-16
9189 8510
efterskolemessen.dk jp@compassfairs.dk
GRATISADGANG

KARRIERE GUIDEN 2023

2024

KÆRE ELEVER

Velkommen til ”KarriereGuiden” – et hæfte, der gør dig klogere på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det kan være vanskeligt at skaffe sig et overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. KarriereGuiden giver dig overblik over alle ungdomsuddannelserne i Region Sjælland.

På de første sider kan du få viden om, hvad uddannelsesvejledningen indeholder og ikke mindst om uddannelsesparathedsvurderingen KarriereGuiden indeholder samtidig en række praktiske øvelser, hvor du eksempelvis kan blive klogere på dine personlige styrker, og hvad der kendetegner dig.

Derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

KÆRE FORÆLDRE

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms ­ og efterskoler i Region Sjælland modtager ”KarriereGuiden”. Hæftet kan også læses på jeres lokale vejledningscenters hjemmeside.

Som forældre spiller I en vigtig rolle, når jeres barn skal træffe sit uddannelsesvalg efter grundskolen. Derfor opfordrer vi jer til at orientere jer i KarriereGuiden. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv valgte uddannelse, og derfor er Karriere Guiden et rigtig godt supplement for samta lerne med jeres barn. Hvis jeres barn er uddannelsesparat, er det jeres ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. I får information om processen direk te i e-boksen fra Undervisningsmini steriet. I kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældre guiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

UDGIVET AF UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING I REGION SJÆLLAND

Redaktionen Ulla Petersen (ansvars havende), Helle Sarka (tovholder), André Michaelsen, Birgitte Henriksen, Dorte Rasmussen, Ellen Marie Andreasen, Maria Paludan, Mette Andersen, Mette Bojsen Træden Pedersen, Nina Jacobsen, Rikke Götz Gram, Tanja Risom, Thomas Brosø, Thomas Lund Madsen, Tina Nielsen, Tine Nihøj

Fotos i denne del: iStock (Getty Images), Jan Haste

Grafik/tryk: Jan Haste/Compass Fairs og

eks.

w 82
BESØG UDDANNELSERNE NÅR DE HOLDER ÅBENT HUS! SE KALENDEREN PÅ UG.DK
Step Print
Power. Oplag 26.000
SCANKODEN
tilbage til INDHOLD

MIN HUSKE LISTE

Hvornår:

Tilmeldingsfrist:

Hvornår:

Tilmeldingsfrist:

Hvor:

Hvornår:

Hvor:

Hvornår:

/

Se praktik, introkurser, brobygning med mere...

Hvad:

Hvor:

Hvornår:

Hvornår: Sidste søndag i september!

Tidspunkt: Kl. 13.00 – 17.00

Se meget mere på efterskolerne.dk

w 83
ANDET EFTERSKOLERNES
Brug ung.unoung.dk når du skal i praktik
ERHVERVSPRAKTIK INTROKURSER
BROBYGNING ÅBENT HUS ÅBENT HUS
DAG
UNOUNGUNG. .DK Der er EFTERSKOLERNES AFTEN hvert år! 2. ONSDAG I JANUAR Næste gang 10. januar 2024 kl. 18 - 21 w tilbage til INDHOLD

UDDAN NELSES VEJLED NING

I løbet af dit uddannelsesforløb er der forskellige muligheder for at få uddannelsesvejledning

UDDANNELSESVEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

n Uddannelsesvejlederen giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 10. klasse og hjælper i forhold til, at du får en god overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse.

n I 8., 9. og 10. klasse skal du angive et eller flere uddannelsesønsker, og dine lærere skal i samarbejde med vejlederen på din skole vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dine uddannelsesønsker.

n Uddannelsesvejlederen yder vejledning til de elever, som ikke er vurderet parate til den ønskede uddannelse.

n Uddannelsesvejlederen formidler og koordinerer introkurser og brobygning i 8.-10. klasse.

n Uddannelsesvejlederen vejleder i forhold til erhvervspraktik og overgangen til ungdomsuddannelserne.

KOLLEKTIV VEJLEDNING

UDDANNELSESVEJLEDNING

Sørger for vejledning til alle elever i grundskolens ældste klassetrin og op til 25 år.

Målet med vejledningen er at skabe refleksion, afklaring og motivation, som fører til uddannelse, job eller anden aktivitet.

STUDIEVALG

Når du er gået ud af grundskolen og er i gang med en ungdomsuddannelse, så kan du møde uddannelsesvejledere fra Studievalg. De vejleder unge videre i forhold til valg af videregående uddannelse og erhverv.

eVEJLEDNING.DK

Undervisningsministeriets digitale uddannelsesvejledning. Her er det muligt for både dig og dine forældre at chatte, ringe og maile med en uddannelsesvejleder. De vejleder til hele uddannelsessystemet.

UDDANNELSESGUIDEN - UG.DK

Her har du Danmarks største portal med opdateret indhold omkring alt inden for uddannelse og job. Portalen er udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet.

De vejledningsaktiviteter, som uddannelsesvejlederen kommer i klasserne med, kalder vi for kollektiv vejledning. Introkurser, brobygning og erhvervspraktik er en del af dette. I den kollektive vejledning arbejdes der også med, at alle elever:

n får et kendskab til hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelse og job.

n får en forståelse for de forskellige ungdomsuddannelser, deres indhold, struktur og muligheder.

n bliver fortrolige med UG.dk (UddannelsesGuiden).

n kender til mulighederne for at få vejledning via eVejledningen.

n løbende arbejder med deres refleksioner omkring uddannelse og job bl.a. i deres personlige studievalgsportfolio. Se mere om studievalgsportfolio på side 98-99.

UDDANNELSESVEJLEDNING TIL UNGE UNDER 25 ÅR

Uddannelsesvejlederen vejleder også unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Det betyder, at du kan få hjælp af uddannelsesvejlederne, hvis du fx:

n skal i gang med en uddannelse og har brug for vejledning.

n står uden arbejde og har brug for en uddannelse.

n ønsker at skifte uddannelse.

n har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse.

n har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse. n bare gerne vil vide mere om ungdomsuddannelser.

n har brug for at høre en andens mening om dine planer. n overvejer at starte på en FGU.

84
tilbage til INDHOLD

KÆRE FORÆLDRE

Unge søger ofte forældrenes råd, når de skal vælge uddannelse. Hvordan guider forældre bedst deres barn?

Hvilke spørgsmål er gode at stille?

Scan QR-koden og se en lille film med inspiration til, hvordan du, som forælder, med gode spørgsmål kan være med til at støtte dit barn.

FORÆLDREUNIVERSET PÅ UG.DK

Når du skal støtte dit barn i at være nysgerrig på de mange muligheder, så er det en god idé at bruge uddannelsesguiden ug.dk.

Du og dit barn kan sammen undersøge uddannelsernes indhold, adgangskrav og jobmuligheder. Bliv klogere på uddannelsesparathed og få inspiration til hvordan du støtter i valget.

INSPIRATION TIL FORÆLDRENE

Før valg af uddannelse har dit barn mange overvejelser, hvor din støtte og jeres dialog om mulighederne er en væsentlig inspiration. Kan du også selv bruge lidt inspiration, så vil vi anbefale, at du starter her:

Se videoen

”Sådan kan du støtte dit barn”

VEJLEDNING ONLINE

UG.dk har samlet en side med god inspiration til forældre

Få hjælp, når I har tid... Her er det muligt for forældre at chatte, ringe og maile med en uddannelsesvejleder.

Tlf. 70 2222 07

FACEBOOK

Hvis du er på Facebook, så kan du også få tips og inspiration via Facebook-siden ”ForældreGuiden – om unges valg af uddannelse”.

Du vil bl.a. få tips til inspirationsværktøjer, information om forældrekurser, tidsfrister og optagelsesprocedurer, samt mulighed for at drøfte emner med andre forældre direkte på væggen. Det er også muligt selv at stille spørgsmål og sende en privat besked, der besva res af en uddannelsesvejleder.

LYT TIL PODCAST

Prøv at lytte til podcastserien ”Samtaler om Uddannelse”, hvor

I møder både unge og eksperter, som kommer med en masse gode input til jeres egne samtaler derhjemme.

85
tilbage til INDHOLD

MEGET VIGTIG

HVAD SIGER DU TIL DISSE 4?

IKKE VIGTIG

MEGET VIGTIG

Opbyg gode rutiner: En af de bedste måder at få gode vaner på, er at have nogle faste rutiner, som du følger stort set hver dag. Det kan eksempelvis være at spise morgenmad hver dag, have faste tidspunkter for, hvornår du laver lektier eller andre ting, hvornår du ser nyheder, bruger skærm eller andet...

Hvilke gode rutiner har du/ønsker du?

IKKE VIGTIG

MEGET

Prioritér din tid: Du får et bedre overblik, når du planlægger din tid. Så ungår du også at udskyde opgaver til sidste øjeblik og sikrer samtidig, at du får sat tid af til de ting og aktiviteter, du gerne vil nå. Lav todo­lister, opret påmindelser eller brug en kalender til at holde styr på både det du skal nå ­ og vil nå...

Få nok søvn: Søvn er vigtig og er afgørende for dit humør og evne til at holde koncentrationen, så sørg for at få nok af det! Unge bør have mindst 8 ­10 timers søvn om natten for at kunne fungere optimalt i løbet af dagen. Det er også vigtigt at have faste sengetider, både for dig selv og din mobil..! ;­)

Hold pauser: Husk at skabe tid og rum til at gøre noget, der får dig til at slappe af og lade op! Hvad får smilet frem hos dig? Hvad gør din krop og dit sind godt! Brug tid på disse vigtige pauser ­ det er nemlig noget af det, som hjælper dig godt på vej, både i din hverdag nu og her, men også gennem livet..!

KORT OM UPV

Elever får fra 8.klasse til 9./10.klasse vurderet deres uddannelsesparathed. Er man med andre ord godt på vej mod at kunne starte på den ungdomsuddannelse eller aktivitet, som man overvejer efter grundskolen.

Det er en løbende proces, der har til formål at støtte dig, i samarbejde

Hvad gør du for at prioritere din tid?

Hvordan er du påvirket af din søvnrytme?

Nævn forskellige ting du kan lave i ”pauser”

med din familie, skole og uddannelsesvejleder i at blive bevidst om, hvad der skal til, for at du kan blive klar til den retning du ønsker.

For at være fagligt uddannelsesparat i 8. klasse, skal gennemsnittet af dine standpunktskarakter være:

4,0 hvis du ønsker EUD/EUX/HF 5,0 hvis du ønsker HHX/HTX/STX.

I 9.klasse ændrer kravet sig for EUD/EUX til, at du skal have mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik.

Udover de faglige krav, så ser vurderingen også på andre ting. På næste side kan du se, hvad det er – og så kan du jo prøve kræfter med at vurdere din egen uddannelsesparathed.

86
VIGTIG
IKKE
VIGTIG
IKKE VIGTIG MEGET VIGTIG
GODE VANER KAN VÆRENØGLENTIL EN BEDRE HVERDAG!
er en vane jeg ikke har!
er en vane jeg allerede har!
er en vane jeg ikke har! Det er en vane jeg allerede har! Det er en vane jeg ikke har! Det er en vane jeg allerede har! Det er en vane jeg ikke har! Det er en vane jeg allerede har!
Det
Det
Det
tilbage til INDHOLD

GODTJEGPÅ

VEJ

MOD UNGDOMSUDDANNELSERNE?

Personlige forudsætninger

Motivation > Jeg har lyst til at lære og bidrager aktivt i undervisningen. Jeg har lyst til selv at søge viden og har viljen til at gøre ting færdige.

Selvstændighed > Jeg kan træffe egne valg og beslutninger. Jeg tager initiativ i løsning af opgaver og får søgt hjælp hos andre for ikke at gå i stå.

Ansvarlighed > Jeg laver mit hjemmearbejde og overholder mine aftaler med andre. Jeg er opmærksom på at tage ansvar, både når jeg arbejder alene og sammen med andre.

Mødestabilitet > Jeg møder i skole hver dag og kommer til tiden, både om morgenen og efter pauser. Jeg kan passe et fritidsjob, sport eller anden fritidsaktivitet

Valgparat > Jeg er opmærksom på at træffe egne beslutninger og overvejer, hvordan mine interesser og kompetencer kan kobles på det, jeg vil videre til efter 9./10.klasse

Sociale forudsætninger

Samarbejdsevne > Jeg kan gå på kompromis og tilsidesætte mine egne behov, når jeg samarbejder med andre. Jeg kan både give og modtage konstruktiv feedback.

Tolerence > Jeg anerkender, at mennesker er forskellige, og jeg kan også sagtens arbejde sammen med andre, som er forskellig fra mig selv. Respekt > Jeg viser hensyn over for andre og anerkender og respektere andres holdninger. Jeg overholder både de ”spilleregler” vi har i min klasse og dem som vi har på min skole.

Praksisfaglige forudsætninger

Jeg kan omsætte den teori eller gennemgang jeg bliver præsenteret for, til konkrete handlinger i mit videre arbejde.

Jeg kan udvælge og bruge fysiske eller digitale værktøjer, så de bidrager positivt til den opgave, som jeg skal arbejde med.

Jeg kan godt fordybe mig i det kreative arbejde og samtidig bevare det samlede overblik over opgaven og den tid, som jeg har til rådighed til at blive færdig.

Jeg tager ansvar for de materialer og værktøjer jeg arbejder med og er opmærksom på at færdes hensigtsmæssigt i faglokaler

DET HAR JEG BRUG FOR AT BLIVE MEGET BEDRE TIL!

DET KAN JEG NOGENLUNDE

DET

ER
87
ER JEG FAKTISK RET GOD TIL ALLEREDE!
ARH, DET SKAL JEG NOK ØVE MIG MERE PÅ
tilbage til INDHOLD

STU DIE VALGS PORT FOLIO

KORT FORTALT

Alle elever i 8.,9. og 10. klasse arbejder med studievalgsportfolio.

I din studievalgsportfolio reflekterer du over de oplevelser, du får gennem praktik , introkurser , brobygning , virksomhedsbesøg og meget andet .

Så kan du bedre træffe et valg på et ordentligt grundlag og samtidig skabe sammenhæng mellem din skolegang og dit uddannelsesvalg.

SÅ KORT SAGT VIL DU HER:

Få bedre styr på din viden og erfaringer om uddannelse og job

Opdage nye muligheder

Forholde dig til, hvad der er vigtigt for lige netop dig

Din uddannelsesvejleder viser dig, hvor du finder din personlige studievalgsportfolio.

HVAD SKAL JEG SKRIVE?

Først og fremmest er der ikke nogen rigtig eller forkert måde – det er din personlige studievalgsportfolio. Men hvis du kan bruge lidt inspiration til nogle af de mange felter, så får du det lige her.

DEL 1: AKTIVITETER

INTROKURSER (8. KLASSE)

➜ Hvilke uddannelser besøgte du?

➜ Hvad lærte du af nyt om udddannelserne, som du ikke vidste i forvejen?

➜ Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de uddannelser, du har besøgt?

➜ Hvad overraskede dig positivt og negativt?

➜ Hvordan oplevede du stedet (fællesarealer, bygninger, lokaler osv..?)

➜ Hvordan oplevede du, at man arbejder med de forskellige fag - og hvordan er det for dig?

➜ Var der noget på uddannelsen, som ikke lige ramte dig og dine interesser?

BROBYGNING (9./10. KLASSE)

➜ Se spørgsmålene under ”Introkurser”

UDDANNELSESAFTEN / ÅBENT HUS

➜ Fortæl om hvad du har deltaget i, og hvilke uddannelser du har hørt om

➜ Hvad fik du ud af at deltage?

➜ Hvad fortalte de, som fangede dig og din opmærksomhed?

➜ Hørte du noget, som overraskede dig eller dem, du var sammen med?

VIRKSOMHEDSBESØG

➜ Hvilken virksomhed har I besøgt?

➜ Hvad kan du kort fortælle om den virksomhed, du har været hos?

➜ Hvilke forskellige job var der?

➜ Hvad oplever du, at man skal være god til for at være ansat der?

ERHVERVSPRAKTIK

➜ Se spørgsmål til erhverspratik på side 114.

UNDERVISNING I ”U&J”

➜ ”U&J” står for ”Uddannelse og Job” og er en del af din almindelige undervisning i skolen. Spørg din lærer, om I har arbejdet med nogle relevante emner, som du kan tilføje her.

VEJLEDNING

➜ Gennem din skoletid har du haft besøg i klassen af din uddannelsesvejleder. På hvilken måde har dette været en hjælp for dig?

➜ Har du også selv været til samtaler med din uddannelsesvejleder? Hvis ja, hvordan har dette så hjulpet dig?

ANSØGNING, NÅR
SØGER VIDERE FRA
1 2 3 VIGTIGT! DEN SKAL VEDHÆFTES DIN
DU
88
9. ELLER 10. KLASSE
tilbage til INDHOLD

UDDANNELSESGUIDEN

➜ Har du brugt UG.dk? Hvordan?

➜ Har du prøvet værktøjet ”Jobkompasset”, ”Adgangskortet”, ”UddannelsesZoom”, ”MitUG”?

FORLØB OG AKTIVITETER

➜ Tal sammen med din klassekammerater og lærerne om, hvilke forløb du og/eller din klasse har deltaget i og nævn dem kort her.

PROJEKTOPGAVE 9.KLASSE

➜ Hvad var jeres overordnede emne?

➜ Hvilken problemstilling arbejdede du med?

➜ Hvordan oplevede du dit samarbejde med de andre i din gruppe?

➜ Hvilken oplevelse havde du med fremlæggelsen?

➜ På hvilken måde får du mere eller mindre ud af undervisningen ved at arbejde projektorienteret som i din projektuge?

VALGFAG

➜ Hvilke valgfag har du haft i udskolingen?

➜ Hvad er årsagen til, at du valgte dem?

➜ Valgte du noget, som du allerede er god til, noget hvor du kunne prøve noget helt nyt, eller noget du gerne ville blive bedre til?

ANDET

➜ Det kunne være dine oplevelser fra deltagelse i Skills på erhvervsuddannelserne.

➜ Går du i 10.klasse, så kunne du fortælle kort om din OSO-opgave.

DEL 2: MOTIVATION OG STYRKE

HVAD ER DU GLAD FOR AT ARBEJDE MED I SKOLEN OG HVORFOR?

➜ Hvilke fag har du det godt med?

➜ Hvad er det især i de enkelte fag, du godt kan lide at arbejde med?

HVAD ER DINE STYRKER?

➜ Hvordan kan du bedst lide at arbejde i de forskellige fag?

➜ Du har også nogle af de 24 styrker på side 91 – så du kan jo nævne dem her.

HVORDAN ER DIN ARBEJDSINDSATS I SKOLEN?

➜ Hvornår oplever du, at du yder mest i skolen?

➜ Hvor vigtigt er det for dig at gøre dit skolearbejde godt?

➜ Hvordan vil du beskrive dig selv og den rolle, du tager i gruppearbejde?

➜ Hvor vigtigt er det for dig at overholde aftaler med dine lærere og klassekammerater?

➜ Hvor forberedt er du til undervisningen?

HVAD BLIVER DU MOTIVERET

AF I SKOLEN?

➜ Hvad synes du er interessant/spændende/ sjovt i timerne?

➜ Hvilke aktiviteter fanger dig og giver dig mere lyst til at deltage?

HVAD BLIVER DU MOTIVERET

AF I FRITIDEN?

➜ Her kan du måske begynde med at skrive ”I min fritid kan jeg godt lide at...”

➜ Kom ind på hvad du kan lide at lave der hjemme, fritidsaktiviteter, sport, fritidsarbejde osv.

DEL 3: TANKER OM FREMTIDEN

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT ARBEJDE MED I FREMTIDEN?

➜ Tænk gerne lidt bredt, så ikke nødvendigvis et bestemt job, men i stedet ”Noget indenfor...” eller ”Noget hvor jeg får mulighed for at...”

HVAD SKAL DER TIL FOR AT DET KAN LADE SIG GØRE?

➜ Hvad skal du være særlig opmærksom på, for at du er godt på vej mod det, du gerne vil?

➜ Hvilke personlige kompetencer er vigtige? Skal du fx kunne skære igennem, have en god fysik, være god til at samarbejde, god til at kommunikere eller være kreativ?

➜ Hvilke faglige kompetencer er vigtige? Skal du fx være god til matematik?

DEL 4: OVERVEJELSER OM VALG...

➜ Ud fra det du ved, skal du her beskrive, hvad du oplever som fordele og ulemper ved de forskellige uddannelsesretninger.

➜ Hvis du overvejer andre muligheder end en ungdomsuddannelse, eksempelvis FGU, STU, ophold i udlandet, komme i arbejde eller noget helt andet, så er det også her, du kan skrive om det.

DEL 5: FORVENTNINGER TIL VALG...

HVAD ER VIGTIGST FOR DIG..?

➜ Når du ser på dit valg, hvad har så påvirket dit valg? Er det: Transport? Socialt miljø? Spændende indhold? Arbejdsformen? Bestemte fag? At du kender nogle andre på uddannelsen?

