Page 1

Stadskrant

Kortrijk A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

H e u l e

K o o i g e m

R

A A N S I T GRA

GOOSEES! D A V N I

5 jaar ondernemerscentrum

creatief ondernemen

K o r t r i j k

oktober 2011 wordt maandelijks gratis verspreid

+ 7 bladzijden UiT in Kortrijk •

M a r k e

R o l l e g e m


www . k o r t r i j k . be

In deze Stadskrant: Fotograaf Danny Veys legde alle Kortrijkse beelden en monumenten vast op de gevoelige plaat. Er komt een nieuw beeldenboek en een tentoonstelling van zijn werk in het Broelmuseum. Lees meer op p. 4-5. Het Ondernemerscentrum in Kortrijk viert de vijfde verjaardag met een uitbreiding van de gebouwen en een nieuw project voor jonge starters: Creatieve LINK. Lees meer op p. 6-7.

Kortrijk blijft zichzelf vernieuwen. Een stand van zaken over de veranderingen aan de Brugsepoort en de voltooiing van het Guldenspoorfietspad kan je vinden op p. 11.

Stadsgenoot Filip Bral is de bezieler van Pantalone. Dit productiehuis voor muziektheater brengt straks een overzicht van de producties in de Stadsschouwburg. Lees meer op p. 13 .

Al gehoord van boekenbomen? Het gaat om een project van de bib, die haar ecologische voetstap wil verminderen. Een beter moment dan de Week van de bib om te starten is er niet. Lees meer op p. 15.

en verder: • Buren bij Kunstenaars > 3 • Toegankelijkheid voor iedereen > 14 • Achter deze gevel schuilt > 12 • Kortrijk Kort > 17-18 • De Mensen > 19 • Stadskiekjes > 27

© JM Bertin

Ga eens lekker van de grond! Neem dat letterlijk: met het project Jong Keukengeweld kunnen jongeren op 50 m boven het Stationsplein van een Dinner in the sky en van vergezichten en gastronomie genieten. Lees meer op p. 10.

GOOSE INVADES! Long time no see, maar nu komt het er van: Goose speelt weer in eigen stad! Wellicht loopt het Schouwburgplein helemaal vol op vrijdag 7 oktober voor “Goose invades!”. De op en top Kortrijkse formatie pakt in de buurt van thuishaven Den Bras uit met een verrassingsoptreden dat begint om 20 uur. Kortrijkser kan overigens niet want SX – remember hitsingle “Black Video” – zal de massa, om en bij de 5.000 fans, tegen dan al opgewarmd hebben. Er zijn tickets voor het concert op het Schouwburgplein te verkrijgen en combitickets (let wel: maximum 700!) voor de aansluitende Clubnight in De Kreun vanaf 23 uur. De line up daar is Black Strobe (F), Djedjotronic (F) en Alex Gopher (F). En fans dromen natuurlijk van een Prince-achtige uitsmijter van Goose zelf. Wie er wil bij zijn, zal dus snel moeten zijn!

,,Voor tickets en info: www.goosemusic.com

WIN

De stadskrant maakt vijf fans gelukkig met een combiticket voor concert en aansluitende clubnight in De Kreun. Mail vóór 5 oktober jouw antwoord op volgende vraag naar stadskrant@kortrijk .be en vergeet niet naam, adres en telefoon/gsm te vermelden. Welk nummer van Goose werd gecoverd door Jef Neve?

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

1777

2 | Stadskrant kortrijk

1777


t e n t o o n s t ell i n ge n

Jubilerende verenigingen als artistieke buren Kortrijk is blijkbaar een uitstekende muze voor kunstenaars van allerlei slag. Dat merk je alvast aan de deelnemers van de achtste editie van ‘Buren bij Kunstenaars’. Van 14 tot en met 16 oktober kan je een kijkje nemen in 59 ateliers. De Koninklijke Sint-Lucasgilde en fotoclub Kultura vallen op in dit bonte gezelschap. De Sint-Lucasgilde door zijn 125-jarig bestaan en Kultura door haar 50ste werkjaar én het fonkelnieuwe clublokaal in Rollegem. De gebroeders Delrue, Luc Holvoet en Henri Grimonprez hielden op 5 november 1960 de fotoclub Kultura boven de doopvont. Aanvankelijk concentreerde de club zich op de wereld van de smalfilm. Al vlug kon ook de fotografie de leden bekoren. Digitale fotografie Kultura ontpopte zich als een trouwe medewerker aan talrijke stedelijke evenementen en was in 1982 de initiatiefnemer van de ruilbeurs voor foto- en filmmateriaal. In 1997 vond de laatste editie plaats. De club kon niet meer optornen tegen de toenemende commercialisering van de fotografie en film. De vereniging ontsnapte niet aan de opmars van de digitale fotografie. Omdat niet alle leden even gemakkelijk de overstap konden maken, organiseerde Kultura in 2008 het eerste Nationaal Fotosalon van Kortrijk. Bedoeling was een nieuwe lichting fotografen aan te trekken. De initiatiefnemers slaagden in hun opzet en konden in 2010 met een tweede editie uitpakken. In datzelfde jaar werkte de club mee aan het West-Vlaams Fotosalon.

geschiedenis van deze jubilaris, kan in het Erfgoedhuis (Onze-Lieve-Vrouwestraat 45) terecht voor een overzichtstentoonstelling. 40 afbeeldingen en begeleidende teksten loodsen je door 125 jaar Sint-Lucasgilde. Uiteraard kan je er de creatieve uitspattingen van de leden bewonderen. Tot slot

kan je het boek “125 jaar Sint-Lucasgilde in woord en beeld” verkrijgen. De expo is toegankelijk op 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21 en 22 oktober telkens van 14 tot 17 uur.

,,www.west-vlaanderen.be/burenbijkunstenaars www.kulturakortrijk.be

Voorzitter Stefaan Vierstraete (vooraan) en vlnr. William Moulin, Ignace Desmedt, Luc Meurisse en Jacques Teirlynck.

Jarige Sint-Lucasgilde In 1886 riepen enkele Kortrijkse kunstenaars de “Sint-Lucasgilde” in het leven.125 jaar later blaakt de vereniging nog van artistieke ijver. Wie benieuwd is naar de boeiende

© Foto Hol

Nieuw lokaal De club vond aanvankelijk een onderkomen in de Filips van de Elzaslaan, maar moest door de bouw van het Jeugdontmoetingscentrum verhuizen naar het Oud Gemeentehuis in Bissegem. Nu vertoeft de vereniging in een gloednieuw clubhuis op de Rollegemplaats 11 in Rollegem. Tijdens “Buren bij Kunstenaars” kan je er op 15 en 16 oktober van 14 tot 18 uur een kijkje nemen.

