Page 1

Edegem Gemeentelijk informatieblad – februari – nr. 304

Dossier Edegemse vrijwilligers

Bedankt! Pas op! Overstekende Scan zelf padden je boeken

Luit in de Sint-Antoniuskerk Verken je grenzen

Linderaje: een langs In 1tocht 2 3 naar onze grenzen je speelstraat


plakpaal raakpunt

5 Edegem morgen

"Met dit project zetten we Edegem in de kopgroep van de modern georganiseerde besturen." Koen Snyders, burgemeester

Buizegem krijgt vorm

6 Ecologisch Edegem

Vogels en padden tellen

7 Cultureel Edegem

Een passie voor luit

9 Edegem onderweg

Overzicht wegenwerken

10 Dossier Edegemse

vrijwilligers

Zij maken alles mooier

13 Samen Edegem

Laat je niet beperken!

De stap naar een verbeterde dienstverlening! 'Oei oei, ze breken het gemeentehuis af!'. Deze opmerking was allicht op ons plein te horen toen een kraanman deskundig een grijper in het oude politiegebouw zette. De afbraakwerken zijn begonnen. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Waar dienen al deze afbraak- en wegeniswerken voor?

14 Jonglerend Edegem

Vakantiepret

15

Sportief Edegem

FITbusje komt zo!

16 Voorbij Edegem

Het gemeentebestuur heeft een ambitieus programma opgestart: 'Edegem Raakpunt!'. Dit programma heeft als doel de dienstverlening van het gemeentebestuur te vernieuwen en dus ook te verbeteren. Het bestaat uit drie grote pijlers:

De grenzen opzoeken

17 Activiteitenkalender 20 Fotowedstrijd

1. een nieuwe dienstverlening voor jouw comfort Het nieuwe gemeentehuis wordt een uniek raakpunt met de inwoners van Edegem. Vanaf april 2012 worden alle diensten die je rechtstreeks aanbelangen, geleverd op één adres: het nieuwe gemeentehuis. Ook de diensten passen we een ander kleedje aan om je sneller en professioneler te helpen. Zo zal je voor meerdere diensten worden geholpen door één baliemedewerker en brengen we de snelle diensten (informatievragen, verkoop van kleinere producten, …) onder in een onthaalbalie. We bouwen ook een contactcenter uit zodat je telefonisch of per elektronische post makkelijk en snel bij ons terecht kunt.

Openingsuren loketdiensten

2. een gloednieuw gebouw, aangepast aan de nieuwe service

• Elke werkdag van 9 tot 12 uur • Woensdagmiddag van 14 tot 16 uur • Dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur (behalve in juli/augustus en op dinsdagen die een feestdag zijn of een feestdag voorafgaan)

Omdat ons huidige gebouw niet geschikt is voor de nieuwe manier van werken, zetten we een gloednieuw gebouw neer. We gaan voluit voor een modern design, een transparante constructie en een comfortabel en klantvriendelijk onthaal. We plannen een aangename ontvangstruimte, een ruime balie en spreekruimtes om je vertrouwelijke gesprekken met de gemeentediensten in alle discretie te voeren.

2


raakpunt plakpaal

Naast het nieuwe gebouw zal ook het gemeenteplein worden heraangelegd en komt er naast het oude gemeentehuis een nieuwe horecazaak. We willen je laten thuiskomen in het centrum van je gemeente: een plaats waar het fijn vertoeven is, waar het sociaal leven kan bruisen en waar de gemeentediensten er zijn voor jou.

3. een digitale gemeente

We kunnen niet stilstaan tegenover de digitalisering van onze maatschappij. Achter de schermen werken we hard aan een verbetering van onze IT-middelen. Dit moet bijdragen tot een verbeterde ondersteuning van onze dienstverlening en moet, op langere termijn, de gemeente toelaten om meer en meer elektronische diensten aan te bieden via internet.

4. de Indika-site

De voormalige Indika-site op de Prins Boudewijnlaan wordt eveneens in een nieuw kleedje gestoken. Het nieuwe gebouw zal de uitvoerende en technische diensten, die nu verspreid zitten in de Zomerlei, Heldenstraat en Fort 5, op ĂŠĂŠn centrale plaats huisvesten. Het gebouw vooraan wordt verbouwd tot een moderne kantoorruimte met werkplekken en vergaderzalen voor het administratieve personeel. De bestaande loods wordt een moderne technische werkplaats met ruime opslagcapaciteit.

Zoals je kunt vaststellen, staat je gemeentebestuur niet stil. We hebben een uitgewerkt plan klaar dat we uitvoeren in 2011. Tegen april 2012 hopen we jullie allen te kunnen ontvangen in het nieuwe gemeentehuis en te laten proeven van onze nieuwe dienstverlening. Je kunt echter geen omelet maken zonder eieren te breken. Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat de bouwwerkzaamheden en de wegeniswerken voor enig ongemak zorgen. De tijdelijke verplaatsing van de markt is er zo eentje. Lees hier meer over in het kaderstuk op bladzijde 4. We hopen en rekenen op jullie begrip. Wij doen ons allerbest om de hinder voor jullie te minimaliseren.

Meer weten of een suggestie doen? Mail ons op raakpunt@edegem.be of drop een briefje voor Edegem raakpunt in onze brievenbus. Mogelijk kunnen we je dan een antwoord geven in een volgende Edegem Vandaag.

3


raakpunt

Wekelijkse markt tijdens de werken Door de werken aan het gemeenteplein staat de wekelijkse markt nu tijdelijk op de parking naast de OnzeLieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek in de Lourdeslaan. Wanneer de werken aan het gemeenteplein vorderen, zal op een bepaald ogenblik ook het kruispunt Hovestraat/Doelveldstraat enkele maanden worden afgesloten. Het verkeer, de hulpdiensten en het openbaar vervoer zullen dan worden omgeleid via de Lourdeslaan. Tijdens die omleidingsperiode blijft de markt op dezelfde locatie aan de basiliek staan, maar zullen de marktkramen op de parking, op het plein voor de kerk en deels in de Hovestraat staan. De werken aan het kruispunt Hovestraat/Doelveldstraat starten ten vroegste in maart 2011. De marktkramen worden pas herschikt bij aanvang van deze werken. Uiteraard houden wij je verder op de hoogte in een volgende editie van Edegem Vandaag en via buurtfolders.

GEMEENTEPLEIN RANDPARKING Kontichstraat PARKING sporthal RANDPARKING dreef Hof Ter Linden RANDPARKING Onze-LieveVrouw-van-Lourdesbasiliek

Parkeren in het centrum Tijdens de werken aan het gemeenteplein kun je je wagen kwijt aan de nieuwe randparking in de Kontichstraat tussen huisnummers 35 en 45. Ook aan sporthal Den Willecom, Terelststraat 2, zijn er voldoende parkeerplaatsen. Andere alternatieven zijn de randparkings aan de dreef van Hof Ter Linden en aan de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek.

4


Edegem samen Edegem morgen

Woonproject Buizegem komt tot leven Zestien jaar na de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘BPA nr. 6 Buizegem’ krijgt het gebied tussen de Dr. Frans Hemeryckxlaan, Pastoor Woutersstraat, Putlaan, Oud-Kerkhoflaan en Jan Verbertlei een concrete invulling. In het voorjaar van 2009 diende projectontwikkelaar NV TERCASA een verkavelingsaanvraag met bijhorende wegenis in. De plannen werden in juni 2009 al voorgelegd aan de buurtbewoners. Krijtlijnen van het totaalproject De ontwikkelaar zal 40 woningen (16 halfopen, 1 gekoppelde en 23 aaneengesloten woningen) en 3 appartementsgebouwen met telkens maximum 12 appartementen realiseren. In totaal komen er dus maximaal 76 woongelegenheden bij, waarvan 12 sociale koopappartementen.