FORVENTNINGER..?

➜ Hvad ved du om hverdagen på uddannelsen?

➜ Hvad er en god elev på uddannelsen?

➜ Kender du andre, der går på uddannelsen?

BLIVE BEDRE TIL..?

➜ Noget bestemt fagligt?

➜ Noget bestemt personligt?

89
tilbage til INDHOLD

DE

24

STYRKER

STYRKER? Der findes 24 såkaldte karakterstyrker ­ og vi har dem alle i større eller mindre grad. Styrkerne er positive dele af vores personlighed, som har indflydelse på, hvordan vi tænker, føler og opfører os. Tjek oversigten med styrker og markér på skalaerne i hvor høj grad du tænker, du har dem...

LIDT MEGET
90 tilbage til INDHOLD
Inspiration, tekster og ikoner venligst udlånt af Mindhelper.dk

NYSGERRIGHED

Du er interesseret i mange ting, har mange interesser og synes nye oplevelser er spændende.

DØMMEKRAFT

Du kaster dig ikke ud i hurtige konklusioner, men vil hellere være grundig og se ting fra flere sider.

VIDEBEGÆR

Du kan godt lide at lære nye ting. Du bruger tid på at søge svar på ting, der undrer dig.

VISDOM

Dine venner kommer tit til dig for at få gode råd. Du er god til at åbne nye perspektiver og se ting fra flere sider.

MOD

Du siger din mening og tør at gå egne veje. Du kæmper for det, der er vigtigt for dig.

KREATIVITET

Du har en god fantasi og får mange idéer. Du skaber kreative ting med dine hænder eller med dit hoved.

VÆRDSÆTTELSE

Du er god til at få øje på det smukke i livet. Du lægger mærke til og elsker smukke ting omkring dig.

TAKNEMLIGHED

Du nyder og værdsætter de gode ting i dit liv. Du er god til at vise andre, at du sætter pris på dem.

OPTIMISME

Du ser det gode i livet – også selvom tingene ikke altid går din vej. Du ser lyst på fremtiden. Tænker ‘Det skal nok gå’.

HUMOR

Du tager ikke ting så tungt. Du er god til at se ting fra en skæv vinkel og skabe smil omkring dig.

SPIRITUALITET

Du tænker over meningen med livet og universet. Du er åben for, at ting kan hænge sammen på mange måder.

SAMARBEJDE

Andre kan regne med dig. Du er god til at få grupper til at fungere og nyder fællesskaber.

ÆRLIGHED

Du er ærlig og oprigtig. Du holder, hvad du lover, og siger, hvad du mener.

ENTUSIASME

Du har meget energi og kan lide at være aktiv. Du har et godt humør og er nem at begejstre.

RELATIONER

Du er god til at knytte tætte bånd til andre. Det betyder meget for dig at være tæt på folk, du holder af.

OMSORG

Du står klar, når folk omkring dig har brug for hjælp. Du er opmærksom og nyder at gøre noget godt for andre.

SOCIAL INTELLIGENS

Du kommer godt ud af det med andre. Du fornemmer, hvordan andre har det, og hvad de har brug for.

VEDHOLDENHED

Du giver ikke op. Når du går i gang med noget, så gør du det færdigt. Også selvom det trækker tænder ud.

RETFÆRDIGHED

Det er vigtigt for dig, at andre bliver behandlet ordentligt – også selvom du ikke nødvendigvis er enig med dem.

LEDERSKAB

Du er god til at organisere og motivere i en gruppe. Du kan godt lide at tage ansvar og lede andre.

TILGIVELSE

Du bærer ikke nag, når andre sårer dig. Du ved, at alle begår fejl. Hos dig får folk en ny chance.

BESKEDENHED

Du fremhæver andre frem for dig selv og deler gerne anerkendelse med andre.

OMTANKE

Du tænker dig om, inden du gør eller siger noget. Du er en grundig person, der træffer fornuftige valg.

SELVKONTROL

Du er fokuseret, målrettet og kan bevare roen og styre dit temperament.

91 tilbage til INDHOLD

Start med at se på styrkerne og sæt kryds på skalaerne ud fra hver styrke...

Få gerne andre til at hjælpe dig med denne opgave

HVILKEN AF DE 24 STYRKER

VILLE DU GERNE HA’ MERE AF?

NÆVN EN PERSON DU KENDER, FIGUR ELLER BERØMTHED, SOM HAR DENNE STYRKE?

HVILKE TING KAN DU GØRE I DAG FOR AT TRÆNE DENNE STYRKE?

HVORDAN KOMMER DENNE STYRKE TIL UDTRYK

HOS PERSONEN/FIGUREN/BERØMTHEDEN?

FRA 1-10, HVOR VIGTIGT ER DET FOR DIG AT FÅ MERE AF DENNE STYRKE?

1: 2: 3: UDVÆLG DINE 3 TOPSTYRKER STYRKE 1: STYRKE 2: STYRKE 3: 1: 2: 3: TJEK OVERSIGTEN MED DE 24 STYRKER
UDVÆLG DINE 3 TOPSTYRKER STYRKE 1: STYRKE 2: STYRKE 3:
GIV ET EKSEMPEL PÅ HVORNÅR DU SIDST HAR BRUGT HVER AF DINE 3 TOPSTYRKER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
92 tilbage til INDHOLD

HVILKE STYRKER VÆLGER ANDRE OM DIG?

S æt jer sammen og kig på listen over de 24 styrker.

1: Skiftevis vælger I nu 3 styrker om hinanden.

2: Ved hver af de 3 styrker skal I give et eksempel, hvor I har oplevet, at personen har vist styrken.

ØVELSER

HVILKE STYRKER ER DER BRUG FOR HER?

I skal nu sammen tænke tilbage! Hvilke styrker har der været brug for?

1: I en episode i weekenden?

2: I den sidste engelsktime?

3: I den sidste idrætstime?

4: I det sidste frikvarter?

5: Her til morgen?

DE KENDTE OG DERES TOPSTYRKER!

Begynd med at udvælge

3 kendte personer eller fiktive figurer fra film, bøger, tegneserier eller nyhederne.

1: Hvilke styrker synes I, at disse personer har?

2: Hvordan oplever I, at styrkerne bliver brugt?

HVILKE 3 STYRKER FIK DU?

1. DU FÅR BEDRE SELVVÆRD

Mange er slemme til kun at fokusere på de steder, hvor de ikke lykkes. Det slider på selvværdet. Øv dig i stedet i at lægge mærke til, hvad dine styrker er. Det, du er god til og godt kan lide. Det booster dit selvværd – og du finder mere ro i dig selv.

2. DU BLIVER BEDRE TIL AT HÅNDTERE MODGANG

I hårde tider er det særligt vigtigt at kende dine styrker. ‘Hvorfor?’, tænker du måske. Jo, du kan tænke på dine styrker som dine personlige supervåben. Er du fx kreativ, så kan du bruge denne styrke til at komme på løsninger. Kreativiteten kan også være et frirum – altså et sted, hvor du får et afbræk fra modgangen, mens du hækler, pimper din cykel eller opfinder en ny gryderet.

3. DU BLIVER GLADERE

Kender du det, at tiden nogle gange flyver afsted, fordi du er totalt opslugt af det, du er i gang med? Hvis du kan finde din tilstand af flow, vil du være gladere og føle, at alting bare går meget lettere.

4. DU FÅR LETTERE VED AT TRÆFFE GODE VALG

At vælge uddannelse bliver nemmere, når du har et klart billede af dine styrker. Jo bedre du kender dig selv, jo bedre grundlag har du for at træffe nogle gode valg.

5. FOKUS PÅ STYRKER

Hvilke styrker har forskellige fagpersoner. Brug ug.dk til at finde ud af det.

2 3 1
3
STYRKE
– du skal lave sammen med andre!
HVORFOR ER DET VIGTIGT, AT DU KENDER TIL DINE PERSONLIGE STYRKER?
93 tilbage til INDHOLD

HVORDAN HAR DU DET EGENTLIG

HEY! ?

Livet som ung er ikke altid bare FEDT, selvom det godt kan se sådan ud på de sociale medier.

Alle kan have brug for nogen at tale med, når noget i livet pludselig fylder - uanset hvad det er, som fylder..!

Brug din uddannelsesvejleder!

Han eller hun kender måske til nogle muligheder for at få hjælp i det område, hvor du bor.

På næste side kan du også se et udvalg af de mange gratis tilbud til dig som ung

94
tilbage til INDHOLD

Ring eller skriv til ”Børnetelefonen”

gratis og anonymt

døgnet rundt på

116111

Få hjælp til alt fra mobning, trivsel, skole, familie, angst, diagnoser, venskaber + og alt andet du kan komme i tanke om! Besøg deres hjemmeside og hør om andres oplevelser, prøv deres quiz’er, lær om dine rettigheder og meget mere..!

Ring til ”Ung på linje” på 7012 1000

Eller chat med ”Ung Online”

Online tilbud til unge i alderen 15-24 år!

Oplever du udfordringer og har brug for at blive hørt, forstået og accepteret?! Du kan enten:

- chatte med en rådgiver døgnet rundt!

- sende en tale eller tekstbesked til en rådgiver!

- logge ind i deres gruppechat med andre unge, hver aften kl.20-21!

Det hele er 100% anonymt!

Tjek også deres INSTAGRAM = @blivhort

Du kan henvende dig hvis du eksempelvis har brug for at snakke med en om ensomhed, familie, mobning, spiseforstyrelse, selvmordstanker, sex, kærlighed mv.

Telefonen er åben: Mandag til torsdag kl. 19-22

Chatten er åben: Mandag til fredag + søndag kl.19-22

Chat eller book en samtale i et Headspace-center

Der ligger Headspace-centre mange steder i landet og du er velkommen i alle centre, uanset hvor du bor. Du kan også chatte med os. Emner kan være tankemylder, bekymringer, konflikter med venner eller famiie, tristhed, seksualitet, selvværd, præstationspres, mobning og alt muligt andet..!

Chatten er åben mandag til torsdag fra kl. 12

Du kan også booke en samtale eller videosamtale

SMS-rådgivning på 2580 6060

Chat med en lokal rådgiver eller deltag i gruppechat

Send en SMS om det, der fylder hos dig. Du kan også chatte med rådgivere fra din egen kommune, som ved hvilken hjælp der findes tæt på dig. Deltag i gruppechat med andre unge tirsdage kl.19:30-21 og søndage kl.19-20:30

SMS når det passer dig. Vi svarer inden for et døgn. Gruppechat hver tirsdag og søndag

Få vist vej til hjælpetilbud, der hvor du bor!

Alle kommuner har hjælpetilbud til unge - Vi har lavet en enkel vejviser, du kan bruge til at finde hjælp i din kommune.

Hos Mindhelper finder du også en masse god info om angst, stress, svære følelser, mobning, overgreb, venner, ensomhed, identitet, kærlighed, sex, spiseforstyrelse, misbrug, søvn, motion og meget meget mere...

Kig forbi sitet, hvor du også kan få en masse inspiration!

SCAN MIG SCAN MIG SCAN MIG SCAN MIG
tilbage til INDHOLD

Hvilke ord KENDETEGNER dig?

Sæt x ved alle de ord, du synes kendetegner dig:

Fornuftig Tolerant Troværdig Afslappet

Pålidelig Nysgerrig Målrettet Impulsiv

Analytisk

Energisk

Humørfyldt

Beslutsom

Stabil

Omstillingsparat

Tålmodig

Glad

Sjov Hjælpsom Initiativrig

Punktlig Omhyggelig Realistisk

HVEM: HVILKE 3 ORD:

HVEM: HVILKE 3 ORD:

HVEM: HVILKE 3 ORD:

HVEM: HVILKE 3 ORD:

HVEM: HVILKE 3 ORD:

HVEM: HVILKE 3 ORD:

Jeg er særlig glad for, at dette ord blev valgt: Jeg er overrasket over, at dette ord blev valgt:

Lyttende Effektiv Stædig
Loyal Ærlig Pligtopfyldende
Velformuleret Venlig Beskeden
Smilende Eftertænksom Musikalsk
Gå-på-mod Flittig Fantasifuld
Åben Humoristisk Problemløsende Nærværende
Høflig Udadvendt Ambitiøs
Struktureret Forsigtig Kreativ
Rolig Serviceminded Omsorgsfuld
FIND 3 PERSONER SOM KENDER DIG GODT HVILKE 3 ORD SYNES DE PASSER GODT PÅ DIG?
ORD 1 ORD 2 ORD 3
HVILKET
ER
SÆRLIG VIGTIG? JOB 1 JOB 2 JOB 3
96 tilbage til INDHOLD
I
JOB
DENNE EGENSKAB
HVILKE 3 ORD SYNES DU PASSER BEDST PÅ DIG?

MIT MÅL MIT MÅL...I ÅR..!

Hvad er det helt præcist, jeg vil opnå?

Det første, jeg vil foretage migfor at nå dette mål, er... 3 1 2 4 5

Hvordan ved jeg, at jeg er i mål?

Hvor vigtigt er målet for mig?

På en skala fra 1-10

Målet betyder noget for mig fordi...

Hvem skal hjælpe mig og med hvad..?

dd
HVORNÅR VIL JEG GERNE VÆRE I MÅL?:
HER SKAL DU VÆRE KONKRET OG PRÆCIS – SÅ DU KAN SE, NÅR DU ER I MÅL!
97
ÅR: dd tilbage til INDHOLD
MÅNED:

HVAD HAR BETYDNING FOR DIG?

1. Sæt dig selv på skalaerne med et kryds

Prøv bagefter at sammenligne dine krydser med en anden. Hvor er der forskelle, og hvor er I enige? Forklar hvorfor I har sat krydserne de forskellige steder.

2. Sæt et job på skalaerne med en cirkel

Hvordan lander jobbet på skalerne i forhold til dine egne krydser? Hjælp hinanden med at afgøre, hvor cirklerne skal placeres. Kan I blive enige? Brug UG.dk til at søge info om de forskellige job.

HVILKET JOB VÆLGER DU?

UDE INDE

TEORETISK PRAKTISK

FYSISK HÅRDT FYSISK LET

MENNESKER TING / DYR

MEGET KREATIVT

BØRN VOKSNE

FAST ARBEJDSTID

LIDT KREATIVT RUTINE OPGAVER AFVEKSLENDE OPGAVER

FLEKSIBEL ARBEJDSTID

HØJ LØN LAV LØN

LIDT ANSVAR

MEGET ANSVAR

VÆRDIER ER DE VIGTIGSTE FOR DIG?
KAN DU NÆVNE, HVOR BEGGE VÆRDIER BLIVER OPFYLDT?
HVILKE 2 OVENSTÅENDE
HVILKE JOB
ER DE VIGTIGSTE FOR DIG? HVILKE
KAN DU NÆVNE, HVOR BEGGE VÆRDIER BLIVER OPFYLDT? 1 2 7 8 98 tilbage til INDHOLD
HVILKE 2 OVENSTÅENDE VÆRDIER
JOB

SER DU OP TIL? HVEM

I DIN FAMILIE..?

HVILKEN

I

HVILKEN

HVILKEN

DIN OMGANGSKREDS..? ANDRE..? STYRKE (SIDE 100-101) BESKRIVER BEDST PERSONEN? STYRKE (SIDE 100-101) BESKRIVER BEDST PERSONEN?
99 tilbage til INDHOLD
STYRKE (SIDE 100-101) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

INTRO KURSER BRO BYG NING

100 tilbage til INDHOLD

DET HANDLER

OM, AT DU:

n oplever en eller flere ungdoms uddannelser og evt. uddannelsessteder.

n oplever de praktiske og teoretiske dele i uddannelserne.

n får et billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelserne.

n oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø.

n gør dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m.

n får et kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse.

n får bedre mulighed for at træffe valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

n bliver motiveret til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I 8. KLASSE:

n I 8.klasse begynder du at forberede dig til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. I den forbindelse skal du ud og besøge nogle ungdomsuddannelser.

n Besøgene kaldes introkurser og varer i alt op til 5 skoledage, men de kan ligge spredt over flere dage. Introkurserne er obligatoriske for alle elever i 8. klasse.

n Uddannelsesvejlederen planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introkurserne. Du skal ud og opleve mindst to uddannelser – mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (HHX eller HTX).

n Dine oplevelser fra introkurserne skal styrke dit kendskab til de forskellige ungdomsuddannelser og derved hjælpe dig til at kunne træffe et godt uddannelsesvalg.

I 9. KLASSE:

n I 9. klasse er der mulighed for at besøge en ungdomsuddannelse gennem et brobygningsforløb, hvis du har brug for det.

n Brobygningsforløbet i 9. klasse er som oftest mellem 2-5 dage samme sted.

n Tal med din vejleder i god tid, hvis du overvejer at deltage i brobygning i 9. klasse.

I 10. KLASSE:

n Som elev i 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst én uges brobygning på en ungdomsuddannelse.

Hvilken uddannelse og hvor er mødestedet?

Hvad tid skal du møde?

Hvordan kommer du derhen - og hvem følges du med?

Hvilke ting skal du medbringe?

Hvem skal du ringe til, hvis du bliver syg?

til

101
PÅ, HVAD
ER
HAR DU STYR
DU
TILMELDT?
tilbage
INDHOLD

FORBEREDELSE AF

INTROKURSER & BROBYGNING

1

FORBEREDELSE AF INTROKURSER & BROBYGNING VÆR NYSGERRIG

Ha’ styr på det praktiske

Det er vigtigt, at du har styr på alt det praktiske, herunder mødested, mødetid, hvad du skal medbringe og måske hvem du skal følges med osv. Når dit hold er bekræftet, så bør du kunne se info på ung.unoung.dk ­ ellers spørg din uddannelsesvejleder i god tid.

2

Hop ind på Karriereguiden.nu og start din forberedelse af besøget, ved at se en video om den uddannelse, som du skal ud at opleve...

Find uddannelsen

Når du har fundet den, så kan du læse mere om uddannelsens opbygning, fag, krav m.m.

5

Markér de spørgsmål du kan svare på nu og opdag, hvad du har brug for at undersøge!

Indholdet af uddannelsen

Hvilke fag er særligt vigtige på uddannelsen?

Hvordan ser en typisk uge ud på uddannelsen?

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Hvor lang tid varer en typisk skoledag?

Hvordan arbejder man med de forskellige fag?

Krav til mig

Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen?

Hvad skal jeg være god til?

Hvad skal jeg interessere mig særligt for?

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge på lektier?

Elev på skolen

Hvordan er man en god elev her?

Hvilke sociale aktiviteter er der på stedet?

Hvordan oplever eleverne hverdagen?

Hvordan var det at begynde på uddannelsen?

Hvad laver man i pauserne?

Hvad kan jeg blive

Hvad kan jeg blive med denne uddannelse?

Hvilke uddannelser kan jeg læse bagefter?

Hvilke jobmuligheder har jeg bagefter?

Særligt for besøg på en erhvervsuddannelse

Hvordan afslutter jeg mit grundforløb?

Hvor meget skal jeg kunne på forhånd?

Hvordan finder man en læreplads?

Hvor svært er det at finde en læreplads?

Besøg uddannelsesstedets egen hjemmeside

Se hvad du kan finde af info om stedet og uddannelsen her. Måske har de også nogle videoer, som viser uddannelsen lokalt?

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan få en læreplads?

Hvordan er EUX forskellig fra almindelig EUD?

Særligt for besøg på en gymnasial uddannelse

Hvilke studieretninger har skolen?

Hvilke fag skal man have udover studieretningen?

Hvad nu hvis jeg fortryder mit valg af studieretning?

Hvor lang tid skal jeg regne med at bruge på lektier?

Hvor god skal man være til de forskellige fag?

Hvordan afslutter man et fag på A,B og C niveau?

102
tilbage til INDHOLD

EVALUERING AF

EVALUERING AF

INTROKURSER & BROBYGNING

INTROKURSER & BROBYGNING

Velkommenhjem

frabesøgpå uddannelserne!

Nævn mindst én ting, som du ikke vidste i forevejen om uddannelsen

Hvad er de største forskelle på måden, man underviser på i forhold til din egen skole

Kom med eksempler på, hvad uddannelsen kan føre videre til Hvad gør uddannelsen for at skabe et godt socialt miljø?

Hvad skal der til for, at man trives som ung på uddannelsen?

Du skal nu bruge dine oplevelser i samtalen med andre

Vælg ét kort af gangen og tal sammen om spørgsmålet, hvor I også sammenligner jeres oplevelser

Sæt på kortene, når du selv har bidraget til samtalen. Gå først videre til et nyt kort, når alle har sat kryds.

Hvad er adgangskravene for at komme ind på uddannelsen?

Nævn 3 gode ting om uddannelsen

Hvilke af dine styrker kunne komme i spil på uddannelsen?

Hvad kunne uddannelsen udfordre dig særligt på?

Beskriv

det faglige niveau på uddannelsen og sammenlign med det, du møder i din egen skole

Nævn mindst én ting, som kunne være bedre på uddannelsen

Beskriv det fysiske miljø på uddannelsen, som du oplevede det

103
tilbage til INDHOLD

ERHVERVS PRAK TIK

Skal du snart i erhvervspraktik?

