Page 1

Kortrijk LEIE NOORD

Magazine de luxe PIUS X - OVERLEIE

2013


Voorwoord Voilà. De tiende editie van de Zondagmatinee komt er aan. Toen in 2004 enkele enthousiastelingen wat meer leven in de Overleise brouwerij wilden brengen, kwam het idee van een rommelmarkt bovendrijven. De initiatiefnemers wilden echter niet zomaar een rommelmarkt organiseren maar wilden iets creëren dat jong en oud van welke gezindte ook samenbracht. Daarenboven was het de bedoeling om ook de lokale “commerce” in de kijker te plaatsen. Een jaarlijkse handelsactie op Overleie en later ook op Pius X, was hiermee geboren. Deze unieke combinatie van aandacht voor lokale handel met zeven zondagen waar ontmoeting en sfeer de hoofdtoon voeren, vormen de basiselementen van de Zondagmatinee. Misschien klinkt het een beetje pretentieus, maar de Zondagmatinee heeft ongetwijfeld mee geholpen om Overleie opnieuw een zeker elan te geven. Met respect voor het volkse en daarbij aandacht voor het kwaliteitsvolle, heeft de Zondagmatinee menigeen kunnen begeesteren.

Talrijk zijn intussen de anekdotes over allerhande grappige voorvallen en om deze tiende editie luister bij te zetten, willen de organisatoren een soort “best of” presenteren. Er werd dus naarstig in de grabbelton van negen jaar Zondagmatinee gegraaid en een uitgebreid programma kwam uit de bus. Zo wordt op zondag 23 juni, op bijna algemene vraag, de krotekedul opnieuw geserveerd. Dit en veel meer kan je in deze programmabrochure vinden. Tevens werd ter gelegenheid van deze tiende editie een Matineewandeling ontwikkeld. Deze wandeltocht van een goede vijf kilometer leidt je door bekende en minder bekende hoekjes van Overleie en Pius X. Tot slot wil ik de vele talrijke medewerkers en sympathisanten, alsook de stad Kortrijk, die samen dit initiatief mogelijk maakten, bedanken. Sommigen van het eerste uur hebben ons spijtig genoeg verlaten. Toch blijven we ze indachtig. Daarom oprechte dank aan iedereen die met zijn steun en inzet de Zondagmatinee mee vorm heeft gegeven. De coördinator Guido Gheysen


De “ Rommelmarkt” Hoofdattractie van iedere Zondagmatinee is en blijft de rommelmarkt. Deze grijpt plaats op het Sint-Amandsplein en de directe omgeving zoals de Kapelstraat en de Sint-Amandslaan. Dit jaar worden deze rommelmarkten georganiseerd op volgende zondagen : 26 mei, 2 – 9 - 16 - 23 - 30 juni en 7 juli. Iedere Zondagmatinee heeft een hoofdthema waarrond heel wat activiteit wordt ontwikkeld die de talrijke bezoekers kan boeien. De thema’s die dit jaar bespeeld worden zijn verder in deze brochure te vinden. Muziek en gepaste randanimatie zijn dus vaste ingrediënten op de Zondagmatinee. Tevens worden er geregeld lokale handelaars in de kijker geplaatst. Bij zonnig weer is het daar-

enboven gezellig toeven op de uitgebreide terrassen van het Sint-Amandsplein. Een bezoek aan de Zondagmatinee is gratis maar om deel te nemen aan de rommelmarkt wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5 voor een ruimte van 4 op 3 meter. Vanaf 6 uur kunnen de deelnemers aan de rommelmarkt hun waren tentoon stellen en met de verkoop starten. De rommelmarkt eindigt om 13 uur. Wie zich voor deelname aan de rommelmarkt wil inschrijven kan dit, vooraf in Taverne Schinckel in de Rekollettenstraat. Dit kan tijdens de openingsuren, namelijk iedere dag vanaf 16 u 30 uitgezonderd de woensdag en op weekenddagen van 11 tot 13 uur en vanaf 16u30, of tijdens één van de zondagmatinees.


Deze brochure Samenstelling : Guido Gheysen,

Dank aan de stad Kortrijk en de talrijke sponsors.


Overleie erkend als Vlaams stadsvernieuwingsproject Nu zowel de Leiewerken als de vernieuwingsoperatie van het Buda-eiland met de opening van de Budafabriek hun eindfase bereiken, is de tijd rijp om voluit in te zetten op de revitalisering van Overleie. Na het Buda-eiland en K in Kortrijk is Overleie het 3e grote stadsproject dat de erkenning van Vlaanderen krijgt. De Vlaamse Regering voorziet 2,5 miljoen steun bovenop de 10 miljoen geplande investering door de Stad Kortrijk. Daarnaast is er een aanzienlijke investering vanuit de school St-Amand en diverse private partijen. Hierdoor kan Overleie de komende jaren een echte impuls krijgen en verder uitgroeien tot een aantrekkelijke en levendige stadsbuurt. Overleie heeft dan ook heel wat troeven: een divers wo-

ningpatrimonium, een eigenzinnig karakter, de ligging aan de vernieuwde Leieboorden, talrijke voorzieningen, het dorpskarakter, het Astridpark,… Overleie heeft anderzijds te kampen met een verouderd woningpatrimonium en een achteruitgang van het commerciële weefsel. De vrijgekomen terreinen langs de Leie bieden een uitzonderlijke kans om de wijk kwalitatief te versterken met een aanzienlijk aanbod nieuwe woningen. Er wordt ook volop ingezet op nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers met een aaneenschakeling van pleintjes en groenzones. Daarnaast vormen de nabijheid van het kunsteneiland Buda en de proeftuin hoogwaardig glasvezelnetwerk ‘Leylab’ een unieke basis om Overleie op vlak van innovatie, creativiteit en


gemeenschapsversterking een impuls en identiteit te geven. Het stadsvernieuwingsproject omvat een geheel van acties en maatregelen. We pikken er enkele elementen uit. Omgeving St-Amandscollege De komende jaren zal het St-Amandscollege een ware metamorfose ondergaan. Door de fusieoperatie van een aantal scholen in het centrum van de stad, zal de campus op termijn meer leerlingen gaan tellen. Daarom zal de school investeren in de renovatie van de bestaande historische schoolgebouwen en komt er ook een nieuw schoolgebouw op het huidige voetbalveld aan de kant van de Proosdijstraat. In deze omgeving zullen de woningen extra tuinruimte kunnen krijgen. De bestaande St-Amandstoren wordt afgebroken. Daarnaast komt een nieuwe woontoren van ongeveer 65 meter hoog. Er komen ook nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers en sportfaciliteiten in een groen-recreatieve zone aan de kant van de Collegebrug. Hierdoor wordt de campus meer dan vandaag een onderdeel van de wijk en de stad.

Astridpark –Stade – N50c Het historisch Astridpark vormt de groene long van de wijk. De afgelopen jaren werd reeds heel wat geïnvesteerd in het park, de speelvoorzieningen en het minigolfterrein. Toch kan dit park nog meer dan vandaag dé groene ontmoetingsplek worden voor de wijk. Nieuwe activiteiten kunnen dit levendig imago versterken. Recent werd de centrale fietsas in het park heraangelegd en de komende jaren wordt gewerkt aan een nieuwe veilige en groene fietsverbinding richting het open landschap van de Heulebeekvallei en het speeldomein van de Warande. Hiervoor wordt de omgeving van de Stade en het vroegere tracé van de N50c aangepakt. Eandis – De Kien – Museum In deze omgeving wordt geïnvesteerd in 200 nieuwe woningen en appartementen. Er wordt ook gedacht aan de bouw van een ondergrondse parking die zowel voor de bewoners als voor bezoekers parkeerruimte zal bieden. Tussen de nieuwe gebouwen komen kleine groenzones en pleintjes. Zo wordt een aangename woonomgeving gecreëerd en ontstaat een nieuwe zachte verbinding tussen de Leie en het Astridpark. Na 2016 maakt een nieuwe voetgangersbrug , de


Reepbrug, de verbinding met de tip van het Buda-eiland. En laten we het nieuwe museum aan de Noordstraat niet vergeten dat als trekker fungeert voor de toeristisch-culturele as langs de vernieuwde Leieboorden. Het museum krijgt een hedendaagse invulling en vertelt zowel het verhaal van het vlasverleden als dat van de reconversie en de hedendaagse toepassingen in de creatieve en industriĂŤle sector. Het centrum van Overleie Het centrum van Overleie kent een overwegend oud woningpatrimonium. Via renovatiepremies en begeleiding wordt ingezet op de opwaardering van het bestaande verouderd woningpatrimonium en van de 5 beluiken. De beluiken worden bewaard en via gerichte ingrepen in ere hersteld. Naast renovatie zijn ook een aantal nieuwbouwprojecten voorzien. Denk maar aan het nieuwe gebouw op de hoek van de Overleiestraat met de Rekollettenstraat of de nieuwe rijwoningen in de Kapelstraat. Ook de heraanleg van het openbaar domein met focus op de Overleiestraat wordt voorzien.