Groen hart De nieuwe woonwijk wordt aangelegd rond een centraal groen plein van ongeveer 5 000 m² met verschillende paden voor voetgangers en fietsers. Er komen zitbanken, een waterpartij en speelheuvels. Er worden diverse boomsoorten aangeplant en de bestaande meidoornhaag wordt maximaal behouden en verder aangevuld en verbreed met een nieuwe aanplanting. De parkeervakken langs de rand van het park worden omzoomd door beukenhagen.

Verkeerscirculatie en parkeren Het geheel wordt ingericht volgens het woonerfprincipe. Het gemeentebestuur kiest initieel voor een maximale spreiding van het verkeer. De Putlaan, Oud-Kerkhoflaan en Jan Verbertlei behouden hun dubbele rijrichting tot aan de nieuwe verkaveling. De straten in de verkaveling worden in een eerste fase als eenrichtingsstraten gebruikt. Ze zijn evenwel breed genoeg aangelegd zodat dubbelrichtingsverkeer indien nodig op elk moment kan worden gerealiseerd. Of dit nodig is, zal de ervaring snel

uitwijzen. De Jan Verbertlei wordt ter hoogte van de verkaveling heraangelegd zodat we een veilige ontsluiting van de woonwijk kunnen realiseren. Op die manier kunnen we ook de parkeerplaatsen herschikken. Het nieuwe plan telt 67 bezoekersparkings. In een tweede fase wordt een nieuwe ontsluitingsweg richting Boniverlei gerealiseerd. Het college van burgemeester en schepenen heeft opdracht gegeven om het BPA Buizegem zo snel mogelijk aan te passen om deze nieuwe verbinding mogelijk te maken. Meer info? Dienst ruimtelijke ordening en milieu, Kontichstraat 48, 2650 Edegem, tel. 03 289 22 69 of ruimtelijke.ordening@edegem.be.

Herinnering aan het verleden In 2005 en 2006 werd een archeologisch onderzoek op het terrein uitgevoerd en kwamen sporen van de ijzertijd en de Romeinse periode aan het licht. Een houten palencirkel met een doormeter van ongeveer 8 meter uit het neolithicum (ca. 2 000 v. Chr.) omzoomde hier ooit een grafheuvel. Het grafmonument werd in de vroege ijzertijd (800-500 v. Chr.) uitgebouwd met een tweede cirkelvormige greppel waardoor een enorm vorstengraf

met een doormeter van maar liefst 54 meter ontstond. Dit is de grootste ooit in Vlaanderen aangetroffen. Om deze unieke vondst in herinnering te brengen (door het archeologisch onderzoek zijn de sporen immers definitief gewist), zal in de groene zone een replica van de grafheuvel worden aangelegd. Deze kan perfect in de parkinrichting met heuvels en diepten worden ingepast.

5


ecologisch Edegem

Vogels voeren en beloeren Sneeuw en ijs hebben alvast één voordeel, ze brengen hongerige vogels naar de voederplaats in je tuin zodat je ze makkelijker kunt bekijken. Tientallen vogelsoorten hebben zich aangepast aan onze levenswijze. Dit betekent dat ze om te overleven afhankelijk zijn van hoe jij je tuin inricht en al dan niet voorziet in besdragende struiken, beschutting, water en voedsel. De huismus is bijvoorbeeld kampioen cultuurvolger want je krijgt ze niet te zien buiten de bebouwde gebieden. Maar hoeveel vogels zitten er in de tuinen in Vlaanderen en hoe kun je ze herkennen?

Tel jij ook mee in 2011? Op 5 en 6 februari 2011 kan je samen met Natuurpunt de vogels op de voederplaatsen tellen. In februari 2010 werden maar liefst 250 710 vogels geteld. Dankzij jou hopen we te ontdekken of de houtduif nog steeds in aantal toeneemt en hoe onze huismus het stelt. Hoe je je tuinvogels kunt herkennen, hoe je ze kunt voederen en hoe je mee kunt tellen kun je allemaal nalezen op www.natuurpunt.be/tuinvogels.

foto: François Van Bauwel

Opgepast! Overstekend wild Zeer vroeg in het voorjaar voelen de amfibieën de lente kriebelen. Watersalamaders, kikkers en padden trekken naar hun geboorteplas. Na zonsondergang, bij zacht en liefst vochtig weer verlaten deze dieren hun winterverblijf. Tijdens de trektocht kan niets hen tegenhouden. Of dat denken ze toch… Het verkeer maakt heel veel slachtof- Infoavond 5 februari 2011 fers en de paddenpopulatie onder- Op het programma: vindt veel last van het droogvallen van poelen, beken en grachten. • Welke soorten vind je in Edegem Om meer te weten te komen over en ruimere omgeving en hoe deze boeiende maar bedreigde dier- kun je ze herkennen? (Hugo groep organiseert het gemeente- Waeterschoot) bestuur Edegem in samenwerking met Natuurpunt Zuidrand Antwerpen • Sfeerverslag en resultaten amfi- op 5 februari een infoavond voor alle bieënactie Edegem winter 2010 en vooruitblik actie 2011 (Kris Vos) leeftijden. • Wat is er allemaal mogelijk om ons sterk verstedelijkte landschap toegankelijker te maken voor amfi- bieën? (Johan Baetens) • Hoe kan je met eenvoudige tuin- vijvertjes de natuur een aardig handje helpen? (Catherine Vandercruyssen) Waar? ’t Forum, Romeinse Put 97, 2650 Edegem. Wanneer? 5 februari van 19.30 tot 22 uur Gratis toegang

6

Help jij mee? Wil je zelf of met je vereniging een handje toesteken en helpen bij het plaatsen van schermen, de paddenoverzet of de zoektocht naar voortplantingsplaatsen? Geef ons een seintje en wij houden je op de hoogte van onze activiteiten. Heb je zelf amfibieën gespot? Laat het ons dan weten op www.zuidrand.waarnemingen.be of stuur een mailtje. Op die manier kunnen we de noodzaak voor meer acties in kaart brengen. Helpen, waarneming melden of meer weten? Kris Vos van Natuurpunt Zuidrand, tel. 0498 71 32 58 of e-mail: krisv@skynet.be.


Huis Hellemans verwacht • 19 maart tot 10 april 2011 Jaymes Van Luppen fotografie • 30 april tot 22 mei 2011 Nore Van Beek grafiek • 28 mei tot 19 juni 2011 Roger en Josée Van den Eede bronzen beelden en schilderijen Huis Hellemans vind je in de Strijdersstraat 14 te Edegem. Het is gratis toegankelijk op woensdag van 14 tot 17 uur, vrijdag van 14 tot 16 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. Telefoonnummer tijdens de openingsuren: 03 289 23 68.

