Page 1

© Frederik TACK

EEN UITGAVE VAN HET HEULS DENKPLATFORM - JANUARI 2017 - NUMMER 19

ALBERT DELAERE (100) “Als kind haalden we wel wat kattenkwaad uit...“

ZIJ WORDEN 25 IN 2025 Hoe zien Heulse 16-jarigen zich in 2025...?

THE ED SULLIVAN QUARTET schoolband gaat internationaal

Zie pagina 6

Zie pagina 7

Zie pagina 4


INHOUD

Column

Betonstop Begin december 2016 liet de Vlaamse regering weten een akkoord te hebben bereikt over de betonstop. Die zal er pas komen in 2040. Vanaf 2025 wordt weliswaar al een beperkte maatregel van kracht. Dan mag er maar 3 hectare per dag meer bebouwd worden. Dat is een halvering want momenteel wordt er zes hectare per dag volgebouwd. Goed nieuws, dacht ik meteen toen ik dat nieuws hoorde, maar tegelijkertijd stelde ik me de vraag waarom we pas over acht jaar zouden beginnen een probleem op te lossen dat zich vandaag al stelt in Heule. Burgemeester Vincent Van Quickenborne moet mijn gedachten geraden hebben, want amper een dag later kondigde hij aan dat hij niet zou wachten en die maatregel al onmiddellijk zou invoeren. Dat klonk veelbelovend, en toch... Een week later passeerde ik in de Zuidstraat. Het speelveld van weleer waar jongeren kwamen spelen en ravotten, is nu het speelveld van kranen en bulldozers, die sleuven graven om straks rioolbuizen te leggen. Zucht, alweer een nieuwe woonwijk in Heule. En we hebben er al zoveel. Als ze zo’n betonstop aankondigen, dan weet ik natuurlijk wel dat de machines ’s anderendaags niet worden stilgelegd. Maar sta me toe dat ik het toch wel heel gemakkelijk vind dat ze een betonstop aankondigen die grondbezitters en bouwpromotoren de mogelijkheid biedt om nog snel even heel Heule vol te bouwen. Of je merkt dat het vijf voor twaalf is en dan voer je meteen een betonstop in. Goed beleid, zou je dat kunnen noemen. Of je schuift het probleem voor je uit, zodat de komende generaties het mogen oplossen wanneer het kwaad al is geschied. Een beetje zoals een roker die pas stopt nadat er longkanker is vastgesteld of een alcoholist die de fles afzweert na de diagnose van levercirrose. Te laat, dus. Annelies LAMBERT

2

Column: Betonstop - p 2 Voorwoord - p 3 Nieuws van de Gemeenschapswacht - p 3 The Ed Sullivan Quartet - p 4 De Heulse jeugdjaren van Albert Delaere (100) - p 6 Ik word 25 in 2015 - p 7 Kennismaken met TTC Heule - p 9 Jullie waren fantastisch! - p 11 Lezersbevraging De Heulenaar/Heulse Concertband - p 12 De Vonke: Programmatie 2017 - p 13 Wijkteam Heule De Zevenkamer - p 14 Femma Heule-Watermolen - p 17 De nieuwe grenzen van de Watermolen - p 18 De Branding / Vrijwilligerswerk - p 20 In Sente zijn ze goed bezig - p 21 Spelletjes - p 22 Uit in Heule - p 23

COLOFON REDACTIE: Bob Carron, Andréa Decock, Walter Deleu, Dirk Delombaerde, Patrick Jolie, Annelies Lambert, Noël Maes, Lize Meert, Stijn Tanghe, Frederik Tack, Jessica Dobbelaere VORMGEVING: Jowan DRUK: Drukkerij: Onlineprinters.be REDACTIEADRES: oc De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 HEULE, tel. 056 24 06 20 E-mail: redactie.heule@gmail.com Rek. nr. BE30 0682 43691511 De Heulenaar is een uitgave in opdracht van het Heuls DenkPlatform met gratis verspreiding in Heule. Abonnement buiten Heule: € 10 per jaar AFHUREN: 1 pagina € 75 – ½ pagina € 40 SPONSORING: € 50 per nummer of schenking prijzen ≥ 2 wedstrijden (logo op laatste pagina) V.U.: Stijn Tanghe, Zeger van Heulestraat 27 bus 11, 8501 HEULE De Heulenaar verschijnt in: januari - april - juli - oktober. Artikels en aankondigingen van activiteiten voor het volgend nummer worden verwacht op het redactieadres voor 1 maart, 1 juni,1 september of 1 december.

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


VOORWOORD

"Een gelukkig en gezond 1917" We zouden het bijna vergeten, maar 100 jaar geleden was ons dorp ondergedompeld in de terreur van “den oorlog”. Vele Heulenaren kennen nog de verhalen die ze uit eerste hand vernamen van familieleden die oud genoeg werden om het aan het nageslacht na te vertellen. Verscheurde gezinnen met vaders en broers die vier jaar “bachten de kupe” het kleine stukje vaderland verdedigden. Moeders met kinderen en grootouders op de vlucht. Omdat Heule en Kortrijk op 25 kilometer van het front aan drukke spoorweglijnen lagen, vertrokken dagelijks verse troepen naar het front en keerden gewonde soldaten terug over de steenweg naar Gullegem richting Ieper. “Hoeveel duizenden wagens, hoeveel millioenen mannen te Heule heen en weer trokken, naar of van het IJzerfront dat is niet te bepalen,” schreef pastoor De Berdt in zijn parochieverslag. De vliegvelden in de buurt vormden de doelwitten voor geallieerde luchtaanvallen. En het ergste voor de Heulenaars gebeurde net voor de jaarwisseling 1916-17. De overgebleven mannen tot 35 jaar moesten verplicht voor de Duitsers werken. 192 mannen werden weggevoerd naar Laon in Frankrijk in december 1916. Dit zorgde voor verdeeldheid onder de Heulse bevolking, die zich door gemeentebestuur en parochie bedrogen voelde: ”Ze verkopen onze jongens tegen een spotprijs. De armen boeten het in, de rijke blijven thuis” riepen de woeste dorpelingen. De families van opgeëisten die onderdoken, werden zwaar geterroriseerd door de Duitsers en de Gendarmerie. In deze context moesten de Heulenaars precies een eeuw geleden elkaar een gelukkig en gezond 1917 toewensen. Ook vandaag nog wensen wereldburgers in dergelijke omstandigheden elkaar een “gelukkig nieuwjaar”: in Irak, in Syrië of ergens op de vlucht voor oorlog en geweld. Het Heule van 1917 is het dorp rond Aleppo of Mosul in 2017. De oude Heulenaars die ons de oorlogsverhalen doorvertelden zijn overleden, maar hun besluit was altijd: “Oorlog is een wreed beest.” Gisteren, vandaag en morgen. We kunnen als man in de straat wellicht weinig aan de komst van oorlogen doen. Begrip tonen, medeleven voelen en waar het kan helpen en opvangen. Dat kunnen we allemaal. En dat zal zeker in 2017 noodzakelijk blijven. Frederik TACK

De Gemeenschapswacht staat tot je dienst Weer of geen weer, de Gemeenschapswachten gaan elke dag de baan op om ons leven makkelijker te maken. Maar wat doen ze nu precies? Wel, hun takenpakket is heel gevarieerd. Aanspreekpunt – Spreek de Gemeenschapswachten gerust aan als je ideeën hebt om de stad en de straten leefbaarder te maken, of als je ergens problemen hebt vastgesteld. Zo kun je hen op de hoogte brengen van defect straatmeubilair of gevaarlijke War en Dominique situaties. Je mag hen zien als een brugfiguur tussen de inwoners enerzijds en de politie- en stadsdiensten anderzijds. Preventie – Doordat ze permanent in het straatbeeld te zien zijn, zorgen ze voor een veiligheidsgevoel. Ze doen ook actief aan diefstal- en inbraakpreventie, onder meer door fietsen van een label te voorzien, wagens te controleren op waardevolle voorwerpen en mensen te sensibiliseren. Informatie – De Gemeenschapswachten gaan langs op scholen om jongeren te laten zien hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen en hoe ze hun fietsen kunnen beveiligen tegen diefstal. De Gemeenschapswachten helpen ook mee om pesten bespreekbaar te maken op school en ze geven daarover tips. Daarnaast worden baasjes van honden aangesproken met de vraag of ze deel willen uitmaken van een netwerk van mensen die de sociale controle versterken. Wanneer de Gemeenschapswacht ziet dat je woning of wagen een makkelijke prooi is voor inbrekers, zal hij of zij je proactief advies geven in het licht van de actie Wijkijken. Toezicht en controle – De Gemeenschapswachten houden een oogje in het zeil op hotspots en tijdens evenementen. Ze voeren bijvoorbeeld leeftijdscontroles op na de examenperiode om sociale overlast tegen te gaan. De Gemeenschapswachten voorzien vaak ook bewaakte fietsenparkings op evenementen. De Gemeenschapswachten wensen je een veilig 2017!

