Page 1

Existing and Proposed Bicycle Network

BROAD BOBOLINK DR

NY WA YN E

CR EE KR D

AV ETS EL WH

RED BANK RD

RD

MARBURG AV

AV

KE PI

BEE CHMONT CIR

R PA RK D ED EN

W

WI LM ER AV

AV

BE EC HM ON TA V

AV

OS ER ET

EW

Y

Y

¦ ¨ § 471

OXFORD AV

EM

EA ST ER N

ED R RIV ER S ID EP

G

ST ER

D ST ER R W OO

COLLIN S AV AV PAR K

AV LB ER T

ST

N RI EH

W OO

OB S ERVA TORY AV

ST

HE RSCHEL AV AV DE LTA

EDWARDS RD

AV WOODBURN

AUBURN AV

AV

ge

75

RD

N

FE RR Y

RD

AV

ER

¦ ¨ § IDAHO

H SOUT

WA YS ID E

V RI

AN DE RS O

V SIDE A

¦ ¨ §

ST

471

SA LE

¦ ¨ § 75

275

ON TT SU

August 2012

M

RD

N TTO SU

¦ ¨ §

Cincinnati Bicycle Transportation Program

CAM AR G O

KE NN EDY AV

SE CTION AV

TRIM BLE AV

BURNET AV

EDEN AV

VE RN ON PL

JEFFERSON AV

EUCL ID AV

T WM CM I LLA NS

MA NA V FR E E

GRAN D AV

PA XT ON

AV HA RVE Y

WELLS ST

FAIR BANKS AV

TRENTON AV

GI

STA TE AV

WIN CHEL L

AV

AV OVER LOOK

PE DRET TI AV

BROOKLINE DR

CLIFTON AV

LAFEUILLE AV FE RGUSON

RD

BOUDINOT AV

NEBRASKA AV

CINNAMON

MI LL

NR YA V M CH E

GLENM ORE AV

COVEDALE AV

WO OD

AV

AV

rid Bailey B

HI

71

LIN

G OG

L DE

¦ ¨ §

Y

RD

ST

L KE L

MEHR IN GW

TH

E 3RD ST

ebling John Ro Bridge

EA V

AV

le op Pe e le rp dg Pu Bri

D ST W 2N

E 2ND ST

E4

LE ST ON

te ga th ou r-S dge ylo Bri Ta

Y

E 5TH ST

T

ALL WY

W

W 3RD ST

EG G

XH JOE N U

LINN ST

UE

GRAN DIN RD

D

ERT Y ST

E 6TH ST

RACE ST

RIN G

G PO

ELSINOR E PL

E 8TH ST

W 5TH S

ELM ST

ME H

FAIR FA X AV

D TR OR

LD PL GARFIE T W 7TH S

ERIE AV

P AIR

ST W 9TH

PAPE AV

LN

T

T PLUM S

W

H TA FT R

WAY BROAD

ST Y AL PKW E C ENT R T S T E COUR

Parks

Rivers/Streams

E LI B

OR E SYCAM

W 8TH ST

CO UR TS

BRAMBLE AV

WASSON RD

LIN COLN AV

AV

AV

W

DR ROSSLYN

TO N

PL AINVILLE

ST

CL IF

EZZARD CHAR LE S DR

GEST ST

IAM

DORCHESTER AV

Railroads

Cincinnati City Limits

WIL L

N

HOPKINS ST

AV WARSAW

PR ICE AV

ON ET PL AP

W

ST

KE NN ER ST

AV AY

FOLEY RD

W 8TH ST

W EN

Intersection Improvement

RAPID RUN RD

DR

OAK S T

E M CMILLAN

GL

Possible Rail with Trail Corridor

CALHOUN ST

FINDLAY ST

W LIBE RTY

Connector Path

ST RAIGHT ST

CEN TRA LA V

RD

AV

HE WITT AV

E M ARTIN LU THER KING JR

KE IC CM

Sidewalk Shared Bike

NIXON ST

NA V

BANK ST

RD

N IS O AD M

DUCK CREEK RD

EM

Shared Use Path

D

ROC KDA LE

ON

MARKB RE IT AV

AV

VIN E ST

PI RA

N RU

E PIK

D

ED MO ND S

AV

AV

BROT HERTON RD

R

Proposed Off Road

GUER LEY RD

R EC EB U Q

AV

MADISON RD

IE ER

FR ANCIS LN

CLEVES WARSAW PIKE

WIL LIAMS

N AV

PE M KE

Shared Use Path

V LA

AV

K RD

ROBERTSON AV

V LA

HA RRI SO

Connector Path

ERKE NB RECH ER

S VIA WESTERN HILL

OOD AV

RD

HI L

WEST W

ITH

DU CK CREE

IBSEN AV

ST EA

SU

ALFRED ST

V TA NSE

SM

MEN TOR AV

AV

QUEEN CITY BYPS

SIDNEY RD

CLEVES WARSAW RD

S AR M

