Page 1

Gemeentelijk informatieblad

januari 2014

nr. 333

Onze toekomstplannen


2 Vooraf

Inhoud 2 Plakpaal 6 Edegem feest 7 Edegem in actie 8 Edegem morgen 10 Dossier 18 Wij(k)werking 20 Jong & lerend 22 Voor elkaar 24 Ecologisch Edegem 25 Mooi in Edegem 26 Uit in Edegem 28 Ken je Edegem Ga bij de mobiliteitsraad

Klinken op 2014

Vurig Huis Hellemans

Vuilnis kost geld

Strategisch meerjarenplan

Vier wijken in de kijker

Nieuw in de bib

Verwarmingshulp

Plannen voor het Edegem van morgen Nieuwjaar is het moment om goede voornemens te maken. Ook wij hebben onze plannen klaar voor wat we na ons eerste werkjaar nog willen realiseren in Edegem. In het dossier (p.10) zetten we ons strategisch meerjarenplan in 15 punten uiteen. Bij het opstellen hanteerden we één gouden regel: de investeringen moeten jou concreet iets opleveren. Ik denk dat we daar in geslaagd zijn. Je zal merken dat we heel wat ideeën van de Edegemnaren hebben opgenomen. Waarom dit plan ook om een sanering van de gemeentefinanciën vraagt, proberen we je zo goed mogelijk uit te leggen (p.11). De jaarlijkse balans moet in evenwicht zijn, anders wordt onze spaarpot opgesoupeerd, zelfs zonder investeringen. Ik nodig je van harte uit om mee het glas te heffen op de toekomstplannen. Tot op de nieuwjaarsdrink (p.6)?

Politie wordt FairTrade

Bladblazers in de kijker

Activiteitenkalender

Wedstrijd

Openingsuren loketten gemeentehuis Elke werkdag van 8.30 tot 13 uur Maandagavond van 16 tot 19 uur Woensdag tot 14 uur We helpen je graag verder, telefonisch en aan het onthaal, alle werkdagen van 8.30 tot 17 uur en maandagavond tot 19 uur. Elke maandag tussen 17 en 19 uur is er ook een wijkagent aanwezig.

Koen Metsu burgemeester

Drukfout op de ophaalkalender In de gedrukte ophaalkalender 2014 sector 1 is een foutje geslopen. Op vrijdag 3 januari 2014 is er in die sector ook een ophaling van GFT+.

Een nieuw jaar, een nieuw jasje Je hebt allicht gemerkt dat ons gemeentemagazine een nieuwe look heeft gekregen. We nemen een frisse start met meer kleur. We hopen met de nieuwe stijl het leesgemak te vergroten. Ook inhoudelijk zijn er allerlei nieuwigheden, waarmee we interactiviteit in de verf willen zetten. Op verschillende plaatsen in dit magazine roepen we op om via de sociale media je mening te geven over de kwesties die aan bod komen. Verder geeft Ener-Gieke elke keer een eco-tip in de nieuwe rubriek ‘Buitenkans’. We wensen je veel leesplezier en een kleurrijk nieuwjaar!


Plakpaal 3 Tot je dienst

Ken je wijkagent 1. Zone Centrum Inspecteur Tom Verbelen

1

2. Zone Molenveld Inspecteur Eric Gysen

2

3. Zone Buizegem Inspecteur Alain Voet 4. Zone Elsdonk Inspecteur Nick Smolders

3

4

Ken jij je wijkagent nog niet? Dan is het de moeite om hem te leren kennen! Naast zijn administratieve taken, verzamelt een wijkagent informatie over de buurt. Een wijkagent is de schakel tussen burgers en de gemeente. Als je met een probleem zit, kan je dit melden aan je wijkagent en dan verwittigt hij de juiste gemeente- of politiedienst. Heb je dus een schadeklacht, een conflict met de buren of een ander wijkgerelateerd probleem, aarzel niet om je wijkagent aan te spreken of op te bellen op het nummer 03 444 00 00!

Fittest, fitter, fitst! Kom naar de FITtest en ontdek hoe het met je conditie gesteld is. Met een fietstest en een vetmeting krijg je een duidelijk beeld van je conditie, uitgedrukt op een schaal van 1 tot 7. Afhankelijk van je niveau krijg je persoonlijke beweegtips en een trainingsprogramma. Zo verbeter je in een tiental weken zeker je fitniveau. Wanneer? Zondag 23 februari 2014 Waar? In sporthal Den Willecom, Terelststraat 2 Prijs? 15 euro voor test en hertest samen Inschrijven? Vanaf 1 januari 2014 via www.deelnemen.be/inschrijven

de duim!

Edegemnaar in de Filipijnen Nick Van Meerbeeck was net op rondreis in de Filipijnen toen de tyfoon Haiyan erdoor raasde. Toen hij het nieuws vernam van wat de storm had aangericht, besloot hij meteen actie te ondernemen. Hij deed een oproep op Facebook voor donaties om de mensen in de ergst getroffen gebieden te helpen. “Ik had nooit verwacht dat mijn oproep zoveel reacties zou teweegbrengen, het was hartverwarmend. Met de donaties heb ik tot nu toe al 7,36 ton rijst kunnen kopen bij de National Food Authority. De overlevingsporties zijn met een konvooi verscheept naar de zwaarst getroffen gebieden.

Verder heb ik 350 noodpakketten voor hygiëne en 3 000 eiwitrijke conserven uitgedeeld en 59 mensen herenigd met hun familie. De mensen zijn hier heel dankbaar. Hoewel ze alles kwijt zijn begroeten ze mij steeds met een brede glimlach. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft!”


4 Plakpaal Vraag & Antwoord Wie heeft stemplicht? Op 25 mei 2014 vallen de federale, regionale en Europese verkiezingen samen. Wie dan 18 jaar is en de Belgische nationaliteit heeft, moet gaan stemmen. Wat moet ik doen als ik er niet kan zijn? Ben je wettig afwezig op de dag van de verkiezingen, door ziekte, werk of verblijf in het buitenland, dan kan je iemand een volmacht geven. Het formulier kan je in het gemeentehuis vragen of downloaden op de website van de gemeente. Geldt stemplicht voor Belgen die in het buitenland wonen? Ja. Belgen binnen Europa moeten stemmen op zowel op het Europese als federale niveau. Belgen buiten Europa kunnen enkel hun stem uitbrengen op het federale niveau. Dit laatste kunnen ze doen per briefwisseling, bij het consulaat, in hun laatste woonstgemeente in België of bij volmacht. Voor het Europese niveau is enkel per brief stemmen mogelijk. Mag ik stemmen als ik niet de Belgische nationaliteit heb? Als je wel de nationaliteit van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie hebt, dan kan je deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. Hiervoor moet je je ten laatste op 28 februari registreren op de kiezerslijst. Als je al geregistreerd bent en niet meer wil gaan stemmen, moet je je voor die datum uitschrijven. Meer weten? Ga langs op het gemeentehuis – dienst publieke dienstverlening, stel vragen via balie.burgerzaken@edegem.be of kijk op http://www.verkiezingen. fgov.be.

Volg de verkiezingen vanop de eerste rij Wil je op een actieve manier meehelpen om de verkiezingen in goede banen te leiden? Dan kan je je kandidaat stellen om de rol van bijzitter of voorzitter te vervullen. Aangezien er in Edegem 19 stembureaus zijn, is er nood aan heel wat bijzitters. Normaal gezien duidt de Vrederechter hen aan, maar je kan je ook vrijwillig aanbieden. Voor wie de verkiezingen eens vanuit een ander perspectief wil beleven is dit een uitgelezen kans. De gemeente zorgt voor alles om er een aangename dag van te maken. In de voormiddag krijgen de bijzitters koffiekoeken en tussen de middag kunnen ze hun maag vullen met een koude schotel. Bijzitters krijgen ook een vergoeding. Interesse? Dienst publieke dienstverlening, tel. 03 289 26 50, balie.burgerzaken@edegem.be

Pegode zoekt helpende handen In het Woonhuis van vzw Pegode wonen mensen met een beperking. De vzw kan nog veel enthousiaste vrijwilligers gebruiken voor allerlei taken. Wie zin heeft om bijvoorbeeld te helpen bij vervoer of met koken op vrijdagnamiddag is meer dan welkom! Meer weten? vzw Pegode, Gote Dries 3, tel. 03 450 54 56, koen.renders@pegode.be


Plakpaal 5

Gezocht: kandidaten voor de mobiliteitsraad Participatie in de beleidsvorming is voor het gemeentebestuur belangrijk, zeker als het gaat over een thema als mobiliteit. Daarom zijn we op zoek naar kandidaten voor de nieuwe mobiliteitsraad. Via die raad wil de gemeente de inwoners consulteren en betrekken bij het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan. Stel je kandidatuur voor 31 december 2013. Wat?

Bijeenkomst?

De mobiliteitsraad zal samen met het gemeentebestuur het nieuwe mobiliteitsplan vorm geven. De gemeente geeft zo de kans aan scholen, wijkvertegenwoordigers en specifieke Edegemse doelgroepen (handelaars, senioren, andersvaliden, jongeren, ...) om over het volledige planproces mee te denken en hun mening te geven. De ideeën die worden geformuleerd in de raad spelen een volwaardige rol in de ontwikkeling van het beleid.

De bijeenkomsten worden gepland in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan. Dat gebeurt in drie fasen: de oriëntatiefase, de planopbouw en de opmaak van de beleidsnota. De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 14 januari 2014 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Daarnaast plannen we een bijeenkomst bij het einde van iedere fase en het begin van een nieuwe. Als dat nodig zou zijn, kunnen daar nog vergadermomenten of andere activiteiten zoals sessies in kleine werkgroepen, een knelpuntenfietstocht, inspiratiebezoeken, … bijkomen.