Stadskrant kortrijk | 3


© Foto Hol

Fotograaf Danny Veys:

“Ik begin pas als alle anderen weg zijn” “Wat mij het meest opviel aan de standbeelden is dat de mensen ze bijna niet meer opmerken,” stelt Danny Veys. De Markse fotograaf legde – analoog en in zwart-wit – alle Kortrijkse beelden op publiek domein vast. Die werden gevat in het vernieuwde beeldenboek ‘Monuments, sculpturen in het stadsweefsel, Kortrijk’. Een selectie van 35 foto’s op groot formaat maakt deel uit van een expo in het Broelmuseum.

4 | Stadskrant kortrijk


aa n he t w o o rd

Danny Veys (41) vestigde zich na zijn studies aan Sint-Lukas Brussel, samen met echtgenote Kaatje Chiers, in Marke. Je moet echter wat geluk hebben om hem daar aan te treffen. Beroepshalve is hij nu docent fotografie aan Sint-Lukas in Brussel. Maar daarnaast reist hij de hele wereld af voor bijzondere projecten. Hij is specialist in reportages over mijnen en archeologische sites. Meest bekend is allicht het vastleggen van de opgravingen van de Romeinse site in Sagalassos in Turkije, samen met Bruno Vandermeulen van de KU Leven. Danny Veys: “Dat gebeurt steevast met mijn field camera. Ik fotografeer nog analoog en in zwart-wit. Dat betekent dat ik altijd met 20 kg materiaal rondzeul. Naar Turkije gaat ook telkens de complete doka voor grootbeeld mee. Ik werk ook nog zoals vele meesters het mij hebben voorgedaan: eerst de omgeving en de lichtinval verkennen. Daarna kom ik terug om in de juiste omstandigheden de opname te maken. Dat is bijna het omgekeerde van digitaal fotograferen. Ik begin pas als alle anderen weg zijn. Tegen dat ik mijn field camera juist gezet heb, is een digitale fotograaf al twee of drie opnames verder.” “mijn droom ? één jaar stadsfotograaf zijn” Deze manier van werken verplicht de fotograaf om langer en beter te kijken. Vandaar ook dat het fotograferen van de beelden en monumenten in Kortrijk bijna twee jaar in beslag nam. Danny Veys: “Het gaat om een zestigtal beelden. Dat is net niet allemaal, omdat er enkele in herstelling zijn en andere herplaatst moeten worden. Daardoor kwam ik tot de vaststelling, een pijnlijke indruk eigenlijk, dat monumenten en standbeelden zich verloren voelen in de stad. Toch heb ik het gevoel dat de meeste mensen belang hechten aan gedenktekens. In enkele gevallen kunnen sommige gedentekens nog een artistieke of historische waarde opei-

“Ik kan niet stoppen en ik kan niet wegsmijten!”

sen. Maar in veel opzichten heeft de voorbijganger er geen boodschap meer aan. In Kortrijk zijn beelden minder slachtoffer van vandalisme dan in andere steden. Voor deze opdracht had ik aandacht voor drie specifieke punten: de transformatie van de publieke ruimte, de schaalreductie tot een pronkstuk op kamerformaat en het herstellen van de betekenis na het wegvallen van de herinnering. De manier van fotograferen en de aandacht voor die drie punten, zorgden er automatisch voor dat het een langlopende opdracht was. Ik heb eigenlijk alleen dergelijke projecten. Maar ik moet ook toegeven: ik kan niet stoppen. Of toch moeilijk. Ik kan ook niets wegsmijten. Ik vraag mij af hoe ik alle beelden zou opslaan mocht ik digitaal werken! Ik vond het in elk geval een bijzonder interessante opdracht. Gaandeweg kreeg ik zelfs de droom om een jaar als stadsfotograaf aan de slag te kunnen.” In het spoor van de goudzoekers Misschien tref je Danny Veys dezer dagen wel op een of andere rivier of kanaal in Vlaanderen, waar hij zijn peddeltechnieken oefent. Ook dat staat trouwens in het teken van fotografie. Binnenkort wil hij de lange trip van de goudzoekers overdoen. Danny Veys: “Het Yukon Project loopt over drie jaar. Ik wil fotografisch het traject vastleggen dat duizenden goudzoekers aflegden tijdens de Klondike Goldrush. In 1896 vond men goud in de Bonanza Creek, nabij Dawson City in Yukon (Canada). Ik doe de tocht over en zal eveneens de Yukonrivier afvaren. Dit maakt dan weer deel uit van het grotere onderzoeksproject The Legacy of Mining Landscapes. Daarin ga ik op zoek naar de impact van het menselijk handelen - meer specifiek de wedren naar grondstoffen - op landschappen overal ter wereld. Door die verschillende landschappen fotografisch vast te leggen, ontstaat een specifiek artistiek oeuvre. Ik leg de littekens bloot van het wereldwijde streven naar rijkdom in de aarde”. Voor het Yukon Prject moet de fotograaf om en bij de 1.000 km te voet en per kano afleggen. Danny Veys: “Van deze artistiekwetenschappelijke onderneming komt er in 2014 een grote overzichtstentoonstelling. Tussen de verschillende fases volgt een uitgebreide communicatie over de voortgang van het project, door middel van een website en een krantje dat in heel Vlaanderen zal verkrijgbaar zijn.”

“In Kortrijk zijn beelden minder slachtoffer van vandalisme dan in andere steden.”

Tentoonstelling

Beelden De tentoonstelling loopt van 8 oktober tot 13 november in het Broelmuseum, aan de Broelkaai 6 in Kortrijk. Van dinsdag tot vrijda van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. Elke Kortrijkzaan kan op vertoon van zijn identiteitskaart gratis de tentoonstelling bezoeken. Toegangsprijs: € 3 - Verminderingskaarten: € 2 en € 1, -12 gratis. www.broelmuseum.be

Boek

Monuments Sculpturen in het stadsweefsel, Kortrijk Formaat: 22 x 27,50 cm 160 pagina’s Volledig in bichromie Fotografie Danny Veys Een uitgave van Groeninghe uitgeverij Verkoopprijs: 20 euro Te koop bij de uitgever: Belfaststraat 12, 8500 Kortrijk en in het Broelmuseum, Broelkaai 6, 8500 Kortrijk

,,www.photolimits.be Stadskrant kortrijk | 5


© Foto Hol

Achteraan (v.l.n.r.) peter Kurt Ostyn, Lobke Rondelez, Julie Descheemaeker, Tine Vandeputte en coördinator Evelien Martens. Vooraan Brik De Maeyer, Olivier Caluwier en Mathieu Bellens.

“Geen betere stad dan Kortrijk voor zoiets!”

