Premies - Kortrijk, alles in huis.

Page 1

Kortrijk wil een betaalbare centrumstad blijven en ook aan de top staan als het gaat over de kwaliteit van woningen. Een ambitieus premiestelsel is daarvoor belangrijk. Maar premies alleen maken het verschil niet. Onze premies kaderen in een breder plan om renovatie te stimuleren. Principes van het renovatieplan zijn:

2. Investeren in duurzaamheid wordt beloond. Wie bijvoorbeeld toekomstgericht isoleert krijgt bovenop andere premies ook een premie van de stad. 3. Vraag je premie vooraf aan, dan ben je zeker van het resultaat. We bekijken meteen of de premievoorwaarden voldaan zijn en of een renovatiebegeleider een meerwaarde kan vormen voor het project. Jouw premiebedrag wordt gereserveerd. Zo komt de stad haar afspraak na: als de plannen uitgevoerd worden zoals goedgekeurd, wordt de premie uitbetaald.

CO

Contacteer ons voor meer info: Team bouwen milieu wonen bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be 056 27 84 00

v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk - Vormgeving: Team Communicatie, Stad Kortrijk

1. Actieve renovatiebegeleiding wordt een speerpunt. Kortrijk maakt jou wegwijs in de wereld van renovaties ĂŠn premies, ook van andere overheden. De renovatiebegeleider zorgt ervoor dat iedere Kortrijkzaan die er nood aan heeft, gerustgesteld wordt: dat alle premies aangevraagd zijn, de kwaliteit van de werken OK is of de offerte voor de werken realistisch is.

Vind de premie die bij je past Nieuwe premies en gratis renovatiebegeleiding


Kortrijk wil een betaalbare centrumstad blijven en ook aan de top staan als het gaat over de kwaliteit van woningen. Een ambitieus premiestelsel is daarvoor belangrijk. Maar premies alleen maken het verschil niet. Onze premies kaderen in een breder plan om renovatie te stimuleren. Principes van het renovatieplan zijn:

2. Investeren in duurzaamheid wordt beloond. Wie bijvoorbeeld toekomstgericht isoleert krijgt bovenop andere premies ook een premie van de stad. 3. Vraag je premie vooraf aan, dan ben je zeker van het resultaat. We bekijken meteen of de premievoorwaarden voldaan zijn en of een renovatiebegeleider een meerwaarde kan vormen voor het project. Jouw premiebedrag wordt gereserveerd. Zo komt de stad haar afspraak na: als de plannen uitgevoerd worden zoals goedgekeurd, wordt de premie uitbetaald.

CO

Contacteer ons voor meer info: Team bouwen milieu wonen bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be 056 27 84 00

v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk - Vormgeving: Team Communicatie, Stad Kortrijk

1. Actieve renovatiebegeleiding wordt een speerpunt. Kortrijk maakt jou wegwijs in de wereld van renovaties ĂŠn premies, ook van andere overheden. De renovatiebegeleider zorgt ervoor dat iedere Kortrijkzaan die er nood aan heeft, gerustgesteld wordt: dat alle premies aangevraagd zijn, de kwaliteit van de werken OK is of de offerte voor de werken realistisch is.

Vind de premie die bij je past Nieuwe premies en gratis renovatiebegeleiding


Kortrijk wil een betaalbare centrumstad blijven en ook aan de top staan als het gaat over de kwaliteit van woningen. Een ambitieus premiestelsel is daarvoor belangrijk. Maar premies alleen maken het verschil niet. Onze premies kaderen in een breder plan om renovatie te stimuleren. Principes van het renovatieplan zijn:

2. Investeren in duurzaamheid wordt beloond. Wie bijvoorbeeld toekomstgericht isoleert krijgt bovenop andere premies ook een premie van de stad. 3. Vraag je premie vooraf aan, dan ben je zeker van het resultaat. We bekijken meteen of de premievoorwaarden voldaan zijn en of een renovatiebegeleider een meerwaarde kan vormen voor het project. Jouw premiebedrag wordt gereserveerd. Zo komt de stad haar afspraak na: als de plannen uitgevoerd worden zoals goedgekeurd, wordt de premie uitbetaald.

