Page 1

jaar

'15 nr

14

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


INHOUD

Column

Kokegem Waar er vroeger gezegd werd dat we drie keer per dag moesten eten, is het de dag van vandaag een voorrecht om te mogen eten. Van ontbijt tot avondmaal proberen we de gerechjes kleur te geven of van een extra toets of een sublieme smaak te voorzien. We proberen combinaties te maken waarvan we nooit hadden kunnen vermoeden dat ze zouden werken. Op televisie heeft iedere zender zijn eigen tv-kok en minstens één programma over eten en drinken. En waar je vroeger enkel het kookboek van de Boerinnenbond had, wordt in de keuken tegenwoordig een extra kast voorzien voor al die prachtige kookboeken. Ook op Facebook merken we hoeveel mensen de betere keuken opzoeken. Een kok begint zich wellicht vragen te stellen als de klanten geen foto s meer nemen van de verschillende schilderijtjes die voorgeschoteld worden. En als we niet uit eten gaan, toveren we thuis wel iets culinairs op tafel. In Heule kunnen we op gastronomisch niveau alvast niet klagen. Nog voor er ook maar sprake was van een hype, hadden we Piet Huysentruyt die dagelijks op het scherm verscheen. Thijs Clinckemaillie kon zich geen betere leermeester inbeelden. In zijn eigen restaurant Hula laat hij zien dat hij zijn eigen boontjes kan doppen. Verder hebben we met Niek Bossaert een bakker die met zijn gebakjes de Gault Millau haalde. En als we het in de hobbysfeer zoeken, klinkt de naam Philippe Mottrie bekend in de oren. Tijd voor een culinair feestje, moet De Griffioen gedacht hebben en zo is er op 21 februari Schafttijd. Zij waren trouwens niet de enige vereniging die met zon idee op de proppen kwam. Dus ook daar zit nog potentieel. En nu maar hopen dat wanneer we straks een feestje organiseren, we naast de billijke vergoeding en Sabam geen suikertaks moeten betalen! Annelies LAMBERT

2

Columm - p 2 Voorwoord - p 3 Nieuws van de brandweer - p 3 Heraanleg Heuleplaats - p 4 Oranjehuis vzw krijgt erfpacht - p 8 Elektriciteitsschaarste? Afschakelplan? - p 8 Phaedra Hoste: Tineke 2015 - p 9 Kalender De Vonke - p 11 Jowan van de Westvlamse Klugtjes - p 12 Bart Verhaeghe getuigt over spierziekte ALS - p 13 De levenskunst die karate heet - p 15 Verenigingsnieuws Watermolen - p 17 Interview Nele Vandenberghe - p 19 De sentenaar - p 20 Cartoons - p 21 Activiteiten Watermolen - p 21 Spelletjes - p 22 Uit-kalender - p 23

COLOFON REDACTIE: Bob Carron, Andréa Decock, Walter Deleu, Dirk Delombaerde, Patrick Jolie, Annelies Lambert, Noël Maes, Lize Meert, Stijn Tanghe, Frederik Tack, Jessica Dobbelaere VORMGEVING: Jowan DRUK: Drukkerij: Onlineprinters.be REDACTIEADRES: oc De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 HEULE, tel. 056 24 06 20 Rek. nr. BE30 0682 43691511 De Heulenaar is een uitgave in opdracht van het Heuls DenkPlatform met gratis verspreiding in Heule. Abonnement buiten Heule: € 10 per jaar AFHUREN: 1 pagina € 75 – ½ pagina € 40 SPONSORING: € 50 per nummer of schenking prijzen ≥ 2 wedstrijden (logo op laatste pagina) V.U.: Stijn Tanghe, Zeger van Heulestraat 27 bus 11, 8501 HEULE De Heulenaar verschijnt op: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Artikels en aankondigingen van activiteiten voor het volgend nummer worden verwacht op het redactieadres voor 1 februari, 1 mei,1 augustus of 1 november.

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


VOORWOORD

Reikhalzend Kijken jullie ook reikhalzend uit naar de toelichting over de plannen voor Heuleplaats, die metamorfose van onze dorpskern verderop in De Heulenaar? Of kijk je uit naar de open infovergadering op 17 december om die plannen eens in het echt te zien, en er eens stevig je mening over te verkondigen? Of kijk je reikhalzend uit naar de komende dagen, weken, maanden? Naar die periode gevuld en vervuld van feestelijkheden, lekker eten en cadeautjes? Of eerder naar langere avonden die uitnodigen om onder een dekentje te genieten van het haardvuur? Of met een warme chocolademelk te verdwalen in een boek? Ingeduffeld en met laarzen op verkenning te gaan in een herfst- of winterbos? Dit jaar echt eens aan de slag te gaan om die iglo te bouwen als het sneeuwt? Al zij die reikhalzend uitkijken, zijn niet alleen. Er zijn miljoenen mensen die sinds maanden, een jaar of meer reikhalzend uitkeken naar een leven dat niet op dagelijkse basis bedreigd wordt door bommen en rondvliegende kogels. Zij gingen op zoek naar een plaats die hun

kinderen een toekomst geeft en misschien, wie weet, kregen ze op die plaats ook een kans op een beter leven. Het moest vooral een plaats zijn die veilig is en waar de dood niet letterlijk om elke hoek loert. Als het mogelijk is, mag het ook een plaats zijn waar kinderen kunnen spelen en naar school kunnen gaan. Een plaats waar ze zouden kunnen groeien als mens. En daarvoor betaalden ze een hoge prijs. Hebben en houden, of toch wat ervan over was, bleef achter. Een lange reis in barre omstandigheden, lijf en leden onder constante bedreiging met transportmiddelen die naam vaak niet waardig om uiteindelijk te stranden in chaos of aan een prikkeldraad .... Willen wij ons door deze tijden van vreugde en vrede laten inspireren? Om na te gaan of wij een steentje kunnen bijdragen? Om die mensen met dromen en verlangens als medemensen te zien? Om hun positieve bijdrage aan onze samenleving te willen waarderen? STIJN TANGHE

Tip van de gemeenschapswacht en de brandweer Jaarlijks wordt in België melding gemaakt van zo’n 10.000 woningbranden. Bij die branden vallen 1600 gewonden, waarvan er een honderdtal overlijden. Daarom geven we je graag enkele nuttige tips om een brand te voorkomen: - loop nooit weg tijdens het koken - hou je apparaten schoon - gooi nooit een brandende sigaret in de vuilnisbak of het kelderraam - gebruik uitsluitend veilige en stabiele kaarsen - laat de schoorsteen minstens één keer per jaar schoonmaken - sluit zware apparatuur zoals een wasmachine of droogautomaat niet aan op een verlengsnoer - gebruik opladers met het CE-label en laat ze niet in het stopcontact zitten na gebruik. Het plaatsen van een rookmelder zou heel wat ongevallen kunnen vermijden. Hang er bij voorkeur in elke kamer een op (met uitzondering van de keuken), maar meest noodzakelijk is de traphal in de buurt van de slaapkamers. De melders hebben een levensduur van 10 jaar en je kan ze makkelijk testen. Contact en info: FLUVIA: 056 23 99 40 of brandpreventie@hvzfluvia.be of www.hvzfluvia.be

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

3


REPORTAGE

Alles wat je moet weten over de heraanleg van Heuleplaats Al van in 1976 wordt erover gespeculeerd en gediscussieerd. Plannen werden gemaakt en weer opgeborgen. Maar nu is de knoop doorgehakt. Heuleplaats zal worden heraangelegd. Het stadsbestuur verwacht alle ge誰nteresseerde Heulenaars op donderdag 17 december 2015 in De Vonke voor een infoavond. Van 19.30 uur tot 21.30 uur zal daar het voorontwerp worden toegelicht en kunnen de aanwezigen vragen stellen. Wat mag je verwachten? Hoever staan de plannen? Hoe zal het centrum van Heule eruitzien? Wij zetten het al even op een rijtje. Zone die wordt heraangelegd Als je aan het standbeeld van Tineke staat, dan strekt het projectgebied zoals dat heet, zich uit in vijf richtingen: in de Zeger van Heulestraat tot aan