Mark Cannoodt, Nicole Declercq en Marjolein Cannoodt - schilderijen, keramiek en sculpturen

cultureel Edegem 19 FEBRUARI TOT 13 MAART 2011 MARK CANNOODT, NICOLE DECLERCQ EN MARJOLEIN CANNOODT

‘OVER grenzen’ Nicole Declercq zoekt in haar keramische werken naar intrigerende vormen die uitdrukking geven aan aspecten als levenskracht, broosheid, stilstaan, loslaten, … Marjolein Cannoodt drukt in haar sculpturen de dynamiek van het menselijk lichaam uit: in verstilde beelden van bewegingen. Haar lichtsculpturen daarentegen vertrekken van vormen die ze in de natuur waarneemt en die ze als een nieuw geheel oplicht. Mark Cannoodt presenteert werk in gewassen technieken: water en verf op papier en canvas. Vanuit het thema 'de barrière' ontstaan betekenisvolle beelden, een nieuw verhaal. Rondgangen vanuit beeld, klank, stilte, woord: vier dialogen met het tentoongestelde werk: 1. Beeld, klank: weerspiegeling van beeld in klank, door Pieter Campo, met etnische blaasinstrumenten. Zaterdag 19 februari 2011 om 20 uur. 2. Beeld, woord: reflecties over de tentoongestelde werken, door Ernest Van Buynder, kunstrecensent en voorzitter van de vrienden van het MuHKA. Zaterdag 26 februari 2011 om 20 uur. 3. Beeld, woord: een wandeling tussen beeld, poëzie en proza met Hilde Verbeuren. Zaterdag 5 maart 2011 om 20 uur. 4. Beeld, stilte, woord en wederwoord: een interactieve rondgang vanuit een meditatieve benadering, met Geert Van Malderen. Zaterdag 12 maart 2011 om 20 uur. Waar? Huis Hellemans, Strijdersstraat 14, 2650 Edegem. Inkom? 5 euro per rondgang, inclusief drankje en hapje achteraf. (betaling kan vooraf op rekeningnummer 001-3135157-96) Reserveren of meer weten? Kristel Kussé, cultuurdienst, Berkenhof, Kontichstraat 48, 2650 Edegem, tel. 03 289 22 46, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur of e-mail: huis.hellemans@edegem.be.

Workshop keramiek Keramiste Nicole Declercq leert je een handgemaakt potje (zonder draaischijf) te vervaardigen uit klei. Wanneer? Woensdag 23 februari 2011 om 19.30 uur. Waar? Huis Hellemans, Strijdersstraat 14, 2650 Edegem. Inschrijven? 12 euro, inclusief materiaal en drankje. Maximum 10 deelnemers. (betaling kan vooraf op rekeningnummer 001-3135157-96) Reserveren? Kristel Kussé, cultuurdienst, Berkenhof, Kontichstraat 48, 2650 Edegem, tel. 03 289 22 46, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur of e-mail: huis.hellemans@edegem.be. 7


ecologisch Edegem cultureel Edegem

HUIS HELLEMANS

Ontbijt op zondag

met Bart Laerenbergh en Lieve Peeters Tot 13 februari 2011 kun je in Huis Hellemans de schilderkunst en grafiek van Bart Laerenbergh en Lieve Peeters bekijken (zie Edegem Vandaag nr. 303). Ter gelegenheid van deze tentoonstelling organiseert de werkgroep nevenactiviteiten een rondleiding met ontbijt.

Zin gekregen in dit alles? Schrijf je dan vlug in!

Wanneer? Zondag 6 februari 2011 van 9.30 uur tot 11.30 uur. Waar? Huis Hellemans, Strijdersstraat 14, 2650 Edegem. Prijs? 10 euro (betaling vooraf op rekeningnummer Op het programma 001-3135157-96). • Een lekker ontbijt (met broodjes, rozijnen- en suiker- Reserveren? Kristel Kussé, cultuurdienst, Berkenhof, brood, hartig en zoet beleg, fruitsap, koffie en thee) op Kontichstraat 48, 2650 Edegem, tel. 03 289 22 46, zondagochtend samen met Bart Laerenbergh en Lieve van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur Peeters. of e-mail: huis.hellemans@edegem.be. • Een rondleiding met Bart en Lieve op de tentoonstelling. • Een gezellig afsluitmoment met bubbel en babbel (inclusief glaasje cava).

Luit genoeg? Op zondag 13 februari 2011 om 15 uur organiseert de muziekacademie een concert in de Sint-Antoniuskerk met de luit als centraal instrument. De bekende Susan King (Australië) treedt op als gastmuzikante. Op het programma • De studenten uit de luitklas van de muziekacademie brengen solowerken en ensemblestukken. • Susan King en Greet Schamp spelen duo’s van Adam Falckenhagen, Ennemond Gaultier en François Dufault op barokluit. • Susan King vertolkt een suite van S.L. Weiss. Wanneer? Zondag 13 februari 2011 om 15 uur. Waar? In de verwarmde Sint-Antoniuskerk, 2650 Edegem. Inkom? Geen reservatie. Gratis toegang. Meer weten? Greet Schamp, tel. 03 289 01 19 of e-mail: greet.schamp@telenet.be.

Susan King

werd geboren in Sydney, Australië. In 1989 studeerde ze af aan het Sydney Conservatorium of Music als Bachelor of Music met een specialisatie luit. Van 1990 tot 2007 gaf ze muziekles waaronder ook harp in Wellington New Zealand en daarna in Tasmanië, Australië. In maart 2007 keerde Susan terug naar haar eerste liefde: de barokluit. Ze ontving een aanzienlijke studiebeurs van het ministerie van Kunsten van Tasmanië om naar Europa te reizen en er te studeren bij grootmeesters als Hopkinson Smith, Jakob Lindberg, Nigel North en Claire Antonini in Parijs. Susan houdt ervan concerten te geven op de barokluit en dit prachtige instrument aan een breder publiek voor te stellen.

8


Edegem onderweg

Wegwijs in de wegenwerken Waar?

Wie?

Wat?

Wanneer?

Archimedeslaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Boniverlei

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Heraanleg fietspad

Gepland

Donk/Parklaan naar Prins Boudewijnlaan

Gemeentebestuur / Aquafin

Aanleg voet/fietsverbinding

Gepland 2011/2012

Dreef Hof Ter Linden (tussen Hof Ter Linden en Noulaertsplein)

Gemeentebestuur

Vernieuwen voet/fietsverbinding

Gepland 2011

Drie Eikenstraat (tussen E19 en Doornstraat)

"Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / Ri-Ant"

Onderhoud rijweg, aanpassing riolering, aanleg rond punt UZA

Voorjaar 2011

Eugenio Pacellilaan/Ten Bogaerdeplein/Ter Tommenstraat

Aquafin

Aanleg regenwatercollector

Gepland 2011/2012

Straatfeest

5 februari 2011

Firmin Deprezlaan Florent Geversstraat/Heldenstraat

Eandis

Nutsleidingen

Vergund

Gemeenteplein

Gemeentebestuur

Heraanleg

Najaar 2010/Voorjaar 2012

Gebroeders Van Raemdoncklaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Graaf de Fienneslaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Henri Dunantstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Hofgracht

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Hovestraat

Eandis, Belgacom

Nutsleidingen

Vergund

Leo Baekelandstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

MariĂŤnlaan

Eandis

Nutsleidingen

Vergund

Oudebaan

Ri-Ant

Heraanleg

Voorjaar 2011

Pastoor Moonslaan

Telenet

Nutsleidingen

Vergund

Rogier Van der Weydenstraat

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Romeinse Put

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Romeinse Put

Eandis, AWW

Nutsleidingen

Gepland 2011

Simon Stevinlaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Te Nijverdoncklaan/Cronkenroystraat/ Hazeschransstraat/Wenzel Cobergherstraat

Ri-Ant

Heraanleg

Gepland 2011/2012

Ter Voortlaan

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Varenblok

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Varenblok

Gemeentebestuur

Herbestrating voetpaden

Gepland 2011

Sociale Werkplaats Brasschaat herlegt voetpad in Edegem In oktober is een deel van het voetpad van de Monseigneur Cardijnlaan herlegd. Deze werken werden uitgevoerd door de Sociale Werkplaats Brasschaat als proefproject en ter ondersteuning van de gemeentelijke dienst uitvoering. Deze werkplaats is een dienstenbedrijf waarvan de resultaatgerichte werking gebaseerd is op haar kansarme arbeiders, vakbekwame ploegbazen, goede uitrusting, een degelijke planning en goede afspraken. Ze heeft al jaren ervaring met het uitvoeren van diverse wegeniswerken in de gemeente Brasschaat en voert vanaf nu ook werken uit in andere gemeenten.