Så skal du ud og være en del af hverdagen på en arbejdsplads, og det kan du godt glæde dig til!

Er du godt forberedt? Hvilket job ville være relevant for dig at afprøve? Hvordan kan du bruge dine oplevelser bagefter?

Brug de næste sider med tips og tricks til, hvordan du får max ud af din erhvervspraktik.

Allerede fra 6. klasse kan din uddannelsesvejleder i samarbejde med din skole tilbyde, at du kan få lov til at opleve et job i erhvervspraktik.

Erhvervspraktik er noget, man kan lave af tale om løbende gennem skoleåret. Nogle skoler har dog også planlagt faste uger for deres praktik. Varigheden af et praktikforløb er ofte en uge, men det er noget, man også kan aftale individuelt.

Du skal som hovedregel selv finde din praktikplads, så det kan være en god idé at lave en liste over job, du gerne vil prøve. På de næste sider får du inspiration til både at finde en erhvervspraktik, men også til hvordan du kan få mest ud af dine oplevelser før, under og efter.

104 tilbage til INDHOLD

NÅR DU SKAL FINDE EN PRAKTIKPLADS

KARRIEREKINO PRAKTIKGALLERIET

Gå på opdagelse i de mange jobvideoer og få inspiration til job, du selv kunne tænke dig at prøve kræfter med i din erhvervspraktik!

Se andre elevers praktikbilleder og læs lidt om, hvad de har fået lov til at lave i deres erhvervspraktik. Husk også selv at tage et billede og del i praktikgalleriet!

DU KAN PRØVE JOBKOMPASSET

Find Jobkompasset ved at søge efter det på UG.dk.

Vælg et område, der interesserer dig og se hvilke jobmuligheder, der findes inden for lige netop dette område.

Klik på nogle af de job, som du ikke er helt sikker på hvad er – måske får du på den måde nogle gode idéer til noget, du kunne prøve af i din erhvervspraktik?!

DU KAN PRØVE LÆREPLADSEN.DK

Lærepladsen.dk er et mødested for elever og virksomheder, som bruges til at finde lærepladser på erhvervsuddannelserne.

Men derfor kan du godt bruge den alligevel - den kan nemlig hjælpe dig med at undersøge virksomheder, som udbyder bestemte job.

105
BRUG OGSÅ KARRIERE GUIDEN .NU tilbage til INDHOLD

NÅR DU SKAL FINDE EN PRAKTIKPLADS

KAN DU ELLER DINE KLASSEKAMMERATER

BRUGE DIT NETVÆRK?

Måske gemmer der sig god inspiration i dit eget netværk til en praktikplads!

Hvis du kigger godt efter, så kan nogle i dit netværk måske fortælle om deres egne erfaringer, anbefale dig videre til andre – eller noget helt andet.

1 2 3

Bedsteforældre

Forældre og søskende

Venner af familien

Fætre og kusiner

Tante og onkler

Personlige venner

FAMILIE OG VENNER

Hvilke job gemmer sig her?

Venners venner

Venners forældre

Forældres venner

Forældres kollegaer

Trænere/holdkammerater

Personer fra fritidsarbejde

Lærere og vejledere

PERSONLIGE RELATIONER

Hvilke job gemmer sig her?

Tilfældige bekendte

Online communities

Personer du har mødt

Personer der bor i dit område

Personer du har mødt online

ØVRIGE PERSONER

Hvilke job gemmer sig her?

Hvilke af ovenstående job, kunne måske være spændende at prøve i praktik?

106 tilbage til INDHOLD

Anlægsgartner

Arkitekt

Brolægger

Gulvlægger

Klejnsmed

Landskabsarkitekt

Bygningsingeniør Maskinmester

Bygningsmaler Murer

Elektriker Ortopædist

Energiingeniør Skiltetekniker

Glarmester Smed

FOKUS

Bibliotekar

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Handicaphjælper

Kunstformidler

Kørelærer

Sundhedsplejerske 2

Læge

Lærer

Musikterapeut

Pædagog

Socialrådgiver

Der findes HELT VILDT mange jobs, som du en dag kan overveje at søge! Her har du en oversigt med nogle få af dem – men der findes altså MANGE flere! Brug listen som inspiration – måske til at finde en praktikplads eller læreplads, hvis du overvejer en erhvervsuddannelse. Tilføj gerne andre jobs i de tomme felter, hvis du kan!

Ud for hvert job finder du ét af 4 spørgsmål Svar på mindst ét af hver, i de 9 kategorier

Hvor mange forskellige uddannelser kan ifølge UG.dk føre dig til dette job? (se ”Mulige uddannelser” nederst på jobsiden)

Hvor i landet er beskæftigelsesmulighederne ifølge UG.dk bedst for dette job? (se landkortet på jobsiden)

Hvor meget får man ifølge UG.dk i løn, hvis man har dette job? (se ”Indkomst” i menuen på jobsiden)

Hvor mange godkendte virksomheder findes på lærepladsen.dk inden for 100 km af hvor du bor?

Tagdækker

Tækkemand

Tømrer

Udstillings- og eventtekniker

Vognmaler

Vvs-installatør

Værktøjsmager

Social- og sundhedsassistent

Sygeplejerske

Tale-hørepædagog

Tandklinikassistent

Tandlæge

PÅ UNDERVISNING, PÆDAGOGIK, SUNDHED OG OMSORG
1 2 3 4 INSPIRATION TIL AT FINDE ERHVERVSPRAKTIK
OG HÅNDVÆRK
FOKUS PÅ BYGGERI
1 2 4 4 3 2 1 4 1 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 1 2 4 4 4 2 1 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 1 2 1 3 1 107 tilbage til INDHOLD
FOKUS PÅ DYR, NATUR OG MILJØ Agronom Fiskehandler Landmand Anlægsgartner Fisker Naturvejleder Biolog Geolog Planteskolegartner Blomsterhandler Industrislagter Ridelærer Dyrepasser Kort- og landmålingstekniker Veterinær-
Dyrlæge Landbrugskonsulent Væksthus-
Fiskeassistent Landinspektør 3 FOKUS PÅ TRANSPORT, LOGISTIK, MEKANIK OG MASKINER Automekaniker Flytekniker Lufthavnsmedarbejder Buschauffør Karrosserismed Låsesmed Cnc-operatør Kran- og truckfører Maskinfører Cykel- og motorcykelmekaniker Køletekniker Skibsbygger Elektronikfagtekniker Lastbilchauffør Speditør Entreprenør-
Lager- og trans-
Finmekaniker Logistikassistent 4 FOKUS PÅ KOMMUNIKATION, ØKONOMI, HANDEL OG KONTOR Advokat Informationsmedarbejder Reklamekonsulent Assurandør Isenkræmmer Revisor Bankrådgiver Journalist Salgsassistent Ejendomsmægler Jurist Shippingmedarbejder Eventkoordinator Marketingsmedarbejder Translatør/tolk Farmakonom Materialist Tegnsprogstolk Farvehandler Optiker Økonom Handelsassistent Realkreditassistent Indkøber Receptionist 5 1 3 4 4 2 2 2 1 4 4 4 1 4 3 4 1 1 3 4 1 4 2 4 3 3 3 4 4 3 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 1 2 2 4 1 2 3 4 3 2 3 4 1 2 1 3 4 4 2 2 4 3 1 2 108 tilbage til INDHOLD
sygeplejerske
gartner
maskinmekaniker
portmedarbejder
FOKUS PÅ FØDEVARER, ERNÆRING OG RESTAURANT Bager/konditor Ernæringskonsulent Økonoma Cater Kok Detailslagter Mejeriarbejder Ernæringsassistent Tjener 6 FOKUS PÅ NATURVIDENSKAB OG INGENIØRFAG Bioanalytiker Farmakolog Laborant Biokemiker Hospitalsfysiker Laboratorietekniker Biolog Kemiingeniør Maskiningeniør Elektroingeniør Kemiker 7 FOKUS PÅ INFORMATIONSTEKNOLOGI Animator IT-udvikler Teknisk designer Art Director IT-supporter Teletekniker Datatekniker Programmør og systemudvikler Webdesigner Grafisk designer Systemadministrator 8 DU KUNNE OGSÅ OVERVEJE... Beklædningsdesigner Fotograf Møbelsnedker Billedkunstner Frisør Officer i forsvaret Brandmand Guld- og sølvsmed Politibetjent Ciselør Gørtler Redder Dekoratør Indretningsarkitekt Scenograf Designteknolog Manuskriptforfatter Filminstruktør Meteorolog Flyveleder Musiker 9 4 3 1 1 4 4 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 4 3 2 1 4 1 3 1 4 2 2 3 4 4 2 4 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 3 3 2 2 109 tilbage til INDHOLD

JOB FRA JOBLISTEN

Hvis du nu vælgeskulle ét job fra hver kategori..!?

FRA KATEGORI 1 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 1 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 2 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 2 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 3 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 3 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 4 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 4 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 5 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 5 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 6 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 6 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 7 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 7 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 8 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 8 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 9 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FRA KATEGORI 9 VÆLGER JEG DETTE JOB =

FAVORIT 1

FAVORIT 3 FAVORIT 2

VÆLG 1-2-3-4-5-6-7-8-9
NEJ Kender du en person, som har dette job?
NEJ Kender du en person, som har dette job?
NEJ Kender du en person, som har dette job?
JA
JA
JA
SKILLS? Hvad skal man være særlig god til her? Sæt bagefter kryds ved de skills, som du synes passer på dig!
SKILLS?
skal man være særlig god til her? Sæt bagefter kryds ved de skills, som du synes passer på dig!
SKILLS?
skal man være særlig god til her? Sæt bagefter kryds ved de skills, som du synes passer på dig! 110 tilbage til INDHOLD
NØDVENDIGE
NØDVENDIGE
Hvad
NØDVENDIGE
Hvad

Hvis du kan nævne mindst én person, som har bare ét af jobbene i en kategori

så må du sætte et kryds i kategorien!

Hvor mange krydser kan du sætte?!

Hvor mange job fra de forskellige kategorier kræver en erhvervsuddannelse? KATEGORI 1

2

3

4 KATEGORI 6

7

8

9

5

...og er dermed nogle af de spændende job, som du faktisk kan uddanne dig til, direkte efter 9./10.klasse, hvis du tager en EUD eller EUX!

1 2 3

Kan du nævne et job, der passer til hver af de 6 skills?!

Kan du også nævne et job, der kræver 2 af de 6 skills?!

Hvad med et job, der kræver 3, 4, 5 eller alle 6 skills?!

SAMARBEJDS SKILLS

Har fokus på at ville løfte i flok. Du er en holdspiller, og det betyder noget for dig at spille andre gode.

SPROGLIGE SKILLS

SOCIALE SKILLS

Du er god til at læse, skrive og formulere dig både mundtligt og skriftligt – måske endda på flere sprog!

Du kan være noget for andre. Du er god til at lytte og vise forståelse og omsorg.

PRAKTISKE SKILLS

KREATIVE SKILLS

LOGISKE SKILLS

Du kan gøre idéer til virkelighed. Hvad enten du bruger avancerede maskiner eller et mindre værktøj, kan du skabe eller reparere ting

Du kan finde på nyt og tænke anderledes. Du får idéer og kan løse opgaver på kreative måder.

Du er god til at forstå systemer og knække koder. Du kan finde fejlen, se sammenhænge og er god til at holde fokus på resultatet.

KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI 3 KATEGORI 4 KATEGORI 5 KATEGORI 6 KATEGORI 7 KATEGORI 8 KATEGORI 9
OG
111
DIT NETVÆRK
JOBLISTEN
tilbage til INDHOLD

DIN EHVERVS PRAKTIK FØR

Hvad hedder virksomheden/arbejdspladsen?

Hvor mange ansatte tror du der er?

Hvornår møder du – og hvornår har du fri?

Hvad slags tøj skal du møde op i?

Hvad hedder din kontaktperson?

Din kontaktpersons telefonnummer: Nævn alle de typer af opgaver, som du tror virksomheden løser?

Hvad tænker du, man skal være god til i det job, du skal ud at prøve? Eksempelvis: åben – selvstændig – pædagogisk – lyttende – impulsiv – god til at træffe beslutninger – opfindsom – tålmodig – udadvendt – rolig – ansvarsfuld – troværdig – organiseret – forsigtig – vedholdende – god til samarbejde – kreativ – omsorgsfuld – hjælpsom – fleksibel osv…

Hvilke arbejdsopgaver tror du, at DU kommer til at afprøve under dit praktikforløb?

Hvad glæder du dig mest til i din praktik?

FIND PÅ 1-2 GODE SPØRGSMÅL, SOM DU TAGER MED TIL VIRKSOMHEDEN

FIND PÅ 1-2 GODE SPØRGSMÅL, SOM DU TAGER MED TIL VIRKSOMHEDEN

VIGTIGT: Man må ikke kunne svare ja/nej eller med et enkelt ord...

VIGTIGT: Man må ikke kunne svare ja/nej eller med et enkelt ord...

TIP: Ta’ et billede af siden, så du har dine spørgsmål

med i lommen!

112 tilbage til INDHOLD

ERHVERVS PRAKTIK 6 GODE RÅD TIL DIN

SIG ”HEJ”

TIL DEM DU MØDER

Du bliver måske vist rundt på arbejdspladsen, eller måske skal du spise morgenmad med alle de andre ansatte. Det er en rigtig god idé, at du siger hej til alle, giver dem hånden og fortæller, hvad du hedder. Prøv også at lære navnene på dem, som du skal være meget sammen med. Vær interesseret og stil spørgsmål, såsom ”Hvad laver du i virksomheden?”, ”Hvad kan du bedst li’ ved dit arbejde?”, ”Hvad er hårdt ved dit arbejde?”, ”Hvordan har du uddannet dig?”

GØR DIG SPILBAR

Ligesom en fodboldspiller skal gøre sig spilbar på banen, så skal du også huske at gøre dig spilbar på praktikpladsen. Når du mangler noget at tage dig til, så fortæl at du er klar til nye udfordringer. Vis initiativ og interesse – jo mere du spørger, jo mere får du ud af dit forløb! Så enkelt er det.

GØR DIG UMAGE

Det er meget simpelt; Hvis du koncentrerer dig og sætter dig ind i det, der bliver sagt på din praktikplads, så bliver det meget sjovere. Du får lov til mere og får endnu flere gode erfaringer med dig. Du behøver ikke være den hurtigste til at løse en opgave som er ny for dig. Begynd med at løse den opgave du bliver stillet godt ­ så kan du sætte tempoet op, når du er mere sikker på, hvad du skal.

KOM TIL TIDEN

Det betyder bare så meget, at du gør et godt indtryk aller første dag på din praktikplads. Sørg for, at du kommer afsted hjemmefra i så god tid, at du ikke kommer for sent, hvis bussen er forsinket, eller du bare ikke kan finde vej. Husk at ha’ styr på, hvor du skal møde ind. Hvis alt bare spiller og du lander på adressen i vildt god tid, så kan du godt gå en ekstra tur om bygningen eller bare hænge lidt ud...

NYT STED NYE REGLER..!

Hvornår skal du møde, og hvornår har du fri? Skal du selv have mad med, eller er der en kantine? Er der regler om, hvad tøj du kan have på? Er det mon okay at bruge sin mobil i arbejdstiden? Du kan jo naturligvis ikke vide, hvilke regler der gælder. Spørg bare - det er god stil! ;-)

HUSK AT

SIGE FARVEL HVER DAG

Det er altså bare god stil at sige ”Tak for i dag – vi ses i morgen” hver dag du får fri. På din sidste dag skal du huske at sige farvel og tak til alle på din praktikplads – gi’ dem hånden ligesom da du startede i din erhvervspraktik. Hvis det har været en fed uge, kan du jo tage en lille kage eller lignende med, men du behøver det ikke! Bare du husker at sige pænt tak for denne gang. Som en god afslutning kan du fortælle dem lidt om: Hvilke dele af jobbet du kunne li’, hvad du har fået ud af at være hos dem, og hvad du synes, de har været gode til...

113 tilbage til INDHOLD

EFTER

Herunder er der 7 bobler med spørgsmål – svar på dem så godt du kan. Måske kan I få lov til at tale om dem i grupper i din klasse, så I på den måde kan dele jeres oplevelser og erfaringer med hinanden.

ERHVERVS PRAKTIK DIN

Hvad kan du fortælle om duvirksomhedden har været i..?

Hvadkan dufortælleomdet job duharprøvet..?

Gør sætningen færdig:

”Jegbeundrerdemennesker,somarbejdersom _______ fordi...” (ditpraktikjob)

Hvordan kunne du ha’ fået en endnu bedre oplevelse i din praktik..?

Hvilke deleafjobbet havdedudet godt/ikkegodtmed..?

Nævn alle de ting man skal være god til, for at lykkes med jobbet...

...hvilke af de ting, er du selv god til?

Hvilke andrejob var der i virksomheden..?

...oghvilkeandrefagpersoner samarbejder”ditjob”med?

...hvad kunne du / virksomheden ha’ gjort anderledes?

De gode gruppesnakke kan være en god ”opvarmningsøvelse” til det sidste, du også skal – nemlig at logge ind på din studievalgsportfolio og udfylde feltet omkring erhvervspraktik.

EFTER
114 tilbage til INDHOLD

HVAD ER DU STOLT OVER AT HAVE OPNÅET DET SIDSTE ÅR..?

I SKOLEN?

I FRITIDEN?

EFTER
115 EFTER tilbage til INDHOLD

Vejen til dit ”fremtidige jeg” kan gå i mange retninger!

Prøv at forestille dig to forskellige veje

Hvad vil du gerne ha’ opnået?

Det gør mig glad:

Mig om mange år!

Hvilke råd vil du gi’ dit yngre jeg omkring tiden i grundskolen?

Interesser:

Det er jeg god til:

3 år efter 3 år efter MIG LIGE NU
Ligeefter9.klasse: Ligeefter9.klasse: Start 3 år efter 3 år efter
PÅ VEJ TIL DIT FREM TIDIGE JEG
116 tilbage til INDHOLD

Uddannelse?

9.klasse:

9.klasse:

Fritidsjob?

Når jeg er ca. 20 år

Bopæl?

Når jeg er ca. 20 år:

9.klasse:

9.klasse:

Job?

Familieliv?

Drømme? ? ? ? ? ?

Nårjeger ca. 45år

Nårjegerca.30år

Videreuddannelse

Nårjegerca.45år

Når jeg er ca. 30 år

Du kan ende med at gå helt andre veje!

Men hvor meget tror du på hver af disse to mulige veje?

Skriv et tal fra 0 til 100%

w
117
tilbage til INDHOLD

UG.DK

DIN

ONLINE UDDANNELSES GUIDE

ONLINE UDDANNELSES GUIDE

På UddannelsesGuiden UG.dk finder du information om alle uddannelser i Danmark, samt job og karriereveje. Her kan du på egen hånd finde svar på spørgsmål om fx optagelse og adgangskrav – og hente inspiration til valg af uddannelse ved hjælp af hjemmesidens digitale værktøjer og videoer.

FÅ INSPIRATION

Prøv nogle af værktøjerne, som inspiration til valg af uddannelse og job. Se fx Jobkompasset, Adgangskortet, Uddannelseszoom, mit ug og andet...

SØGEFELTET

Resultater opstillet i kategorier:

Grønne sider = uddannelser

– bl.a. steder, opbygning, adgangskrav mv.

Lilla sider = jobs

– bl.a. opgaver, arbejdsplads, løn, muligheder mv..

Grå sider = artikler

– bl.a. interviews med ansatte, lovstof mv.

TIL ALLE

Generel info om alle ungdomsuddannelserne. Derudover et forældreunivers med alt om parathedsvurdering, videoer og hjælp...

AKTUELT INDHOLD

Indholdet skifter løbende, så aktuelle nyheder altid er på forsiden.

JOBKOMPASSET

Her kan du være nysgerrig på de mange jobs, som findes i Danmark. På kompasset vælger du først din interesse, og så viser kompasset dig jobs, der passer dertil!

Gem UG.dk + evejledning.dk på din mobil

Husk også at klikke dig ind på de jobs, som du ikke lige kender...

Så er de altid lige ved hånden!

eVejledning – næsten altid åben Kom i kontakt med en uddannelsesvejle­ der via chat, telefon, mail, facebook. De afholder også digitale møder i løbet af året!

ADGANGSKORTET

Hvilke videregående uddannelser giver de forskellige kombinationer af fag og niveauer på ungdomsuddannelserne adgang til? Få overblikket på adgangskortet!

UG.DK
UG.DK
118 tilbage til INDHOLD

JOBBET SOM

MULIGE ARBEJDSSTEDER BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER

Gode jobmuligheder

Hvad tjener man i løn?

HVOR I LANDET ER MULIGHEDERNE BEDST?

