Page 1

KORTRIJK LEIE NOORD

2014

OVERLEIE EN PIUS

EEN JAAR VOL ACTIVITEITEN

‘t es gank! 1


INHOUD

Voorwoord 3 Stadsvernieuwingsproject Overleie 4 Mei 6 Juni 10 Juli 18 Een nieuwe toekomst voor site Eandis 22 De hele zomer lang 26 Augustus 32 September 40 Oktober 42 November 50 December 54 Oud politiecommissariaat in volle beweging 56 Handige adressen 58 Info buurt- en straatfeesten 62 Links website en facebook 63

2


VOORWOORD

Overleie en het gebied ten noorden van de Leie staan de komende jaren voor een gigantisch veranderingsproces. In oktober 2012 werd Overleie door de Vlaamse Regering erkend als Vlaams stadsvernieuwingsproject en investeert hiervoor 2,5 miljoen euro. Het is een belangrijke impuls om Overleie verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en levendige stadsbuurt. De stadscoalitie blijft volop inzetten op Overleie. 2014 belooft alvast een jaar vol projecten te worden. Zo staat de heraanleg van de Overleiestraat op het programma, zal de Budabrug opengesteld worden en starten de werken op de Guldensporencampus. Ook op andere plekken beweegt heel wat. Overleie is sterk verbonden met de wijk Pius. De ondernemers van beide wijken beslisten daarom om meer samen te werken. Onder het motto ‘samen sterker’ werd ondertussen een Ondernemersforum Leie Noord opgericht. Deze groep dynamische ondernemers ondersteunt diverse acties en brengt ondernemers en buurtbewoners samen. Dit resulteert in een hele reeks initiatieven. Een jaarprogramma om U tegen te zeggen. Geniet ervan. Vincent Van Quickenborne burgemeester Geert Hillaert stadssecretaris 3


STADSVERNIEUWINGSPROJECT OVERLEIE OVERLEIE ERKEND ALS VLAAMS STADSVERNIEUWINGSPROJECT Nu zowel de Leiewerken hun eindfase bereiken, is de tijd rijp om voluit in te zetten op de revitalisering van Overleie. Na het Budaeiland en K in Kortrijk is Overleie het 3e grote stadsproject dat de erkenning van Vlaanderen krijgt. De Vlaamse Regering voorziet 2,5 miljoen euro steun bovenop de 10 miljoen euro geplande investering door de Stad Kortrijk. Daarnaast is er een aanzienlijke investering vanuit het Guldensporencollege en diverse private partijen. Hierdoor kan Overleie de komende jaren een echte impuls krijgen en verder uitgroeien tot een aantrekkelijke en levendige stadsbuurt.

4

kant van de Proosdijstraat. De bestaande St-Amandstoren wordt afgebroken. Daarnaast komt een nieuwe woontoren van ongeveer 65 meter hoog. Er komen nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers en sportfaciliteiten in een groen-recreatieve zone aan de kant van de Collegebrug. Hierdoor wordt de campus meer dan vandaag een onderdeel van de wijk en de stad.

Overleie heeft heel wat troeven: een divers woningpatrimonium, een eigenzinnig karakter, de ligging aan de vernieuwde Leieboorden, talrijke voorzieningen, het dorpskarakter, het Astridpark,…. Overleie heeft anderzijds te kampen met een verouderd woningpatrimonium en een achteruitgang van het commerciële weefsel. Het stadsvernieuwingsproject omvat een geheel van acties en maatregelen. We pikken er enkele elementen uit.

Astridpark –Stade – N50c Het historische Astridpark vormt de groene long van de wijk. De afgelopen jaren werd reeds heel wat geïnvesteerd in het park, de speelvoorzieningen en het minigolfterrein. Toch kan dit park nog meer dan vandaag dé groene ontmoetingsplek worden voor de wijk. Nieuwe activiteiten kunnen dit levendige imago versterken. Recent werd de centrale fietsas in het park heraangelegd en wordt de komende jaren gewerkt aan een nieuwe veilige en groene fietsverbinding richting het open landschap van de Heulebeekvallei en het speeldomein van de Warande.

Omgeving St-Amandscollege De komende jaren zal het Guldensporencollege een ware metamorfose ondergaan. Door de fusieoperatie van een aantal scholen in het centrum van de stad, zal de campus op termijn meer leerlingen gaan tellen. Daarom zal de school investeren in de renovatie van de bestaande historische schoolgebouwen en komt er een nieuw schoolgebouw op het huidige voetbalveld aan de

Eandis – De Kien – Museum In deze omgeving wordt geïnvesteerd in 200 nieuwe woningen en appartementen. Er wordt gedacht aan de bouw van een ondergrondse parking die zowel voor de bewoners als voor bezoekers parkeerruimte zal bieden. Tussen de nieuwe gebouwen komen kleine groenzones en pleintjes. Zo wordt een aangename woonomgeving gecreëerd en ontstaat een nieuwe zachte verbinding


tussen de Leie en het Astridpark. Dit jaar opent het nieuwe museum aan de Noordstraat. Het museum krijgt een hedendaagse invulling en vertelt zowel het verhaal van het vlasverleden als dat van de reconversie en de hedendaagse toepassingen in de creatieve en industriële sector. Het centrum van Overleie Via renovatiepremies en begeleiding wordt ingezet op de opwaardering van het bestaande verouderd woningpatrimonium en van de 5 beluiken. Naast renovatie zijn er een aantal nieuwbouwprojecten voorzien. Ook de heraanleg van de Overleiestraat en de opfrissing van het St-Amandsplein dragen bij tot de opwaardering. Creatief ondernemen Overleie is altijd al een ondernemende en creatieve buurt geweest. Door de vele grootschalige werken en het wegtrekken van bepaalde activiteiten hebben de ondernemers in de wijk het niet altijd gemakkelijk gehad. De stad wil samen met de handelaars en ondernemers acties opzetten. De nabijheid van de Budafabriek geeft Overleie een sterke basis op vlak van creatief ondernemerschap en innovatie. De komende jaren worden diverse projecten opgezet om het ondernemerschap in deze buurt te stimuleren.