Samenstelling? De mobiliteitsraad bestaat uit maximum 20 personen en is samengesteld uit: • Sociale actoren: middenveldorganisaties, buurtverenigingen, gebruikersgroeperingen, scholen • Economische actoren: bedrijfsleven, handelaars • Politieke actoren: 1 afgevaardigde van iedere politieke fractie uit de gemeenteraad • De schepen voor mobiliteit (voorzitter) • Mobiliteitsambtenaar (verslaggever)

Ben je kandidaat? Stel je kandidatuur via www.edegem.be/mobiliteitsraad of schrijf je motivatie neer in een brief aan Gemeente Edegem, communicatiedienst, Gemeenteplein 1. • Als kandidaat-lid moet je in Edegem wonen. • Het gemeentebestuur brengt je op 8 januari 2014 op de hoogte of je kandidatuur werd weerhouden.

Slimmere reispassen Sinds november 2013 bevatten nieuwe reispassen en verblijfstitels biometrische gegevens. In de chip worden naast een foto ook je digitale vingerafdrukken en handtekening opgeslagen. Daardoor moet je met enkele extra zaken rekening houden. Bij de aanvraag worden je tien vingers gescand. De twee vingerafdrukken die het beste werden gescand worden effectief opgeslagen. Kinderen moeten altijd bij de aanvraag aanwezig zijn. Vanaf 6 jaar moeten zij hun handtekening of naam zelf zetten, vanaf 12 jaar worden ook vingerafdrukken genomen. Iedereen die een kopie van het aanvraagdocument en betaalbewijs bij heeft kan je reispas afhalen. Mogelijk verandert dat in de toekomst. Een verblijfstitel kan alleen jijzelf afhalen, want je vingerafdrukken worden dan opnieuw gecontroleerd. Verder moet je een recente, gekleurde foto meenemen met een witte achtergrond en standaard afmetingen. Lachen mag voor één keer niet, want je tanden mogen niet bloot zijn, je moet een neutrale gezichtsuitdrukking hebben en recht in de lens kijken. Gezichtsbedekking, schaduwen of reflectie in je brilglazen zijn niet toegestaan. Ook babies moeten alleen op de foto.


6 Edegem feest

Hef het glas op 2014 Kom op 5 januari 2014 van 11 tot 13.30 uur naar het Gemeenteplein voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Om het nieuwe jaar samen in te zetten trakteert Edegem al haar inwoners op een lekker hapje en drankje. Terwijl we klinken op het nieuwe jaar met glühwein, jenever, warme chocomelk of fruitsap, amuseren de kleinsten zich op de zwiermolen. Laat je portefeuille best thuis, want het wandelorkest Band On The Run met vijf ontsnapte gevangenen is ook van de partij. De sympathieke gedetineerden zeggen dat ze muziek maken om hun vals spelende advocaat te betalen. Dat belooft … Mis deze feestelijke start van 2014 niet! Meer weten? Cel evenementen, gemeentehuis, Gemeenteplein 1, tel. 03 289 26 50 of e-mail: evenementen@edegem.be

Met de feestbus veilig van oud naar nieuw

Warm aanbevolen:

kerstboomverbranding Op zaterdag 11 januari laait de kerstsfeer nog een laatste keer hoog op in de Drie Eikenstraat. Aan de dreef Hof ter Linden wordt om 19 uur een reusachtig vuur aangestoken met de gebruikte kerstbomen. Ook die van jou? Wie het nog warmer wil krijgen, kan een chocomelk of mojitothee bestellen, of kiezen uit een heel assortiment aan hapjes, van pannenkoeken tot spekpatatjes. Ondertussen reiken we de prijzen van de eindejaarstombola uit, waarna een muziekoptreden iedereen in vuur en vlam zet. M.I.A. is een Nederlandstalige coverband die met verfrissende eigen versies het publiek vol ambiance pompt! Jouw kerstboom op de stapel? Van 7 tot 10 januari komen de gemeentediensten jouw boom ophalen bij je thuis. Zorg dat ze hem kunnen meenemen zonder pot en potgrond.

Ook dit jaar kan iedereen weer veilig naar huis op nieuwjaarsnacht, zelfs met een glaasje op. Hoewel de provincie minder financiële steun biedt, besliste het gemeentebestuur toch om opnieuw elk halfuur een nachtbus in te leggen tussen de Rooseveltplaats, Berchem station en het station van Kontich. Een ticketje zal 1 euro kosten. Volgend jaar zal de financiële tussenkomst van de provincie voor de feestbus volledig wegvallen. In dit overgangsjaar heeft de provincie de steun al sterk verminderd, waardoor het kostenplaatje drie keer hoger ligt dan vorige jaren. Daarom zijn de tickets niet langer gratis, maar kosten ze 1 euro, wat wel nog steeds goedkoper is dan het normale tarief van 3 euro. De bustickets zijn geldig op alle trams en bussen op oudejaarsavond vanaf 18 uur en op nieuwjaarsdag tot middernacht. Vanaf 13 december kun je ze kopen bij de jeugddienst, het onthaal van het gemeentehuis en de twee bibliotheken. Kies voor veiligheid en sfeer en spring mee op de feestbus! Meer weten? www.delijn.be


Edegem in actie 7 18 januari tot 9 februari 2014:

De opgelaaide passie van Corentin schilderijen

In zijn jeugd verkoos de Antwerpse schilder Corentin (°58) de klassieke meesters van de renaissance en de barok en ging hij met olieverf schilderen. Na zijn studies sloeg hij een andere weg in als technisch tekenaar. Pas jaren later kwam de drang tot schilderen terug aan de oppervlakte en koos hij voor een kunstenaarscarrière. Maar goed ook, want daardoor kunnen we nu zijn werk bewonderen in Huis Hellemans. Corentin schildert zowel met acryl als met olieverf op doek. Door veel te experimenteren vindt hij materialen en technieken die geslaagde resultaten geven. Zijn werk is dikwijls abstract, maar ook figuratief. Soms impressionistisch, dan weer surrealistisch en symbolisch. Zijn oeuvre bevat kleurencomposities en imaginaire landschappen. Momenteel schildert hij vooral gezichten met hevige kleuren in figuratief-abstracte vorm.

Meer weten? Cultuurdienst, tel. 03 289 26 50 of e-mail: huis.hellemans@edegem.be

Huis Hellemans vind je in de Strijdersstraat 14 te Edegem. Het is gratis toegankelijk op woensdag van 14 tot 17 uur, vrijdag van 14 tot 16 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. Telefoonnummer tijdens de openingsuren: 03 289 23 68. Huis Hellemans: stap eens binnen en laat je verrassen!

Huis Hellemans verwacht: 15 februari tot 9 maart 2014: Celle Van Haverbeke, schilderijen

Ontdek vandaag de muzikanten van morgen Op zondag 26 januari 2014 organiseert Edegemse Concerten een aperitiefconcert voor jonge muzikanten in de SintAntoniuskerk. Veelbelovend muzikaal talent aan de drempel van een professionele carrière krijgt een plaatsje op het podium. De organisatie biedt een gevarieerd programma, zowel op het vlak van muziek- als instrumentkeuze. Zorg dus dat je er als eerste bij bent om de enthousiaste muzikanten te ontdekken. Een ochtend horen, zien en … een glaasje drinken achteraf! Wanneer? Zondag 26 januari 2014 om 11 uur Waar? Sint-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat Prijs? 5 euro, gratis voor wie jonger is dan 12 jaar, reserveren hoeft niet Meer weten? Cultuurdienst Edegem, Gemeenteplein 1, tel. 03 289 26 50 of e-mail: cultuur@edegem.be Noteer alvast de volgende aperitiefconcerten: zondagen 23 februari en 30 maart 2014 om 11 uur.


8 Edegem morgen de U ra it ad

In deze nieuwe subrubriek van ‘Edegem morgen’ lees je vanaf nu meer over de belangrijkste punten die besproken werden op de de voorbije gemeenteraad.

Nog een punt dat aan bod kwam op de gemeenteraad: Nieuwe speeltoestellen De Romeinse Put, De Wieken en de nieuwe verkaveling Molenveld Zuid krijgen nieuwe speeltoestellen. De toestellen in de Romeinse Put waren om veiligheidsredenen dringend aan vervanging toe. Er zal in het nieuwe voorstel gelet worden op de bereikbaarheid en zichtbaarheid vanaf het terras van ’t Forum. Uit een rondgang met de buurtbewoners van De Wieken bleek vooral een tekort aan speeltoestellen voor kleine kinderen. De nieuwe toestellen zullen dus vooral op die groep gericht zijn. De voorstellen worden nu concreet uitgewerkt. De buurtbewoners van de drie locaties krijgen eind december de kans om de toestellen mee te beoordelen. Beslissen in participatie met de Edegemnaars, zo hoort dat!