NÆVN 2 EGENSKABER, SOM DU MENER MAN ISÆR SKAL HAVE, FOR AT TRIVES I DETTE JOB

Man kan eksempelvis være: åben - selvstændig - pædagogisk - lyttende - impulsiv - god til at træffe beslutninger - opfindsom - tålmodig - udadvendt - rolig - ansvarsfuld - troværdig - organiseret - forsigtig - vedholdende - god til samarbejde - kreativ - omsorgsfuld - hjælpsom - fleksibel - god til koncentration - osv…

Det er vigtigt, at man er:

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

Fordi:

NÆVN 2 EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE ARBEJDSOPGAVER I DETTE JOB

Mindre gode jobmuligheder 1

HVILKE UDDANNELSESVEJE KAN FØRE TIL DETTE JOB?

Hvilke veje gennem uddannelsessystemet kan du tage, for at komme til dette job? Bliver du i tvivl, så prøv evt. at spørge eVejledningen!

Hvad er den samlede længde på uddannelsesvejen efter 9. klasse..?

Hvor lang tid ville det ta’ fra man afslutter 9.klasse og til man er færdiguddannet?

Hvilke adgangskrav møder du undervejs på din uddannelse frem mod jobbet?

2 UG.DK
(+ evt.
JEG UNDERSØGER
UDDANNELSESGUIDEN ZOOM IND PÅ ET JOB MED JOBSIDERNE PÅ Se på ug.dk
arbejdsmarkedsbalancen.dk) Find flere eksempler på, hvor man kan være ansat...
Hvad laver man helt konkret, hvis man har dette job? Måske kan du finde nogle opgaver, man ikke lige havde tænkt over…
119 UG.DKUG.DK tilbage til INDHOLD

HER SKAL DU BRUGE

SØGEFELTET

Find uddannelsen TEKNISK DESIGNER. Hvor lang tid tager uddannelsen og hvor mange steder i landet findes den?

KAN DU FINDE ALLE SVARENE PÅ UG?

I forhold til erhvervsuddannelserne har vi noget, der hedder ”OPU” - men hvad står forkortelsen egentlig for?

Hvor mange prøver skal du mindst til, hvis du gennemfører en 3-årig gymnasial uddannelse (HHX, HTX, STX) ?

Find jobbet KONDITOR. Se det lille landkort - hvordan er mulighederne for job som konditor på Sjælland?

Hvis du skal starte en CHAT med eVejledningen, hvilke 4 felter skal du så udfylde på vej ind i chatten?

HER SKAL DU BRUGE

ADGANGSKORTET

Vælg først HHX. Hvor mange flere videregående uddannelser, opfylder du adgangskravene til, hvis du ændrer faget MATEMATIK fra B til A niveau?

...og hvis du bagefter afgrænser din søgning til kun at vise BACHELORUDDANNELSER - hvor mange af disse videregående uddannelser opfylder du så adgangskravene til?

HER SKAL DU BRUGE

Hvor mange erhvervsskoler viser kortet, at vi har fordelt ud over hele Danmark?

Øverst til højre kan du tilføje filtre. Vælg ”Geografi”. Find ud af, hvor mange erhversskoler, vi har i Region Sjælland.

Nulstil alle filtre igen og vælg derefter ”Data og kommunikationsuddannelsen”. Hvilken skole tættes på dig udbyder denne uddannelse?

Vælg STX og studieretningen SAMFUND A + ENGELSK A. Hvor mange videregående uddannelser opfylder du adgangskravene til indenfor området DESIGN OG KUNST?

...og hvis du bagefter klikker dig ind på området ”KULTUR, SPROG OG KOMMUNIKATION. Hvad hedder den første af disse uddannelser, som du opfylder adgangskravenen til?

Vælg EUD + BAGER OG KONDITOR + KONDITOR. Vælg bagefter samme uddannelse under EUX. Hvor stor er forskellen på antallet af videregående uddannelser du kan søge?

Klik på skolen for at åbne infoboksen. Kan du også tage uddannelsens ”Hovedforløb” på skolen? Hvis nej, så find den nærmeste skole på kortet, som også har hovedforløbet

Klik på ”Alle erhvervsuddannelser på adressen” øverst på infoboksen. Hvor mange andre forskellige ”Hovedforløb” udbyder skolen på den samme adresse?

DU FINDE ALLE SVARENE PÅ UG?
KAN
UG CHALLENGE
> > > ERHVERVSUDDANNELSESKORTET
> > >
> > >
120 tilbage til INDHOLD

VEJE GENNEM UDDANNELSE?

VEJE GENNEM UDDANNELSE?

Hvilke fordele/ulemper tænker du, at der kan være ved hver af de 6 forskellige veje i uddannelsessystemet?

Find ud af hvilken af disse veje, der minder mest om mors, fars, bedsteforældres, tantes, onkels... veje gennem uddannelsessystemet

Min vej minder nok mest om billede nr. =

Min vej minder nok mest om billede nr. =

Min vej minder nok mest om billede nr. =

Min vej minder nok mest om billede nr. =

Hvordan tror du, din egen uddannelsesvej vil forløbe?

1 2 5 4 3 6
OM FORSKELLIGE 121
HVILKEN MÅDE KAN DE 6 BILLEDER FORTÆLLE NOGET
tilbage til INDHOLD

Ta' en velfortjent

Sådan spiller du: HYGGE PAUSE

Du skal bruge en terning og en spillebrik

Den spiller, der først lander på 100, vinder!

Lander du på et slangehoved = ryk tilbage til feltet ved slangens hale!

Lander du i bunden af en stige = kravl op til feltet i toppen af stigen!

Lander du på en stjerne = ta’ 2 armbøjninger eller 5 hop på stedet!

Spilleren til højre nævner et job. Nævn et andet job, som samarbejder med dette job – og forklar hvordan...

Hvis dit svar bliver godkendt = Ryk 3 felter frem!

Spilleren overfor dig kommer med 3 hints om et job. Gæt hvilket job, der tænkes på! (max 3 forsøg)

1.forsøg = 5 felter / 2.forsøg = 4 felter / 3.forsøg = 3 felter

Når du lander på en af disse 4 farver

Spilleren til venstre nævner et job. For hver egenskab du nævner, som er vigtig i dette job, må du rykke et felt frem! (dog max 5 felter)

Ryk det antal felter frem, som I er enige om!

Vælg en spiller, som uden ord viser dig et job. Kan du gætte hvilket? Gætter du jobbet indenfor max 3 forsøg = slå med terningen og...

...ryk din brik det antal felter frem, som terningen viser!

122 tilbage til INDHOLD
UDDANNELSESOVERSIGT SIDE 124 UDDANNELSERNE I REGION SJÆLLAND SIDE 125 SÅDAN LAVER DU EN ANSØGNING SIDE 126
FOR STØTTE SIDE 127
KLASSE SIDE 128
SIDE 130 ERHVERVS UDDANNELSER SIDE 132 EUX SIDE 135 LÆREPLADSEN.DK & GTILP.DK SIDE 136 EUD­ KORT SIDE 137 SKILLS SIDE 151 DE GYMNASIALE UDDANNELSER SIDE 152 HHX SIDE 158 HTX SIDE 159 STX SIDE 160 HF SIDE 161 ANDRE UDDANNELSER SIDE 163 VUC SIDE 166 123 tilbage til INDHOLD
INFO OM UDDAN NELSERNE
MULIGHED
10.
FGU

Denne uddannelse kræver en visitation

Denne uddannelse kræver udd.plan og målgruppevurdering.

HTX TEKNISK STUDENTEREKSAMEN 3 ÅR HHX MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN 3 ÅR STX ALMEN STUDENTEREKSAMEN 3 ÅR ERHVERVSUDDANNELSE 2-5 ÅR EUD FGU FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE OP TIL 2 ÅR HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN HF 2 ÅR EUX ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN 4-5 ÅR KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE OMSORG, SUNDHED & PÆDAGOGIK BYGGERI, TEKNOLOGI & TRANSPORT FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER 4 HOVEDOMRÅDER: DE EUX HHX HTX STX HF EUX HHX HTX STX HF EUD EUX HHX HTX STX HF EUD 10.KL EUD 9.KL EUD DE FAGLIGE NIVEAUER PÅ DIN UDDANNELSESVEJ KAN DU OPNÅ FAG PÅ ET BESTEMT NIVEAU. HER KAN DU SE NIVAUERNE PÅ DE ENKELTE UNGDOMSUDDANNELSER VIDERE EFTER 9. & 10. KLASSE DIN VEJ F G E D C B A 3-5 ÅR BACHELOR/KANDIDAT UNIVERSITETS PROFESSIONS3-4 ÅR BACHELOR JOB EFTERUDDANNELSE JOBOG ERHVERVSAKADEMI 2-2,5 ÅR
TILRETTELAGT UNGDOMS-
OP TIL 3 ÅR STU
SÆRLIGT
UDDANNELSE
124 FGU/STU: Kontakt din Uddannelsesvejleder tilbage til INDHOLD

UNGDOMS UDDANNELSER

ASNÆS Odsherreds Gymnasium/Campus Odsherred – Åstoftevej 34, 4550 Asnæs odsherreds-gym.dk x x x

FAXE VUC Storstrøm, Faxe – Præstøvej 5, 4640 Faxe vucstor.dk x

SOSU ZBC – Præstøvej 5, 4640 Faxe zbc.dk x x

FÅREVEJLE EUC Nordvestsjælland – Rådhusvej 75A, 4540 Fårevejle eucnvs.dk/faarevejle x

GREVE EUC Sjælland – Rådhusholmen 3, 2670 Greve eucsj.dk x

Greve Gymnasium – Rådhusholmen 12, 2670 Greve greve-gym.dk x x

VUC Roskilde, Greve – Rådhusholmen 3, 2670 Greve vucroskilde.dk x

HASLEV EUC Sjælland – Finlandsgade 18, 4690 Haslev eucsj.dk x Midtsjællands Gymnasium, Haslev – Skolegade 31, 4690 Haslev msg-gym.dk x x

HOLBÆK EUC Nordvestsjælland – Absalonsvej 20, 4300 Holbæk eucnvs.dk x x

Slotshaven Gymnasium – Slotshaven 1, 4300 Holbæk slotshaven.dk x x

SOSU ZBC Holbæk – Slotshaven 3, 4300 Holbæk zbc.dk x x

Stenhus Gymnasium – Stenhusvej 20, 4300 Holbæk stenhus-gym.dk x x I + T

Nordvestsjælland HF og VUC – Slotshaven 5, 4300 Holbæk nordvestvuc.dk x

HØNG Høng Gymnasium og HF – Hovedgaden 2, 4270 Høng hoeng-gymhf.dk x x

Landbrugsskolen Sjælland – Finderupvej 8, 4270 Høng rts.dk/lssj x x

KALUNDBORG Allikelund Gymnasium – J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg allikelund.dk x x x x

EUC Nordvestsjælland – Rynkevangen7-9, 4400 Kalundborg eucnvs.dk x x

Kalundborg Gymnasium & HF – J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg kalgym.dk x x A

Nordvestsjælland HF og VUC – J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg nordvestvuc.dk x

KORSØR VUC Vestsjælland Syd, Korsør – Skolegade 1, 4220 Korsør vuc-vs.dk x

KØGE EUC Sjælland – Campusbuen 31, 4600 Køge eucsj.dk x x x

HF og VUC Roskilde, Køge – Uddannelsesvej 22B, 4600 Køge hfvucroskilde.dk x A

Køge Gymnasium – Gymnasievej 4, 4600 Køge kggym.dk x x

Køge Handelsskole – Uddannelsesvej 20, 4600 Køge khs.dk x x x

ZBC Sjælland, Køge – Campusbuen 40, 4600 Køge zbc.dk x x

MARIBO Maribo Gymnasium – Refshalevej 2, 4930 Maribo maribo-gym.dk x x

VUC Storstrøm – Museumsgade 6, 4930 Maribo vucstor.dk x

NAKSKOV CELF Nakskov – Søvej 6, 4900 Nakskov celf.dk x x x x

Nakskov Gymnasium og HF – Søvej 6, 4900 Nakskov nakskov-gym.dk x x

VUC Storstrøm, Nakskov – Søvej 60, 4900 Nakskov vucstor.dk x

NYKØBING CELF Nykøbing Falster – Merkurs Plads 1 / Kringelborg Allé 7, 4800 Nyk. F. celf.dk x x x x T *

FALSTER Nykøbing Katedralskole – Poul martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. nykat-gym.dk x x A(HF+) + T

SOSU Nykøbing Falster – Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. sosunyk.dk x

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster –Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. vucstor.dk x

NÆSTVED EUC Sjælland – Jagtvej 2 / Malervænget 4, 4700 Næstved eucsj.dk x x x Herlufsholm Skole – Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved herlufsholm.dk x I Næstved Gymnasium og HF – Nygårdsvej 43, 4700 Næstved naestved-gym.dk x x A + T

VUC Storstrøm, Næstved – Teatergade 23, 4700 Næstved vucstor.dk x

ZBC Næstved – Handelsskolevej 3, 4700 Næstved zbc.dk x x x

RINGSTED Midtsjællands Gymnasium, Ringsted – Ahorns Allé 11, 4100 Ringsted msg-gym.dk x

HF & VUC Klar, Ringsted – Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted vuc-vs.dk x

SOSU ZBC Ringsted – Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted zbc.dk x x

ZBC Ringsted – Ahorns Allé 3-5, 4100 Ringsted zbc.dk x x x x

ROSKILDE Himmelev Gymnasium – Herregårdsvej 10, 4000 Roskilde himmelev-gymnasium.dk x x

HF og VUC Roskilde – Læderstræde 4, 4000 Roskilde hfvucroskilde.dk x A

HTX Roskilde – Pulsen 4, 4000 Roskilde htxroskilde.dk x A

Landbrugsskolen Sjælland - RTS – Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde lssj.dk x x

Roskilde Gymnasium – Domkirkepladsen, 4000 Roskilde roskilde-gym.dk x x

Roskilde Handelsskole – Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde rhs.dk x x x

Roskilde Katedralskole – Holbækvej 59, 4000 Roskilde roskildekatedralskole.dk x T

Roskilde Tekniske Skole – Pulsen 10, 4000 Roskilde rts.dk x x

SOSU ZBC Roskilde – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde zbc.dk x x

ZBC Roskilde – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde zbc.dk x x

SLAGELSE HF & VUC Klar, Slagelse – Herrestræde 11, 4200 Slagelse vucklar.dk x Slagelse Gymnasium og HF-kursus – Willemoesvej 2A, 4200 Slagelse slagelse-gym.dk x x

SOSU ZBC, Slagelse – Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse zbc.dk x x

ZBC Slagelse – Bredahlsgade 1B / Willemoesvej 4, 4200 Slagelse zbc.dk x x x x A

SOLRØD Solrød Gymnasium – Solrød Center 2, 2680 Solrød Str. solgym.dk x x

SORØ Sorø Akademis Skole – Akademigrunden 8, 4180 Sorø soroe-akademi.dk x

VORDINGBORG EUC Sjælland, Vordingborg – Krondrevet 1A, 4760 Vordingborg eucsj.dk x SOSU Nykøbing F., Vordingborg – Chr. Richardsvej 43,, 4760 Vordingborg sosunyk.dk x x Vordingborg Gymnasium & HF – Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg vordingborg-gym.dk x x VUC Storstrøm, Vordingborg – Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg vucstor.dk x ZBC Vordingborg – Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg zbc.dk x x x x

T – Team Danmark Uddannelses Partner T * – Team Danmark Uddannelses Partner på EUD/EUX
– Andre forhold,
tilbage til INDHOLD
A
såsom Aspergers/Autisme andre psykiske lidelser I
IB, pre-IB REGION SJÆLLAND

DU SKAL SØGE DIGITALT VIA UNDERVISNINGSMINISTERIETS ANSØGNINGSSKEMA PÅ

OPTAGELSE.DK

OG DINE FORÆLDRE SKAL

UNDERSKRIVE VIA MITID

Din uddannelsesvejleder kommer i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i udskolingen, når du søger direkte efter 9. eller 10. klasse.

Brug for hjælp til ansøgningen?

HUSK ANSØGNINGSFRIST = 1. MARTS

OM ANSØGNINGEN
126 tilbage til INDHOLD

SPS MULIGHED FOR STØTTE

SPECIAL PÆDAGOGISK STØTTE

Hvis du har brug for støtte på din ungdomsuddannelse, så er det vigtigt, at du kontakter den skole, du søger ind på. De har behov for at vide lidt om, hvad du tidligere har fået af specialundervisning, støtte og hjælpemidler, så de kan søge den rigtige støtte til dig.

Oftest vil der også være brug for, at du efterfølgende sender dokumentation . Når du kontakter skolen, så spørg efter skolens SPS-vejleder, så hjælper de dig videre.

Dit nye uddannelsessted vurderer, om du kan tilbydes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddannelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte du har brug for, og søger støtte på dine vegne.

Der kan søges SPS-støtte på både de gymnasiale uddannelser og på EUD/EUX.

Nogle uddannelsesinstitutioner tilbyder særligt tilrettelagte gymnasiale forløb for unge med funktionsnedsættelser og/eller særlige behov. Kontakt din vejleder i din kommune for mere information, hvis du vil vide mere om denne mulighed.

TIL AT GENNEMFØRE DIN UDDANNELSE
FIND INFO HER
127 SPS tilbage til INDHOLD

Du kan gå i 10. klasse i kommunens 10. klasses tilbud eller en fri- eller privatskoles 10. klasse. Du kan også tage 10. skoleår på fx en efterskole, en ungdomsskole eller en fri fagskole.

VALG AF 10. KLASSE ER

EN GOD IDÉ FOR DIG, HVIS:

n Du er i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge.

n Du ønsker at forbedre dig fagligt, blive bedre til at spørge om hjælp og markere mere i timerne.

n Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt og/ eller socialt.

FÆLLES FOR ALLE 10. KLASSER

n Du kan som regel vælge mellem mange fag, niveauer og linier. Du får ansvar for din egen læring og for tilrettelæggelse af din skoledag.

n Der er en obligatorisk del, som du skal have: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag.

n Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag i 5. til 9. klasse.

n 10. klasse kan også tilbyde andre fag som fx idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværk­

Generelt om 10. klasse

sætteri, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation.

n Der indgår mindst et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisningen og får indtryk og oplevelser, du kan tage med dig, når du skal vælge ungdomsuddannelse.

n Du skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) med udgangspunkt i din uddannelsesplan. I OSO kan du undersøge adgangskravene til uddannelsen du drømmer om, hvor i landet uddannelsen foregår, eller hvordan din kommende arbejdsdag som uddannet vil se ud.

128
10. KLASSE
tilbage til INDHOLD

10. KLASSER – REGION SJÆLLAND

Der er også 10. klasser på en del privatskoler. For yderligere information, se skolernes hjemmesider.

ASNÆS

10. basis / Gym10 / EUD10

Campus Odsherred

Åstoftevej 34, 4550 Asnæs

Tlf. 2482 0874 eucnvs.dk/10-klasse

GREVE

GTI / Greve 10. klasse

Rådhusholmen 14, 2670 Greve

Tlf. 6051 8196

greve.dk/borger/familie-unge-ogboern/skoler/ i-skole/greve-10-klasse

HASLEV

10. kl. ­ Ung Faxe

Søndergade 12H, 4690 Haslev

Tlf.: 5620 6200 faxe-ungdomsskole.aula.dk

HOLBÆK

Holbæk Ungdomscenter 10. klassecenter

Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

Tlf. 7236 4000 ungholbaek.dk

HOLBÆK

EUD 10 og KOMBI 10 (20/20) Nordvestsj. Erhv. ­ og Gymnasieudd. Absalonsvej 20, 4300 Holbæk

Tlf. 7229 0500

eucnvs.dk/10-klasse-holbaek/

KALUNDBORG

Kalundborg 10. klassecenter

J Hagemann ­ Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg

Tlf. 72 290 500

allikelund.dk/10-klasse

KØGE

10. Klasse Campus Køge

Campusbuen 25, 4600 Køge

Tlf. 2054 7020

10kck.aula.dk

MARIBO

Maribo Byskole

Skimmingen 19A, 4930 Maribo

Tlf. 5478 0405 by-skole.skoleintra.dk

NAKSKOV

Fjordskolen – Byskoleafdelingen

Søvej 6, 4900 Nakskov

Tlf. 5492 0651

fjordskolen-byskolen.dk

NYKØBING FALSTER

GULD10, 10. klasses center

Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F

Tlf. 2219 6722

guld10.dk

NÆSTVED

Næstved 10. klasse / EUD10

Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

Tlf. 5578 8888

zbc.dk/10-klasse

RINGSTED

Ringsted 10. Klassecenter

Ahorn Allè 48, 4100 Ringsted

Tlf. 5762 7390

campusskolen.aula.dk

RINGSTED

10. Klasse / ZBC10

Ahorn Allé 3, 4100 Ringsted

Tlf. 5578 8888

zbc.dk/10-klasse

ROSKILDE

TCR TiendeklasseCenter Roskilde

Bakkesvinget 67, bygn. 5, 4000 Roskilde

Tlf. 4631 6171

tcr.aula.dk

SLAGELSE

Xclass – 10. kl. Centeret i Slagelse

Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

Tlf. 5857 4140

xclass.dk

SOLRØD

10Solrød

Højagervænget 23, 2680 Solrød Str.