JORDI FARRANDO

AAN DE SLAG OP OVERLEIE

Jordi Farrando is een Spaanse stedenbouwkundige die in zijn thuisland jarenlang meewerkte aan de vernieuwing van Barcelona. Maar ook Kortrijk is geen onbekend terrein voor hem. De afgelopen jaren ontwierp hij de heraanleg van de winkelstraten en de Leiestraat-Budastraat. Hij zat mee aan de tekentafel voor Buda Beach en de Diksmuidekaai. In het kader van het stadsvernieuwingsproject Overleie gaf de Stad Kortrijk de opdracht aan de intercommunale Leiedal en Jordi Farrando om diverse locaties op Overleie concreet uit te werken: omgeving De Kien, Site Vlasmuseum, de omgeving van het St-Amandsplein, de fietsverbindingen tussen het Astridpark en de Heulebeekvallei, de omgeving van het StAmandscollege,… Zo worden de ideeën uit het Toekomstplan verder uitgewerkt en worden ze heel concreet. De resultaten worden voorgesteld op 30 juni en 1 juli (zie verder). 5


mei 6


OVERLEIECAFÉ 6 - HET NIEUWE MUSEUM IN DE KIJKER Donderdag 8 mei 2014 l Locatie: museum - Noordstraat l 19.30 uur www.facebook.com/overleie 7


5e PIUS X RUN

Zaterdag 10 mei 2014 www.piusxrun.be l piusxrun@hotmail.com 8


OPEN WERVENDAG Bezoek de werf van het nieuwe museum l zondag 11 mei www.kortrijk.be en www.facebook.com/overleie

Nieuw Museumplein Help met Studio Basta mee dit nieuwe plein gezellig te maken! Op 11 en van 14 t.e.m. 17 mei vragen we jouw medewerking. Help mee en werk samen met ons aan de toekomst van onze buurt! - www.studiobasta.be 9


juni 10


ONDERNEMERSFORUM

MIDZOMER MATINEE

Ondernemersforum Leie Noord Op Pius X en Overleie zijn heel wat ondernemers, groot en klein, winkels, kmo’s, vrije beroepen en ambachten actief. Een grote diversiteit dus. Het is een dynamisch gebied. Het Ondernemersforum Leie Noord wil hier aan meewerken. Een tiental ondernemers uit Overleie en PiusX hebben elkaar gevonden en hebben de fundamenten van Ondernemersforum Leie Noord gelegd. Informatie-uitwisseling, vertegenwoordiging en ontmoeting zijn de drie pijlers waarrond een programma zal worden opgemaakt. Om het Ondernemersforum verder gestalte te geven is het belangrijk om alle ondernemers in dit gebied te kennen en te bereiken. Het Ondernemersforum doet een oproep aan al wie onderneemt zijn/haar contactcoördinaten te bezorgen zodat zij hen kunnen betrekken.

Zondagen 1, 15, 22 en 29 juni 6 tem 13 uur

www.facebook.com/LeieNoord en leienoord@gmail.com

Zomerse muziekjes, spelende kinderen, creatieve mensen, straatartiesten, lokale producten, lekker eten én heel veel rommel! Deze Midzomermatinees zorgen op en in de omgeving van het Sint-Amandsplein gegarandeerd voor de nodige ambiance! leienoord@gmail.com www.facebook.com/LeieNoord

Deelnemen aan de rommelmarkt? Inschrijven is enkel mogelijk door contante betaling in de zomerbar ‘De RaBARber’ op de hoek van de St-Amandslaan en de Kollegstraat. In mei kan je van woensdag tem zondag bij de bar terecht. In juni de ganse week. Deelnameprijs bedraagt 5 euro/stand. Zomerbar ‘De RaBARber’: Sint-Amandslaan 24, 8500 Kortrijk. Enkele aanwezige leden tijdens de passage van De Ronde

www.facebook.com/ZomerbarDeRaBARber 11


MIDZOMERMATINEE Zondag 1 juni l St-Amandsplein en omgeving l van 6 tem 13 uur www.facebook.com/overleie 12


MIDZOMERMATINEE Zondag 15 juni l St-Amandsplein en omgeving l van 6 tem 13 uur www.facebook.com/overleie 13


MIDZOMERMATINEE

Zondag 22 juni l St-Amandsplein en omgeving l van 6 tem 13 uur l i.s.m.St.-Amandsbasisschool Kortrijk Noord ikv opendeurdag www.facebook.com/overleie 14


MIDZOMERMATINEE Zondag 29 juni l St-Amandsplein en omgeving l van 6 tem 13 uur www.facebook.com/overleie 15


DANK AAN GUIDO

BEDANKT GUIDO! Guido en Greta van Taverne De Schinckel tapten in maart hun laatste pint. Na heel wat jaren hard werken kunnen ze nu genieten van een welverdiende rust. Bijzondere dank aan Guido voor zijn jarenlange inspanningen voor de wijk! Hij was de drijvende kracht achter heel wat handelsacties en was 10 jaar lang dĂŠ trekker van de Zondagmatinees. De Zondagmatinees hebben mee Overleie en Leie Noord op de kaart gezet. Iets wat in de toekomst wordt voortgezet. De Zondagmatinees zoals we deze kennen worden nu omgevormd tot een reeks nieuwe evenementen tussen mei en december waar buurtbewoners en handelaars de handen in elkaar slaan. EĂŠn ding staat vast: de dynamiek die Guido in gang heeft gezet valt niet stil. Bedankt voor alles!