Het Ondernemerscentrum, aan de Leiestraat 22, pakte bij het vijfjarig bestaan uit met een nieuw initiatief voor gedreven jonge ondernemers, Creatieve LINK. Evelien Martens: “In Kortrijk zetten wij vier jonge bedrijven samen in een landschapsbureau. Zij moeten elkaar wederzijds kunnen inspireren en krijgen met marketingspecialist Kurt Ostyn een peter die het klappen van de zweep kent.” Op 16 september vierde het Ondernemerscentrum de vijfde verjaardag. Kers op de taart was de uitbreiding van het complex met het aanpalend pand, waar voordien een interimkantoor gehuisvest was. Evelien Martens: “Het is precies in dat pand dat wij een landschapskantoor inrichtten voor vier jonge bedrijven, die actief zijn in de creatieve sector. Het is een gemeen6 | Stadskrant kortrijk

schappelijke ruimte, met de bedoeling dat er een soort kruisbestuiving plaatsvindt. Dat kan zijn door het delen van know how maar even goed door het aan elkaar voorstellen van nieuwe klanten.” Evelien Martens: “Het gaat om een grafisch vormgever, een webdesigner gespecialiseerd in social media, een evenementenbureau en een ontwerpersduo. In het

nieuwe pand zijn overigens ook flexplekken voorzien. In die ruimtes kunnen de ondernemers hun klanten ontvangen of vergaderingen organiseren. Maar die ruimtes staan ook ter beschikking van andere jonge ondernemers die bijvoorbeeld een tijdstip tussen twee afspraken willen gebruiken om rustig te kunnen werken.”


ec o n o m i e

Kurt Ostyn wordt ‘flexpeter’ De vier creatieve starters kunnen al rekenen op de onvoorwaardelijke steun van peter Kurt Ostyn. Hij startte destijds zelf in het ondernemerscentrum en runt nu zijn marketingbedrijf vanuit de Kapucijnenstraat, op wandelafstand van het Ondernemerscentrum. Kurt Ostyn: “Of ik tijd daarvoor kan vrijmaken? Jawel, dat is een heel bewuste keuze. Ik heb enkele verre klanten laten vallen om nog meer te focussen op de eigen regio. Ik wil hier blijven om de sfeer van het lokale ondernemen op te snuiven. Bovendien werk ik ondertussen al met drie medewerkers, zodat ik mijn eigen agenda beter kan beheren. Creatieve LINK vind ik gewoon een zalig project, precies op maat van jonge ondernemers.” De taak van peter beschouwt hij niet als die van een schoolmeester. Kurt Ostyn zal er zijn als dat nodig is. Kurt Ostyn: “Mijn kantoor is heel dichtbij, dus kan ik snel ter plaatse zijn als dat aangewezen is. Op woensdagnamiddag zal ik zelf op de flexplek werken en verder zullen er nog enkele tijdstippen bepaald worden voor gezamenlijk overleg. Wij laten alles een beetje organisch groeien.” Het merk ‘Kortrijk’ is aan het groeien De vier ondernemingen bundelen de krachten, maar blijven hun eigen koers varen. “Niemand is met de ander getrouwd,” weet Evelien Martens, projectcoördinator van de Creatieve LINK. “We zetten wel de middelen optimaal in. Zo komt er nog een budget voor een gezamenlijk project. Dat zou bijvoorbeeld een event op de Bedrijvencontactdagen kunnen zijn. “ Kurt Ostyn ruikt de opportuniteiten voor de zes zaakvoerders van de Creatieve link: “Er is geen betere stad dan Kortrijk om zoiets te doen! Het merk Kortrijk is snel aan het groeien. Overal groeit de aandacht daarvoor. Wij hebben al een goeie bodem voor ondernemers, die nieuwe perceptie is de ideale meststof voor onze starters.”

“De vier ondernemingen Creatieve LINK bundelen de krachten, maar blijven hun eigen koers varen”

Het project Creatieve LINK omvat vier nieuwe bedrijven en zes jonge zaakvoerders. Vanaf 1 oktober zitten zij samen in het nieuwe landschapskantoor aan de Leiestraat • Lobke Rondelez begint een bureau voor grafische vormgeving, webdesign en illustraties. • Julie Descheemaeker en Tine Vandeputte beginnen samen met een concept en evenementenbureau.

toch wat hoog. Nu betaal ik evenwel een drievoud. Ik had een contract voor drie jaar en ben er uiteindelijk vier jaar gebleven. Ondertussen blijkt dat drie jaar misschien toch iets te kort is.” De Creatieve starters gaan in de formule met het landschapskantoor voor drie jaar met elkaar in zee. Het project wordt echter permanent geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

• Brik De Maeyer start op eigen vleugels als specialist in webdesign en Social Media • Dan zijn er ook nog Mathieu Bellens en Olivier Caluwier die samen een bureau voor interior design beginnen in het Ondernemerscentrum

,,www.ondernemerscentrumkortrijk.be

tussen ons gezegd...

De peter van de creatieve starters zette zelf zijn eerste stappen in het Ondernemerscentrum. Kurt Ostyn: “Het zal het klassieke verhaal zijn. Ik begon in eigen huis, maar al snel bleek de combinatie tussen privé en zakenleven niet langer houdbaar. Ik weet nog dat ik hier vijf jaar geleden in oktober mijn intrek nam. Alleen mijn eigen kleine kantoortje was toen klaar in het nieuwe Ondernemerscentrum. De plek, in het centrum van de stad, is ideaal, maar ik vond – zoals elke startende ondernemer allicht - de huur Stadskrant kortrijk | 7


ec o n o m i e

Focus op creatief ondernemen Kortrijk zet al een aantal jaren voluit in op innovatie en creativiteit. En dat laat zich voelen via verschillende initiatieven. Van 29 augustus tot 2 september vond in het Industrial Design Center van Howest de Summer School Creative Prototyping Skills Training plaats. 45 deelnemers uit 20 verschillende landen zakten af naar Kortrijk voor een internationale uitwisseling, maar ook voor de vele uiterst praktische workshops. En dat mag je heel letterlijk nemen. Zo mochten de deelnemers anderhalf uur op het containerpark Graaf Karel de Goedelaan materialen halen die ze konden gebruiken om nieuwe barbecueconcepten te visualiseren. Verder konden de deelnemers genieten van uiteenzettingen van internationale topontwerpers. Nieuwe zuurstof voor je bedrijf Voortdurende innovatie is voor elk bedrijf van groot belang. Je moet constant inspelen op nieuwe behoeften in de markt. En 8 | Stadskrant kortrijk

daarbij kan je best wat ondersteuning gebruiken. Zo is er het unieke 5X5 concept van Designregio Kortrijk: vijf bedrijven uit de regio Kortrijk krijgen de kans om meer dan een jaar samen te werken met een topontwerper. Het einddoel is een nieuw product of dienst te ontwerpen én op de markt te brengen. Je kan je nu kandidaat stellen voor dit project . 5X5 is een onderdeel van Humin, een ander project van Designregio Kortrijk. Het is een programma van workshops en diensten waarbij bedrijven een buitengewone kans krijgen om onder professionele begeleiding en met financiële steun te herbronnen, te innoveren en methodieken te leren en toe te passen in de praktijk. Ook hiervoor kan je je nu kandidaat stellen.

