Page 1

Driemaandelijkse buurtkrant Heule-Watermolen

Herfst 2011 Nr.3

Heraanleg speeldomein de Warande. Binnenkort gaan de omgevingswerken van start met de gedeeltelijke afbraak van het oude lang gebouw om zo een doorgang te creëren naar de nieuwe gronden. Daarna zal de groenaannemer grondwerken uitvoeren over het ganse domein. De timing en snelheid van uitvoering is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, maar er wordt voorzien dat de werken afgerond zijn tegen de paasvakantie 2012. Tijdens de werken zal het terrein vanzelfsprekend maar beperkt toegankelijk zijn, al zal geprobeerd worden in de mate van het mogelijke bepaalde speelzones te vrijwaren. De gebouwen blijven toegankelijk tijdens de werken. In de schoolvakanties wordt niet gewerkt zodat de speelpleinwerking niet in het gedrang komt. Ingang en ontsluiting De nieuwe hoofdingang situeert zich langs de Izegemsestraat. Langs deze kant wordt een fiets en wandelverbinding aangelegd die doorloopt tot aan de R8. Via een koker onder de nieuwe ringlaan maakt de fietsverbinding aansluiting met het industriepark in Kuurne. Parking voor auto’s en bussen is voorzien langs de R8. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande parking van de naburige instelling De Branding. De bestaande dienstingang via de Vlaanderenstraat en de ingang langs de Heirweg blijven behouden. De huidige autoparking langs de Heirweg verdwijnt en maakt plaats voor een fietsparking. Een tweede wandel en fiets as maakt een verbinding van west naar oost. Gebouwen In de fase die nu van start gaat verandert er nauwelijks iets aan de bestaande bebouwing. Zoals je kan zien op de illustratie zal de helft van het huidig lang gebouw verdwijnen om een doorgang te creëren naar de nieuwe gronden. Als compensatie plaatsen we ter hoogte van het huidige atelier (Heirweg) enkele nieuwe polyvalente lokalen. Het grijze gebouw dat in het nieuwe ontwerp op het huidige voetbalveld is ingetekend, geeft enkel aan waar het nieuwe gebouw in de toekomst zal komen. Het gebouw is nog niet ontworpen of vorm gegeven en realisatie is pas voorzien voor de volgende legislatuur (2013-2018). In tegenstelling met wat onlangs in de Verantwoordelijke uitgever: Bob Carron 1 Culturele Werkgroep Heule, p.a. Izegemsestraat 205, 8501 Kortrijk-Heule


pers verscheen, komt er geen cafetaria. Het nieuwe gedeelte: landschapspark en buurttuin (kant Izegemsestraat) De nieuwe gronden worden voornamelijk als landschapspark ingericht. Dit parkgedeelte zal uitnodigen tot rustig wandelen en ontspannen. Worden ondermeer voorzien: een boomgaard, en ligweide, picknickvoorzieningen, een hondenloopweide en een speelbeek. De buurttuin waarin diverse groeten en fruit zullen gekweekt worden, legt de link met het bestaande domein. Het bestaande gedeelte: speelnatuur Het bestaande gedeelte krijgt eveneens een grondige herinrichting. Er wordt daarbij vooral ingezet op speelnatuur en avontuurlijk spel. Het terrein moet uitnodigen tot ontdekken en experimenteren . Denk bergen en putten, water en zand, hangbruggen, klimbomen. Het bestaande zwembad verdwijnt en wordt vervangen door een avontuurlijke speelbeek. De zwembadkuip blijft wel behouden en dient nu als waterzuiveringsinstallatie (planten en lavafilter) zodat er steeds proper water door de speelbeek circuleert. Op het bad zelf komt een drijvend terras. Lees meer over de heraanleg www.kortrijk.be/warande