Doe mee! Het bestuur nodigt je uit op de gemeenteraad. Heb je een vraag voor het bestuur, stel die dan tijdens het vragenhalfuurtje op de gemeenteraad of zet je punt op de gemeentelijke agenda. Vul hiervoor het formulier in dat je terugvindt op www.edegem.be > over Edegem > beleidsdocumenten > gemeenteraad. De volgende gemeenteraad staat gepland op 27 januari 2014. Bekijk de agendapunten één week voordien op www.edegem.be > over Edegem > gemeenteraadszittingen

Aan vuilnis hangt een prijskaartje De Vlaamse regering wil dat gemeenten maximaal het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen. Het Vlarema legt daarom minimum- en maximumtarieven op voor de inzameling van afvalstoffen. Deze tarieven zijn onder andere bedoeld om afvaltoerisme te voorkomen. Ook in onze gemeente zijn daarom noodgedwongen veranderingen op til voor de grofvuilophaling, het containerpark en afval op evenementen. CONTAINERPARK Terwijl het containerpark in onze buurgemeenten al betalend is, is het in Edegem tot en met april 2014 nog volledig gratis. Daarna moet de gemeente van de Vlaamse regering tarieven opleggen. De gemeenteraad besliste om vanaf 1 mei 2014 dezelfde tarieven te hanteren als in de omliggende gemeenten: FRACTIE

TARIEF

grofvuil

0,20 euro/kg

steenpuin

0,03 euro/kg

bouw –en sloopafval

0,20 euro/kg

groenafval

0,01 euro/kg

kalk

0,03 euro/kg

grond

0,03 euro/kg

Voor de betalende fracties krijgt elk gezin tot 3 personen jaarlijks een vrijstelling van 50 kg. Per bijkomend gezinslid krijg je 10 kg extra. De vrijstelling geldt niet voor grofvuil, want VLAREMA legt hiervoor een minimumtarief op. Voor groenafval voorzien we in dezelfde vrijstelling als die er vandaag is, maar dan omgerekend naar kilogram. Als je meer wil afzetten, kan dit nu wel maar tegen betaling.


Edegem morgen 9 Edegem stelt vanaf 1 mei 2014 haar containerpark ook ter beschikking van KMO’s. Deze zijn elke donderdag van 9 tot 12 uur welkom. Voor KMO’s zijn volgende tarieven van toepassing op het containerpark: FRACTIE

TARIEF

grofvuil

0,20 euro/kg

gemengd bouw- en sloopafval

0,20 euro/kg

harde kunststoffen

0,20 euro/kg

bloempotjes en plantentrays

0,20 euro/kg

KGA

0,20 euro/kg

asbesthoudend afval

0,10 euro/kg

cellenbeton en kalkplaten

0,10 euro/kg

vlak glas

0,10 euro/kg

groenafval (groenafval, snoeihout en boomstronken)

0,10 euro/kg

zuiver steenpuin

0,03 euro/kg

grond

0,03 euro/kg

hout

0,03 euro/kg

piepschuim (zak 1500 liter) zuivere plastic folies (zak 300 liter) tractor- en vrachtwagenbanden (max. 2 per bezoek)

GROFVUILOPHALING HUIS AAN HUIS Door de invoering van de nieuwe wetgeving zijn gemeenten ook verplicht de grofvuilophaling betalend te maken. In Edegem is dit tot eind 2013 nog gratis, in tegenstelling tot de omliggende gemeentes. Vanaf 1 januari 2014 betaal je voor de ophaling van grofvuil volgend tarief: 0,20 euro/kg aangeboden grofvuil + 15 euro vaste ophaalkost.

5 euro/zak 4 euro/zak 15 euro/stuk

Onze ecoparkwachters zullen er nauwlettend op toezien dat ook tijdens de overgangsperiode de maximaal aan te brengen volumes worden gerespecteerd.

Afval van verenigingen op evenementen Vanaf 1 januari 2014 start de gemeente met een stickersysteem voor afvalzakken op evenementen van verenigingen. Dit stickersysteem zorgt ervoor dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt toegepast. Zo willen we je aanmoedigen om bewuster om te gaan met afval.

Wat kan?

Hoe werkt het?

Al het afval dat je niet kan meegeven met een andere selectieve inzameling of de grijze afvalzak, ook niet na manuele verkleining. Je moet het afval in vier verschillende fracties, gegroepeerd per fractie klaarzetten: 1. grote elektrische apparaten 2. metaal 3. hout (niet langer dan 2 m) 4. groot restafval (tapijt, matrassen, zetels, ...)

Als vereniging kun je je feestzaksticker kopen aan het onthaal van het gemeentehuis. Er worden voor evenementen twee soorten recipiënten gebruikt. Hiervoor gelden volgende tarieven: 2 euro/zak van 120 liter en 20 euro/ afvalcontainer van 1 200 liter.

Wat kan niet? • • • • • • • •

tuinafval en snoeihout papier en karton steenpuin, beton en bouwafval gesloten of open zakken gasflessen autobanden glazen flessen KGA (verfpotten, frituurolie, motorolie, ...)

Hoe? Enkel op aanvraag. Bel of mail uiterlijk 4 dagen voor de ophaling (zie kalender) op tel. 03 289 24 29 of e-mail: grofvuil@edegem.be met vermelding van je naam, adres, soort afval en de hoeveelheid. Betalen doe je nadien via overschrijving.

Na afloop van het evenement kleef je je sticker op de zak of container. Zo weten de huisvuilophalers dat het betaalde ‘feestzakken’ zijn en kunnen ze deze meenemen. Om sluikstort te vermijden, hebben verenigingen ook twee keer per jaar recht op een gratis grofvuilophaling aan hun lokaal. Wanneer zij hun grofvuil zelf op het ecopark aanbieden, betalen zij de tarieven zoals hierboven vermeld.

Meer weten? Vraag de infobrochure aan het onthaal, surf naar www.edegem.be, richt je vragen aan milieu@edegem.be of bel 03 289 26 50


10 Dossier STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2014-2019

15 speerpunten

met de Edegemnaren in de hoofdrol In dit dossier lees je onze plannen voor de komende jaren, in 15 grote lijnen. Zo krijg jij een idee van hoe het Edegem van morgen er zal uitzien. We werken verder aan een mooie toekomst voor jou in onze gemeente!

Als goede huisvaders Je kan niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. We gaan voor een eerlijk en evenwichtig financieel beleid.

investeren we samen Samen met jou, met heel de bestuursploeg en met alle diensten en het OCMW!

in jouw Edegem! We doen vooral investeringen waar jij als Edegemnaar echt iets aan hebt.


Dossier 11 We luisteren naar jouw stem en spreken jouw taal.

Vraag & antwoord: financiën

Het beleid moet zo interactief mogelijk zijn. Eerst willen we luisteren naar wat jij te zeggen hebt. Dat kan via digitale weg, maar we komen net zo graag tot bij jou. Denk maar aan onze ronde door de wijken. Ook onze gemeentediensten moeten zo toegankelijk mogelijk zijn. Jouw input nemen we mee bij onze beslissingen, zodat je van bij het begin betrokken bent bij het uitstippelen van de plannen. De beslissingen lichten we op hun beurt graag duidelijk en verstaanbaar toe, bijvoorbeeld in dit magazine.

Voel ik iets in mijn portemonnee? Ja. Enerzijds stijgen de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 775 naar 995, wat nog steeds beduidend lager is dan het Vlaamse gemiddelde van 1.404. Een gemiddeld Edegems gezin met eigen woning betaalde vorig jaar 448 euro onroerende voorheffing en zal vanaf nu 513 euro betalen. Anderzijds daalt de aanvullende personenbelasting van 7,2% naar 7,0%. Volgend jaar zal een gemiddeld Edegems gezin 809 euro betalen, in plaats van 833 euro.

Heel wat Edegemnaren zullen hun ideeën herkennen in dit meerjarenplan.

Moeten gemeente en OCMW niet eerst proberen zelf te besparen? Ja. Dat heeft het huidige bestuur de voorbije maanden tot het uiterste gedaan. Er werd grondig bespaard: • werkingskosten naar beneden gebracht, bijvoorbeeld door digitalisering • personeelskosten verminderd door herorganisatie, afvloeiing en helaas zelfs enkele ontslagen • efficiënter gaan werken op alle terreinen • nauwer gaan samenwerken tussen gemeente en OCMW om taken te bundelen.

Heb je al gemerkt dat … • we meer adviesraden, dialoogmomenten en buurt-

overleg organiseren, ook rond specifieke thema’s? We houden je op de hoogte via buurtfolders, de website en Edegem Vandaag. je jouw ideeën kwijt kunt op de website E! Ik heb een idee? Surf naar mijnidee.edegem.be en snuister door de voorstellen van andere Edegemnaren. Heb je nog een idee? Stuur het dan per brief, per mail naar gemeentebestuur@edegem.be of zet het op onze Facebookpagina. wij met onze bestuursploeg langs geweest zijn in jouw wijk om naar alle vragen, opmerkingen en suggesties te luisteren? Kans gemist? Geen probleem: je weet ons te vinden! Volgend jaar doen we onze ronde trouwens opnieuw. jij van harte welkom bent om elke gemeenteraad bij te wonen? Telkens lassen we een halfuurtje in voor jouw vragen. je de beslissingen die op de gemeenteraad worden genomen ook kunt lezen in Edegem Vandaag? De nieuwe regeling voor het ecopark lees je nu bijvoorbeeld op p.8. Het volledig verslag vind je steeds op www.edegem.be. je op de hoogte blijft van wat er beweegt in Edegem via de Facebookpagina en Twitteraccount van de gemeente?

Edegem zal niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Want als we dat blijven doen, zitten we vanaf nu elk jaar met een tekort en is de gemeentelijke spaarpot in 2016 leeg. Daarom nemen we nu maatregelen, zodat onze jaarlijkse balans terug in evenwicht raakt. Een moeilijke oefening, maar één die wij Edegemnaren niet uit de weg kunnen gaan.