,,Interesse? www.designregio-kortrijk.be

Een plek voor jouw ei Broed je zelf op een creatief idee en weet je niet wat je ermee moet aanvangen? Dan is Crealab misschien wel iets voor jou. Crealab is een multifunctionele en inspirerende plek. Vergelijk het met een laboratorium, waarin nieuwe ideeën opborrelen waarmee je innovatieve producten, diensten of strategieën bedenkt. Allerlei bedrijven, studenten, maar ook particulieren met sterke ideeën ontmoeten er elkaar. Je kan er naar eigen budget via brainstormsessies en professionele begeleiding je idee verder uitwerken. Misschien word jij op die manier wel Kortrijks nieuwste Bedenker…

,,Meer info: www.crealab.be


t e n t o o n s t ell i n ge n

Edouardo Souto de Moura Edouardo Souto de Moura (58) ontving in juni van president Obama de Pritzker-prijs, zeg maar de Nobelprijs voor architectuur, voor zijn indrukwekkend oeuvre. De architect behoort nu tot de eregalerij van de grootste ontwerpers van de afgelopen 50 jaar.

GRATIS!

Naar aanleiding van deze prestigieuze bekroning werd een tentoonstelling samengesteld door André Campos, rechterhand van Souto en projectbegeleider van het in aanbouw zijnde crematorium in Kortrijk, dat Souto ontwierp in samenwerking met het Belgische bureau Sum Projects. Onuitgegeven materiaal brengt (schetsen, foto’s, plannen en maquettes) de 50 projecten, die de toparchitect indiende voor evenveel wedstrijden, uitgebreid in beeld. ‘Edouardo Souto Moura Concursos 1979-2010’ liep in de Architectuurfaculteit van de Universiteit van Porto en trekt via Italië en Zwitserland naar Lissabon. In Kortrijk vindt de expositie plaats van 1 tot 30 oktober in de Paardenstallen van het Broelmuseum. Een internationale publicatie (Portugees/Engels met vertaling en commentaar in Nederlands en Frans) is verkrijgbaar als blijvende herinnering. Het crematorium wordt in dezelfde periode officieel geopend. Souto zal de tentoonstelling met een bezoek vereren. Elke Kortrijkzaan kan deze tentoonstelling gratis bezoeken (identiteitskaart meebrengen) !

Exclusieve tentoonstelling in de Paardenstallen van 1 tot 30 oktober

,,Tickets: € 3 / €  2 (groepen en 55+), € 1 voor 13-26 jarigen, kinderen gratis

Gratis toegang voor 1 volwassene

Gratis toegang voor 1 volwassene

Elke Kortrijkzaan kan gratis de exclusieve tentoonstelling van Souto de Moura bezoeken. Enige voorwaarde is het invullen van voornaam, naam, adres, telefoon en e-mail. Geef deze bon af aan de ingang.

Elke Kortrijkzaan kan gratis de exclusieve tentoonstelling van Souto de Moura bezoeken. Enige voorwaarde is het invullen van voornaam, naam, adres, telefoon en e-mail. Geef deze bon af aan de ingang.

Voornaam en naam:

Voornaam en naam:

Adres:

Adres:

Telefoon of gsm:

Telefoon of gsm:

E-mail:

E-mail:

✂ Stadskrant kortrijk | 9


gas t r o n o m i e

Ga eens lekker van de grond Jong Keukengeweld in Kortrijk Proef op donderdag 6 oktober tijdens Student Welcome van een dinner in the sky. Op 50 m hoogte, met een prachtig zicht op de stad, serveert een jonge topkok een menu voor jou. Een platform met 22 zitjes wordt 50 m hoog opgetrokken op het Stationsplein. Er kunnen 132 gasten genieten van amuses met een aperitief en een gerecht met passende wijn of bier. De kok gaat mee naar boven en werkt de gerechten daar af. tussentitel • 15-16 uur: Gilles Joyes (Marcus, Deerlijk), 1 Michelinster. • 16.30-17.30 uur: Matthieu Beudaert (Table d’amis, Kortrijk), hoogste nieuwkomer in 2011 bij GaultMillau met 15/20. • 18-19 uur: Jeroen Verhoye (D’Hulhaege, Deinze). • 19.30-20.30 uur: Kwinten De Paepe (Trente, Leuven), verkozen tot beste jonge chef van Vlaanderen 2011 door GaultMillau (15/20). • 21-22 uur : Peter Piatkowski (’t Claeverblat, Hasselt), GaultMillau 14/20. • 22.30- 23.30 uur: Tim Meuleneire & Wouter van Tichelen (De Koopvaardij, Stabroek), 1 Michelinster De  eerste vijf personen die mailen naar jongkeukengeweld@kortrijk.be en die op hoogst originele wijze verklaren waarom ze dit etentje met 2 personen willen winnen, gaan lekker van de grond!

WIN

Voorwaarden: één van de twee personen is tussen 18 en 30 jaar. Identiteitskaart meebrengen. Geen hoogtevrees hebben. Eén deelname per persoon per wedstrijd.

,,www.tov.be 10 | Stadskrant kortrijk

Speel ‘chef’ op kot! Wij vroegen naar een lekker, eenvoudig en gezond recept, dat ook niet superduur uitvalt. Sofie en Matthieu Beudaert van restaurant Table d’Amis zorgden voor een recept waarmee je alle kotgenoten kan imponeren en de titel ‘Chef’ in de wacht zal slepen!

Aubergine met parmigiano Ingrediënten: 3 aubergines 2 blikken gepelde tomaten 1 ajuin 1 teentje look Gedroogde oregano Broodkruim 100 gram Olijfolie Verse oregano 100 gr parmezaanse kaas, vers geraspt Bereiding: • Reinig de ui, versnipper hem fijn, stoof hem aan samen met de gehakte look, en de gedroogde oregano, in een scheut olijfolie. Als alles mooi zacht is, doe je de tomaten erbij. • Laat 15 minuten koken, op een heel zacht vuurtje • Snij de aubergine in plakken van ongeveer 1 centimeter en grill of bak ze in een hete pan met een scheut olijfolie. • Neem een ovenbestendige schaal, doe er een laagje tomatensaus, vervolgens een laagje aubergine, en een laagje parmezaanse kaas in. Blijf dit herhalen. Als alle ingrediënten opgebruikt zijn, bedek je alles met broodkruim, olijfolie, en fijngesneden oregano. • Zet de schaal ongeveer 20 – 25 minuten in een oven van 190°C.


mobiliteit

Brugsepoort in nieuw kleedje De Brugsepoort, een van Kortrijks drukste kruispunten krijgt een nieuw kleedje. De Stadskrant geeft je graag een overzicht van de belangrijkste ingrepen. • De Koningin Elisabethlaan wordt doodlopend. Je kan ze dus niet langer gebruiken als bypass naar de Brugsesteenweg. • Wie vanuit de Burg. Vercruysselaan rechtsaf gaat richting Brugge, krijgt aan de verkeerslichten een aparte afslagstrook. • Er komt een fietsoversteekplaats ter hoogte van de uitgang van het SintAmandscollege • Het kruispunt Brugsesteenweg – Brugsestraat – Burg. Vercruysselaan wordt overzichtelijker en veiliger ingericht.