CO

Contacteer ons voor meer info: Team bouwen milieu wonen bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be 056 27 84 00

v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk - Vormgeving: Team Communicatie, Stad Kortrijk

1. Actieve renovatiebegeleiding wordt een speerpunt. Kortrijk maakt jou wegwijs in de wereld van renovaties ĂŠn premies, ook van andere overheden. De renovatiebegeleider zorgt ervoor dat iedere Kortrijkzaan die er nood aan heeft, gerustgesteld wordt: dat alle premies aangevraagd zijn, de kwaliteit van de werken OK is of de offerte voor de werken realistisch is.

Vind de premie die bij je past Nieuwe premies en gratis renovatiebegeleiding


CO-veiligheid

Dakisolatie

Hemelwaterput

Groendak

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

De stad voorziet een tegemoetkoming voor inwoners die in een CO onveilige woning investeren in een nieuw (water)verwarmingstoestel. Onderstaande werken komen in aanmerking voor de premie: • Vervangen van onveilige geiser met open verbrandingsruimte, opgesteld in badkamer of doucheruimte door: - Gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C) - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel is geïncorporeerd. • Vervangen van kolenkachel met open verbrandingsruimte door: - Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte. • Vervangen van een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeercontrolebeveiliging door een keukengeiser van 5l/min op aardgas.

De basiscomforteis van een duurzame woning blijft een goede isolatie van de ‘buitenschil’, waarvan het dak belangrijkst is. Daarom voorziet de stad Kortrijk een premie voor het kwaliteitsvol isoleren van woningdaken.

Je hebt verschillende soorten water. Leidingwater is kwalitatief hoogstaand. Elke druppel die het drinkwaterbedrijf levert, is perfect drinkbaar. Je hoeft dus geen flessen water in huis te halen. Leidingwater voldoet aan strenge normen en ondergaat dagelijks een strenge controle. Spijtig dat wij dit met zorg gemaakt product gebruiken om het toilet te spoelen, de auto te wassen of zelfs de tuin te besproeien. Hemelwater werpt zich op als een waardig alternatief. De stad Kortrijk verleent een premie voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput en een pompinstallatie bij een bestaande woning.

Een groendak, een dak waarvan de bedekking voornamelijk bestaat uit levende planten, beperkt de afvloei van regenwater en voorkomt zo overbelasting van de riolering. Het zorgt voor isolatie en zuivert de stadslucht.

VOORWAARDEN • De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer. • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet min. 25 jaar oud zijn. • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. • Wanneer het gaat om vernieuwbouw of een grondige renovatie met een stedenbouwkundige vergunning dan kan de premie NIET worden toegekend. • Het vervangen door elektrische toestellen wordt NIET aanvaard.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • of het invullen (+ ondertekenen) van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur • foto’s van vóór en na de werken. • opsomming van de geplande en/of recent uitgevoerde renovatiewerken • verklaring van de aanvrager dat het niet gaat over vernieuwbouw of zeer grondige verbouwing. BEDRAG De premie bedraagt 50 % van het factuurbedrag van de eerder genoemde werken met een maximum van 500 euro.

VOORWAARDEN • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet min. 25 jaar oud zijn. • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de isolatie van het dak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. • Bij hellende daken wordt slechts een premie toegekend als er een wind- en waterdicht onderdak aanwezig is. • De dakisolatie moet een minimale R-waarde (of thermische weerstand) hebben van 6,5 m²K/W. • Elke isolatie moet aan de binnenkant afgewerkt worden met een dampscherm. • De isolatie aan binnenkant (plafond) van een plat dak komt niet in aanmerking

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. BEDRAG De premie bedraagt 12 euro per m² geplaatste isolatie, met een maximum van 50 m². Het bedrag van de premie overschrijdt ook niet de netto kosten van de isolatie (dit is het factuurbedrag waarvan de premie van Eandis en de belastingsvermindering worden afgetrokken).

VOORWAARDEN • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk. • Er moet een hemelwaterput mét pomp worden geplaatst én in gebruik worden genomen. • De aanleg moet gebeuren volgens de ‘Code van Goede Praktijk’ die enkele voorwaarden voor een kwaliteitsvolle installatie oplegt. Zo mag er bijvoorbeeld géén verbinding mogelijk zijn tussen stadswater en hemelwater. • De volledige dakoppervlakte moet aangesloten worden • De put moet een minimale inhoud hebben, afhankelijk van het dakoppervlak. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een hemelwaterput verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • plan waarop, ten opzichte van de woning, de plaats is vermeld van de hemelwaterput, de pomp en de leidingen naar de aftappunten. • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. • indien huurder of gebruiker van de woning : akkoord van de eigenaar BEDRAG ? De premie bedraagt 500 euro.