Creatief ondernemen Overleie is altijd al een ondernemende en creatieve buurt geweest. Door de vele grootschalige werken en het wegtrekken van bepaalde activiteiten hebben de ondernemers in de wijk het niet altijd gemakkelijk gehad. De stad wil samen met de handelaars en ondernemers acties opzetten. De nabijheid van de Budafabriek en het proeftuinproject ‘Leylab’ geeft Overleie een sterke basis op vlak van creatief ondernemerschap en innovatie. De komende jaren worden diverse projecten opgezet om het ondernemerschap in deze buurt te stimuleren.


Nieuw handelsforum Leie Noord Ondernemersforum Leie Noord wil ondernemers, actief in Overleie en Pius X, een forum bieden om elkaar te ontmoeten, een forum waar men info kan bekomen en waar men info kan doorgeven, waar ondernemers vertegenwoordigd zijn… kortom belangenbehartiging van de doelgroep. In dit gebied zijn heel wat ondernemers, groot en klein, winkels, kmo’s, vrije beroepen en ambachten actief… een grote diversiteit dus... in een gebied dat een metamorfose ondergaat en zal ondergaan, in een dynamiek die dit gebied ‘ten noorden van de Leie’ verdient. Ondernemersforum Leie Noord wil hier aan meewerken door het dynamisme van ondernemers een gezicht te geven en voor die groep als spreekbuis te fungeren. Ondernemersforum Leie Noord wil de belangenbehartiging van al wie nu onderneemt en er in de toekomst wil ondernemen op zich nemen. Informatie-uitwisseling, vertegenwoordiging en ontmoeting zijn de drie pijlers waarrond een programma zal worden opgemaakt. Een tiental ondernemers uit Overleie en Pius X hebben elkaar enkele maanden geleden in 2012 gevonden en hebben de fundamenten van Ondernemersforum Leie Noord gelegd en bovenvernoemde doelstellingen geformuleerd.

Communicatie wordt het centrale werkpunt. Om een communicatie op poten te zetten is het belangrijk om de doelgroep te kennen en te bereiken. Ondernemersforum Leie Noord doet een oproep aan al wie onderneemt om zijn/haar contactcoördinaten te bezorgen, zodat wij hen kunnen betrekken in die communicatie. In het gebied zijn meer dan 800 btw-nummers actief… Tegelijkertijd een oproep om mee te werken aan dit initiatief: Ondernemersforum is een open formule waar iedereen welkom is op de maandelijkse bijeenkomsten… Bezoek ons op Facebook Leienoord!


EP RO P O

!

t rs ! derdag) wordrs, a c o r t e e va ad n vele v ssic – r 9 juni ( enge

kinderparadijs Zondag 26 mei Kinderen worden vandaag verwend. De traditionele pony’s maken hun opwachting om de allerkleinsten rond het Sint-Amandsplein te voeren. Een spectaculair minitreintje, het grootste van Europa wordt gefluisterd, zigzagt zich eveneens een weg door de rommelmarkt. Een reuze-springkasteel met klauterrek, glijbaan, hindernissen en tunnels allerhande, is voorzien. Hugo Dedeyne en Johan Boone en echtgenote bakken lekkere pannenkoekjes voor onze snoepende rakkers en om 10 u 15 is er schattenjacht. Met deze schattenjacht zijn talrijke prijzen te winnen zoals strips, snoep en aankoopbonnen.

e – cla nee van ling van jd en br rVintaegzondagmatdi aan de lieveterug in de nti dergelijk keamt

Op d ht bestee . We gaan ie nog ee o-dag ne ne tr W er to ac aand jk “zijn” au voetlicht. an deze re Adres : Tav i t . a l r e e n o h t e ina nam ers voor em coörd deeln oldtim zit en wil Gheysen, o be retje t met Guid straat 27a. n c conta l, Rekollette e k Schinc

Daarbovenop presenteert vanaf 10 u 30 de “Orchestre Interational du Vetex and guests”, als opener van het tiende jaar Zondagmatinee, een swingende cocktail onder de naam Rumbabalkanika. Speciale medewerking voor deze eerste Zondagmatinee van 2013 wordt verleend door de Rotaract Kortrijk.


montmartre op het sint amandsplein Zondag 2 juni Overleie gaat vandaag Parijs achterna. De gezellige sfeer van Montmartre komt namelijk aangewaaid. Een achttal kunstenaars, onder leiding van Ludwig Dupon, demonstreren hun talent. Studio Steps geeft een uitgekiende demonstratie en het bestuur van het handelsforum Leie Noord is aanwezig met een infostand. De Orde van het Vergeten Gerecht is ook van de partij en verzorgt allerhande authentieke Franse hapjes zoals rillette, camembert, terrine, enz. Aangepaste wijntjes zijn inderdaad ook voorzien. Om 19 uur in Mozaïek : optreden van de Superior Dance Band met als gasttrompettist de uit New Orleans beroemde Gregg Stratford.

OPRO

Proef d

EP !

Op de e Krote ke vraag zondagma dul ! tinee opnie geser van 2 uw de v 3 koop eerd. Het i enige ech juni word te Ov s noo t op a aan te er dz lg wilt b ijzijn. schaffen in akelijk om leise Krote emene Kostp k dien j bedra kaart edul ri e e a Brasse gt 6 euro. js voor een er op 9 ju n in voorv ni er K ri “ broodj e Sint Aman aarten te be Krotekedu (vanaf 12 d, Café komen eszaak uur) l met D i ’t Snac s kske. e Groene Kik n Taverne Sc oositse“ hincke ker, Co l, iffure W indsor en


vaderdag vieren Zondag 9 juni Op vaderdag brengen we diverse oldtimers, zowel wagens als moto’s. Ook enkele vrachtwagens en opvallende tractors zijn er bij. Voor deze organisatie kan de zondagmatinee op heel wat particuliere medewerking rekenen zoals van Filip en Patrick Callens uit Kortrijk, Patrick Vandenbogaerde uit Harelbeke, Brecht Gheysen uit Kortrijk en Kocon ( de Kortrijkse Concessiehouders). Nieuwe Nissan wagens worden voorgesteld door Vanneste Motors. Er zijn retro fietsen te bewonderen van het huis “Marcel Kint”.