4

de brug over de Heulebeek, in de Kortrijksestraat tot aan het kruispunt met de Stijn Streuvelslaan, in de Peperstraat tot aan de garage van bloemen Hanssens, in de Heulse Kasteelstraat tot aan de zone tussen de bibliotheek en t Kasteel, en in de Mellestraat tot net voorbij de Heulebeek. Heuleplaats wordt plein Het is de bedoeling dat het nieuwe centrum van Heule het uitzicht krijgt van een plein, met zitbanken en veel groen, maar ook met ruimte voor evenementen. De straat zal worden versmald en de trottoirs verbreed, zodat er meer ruimte komt voor onder meer terrassen. Het hele projectgebied wordt zone 30. Op Heuleplaats zelf zullen er alleen nog Shop & Go-parkeerplaatsen zijn. Dat betekent dat je daar dertig minuten gratis mag parkeren. Het stadsbestuur maakt zich sterk dat het totale aantal

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


REPORTAGE

parkeerplaatsen nauwelijks zal dalen. Sowieso zullen de gewone parkeerplaatsen functioneler worden gebruikt dankzij de combinatie met Shop & Go-plaatsen. Voorts komen er meerdere fietsenstal-

lingen, een bushalte en veilige oversteekplaatsen. Nog opvallend is dat er een minimaal niveauverschil zal zijn tussen de stoepranden en het wegdek. Bijgevolg zal het wegdek worden verhoogd, wat het

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

5


REPORTAGE

pleingevoel nog versterkt. Voor de fans van Tineke is er goed nieuws: het standbeeld krijgt meer ruimte en de linde blijft staan. De kerk Hoewel de parking achter de kerk behouden blijft, moet de zone rond de kerk een rust- en belevingsgebied worden, met onder meer een ceremonieel plein en een gedenksteen voor de oorlogsslachtoffers. Er komt ook meer groen, met verschillende types gras, bloemen en planten die speciaal werden gekozen om de kerk het hele jaar door een groene aanblik te geven. Ter hoogte van de parking zal de beplanting worden opgefrist. ’t Kasteel en Heulepark In de Heulse Kasteelstraat wordt een asverschuiving voorzien. De bedoeling daarvan is dat er meer vrije ruimte komt voor t Kasteel, zodat het beter tot zijn recht komt, net als vroeger. Momenteel wordt

6

de heraanleg van het Heulepark onderzocht door een studiebureau. Aangezien het om een historisch park gaat, wil de Stad een plan op lange termijn laten goedkeuren door de bevoegde erfgoedinstanties. Die plannen zijn nog niet concreet maar een aantal ingrepen zal waar mogelijk gelijktijdig met de heraanleg van Heuleplaats worden uitgevoerd. Werken in fases Om de hinder voor de buurtbewoners en de handelaars zoveel mogelijk te beperken, zal in fases worden gewerkt. Sowieso moeten eerst de rioleringswerken worden uitgevoerd. Die gaan normaliter in het voorjaar van 2017 van start. In totaal zullen de werken anderhalf jaar in beslag nemen. Prijskaartje De werken zullen 3,2 miljoen euro kosten, waarvan de Stad 2,5 miljoen betaalt. De rest wordt gefinancierd met subsidies.

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


REPORTAGE De geschiedenis van het voorontwerp In 1998 kreeg het bureau Technum de opdracht om de heraanleg van de dorpspleinen van de Kortrijkse deelgemeenten uit te tekenen. Heule zou als laatste aan de beurt komen, maar het stond nog niet vast wanneer. Toen de Stad Kortrijk in 2013 Budget Games organiseerde, een initiatief waarbij de bevolking inspraak krijgt in de besteding van de budgetten, bleek dat Heuleplaats bovenaan op het verlanglijstje stond van heel wat deelnemers. Daarop besliste de Stad Kortrijk om spoed te zetten achter de heraanleg. Enerzijds werd aan Technum gevraagd om meteen te beginnen met een studie van de rioleringen, de mobiliteit, de ruimtelijke indeling... Anderzijds werd een adviesgroep opgericht die bestaat uit een 25-tal Heulenaars: bewoners, handelaars, organisatoren van evenementen, vertegenwoordigers van jeugdbewegingen, sportverenigingen, de landbouw, Unizo... Zij moesten brainstormen en concrete ideeĂŤn aanreiken. In oktober 2014 hebben Technum en de adviesraad voor het eerst samen om de tafel gezeten. Technum stelde zijn globale visie voor, en de adviesraad vulde die aan met praktische voorstellen. Dat leidde tot het huidige voorontwerp, dat op 17 december zal

worden voorgesteld aan de Heulenaars. In januari/februari 2016 moet het college dit voorontwerp goedkeuren. Daarna kan het worden omgezet in een concreet ontwerp. Als dat eenmaal klaar is, kan de fase van de aanbestedingen van start gaan. Een dak voor Heule Wat ooit begon als een grap, is stilaan uitgeroeid tot een concreet plan: een dak boven Heuleplaats. Of zo’n constructie er ooit komt, staat weliswaar nog niet vast. Toch heeft de Stad Kortrijk beloofd een budget van 16.000 euro uit te trekken om de haalbaarheid ervan te laten onderzoeken. Mocht het mogelijk zijn, dan is het aan de Heulenaars om zelf op zoek te gaan naar financiering voor de overspanning.

Lize MEERT Jessica DOBBELAERE

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

7


REPORTAGE

Oranjehuis vzw krijgt erfpacht Fatimakerk en -klooster Sinds december 2014 zijn de zusters passionistinnen uit het klooster van Fatima vertrokken. De reden lag voor de hand: ze werden ouder en op hun leeftijd konden ze het grote gebouw niet langer onderhouden. In de Heulenaar nummer 11 – editie maart 2015 verscheen daarover een uitgebreid artikel.

Inmiddels kreeg de vzw Oranjehuis de erfpacht voor het klooster en de kerk.Dat wil zeggen dat de vzw gebruik mag maken van het volledige gebouw, maar wel zelf moet instaan voor het onderhoud en de kosten die verbonden zijn aan het gebruik. Vzw Oranjehuis werkt met jongeren die thuis, op het werk, in hun

vrije tijd of in hun buurt in moeilijke of probleemsituaties terecht zijn gekomen. Daarvoor werden verschillende werkingen opgezet, zoals Aura (in de Meensesteenweg) of de Heerlijkheid van Heule (Zeger van Heulestraat). Het Oranjehuis denkt momenteel nog na over de invulling van de kerk en het klooster in de toekomst. Een aantal onderdelen van hun werking zal in ieder geval verhuizen. Daarnaast willen ze ook met enkele partners en organisaties uit de buurt ontmoetingen organiseren. We hopen er in een volgende editie van de Heulenaar meer over te kunnen vertellen. Heb je zelf een goed idee, of wil je meewerken in dit traject, neem dan zeker contact op met: info@oranjehuis.be.

‘Elektriciteitsschaarste? Afschakelplan? Op federaal niveau heeft men aardig gesleuteld aan het afschakelplan van vorig jaar. Het afschakelplan... Je weet wel, dat plan dat voorziet om bepaalde gebieden van het land gecontroleerd zonder stroom te zetten, om te vermijden dat het hele net tilt slaat. Deze aanpassingen hebben hun gevolgen voor de Kortrijkse burger. In plaats van 25 straten in het noordelijk gedeelte van de stad, staan nu zo’n 250 straten in zowel het noordelijke als het meest zuidelijke gebied van Groot-Kortrijk opgenomen in het afschakelplan.