VOORWAARDEN • Onder een groendak wordt verstaan: een extensief of intensief groendak, dat minimaal bestaat uit een wortel- en waterkerende laag, een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk. • De aanlegger engageert zich om minimum tien jaar lang het groendak in goede staat te behouden. • Mislukte aanplantingen moeten hersteld worden • In de gevallen waar een bouwvergunning voor de aanleg van het groendak nodig is, kan de subsidie alleen worden toegekend als de vergunning verkregen werd. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een groendak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden toegekend.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Particulieren • Bedrijven, vzw’s en verenigingen, gevestigd in Kortrijk HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. BEDRAG Het bedrag van de premie is 25 euro per vierkante meter aangelegd groendak, met een minimum van 6 m² (150 euro) en een maximum van 500 euro. (de premie kan nooit meer bedragen dan het factuurbedrag).


CO-veiligheid

Dakisolatie

Hemelwaterput

Groendak

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

De stad voorziet een tegemoetkoming voor inwoners die in een CO onveilige woning investeren in een nieuw (water)verwarmingstoestel. Onderstaande werken komen in aanmerking voor de premie: • Vervangen van onveilige geiser met open verbrandingsruimte, opgesteld in badkamer of doucheruimte door: - Gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C) - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel is geïncorporeerd. • Vervangen van kolenkachel met open verbrandingsruimte door: - Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte. • Vervangen van een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeercontrolebeveiliging door een keukengeiser van 5l/min op aardgas.

De basiscomforteis van een duurzame woning blijft een goede isolatie van de ‘buitenschil’, waarvan het dak belangrijkst is. Daarom voorziet de stad Kortrijk een premie voor het kwaliteitsvol isoleren van woningdaken.

Je hebt verschillende soorten water. Leidingwater is kwalitatief hoogstaand. Elke druppel die het drinkwaterbedrijf levert, is perfect drinkbaar. Je hoeft dus geen flessen water in huis te halen. Leidingwater voldoet aan strenge normen en ondergaat dagelijks een strenge controle. Spijtig dat wij dit met zorg gemaakt product gebruiken om het toilet te spoelen, de auto te wassen of zelfs de tuin te besproeien. Hemelwater werpt zich op als een waardig alternatief. De stad Kortrijk verleent een premie voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput en een pompinstallatie bij een bestaande woning.

Een groendak, een dak waarvan de bedekking voornamelijk bestaat uit levende planten, beperkt de afvloei van regenwater en voorkomt zo overbelasting van de riolering. Het zorgt voor isolatie en zuivert de stadslucht.

VOORWAARDEN • De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer. • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet min. 25 jaar oud zijn. • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. • Wanneer het gaat om vernieuwbouw of een grondige renovatie met een stedenbouwkundige vergunning dan kan de premie NIET worden toegekend. • Het vervangen door elektrische toestellen wordt NIET aanvaard.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • of het invullen (+ ondertekenen) van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur • foto’s van vóór en na de werken. • opsomming van de geplande en/of recent uitgevoerde renovatiewerken • verklaring van de aanvrager dat het niet gaat over vernieuwbouw of zeer grondige verbouwing. BEDRAG De premie bedraagt 50 % van het factuurbedrag van de eerder genoemde werken met een maximum van 500 euro.

VOORWAARDEN • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet min. 25 jaar oud zijn. • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de isolatie van het dak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. • Bij hellende daken wordt slechts een premie toegekend als er een wind- en waterdicht onderdak aanwezig is. • De dakisolatie moet een minimale R-waarde (of thermische weerstand) hebben van 6,5 m²K/W. • Elke isolatie moet aan de binnenkant afgewerkt worden met een dampscherm. • De isolatie aan binnenkant (plafond) van een plat dak komt niet in aanmerking

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. BEDRAG De premie bedraagt 12 euro per m² geplaatste isolatie, met een maximum van 50 m². Het bedrag van de premie overschrijdt ook niet de netto kosten van de isolatie (dit is het factuurbedrag waarvan de premie van Eandis en de belastingsvermindering worden afgetrokken).