Wie zelf wil deelnemen aan deze retro dag kan dit door zich vooraf te melden bij de organisatoren.H

t exper ntiek en met a t m t schat uni ko n 30 j vergeten a v e f e aangen o matin yt de e e ndag eyt verbor n o z n a e Vanc Op d Vancann waard e gnace den en de I . c l a n a e n z k g I i 5 k ie te du 10 u 4 ontde naar d jullie 9 u 45 en en pogen r e d l e rp n . in je k Tusse n voorwe er of eranderen e d l d o o z . v p n n o e geb l a zoek bepa ven k ervan st maar op at die je le a h Ga alv borgen sc r e v e en

OP

! ROEP


de tijd van toen zondag 16 juni Vandaag worden de senioren in de watten gelegd. Via het OCMW komen een aantal senioren uit de serviceflats en de homes de zondagmatinee bezoeken. Ook plustachtigers uit Overleie en PIus X kunnen meegenieten van een gratis aperitiefbordje met een drankje op deze matinee. Vooraf inschrijven in Taverne Schinckel is evenwel noodzakelijk. Dit kan je persoonlijk doen ofwel door een familielid of vriend die je zal begeleiden. De goochelaars Jean-Paul en Marcelino zijn er ook vandaag. Verteller en entertainer Stefaan Vancraeynest praat het geheel aan elkaar. Een superdag voor menigeen. Om 11 uur in Mozaïek in de reeks “..En de zevende dag is er het woord” met woordkunstenaars José Vandenbroucke and Friends.


DE DAG VAN HET VERGETEN GERECHT Zondagmatinee 23 juni Enkele jaren terug, in het kader van Stad van de Smaak, lanceerden de organisatoren van de zondagmatinee in samenwerking met de jonge boeren van Kortrijk de revival van het volkse gerecht “Krotekedul”. Op bijna algemene aanvraag herhalen we deze stunt nog één maal. Intussen ontstond op Overleie als rechtstreeks gevolg van deze activiteit “De Orde van het Vergeten Gerecht” die o.m. op één van de zondagmatinees met de Kortrijkse Knibbels uitpakte. Het is deze vereniging die vandaag de Krotekedul voorschotelt. Kaarten dienen op voorhand gekocht te worden. Zie oproep bij de programmatie van de zondagmatinee van 2 juni. Het muzikale gedeelte wordt vandaag verzorgd door Dirk Devriendt, een bekende Belgische gitarist die zowel als solist en als groepslid zijn sporen heeft verdiend. Hij heeft een zeer uitgebreid repertoire waaruit de bezoeker zomaar kan kiezen. Met speciale medewerking van de “Bisseghemse Loetepoepe”: een sprankelend blond bier dat u vandaag op het Sint Amandsplein kunt proeven.


SCHATTEN OP ZOLDER Zondagmatinee 30 juni Vandaag kan de bezoeker zijn meegebrachte spullen laten schatten. Ignace Vancanneyt, de antiekexpert uit de Onze Lieve Vrouwestraat te Kortrijk, helpt ons hier graag bij. Tussen 9 u 45 en 10 u 45 staat hij ter onze beschikking. De live muziek wordt vandaag gebracht door de Travellin’Combies Coverband. De Combies brengen een mix van tijdloze popsongs en de grootste rockhits die steevast voor ambiance zorgen. Laten we er bij vertellen dat ook vandaag, zoals steeds, de allerkleinsten verwend worden met de “levende pony’s” en

een springkasteel. Om 19 uur in Mozaïek : “ Laatste-zondag-concert” van de Superior Dance Band.


DE ZONDAGMATINEE ZET DE ZOMER IN zondagmatinee 7 juli Vandaag wordt het tiende jaar zondagmatinee afgesloten. Een toeristisch treintje laat de bezoeker Overleie en PIus X op een andere manier ontdekken. Er is ook de trekking van de super handelsactie waarover je verdere informatie in deze brochure kunt vinden. Met de zomer die ingezet wordt zorgen we voor lekkere groenten die direct van het veld naar de zondagmatinee worden gebracht.

Beda

10 jaa

nkt !

Beda r zondag nk m en sta t aan alle atinee ! mede d Kor werke trijk v aan u oo ,b rs broch ezoeker v r de steun , sponsors , an de ure. . Maa r even handelaar We h matin open s, e e ens b e en/of u te m Mel no essent suscipit. Quo sumo fierent edan lezer ogen kt van o terug Guido et, fabulas saperet percipit at has, vim in nze zien o Gheyse p Ove n Coรถrdi dicunt molestiae. Ut vel fugit voluptanator s rleie e n Piu ria, ei nobis alienum dissentiunt his. Te s X. omnis oblique nam, pri ad dolores efficiendi. Mel purto adipisci ea. Cum at diam semper nostro, exerci ridens efficiantur vim no, vidit argumentum cotidieque his

De feestelijke muziek wordt verzorgd door Kortrijks eigenste Superior Jazz Band.


De matinee wandeling Deze wandeling werd ontwikkeld ter gelegenheid van de tiende editie van de populaire Zondagmatinee. Een vijf kilometer lang parcours loodst je door de Kortrijkse wijken Pius X en Overleie. Het is de ideale manier om deze boeiende buurt te ontdekken en iets te vernemen van zowel de ver voorbije als recente geschiedenis. Start 1 We starten aan de Dikmuidekaai, waar we in de schaduw van de Sint-Amandstoren de vernieuwde Leieboorden kunnen bewonderen. Doorheen de geschiedenis werd de loop van de Leie regelmatig aangepast. Reeds in 1340, maar ook in het prille begin van de twintigste eeuw waren er ingrijpende Leiewerken aan het hier zichtbare gedeelte van deze rivier. Zo werd het eiland Buda, aan de overkant van deze waterloop, artificieel gecreëerd toen in de Middeleeuwen deze Leie-arm werd uitgegraven. We volgen de Leieboorden richting de Collegebrug. Deze spectaculaire fiet-

2 sers- en voetgangersbrug verbindt de Diksmuidekaai met de Ijzerkaai. Zo belanden we voor een kort ogenblik op het eiland Buda. Dit stadsgedeelte verkreeg zijn naam inderdaad naar analogie met de stad Budapest. De meeste huizen aan de Ijzerkaai dateren van tussen de twee wereldoorlogen. We trekken verder naar de Groeningebrug en zien aan onze linkerzijde Budabeach en de skatebowl. Deze druk bezochte skatebowl is de grootste van de Benelux en ontworpen door het Amerikaanse bedrijf Team Pain. Zo komen we aan de Groeningebrug, één van de zeven nieuwe bruggen die in het kader van de Leiewerken zijn voorzien. Vanop de Groeningebrug verkrijgen we een mooi zicht op zowel de

binnenstad als Overleie. Aan het einde van deze brug bevindt zich een meer dan honderd jaar oude Kaukasische vleugelnootboom. We dalen af, terug richting Leie en bevinden ons in het Koning Albertpark, dat oorspronkelijk Leiepark heette. We wandelen onder de brug en zien rechts aan de overkant van de Leie het beschermde sluiswachtershuisje nr. 11. Het bevindt zich aan de sluis die de Leie verbindt met het kanaal Bossuit-Kortrijk. Leiemonument 3 Links van ons zien we het groots opgevatte Leiemonument dat dateert van 1954. Het herdenkt de Leieslag die een einde maakte aan de achttiendaagse veldtocht en resulteerde in de onvoorwaardelijke capitulatie van het Belgische leger op 28 mei 1940. Het ruiterstandbeeld van Koning Leopold III, het enige bestaande trouwens, wordt geflankeerd door telkens drie in de verte starende soldaten ; een Ardense jager, een piloot, een pantsersoldaat, een infanterist, een artillerist en een geniesoldaat. Langs de lange gebogen muur staan 9 sarcofagen die elk één van de Belgische provincies zinnebeelden.