8

Om na te gaan of jouw straat in een bepaalde schijf van het afschakelplan is opgenomen kan je terecht op www.kortrijk.be/afschakelplan. Daar vind je ineens ook extra info over de lokale aanpak van een eventuele afschakeling. Normaal gezien krijgt elke inwoner van het afschakelgebied hierover een brief en folder in de bus. Heb je tegen eind november nog niks ontvangen, gelieve dit te laten weten op het gratis nummer 1777. We vragen ook om op dit nummer te verwittigen als stroom voor u of één van uw naasten in het afscha-

kelgebied van levensbelang is. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Weet wel dat men dit jaar extra reserves heeft aangelegd, waardoor de kans dat er moet afgeschakeld worden heel klein is. Bovendien kan afschakeling vermeden worden als we allen wat spaarzamer omgaan met energie. Onder het motto beter voorkomen dan genezen is het echter aangeraden toch al even stil te staan bij wat zo’n afschakeling voor u precies tot gevolg zou hebben Lize Meert

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


DE HEULENAAR SPRAK MET TINEKE VAN HEULE 2015

Phaedra Hoste: Eerst durfde ik niet mee doen... De spanning steeg ten top toen op een zinderende Heuleplaats die zondagavond 13 september de naam van het 52ste Tineke van Heule werd bekendgemaakt. Intussen zijn we enkele maanden verder en Phaedra Hoste, Tineke 2015, ziet het helemaal zitten om samen met haar eredames Elisa en Babette een jaar lang als ambassadrice van Heule door het leven te gaan. Phaedra verklapt ons meteen een geheimpje... zelfs een beetje een bekentenis. Ze woont niet in Heule maar in Kortrijk. Het huis in de Vlaanderenstraat waar ze met stiefpapa Kurt Dhelft, mama Caroline Loosveldt, oudere zus Debora en jongere broer Lander woont, ligt namelijk op grondgebied Kortrijk. Het eerste deel van de straat is wel Heule, maar wat verder dichter bij het speelplein Warande niet meer. Maar ik ga nóóit zeggen dat ik in Kortrijk woon. Waarom niet? Omdat het in Heule veel gezelliger is dan in de stad Kortrijk. Bovendien, toen we hier kwamen wonen, dachten mijn ouders zelfs dat het Heule was. Maar we wonen wel op HeuleWatermolen. Dus geen probleem. De andere Phaedra Hoste... Phaedra is op 24 april 1988 in Kortrijk geboren. Het valt natuurlijk onmiddellijk op dat ze de naamgenote is van het bekende Brugse fotomodel. Ik werd Phaedra genoemd omdat het paste bij Debora. De andere Phaedra kwam toen al net op maar mijn ouders dachten dat er van haar al lang geen sprake meer zou zijn wanneer ik groot zou zijn... Maar toch

dus. Intussen noemt bijna iedereen mij Fee en is ook dat dus geen probleem. Fee groeide eerst op in Bissegem, waar ze tot het eerste leerjaar schoolliep. Haar ouders zijn dan gescheiden en Phaedra verhuisde met haar moeder – die een Heulse is – naar Heule, eerst naar de Losschaert, zes jaar geleden naar hun huidige woonst. Zowel vader Danny Hoste als stiefvader Kurt Dhelft werken bij Labo Potteau, moeder Caroline is verkoopster bij machinebouwer Van de Wiele in Marke. Na vier jaar wetenschappen-wiskunde in Spes Nostra verhuisde Phaedra naar het

Guldensporencollege campus Plein (vroeger bekend als t Fort) om er humane wetenschappen te volgen. Vorig schooljaar kwam ze met enkele klasgenoten in het nieuws toen ze voor een schoolproject een gezelschapsspel voor slechtzienden ontwierpen! Nu volgt ze het laatste jaar. Wat ze daarna wil doen, weet ze echt nog niet, zegt ze. In haar vrije tijd is het bij Phaedra, al sinds de tweede kleuterklas, al dansen wat de klok slaat. Ballet, pointe, jazz, musical, street dance, noem maar op... Ik ben goed thuis bij Studio Steps in Bissegem.

Phaedra als Tineke op het podium met haar zus Debora: Ik ben superblij dat zij samen met mijn vriendin Jade de prijs van de individuele supporter gekregen heeft.“

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

9


DE HEULENAAR SPRAK MET TINEKE VAN HEULE 2015 Vorig jaar danste ik 9 uur per week, nu moet ik het toch terugschroeven naar 4 uur. Ik durfde eerste niet. De jongste jaren, elke keer als het Tinekesfeesten waren, dacht ik om ooit ook kandidaat te zijn, lacht Phaedra. In Spes Nostra zei iedereen ook dat ik moest meedoen, maar toen ik de leeftijd bereikte, durfde ik eerst niet. Het zijn vooral mijn zus en mijn goede vriendin Jade Vandenbulcke uit Bissegem die mij over de streep getrokken hebben. Toen men in mei vorig jaar het thema ’Tineke laat je niet koud’ bekendmaakte, begonnen we er al aan te denken, al heb ik nog gewacht om me in te schrijven. Elk jaar in november houden we een gezellig familieweekendje en we hebben dan al een soort Tinekesavond gehouden met twee ploegen. Ik was bij de verliezers...͟Phaedra zegt dat ze bijzonder veel te danken heeft aan haar zus Debora en haar vriendin

Jade: Toen ik nog examen had, organiseerden zij een grote brainstorming rond het thema, met de hele familie en vrienden. Iedereen heeft echt enorm geholpen. We moesten ook een individueel thema kiezen en dat werd Happy Fee(t) naar de tekenfilm met de dansende pinguïns en met een woordspeling op mijn roepnaam Fee. Met veel hulp hebben we dan echt alles zelf ontworpen en gemaakt. Voor de kostuums kregen we hulp van mijn dansjuf Anne Crepel. Op mijn jurk stond de tekst van Tineke van Heule gedrukt, wat niet zo simpel was. Goed begonnen Phaedra zegt dat ze toch nooit verwacht had om Tineke te worden. Toen het begon op vrij-dagavond, had ik toch wel schrik. Als danseres ben ik wel vertrouwd met een podium maar spreken is toch nog anders. Maar het ging goed, van bij de presentatie, en de start was dus positief. Bij

Tineke Phaedra met haar eredames Elisa De Pestel en Babette Defoort op weg naar de aftrap op KV Kortrijk.

de improvisatie kreeg ik als onderwerp ’Als ik naar de maan zou reizen’ en de 3 minuten waren zo om. Bij de gevreesde confrontatie kon ik juryvoorzitter-Thuis-acteur Wim Stevens – lieve man trouwens – nogal vlot overtuigen om met mij mee te gaan naar een ijshotel in plaats van naar de zon...͟ Bij de bekendmaking van de uitslag op zondagavond was de spanning natuurlijk te snijden. Heel mijn familie, de vele vrienden, iedereen leefde mee. Op een lintje had ik stiekem wel gehoopt maar meer niet. Toen de namen van de tweede en de eerste eredame vielen, wist ik zeker dat het niets zou worden. En dan toch... Weet je waarvoor ik ook vooral superblij ben? Dat mijn zus Debora en mijn vriendin Jade de prijs voor de beste individuele supporter wonnen. Onvoorstelbaar wat ze hebben moeten doen. Wat mijn zus heeft moeten lijden om getransformeerd te worden tot ijsballerina! Daarnaast waren er onze pinguïns. Ik was kandidate 7 en het hele weekend liepen er 7 pinguïns dansend rond. Als Tineke mag Phaedra of Fee dus een jaar lang Heule vertegenwoordigen. Ze heeft intussen al heel wat representaties achter de rug. Het begon al met de seniorennamiddag en het vuurwerk op maandag en daarna de officiële aanstelling. Daarna volgden de Freulefuif, de Dag van de Klant, de Tinekestombola, de eerstesteenlegging van de wijk Hof ter Melle en Wapenstilstand 11 november. Daarna was het ietsje kalmer maar de eindejaarsperiode wordt wel weer drukker. We wensen Phaedra verder alvast een prachtig Tinekesjaar toe!

10 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

Noël MAES


DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI Café-chantant: Donderdag 10 december 2015 met Reymer en Nouk 20.30 uur gratis - OC De Vonke Nouk is voor Heule geen onbekende. Ze trad vroeger al eens op tijdens een café-chantant, maar sindsdien heeft ze heel wat nieuw werk gemaakt. Ze wordt begeleid op gitaar. Na dit veelbelovende voorprogramma zien we Tine Reymer aan het werk. Zij treedt voor het eerst onder haar naam Reymer naar buiten. Ze brengt zelfgemaakte nummers: schrijven, produceren, afmixen,... ze doet het allemaal. Haar werk valt niet onder te brengen in één bepaald genre, maar je mag alleszins een mengeling van country, blues en zelfs gospel verwachten. Café-chantant: Donderdag 14 januari 2016 met Chicos Y Méndez 20.30 uur - gratis - OC De

Vonke Chicos Y Méndez brengt met zijn LatijnsAmerikaanse muziek een uiterst dansbaar programma. Hun muziek, zelf noemen ze het graag Alterlatino, is feestelijk en spontaan, en ze zingen hun teksten zowel in het Frans als het Spaans. Kinderfilm De Minions Maandag 8 februari 2016 om 14 u. € 4 (popcorn en drankje inbegrepen) - OC De Vonke Het verhaal van de Minions begint miljoenen jaren geleden, toen een Minion niet meer was dan een eencellig geel organisme. Door de jaren heen zijn ze geëvolueerd tot hulpjes van de meest verschrikkelijke slechteriken, van T-Rex tot Napoleon. Na een tijdje van werkloosheid zijn ze nu weer in een spannend avontuur verzeild, in Londen deze keer. Daar moeten ze alle Minions redden!