9


dossier Edegemse vrijwilligers

Aandacht voor vrijwilligers! We zien ze niet altijd, maar toch zijn ze er. Gedreven door hun idealisme en enthousiasme zetten ze zich elke dag weer in voor anderen. Zomaar. Zonder er iets voor in de plaats te willen. 2011 is het Europese jaar van het vrijwilligerswerk. De hoogste tijd dus om ze eens onder de aandacht te brengen. Honderden vrijwilligers in diverse werkgroepen, in het brede verenigingsleven, in sociale instellingen, in talrijke gemeentediensten, raden en comités maakten Edegem zoals we het vandaag kennen. Bedankt!

We kunnen niet meer zonder Het gemeentebestuur van Edegem, het OCMW en het woonzorgcentrum Immaculata moeten voor de werking van verschillende diensten rekenen op de vrijwillige inzet van inwoners. Daarom probeert Edegem ruimte te bieden voor vrijwilligerswerk waarin iedereen zich goed voelt. Het zou immers jammer zijn om een vrijwilliger te ontmoedigen. Zin voor verantwoordelijkheid, wederzijds respect en waardering voor elkaar zijn de sleutels tot een succesvolle samenwerking.

Een eigen werkgroep voor vrijwilligers In 2004 hebben we een werkgroep samengesteld uit enkele vrijwilligers vanuit diverse hoeken en enkele betrokken ambtenaren. De bedoeling van deze werkgroep is het uitwerken, voorstellen en bewaken van een eenvormig en vooral duidelijk gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Ze biedt enerzijds een duidelijke visie en anderzijds een houvast voor een harmonische samenwerking in de realisatie van diverse initiatieven. Het hoofddoel van het gemeentelijke vrijwilligersbeleid is uiteindelijk het verkrijgen van een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Enkele realisaties onder impuls van de werkgroep: • het vrijwilligerswerk blijft onder de aandacht (folder, infoblad, websites) • meer uniforme vrijwilligersvacatures en regelmatige oproepen • driejaarlijks vrijwilligersfeest voor vrijwilligers in de ruime betekenis • voor legislatuur 2007-2012 is er een schepen bevoegd voor vrijwiligers • aandacht voor vrijwilligersverzekeringsaspecten

2011: Europees jaar van het vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk staat dit jaar in de kijker in de hele Europese Unie. Alvast een dikke ‘dank je wel’ aan alle vrijwilligers omdat ze zich belangeloos inzetten… en blijven inzetten! Meer weten? Kijk op www.eyv2011.be.

10


dossier Edegemse vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding Wanneer je als vrijwilliger aan bepaalde voorwaarden beantwoordt, mag je bepaalde bedragen per dag en per kalenderjaar ontvangen. Hierop moet je geen belasting betalen. Kalenderjaar

Maximum bedrag per dag

Maximum bedrag per jaar

1 januari 2011 tot en met 31 december 2011

30,82 euro

1 232,92 euro

Meer weten? Een overzicht van de wetgeving en documenten rond vrijwilligerswerk vind je op onze website: www.edegem.be (doorklikken naar ‘vrijwilligers’ onder ‘werken’).

"Werkgroep Rock@Edegem is een toffe ploeg en het is geweldig om te zien hoe het evenement elk jaar groeit! Het wordt mijn derde editie van Rock@Edegem als werkgroeplid, maar ik draai al vijf jaar mee als medewerker. Ik organiseer graag evenementen en daarom zit ik ook bij de stuurgroep Hangar 27. Vooral de verbouwing van Hangar 27 is nu een toffe uitdaging voor ons.” Kristof Billion, vrijwilliger bij werkgroep Rock@Edegem en stuurgroep Hangar 27 en animator bij Kazou

Voor ieder wat wils Zoek je inspiratie om zelf de handen uit de mouwen te steken? Het vrijwilligerswerk in Edegem is zeer gevarieerd. Hier een kleine greep uit het vrijwilligerswerk van de afgelopen jaren: tappen en opdienen op evenementen, zalen versieren, zoektochten organiseren, klusjes uitvoeren, kleuters begeleiden en rondleidingen geven. Verder waren de vrijwilligers ook nog een grote hulp in de buitenschoolse kinderopvang en in de bibliotheek, rolwagenbegeleiding in woonzorgcentrum Immaculata, chauffeur in de Minder Mobielen Centrale, vrijwilliger bij de brandweer, adviseur van het beleid in een adviesraad, … en nog veel meer. Geen wonder dus dat we ze niet meer kunnen missen!

Nieuw in 2011:

lokaal dienstencentrum In het lokaal dienstencentrum van het OCMW zullen vele informatieve, vormende en recreatieve activiteiten worden georganiseerd. OCMW Edegem wil hierin aanvullend en niet concurrerend werken op het bestaande aanbod van de verenigingen. Helpende handen bij de organisatie van de activiteiten of in de ontmoetingsruimte van het dienstencentrum zullen zeer welkom zijn. Meer informatie vind je in een volgende Edegem Vandaag en op www.ocmwedegem.be.

“Ik ben sociaal ingesteld en hulpvaardig. Als ik iemand kan helpen zal ik dat met plezier doen. De mensen zijn hiervoor vaak dankbaar en dat motiveert om het vrijwilligerswerk te blijven doen.” vrijwilliger Minder Mobielen Centrale sinds 6 jaar.

Gratis verzekering

Organiseer je een buurtfeest, een speelstraat of een andere occasionele activiteit? Verzeker dan jezelf en je mede-initiatiefnemers. Sinds juli 2007 kan dat helemaal gratis! Met middelen van de Nationale Loterij biedt de provincie een gratis verzekering voor occasionele vrijwilligers aan. Voor een aanvraagformulier kun je terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Provincie Antwerpen. Meer weten? Steunpunt Vrijwilligerswerk Provincie Antwerpen, dienst welzijn en gezondheid, Boomgaardstraat 22, bus 101, 2600 Berchem, tel. 03 240 61 72, vrijwilligersverzekering@provant.be of kijk op www.provant.be/vrijwilligersverzekering.

