Page 1

®

DORPSKRANTBISSEGEM Verantw. uitgever: Culturele werkgroep Bissegem, Lydie Putman en Veerle Vanoverbeke, Gullegemsesteenweg, 8501 Bissegem

LENTEeditie 2018

Bissegem leeft

MICHA MARAH & PATRICK ONZIA 5 MAART CRESCENDO jaarlijks concert 18 MAART DIE LUSTIGEN FREUNDE concert 25 MAART PAASEIERENZOEKTOCHT 31 MAART HET PRETHUIS theater/komedie 21 APRIL CRESCENDO muzikale wandeling 6 MEI Foto: Phil49 - Heerlijke lente op komst


INLEIDING

Nieuws van de brandweer Een schok zou kunnen helpen LENTEKRIEBELS De scheurkalender geeft me gelijk! ’t Is 1 maart en de nakende lente schudt de natuur krachtig wakker. Krokussen, sleutelbloemen en narcissen steken aarzelend hun kop op. De knoppen van de jasmijn proberen zowaar open te breken. Alles kleurt weer groen en jong. Met het eerste zonlicht lijkt het alsof de wereld rondom ons mooier is geworden. En terwijl buiten de lente ontluikt kiemen ook in ons nieuwe krachten. Ook wij worden uit onze winterslaap gerukt…. We hebben de grijze december en januari achter ons gelaten en langzaam glijdt de sleur van de wintermaanden van onze schouders. We voelen het leven in ons opborrelen. Het vertrouwen op een betere samenleving geeft ons nieuwe hoop. Tegenslag in minder goede tijden leerden ons om opnieuw te waarderen wat diep-menselijk en écht waardevol is. En als we ooit al twijfelden over de goedheid van mensen, dan bewijst de belangeloze inzet van duizenden vrijwilligers ons het tegendeel. Het rijke verenigingsleven in onze gemeente wordt immers ook gedragen door honderden gedreven mensen… Met een mooi gedicht, een stukje melodieuze muziek, een spontane lach en speelse humor voeden we onze innerlijke kracht om ons in te zetten voor anderen. Het leven is niet langer een lastige opgave maar veeleer een gave! Ik wens u allen een hoopvolle lente in een harmonieuze sfeer en een leven zonder stress! Succes in alles waarvoor u zich inzet. 

Wist je dat er in België jaarlijks 10.000 mensen een plotse hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. De kans op een plotse hartstilstand is meer dan 10 keer groter dan de kans op een verkeersongeval. Daarom heeft Brandweerpost Bissegem-Heule zich gedurende de maand januari bijgeschoold om te werken met een AED (Automatische Externe Defibrilator). Al wie wenst zo’n 3 uur durende opleiding te volgen, kan zijn naam opgeven bij Dorine Bekaert in het secretariaat van het OC De Troubadour. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het toestel is zeer eenvoudig te bedienen, er zijn maar één of twee knoppen: één om het toestel aan te zetten en eventueel een tweede om een elektrische schok toe te dienen. Zodra je de AED inschakelt zal hij je gesproken opdrachten geven. Hij legt je perfect uit wat te doen en in welke volgorde. Wanneer de zelfklevende elektrodes aangebracht zijn onderzoekt het toestel het hartritme van de patiënt en geeft een schok indien nodig. De AED zal je blijven opdrachten geven totdat de ziekenwagen of de MUG ter plaatse is.Lydie Putman

Meldpunt 1777 Enig aanspreekpunt in Stad Kortrijk Open van maandag tot vrijdag van 9u. tot 17u. De medewerkers van het onthaal- en meldpunt 1777 zijn het eerste aanspreekpunt bij stad Kortrijk. Ze kunnen je wegwijs maken in alle stedelijke diensten en hun werking. Heb je een melding? Je kan terecht aan de infobalie in het stadhuis ofwel via een formulier op www.kortrijk.be/meldpunt of een mail naar 1777@kortrijk.be Je kan ook (gratis) bellen naar 1777 voor ALLE MOGELIJKE MELDINGEN, SUGGESTIES,VRAGEN EN KLACHTEN. 

1777

COLOFON Redactieraad: Dorine Bekaert, Jo Demey, Els Dewitte, Jacques Durnez, Philippe Espriet, Lydie Putman en Philippe Verschaete Losse medewerkster: Els Deleu Eindredactie: Philippe Espriet en Lydie Putman Fotografie: Els Deleu, Philippe Espriet en Lydie Putman Lay out: Jo Demey Druk: Drukkerij L.capitan, gedrukt op 2.900 exemplaren Advertenties: Jacques Durnez, tel. 056 41 65 95 Teksten voor het volgende nummer moeten ten laatste op 1 mei 2018 binnen zijn in het secretariaat van het OC of naar oc.detroubadour@kortrijk.be

2

‘T MINNEKE • BISSEGEM

Vroeger mochten alleen artsen en opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een AEDtoestel categorie 1 gebruiken. Er hangt reeds een AED in het sportcentrum ter Biezen en in het ontmoetingscentrum De Troubadour. Jij kan ook een AED bedienen mits het volgen van een korte bijscholing van 3 uur. Maandelijks organiseert het Rode Kruis Kortrijk een GRATIS vormingsmoment om te werken met een AED-toestel, je leert er ook beademen en reanimeren. Inschrijven kan op www.kortrijk.be/formulieren/vorming-hartveilig of via het gratis telefoonnummer 1777. 


GEBIEDSWERKING BISSEGEM

Infomarkt Toekomstplannen voor Bissegem De komende jaren staan er in Bissegem heel wat ontwikkelingen op til. Om die reden werd op zaterdag 25 november 2017 een infomarkt in OC de Troubadour georganiseerd. De stad Kortrijk nam, in samenwerking met het burgerplatform 'Bouwen aan een Beter Bissegem', hiervoor het initiatief. Uiteindelijk stonden 23 deskundigen de meer dan 700 bezoekers te woord. Op de website www.kortrijk.be/bissegem kan je alle presentaties van die toekomstplannen terugvinden. Op regelmatige basis zal de stad een update voorzien. In de lente zal iedereen nog een unieke folder krijgen over de toekomstplannen voor Bissegem. Het reilen en zeilen in het OC

aangepaste drankprijzen... Je hebt het wellicht al gemerkt: de drankprijzen in de OC’ s in Kortrijk zijn gestegen. Dit is te wijten aan de gestegen prijzen bij de brouwerijen enerzijds en aan de nieuwe regeling rond heffing van BTW voor vzw’s anderzijds. De prijzen zijn nu eenvormig 1,80 – 2,70 en 3,60 euro voor de verscheidene dranken. Voor wie met bonnetjes werkt wordt de prijs per bonnetje 0,90 euro. Het wordt even wennen maar ook wij konden er niet onderuit. Het ligt nog onder de gemiddelde prijs in de horeca. Het OC team 

Tarief voor adverteren in 't Minneke Driemaandelijkse uitgave gratis bedeeld over gans Bissegem op 2.900 exemplaren. Een uitstekende en goedkope manier om u te laten opmerken in Bissegem! Info 056 41 65 95 LEDEN CULTURELE WERKGROEP BISSEGEM kader met 5 regels: 5 euro 2/1 pagina: 100 euro 1/1 pagina: 50 euro 1/2: 30 euro 1/4 pagina: 20 euro

BOEKHOUDKANTOOR DOOLAEGHE Rietputcenter - Bissegem MEENSESTEENWEG 387 b2-1 Tel : 056 37 44 53

COMMERCIËLE ADVERTENTIES (sponsoring) Module A (B91 x H40mm) 1 editie 40 euro, 2 edities 75 euro, 3 edities 90 euro, 4 edities 110 euro Module B (B43 x H 85mm) 1 editie 40 euro, 2 edities 75 euro, 3 edities 90 euro, 4 edities 110 euro Module C (B91 x H85mm) 1 editie 75 euro, 2 edities 90 euro, 3 edities 110 euro, 4 edities 130 euro Module D (B187 x H40mm) 1 editie 75 euro, 2 edities 90 euro, 3 edities 110 euro, 4 edities 130 euro 

‘T MINNEKE • BISSEGEM

3


JONG TALENT VAN EIGEN BODEM

Ons jong talent

Marie Buyse Marie Buyse is 9 jaar jong, en ze zit in het derde leerjaar. Ze schreef het volgende verhaaltje over "Stoute knuffel"...

roept hij. Teddyberen die leven...: "Aaaaah", schreeuwt Marie. "Sssst", zegt de beer. Sorry dat ik je heb laten schrikken, maar ik kom uit Fantasiewereld. "De wadde wereld?", vraagt Marie. Knuffel antwoordt: "de FANTASIEWERELD!" Ach zo, oké, zegt Marie. De teddybeer antwoordt: "Ja, maar mag ik hier blijven? Je mag het echter aan niemand vertellen hoor!" En Marie zegt: "Oké, goed, maar op één voorwaarde". "Ja, alles is goed", zegt de beer. En Marie antwoordt: "Je mag niet meer in de kasten rommelen! Beloofd?" En nu gaan we snel naar boven, voordat mama ons vindt. Als ze boven zijn, zegt Marie tegen haar knuffelbeer: "Je bent een stoute en ondeugende knuffel." Even later komt mama een kijkje nemen in Marie's kamer. Marie ligt al rustig te slapen met de knuffelbeer uit fantasiewereld in Phil49 haar armen... 

Rijden en GSM’en LEVENSGEVAARLIJK! Er was eens een meisje en haar naam was Marie. Ze was een heel normaal meisje en ze ging tijdens de week naar school. Ze werd echter gepest en verhuisde daardoor naar een andere school. Zo had ze meteen twee nieuwe dingen: een andere school en een nieuw huis. Toen werd het maandag en ze ging voor de eerste keer naar haar nieuwe school. Zij was een verlegen meisje. "Tring...", ze stond in de rij en stapte naar binnen. Van de meester moest ze vooraan komen. Hij zei: "Dit is Marie en zij is nieuw hier". Meester vroeg naast wie ze wilde zitten. Marie keek om zich heen en antwoordde met "euh, euh...". De meester zei: "Als je niet weet naast wie je wil zitten, dan vraag ik maar wie naast jou wil zitten". Maar niemand stak zijn of haar vinger op behalve Marthe. En zo ging Marie naast Marthe zitten. Marthe gaf haar een knuffelbeer en zei: "Hier, die is voor jou, voor de vriendschap". En Marie zei: "Euh, dank je wel!". Marthe vroeg dan of Marie haar vriendin wou zijn en Marie ging meteen akkoord. Maar wat ze beiden niet wisten was dat de knuffelbeer geen normale knuffelbeer was... "Tringgg! Naar huis nu", riep de meester. Toen Marie 's avonds naar bed ging, nam ze haar nieuwe knuffel mee en ze dacht aan wat Marthe zei. Toen ze in slaap viel, gleed de knuffel uit haar handen en hij kwam tot leven. Hij ging naar beneden en keek in de koekjeskast. Hap, hap, en overal lagen nu kruimels. Dan kijkt hij in de koelkast. Hmmmm, en hij ziet chocomelk, kaas, worst, pudding en yoghurt. Plots wordt Marie wakker. Ze gaat naar beneden. De knuffelbeer ziet Marie en snel roept hij tegen zichzelf "Teddybeer!", en hij wordt weer een gewone knuffel. Marie denkt: "Hé, hoe kan dat nu dat mijn knuffelbeer hier ligt?". Marie pakt hem op en gaat weer naar bed. "Oef!" denkt de teddybeer, "dat was op het nippertje." Even later denkt teddybeer aan de waterkraan. Oeps, hij duwt op de knop en aaaah, nu ligt hij in de afwasbak. Weer komt Marie naar beneden en ze ziet hem daar liggen. "Hé, hoe kan dat nu?" Marie neemt hem vast en duwt op zijn buik. Auw, 4