VOORWAARDEN • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk. • Er moet een hemelwaterput mét pomp worden geplaatst én in gebruik worden genomen. • De aanleg moet gebeuren volgens de ‘Code van Goede Praktijk’ die enkele voorwaarden voor een kwaliteitsvolle installatie oplegt. Zo mag er bijvoorbeeld géén verbinding mogelijk zijn tussen stadswater en hemelwater. • De volledige dakoppervlakte moet aangesloten worden • De put moet een minimale inhoud hebben, afhankelijk van het dakoppervlak. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een hemelwaterput verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • plan waarop, ten opzichte van de woning, de plaats is vermeld van de hemelwaterput, de pomp en de leidingen naar de aftappunten. • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. • indien huurder of gebruiker van de woning : akkoord van de eigenaar BEDRAG ? De premie bedraagt 500 euro.

VOORWAARDEN • Onder een groendak wordt verstaan: een extensief of intensief groendak, dat minimaal bestaat uit een wortel- en waterkerende laag, een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk. • De aanlegger engageert zich om minimum tien jaar lang het groendak in goede staat te behouden. • Mislukte aanplantingen moeten hersteld worden • In de gevallen waar een bouwvergunning voor de aanleg van het groendak nodig is, kan de subsidie alleen worden toegekend als de vergunning verkregen werd. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een groendak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden toegekend.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Particulieren • Bedrijven, vzw’s en verenigingen, gevestigd in Kortrijk HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. BEDRAG Het bedrag van de premie is 25 euro per vierkante meter aangelegd groendak, met een minimum van 6 m² (150 euro) en een maximum van 500 euro. (de premie kan nooit meer bedragen dan het factuurbedrag).


CO-veiligheid

Dakisolatie

Hemelwaterput

Groendak

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

De stad voorziet een tegemoetkoming voor inwoners die in een CO onveilige woning investeren in een nieuw (water)verwarmingstoestel. Onderstaande werken komen in aanmerking voor de premie: • Vervangen van onveilige geiser met open verbrandingsruimte, opgesteld in badkamer of doucheruimte door: - Gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C) - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel is geïncorporeerd. • Vervangen van kolenkachel met open verbrandingsruimte door: - Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte. • Vervangen van een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeercontrolebeveiliging door een keukengeiser van 5l/min op aardgas.

De basiscomforteis van een duurzame woning blijft een goede isolatie van de ‘buitenschil’, waarvan het dak belangrijkst is. Daarom voorziet de stad Kortrijk een premie voor het kwaliteitsvol isoleren van woningdaken.

Je hebt verschillende soorten water. Leidingwater is kwalitatief hoogstaand. Elke druppel die het drinkwaterbedrijf levert, is perfect drinkbaar. Je hoeft dus geen flessen water in huis te halen. Leidingwater voldoet aan strenge normen en ondergaat dagelijks een strenge controle. Spijtig dat wij dit met zorg gemaakt product gebruiken om het toilet te spoelen, de auto te wassen of zelfs de tuin te besproeien. Hemelwater werpt zich op als een waardig alternatief. De stad Kortrijk verleent een premie voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput en een pompinstallatie bij een bestaande woning.

Een groendak, een dak waarvan de bedekking voornamelijk bestaat uit levende planten, beperkt de afvloei van regenwater en voorkomt zo overbelasting van de riolering. Het zorgt voor isolatie en zuivert de stadslucht.

VOORWAARDEN • De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer. • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet min. 25 jaar oud zijn. • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. • Wanneer het gaat om vernieuwbouw of een grondige renovatie met een stedenbouwkundige vergunning dan kan de premie NIET worden toegekend. • Het vervangen door elektrische toestellen wordt NIET aanvaard.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • of het invullen (+ ondertekenen) van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur • foto’s van vóór en na de werken. • opsomming van de geplande en/of recent uitgevoerde renovatiewerken • verklaring van de aanvrager dat het niet gaat over vernieuwbouw of zeer grondige verbouwing. BEDRAG De premie bedraagt 50 % van het factuurbedrag van de eerder genoemde werken met een maximum van 500 euro.

VOORWAARDEN • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet min. 25 jaar oud zijn. • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de isolatie van het dak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. • Bij hellende daken wordt slechts een premie toegekend als er een wind- en waterdicht onderdak aanwezig is. • De dakisolatie moet een minimale R-waarde (of thermische weerstand) hebben van 6,5 m²K/W. • Elke isolatie moet aan de binnenkant afgewerkt worden met een dampscherm. • De isolatie aan binnenkant (plafond) van een plat dak komt niet in aanmerking

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. BEDRAG De premie bedraagt 12 euro per m² geplaatste isolatie, met een maximum van 50 m². Het bedrag van de premie overschrijdt ook niet de netto kosten van de isolatie (dit is het factuurbedrag waarvan de premie van Eandis en de belastingsvermindering worden afgetrokken).