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

3


HEULSE SCHOOLBAND IS 15 JAAR LATER INTERNATIONALE SPELER

The Ed Sullivan Quartet wil publiek nog veel... oorgasmes bezorgen De Heulenaar sprak met The Ed Sullivan Quartet, een sixties–tributeband, waarvan de kiem gelegd werd in Spes Nostra. Drie van de vier leden vonden elkaar in hun muzikale ambities op school: Heulenaar Hannes Pype (33), Gullegemnaars Koen Salembier (33) en Bert Meersman (33).

“Spes Nostra Heule en Kuurne waren indertijd het bindmiddel die de sixties-saus later deed plakken. Ons eerste optreden vond trouwens plaats tijdens een schoolfeest in Heule in 2001”, weet leraar Hannes Pype ons te vertellen. “Samen met Bert Meersman maakte ik toen deel uit van Captain Compost. Koen Salembier voegde zich iets later bij onze groep. Jelle Vande-

wiele (29), opvoeder in Spes Nostra Kuurne en Unlock Dialoguelid, kwam via collega-leraar Hannes Pype in de groep terecht en zo was ons Quartet geboren.” Repeteren, repeteren, repeteren, … Op het moment van het interview zijn de vier druk aan het repeteren voor hun optreden in Kubox in

The Ed Sullivan Quartet is meer dan een kwartet: v.l.n.r. Bert Meersman, Jelle Vandewiele, Koen Salembier, Hannes Pype, Heikki Verdure, Stijn Herman, Pieter Abé en Thomas Desimpelaere. Glenn Staelens en Ruben Vercaemer ontbreken op de foto.

4

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


HEULSE SCHOOLBAND IS 15 JAAR LATER INTERNATIONALE SPELER

Kuurne. Het valt ons meteen op dat ook een perfectionistische gedrevenheid hen bindt. “Het moet perfect voorbereid worden, niets wordt aan het toeval overgelaten”, vertrouwt Koen ons toe. “Repeteren, repeteren en nog eens repeteren. Elke week op donderdagavond! Het is niet altijd gemakkelijk te combineren met mijn job als vertegenwoordiger en mijn taak als huisvader, maar de drive is te sterk. Drie van de vier leden zijn trouwens al vader geworden. Alleen de ietwat jongere Jelle is nog kinderloos. En ik ben de enige niet-ambtenaar die moet repeteren met twee opvoeders en een leraar”, schertst Koen met luide stem, de stem die ook veel van de liedjes draagt. “Eigenlijk zingen we allemaal”, voegt Jelle toe. “Ikzelf speel daarnaast ook gitaar samen met Hannes, terwijl Koen de basgitaarpartijen op zich neemt en Bert de drumpartijen. Hannes die ook muzikant is in bijberoep, schrijft voor ons de partituren. ” Het succes! “De naam The Ed Sullivan Quartet verwijst naar een gastheer van een

bekende talkshow uit de jaren 60. Het idee van een coverband is ontstaan in de zomer van 2012. Hannes stuurde me een sms vanuit het zuiden van Frankrijk dat hij een idee had voor een nieuwe groep. Er zijn namelijk niet zoveel sixties coverbands, hoewel dit type muziek ook de huidige jongeren blijft aanspreken”, verduidelijkt Bert. “En een goed jaar later stonden we op de Tinekesfeesten van 2013.” “En dan is het allemaal heel vlug gegaan met optredens op de Vostertfeesten in Bree, het Streekbierenfestival in Zwevegem, dit jaar de Sinksenfeesten in Kortrijk en ons optreden in De Vonke. Bijna twee jaar geleden traden we op in de Plumstead Common Working Man's Club in Greenwich, de Gunners Pub in Central London en in de Ye Olde Rose & Crown Theatre Pub in Walthamstow. Met The Ed Sullivan Quartet XXL gaan we binnenkort opnieuw naar Engeland voor een vervolg van onze tournee,” zegt Hannes trots. “Het is nog altijd fun om te repeteren in ons vast repetitielokaal aan het Shopping Center in Kuurne, mijn werkplek”, gaat Koen Salem-

bier verder. “We leggen de lat hoog en net voor elk optreden komt er een extra repetitieavond bij.” XXL Bert Meersman: “Ons Quartet is meer dan alleen die vier mensen. We hebben een hele crew die ons ondersteunt. Deef en Domien zijn onze roadies, Jurgen en Lieven onze tourmanagers en nu maakt ook Stijn Herman deel uit van de crew. En sedert de Sinkensfeesten gaan we vaak Supersized met ‘The Ed Sullivan Quartet XXL’! Een gloednieuwe set met een tienkoppige bezetting met blazers, keyboards en orgel.” The Ed Sullivan Quartet is duidelijk een band op dreef en vooral het verhaal van hoe een veelbelovend Heuls schoolbandje uitgroeide tot een professionele coverband met internationale allures. Het viertal en de bijhorende crew zullen ongetwijfeld nog veel van zich laten horen of zoals ze het zelf zeggen het publiek veel ‘oorgasmes’ bezorgen. Frederik TACK

Beste wensen voor een fantastisch 2017 ! e

R

.be

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

5


INTERVIEW

De Heulse jeugdjaren van Albert Delaere (100) Albert – Bèrke – Delaere is de voorbije jaren al herhaaldelijk in het nieuws geweest, in het bijzonder als allerlaatste Heulse oud-strijder van WO II. Ook op 11 november laatst woonde hij monter en wel de herdenking bij. Je geeft hem trouwens zijn leeftijd niet. Wanneer hij ons in zijn gezellige kamer in Ter Melle ontvangt, is het nog 30 dagen aftellen naar zijn 100ste verjaardag op 19 januari 2017. Het spreekt vanzelf dat Albert in een eeuw tijd Heule grondig heeft zien veranderen. Zijn jonge jaren zijn in vrijwel niets meer te vergelijken met hoe onze hedendaagse jeugd leeft. Albert kan het zich nog allemaal goed voor de geest halen. Albert groeit op in de Groenestraat in het linkerdeel van de tweewoonst waar Francine Dendievel nu woont. Vader Cyriel is vlaswerker, moeder Marie Maes (van Sente) heeft de zorg over de kinderen. Albert is de jongste van vier, een broertje is als kind gestorven. Broer Maurits woonde in de Wittestraat, Georges in de Gullegemsestraat en later in Kortrijk. Albert was op het einde van de Eerste Wereldoorlog bijna 2 jaar. “Ik zie mezelf nog altijd zitten met een Duitse helm op mijn hoofd!” lacht hij. Er waren geen Duitsers ingekwartierd maar er kwam elke nacht een Duitser bij hen overnachten. De overgebleven munitie zorgde voor speelgoed voor de kinderen. “Speelgoed kopen, dat bestond niet. We moesten dat zelf

6

te krijgen. Ik herinner mij nog broeder Arnold, andere namen ontsnappen wij, we gaven hun namen als Puiste of de Grijzen… De eerste lekenonderwijzers waren Emiel D’Hollander en Georges Vancraeynest. Na het achtste studiejaar heb ik nog drie jaar vakschool gevolgd in Kortrijk – toen nog in de Wijngaardstraat – en werd ik schrijnwerker.”