16


WITH - TALKING WALLS Opening op 21 juni 2014. Kunstenares Karolien Soete tekent en animeert het verhaal van de buurt. Ze vertrekt vanuit het idee: ‘Wat als de muren konden spreken!’ Op 1 juni houdt ze een bijzondere sessie in het Museum aan de Overkant, Sint-Amandslaan 26. Tijdens de 3 volgende Midzomermatinees kan je de animatiefilm die Karolien maakt in het voormalige commissariaat bekijken. 17


juli 18


LEZING DOOR JORDI FARRANDO

HUISKAMERGESPREK MET JORDI FARRANDO

Presentatie van de inrichtingsplannen voor Overleie l In het kader van Atelier de stad – Kortrijk Congé l dinsdag 30 juni 2014 l Budascoop l 19.30 uur l simultaanvertaling wordt voorzien

Woensdag 1 juli 2014 l Zomerbar ‘de RaBARber’ www.kortrijk.be – www.leiedal.be www.facebook.com/overleie 19


KORTRIJK CONGÉ KORTRIJK CONGÉ 2014 KOMT NAAR OVERLEIE ÉN WORDT TV-DOCU! Het jaarlijkse, verrassende festival KORTRIJK CONGE (organisatie: kunstencentrum BUDA, De Kreun en vzw Wit.h) is geselecteerd door Canvas in het kader van de nieuwe TV-reeks ‘Atelier de stad’. Die wordt in het najaar van 2014 uitgezonden. Kristof Jonckheere, artistiek coördinator van Buda en mede-bedenker van Kortrijk Congé:

stellen heeft voor zo’n andere, mogelijke, parallelle stad. We roepen alle creatieve burgers, kunstenaars, urbanisten, politicologen of architecten (met of zonder opleiding, alleen of in groep) op om voorstellen te doen. Die kunnen artistiek, sociaal, politiek, economisch, ecologisch of wetenschappelijk zijn; zinvol of nutteloos; praktisch of poëtisch”.

“We zijn inderdaad uit meer dan 30 Vlaamse en Brusselse inzendingen gekozen als één van de vijf projecten waar Canvas een nieuw programma rond maakt. Dat wordt de opvolger van ‘de Canvascollectie’. Alleen draait het bij ‘Atelier de stad’ niet om individuele kunstenaars die hun schilderijen en beelden presenteren, maar om kunstenorganisaties die via een open oproep allerlei creatieve burgers of verenigingen de kans geven om ‘iets’ te realiseren in de stad.”

Die worden dan op KORTRIJK CONGE gepresenteerd?

En wat wordt KORTRIJK CONGE dit jaar?

“We concentreren alles op Overleie! Dat is namelijk hét stadsdeel dat nu volop in verandering is, er zijn momenteel veel ‘lege’ ruimtes en bruikbare locaties én er is een broeierige dynamiek. De site Eandis en de directe omgeving wordt de kern van het festival. Wie weet bedenkt Overleie zèlf hoe zo’n tijdelijke stad gedurende 25 uren kan voorzien in levensonderhoud, of misschien stellen bewoners een project voor om bezoekers te laten overnachten? In elk geval: wie zin heeft om mee te doen, surft naar www.kortrijkconge.be.”

“We willen nadenken over de vraag of we ‘een stad’ ook ànders zouden kunnen organiseren. Als we helemaal opnieuw konden beginnen… HOE zouden we dan willen samen-leven? wonen, werken, slapen, spelen, leren? HOE zouden we voedsel produceren en het beter kunnen verdelen, klaarmaken en eten? HOE zouden we de democratie structureren? Of HOE zouden we een ander geldsysteem hanteren?”

En hoe moet zo’n nieuwe, tijdelijke stad er dan uitzien? “Die vraag stellen we aan iedereen die ideeën, projecten en concrete voor20

“Zo is dat! We willen de gekozen projecten met man en macht realiseren tijdens een groot ‘atelier’, een soort van werkkamp van 1 tot 11/07. En van zaterdag 12/07 tot zondag 13/07 ‘openen’ we die tijdelijke stad, en laten we de projecten en voorstellen die gecreëerd zijn ook daadwerkelijk uitproberen door zo’n 2.000 medeburgers!”

En waar gaat dat door?