van

2

de

Warande

op

de

website


Heule-Watermolen van toen... De molens van Heule-Watermolen. (deel 1) Vandaag de dag kennen we maar één molen meer in Heule en dat is Preetjes Molen. In het verleden kende Heule-Watermolen meerdere molens. 1. De watermolen. De watermolen was gelegen aan de Heulebeek, op de huidige wijk HeuleWatermolen, ten Westen van de Izegemsestraat. Het ging om een dubbele molen, op elke oever één. De molen op de linkeroever was een korenwatermolen en die op de rechteroever een oliewatermolen. Beide watermolens waren onderslagmolens(1) . De molens maakten deel uit van de inventaris van de heerlijkheid van Heule. De korenmolen is vermoedelijk de oudste, alhoewel hun geschiedenis ongeveer gelijk-lopend is(2) . De korenwatermolen is al vermeld in 1284 in het OLV Liber Fundationis in R.A.K. Deze molen gaf de heer het recht op vrij molage(3) . De heer van Heule beschikt met zijn molen over een eigen maalrecht, wat in een denombrement uit 1366 wordt bevestigd ‘…te desen voorseiden leengoede is voorseit molage ende warande ende heerschap… (4) ’ In de stadsrekeningen van Kortrijk van 1391-92 wordt hij ook vermeld. De molens waren in 1564 verpacht aan Boudewijn de Hondt voor twintig mudden graan. Wie zich aan het maalrecht onttrok werd gestraft met een boete van drie pond parisis en verbeurd-verklaring van het graan of het meel. De watermolen staat vermeld in het landboek van de heerlijkheid van Heule uit het midden van de 18de eeuw. Beide watermolens staan getekend op een carte figurative van 1743 van F. De Bal. We zien stroomopwaarts een lange molenvijver die zich uitstrekt tot aan de bocht van de beek aan de Warandekapel. Stroomafwaarts zien we een brede molenput tussen de molens en de brug van de oude heerweg. Na het Franse bewind zijn de watermolens in eigendom gebleven van de familie d’Ennetières. In 1876 erft Adhémar d’Oultremont uit Brussel de watermolens. Enkele jaren later, in 1881, koopt Constant Dutoit, molenaar

3


van Heule, de watermolens en wordt de maalderij uitgerust met een stoommachine. Bij de dood van Constant wordt Cyriel Dutoit er eigenaar van in 1899, maar niet voor lang. Na faillissement worden de molens verkocht aan Camille Van Houtte, een molenaar uit Oostrozebeke. In 1938 wordt André Vanhoutte eigenaar. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de watermolen stilgelegd en in 1955 wordt het waterrad verwijderd. Tot 1977 wordt er elektrisch gemalen. De gebouwen staan er nu nog. Deze zijn eigendom van de stad Kortrijk en worden gebruikt als jeugdlokalen van Chiro Tsjoef. Het molenaarshuis werd als monument geklasseerd op 30 april 2004. In het Chiro-lokaal zijn nog enkele restanten van de oude installatie van de maalderij te zien. 2. De oliewatermolen stond op de rechteroever. Een klein brugje verbond beide oevers. Stroomopwaarts van het brugje bevonden zich de sluizen, stroomafwaarts was er een molenput, een verwijding van de beek. Als oliemolen wordt hij het eerst vermeld in 1669 samen met de korenwatermolen en de staakmolen. In de legger bij de Poppkaart wordt hij beschreven als watermoutmolen. Hij maalde het mout voor de verschillende kleine brouwerijen die Heule rijk was. De verdere geschiedenis valt samen met de korenwatermolen, aan de overzijde van de Heulebeek. Op 17 mei 1898 speelde zich aan het brugje een drama af. Bij het spelen viel de vijfjarige Kamiel Vantomme over het kleine brugje in het water. Hij werd door één der waterraderen gegrepen. Hij kreeg een zodanige klap dat hij, niettegenstaande de onmiddellijke hulp, ter plaatse overleed. (5) De gebouwen op de rechteroever werden gesloopt, de molenput werd opgevuld en een parking langs de Heulebeek werd aangelegd. (wordt vervolgd) Luc Soens, Kouter 19, 8501 Heule. Telefoon 056 32 09 25.

4


(1)

Onderslagmolen: het stromend water loopt tegen de schoepen aan de onderzijde van het waterrad. Daartegenover heeft men ook bovenslagmolens. Hier loopt het water in de bakjes aan de bovenzijde van het waterrad. (2) P. MATTELAER, De Molens van Bissegem en Heule. De Leiegouw XL (1998), 177184. L. GOEMINNE, M. VANDEPUTTE, De Leiegouw Jg. 41(1999), 57-63. (3) Vrij molage: iedere inwoner van de heerlijkheid en de parochie was verplicht zijn graan op deze molen te laten malen. (4) J. ROELSTRAETE, o.c. (5) Meegedeeld door L. Denewet, Hooglede.

*****

Tip van de Gemeenschapswacht. Burgers ondersteunen in het voorkomen van diefstal in eigendom is maar één van de 5 krachtlijnen waar het stedelijk preventieteam campagnes voor opzet. Inbraak in woningen 80% van de inbraken gebeurt door het breken van een slecht slot. U kan deskundig advies inwinnen voor het beveiligen van uw woning. Een gemeenschapswacht controleert het slot van de voordeur en geeft uitleg over de eigenschappen van een goed slot. Indien u uw volledige woning wilt laten nazien, kan u beroep doen op een techno preventief adviseur. Dit advies gebeurt volledig gratis en kan ook na de kantooruren. U kan bij het stedelijk preventieteam een premie krijgen voor het nemen van inbraakwerende maatregelen. Fietsdiefstal Met een goed slot kan u de kans op het stelen van uw fiets al aanzienlijk verminderen. Toch worden er jaarlijks heel wat fietsen gestolen. Gelukkig worden er ook verscheidene fietsen teruggevonden. De politiediensten doen hun best om de gestolen fiets terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. Door het labelen van je fiets met je rijksregisternummer maakt dit het terugbezorgen een stuk gemakkelijker. Openingsuren preventieteam: ma. 9u tot 12u30 / 14u tot 19u di. 9u tot 12u30 woe: 9u tot 12u30/ 14u tot 16u don. & vrij.: 9u tot 12u30 Contact: Yvonne Janssen 056 27.73.00 — preventieteam@kortrijk.be