Bevraging Na iets meer dan 20 jaar werking en evenveel programmatiejaren vraagt het bestuur van OC De Vonke zich af of de eigen programmatie nog wel goed zit, of dit nog beantwoordt aan de verwachtingen en of er misschien andere noden en voorstellen zijn. We willen ook graag weten wat je denkt over vrijwillig meewerken en over hoe de Vonke organisatoren het best kan ondersteunen. Het zou ons dan ook enorm plezieren indien je de vragenlijst wil invullen. Jouw antwoorden zullen mee vorm geven aan wat de Vonke verder zelf programmeert en hoe organisaties verder (en beter) ondersteund zullen worden. De vragenlijst kan je hier terugvinden: https://west-vlaanderen.socratos.net/direct/werking De Vonke 2015 of via de website www.heule.be. De vragenlijst blijft online tot en met 1 januari 2016, daarna sluiten we af en worden de gegevens verwerkt. Onder de deelnemers zal een mooie prijs verloot worden.

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

11


INTERVIEW

“Jowan“ van de Westvlamse Klugtjes Hij was het meesterbrein achter tal van Heulse Stoten. Van het kronkelende zebrapad en de alternatieve postzegel tot Heule plast, de heropgebouwde Grysperre en de Kop van Jut... ze behoren tot het collectieve geheugen van onze gemeente, en dat hebben we grotendeels te danken aan Jowan Wyffels (59), geboren en getogen Watermolenaar. De bekende grapjas van weleer heeft zijn streken gelukkig nog niet verleerd, al heeft hij zijn werkterrein sindsdien wel verlegd naar zijn tekentafel, of naar zijn computer om precies te zijn. Vandaag kennen we hem als Jowan, de man achter de razendpopulaire Westvlamse Klugtjes, een cartoonreeks in het WestVlaams. Zo’n switch, die is er wellicht niet van de ene dag op de andere gekomen? Jowan: Dat klopt. Ik heb functionele grafiek gestudeerd aan SintLukas in Gent. Mijn eindwerk was een stripverhaal. Daarna heb ik jarenlang cartoons en karikaturen getekend voor Het Nieuwsblad. Dus ik ben met de Westvlamse Klugtjes zeker niet aan mijn proefstuk toe.

Hoe is dat succes er gekomen? Jowan: Heel toevallig eigenlijk. Mijn dochter Tine had eens een cartoon van me op Facebook gepost, en tot mijn grote verbazing werd die honderden keren geliket en gedeeld. Hoewel ik vroeger altijd een grote tegenstander was van Facebook – ik vond dat een soort van Leugenpaleis waar iedereen verzonnen verhaaltjes de wereld instuurde – dacht ik dat ik misschien toch maar eens een eigen pagina moest aanmaken. En hoeveel fans heb je al? Jowan: Volgens de informatie die ik van Facebook ontvang, zou ik intussen zon 17.500 fans en volgers

moeten hebben. Wat me vooral verbaast, is dat de bezoekers van over de hele wereld komen. Ik kan me niet inbeelden dat iemand uit pakweg Nederland de WestVlaamse teksten begrijpt, maar misschien zijn het Belgen die in het buitenland wonen. Hoe vaak zet je nieuwe cartoons online? Jowan: Elke dag, behalve in het weekend. Intussen staan er al iets meer dan negenhonderd op mijn pagina. Het is mijn eerste werk als ik opsta. Een kop koffie en een kluchtje publiceren. Daarna sluit ik Facebook af. ’s Avonds voor ik ga slapen, kijk ik nog eens hoeveel reacties ik heb gekregen, maar reageren doe ik zelden of nooit. Ik zit dus zeker geen uren per dag op die website. Waar haal je je inspiratie? Jowan: In mijn omgeving, het gewone leven, de dingen die mensen me vertellen. Als ik iets hoor, waar wel een mopje in zit, dan maak ik er een cartoon van. Soms sturen mensen me ook ideeën op. Hoeveel tijd duurt het om een Westvlams Klugtje te maken? Jowan: Heel weinig. Door de jaren heen heb ik een uitgebreide database opgebouwd met mijn figuren in allerlei posities en houdingen. Ik hoef maar een figuur te selecteren en op de juiste achtergrond te plakken. En dan nog de tekst toevoegen uiteraard. Overweeg je niet om je werk uit te geven? Jowan: Dat heb ik al gedaan, hoor. Vroeger gaf ik elk jaar in december een tentoonstelling en dan konden mensen bundeltjes kopen met car-

12 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


INTERVIEW toons die al waren verschenen. Er zijn er twaalf uitgekomen en die verkochten niet eens zo slecht. Maar tegenwoordig kan iedereen de tekeningen downloaden, dus zie ik er het nut niet meer van in. Bovendien is het niet mijn bedoeling om er geld mee te verdienen. Integendeel, het is een hobby, ik hou er zeker niets aan over. Veel mensen kennen jou als een man met het hart op de juiste plek, een geëngageerd iemand. Wat doe je dan zoal? Jowan: Ik werk als vrijwilliger in De Zevenkamer in de Peperstraat.

Daar neem ik de bar voor mijn rekening en zorg ik dat mindervalide mensen te eten krijgen. Tegenover mijn deur is het dagcentrum van het rusthuis Ter Melle. Daar ga ik de bezoekers soms animeren met mijn tekeningen of met muziek, er zit nog ergens een muzikant in mij. Je kunt me ook geregeld in de hoeve van de Heerlijkheid vinden, waar ik geïnteresseerde jongeren begeleid bij creatieve projecten. Heb je nog wel tijd om je te ontspannen? Jowan: Er zijn dingen waar ik tijd

voor maak. Mijn drie kleinkinderen bijvoorbeeld. Mijn zoon Tom, die de mensen wel kennen van Carillonpizza, heeft een zoontje Arthur, en mijn dochter Tine heeft twee meisjes, Lea en Renée. Ik vind het de max om met hen bezig te zijn. En dan zijn er nog mijn geitjes. Dankzij mijn vriendin Linda heb ik een droom kunnen verwezenlijken, namelijk een geitenparadijs aanleggen in de tuin. Daar ben ik heel trots op. Nog veel succes, Jowan! Jessica DOBBELAERE

IN DE KIJKER

Bart Verhaeghe getuigt over de spierziekte ALS

Een aaneenschakeling van loslaten Terwijl we vorig jaar op Facebook massaal ijsemmers over onszelf en over elkaar uitkieperden om geld in te zamelen voor onderzoek naar ALS, vernam Bart Verhaeghe (60) uit de Vlasrootstraat in Heule dat hij zelf aan die ongeneeslijke spierziekte lijdt. Bart heeft drie volwassen kinderen en werkt voor de Stad Kortrijk als coördinator sociaal beleid. Hij zit in het beheercomité van De Vonke, houdt van joggen en fietsen, lezen, films en gezelligheid. Maar sinds het keiharde verdict zijn er steeds meer dingen die niet meer lukken. Als belezen man ben je ongetwijfeld meteen in de boeken gedoken om te weten wat jou te wachten staat en hoe de ziekte zal verlopen. Bart: Integendeel. Mijn dokter heeft me verteld dat ALS ongeneeslijk is, dat er geen behandeling voor bestaat en dat mijn spieren het een voor een zullen begeven tot ik

uiteindelijk stik. Meer hoef ik niet te weten. Dat klinkt hard, maar er is geen hoop meer, dus wil ik de tijd die me nog rest niet verdoen met lezen over mijn ziekte. Wanneer heb je gemerkt dat er

iets aan de hand was? Bart: Dat was in het voorjaar van 2014. Ik was een fervente jogger – ik liep tien kilometer in minder dan een uur – en op een dag had ik het gevoel dat mijn benen een fractie