KORTRIJK CONGÉ 2014 OP OVERLEIE 1-11 juli – opbouw van de tijdelijke stad met diverse acties (Overleie) l 12-13 juli – opening tijdelijke stad en festival (Site Eandis en omgeving) www.kortrijkconge.be en www.atelierdestad.be 21


EANDIS EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR SITE EANDIS In het kader van de workshopreeks Overleie met de Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando werd in samenwerking met Eandis en G2G (samenwerking i.k.v. sanering tussen SITA en DEC) een inrichtingsplan voor de site uitgewerkt. Dit inrichtingsplan zal door Eandis en G2G gebruikt worden als kader bij de zoektocht naar een ontwikkelaar voor de site. Bij de herontwikkeling van de site wordt volop de kaart getrokken van wonen. Er komt ruimte voor ongeveer 110 woningen en appartementen. De site wordt ook quasi verkeersvrij. Het parkeren wordt centraal in een ondergrondse parking georganiseerd. Zo ontstaat een aangename woonomgeving met ruimte voor groen en een centraal plein. Tussen 2014 en 2016 zal in eerste instantie ingezet worden op het aanpakken van de technische installaties en de sanering. Hiervoor zullen ook een aantal gebouwen gesloopt worden. In deze periode zal ook een ontwikkelaar voor de site geselecteerd worden. Daarna wordt het inrichtingsplan uitgewerkt tot een concreet architectuurplan met het oog op het verkrijgen van een bouwvergunning. De ambitie is om te starten met de herontwikkeling in de loop van 2017. 1. ECO-life project Goedkope Woning Op dit deel van de site werden 28 duurzame sociale appartementen gerealiseerd met een boekhandel en ruimte voor de evangelische kerk op de benedenverdieping. 22

2. Appartementen en woningen Aansluitend op het gerealiseerde sociaal woonproject kunnen bijkomend appartementen ontwikkeld worden die verderop overgaan in woningen met een tuin. 3. Centraal appartementsblok Centraal op de site is ruimte voor een appartementsblok tot 4 bouwlagen met semi-private binnentuin. Onder dit appartementsblok wordt een centrale ondergrondse parking voorzien met parkeermogelijkheid voor de gehele site. 4. Groene link Door het appartementsblok wat verder van de stadsring te plaatsen ontstaat de mogelijkheid om een kleine groene ruimte te realiseren. Door het verbeteren van de oversteek naar het Astridpark wordt de link met deze groene long versterkt. 5. Gasdrukstation Het Gasdrukstation en de in- en uitgaande leidingen dienen vernieuwd te worden. Ook een grondige sanering in deze zone is aan de orde. De aanpalende gebouwen kunnen nadien heringevuld worden met bv. lofts. 6. Benzinestation Het benzinestation valt buiten de herontwikkeling van de site en wordt behouden.

1

Stad

sring


9

10

8 2

7 3

6

No ord st

4

raa t

5

7. Gasstraat Door het verplaatsen van gasleidingen en bij eventuele sanering van bepaalde delen in de Gasstraat dient wellicht een deel van de straat heraangelegd te worden. Dit biedt de kans om bomen aan te planten. Hierdoor kan een sterkere groene link gelegd worden met de bomenrij verder in de Gasstraat richting Leie. 8. Centraal plein Midden op de site wordt ruimte voorzien om een nieuw plein te realiseren. Het vormt de centrale ontmoetingsplek met groen en speelruimte voor de toekomstige bewoners van de site. 9. Woningen kant Rekollettenstraat Aan de kant van de Rekollettenstraat worden rijwoningen voorzien. De tuinen van deze nieuwe woningen sluiten aan op de tuinen van de reeds bestaande woningen in de Rekollettenstraat. De bestaande ingang tot de site aan de Rekollettenstraat wordt open gehouden en legt de link met de toekomstige ontwikkelingen op site Drankencentrale en De Kien waar ook een doorsteek wordt voorzien. Hiermee wordt een link richting Leie gerealiseerd. 10. Datacentrale Het gebouw waarbinnen een datacentrale is gevestigd blijft behouden op deze positie. 23


ZOMER CONCERTEKN KORTRIJ URUR ON TO TO ON

ZOMER CONCERTEKN KORTRIJ

ZOMER CONCERTEKN KORTRIJ

ZOMERCONCERT IN HET ASTRIDPARK De zomerconcerten gaan op tour! l woensdag 16 juli 2014 l 19.30 uur www.kortrijk.be – www.facebook.com/overleie 24


25


De hele zomer lang 26

ei ... m er n a ob v ... okt t o t


TIJDELIJKE ZOMERBAR ‘RaBARber’ St-Amandslaan 24 l in mei vanaf woensdag t.e.m. zondag open l vanaf juni t.e.m. 15 oktober elke dag l telkens van 11tot 22 uur www.facebook.com/zomerbarderabarber fanny.leenknecht@hotmail.com l 0485 63 95 14 27


DE RABARBER

De leegstaande villa op de hoek van de St-Amandslaan met de Kollegestraat krijgt deze zomer een leuke tijdelijke invulling. Van mei tot oktober opent de zomebar ‘De RaBARber’ er zijn deuren. Een plek waar iedereen thuis is, waar je kan genieten van rust, van zorgvuldig gekozen producten én van de lekkerste koffie… Fanny Leenknecht is de drijvende kracht achter dit verhaal.

en ken daardoor nog steeds veel volk. Ook mijn vriend is uit de streek. Mensen uit Kortrijk volgen mij nog steeds op de voet waar en wanneer de koffiebar ergens staat. Op mijn fanpagina is de helft van Kortrijk. Wat ik best weet te appreciëren. Het voelt een beetje als thuiskomen. Vol van ideeën die ik graag wil delen”.

Hoe ben je tot dit initiatief gekomen?