Voltooiing Guldenspoorfietspad • Het Guldenspoorpad is, met de voltooiing langs de Kongoweg, een ononderbroken fietssnelweg die van Marke over het station van Kortrijk naar Zwevegem loopt. • De veilige fietsverbinding op de voormalige spoorwegzate sluit in Marke aan op het Markebekepad richting Groen Lint Zuid. In Zwevegem gaat dit pad over in de Trimaarzate richting Avelgem. • De afstand van Marke tot Zwevegem is kleiner dan 10 km en dus voor iedereen een perfect fietsbare afstand. • Dagelijks maken gemiddeld een 1000tal fietsers gebruik van deze unieke fietsroute. • Na de heraanleg van de Kleine Marktstraat, kunnen auto’s enkel nog van de Doenaertstraat richting Baliestraat rijden. • Fietsers worden beloond met een verhoogd dubbelrichtingsfietspad tussen het Guldenspoorpad en de Baliestraat.

Stadskrant kortrijk | 11


KNAP PLEKJE

Achter deze gevel schuilt… De Patria is een van de iconen van de Grote Markt. Het beschermd monument krijgt nu een grondige restauratie. Er komt daarna een handelsruimte beneden. Boven en achteraan worden flats ingericht. Op die plaats stond in de middeleeuwen al een stenen huis. De eerste stenen huizen, ‘stenen’ of ‘steenkins’, kwamen vanaf de 13de eeuw tot stand aan de rand van de grafelijke burcht, het historisch centrum van Kortrijk. In de kelder bevindt zich nog een authentieke middeleeuwse crypte, ondersteund door zuilen die het gewelf dragen. De korte zuilen geven aan dat de vloer opgehoogd was. De nieuwe eigenaar voorziet daar een glazen vloerbedekking zodat de crypte zichtbaar is vanop de gelijkvloerse verdieping. Hij wil verder zo veel mogelijk historische details in ere herstellen. Lombarden Documenten uit de 14de eeuw hebben het over het Lombaerdensteen. Waarschijnlijk woonden daar ooit Lombarden of geldwisselaars. Later werd dit De Roeland of Het Hooghuis. De Patria is een van de zeldzame gebouwen die gespaard bleven in de grote brand van 1382. In 1570 kocht het stadsbestuur de Roeland om er de Heilige Geestschool in onder te brengen. Een regent was begeleider en opvoeder van de weesjongens en woonde bij hen in. Het aantal kinderen in de ‘knechtjesschole’ lag rond de dertig. Geuzentempel Het vermoedelijk oudste gebouw van Kortrijk werd in de 18de eeuw gesloopt voor een nieuwbouw in classicistische stijl. Volgens sommige bronnen kwam er alleen maar

een nieuwe gevel. In de 18de en 19de eeuw deed het dienst als legerhospitaal, pakhuis en geuzentempel. Het kreeg de naam Patria toen de Nieuwe Katholieke Kring zich er

vestigde in 1924. In 1989 werd het gerestaureerd en nam VKW er zijn intrek. In de grote zaal met zicht op de Grote Markt bevinden zich vier prachtige wandschilderijen.

Kortrijks dialectwoord van de maand: Krevelkot (ook soms klierekot of krekelkot). Kleine kraamkes ( “ ’t waren lijk krevelkotjes”); een kleine woning, enge behuizing.

12 | Stadskrant kortrijk


muz i ek

Klassiek voor kinderen “Klassieke muziek voedt de gevoelswereld van kinderen en volwassenen. Dit is belangrijk in een maatschappij waar de nadruk ligt op “weten” en “kunnen””, aldus stadsgenoot Filip Bral, bezieler van Pantalone. Dit is een creatie- en productiehuis voor muziektheater voor volwassenen en kinderen. Pantalone brengt muzikale, poëtische beeldverhalen die ontroeren. Naar aanleiding van Pantalone’s 12de verjaardag kan je van 26 tot en met 30 oktober een globaal overzicht van de producties bekijken in het Cultuurcentrum Kortrijk. Filip Bral kan terugblikken op een succesrijke carrière als dirigent in binnen- en buitenland. De geboorte van zijn oudste zoon Anton veranderde niet alleen zijn privé-, maar ook zijn artistieke leven. Filip Bral: “Ik heb er altijd van gedroomd om voor kinderen te werken. Na de geboorte van Anton stelde ik vast dat wij vrede moesten nemen met de toen heel populaire Teletubbies en Kabouter Plop. Ik doe daar geen afbreuk aan, maar vond het jammer dat er weinig hedendaagse klassieke muziek voor kinderen bestond, uitgezonderd het muzikaal sprookje “Peter en de Wolf” en het “Carnival des Animaux”. Klassieke muziek scherpt immers het vermogen van het kind aan om zijn zintuigen te ontwikkelen en te oefenen. Ik dacht: als wij willen dat onze kinderen iets anders kunnen beluisteren, dan zullen wij het zelf moeten maken”, legt Filip Bral uit. Gouden Uil Het Slowaaks sprookje over muziek “Berona”, was de inspiratiebron voor “Luna van de boom”, een muzikaal boek voor kinderen en volwassenen, gecreëerd voor verteller en kamermuziekensemble. Filip Bral: “Ik componeerde de muziek, streekgenote Gerda Dendooven nam de illustraties voor haar rekening en Bart Moeyaert schreef de teksten. Ons werk werd bekroond met de Gouden Uil Literatuurprijs. Vanaf dan ging de bal aan het rollen. Voor je het weet zit je op een zeeschip waarvan je de koers niet zomaar kan veranderen” Verbeelding prikkelen Dat zeeschip kreeg de naam Pantalone. Filip Bral: “Wij brengen geen cultuur-maatschappelijk theater. Onze producties zijn impressionistisch, bijzonder breekbaar en prikkelen de verbeelding van de toeschou-

“Filip Bral is met Pantalone een graag geziene gast op het jaarlijkse Spinragfestival”

wer, die de vrijheid heeft om te zien wat hij wil zien. De muziek is daarbij de link tussen de teksten, het visuele en het theatrale. Bijna alle muziek is nieuw gecomponeerd, 90 % is van eigen makelij.” Filip Bral is opgetogen dat hij het 12-jarig bestaan in Kortrijk kan vieren. Filip Bral: “Hier liggen mijn (muzikale) roots. Ik heb veel te danken aan deze stad: ik heb gestudeerd aan het Sint-Amandscollege Noord en het Conservatorium. En met Pantalone waren wij al te gast op het Spinragfestival.”