Jammer genoeg volstond deze – soms pijnlijke – oefening niet om de jaarlijkse balans terug in evenwicht te krijgen. De beperkte stijging van de onroerende voorheffing was dus onvermijdelijk. Waarom daalt de personenbelasting dan toch nog een beetje? Omdat we willen dat de gemeentelijke belastingen evenwichtig gespreid worden over de belastingplichtigen. Met de onroerende voorheffing zaten we ver onder het provinciale en Vlaamse gemiddelde. Na de verhoging zitten we er nog steeds flink onder. Qua aanvullende personenbelasting zaten we met 7,2 onder het gemiddelde van Vlaanderen (7,32), maar boven het gemiddelde van de provincie (7,08). Door de verlaging naar 7,0 komen we daar nu ook onder. Kan Edegem niet elders inkomsten halen? Ja. Bijvoorbeeld door de subsidiemogelijkheden maximaal te benutten. Een aparte subsidieambtenaar maakt daar volop werk van, zowel voor de gemeente als voor het OCMW. Moeten we dan niet minder investeren? Nee. We moeten blijven investeren in onze gemeente, maar wel elke euro omdraaien voor hij wordt uitgegeven. Bovendien staat het investeringsbudget los van de jaarlijkse werkingskosten. Die laatste mogen op zich niet in de rode cijfers gaan, anders is de spaarpot op enkele jaren opgesoupeerd aan dagelijkse werking. Onze investeringen moeten de Edegemnaar direct ten goede komen! Een grafische voorstelling vind je op www.edegem.be/degrafiek


12 Dossier Als team streven we naar meer efficiëntie en samenwerking. Om efficiënter samen te werken houden we elk onderdeel van onze organisatie tegen het licht, van werkprocessen tot kopieerapparaten. We investeren in moderne ICT om zo ook op tijd en kosten te besparen. Ook in de samenwerking met de gemeenten van HEKLA (Hove, Kontich, Lint en Aartselaar) en met het OCMW streven we naar winst. Ondersteunende diensten van gemeente en OCMW (ICT-dienst, personeelsdienst, financiële en technishe dienst,...) worden geïntegreerd.

“Door taken te bundelen met het OCMW, kunnen we met minder mensen meer doen.”

Edegem geeft zuurstof aan de lokale economie. We stelden vast dat slechts 20% van de Edegemnaren zijn gading vindt in het winkelaanbod van onze gemeente. Winkelbeleving moet centraal staan. Daarom schakelen we provinciale experts in. Die kunnen ons helpen om de detailhandel een nieuwe boost te geven. We gaan de bedrijven, winkels en zelfstandigen ondersteunen. We maken ruimte voor nieuwe initiatieven van ondernemers en geven kansen aan sociale tewerkstelling. Maar ook het bestaande winkelaanbod willen we beter in de kijker zetten. Al gehoord van de ‘Edegem Shopping Days’? Dat komt nog wel …

E! Dit was zo’n idee … “Er zouden meer verschillende winkels in Edegem mogen komen zoals in Kontich, Hove en Boechout. Ook het Sint-Goriksplein is aan heraanleg toe. Iets gezelligers zou wel leuk zijn.” >> Het Sint-Goriksplein en ook het Kerkplein worden opnieuw ingericht. Lokale winkels en zelfstandigen stimuleren is een van de speerpunten in het meerjarenplan.

Onze dienstverlening werkt op jouw maat. Eén centraal loket waar jij met al je vragen terecht kan: die grote stap hebben we al gezet. De komende jaren gaan we de werking verder optimaliseren en digitaliseren. Of jij ook echt tevreden bent en wat jij als klant van onze diensten nog meer verwacht, zullen we je zeker vragen in een enquête.

Je zal merken dat … • je ook op afspraak terecht zal kunnen bij onze balie• • • •

medewerkers je als particulier of ondernemer via het e-loket vlot allerhande vergunningen zal kunnen aanvragen we via geoloketten de stedenbouwkundige informatie elektronisch tot bij jou brengen je altijd binnen de 14 dagen reactie zal krijgen op een melding of vraag de sneeuwtelefoon vanaf 2015 operationeel zal zijn. Als je zelf je sneeuw niet kunt ruimen, kan de gemeente dit voor jou doen tegen een kleine vergoeding. parkeerborden in de toekomst op vraag bij je thuis geleverd en opgehaald worden.

“Fort 5 is uiteraard een geweldige locatie voor korte en iets langere bezoekjes. Maar telkens weer vind ik het een manco dat er geen horecazaak is. Iets kunnen drinken of een hapje eten zou het fort nog attractiever maken, voor Edegemnaars en mensen van iets verder.” >> Een nieuw regiohuis integreert naast een bovenlokale ontvangstfunctie en de hervormde bioklas ook horeca.

Ik heb

een idee


Dossier 13 Edegemnaren moeten zich veilig voelen in hun buurt. Edegem is een veilige gemeente. Gelukkig maar! Dat de grote criminaliteit in onze gemeente beperkt blijft, wil echter niet zeggen dat we niet verder moeten blijven werken aan de reële of gevoelsmatige onveiligheid. De buurtinformatienetwerken en de wijkagenten spelen daarin een belangrijke rol. En jij natuurlijk ook. Veiligheid vraagt om een collectieve verantwoordelijkheid.

Veiligheidsmaatregelen om aan te vinken: goedgekeurd nood- en interventieplan bij eventuele rampen • buurtinformatienetwerken waar je ook verdachte zaken kan melden wijkagenten die meer aanwezig zijn in het straatbeeld. Ken je jouw wijkagent toch nog niet? Kijk dan snel op p.3. mobiele kentekencamera’s op de invalswegen om inbrekers te ontraden • gemeentepersoneel wordt gestimuleerd om zich in te zetten als vrijwilliger bij de brandweer.

Zowel senioren als gezinnen met jonge kinderen moeten goed kunnen (blijven) wonen in Edegem.

Edegem huist iedereen, van -9 maanden tot 109 jaar. Ik heb

een idee

E! Dit was zo’n idee …

“Er zou meer controle moeten zijn voor alle auto’s die de oprit nemen naar Brussel of Antwerpen op de Drie Eikenstraat. Het is ten strengste verboden deze opritten te gebruiken, toch doen talrijke chauffeurs dit. Daardoor ontstaan er files op de Drie Eikenstraat en meestal letten deze chauffeurs ook niet op de fietsers.” >> Ook voor dit probleem zullen de mobiele kentekencamera’s die we gaan inzetten aan de invalswegen en afritten zeker helpen.

Edegem is en blijft een gemeente waar iedereen een warm nest vindt, zowel jong als oud. We maken daarom werk van alternatieve woonvormen, denk aan co-housing, zorgwonen, doelgroepenwonen, assistentiewonen en sociale woningen. Zonder het groene karakter van onze gemeente op te geven, proberen we extra wooncapaciteit te creëren. Dat doen we natuurlijk in de eerste plaats door verkrotting en leegstand aan te pakken.

Voorbeeldproject: Heldenstraat een gedeelte van de site Heldenstraat (gemeentelijk magazijn) wordt ontwikkeld als kleinschalig betaalbaar woonproject.


14 Dossier In Edegem moet je vlot en veilig kunnen stappen en rijden. De verkeersknoop in de Zuidrand van Antwerpen kunnen we enkel samen met de omliggende gemeenten oplossen. In het nieuwe mobiliteitsplan zullen we de omliggende gemeenten zeker bevragen. We maken ons sterk dat wij het sluipverkeer in de Collegewijk eindelijk zullen aanpakken met concrete maatregelen. Het verkeer binnen onze eigen buurten, en vooral de schoolomgevingen, maken we, waar nodig, leefbaarder met onder andere trage wegen, oversteekplaatsen op de gewestwegen, openbare fietsstalplaatsen en betere fietspaden.

Goed om weten Onze personeelsleden maken al gebruik van elektrische wagens voor de korte verplaatsingen binnen de gemeente. Op het gemeenteplein prijkt sinds enkele maanden het eerste oplaadpunt en je kunt ook gebruik maken van de oplaadpunten voor elektrische fietsen.

We halen het maximum uit de beschikbare ruimte. Om onze gemeente leefbaar te houden moeten we zuinig en verstandig omspringen met de ruimte die er is. We willen verdichten en vergroenen. Deze visie vertalen we in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, waarin het domein Hof Ter Linden en Fort 5 alvast één groot natuurontdekkings- en belevingsgebied van 90 hectare wordt. Het groene hart van Edegem zal dus kloppen als nooit tevoren. En uiteraard werken we volop verder aan de heraanleg van straten en pleinen.

Met de 90 hectare van Hof Ter Linden en Fort 5 zal het groene hart van Edegem kloppen als nooit tevoren. Vuistregels: • Een nieuwe verkaveling moet een meerwaarde bieden

Ik heb

een idee

E! Dit was zo’n idee …

Een greep uit de vele ideeën rond mobiliteit: “De fietspaden (beide richtingen) in de Hovestraat, meer specifiek het stuk Boniverlei - Gemeenteplein renoveren en rood markeren, zoals reeds voorzien in het stuk Boniverlei - Mechelsesteenweg.” >> We gaan de Hovestraat heraanleggen met toegankelijke voetpaden en veilige fietspaden.

“Graag een fietstrommel (= stalling) in de Buizegemlei ter hoogte van de rijhuizen.” >> Er staat en heel concreet pilootproject rond veilige huurbare fietsboxen op stapel in een aantal straten.

“Is het mogelijk de servitudeweg verbinding Kontichstraat - Arendsnest ‘fietsbaar’ te maken? Het aardewegje aan de tuintjes naar het Arendsnest is een verschrikkelijke modderpoel.” >> De aanleg van deze wandel- en fietsverbinding ‘De Vinken’ is opgenomen!

“Verbeter de opstap van voetpaden voor rolstoelgebruikers, leg betere fietspaden en plaats meer banken om te rusten (voor ouderen) richting centrum.” >> We blijven voortdurend inzetten op voetpad- en straatvernieuwing met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid.

voor Edegem. De kosten die bij een verkaveling of een groot project komen kijken, moeten door de ontwikkelaar worden gedragen. • Gronden die niet belangrijk zijn voor de gemeente verkopen we, zodat we nieuwe strategische sites, zoals het terrein ‘Van de Sande’ (Kattenbroek), kunnen aankopen. • Bij het opwaarderen van gebouwen en gronden zoeken we naar steun met private middelen.