5


Tineke van de Watermolen 2011. In de groentenwinkel van vader Guido en moeder Inge ontmoeten we Ruth Pattyn, Tineke van de Watermolen 2011. Ruth is een vlotte sympathieke tiener. Haar roepnaam (voor de intimi) ‘Rudy’ is een restant van een vrolijke vakantie in Spanje. Ruth is met succes afgestudeerd in de Latijn-wiskundige humaniora in Spes Nostra. Vanaf de laatste week van september ligt het volle studentenleven (met ‘kot’ en al) voor haar voeten. Ze is ingeschreven in het eerste jaar Sint-Lucas Architectuur te Gent. Fotografie is haar hobby, waarbij ze vooral focust op fotos van ‘personen’. En een ‘avondje uit’ met bijhorende dans is altijd meegenomen. De verkiezingen verliepen in een gezellige sfeer en een gezonde wedijver onder de zes mededingsters. Jonge dames die de kans zien moeten er zeker aan deelnemen. Er zijn voor iedereen mooie prijzen te winnen. Als ‘ambassadrice’ van de Watermolen was ze al aanwezig op het feest van 25-jaar Groothandelsmarkt. De opening van de Paasfoor in Kortrijk zal ze zeker ook niet missen. Ruth laat de vraag nog open of ze volgend jaar zal meedingen naar ‘Tineke van Heule’ of wie weet, in 2013 naar het ‘gouden Tineke’. Studenten architect hebben heel veel huiswerk, en de ‘kookproef’ is niet zo direct aan haar besteed. Wat nu niet is kan nog komen.

Van links rechts:

naar

Eerste eredame: Jenna Foulon Tineke Watermolen 2011: Ruth Pattyn Tweede eredame: Kimberlij Nierinck

6


Winnaars Kermis Watermolen 2011 Internationale fotowedstrijd: â‚Ź 500,00 voor Fernand Decanne. Tombola: fiets geschonken door Rova aan Seppe Thompson uit Bilzen. Ballonvaart voor 1 persoon, geschonken door Benedict Huysentruyt aan Ruth Pattyn, Bruno Bastin en Robbe Struyve. Ballonvaart voor 4 personen, geschonken door Matexi aan de familie Verschuere-Goethals uit Kuurne. Lidkaarten: microgolfoven, geschonken door firma Lefever aan Christine Soetaert. Ultieme achtkamp tussen scholen: â‚Ź 1.000,00 voor de Pienterschool Kuurne.

Kermis Watermolen 2012 Noteer alvast in uw agenda: 6, 7 en 8 juli 2012. *****

Uit de oude doos

Ongetwijfeld nog heel wat bekende gezichten.

7


Waarheen in Heule-Watermolen ... KAV Heule-Watermolen Aerobic Op maandag 12 september om 20u is een nieuwe lessenreeks gestart. We komen steeds samen op maandagavond in het Molenheem, Izegemsestraat 205, telkens van 20u tot 21u. Wil je nog aansluiten? Dat kan via Henriette Callens, tel. 056 35 44 41. Bakken: feestelijke koekjes en cupcakes Vrolijk versierde koekjes en cakejes zijn helemaal in. Tijdens de cursus van 3X3 uur raak je vertrouwd met deze techniek, klaar om je gasten te verrassen, voor een kinderfeestje of een verwendag. De lessen gaan door in het Molenheem, Izegemsestraat 205. Op woensdag 12, 19 & 26 oktober om 19:30uur. Leden KAV betalen 20€, niet leden 25€ voor de volledige cursus. Inschrijven noodzakelijk bij Jersy Vandenbussche, tel. 056 32 94 14. Bloemschikken Op woensdag 16 november om 19:30u maken wij weer een seizoensgebonden bloemstukje. Het materiaal brengt de lesgeefster mee. U hoeft enkel te zorgen voor goed snijmateriaal: snoeischaar en scherp mesje. Wil ook een handdoek of plastiek meebrengen om de tafel te beschermen. De prijs voor KAV leden bedraagt tussen 20€ en 25€. Niet leden betalen 5€ extra en zijn niet verzekerd. Info bij Chris Van de Werf GSM 0485 35 64 09. Deze activiteit gaat door in het Molenheem, Izegemsestraat 205. Geluk kan je leren! Op woensdag 23 november om 19:30u gaat een infosessie door in het Molenheem. Deze geeft je meer inzicht in de aspecten die geluk beïnvloeden en toont hoe je je geluksgevoel kan vergroten en laten voortduren. In samenwerking met CM. Info en inschrijving bij Chris Van de Werf GSM 0485 35 64 09 Gelaatsverzorging en lichte maquillage Deze infosessie gaat door in het Molenheem op woensdag 30 november om 19:30u. Aan de hand van enkele eenvoudige tips leer je jezelf op een elegante manier opmaken. Ook aandacht voor huidtypes, make-up producten e.a. Info bij Chris Van de Werf op GSM 0485 35 64 09.