‘T MINNEKE • BISSEGEM


‘N TUSSENDOORTJE VAN PHIL

   raak daar maar eens uit

Shame and scandal in the family... Nu moet je niet meteen aan roddel beginnen te denken, want dat is het allerminst. Wie kent niet het liedje dat Sean Elliott ooit schreef en zong: Shame and scandal in the family. Dat lied gaat over een zoon die aan zijn vader zijn lief voorstelt en hem vraagt of hij ermee mag trouwen. Maar papa zegt: dat zal niet gaan jongen want dat meisje is jouw zuster, maar mama weet dat niet. Dan gaat de jongen bij zijn moeder uithuilen en hij vertelt haar wat zijn vader zei over zijn lief. Maar mama antwoordt hierop: trouw gerust met dat meisje want jouw papa is jouw papa niet, maar dat weet jouw papa niet. Tot zover dat erg mooie liedje over een levensechte anekdote. Het verhaal van Carl is wel niet hetzelfde, maar het komt toch wel een beetje in de buurt. Ik laat mijn vriend Carl dus even aan het woord: "Na de jammerlijke dood van mijn liefste vrouwtje een jaar geleden, ben ik onlangs in contact gekomen met een toffe weduwe, die ook haar man in tragische omstandigheden verloor. Het klikte meteen tussen ons en na enkele tijd op diverse manieren kennismaken namen we samen de beslissing om te trouwen en ons leven verder met mekaar te delen. Zij is een fantastische weduwe, die er echt nog héél jong uitziet voor haar leeftijd. Zij heeft ook een dochter uit haar vorig huwelijk, een erg knappe twintiger, waar je echt niet naast kan kijken. Nu moet je weten dat mijn vader ook weduwnaar is, mijn moeder stierf verleden jaar aan een slepende ziekte. Op ons trouwfeest kon mijn vader, die zich ondanks zijn weduwnaarschap nog steeds erg "jong" voelt, de leperd, zijn ogen niet van mijn vrouw haar dochter afwenden. En na enkele eerste schuchtere danspasjes en wat intieme gesprekjes werd hij op haar verliefd en omgekeerd, zij op hem. En zo kwam van het één het ander en in geen tijd waren ze dan ook verliefd, verloofd en met mekaar getrouwd. Het gevolg hiervan was dat mijn vader nu dus mijn schoonzoon werd, want ik was getrouwd met de

moeder van mijn vaders vrouw. En mijn stiefdochter werd op die manier dus mijn stiefmoeder want zij was nu getrouwd met mijn vader. Na enige tijd werd mijn vrouw zwanger, ja hoe gaat dat hé. En negen maanden later baarde ze een flinke zoon, waar ik erg trots op was. Mijn zoon werd nu dus meteen de schoonzoon van mijn vader en tevens ook mijn oom, want hij was de broer van mijn stiefmoeder. Wat bij mij gebeurde werd korte tijd later ook werkelijkheid bij mijn vader. In datzelfde jaar is mijn stiefmoeder, die dus ook mijn stiefdochter is, ook bevallen van een flinke zoon. Die zoon van mijn vader is nu zowel mijn broer als mijn kleinkind. Ikzelf ben de man van mijn vrouw en tegelijk ook haar kleinzoon, als zoon van haar schoonzoon. Mijn vrouw (die de moeder is van mijn stiefmoeder), is nu voortaan dus mijn grootmoeder. En aangezien de man van mijn grootmoeder mijn grootvader is, ben ik nu zelf mijn eigen grootvader geworden." Tot zover het verhaal van Carl, en dit is dus echt geen roddel, maar een waar gebeurd verhaal! Als dat geen straf staaltje van familiale perikelen is... Eerlijk, ik heb dit verhaal ook een paar keer moeten bestuderen eer ik mee was! Nu is het jullie beurt om dit verhaal ook even op de rooster te leggen. Ik hoop dat je er aan uit geraakt. 

Groetjes van Phil49

foto: Stief en Co

We zaten gezellig op café met enkele vrienden. Nadat de keel wat ingeölied was zodat de woorden wat vlotter van de tong rolden, begon één van mijn vrienden in ons gezelschap, Carl, plots wat familiale probleempjes aan te halen.

‘T MINNEKE • BISSEGEM

5


Nieuwtjes uit Bissegem... 

Actie 11 11 11 dag Bissegemnaars

De resultaten van de financiele actie 111111 van 11 november 2017 zijn bekend! Met de inkomsten van onze kwis bijgeteld, komt het dit jaar neer op 3016 euro. Dit is 315 euro méér dan 2016. Dank U wel

Het was echter de laatste keer dat de actie deur aan deur en de kwis plaats vond. Het 111111-comité Bissegem stopt er mee na méér dan 25 jaar overtuigde inzet. Merci aan alle medewerkers, doorheen de jaren. Een speciale dank U wel voor de jaarlijkse actieve aanwezigheid van de Chiro en KSA! Karen, Dirk, Nico en Philippe Toneelgroep Edelweiss dankt zijn trouw publiek!

Met het stuk "Fun...erarium" , een toch wel delicaat en gevoelig onderwerp, slaagde Edelweiss erin om zes keer de zaal van het OC bomvol te krijgen.

langs de Leie) terechtkomt”, vertelt Jan Desmet van Natuurpunt. Er werd al een haag bestaande uit meidoorn, sleedoorn en vuilboom (of sporkehout) te plaatsen. “We kiezen niet enkel voor inheemse soorten, maar gaan nog een stap verder door echt autochtoon materiaal te gebruiken.”

Poel Er gebeurden op Rotersmeers al verschillende onderzoeken. Via waterpeilbuizen wordt het waterpeil al gemeten in het natuurgebied. “Dat mag niet minder dan 60 cm onder het maaiveld komen.” Binnen drie weken wordt er een regelput in het domein geplaatst. “Er komt een natte weide. Er is ook al een vergunning binnen om er een poel aan te leggen. De werken zullen in juli uitgevoerd worden als het droog is, anders zakken de machines weg.” Tegen de achterkant van de huizen en fabriekshallen van de Meensesteenweg komt houtsingel. “Zo worden die gebouwen wat bedekt.” “In het natuurgebied komt een pad waar de oude kerkweg liep en een brugje dat zal verwijzen naar een rootbak van vroeger zal de verbinding naar het jaagpad maken.” Natuurpunt hoopt alles tegen eind 2018 te realiseren. De kosten worden gedragen door Natuurpunt dat hiervoor ook subsidies krijgt via onder meer de stad.  (EDB – foto EDB)

 Bissegemnaar in het nieuwe bestuur van de Jongsocialisten Renzo Clevers

Ruim 1.350 toeschouwers genoten van de humoristische situaties die zich in een funerarium kunnen afspelen. Tot volgend jaar begin februari met nog meer humor, Bedankt, De hele ploeg van toneelgroep Edelweiss. De Rotersmeers aangekocht door Natuurpunt

Rotersmeers is een natuurgebied van 2,1 ha dat aangekocht werd door Natuurpunt. Daar zijn grootse plannen. Rotersmeers is het natuurgebied dat bereikbaar is van uit de Meensesteenweg en uitgeeft op het jaagpad. Het was vroeger een gebied waar er veel vlasverwerking was en tijdens de oorlogsjaren had dit gebied het ook hard te verduren. “Het natuurgebied is nog niet zo lang in ons bezit. Het eerste wat we er uitvoerden was een gracht maken om het aflopend water op te vangen, zodat dit niet meer op de Trakelweg (= het jaagpad 6

‘T MINNEKE • BISSEGEM

Het ledencongres van de jongsocialisten verkoos onlangs een nieuw bestuur in het Bronks Theater in Brussel. Eén van de nieuwe bestuursleden is Renzo Clevers (26) die sinds april 2016 in Bissegem woont. Renzo Clevers groeide op in Lissewege. Hij woont in Bissegem samen met zijn vriendin die opgroeide in Vichte. “Het verschil Vichte-Lissewege is enorm groot, dus zijn we wat naar elkaar toegekomen met Bissegem als mooi middelpunt. We waren meteen overtuigd van zowel de woning als de buurt”, stelt Renzo. “In de toekomst wil ik mij ook engageren in de gemeente.” Renzo is een begeleider bij personen met een verstandelijke beperking. “Daardoor ligt vooral het thema welzijn mij zeer nauw aan het hart, maar ook de strijd voor een eerlijke fiscaliteit, groene energie en een onderwijs dat alle kansen geeft mogen wat mij betreft hoog op de agenda staan”, zegt hij. Renzo wordt bijgestaan door afscheidnemend internationaal secretaris Maxim Veys en hij vormt een team met voorzitter Steven Arents uit Blankenberge, internationaal secretaris Yana Giovanis uit Zottegem, Jeremy Celen uit Sint-Truiden, Stephanie Van Den Eede uit Schoten, Michael Vanhee uit Oostende, Jaro Verberck uit Antwerpen, Emma Verbiest uit Gent en Oona Wyns uit Bredene.  (EDB)


VERENIGINGSNIEUWS UIT BISSEGEM

KAARTERSCLUB DE BLINDE MULLE viert zijn kampioenen

Okra Bissegem vierde onlangs de kampioenen van de bolders en de kaarters. Bij de bolders verdedigde Rony Verschoore zijn titel, tweede werd Annie Dewitte en derde Rita Tandt. Caroline Vierstraete werd kaartkampioen, zij werd gevolgd door Freddy Vandamme en Gilbert Soete. Micheline Beyls ging met de rode lantaarn naar huis. (EDB - foto EDB) 

WIJKCENTRUM DE VLASKAPELLE heeft ook zijn kampioenen

Bij kaartersclub De Blinde Mulle in café 't Smeske werden de kampioenen gevierd. We zien v.l.n.r. Inge Casselein (secretaris), Nathalie Debrouwere (winnaar bij de vrouwen), Philippe Spitaels (penningmeester), Colette Vereecke (rode lantaarn), Wendy Huysentruyt ('t Smeske), David Vandycke ('t Smeske/voorzitter) en Luc Roose (winnaar bij de mannen). (EDB - foto EDB)GEZINSBOND BISSEGEM met niets dan lachende gezichten

Wijkcentrum De Vlaskapelle vierde haar kampioenen. Bij de gezelschapsspellen won Geertrui Hoet. Zij zit vooraan op de foto. Achteraan staan de kaartkampioenen met aan beide kanten de verantwoordelijken van het wijkteam. V.l.n.r. staat Bieke Vanwynsberghe, Jaak D'Haene (2de), Albert Van Coillie (kaartkampioen), Roger Verraest (3de) en Els Dewitte.(EDB - foto EDB)  S-PLUS met jaarlijkse kampioenenviering

zette een geslaagde knutseldag op touw voor de jeugd. 