Fanny: “Ik ben altijd op zoek geweest in Kortrijk naar een plaats waar alle lagen van de bevolking zich samen kunnen vinden, een plaats waar de stad plots niet meer oneindig groot is, waar mensen nog mensen kennen, en iedereen thuis kan komen... Een plaats waar gezinnen rustig koffie, prosecco of biertje kunnen drinken, terwijl de kinderen spelen. Hoogstaande kwaliteit van koffie, ik ben en blijf een barista in hart en nieren. Dranken, zoveel mogelijk huisbereid en zoveel mogelijk verantwoord. Niet de zoveelste bar met allemaal dezelfde producten. Gezond, héél lekker, en niet gewoon. Een gezellige bar waar niks moet. Waar je kan gaan werken, drinken, ontspannen...Tweemaal per week bied ik een maaltijd aan. Allemaal biologische ingrediënten, buitenshuis bereid, eenvoudig, ter plaatse geserveerd en betaalbaar.

Fanny: “Toen ik de oproep van de stad Kortrijk zag op Facebook, dacht ik bij mezelf. Aha, dit lijkt me iets voor mij. In mijn huidige job organiseer ik ook evenementen. Proeverijen, babyborrels van a tot z. Ik heb altijd wel gehouden van het pop-up gegeven. Ik geloof dat mensen openstaan voor het tijdelijke”.

Kende je deze plek? Fanny: “Eigenlijk niet. Toen ik in het kader van de oproep ter plaatse kwam was ik meteen verkocht. Het pand heeft een enorme charme en biedt heel wat mogelijkheden. Ook de tuin biedt heel wat kansen”. Ik ben ook geschrokken van de metamorfose die Kortrijk en Overleie hebben doorgemaakt. De vernieuwde Leieboorden zijn echt fantastisch”.

Je woont in Antwerpen. Hoe beland je dan hier op Overleie? Fanny: “Misschien denken jullie wel wat gaat dat klein ding uit Antwerpen hier doen. Kent ze wel genoeg volk om de zomerbar op de kaart te zetten? Wel mijn roots liggen in Kortrijk, ik heb altijd in de horeca in Kortrijk gewerkt 28

Welk soort plek wordt De RaBARber?

Iedere dag is er een hapje te verkrijgen. Geen vaste kaart echter. Dit is afhankelijk van de voorraad in eigen tuin en het aanbod van lokale bioleveranciers”.

Hoe zie je de link met de buurt?


Fanny: “De zomerbar heeft goede buren en wil dit graag zo houden. We willen een meerwaarde worden voor de buurt, waar mensen na de zomer met veel plezier aan terugdenken. Het organiseren van een speelstraat, buurtfeest, vertelmomenten voor de kinderen, poppenkastnamiddag, enz... dit zijn maar enkele ideeën die in samenspraak met de buren tot de mogelijkheden horen. Graag willen we ook integreren bij buurtinitiatieven zoals de MidzomerMatinees. Waar mogelijk steken we met plezier een handje toe. Ik wil iedereen over de vloer hebben. Jong en oud samen. Het aanleggen van een aantal petanquebanen moet de drempel verlagen... wat is er gezelliger tijdens een pauze of na het werk? “

29


BAR AMORSE Ook deze zomer kan je terecht in Bob Talpe zijn zomerbar! Het blijft een aangename plaats om aan de rand van de Leie te vertoeven. Bar Amorse maakt het er met zijn zuiderse sfeer nog gezelliger! Laat je verwennen door de heerlijke drankjes en ontmoet er vele leuke mensen! 30

Praktisch: Buda Park – aan de voet van de Collegebrug ∙ mei, juni, september en oktober: elke dag rond de middag tot zonsondergang (behalve op maan- en dinsdag). ∙ juli en augustus: elke dag rond de middag tot zonsondergang www.facebook.com/bar-amorse


MINIGOLF ASTRIDPARK Achttien blinkende banen in een prachtige parkomgeving wachten op jou! Je kan er samen met vrienden of familie een gezellige namiddag beleven. Het terrein ligt in het Astridpark aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan.

Praktisch: Open elk weekend van mei, juni en september en elke dag van de zomervakantie van 14 tem 19 uur (laatste spel start om 18u) l 3 euro/volwassene, 1 euro/kind van 12 jaar en jonger l Gebruik op andere data mogelijk op aanvraag l speciale tarieven voor groepen en verenigingen l toiletten beschikbaar 056 27 73 80 l centrum.overleie@kortrijk.be l www.kortrijk.be/minigolf 31


augustus 32


VERWELKOM MEE DE BUDABRUG Aanvoer van brug per binnenschip en plaatsing l augustus 2014 Exacte datum wordt bekendgemaakt via www.facebook.com/overleie en www.wenz.be/nl/projecten/Budabrug-Kortrijk 33


DAVID BARBE SPIEGELBEELDEN

Overleienaar David Barbe maakte in samenwerking met vzw Wit.h een fotoreeks waarbij het geheugen van Overleie vastgelegd werd. Hij maakte een portrettenreeks van de zeven oudste bewoners van Overleie en stelde deze tentoon in het oud politiecommissariaat. Het is een prachtige reeks geworden waar telkens een boeiend of ontroerend verhaal achter schuilgaat. 34


35


MARCEL KINT-FIETSROUTE - TOUR MET ONS MEE Ontdek samen met Ondernemersforum Leie Noord de 30 km lange Marcel Kint-fietsroute. Beperkt aantal deelnemers! Zondag 24 augustus l 10 uur l Proosdijstraat 21 l Inschrijven via leienoord@gmail.com (fietsen + aansluitend barbecue in Overleie) 36


We dagen verschillende buurten of wijken uit om het tegen elkaar op te nemen in een echte race met 4 verschillende rijtuigen (een gocart, een step, kruiwagen én een verassing). Het parcours is de verkeersvrije Boulevard (Graaf de Smet de Naeyerlaan). Elk team moet zo snel mogelijk een aantal rondjes van den Boulevard afleggen met de 4 rijtuigen. De namiddag start trouwens om 14 uur met een kinderparade van versierde fietsen. De origineelste kinderfiets krijgt een leuke prijs en wordt in de bloemetjes gezet.Doorlopend zal er muziek, animatie en spijs en drank geserveerd worden in een ontspannen sfeer. Dus, ben je actief in een buurt- of wijkcomité of gewoon zin om mee te doen met je straat? Zoek 4 mensen en schrijf je in!