Een 25 meter rechthoekige zuil dient het geheel een nog grotere grandeur te bezorgen. Jaarlijks wordt op het einde van de meimaand aan dit monument nog een herdenkingsplechtigheid georganiseerd. Pius X We volgen de Leie verder stroomafwaarts langs de Guido Gezellewandeling tot aan de Sint-Elooisdreef, dit is de eerste straat aan de linkerzijde op ongeveer 200 meter. We bevinden ons nu op Pius X, een drieduizend zielen tellende parochie, die gedeeltelijk op Kortrijk en Kuurne ligt. Deze SintElooisdreef is een vroegere aanvoerweg

4

5 voor het roten van het vlas en was tot 1950 een aardeweg met de naam “Couckensdreve”. Deze naam werd ontleend aan de hoeve Coucke, die enkele tientallen meters verder in de dreef in 1933 tot de huidige plechtstatige woning werd omgebouwd. Deze woning draagt nu de naam “Rootershof” zoals de gedenkplaat in de gevel getuigt. We vervolgen onze weg en bemerken op de hoek met de Parkietenlaan een opvallende kapel. Het betreft een veldkapel, daterend uit 1942, die door de familie Steverlynck uit dankbaarheid werd opgericht omdat in 1940 een bom viel voor het Rootershof en gelukkig niet tot ontploffing kwam. De vliegtuigbom hangt nog in deze “bomkapel”, zoals

deze in de volksmond wordt genoemd. Verder in de Sint-Elooisdreef bevindt zich de Pius X-parochiekerk die in de jaren 1958 – 1959 werd gebouwd. Opvallend is wel dat het een zaalkerk zonder toren betreft. We draaien de Parkietenlaan in en vervolgen onze weg tot aan de Leopold III-laan. Hier gaan we naar rechts tot aan de Antoon Van Dycklaan en slaan we links af. Dit gedeelte van de Leopold III-laan werd aangelegd in 1939-1940. Het tweede gedeelte, tussen de Kuurnsesteenweg en de Brugsesteenweg, werd pas in 1962 aangelegd. Zoals je bemerkt herbergt de straat heel wat plechtstatige villa’s. De Antoon Van Dycklaan is een rustige woonstraat. Misschien hier toch vermelden dat het altaarstuk “De Kruisoprichting” van Van Dyck uit 1631 in de Kortrijkse O.L.Vrouwekerk te bewonderen valt. Na enkele honderden meters wandelen in deze straat bemerk je aan de rechterkant een pleintje met een centraal grasperk, omzoomd met kastanjebomen en Italiaanse populieren, dat net voor de tweede wereldoorlog (1937) werd aangelegd. Het werd genoemd naar die andere Antwerpse schilder, namelijk Pieter Pauwel Rubens. We volgen verder


we op nummer 29, een 18de-eeuwse hoeve die gekend staat als “Duckskes hoeve”. Deze boerderij heeft wel door de eeuwen heen enkele verbouwingen gekend maar werd op 15 oktober 2003 als monument geklasseerd.

de Van Dycklaan en bemerken aan de linkerzijde met nummer 14a, het depot van het Rode Kruis. Vermeldenswaard is ongetwijfeld dat de Kortrijkse afdeling van het Rode Kruis één der oudste in Vlaanderen is en in 1870 werd gesticht gedurende de Frans-Duitse oorlog. We kruisen de Simon Stevinstraat. Aan de Roterijstraat gekomen, gaan we rechtsaf, richting Brugsesteenweg. Een beetje Watermolen Het tracé van de Brugsesteenweg zoals we die nu kennen, dateert slechts van ongeveer 1750. We kruisen deze drukke steenweg en vervolgen onze weg in de Watermolenstraat. Dit is een heel oude voetweg die in de negentiende eeuw met het nummer 78 werd aangeduid. In 1925 kreeg het zijn huidige naam en verwijst het naar de nabijgelegen wijk De Watermolen. Deze wijk was voor de fusie van 1976 gelegen op zowel Kortrijk, Heule als Kuurne. Met grote zekerheid kan gesteld worden dat De Watermolen reeds in de 13de eeuw een actieve buurt was. De kern van De Watermolen is ontstaan aan het kruispunt van de heirweg van Kortrijk naar Brugge met de Heulebeek. Het was de eerste stop-

6 plaats voor wie van Kortrijk naar Brugge trok, namelijk de oversteek en later de brug over de Heulebeek. Van deze beek maakten de heren van Heule gebruik om er een watermolen in pacht te laten draaien. Het dorp dat daarrond ontstond heeft zich nooit ontwikkeld tot een zelfstandige gemeente. In het centrum van de wijk staan er diverse woningen en een hoeve die bij Ministrieel Besluit van 30 april 2004 beschermd zijn. Op het einde van de Watermolenstraat komen we aan de Izegemsestraat. In de Middeleeuwen was dit de hoofdweg van Kortrijk naar Brugge! We gaan rechtsaf, richting centrum Watermolen, maar nemen het eerste straatje links, namelijk de Weversstraat. Hier bemerken

Het Volkspark als groene long We volgen de Weversstraat tot aan de kruising met de Herdersstraat. We slaan links af en volgen de weg links. We wandelen richting Graaf de Smet de Naeyerlaan en het Astridpark. Je bevindt je op ongetwijfeld één van de mooiste plaatsen in Kortrijk. Bewonder deze laan met zijn 150 kastanjebomen. De Graaf de Smet de Naeyerlaan, die

7


oorspronkelijk Noordlaan heette, werd in 1892 aangelegd op het voormalige tracé van de stadsgracht die gedempt werd in 1889 – 1891. Het is een voorbeeld van een vroege dubbelbaansweg met middenberm die in 1892 met bomen werd beplant. Bemerk de vooroorlogse en interbellumwoningen in deze laan met hun typische voortuintjes.

We vervolgen westwaarts door het park langs de speeltuigen richting Meensepoort of Menenpoort. Rechts zien we een wit gebouw dat van 1899 tot 1993 fungeerde als remise of stelplaats voor achtereenvolgens stoomtrams, elektrische trams en bussen van de NMBS. We wandelen naar de drukke Meensestraat en gaan naar rechts, richting kruispunt. 8

Aan de noordkant van de laan bevindt zich het standbeeld van Koningin Astrid die op 5 april 1935, vier maanden voor haar dood, het park bezocht. Dit Astridrozenpark maakt deel uit van het grotere Astridpark dat oorspronkelijk als Volkspark werd ingewijd. Het was

burgemeester August Reynaert (1833 – 1915) die, geïnspireerd door de Parijse architect Georges-Eugène Haussman, een grondige sanering in Kortrijk doorvoerde. Hij maakte werk van een nieuw rioleringssysteem, restaureerde talrijke monumenten en legde de “petite ceinture de boulevards” aan, wat de latere kleine stadsring R36 zou worden. In 1904 liet hij tussen de huidige Meensestraat en de Graaf de Smet de Naeyerlaan een honderdtal bouwvallige huisjes slopen en een park aanleggen op de vrijgekomen ruimte. We wandelen naar de Laiterie of Waaihof (1898) en bemerken de mini-golf van Overleie. We trekken het park, in richting monument van August Reynaert dat in 1931 werd onthuld.

9 De Menenpoort Deze omgeving bestond in de 19de eeuw uit tal van beluiken ; Velghens poortje, het Schoolpartje, Koer Deloddere, het Ankerstraetken, de Kleine Mosselband of Strontpartje in de volksmond, de Grote Mosselbank en de Splete of


Wandelkaart

Legende

1

Sint Amandscollege

2

Collegebrug

3

Leiemonument

4

Rootershof

5

Veldkapel Steverlynck

6

Duckskes hoeve

7

Astridrozenpark

8

Burgemeester August Reynaert

9

Tramhuis

10

Mouterij l’Avenir

11

CoĂśperatieve Het Volk

12

Vlasmuseum

13

De Kien

14

Gedenkteken gesneuvelden WO I

15

Astridpark


Gouden Splete. Allen zijn verdwenen met uitzondering van het Saskenpoortje dat uit een tiental arbeiderswoningen bestaat. Het sociale appartementencomplex aan de rechterzijde met zijn naam “Mosselbank” verwijst nog naar deze periode toen er in die omgeving eveneens heel wat nijverheid aanwezig was zoals pottenbakkers, een kartonfabriek, fietsenmakers, pijpenmakers enz. De Menenpoort zelf is een druk verkeersknooppunt. De middeleeuwse poort verdween reeds in het begin van de 19de eeuw en de heropgerichte poort, die achtereenvolgens Bissegempoort, Willempoort en Menenpoort als naam kreeg, verdween in 1874. Op de hoek, waar er zich nu een opvallend café met uitgebreid terras bevindt, was er lange tijd een tolhuis met herberg uitgebaat, door de familie Semeese. Hun specialiteit was bruin bier in een stenen kruik. Tot op vandaag spreken sommigen nog van “potje miezens”. We steken de straat over, richting Leie en binnenstad. Op de huidige terreinen van Eandis ging in 1837 de Kortrijkse gasfabriek van start. De twee grote gascilinders die de omgeving kenmerkten, werden in de jaren tachtig van de vorige

eeuw afgebroken. We vervolgen onze weg in de Noordstraat. Via de Noordstraat naar De Leie De Noordstraat werd geopend in 1876. In 1892 werden er tramsporen aangelegd voor de lijn Kortrijk - Menen – Wervik. Deze werden in 1963 terug opgebroken. Aan de rechterzijde zien 11