11


dossier Edegemse vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht (m/v) woonzorgcentrum Immaculata zoekt:

ondersteuning bij animatieactiviteiten en individuele bezoekers Wat? Animatieactiviteiten: je helpt bij de dagelijkse instuif (seniorenatelier: krant voorlezen, tasje koffie, gezelschapsspelen of een gezellige babbel met hoogbejaarden, ...) of je begeleidt residenten bij de animatieactiviteiten. Individuele bezoeker: je bezoekt bewoners; via gesprek en nabijheid ontstaat een band waardoor de bewoner zich erkend en gewaardeerd voelt. Wanneer? Animatieactiviteiten: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11.30 uur of op donderdag of vrijdag van 14 tot 16.30 uur. Individuele bezoeker: tijdstip af te spreken met de bewoner. Waar? Animatieactiviteiten: in de centrale ontmoetingsruimte (cafetaria) van RVT Immaculata, Oude-Godstraat 110 of in het zomerseizoen rolwagenbegeleiding naar Fort 5 of busuitstappen in de regio. Individuele bezoeker: op de kamer van de bewoner of in een ontmoetingsruimte. Wie ben je? Je hebt geduld, een luisterend oor en respect voor hoogbejaarden. Je respecteert het gedeelde beroepsgeheim. Je onderschrijft het vrijwilligerscharter (visie op inzet en engagement van vrijwilligers). Wat bieden wij? Een kennismakingsgesprek vooraf, een verzekering, de nodige steun door praktijkbegeleiders (geschoold personeel). Meer weten? Nathalie Jespers, coördinator sociaal-culturele integratie, tel. 03 450 84 00, e-mail: nathalie.jespers@ocmwedegem.be.

Levensredders Rode Kruis en gemeente Edegem zoeken burgers die gratis een reanimatieopleiding van 3 uur willen volgen. Wat? Je leert op 3 uur tijd reanimeren en defibrilleren met behulp van een AED-toestel. Geen theoretische kennis maar echt oefenen. Wanneer? Maandagavond 28 februari of 6 juni van 19 tot 22 uur of zaterdagvoormiddag 9 april van 9 tot 12 uur. Waar? In het leslokaal van de brandweer, Zomerlei 37, 2650 Edegem. Wie ben je? Vrouw of man met het hart op de juiste plaats. Wat bieden wij? Een Rode -Kruisvrijwilliger leert je al de praktische kennis met behulp van aangepast materiaal. Inschrijven? Bij Susan Tang (verantwoordelijke vorming afdeling Edegem-Kontich), tel. 0473 44 69 19, vorming@edegem-kontich.rodekruis.be of op www.act.rodekruis.be. Meer weten? Wannes Wahlen, dienst welzijn, Berkenhof, Kontichstraat 48, tel. 03 289 22 67, welzijn@edegem.be of op de website: www.hartveilig.rodekruis.be.

Plantjesverkopers voor Kom op tegen Kanker Wat? Azalea's verkopen Wanneer? Een halve of hele dag in het derde weekend van september of de week ervoor. Waar? Diverse verkooppunten in de gemeente. Wie ben je? Een gemotiveerd, vriendelijk, sociaal en correct persoon Wat bieden wij? Wij zorgen dat de plantjes op jouw verkooppunt staan. Verder zijn ook de nodige materialen aanwezig om een vlotte verkoop te garanderen. Meer weten? Wannes Wahlen, dienst welzijn, Berkenhof, Kontichstraat 48, tel. 03 289 22 67, welzijn@edegem.be.

Meer weten? • Vrijwilligerswerk binnen het gemeentebestuur: Wannes Wahlen, dienst welzijn, Berkenhof, Kontichstraat 48, tel. 03 289 22 67, e-mail: welzijn@edegem.be. • Vrijwilligerswerk binnen het OCMW: sociale zorg en thuiszorg, Terlindenlaan 1, tel. 03 450 84 07. • Vrijwilligerswerk binnen woonzorgcentrum Immaculata: Nathalie Jespers, coördinator sociale culturele integratie, Oude-Godstraat 110, tel. 03 450 84 00, e-mail: nathalie.jespers@ocmwedegem.be. • Kijk ook eens op volgende websites: www.edegem.be, www.ocmw.edegem.be, www.wzc-immaculata.be.

12


samen Edegem

Zelfmoordlijn

zoekt vrijwilligers

Staat er een klus op het plan?

Bel de OCMW klusjesman! De klusjesdienst van het OCMW staat klaar voor alle Edegemnaars die niet meer in staat zijn om zelf klussen uit te voeren. Wil je de kelder of zolder opruimen of is het nodig om een kamer te schilderen of behangen? Heb je nog een andere binnenklus? Dan is het nu het geschikte moment om je klusjesman aan te vragen. De binnenklussen worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Je hebt tijd, voelt je goed in je vel, hebt een groot inlevingsvermogen en kunt goed luisteren? Word dan vrijwilliger bij de zelfmoordlijn, de gratis en anonieme nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden. Na een opleiding in telefonische of online hulpverlening, kun je als vrijwilliger aan de slag. Via telefoon of chat tracht je samen met de oproeper de crisis te overbruggen. Nieuwe opleidingen voor kandidaat-vrijwilligers starten in februari 2011 in Brussel, Leuven en Antwerpen. Een oproep beantwoorden kan van thuis uit. Interesse? Stel je kandidaat via tel. 02 649 62 05, e-mail: vrijwilligers@preventiezelfdoding.be of kom naar onze infoavond op 1 februari, doorlopend van 19 tot 21.30 uur in Bibliotheek Permeke, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen. Meer weten? www.vrijwilligers.zelfmoordlijn.be.

Kleine en dringende klussen krijgen voorrang. Wil je een grotere klus laten uitvoeren? Geef dat dan tijdig door voor een vlotte planning. Wat kost dat? 5 euro per begonnen half uur. Een sociaal tarief is mogelijk voor mensen die in aanmerking komen voor leefloon of steunnorm. Meer weten? Klusjesdienst van de thuiszorgdiensten, Karo Bal, tel. 03 450 84 66 of e-mail: senioren@ocmwedegem.be.

Handicap of lichamelijke beperking?

Reva brengt raad Steeds meer mensen worden op oudere leeftijd geconfronteerd met een handicap of met lichamelijke beperkingen. Ze weten niet altijd welke hulpmiddelen en diensten er bestaan om optimaal te kunnen blijven functioneren in onze maatschappij. Voor deze mensen is er Reva, een tweejaarlijkse informatiebeurs die al aan haar twaalfde editie toe is. Ze richt zich tot alle personen met een handicap en ouderen met een beginnende beperking. Via de eerstelijnszorg, apothekers, kinesitherapeuten, artsen, orthopedisten en thuisverpleging worden duizenden gratis kaarten voor de beurs verspreid. Knip hier de toegangskaart uit en bezoek gratis de informatiebeurs Reva.

13


jonglerend Edegem V oor actievelin g en vanaf 3 tot en met 1 5 jaar

Verveling verdwijnt in één klap met de Grabbelpas en Swap! Brandweerman of -vrouw voor één dag? Een initiatie taekwondo, capoeira, shorttrack of twirlen? Je creatief uitleven in supertoffe knutselateliers? Met de Grabbelpas kan het allemaal! Voor elke leeftijdsgroep (3 tot 5 jaar, 6 tot 8 jaar en 9 tot 11 jaar) is er een aangepast en zeer gevarieerd aanbod. Te oud voor een Grabbelpas? Geen probleem. Voor alle tieners van 12 tot 15 jaar is er Swap. Uiteraard nog veel cooler! Het Grabbelpas- of Swapboekje met alle activiteiten van de krokus- en paasvakantie 2011 kun je krijgen bij de jeugddienst en in de bibliotheken van Edegem, Boechout, Borsbeek, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

SPEELPLEINWERKING EDEGEM

Vakantiepret begint met SPED!