NEOS BISSEGEM viert diverse kampioenen

De kampioenen van de bowling, petanque en kaarting bij Neos Bissegem werden gevierd. We zien v.l.n.r. voorzitter Rogier Therry, Lucien Ostyn (kaartkampioen), Jacques Fieux (bowlingkampioen), Irène Delmotte (kaartkampioen), Guido Doolaeghe (tweede bij bowling), Lutgard Heyse (derde bij het kaarten), Colette Soubry (petanquekampioen), Jeannine Vanpanteghem (derde bij petanque), en Maurice Mestdach (kaarter). Joël Vanheule (derde bij bowling) en Lily Vanneste (tweede bij petanque) ontbreken op de foto. (EDB - foto EDB) 

Het jaarlijkse kampioenen- en verjaardagsfeest van S-plus vond plaats in zaal Luna in Bissegem. Bij de kaarters werd Carlos Lepère kampioen voor Albert Barbier. Freddy Vandamme kreeg de rode lantaarn. Bij het paardjesspel won Rita Tant en Christiane Bostoen werd tweede. Hier kreeg Monique Vermeersch de rode lantaarn. Willy Delbecque, Norette Logier en André Debeuf werden in de bloemetjes gezet met hun 85ste, en André Debeuf met zijn 80ste verjaardag. We zien rechtstaand v.l.n.r. Albert Barbier, Rosette Vierstraete, Ronny Hostyn, Monique Vermeersch, Yvette Coucke, Mireille Vantieghem en Simonne Feys. Vooraan zitten v.l.n.r. Jeannine Lavaert, Carlos Lepère, Rita Tant, André Debeuf, Norette Logier, Willy Delbecque en Christiane Bostoen.(EDB - foto EDB) 

OKRA BISSEGEM viert kampioenen van bolders en kaarters

TRAITEUR SOUBRY-VANHOUTTE Gullegemsesteenweg 29, 8501 Bissegem Tel.: 0473 57 69 03 • www.traiteursoubry.be

Traiteur: broodmanden, buffetten, kaasplank, afhaalmenu’s, desserts, ... Ook op locatie verzorgen we uw feestje van A tot Z, alles naar uw wens.

‘T MINNEKE • BISSEGEM

7


NIEUW !!!

HERSTOFFEREN VAN ZITMEUBELEN GULLEGEMSESTEENWEG 17-19 8501 BISSEGEM Tel.: 056 35 53 20 www.zetels-perle.be

Welkom in Feestzaal & Taverne Bijenhof Een zalige rustplaats voor fietsers en wandelaars, een meerwaarde voor toeristen een thuishaven voor levensgenieters Moravie 32 - 8501 Bissegem Tel 056 35 07 42 Gsm 0475 37 04 94 zaal.bijenhof@skynet.be - www.zaal-bijenhof.be

8

‘T MINNEKE • BISSEGEM

NIEUW !!! NIEUW !!!

NIEUW !!!

NIEUW !!!

G L A M B R E C H TR OPSOMER 5 - 8501 Bissegem A Blekerijstraat Tel.: 056 49 51 60 0478 38 30 10 G GSM: lambrecht.tom@telenet.be E Alle merken Specialist “Renault” & “Peugeot”


WAARHEENDIE LUSTIGEN FREUNDE

20 jaar jong Op zondag 25 maart pakt de blaaskapel "Die lustige Freunde" uit met een jubileumconcert in eigen gemeente. Om 11 uur (zomertijd!) staat immers het jaarlijkse aperitiefconcert op het programma in het Ontmoetingscentrum De Troubadour in Bissegem.

De metronoom bij CRESCENDO valt niet stilintegendeel Concertharmonie Crescendo blijft haar publiek verwennen. In december nog was er de klankmakende December Proms, samen met de Mainstream Music Band, en in januari toonden de jonge deelorkesten hun veelzijdige talenten in het nieuwjaarsconcert Crescendo naar het Circus.

En toch wordt het anders dan anders; de blaaskapel is immers 20 jaar jong en wil dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan! De vaste ingrediënten blijven bestaan: er wordt vooreerst frisse blaaskapelmuziek, vaak met Moravische inslag, geserveerd door de eigen muzikanten onder de leiding van onze energieke Bart Strynck. Deze laatste moest de laatste jaren lijdzaam toezien hoe heel wat van onze muzikanten (voor korte of minder korte tijd) afwezig waren omwille van medische redenen… Maar op de laatste zondag van maart hoopt hij "au grand complet" te kunnen aantreden én de muziekliefhebbers te trakteren op nummers als Böhmische Potpourri (Z. Gursky), Horusická Polka (L. Kube), Pro Kapelu (M. Khás), Antoon Polka (Z. Gursky), Pivonka (R. Strubl), Pro Alenku (L. Zálesñák) … Om deze verjaardag extra in de verf te zetten, wordt ook Marino Punk in huis gehaald. Tijdens de pauze en na het concert zal hij heel wat genietbare klassiekers uit zijn accordeon toveren. En ook aan de innerlijke mens wordt gedacht; we voorzien een frietkraam en er wordt zelfs een gelegenheids-tearoom ingericht! Tel daar ook nog de altijd-prijstombola en de aanwezigheidstombola bij én de spitse commentaren van Fries Verschaete en je weet dat 25 maart weer een hoogdag van de blaaskapel- en de accordeonmuziek zal zijn! Kaarten in voorverkoop kosten 9 euro; aan de deur betaal je één euro meer. Wie bovenop het concert ook frietjes met een vleesje wenst, kan best meteen een passende entree- en eetkaart aanschaffen aan de prijs van 14 euro (enkel vvk!). In ruil voor een toegangskaart krijg je sowieso één aperitief gratis! Verdere info vind je op de blog via dielustigenfreundebissegem.blogspot.be of via het DLF-secretariaat (Chantal Pattyn) op nummer 056 370958. 

Maar de muzikale maatmeter blijft verder tikken. Op zondag 18 maart neemt de concertharmonie in haar jaarlijks concert de toehoorders mee rond de wereld, en dit in 80 minuten. Jules Verne achterna dus, topcomponisten als Leonard Bernstein en Astor Piazzola begeleiden ons op deze reis. En op zondagnamiddag 9 mei nodigt Crescendo iedereen uit voor een muzikale wandeling door Bissegem. Het vergeten feeëriek verhaal De Blauwe Vogel van Maurice Maeterlinck werd bewerkt door Jo Noreille, dirigent Alain Verhoeven schreef er prachtige muziek bij. Aan de hand van 6 tafereeltjes op verschillende locaties wandelt het publiek in de wonderbaarlijke sprookjeswereld. Het wordt een mengeling van toneel, zang, muziek en beeldende kunst, met ca. 150 uitvoerders !!! Vink deze dag alvast in jullie agenda aan. 

DOORDENKERTJES In al onze ijver om sportief te blijven parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal.Wees vriendelijk tegen uw kinderen, zij kiezen later uw tehuis.

‘T MINNEKE • BISSEGEM

9


JEUGD & SPORT IN BISSEGEM

Il Gazzettino Dello Sport Het gaat goed met onze Bissegemse voetballers.

KRC BISSEGEM SEIZOEN 2018

10

‘T MINNEKE • BISSEGEM

‘Allez vooruit de Rassing!!’ DE STUDAX houden ook dit jaar de eer hoog maar dan op nationaal niveau. Ze zijn alweer doorgestoten tot de halve finales van de Beker van België. Zouden ze hun bekerstunt van twee jaar geleden kunnen herhalen? Deze 'oudjes' blaken alvast van het zelfvertrouwen na hun 10-1 winst in de kwartfinale. Zullen ze weer een feestje kunnen bouwen? Ik kan u verzekeren ze hebben er een handje van mee! DAVIDSFONDS BISSEGEM dat vorig seizoen net naast de titel greep moet het dit jaar maar eens waarmaken. Ze prijken op een mooie tweede plaats met 2 punten achterstand op de Eagles. Maar DF heeft dit jaar wel het lot in eigen handen. Ze hebben één wedstrijd minder gespeeld en moeten nog tegen de Eagles. Simpel gewoon alles winnen en ze zijn kampioen. Er doen al wilde geruchten de ronde dat bij het behalen van de titel zij de Romeo's naar Bissegem zouden halen om hun titel op gepaste manier te vieren. Wat kan KRCB daar tegen over inbrengen op hun kampioenenbal?

DAMESVOLLEYBALCLUB BIDAVO Bij onze volleybalclub loopt het wat minder, alhoewel de dames van Bidavo sedert Nieuwjaar wel in de winning mood zijn. Daarbij mogen wij niet uit het oog verliezen dat ze uitkomen in Liga B. Deze jonge dames hebben de laatste jaren een mooi parcours afgelegd en zijn opgeklommen tot 2de hoogste volleybalklasse. De over-

ken. Wij schrijven dit op 12.02 en dit alweer nadat Bidavo zijn uitwedstrijd tegen Kalmthout heeft gewonnen. Hiermee winnen ze hun 4de wedstrijd op 5. Operatie redding is ingezet en hoe. Wij duimen voor Bidavo dat ze hun plaats in Liga B kunnen P.V. handhaven! 

gang naar Liga B is dan ook niet evident. Vóór Nieuwjaar werden maar liefst 11 wedstrijden op rij verloren. Wij dachten dat Bidavo in een uitzichtloze situatie terecht was gekomen. Niets was minder waar. Er werd hard gewerkt en plots begon het toch te luk-

DAMESVOLLEYBALCLUB BIDAVO A

(foto F.T.)

KRC BISSEGEM Naar jaarlijkse gewoonte peilden wij bij de aanvang van het seizoen even naar de ambities van voorzitter Jacques Soete. En eveneens naar goede gewoonte kregen wij te horen dat hij volgend jaar zijn ploeg in 2de provinciale wil zien. Maar wat de laatste jaren niet zo vaak het geval was is het feit dat blauw-wit de verwachtingen misschien wel zal inlossen. KRCB heeft zich gevoelig versterkt en dat heeft zo zijn gevolgen. Al van bij de aanvang van het seizoen treffen wij KRCB in de voorste regionen van het klassement en staken ze meteen ook de eerste periodetitel op zak. Dat betekent dat KRC Bissegem al zeker in de eindronde meedingt voor promotie naar 2de provinciale. Maar de kortste weg naar tweede is en blijft de titel en die ligt zeker in het bereik. Bij het schrijven van dit artikel staat KRC Bissegem op de eerste plaats met 4 punten voorsprong op hun naaste belager Zwevezele B. Er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren en het seizoen is lang nog niet gedaan. De druk neemt toe maar dit is ook voor de andere ploegen het geval.


BOEKENWORM

BOEKENWORM een rubriek voor lezend Bissegem Wij lazen voor u het werk van een Vlaams auteur.

Louis van Dievel

Donald Pauwels Bissegemsestraat 155 - 8501 Bissegem Tel. & Fax 056 37 24 87 GSM 0476 44 85 97

Algemene Timmer- en Schrijnwerken www.donaldpauwels.be

Winkel: vrijdag & zaterdag van 9 tot 18u30 Groothandel: dinsdag tot zaterdag 8 tot 19u00 op afspraak 056 35 08 45 - info@kava.net - www.goedewijn.be

Traiteur Bart Gullegemsesteenweg 220 8501 Bissegem Tel. 056 32 04 98 Gsm 0474 96 04 59 info@traiteurbart.be trouwfeest | communiefeest | jubilee | verjaardag | pensioenfeest | familiefeest | burenfeest | verenigingsfeest | zakendiner | recepties...

De Laatste Ronde literaire roman 222 pagina's, paperback Uitgeverij Vrijdag

Louis van Dievel, geboren op 24 april 1958 in Mechelen,is vertaler Italiaans en Engels van opleiding en is nagenoeg zijn volledige loopbaan bij de vrt actief als journalist. Een lange periode die, tweemaal kort, werd onderbroken door zijn overstappen naar VTM. Tot heden is hij moderator bij deredactie.be van de vrt. Als schrijver haalde hij bekendheid in Vlaanderen met De Pruimelaarstraat. Daarin grijpt hij terug naar het begin van de jaren zeventig, toen een seriemoordenaar en verkrachter de streek van Mechelen terroriseerde. Voor dit boek kreeg hij een nominatie voor de Libris Literatuur Prijs, nadien werd het bewerkt door het theatergezelschap 't Arsenaal uit Mechelen. Voor zijn werk Hof van Assisen behaalde hij de Hercule Poirotprijs en werd hij genomineerd voor de Diamanten Kogel. Een misdaadroman met vooral aandacht voor de werking van het assisenhof zelf. Hij schrijft ook toneelteksten en vermakelijke teksten voor de moeilijke lezers in de reeks Wablieft.