Tlf. 5618 2856

10klassesolroed.aula.dk

VORDINGBORG

Ungdomsskole og 10. Klasse

Parkvænget 12, 4760 Vordingborg

Tlf. 5536 3737

vordingborg.dk/ ungdomsskolen-og-10-klasse

Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider

129 tilbage til INDHOLD

TEMAER

Skolerne kan have værksteder inden for følgende 12 faglige temaer:

• Omsorg og sundhed

• Handel og kundeservice

• Musisk og kunstnerisk produktion

• Turisme, kultur og fritid

• Mad og ernæring

• Miljø og genbrug

• Jordbrug, skovbrug og fiskeri

• Byg, bolig og anlæg

• Kommunikation og medier

• Motor og mekanik

• Industri (plast, metal mm)

• Service og transport

Du har mulighed for at starte på en forberedende grunduddannelse efter grundskolen, hvis du endnu ikke er parat til at starte på en ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale grunde. Du skal dog først forbi din uddannelsesvejleder og have lavet en målgruppevurdering og en uddannelsesplan.

Du kan tage den forberedende grunduddannelse på en FGU ­ skole i dit lokale FGU ­ område. FGU er opdelt i tre spor: almen grunduddannelse (AGU) , produktionsgrunduddan nelse (PGU) samt erhvervsgrunduddannelse (EGU). Du star ter på det niveau af uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger. FGU kan vare op til 2 år, uanset hvilket spor du ønsker, men længden af uddannelsen vil blive tilpasset de kompetencer, du allerede har. Det vil sige, at den også kan være kortere.

Du har mulighed for at få et afsøgningsforløb. Det kan bruges til at afklare hvilket spor, der er relevant for dig.

AGU SPORET er for dig, som gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse som f.eks. HF/EUD/EUX. Du vil kunne afslutte med eksamen, som kvalificerer dig til optagelse.

Hvis du har særlige udfordringer med at skulle deltage i fysisk undervisning, så kan du også få styrket både din faglighed og sociale færdigheder ved at tage AGU som et online forløb!

PGU SPORET er er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik. Du lærer bedst, når læring kobles sammen med praktiske aktiviteter.

Formålet med uddannelsen er, at du får gode arbejdsvaner, udvikler evner og muligheder for senere at kunne starte på en EUD eller få et ufaglært job.

EGU SPORET er for dig, som har behov for at udvikle praktiske færdigheder og kendskab til arbejdsfunktioner i en virksomhed. På EGU er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads.

Med en EGU bliver du kvalificeret til at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med. Du kan også vælge at fortsætte på en erhvervsuddannelse.

F
130
ORBEREDENDE G RUND U DDANNELSE FGU
tilbage til INDHOLD

DU FÅR SKOLEYDELSE

Som elev på FGU får du det, der hedder skoleydelse. Ydelsen varierer alt efter hvor gammel du er, hvor du bor og om du bor hjemme eller for dig selv. Har du børn, kan du få et tillæg. Skoleydelsen svarer ca. til, hvad man får på SU.

HVORNÅR KAN DU STARTE?

Der er løbende optag til alle spor, men af og til kan du opleve ventetid på den ønskede linje. Du kan blive tilbudt en anden linje, indtil der er plads.

HVEM KAN KOMME PÅ FGU?

Hvis du er under 25, og...

Du er vurderet i målgruppen af din uddannelsesvejleder i kommunen, og du i øvrigt kan profitere af uddannelsen.

Du er færdig med grundskolen eller har modtaget undervisning i samme omfang.

Du ikke er optaget på en ungdomsuddannelse og heller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Du ikke er i arbejde i mere end 20 timer om ugen.

131
Primært boglig Primært praktisk Primært jobrettet
1 2 3 4 tilbage til INDHOLD
Se den lille film om FGU

Fødevarer,

Møddeunge påEUD

ER HVERVS UDDAN NELSER

Der er over 100 forskellige erhvervs uddannelser, og mange af dem med forskellige specialer. Det vigtigste kende tegn ved uddannelserne er, at stort set alle foregår som en kombination af oplæring og skoleperioder.

Erhvervsuddannelserne består af både grundforløb og hovedforløb og er grupperet i fire hovedområder:

➜ Teknologi, byggeri og transport

➜ Kontor, handel og forretningsservice

➜ Fødevarer, jordbrug og oplevelser

➜ Omsorg, sundhed og pædagogik

132
Teknologi, byggeri og transport Kontor, handel og forretningsservice
tilbage til INDHOLD
jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik EUX

GRUNDFORLØB GF1

GF1 tager 20 uger og er starten på erhvervsuddannelsen for dig, som kommer direkte efter 9. eller 10. klasse. Er du gået ud af skolen, kan du også starte på GF1, hvis du har afsluttet din 9./10.klasse inden for de sidste to år.

GF1 hjælper dig med at afklare dit valg af erhvervsuddannelse. Her prøver du kræfter med forskellige fag inden for en fagretning og skal først beslutte dig for en bestemt uddannelse i slutningen af forløbet.

GRUNDFORLØB GF2

Herefter fortsætter du på grundforløbets 2. del (GF2), der også varer 20 uger. Her møder du en mere faglig specialisering i forhold til lige netop den uddannelse, du har valgt. Der vil være fag, som du skal gennemføre for at kunne fortsætte på uddannelsens sidste del, som vi kalder for hovedforløbet.

Bemærk: GF2 kan du kun starte på tre gange, derefter skal du have en uddannelsesaftale = en læreplads hos en virksomhed , for at kunne blive optaget.

OPTAGELSESKRAV TIL GF1 OG GF2

n du skal have opfyldt undervisnings pligten fra 9. eller 10. klasse

n du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve

n har du en uddannelsesaftale, vil du altid kunne starte på GF2.

Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og uddannelsesvejleder vurderer, om du er uddannelsesparat. Din kommune har tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

HVORNÅR KAN DU OPTAGES?

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted.

DIMENSIONERING

På nogle uddannelser skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, før du kan blive optaget på GF2. Det betyder, at du enten skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller at du skal have en kvoteplads, før du kan starte på GF2.

For alle erhvervsuddannelser gælder det, at du skal have en uddannelsesaftale, før du kan komme videre i hovedforløbet.

Måske kan du genkende tegningerne? De stammer fra den lille tegnefilm: ”Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse”.

Se eller gense filmen på UG.dk.

133 tilbage til INDHOLD

HOVEDFORLØB / LÆREPLADS

Hovedforløbet består af oplæring i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse.

Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til afsluttende prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder.

ADGANGSKRAV – HOVEDFORLØB

For at kunne starte på hovedforløbet på en erhvervsuddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Derudover er der krav om, at du skal gennemføre/bestå bestemte fag, før du kan blive optaget på hoved forløbet.

KVOTEPLADS

Kvotepladser findes på de uddannelser, der er dimen sioneret. På de fleste uddannelser er der aftalt en kvote for, hvor mange elever uden uddannelsesaftale, der kan optages. På disse uddannelser kan du søge en kvoteplads, hvis du ikke har en uddannelsesaftale/læreplads.

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan komme i betragtning. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad de lægger vægt på i forhold til tildeling af en kvoteplads, og hvornår der er frist for at lave en ansøgning. Der er ingen garanti for, at du kan få en kvoteplads, selvom du søger.

SKOLEOPLÆRING

Kan du ikke finde en læreplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din uddannelse i skoleoplæringen. Det betyder, at du får din uddannelse på erhvervsskolen. Du kan se, hvilke uddannelser der har skoleoplæring her i hæftet og på ug.dk På mere end halvdelen af alle erhvervsuddannelser er der skoleoplæring.

LØN OG SU

Når du har en uddannelsesaftale, får du elevløn. Er du over 18, og går du på GF2, kan du få SU.

HVOR KAN JEG TAGE DE MANGE EUD OG EUX

UDDANNELSER?

Når du tager en erhvervsuddannelse, er du i lære meget af tiden. Når du ikke er på lærestedet, foregår uddannelsen på en erhvervsskole.

Ofte kan du tage hele skoledelen på den samme skole, men du kan også være nødt til at tage nogle dele af uddannelsen på forskellige skoler.

Med Erhvervsuddannelseskortet får du overblik over, hvor du kan tage din uddannelse.

134
tilbage til INDHOLD

Du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. EUX består af en erhvervsuddannelse, fx til gartner, kok, tandtekniker eller en af de andre uddannelser med eux, kombineret med en gymnasial eksamen.

På EUX skal du både have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau. Du mister ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux. Men oveni får du en erhvervsfaglig studentereksamen, som udvider dine muligheder for at videreuddanne dig.

VIDERE EFTER EUX

Med EUX tager du gymnasiale fag og niveauer, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som personer med HF.

EUX

Tekniske EUX-forløb er bygget op på samme måde som den tilsvarende erhvervsuddannelse: Du begynder uddannelsen i et grundforløb og fortsætter i et hovedforløb. Du har fag på gymnasialt niveau både på grund- og hovedforløb.

Merkantil EUX er bygget op på en lidt anden måde. Her samler du de gymnasiale fag i et 1-årigt forløb, inden du starter på hovedforløbet. Det kaldes det studiekompetencegivende forløb.

Merkantil EUX gælder for de merkantile erhvervsuddannelser, dvs. kontoruddannelsen, handelsuddannelsen, finansuddannelsen, detailhandelsuddannelsen og uddannelsen til eventkoordinator.

OBLIGATORISK EUX

PÅ KONTOR OG FINANS

På to uddannelser, nemlig finansuddannelsen og kontoruddannelsen, er EUX en fast del af uddannelsen og kan ikke fravælges.

På de tekniske og de merkantile uddannelser med EUX-forløb skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere mange opgaver, samtidig med at du lærer de faglige færdigheder.

Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik, og at du er vurderet uddannelsesparat. De uddannelser, der har EUX, er markeret med EUX på de efterfølgende sider.

ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX 135 1 2
GRUNDFORLØB HOVEDFORLØB ERHVERVSUDDANNELSE OPLÆRING SKOLEPERIODE SKOLEPERIODE SKOLEPERIODE SVENDEPRØVE OPLÆRING OPLÆRING OPLÆRING EUX er en obligatorisk del på finans- og kontoruddannelserne 1 1 2 2 UDDANNELSESFORLØB –
GRUNDFORLØB
6 FAG PÅ GYM-NIVEAU GRUNDFORLØB
6 FAG PÅ GYM-NIVEAU HOVEDFORLØB, TEKNISK EUX HOVEDFORLØB, MERKANTIL EUX ERHVERVSUDDANNELSE MED EUX KONTOR + FINANS ERHVERVSUDDANNELSE MED EUX SKOLEPERIODE: EUD-FAG OG GYM-FAG STUDIEKOMPETENCE EUX-FORLØB OPLÆRING OPLÆRING OPLÆRING OPLÆRING OPLÆRING
PERIODE: EUD-FAG OG GYM-FAG PRØVE PRØVE
Se oversigten over de uddannelser, der kan tages med EUX
UDDANNELSESFORLØB – EUD
EUX
MED
MED
SKOLE-
tilbage til INDHOLD

LÆRE PLADS EN.DK

På Lærepladsen.dk kan du se de virksomheder, der søger elever/ lærlinge lige nu og i den kommende tid. Du kan også se alle virksomheder, der er godkendt til at uddanne elever, og som du kan overveje at sende en uopfordret ansøgning til.

Elektronisk mødested for elever på erhvervsuddannelser og oplæringsvirksomheder

LÆREPLADS TILSAGN

Overvejer du en erhvervsuddannelse efter grundskolen, kan et uforpligtende lærepladstilsagn være vejen til senere at indgå en uddannelsesaftale. Med et lærepladstilsagn har du mulighed for allerede i 8., 9. eller 10. klasse at komme i dialog med en virksomhed, som du senere ønsker at indgå uddannelsesaftale med.

Et lærepladstilsagn er ikke det samme som en uddannelsesaftale. Det er en skriftlig hensigtserklæring om at ville indgå en uddannelsesaftale senere, når du er kommet i gang med sin erhvervsuddannelse.

Lærepladstilsagnet er ikke juridisk bindende, hverken for dig eller virksomheden.

Et Lærepladstilsagn oprettes digitalt på Lærepladsen.dk

Når du og en virksomhed har talt sammen og er blevet enige om lærepladstilsagn, skal de oprette det skriftlige praktikpladstilsagn digitalt på Lærepladsen.dk.

Det er dig og virksomhedens ansvar at oprette og godkende praktikpladstilsagnet.

Både du og virksomhederne har adgang til at oprette praktikpladstilsagn på Lærepladsen.dk, når de er logget ind.

– for elever i 8.-9.-10. klasse 136 tilbage til INDHOLD

SÅDAN LÆSES DE EUD KORT

UDDANNELSE

– Titlen på uddannelsen

UDDANNELSENS VARIGHED

– den samlede varighed inkl. grundforløb

– farven markerer hovedområdet

EKSTRA OM UDDANNELSEN

– viser om uddannelsen kan tages som EUX

TEKSTBESKRIVELSE – kort om uddannelsens indhold

NØGLEORD – viser de nøgleord, der har betydning for uddannelse og job

QR-KODE

– går til ug.dk med alt omkring uddannelsen

ANDRE FORHOLD

Viser om uddannelsen:

– er dimensioneret med kvote for adgangsbegrænsning til GF2 – ikke indeholder skoleoplæring

– er udelukkende skolebaseret

4 farver 4 indgange

➜ Teknologi, byggeri og transport

➜ Kontor, handel og forretningsservice

➜ Fødevarer, jordbrug og oplevelser

➜ Omsorg, sundhed og pædagogik

De næste sider viser alle erhvervsuddannelser, alfabetisk. De er hver især udformet som et kort, hvor du hurtigt kan se det meste om uddannelsen samt en QR-kode, der fører dig lige til pågældende uddannelse på ug.dk

Finansuddannelsen – EUX

• INGEN SKOLEOPLÆRING • 4 år

Du får en grundlæggende viden om at betjene og vejlede kunder om deres økonomi, bl.a. deres behov for at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikringer.

Hospitalsteknisk assistent

NØGLEORD: Fag på gymnasielt niveau, service, kommunikation, økonomi, markedsanalyse KUN

Du lærer at måle patienters hørelse eller hjernens elektroniske bølger på patienter. På uddannelsen får du en grundlæggende viden om brugen af moderne måleudstyr til at undersøge fx hørelsen og hjernen. Du lærer desuden at forstå og bruge fagudtryk inden for medicin.

NØGLEORD: Patientdokumentation, psykologi, kommunikation, etik, anatomi, fysiologi, sygdomslære, brug af måleudstyr

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Mejerist

En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de for- skellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengører de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne.

NØGLEORD: Hygiejne, teknologi, processtyring, kvalitetskontrolråvarehåndtering,

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Tandtekniker

EUX

Tandproteser, broer og guldkroner m.m. Du arbejder med materialer som gips, guld, acryl og porcelæn. Arbejdet kræver teknisk snilde. Du lærer også at bruge computer og maskiner.

NØGLEORD: Laboratorie, protesebearbejdning, kroner, broer, 3D-teknologi, detajlearbejde, tandregulering

• DIMENSIONERING •

-
EUX
SOM
3 - 4 år 6 mdr
2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr
3 - 3 år 9 mdr
137
tilbage til INDHOLD

Ambulancebehandler

4 år 6 mdr

Anlægsgartner

3 år - 4 år 6 mdr

4 år 7 mdr

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling. På uddannelsen lærer du at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkestedet og i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.

NØGLEORD: Psykologi, biologi, beredskab, kommunikation, behandling, kørekort

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om etablering og vedligeholdelse af haver, parker og kirkegårde. Du lærer om de forskellige planter og deres egenskaber samt at anlægge og arbejde med græsarealer.

NØGLEORD:

Plantekendskab, plantesundhedslære, jord, vand, anlægsteknik, serviceminded

3

3 år - 4 år 6 mdr

4 - 5 år

Uddannelsen giver viden om store byggerier, som kontorhuse, veje, broer, boligkvarterer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer efter plantegninger og beregninger.

NØGLEORD: Tegningsforståelse, vej, anlæg, belægning, teknologi EUX

• INGEN SKOLEOPLÆRING

Automatik- og procesuddannelsen

Du får viden om automatiske systemer, der styrer og regulerer. Du lærer om teknik, elektronik og stærkstrømssystemer. Du arbejder også med automatiserede systemer, der er baseret på trykluft (pneumatik) og væsketryk (hydraulik).

NØGLEORD: Programering, computer, fysik, elektronik, fejlfinding, robotteknologi

Beklædningshåndværker

Uddannelsen til beklædningshåndværker giver dig viden om at fremstille tøj til mode- og livsstilsbranchen. Du arbejder med hele processen fra idé til færdigt produkt. Du lærer at arbejde med designoplæg og konstruktion af mønstre. Du lærer også forskellige syteknikker.

NØGLEORD:

Materialekendskab, modelkonstruktion, design, produktfremstilling

3

4

En autolakerer lakerer biler. På skolen lærer du de teknikker, du skal bruge for at få et flot resultat. Du får grundig undervisning i farvelære og sprøjteteknik.

NØGLEORD: Farvelære, materialelære, dansk, arbejdsmiljø, påføringsteknik

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Bager og konditor

3

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om bagning samt fremstilling af kager og desserter. Du lærer at blande de moderne metoder ved bagning med fagets gamle håndværkstraditioner. Du lærer også, hvordan man betjener kunder.

NØGLEORD:

Brød, flødekager, lagkager, dessert, bageteknik, salg

Beslagsmed

4 år 6 mdr

Uddannelsen til beslagsmed giver en grundlæggende viden om hove og hestesko. Du skal lære om heste, deres anatomi og forhold omkring deres sundhed. Endelig lærer du at lave de forskellige former for smedearbejde, der indgår ved fremstilling og tilpasning af hestesko.

NØGLEORD:

Hesteracer, hovformer, planlægning, journalisering, arbejdsstillinger

138
EUX
år - 4 år 6 mdr
EUX Autolakerer
år 3 mdr - 4 år 9 mdr
år - 4 år 6 mdr
EUX år 6 mdr - 5 år 6 mdr
• INGEN SKOLEOPLÆRING •
EUX • INGEN SKOLEOPLÆRING •
år - 4 år 6 mdr
DIMENSIONERING •
år 6 mdr - 3 år 10 mdr
2
INGEN SKOLEOPLÆRING •
tilbage til INDHOLD
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.
EUD / EUX UDDANNELSER

Boligmonteringsuddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om materialer og design, og du lærer om produktudvikling, salg og service. Desuden får du et godt kendskab til de maskiner og værktøjer, der indgår i arbejdet. Du får også undervisning i de fag, som er særlige for det speciale, som du har valgt. •

NØGLEORD: Design, fagtegning, iværksætteri, matematik, salg, service

Bygningsmaler

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om farver, stil, materialer og forskellige maleteknikker. Du lærer om alle faser fra rådgivning af kunden over bundbehandling og klargøring og endelig tapetsering, maling eller lakering af overfladen. Du har mulighed for at vælge at specialisere dig i særlige maleteknikker som fx marmorering og forgyldning.

NØGLEORD: Farvelære, produktudvikling, tegning, opmåling, matematik

Bådmekaniker

Bådmekanikeren lærer at arbejde med de forskellige typer af motorer, der ligger i mindre både. Du arbejder såvel med installation af motorer, propelakser og skruer som med fejlfinding og reparation.

NØGLEORD: Fejlfinding, reparation, salg, service, installation, elektriske anlæg

• DIMENSIONERING

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

NØGLEORD: Service, klargøring, mekanik, el-cykler

Du får en grundlæggende viden om, hvordan de mekaniske dele på cykler, knallerter og motorcykler fungerer. Du lærer at finde frem til defekte og slidte dele, som du så udskifter eller reparerer. •

Buschauffør i kollektiv trafik

Lær at køre bus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de nødvendige kørekort og lærer desuden om vedlige holdelse og eftersyn af køretøjer – og hvordan man omgås kunder.

NØGLEORD:

Dansk, IT, konflikthåndtering, vedligeholdelse, køreteknik

Bygningssnedker

3

På skolen lærer du om byggeri og energi og får en grundlæggende viden om fremstilling af vinduer, døre, trapper og andet inventar i bygninger, Du lærer også at bruge hænderne og udføre det traditionelle håndværk med håndværktøj. Du får viden om de forskellige materialer og lærer at lave arbejdstegninger og bruge håndværktøj.

NØGLEORD:

Design, formgivning, teknik, materialekendskab, IT, matematik

Cnc-teknikuddannelsen

2

Du får en grundlæggende viden om com puterstyret forarbejdning af metal. Du lærer at bore, fræse og dreje, både med almindelige maskiner og med cnc- maskiner.