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

13


IN DE KIJKER van een seconde trager reageerden dan ik wilde. Kort daarna kon ik mijn parcours van tien kilometer niet meer in een keer uitlopen, heel vervelend vond ik dat. Toen ik tijdens een fietsvakantie in Bretagne zelfs op vlak terrein niet meer meekon, wist ik dat er iets ergs aan de hand was. Ik begon ook steeds vaker mijn evenwicht te verliezen. In het UZ Gent hebben ze dan bevestigd dat ik ALS had, een harde maar heel duidelijke diagnose. Sindsdien is het leven een aaneenschakeling van loslaten. Er zijn steeds meer dingen die je niet meer kunt, soms van het ene moment op het andere.Ik heb verdriet om wie zal achterblijven. Was je kwaad toen je dat hoorde? Bart: Nee, dat heeft ook geen zin. Maar ik begrijp wat je bedoelt, je verwijst naar de rouwstadia. Het leven heeft ons niet gespaard. Mijn vrouw en ik hebben allebei een broer verloren, en in 1983 is onze zoon Ward gestorven. Dat is het ergste wat je kunt meemaken. We hebben samen al veel moeten verwerken en dat heeft ons zeker sterker gemaakt. Al is de situatie nu enigszins anders. Zij zal mij verliezen, ik zal alles verliezen. Ik weet niet voor wie dat het moeilijkst is. Heeft de ziekte een ander mens van je gemaakt? Bart: Ik ben wel emotioneler dan vroeger, maar ik heb geen verdriet om mezelf. Mensen kunnen me toch niet troosten. Ik heb wel verdriet om wie zal achterblijven, zij zullen het erg lastig krijgen en daar kan ik niets aan verhelpen. Wat vind je het moeilijkste? Bart: Een van de grootste uitdagingen is omgaan met tijd. Na de diagnose hebben we nog enkele citytrips gedaan terwijl het nog kon. Tegelijkertijd moest ons huis worden verbouwd omdat het rolstoelvriendelijk moest worden

gemaakt. Ik kon toen al moeilijker de trap op. Ondertussen blijf ik werken en wil ik ook zo veel mogelijk mensen zien. Ik probeer elke dag te doen wat ik nog kan. Telkens als er iets wegvalt, blijft er minder over, al heb ik daar dan wel meer tijd voor. Ik kijk bijvoorbeeld graag naar films, maar dat doe ik momenteel niet. Ik stel dat uit tot het moment dat ik weinig anders meer kan doen dan dat. Heb je nog een bucketlist die je wilt afwerken? Bart: Nee, daar word je alleen maar ongelukkig van. Toen ik besefte dat ik geen 80 jaar zou worden, ben ik naar het verleden beginnen te kijken. En eigenlijk voel ik een zekere rust. Er is niets dat ik nog moet goedmaken, ik heb nergens echt spijt van, ik ben tevreden met de kansen die ik gekregen en benut heb. Ik heb een vrij mooi parcours gereden. Ik ben blij dat ik voor veel mensen iets betekend heb en verder prijs ik me vooral gelukkig. Ik prijs me gelukkig. Je prijst je gelukkig? Bart: Omdat ik een fantastische vrouw heb, Mieke, die voor me zorgt en die beloofd heeft om dat tot het einde te zullen doen. Omdat ik hier geboren ben – aan de andere kant van de wereld ben je met ALS een vogel voor de kat. Ik ben ook gelukkig omdat ik mijn huis heb kunnen verbouwen, omdat ALS een ziekte is waarbij je geen pijn lijdt, omdat ik alles kan blijven eten en drinken wat ik wil, omdat familie en vrienden ons helpen, omdat ik collega’s heb die spontaan dingen voor me doen en die mijn aanwezigheid op het werk appreciëren, ook al gaat mijn productiviteit achteruit. Er zijn veel dingen waar ik gelukkig om ben. Hoe minder mobiel je bent, hoe kleiner je leefwereld wordt. Zit je daarom sinds kort op Facebook? Bart: Dat was een idee van mijn oudste dochter. Ik heb dat altijd

onzin gevonden, maar ze had gelijk. Het helpt me om in contact te blijven met mensen en ik schrijf daar ook veel dingen van me af. Het werkt heel therapeutisch en het genereert ook betrokkenheid. Bovendien krijg ik hartverwarmende reacties. Hoewel dat de bedoeling niet is, blijk ik mensen te inspireren. Mensen kunnen er ook lezen hoe het met je gaat, iets wat ze anders misschien niet zouden durven te vragen? Bart: Dat klopt. Ik begrijp hun aarzeling en Facebook maakt het hen makkelijker om me daar vragen over te stellen. Soms zijn hun vragen welkom, en zijn ze de aanleiding tot een gesprek. Soms heb ik geen zin om in detail te treden. Dan zeg ik dat ook. De ziekte is er altijd, dus het is niet zo dat ze opeens iets ter sprake brengen waar ik niet aan zat te denken. Wat drijft jou nog, wat houdt je draaiend? Bart: De mensen om me heen. Ik wil de tijd die me nog rest zo betekenisvol mogelijk maken voor de mensen om me heen. Ben je van plan om je ziekte tot het einde...? Bart: Daar kan ik nu nog niet op antwoorden. Mocht ik weten dat ik mentaal aftakel, zoals ik met mijn moeder heb zien gebeuren, dan had ik zeker al op papier gezet wanneer ik eruit wil stappen. Of mocht ik hele dagen pijn lijden. Maar dat is niet het geval. Ik heb nog tijd om erover na te denken en te praten. Ik wil het zo lang mogelijk uithouden met mijn mentale kracht. Veel zal afhangen van hoe lastig het wordt voor mij en voor mijn omgeving. Ik zal wel zien wanneer het zover is.

JESSICA DOBBELAERE

14 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


REPORTAGE

De levenskunst die karate heet Op weg naar de bovenzaal van de sporthal op het Lagaeplein horen we karate-kreten die we her-kennen uit de films van Bruce Lee of Jackie Chan. Mooi zo, het is dus daar dat we moeten zijn want we hebben een afspraak met Eddy Servaege. Hij is de voorzitter van de Heulse karateclub Hajime en – naast Roos Battiau – de ‘sensei’ van de club. Een ‘sensei’ is een leraar, zo vertelt hij ons. Jullie club heeft een leuke naam. Betekent die ook iets? Eddy Servaege: ‘Ja, Hajime is het Japanse woord voor ‘start’ of ‘begin’. Dat zeggen wij bij het begin van elke oefening. Als je aan karate doet, ben je ongetwijfeld iemand die graag vecht. Eddy: ‘Integendeel. Karate heeft heel weinig te maken met vechten. Het is veeleer een levenskunst die gebaseerd is op waarden: zelfcontrole, niet alleen over je lichaam maar ook over je geest, moed om iets aan te pakken en die inspanning vol te houden, hoffelijkheid, een waarde die je herkent in de traditionele begroeting voor en na elke oefening, nederigheid, waarmee bedoeld wordt dat je niet mag opscheppen over je vaardigheden, en ten slotte eerlijkheid, namelijk niet liegen en altijd rechtvaardig zijn. Die waarden geven we mee aan de jongeren die hier karake komen leren.

We willen dat ze respect hebben voor anderen en zichzelf kunnen beheersen, zowel in de dojo (trainingshal) als in het dagelijkse leven.’ Maar er zit toch ook een fysieke kant aan karate? Eddy: ‘Dat klopt. Dat komt omdat karate oorspronkelijk een zelfverdedigingstechniek was ten tijde van de Samoerai. Karate betekent letterlijk ‘lege handen’, dus ongewapend. Als je tegenover iemand kwam te staan met een groot zwaard, moest je een uitstekende controle hebben over je armen en benen om je te verdedigen. En dat is wat karate zo uitputtend maakt: niet de wilde bewegingen, niet de kracht van de slagen, maar de controle over je bewegingen, je techniek. Daarom spreken we van een ‘gevechtskunst’. En karateka’s zullen te allen tijde proberen geweld te vermijden.’ Stel dat iemand een karateka wil worden, wat moet die dan doen? Hoe gaat dat in z’n werk? Eddy: ‘Wel, er bestaat een soort van stappenplan dat je moet volgen om karateka te worden. Dat begint met heel eenvoudige regels en handelingen. Bij de kinderen worden die op speelse wijze aangeleerd. Onze jongste clubleden zijn nog maar 6 jaar, moet je weten. Daarom trainen we ook in leeftijdsgroepen. Daarna leer je zes basisaanvallen en de bijbehorende afwerende beweging en tegenaanval. Op dit moment mag je nog altijd de tegenstander niet aanraken, daar zien we streng op toe. Tot slot leer je vechten tegen ingebeelde tegenstanders die in een cirkel om je heen staan. Wanneer je denkt dat je klaar bent voor de volgende fase moet je een examen afleggen. Als je daarvoor slaagt, krijg je een andere kleur van gordel. Er zijn tien kleuren, van wit tot zwart. De focus ligt bij iedere graad anders: etiquette en waarden, het gebruik van je armen en benen als je natuurlijke wapens, je innerlijke kracht, technieken en je mentale en fysieke weerbaarheid. De zwarte gordel ten slotte is de bevestiging dat je je basistechnieken beheerst. Tot zwart leer je je lichaam aanpassen aan karate.