Na 42 jaar wenkt de laatste werkdag van facteur Ludo. Hij blikt terug op de verloren jaren en verbijt de angst voor wat komen moet. Twee piepjonge meiden - Cheyenne en Anissa rijden mee om de stiel te leren. En dat niet alleen brengt Ludo van slag. De laatste ronde is een snapshot op een knooppunt tussen dromen en falen, begeerte en onlust. De kroniek van een mensenleven op een dood spoor, meeslepend opgetekend door een scherpziende pen vol compassie. Het boek heeft een prachtige schrijfstijl en is in één ruk uitgelezen, het is boeiend en vlot leesbaar in verstaanbare taal met actuele “pijnpunten” die besproken worden op een luchtige manier. Het is beschikbaar in de bibliotheek van Bissegem. Indien je wil reageren kan dat op oc.detroubadour@kortrijk.be Veel leesplezier! 

Belfius Regio Menen-Wevelgem cvba Agentschap Bissegem Meensesteenweg 389 - 8501 Bissegem Tel. 056 36 54 80 - Fax 056 36 54 89 ‘T MINNEKE • BISSEGEM

11


DE PRAATSTOEL

Een kranige eeuwelinge, met wie ik een gezellig babbeltje had

Marie Bosch Op 8 mei eerstkomend wordt Marie 100 jaar! Voorwaar een respectabele leeftijd, die niet aan iedereen gegeven is. Wij gingen een babbeltje doen met haar over een periode van een hele eeuw. Wie Marie kent, weet dat het niet gemakkelijk is om zelf ook iets te zeggen. Marie was en is nog steeds een spraakwaterval, waar je moeilijk iets tussen krijgt. Bijgevolg heb ik haar maar laten vertellen. Het is onmogelijk om zulk een lang en vol leven in één bladzijde samen te vatten. Maar we doen toch een poging. Ik laat Marie dus aan het woord, want vragen stellen had toch niet veel zin. Marie is afkomstig uit Vlimmeren. Dit kleine dorp, dat reeds bestond ten tijde van de Franken, ligt in het noorden van de provincie Antwerpen, dicht bij Turnhout en Oost- en Westmalle, beter bekend vanwege de paters, met hun lange bruine kleren, maar ook die van hun heerlijk gebrouwen biertjes. Marie is een verre afstammelinge van een adellijke familie in de jaren 1570. Tot zover gaat de stamboom terug die ooit werd opgezocht. Er is zelfs een wapenschild bekend van de toenmalige familie. Het lijkt enigszins op het schild van Bissegem met zijn drie eikels, maar de drie eikels van Bissegem zijn in hun familie drie bomen. Erg toepasselijk natuurlijk: de familie Bosch! In de familie heeft iemand het lang geleden zelfs ooit tot kardinaal gebracht. Marie is de oudste van zeven kinderen. De laatste twee waren een tweeling. Haar moeder zei altijd: "Ik heb er zes gekocht en één toegekregen." Slechts één zus, Helena, leeft nog en die is ook al 94 jaar oud. Er is ook nog één schoonzus in leven, Maria, de vrouw van de jongste tweelingbroer. Marie is de oudste van de hele familie, maar de meesten zijn al gestorven. Zij had ook een neef die ooit naar Amerika verhuisde, maar ook die leeft niet meer. Eén keer per jaar is er nog een reünie met haar zus en schoonzus.

EEN FOTO VAN DE KINDEREN BOSCH, VAN JONG TOT OUD, VAN LINKS NAAR RECHTS.

12

‘T MINNEKE • BISSEGEM

Ik vroeg haar ook hoe zij dan hier in Bissegem verzeild geraakte. Haar antwoord luidde kort en klaar: "Ewel, door de liefde hé!" Haar man, Maurice Despriet, was een Gullegemnaar. Toen hij soldaat was, werd hij gemobiliseerd in Vlimmeren. Daar logeerde hij bij mensen die een kippenkwekerij uitbaatten. Aangezien af en toe ook zijn haar eens geknipt moest worden, ging hij naar een gelegenheidskapper in de buurt, die eigenlijk een boerderij runde, maar als extraatje ook een beetje als figaro fungeerde. Die kapper was Flor Bosch, en die had een paar gezonde en mooie dochters... En van het één kwam het ander, zo gaat dat nu eenmaal in het leven. In 1941 trouwden zij en ze namen hun intrek in een petten- en hoedenwinkeltje op Bissegemplaats. Zij zorgden voor een nageslacht van vier kinderen, twee zonen en twee dochters. De oudste zoon is echter jammer genoeg al overleden. Omdat Marie thuis de oudste was en een héél goede naaister, was zij de enige die niet moest meehelpen in de boerenstiel. En als uitmuntende naaister had ze hier behoorlijk veel werk. Talrijk zijn de trouwkleren die ze maakte voor erg veel Bissegemse trouwlustige meiden. Er zijn er ongetwijfeld nog velen die ergens in een hoekje van hun kleerkast hun vroegere trouwkleed bewaard hebben. Misschien kunnen ze het op 8 mei nog eens aantrekken (als het ondertussen niet te veel spant), en er dan samen eens een babbeltje mee gaan doen met Marie... Het wordt immers een héél speciale verjaardag hé, want niet velen kunnen zeggen dat ze een eeuw oud worden. Onvermijdelijk komen we bij haar hobby terecht, en dat is kaarten. Marie was en is nog altijd een fervente kaarter. De keren dat ze kampioen speelde zijn niet te tellen. Heel wat van die trofees staan nog steeds live of op foto in haar kamer. Ze was in zowat alle Bissegemse kaartersclubs, en steeds op de afspraak. Geen enkel tornooi sloeg ze over. Marie ging kaarten in het Koningshof, in de Middenstand (méér dan 40 jaar), in het Smeske, bij de


EEN FOTO UIT DE OUDE DOOS, HIEROP STAAT DE HELE FAMILIE VAN MARIE. MIDDEN DE OUDERS EN DAAR ROND DE KINDEREN, MARIE IS DE TWEEDE VAN LINKS.

einde aan toen de computer zijn intrede deed. Aangezien Marie van dat ding geen verstand had - "ik was er te oud voor" - eindigde daar voor haar die mooie hobby. Jammer, want dat deed ik wel graag, zegt ze.

liberalen in Kortrijk, en wellicht vergeet ik er nog enkele. Maar met het ouder worden moet je ook toegevingen beginnen doen. Marie kan niet meer overal naartoe. En dus is het kaarten beperkt tot het rusthuis waar ze nu woont, en af en toe eens een uitstapje naar het Koningshof. Steevast is het haar schoonzoon Jackie die haar er naartoe brengt en weer terug. En daar is ze hem behoorlijk dankbaar voor. Op maandag wordt er in haar flatje gekaart met Sarah, Sonja, Annie en Marie zelf. Op vrijdag wordt er in de cafetaria gekaart met de vaste vrienden Jozef, Herman, Firmin en Walter (haar neef). Het gaat er soms hard en luid aan toe, maar dat hoort bij het spel hé. Een paar keer is Marie ook op reis geweest. Nooit voor lang, maar voor enkele dagen tot hoogstens een weekje. Steevast deed ze dat met haar vriendin, Maatje (Irma) Ghesquière van de kleerwinkel aan de overkant van de straat. En dan waren er ook nog de duiven. Maurice, haar man was een fervente duivenliefhebber. Als vrouw moet je daar dan wel een beetje in meegaan natuurlijk. En zo geschiedde. Zowat twintig jaar lang heeft Marie in het Koningshof de speelduiven ingeschreven. Dat deed ze vol overgave. Tussendoor maakte ze ook de niet te tellen boterhammen met gehakt klaar voor de duivepieten. Daar kwam abrupt een

Een paar jaar geleden kreeg Marie een klein trombozeke, en verleden jaar brak ze na een val eerst haar ene dijbeen en enkele maanden later het andere. Daarvan is ze wel goed hersteld, maar de kracht in haar arm- en beenspieren laat het wat afweten, zodat ze nu vooral in een rolstoel haar verplaatsingen moet doen. Zoals Marie het zelf zegt: "Ik heb pijn in de armen, ik kan niet meer alleen in bed, ik heb voor veel dingen hulp nodig. Ook met een stok gaan lukt niet wegens te gevaarlijk. Tot verleden jaar deed ik alles zelf, nu kan dat niet meer. Maar ik zit hier goed in het rusthuis. De verpleegsters zijn vriendelijk en hulpvaardig, het eten is lekker en afwisselend, ik krijg hier op tijd en stond de kaartersvrienden op bezoek, mijn kinderen en kleinkinderen komen mij zowat elke dag een bezoekje brengen, wat moet je meer hebben! Het leven is mooi! En het mag gerust nog een tijdje zo doorgaan."

Tot zover mijn gesprek met een erg levenslustige Marie, die nog altijd een kranig voorkomen heeft, en met wie het erg leuk praten was. Dank je wel Marie, voor het warme onthaal en voor de bereidheid om mij te woord te staan. En jouw pralientjes waren erg lekker hoor! Ik wens je alvast een leuke en Phil49 aangename verjaardag toe. 

‘T MINNEKE • BISSEGEM

13


HET LEVEN ZOALS HET WAS

Januari & maart 1988

B-KRANT 4de jaargang B-KRANT 4de jaargang Nr 1 JANUARI 1988 Wij gaan alweer 30 jaar terug in onze Bissegemse geschiedenis met onze Bkrantjes '1988'. In 'Bissegemse bezienswaardigheden, geen toevallig stafrijm!' gaat de B-krant op zoek naar Bissegems historisch patrimonium. Men vertrekt van aan de Leie die tot grote ergernis van de Bissegemnaars stilaan het uitzicht krijgt van een ordinair kanaal. De natuurlijke elegante wijze waarop de Leie zich door het landschap slingerde behoort voorgoed tot het verleden (ondertussen letten wij hier al lang niet meer op). Men heeft het vooral over de in 1853 opgerichte kloosterschool in de Driekerkenstraat, de nu lager gelegen huisjes net voor de Leiebrug (zie pentekening). De schrijver staat ook even stil bij het eerste kerkje dat ooit midden op het huidige kerkhof stond en het Kapelletje van den Herteklop om zo verder richting Bissegemplaats te wandelen. 'Uit de Gemeenteraad' onthouden wij vooral de opmerkingen van wijlen Jules Debaere van Agalev, nu Groen. Hij stelt de aantrekkelijkheid van Bissegemplaats aan de kaak. Vijf jaar geleden werd aan een studiebureau gevraagd een voorstel te doen. Na besprekingen van diverse voorstudies zou nu het definitieve voorstel moeten worden goedgekeurd. Men hoopt het centrum op lange termijn wat meer te ontlasten en dat zou kunnen door: de aanleg van de westelijke ring (verbinding van de Menenpoort met Aalbeeksesteenweg)... ??? en de ontdubbelingsweg Kortrijk - Me14

‘T MINNEKE • BISSEGEM

nen... ??? Ook bij het huren van de Rietput stelt Jules zich de vraag of stad hier niet de terugbetalingsproblemen van KRJEU mee helpt dragen... ??? Bissegemplaats en de Meensesteenweg zouden uiteindelijk in 1997 onder handen genomen worden. De al of niet geslaagde herinrichting van het kruispunt van Meensesteenweg en Gullegemsteenweg dateert van twee jaar geleden. In 'In de glazen bol 88 Alle-

machtig Prachtig' waagt de B-krant zich aan enkele profetische toekomstvoorspellingen en verder neemt het 'Agenda' en 'de Jaarkalender' een groot deel van de krant in beslag. Tussendoor toch nog een artikel over 'De Neerbeek, een oase in ons verstedelijkt dorp.' Deze open riool loopt door een waardevol stukje natuur met daarenboven een boeiend dierenleven en staat ingekleurd als parkgebied. Een aangename wandel- en rustfunctie zou hieraan kun-

nen gegeven worden... En het zou er ooit van komen. 18 jaar later, op 15 oktober 2006 werd de 'Neerbeekwandelroute' ingewandeld. B-Kort B-Kor B-Ko B-K BB laat ons weten dat Crescendo op het tweejaarlijks kampioenschap van het muziekverbond van België de titel van Kampioen van België behaalde. En... heel goed nieuws: Het OC komt er!