Koop je Grabbelpas of Swappas bij de jeugddienst voor slechts 3 euro. Breng ook een recente foto mee. Met deze pas geniet je bovendien extra voordelen (kortingengids, speelpleinbon, ontlenen dvd in de bib, …). Je kunt ook zonder pasje meedoen aan de Grabbelpas- of Swapactiviteiten maar dan betaal je wel een hogere deelnameprijs.

De Edegemse speelpleinwerking, kortweg SPED!, schiet terug uit de startblokken. Kom dus in de vakantie een hele week spelen, knutselen en ravotten rond een leuk thema.

Inschrijven voor Grabbelpasactiviteiten (vanaf maandag 21 februari) of Swapactiviteiten (vanaf de verschijning van het programmaboekje) kan bij de jeugddienst die de activiteit organiseert.

Krokusvakantie van maandag 7 tot vrijdag 11 maart Thema: Boer zoekt SPED! Paasvakantie van maandag 11 tot vrijdag 15 april Thema: SOS SPED!

Grabbelpas of Swappas kopen of meer weten? Jeugddienst Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16, Edegem, tel. 03 289 21 20 of e-mail: luc.bries@edegem.be. Openingsuren: dinsdag van 17 tot 19.45 uur, woensdag van 14 tot 16 uur en donderdag van 10 tot 12 uur.

Breng je goed humeur, je boterhammen en een drankje mee en kom spelen! Voor wie? Alle kinderen van de lagere school (jonger dan 12 jaar). Waar? Grote zaal Hangar 27, Parklaan 161, Edegem (ingang achteraan). Wanneer? Van 9 tot 16 uur. Dagprijs? 2,50 euro per kind, verzekering en vieruurtje inbegrepen. Inschrijvingen? Op het speelplein zelf vanaf 8.45 uur. Er is altijd plaats! Voor- of nabewaking nodig of opvang van kleuters? Informeer bij IBO De Speelclub, tel. 03 289 21 10 (wel op voorhand te regelen).

Nieuw in de bib: Fundels en Kamishibaï Prentenboeken komen tot leven met Fundels. Via de computer kunnen kinderen kennismaken met de geanimeerde versie van het prentenboek en leuke activiteiten voor kinderen tussen 3 en 7 jaar. Meer informatie over deze bundels vol fun vind je op www.fundels.com. Kamishibaï is een traditionele Japanse vertelvorm die je het best kunt vergelijken met een poppenkast waarin een verhaal wordt verteld aan de hand van prenten. Elke prent geeft een scène weer uit het verhaal. Als verteller verschuif je de prenten en vertel je het verhaal dat aan de achterzijde van de prenten te lezen staat. Zowel de Fundels als de Kamishibaï kun je ontlenen in de hoofdbibliotheek, Hovestraat 55. Meer informatie vind je op de bibliotheekpagina van www.vrijetijd.edegem.be.

Meer weten? Jeugddienst Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16, 2650 Edegem tel. 03 289 21 20 of e-mail: jeugd@edegem.be. Openingsuren: dinsdag van 17 tot 19.45 uur, woensdag van 14 tot 16 uur en donderdag van 10 tot 12 uur.

14


sportief Edegem

Sportief in de krokusvakantie FITBUS komt naar Edegem! Voor kinderen van het basisonderwijs

Kom lekker spelen en sporten in en rond sporthal Den Willecom onder begeleiding van professionele sportmonitoren. Tijdens de middagpauze kun je blijven eten als je zelf een lunchpakket en een drankje meebrengt. Wanneer? Van maandag 7 tot vrijdag 11 maart telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur. Voor- en naopvang van 8.30 tot 10 uur en van 16 tot 17.30 uur. Prijs? Voor sport en spel betaal je 65 euro per kind per week; voor de opvang 10 euro per kind per week of 2,50 euro per kind per dag. Meer weten of inschrijven? Sporthal Den Willecom, Terelststraat 2, 2650 Edegem, tel. 03 289 23 70, e-mail: sh.den.willecom@pandora.be, www.edegem.be (met digitaal loket).

Wil je weten hoe het met je conditie gesteld is? Wil je fitter worden? Wil je mee naar de top van de Mont Ventoux en zo je conditie verbeteren? Kom dan zeker naar de Fitbus! Die staat op 20 maart in Edegem aan sporthal Den Willecom. De Fitbus is een lijnbus die werd omgebouwd tot een mobiele teststudio. Onder het motto ‘meten is weten’ toert de Fitbus door de provincie Antwerpen. Jongeren en volwassenen die ‘ooit wel eens iets aan hun conditie zouden willen doen’ kunnen zich laten testen via een fietsergometertest. Ook zwaardere personen met een zwak uithoudingsvermogen kunnen deze test perfect ondergaan. Je fitheidsniveau wordt bepaald op een schaal van 1 tot 7, rekening houdend met leeftijd en geslacht. Op basis hiervan wordt een fitheidsprofiel samengesteld en een beweegadvies geformuleerd. Hiermee kan een goede opbouw van de training worden gegarandeerd, waarbij het uithoudingsvermogen wordt verbeterd en de kans op blessures zo klein mogelijk wordt gehouden. Inschrijven? Vanaf 1 februari op de website www.deelnemen.be/hoeinschrijven.asp.

VORMING VORMING

Interne en externe communicatie voor sportclubs Communicatie, wat is dat eigenlijk? Welke boodschap willen we meegeven? Welke doelgroep willen we bereiken? Wat is succesvolle communicatie? Deze opleiding leert je hoe je doeltreffend en correct communiceert met verschillende doelgroepen.

Bewegingsanimator: initiator (module 1 en 2) Naast de algemene doelstellingen leert de cursist: • gericht observeren; • bewegingsspelen ontwerpen; • bewegingsactiviteiten animeren en afstemmen op diverse deelnemers om de sportbeleving te vergroten; • sportspelen, toernooien en evenementen organiseren en promoten; • de principes van veilig sporten zowel preventief als cura- tief toepassen.

Voor wie? Clubbestuurders, alle geïnteresseerden. Wanneer? Donderdag 17 februari 2011 van 19 tot 22 uur. Waar? Vergaderzaal van zwembad Den Bessem, Liersesteenweg 15, Mortsel. Prijs? 12,50 euro. Inschrijven? Uiterlijk op 10 februari 2011.

Voor wie? Voor jongeren die graag sportkampen willen begeleiden en minstens 17 jaar worden in 2011. Wanneer? Van 19 februari tot april 2011 en heel de krokusvakantie (van 7 tot 11 maart) Waar? De Witte Merel, Liersesteenweg 25, Lint. Prijs? Voor module 1 betaal je 40 euro, voor module 2 betaal je 75 euro. Inschrijven? Uiterlijk op 12 februari.

Meer weten of inschrijven? Diane Loosen, tel. 03 240 62 73, e-mail: vorming@sportdienst.provant.be.

Meer weten of inschrijven? Diane Loosen, tel. 03 240 62 73, e-mail: vorming@sportdienst.provant.be.