8


Kerstfeest Op woensdag 14 december om 19:30uur in het Molenheem ontvangen we kruidenvrouw Renata Bruggeman in een avondvullend programma gevuld met winterse verhalen over de kersttijd en oude gebruiken die daarmee te maken hadden. Zeker een aanrader! Voor meer info en inschrijving bij Hilde Hanssens, tel. 056 35 98 37

OKRA Heule-Watermolen Na een kalme zomerperiode kan OKRA Heule-Watermolen een goedgevuld programma aanbieden voor het najaar. Naast de vaste kaart- , dans-, fiets -, wandel- en scrabblenamiddagen bieden wij je ook nog : - De Daguitstap Turnhout-Dessel (20/09), - Herfstfeest met Giocoso (17/10) - Seniorenfeest met de Zeekanters (15/11) - Kerstviering met Guy Vrancken (19/12). Lid worden van OKRA ? Neem contact op met Etienne Bostyn via het nr. 056 35 21 89.

KWB – WATERMOLEN Met een schitterend weekend hebben wij het werkjaar KWB afgesloten. Met 52 man in totaal konden we drie dagen genieten van vriendschap en plezier. Zowel jong als oud moesten zonnecrème gebruiken om niet te rood naar huis te komen. Volgend jaar gaan we terug naar de zelfde plaats in Bredene. Nu al inschrijven is wel een beetje te vroeg. Geniet mee van een paar sfeerbeelden:

9


Activiteiten voor de komende drie maand: Groot Heuls Kubb Tornooi - KWB Heule-Watermolen Dit kubbtornooi vindt plaats op zaterdagnamiddag 8 oktober op de Warande, Heirweg 132. Iedereen krijgt de kans om aan dit gebeuren deel te nemen. Als vereniging, wijkcomité, jeugdclub, vrienden of familie kunt u inschrijven. Inschrijven en alle info bij Johan Mestdagh, Waterhoek 78. Tel: 056 35 38 97 of e-mail mestdaghjohan@hotmail.com. Maandelijkse KWB kaarting Molenheem 22/10 – 19/11 - 17/12 om 19u.30 ( inlichtingen bij Jacques Dekyvere 056/32 38 30 ) GPS tocht wandelen onder de satellieten 14/10 :( inlichtingen Els Devos 056/32 49 71 ) Gezelsschapsspellen 21/10 en 26/11 in het Molenheem om 19:30u. Jaarkaarting van de KWB in het molenheem op 5/11 en 6/11 “KWB Sint Niklaas” bij u thuis op bezoek. 28/11 – 29/11 – 30/11 en 1/12. (Dit is ook voor niet KWB leden.) Tijdig inschrijven bij J.Dekyvere 056 / 32 38 30 ) Computerspellen ( WII enz.) Molenheem 9/12 om 19:30u. Wandeltocht “ waar de sterre blijft stil staan”. 28/12 ( inlichting bij Dirk Logie 056/ 35 27 78 ) Oudejaarsavond: Molenheem op 31/12 (inlichtingen bij Jacques Dekyvere 056 /32 38 30 ) Mocht u geïnteresseerd zijn om lid te worden van onze KWB Watermolen dan kunt u altijd terecht bij onze voorzitter Dirk Logie 056 / 35 27 78. Zie ook onze website : www.KWB-watermolen.be

De Branding Kerstontmoeting Na het succes van vorig jaar organiseert ‘de branding’ op vrijdag 09 december 2011 tussen 16u en 21u opnieuw een sfeervolle kersthappening op de binnenplaats van de Ringlaan 30 te Heule. We nodigen iedereen van harte uit om er (weer) bij te zijn. Wie interesse heeft om een stand open te houden of ideeën voor animatie of attracties heeft, kan terecht bij Hilde Van Damme, 056 36 40 30 of feesten.debranding@waak.be.