BUURT OP WIELEN - FEEST AAN HET ASTRIDPARK De Buurt op Wielen is een knotsgekke namiddag op zaterdag 30 augustus georganiseerd door de buurtcomités van de Graaf de Smet de Naeyerlaan ‘Den Boulevard’ en de Herdersstraat. Alle info binnenkort beschikbaar op de www.debuurtopwielen.be. 37


38

LEILEKKERLAND l http://leilekkerland.org


39


r e b

m e t p se 40


1e BELGISCH KAMPIOENSCHAP CARGOBIKE Zondag 14 september l Albertpark l 14-17 uur l wedstrijden in 5 categoriĂŤn l parcours: Groeningebrug-Ijzerkaai-Collegebrug-Diksmuidekaai www.facebook.com/lievezusjesstoutebroers 41


BRUGGENLOOP 2014 Zondag 28 september 2014 www.bruggenloop.be l info@bruggenloop.be 42


oktobe r 43


STRAAT IN DE KIJKER - OPENING BUDABRUG EN OVERLEIESTRAAT Oktober en november 2014 l Feestelijke opening en diverse activiteiten www.facebook.com/overleie 44


AFWERKING BUDABRUG EN HERAANLEG OVERLEIESTRAAT Overleiestraat In het kader van het stadsvernieuwingsproject Overleie wordt de Overleiestraat prioritair aangepakt. Deze straat, de centrale handels-as van Overleie, vormt het ontbrekende deel van de noordzuid- as. De Overleiestraat wordt aangepakt naar een concept uitgewerkt door de Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando (zie eerder). De basisidee hierbij is dat alle straten op de as (LeiestraatBudastraat-Overleiestraat) eenzelfde aanpak krijgen. Zo wordt de rijwegbreedte beperkt tot de noodzakelijke ruimte waardoor extra ruimte ontstaat voor voetgangers. Bepaalde looplijnen worden hierdoor versterkt. Ook materialen sluiten op elkaar aan.

Daarna volgt de plaatsing van de hydraulische installatie en wordt de omgeving afgewerkt. De opening van de brug is voorzien voor oktober 2014. Daarna is de afwerking van de Overleiestraat voorzien. www.wenz.be/nl/projecten/Budabrug-Kortrijk of claudia.vanvooren@wenz.be

Afwerking Budabrug De bouw van de Budabrug heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is eindelijk het einde van de werken in zicht. De laatste maanden schieten de werken aan de Budabrug vlot op. Aan de kant van de Budastraat wordt volop gewerkt aan de afwerking van de bovenbouw. In februari kon daardoor al de weg tussen de Dam en de Budastraat opengesteld worden. Aan de kant van Overleie wordt nu volop toegewerkt naar de afwerking. De brug zelf wordt in atelier in ĂŠĂŠn stuk gebouwd. In de loop van augustus zal de brug per binnenschip aangevoerd worden en wordt deze op de 2 landhoofden geplaatst. Dit belooft alvast een spectaculair gebeuren te worden. 45


FEESTELIJK OPENINGSWEEKEND NIEUW MUSEUM 1e weekend van oktober l Noordstraat www.facebook.com/overleie 46


EEN NIEUW MUSEUM

Over de verhuis van het Nationaal Vlasmuseum van de hoeve Beeuwsaert vlakbij de KULAK naar een nieuwe stek aan de Noordstraat is lang nagedacht. Het eerste weekend van oktober is het dan eindelijk zover: het gloednieuwe museum heropent zijn deuren op een heel bijzondere locatie op Overleie! Het gebouw van de Linen Thread Company uit 1912 is één van de imposante overblijfsels van de vlasnijverheid. Het had een stevige reputatie onder de vlassers. Dit verzendhuis leverde vlas aan de grote Ierse en Schotse spinnerijen en via groepsaankopen drukten ze de prijs. De vlassers noemden het spottend “Het Engels syndicaat”... NoaArchitecten en MADOC verbouwden het pand tot een modern museumgebouw en zetten het industriële karakter extra in de verf. Er is nu ook ruimte voor een polyvalente zaal, een atelier, een museumcafé en een ruim toeristisch onthaal.

stelbaar hoeveel verschillende producten worden gemaakt uit de vlasplant! Waarom kiest men heel bewust voor vlas? Hoe worden ze precies gemaakt? Geen showroom of winkel, maar een lab waar je de waren ontdekt en kunt proeven, voelen, testen.

Dat het museum prachtig oogt langs de Leie en welkom is in de wijk Overleie staat vast. Maar, wat zal er te zien zijn?

Onder de gouden kroon bevindt zich de Schatkamer: een ware streling voor het oog met een selectie topproducten uit vlas en linnen. Hier is het vooral genieten van de schitterende damasten, kant, handwerk en fijne weefsels die de uitzonderlijke textielcollectie rijk is.