L HA

GH O LS O

DA NA

N

Existing Off Road

Y

AV

R OODS D

CARLL ST

AV

562

ALAMO AV

SHERM AN AV

P K WY

AV

V U

SETT LE ST

ITC HE LL

ND DR HIGHL A

ST EWAR T AV

L SS

ER

AV

FO RE ST

W BUR NET

HA RRISO N

RD

V AND A HIGHL

HIGHLAND AV

ALLISON AV

AV

WOOLPER AV

75

¦ ¨ §

ST

Under Study

ILL S W

LU DLO W

HOPPLE ST

DR

D

NORTHCUTT AV

AV ROSS

SO ER

ES TB RO OK

R ER Y OM G T N MO

MARBURG AV

V AD A

EM

FF JE

C IT Y A V

W

RD

RHODE ISLA ND AV

T H AV YA RMOU

PADDOC K RD

LL

KE

AV

W MCMICKE N AV CEN TRAL PKWY

QU EE N

FA RM

DR

ING

ON

WN K LA OA

BY PS DOOLEY

INS CUMM

Further Study

71

¦ ¨ §

IVA NHOE AV

VIR G

INIA

AV

CIRCLE AV

RO RAIL

M ITC HE

V EA

MCALPIN AV

ST MAN BEE K

D

CROOKSHAN K RD

EASTLAWN DR

AV

ES VIN AV

ARLINGTON ST

GLENC ROSSIN G WY

Wide Outside Lane

E AV

WOODFORD

ENUE VIA

ELMOR E ST

WERK RD

GLENH

LOSANTIVILL

AV

Y VIC TOR

P ST RAM

LU DLOW AV

P WIL LIAM

R SP

ST

TEN NESSEE AV

W

OV GR

LAID L AW

LA NG D

E R OSS A V

V RD A

BLUE ROC K ST

MUR RAY RD

KE EN AN AV

FO CRAW

AN BEE KM AV TO

AV

AV

Connecting Streets

SE YM OU R AV

AN D HL HI G

DR

T

RU N

TE ES

MONMOU TH

VIT TM ER AV

SID

NG RE AD I

RD SU M M IT

AV PA RK FA IR

AV ES TE

WIN NEST E AV

AV HA MILTON R ASH T RE ED

AV

AIN COLE R

E OR IM LT BA

Sharrow

HI LL

RD

AN THO

EDWO

DALY RD

GLENVIEW AV HER DR D

GS

GR AY RD

D

Bike Lane One Way

Paved Shoulder

EY M OU RA V

RIDGE AV

AV

Bike Lanes

Bike Boulevard

PL

AV CARTHAG E

RA IN

Proposed On Road

KR Y CR EE MUDD

GLENDON

AV

SPRINGLAWN

Wide Curb Lane

Neighborhood Business District

AV

KR OR

Sharrow One Way

University/College

I LL

KIN

N

TF ES

MO NT AN A

Cycletrack One Way

SECTION RD

75

GE L

W

ridge

CO LE

¦ ¨ §

Cycletrack

E DR

¦ ¨ § TOWNE

V KIR BY A

RD PE

Sharrow

ES

R ID TON

BY AV E

D KR EE CR

74

Climbing Lane

CEN TR

ST

WIN

Y

KIR

Climbing Lane

AV EY HU

RD

DUTCH COLONY DR

E SH

Sharrow One Way

CITY

Y RLE HU

GROE SBECK

H ER NT CE

Y

7TH

V TA ON

§ ¦ ¨ 471

Bike Lane

! ! ! ! ! !!

AV

OD AV

SAVA NNA H AV

RD

EW

JESSUP RD

Existing On Road

! ! ! ! ! !

RD

M BEL

W

E ET

S RO

Y

te ga th ou r-S ge ylo Brid Ta

XHAL L W

WY

EM

R EH

G IN

NORTH BEND

E7

le op Pe e le r p dg Pu Bri

T

Bailey B

§ ¦ ¨ 71

EP

JO E N U

E 2N D S

e b lin g John Ro Bridge

MEHRIN G

ST

T E 3 RD S

R AC E S T

D ST W 2N

TH

KIPLIN G AV

ND BE

ST W 5TH

ELM ST

W 3RD ST

E4

HARTWELL AV

H RT NO

T E 5T H S

AV

126

W

◌ ◌

EG GL ES TO N T E 6T H S

ST W 7TH

T PLUM S

LD PL GA RFI E

V U

W GALB RA IT H RD

SHE P

E 8TH ST

EK RD

ST

T ST

ERD C RE

W 9TH

SHE PH

E C O UR

Y

WIN TON RD

WAY

AL P KW E CENTR

WOLD AV

AV

RD

°

COR BLY ST

Existing and proposed bicycle routes  

Existing and proposed bicycle routes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you