10


Themadag Vrijwilligers in de zorg Vrijwilligers die mee willen zorgen voor een aangename groepssfeer, leuke activiteiten en een gezellige babbel, zijn steeds welkom in ‘de branding’. Wil je meer weten over de mogelijkheden om je te engageren als vrijwilliger, kom dan langs op de themadag ‘Vrijwilligers in de zorg’ op 30 september 2011 in OC De Vonke (een organisatie van Stad Kortrijk). Meer info over het programma van die dag vind je op www.kortrijk.be/ vrijwilligers in zorg Trefdag. Of kom eens langs voor een gesprek in ‘de branding’ met vrijwilligerscoördinator Veerle Libeer: veerle.libeer@waak.be of 0472 37 00 59. 4de Brandingtocht Op vrijdag 11 november kan je opnieuw je wandelschoenen aantrekken voor een tocht van 6, 12 of 18km langs de landelijke noordrand van Kortrijk. Starten kan tussen 8u en 15u in buurthuis ’t Senter, deelnemen kost 1,50€. Er zijn verschillende controle- en rustposten op de route voorzien, zoals in de Kransvijver Heule. Organisatie: ‘de branding’ i.s.m. WSK Marke. Info: Rik Bulckaen, tel. 0486 75 04 71 of www.wsk-marke.be. Eetfestijn ‘de branding’ Eetfestijn t.v.v. ‘de branding’ op zaterdag 26 en zondag 27 november in De Vonke. Keuze tussen vlees-, vis- of vegetarische schotel met frietjes en groenten. Kaarten (volwassenen 16€, kinderen 8€ pp) te verkrijgen via onthaalensecretariaat@waak.be of 056 36 40 30. Inschrijven kan t.e.m. 17 november 2011.

Chiro Tsjoef Noteer alvast in de agenda:’Frieten en Stovers’ vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 oktober.

Jeugdhuis d’ Antenne Op zaterdag 8 oktober is iedereen welkom in de Warande voor de “barbecue van d’ Antenne’. Op het programma: Vanaf 11:00u.: Aperitief en barbecue. Om 15:00u. Kubbtornooi en om 19:00u. : afterparty in d’ Antenne Volwassenen betalen 8 euro, kinderen 6 euro.

11


Kubb for life 2011 Na het succes van vorig jaar, willen de initiatiefnemers ook dit jaar hun duit in het zakje doen van Music for life. In een tweede editie vindt het Kubb for life tornooi plaats op maandag 26 december 2011 vanaf 13u in het parkje Iepersestraat 59. Alle info en inschrijvingen: kubbforlife@hotmail.com

‘Dag van de trage weg’. Auto’s niet toegelaten. Mooi begrip, ‘een trage weg’. Alles met twee wielen of meer met een of andere motor hoort er niet op thuis. De ‘trage wegen’ hebben nu zelfs een eigen dag, die alle paadjes, voetwegeltjes en doorsteken in de kijker moet plaatsen. Een geleide wandeling langs al dat fraais wordt zo een mooie ontdekkingstocht. Op zondag 23 oktober om 14 uur is het, op de Dag van de Trage Weg, verzamelen geblazen aan de Heerlijkheid van Heule voor een ‘sneukeltocht’ langs de Heulse trage wegen. Tijdens de wandeling van zeven kilometer zul je niet alleen versteld staan van de rijkdom aan bekende en onbekende paadjes, je krijgt ook allerlei lekkers van eigen bodem te proeven. De wandeling eindigt waar ze begonnen is. Sinds 2008 inventariseren vrijwilligers, met het fototoestel in de hand, alle trage wegen in onze stad. Dit voorjaar trokken ze door Kortrijk-centrum en Heule, en de resultaten van hun noeste arbeid worden tijdens deze sneukeltocht aan je voorgesteld. Gratis deelname zondag 23 oktober vanaf 14:00u. aan deHoeve de Heerlijkheid van Heule, Zeger van Heulestraat 51. Meer INFO: www.kortrijk.be/tragewegen of 0498 90 91 35

12


Oog voor detail

“Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby.� (Langston Hughes) De weergoden richtten deze zomer al hun agressie op ons Belgenlandje . De zonnegod werd duidelijk uitgesloten door de rest. Het was een natte zomer, een zomer om te vergeten... Maar laat ons ook even stilstaan bij al het mooie van dat hemelwater dat af en toe naar beneden valt . Een stukje (verbloemde) proza... Engelentranen dringen zacht bodem binnen en schenken nieuw leven van zaad tot bloem levenswater voor al levend groen Zweet der wolken streelt huid en haar zorgt voor verfrissing en afkoeling in warmere troebele tijden even stilstaan, relativeren en weer doorgaan Noodzakelijk water voor zij die smeken op de woestijnbodem om hulp eerstehulp voor veel landen Het breken der wolken een schouwspel van de natuur noodzakelijk, mooi maar af en toe ook ergerlijk laat ons hopen op een regenboog