Albert Delaere: Uitgaan toen we jong waren? We moesten om acht uur thuis zijn. We hebben dikwijls moeten lopen...! © Noël Maes maken. We trokken de pinnen van munitie zodat ze onschadelijk was en maakten daar ‘fiesters’ van. We dachten niet aan gevaar. Het heeft eens geen haar gescheeld of er vloog een schelf stro in brand! Met wieltjes die we langs de spoorweg vonden, maakten we karretjes. We hielden koers met fietsvelgen zonder spaken die we met een stok voortrolden, of we deden aan kurkschieten. We roofden vogeleieren en ook jongen die we opaten… We roosterden kikkerbillen die we opaten met kleine paatjes die we op het land vonden… Ja, we hebben wel wat kattekwaad uitgehaald…” Albert trok naar de Broederschool. Een half uur te voet. “En pas op: we moesten om 7.30 uur naar de mis. We kregen dan ‘mispunten’ om dan in ruil een of ander zentje

Ontspanningsmogelijkheden waren er maar weinig. Alles draaide rond de parochiale ‘patronage’, gevestigd ongeveer aan het huidige Lagaeplein: “Onderpastoor Claerhout was er de bezieler van. Dat was op zondagnamiddag maar pas op, eerst moesten we naar de vespers! Bier werd er niet gedronken, limonade of toch bruin fluitjesbier. Daarna is bij die zaal de cinemazaal Pax gekomen en later in de Kortrijksestraat de National (waar laatst bakkerij Sercu was). Toen we wat ouder waren, gingen we graag – met ons lief – naar de cinema, ook naar Kortrijk, naar de Gouden Lanteern (veel later Limelight), Ons Huis of de Palace waar ook gedanst werd. Maar we moesten om 20 uur thuis zijn… We hebben dikwijls moeten lopen… Na de patronage in Heule, toen we 18 waren, mochten we al eens op café, naar De Gilde, toen waar later drukkerij Vankersschaever geweest is. Hoogtepunten in onze jonge jaren waren ook de kermissen, de grote kermis maar zeker ook Statiekermis. Er waren toen om en bij het station wel tien cafés! De Smesse, Leopold, noem maar op. Ook ’t Roosje werd nog meegerekend.”

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


INTERVIEW

Albert was 20 toen hij naar het leger moest, 22 toen hij gemobiliseerd werd en 23 toen WO II uitbrak. Zijn oorlogswedervaren heeft hij al herhaaldelijk verteld. Het komt erop neer dat hij pas in 1945 kon trouwen met het MarieClaire D’Haene, het meisje dat hij vóór de oorlog had leren kennen: “Ze passeerde regelmatig toen ik in De Gilde zat en ik zag ook wel een op het voetbal. Men speelde toen nog in de Schoolstraat en daar woonde Marie-Claire. Zo zijn we aan de praat geraakt. We zijn bij ons huwelijk in haar ouderlijk huis ingetrokken en ik ben er kunnen blijven wonen tot twee jaar geleden.” Marie-Claire die hem drie

kinderen schonk (Marc, Christine en Sabien) overleed in 1965. Albert hertrouwde toen met Irène Depypere die hem in 2005 ontviel. Albert is sinds zijn 62ste met pensioen als schrijnwerker. Zich vervelen deed hij nooit. Hij heeft meegeholpen aan de bouw van het Chiroheem in de Hemelweg, hielp bij fancyfairs en kaartingen voor de missies, zong bij het SintEutropiuskoor… Daarnaast was hij verwoed postzegelverzamelaar, leefde hij zich uit in zijn moestuin en was hij bekend voor zijn lekkere zelfgemaakte soep. Voetbal kijken doet hij ook nog graag; hij heeft er zelfs een tv-abonnement voor.

Hoe word je nu 100 jaar? Albert: “Ik heb altijd goed en gezond gegeten en met mate gedronken. Ik ben maar één keer in mijn leven dronken geweest! En ik drink regelmatig van mijn eigen jenever die ik nog altijd zelf maak… mijn geheim drankje…” Laat Albert nog maar lang de oudste bewoner blijven van Ter Melle, waar hij zich door het vrouwelijk personeel graag laat vertroetelen. “De meisjes graag zien helpt ook wel om zo oud te worden…” besluit Bèrke met een ondeugende kwinkslag. Noël MAES

“Ik word 25 in 2025 en ik droom ervan…” In een ander artikel vertelt de 100-jarige Albert Delaere hoe het er in zijn jeugdjaren in Heule aan toe ging. Hij is de laatste oud-strijder van WO II en was 25 in volle oorlog… En of de tijden veranderd zijn! Wat denkt de huidige jonge Heulse generatie, geboren in het jaar 2000, over de toekomst. Aan enkelen van hen vroegen we waarvan ze dromen als ze 25 jaar zullen zijn in 2025… “Als 25 jarige droom ik ervan om als dokter in Afrika bij Artsen zonder Grenzen te werken. Ik wil de wereld ontdekken en nieuwe culturen leren kennen, misschien wel al met een partner maar nog zonder kinderen. Ik wil er nu nog niet te veel over nadenken en vooral genieten van mijn jeugd en mijn zorgeloze tijd als student.” Aline Jonniaux, scoutsmeisje, leidinggevende bever

“Ik droom ervan om dan een eigen onderneming in Heule te runnen waar ik een uniek product kan aanbieden. Uniek want gebaseerd op een culturele ontdekkingsreis door de wereld… “ Ambachew Vanhee, rechtsvoor in KdNS Heule, feestbeest

“In 2025 ben ik voetbal-trainer bij de jongste reeksen van Noordstar Heule, daar is er veel dankbaarheid. Professioneel zie ik me in de reclame-wereld, in de voetsporen van mijn ouders. Heule zal veranderen, maar ik hoop dat de tradities zullen blijven bestaan.” Jules Fremaut, always looking at the bright side of life, voetbaltrainer, aspi bij Chiro Stine, fan van KVO

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

7


INTERVIEW “Op mijn 25ste sta ik als een volwassen zelfstandige vrouw in de wereld. Misschien nog in Heule omdat ik me daar op mijn gemak voel.”  Eva Vanneste, scoutsgirl, opvallende fodi

“Gezellig huisje in Heule, getrouwd met een superlieve man en al mama als ik 25 ben! Ik wil hard studeren en droom ervan om kinderarts te worden.” Lore Warlop, scoutsmeisje , eigenwijze sifaka

“Ik droom ervan om in 2025 nog steeds te blijven dansen in het wedstrijdteam van Pirouette. Ik woon met een eigen gezin in de buurt van of in Heule zelf, de gezelligste gemeente.”   Emma Vandenbroucke, creatieve lekkerbek, Tinekesfeesten

“In 2025 ben ik leerkracht in het lager onderwijs en daarnaast zelfstandig fotografe in bijberoep. Tijdens de vakanties trek ik nog steeds op Kazou- en Jomba-kamp, maar dan als teamleider. In het dorp waar ik woon, en dat zal nog Heule zijn, help ik van alles organiseren.”  Louise Vaninghelandt, hobbyfotografe, raad en daad voor anderen

“Zelf woonde ik in mijn jonge jaren in Shanghai, China, en zo’n ervaring blijft je eeuwig bij. Dus wil ik dit later ook delen met mijn kinderen, maar oud worden doe ik in Heule, de plaats waar ik me goed voel. Een plaats die alles te bieden  heeft. “ Geraldine Fonck, scoutsmeisje, gehoorzame herder

“Ik zie me als psycholoog bij de politie werken, bijvoorbeeld bij de cel vermiste personen, waar ik mensen kan helpen. En met de verdiende centjes trek ik dan met vrienden de wereld rond, zalig genieten.” Patrick Mng’ong’o, optimist, levensgenieter en fitness

“Als 25-jarige sta ik voor de klas, maar wat juist, daar ben ik nog niet uit. Bij Chiro Stine hoor ik tegen dan bij de oud-leiding en heb ik mijn engagement verlegd naar de Tinekesfeesten. Ik trek dan mee aan de kar van meer muziekoptredens in Heule, daar hou ik van en dat past bij de gezellige ambiance van ons dorp (net als het biergeurtje op Platse de dag nadien). De grote wereld moet dan ook meer ‘Heuls’ zijn. Waar mensen spontaan en vriendelijk met elkaar omgaan en wanneer er iets te doen is, samen de handen uit de mouwen steken om er een superspektakel van te maken. “ Kaat Demeyer, muzikaal toerismeliefhebber, staat klaar voor mensen.