NØGLEORD:

Materialekendskab, datastyring, teknik, bearbejdning, præcision

• DIMENSIONERING •

Data- og kommunikationsuddannelsen

Du lærer fx at installere it-udstyr og at finde fejl og reparere. Dit arbejde er at udvikle, opbygge eller vedligeholde it-systemer. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker. Generelt kræver uddannelsen teknisk indsigt og gode samarbejdsevner.

NØGLEORD:

Programmering, kundeservice, kodning, computerteknologi EUX

139
INGEN SKOLEOPLÆRING • 3 år 3 mdr - 4 år 6 mdr
INGEN
2 - 5 år
SKOLEOPLÆRING •
EUX
år 9 mdr - 4 år 3 mdr EUX
• 4 år 6 mdr
- 3 år
DIMENSIONERING • 3 år 3 mdr - 4 år 6 mdr
DIMENSIONERING
3 - 6 år
EUD / EUX UDDANNELSER tilbage til INDHOLD
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Den pædagogiske assistentuddannelse

Du får en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Desuden lærer du om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. Kost og motions betydning for velvære, ligesom arbejdet med konflikthåndtering, er en del af uddannelsen.

NØGLEORD: Psykologi, sundhed, samfundsfag, idræt, dansk, natur, udeliv, konflikthåndtering, omsorg

Digital media

Du lærer at designe, udvikle, programmere og scripte interaktive medier som fx websites og apps. Du lærer også at lave 3D modellering og animation til fx reklamefilm og visualisering. Du lærer om billeder, video, lyd, grafik, typografi, æstetik, interaktiv fortælleteknik, formsprog og design til skærm. •

NØGLEORD:

Idé til produkt, desig, 3D-modellering, database, servervideo, billed, lyd

Ejendomsservicetekniker

En grundlæggende viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du skal endvidere passe græsplæner, haveanlæg og rydde sne. Du lærer også om at servicere beboerne. 3

NØGLEORD:

Bygningsvedligeholdelse, service, affaldshåndtering, indkøb, betjening, kommunikation, psykologi

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

4

På uddannelsen fremstiller og reparerer du elektronisk udstyr. Du lærer fx om udstyr til radio, tv, pc og tele- eller hospitalsteknisk udstyr. Du får undervisning i måleinstrumenter, som bruges til arbejdet.

NØGLEORD:

Teknik, måling, telesystemer, kommunikation, opsyn, sikkerhed

Detailhandel

Du får en grundlæggende viden om varer, salg og kundeservice i en butik. Du får des uden viden om, hvordan du indkøber varer, styrer lageret, præsenterer varerne og indretter butikken. Du lærer at betjene en kasseterminal, ligesom du lærer om butikkens økonomi.

NØGLEORD:

Salg, service, kundehåndtering, virksomhedsøkonomi, afsætning, digital handel

Dyrepasser

• DIMENSIONERING

En vigtig del af arbejdet går ud på at sørge for, at dyrene har det godt og give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Du lærer også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold.

NØGLEORD:

Naturfag, biologi, dyrevelfærd, adfærdsbiologi

Elektriker

4 år 6 mdr - 5 år

Du lærer, hvordan elektriske produkter og systemer virker, så du kan rådgive kunderne om valg og brug af installationer. Hvis de går i stykker, kan du finde fejlen og reparere den. Du kan også installere nye systemer.

NØGLEORD:

Lys, lyd, teknik, måling, el-teknik, installation, sikkerhed, sikring, alarmsystemer

Elektronikoperatør

2

På skolen lærer du om elektriske komponenter, og hvordan de fremstilles på maskiner. Du lærer at arbejde med fejl retning og at præcisionslodde under mikroskop. •

NØGLEORD: Automatik, produktionsteknik, kvalitetsstyring, optimering, detaljer

140
DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •
- 4 år
3
EUX
- 4 år
3
EUX
• INGEN SKOLEOPLÆRING •
DIMENSIONERING
3 år 6 mdr
• INGEN SKOLEOPLÆRING •
3 år 2 mdr - 4 år 6 mdr
EUX
år 9 mdr
EUX
- 5
år 6 mdr
år 6 mdr
EUX
INGEN SKOLEOPLÆRING •
6 mdr
år
tilbage til INDHOLD
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.
EUD / EUX UDDANNELSER

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Du lærer at finde fejl, reparere og udskifte dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og hydrauliske og elektriske anlæg på landbrugs- og entreprenørmaskiner. Du arbejder med motorer og maskiner, der bruges i parker og haver, inden for landbruget eller byggeriet.

NØGLEORD:

Motorkendskab, styretøj, bremser, gear, elektronik, mekanik, it-systemer, overvågning, sikring, fejlfinding

Eventkoordinator

• DIMENSIONERING

En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter, fx koncerter, fester og bryllupper. Du lærer at udvikle nye idéer og at realisere dem. Også alt om økonomi, booking og kontrakter. En eventkoordinator kan arbejde i pr-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre m.m.

NØGLEORD: Planlægning, eventgennemførelse, projektstyring, økonomi, informationsteknologi

Finansuddannelsen – EUX

Du får en grundlæggende viden om at betjene og vejlede kunder om deres økonomi, bl.a. deres behov for at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikringer.

NØGLEORD: Fag på gymnasielt niveau, service, kommunikation, økonomi, markedsanalyse

Fitnessuddannelsen

Du får indsigt i kroppens anatomi, kredsløb og forskellige energisystemer. Du lærer teknikker til konditions- og styrketræning. Derudover lærer du teknikker til, hvordan du skal instruere.

NØGLEORD:

Anatomi, fysiologi, instruktionsteknik, coaching, ernæring, sundhed, skader

Ernæringsassistent

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om ernæring og tilberedning.

Du får desuden viden om alle de hjælpemidler, der findes i et storkøkken. Nogle bruges til at forarbejde og tilberede maden, andre er til at forlænge madens holdbarhed.

NØGLEORD:

Råvarehåndtering, sundhed, hygiejne, produktion, proces, kvalitetsstyring

Film- og tv-produktionsuddannelsen

• DIMENSIONERING

På skolen lærer du at planlægge, optage og færdiggøre en film-, videoeller tv-produktion.

NØGLEORD: Storytelling, kamerabrug, lyd, lys, programtilrettelæggelse, video, klipning, stil, form, farver

Finmekaniker

Du lærer at læse og også at konstruere en teknisk tegning til fremstilling af de forskellige dele. Det kan fx være små dele af mekanikken i en kopimaskine, et måleapparat eller et fotoapparat. Tegningerne laves på computer. Du lærer at bruge det specielle værktøj, der indgår i produktionen. 2

NØGLEORD:

Produktuvikling, bore-, dreje- og fræsemaskiner, service, mekanik, måling, kontrolteknik

Flytekniker

Du får viden om og lærer at vedligeholde og reparere flymotorer, bremser, styresystemer, el- og navigationssystemer, stel, vinge, hale, ror og landingsstel.

NØGLEORD:

aerodynamik, motorkendskab, flysystemer, instrumenter, fysik, matematik, elektronik

141
år 6 mdr - 5 år
2
EUX
3 år 5mdr - 4 år 2 mdr
EUX
• INGEN SKOLEOPLÆRING •
- 4 år
3
EUX
• INGEN SKOLEOPLÆRING • 3 - 5 år 6 mdr
år
• INGEN SKOLEOPLÆRING • 4
KUN SOM EUX
- 4 år 6 mdr
DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •
- 3 år
2
INGEN SKOLEOPLÆRING • 2 år 6 mdr - 6 år 6 mdr
EUD / EUX UDDANNELSER tilbage til INDHOLD
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Forsyningsoperatør

2

Du lærer, hvordan strømmen produceres på forskellige måder, hvordan man overvåger og styrer el-nettet.

Du lærer også, hvordan man vedligeholder og reparerer fejl på de transformatorstationer og kabler mv., som el-nettet består af.

NØGLEORD:

Anlægsstyring, overvågning, kabelmontage, teori, elnet, sikkerhed

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Frisør

4

Du lærer klippeteknikker i kort og langt hår, at lave permanent og at fastgøre ekstensions. Du lærer også at klippe skæg, farve bryn og lægge make-up. Viden om de nye trends inden for hårmode.

NØGLEORD: Teknik, klipning, kundeservice, farvelære, farvning, manicure, makeup, stil, design

Gastronom

En gastronom arbejder med at lave mad. På skolen lærer du om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt at vælge drikkevarer dertil. Som gastronom lærer du også meget om indkøb og kundeservice.

NØGLEORD: Råvarehåndtering, samarbejde, kundeservice, salg, bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed

Gourmetslagter

2 år 6 mdr

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og tilberedning af kød. Du lærer at kende god kvalitet, så bøfferne i køledisken er saftige og møre. Desuden lærer du kundeservice og god hygiejne, da kød hurtigt fordærves.

NØGLEORD: ernæringslære, teknik, hygiejne, råvarehåndtering, opskæring af kød, kvalitetskontrol, kundebetejning

5 år

Fotograf

På uddannelsen lærer du om teknikken bag billeder, og hvad de kan indeholde og udtrykke. Arbejdsområdet er meget bredt. Det kan fx være at lave reklameog illustrationsbilleder, portrætfotos, luftfotos eller idéforslag og skitser til kunder.

NØGLEORD:

Lyssætning, stil, form, farve, design, storytelling, kvalitet, reklame, billedredigering, fotografisk udstyr

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •

Gartner

3

Du får viden om, hvordan man behandler jorden, passer og plejer planterne og sikrer, at de har gode betingelser for at gro. Du lærer fx om vandingsmetoder, gødningsforhold og beskyttelse af planterne mod skadedyr og sygdomme, ligesom du lærer at betjene maskiner og tekniske installationer.

NØGLEORD: Plantesundhed, jord, vand, næring, miljø, klima, internationale forhold

Glarmester

På skolen lærer du at tilskære, slibe og polere alle typer glas. Du lærer også at sætte ruder i vinduer og døre, at udskifte bilruder og indramme billeder.

NØGLEORD: Glasforarbejdning, plantegning, beregninger, materialeforståelse

Grafisk tekniker

4 år

En grafisk tekniker står for produktionen af trykte materialer. Du lærer teknisk at tilrettelægge, kontrollere og gennemføre produktionen af trykt kommunikation.

NØGLEORD:

Tryk, print, digital trykteknik, kvalitet, teknologi, materialekendskab, teknik, informationsteknologi, mekanik

142
6
år
mdr
• DIMENSIONERING
år 6 mdr - 5 år 6 mdr
EUX år 11 mdr - 4 år 5 mdr EUX
-
2
4 år 9 mdr
EUX
4 år 8 mdr
- 4 år 3 mdr
EUD / EUX UDDANNELSER tilbage til INDHOLD
Alfabetisk.
Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Greenkeeper

NØGLEORD:

Guld- og sølvsmede uddannelsen

Som greenkeeper har du en viden om græs og andre planter, der findes på et golfanlæg. Som greenkeeper skal du også passe blomster, træer og buske ved golfbanen, så området ser flot og indbydende ud. En greenkeeper kan arbejde ved golfanlæg eller fodboldstadions, hvor der også er brug for en flot og nyklippet græsplæne. •

Vækstforhold, skadedyr, pleje, gødning, beplantningspleje, sprøjtning, materialeforståelse

Handelsuddannelsen

På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik. Du lærer også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder. Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed.

NØGLEORD:

Salg, planlægning, indkøb, logistik, forretningsforståelse, kundeservice

Hospitalsteknisk assistent

Du lærer at måle patienters hørelse eller hjernens elektroniske bølger på patienter. På uddannelsen får du en grundlæggende viden om brugen af moderne måleudstyr til at undersøge fx hørelsen og hjernen. Du lærer desuden at forstå og bruge fagudtryk inden for medicin.

NØGLEORD: Patientdokumentation, psykologi, kommunikation, etik, anatomi, fysiologi, sygdomslære, brug af måleudstyr

Industriteknikeruddannelsen

Uddannelsen dækker fag som fx fræsning og svejsning, men også mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner (cnc) og produktudvikling.

NØGLEORD:

Materialelære, programmering, svejsning, computerstyring, måleteknik, teknologi

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om metallers egenskaber, og du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Derudover lærer du om form og formgivning og at lave arbejdstegninger, så du kan bearbejde og udsmykke metallet.

NØGLEORD:

Formgivning, tegning, illustration, metalkendskab, stil

Havne- og terminaluddannelsen

På uddannelsen gennemgår du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne- og terminalarbejdsplads: Håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene.

NØGLEORD: Kommunikation, materialehåndtering, samfundsfag, sikkerhed, IT, køreuddannelse

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Industrioperatør

Du lærer om de forskellige typer maskiner og anlæg, der typisk styres gennem computere. Du lærer også at begå dig i fremstillingsproduktionen, om pakning af varer og lagerarbejde.

NØGLEORD:

Kvalitetskontrol, sikring, produktionsoverblik, overvågning af anlæg, arbejdsmiljø

Karrosseriteknikeruddannelsen

4

En grundlæggende viden om at bygge og reparere karrosserier til personbiler, varevogne, lastvogne og busser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer som stål, letmetal, aluminium og plast.

NØGLEORD:

Opretning, vurdering, reparation, miljø, førstehjælp, materialeforståelse

143
INGEN SKOLEOPLÆRING •
- 4 år 6 mdr
4
DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •
år 6 mdr - 4 år 6 mdr
2
3 - 4 år
EUX
- 3 år
2
• 3 - 3 år 9 mdr
• INGEN SKOLEOPLÆRING
år 6 mdr - 3 år 2 mdr
2
2 år 6 mdr - 6 år
EUX
år 6 mdr - 5 år
EUX
EUD / EUX UDDANNELSER tilbage til INDHOLD
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Kontoruddannelsen – EUX

KUN SOM EUX

Kontoruddannelsen giver en grundlæggende viden om administration og økonomi. Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer.

NØGLEORD:

Samfundsfag, dansk, engelsk, kundeservice, administration, fag på gymnasieniveau

Kranfører

• INGEN SKOLEOPLÆRING • 3

Du får en grundlæggende viden om transport af gods. Du lærer at håndtere og fragte gods på forsvarlig måde. Du lærer også at udføre kranarbejde af forskellig art.

NØGLEORD: Lastning, transport, kranarbejde, arbejdsmiljø, energirigtig kørsel, teknik, sikkerhed

Lager- og terminaluddannelsen

2

Du lærer at holde styr på et lager, bl.a. at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck – og samtidig får du undervisning i forskellige it-systemer.

NØGLEORD: Køreuddannelse, IT-lagerstyring, arbejdsmiljø, sundhed, logistik, samarbejde

Lastvognsmekaniker

Kosmetiker

2 år 6 mdr - 5 år

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om at finde fejl og reparere eller udskifte dele på biler, der er gået i stykker eller har fået skader. Du lærer om alle typer biler med en totalvægt over 3.500 kg.

NØGLEORD: Automekaniker, fejlfinding, styretøj, bremser, motorkendskab, reparation, kvalitetsstyring, detajler EUX

Du lærer at udføre ansigt- og kropsbehandlinger og kunne rådgive kunder om hudpleje og make-up. På skolen lærer du om de forskellige teknikker og produkter, man bruger ved skønhedspleje. Du lærer også at fjerne uønsket hår og lakere negle.

NØGLEORD:

Hudpleje, anatomi, fysiologi, ernæring, sundhed, kemi, stil, form, farve, teknikker

Køletekniker

En køletekniker kører oftest rundt til kunderne og opstiller og servicerer køleanlæg. Det kan være i dagligvarebutikker, kølebiler, frysehuse eller fx på slagterier.

NØGLEORD: Reparation, køleteknik, vedligeholdelse, kundeservice, materialeforståelse, anlæg

Landbrugsuddannelsen

Uddannelsen til landmand giver en grund- læggende viden om pasning af husdyr og jorddyrkning. Mange store gårde med moderne bygninger og anlæg med mange produktionsdyr stiller store krav om viden om teknik, styring, og vedligeholdelse.

NØGLEORD: Maskinfører, plantedyrkning, husdyr, råvarer, dyrkningsmetoder, miljø, klima, dyrevelfærd

,

Lufthavnsuddannelsen

3 år 6 mdr - 3 år 8 mdr

NØGLEORD: Lufthavnssikkerhed, logistik, afisning, specialkøretøjer, teknik, sikkerhed, arbejdsmiljø, vedligeholdelse Alfabetisk.

En lufthavnsoperatør laster og tømmer fly. På skolen lærer du om at transportere bagage til og fra fly samt om andre arbejdsopgaver i lufthavnen. Du lærer også at køre bl.a. gaffeltruck og at vedlige holde flyvepladser. •

144
4 år
- 4 år 1 mdr
• DIMENSIONERING
3
EUX
år 6 mdr - 5 år
6
- 4
6
2 år
mdr
år
mdr
- 5 år
• INGEN SKOLEOPLÆRING •
år 4 mdr - 5 år 11 mdr
2
EUX
INGEN SKOLEOPLÆRING •
Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.
tilbage til INDHOLD
Herregårdsjæger EUD / EUX UDDANNELSER

Maritime håndværksfag

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om materialer og udstyr til både og skibe. Du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Der- udover lærer du om form og design.

NØGLEORD:

Bådebygger, sejlmager, tegning, iværksætteri, innovation, reparation, materialers egenskaber

Mediegrafiker

4 år 5 mdr

Uddannelsen giver en viden om de forhold, der har betydning for arbejdet med grafiske udtryk. Du lærer at planlægge, gennemføre og kontrollere dine opgaver. Du lærer også om billedbehandling, digital udprintning og kundekontakt.

NØGLEORD:

Design, grafik, billeder, kreativitet, illustrationer, tegning, formidling, trends, kundeservice

• DIMENSIONERING •

Murer

På skolen lærer du om de forskellige slags sten og fliser samt hvordan du bygger et hus nøjagtigt efter en arbejdstegning. Du lærer også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve. 3

NØGLEORD:

Udendørs arbejde, murerteknik, miljø, tegningsforståelse, matematik, materialeforståelse

Ortopædist

4 år 6 mdr

På skolen lærer du at lave bandager, krykker, kunstige arme og ben. En vigtig del af arbejdet går ud på at tilpasse protesen, som er af fx metal, plastic, træ eller læder til den enkelte bruger.

NØGLEORD: Biomekanik, materialeforståelse, teknisk snilde, udvikling, matematik, sprog

• INGEN SKOLEOPLÆRING

Maskinsnedker

Du lærer at planlægge og klargøre maskiner og materialer til produktion. Du skal betjene og vedligeholde maskinerne samt kende de nyeste teknikker til fremstilling af møbler, gulve og døre.

NØGLEORD:

Formgivning, konstruktion, måleteknik, digital tegning, programmering, robotteknologi, materialeforståelse

Mejerist

En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de forskellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengører de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne.

NØGLEORD: Hygiejne, teknologi, processtyring, råvarehåndtering, kvalitetskontrol

• INGEN SKOLEOPLÆRING

Møbelsnedker og orgelbygger

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man fremstiller produkter i træ. På skolen lærer du at vurdere og vælge de rigtige materialer, og du lærer at betjene og vedligeholde maskiner og værktøj. •

NØGLEORD:

Matematikforståelse, formgivning, kreativitet, CAD, trætypekendskab, maskinteknik

Overfladebehandler

2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

Uddannelsen giver viden om forsegling, lakering, galvanisering og metallisering, som er de tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte og give en pæn finish.

NØGLEORD:

Pulverlakering, skibsbehandling, tankanlæg, vindmøller, kemi, teknologi, miljø

145
INGEN SKOLEOPLÆRING •
år 6 mdr
4
2 år 6 mdr - 4 år 3 mdr
EUX
• 2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr
år 11 mdr - 5 år
EUX
DIMENSIONERING •
3 år 9 mdr - 4 år 3 mdr
EUX
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.
tilbage til INDHOLD
EUD / EUX UDDANNELSER

Personvognsmekaniker

2

På skolen lærer du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeholde de mange dele. Du lærer at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på bilens elektriske systemer.

NØGLEORD:

Fejlfinding, styretøj, bremser, sikerhed, miljø, el-biler, hybridbiler, reparation, motorkendskab

Procesoperatør

En procesoperatør arbejder med at fremstille produkter, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevarer og medicin. Du lærer at finde og rette fejl på produktionsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktionen. 2

NØGLEORD: Kemi, processer, betjening af anlæg, produktionsanlæg, produktion, biologi, analyse, kvalitetskontrol

Produktør

På uddannelsen lærer du at arbejde inden for industriproduktion. Du får kendskab til forskellige former for produktionsmaskineri og lærer at betjene maskinerne samt udføre mindre reparationsopgaver. Du lærer at arbejde ud fra kvalitetsparametre og bestemte produktionsmål.

NØGLEORD:

Dreje- og boreteknikker, slibning, polering, lager, maskinbetjening, logistik, reparation, proces

Serviceassistent

2

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om professionel rengøring. Du lærer om vedligeholdelse og at udføre mindre reparationer. Desuden får du viden om at tilberede og anrette mad. Kundebetjening er også en del af uddannelsen.