10

we een groot herenhuis met inrijpoort. Dit was de vroegere mouterij l’Avenir, die van in de tweede helft van de negentiende eeuw tot in 1940 werkzaam was. De meeste huizen in deze straat werden gebouwd tussen 1900 en wereldoorlog I. Bemerk halverwege de straat de coö-

peratieve van de S.M. Gilde van Ambachten, waarvan nog een gedeelte van het opschrift zichtbaar is met o.m. de naam van deze coöperatieve Het Volk. Links de winkelpui van de vroegere winkel “De Welvaart”, centraal de deur en rechts de poort naar de achterliggende bakkerij die uitgaf in de Doornstraat. Op het einde van de Noordstraat komen we aan de Noordbrug, voorheen de Gerechtshofbrug. De brug is een tuikabelbrug naar een ontwerp van het architectenbureau Greisch. Centraal op de brug staat een grote pyloon waaraan tuikabels zijn bevestigd, waaraan de brug is opgehangen. Hier hebben we eveneens een mooi uitzicht op de vernieuwde Leieboorden. Voor de brug gaan we naar


Van De Kien tot aan de Overleiestraat

12

links, terug stroomafwaarts. Bemerk het grote industriële pand op de hoek. Dit zijn voormalige stapelplaatsen voor vlas, de grootste van Kortrijk en eigendom van het Engels syndicaat : The Linnen Thread Company. In wereldoorlog I en wereldoorlog II werden deze stapelplaatsen opgeëist, de ene maal voor een reuzentil voor postduiven en de andere keer als opslagplaatsen voor metaalwaren. Vanaf 1949 werd het de beroemde ‘ijzerwinkel’ van K. Debels en vanaf 1979 de Euroshop. Momenteel wordt er hard gewerkt om er een eigentijds museum van te maken waar o.m. het vlasverleden een voorname plaats krijgt.

We volgen een klein gedeelte langs de Leie via de Nijverheidskaai en gaan links de Gasstraat in. Onmiddellijk op onze rechterzijde vinden we een imposant gebouw De Kien genaamd. Deze oorspronkelijke weverij en spinnerij “Boutry – Van Isselsteyn en Cie” werd opgericht in 1864. Rond 1880 werd deze fabriek overgenomen door L. De Kien. De gebouwen liggen deels ter hoogte van het vroegere Minderbroedersklooster (Recolletten) en sommige delen van het kloostergebouw werden in de fabriek ingewerkt. Er volgden menige verbouwingen aan dit typisch 19de eeuwse fabrieksgebouw en de laatste ontwikkeling voorziet een aantal luxueuze appartementen en lofts in dit gebouw. Iets verder in deze straat, die zijn naam ontleent aan de eerder vermelde gasfabriek, had volksfiguur en –zanger Johny Turbo jarenlang zijn legendarische cafeetje. Het is nu een gewoon woonhuis aan de linkerzijde. Aan het rond punt gaan we rechtsaf, en volgen de Rekollettenstraat. Deze straat verwijst naar het vroegere klooster dat

13

vermoedelijk in 1460 werd gesticht. Het klooster kende een erg woelige geschiedenis van conflicten met de plaatselijke clerus of andere instituten en oorlogsgeweld. In de zestiende en zeventiende eeuw werden de paters achtereenvolgens geconfronteerd met de vernielingen en plunderingen van de calvinisten, de gevolgen van de pest en een zware kloosterbrand. De quasi permanente oorlogsomstandigheden bemoeilijkten de heropbouw van het kloostercomplex. In 1797 werden de Minderbroeders door de Franse revolutionairen uit Kortrijk verjaagd. Hun klooster werd verkocht en nadien afgebroken. *We komen aan de hoek van de Burgemeester Schinkel-


straat en volgen deze tot aan de Leie. De straat is genoemd naar de populaire Overleise burgemeester Denis de Schinkel die driemaal burgemeester van Kortrijk was tussen 1702 en 1724. Aan de Fabriekskaai gaan we naar links. Deze zonnige kaai telt enkele sympathieke woningen zoals nr.2, een art deco-huis uit 1920. Aan de brug komen we aan de Overleiestraat. * Bij werken aan de Fabriekskaai, gaan we hier rechtdoor, richting Sint-Amandsplein.

De Overleiestraat Deze straat is één van de oudste straten van Kortrijk. Reeds in 1354 droeg het de naam Overleiestraat. Maar in de geschiedenis veranderde deze meermaals van naam, in 1485 “Leystrate”, in 1571 “Voorstraete”, in 1660 “Rechtestraete”, in 1795 “Basse Ville”, in 1815 “Overleie”, in 1822 “Groote Leystraete”. In 1850 kreeg deze straat terug zijn oorspronkelijke naam, namelijk Overleiestraat. De straat telt heel wat plechtstatige woningen. De huizen op nummer 3, 15a, 17, 57 en 59 zijn bij ministerieel besluit beschermd. De straat herbergt het Vrijzinnig Centrum Mozaïek, het Wijkcentrum Overleie en het professioneel theatergezelschap

zijde eveneens het gedenkteken voor de gesneuvelden van wereldoorlog I. Deze wijk had in beide oorlogen veel te lijden door bombardementen en beschietingen. De bevolking organiseerde zelf een omhaling om dit oorlogsmonument te bekostigen.

14

Antigone. Er waren tal van textielateliers in deze straat gevestigd en sommige huizen hebben een oude kern die dateert uit de 17de eeuw, alhoewel de meeste hedendaagse woningen negentiende-eeuws zijn. De neo-gotische kerk, Sint-Elooi, dateert eveneens uit het einde van de negentiende eeuw en is opgedragen aan de Heilige Eligius van Noyon. In 1366 stichtte het broederschap van Sint-Elooi reeds een kapel op deze plaats. In 1882 werd wat van deze kapel overbleef gesloopt en de eerste steen gelegd voor de huidige kerk. In de kerk bevinden zich nog een aantal beeldhouwwerken die uit de zeventiende eeuw dateren. Bemerk aan de buiten-

Via de kleine ring en het Sint-Amandscollege naar het Sint-Amandsplein. We gaan terug richting Astridpark en gaan op de kleine ring naar rechts. Deze Brugsestraat werd reeds in 1328 als in vico Brugensi aangeduid. Aan de noordzijde werden heel wat huizen onteigend en afgebroken in het begin van de 20ste eeuw voor de aanleg van het Astridpark,

15


alsook in 1967 voor de verbreding van de straat. We treffen hier voornamelijk woonhuizen aan en panden met commerciële functie. Op nr. 20 vinden we de herberg “Willem Tell”, het lokaal van de handboogschutters. Aan de achterzijde bevindt zich een 25 meter hoge overdekte schietmast daterend uit 1932. We volgen de Brugsestraat tot aan de Proosdijstraat. De Proosdijstraat verwijst naar de voormalige proosdij van Sint-Amandus. De straat telt o.m. arbeiderswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw maar ook enkele interbellumwoningen. De straat gaat over in de Kollegestraat die zijn naam vanzelfsprekend ontleent aan het nabijgelegen college. Het huidig gebouwencomplex aan de nummers 6 en 8 is als monument beschermd. Het bevat elementen uit de zestiende, zeventiende, negentiende en twintigste eeuw. De proosdij kende een bewogen geschiedenis en men vermoedt dat er reeds einde negende eeuw een kapel op deze plaats werd opgetrokken. De eerste vermelding van de proosdij dateert uit 1093, opgesteld in naam van Robrecht II van Vlaanderen. Deze proosdij, gesticht als bijhuis van de Franse Benedictijnenabdij van