Om aan te vinken … Gemeenteplein nummer 5 (oud schoolhuis) ontwikkelen tot een handelsruimte met woongelegenheid eerste verdieping van het oud-gemeentehuis inrichten Huis Hellemans opfrissen muziekacademie aanpassen Sint-Antoniuskerk restaureren daken van de hangars in Fort 5 herstellen zwembad toegankelijk maken voor andersvaliden waardevolle gebouwen van Hof Ter Linden en Fort restaureren en opwaarderen met hulp van private middelen en zorgen voor parkeerplaatsen dementievriendelijk pad en rolwagenpad inrichten in Hof Ter Linden gemarkeerd looppad in Hof Ter Linden uittekenen fietsverbinding maken van het centrum naar Fort 5 van het Kerkplein de toegangspoort tot Fort 5 maken zorgen voor verkeersveilige ontsluiting van sportzone Kattenbroek speelbos en spelelementen realiseren in Fort 5 wateroverlast aanpakken via integraal waterbeleid waterkwaliteit van de beken verbeteren begraafplaats opwaarderen en digitaliseren bioklas hervormen en onderbrengen in het nieuwe regiohuis •co-working organiseren in het binnenfort


Dossier 15 Edegem geeft ruimte aan cultuur voor elke interesse. Cultuur brengt mensen bij elkaar. Daarom zetten we in op een dynamisch cultuurbeleid dat voor elke Edegemnaar wat te bieden heeft. Hangar 27 wordt een volwaardige cultuur- en jeugdzaal en een nieuw vrijetijdscentrum wordt dé plek om nieuwe dingen te ontdekken en actief deel te nemen aan culturele activiteiten. Daarnaast willen we de bestaande verenigingen en organisaties ondersteunen, vooral in hun zoektocht naar een optimale huisvesting.

Voorbeeldproject: nieuw vrijetijdscentrum Wat: een modern en toegankelijk vrijetijdscentrum, met ruimte voor boeken, media, sociaal-culturele activiteiten en een polyvalente ontmoetingsruimte. Wie: voor alle Edegemnaren, met uiteenlopende culturele interesses. Waar: de locatie ligt nog niet vast. We bekijken de mogelijkheden van een nieuwbouw vlak naast Huis Hellemans. Wanneer: we hopen in 2017 de deuren te kunnen openzwaaien.

TI

P Vandaag doet het OCMW al heel veel voor de Edegemnaren die het wat moeilijker hebben. Nieuwsgierig? Twee plekken waar je onaangekondigd kunt binnenspringen: dienstencentrum Den Appel en de website www.ocmw.edegem.be!

P

OCMW en gemeentediensten gaan nog nauwer samenwerken om de Edegemnaren die hulp kunnen gebruiken financieel en psychologisch te steunen. Ondanks de besparingen kiest het bestuur daarom voor een duidelijk sociaal beleid en verhoogt de OCMW-toelage van 1,45 naar 2 miljoen euro. We leggen de klemtonen op sociale activering en tewerkstelling. De dienst schuldbemiddeling wordt optimaal ingezet als preventiemaatregel tegen armoede. Samen met andere partners bieden we betaalbare thuisdiensten aan, zodat senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als residentiële woonzorg nodig is, kan de Edegemnaar blijven rekenen op het vertrouwde woonzorgcentrum Immaculata. Het is de ambitie om via een vernieuwing van het dienstverleningsconcept aan de absolute top in Vlaanderen te blijven.

TI

We werken aan het welzijn van elke Edegemnaar.

Het vrijetijdscentrum wordt dé plek om nieuwe dingen te ontdekken en actief deel te nemen aan culturele activiteiten.

Ontdek historisch film- en beeldmateriaal op www.filmbankazura.be. De komende jaren blijven we eraan werken om ons cultureel erfgoed via Azura in kaart te brengen.


16 Dossier Het jeugd-, sport- en vrijetijdsaanbod zet iedereen in beweging. Enerzijds telt Edegem vele verenigingen. Die willen wij ondersteunen, bijvoorbeeld door ze te helpen in hun zoektocht naar een geschikte locatie. Anderzijds willen we ook de mensen die geen lid zijn van een vereniging, infrastructuur en activiteiten bieden. Dat doen we onder andere met loopevenementen, kleuterspeeldagen, jeugdhuizen, goed georganiseerde fuiven en een bruisende zomer, met de jaarmarktfeesten als kers op de taart.

Samen maken we ‘duurzaamheid’ concreet. Edegem zal het goede voorbeeld geven qua milieuverantwoord productgebruik, fairtradeaankopen, afvalarme evenementen en afvalpreventie. We investeren in natuur en behoud van biodiversiteit. Op termijn willen we klimaatneutraal zijn. Via de milieubarometer zal je kunnen volgen waar we staan. Door energie-efficiënt te werken kunnen we naast ecologische ook financiële winst boeken. Zonder twijfel kunnen we ook wat leren van onze zustergemeente San Jerónimo! Internationale solidariteit kan voor beide partijen wat opleveren.

Goed om weten: de gemeentelijke sportdienst zorgt voor een lokaal sportbeleid voor jong en oud. Met een laagdrempelig aanbod behoudt Edegem zijn Vlaamse erkenning en betoelaging.

E! Dit was zo’n idee … “Kunnen we de jaarmarkt en de kermis doortrekken tot aan de tuin van het woonzorgcentrum?” >> Allicht wel, het zit alvast mee in onze plannen.

“Meer en meer verenigingen hebben problemen met hun lokalen!” >> We gaan Edegemse verenigingen actief ondersteund in hun zoektocht naar een optimale locatie om hun activiteiten te ontplooien, zowel in Edegem als intergemeentelijk.

“De speeltuin op de Romeinse Put ligt er reeds enkele jaren verkommerd bij. Een grondige opfrissingbeurt is welkom!” >> Dit staat gepland voor 2014. Je leest meer in de rubriek ‘Uit de raad’ op pagina 8.

Ik heb

een idee

Voorbeeldproject: bioklas De bioklas wordt omgevormd tot een centrum voor natuuren milieueducatie voor jong en oud. Ze krijgt een plaats in het nieuwe regiohuis. Zowel binnen als buiten komt er educatieve informatie en er kunnen themadagen, teamdagen en educatieve verjaardagsfeestjes plaatsvinden. Daarnaast zullen we ook satelietklassen organiseren in de natuur en gaan we in alle basisscholen themalessen geven over milieukwesties als ‘afval voorkomen’, ‘compostkids’, paddenoverzetacties en ‘samen schoon in Edegem’.

De bioklas in het nieuwe regiohuis wordt een educatieve plek voor jong en oud.

Edegem doet de wijken leven. Toffe buurten waar mensen elkaar kennen en samen initiatief nemen, zijn de basis van een gezellige en dynamische gemeente. Daarom gaan we zorgen voor een ontmoetingsplek in elke buurt, waar buurtbewoners samen kunnen genieten, spelen en plezier maken. Met 20 000 euro per jaar aan wijkbudgetten dagen we de Edegemnaar uit om zelf projecten in te dienen om hun straat of buurt aangenamer, mooier of gezelliger te maken. Ontmoet je buur(t)!


Dossier 17

Oproep: vrijwilliger in Edegem? De inzet van de vele vrijwilligers in Edegem is van onschatbaar belang. Samen met de verenigingen maken zij van onze gemeente een gemeenschap. Wil jij ook je steentje bijdragen? Graag! Dat kan via gemeentebestuur@edegem.be.

In Edegem kunnen kinderen jong zijn.

TI

P

Geen betere investering in de toekomst dan de jeugd! Met een sterk schoolaanbod, kwaliteitsvolle kinderopvang en volop speelmogelijkheden blijven we aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderen.

Het Zwaluwnest wordt nog meer ‘the place to be’ voor kinderen en hun ouders, en streeft naar het officiële label ‘Huis van het Kind’ van Kind en Gezin. Alles wat jonge Edegemnaren aangaat, wordt gebundeld in dit warme nest. Je bent er ook nu al van harte welkom, bijvoorbeeld om: • vragen te stellen over opvoeding en opgroeien • gebruik te maken van de buitenschoolse kinderopvang • als onthaalouder speelgoed te lenen uit de speelotheek.

Drie vragen aan Koen Metsu Naar welk actiepunt kijkt u persoonlijk het meeste uit? Ik kijk uit naar alle acties die de leefbaarheid en levenskwaliteit van onze gemeente ten goede komen. Zo gaan wij bijvoorbeeld hoog inzetten op het aanpakken van de wateroverlast en de inbraakgolf, op veiligere fietspaden en oversteekplaatsen en op het etaleren van de talrijke fauna en flora die wij te bieden hebben. Ook droom ik ervan om de winkelbeleving in Edegem aan te wakkeren. Te veel om op te noemen dus… maar allemaal zaken die onze inwoners rechtstreeks ten goede zullen komen. Wat was de moeilijkste beslissing in het opstellen van dit plan? Ongetwijfeld het op orde brengen van onze financiën. Als we niet hadden ingrepen, zou onze gemeente einde 2016 bankroet zijn. Grote investeringen uit het verleden, dwongen ons om de eigen broeksriem aan te spannen. We moesten zelfs een heikele personeelsoefening afwerken en de werkingskosten terugschroeven. Op pagina 11 lezen jullie er alles over. Daar word je als bestuurder niet vrolijk van… Hoe beleefde u uw eerste jaar? De rol van burgemeester is een hele eer die je te beurt valt, maar ook een niet te onderschatten klus. Het takenpakket is bijzonder gevarieerd en je komt soms in een achtbaan vol emoties terecht. Ik mocht prachtige verenigingen leren kennen, talrijke jubilarissen en mensen met pertinente vragen en problemen die om een oplossing schreeuwen. Hen kunnen helpen, en ervoor zorgen dat al onze generaties aan hun trekken komen in Edegem is als olie op mijn vuur. De moeilijke beslissingen ten spijt, zal ik daar dan ook even hard voor blijven werken als het voorbije jaar. Iedereen moet fier zijn zich ‘Edegemnaar’ te kunnen noemen.