NØGLEORD: Rengøring, hygiejne, kundeservice, tilberedning, patienthåndtering, samfundsfag

Plastmager

Meget af arbejdet handler om at betjene og overvåge de store produktionsmaskiner, der støber og forarbejder plasten. På skolen lærer du at lave alt i plastic fra små dimser til store både eller vinger til vindmøller. 2

NØGLEORD:

Produktionsprocesser, plastkendskab, teknologi, udvikling, miljø, overvågning, maskinbetjening

Produktions- og montageuddannelsen

På uddannelsen lærer du at bygge produkter i hærdet plast. Det kan fx være vindmøllevinger, tanke og andre store emner. Afhængigt af dit speciale, lærer du at støbe og fremstille produkterne eller at sætte dem op og få dem til at virke. Det kan fx være at forbinde forskellige mekaniske og elektriske dele og måle, om de fungerer, som de skal.

NØGLEORD: Vindmøller, operatør, plastmager, bådebygger, materialeforståelse, måleteknik, montageteknik, miljø

Receptionist

Uddannelsen til receptionist giver en grundlæggende viden om kundebetjening, service, omregning af valuta, fx når du skal have med turister at gøre. Som receptionist betjener du mennesker fra hele verden, og du må være parat til at tale og skrive på tysk og engelsk.

NØGLEORD: Værtsskab, kundeservice, salg, markedsføring, kommunikation, sprog, turistlære, forsikring,

Sikkerhedsvagt

På skolen lærer du om det udstyr, man bruger for at forhindre brand, tyveri og hærværk. Som sikkerhedsvagt lærer du også at skrive rapporter om det arbejde, du laver. Du skal være fyldt 18 år for at få læreplads.

NØGLEORD: Sikkerhed, overvågning, arbejdsmiljø, retsregler, personsikkerhed, dokumentation, konflikthåndtering

146
år 6 mdr - 5 år
EUX
år 6 mdr - 5 år 6 mdr
EUX
6
- 5 år
år
mdr
EUX
2 år 6 mdr
2 år
• INGEN SKOLEOPLÆRING • 3 - 3 år 11 mdr
EUX
- 2 år 6 mdr
• INGEN SKOLEOPLÆRING •
2 år 6 mdr
tilbage til INDHOLD
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.
EUD / EUX UDDANNELSER

Skibsmontør

En skibsmontør arbejder med motorer og teknik på fx store fiskerbåde. På skolen lærer du at reparere og vedligeholde motorer, kraner og andet skibsudstyr. En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne reparere skibet, imens det sejler. Som skibsmontør lærer du også at vedligeholde skibets køleanlæg, så fangsten holdes afkølet.

NØGLEORD: Motorkendskab, reparation, svejsning, hydraulik, rørsystemer, søstærk

Skorstensfejer

4 år 6 mdr

På skolen lærer du forskellige former for renseteknik. Du lærer også at forhindre brand. Du lærer at måle, kontrollere og godkende, at varmeanlæg, fyr og skorstene er i orden.

NØGLEORD: Renseteknik, el-teknik, fyringsteknik, miljø, kvalitetskontrol

• INGEN SKOLEOPLÆRING

Slagter

2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og udbening, kød – og kvalitetskontrol. Der er eksport til mange lande, derfor vil du som industrislagter lære at udskære kødet og forarbejde det fx med salt eller røg, så det passer til de forskellige markeder.

NØGLEORD: Kvalitetskontrol, udbeningsteknik, udskæring, forarbejdning, råvarehåndtering, ergonomi, samfundsfag

• INGEN SKOLEOPLÆRING

Social- og sundhedsassistent

3 år 10 mdr -

Skiltetekniker

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om farver, form og design. Du lærer om skiltes forskellige udtryk, virkemidler og funktion. Du lærer om typografiens skriftbilleder og om form og design af skilte i forskellige størrelser og materialer.

NØGLEORD:

Frihåndstegning, digital tegning, teknologi, design, farvelære, formater, materialelære

Skov- og naturtekniker

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

Du lærer at plante områder til med de ønskede træer og at passe og pleje dem. De nye træer skal have gødning, og der skal sættes hegn op, så dyrene ikke spiser de nye skud. Skoven er et stort økosystem, og derfor lærer du også om biologi, økologi, miljø samt om naturnær skovdyrkning.

NØGLEORD: Skovarbejder, naturpleje, miljø, klima, maskinteknik, biologi

• DIMENSIONERING

Smed

2 år 6 mdr - 5 år

På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan formes. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved for- skellige opgaver. Det kræver, at du som smed følger med i de nyeste teknikker. Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic.

NØGLEORD: Svejsning, bearbejdning, kvalitet, miljø, produktion, materialekendskab, sprog, arbejdsteknik

Social- og sundhedshjælper

2 år 2 mdr

Du bliver bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver. Du lærer også at vejlede og motivere andre menne sker til at drage omsorg for sig selv. •

NØGLEORD: Borgeromsorg, patientforløb, kemi, rehabilitering, medicinhåndtering, farmakologi, sundhedsfremme

Du yder omsorg og personlig og praktisk hjælp til ældre mennesker enten i deres eget hjem eller på et plejehjem.

NØGLEORD:

Borgeromsorg, patientforløb, personlig pleje, medicinhåndtering, farmakologi, psykologi, samfundsfag

147
- 5 år
3
EUX
4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr
EUX
EUX
INGEN SKOLEOPLÆRING •
4 år 7 mdr
EUX
INGEN SKOLEOPLÆRING
EUD / EUX UDDANNELSER tilbage til INDHOLD
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

3 - 5 år

Stenhugger og stentekniker

EUX

En stenhugger kløver, hugger og tilpasser sten. På skolen lærer du om de forskellige stenarter. Du træner også i at hugge skrifttegn og udsmykke fx gravsten.

NØGLEORD: Tegningslære, skrifttegn, materialelære, bearbejdsningsteknik

• INGEN SKOLEOPLÆRING

Støberitekniker

2

På skolen lærer du bl.a. at støbe skulpturer, skruer til skibe og store kedler. Du konstruerer en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles. Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat. •

NØGLEORD: Støbning, modelfremstilling, efterbehandling, sikkerhed, kvalitetskontrol

Tandklinikassistent

Du lærer at gøre instrumenter klar og at tage røntgenbilleder og aftryk. Desuden får du viden om, hvordan man rengør tænder og forebygger tandsygdomme m.m.

NØGLEORD: Naturfag, hygiejne, kommunikation, detajleorienteret, psykologi, anatomi, fysiologi

Tarmrenser

3 år

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om rensning af husdyrtarme. Du skal lære om kvalitetskontrol, da det er meget vigtigt, at tarmene er helt rene, inden de sendes videre i produktionen. Du skal også lære at efterbehandle de rensede tarme manuelt og med maskiner.

NØGLEORD: Hygiejne, naturfag, kvalitetskontrol, produktion, efterbehandling, maskinhåndtering

• INGEN SKOLEOPLÆRING

4 år - 4 år 6 mdr

Stukkatør

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om håndværkets muligheder for at udsmykke bl.a. vægge og lofter. Du lærer at udføre opgaver, der passer til bygningen. Du træner teknikker med især hammer, mejsel og spartel. Arbejdet kræver bygningshistorisk viden om fx slotte, godser og herskabslejligheder.

NØGLEORD: Stukteknik, tegningslære, materialeforståelse, historie, stil

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Tagdækker

3

Du lærer, hvordan du lægger forskellige typer tage, vedligeholder og reparerer dem. Uddannelsen giver dig kendskab til materialer, konstruktioner og bygningsregler.

NØGLEORD: Tegningsforståelse, udendørs arbejde, sikkerhed, opmåling, teknologi, materialehåndtering

Tandtekniker

Tandproteser, broer og guldkroner m.m. Du arbejder med materialer som gips, guld, acryl og porcelæn. Arbejdet kræver teknisk snilde. Du lærer også at bruge computer og maskiner.

NØGLEORD: Laboratorie, protesebearbejdning, kroner, broer, 3D-teknologi, detajlearbejde, tandregulering

Teater-, event- og av-tekniker

På uddannelsen arbejder du med de elementer, der skal bruges til udstillinger og teaterforestillinger. Du lærer fx at opsætte og nedtage udstyr. På skolen lærer du om sceneteknik og forberedelse af en udstilling eller en forestilling. Du skal være god til at samarbejde.

NØGLEORD: Lys, lydteknik, produktionsteknik, teaterarbejde, kulisser, event, rekvisithåndtering, kvalitet

148
INGEN SKOLEOPLÆRING •
år 6 mdr - 4 år
år 9 mdr
3 år 6 mdr
DIMENSIONERING • 3 - 4 år 6 mdr
EUX
DIMENSIONERING •
år 6 mdr - 4 år 6 mdr
2
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.
tilbage til INDHOLD
EUD / EUX UDDANNELSER

Teknisk designer

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om planlægning af bygge- eller produktprojekter. Du lærer at undersøge, beregne, designe og konstruere. Du kan uddannes inden for industriel produktion eller bygge og anlæg. 3

NØGLEORD: Tegningsforståelse, konstruktion, 3D-tegning, materialelære, visualisering

Tjener

En vigtig del af arbejdet går ud på at tale med gæsterne og anbefale dem mad og drikke ud fra menukortet og deres smag. Som tjener lærer du også om borddækning, afregning, og hvordan man mikser drinks.

NØGLEORD: Servicering, kundebetjening, gastronomi

• INGEN SKOLEOPLÆRING

Træfagenes byggeuddannelse

På uddannelsen lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellige andre byggematerialer, fx kork. 4-

NØGLEORD: Samfundsfag, arbejdsmiljø, tegning, materialekendskab, opmåling, beregning, plantegninger, sprog

Urmager

4 år 6 mdr

På skolen lærer du om de forskellige urværk, der findes i små og store ure. Du lærer også at udskifte nedslidte dele i digitale og mekaniske ure, så de bliver som nye.

NØGLEORD:

Naturfag, elektronik, mekanik, detaljearbejde, salg, service, sprog, kvalitetskontrol

Teknisk isolatør

En teknisk isolatør isolerer for kulde, varme, lyd og vibrationer. På skolen lærer du om forskellige materialer og måder at isolere på. 3

NØGLEORD:

Materialeforståelse, miljø, teknisk isoleringsarbejde, sikkerhed

Togklargøringsuddannelsen

2

En vigtig del af arbejdet går ud på at kontrollere bremser, koble vogne og bremseslanger sammen og at efterse togene. Som togklargører lærer du også at udskifte slidte dele.

NØGLEORD: Togklargøring, færden i spor, branchespecifikke systemer, godshåndtering, sikkerhed

• INGEN SKOLEOPLÆRING •

Turistbuschauffør

En grundlæggende viden om at køre turistbus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de typer af kørekort, som er nødvendige og får desuden viden om vedligeholdelse og eftersyn af køretøjer.

NØGLEORD: Konflikthåndtering, vedligeholdelse, rengøring, sprog, skiftende arbejdstider, sikkerhed, logistik

Vejgodstransportuddannelsen

3 år 6 mdr - 5 år

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer. Du lærer også om de forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i Danmark og udlandet.

NØGLEORD:

Logistik, selvstændighed, naturfag, sprog, gaffeltruck, godshåndtering

149
år 6 mdr
år 9 mdr - 5 år
EUX
2 år 2 mdr - 4 år
EUX
- 2 år 4 mdr
5 år
EUX
• INGEN SKOLEOPLÆRING • 3 - 4 år 6 mdr
• INGEN SKOLEOPLÆRING
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme. EUD / EUX UDDANNELSER tilbage til INDHOLD

EUD / EUX UDDANNELSER

Veterinærsygeplejerske

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om pasning, behandling og operation af dyr. Du lærer om dyreadfærd, anatomi og sygdomme, så du kan se, om dyrene er raske eller syge. Du lærer også at lave mikrobiologiske undersøgelser og rengøre de forskellige redskaber og apparater i klinikken.

NØGLEORD:

Dyreadfærd, anatomi, hygiejne, biologi, pasning, omsorg

Værktøjsuddannelsen

En værktøjstekniker eller værktøjsmager laver forme til produktion af plastik eller metaldele. På skolen lærer du at lave forme til fx dele til mobiltelefoner. Du lærer også at lave stanseværktøj, der fx kan trykke øloplukkere eller beslag ud af en stor metalplade. 4

NØGLEORD: Bearbejdning, computermaskiner, fremstilling, teknisk formsprog, kommunikation, sprog, detaljeteknik

VVS-energiuddannelsen

4 år 3 mdr - 4 år 9 mdr

Alt om rørinstallationer i beboelser og industri, som forsyner os med energi. Du lærer om de mange arbejdsområder, som uddannelsen rummer, og får viden om gas- og vandinstallationer, centralvarmeanlæg og fx om olie- og gasfelter i Nordsøen.

NØGLEORD: Vand, gas, varmeinstallationer, digital tegneteknik, kundeservice, kvalitetssikring

Webudvikler

På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindelse med både websider og samlede netløsninger.

NØGLEORD: Webdesign, HTML, CSS, javascript, databasehåndtering, innovation, iværksætteri, front-end udvikling

150
• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEOPLÆRING •
år 6 mdr - 4 år 3 mdr
2
EUX
år 6 mdr - 5 år 6 mdr
EUX
DIMENSIONERING • UDELUKKENDE SKOLEBASERET •
år 3 mdr
2
Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.
tilbage til INDHOLD

Skills-stafetten er konkur rencen, hvor elever fra 8.klasse dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag!

Skills-stafetten indgår som led i 8. klassernes introkurser til ungdomsuddannelserne.

8. klasser i hele Danmark deltager i Skillsstafetten i deres lokalområde og kan på den måde kvalificere sig til at deltage i den store Skills-stafet-finale under det store årlige DM i Skills.

FOR ALLE 8.KLASSER

Sammen med sine klassekammerater i 8.klasse, kommer man rundt på uddannelsesstedet og møder et lille udvalg af de spændende erhvervsuddannelser gennem forskellige sjove opgaver.

Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på en bil, filetere en fisk, stable mursten, sortere piller, lægge fliser, flette hår på en model, pynte kager, give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Opgaverne varierer fra sted til sted.

Du prøver færdigheder af i virkeligheden, og samtidig finder du ud af, at samarbejde får alting til at lykkes bedre.

HVEM VINDER?

I den lokale konkurrence findes der en samlet vinder. Dette hold bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills.

FINALEN

Til finalen sørger en veloplagt vært for at styre løjerne, når klassernes tremandshold dyster mod hinanden på en scene, mens flere tusind hepper.

Der er præmier til de højst placerede hold, som kåres af statsministeren, med fantas tisk stemning og opbakning som kulisse.

SKILLS STAFET Et praktisk greb om tingene
DM I SKILLS Næste gang i: Roskilde Kongrescenter 18. - 20. april 2024 DM i Skills er åben for alle og der er gratis adgang! 151 tilbage til INDHOLD

DE GYM NASIALE UDDAN NELSER

De fire gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX og HF har en hel del til fælles, men de har samtidig hver deres faglige profil og fokusområder.

Fælles for dem alle er, at de forbe reder dig til at søge ind

på en videregående uddannelse. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal regne med at bruge meget tid på forberedelse og lektier.

152
HHX HTX STX HF tilbage til INDHOLD
Mød de unge på GYM

OPBYGNING AF HHX, HTX, STX

De treårige gymnasiale uddannelser består af et grundforløb og et studieretningsforløb.

HHX, HTX og STX begynder med et 3 måneders grundforløb. Dette forløb skal bl.a. give dig forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder samt præsentere dig for studieretningernes fagområder og for de videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettede mod.

Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen.

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet.

Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Når du vælger studieretning, vælger du nogle fag, som du gerne vil fordybe dig i, og derved giver du din uddannelse et særligt fokus. Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé. På alle skoler kan du få vejledning, mens du går på skolen.

Valgfag og studieretninger er forskellige fra gymnasium til gymnasium, så du skal huske at undersøge hvilke fag, der udbydes, der hvor du overvejer at gå.

Bemærk, at der på mange videregående uddannelser er adgangskrav udover den adgangsgivende eksamen. Det kan f.eks. være krav om fag bestået på et vist gymnasialt niveau (A,B eller C) eller fag bestået med en vis minimumskarakter. Brug Adgangskortet på UG.dk til at undersøge hvilke videregående uddannelser du har adgang til med de fag og niveauer, du har valgt.

OPBYGNING AF HF

Den toårige HF er opdelt i fire semestre på hvert ½ år. De første to semestre har du et fastlagt skema sammen med resten af din klasse.

De obligatoriske fag fylder størstedelen af tiden, men du arbejder også med projekt­ og praktikperioder, som skal hjælpe dig med at vælge den fagpakke og de valgfag, som du skal have på de to sidste semestre.

Se mere på ug.dk og uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Måske kan du genkende tegningerne? De stammer fra den lille tegnefilm: ”Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse”. Peg mobilkameraet på koden og se den her

153 tilbage til INDHOLD

OP BYG NING

AF DE GYMNASIE UDDANNELSER4

ADGANGS KORTET

Med Adgangskortet på UG.dk kan du undersøge, hvilke videregående uddannelser du har adgang til, alt efter hvilke fag og niveauer du har valgt.

Hvor mange studieretninger har

HHX HTX STX

Hvor mange videregående uddannelser opfylder du adgangskravene til, hvis du blot har valgt de obligatoriske fag på:

HHX HTX STX

Hvor mange kategorier er de videregående uddannelser inddelt i:

154
tilbage til INDHOLD

DE OBLIGA TORISKE FAG & NIVEAUER

HHX varighed: 3 år

Dansk Engelsk

Matematik*

2. fremmedsprog

Samfundsfag

Historie

HTX varighed: 3 år

Dansk Engelsk

Matematik

Samfundsfag

Idéhistorie Fysik

Kemi Biologi

Afsætning Virksomhedsøkonomi International økonomi Informatik Erhvervsjura

Kommunikation/IT eller Informatik

Teknologi

Teknikfag

Fagene i de gymnasiale uddannelser kan læses på A, B og C niveau, hvor A er det højeste niveau. Nogle fag vælger du selv gennem valg af studieretningsfag og valgfag, men størstedelen af dine fag er obligatoriske.

Når du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan dine fag og fagenes niveauer have betydning for, om du opfylder de specifikke adgangskrav, du møder på nogle af de videregående uddannelser.

STX varighed: 3 år

Dansk Engelsk

Matematik*

2. fremmedsprog

Samfundsfag

Historie Fysik

To af følgende fag:

Kemi, biologi, Informatik eller

naturgeografi

HF varighed: 2 år

Dansk Engelsk

Matematik

Samfundsfag

Historie

Religion C

Idræt C

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Kemi

Biologi

Geografi Religion

Idræt eller et kunsterisk fag

* Elever med mange sprogfag på HHX og STX, vil kunne afslutte matematik på C-niveau. A A A A A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C B B B B B B B B B B B B B B C B A B A B A HHX VARIGHED:
HTX VARIGHED: 3 ÅR STX VARIGHED:
HF VARIGHED:
3 ÅR
3 ÅR
2 ÅR
155 G E D F A B C tilbage til INDHOLD

OPTAGELSESPRØVE

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, kan du komme til en skriftlig optagelsesprøve i fagene dansk/matematik/engelsk/ fysik­ kemi. Du bliver automatisk inviteret til optagelsesprøven.

Bemærk, at hvis du ikke opfylder kravene til HF efter 9. klasse, er der ikke mulighed for optagelsesprøve til denne ungdomsuddannelse.

ANSØGNING TIL HHX, HTX, STX, HF

Senest 1. marts skal du søge digitalt med Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk – dine forældre skal underskrive din ansøgning via MitID.

Din uddannelsesvejleder kommer ud i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i grundskolen, hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse.

HVIS DU FÅR BRUG FOR AT LAVE ET UDDANNELSESSKIFT

Hvis du er optaget på en af uddannelserne HHX, HTX eller STX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder.

Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

OPFYLDER DU ADGANGSKRAVENE?

TJEKLISTE HHX, HTX OG STX

Jeg er vurderet uddannelsesparat på de personlige og sociale forudsætninger

Jeg har opnået et gennemsnit på mindst 5 i standpunktskarakterer

Jeg søger om optagelse rettidigt, det vil sige senest 1.marts

Jeg har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) frem til og med 9. klasse

Jeg går op i de obligatoriske afgangsprøver i 9./10. klasse

Jeg består grundskolens afgangseksamen (dvs. jeg opnår mindst 2,0 i gennemsnit af alle mine prøvekarakterer)

Kontakt din UU vejleder på skolen for mere

TJEKLISTE HF

Jeg er vurderet uddannelsesparat på de personlige og sociale forudsætninger

Jeg har opnået et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer

Jeg søger om optagelse rettidigt, det vil sige senest 1.marts

Jeg har modtaget prøveforberedende under­ visning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) frem til og med 9. klasse

Jeg går op i de obligatoriske afgangsprøver i 9./10. klasse

Jeg består grundskolens afgangseksamen (dvs. jeg opnår mindst 2,0 i gennemsnit af alle mine prøvekarakterer)

4
styr på adgangskrav lige her! 156 tilbage til INDHOLD
information

OVERVEJER JEG EN GYMNASIAL RETNING?