De inrichting is opgebouwd rond drie grote kamers. De Wonderkamer vertrekt vanuit de wereld van vandaag. Onvoor-

De Leiekamer brengt ons naar de kern van de zaak. Het verhaal van de vlasbewerking in de Leiestreek: een intrigerende geschiedenis van vallen en opstaan met denkers, durvers en doeners in de hoofdrol. Een vlasser kreeg in één leven vaak met hoogtes en laagtes te maken en ook de sector zelf kent historische ups en downs. Maar met veerkracht en vernuft vond de streek telkens weer een antwoord. Naast de vlasbewerkers komen ook de handelaars, ingenieurs en ondernemers aan bod. Zij realiseerden samen de wereldwijde faam van de vlasstreek.

47


Interieur museum - gelijkvloers

48


INTERIEUR 2014 17-26 oktober 2014 l XPO Kortrijk + Budafabriek + Overleiestraat-Budastraat www.interieur.be l www.facebook.com/overleie 49


b

50

m e v o n

r e


OVERLEIECAFÉ 7 Zondag 2 november l 20 uur l Budascoop l Met avant-première tv-reportage ‘Kortrijk Congé’ en verrassingsoptreden

51


WIT.H Vanaf 20 augustus tot eind oktober loopt in het oud politiecommissariaat, het project ‘Chronos’. De TIJD. Je kent het wel, soms gaat die razendsnel, soms hemeltergend traag. Soms hebben we er teveel, soms te weinig. En ‘African time’ is alvast heel iets anders dan onze tijd… 52

Dit project probeert op de meest verschillende en creatieve manieren de tijd vast te nemen. Van zelfgemaakte agenda’s tot artistieke astronomie - van schilderkunst tot koorgezang. Alle uitgenodigde kunstenaars (van Londen tot Overleie) maken hun werk ter plekke. We sluiten af met een artistieke happening. Concrete data en info kun je volgen op www.vzwwith.org


53


ďƒ december

54


2e EDITIE KLEINSTE SHOPPINGCENTER TER WERELD Zondag 14 december www.facebook.com/overleie l leienoord@gmail.com 55


OUD POLITIECOMMISSARIAAT IN VOLLE BEWEGING Tot 2012 maakte de politie gebruik van de gewezen watertherapiekliniek van dokter Jules-Henri Valcke en de villa ’t Onzent in de StAmandslaan. De politie is ondertussen verhuisd naar de Baliestraat in Marke. In afwachting van een verkoop van de site werd beslist dat organisaties, buurtversterkend voor de wijk, er tijdelijk hun intrek kunnen nemen. De afgelopen maanden zagen heel wat leuke initiatieven het levenslicht in het oud politiecommissariaat. Denk maar aan de eerste editie van ‘Het kleinste shoppingcenter ter wereld’, het Overleiecafé, de dag van de architectuur,…

56


Vzw Wit.h Sinds de tijdelijke verhuis naar het politiecommissariaat draait de werking van vzw Wit.h op volle toeren. Wit.h is een organisatie met als missie personen met een verstandelijke beperking, die zich artistiek wensen te ontplooien, sterk uit te dagen. Dit vertaalt zich in sociaalartistieke projecten die een duidelijke meerwaarde nastreven in het leven van personen met een verstandelijke beperking en tegelijk een artistiek kwalitatieve en unieke productie opleveren. Ondertussen werden 2 succesvolle tentoonstellingen georganiseerd die op heel wat belangstelling konden rekenen. Dit smaakt naar meer! Root Division De breakdancers van Root Division kregen een repetitieruimte ter beschikking in het commissariaat. Ondertussen hebben ze hun ruimte al volledig ingericht en melden nieuwe kandidaten zich aan om breakdancelessen te volgen. 57


58


HANDIGE ADRESSEN

In Kortrijk Noord (Overleie en Pius X) zijn tal van diensten, scholen en verenigingen aanwezig. Wij sommen ze graag voor je op. Organisaties die er niet in vermeld staan kunnen contact opnemen met gebiedswerking@kortrijk.be.

CVO VSPW VORMINGSLEERGANG VOOR SOCIAAL EN PEDAGOGISCH WERK Sint-Amandsplein 15 l 056 37 26 27 onthaal@vspw-vorming.be www.vspwkortrijk.be

ONDERWIJS

Kortrijksestraat 388A l 056 27 88 00 stadsarchief@kortrijk.be www.kortrijk.be/stadsarchief

STADSARCHIEF

BASISSCHOOL PIUS X Sint-Elooisdreef 56A l 056 35 57 40 basis@piusxkortrijk.be l www.piusxkortrijk.be DE BRUG Gesubsidieerd Vrij Gemengd Lager Bu.Ba.O - type 1 l Rekolettenstraat 48 l 056 35 28 90 hilde@malfrere@bodebrug.be www.bodebrug.be GULDENSPORENCOLLEGE CAMPUSKAAI Diksmuidekaai 6 l 056 36 12 11 kaai@guldensporencollege.be http://kaai.guscoweb.be

BUURTCENTRUM OVERLEIE

Overleiestraat 45 l 056 27 73 80 centrum.overleie@kortrijk.be

CULTUURORGANISATIES KUNSTENCENTRUM BUDA Broelkaai 1b – 056/22 10 01 info@budakortrijk.be l www.budakortrijk.be

THEATER ANTIGONE Tacktoren l Korte Kapucijnenstraat z/n 056 24 08 87 post@antigone.be l www.antigone.be MOZAÏEK VZW Overleiestraat 15a l 056 35 16 15 vc.mozaiek@skynet.be l www.vcmozaiek.be DE SPATJES PC St-Eloois l Sint-Amandsplein 17 info@despatjes.be l www.despatjes.be WIT.H VZW Sint-Amandslaan 26 l 056 57 00 83 info@vzwwith.org l www.vzwwith.org