Patrick JOLIE “In 2025 verdeel ik mijn tijd tussen Heule en Addis Abeba in Ethiopië, waar ik geboren ben. Ik droom ervan om reisreportages voor televisie te maken. Etenesh Vanhee, shop- en gsmverslaafde tiener

8

Jong geweld gezocht De komende vier edities geven we telkens een ander groepje jongeren de kans om hun ding te doen in De Heulenaar. Je krijgt twee of vier pagina’s om vol te schrijven of op te vullen met content van jullie keuze. Alleen scheldpartijen en commerciële boodschappen zijn uit den boze. Zin om erin te vliegen? Stuur dan een mailtje naar redactie.heule@gmail.com om enkele praktische afspraken te maken.

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


SPORT: KENNISMAKEN MET TTC HEULE

Balcontrole en het betere benenwerk op de parketvloer... Tafeltennis is een olympische sport, denk maar aan Jean-Michel Saive en onze gouden Florian ‘Poef’ Van Acker. Ook Heule telt een tafeltennisclub, waar je zowel recreatief kunt spelen maar die ook succesvol is in de competitie. We spraken met Dieter Demeyer (45), geboren en getogen Heulenaar – uit de Vlaschaard – en al 12 jaar voorzitter van TTC Heule. TTC Heule begon meer dan dertig jaar geleden als een recreatieve club. “En dat willen we zeker ook blijven”, zegt Dieter. “Om bij te leren en toch wat ervaring op te doen met andere spelstijlen, speelden we regelmatig tornooi-

en in West- en Oost-Vlaanderen. Maar sommige spelers ontgroeiden de tornooien en in 1998 startten we dan ook in competitie. We stoomden snel door. Momenteel tellen we naast de recreatieve spelers één competitieploeg, nu in derde provinciale via de VTTL (Vlaamse TafeltennisLiga).” De basisregels van tafeltennis zijn eenvoudig en kent iedereen wel. Maar om de soorten slagen en een goede positionering aan tafel te leren, is toch een basisopleiding nodig. “Daarvoor moet je terecht bij andere clubs in de omgeving. Zodra een zekere basis gelegd is, kan jong en oud bij ons terecht om te oefenen en zich te amuseren. Er is dan ook geen enkele verplichting om

Op de foto herkennen we v.l.n.r. Kris Lammens, Jan Hennin, voorzitter Dieter Demeyer, Harald De Laere, Dominique Dupont, Danny Mondy, Simon Callens en Claude Callens. © Andréa Decock

wekelijks of op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn. Iedereen bepaalt ook zelf in welke mate hij of zij de technieken verder wenst te verbeteren. In de club spelen vele ‘ervaringsdeskundigen’ die je daarin kunnen coachen. Trainen doen we elke dinsdagavond van 20 tot 22.30 uur in ‘onze parketzaal’ op het Lagaeplein.” ‘Onze gevreesde parketvloer’ Zoals in het voetbal een stadion de sfeer bepaalt, heeft TTC Heule een door tegenstanders gevreesde ‘parketvloer’. Dieter: “Kom maar even kijken in de bovenzaal van het Lagaeplein waar we wekelijks onze competitiewedstrijden spelen op zaterdagavond om 19 uur – telkens 16 wedstrijden met 4 spelers die afwisselend tegenover de vier spelers van de andere club uitkomen. Maar die parketvloer is niet alleen een aangenaam kader voor de recreanten, hij zorgt in competitie ook voor snellere balwisselingen. Zo krijgen we in Heule dan ook een meer offensief spel en spectaculaire wedstrijden.” Bij tafeltennis is ook het palettype belangrijk: “Een offensieve, defensieve of allround-speelstijl wordt telkens ondersteund door een palet met aangepast hout en rubber. De rubbers aan weerskanten van het hout zijn meestal verschillend, niet enkel van kleur, maar ook van dikte, type rubber (hard/zacht), met glad oppervlak of met noppen (kort of lang). Met die beide zijden of soort palet of

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

9


SPORT: KENNISMAKEN MET TTC HEULE

type rubber kan je dus ook je spel variëren. En daarbij komt dan nog de dikte en type van de mousse tussen hout en rubber. En alsof dat nog niet genoeg is, speelt het type bal ook een vrij belangrijke rol.” Snel denken Tafeltennis is best een fysiek intensieve sport, met veel korte, krachtige inspanningen. Het aantal liters die je uitzweet tijdens een match hangt volgens Dieter van veel factoren af: “Je eigen spelstijl en die van de tegenstander, snelheid van tafel en ondergrond… Het voeten- en benenwerk is heel belangrijk om telkens de juiste spelpositie in te nemen en zo de bal van de tegenstander op een zo goed mogelijke

manier op te vangen en te verwerken. Om dan ook zelf nog een mooie (lees : winnende) slag te slaan, heb je het best een goede controle over je armen, pols en rug(spieren). Daarbovenop moet je ook snel denken: zwakke plekken van tegenstander inzien, je eigen spel proberen op te leggen door de juiste tactiek toe te passen, mentaal weerbaar zijn bij een tegenslag.” Spelen in derde provinciale vereist wel een zeker globaal niveau binnen de club en ook enkele jaren training en ervaring bij de spelers. Tafeltennis is een sport met een individueel klassement (zogenoemde ELO-punten) en een rangschikking op clubniveau. Maar in Heule komen de recreanten zeker ook aan bod en ze kun-

nen ook wel eens met de clubploeg meespelen in competitie. “Maar na de match en training schuiven we als vriendengroep van de tennistafel in het Lagaeplein graag door naar de cafétafel op Heuleplaats en spreken we meer over schuimkraag dan over ELO-punten!” besluit Dieter. Patrick JOLIE Trainen: Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in ‘onze parketzaal’ op het Lagaeplein. Competitiewedstrijden: Iedere zaterdagavond om 19.00 uur – telkens 16 wedstrijden met 4 spelers.

10 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


Jullie waren fantastisch ! Heb jij ook leuke foto’s van activiteiten die hebben plaatsgevonden in Heule? Mail ze naar lize.meert@kortrijk.be en met een beetje geluk staan jouw foto’s hier de volgende keer. Receptie De Vonke

Optreden Carry Goossens in De Vonke

Vers geperst Davidsfonds Heule

Feestje bij de kaartersclub Supporteren voor de Rode Duivels

Feestje in het Molenheem

Heule Congé

Sarah Dhondt De Vonke Triene Wup


Lezersbevraging De Heulenaar De stad Kortrijk organiseert samen met de redactieraden van de dorpskranten een lezersenquête over alle dorpskranten, zoals ook De Heulenaar.  De resultaten van de lezersenquête zullen bezorgd worden aan de redactieraad, die op die manier de kwaliteit van het tijdschrift verder kan verbeteren. Uw deelname aan het onderzoek is dus belangrijk. Meedoen aan de online enquête zal maximaal 10 minuten in beslag nemen: http://bit.ly/De-Heulenaar

Geniet van een onvergetelijk Valentijns ontbijt , aangeleverd door en ten voordele van De Heulse Concer tband, Fieramente en Djoem.

VALENTIJNSONTBIJT Zondag 12 februari 2017 De pakketten worden aangeleverd in volgende gemeenten Heule, Gullegem, Lendelede, Kuurne, Bissegem, Kort rijk, Wevelgem Inschrijven kan uiterlijk tot 03 februari via onderstaand st rookje bij : -

Suzy Dupont – Hoogweide 1F , HEULE – 0497/ 03 00 80 Luc Maelfait – Peperstraat 24, HEULE – 0477/ 45 45 02 Karel Bourgois – Jakob Vandervaetstraat 114, HEULE – 0499/ 18 22 21 Via de leden van onze vereniging of via www.deheulseconcertband.be Problemen bij levering ? Bel servicedesk 0476/ 35 78 67 (Lieve )

Inschrijvingsstrookje Naam Telefoonnummer Bestelt hierbij : Pakketten voor 2 personen aan € 16,00 =

Pakketten voor 1 persoon aan € 10,00 =

Leveringsadres

Namens onze vereniging wensen wij iedereen een gezond, vroli jk en vooral muzikaal 2017 toe

Preetjes Molen is nu stadseigendom Het zat eraan te komen en intussen is het zo ver. Het Kortrijks stadbestuur heeft Preetjes Molen gekocht aan de eigenaars Jan en Myriam Vandenbulcke, achterkleinkinderen van Ivo Deprez die de unieke vlaszwingelmolen in 1866 bouwde. Nog net in het jaar dat de molen 150 jaar bestaat, is de stad Kortrijk eigenaar geworden van de vlaszwingelmolen die uniek is in de wereld. De verkoop voor een bedrag van 10.000 euro werd in de gemeenteraad van 5 december 2016 goedgekeurd. Meer dan 25 jaar lang heeft de vzw