Saint-Amand-les Eaux, werd in 1833 ingericht als school. Sinds 1919 draagt het de naam Sint-Amandscollege, maar onlangs veranderde de naam in Guldensporencollege. We komen aan de hoek van de Sint-Amandslaan en wandelen terug richting Overleiestraat. De oudste vermelding van deze straat gaat terug tot 1344 als Johannes Couckestraat en in 1486 als Couckstraete. Het bleef een doodlopend straatje tot in 1901. In 1902 kreeg het zijn huidige naam Sint-Amandslaan. Er bevinden zich tal van plechtstatige huizen die tussen de eeuwwisseling en de eerste wereldoorlog werden gebouwd. Bemerk aan de linkerzijde op nr. 26, het voormalig politiebureau. Het is een gebouw dat werd opgetrokken in 1911 – 1912 als “Institut Médical du Dr. Valcke”, een instituut voor hydrotherapie. Langzaamaan komen we aan het Sint-Amandsplein, het hart van Overleie. Het plein ontstond toen einde 19de eeuw onder burgemeester August Reynaert (hij alweer) 111 ongezonde woningen tussen de Overleiestraat, de Kapelstraat en de huidige SintAmandslaan, gesloopt werden. Op de vrijgekomen ruimte werden overdekte markthallen of een “marché couvert” ge-

bouwd, zoals een echte Overleienaar het noemt. Hevige beschietingen in 1918 brachten serieuze verwoestingen aan en na de verkoop werd het gebouw in 1920 gesloopt. Bemerk aan de westkant van het Sint-Amandsplein de karakteristieke boom met het monument van de Spatjes in de directe nabijheid. In de Kapelstraat (de noordelijke kant van het plein) bevindt zich het Sint-Annabeluik met 22 huisjes, gegroepeerd rond een gekasseid binnenplein. Hier eindigt onze wandeling, op de plaats waar de Zondagmatinee het zonlicht zag.


Mega handelsactie

Startdag : 1 juni

39 handelszaken nemen deel.

Met de handelsactie driemaal kans op winst !

De handelsactie van 2013 telt 39 deelnemende handelaars op Pius X en Overleie.

Vanaf 1 juni kan je deelnemingsformulieren ontvangen bij 39 handelaars op Pius X en Overleie. Bij deze handelaars staat een box waarin je de ingevulde formulieren kunt deponeren. Op zaterdag 1 juli houdt deze handelaar een trekking in zijn eigen zaak waarbij drie waardebons van € 12,5 te winnen zijn.

De mega prijzenpot bestaat onder andere uit : 2 S CO OT E R S NECO LO L A 2 S CO OT E R S AG M FL A S H 2 S A M S UN G S M A R T T V LE D 1 S O N Y TA B LE T X PE R I A Z 2 FE S T IN A A R M B A N D UU R W E R KEN € 2 5 0 0 A A NKO O P B O NNEN

Op de Zondagmatinees van 2, 9, 16, 23 en 30 juni kan je ook meedoen aan een afzonderlijke trekking. Deponeer hiervoor één van je deelnemingsformulieren tussen 10u30 en 11uur in de urne op het Sint-Amandsplein. Om 11 uur volgt een trekking waarbij telkens € 125 aan waardebons enkel voor de aanwezigen te winnen zijn. Hierbij wordt slechts


één deelnemingsformulier per adres aanvaard. Op de Zondagmatinee van 7 juli volgt dan de hoofdtrekking waarbij de zes hoofdprijzen verloot worden. Ieder correct ingevuld formulier komt hiervoor in aanmerking.

handelsactie 2013 deelnemende handelaars Brugsestraat 22 Slagerij Hendrik 60-68 Wynant Nv 78 Frituur ’t Frietje 84-86 Foto Robert Brugsesteenweg 76 Wasserij Nieuwkuis Zonneschijn 85 ‘t Lectuurke 243 Fietsen Philip Vermeulen Gasstraat 43 Coiffure Mattelaer : D – H – J Izegemstraat 90 Kachels Lefever VOF Kapelstraat 1

Café De Groene Kikker


Kortrijkstraat 355 Feys Wouter (Huis Hallaert) 381 Huysentruyt Benedict verf & advies 404 Café Estaminet + Traiteur Dirk 415 Stroker Gouden Rivierlaan 1 Pain Perdu Meensesteenweg 15 Taverne Concorde 18 De Boekenwolf 23 Power 64 Floribel : Remmerie – Loof 80 BenjiBikes Moorseelsestraat 34 De Vlaskapel Noordstraat 59 VinooPuro 72 Frituur Meensepoort 73 Ribel Overleiestraat 15A VC Mozaïek vzw 17 Vanneste 18b Windsor : D – H – J 28 Derystor 36-38 Karati 46 Kapsalon Geraldy’s : D - H

63 Optiek Overleie 71 ‘T Gazetttewinkelke Koningin Elisabethlaan 60 Optiek Pieters Rekollettenstraat 27A Taverne Schinckel Roterijstraat 22 62

Herenkapper Didier Slagerij Gheysens

Sint Amandsplein 25 Brasserie St Amand 27 ‘t Snackske Vlasbloemstraat 2 Vlees Discount Vens (hoek Moorseelsestraat)

We danken alle deelnemende handelaars voor hun ondernemingszin.


activiteiten in je buurt 16 & 17 mei Sorry voor alles (12+) Theater Antigone 18 tem 20 mei Stadsfestival Sinksen 13 23 mei Oshin Albrecht & Melissa Mabesoone: Buren Buda 23 mei Miet Warlop: Mystery Magnet Buda 23 tem 25 mei Maxime Toussaint: Système Buda

24 mei Lorette Moreaux & Sophie Vanhulst: Cataclop enz Buda 24 mei Madely Schott: Tékélama, le training

Buda

25 mei Damien Petitot: Data.me Buda 25 mei Clément Thiron: FRACTAL Buda 25 mei Nothing but Noise Buda 25 mei Fenestra Ovalis Buda


25 mei Nick Steur : Het Huis van BourgondiĂŤ: Freeze! Buda 25 mei The white river experience

vzw wit.h

Grote Markt - Broeltorens

29 mei Rits On Tour Theater Antigone 1 juni De Pijnders Theather Antigone 1 & 2 juni 12de Kortrijkse KoKon Historic Grote Markt & Schouwburgplein 7 - 12 juni Beachvolley en Beachrugby Grote Markt 16 juni En de 7de dag is er het woord Vc MozaĂŻek 21 -23 juni Zomerbraderie 30 juni Fietstocht 6 & 7 juni Duatlon - Triatlon 11 juli Julifeesten 8 aug Kortrijk Koerse 25 aug Vlastreffen 31 aug City Tennistornooi

Schouwburgplein

6 - 8 sept Septemberbraderie 8 sept Openmonumentendag 29 sept Bruggenloop Overleie


St-Amandscollege wordt het Guldensporencollege

Door de fusieoperatie binnen de scholengroep staat de campus de komende jaren  voor een echte metamorfose. De campus op Overleie zal op termijn tot 1.500 leerlingen tellen. Nu is dit een 900-tal. Daarom zal de school investeren in nieuwbouw en renovatie van de bestaande historische schoolgebouwen.   Bepaalde gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe klaslokalen. Ook de bestaande internaatstoren wordt afgebroken. Het sokkelgebouw  blijft. Op de plaats van het Priesterkwartier komt een nieuwe woontoren. De eerste voorbereidende werken gaan van start in 2013. Het is de bedoeling alle grote werken achter de rug te hebben tegen 2016/2017. Hierdoor wordt de campus meer dan vandaag een

onderdeel van de wijk en de stad. Maar de eerste grote verandering is de naamswijziging! Vanaf nu spreken we niet meer van het St-Amandcollege maar van het Guldensporencollege Kaai. “Het getuigde van een grote durf om echt te veranderen, om baanbrekend te zijn” zegt Dhr. Geert Timperman, algemeen directeur van het nieuwe Guldensporencollege. “We zijn vernieuwers en we zijn daar trots op. Heel wat schoolgebouwen zijn tot op de draad versleten. Ze werden duur in onderhoud. Er was heel wat verloren ruimte en de lokalen waren niet langer aangepast aan de hedendaagse en toekomstige eisen in het onderwijs. Deze hele bouwoperatie mag echter niet ten koste gaan van het pedagogisch project. De verbouwingen, sloop en nieuwbouwoperatie zal daarom heel nauwkeurig op elkaar afgestemd worden. Zo wordt de hinder zo veel als mogelijk beperkt”.