Goed om weten: we maakten al werk van een online inschrijfsysteem voor buitenschoolse opvang IBO De Speelclub. Lees er meer over op pagina 21.

Praat mee!

Wat vind jij van dit meerjarenplan? Deel je ur en mening met het bestu onze op en nar alle Edegem of na agi k-p oo Faceb op Twitter via #smjpedegem.

Koen Metsu, burgemeester

Meer weten over het strategisch meerjarenplan? Het officiële document vind je op www.edegem.be, maar bel gerust naar tel. 03 289 26 50 of kom langs op het spreekuur van de burgemeester of de schepenen. Hun contactgegevens vind je eveneens op de website.


18 Wij(k)werking

Even kijken in de wijken ... In deze rubriek lees je over leuke initiatieven en opmerkelijke gebeurtenissen uit de vier wijken van Edegem.

Elsdonk

Molenveld

Sabbatjaar voor marsepeinverdelers

De volkstuinen zijn winterklaar

Elk jaar zit Molenveld met grommende magen te wachten op de lekkere marsepein die Kevin Urbain en zijn mama al 7 jaar komen rondbrengen. Dat doen ze om Kevins sportvereniging voor mensen met een beperking, Wapper, te steunen. Dit jaar hebben ze een jaartje overgeslagen, maar volgend jaar voorzien ze Molenveld weer van het lekkerste snoepgoed!

De twee volkstuinen in Elsdonk zijn samen zo’n 2,3 hectare groot. Ongeveer 110 mensen huren er een perceel, waarop ze bloemen, groeten en klein fruit telen. Eind oktober werden de tuinen klaargemaakt voor de winter.

“Mensen zijn er echt mee bezig.” Karin Thijs is de mama van Kevin: “Doordat we dit jaar het EK rolstoelrugby hebben georganiseerd, konden we de verkoop niet voorbereiden. Het ging altijd ongelofelijk goed: wel 600 mensen bestelden vorig jaar een pakketje. Voor Kevin is het ook fijn dat iedereen een praatje met hem maakt. Ook zijn er mensen die zeggen dat ze niet snoepen, maar die ons toch steunen door geld te geven. Mensen in Molenveld zijn er echt mee bezig en dat geeft een supergoed gevoel. Volgend jaar kun je ons dus zeker weer verwachten!”

Kevin houdt van sport

“Mensen komen samen in de volkstuinen en helpen elkaar” Jos De Keyser is voorzitter van de volkstuinen: “We hebben compost aangekocht, waarmee iedereen zijn eigen stukje mocht bestrooien. Door de regen komen de voedingsstoffen van de compost in de grond terecht, wat een humusrijke grond oplevert. Mensen vragen het hele jaar door raad aan elkaar. Het is leuk om via de tuinen in contact te komen met anderen én je kent de kwaliteit van je groenten en fruit!”

De grond in een ‘winterbed’


Wij(k)werking 19 Wat leeft er in jouw wijk? Heb jij een leuk weetje over je wijk? Of wil je een fijn buurtinitiatief melden? Stuur het naar ons door! Elk nummer brengen we de leukste items in deze rubriek.

Iets insturen? Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem, tel. 03 289 26 50, redactie@edegem.be Tip: stuur als het kan ook een foto mee.

Centrum Buizegem

Herdenkingsdrink

Wijkcomité brengt sfeer

Marc De Nef kwam in november 2012 om tijdens een werkongeval. Toen zijn familie terugkwam van de begrafenis hadden hun buren uit de Florent Geversstraat de hele straat verlicht met kaarsjes. Een jaar later besloot de buurt hetzelfde te doen en een drink te organiseren om Marc te herdenken.

Een jaar geleden werd in Buizegem een nieuw wijkcomité opgericht, met het Sint-Goriksplein als kern. De kerstmarkt van 2012 was al meteen een schot in de roos. Om nog meer activiteiten te organiseren, is alle hulp welkom.

“Mijn buren zijn uniek.”

“Het wijkcomité wil meer leven brengen op het plein”

Gwenda Schellekens is de weduwe van Marc: “Marc was heel graag gezien in de wijk. Hij stond steeds klaar om de buren te helpen en daardoor hebben heel veel mensen in de straat een herinnering aan Marc. Wij krijgen ontzettend veel steun en warmte van de buren en het deed enorm deugd dat ze weer een drink organiseerden. Ze helpen ons ook dagelijks met klusjes en praktische zaken. Deze mensen zijn er voor ons en doen daadwerkelijk iets. Die hulp en warmte is heel belangrijk in een rouwproces. Onze buren zijn écht UNIEK !”

Burenwarmte

Els Baetens is medeoprichtster van het comité: “Ik zag dat er op het Sint-Goriksplein veel oudere mensen niet zo vaak buitenkwamen. Het Forum is te ver voor velen van hen. Met de activiteiten van ons comité willen we mensen weer bij elkaar brengen en meer leven brengen op en rond het plein. Op 11 mei staat er al een rommelmarkt gepland en we zijn volop bezig met andere activiteiten. We kunnen altijd nog vrijwilligers en middelen gebruiken.”

Els en Veerle hebben er zin in!


20 Jong & lerend

Nieuwjaarsgeschenk van de bib:

de digitale krant

Voortaan kan je in de bib van Edegem zowel oude als recente kranten lezen. Het krantenarchief kan je ook thuis raadplegen. Je hoeft dus geen boekenwurm te zijn om een stapje in de bib te zetten!

Beste leners, Bij de start van het nieuwe jaar staat de bib met haar nieuwjaarsbriefje klaar. Ze wil iedereen extra verwennen dit jaar met wat nieuwe dingen hier en daar. Alle details van het verhaal vind je op onze site digitaal. Concrete informatie geven we je graag In het volgende nummer van Edegem Vandaag. Een boekje hier, een tijdschrift daar, We wensen je een leesrijk nieuw jaar! Edegem, 1 januari 2014.

Het digitaal archief van Gopress met artikels van minstens twee dagen oud kan je vinden op de website krantenarchief. bibliotheek.be. In de bib kan je meteen je gewenste artikels lezen. Om ze thuis te bekijken moet je je éénmalig registreren op Mijn Bibliotheek. Hiervoor heb je een code nodig die je kunt krijgen aan de balie van de bib. Daarnaast kun je ook binnen de muren van de bib digitaal de dag- en weekbladen van de afgelopen week lezen. Via bibliotheek.gopress.be kan je op de pc van de bib of op je eigen laptop kiezen uit een heel assortiment. Naast de belangrijkste Vlaamse kranten heb je ook de keuze uit tijdschriften als Knack en Trends.

Meer weten? Meer info op www.vrijetijd.edegem.be/bibliotheek of kom gerust eens langs in de bib om alles uit te proberen.

Gedichtendag: de dag dat rijmen mag Hou alvast je meest welluidende verzen klaar, want gedichtendag is weer daar! Op donderdag 30 januari luidt Gedichtendag het begin van de Poëzieweek in. Het thema van deze Gedichtendag is ‘Verwondering’. Alles begint met verwondering: de eerste woordjes, grote liefde, de ontdekking van het nog ongekende. Poëzie heeft de kracht om je onverwacht de verrassende kant van dingen te laten zien. Gedichtendag is de ideale gelegenheid om in de bib te gaan grasduinen in poëziebundels. De bib heeft een ruim aanbod, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Wie een favoriete dichter heeft, kan zijn stem uitbrengen voor de Herman De Coninckprijs, de poëzieprijs die op Gedichtendag door Boek.be wordt uitgereikt. Meer weten? Meer info op www.gedichtendag.com of www.boek.be


Jong & lerend 21

IBO De Speelclub: dossier + inschrijving = spelen maar! Wie gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang IBO De Speelclub moet vanaf nu steeds langsgaan bij de dienst kinderopvang om een dossier aan te maken. Vervolgens kun je je kind via het nieuwe I-school systeem online inschrijven voor de voor- of naschoolse opvang of opvang tijdens de schoolvrije dagen. Je kan een dossier laten aanmaken tijdens de permanenties op de dienst kinderopvang. Voor de aanmaak van het dossier moet je de volgende documenten en info meenemen: • gezinssamenstelling indien je niet van Edegem bent • bewijs van kinderbijslagfonds (kopie of bankafschrift) • laatste tetanusvaccinatie van het kind (boekje kind & gezin) • informatie over allergieën • noodnummers van personen die we mogen bellen indien de ouders niet bereikbaar zijn • huisarts + telefoonnummer • personen die het kind mogen komen afhalen • aandachtspunten of bijzonderheden van het kind

Grabbelpas & Swap

andere leeftijdscategorieën, evenveel actie! Vanaf 2014 veranderen de leeftijdscategorieën van Grabbelpas en Swap. Verder blijft alles hetzelfde: met een pasje krijg je korting op supertoffe activiteiten tijdens alle vakanties, behalve de kerstvakantie. Voor Grabbelpas komt er een groep van 4- en 5-jarigen, een groep van 6- en 7-jarigen en een groep van 8- en 9-jarigen. Voor Swap worden de groepen ingedeeld in een groep van 10- tot 12-jarigen en een XL-groep voor 13- tot 15-jarigen. De Grabbelpas- en Swapboekjes met meer dan 100 activiteiten in de krokus- en paasvakantie van 2014 kun je vanaf 5 februari krijgen bij de jeugddienst, aan het onthaal van het gemeentehuis of in de bibliotheken. Het volledige aanbod staat ook op www.vrijetijd.edegem.be.