B-KRANT 4de jaargang Nr 2 MAART 1988 De volgende B-krant is met 'Wie wast en plast' te gast bij de watermaatschappij. Waar komt ons water eigenlijk vandaan? Blijkbaar van over de taalgrens met name uit St Léger. In 'Uit de Gemeenteraad' is Jules Debaere terug aan zet. Ook nu wordt het huurbeleid van Stad Kortrijk op de korrel genomen. Aanleiding ervan is het besteden van 3,5 miljoen aan het Parochiaal Centrum, toen ook al Bissegems zorgenkind en pas één jaar geleden in huur genomen. Zouden die verbeteringswerken niet verhaald moeten worden op Parochiale Werken? In de begroting is 25.000.000 fr. ingeschreven voor de bouw van het ontmoetingscentrum en bij de 90.000.000 fr. voor wegenwerken staat de herinrichting van Bissegemplaats vermeld. Politiek is meer dan 'Drummen om op de foto te staan' stelt Xavier Samyn. Deze kinesitherapeut woont in de Bissegemstraat en wist als jonge creatieve SP-er een zetel te veroveren in de provincieraad. 'Bezigheidshome "Ter Vrije Aard"' heeft zich in 1986 in de Vrij Aardstraat in Bissegem gevestigd en wordt hier even toegelicht. Een initiatief van VZW De Regenboog dat toen aan een 10-tal minder validen in een familiale omgeving een

onderkomen kon bieden. En we zagen Ter Vrije Aard groeien. Dan gaat het over de 'Stevenisten', zware materie die ons een beetje wegwijs brengt in een afscheuring van de katholieke kerk die ontstond en ook zijn bloeiperiode kende tijdens de Franse Revolutie. Van 'de ware kerk van Christus' of 'de oude Katholieken' zoals deze strekking zich nu nog noemt zijn er hier en daar nog kleine groepen te vinden. Ze leven meestal volledig afgesloten

van de gemeenschap. En ook in Bissegem moeten er tijdens die Franse Revolutie Stevenisten actief zijn geweest. Tot slot ook in dit nummer een heel uitgebreid agenda met belangrijke mededelingen maar eveneens een opsomming van vergaderingen... waar de meeste lezers geen boodschap aan hebben.  P.V.

STOP HET VANDALISME EN HET SLUIKSTORTEN ! ÉÉN SLEUTELWOORD:

RESPECT ‘T MINNEKE • BISSEGEM

15


BISSEGHEM IN DE GESCHIEDENIS

Verdwenen verenigingen

Het muziekleven in Bissegem Wij waren gekomen in 1952, maar zijn in onze vorige artikels het Bissegems koor uit het oog verloren.

Wanneer het koor ontstond is onduidelijk maar in 1919 was er reeds een mannenkoor. Normale zaak toen want het doksaal was verboden terrein voor de vrouwen. Weliswaar een koor zonder naam. Onder Pastoor Delvael (vanaf 1933) kwam er een beetje meer structuur en kwam het koor onder leiding te staan van Meester Gomaar. Wij kwamen hem ook al tegen als dirigent van de Fanfare de Leiegalm. Na WO II kreeg het koor voor het eerst een vaste vorm. Dit vooral onder impuls van onderpastoor E.H. Wilfried Parret waar wij het ook eerder al over hadden. TONEELKRING 'DE MERELKENS' NA DE OPVOERING VAN DE OPERETTE 'HOGER OP' IN HET PAROCHIAAL CENTRUM TE BISSEGEM OP 13 MAART 1949. v.l.n.r. boven: ROGER DUPONT, GEORGES LAPERRE, JOZEF DEMEESTERE, MARCEL MASSELIS, JOZEF VAN SYNGHEL, GABY VERVISCH, FRANS NAERT, ANDRÉ LAPERRE, MARCEL LAPERRE, E.H. WILFRIED PARRET, midden: GEORGES VANBELLE, ANDRÉ LECLUSE, GERMAIN DUYCK, NOËL PIETERS, JOZEF MASSELIS, onder: MARC VANAERDE, URBAIN LECLUSE, GILBERT LAPERRE, FRANS PIETERS en NORBERT LAPERRE.

Voorzitter was Maurice Vermandele, secretaris Frans Naert en penningmeester André Lecluse. Het koor had niet meer genoeg aan kerkzingen en meestappen in processies. Zij waagden zich al eens aan zangspelen en operettes. Ook nu enkel met mannen. E.H. Parret, gedreven als hij was, was steevast regisseur. Het koor kreeg voor het eerst een naam: 'De Merelkens' en die hield stand tot in 1952.

Ook van Harmonie Jong en Moedig ontdekten wij nog een mooie foto uit 1949. Wij gingen even op zoek wie we allemaal op de foto aantreffen. v.l.n.r.onder: ... BELS, GILBERT DEDEURWAERDER, DANIEL VANBELLE, ROBERT LECOUTERE, BERTRAND MISSIAEN, JACQUES BAERT, ... BARTIER (naast grote trom). Zittend: GERARD WARLOP, ALIDOR BOSSUYT, E.H. LOOTENS, JOSEPH D'HAENE, EMILE BEELPREZ (Burgemeester), FRANS DECANIERE, HILAIRE POTTIE, GEORGES LEENKNECHT. 3de rij: NESTOR DE BACKERE, ... VANHOUTTE, ..., ..., ..., ..., ANDRÉ DE BACKERE, NOËL VERHAEGHE (Dirigent), LEON LIEVROUW, ... BELS, ... SANCTOBIN, REMI VANHOUTTE, ROBERT DE BACKERE, ..., ... 4de rij: ..., MAURITS DORNY (vlag), ETIENNE DE VLAEMINCK, OMER ..., ... LIEVROUW, MAURITZ ROLLEZ, ROBERT OVERBERGH, ANDRÉ BOSSUYT, ANDRÉ VAN MEENEN, JEAN DE VLAEMINCK, ROMAIN POORTMAN, ... VANDENABEELE, ... Boven: ..., DANIEL DE VLAEMINCK, ALBERT HERREGODTS, ... MILITAIR, ... DORNY, ROGER TANGHE, ... DORNY (bombardon).

1953 was eerder een rustig muzikaal jaar. Natuurlijk waren er zowel voor de Leiegalm als Jong en Moedig de jaarlijkse uitstappen, concerten en deelnames aan de muziektornooien. 16

‘T MINNEKE • BISSEGEM

Op 12 december 1953 was het juist 100 jaar geleden dat de Zusters van de H. Vincentius uit Deftinge hier in Bissegem waren gekomen. Een Feestcomité werd opgericht en dat alles werd gevierd met een historische stoet. De muziekmaatschappijen waren natuurlijk van de partij. Bissegem had ook zijn muziektalenten die er bovenuit staken. Zo was er de jonge Werner Huys uit de Tuinwijklaan die met zijn accordeon furore maakte. En bij de figuur Roger Derijckere moeten wij ook zeker even stil staan. Deze fenomenale trompettist, die als jonge snaak bij de Leiegalm speelde, was een van de eerste Bissegemnaars die van de muziek zijn beroep kon maken. Toch liep het niet van een leien dakje. Toen Roger zijn ingangexamen voor het BRT jazz orkest van Francis Bay deed, was men onmiddellijk van zijn kunde overtuigd. Kleine formaliteit nog: even de diploma's voorleggen. Roger die maar tot aan zijn 14 jaar naar


school was geweest had die niet. Gevolg... weg BRT Jazz orkest. Maar iemand die blaakt van het talent en het nodige doorzettingsvermogen heeft komt toch terecht waar hij moet. Uiteindelijk speelde hij vele jaren in De Kursaal van Oostende, met het orkest van Bob Benny en nog zo veel andere orkesten. Toen Norbert Vergalle na zijn huwelijk naast Roger kwam wonen, kon hij door de muren heen van Rogers muzikale

talent genieten. Niemand beter als Norbert kon zijn virtuositeit beter inschatten. Een andere wat jongere Bissegemnaar uit de Astrid laan, Raymond Goossens zou later wél vele jaren bij Francis B spelen. Zo zijn we in 1954. Nadat twee jaar geleden de Leiegalm te gast was in Medemblik in Nederland mochten ze alweer op reis. Ook nu door de handelsrelaties van onze Bissegemse Vlassers. Ditmaal ging de trip naar de Normandische vlasboeren in Doudeville. Dit stadje in de Seine-inférieur draagt ondertussen de titel

van “La capitale du lin”. Het zou de eerste zijn van een reeks legendarische uitstappen naar “La Douce France”. De leden van de fanfare “De Leiegalm” verbroederden er met de muzikanten van de plaatselijke harmonie “La Renaissance”. Jaren na elkaar werd zo om beurten over en weer gereisd. De Belgen leerden hun Franse vrienden bier drinken en de Leiegalmers maakten er kennis met hun verraderlijke Calva. Telkens

DE

LEIEGALMERS

BIJ

HUN

ven Berteele, André Werrebrouck en Georges Messely. Jong en Moedig van zijn kant had ook alle redenen om feest te vieren. Ter gelegenheid van het Rerum Novarumfeest op 12 mei stak Jong en Moedig vanaf heden in een piekfijn uniform. Enkele leden die er van bij de stichting, in 1926, bij waren werden bij die gelegenheid vereremerkt en op het stadhuis ontvangen.

sluiten vierden de muziekmaatschappijen traditioneel hun patroonheilige Sint Cécilia. Een 'zware' zondag die met de heilige mis begon maar na de verplichte bezoeken aan de steunende leden herbergiers de meeste muzikanten 's maandags een zware P.V. kop bezorgden. 

EERSTE

BEZOEK AAN DOUDEVILLE

weer werden de muzikanten er op glorieuze wijze ontvan gen en mochten ze mee opstappen in hun grootse bloemencorso. Ieder jaar bracht dat duizenden mensen op de been. “Vive l’amitié Franco-Belge” Voor het bloemencorso hadden 'les Doudevillais' een wagen gebouwd met “Manneken Pis”. De bewondering van onze Franse vrienden voor deze belangrijkste Belg hebben ze nooit onder stoelen of banken kunnen steken. Op de kleine foto herkennen wij van links naar rechts Lie-

We herkennen ondermeer: GERARD WARLOP (voorzitter), HILAIRE POTTIE, GEORGES LEENKNEGHT, REMI VANHOUTTE, ALBERT HERREGODTS, ROBERT VANDENABEELE, ANDRÉ EN NESTOR DE BACKERE, CYRIEL DORNY (Vaandeldrager), SYLVÈRE DORNY, ROBERT DE BACKERE, JERÔME VANHOUTTE.

Om het muzikale jaar af te

Duyck Dirk Meensesteenweg 151, 8500 Kortrijk GRATIS PECHVERHELPING ‘T MINNEKE • BISSEGEM

17


CAFEE PARLEE

't Vergaat al in der van klappen!