 In deze fase hebben de plannen voor de renovatie en de nieuwbouw hun quasi definitieve vorm gekregen. De school en ook de private investeerder Koramic-Van Roey zijn volop bezig de bouwvergunningsaanvragen voor te bereiden, zodat de werken uit de startblokken kunnen schieten. Naast alle bouwprojecten is er ook ruimte voor nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers, groen, sport- en recreatieruimte. Dit zal aansluitend op de bouwprojecten gerealiseerd worden. Deze zaken zullen de komende maanden verder uitgewerkt worden.  

Nieuw schoolgebouw 2e en 3e graad (a) Waar nu het voetbalveld ligt aan de kant van de Burg. Vercruysselaan komt een volledig nieuw schoolgebouw voor de 2e en 3e graad van het middelbaar. Bij het gebouw komt ook een nieuwe turnzaal. Deze werken gaan van start vanaf 2014. Voor deze nieuwe gebouwen verdwijnt de huidige parking aan de Burg. Vercruysselaan. Nieuwe parkeerruimte wordt voorzien naast het nieuwe gebouw met toegang via de Proosdijstraat. De woningen aan de kant van de Proosdijstraat kunnen extra tuinruimte aankopen van de school. Het huidige schoolgebouw in deze zone zal aansluitend aan de nieuwbouw gesloopt worden. Wellicht in 2016. In deze zone komt dan ruimte vrij voor groen en verbinding tussen de campusonderdelen en tussen de Proosdijstraat en de basketzaal.


Basketzaal en St-Maartensziekenhuis (b) De huidige basketzaal blijft. Het St-Maartensziekenhuis sluit binnen enkele jaren haar deuren en verhuist vanaf 2016 naar Hoog Kortrijk. Of het gebouw een nieuwe invulling krijgt of plaats maakt voor een nieuwe ontwikkeling is nog niet duidelijk. Het is één van de mogelijke locaties voor een nieuw stedelijk zwembad, maar ook hieromtrent is nog geen definitieve beslissing genomen. Renovatie en nieuwbouw centraal gedeelte (c) In dit centraal gedeelte van de campus wordt volop ingezet op de renovatie van de waardevolle gebouwen. Ze geven de schoolcampus mee haar identiteit. Deze gebouwen bieden onderdak aan de klassen van het lager en de 1e graad. In de mooie gebouwen aan de  kant van de groen-recreatieve zone komen een moderne keuken en een refter. Deze werken worden tussen 2014 en 2016 uitgevoerd.    Internaatstoren en woontoren (d) De bestaande internaatstoren,  die 58 meter hoog is, wordt gesloopt. Wellicht in 2015. Het sokkelgebouw  blijft en biedt onderdak voor de kleuterklassen, vergaderlokalen en studiezalen. Waar zich momenteel het Priesterkwartier bevindt komt een nieuwe woontoren van ongeveer 65 meter hoog. Deze werken starten wellicht al in 2013.   Verbindingen en groen - recreatieve zone (e) Eenmaal de grote werken achter de rug zijn, zal werk gemaakt worden van een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Collegebrug en de Brugsepoort. Dit pad vormt een belang-

rijke schakel in de noord-zuid fietsverbinding. Het bestaande voetbalveld kant Collegebrug blijft een open en groene ruimte en zal gebruikt worden voor sport en recreatie. Deze elementen zullen de komende maanden verder uitgewerkt worden. De realisatie is voorzien vanaf 2016 aansluitend, aan de grote werken.


Diensten & verenigingen In de wijk Overleie - Pius X zijn tal van diensten, onderwijsinstelling en verenigingen aanwezig. Hierbij een lijst van de actieve organisaties op Overleie en op Pius X. Organisaties die zich niet terug vinden, kunnen contact opnemen met Henk Vandenbroucke en zullen in een volgende editie voor zover mogelijk opgenomen worden. onderwijs : Gesubsidieerde Vrije Basisschool St - Amandscollege PIUS X Sint Elooisdreef 56 A tel : 056/35.57.40 basis@piusxkortrijk.be - www.piusxkortrijk.be

De Brug Gesubsidieerd Vrij Gemengd Lager Bu.Ba.O, type 1 Rekollettenstraat 48 tel : 056.35.28.90 www.bodebrug.be - hilde.malfrere@bodebrug.be Guldensporencollege campuskaai Diksmuidekaai 6 tel : 056.36.12.11 kaai@guldensporencollege.be - kaai.guscoweb.be Centrum Deeltijdse Vorming AURA Meensesteenweg 35 tel : 056.35.90.18 info@cdvaura.be - www.vzw-oranjehuis.be


CVO VSPW Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk St Amandsplein 15 tel : 056.37.26.27 onthaal@vspw-vorming.be - www.vspwkortrijk.be Stadsarchief Kortrijksestraat 388A tel : 056.27.88.00 stadsarchief@kortrijk.be - www.kortrijk.be/stadsarchief Buurtcentrum Centrum Overleie Overleiestraat 45 centrum.overleie@kortrijk.be - www.kortrijk.be cultuurorganisaties Kunstencentrum Buda Broelkaai 1 b tel : 056.22.10.01 info@budakortrijk.be - www.budakortrijk.be Theater Antigone Tacktoren Korte Kapucijnenstraat z/n tel : 056.24.08.87 post@antigone.be - www.antigone.be

MozaĂŻek vzw Overleiestraat 15a tel : 056.35.16.15 vc.mozaiek@skynet.be - www.vcmozaiek.be De Spatjes pc St Eloois St Amandsplein 17 8500 Kortrijk info@despatjes.be - www.despatjes.be Wit.h vzw Overleiestraat 1 tel : 056 57.00.83 info@vzwwith.org - www.vzwwith.org Kerken St Elooisparochie Overleiestraat

Pius X Sint Elooisdreef

E.H. NoĂŤl Bonte Burg. Schinkelstraat 1 gsm : 0478 90.30.36

E.H. Geert Goethals Sint-Elooisdreef 19 tel : 056 35.00.41 gsm : 0488 28.52.35

www.sintamandusparochie.be


markten Vrijdagmarkt 14 - 19 uur Elke vrijdag op het Sint Amandsplein Pleegzorg Opvang VZW Antenne Overleiestraat 15A tel : 056 22.52.85 kortrijk@opvang.be - www.opvang.be politie Lokale politiezone Vlas tel : 056 23.96.11 wijkagenten : tel : 056 27.12.60 • Nancy Knockaert (Overleie) • Philippe Tanghe (Pius X) wijkwerking@pzvlas.be - www.pzvlas.be Andere Eandis President Kennedypark 12 tel : 078 35.35.34 www.eandis.be

Compostpaviljoen Astridpark kant Meensestraat tel : 056 27.80.00 Kaartershuisje Astridpark - info Centrum Overleie Revalidatiecentrum Overleie Overleiestraat 57 tel : 056 35.18.52 info@rcoverleie.be - www.rcoverleie.be