,,www.cultuurcentrumkortrijk.be www.pantalone.be

“Voor je het weet zit je op een zeeschip waarvan je de koers niet zomaar kan veranderen” Stadskrant kortrijk | 13


welz i j n

Toegankelijkheid is zaak van iedereen

© Foto Hol

“De installatie van de aangepaste plateaulift is niet alleen belangrijk voor personen met een handicap, de hele bevolking heeft er baat bij. Deze gedachte loopt als een rode draad door de inspanningen die Kortrijk levert om de meest toegankelijke stad van Vlaanderen te worden”, aldus Chris Iemants, secretaris van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap. Chris Iemants bij de plateaulift in het Markse Ontmoetingscentrum.

De adviesraad geeft advies en tips om de toegankelijkheid te bevorderen van stedelijke gebouwen en voorzieningen en werkt daarvoor nauw samen met de directie Facility van de stad Kortrijk. Streefdoel is een

“De jongeren van nu zijn de ouderen van morgen, voor wie toegankelijkheid ook belangrijk zal zijn” 14 | Stadskrant kortrijk

integrale toegankelijkheid: alle voorzieningen voor wonen, leven en werken zijn effectief bereikbaar, gemakkelijk te betreden en bruikbaar voor iedereen. Brede kijk “Niet alleen personen met een handicap gebruiken een toegankelijke infrastructuur, maar ook jonge gezinnen met kinderwagens, een leverancier met een zware lading,…. Wij bekijken de term “toegankelijkheid” zo breed mogelijk. De jongeren van nu zijn de ouderen van morgen voor wie toegankelijkheid ook belangrijk zal zijn. Iedereen kan op een bepaald ogenblik minder mobiel worden en door een beenbreuk of ander letsel in een rolstoel terechtkomen. Dan zijn voorzieningen als plateauliften, deuren die automatisch openen en sluiten, drempelloze toegangen, verlaagde stoepranden, geen overbodige luxe”, benadrukt Chris Iemants. Ingrepen Het stadsbestuur neemt de term “toegankelijkheid” heel ernstig. Verschillende stadsgebouwen ondergingen talrijke ingrepen: een plateaulift in het OC Marke, compacte soundshuttles aan de balie en de mogelijkheid om een ringleiding te verkrijgen in het

stadhuis; de toegang tot de “Uit-winkel” met verlaagde balie en compacte soundshuttle; een vaste ringleiding in de zaal van de Stadsschouwburg,… Dit is slechts een greep uit de vele aanpassingen die de stad doorvoerde. Universal Design “Het is niet gemakkelijk om historische gebouwen toegankelijk te maken. Je moet eenmaal rekening houden met de eigenheid van een oud pand. Anders is het gesteld met nieuwbouw. De stedelijke directies, Facility in het bijzonder, nemen de aanbevelingen van de adviesraad ter harte. Dit geldt trouwens ook voor de infrastructuur van het OCMW. Kortrijk speelt een voortrekkersrol op het gebied van design. Vandaar dat wij streven naar “universal design” waarbij esthetische producten functioneel zijn voor iedereen. De internetkiosken in de ontmoetingscentra zijn daar een treffend voorbeeld van: een mooie vormgeving en bruikbaar voor personen mét en zonder handicap. Bovendien zijn ze bestand tegen vandalisme”, besluit de secretaris.

,,Stedelijke Adviesraad voor Personen met een

Handicap, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 056 27 72 94 – anne-marie.heytens@kortrijk.be


c u lt u u r

Boekenbomen in de bib Met het planten van boekenbomen in de groene zone rond alle buurtbibliotheken steunt de bibliotheek het Internationale jaar van het bos. Eerst in de centrale bibliotheek en daarna in alle buurtbiblotheken wordt er een boekenboom geplant, gefinancierd met de verkoop van oude boeken. Daarmee wil de bib haar ecologische voetstap verminderen. Karen Destoop: “Elk jaar kopen wij ruim 10.000 stuks materiaal, vooral boeken, maar ook audiovisueel materiaal. ”Bij de productie van boeken sneuvelen heel watbomen. Met deze actie willen wij onze aandacht voor de natuur onderstrepen. Het leek ons een goed idee de opbrengst van de verkoop van onze oude afgeschreven boeken te gebruiken voor het aanplanten van nieuwe bomen.” Het is een duurzaam project, dat over verschillende jaren loopt. Het startschot wordt gegeven op 22 oktober. Dan komt Vlaams minister van cultuur en leefmilieu Joke Schauvlieghe de eerste boom huldigen in de centrale bib aan de Leiestraat.

Karen Destoop: “Al gaat het hier om verschillende kleinere bomen, die in de bib in potten zullen staan. Een echte boom hier planten heeft minder zin. Op het dakterras zou dat heel duur uitvallen en bovendien zal de bib op termijn toch verhuizen naar het Conservatoriumplein. Dat kan wel nog enkele jaren duren, maar daar zullen wij dan ook meteen een hele groenzone kunnen aanplanten. In de omgeving van de verschillende buurtbibliotheken komt daarentegen een échte kluitboom, die buiten staat en zichtbaar blijft als de bib gesloten is.” Het initiatief neemt meteen een goede start vermits de Sinksenverkoop van oude boeken dit jaar liefst 4.450 euro opbracht. En dat na-

De bib wil met het duurzaam project Boekenbomen iets terug doen voor de natuur. Met de opbrengst van oude boeken worden nieuwe bomen geplant. De kinderen van de Puzzel nemen dit hier letterlijk en bouwen een échte boekenboom.

tuur geen loos woord is in de bib, mag ook blijken uit de bijzondere fotoserie van Yann Arthus-Bertrand die daar vanaf 17 tot en met 31 oktober zal te zien zijn.

Dankzij de bib… … is er op 15 oktober 2011 de jaarlijkse verwendag met workshops als ‘hapjes maken’, ‘bloemschikken’ en ‘muziekinstrumenten bouwen’, een ‘poëtisch kapsalon’ en een lokaal gametornooi. … is er van 15 tot en met 22 oktober 2011 een expositie in de Leeszaal over bekende bibliothecarissen. … wordt het project ‘De Boekenboom’ op 22 oktober 2011 gelanceerd met de huldiging van de eerste boekenbomen door minister van cultuur en leefmilieu Joke Schauvliege. … is er van 15 tot en met 22 oktober 2011 een interessante expo met foto’s van de bekende natuurfotograaf Yann Arthus Bertrand. … vertelt professor Jan Allein op 17 oktober 2011 alles over gsm- en andere straling.