Je kan je kind online inschrijven vanaf de eerste dag van de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Je ontvangt per mail of post een inlogcode en informatie over dit systeem als je een dossier hebt en het nieuwe huishoudelijk reglement ondertekend hebt binnengebracht op het secretariaat van de speelclub. Wanneer? Permanentie dienst kinderopvang: maandag van 16 tot 19 uur, dinsdag van 10 tot 12 uur en woensdag van 14 tot 16 uur

Aankoop Grabbelpas en Swappas vanaf 13 januari Breng 3 euro en een recente foto mee. Je kan het pasje kopen bij de jeugddienst in het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16 of aan het onthaal van het gemeentehuis. Met je Grabbelpas of Swappas geniet je bovendien het hele jaar door van prachtige kortingen in een heleboel pret- en recreatieparken, binnenspeeltuinen, musea, … En als extraatje hebben we ook nog een aantal plaatselijke voordelen in petto. Kom ze ontdekken en maak er gebruik van. Zo heb je de prijs van je pasje al meteen terugverdiend! Inschrijvingen activiteiten krokus- en paasvakantie Vanaf maandag 17 februari kan je je inschrijven bij de jeugddienst die de activiteit organiseert. Dit kan zowel telefonisch als via e-mail of je komt gewoon even langs. Alleen in Edegem kan je ook inschrijven via het onthaal van het gemeentehuis. Verdere info vind je in de programmaboekjes. Goed om weten: Je kan zelfs zonder pasje meedoen aan de Grabbelpas- en Swapactiviteiten, maar dan betaal je wel een hogere deelnameprijs.

Meer info over Grabbelpas en Swap? Bel dan naar de jeugddienst via het centrale nummer 03 289 26 50 of breng ons gewoon eens een bezoekje. Programmaverantwoordelijke Luc Bries helpt je graag verder. E-mailen is eveneens mogelijk: grabbelpas@edegem.be of swap@edegem.be.


22 Voor elkaar Woning op maat van ouderen?

Aanpassingspremie vervalt

Als gevolg van de interne staatshervorming, heeft de provincieraad besloten dat provincies vanaf 1 januari 2014 binnen hun welzijnsbeleid geen subsidies meer mogen uitkeren aan particulieren. Ook de individuele toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen valt dus weg. Wel kan je je als oudere of zorgbehoevende nog steeds voor een kleine bijdrage laten adviseren over woningaanpassingen bij de Landelijke Thuiszorg. Gelukkig kan ook nog steeds de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie worden aangevraagd. Meer weten over sociale voordelen en tegemoetkomingen? Kijk op www.provant.be/subsidies/welzijn/, www.premiezoeker.be of www.rechtenverkenner.be.

Leer begrijpen wat kanker is www.kankerspoken.nl is een website speciaal voor kinderen van wie een ouder kanker heeft. Je vindt er veel antwoorden op je vragen en je kunt er ook met andere kinderen praten over hoe je je voelt. Vanaf 3 jaar kan je op de website terecht om via animatie of uitleg te leren begrijpen wat kanker juist is. Ook mama’s en papa’s kunnen er informatie vinden. De site bevat praktische tips, antwoorden op vragen waar je als ouder mee geconfronteerd wordt en je kan er voorlichtingsfilms bestellen. Meer weten? OCMW, dienst personen met een handicap, Karen Croes, Oude-Godstraat 110, tel. 03 451 04 70, karen.croes@ocmwedegem.be Openingsuren: woensdag- en donderdagnamiddag van 13 tot 16 uur of op afspraak

Een warm gebaar van het sociaal verwarmingsfonds

Premie voor chronisch zieke werknemers Wie vanwege een beperking of een chronische ziekte tijdelijk mindere prestaties levert op het werk of langdurig afwezig is, kan beroep doen op De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Jij als werknemer of als zelfstandige in hoofdberoep moet de premie zelf aanvragen bij de VDAB. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt jouw werkgever om de drie maanden een premie gedurende vijf jaar (verlengbaar met nog eens vijf jaar). De premie bedraagt 40% van je loon. Als je werkgever dit niet voldoende vindt, kan hij na 1 jaar een verhoging tot 60% vragen. Meer weten? Kijk op www.vdab.be/arbeidshandicap of contacteer de dienst arbeidshandicap van provincie Antwerpen via tel. 03 229 06 51 of via mail: DAH-antwerpen@vdab.be. Je kunt ook langsgaan bij het OCMW, dienst personen met een handicap, Karen Croes, Oude-Godstraat 110, tel. 03 451 04 70, karen.croes@ocmwedegem.be.

De wintermaanden zijn duur en daarom krijgen mensen die krap bij kas zitten, een toelage om hun verwarming mee te betalen. Binnen de 60 dagen na de levering van huisbrandolie (of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, kun je een aanvraag doen bij het OCMW. Zij gaan dan na of je recht hebt op de toelage. Neem zeker je factuur mee en een bewijs van het gezinsinkomen. Meer weten? Ga langs bij het OCMW, kijk op www.verwarmingsfonds.be of bel het gratis nummer 0800 90 929.

Minimale aardgaslevering voor iedereen Lopen je kosten voor aardgas plots hoger op dan verwacht en heb je geen geld voor een nieuwe oplaadbeurt van je aardgasbudgetmeter? Dan laat de Vlaamse overheid je toch niet in de kou staan. Bij het OCMW kun je een aanvraag doen voor een minimale levering van aardgas in de winter, zodat je jouw woning kan blijven verwarmen. Meer weten? Ga langs bij het OCMW of kijk op www.energiesparen.be/sociaal/minimalevering.


Voor elkaar 23

Dienstencentrum Den Appel Spring eens binnen voor een drankje in ons café, een lekkere maaltijd in ons restaurant of een toffe activiteit!

Breicafé: van oubollig naar nieuwste trend Breien is terug hip! Ook dienstencentrum Den Appel is mee met de trend en organiseert elke vrijdag om 14 uur een breicafé. “We gebruiken niet alleen de klassieke breimethoden, maar geven er ook een moderne toets aan”, vertelt Line, medeoprichtster van het breicafé. “Naast traditionele sjaals en truien maken we ook onder andere diertjes, handtassen en handpoppetjes. Verder wordt er elke eerste vrijdag van de maand een nieuwe brei- of haaktechniek aangeleerd. Tussen het tetteren door leren we bij van elkaar en bedenken we samen nieuwe creatieve ideeën. Het breicafé is zo voor iedereen een leuke en ontspannende vrijdagnamiddagactiviteit.” Groot en klein, jong en oud, iedereen is welkom om vrijblijvend eens een kijkje te komen nemen!

Wanneer? Elke vrijdag om 14 uur

Leifkaart?

Stoelyoga

De Leifkaart is een plastieken kaart waarop je wilsverklaring staat vermeld. Op maandag 20 januari komt een arts verbonden aan LEIF in dienstencentrum Den Appel meer uitleg geven over het gebruik en de mogelijkheden van deze kaart.

Dienstencentrum Den Appel organiseert een cursus stoelyoga. Het doel van de bewegingsoefeningen is om vooral senioren te motiveren om meer fysiek actief te zijn en zo gezond te blijven.

LEIF streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij mensen zelf kunnen beslissen over hun levenseinde. Dankzij de Leifkaart komen artsen en hulpverleners sneller te weten wat iemands wettelijke wilsverklaring is en kunnen ze daar meteen rekening mee houden. Op 20 januari krijg je informatie over de kaart, over vroegtijdige zorgplanning en over een wilsverklaring euthanasie. Schrijf zeker tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt.

Lesgever Walter heeft een opleiding gevolgd in Nepal en India. Hij wil mensen helpen om hun levenskwaliteit te verbeteren door Geest en Lichaam opnieuw in evenwicht te brengen. Doe mee en kom buiten met een leeg hoofd, een gezond lichaam en een portie nieuwe energie! Wanneer? Woensdag 15 en 29 januari, 15 uur Prijs? 3 euro

TI

P

Wanneer? Maandag 20 januari 2014, 14 uur Prijs? 5 euro. Inschrijven via 03 450 84 00 of dienstencentrum@ocmwedegem.be

Blader door naar pagina 27 voor een overzicht van al onze eenmalige activiteiten. Voor een volledig overzicht kan je bij Den Appel een programmaboekje komen halen.

Meer weten? Dienstencentrum Den Appel, Oude-Godstraat 110, tel. 03 450 84 00, dienstencentrum@ocmwedegem.be


24 Ecologisch Edegem

FairTradePolitie Politiezone HEKLA is de eerste politiezone in Vlaanderen die de titel van FairTradePolitiezone mag opspelden. Op dinsdag 15 oktober ondertekenden commissaris Willy De Belder, burgemeester Koen Metsu en schepen van Internationale Solidariteit, Jeroen Van Laer, de engagementsverklaring. In deze verklaring engageert Politiezone HEKLA zich om producten met het Fair Tradelabel te gebruiken. Edegem heeft sinds 2009 het label van FairTradeGemeente en dus kon ook de lokale politiezone HEKLA niet achterblijven. FairTradeGemeente probeert op een concrete manier bij te dragen aan een waardig bestaan voor de boeren in het Zuiden door het gebruik van duurzame producten in het Noorden te promoten. Samen met de Politiezone HEKLA werd een ludieke en laagdrempelige actie opgezet om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met fairtradeproducten. Tijdens de Week van de Fair Trade kregen doordeweekse politiecontro-

les een Fair Tradetintje. In de aanloop naar deze week werden (promo-)filmpjes met politiezone HEKLA in de hoofdrol verspreid om het gebruik van fairtradeproducten in de verf te zetten. Een subsidie van BTC (Belgische Technische Coöperatie) maakte dit mogelijk. De filmpjes kan je op youtube vinden met de zoektermen ‘Edegem Hekla FairTrade’.