13


De Molenaar sprak met bewoners uit de Kromme Olm. Heule-Watermolen kent tal van straten, wijken en buurtjes waar wel iets meer over te vertellen valt. In de Molenaar pogen we telkens een buurt van Heule-Watermolen aan u voor te stellen. De Blauwpoort kwam in de vorige editie aan bod, deze keer stellen wij de Kromme Olm aan u voor. Allereerst een beetje geschiedenis: Kromme Olm, Oorspronkelijk liep er op die plaats een buurtweg. Buurtweg nr 51 was een voetpad, dat van de Vlasmolenstraat naar de Izegemsestraat liep. In uitvoering van het B.P.A. nr. 6 goedgekeurd bij K.B. van 8.2.1965 werd deze weg in 1970 onderbroken voor de aanleg van de woonwijk Kromme Olm. Het westelijke gedeelte van de straat behield de benaming Kromme Olm, terwijl het oostelijke gedeelte bij Waterleikens ingedeeld werd. Meteen werd ook een woonzone opgericht, die uitkomt op de Hoge Dreef. Deze woonwijk werd op 1.9.1973 officieel opengesteld. Aan De Kromme Olm, het vroegere voetpad 51, was op het nr. 3 café D’Arke van Noé. In 1985 besloot de gemeenteraad acht huizen te slopen om de woonwijk Kromme Olm tussen de Vier Linden en de Vlasmolenstraat verder uit te breiden. Weten jullie iets meer over het ontstaan van de wijk Kromme Olm? Langs de kant van d’Arke van Noé staan een tiental huizen uit vroegere tijden. In de jaren ’80 zijn daar vier nieuwe woningen bijgebouwd. In het vierkant blokje van de Kromme Olm dateren de eerste huizen uit de jaren ’70, toen een zestal woningen en nu 26 in totaal. Op dit ogenblik is er nog 1 perceel onbebouwd. Het interview gaat over de bewoners van het vierkant van de Kromme Olm, gelegen langs de Hoge Dreef. Hoe omschrijf je best de buurt? Er is een goede sfeer in de wijk, niet dat iedereen veel bij elkaar binnenloopt, maar iedereen babbelt wel met iedereen. Twee keer per jaar is er een extra goed contact met elkaar, dit tijdens de wijkbarbecue en de glühweinavond. Een van de aanwezigen woonde vroeger in Bissegem en is later verhuisd naar de Kromme Olm. Hij getuigt dat wat hem opviel na enige tijd in de Kromme Olm te hebben gewoond, de gemoedelijkheid en de rust is van de wijk. Zoals voor gans de Watermolen, is de wijk rustig

14


gelegen en toch dichtbij het stadscentrum. Er is weinig verloop, wat bewijst dat het er goed wonen is.

Vlnr: Frank en Linda Lefevre, Kenneth en Erna Van der Beken, Freddy Deleersnyder, Danny Defossez Echter, er zijn twee Kromme olms … Dit is te wijten aan een misverstand bij de bestuurlijke overheid zo is te horen. Een straat noemt ‘Kromme olm’, dit is de straat waar vroeger D’ Arke van Noé was’. Dit was eerst een café, later een restaurant en nu is het enkel nog woning. Kromme Olm is echter ook de naam van een verkaveling de ‘Kromme olm’. Er zijn heel wat straatnamen die verwijzen naar bomen in de buurt: Veldolm, Esdoorn, Meidoorn, … die straten worden ook genoemd als de wijk de ‘Kromme Olm’. Het gedeelte van de ‘Kromme Olm’, dat de aanwezigen vertegenwoordigen, is het vierkant blokje met 26 huizen. Het gaat om een 70 tal personen. In de wijk ‘Kromme Olm’ zijn de straten allemaal genoemd naar bomen. Vanwaar deze naamgeving? Aan D’ Arke van Noé stond er vroeger een kromme olm, zo wordt er gezegd. Ook de oude hoeve heet zo.