De pakketten worden aangeleverd vanaf 07h30 – Aanbellen JA - NEEN

Vrienden van Preetjes Molen onder het voorzitterschap van Luc Soens en laatst van Jan Moreels er alles aan gedaan om de molen niet alleen in stand te houden maar ook op een prachtige manier te restaureren. Hoogtepunt was 1996 toen de molen officieel opnieuw in dienst kon worden gesteld. Hij was toen al 77 jaar buiten gebruik. Volgens schepen Wout Maddens, die achter de aankoop stond, zou de molen opgenomen worden binnen de werking van Texture, het museum over de Leie en vlas. Een mogelijkheid is een shuttledienst voor de bezoekers van Texture. Molenaars Henri Kerkhof en Koen Aelvoet laten al jaren elke derde zondag de molen draaien en zullen

dat normaal gezien blijven doen. Schepen Maddens zegt te hopen om ook in de toekomst een beroep te kunnen doen op de expertise van de Vrienden van Preetjes Molen. Noël MAES

Een van de vele mooie schilderijen die van Preetjes Molen gemaakt werden.

12 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


ACTUEEL

Programmatie 2017 Dit voorjaar biedt OC De Vonke opnieuw een programma aan voor jong en oud. 23 februari: ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VETEX 20u15 – gratis Orchestre international du Vetex, is een kleurrijk en grensoverschrijdend collectief met muzikanten uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Ze laten u wegdromen bij melancho-

lische balkanmuziek, vrolijke afrobeats en aanstekelijke cumbia... De ideale muziek voor tijdens een koude winteravond! 1 maart: FILM BAMBI 14u tot 16u - € 4 (popcorn en drankje inbegrepen) Vooraf inschrijven in OC De Vonke In deze tijdloze klassieker wordt het verhaal verteld van het jonge hertje, Bambi. Hij is de kleine prins van het woud en wordt daar-

om door alle dieren bewonderd. Zo ook door Stamper, het schattige konijntje dat geen blad voor de mond neemt. Maar het leven

in het woud is niet enkel rozengeur en maneschijn: de winter doet zijn intrede en mensen vormen een gevaar voor de bosbewoners. Zal Bambi samen met zijn vrienden en de grote prins van het woud er in slagen weer rust en vrede te brengen in het bos? 14 maart: Op de koffie met ... De Lassies 14u30 – 16u30 - €10 (koffie en

gebak inbegrepen) Inwoners van Groot-Kortrijk, aangesloten bij de Kortrijkse OuderenAdviesRaad krijgen op vertoon van hun lidkaart €3 terugbetaald op de dag zelf. De organisatie is een samenwerking tussen OC De Vonke, WC De Zevenkamer en de Heulse seniorenverenigingen. Sam Verhoeven en Jelle Cleymans zijn al jaren vrienden. Ze weten dus van elkaar dat ze een zwak hebben voor Nederlandstalige liedjes. En als ze heel eerlijk zijn, vooral voor diegene die een beetje vergeten zijn. De Lassies doen alles zelf: zingen, musiceren, lachen, goochelen en dansen. Met de klasse van Wim Sonneveld en de allure van Bobbejaan Schoepen verschijnen ze ten tonele en geven ze het beste van zichzelf ... en van elkaar. OC De Vonke

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

13


WIJKTEAM

Wijkteam Heule De Zevenkamer Inschrijven en onthaal: Wijkcentrum De Zevenkamer Peperstraat 141 8501 Heule 056/24.46.00 zevenkamer@kortrijk.be Centrumleider:

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER trui.vandenberghe@kortrijk.be Rondleiding AZ Groeninge Campus Kennedylaan We worden ontvangen in het Notenhof, waar we gedurende één uur een presentatie krijgen met uitleg over de nieuwe gebouwen en het beleid van AZ Groeninge. Daarna volgt een rondleiding van anderhalf uur door de nieuwe, afgewerkte vleugels met onder meer uitleg over de toekomstige spoedafdeling en de nieuwe kamers. We werpen ook een blik achter de schermen: hoe operatieinstrumenten gesteriliseerd worden, hoe de kledij-automaat werkt… We raden aan om makkelijke stapschoenen aan te doen die vuil mogen worden. Neem zo weinig mogelijk persoonlijke spullen mee want die kun je tijdens de rondleiding nergens achterlaten of opbergen. Afspraak aan Meetingcenter het Notenhof, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk op dinsdag 21 februari 2017 om 13.30 uur, of in wijkcentrum De Zevenkamer om 13 uur. Geef bij inschrijving door of je

rechtstreeks naar het Notenhof rijdt, of dat je naar het wijkcentrum komt en/of je nog personen kunt meenemen in de auto. Gratis Inschrijven tot een week vooraf, plaatsen zijn beperkt!

Zitdag studietoelagen

Je bent ouder dan 75 jaar of je hebt een fysieke beperking Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds. Je hebt een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen of huurbedrag lager dan 750 euro Per maand kan een gebruiker maximaal vijf cheques aankopen. Die hebben een waarde van vijf euro. De gebruiker betaalt slechts 2,5 euro. Het OCMW past 2 euro bij, de taxifirma betaalt 50 cent. De cheques zijn te koop in de wijkcentra, en kunnen ook aan huis worden gebracht. De taxibon blijft een jaar geldig. Wie de taxibonnen niet opgebruikt, kan ze opnieuw inruilen in een wijkcentrum.

Winterwandelingen Heb je persoonlijke hulp nodig bij het invullen van je aanvraag voor een school- of studietoelage? Een medewerker van de afdeling School- en Studietoelagen beantwoordt al je vragen en helpt je bij het invullen van je dossier. Woensdag 29 maart 2017 13.30 tot 17.30 uur

Taxibon voor senioren Met de taxibon krijgen mensen met mobiliteitsproblemen en een beperkt inkomen een korting op de taxirit bij Cheap Taxi. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden: Je bent inwoner van Groot-Kortrijk

Wandeling naar Menen donderdag 12 januari In januari organiseert de wandelclub een wandeling naar Menen. De wandeling is ongeveer 8 kilometer lang, en halfweg is er een stop voorzien waar je iets kunt drinken. 13.30 uur | € 3,5 (avondbrood inbegrepen) | €1,5 (enkel wandelen) | inschrijven tot 9 januari 2017 Wandeling naar Bellegem Donderdag 9 februari De laatste wandeling van het jaar brengt ons naar Bellegem. We bedanken hierbij al onze vrijwilligers van de wandelclub. Dankzij jullie inzet en enthousiasme werd het een geslaagd seizoen! 13.30 uur | € 3,5 (avondbrood inbegrepen) | €1,5 (enkel wandelen) | inschrijven tot 2 februari 2017

14 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


WIJKTEAM HEULE DE ZEVENKAMER Er waait een nieuwe wind door het voormalige klooster Fatima. Enkele maanden nadat de laatste drie zusters eind 2014 het klooster verlieten, kreeg vzw Oranjehuis deze bijzondere site in erfpacht. In de krokusvakantie 2016 organiseerden de vzw en Wijkteam Heule laagdrempelige workshops voor jong en oud in “Het verhaal van Fatima”, een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar was. In de tweede editie van “Het verhaal van Fatima” in de krokusvakantie 2017 vormen die verhalen de rode draad doorheen een uitgebreid activiteitenaanbod voor jong en oud. Initiatiefnemers Oranjehuis en OCMW Kortrijk werken voor deze projectweek nauw samen met buurtbewoners uit de Fatimawijk en tal van sociaal-culturele organisaties uit de regio. Een kleine greep uit het programma-aanbod: een driedaagse theaterworkshop met theater Antigone, “Ken het verhaal van je buur” van Vorming-Plus en veel workshops zoals o.a. graffiti, rhyme workshop, poetry workshop of workshops cartoons tekenen. Ook Lieve Zusjes Stoere Broers

organiseert een evenement rond het vuur in de tuin van het klooster. Er wordt ook gezongen dit jaar: er is een samenzangmoment op vrijdag, en Matthias Desmet van Clear Season komt de week afsluiten met een solo-optreden. Speciaal dit jaar is de horrorfilm die tijdens die week gemaakt wordt door de studenten van Howest i.s.m. met Quindo. Iedereen die graag actief of passief bezig is met verhalen kan van 27 februari tot 3 maart 2017 terecht op deze unieke locatie. ’s Middags kun je ter plaatse lunchen. Daarvoor wordt er samengewerkt met de Heerlijkheid en de Stuyverij. Op vrijdag organiseert de Branding opnieuw een Buurtbrunch. Tijdens het middagmaal wordt er telkens een literair intermezzo voorzien! De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk en gratis. Vooraf inschrij-

DARTS De Nieuwe lente De Zevenkamer Peperstraat 141

Iedere donderdag van 14.00 tot 17.00 u.

ven kan ook vanaf 1 februari in wijkcentrum de Zevenkamer, via (056) 24 46 00 of zevenkamer@kortrijk.be. Wie ’s middags graag aanschuift voor een bol soep en een broodmaal is van harte welkom, mits een vrije bijdrage. Dit initiatief biedt alvast een mooie gelegenheid om de sfeer in en rond de gebouwen van dit voormalige klooster te komen opsnuiven en kennis te maken met de mogelijkheden die dit biedt voor de buurt. Iedereen welkom!