&

SPROETE EN MENEER JULES Jules: Dag Tuur oe est ermee? Sproete: Zwig Jules, ik heb nu weer nen toer meegemaakt. Jules: 't Ware raer da je were nieten hebt tegengekomen. Sproete: Ik ben verleden week in de 'Spoed' gearriveerd. Jules: A ja.. dat is waar ze u zo rap verzorgen als ge een accident hebt gehad. Sproete: Rap... 't was gelijk in de processie van Echternach. Jules: Oe wil je zeggen? Sproete: Da je verdomme vree veel tijd moet hebben als je naar de spoed gaat. Dat es iets voor gepensioneerden. Jules: Da zeg je gie 'k ben kik al zo lang in pensioen en ik heb voor niets geen tijd. Maar wat heb je dan tegengekomen? Sproete: 'k Ginge achter kolen in 't koolkot, en had Stefnie daar niet in 't midden de koolschippe laten liggen. 'k Rolle daar vaneingens ip mijn langde. Chance dan mijn reflexen nog goed zijn en dak mijn handen nog koste uitsteken, anders ware 'k misschien de kop in. Jules: Waarom zie’j ton naar de Spoed moeten gaan? Sproete: 'k Ao vree zeer aan mijnen duim, en da bleef maar zeer doen! Jules: Was dat in den tijd van dokter Declercq geweest dan had die dat onmiddellijk ipgelost. Sproete: Juste à Coté... Maar 't zin al geen dokteurs meer gelijk vroeger hé. 'k Peize zelfs dan die dokteurs van de Spoed nog nie wisten dat de Spoed nu in AZ Groeninge zit in de platse van de Loofstraete. Jules: Was dat dan zo erg? Sproete: Ik heb daar letter min of 4 uren wortel zitten schieten. Uiteindelijk heeft de plakker van wacht mij in de plaaster gestoken. Jules: Hoe dadde? Sproete: Die pipo's zaten naar die foto te kijken gelijk naar een zieke koe. 't Stond ip ulder aanzichte te lezen dan ze der niet uit geraakten. Dus hebben zij mijnen duim maar in de plaaster gestoken. Ik kè bikan 3 dagen geen pinte in mijn hand kunnen houden! Jules: Eweliere ge moe da maar tegen komen. Sproete: Twee dagen d'rachter moest ik weer nu naar nen anderen dokteur. Were naar AZ Groeninge. Ge moet verdikke nen halven ingenieur zijn voor uw bane daar te vinden! Jules: 'k Weetet Jules dat es allemaal nie meer voor ons hé. Sproete: Joat maar 't ergste was dat ze zijder mij nooit in de plaaster hadden meugen steken. Chance da'k die snotneuze die mij geplaasterd had nie meer heb tegen gekomen! Jules: Dat zal nen assistent geweest zijn zeker. Sproete: Een accident wil je zeggen... Jules: Nu... al bij al. Chance toch da'j ip uw tonge niet had gebeten bij uwen val... Sproete: Ik ken d'er die 3 keren hebben gevallen en... Jules: Stop stop Tuur, ten es niet omdat we binnekort de grootste Moskee van de Streke in Kortrijk gaan krijgen da je onze godsdienst in ‘t belachelijke moet trekken he. Sproete: 't Es juste à coté... er zijn nog zo veel scone dingen waar da ze 'in Kortrijk' mee bezig zijn. Zoals het nieuwe politiecommissariaat, het Olympisch zwembad, de stationsomgeving, Hangar K, 18

‘T MINNEKE • BISSEGEM

Volksrestaurant Vork, het Overbekeplein, muziekcentrum Track, verlaging van de Leieboorden... Jules: Allemaal prestigeprojecten. Maar ge moeste ip de nieuwjaarsreceptie in OC Troubadour gewèst hebben. Sproete: Ik had andere verplichtingen. Ik was geïnviteerd op het congres van al de grote dopingzondaars in de wielersport van de laatste decennia. Jules: Was jij daar ook uitgenodigd? Sproete: Al die ooit gekoerst heeft was daar hé. Ké veel oude kennissen tegen gekomen en zelfs de Coureurs die 'nog moeten' gepakt worden waren aanwezig. Jules: Ik wist niet da'j gij nog zulke relaties had in de wielersport? Sproete: Jules wat ik daar allemaal voor leugens en prietpraat heb gehoord hou je niet voor mogelijk. Jules: Maar ip die receptie in Bissegem was dat anders weie. Der was zelfs nen schepen van Kortrijk die heeft kommen uitleggen wat ze verleden jaar allemaal hebben verwezenlijkt in Bissegem. Sproete: Oeahaha... 't zal een vreed kort speechke gewèst zijn zeker. Jules: Ge meugt die gasten niet onderschatten hé, die politiekers ze kun verdoeme goed rond de pot draaien. Sproete: Allé, smit het in de groep. Zeg ne keer wat ze hebben verwezenlijkt? Jules: 't Kwam er eigenlijk ip neer, da wat Bissegem betreft, ze er hoofdzakelijk nog maar van hebben geklapt. Voor de concrete verwezenlijkingen gaan we nog een paar jaar moeten wachten zeker... Sproete: Stad heeft daar toch een grote vergaderinge gedaan. Jules: Ja dienen infomarkt waar da je van klapt was een groot succes! Vreed veel volk die wilde weten wat er ier boven ons hoofd hangt. Maar het initiatief kwam van Bissegemnaars. Stad heeft daar juist maar ip de karre gesprongen. Sproete: En nu willen ze da in nog de andere gemeenten doen oak. Maar Allé Meneer Jules 'laat je stem horen' zeg nu ne keer wat er is gerealiseerd in Bissegem? Jules: 1. Een fieststraat. Sproete: Prachtig initiatief. Vooral da tellerke dan ze daar enkele maanden geleden hebben gehangen. 't Zal een kostelijk affairke zijn. Da machientje heeft met moeite 3 dagen gewerkt en nu hebben ze het van miserie weg gedaan! Jules: 2. De tuintjes die ze hebben aangelegd achter Thermote zijn boerderij. Sproete: Mooi project en vind je nog iets? Jules: 3. Ze hebben nu laatst oak boomkes gezet in het Park van Bissegem da kruispuntje dat ons zo nauw aan 't herte ligt. Sproete: Dadde es juste voar die vuile Cabine van de gaoaze en de eletrik een beetje te camoufleren en als het slecht were gaa komen en de bladeren vallen van de bomen zal't geestig worden voor de fietsers. Jules: En voor de rest zijn het allemaal to do's: aanleg van het verkeerscomplex A19-R8 - Stadsgroen Ghellinck - onze nieuwe Brug - De herinrichting van de Driekerkenstraat - Rotersmeers - toekomst kerk en klooster - het natuurgebied Kruiskouter-Leiemeersen.


Sproete: Da verkeerscomplex es dat die trompethistorie? Jules: Joat ik houde mijn herte vaste. Ze hebben al een kluif gemaakt en da was nu ook niet zo succesvol... Sproete: Hadden ze dan nie beter een bombardonverbinding gemaakt da is toch veel groter dan een trompette gelijk dat er daar veel auto's passeren... enfain 't es voor de muziekliefhebbers plezier te doen zeker? Jules: Maar ge moet daar al niet te veel mee in zitten, het zal toch allemaal voor achter de verkiezingen zijn. In de maanden die volgen gaan de politiekers veel te veel met ulder zelven moeten bezig zijn. Sproete: Ja en wiens hoofd gaat er tegen ton zeer doen. Juste gelijk de herinrichting van de Heulsestraat, ze maken der een fietsstraete van voor ons zand in de ogen te strooien. Maar van de kapotte rioleringen klappen ze nie meer. Jules: Da zit onder de grond hé en da zien we niet. Sproete: En wat betreft de sport? Jules: Goed en slecht nieuws. Sproete: Ik ken da kluchtje, 't goe nieuws es da je vandaag zo veel moogt eten als ge wilt... 't slecht nieuws is dat str... is voor t'eten. Jules: Gie kunt toch nooit serieus zijn he Tuur! Het zit also. Al de voetbalploegen van groot Kortrijk krijgen een kunstgrasveld en naar goede gewoonte komt Bissegem als laatste aan de beurt... Sproete: En het Masterplan... Jules: Da was oak van de vorige legislatuur hé... ge moet een beetje geduld leren hebben. Sproete: Geduld is een mooie deugd. Eer iets wordt gerealiseerd, moeten we meestal een jaar of 15 geduld hebben. Maar 'k vrage mij toch af wat ze ons weer allemaal gaan wijs maken met de verkiezingen. Jules: Tot hier de realisaties van Stad. Sproete: ‘t was verzeker nie gemakkelijk voor ze te vinden, maar ge hebt u best gedaan. Jules: Al est 'k zou nog iets vergeten. In mijn oude hovingen hebben ze in laatste instantie nog een scoon standbeeldje neergezet. Sproete: Joa... Jules: Metamorfose. Sproete: Myxomatose? Jules: Ge moet da niet in het belachelijke trekken hé Tuur, we hebben in Bissegem toch al enkele mooie beelden. Sproete: Der heeft zelfs ooit ne keer een, een beeld in zijne voortuin laten zetten. 'De Missmaker' Jules: Den dienen is ton toch lelijk van zijnen troon gevallen. Sproete: Ja, we hebben nu weer de voorpagina van de gazetten gehaald met 't Minneke. Ze hadden ne foto ervan van Facebook verwijderd wegens 'te Sexy'. Aanstootgevend! Jules: Zulke dingen da weet je ton wel hé. Sproete: Dat es de modernen tijd hé. Weet je gie da'k al overwogen hé voor mij in vrouwe te laten veranderen. Jules: Zij gij nu geheel zot gekomen? Sproete: 'k Zou kik ton als 'Tutu' door het leven gaan en tegelijk mijn licentie kunnen aanvragen voor mee te koersen met de vrouwen. 'k Geef u ip een bladje 'k zou de beste coureur zijn dat

Bissegem ooit heeft voorgebracht. Jules: Ge zijt dat eigenlijk al een beetje hé Tutu. Sproete: Ouw 'k ben nog zo verre niet he. Maar zou mij door toch jeunen weie in de douchen tussen al die vrouwen. Jules: Voilà... Zij gie nu oak van die club. Grensoverschrijdend gedrag! Sproete: Allé gouw Jules ge zijt gij toch ook ne gezonde vint. Iedereen mag toch zijn liefhebberij hebben. Jules: 't Es erg hé den dag van vandage moeten wij als vint toch vreed ipletten wat dan we doen en zeggen he. Sproete: Ne keer schuifelen achter een snel meiske en ze zouden u al in de bak draaien. Jules: Ze doen een minirokske aan lopen met nen décolté to ip ulder nen affel en als we onze ogen de kost geven ton zijn we ziek... Sproete: De tijd van de Dolle Mina's komt terug. Jules: En d'er is ton nog sprake van de openbare WC's vanevoorts unisex te maken, naar het schijnt zijn daar enkel maar voordelen aan. Sproete: Wukke voordelen... dat den bril altijd warm bluft? Dadde es de katte bij de melk zetten he. Jules: Van gij gaan ze alleszins moeten iplettten. Maar we geraken weer ip glad ijs niewaar? We gaan't daarbij laten zeker? Sproete: Zou geloven da'kik al were verlange tot dan we mekaar were zien. Jules: Ik ook. Tot ton hè! 

METAMORFOSE (foto EDB)

‘T MINNEKE • BISSEGEM

19


HEEMKUNDIGE WERKGROEP BISSEGEM

   Het verhaal van een stukje Bissegems erfgoed

‘Den assing’ van herberg 'De Vinke' De Herberg de Vinke bevond zich in de Heulsestraat. Na de heraanleg van de Heulsestraat werden aan de rechterzijde een 4-tal huisjes gebouwd (omstreeks 1890). Het eerste huis, waar nu huisnummer 10 is werd herberg De Vinke.