15


Wat wordt er zoal georganiseerd in de wijk? Met Kerstmis wordt telkens een glühweinavond georganiseerd in een verwarmde tent. Hiervoor wordt breed uitgenodigd. Uitnodigingen worden rondgedeeld in de Heirweg, Preetjes Molen tot 4 linden en alles ertussen: van de Izegemsestraat tot aan Immostad in de Heirweg. De Gluhweinavond is zonder muziek, het is de bedoeling om te babbelen en elkaar zo beter te leren kennen. De laatste jaren was er heel wat kap- en ruimwerk nodig om de tent op te zetten wegens de sneeuw. De Glühweinavond begint omstreeks 18u en kan duren tot rond 2u. Het is er een komen en gaan. Het comité ontvangt tot rond 200, 250 personen die avond voor een babbel bij een glaasje glühwein, jenever of een pintje. Daarnaast is er ook de barbecue die telkens de eerste zaterdag van juli plaatsvindt. Die periode wordt gekozen om in aanmerking te komen voor de subsidie rond Vlaanderen Feest. Voor de barbecue worden 2 tenten opgetrokken, met in totaal een oppervlakte van 20 bij 6 meter. Wegens plaatsgebrek is de barbecue beperkt tot de woningen van het vierkant. Er zijn dan telkens toch een zestigtal personen aanwezig. Er wordt gestart met een receptie met hapjes, er is de barbecue en dan nadien het dessert met koffie. Het is verzorgd. Na de barbecue is er muziek die de jongeren van de wijk verzorgen. Er wordt dan ook vaak gedanst. Praktisch iedereen van de wijk komt. Van de 26 huizen zijn er meestal een 23 tal vertegenwoordigd. Eén jaar waren de bewoners aanwezig van wel 25 huizen. Maar veelal ontbreekt er wel een familie wegens andere familiale verplichtingen, op reis, of dergelijke.. De initiatieven in de wijk begonnen met de glühweinavond, later gevolgd door de barbecue. Vroeger werd dit al eens georganiseerd, maar dit heeft toen enkele jaren stilgelegen. Sedert de heropstart is de barbecue dit jaar aan zijn vijfde editie toe. Vroeger is er ook nog een kermisje geweest ; recht tegenover D’ Arke stond er toen een tent. Het organiseren van beide initiatieven rust nu op de schouders van drie koppels : Danny, Bart en Freddy trekken de organisatie. Danny is onze voorzitter voor het leven. Zijn er veel jonge gezinnen in de wijk? Bepaalde huizen zijn intussen verkocht en gekocht door jongere mensen van begin de dertig. Het grootste deel van de bewoners zijn reeds 50plussers, of worden dit binnenkort. Hierdoor zijn er niet zoveel jonge kinderen meer in de wijk. In de wijk is er een speelpleintje, dat recentelijk ook werd vernieuwd. Eigenlijk is het speelpleintje voor onze wijk wat te laat. Het basketveldje wordt wel vaak gebruikt door de jongeren. Ook

16


gaan veel bewoners er af en toe met de kleinkinderen naartoe. Het is een veilige wijk doordat er enkel plaatselijk verkeer komt, en iedereen er rustig rijdt. Dit is goed voor de kinderen. Iedereen houdt ook een oogje in het zeil, als er iets gebeurt kan je rekenen op je buren. Iedereen komt met elkaar overeen. Ervaren jullie overlast van het doortrekkersterrein? Je kunt niet zeggen dat we veel overlast van het doortrekkersterrein ervaren. Af en toe passeert er eens iemand om messen te slijpen, maar veel merken we er niet van. Is de wijk verbonden met de Watermolen? Als bewoners van de Kromme Olm voelen we ons een beetje in niemandsland ; niet echt verbonden aan de Watermolen en ook niet aan Heule. Dit kan je ook een beetje afleiden uit het feit dat er in onze wijk heel weinig oorspronkelijke Heulenaren of Watermolenaren wonen. Kinderen gaan wel voornamelijk naar de basisschool op de Watermolen. Volgens de parochiegrenzen behoort ons blok huizen bij de Sint-Godelieveparochie terwijl onze achterburen gericht zijn op Sint-Eutropius. Zijn er uitzonderlijke figuren in de wijk? De meest bijzondere zijn onze beenhouwer en zijn vrouw ; altijd te vinden voor een pintje, een grapje en gezonde leute. In de wijk wonen ook veel gepensioneerde of politieagenten in functie.

Groepsfoto op de laatste BBQ van de Kromme Olm

17


De Watermolen in beeld Wijkfeest Blauwpoort 2 juli 2011. Het feest was zeer aangenaam in een reuzentent met frisse sangria en hapjes, lekker stoofvlees met frietjes en groenten. Als afsluit was er een dessertbuffet gemaakt door de bewoners. Ambiance was er zeker. Tot volgend jaar.