15


voorbij Edegem

S amen de g ren z en afsta p p en

Edegemse Linderaje Vorig jaar stapten ongeveer 180 personen mee op de eerste Edegemse Linderaje. Hiermee brachten we een traditie uit onze zustergemeente San Jeronimo in de Peruaanse Andes over naar Edegem. Tijdens zo’n Linderaje, wat letterlijk 'op de grens van' betekent, stappen de berggemeenschappen uit San Jeronimo de grenzen van hun gebied af. Op zondag 20 februari brengen we voor een tweede maal deze traditie naar Edegem. Net zoals vorig jaar doen we dit weer in samenwerking met verschillende Edegemse verenigingen. De Dauwstappers, de Gezinsbond, wijkwerking De Wieken en ’t Forum stippelden elk een wandelroute uit. Het enthousiasme van de getrainde stappers is zo groot dat we dit jaar de reële grenzen van het grondgebied Edegem, waar mogelijk uiteraard, afstappen (17 km). Je kunt je afstand en vertrekpunt zelf bepalen. We verkennen Edegem op een totaal andere manier dan normaal en met heel veel ambiance. Daar kunnen de deelnemers van de vorige editie alvast van getuigen. Na de wandeling komen alle groepen rond 16.30 uur samen in Hangar 27 in de Parklaan. Hier krijgen de deelnemers, naast warme soep en chocomelk, als afsluiter ook nog een concertje van het jeugdorkest Perúsica geserveerd. Afstand en vertreklocatie • 17 km: organisatie Dauwstapper; vertrek om 10 uur aan Kerkplein • 10 km: organisatie ’t Forum; vertrek om 13.30 uur aan ‘t Forum • 7 km: organisatie Gezinsbond; vertrek om 14 uur aan Kerkplein • 5 km: organisatie De Wieken; vertrek om 14.30 uur aan de Basiliek Meer weten? Mariette Verwimp, dienst internationale solidariteit, tel. 03 289 22 47 of e-mail mariette.verwimp@edegem.be.

16


activiteitenkalender

februari 2011 dinsdag 1 't Forumgalerie

Tentoonstelling Goep Bolleken De vier jaargetijden gezien door acht kunstenaars 't Forum, wijkontmoetingscentrum, Romeinse Put 97, dagelijks tijdens de openingsuren (maandag gesloten) ’t Forum, vzw, tel. 03 457 51 62, mvanbilsen@skynet.be, www.tforum.be

Kaartnamiddag Twinpower, Strijdersstraat 44 om 14 uur Zorg voor Later (Elza vogels), tel. 03 458 31 11

Kaarten, rummikub en babbelen 't Forum, wijkontmoetingscentrum, Romeinse Put 97 om 14 uur VVVG Edegem, tel. 03 457 37 49, carl.vangenechten@skynet.be

woensdag 2 Doe- en spelnamiddag

OKRA-lokaal, Ing. Haesaertslaan 4 om 14 uur OKRA Elsdonk (Bea De Wulf), tel. 03 440 05 84

vrijdag 4 OKRA-academie

Priester Ronald Sledsens vertelt ons wat een priester zoal kan meemaken Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 13 uur OKRA Elsdonk (Bea De Wulf), tel. 03 440 05 84

Overdekte rommelmarkt 't Centrum, Strijdersstraat 35 om 10 uur Spaarkas 't Centrum, r.theys@telenet.be

zondag 6

Overdekte rommelmarkt 't Centrum, Strijdersstraat 35 om 10 uur Spaarkas 't Centrum, r.theys@telenet.be

Theater 'Sweets for my sweet' Een programma over het wel en wee van de liefde. Met gratis stuk vlaai en kopje koffie of thee tijdens de pauze. Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 15 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

maandag 7 Parkinson zelfhulp- en steungroep

Informatie en ervaringen uitwisselen voor patiënten, partners en belangstellenden. Elke eerste maandag van de maand, gratis WZC Immaculata, Oude-Godstraat 110 van 14.30 tot 16.30 uur Vlaamse Parkinsonvereniging Zelfhulpgroep Edegem (Jean Bauwens), tel. 03 449 63 84

Cursus BBB Lichaamstraining voor buik, benen en billen. Sporthal Den Willecom, Terelststraat 2 om 12 uur KAV Edegem Centrum (Lea Geerts), tel. 03 457 86 23

zaterdag 5

dinsdag 8

Winterwandeling in Fort 5

Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 13.30 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Lieve), tel. 03 440 27 26

Bloemschikcursus Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 13.30 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Magda Boyart), tel. 03 449 60 11, herman.boyart@telenet.be, www.kav.be/edegem-sint-jozef

donderdag 10 Kookcursus creatief koken

Les 2: mousse van forel, velouté van zalm, vispannetje en crêpe suzette Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 19.30 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Carine Arnauts), tel. 03 457 68 34, carine_en_marc@hotmail.com, www.kav.be/edegem/sint-jozef

vrijdag 11 Toneel 'Tafel voor vier'

Een verhaal over een midlifecrisis Reserveren vóór 2/02 bij Jef Leyssens Forttheater, Rogier van der Weydenstraat 10 om 20.15 uur Pasar Edegem, tel. 03 457 14 48, jef.leyssens@telenet.be, www.pasar.be/edegem

Kalligrafie

Reinildisheem, Ing. Haesaertslaan 4 om 9.30 uur Gezinsbond afdeling Edegem (Nini Wouters), tel. 03 457 50 75, frans.nini@skynet.be

17


activiteitenkalender Nocturnes Fort 5 Fort 5, ingang Vestinglaan (parkeergelegenheid) van 20 tot 22 uur Prijs per persoon: 5 euro, soep en drankje (jeneverke) inbegrepen Historische Gidsen Edegem, reserveren bij cultuurdienst Edegem, tel. 03 289 22 48, cultuur@edegem.be

‘Droom zacht mijn zoon’ Een muzikale monoloog naar Carel Doncks debuutroman De Nachtmoeder Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

zaterdag 12 ‘Droom zacht mijn zoon’

Een muzikale monoloog naar Carel Doncks debuutroman De Nachtmoeder Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

Operette 'Die Csàrdàsfürstin' Cultuurcentrum Zwaneberg, Bergstraat z/n om 15 uur Zorg voor Later (Elza vogels), tel. 03 458 31 11

Kalligrafie Reinildisheem, Ing. Haesaertslaan 4 om 9.30 uur Gezinsbond afdeling Edegem (Nini Wouters), tel. 03 457 50 75, frans.nini@skynet.be

Wandelen in de natuur Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 14 uur OKRA Elsdonk (Mon Miroen), tel. 03 288 79 52

maandag 14 Hobby

Reinildisheem, Ing. Haesaertslaan 4 om 13.30 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Josée), tel. 03 449 79 01

dinsdag 15

Fietsen

Atrium, St. Bernadettestraat 7 om 9.30 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Jacqueline), tel. 03 449 99 23

woensdag 16

Met KAV naar Huis Hellemans Huis Hellemans, Strijdersstraat 14 om 14 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Lilianne), tel. 03 288 46 13

Zangstonde OKRA-lokaal, Ing. Haesaertslaan 4 om 14 uur OKRA Elsdonk (Frans Moonen), tel. 0498 03 87 44

vrijdag 18

Toneel 'Twee vrouwen' Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

zaterdag 19 Toneel 'Twee vrouwen'

Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

Quiz AVE-ouderraad Ploegen van 4 tot 6 personen De opbrengst is voor het sociaal fonds Gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius, Kontichstraat 21 (polyvalente zaal) om 20 uur (deuren om 19.45 uur)

Kalligrafie Reinildisheem, Ing. Haesaertslaan 4 om 9.30 uur Gezinsbond afdeling Edegem (Nini Wouters), tel. 03 457 50 75, frans.nini@skynet.be