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

15


REPORTAGE

Vanaf zwart krijg je een besef van je eigen mogelijkheden als je geconfronteerd zou worden met een of meer échte aanvallers.’

om eens te proeven van karate en om te zien of het iets voor jou is. We trainen meerdere keren per week, altijd in de bovenzaal van de sporthal.’

En kan iedereen lid worden van Hajime? Eddy: ‘Iedereen vanaf 6 jaar is welkom. We hebben in totaal 90 leden, waarvan zo’n 40 procent ouder is dan 30 jaar. De eerste drie trainingen zijn gratis. Die dienen

PATRICK JOLIE

Het gezin Rogiers: Arnaud (13), Alec (11), Axelle (10), Stephan (41) en Véronique (40).

Vroeger ging het gezin Rogiers elke zondagochtend zwemmen in Heule, maar ze raakten in de ban van de karatetrainingen in de zaal ernaast. Ze zijn intussen samen lid van de karateclub Hajime en ze motiveren elkaar daarin. Volgens de ouders hebben de kinderen dankzij karate veel meer zelfvertrouwen gekregen en kunnen ze beter omgaan met stress. Stephan (41) keek naar de trainingen van Arnaud en dat werkte aanstekelijk. Hij sloot zich daarom ook aan bij Hajime. Zijn ambitie is om karateka’s te coachen tijdens officiële wedstrijden. Dat is de logische volgende stap, want nu coacht hij al tijdens oefenwedstrijden. Hoewel hij natuurlijk voldoende technisch onderlegd is, ziet hij vooral uit naar de mentale kant van de coaching. Arnaud (13) zette als eerste de stap naar de karateclub. Papa heeft dan wel de hoogste graad, maar Arnaud is wel een betere karateka want hij is de snelste en lenigste van het gezin. Hij traint al mee met de provinciale beloften en op tornooien eindigt hij vaak op het podium. Alec (11) vindt het vooral leuk om deel te nemen aan karate-tornooien voor ploegen. Samen met zijn teamgenoten is hij al Vlaams kampioen geweest. Hij houdt van het samenhorigheids-gevoel. Axelle (10) is dol op ‘Kata’, dat is een onderdeel van karatetraining dat bestaat uit schijngevechten tegen ingebeelde tegenstanders die een vast patroon volgen. Ze deinst er niet voor terug om jongens die groter zijn dan haar –geweldloos- op hun plaats te zetten, bijvoorbeeld wanneer ze haar vriendinnen lastigvallen. Véronique (40) vindt het leuk dat je karate kunt beoefenen op je eigen tempo. Er wordt ook veel geoefend op lenigheid. Volgens haar kinderen is zij de meest fervente – en de luidruchtigste – supporter tijdens wedstrijden.

Wilt u meer weten of bent u al meteen enthousiast om u in te schrijven? Surf dan naar de website van Hajime Heule op www.jka-hajimeheule.be of stuur een mailtje naar info@jka-hajimeheule.be. Bellen kan natuurlijk ook: (0485) 72 49 86.

16 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


DE MOLENAAR

Verenigingsnieuws Heule-Watermolen DE BRANDING: Kerstmarkt de branding vrijdag 11 december 16 uur -21 uur: Het belooft weer een supergezellige avond, met veel eet- en drankstandjes, muzikale optredens en (kinder)animatie te worden. Hopelijk mogen we jullie samen met de hele familie verwelkomen! Dit jaar voorzien

en meegezongen! Het was een deugddoende namiddag voor zowel de senioren vande branding als de senioren van Heule en omstreken.

FEMMA Aerobic: het einde van de lessenreeks 2015 is in zicht. Op maandag 7 en 14 december gaan de laatste lessen door. In januari 2016, starten we een nieuwe reeks. De lessen gaan door van 20 tot 21 uur in het Molenheem, Izegemsestraat 205, Heule. Volgende data zijn reeds voorbehouden: maandag 11 – 18 en 25 januari. Maandag 1 – 15 - 22 en 29 februari. Ook maandag 7 – 14 en 21 maart. Na de paasvakantie start dan weer een nieuwe reeks. Info en inschrijven kan bij Henriette Callens via tel. 056 35 4441. Bloemschikken: Zoals ieder jaar kan je bij Femma ook dit jaar weer een eindejaarsbloemstuk maken. De lessen gaan door ten huize van lesgeefster Veerle Delahousse. Je kunt deelnemen op dinsdag 8 december of woensdag 9 december, zowel in de namiddag om 14 uur als 's avonds om 19.30 uur. Info en inschrijven bij Chris Van de Werf via 056 35 4178 of chris.vandewerf@gmail.com

we naast de toegang via de Ringlaan een extra toegang via de Warande (kant Heirweg). Deze zal aangeduid worden aan de hand van onze vlag en een feeëriek verlicht pad doorheen het park van de Warande. Sowieso zijn de parkeerplaatsen aan de Ringlaan 30 beperkt. Parkeer dus zoveel mogelijk aan Ring Shopping Kortrijk Noord of neem de fiets! Nieuwe website voor de branding: een dynamische organisatie vraagt om communicatiemiddelen die mee evolueren. Daarom werd beslist om voor de branding een nieuwe website te laten ontwikkelen. De look and feel(het gevoel dat een site oproept) werd afgestemd op onze huisstijl en op onze organisatie-identiteit (wie zijn we en waar staan we voor?). Neem snel een kijkje op www.debranding-waakvzw.be. Koffienamiddag senioren op 15 oktober kwamen Paul van Hoeydonck en Wim Quirijnen ons een amusante namiddag bezorgen in OC De Vonke. Ze brachten liedjes van o.a. Tony Corsari en Wim Sonneveld. Tussendoor zorgde Wim voor humoristische sketches. Zo passeerden Vader Abraham, Mieke, André van Duin en tal van anderen de revue. Er werd hartelijk gelachen

Kerstfeest: Op woensdag 16 december om 19.30 uur komt Agnes Bruneel het Kerstfeest opluisteren met haar optreden. Het thema is: 'Wat er toen gebeurde...' Het belooft een boeiende avond te worden die zeker nog een beetje zal nazinderen. Het Kerstfeest gaat door in het Molenheem. Prijs 12 €, met Femma-pas 8 €. Inschrijven kan bij Hilde Hanssens via tel. 056/35 98 37 of h.hanssens@skynet.be Crea: Juwelen maken met Nespressocups: gooi voortaan niets meer weg, alles kan je gebruiken... Bovendien krijgt schijnbaar waardeloos materiaal terug een grote betekenis! We maken deze avond juwelen met gebruikte Nespressocups. Begin dus alvast deze cups te verzamelen. De workshops gaan door op woensdag 20 en 27 januari '16 en woensdag 17 februari '16 om 19.30 uur in het Molenheem. Info en inschrijven bij Christine Vandeputte via 056/35 08 56 of christine.hugo@skynet.be. Boekbespreking: dit jaar kozen we voor het boek 'Het parfum' van de Duitse auteur Patrick Süskind. Het boek verscheen in 1985 en was een wereldwijde bestseller. De bespreking gaat door op woensdag 24 februari om 19.30 uur in het Huizeke, Watermolenwal 8 (naast de kerk), Heule.