Wijkfeest Waterhoek 25 juni 2011. Een gezellige barbecue met daarna een optreden van de Polder Cowboys die zorgden dat de ambiance verzekerd was tot in de late uurtjes

Sfeerbeelden van activiteiten of gebeurtenissen in Heule-Watermolen mogen steeds met een kort beschrijvend tekstje opgestuurd worden naar buurthuis.molenheem@kortrijk.be

18


Van Heule-Watermolen naar Cebu City Verslag van een inleefreis Acht Kortrijkse jongeren namen van 25 juli tot 16 augustus deel aan een inleefreis naar Cebu City, een stad gelegen in de Filippijnen. Deze inleefreis kaderde in de stedenband tussen Kortrijk en Cebu. Een van de deelnemers aan deze reis is Aysel Vandeginste, 16 jaar oud en woonachtig in de Watermolen (Heirweg). Aysel is lid van Chiro Tsjoef en bestuurslid van Jeugdhuis d’ Antenne. We vroegen Aysel naar haar ervaringen en dit leidde tot volgend verslag van haar indrukken en ervaringen uit Cebu. Samen met zeven andere jongeren en twee begeleiders maakten de deelnemers aan de inleefreis kennis met verschillende organisaties en projecten. De deelnemers verbleven in gastgezinnen. Backpacking doorheen Cebu City Om een beeld te krijgen van de stad zelf trokken we met de rugzak door Cebu City. Er waren een aantal checkpoints waar we opdrachten kregen. Op onze tocht leerden we puso’s maken, dit zijn zakjes geweven bananenbladeren om rijst te koken. Dit is een typisch Cebuaans product. Een andere opdracht was eten kopen voor een hele week voor 1 gezin met een bepaald bedrag. Om van het ene naar het andere checkpoint te gaan maakten we gebruik van het Cebuaanse openbaar vervoer namelijk de jeepneys en de tartanilla’s. Een jeepney is een oude Amerikaanse jeep vanuit de Tweede Wereldoorlog omgebouwd tot een busje. Deze hebben een vast traject maar je kan ze doen stoppen waar je ook maar wil. De tartanilla’s zijn houten karretjes vooruit getrokken door een paard. Kindertehuis We waren drie dagen te gast in het kindertehuis, Batang Pinangga. We hielpen de kinderen met hun huiswerk en huishoudelijke taken, we gingen hun schooltje schilderen, we maakten een heel groot kunstwerk,… Butch en zijn vrouw Ann zijn de stichters van deze prachtige plek. Ze gaven elf jaar geleden hun job (leekracht en advocaat) op om een thuis te kunnen geven aan heel wat straatkinderen. Er zijn drie huisjes met zowel jongens als meisjes van verschillende leeftijden. Dit doen ze omdat ze willen dat het net een gezinnetje is, ook heeft elk huis een huismoeder. De kinderen hebben allemaal een huishoudelijke taak en moeten helpen in ‘the farm’ een beetje verderop. Het was fantastisch om te zien hoe gelukkig deze kinderen zijn ondanks wat ze allemaal meegemaakt hebben.

19


Huizen bouwen met de Badjau’s Van 1 tot 4 augustus gingen we helpen met het huizenbouwproject bij de Badjaugemeenschap. Deze bevolkingsgroep leeft aan de kustlijn van Cebu City. De bedoeling van dit initiatief was om de gezinnen, die in armoedige omstandigheden leven, een ander en beter huis te bieden. 4 dagen lang staken we de handen uit de mouwen om dit project te helpen realiseren. We werden opgesplitst om verschillende taken uit te voeren zoals: zand zeven, bakstenen produceren, klei scheppen, fundering graven. Naast het huizen bouwen werd er s’middags gespeeld met de kinderen en werden matten geweven. The dumpside Een van onze laatste projecten die we gingen bezoeken was ‘the dumpside’. Kortrijk heeft enkele jaren geleden een project rond afval opgestart, met als doel om de gigantische afvalberg te doen verminderen. Vroeger werd er niets gesorteerd en al zeker niets gerecycleerd. De enorme, stinkende vuilnisbelt is er nog steeds maar er wordt ondertussen wel al aan recyclage gedaan. De bevolking maakt portefeuilles en handtassen van papier en brikjes. Cebu beloofde drie jaar geleden dat er geen mensen meer wonen op de vuilnisbelt maar tot op vandaag zijn er nog steeds ‘hutjes’ waar mensen in leven. De kinderen uit de buurt komen er zoeken naar voorwerpen die ze kunnen verkopen. Per dag passeren er duizenden mensen op zoek naar bruikbare dingen. Aysel Vandeghinste Een uitgebreid verslag van de inleefreis is te vinden via de blog: http://3wekenreist.blogspot.com/ Redactieraad: Sanne Nuyttens, Jacques Dekyvere, Walter Deleu, Niels Willaert, Yvonne Janssen en Nicolas Vanlerberghe Medewerker: Luc Soens Lay-out: Walter Deleu Voor de wintereditie zijn de teksten ten laatste op 12 december 2011 bij de redactie: Buurthuis Molenheem, Izegemsestraat 205, 8501 Heule

Buurthuis.molenheem@kortrijk.be 20

Molenaar oktober 2011  
Molenaar oktober 2011  

'De Molenaar' wil alle informatie en nieuws van Heule-Watermolen driemaandelijks bundelen in een uitgave. De verenigingen van Watermolen vat...

Advertisement