Inschrijving fietsclub 2 maart 2017. Vanaf 14 uur | € 18 voor volledig seizoen Rijsttaartje en koffie inbegrepen We fietsen elke donderdagnamiddag om de 14 dagen. Geen teruggave lidgeld meer mogelijk van de mutualiteit, wel mogelijkheid voor 80% teruggave van het lidgeld via de Uitpas (voor personen met Omnio-statuut) en/of punten sparen met de Uitpas bij elke fietsrit. Eerste rit is op: 16 maart 2017 | verzamelen: 13.45 uur. Bestemming St. Elooiswinkel Laatste rit is op: 19 oktober 2017 | verzamelen: 13.45 uur: Bestemming Wevelgem + hutsepotavond

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

15


WIJKTEAM HEULE DE ZEVENKAMER

Enkele vrijwilligers van Buren voor Buren: v.l.n.r. Yvette Duyck, Lieve Vandepeene, Marc Vandenberghe, Anna Joye en Nadia Rasson

BUREN voor BUREN De naam doet zeker een belletje rinkelen, maar wat is BUREN voor BUREN precies? Het is een project voor ouderen door ouderen, ondersteund door de Wijkteams van OCWM Kortrijk in de verschillende deelgebieden. “Mensen, die door de geleefde tijd kwetsbaar zijn geworden, ondersteunen om ze, zo lang ze dit wensen en dit haalbaar is, in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen” Dat was onze missie in 2003, en dat blijft onze missie in 2017! Midden 2002 maakte de Kortrijkse Dekenale werkgroep Welzijnszorg zich ongerust over de stijgende eenzaamheid van ouderen in eigen stad. De berichtgeving over schrijnende toestanden in Parijs na een snikhete zomer vormde toen de rechtstreekse aanleiding om er hier bij ons preventief iets aan te

doen. De Stedelijke OuderenAdviesraad kreeg toen de vraag om samen met de ouderenbewegingen en de parochies een werving-show te organiseren. Zij gingen op zoek naar jonge ouderen die op bezoek wilden gaan in hun eigen dorp bij 75-plussers op een ‘Gelukkige bejaardag’. Ook de Heulse ouderenbewegingen kwamen samen met de Heulse parochies, Ziekenzorg-CM en het Lokaal Dienstencentrum De Zevenkamer. Uit die samenwerking groeide een ‘uniek samenwerkingsverband’ waaruit het concept van het project ‘BUREN voor BUREN’ ontstond. Veertien jaar later is het project uitgegroeid tot een stevig netwerk met in Heule volgende partnerorganisaties: • Het decanaat – de parochiale werkingen van Sint-Eutropius, OLV-Fatima en Sint-Godelieve (nu met Bissegem de P.E. ‘Sint-Marcus’)

• Ouderen Adviesraad de ouderenverenigingen GOSAGezins-bond, NEOS, OKRA en S-PLUS • Ziekenzorg-CM – ziekenzorgkernen (sinds kort ‘Samana’) • Stad Kortrijk dienst Welzijn (secretariaat) • OCMW-Kortrijk Lokale Dienstencentrum De Zevenkamer (coördinatie) (sinds kort Wijk-Team Heule). • Losse Vrijwilligers die steeds vaker niet meer tot een van de stichtende partners behoren. Het unieke van ‘BUREN voor BUREN is dat professionelen en vrijwilligers de handen in elkaar slaan rond drie concrete acties: • Individuele huisbezoeken (bij de 75ste of de 80ste verjaardag). • Ontmoetingsmiddagen voor 75-plussers • Meldpunt voor individuele vragen en problemen van 75plussers. Marc VANDENBERGHE

PETANQUE

Iedere vrijdag van 14.00 tot 17.00 u.

16 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


DE MOLENAAR

Femma Heule-Watermolen Yoga Na heel veel jaren aerobic, willen we iets nieuws proberen. Op maandag 23 januari 2017, starten we een reeks yogalessen. De lessen vinden plaats van 20 tot 21 uur in het Molenheem, Izegemsestraat 205, Heule. Volgende data zijn reeds voorbehouden: maandag 23 en 30 januari. Maandag 6 - 13 en 20 februari. Ook maandag 6 – 13 – 20 en 27 maart. Na de paasvakantie zetten we onze lessen verder. Info en inschrijven kan bij Henriette Callens via tel. (056) 35 44 41. Infosessie: Kritisch en gezond Tijdens deze infosessie krijg je nuttige achtergrondinformatie en oefeningen om zelf kritisch te leren omgaan met gezondheidsinformatie. Je leert de vele onderzoeken in de pers over gezondheid beoordelen, een betrouwbare website herkennen en je krijgt een antwoord op de vraag of een forum een goede plaats is om je zoektocht naar informatie te starten. Op woensdag 18 januari om 19.30 uur in het Molenheem. Info en inschrijven bij Christine Vandeputte via (056) 35 08 56 of christine.hugo@skynet.be Culinair:Veggieburgers, balletjes en broodbeleg In veel biowinkels, en ook in steeds meer in supermarkten, is het aanbod kant-en-klare burgers, broodbeleg en balletjes enorm aan het groeien. Handig, als je niet veel tijd hebt! Maar in deze culinaire workshops bieden we je leuke en lekkere ideetjes voor als je zelf deze

lekkernijen wil klaarmaken. Op woensdag 8 en 15 februari om 19.30 uur in het Molenheem. Info en inschrijven bij Carine Vroman via (056) 35 91 38 of carine@cottyn-vroman.net Culinair: Vergeten groenten Pastinaak, aardperen... en nog zoveel andere vergeten groenten worden weer geregeld in de keuken gebruikt. Tijdens deze workshop, die plaatsvindt op woensdag 22 januari om 19.30 uur in het Molenheem, leren wij hoe we van deze groenten weer heerlijke gerechtjes kunnen toveren. Info en inschrijven bij Carine Vroman via (056) 35 91 38 of carine@cottyn-vroman.net Bloemschikken Zoals ieder jaar kun je bij Femma ook nu weer een leuk bloemstuk maken om de lente in huis te brengen. De les bloemschikken vindt plaats ten huize van lesgeefster Veerle Delahousse. Je kunt deelnemen op dinsdag 28 maart om 19.30 uur. Info en inschrijven bij Chris Van de Werf via (056) 35 41 78 of chris.vandewerf@gmail.com Lentefeest „Flora“ Neen, niet de Romeinse godin van lente en bloemen, maar een leuke avond met ruiken, voelen, smaken, knutselen en weten over onze rijke plantenwereld. Op woensdag 15 maart om 19.30 uur in het Molenheem. Info en inschrijven bij Chris Van de Werf via (056) 35 41 78 of chris.vandewerf@gmail.com

Zingeving "Tijd voor geluk' Waaraan denk je bij het woord 'geluk'? Sluit even je ogen en haal enkele beelden van geluk voor de geest. Wat zie je? Wat hoor je, voel en ruik je? De kans is groot dat jouw geluksbeeld te maken heeft met zon, zee, strand, blauwe hemel, kaarslicht, lachende kinderen... Onze visie op geluk is gekleurd door cultuur en media. Zin om het begrip 'geluk' nog verder uit te diepen? Welkom op onze activiteit waar we even kennismaken met de 'Wabi Sabi' blik op geluk. Op woensdag 22 maart om 19.30 uur in het Molenheem. Info en inschrijven bij Chris Van de Werf via (056) 35 41 78 of chris.vandewerf@gmail.com