Hvordan finder jeg frem til den retning, der passer bedst til mig..? Hvem lytter jeg til..? Lytter jeg også til mig selv..?

n Hvilken gymnasial retning rammer bedst mine faglige interesser ?

n Hvilket gymnasium har et studiemiljø, som passer godt til mig?

n Kan jeg få de fag, jeg gerne vil have og skal bruge for at komme videre til det, jeg ønsker?

n Hvilke obligatoriske fag skal jeg have?

n Hvilke studieretninger/fagpakker kan jeg vælge der, hvor jeg søger?

n Hvad ser jeg som mest interessant ved den gymnasiale retning, jeg søger?

n Hvilke af mine styrker kan jeg få i spil på den gymnasiale retning, jeg søger?

Hvilke adgangskrav er der?

Hvornår søger jeg ind, hvis jeg skal et år til udlandet først?

FÅ SVAR PÅ DE MEST ALMINDELIGE SPØRGSMÅL

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvad nu hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvordan søger jeg ind?

Hvordan fordeles pladserne?

OM OPTAGELSE PÅ EN GYMNASIAL UDDANNELSE

Hvordan vedhæfter jeg min studievalgsportfolio til ansøgningen?

... eller spørg din UU vejleder! 4

157
tilbage til INDHOLD

Merkantil studentereksamen

HHX

På HHX undervises du især i fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HHX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

Det merkantile gymnasium er en internationalt orienteret uddannelse. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

GRUNDFORLØBET

Varer tre måneder. Formålet med grundforløbet er, at du får et indblik i arbejdsformerne i de forskellige fag og bliver fagligt afklaret før dit valg af studieretning i slutningen af grundforløbet. Der indgår to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, som din uddannelse byder på. Det er et økonomisk grundforløb og et forløb, der omhandler almen sprogforståelse. Begge forløb afsluttes med prøve.

STUDIERETNINGER

Valget af studieretning er med til at give din uddannelse en tydelig faglig profil. Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne:

- Økonomi og marked

- Økonomi og sprog

- Sprog

Der er fastlagt i alt 13 forskellige studieretninger inden for HHX.

De enkelte gymnasier tilbyder forskellige studieretninger. Besøg deres hjemmeside og find mere info.

STUDIEOMRÅDEPROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres, i forhold til det emne du har valgt. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og økonomisk grundforløb, og andre vil blive udtrukket.

HHX PÅ UG.DK
HHX STUDIERETNINGER
158
VIDEO OM HHX
tilbage til INDHOLD

Teknisk studentereksamen

HTX

På HTX har du tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med andre almene fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Formålet med en HTX er, at du bliver klogere på naturvidenskabelige, tekniske og almene fag, og du kan efterfølgende søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi samt kommunikation og it. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Desuden foregår en stor del af arbejdet som gruppe- og projektarbejde.

GRUNDFORLØBET

Varer tre måneder. Formålet med grundforløbet er, at du får et indblik i arbejdsformerne i de forskellige fag og bliver fagligt afklaret før dit valg af studieretning i slutningen af grundforløbet. Der indgår to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det naturvidenskabelige grundforløb bruges til at undersøge og forklare naturvidenskabelige sammenhænge ud fra fag som matematik, fysik, kemi og biologi. Grundforløbet Produktudvikling arbejder med teknologiske

løsninger på samfundsmæssige problemer ud fra fag som teknologi, teknikfag og samfundsfag.

STUDIERETNINGER...

Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne:

Anvendt naturvidenskab

Teknologi

Kommunikationsteknik

Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for HTX. De enkelte gymnasier tilbyder forskellige studieretninger. Besøg deres hjemmeside og find mere info.

STUDIEOMRÅDEPROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil blive udtrukket.

HTX PÅ UG.DK
HTX
STUDIERETNINGER
159 tilbage til INDHOLD
VIDEO OM HTX

Almen studentereksamen

På STX har du en bred vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humanistiske fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en STX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

På det almene gymnasium får du undervisning i en bred og almen fagrække inden for både naturvidenskab, sprog, kultur­ og samfundsforhold. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

GRUNDFORLØBET

Varer tre måneder. Formålet med grundforløbet er, at du får et indblik i arbejdsformerne i de forskellige fag og bliver fagligt afklaret før dit valg af studieretning i slutningen af grundforløbet. Du vil blive undervist i almen sprogforståelse, hvor man bl.a. ser på, hvordan sprogene hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Du deltager også i et naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du bl.a. kommer til at gennemføre praktiske undersøgelser, både i laboratoriet og i naturen. Man afslutter med en grundforløbsprøve.

STUDIERETNINGER...

Valget af studieretning er med til at give din uddannelse en tydelig faglig profil. Man starter studieretningerne efter efterårsferien, og de er organiseret inden for hovedområderne:

- Naturvidenskab

- Samfundsvidenskab

- Sprog

- Kunst

Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for STX.

De enkelte gymnasier tilbyder forskellige studieretninger. Besøg deres hjemmeside og find mere info.

STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP)

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt i forhold til det emne, du har valgt.

Projektet skal som udgangspunkt skrives i to fag, hvoraf mindst et fag skal være på A­ niveau, og mindst et fag skal være et studieretningsfag. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket.

STX
STX PÅ UG.DK
STX STUDIERETNINGER
160
VIDEO OM STX
tilbage til INDHOLD

Højere forberedelseseksamen

På HF introduceres du for en vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humanistiske fag. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer to år. Formålet med en HF er, at du bagefter kan søge optagelse på en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsorienteret og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker.

HF er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau.

PROJEKT- OG

PRAKTIKFORLØB

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den to-årige HF-uddannelse forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads.

VÆLG EN FAGPAKKE

Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser. Der findes to typer af fagpakker:

Fagpakker uden overbygning er målrettet erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser inden for områder som eksempelvis sundhed og undervisning/pædagogik, it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi. Fagpakker med overbygning skal du vælge, hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse. Den kaldes også for udvidet fagpakke, da den udover de fag og niveauer, som den almindelige fagpakke indeholder, også kræver, at du gennemfører to eller tre løft af niveau i fag. Der kan være forskellige bindinger mellem hvilke fag, du har mulighed for at løfte i niveau. Er du interesseret i at vide mere om valg af fagpakke, så prøv at kontakte det uddannelsessted, hvor du overvejer at påbegynde din HF.

EKSAMEN

Den 2-årige HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står.

HF ENKELTFAG

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag. Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Hvert fag varer gennemsnitligt ½-1 år.

SÆRLIGE FORHOLD

HF-søfart udbydes på Svendborg Søfartsskole, Navigationsskolen i Marstal og på Martec, Frederikshavn/ Skagen. tilbage til

HF PÅ UG.DK
HF 161
VIDEO
OM HF OM HF SØFART
INDHOLD

STU

Særligt

Tilrettelagt

Ungdomsuddannelse

Den 3 ­ årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Den kommunale uddannelsesvejledning giver den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling, som skal godkendes af kommunen.

Den unge og forældrenes/værgens ønsker skal tages med i betragtning i planlægningen af et STU ­ tilbud, men det er kommunen, der i sidste ende beslutter, hvilket STU ­ tilbud der tilbydes.

Ungdomsuddannelsen skal være et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen består af:

• En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv.

• En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.

• Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

Der udarbejdes en uddannelsesplan sammen med vejlederen og forældrene med udgangspunkt i den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsesplanen kan indeholde elementer af undervisning fra efterskoler, frie fagskoler, folkehøjskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler og andre institutioner.

Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole ­ og praktikforløb, den unge har deltaget i.

162 tilbage til INDHOLD

ANDRE UDDANNELSER

Er der en fisker gemt i dig? Er du født billedkunstner eller musiker? Dyrker du elitesport – eller noget helt femte? Der er mange muligheder for at uddanne sig individuelt, som ikke lige følger de traditionelle veje – heldigvis!

Se mulighederne her...

EFTERSKOLER

Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år. Et efterskoleophold varer et helt skoleår, typisk 42 uger, og du bor på efterskolen sammen med de øvrige elever.

Fællesskab, fordybelse og dannelse er nøgleord for et efterskoleophold. Du kan få undervisning i

skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse i folkeskolen samt en lang række kreative eller praktiske fag. Nogle efterskoler tilbyder også et 10. skoleår, som er prøvefrit, eller et 11. skoleår.

Et år på efterskole koster typisk mellem 50.000 og 85.000 kroner i egenbetaling. Prisen afhænger af husstandens indkomst og hvilken efterskole man vælger. Der er desuden mulighed for at søge nedsættelse af egenbetalingen. Beregn prisen på efterskolerne.dk eller tag kontakt til den enkelte efterskole.

Der er ”Efterskolernes Dag” med åbent hus over hele landet hvert år den sidste søndag i september og ”Efterskolernes Aften” hvert år den anden onsdag i januar. Du har også mulighed for at kontakte en efterskole og aftale besøg på andre tidspunkter.

Efterskoleforeningen

Tlf. 3312 8680

De 13 Frie Fagskoler er en kostskoleform i familie med høj ­ og efterskoler. De er geografisk fordelt over hele Danmark og åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. Det koster penge at gå på en Fri Fagskole. Hvis du vil undersøge priserne, foreslår vi, at du enten undersøger den enkelte skoles hjemmeside, eller at du ringer til den skole, du er interesseret i.

Frie Fagskoler tilbyder fire slags årsforløb:

Erhvervslinje: Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål og videre på EUD eller EUX.

info@efterskolerne.dk efterskolerne.dk Tlf.

10. klasse: Når der lige behøves et boost i en kreativ og anderledes kontekst inden gymnasiet eller en erhvervsuddannelse/EUX.

Akademilinjen: Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange timer. Når det at bestå en optagelsesprøve er næste trin mod uddannelse.

Joblinje: Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er at blive klar til et ufaglært job.

Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag – eksempelvis mad, tekstil, håndværk, turisme, gamedesign, musik, sundhed, pædagogik og friluftsliv.

3311 1291 hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk
FAGSKOLER – FAGLIGHED I PRAKSIS 163 tilbage til INDHOLD
FRIE

HØJ SKOLER

Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 og 19 år.

Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, kan være afklarende og uddannelsesforberedende, både til ungdomsuddannelser og til videregående uddannelser, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan.

Det koster penge at tage et højskoleophold, og prisen afhænger af type og længde. Hvis du er interesseret i at få oplyst pris på et bestemt ophold, forslår vi at du kontakter den relevante højskole for yderligere information.

På hojskolerne.dk kan du læse om særlige ordninger, herunder støt teordninger for unge, der har brug for en mentor.

Højskolernes Hus

Tlf. 3336 4040

kontor@ffd.dk

hojskolerne.dk

TEAM DAN MARK

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du: – forlænge din gymnasiale ungdomsuddannelse med et år samt forlænge både skole ­ og praktikperiode på erhvervsuddannelser.

– gøre skolen opmærksom på din status som atlet, opnå forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen.

– ved sportsligt fravær med forbund få adgang til supplerende undervisning.

For at opnå en sportslig godkendelse skal du opfylde nogle sportslige kriterier og dyrke din sport i et forbund, som er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF). For at få et svar i god tid skal du være opmærksom på, at ansøgningsfristen ofte er i starten af januar. Se Team Danmarks hjemmeside eller kontakt:

Team Danmark

Christina Teller, chte@teamdanmark.dk

mobil: 2326 7610

Magnus Wonsyld, mawo@teamdanmark.dk

mobil: 3010 4268

Forfatter Grundkursus

FGK

Elsker du at skrive, interesserer du dig for litteratur og kreativitet, og vil du gerne arbejde seriøst med dine tekster? FGK er et 2­årigt forfattergrundkursus for 16 ­22 årige, som forbereder dig på at søge ind på litterære uddannelser, hvis det er det, du ønsker samt skærper dit sprog, din forfatterstemme og din evne til at give og modtage kritik. Undervisningen foregår på intensive camps i ferier og weekender. Hver camp har sit tema, en gang om året er der fællescamp med andre kreative GK­uddannelser, og en gang er vi på litteraturfestival på Vallekilde Højskole. Underviserne er professionelle forfattere og litterater. I er max tolv elever på holdet, blandet første ­ og andetårsstuderende. I får et stærkt fællesskab og bliver en del af Forfatterskolen for unges mentorgruppe. Søg optagelse på www.forfatterskolenforunge.com

Ansøgning om sportslig godkendelse:

FGK – SJÆLLAND

Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.

164 tilbage til INDHOLD

FISKER ERHVERVS

Er du klar til en uddannelse for fuld skrue?

Vi uddanner dig i verdens største og mest fantastiske klasseværelse, når vi sejler ud på havet, for at fange friske fisk.

• Du får et indgående kendskab til sikkerhed til søs

• Du bliver fortrolig med det redningsudstyr, der er ombord på fiskefartøjer

• Du bliver oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til erhvervsfiskeruddannelsen. Vælger du en fremtid som erhvervsfisker, får du alle muligheder for at prøve dine kræfter i det fri.

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn

Tlf. 9691 9230

fiskeri@eucnordvest.dk

fiskeriskolen.dk / blivfisker.nu

Billedkunstnerisk Grundkursus

MARITIME UDDANNELSER

De maritime uddannelser favner bredt – alt fra videregående uddannelser såsom skibsofficer og maskinmester, til kortere uddannelser som skipper samt til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker.

Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF­ søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig på en karriere til søs.

De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på: worldcareers.dk

FORSVARET

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine mere end 40 uddannelser mange muligheder for unge.

Alle ved, at Forsvaret uddanner soldater. Men vidste du, at du også kan blive uddannet inden for sprog, ledelse, håndværk og meget andet? Og at en uddannelse i Forsvaret udfordrer dig på en anderledes måde med opgaver, hvor du prøver teorien fra klasselokalet af i virkeligheden? Du kan jo prøve at teste dig selv og få forslag til uddannelser i Forsvaret, der måske lige er dig! Tag testen på uddannelsesofficeren.dk

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets Rekruttering Lautruphøj 8 • 2700 Ballerup • Tlf. 7281 9000 • karriere.forsvaret.dk

MGK BGK

Er du mellem 15 og 25 år, og drømmer du om at uddanne dig inden for billedkunst eller andre relaterede kunstarter som arkitektur, design, foto, animation m.v.? Så har du mulighed for at udvikle dit kunstneriske talent på Billedkunstnerisk GrundKursus. På BGK varetages undervisningen af højtuddannede professionelle kunstnere og formidlere, og du får en fantastisk mulighed for at beskæftige dig med billedkunst på et højt niveau sammen med andre unge med samme interesse.

På BGK kan du kvalificere dig til at søge ind på Kunstakademiet ­ eller andre videregående kunstneriske uddannelser.

Det koster 5 – 8000 kr. pr. person pr. skoleår at deltage i BGK. Til gengæld skal du ikke betale for materialer, entréer i forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier, forplejning ved internater og camps. Studierejse er også inkluderet.

BGK finder du i Holbæk, Roskilde og Næstved, med hver deres betingelser og deadlines for optagelse.

Musikalsk Grundkursus

MGK er for unge primært mellem 14 og 25 år. MGK­kurset giver dig mulighed for at udvikle dine musikalske færdigheder til ”next level”, og du kan bl.a. bruge kurset som forberedelse til optagelsesprøven på musikkonservatoriet.

MGK Sjælland har flere linjer: Klassisk linje, Rytmisk linje, Musikpædagogisk linje og en Musikproduktionslinje. Kurset er 3 ­årigt, er placeret på Køge Musikskole og kan i særlige tilfælde tilrettelægges i kombination med anden skolegang, fx gymnasium. Vær opmærksom på at undervisningen er ganske gratis og foretages samtidig af topprofessionelle lærere! WOW!! Op til 9 timers ugentlig undervisning og dertil kommer forberedelse, øvning, kurser, koncerter, festivaler etc.

For at komme i betragtning som MGK­ elev skal man bestå en optagelsesprøve. MGK Sjælland har optagelsesprøver i marts måned hvert år. OBS! Tilmeldingsfristen er 1. februar.

Holbæk
165
tilbage til INDHOLD
Næstved Roskilde

VUC

Voksen

Uddannelses Center

Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk

Slotshaven 5, 4300 Holbæk

Tlf. 5948 0348 nordvestvuc.dk

Nordvestsjællands HF og VUC, Kalundborg

J. Hagemann ­ Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg

Tlf. 5948 0348 nordvestvuc.dk

HF og VUC Roskilde-Køge, Køge afdelingen

Uddannelsesvej 22B, 4600 Køge

Tlf. 4630 8600 (tast 2) hfvucroskilde.dk

HF og VUC Roskilde-Køge, Roskilde afdelingen

Læderstræde 4, 4000 Roskilde

Tlf. 4630 8600 (tast 3) hfvucroskilde.dk

VUC Storstrøm, Faxe

Præstøvej 5, 4640 Faxe

Tlf. 5488 1790 vucstor.dk

VUC Storstrøm, Maribo

Museumsgade 6, 4930 Maribo

Tlf. 5488 1700 vucstor.dk

VUC er en uddannelsesinstitution med et stort udbud af uddannelser og kurser, herunder:

– HF 2 eller 3 år

(elever fra 9. klasse og opefter)

– HF enkeltfag

– AVU

(almen voksen uddannelse) svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse

– FVU

(forberedende voksen undervisning) dansk, matematik, engelsk, og IT

– Ordblindeundervisning

2-ÅRIG HF

Den 2­ årige HF på VUC er for dig, som gerne vil have en gym nasial uddannelse i det miljø som VUC tilbyder.

HF­ uddannelsen giver dig muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både korte og mellemlange uddannelser og med en udvidet fagpakke også til universitetsuddannelserne.

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, så du gradvist får nogle resultater med dig og opnår faglige kompe tencer, som du skal bruge i det videre forløb.

VUC Storstrøm, Nakskov

Campus Nakskov, Søvej 46D, 4900 Nakskov

Tlf. 5488 1730 vucstor.dk

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster

Bispegade 1, 4800 Nykøbing F

Tlf. 5488 1700 vucstor.dk

VUC Storstrøm, Næstved

Teatergade 23, 4700 Næstved

Tlf. 5488 1770 vucstor.dk

VUC Storstrøm, Vordingborg

Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg

Tlf. 5488 1750 vucstor.dk

HF-ENKELTFAG

Undervisning på gymnasialt niveau i mange forskellige HF­fag fra C­ niveau til A­ niveau. Hvert fag afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF­ enkeltfag kan læses enkeltvis eller som en hel HF­ eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser. Det er muligt at tage en fuld HF som enkeltfag på enten to eller tre år.

Mange VUC­ skoler tilbyder en række fagpakker, der sammen med dine erfaringer kan kvalificere dig til at søge optagelse på en række pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser samt til optagelsesprøven til politibetjent. Inden optagelse på HF­ enkeltfag skal du have: n afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller n afsluttet dansk, engelsk og matematik på D ­ niveau med tilfredsstillende resultat, eller n afsluttet folkeskolens 9. klasse

Du skal være fyldt 18 inden den første eksamen. Dog kan du tidligst blive optaget på HF­enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

På HF­enkeltfag kan der også kombineres med VUC’s øvrige tilbud, fx HF­fjernundervisning. Se mere på din lokale VUC­skoles hjemmeside, eller kontakt din vejleder på din skole eller i kommunen.

Se VUC hjemmesiderne for mere information

VUC Vestsjælland Syd, Korsør

Skolegade 1, 4220 Korsør

Tlf. 5855 5050 vucklar.dk

HF og VUC Klar Ringsted

Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted

Tlf. 5855 5050 vucklar.dk

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse

Herrestræde 11, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5050 vucklar.dk

166
Se hvilke fag du møder på HF på side 155 + 161 tilbage til INDHOLD
tilbage til INDHOLD

HOP IND PÅ

.NU KARRIE RE GUIDEN

UDDANNELSER

På én og samme side kan du gennem videoer blive præsenteret for de mange forskellige ungdomsuddannelser.

KARRIEREKINO

Vi samler alle de gode videoer om job og uddannelse lige her! Vi opdaterer siden jævnligt med nye videoer!

HJEMMESIDER

Du kender sikkert UG.dk – men vidste du, at der findes mange andre gode hjemmesider om uddannelse? Vi har samlet dem til dig lige her!

KARRIEREGUIDEN

Ja selvfølgelig kan du også læse i Karriereguiden digitalt

ALTID UP-2DATE NATURLIGVIS

SPIL & DIALOG

Hardugodtstyrpåungdomsuddannelser, job,styrker?!Hvadmedintrokuser, brobygning,erhvervspraktik?Testdig selvligeher!

PRAKTIKGALLERI

Hvadkanmanegentliglave,nårmaner ierhvervspraktik?!Herviserandreunge etbilledefraderespraktik!Dukanogså deleetbilledefradinpraktik!

FÅVEJLEDNING

Vigiverdigoverblikketover,hvemduskal kontakte,hvisduharbrugforvejledning.

GEM SIDEN PÅ DIN MOBIL
KARRIERE GUIDENS DIGITALE MAKKER

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.