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

17


DE MOLENAAR Boeken kunnen uitgeleend worden bij Chris Van de Werf. Voor meer info en inschrijven bij Chris Van de Werf via 056/35 41 78 of chris.vandewerf@hotmail.comVBS

Speelpleinwerking Wasper geniet van nieuwe speeltoestellen op De Warande Elke schoolvakantie komen honderden kinderen ravotten op het avontuurlijk speeldomein van De Warande. Naast de talloze spelletjes en activiteiten die georganiseerd worden kunnen de kinderen uiteraard ook vrijuit spelen op het uitdagende speeldomein. In 2012 onderging De Warande een ware metamorfose. Maar ook nu nog wordt er verder

geïnvesteerd in het domein om aan de vraag van kinderen, ouders en bezoekers tegemoet te komen. Op het kleuterterrein staat nu een heuse piratenboot en werden 2 trampolines geplaatst. Ook voor de oudere kinderen werden 2 trampolines geïnstalleerd, weliswaar een stukje groter. Heb je de nieuwe toestellen of het vernieuwde terrein nog niet van dichtbij kunnen bewonderen? Kom dan zeker eens een kijkje nemen! Kinderen kunnen tijdens de vakantieperiodes deelnemen aande speelpleinwerking. Meer info hierover vind je op www.kortrijk.be/wasper of via wasper@kortrijk.be. Tijdens de kerstvakantie is er van maandag tot en met donderdag speelpleinwerking. Uiteraard kan je De Warande ook vrij bezoeken!

OC Molenheem (Izegemsestraat 205) - €4 (drankje en popcorn) – 14 uur – vanaf 4 jaar. Inschrijven: oc.molenheem@kortrijk.be of 056 24 06 20.

VBS De Watermolen Ontbijt@DeVonke: Op zondag 7 februari organiseert de ouderraad van basisschool de Watermolen een ontbijt. Iedereen is welkom tussen 8 uur en 10 uur. Inschrijven vooraf is wel noodzakelijk en kan via het secretariaat of de leerlingen van VBS De Watermolen. Let wel: alle inschrijvingen moeten binnen zijn ten laatste op 25 januari. Verbouwingen Een goeie twee jaar geleden, op 5 september 2013, kocht de vzw Katholiek Basisonderwijs Heule de pastoriewoning op Heule-Watermolen aan van de kerkfabriek. De woning is gelegen in de Izegemsestraat, rechts van het ontmoetingscentrum Molenheem. De achterkant van het huis geeft uit op de klaslokalen van de kleuters. Voordien stond het huis een hele periode leeg. In februari vatten de verbouwingswerken aan, zegt directeur Joost Vanneste. Eigenlijk zal er aan de buitenzijde niets veranderen, de vier buitenmuren blijven staan. Binnenin komt een nieuwe constructie. Op het gelijkvloers komt een klaslokaal dat zal dienen als peuterklas en er worden sanitaire voorzieningen geïnstalleerd. Op de eerste verdieping worden twee differentiatielokalen ingericht, die wordt gebruikt wanneer in kleinere groepjes wordt gewerkt. Achteraan zal een verbinding gemaakt worden naar de speelplaats en de klaslokalen van de kleuters. De garage blijft behouden en zal dienen als opslagplaats. De werken zullen ongeveer een jaar duren. We hopen dus om na nieuwjaar 2017 het gebouw in gebruik te kunnen nemen. De werken die hinderlijk kunnen zijn voor de leerlingen worden zoveel mogelijk tijdens de schoolvakanties gepland. De woning zal een meerwaarde betekenen voor de school maar zal niet leiden tot een capaciteitsverhoging. Het totale en maximale leerlingenaantal zal niet stijgen omdat de refter, speelplaats... niet mee groeien. Maar het comfort voor leerlingen en leerkrachten zal dus wel stijgen.

Film in ontmoetingscentrum Molenheem Op 10 februari kan je genieten van de mooie winterse kinderfilm: Solan en Ludwig. In het dorpje Flaklypa wacht iedereen ongeduldig op de komst van sneeuw, want zonder sneeuw geen Kerstmis! Ten einde raad probeert uitvinden Reodor een sneeuwmachine te bouwen. Maar wanneer die in verkeerde handen valt, komt de toekomst van het vreedzame dorpje in gevaar. Kunnen de brutaal gebekte eend Solan en de timide egel Ludwig de toestand nog redden?

18 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

WALTER DELEU


INTERVIEW

Nele Vandenberghe schreef: “Een scheur in het vlies van de wereld“ De naam Nele Vandenberghe (59) zal bij heel wat Heulenaars een belletje doen rinkelen. Ze woonde er immers jarenlang en heeft veel kinderen bijscholing gegeven als vrijwilliger. Enkele jaren geleden vestigde ze zich met haar man Patrick Terrie in Kortrijk. Haar eerste boek ’Een scheur in het vlies van de wereld’ is nu uit. Nele Vandenberghe heeft Germaanse filologie en communicatiewetenschappen gestudeerd. “Taal heeft mij altijd al geïnteresseerd“, zegt Nele. “Na mijn studies ben ik naar Zaïre getrokken en daar heb ik twee jaar vrijwillig les gegeven. Daar pas is mijn blik op de wereld echt verruimd“. Eenmaal terug settelde ze zich in Heule en werd Nele moeder van vier kinderen. “Ik gaf bijscholing aan heel wat vriendjes en vriendinnetjes, organiseerde me als leesmoeder en gaf ook vormselcatechese“. Nele is nog altijd actief lid van de KVLV in Heule. Verder gaat ze graag op reis, maar dan liefst naar landen die nog niet helemaal ontdekt zijn en overrompeld worden door het massatoerisme. Sinds haar kinderen het huis uit zijn, werd de vrijgekomen tijd ingevuld met andere hobbys en passies. Schilderen is daar een van, een andere is schrijven. Nele heeft al 14 poëziebundeltjes in eigen beheer uitgegeven. Daar komt nu een boek bij met als titel Een scheur in het vlies van de wereld. “Op een dag had ik een idee, en ik ben meteen begonnen met het neer te pennen. Dit gebeurde aan één stuk door, zonder onderbreking, ik heb nooit herlezen of zaken herbekeken. Bij mijn laatste zin, wist ik dat het boek af was“. In het boek spreekt het hoofdpersonage met de doden. Al voegt Nele er direct aan toe dat het daarom absoluut geen luguber of somber boek is, integendeel. “De doden zijn eigenlijk een kopie van mensen die me na aan het hart liggen of lagen. Mijn vader en mijn moeder zijn allebei overleden. Samen met mijn oom, die weliswaar nog in leven is, spelen zij de hoofdpersonages – de overledenen. Er doen ook nog andere personen in mee, maar die zijn verzonnen. Voor hen heb ik me gebaseerd op veel mensen. Eigenlijk komt het erop neer dat de ikpersoon van gedachten wisselt met de overledenen over het wel en wee in de huidige wereld“, vertelt Nele. Er wordt in haar boek met een kritische blik gekeken naar de wereld van vandaag, een wereld waarin de tijd op drift is, iedereen veel te snel leeft, in te veel dingen goed moet zijn. Iedereen heeft het druk omdat iedereen

overal aan moet meedoen. Er is geen vrijheid meer, ook al denken we van wel. “Het is een kritisch boek, maar daarom niet hoofdzakelijk negatief. Ik geniet iedere dag van de wereld, maar af en toe moet eens stilgestaan worden bij sommige zaken“, aldus Nele. De titel van het boek mag je letterlijk nemen, de overledenen komen op de wereld door een scheur in een vlies. Je kunt het ook figuurlijk interpreteren, namelijk dat de tijd zo hevig tekeergaat dat er ooit een scheur in het vlies van de wereld moet komen. De cover van het boek heeft Nele ook zelf ontworpen. Het schilderij heet De wervelende en beeldt een vrouw uit die draait, net als de personages in het boek. “Of ik nog ooit een boek zal schrijven, dat zal de tijd uitwijzen. Als ik opnieuw een idee heb en weet waar ik naartoe wil, dan begin ik eraan“, concludeert Nele. Een scheur in het vlies van de wereld is uitgegeven bij Boekscout.nl. Het boek is te koop op de website van Boekscout, in boekhandel Theoria en Standaard Boekhandel in Kortrijk voor 14,95 euro of te verkrijgen op bestelling via Nele zelf op het nummer (0486) 75 51 42 of via mail neletreespatrick@gmail.com. Nele heeft op vrijdag 27 november ook een boekvoorstelling gegeven in De Zonnewijzer in Kortrijk.