VOORWAARDEN • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk. • Er moet een hemelwaterput mét pomp worden geplaatst én in gebruik worden genomen. • De aanleg moet gebeuren volgens de ‘Code van Goede Praktijk’ die enkele voorwaarden voor een kwaliteitsvolle installatie oplegt. Zo mag er bijvoorbeeld géén verbinding mogelijk zijn tussen stadswater en hemelwater. • De volledige dakoppervlakte moet aangesloten worden • De put moet een minimale inhoud hebben, afhankelijk van het dakoppervlak. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een hemelwaterput verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • plan waarop, ten opzichte van de woning, de plaats is vermeld van de hemelwaterput, de pomp en de leidingen naar de aftappunten. • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. • indien huurder of gebruiker van de woning : akkoord van de eigenaar BEDRAG ? De premie bedraagt 500 euro.

VOORWAARDEN • Onder een groendak wordt verstaan: een extensief of intensief groendak, dat minimaal bestaat uit een wortel- en waterkerende laag, een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk. • De aanlegger engageert zich om minimum tien jaar lang het groendak in goede staat te behouden. • Mislukte aanplantingen moeten hersteld worden • In de gevallen waar een bouwvergunning voor de aanleg van het groendak nodig is, kan de subsidie alleen worden toegekend als de vergunning verkregen werd. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een groendak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden toegekend.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Particulieren • Bedrijven, vzw’s en verenigingen, gevestigd in Kortrijk HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. BEDRAG Het bedrag van de premie is 25 euro per vierkante meter aangelegd groendak, met een minimum van 6 m² (150 euro) en een maximum van 500 euro. (de premie kan nooit meer bedragen dan het factuurbedrag).


CO-veiligheid

Dakisolatie

Hemelwaterput

Groendak

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

De stad voorziet een tegemoetkoming voor inwoners die in een CO onveilige woning investeren in een nieuw (water)verwarmingstoestel. Onderstaande werken komen in aanmerking voor de premie: • Vervangen van onveilige geiser met open verbrandingsruimte, opgesteld in badkamer of doucheruimte door: - Gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C) - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel is geïncorporeerd. • Vervangen van kolenkachel met open verbrandingsruimte door: - Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte. • Vervangen van een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeercontrolebeveiliging door een keukengeiser van 5l/min op aardgas.

De basiscomforteis van een duurzame woning blijft een goede isolatie van de ‘buitenschil’, waarvan het dak belangrijkst is. Daarom voorziet de stad Kortrijk een premie voor het kwaliteitsvol isoleren van woningdaken.

Je hebt verschillende soorten water. Leidingwater is kwalitatief hoogstaand. Elke druppel die het drinkwaterbedrijf levert, is perfect drinkbaar. Je hoeft dus geen flessen water in huis te halen. Leidingwater voldoet aan strenge normen en ondergaat dagelijks een strenge controle. Spijtig dat wij dit met zorg gemaakt product gebruiken om het toilet te spoelen, de auto te wassen of zelfs de tuin te besproeien. Hemelwater werpt zich op als een waardig alternatief. De stad Kortrijk verleent een premie voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput en een pompinstallatie bij een bestaande woning.

Een groendak, een dak waarvan de bedekking voornamelijk bestaat uit levende planten, beperkt de afvloei van regenwater en voorkomt zo overbelasting van de riolering. Het zorgt voor isolatie en zuivert de stadslucht.

VOORWAARDEN • De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer. • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet min. 25 jaar oud zijn. • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. • Wanneer het gaat om vernieuwbouw of een grondige renovatie met een stedenbouwkundige vergunning dan kan de premie NIET worden toegekend. • Het vervangen door elektrische toestellen wordt NIET aanvaard.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • of het invullen (+ ondertekenen) van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur • foto’s van vóór en na de werken. • opsomming van de geplande en/of recent uitgevoerde renovatiewerken • verklaring van de aanvrager dat het niet gaat over vernieuwbouw of zeer grondige verbouwing. BEDRAG De premie bedraagt 50 % van het factuurbedrag van de eerder genoemde werken met een maximum van 500 euro.