Het was toen bewoond door Cyriel Vanfleteren. Na zijn overlijden bleven de kinderen er wonen. Lisa was gehuwd met Leon Dewitte, hij was ‘vellenmarchand’ en speelde op kermissen een louche spelletje met notenschelpen, het noemde 'Ankers en zonnen'. Adrienne was gehuwd met Georges Bourry, Bouritte in de volksmond. Hij was ‘vellenmarchand en ook ‘beeër’ (hij ging van huis tot huis gaan bidden bij een overlijden). Henri Vanfleteren die gescheiden was woonde er ook mee. Een zonderling gezelschap, maar hun herberg draaide goed en was zoals u kunt vermoeden lokaal van de Vinkenclub. Boven de ingangsdeur prijkte het mooi geschilderde houten uithangbord. Mijn ouders Anna Soen en Werner Verschaete waren na hun huwelijk in 1957 bij de ouders van mijn ma in de Heulsestraat 13 mee gaan wonen. Iets wat in die tijd bij jonggehuwden niet ongebruikelijk was. Werner en Anneke, ondertussen meer dan 60 jaar getrouwd, konden natuurlijk 20

‘T MINNEKE • BISSEGEM

Erfgoed moet je koesteren. Een mooi voorbeeld ervan is het uithangbord van herberg De Vinke, een kleinood die door mijn ouders van de vuilnisbelt werd gered en ik leerde waarderen. Misschien ontstond zo wel mijn interesse voor oude spullen en heemkunde.

niet voor eeuwig bij pa en ma blijven wonen en wilden hun eigen huis. Iedere Vlaming heeft toch een baksteen in zijn maag. Ze hadden hun oog laten vallen op herberg De Vinke aan de overkant van de straat en op 11 december 1957 werden ze de fiere eigenaars ervan. Ze verhuurden de herberg eerst nog enkele jaren maar na het overlijden van Leon van de Vinke werd het huurcontract opgezegd. Bouritte verhuisde naar Café De Klokke in de Meensesteenweg. Eind 1963, twee jaar na mijn geboorte begonnen ze met de slopingswerken van de herberg. Anneke kon nog net voor de neus van Brouwer Vandenbulcke, toen bierleverancier in De Vinke, het mooie uithangbord ‘wegmoffelen’. Een souvenir, zal ze gedacht hebben, zoals ze er zo vele bewaart. ‘Den assign’ werd veilig opgeborgen. Onder het waakzame oog en met de hulp van Annekes vader Staf-

ke, gepensioneerd aannemer, vorderde de bouw van hun huis. Werner werkte zich de naad uit zijn broek en met de hulp van hier een daar een vriend bouwden ze zelf hun eigen woning, waarin ze een paar jaar later hun intrek namen. Natuurlijk moest ook de moestuin worden aangelegd, nog altijd het stokpaardje van Werner. En in een mooie tuin zou een tuinhuisje zeker niet mis staan. Een nieuw modeverschijnsel van toen. Werner ging weer aan het

werk en met de oude houten planken afkomstig van de afbraak van herberg De Vinke kwam er een ‘self-made’ tuinhuisje. Zo kreeg meteen ook een vuil verloren hoekje in de tuin zijn bestemming. En plots kwam het oude bord van ‘De Vinke’ van onder het stof. Het huisje had meteen zijn naam en het uithangbord een nieuwe bestemming. Dit kleinood werd nog geretoucheerd door Michel Lecomte, schilder en vriend des huizes en klaar was kees. Toch scheelde het geen haar of het huisje ging in de fik. Zoonlief had er niets beters op gevonden binnenin een kaarsje te branden. Zoon ging gaan spelen en het kaarsje brandde verder. Gelukkig was er bezoek ten huize Verschaete en gingen de bezoekers ook een kijkje nemen in het tuinhuisje. De kaars kon op het nippertje worden gedoofd en het uithangbord ontsnapte aan de brandstapel. Ondertussen werd zoonlief een jaartje ouder. De Vinke werd de ideale pleisterplaats voor de vrienden van de zoon des huizes. Anneke zag daar geen graten in, want zo kon ze een oogje in het zeil houden. Het tuinhuisje werd het clubhuis voor de speelvrienden en er werd daar een deftig potje gekaart. Al mannillend of pokerend werden de vakantiedagen er ingevuld. Af en toe een pintje drinken en


een sigaretje roken hoorde daar natuurlijk ook bij. Die jonge kerels van toen zullen zich nog wel die heuglijke dagen herinneren. Mijn verzamelwoede nam toe, foto's, affiches krantenknipsels, kortom alles wat Bissegem aanging. Zo werd ten

huize Verschaete overeen gekomen om hiervoor de zolder in te richten met weliswaar een kleine bar. Werner ging weer aan de slag. Timmerwerk was het dit keer en Anneke zorgde voor de decoratie. Eens de zolder afgewerkt kreeg het uithangbord een plaatsje boven de bar Na weer en wind en de slechtste weeromstandigheden te hebben getrotseerd kreeg 'De Vinke' plots in zijn ouwe dag de huiselijke warmte aangeboden. Nu zijn we al in 1989. De zoon werkte al enkele jaren als ver-

tegenwoordiger maar had zijn zinnen gezet op een eeuwenoud pand met name De Neerbeek. Het werd een werk van lange adem maar op 28 mei 1991 werd hij de eigenaar van Bissegems oudste herberg. Grootse werken werden uitgevoerd en dit onder het waakzame oog van Werner. Hij was net met pensioen gegaan en deed er nog een jaartje bovenop als vrijwillige hulp bij iedere aannemer die er werken verrichtte. Op 1 mei 1992 was het zo ver en opende De Neerbeek na vele jaren leegstand terug zijn deuren. Dit eeuwenoude gebouw werd zo van de ondergang gered. En de droom van zoon-

een begrip in de streek en toen naast de deur het Rietputcenter zijn deuren opende werd ook aan de Neerbeek een stuk bijgebouwd dit vooral om aan de toenemende vraag naar restauratie tegemoet te komen. Er kwam ook een mini-winkeltje waar bierattributen werden verkocht dat luisterde naar de naam De Vinke. Het uithangbord zakte een verdiep. 2009 en een hoofdstuk werd

nieuw onderkomen en geleidelijk aan ontstond daar het idee om er een handeltje in artisanale producten op te starten. Al vlug kregen steekbieren de bovenhand. Het mini-caféetje werd op vrijdagavond de vaste stek van de buren. Loetepoepe en Picon kenden er hoogdagen. Maar dit gezellig oordje werd al vlug te klein, want ondertussen was dit bedrijfje een groothandel geworden en het ging snel... Toen een deel van de Drukkerij van Stefaan Fieuws te huur kwam te staan bleek dit de ideale plaats om Artisanalbis, de naam die de bvba ondertussen meekreeg uit te breiden. Het werd Peperleenstraat 17. Opnieuw werd het Bissegems archief verhuisd en kreeg ook de Heemkundige werkgroep zijn vaste stek. Er kwamen bureaus, een winkeltje en een ontvangstruimte met toog met erboven als uithangbord De Vinke. De groothandel bleef uit zijn voegen groeien. En vorige maand was er opnieuw een verhuis. Samen met zijn vriendin kon zoonlief een pand op de kop tikken op het vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Ditmaal zeker groot genoeg. Burelen stockage en een mooie ontvangstruimte alles

lief om een mooie Brasserie uit te baten kwam uit. Voor het uithangbord was er nog niet direct een plaatsje voorzien, maar toen het eerste verdiep werd ingericht met oude café-attributen mocht De Vinke natuurlijk niet ontbreken. Gedurende verschillende jaren hielden die ‘Leielander Musikanten’ er op vrijdagavond hun wekelijkse repetitie. Zij hielden er de kindjes op vrijdagavond wakker. Ondertussen waren er in het gezin ook twee jonge snaken geboren. De oude vlassersherberg werd

afgesloten. De Neerbeek werd verkocht, maar het uithangbord van De Vinke en de vele oude souvenirs kon ik toch zomaar niet achterlaten. Die verhuisden grotendeels naar een klein huisje in de Heulsestraat. 'Heulestraete 3' was geboren, en boven de toog hing natuurlijk het bord van De Vinke. Bissegems archief kreeg een

erop en er aan en weet je... Het uithangbord De Vinke staat klaar om op te hangen.

En dan besef je plots dat dit uithangbord eigenlijk een stukje van de familie is geworden, meer nog als er zorg voor wordt gedragen zal het ons allemaal overleven. P.V. Dat is erfgoed.  ‘T MINNEKE • BISSEGEM

21


UW WIJKCENTRUM

FACEBOOK HTTPS://NL-NL.FACEBOOK.COM/WIJKTEAMBISSEGEM

WIJKCENTRUM DE VLASKAPELLE 

Wijkcentrum De Vlaskapelle

Wijkcentrum De Vlaskapelle is een ontmoetingsplaats voor Bissegemnaren, en organiseert zowel activiteiten als dienstverlening voor jong en oud. Iedereen kan bij ons terecht met vragen, of voor een toffe activiteit. Onze maandelijkse publicatie ‘In de Wijk’ kan je gratis meenemen bij de meeste lokale handelaars, het OC, de bib, de sporthal en in het wijkcentrum. Tot binnenkort!

Wat valt er te beleven in De Vlaskapelle? Centrumraad: vrijdag 9 maart om 9u30. Kom luisteren naar de geplande activiteiten, en geef je eigen ideeën door. Samen maken we dan een mooi programma voor de komende maanden. We staan open voor samenwerking met verenigingen. Voordracht LANGER THUIS BLIJVEN WONEN: donderdag 22 maart om 14u30. Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als het moeilijker begint te worden thuis, bestaan er vele mogelijkheden om hulp te krijgen. Je kan beroep doen op thuishulp, maar er bestaan ook hulpmiddelen die je dagelijkse leven makkelijker kunnen maken. Een sociaal vangnet is ook belangrijk. Je hebt iemand nodig op wie je kan rekenen bij problemen. De combinatie van hulp, hulpmiddelen en een goed netwerk, zorgen er vaak voor dat een opname in een woonzorgcentrum lang uitgesteld kan worden. 3 euro, inschrijven tot 20 maart. Voordracht OPNAME IN EEN WOONZORGCENTRUM OF ASSISTENTIEWONING: donderdag 29 maart om 14u30. Wanneer thuis wonen, zelfs met hulp, echt te moeilijk wordt, dringt een opname in een assistentiewoning (vroegere serviceflat) of woonzorgcentrum zich op. We verduidelijken het verschil tussen de twee. Je kan je echter niet zomaar inschrijven op een wachtlijst. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, en die zullen we toelichten. De gemiddelde wachttijden eer je plaats vindt krijg je ook mee. Verder kan je een assistentiewoning in Rietveld bekijken, en een kamer in woonzorgcentrum Biezenheem. Na de voordracht weet je wat te doen… 3 euro, inschrijven tot 27 maart.

Voordracht GEZONDE VOEDING: donderdag 19 april om 14u30. Gezond eten: wat is dat nu precies? (ism OKRA) In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Diëtiste Deborah De Jaegere zal ons richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn en ons in staat stellen om gezondere en duurzamere keuzes te maken. 3 euro, inschrijven tot 12 april. Feestelijke maaltijd: vrijdag 25 mei om 11u45. We serveren weer een heerlijk driegangenmenu met aperitief. Wat er precies op het menu staat, vind je terug in de wijkkrant van mei. Deze verschijnt eind april. 17 euro, inschrijven tot 17 mei. Bike & brunch: donderdag 31 mei om 9u30. (ism OKRA maar staat open voor iedereen) We vertrekken aan het wijkcentrum, en fietsen ongeveer 30 km. Er zijn 2 korte tussenstops, waar je een kleine versnapering krijgt. Na de tocht kan je genieten van een gezonde maaltijd in De Vlaskapelle. 10 euro, inschrijven tot 24 mei.