18

Maandag 21 Cursus BBB

Lichaamstraining voor buik, benen en billen Sporthal Den Willecom, Terelststraat 2 om 12 uur KAV Edegem Centrum (Lea Geerts), tel. 03 457 86 23

dinsdag 22 Gelaatsverzorging

't Centrum, Strijdersstraat 35 om 19.30 uur KAV Edegem Centrum (Lea Geerts), tel. 03 457 86 23

High tea party Hoe organiseer je een Engelse tea party? Reinildisheem, Ing. Haesaertslaan 4 om 13.30 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Jeanine), tel. 03 449 13 37

Kaartnamiddag Twinpower, Strijdersstraat 44 om 14 uur Zorg voor Later (Elza vogels), tel. 03 458 31 11

Bloemschikken Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 19.30 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Lydia Huysmans), tel. 03 440 87 06, www.kav.be/edegem-sint-jozef

woensdag 23 Bloemschikken

Zaal De Basiliek, Hovestraat 69 om 19.30 uur KAV Edegem Centrum (Irène De Blanger), tel. 03 457 84 47

donderdag 24 Maquillage en gezichtsverzorging

Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 om 19.30 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Greta Soetens), tel. 03 440 18 96, greta_soetens@hotmail.com, www.kav.be/edegem-sint-jozef


activiteitenkalender

vrijdag 25

Met KAV naar Huis Hellemans Huis Hellemans, Strijdersstraat 14 om 14 uur KAV Edegem Centrum (Maria Leys), tel. 03 457 46 47

Kaarten Lokaal 't Klavertopje, Jacob de Roorestraat om 20 uur KBOF 't Klavertopje (J.P. Verelst), tel. 03 458 01 97

zaterdag 26

Toneel: 'Vurige vis in venkelsaus' Forttheater, Rogier van der Weydenstraat 10 om 20.15 uur Toneelgroep De Meeuw vzw, tel. 03 288 53 07, info@toneelgroepdemeeuw.be, www.toneelgroepdemeeuw.be

Kalligrafie Reinildisheem, Ing. Haesaertslaan 4 om 9.30 uur Gezinsbond afdeling Edegem (Nini Wouters), tel. 03 457 50 75, frans.nini@skynet.be

Toneel: 'Vurige vis in venkelsaus' Forttheater, Rogier van der Weydenstraat 10 om 20.15 uur Toneelgroep De Meeuw vzw, tel. 03 288 53 07, info@toneelgroepdemeeuw.be, www.toneelgroepdemeeuw.be

Met KAV naar het toneel Forttheater, Rogier van der Weydenstraat 10 om 14.30 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (Fernanda), tel. 03 440 20 12

CCC Cartouche Comedy Concept Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 om 20.30 uur Theater Cartouche, theatercartouche@gmail.com, www.theatercartouche.be

Maandag 28 Hobby

Reinildisheem, Ing. Haesaertslaan 4 om 13.30 uur KAV Edegem H. Familie Elsdonk (JosĂŠe), tel. 03 449 79 01

Operagebouw, Frankrijklei 5 om 14.50 uur Gezinsbond afdeling Edegem (Nini Wouters), tel. 03 457 50 75, frans.nini@skynet.be

Bridge OKRA-lokaal, Ing. Haesaertslaan 4 Elke donderdag om 14 uur OKRA Elsdonk (Frans Bayens), tel. 03 449 04 44

Gym en lijndans Kelder bibliotheek Elsdonk, Kerkplein z/n Elke donderdag om 10 uur OKRA Elsdonk (Lieve Goolaerts), tel. 03 440 34 29

Nordic wandelen Hangar 27 (vertrekpunt), Parklaan Elke donderdag om 9 uur OKRA Elsdonk (Bea De Wulf), tel. 03 440 05 84

Fort 5, Rombaut Keldermansstraat Op 14 en 28/02 om 13.45 uur KAV Edegem Centrum (Lea Geerts), tel. 03 457 86 23

Nordic wandelen

Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein om 13 uur OKRA Elsdonk (Mon Miroen), tel. 03 288 79 52

Opnamestudio Hangar 27, Rijnkaai 104 om 9.30 uur Gezinsbond afdeling Edegem (Nicole Vermeulen), tel. 03 457 05 16, nicolev@skynet.be

Biljarten Elzenhof, Kerkplein 3 om 13.30 uur Elke maandag en donderdag om 13.30 uur OKRA Elsdonk (Hugo Neelen), tel. 03 239 10 63

Nordic wandelen

Wandelen in de natuur

Bezoek aan regionale zender ATV

Elzenhof, Kerkplein 3 Elke maandag en donderdag om 13.30 uur OKRA Elsdonk (Tinneke 's Jongers), tel. 03 440 05 14

TWEEWEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Achter de schermen van de Vlaamse Opera

zondag 27

Kaarten

Wekelijkse activiteiten Petanque

Hangar 27, Parklaan 161 Elke maandag, woensdag en vrijdag om 13 uur Elke donderdag om 18.30 uur OKRA Elsdonk (Mon Miroen), tel. 03 288 79 52

19

Kerkplein Elsdonk (vertrekplaats), Kerkplein Op 3 en 17/02 om 14 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Ria Heirbaut), tel. 03 449 87 37, riaengels@telenet.be, www.kav.be/edegem-sint-jozef

Breien Parochiecentrum De Schrans, Molenveldlaan 4 Op 11 en 25/02 om 14 uur KAV Edegem Sint-Jozef (Corry Van Roeijen), tel. 03 888 84 62, www.kav.be/edegem-sint-jozef


mijn mooiste Edegem

Maak een actieve

sportfoto

en win 25 euro!

Flits en win

Hou je van Edegem en maak je graag foto’s? Hier krijg je de kans om de mooiste plekjes van Edegem te tonen, telkens rond een bepaald thema.

Foto:Norbert De Prijck

Opdracht: Sportievelingen in Edegem - Deadline: 7 februari 1. Neem je fototoestel bij de hand en ga rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan, … het maakt al niet uit, als het maar sportief is. Laat ons zien dat je je nog steeds aan je goede voornemens voor 2011 houdt!

Winnaar vorige maand

2. Zoek de frisse buitenlucht, het zwembad of de sporthal op en toon ons hoe sportief jij bent.

Gepensioneerden beleefden samen met de jeugd plezier tijdens de nieuwjaarsdrink op het Kerkplein!

3. Maak een grote foto. Zet de resolutie van je camera groot genoeg zodat we je foto kunnen afdrukken in de volgende Edegem Vandaag. 4. Stuur je foto naar redactie@edegem.be. En zet er liefst een woordje uitleg bij. Waar en wanneer nam je de foto? Alle foto’s die we krijgen tot en met 7 februari komen in aanmerking voor de prijs. Per gezin maximum één inzending met maximum vijf foto’s.

* Wie een foto instuurt, geeft de gemeente Edegem het recht om alle ingezonden foto’s te gebruiken voor communicatieve doeleinden.

5. De winnaar ontvangt een EZO-cheque van 25 euro, te gebruiken bij elke EZO- middenstander.

Colofon

Norbert De Prijck was er ook bij en nam deze foto. Hij wint een EZO-cheque. Proficiat!

Verantwoordelijke uitgever: Koen Snyders, burgemeester, Kontichstraat 90, 2650 Edegem Algemeen oproepnummer van de gemeentediensten: tel. 03 289 26 50 E-mail: gemeentebestuur@edegem.be Gemeentelijke website: www.edegem.be

20

Edegem Vandaag 304  
Edegem Vandaag 304  

Edegem Vandaag 304

Advertisement