VOORWAARDEN • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet min. 25 jaar oud zijn. • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de isolatie van het dak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. • Bij hellende daken wordt slechts een premie toegekend als er een wind- en waterdicht onderdak aanwezig is. • De dakisolatie moet een minimale R-waarde (of thermische weerstand) hebben van 6,5 m²K/W. • Elke isolatie moet aan de binnenkant afgewerkt worden met een dampscherm. • De isolatie aan binnenkant (plafond) van een plat dak komt niet in aanmerking

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. BEDRAG De premie bedraagt 12 euro per m² geplaatste isolatie, met een maximum van 50 m². Het bedrag van de premie overschrijdt ook niet de netto kosten van de isolatie (dit is het factuurbedrag waarvan de premie van Eandis en de belastingsvermindering worden afgetrokken).

VOORWAARDEN • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk. • Er moet een hemelwaterput mét pomp worden geplaatst én in gebruik worden genomen. • De aanleg moet gebeuren volgens de ‘Code van Goede Praktijk’ die enkele voorwaarden voor een kwaliteitsvolle installatie oplegt. Zo mag er bijvoorbeeld géén verbinding mogelijk zijn tussen stadswater en hemelwater. • De volledige dakoppervlakte moet aangesloten worden • De put moet een minimale inhoud hebben, afhankelijk van het dakoppervlak. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een hemelwaterput verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Huurders • Eigenaars-verhuurders • Eigenaar-bewoners • Vruchtgebruikers HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • plan waarop, ten opzichte van de woning, de plaats is vermeld van de hemelwaterput, de pomp en de leidingen naar de aftappunten. • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. • indien huurder of gebruiker van de woning : akkoord van de eigenaar BEDRAG ? De premie bedraagt 500 euro.

VOORWAARDEN • Onder een groendak wordt verstaan: een extensief of intensief groendak, dat minimaal bestaat uit een wortel- en waterkerende laag, een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag • De woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk. • De aanlegger engageert zich om minimum tien jaar lang het groendak in goede staat te behouden. • Mislukte aanplantingen moeten hersteld worden • In de gevallen waar een bouwvergunning voor de aanleg van het groendak nodig is, kan de subsidie alleen worden toegekend als de vergunning verkregen werd. • Als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een groendak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend. • De premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden toegekend.

AANVRAGEN WIE ? De premie kan toegekend worden aan: • Particulieren • Bedrijven, vzw’s en verenigingen, gevestigd in Kortrijk HOE ? • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis WANNEER ? De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken. Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd: • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen) • foto’s van vóór en na de werken. BEDRAG Het bedrag van de premie is 25 euro per vierkante meter aangelegd groendak, met een minimum van 6 m² (150 euro) en een maximum van 500 euro. (de premie kan nooit meer bedragen dan het factuurbedrag).


Kortrijk wil een betaalbare centrumstad blijven en ook aan de top staan als het gaat over de kwaliteit van woningen. Een ambitieus premiestelsel is daarvoor belangrijk. Maar premies alleen maken het verschil niet. Onze premies kaderen in een breder plan om renovatie te stimuleren. Principes van het renovatieplan zijn:

2. Investeren in duurzaamheid wordt beloond. Wie bijvoorbeeld toekomstgericht isoleert krijgt bovenop andere premies ook een premie van de stad. 3. Vraag je premie vooraf aan, dan ben je zeker van het resultaat. We bekijken meteen of de premievoorwaarden voldaan zijn en of een renovatiebegeleider een meerwaarde kan vormen voor het project. Jouw premiebedrag wordt gereserveerd. Zo komt de stad haar afspraak na: als de plannen uitgevoerd worden zoals goedgekeurd, wordt de premie uitbetaald.

CO

Contacteer ons voor meer info: Team bouwen milieu wonen bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be 056 27 84 00

v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk - Vormgeving: Team Communicatie, Stad Kortrijk

1. Actieve renovatiebegeleiding wordt een speerpunt. Kortrijk maakt jou wegwijs in de wereld van renovaties ĂŠn premies, ook van andere overheden. De renovatiebegeleider zorgt ervoor dat iedere Kortrijkzaan die er nood aan heeft, gerustgesteld wordt: dat alle premies aangevraagd zijn, de kwaliteit van de werken OK is of de offerte voor de werken realistisch is.

Vind de premie die bij je past Nieuwe premies en gratis renovatiebegeleiding