KERKEN ST-ELOOISPAROCHIE Overleiestraat E.H. Noël Bonte l Burg. Schinkelstraat 1 0478 90 30 36 59


PIUS X Sint-Elooisdreef 19 l 056 35 00 41 0488 28 52 35 www.sintamandusparochie.be

VRIJDAGMARKT

Sint-Amandsplein 14-19 uur

PLEEGZORG OPVANG VZW ANTENNE Overleiestraat 15A l 056 22 52 85 kortrijk@opvang.be l www.opvang.be

POLITIE Lokale politiezone Vlas l 056 23 96 11 Wijkinspecteurs l 056 27 12 60 - Nancy Knockaert (Overleie) - Philippe Tanghe (Pius X) wijkwerking@pzvlas.be l www.pzvlas.be 60

ANDERE EANDIS President Kennedypark 12 l 078 35 35 34 www.eandis.be COMPOSTPAVILJOEN Astridpark kant Meensestraat l 056 27 80 00 KAARTERSHUISJE ASTRIDPARK Info Centrum Overleie REVALIDATIECENTRUM OVERLEIE Overleiestraat 57 l 056 35 18 52 info@rcoverleie.be l www.rcoverleie.be

VERENIGINGEN KSJ PIUS X Koolkapperstraat 27a ksjpiusx@hotmail.com l www.ksjpiusx.be KV KORTRIJK Moorseelsestraat 111 bus b l 056 96 01 93 jeugd@kvk.be l www.kvk.be

BASKET KORTRIJK SPORT CB www.kortrijksportcb.be PIUS X RUN www.piusxrun.be (Wim Vandevelde) BRUGGENLOOP www.bruggenloop.be (Franky Vandoorne) ONDERNEMERSFORUM LEIE NOORD www.facebook.com/LeieNoord leienoord@gmail.com PAROCHIAAL CENTRUM OVERLEIE Sint-Amandsplein 15 l 056 37 26 27 ROOT DIVISION www.rootdivision.be


61


BUURT- EN STRAATFEESTEN Wie een initiatief ontplooit in zijn straat of buurt, met het oog op het bevorderen van de onderlinge contacten, komt in aanmerking voor een subsidie van de stad Kortrijk. 62

Voor meer info verwijzen (voorwaarden en aanvraag) we je graag door naar: http://www.kortrijk.be/producten/subsidie-straat-buurt-en-dorpsfeesten

De gebiedswerking helpt je graag verder om je activiteit bekend te maken in de buurt! Meer info? Contacteer gebiedswerking@kortrijk.be


WEBSITE EN FACEBOOK

WEBSITE STADSVERNIEUWINGSPROJECT OVERLEIE Neem eens een kijkje op de website en verneem er alles over het stadsvernieuwingsproject Overleie. www.kortrijk.be/overleie

MAILADRES Op de hoogte blijven over het stadsvernieuwingsproject? Bezorg uw mailadres aan overleie@kortrijk.be

FACEBOOK Op de hoogte blijven van het meest recente nieuws? Nieuwsgierig naar de foto’s van

het Overleiecafé of andere evenementen? Neem dan een kijkje op de facebookpagina of nog beter: wordt vriend van Overleie ! De facebookpagina is vrij te raadplegen. Het is dus niet noodzakelijk zelf een facebookaccount te hebben. www.facebook.com/overleie

STADSVERNIEUWINGSPROJECT OVERLEIE Eind 2012 werd Overleie door de Vlaamse Regering erkend als Vlaams stadsvernieuwingsproject. Vlaanderen voorziet 2,5 miljoen steun bovenop de 10 miljoen geplande investeringen door de stad Kortrijk. Daarnaast is er een aanzienlijke investering vanuit het Guldensporencollege en diverse

private partijen. Hierdoor kan Overleie de komende jaren een echte impuls krijgen en verder uitgroeien tot een aantrekkelijke en levendige stadsbuurt. Colofon: een realisatie van de stad Kortrijk. Tekst: Dries Baekelandt en Tim Hautekeete i.s.m. Kristof Jonckheere, Herman Hillaert, Luc Vandierendonck. Lay-out: Connie Janssens en Yves Debaes, Team Communicatie. Fotografie: Stad Kortrijk, Buda KC, Dries Baekelandt, Tim Hautekeete, Cel erfgoed stad Kortrijk, vzw Wit.h, Noa-architecten, vzw VELT, Fanny Leenknecht, PiusXRun, Studio Basta, Filip Ramon, David Barbe, Marniek Kint, Lievezusjesstoutebroers, Jef Lievens, comité Den Boulevard…

63


Maak jouw meest ‘happy’ selfie en bezorg deze digitaal aan fanny.leenknecht@hotmail.com De foto’s worden tentoongesteld in de zomerbar RaBARber. Maak zo kans om een leuke prijs te winnen.

Magazine kortrijk leie noord 2014 klein  

De stadscoalitie blijft volop inzetten op Overleie. 2014 belooft alvast een jaar vol projecten te worden. Zo staat de heraanleg van de Overl...

Magazine kortrijk leie noord 2014 klein  

De stadscoalitie blijft volop inzetten op Overleie. 2014 belooft alvast een jaar vol projecten te worden. Zo staat de heraanleg van de Overl...

Advertisement