VLASKAPELLE OP TOER: gratis dienstverlening voor de inwoners van Bissegem Wie vragen heeft over dienstverlening aan huis, over activiteiten in De Vlaskapelle, over van alles en nog wat, kan langskomen voor informatie. Je herkent de bus aan de felrode kleur en een grote opdruk met het nummer 1777. Ook vragen voor stad Kortrijk (meldingen, aanvragen van documenten…) kunnen we direct doorgeven via de computer. Iedereen is welkom! Dinsdag 20 maart – 14 tot 16 uur – parking supermarkt OKAY Dinsdag 17 april – 10 tot 12 uur – parking Rietput Dinsdag 23 mei – 14 tot 16 uur – parking Westhoek

Contactgegevens Wijkcentrum De Vlaskapelle Hendrik Dewildestraat 8 8501 Bissegem 056 24 45 00 | wijkteam.bissegem@kortrijk.be
IN EN ROND OC DE TROUBADOURMETAMORFOSE

aan het OC De Troubadour Op 22 mei 1988 werd op het Kortrijkse Overbekeplein een abstract bronzen beeld onthuld, genaamd METAMORFOSE, van de hand van beeldhouwer Maurits Witdouck. Het was een schenking van de NV Kerkhof-Grijspeerdt aan de stad Kortrijk

Inhuldiging van METAMORFOSE aan de ingang van het OC (foto: EDB)

Nu, bijna 30 jaar later, heeft het plein een metamorfose ondergaan. De centraal gemetste opbouw met groen is verdwenen en ook het beeld is verhuisd: sinds november 2017 staat METAMORFOSE op het grasplein naast de inkom van het Bissegemse ontmoetingscentrum. Kerkhof-Grijspeerdt De Kortrijkse voedingsdistributiegroep NV Kerkhof–Grijspeerdt was in de 20ste eeuw een van de grootste voedingsketens van België en bood in 1984 werk aan 1.200 personen. Hun winkels waren gekend onder de namen Centra (met hun Centra-zegeltjes) en Flash. Ze leverden ook aan meer dan 500 zelfstandige kruidenierszaken. In 1988, na een eeuw werking, sloot de firma haar activiteiten af met een groots feest. Ze schonk daarbij aan de stad Kortrijk het beeldhouwwerk Metamorfose van de hand van Maurits Witdouck. Deze schenking moest de band tussen industrie en cultuur beklemtonen Metamorfose De naam van het beeldhouwwerk verwijst naar de overgang van twee elementen die in elkaar overvloeien en een nieuwe component vormen. Dat was wat toen ook gebeurde met de NV Kerkhof-Grijspeerdt. Er werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met andere bedrijven. Hieruit ontstond in 1990 de United Distribution Holding, gekend van onder meer de Spar winkels, die inmiddels tot de Colruyt groep behoren. Maurits Witdouck (05/07/1928 – 05/09/2014) Kunstenaar Maurits Witdouck groeide op in Menen. Na de lagere school ging hij als 14-jarige werken in het atelier van beeldhouwer Delafontaine. Hij restaureerde vernielde monumenten uit de Tweede Wereldoorlog. Hij kreeg opdrachten van kerken en lokale overheden, waaronder een reeks monumentale beelden in de voorgevel van het stadhuis van Brugge. In Kortrijk is onder meer het Mariabeeld in de Sint-Pius X-kerk van zijn hand.  Carlos Debucquoy

maandag 5.03.18 14u30

MICHA MARAH & PATRICK ONZIA Dienen wij u deze twee rasartiesten nog voor te stellen? Patrick Onzia is een top entertainer en succesvol zanger. In 1978 bracht hij zijn eerste plaat op de markt, een vertaling van het winnende eurovisiesonglied ‘Lazy Burms’. Een majorettenhoed, slanke, lange benen en gladde laarzen, een energieke verschijning, zo brak Micha Marah destijds door met het legendarisch geworden ‘Tamboerke’. Het was de tijd dat een tv-show als ‘Cansonissima’ een aantal namen in een mum van tijd naar de top van de populariteit kon toveren. Dat Micha Marah heel wat in petto heeft, blijkt intussen uit haar rijkgevulde carrière.

Samenwerking: seniorenverenigingen Muziek I Op de koffie OC De Troubadour 10 euro (koffie en taart inbegrepen)

zaterdag 21.04.18 20u15

HET PRETHUIS Van kwoad nor erger Deze situatiekomedie pur-sang van Jeroen Maes speelt zich af ten huize Franky en Jenny Dendooven. Op het eerste gezicht een perfect gelukkig koppel, maar schijn bedriegt. Dat wordt al snel duidelijk wanneer de kersverse buurman Etienne Verplancke op een nogal onchristelijk uur bij zijn nieuwe buren aanbelt en een ontdekking doet die niet zonder gevolgen blijft. De misverstanden stapelen zich op en het gaat ‘van kwoad nor erger’. Tot op een bepaald moment de situatie niet meer te overzien is. Met: Peter Bulckaen, Leen Dendievel, Anne Denolf, Karin Tanghe en Jeroen Maes.

Samenwerking: Edelweiss www.prethuis.be Theater I Komedie OC De Troubadour 17 euro  ‘T MINNEKE • BISSEGEM

23


UIT INBISSEGEM MAART

S- Plus.

DONDERDAG 1 MAART Kaarting en bolling – Okra ’t Koningshof – 14u30.

MAANDAG 26 MAART Scrabble – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u. JANUARI

ZONDAG 4 MAART Kippenfestijn – Bidavo OC De Troubadour.

DINSDAG 27 MAART Lijndansen – Okra OC De Troubadour – 14u. Bowling in de Max – Neos. Bloemschikken – KVLV OC De Troubadour – 19u30.

MAANDAG 5 MAART Op de koffie met Micha Marah en Patrick Onzia OC De Troubadour i.s.m Bissegemse seniorenverenigingen OC De Troubadour – 14u30. DINSDAG 6 MAART Hobbywerking – Okra OC De Troubadour – 14u. DONDERDAG 8 MAART Onder Ons – Samana OC De Troubadour – 14u. Kleur en stijladvies – KVLV OC De Troubadour – 19u30. MAANDAG 12 MAART Scrabble – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u. Kaart- en paardjesspel – S- Plus ’t Smeske. DINSDAG 13 MAART Lijndansen – Okra OC De Troubadour – 14u. Mocktails – Gezinsbond OC De Troubadour – 19u30. DONDERDAG 15 MAART Kaarting en bolling – Okra ’t Koningshof – 14u30 ZONDAG 18 MAART Jaarlijks Concert - Crescendo 18u. DINSDAG 20 MAART Ledenbijeenkomst met voordracht Tijs Mauroo – Neos OC De Troubadour – 15u. VRIJDAG 23 MAART Voordracht – TuinHier OC De Troubadour - 19u30. ZATERDAG 24 MAART Paasviering – Samana Mariadorp – 14u. ZONDAG 25 MAART Concert – Die Lustigen Freunde OC De Troubadour. Schlagerfestival in Hasselt

24

‘T MINNEKE • BISSEGEM

WOENSDAG 28 MAART Ziekenzalving – Samana St. Vincentiusschool – 14u30. DONDERDAG 29 MAART Bloemschikken – TuinHier en Gezinsbond OC De Troubadour – 19u30. Daguitstap naar Luik – Neos. ZATERDAG 31 MAART Paaseierenzoektocht Gezinsbond i.s.m. Chiro en KSA OC De Troubadour – 14u.

APRIL DINDAG 3 APRIL Paasfeest – Okra OC De Troubadour. DONDERDAG 5 APRIL Kaarting en bolling – Okra ’t Koningshof – 14u30. MAANDAG 9 APRIL Scrabble – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u. Toneel Slachtinge – Neos Schouwburg Kortrijk. Kaart- en paardjesspel – S- Plus ’t Smeske. Creatief – KVLV Vrankaertshoeve – 19u. DINDAG 10 APRIL Hobbywerking – Okra OC De Troubadour – 14u. Bloedinzameling – Rode Kruis OC De Troubadour – 18u. DONDERDAG 12 APRIL Onder Ons + info – Samana OC De Troubadour – 14u DINDAG 17 APRIL Ledenbijeenkomst met Arto Mundo – Neos OC De Troubadour – 15u.

HET RUIME AANBOD VAN CULTUUR, EVENEMENTEN, SPORT EN TENTOONSTELLINGEN IN BISSEGEM

maart | april | mei 2018 DONDERDAG 19 APRIL Kaarting en bolling – Okra ’t Koningshof – 14u30. VRIJDAG 20 APRIL Voordracht – TuinHier OC De Troubadour – 19u30. ZATERDAG 21 APRIL Theatervoorstelling ‘Van Kwoad Nor Erger’ van Het Prethuis OC De Troubadour i.s.m. Edelweiss en Gezinsbond OC De Troubadour - 20u15. MAANDAG 23 APRIL Scrabble – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u. DINDAG 24 APRIL Lijndansen – Okra OC De Troubadour – 14u. Kookles – Gezinsbond OC De Troubadour – 19u30. Pétanque – Neos De Gouden Bank Gullegem. DONDERDAG 26 APRIL Rusthuisbezoek – Okra. Jaarfeest – Neos - Ter Biest. MAANDAG 30 APRIL Bezoek “gerechtshof Kortrijk” Gezinsbond – 8u30.

MEI DINSDAG 1 MEI Hobbywerking – Okra OC De Troubadour – 14u. DONDERDAG 3 MEI Kaarting en bolling – Okra ’t Koningshof – 14u30 ZONDAG 6 MEI Muzikale wandeling Concertharmonie Crescendo OC De Troubadour. MAANDAG 7 MEI Kubb – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u. DINSDAG 8 MEI Lijndansen – Okra OC De Troubadour – 14u. Provinciale wandeling in Veurne Neos. MAANDAG 14 MEI Scrabble – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u.

ELKE DINSDAG IS MARKTDAG TE BISSEGEM Kubb – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u. Kaart- en paardjesspel – S- Plus ’t Smeske. DINSDAG 15 MEI Ledenbijeenkomst met voordracht ‘Hendrik Vos, de invloed van Europa' – Neos OC De Troubadour – 15u. DONDERDAG 17 MEI Kaarting en bolling – Okra ’t Koningshof – 14u30 Bloemschikken – TuinHier OC De Troubadour – 19u30. VRIJDAG 18 MEI Fietsdag – Neos. DINSDAG 22 MEI Lijndansen – Okra OC De Troubadour – 14u. Daguitstap Watou en Nieuwpoort – S- Plus. Natuurwandeling – KVLV. DONDERDAG 24 MEI Onder Ons + info – Samana OC De Troubadour – 14u. Bijwonen opnames Van Gils & Gasten – Neos. VRIJDAG 25 MEI Voordracht – TuinHier OC De Troubadour – 19u30. MAANDAG 28 MEI Scrabble – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u. Kubb – Okra Wijkcentrum De Vlaskapelle - 14u. DONDERDAG 31 MEI Fietstocht en brunch – Okra i.s.m. Wijkcentrum De Vlaskapelle 9u30. 

't Minneke lente 2018  
't Minneke lente 2018  

Uitgave van de culturele werkgroep van Bissegem, gedrukt op 2900 exemplaren.

Advertisement