© Foto Hol

… plak jij wat jij te danken hebt aan de bib aan onze post-it boom of post je het gewoon op onze facebookpagina.

,,Dankzij de bib vind je meer info over de bibliotheekweek op www.kortrijk.be/ bibliotheekweek.

Stadskrant kortrijk | 15


vr o eger e n n u

en toen was er... Begin 20ste eeuw De prentkaart toont de Meensestraat in het begin van de 20ste eeuw, die toen Bissegemstraat heette. In 1968 keurde de gemeenteraad de huidige benaming goed: de Meensestraat. Links zie je café de Menenpoort. De naam verwijst naar één van de drukste kruispunten van Kortrijk. Het verkeersplein was ooit de noordwestelijke toegangspoort van de stad. Van 1903 tot begin de jaren dertig was het café de Menenpoort bekend als “Potsjemiezens”, genoemd naar de legendarische waard Leopold Semeesel. Hij schonk het bier in stenen potten en vulde ze voor de helft met bruin bier, voor de andere helft met blond bier. Rechts zie je de toren van de gasfabriek die gas én elektriciteit produceerde. Later stond daar de ‘gasbol’. In de verte zie je de toren van de Sint-Elooiskerk. Gerenoveerd in 2011 Na de verbreding van de Brugse- en Meensestraat in 1967 kreeg de stadsring zijn huidig profiel. Daarvoor gingen tientallen huizen en cafés aan de kant van het Astridpark tegen de vlakte. In 2011 ondergingen het kruispunt en de Meensestraat een grondige opfrissing met een aparte busbaan, veiliger fietspaden en een extra overstreekplaats. De activiteiten op de Eandis-site worden stelselmatig afgebouwd. Doel is dat het gebied zich ontwikkelt tot een nieuwe woonomgeving. Net naast de vroegere gassite - waar zich tot voor kort de Evangelische Kerk bevond - investeert een sociale huisvestingsmaatschappij in de bouw van 26 sociale woningen.

Oproep 16 | Stadskrant kortrijk

De rubriek ‘Vroeger en nu’ is een vertrouwd item in deze Stadskrant. Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig. Heb jij nog foto’s uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek? Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be.


kortrijk kort

Aanvraag studietoelagen Weet je dat één op de vier gezinnen recht heeft op een studietoelage? En dat deze toelage er niet alleen is voor jongeren uit het middelbaar en hoger onderwijs? Ook kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs kunnen aanspraak maken op de studietoelage. Je kan je aanvraag doorsturen op papier of online tot en met 1 juni 2012. Wil je echter wat hulp bij het invullen van de paperassen, dan kan je op donderdag 20 oktober terecht in het Sociaal Huis tussen 13 en 16 uur.

lecteerd op basis van hun vernieuwende visie, duurzaamheid, functionaliteit en flexibiliteit. Ben jij de gedreven bewon(d) er(aar) die het SOK zoekt? Loop dan eerstdaags even langs op het Overbekeplein 11 voor een gratis verkoopdossier en catalogus. Inschrijven kan nog tot 28 oktober 2011.

,,www.stadsontwikkelingkortrijk.be en organiseert infoavonden. In Kortrijk verneem je meer over het Rusteloze Benen Syndroom op dinsdag 25 oktober in het stadhuis. Dirk Peeters, neuroloog verbonden aan az groeninge, werkt hieraan mee.

,,Gratis infoavond vanaf 19 uur in de Gothische

zaal van het stadhuis. Belgische Vereniging voor het Rusteloze Benen Syndroom, tel. 0474 82 54 40 info.bvrbs@absjr.be – www.bvrbs.be

Op deze zitdag krijg je individuele hulp van de afdeling Studietoelagen en kan je je aanvraag ook indienen. Op www.studietoelagen.be kom je te weten welke documenten je moet meebrengen voor de aanvraag.

,,Sociaal Huis, Budastraat 27 www.studietoelagen.be

Heb jij ook zo’n last van rusteloze benen? Het Rusteloze Benen Syndroom is een weinig bekende maar veel voorkomende neurologische aandoening. Wie eraan lijdt, heeft een onbedwingbare drang om te bewegen als gevolg van een onaangenaam gevoel in (voornamelijk) de benen. In rust (zittend of liggend) verergeren de symptomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de slaap hierdoor verstoord raakt. Grote vermoeidheid, problemen bij lange trajecten met de wagen of het vliegtuig, hebben een serieuze impact op de kwaliteit van het leven. Ook het bijwonen van een concert of theatervoorstelling valt soms moeilijk. In Vlaanderen hebben 15.000 à 30.000 personen te maken met dit, tot nu toe, onbekend syndroom. De patiëntenvereniging wil de aandoening onder de aandacht brengen

Maak kennis met de federale ombudsman en de ombudsdienst Pensioenen Op 13 oktober krijgt Kortrijk het bezoek van de federale Ombudsman en de Ombuds-

Rep je voor één van de laatste unieke stadskavels Droom jij van een leuke betaalbare woning in het hart van de stad? Dan moet je beslist even langs bij het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) op het Overbekeplein 11. Daar zijn momenteel nog vijf kavels te koop die zich situeren in de Pluimstraat en Slachthuisstraat, een buurt in opmars, op een boogscheut van het station en het winkelcentrum. Als kandidaat-koper engageer je je om het gekochte oude pand te slopen, een nieuwe woning te bouwen en er finaal ook te gaan wonen. Dit alles tegen heel interessante voorwaarden (300 €/m²). Het SOK begeleidt je tijdens het volledige bouwproces. Voor een ontwerp kan je terecht bij enkele architectenbureaus gese-

man voor de pensioenen. Je kan op die dag gratis bij beide vertegenwoordigers terecht in een promobus op het Schouwburgplein. Met welke reden vraag je je af? Beiden behandelen vragen en klachten van burgers, maar hebben geen vestiging in onze stad. Het bezoek is dan ook het uitgelezen moment om je klachten en problemen voor te leggen. Bij de federale ombudsman kan je terecht met klachten over bv. belastingen, kinderbijslag, een verblijfsvergunning of de inschrijving van je voertuig, …) De ombudsman pensioenen zoekt oplossingen voor jouw concrete klachten in verband met de wettelijke pensioenen. Zowel zelfstandigen, werknemers en ambtenaren krijgen advies. Ook klachten over de vast-

Stadskrant kortrijk | 17


kortrijk kort

stelling van pensioenrechten en de bedragen evenals klachten over de uitbetaling van de pensioenen worden onderzocht. Heb je geen concrete klacht maar ben je benieuwd naar wat infobrochures en promotieartikelen? Dan verdient de promobus ook jouw bezoek.