MOSSEL FESTIJN

17-18 en 19 februari 2017 t.v.v. de Kermis

t brugske heFEESTHUIS

Watermolenwal 17 8501 Heule 0479 62 93 44 Gelieve te reserveren want de plaatsen zijn beperkt

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

17


DE MOLENAAR

De nieuwe grenzen van de Watermolen Er is geen bloedvergieten bij te pas gekomen en het is in alle stilte gebeurd: sinds kort zijn de grenzen van HeuleWatermolen als het ware verlegd. Het komt er onder meer op neer dat de noordergrens nu gevormd wordt door de R8 of de Ringlaan. Grenzen, we kennen ze in tientallen vormen. Het kunnen fysieke belemmeringen zijn tussen twee gebieden zoals bergketens of rivieren. Er zijn administratieve grenzen van steden en gemeenten, enz. of gerechtelijke grenzen voor vredegerecht en andere rechtbanken. En zo zijn er nog wel een reeks op te noemen, maar als we het over Heule-Watermolen hebben komen we historisch uit bij de ‘parochiale grenzen’. Sint Godelieveparochie Op 15 juli 1801 sloot Napoleon Bonaparte, toen eerste consul van de Franse Republiek, een concordaat met paus Pius VII. Onder meer moesten de bisschoppen de eed van trouw zweren aan de regering en als tegenprestatie konden ze hun bisdom opdelen in ‘parochies’ en ‘dekenijen’ onder de hoede van een aangestelde pastoor en deken. In de praktijk werd op die manier bepaald in welke kerk de begrafenisdienst voor een overledene gehouden werd, de bruid haar bruidegom trouw voor het leven zwoor (en omgekeerd) of waar de eerste en plechtige communie gevierd werd. De bijhorende ‘kostendelging’

kwam terecht bij de uitvoerende overheid. Officieel werd de Sint-Godelieveparochie opgericht in 1907. Tot de parochie behoorde grondgebied van drie gemeenten: Heule, Kuurne en Kortrijk. Ondertussen is vooral de jongste jaren de kerkelijke geografie in evolutie. Sint-Audomarus Bissegem, SintEutropius Heule en Sint-Godelieve Watermolen werden in oktober 2014 samengevoegd tot de pastorale eenheid Sint Marcus HeuleBissegem. Eigenlijk kunnen we niet meer spreken van ‘Sint-Godelieveparochie’ want officieel bestaat de parochie niet meer. De kerkfabriek en de parochiewerking blijven wel nog bestaan. Daarnaast is er ook de aangroei van de Heulse bevolking met ongeveer 1.000 inwoners van 12.000 naar 13.000 op 10 jaar tijd. De bouwwoede op Heule-Watermolen met onder meer de nieuwe Bozemolenwijk is daar zeker niet vreemd aan. Redenen genoeg dus om alles eens opnieuw vast te leggen. Uiteindelijk werd beslist om de noordergrens te laten samenvallen met de Ringlaan of R8. Nieuwe grenzen 1. Alles wat over de Ringlaan ligt: een stuk Heirweg, de Kongostraat en de Oud-Belgenwijk (Aduatiekenweg, Eburonenweg, Menapiërsstraat, Morinestraat, Nerviërsstraat, Trevierenstraat) behoort niet meer bij Sint-Godelieve maar bij de parochie Pius X Kuurne. Wie daar trouwplannen heeft kan maar beter informeren. 2. De straten in de Bozemolenwijk

(Heulemeersen, Hospitaalkouter, Kapelrieland en Leiaarde), de nieuwe Pastoor De Wittestraat (bij de Blauwpoort) en de nieuwe Serruysstraat (woonwijk achter tandarts Van Tieghem, Izegemsestraat Kortrijk) zijn aan Sint-Godelieve toegevoegd. 4. De laatste huizen van de Hoge Dreef vóór Preetjes Molen behoren nog tot de Watermolen. Daar voorbij richting station is het Heule centrum, net als de Vlasmolenstraat. Een stukje van de Vierlinden behoort bij de Watermolen. De Izegemsestraat vanaf de nummers 67 en 96 tot aan de Ringlaan is Watermolen. In de Iepersestraat is een klein stuk dicht tegen de Bruggesteenweg niet bij de Watermolen. De Molenstraat is links tot aan de Jacob Vandervaetsraat Watermolen en rechts tot over de Bozemolenwijk. De Bozestraat is links Watermolen tot het einde van de Bozemolenwijk en rechts tot ter hoogte van Blauwpoort. Het Ringerf in Kortrijk (Neringenplein, enz.) is Watermolen. De Tinekeswijk blijft nog officieel Heule centrum. De Jacob Vandervaetstraat en de Stadelaan blijven bij de Kortrijkse Sint-Elooisparochie en dat zal wellicht ook het geval zijn met de nieuwe Gerard Debaetsstraat. Het was niet eenvoudig om alle informatie te vinden maar Hugo en Christine Desmet hebben via de kerkfabriek de nodige opzoekingen gedaan, waarvoor onze uitgesproken dank.

18 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

Walter DELEU


DE MOLENAAR

Op deze kaart zijn de wijkgrenzen van Heule-Watermolen met een blauwe volle lijn aangeduid: in werkelijkheid zijn ze wel niet zo rechtlijnig. De bruine stippellijn geeft de grens Heule-Kortrijk aan. De zwarte streepjeslijn is de grens van Groot-Kortrijk (met Kuurne en Heule).

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

19


DE MOLENAAR

Kerstmarkt de Branding : bedankt voor jullie bezoek! Een grote dankjewel voor jullie massale bezoek, jullie waren fantastisch! Naast de vele vertrouwde gezichten, is het voor ons ook telkens een voldoening om veel nieuwe mensen te ontmoeten die zo op een laagdrempelige manier kennismaken met onze werking en onze gebruikers. We verwelkomen jullie allen graag volgend jaar opnieuw!

Vrijwilligerswerk: misschien minder ingrijpend dan je denkt? Ooit al gedacht om als vrijwilliger iets te betekenen? Zo’n opdracht hoeft helemaal niet ingrijpend of veeleisend te zijn om toch een grote betekenis te hebben voor een persoon met een beperking. Eens iemand mee nemen voor een koffie in Ring Shopping, iemand ophalen en mee begeleiden op dokters- of tandartsbezoek, eens een uurtje langskomen in een woning en wat helpen in het huishouden of individuele aandacht geven aan een van de bewoners,... er zijn vele manieren om met een kleine inspanning veel te betekenen voor onze gebruikers. Concreet zoeken we voor het team ervaringsgerichte dagbesteding (dat werkt met onze diep verstandelijk en ook vaak bijkomend fysiek beperkte gebruikers) twee vrijwilligers: • iemand die mee wil gaan paardrijden op vrijdagvoormiddag van 10.30uur–11.30uur in de manege Leiedal te Bissegem. Iemand die graag met paarden werkt en zeker niet bang is. Bedoeling is om naast het paard te lopen of aan de teugels bij het paard. Voor de gebruikers telkens een unieke ervaring,

waar jij als vrijwilliger ook echt voldoening van kan krijgen. • iemand die op maandagnamiddag mee iets wil gaan drinken naar het shoppingcenter en een rolstoel kan voortduwen van de Ringlaan 30 tot aan het Ring Shopping. Ideaal mochten we hiervoor over een extra paar handen kunnen beschikken, zo kunnen er meer gebruikers mee. • Ook mensen die graag buiten in de tuin werken zijn welkom. We hebben een vaste ploeg groene vingers die actief zijn bij het onderhoud van onze tuinen (grasmaaien, onkruid wieden, bomen snoeien...). Om deze ploeg te verster-

ken, zijn we op zoek naar bijkomende vrijwilligers om samen het tuinonderhoud te doen. De groep komt elke dinsdag samen. Je kunt kiezen om en-kele uren, een halve of een hele dag mee te helpen. Een gezamenlijke maaltijd hoort er (indien gewenst) ook steeds bij. Werk je liever alleen, of op een ander moment dan onze groep groene vingers, dan kan dat uiteraard ook! Wil je meer weten over wat jij kan betekenen als vrijwilliger? Neem dan contact op met Katrijne Indervuyst, verantwoordelijke vrijwilligerswerking, via katrijne.indervuyst@waak.be of 056 36 40 59.