VERENIGINGEN Jeugdvereningingen KSJ PIUS X Koolkapperstraat 27a ksjpiusx@hotmail.com - www.ksjpiusx.be sportvereningingen KV Kortrijk tav. Jelle Scelstraete Moorseelsestraat 111 bus b Tel : 056 96.01.93 jeugd@kvk.be - www.kvk.be


Basket Kortrijk Sport CB Demets Guido Meiweg 63 8550 Zwevegem 056 75 81 59 guido.demets@telenet.be - www.kortrijksportcb.be Pius X Run Wim Vandevelde Koolkapperstraat 44 piusxrun@hotmail.com - www.piusxrun.be Bruggenloop Franky Vandoorne info@bruggenloop.be - www.bruggenloop.be Kortrijk Leie Noord Herman Hillaert Vogelzanglaan 15 Parochiaal centrum Overleie Sint Amandsplein 15 tel : 056 37.26.27


Pius run Naar jaarlijkse gewoonte is er ook nu weer op zaterdag 4 mei heel wat deining in de straten tussen de Brugsesteenweg en de Leie . Voor het vierde jaar op rij wordt daar namelijk een heuse stratenloop georganiseerd met de welluidende naam : Pius X-Run De Run gaat door op het grondgebied van de Sint-Pius Xwijk. Traditioneel wordt er gestart met een kinderloop om 14 uur. Om 14u30 is er voor “de jogger in zijn kinderschoenen� een afstand ingelast van 2,5 km. Het startschot voor de 5 km-jogging wordt gegeven om 15u00. Het sportieve luik sluiten we af met een 10 km-run om 15u45. Wie wil kan nadien nog genieten van een natje en een droogje aan de bar. Een deel van opbrengst wordt geschonken aan het Sociaal Fonds van de Pius X-school. Zin

om een kijkje te komen nemen of om deel te nemen ? Wij verwachten jou in de Sint-Elooisdreef op het kerkplein. De inschrijvingbijdrage bedraagt in voorinschrijving 7 euro. Na 29 april tot en met de dag zelf betaal je 12 euro. Kinderen betalen 3 euro. Je kan inschrijven via www.piusxrun.be Er is een T-shirt(of medaille voor kids) + goodiesbag voor elke deelnemer . Voor info kan je steeds terecht bij : Wim Vandevelde, Koolkappersstraat 44, Kortrijk, e-mail: piusxrun@hotmail.com

bruggenloop De bruggenloop wordt een begrip in de regio en ver daarbuiten. De tweede editie werd afgesloten met om en bij de 700 betalende lopers. lopers zijn het er over heen, dit parcours is


Minigolf op overleie Achtien blinkende banen in een groen omgeving wachten op jouw. Je kan er samen met vrienden of familie een gezellige namiddag beleven. De minigolf is elk weekend van mei en juni en elke dag van de zomervakantie open van 14 tot 19 uur. ( laatste spel start om 18 uur)

De prijs bedraagt â‚Ź 2 voor een volwassene en kinderen + 12j. â‚Ź 1 voor kinderen jonger dan 12 jaar . uniek. Vandaar dat we door gaan. Op 29 september organiseren we onze derde editie. Misschien halen we dit jaar de magische kaap van 1000 deelnemers. Ook dit jaar kiezen we ervoor om een deel van het inschrijvingsgeld te schenken aan een lokaal goed doel. Meer weten over dit alles, zoek ons op facebook - bruggenloop of surf naar www.bruggenloop.be waar je je nu reeds kan inschrijven. Of heb je zin om je hiervoor in te zetten? Enthousiaste medewerkers zijn steed smeer dan welkom. Contact kan je opnemen via mail : info@bruggenloop.be Franky Vandoorne

Gebruik op andere data mogelijk op aanvraag. Eveneens speciale tarieven voor groepen en verenigingen. Alle info op 056 / 27 73 80 of centrum.overleie@ kortrijk.be Toiletten beschikbaar.


Theater Antigone: geworteld in de Overleiestraat Op 9 mei 1956 stichtte Bert De Wildeman samen met Maurice Lomme en Jacques Verfaillie het semiprofessioneel theatergezelschap “Westvlaams Teater Antigone”. De eerste opvoeringen van dit theater gingen door in een klein zaaltje achteraan Café Français op de Grote Markt van Kortrijk. Van daar uit trokken ze als eerste Westvlaams beroepstheater van dorp tot dorp, en ze speelden hun stukken in steeds groter wordende tournees. Via een aantal “tussenstops”, onder meer in de Schouwburg, de Zwevegemstraat en de Pottelberg, belandde Theater Antigone in 2001 in de Overleiestraat. Op dat moment was Jos Verbist al enkele jaren artistiek leider en had de programmatie een grondige opfrisbeurt gekregen. Van een louter klassiek repertoiretheater was Theater Antigone geëvolueerd tot een interessante werkplek voor diverse podiumkunstenaars: schrijvers, spelers, muzikanten, componisten, beeldende- en beeldkunstenaars, sociaal-artistieke werkers en ook mensen die niet in één bepaald hokje onder te brengen zijn. Dit vernieuwde theater kwam dus terecht in de Overleistraat 47, waar het een oud gebouw had gevonden met een grote geschiedenis in Kortrijk. Eerst was brouwerij Veyser er gevestigd,

later NV Auto Occidental en tot slot een filiaal van de firma Miele. Toen die laatste failliet ging, kwam het gebouw leeg te staan. Tot op vandaag ademt de zaal van Theater Antigone nog steeds die geschiedenis, tot de oude smeerputten onder het podium toe. Het huis is door de jaren heen een ontmoetingsplek geworden, waar ervaring en jong enthousiasme mekaar kunnen vinden, professionele acteurs en een sterke sociaal-artisitieke werking. Vooral dat sociaal-artistieke gebeurt in nauwe samenwerking met de buurt en met Centrum Overleie, door het jaarlijks terugkerende wijkproject. Elk van deze werkingen vormt opnieuw een belangrijke troef naar de toekomst toe en helpt mee de dynamische continuïteit van Theater Antigone te verzekeren.


Bereikbaarheid ? Kom de zondagmatinee bezoeken met het openbaar vervoer of met de fiets. Zo vermijd je parkeerproblemen. Je hebt tal van mogelijkheden met de bus. De halte in de Noordstraat die op ongeveer 400 meter van het Sint-Amandsplein ligt wordt door volgende bussen aangedaan : Nr 4 : Heule Bissegem Nr 40 : Kortrijk Menen Nr 42 : Kortrijk Moorsele Nr 52 : Kortrijk Tielt Nr 60 : Lendelede Roeselare Nr 60 : Izegem Ardooie Er is eveneens een halte aan het Sint-Amandsplein die door nr 6 Shopping Center – Heule ieder half uur wordt aangedaan

mstan o e n e e rzi ndigd nvoo ere o naangeko ng d n a leidi en of en, o ighed ie uitbarst soms aan eiten. d n a t nnnen en d ctivit soms Weer en (vulkan n enz.), ku eplande a t hiertoe. A m e o g d h g dighe rduisterin lasten van ich het rec ezaak van t je r a e z e e d v g n s o f n e z a n e zo ren oud het er e e t h n v e o e t o r b t n wat o geven anisatoren organisat n hoed te je geld da u r e g De or s maken d ingen uit h krijgt voo r s d a j s a derzi atig verra eer w oe m d staat. m l H e g d j e i r l lt isch a zine verme prakt a g a m in het


Magazine De Luxe Pius X - Overleie 2013  

Hoofdattractie van iedere Zondagmatinee is en blijft de rommelmarkt. Deze vindt plaats op het Sint-Amandsplein en de directe omgeving zoals...

Magazine De Luxe Pius X - Overleie 2013  

Hoofdattractie van iedere Zondagmatinee is en blijft de rommelmarkt. Deze vindt plaats op het Sint-Amandsplein en de directe omgeving zoals...

Advertisement