Meer weten over FairTradeGemeente? Surf naar www.fairtradegemeente.be of bekijk de folder.

Buitenkans!

Seizoensgroenten

Het repaircafé:

een tweede leven voor je spullen Stoel kapot? Broodrooster weigert dienst? Trui met gaatjes? Breng ze naar het repaircafé! Vier gemeenten en vele vrijwilligers van de zuidrand slaan de handen in elkaar en proberen zo de afvalberg te verkleinen. Repaircafé’s zijn bijeenkomsten waarop buurtgenoten elkaar vrijwillig helpen bij het herstellen van allerlei voorwerpen. De repaircafégangers nemen hun kapotte spullen mee van thuis en gaan samen met de vrijwillige reparateurs aan de slag. Ze repareren spullen van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. De gemeentebesturen zorgen voor materiaal en faciliteiten. De kosten voor nieuw materiaal zoals nieuwe fietsbanden en kabels moet je wel zelf betalen. De reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage mag. Wanneer? 8 februari in Mortsel, 12 april in Edegem, 14 juni in Hove, 13 september in Kontich, 8 november in Mortsel Meer weten? Tel. 03 2892650 of milieu@edegem.be

Ener-Gieke, ons favoriete ecomannetje, geeft een tip om meer ecologisch te leven: “Seizoensgroenten kopen is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je portefeuille. Het is veel duurder om groenten en fruit buiten het seizoen te kweken en de transportkosten verhogen de prijs van de producten. Seizoensgroenten hebben dus alleen maar voordelen. In januari zijn de seizoensgroenten onder andere zuurkool, raapjes, rammenas, aardpeer en koolrabi.” Meer weten? www.groentekalender.be


Mooi in Edegem 25

Herfsthelden © Eline Nijs

In de herfst komen de bladblazers in actie om alle wegen te ontdoen van hun gladde bladerdek. Eline Nijs trotseerde de wind om deze prachtige foto te nemen van onze herfsthelden.

© John Van Regemortel

Drie in één John Van Regemortel ging creatief aan de slag met drie foto’s van Hof Ter Linden. Door de foto’s te combineren kwam hij tot dit indrukwekkende resultaat. De foto is ook te bekijken op GoogleEarth.

40 kaarsjes uitblazen! © Marc De Roeck

Al 40 jaar lang bewaart de Heemkundige Kring ons lokaal erfgoed. Op 8 november vierden ze hun 40-jarig jubileum in het oud-gemeentehuis en het gemeentebestuur was ook van de partij.

Was je op een van onze evenementen? Dan werd je misschien gekiekt door onze gemeentefotograaf! Surf naar www.vrijetijd.edegem.be of volg gemeente Edegem op Facebook.

Heb je zelf een mooie foto gemaakt in onze gemeente of op een van onze activiteiten? Stuur ze dan naar redactie@edegem.be en wie weet staat ze dan wel in de volgende Edegem Vandaag …


26 Uit in Edegem

in Edegem

januari 2014

5 januari

22 januari

26 januari

Nieuwjaarsdrink Gemeenteplein om 11 uur Cel evenementen,

Viering verloren maandag Basisschool Andreas Vesalius, Gemeenteplein 3 om 17 uur, prijs: 5 euro leden, 7 euro niet-leden

Aperitiefconcert Sint-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat om 11 uur, prijs: 5 euro

E evenementen@edegem.be, T 03 289 26 50

7 januari Nieuwjaar en Driekoningen Ons Huis, Drie Eikenstraat 65 om 14 uur S-Plus (Mevr. Van Broeckhoven), E senioren@ocmwedegem.be, T 0486 45 58 09

11 januari Kerstboomverbranding Drie Eikenstraat om 19 uur

16 januari Voordracht: valpreventie Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 14 uur, prijs: 3 euro FEMMA Edegem Sint-Jozef (Greta Soetens), E greta_soetens@hotmail.com, T 03 440 18 96, W www.kav.be/edegem-sint-jozef

Zorg voor Later (Mevr. Elza vogels), E LBVA@LMPA.BE, T 03 458 31 11

23 januari Quizavond: slimste vrouw van Edegem Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 19.30 uur, prijs: 5 euro FEMMA Edegem Sint-Jozef (Greta Soetens), E greta_soetens@hotmail.com, T 03 440 18 96, W www.kav.be/edegem-sint-jozef

Winterwandeling Sint-Antoniuskerk, Drie Eikenstraat om 14 uur OKRA Edegem Centrum (Karel Schouwenaars), T 03 457 03 61, E karel.schouwenaars@telenet.be

Cultuurdienst Edegem, T 03 289 26 50 E cultuur@edegem.be

30 januari Gedichtendag Bibliotheek, Hovestraat 55 W www.gedichtendag.com of www.boek.be

MeermaligE activiteiten 1 tot 31 januari ’t Forumgalerie: Marijke Van Eyck met olieverf ‘t Forum ‘t Forum, wijkontmoetingscentrum, Romeinse Put 97 ‘t Forum, vzw, E mvanbilsen@skynet.be, T 03 457 51 62, W www.tforum.be

Marijke geeft sinds september met veel succes tekenles in ‘t Forumgalerie. Met heel veel moed blijft ze schilderen.


Uit in Edegem 27 Meer activiteiten in Edegem? Weet dat onze talrijke verenigingen, organisaties en clubs heel wat te bieden hebben, van lijndans en kaartnamiddagen tot turnen en volleybal. Je kan hun aanbod bekijken via:

Dienstencentrum Den appel Praat- en vriendengroep: parkinson

(Stoel)yoga en bewegingsoefeningen voor senioren

6 januari om 14.30 uur

15 en 29 januari om 15 uur, prijs: 3 euro

Film in Den Appel

Bingo/lotto van de ‘goede oude tijd’

8 januari om 15 uur, prijs: 1 euro

Zingen bij pot en pint: liedjes uit de oude doos 10 januari om 15 uur

Lezing: Lach je tanden bloot, problemen met de eetkamer in samenwerking met Actua 13 januari om 14 uur, prijs: 3 euro

9 en 23 januari om 14 uur, prijs: 1 euro

Juweeltjes maken 21 en 29 januari om 13.30 uur, prijs: 5 euro per begonnen juweeltje

Klassieke muziek beluisteren en beleven 16 en 30 januari om 10 uur, prijs: 3 euro

Verloren ‘dinsdag’: appelbollen en worstenbrood

Cursusreeks computer voor beginners: ABC van de PC

14 januari om 14 uur

20 en 27 januari om 13.30 uur, prijs: 25 euro voor vijf lessen

Bloemschikken 20 januari om 13.30 uur, prijs: 10 euro

Infosessie over de LEIF-kaart 20 januari om 14 uur, prijs: 5 euro

Cursusreeks: internet en e-mail voor beginners 21 en 28 januari om 9.30 uur, prijs: 20 euro voor vier lessen

Vertellingen onder het stof vandaan gehaald! 23 januari om 14 uur, prijs: 1 euro

Lezing: Het rode goud, van levensbelang: ons bloed nader bekeken in samenwerking met Actua 27 januari om 14 uur, prijs: 3 euro

Meer weten? Dienstencentrum Den Appel, Oude-Godstraat 110, E dienstencentrum@ocmwedegem.be, T 03 450 84 00

de verenigingengids op www.edegem.be, www.vrijetijd.edegem.be en de UiT-databank van Cultuurnet Vlaanderen. de brochure met alle sportclubs (verkrijgbaar in het gemeentehuis) de brochure met alle seniorenverenigingen (verkrijgbaar in het gemeentehuis)

Tips voor in de winter Ook voor op koude winterdagen zijn er in Edegem tal van geschikte activiteiten. Je kan een gezellig potje kaarten in een kaartclub of je vrienden uitdagen voor een spelletje biljart. En dankzij de overdekte petanquebanen is petanque niet meer enkel een zomersport! De volledige verenigingskalender vind je op www.edegem.be.


28 Ken je Edegem

Herken je gemeente

en win 25 euro!

Elke maand plaatsen we hier een herkenbaar detail uit onze gemeente. Aan jou om dat stukje Edegem een plaats te geven.

Waar is dit?

Enig idee waar we dit vonden? Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk de plek: straatnaam en nummer, indien mogelijk. In de volgende Edegem Vandaag maken we de winnaar van deze wedstrijdvraag bekend. Win jij die EZO-cheque van 25 euro?

De winnaar van vorige maand ... Marjolein Daniels herkende het detail van de deur van het Heemmuseum in de Strijdersstraat.

SPELREGELS:

1. Stuur je antwoord voor 10 januari 2014 via e-mail naar

redactie@edegem.be of stuur een brief met je antwoord naar

gemeentehuis, redactie, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

2. Maximum 1 e-mail of brief per gezin. 3. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand ĂŠĂŠn winnaar.

Marjolein wint een EZO-cheque ter waarde van 25 euro. Proficiat!

Hij of zij wint een EZO-cheque ter waarde van 25 euro, te gebruiken bij een EZO-middenstander.

Colofon Gemeente Edegem

Rechtzetting vorig nummer: winnares Bernadette Hoing, herkende het monument van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen op de begraafplaats en niet de gedenkplaat in de sporthal.

Een publicatie van Gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem tel. 03 289 26 50, e-mail: gemeentebestuur@edegem.be, website: www.edegem.be Verantwoordelijke uitgever: Koen Metsu, burgemeester, Ter Voortlaan 22, 2650 Edegem Je leest Edegem Vandaag ook online op www.edegem.be > Over Edegem > Publicaties.

Edegem Vandaag 333 - januari  
Edegem Vandaag 333 - januari  
Advertisement