20 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


DE SENTENAAR

In Sente zijn ze goed bezig ! een mooie samenwerking gegroeid die model kan staan voor veel grensdorpen. Het Koeroverleg (2014) is daarvan een voorbeeld.

Vzw buurthuis 't Senter en het verenigingsplatform van Sente hebben dit jaar deelgenomen aan de GoeBezigPrijs 2016 van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. Bewonersplatform Schuiferskapelle won dit jaar de GoeBezig-prijs van de bewonersgroepen WestVlaanderen. Toch kunnen wij we hierna met trots het verslag van de vakjury meegeven over Sente. • Het verenigingsplatform Sente en vzw Buurthuis 't Senter overstijgen gemeentelijke administratieve grenzen door de ligging van de buurt (leefgemeenschap), wat een bijkomende uitdaging betekent (werken met drie besturen). • Sterk product ontstaan uit de grensligging en de kans om een gebiedswerker mee aan boord te nemen. • Deze werking is volledig bottom up gegroeid en de mogelijkheden die ze nu hebben met de sociale media geven dit dorp een boost. • Het is geen klassiek bewonersplatform en voor een deel zijn ze gegroeid uit noodzaak. • Normaal doet een gemeente geen investeringen in een periferie maar door de goede dialoog is er

• Ze gebruiken ten volle de troef van de culturele (lokale) identiteit om de sociale samenhang te bevorderen cf. de titulatuur van de werkgroepen. • Sterke vrijwilligerswerking. Ze werken een beetje als een onthaalen communicatiedienst van de gemeente. De info voor nieuwe inwoners is lovenswaardig. • Het is evenwel niet helemaal duidelijk of de niet georganiseerde burger ook rechtstreeks in de werking is betrokken. Deze positieve beoordeling en opmerkingen nemen we mee in de werking van volgend jaar.

verenigingengids 2017. Een volledig herziene uitgave met de laatste bestuurswissels. U kunt de gids raadplegen via volgende links: -http://www.sente.be -http://issuu.com/carlietie/docs/v ereniginggids_2017_50ed49df2b183b/28?e=6501745/40878617 -https://www.facebook.com/Buur thuistSenter/ Wie toch nog de gids in handig boekformaat wil, stuurt een mailtje naar vp.sente@gmail.com met vermelding van naam en adres. Carl DEMETS

Om te noteren in je agenda: • Op zaterdag 11 februari organiseert PlaSent@ een kwis voor alle verenigingen. Inschrijven kan via facebook.

We zijn goe bezig en zullen dit blijven doen in de toekomst.

Verenigingengids Sente 2017 is uit Verenigingsplatform Sint-Katrien is trots met de nieuwe uitgave van de

• Hou ook zaterdag 24 juni vrij want dan organiseren wij voor het eerst 'Sentopolis', openluchtcinema voor jong en oud. • Er was al een tijdje sprake van maar op zaterdag 16 juli is het zo ver. Dan verbroederen Noord en Zuid van Kortrijk met elkaar. Kooigem en Sente organiseren een mooie activiteit onder de titel 'Noord en Zuid ontmoeten elkaar'. Meer hierover in volgende editie. PlaSent@

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

21


SPELLETJES

Woordzoeker: kriskras door Heule We fietsen of wandelen kriskras door Heule en komen van alles tegen. De woorden zitten zoals gewoonlijk zowel verticaal, horizontaal als diagonaal in de twee richtingen verborgen. Met de overgebleven letters vorm je in de gewone leesrichting een zinnetje (van 6 woorden) dat zo een beetje de conclusie kan zijn van onze rondrit… Dat zinnetje is de oplossing die je moet insturen.

AST – BRANDWEER – CAFETARIA – ELFENBERG – GROOTHANDELSMARKT - JEUGDHUIS – KASTEEL – KLEUTERSCHOOL – KOEKEDOZE - KOETSHUIZEN – MELLE - MOLENHEEM – MUSTER – ORANJEHUIS – PARK – PAROCHIE - POSTPUNT - RING – ROTERIJ – SENTER – SPARRENHOF – STREUVELSHUIS – VONKE – WEMBLEY – WOONZORGCENTRUM – ZEVENKAMER - ZWEMBAD

GEZOCHT Waar werd deze foto genomen? Bezorg ons BEIDE antwoorden (woordzoeker en foto) en maak kans op een drankenmand van Dranken Pauwels (Guido Gezellelaan, Heule). Antwoorden graag vóór 1 maart 2017 bij redactie.heule@gmail.com of stuur/breng de oplossing naar OC De Vonke, t.a.v. Lize Meert, Lagaeplein 24, 8501 Heule. Veel succes, de redactie.

22 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017


KALENDER

Uit in Heule Warandekapel Heule

Woensdag 1 maart

Volgens een legende werd de kapel gebouwd om een

14 uur – Film Bambi – OC De Vonke - € 4 (popcorn en

Onze-Lieve-Vrouwebeeld in onder te brengen dat

drankje incl.)

gevonden werd in een nabijgelegen braambos. De

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom om te genieten

kapel is dagelijks te bezichtigen vanaf 10 uur.

van de filmklassieker Bambi.

Elke 3de zondag van de maand tussen april en

27 februari tot 3 maart

oktober: Preetjes Molen

9 uur-16 uur – Idee Kids – Spes Nostra.

Bezoek de laatste vlaszwingelmolen van Europa.

Tal van workshops en activiteiten voor kinderen.

Zondag 22 januari

Dinsdag 14 maart

10 uur – Toast Literair – OC Molenheem – Leden € 5 /

14.30 uur – Op de koffie met De Lassies – OC De Vonke

Niet-leden € 7 – organisatie Davidsfonds Heule.

– € 8 (incl. taart en koffie).

Dichtjes en poëzie van vroeger en nu, gebracht door

Sam Verhoeven en Jelle Cleymans brengen een namid-

Marc Vandenberghe, aansluitend volgt de nieuwjaars-

dag vol Nederlandstalige liedjes.

receptie.

Dinsdag 21 maart

Maandag 30 januari

20.15 uur – De nacht van de geschiedenis – Sint-

19 uur-22 uur – Winterseizoenskookles – OC De Vonke

Augustinuskerk Stasegem – Organisatie Davidsfonds

– € 25. Je gaat in deze les zelf aan de slag met de com-

Heule en Stasegem.

pacte wortel- en knolgroenten van de winter.

Musicus en artistiek curator Guy Vandromme verzorgt

Zondag 5 februari

een pianorecital met het werk van Erik Satie.

10 uur-11.30 uur – Kinderen en ouders samen actief – SC Lagae - € 9. Werpen, springen, lopen… Kinderen en ouders leggen samen een bewegingsparcours af. Donderdag 23 februari 20.15 uur – Café-Chantant met Orchestre International du Vetex – OC De Vonke - gratis Zij brengen een mix van balkanmuziek, afrobeat en cumbia.

Verenigingen die ondersteuning wensen over “Hoe zelf onze activiteiten publiceren via UIT in Vlaanderen?“ kunnen hiervoor contact opnemen met gebiedsmedewerker Lize Meert (lize.meert@kortrijk.be)

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | JANUARI 2017

23


n

a a k n a d met

STEENSTRAAT 11 8501 HEULE 056/35.16.83

Stad KORTRIJK

Winnaar editie december 2016 Oplossing woordzoeker: “negenhonderd en vijf jaar Heule”. Oplossing fotozoekertje: Kunstwerk aan de Sint-Katharinakerk in Sente. Marc Debeuf kon ons deze juiste antwoorden bezorgen en wint een drankenmand van Dranken Pauwels (Guido Gezellelaan). De winnaar werd persoonlijk op de hoogte gebracht. PROFICIAT

De Heulenaar januari 2017  

De Heulenaar is een uitgave in opdracht van het Heuls DenkPlatform met gratis verspreiding in Heule.

De Heulenaar januari 2017  

De Heulenaar is een uitgave in opdracht van het Heuls DenkPlatform met gratis verspreiding in Heule.

Advertisement