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

19


DE SENTENAAR

Uitbreiding bedrijventerrein Kortrijk-Noord Het bedrijventerrein Kortrijk-Noord breidt uit met 22 hectare. Deze uitbreiding bevindt zich tussen de Izegemsestraat en de Sint-Katriensesteenweg. Zo’n 18 hectare is gelegen op het grondgebied van Kuurne, de overige 4 hectare op het grondgebied van Heule. Of is het Sente? Want het is me nog altijd niet helemaal duidelijk waar Sente begint en waar Heule Watermolen eindigt. Heeft dat te maken met geografische factoren of met de recente komst en groei van het bedrijventerrein? Als inwoner van Heule ben ik actief in Sente, maar waar ligt de grens nu precies? Bij de uitbreiding, die vooral bedoeld is als extra ruimte om te ondernemen, is er ook aandacht voor natuur en water. De open ruimte wordt kwalitatief afgewerkt en er wordt een ecologische bufferzone voorzien door het hele bedrijventerrein. Die omvat onder meer een geïntegreerd watersysteem. Uiteraard is er gedacht aan een gescheiden afwateringsstelsel voor aparte afvoer van afvalwater en regenwater. Bomenrijen langs de wegen zorgen voor visuele accenten. Een moerasbos (elzenbroek) combineert groen- en waterbuffering langs de

Vaernewijkbeek. Enkele obstakels in de beek werden weggewerkt, wat de natuurlijke loop zal bevorderen. Grote bufferbekkens zorgen voor een vertraagde afvoer van regenwater naar de Vaernewijkbeek en doen dienst als blusvijvers. Knotwilgen zullen de beektracés accentueren. Het bedrijventerrein wordt afgebakend door mantelvegetatie met inheemse planten, die de scheiding vormt met de aanpalende woningen en de open ruimte. Er is ook gedacht aan de mobiliteit. Het gemotoriseerde verkeer sluit aan op het bestaande wegennet. Voor de fietsers en wandelaars worden nieuwe paden aangelegd, die zowel van oost naar west als van nood naar zuid lopen. Meer info vind je hier: http://www.leiedal.be/bedrijventerrein/kortrijknoordhttp://sente.be/images/bedrijventerrein2015. pdf Carl Demets Voorzitter VP Sente

20 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


CARTOONS

Koekjesverkoop 4 pakket De Strooper t.v.v. Kermis Watermolen / 8 € / Voordelig en thuis bezorgd ! / Tel. 0479 62 93 44

Heule Nieuwjaart 16 januari 2016 Mosselweekend 19-20-21 februari 2016 t.v.v. Kermis Watermolen / 18 € pp / Feestzaal ’t Brugske / Tel. 0479 62 93 44

Datum bekend:

Kermis Watermolen 8-9-10-11 juli 2016 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

21


SPELLETJES

Woordzoeker: 'het Heulse bedrijfsleven' Voor de woordzoeker zoeken we deze keer inspiratie in het Heulse bedrijfsleven van vroeger en nu. Alle te zoeken woorden zijn zowel verticaal, horizontaal als diagonaal in de twee richtingen verborgen. De overgebleven letters vormen in de gewone leesrichting een zinnetje (7 woorden) dat natuurlijk ook iets met het thema te maken heeft. Bezorg ons die zin en wie weet, win je een fruitmand, aangeboden door de Fruithoek op Heuleplaats. BELGOFLOR CALLEWAERT – CLEPPE COTTENIE – COTTYN DE CLERCK – DEFOORT DEQUINNEMAR – DELSOL DE MEESTERE – HERMAN INNI – ISOMO – LAGAE LECOT – LINNEN LOODWIT – POTTEAU PUCK – PYFFEROEN ROTERIJ – SOLINTEX STEENBAKKERIJ – TACK TEXTIELNIJVERHEID VELAM – VERILIN VOLON - WATERMOLEN WATERVEN – WEVERIJ

GEZOCHT Waar werd deze foto genomen? Bezorg ons uw antwoord en maak kans op een fruitmand, aangeboden door de Fruithoek op Heuleplaats. Antwoorden vóór 1 februari 2016 bij redactie.heule@gmail.com (vermeld in het onderwerp voor welk spel u deelneemt) of stuur/breng de oplossing naar De Vonke, t.a.v Lize Meert, Lagaeplein 24, 8501 Heule. Veel succes, De redactie.

22 De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015


KALENDER

Uit in Heule Sinds september Tal van cursussen in Technisch atheneum Heule (Guido Gezellelaan 10), georganiseerd door CVO 3 Hofsteden. Meer info & inschrijven: www.cvo3hofsteden.org Warandekapel Heule Volgens een legende werd de kapel gebouwd om er het Onze-Lieve-Vrouwebeeld in onder te brengen dat gevonden werd in een nabijgelegen braambos. Je kunt de kapel elke dag bezoeken tussen 10 uur en 24 uur. Elke 3de zondag van de maand tussen april en oktober: Preetjesmolen Bezoek de laatste vlaszwingelmolen van Europa. Zaterdag 5 december 20 uur –BERT JORIS, the man and his music – OC De Vonke. De wereldberoemde jazztrompettist komt in hoogsteigen person soleren en de Concord Jazz Ensemble dirigeren. Zaterdag 5 december 14 uur tot 24.00 uur – Heulepark – Heule Wintert vzw Parazaar organiseert de eerste editie van Heule Wintert, met live muziek van lokale bands, foodtrucks en zelfs de Sint voor de allerkleinsten. Donderdag 10 december 20.15 uur – OC De Vonke – gratis – Café-chantant De finaliste van Westtalent Nouk speelt het voorprogramma en daarna is het genieten van Tine

Reymer die haar nieuw werk voorstelt. Vrijdag 11 december 16.00 uur tot 21.00 uur – Kerstmarkt De Branding. Supergezellige markt met veel eet- en drankstandjes, optredens, animatie,... Ingang via de Ringlaan! Zaterdag 19 december vanaf 17.00 uur – Heulse Kersthappening – pleintje OC De Vonke. Muzikale kersthappening in samenwerking met verschillende Heulse verenigingen. Kom langs en geniet van de kerstsfeer! Zaterdag 26 december 18.00 uur – Sint-Eutropiuskerk – Kerstzingen Het Gemengd Koor Per Voce uit Heule brengt een aantal mooie kerstliederen afgewisseld met poëzie. We verwelkomen tevens de muziekgroep 3TriO. Donderdag 14 januari 20.15 uur – OC De Vonke – gratis - Café-Chantant met Chicos Y Méndez (alterlatino) Feestelijke muziek op geëngageerde teksten in het Frans en in het Spaans. Dinsdag 1 maart 14.30 uur tot 16.30 uur – OC De Vonke Op de koffie met Carry Goossens. Carry On, Cowboy is het 2de soloprogramma van Carry Goossens. U mag een voorstelling vol countryklassiekers verwachten.

Verenigingen die ondersteuning wensen over “Hoe zelf onze activiteiten publiceren via UiT in Vlaanderen?” kunnen hiervoor contact opnemen met gebiedswerker Lize Meert (lize.meert@kortrijk.be)

De Heulenaar | is een uitgave van het Heuls DenkPlatform | DECEMBER 2015

23


Winnaars editie september 2015 Oplossing woordzoeker: De overgebleven letters in de woordzoeker vormden de zin De Heulse kerktoren is beschermd. Dina Malisse bezorgde ons dit correcte antwoord tijdig en ontvangt een bierpakket van Brouwerij Omer Vander Ghinste. Oplossing fotozoekertje: De foto in de vorige Heulenaar was de gevel van groentenen fruitwinkel De Fruithoek op Heuleplaats. Jean-Marie Termote had dat gezien en is dus winnaar van een bon ter waarde van 100 â‚Ź van restaurant Hula, Wittestraat 1 te Heule. De winnaars werden persoonlijk op de hoogte gebracht. PROFICIAT!

De heulenaar dec 2015 nr 14 web  

De Heulenaar december 2015, januari en februari 2016. De Heulenaar is een uitgave in opdracht van het Heuls DenkPlatform met gratis versprei...

Advertisement