,,Donderdag 13 oktober tussen 14 en 19 uur op het Schouwburgplein. www.federaalombudsman.be www.ombudsmanpensioenen.be

Rollegem bij nacht Ontdek op zaterdag 15 oktober nachtelijk Rollegem samen met een gids. De wandeling, die start om 19.30 en 20 uur aan het Buurthuis (Tombroekstraat 2), kadert in de “Nacht van de Duisternis”. “Door de rustige wegen is het veilig wandelen. In de duisternis zijn de vergezichten gereduceerd tot een groot lijnenspel van lichtjes. Je ziet boven Kortrijk en Moeskroen een lichtgloed veroorzaakt door kunstlicht. Deze lichtpollutie brengt planten, dieren en mensen in de problemen. Onderweg geven wij tips om lichtpollutie en energieverbruik te beperken”, aldus gids Trees De Prest. “De bedoeling is dat wij de duisternis en de stilte ervaren. Misschien horen wij een steenuil of kruist een egel ons pad. Nachtvlinders zijn zeker van de partij. Hoogtepunt is de sterrenkijker. Een amateur-astronoom zal ons enkele sterren of zelfs een planeet tonen”.

,,www.nachtvandeduisternis.be

Een verrassende bezoeker De Prachtbeer (Utetheisa pulchella) is een nachtvlindertje uit de familie van de ‘uilen’ en de onderfamilie van de ‘beertjes’. De meeste motjes uit de ‘uilenfamilie’ zijn iets minder opvallend met grijze of okertinten, maar deze valt ‘prachtig’ op met zijn Kortrijkse kleurenpalet. Vandaar zijn naam, misschien? De rode en kleinere zwarte stippen zijn wat hoekig en hij is er zuinig mee: ze staan alleen bovenaan. Als hij zijn vleugels openslaat, verraadt hij de vaalwitte kleur op de rest van zijn lijf en leden. De prachtberen zijn echt geen vaak geziene gasten in onze streek. Hun normale leefgebieden zijn warmer. Ze verblijven in Afrika, en Zuid-Europa en verder weg ook in Australië en het zuiden van Azië. Als ze toch tot hier komen, dan doen ze dat tijdens hun trek, over de Middellandse zee,

18 | Stadskrant kortrijk

via Gibraltar, ergens op het einde van de zomer. In België was dit kleinood niet meer gezien sinds 1960. Maar nu, na 51 jaar, op 27 augustus liet dit vlindertje zich ruimschoots bewonderen en fotograferen op de asters van een stadstuin, op een boogscheut van het stadsgroen Marionetten. Zoals één zwaluw de lente niet maakt, kunnen we door deze prachtbeer op bezoek ook niet besluiten dat het met de biodiversiteit in onze stad definitief de goede kant op gaat. Maar het feit dat hij er was én zich zo goed thuis voelde, is in ieder geval goed nieuws en voor de liefhebbers was het beslist een hele fijne waarneming.


de mensen

Karel Willemyns

Charlotte Verbeke

Marleen Verschuere

Won samen met vriend Pieter De Praetere uit Bissegem, de nationale liftwedstrijd Route du Soleil, van Leuven naar Venetië. Het leverde hen een wereldreis op waarbij ze 7.000 euro mogen uitgeven. Als ’2pk’ (Pieter en Karel) startten zij op 19 juli in Leuven om na zeven etappes op 26 juli aan te komen in Venetië. “Ik moest 270 euro inschrijvingsgeld betalen, maar dat is natuurlijk niet veel als je dat als een alternatieve vakantie beschouwt. Ik vind de winst onverwacht omdat wij met twee jongens waren. Ik maak mij sterk dat iedereen met een beetje geluk in twee dagen naar Venetië kan liften. Nu was het in acht dagen omdat de etappes vastlagen”. Karel (24) woont in Kortrijk en zoekt zijn eerste job. “Ik studeerde twee jaar geleden af als bio-ingenieur, dit jaar voleindigde ik de manama Conflict & Development, beide opleidingen aan de Universiteit Gent.”

Is het nieuwe Tineke van Heule en dat kon zij net na de verkiezing nauwelijks zelf geloven. “En zeggen dat ik eerst niet mee wilde doen toen het comité bij ons aanklopte. Vooral omdat ik wist dat mijn vriendin Céline Dujardin al kandidaat was. Maar men legde uit dat de deelnemers allemaal steun bij elkaar vinden en ik hapte toe. Gelukkig maar, want ik beleefde een superweekend. Ik kreeg steun van mijn supporters uit Spes Nostra en de deelnemers van de theaterkampen in De Vonke. Het spreekt vanzelf dat de titel heel wat betekent voor mij. Ik vertegenwoordig een heel jaar Heule als ambassadrice!? Het wordt heel druk, maar ik ben er toch van overtuigd dat ik dit kan combineren met mijn studies latijn-wetenschappen aan Spes Nostra. Net na de verkiezing vloeiden de traantjes bij mijn ma en zus Margot, maar dat kwam allicht ook door de vermoeidheid, want het waren slopende dagen.”

Is de drijvende kracht achter Make-A-Wish. “In 2003 maakte mijn dochter, toen studente aan Hantal Kortrijk, een groepswerk over Make-A-Wish. “Ik werd ingeschakeld als chauffeur en was aanwezig bij de interviews met wenskinderen en BV’s. Ik vond dat ik een positieve meerwaarde kon bieden. Sinds 2004 ben ik vrijwilliger bij MakeA-Wish Vlaanderen. Ik was drie jaar lid van de Raad van Bestuur met fundraising als kerntaak. Nu ben ik vooral bezig met de realisatie van de wensen van West-Vlaamse ongeneeslijk zieke kinderen. Dat lukte al bijna 70 keren. Wij kunnen nog altijd gemotiveerde vrijwilligers gebruiken en iedereen kan ons financieel steunen. Voor de vervulling van de wensen hebben we immers veel centen nodig. Het bezoek van Sinterklaas in Kortrijk zal alvast helpen. Wij vragen 1 euro toegang die integraal naar Make-A-Wish gaat”.

Ken je stad!

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar: Stadskrant Wedstrijd, Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een gadgetpakket van de stad. De winnaars van de vorige editie herkenden de vijver aan het Markebekepad met het gedicht ‘Dag wolkje’: Bruno De Craemere, Kortrijk – Nele Bouckaert, Marke – Ruben Marysse, Kortrijk - Cathérine Vanhoutte, Marke – Etienne Denauw, Marke – Ronnit Viaene, Marke - Luc Dedecker, Marke – Stephan Vandendriessche, Marke – Marc Vindevogel, Marke

Stadskrant kortrijk | 19


1 tot 31 oktober 2011

UiT in kortrijk met agenda van 1 tot 31 oktober 2011 29 & 30 oktober 2011, Sonic city

EEn wEEkEnd vol muzikalE uppErcuts

Een eigenzinnig festival dat je laat proeven van muzikale lekkernijen die niet zo vaak op je bord belanden. Zo kun je ‘Sonic City’ nog het best omschrijven. Elk jaar nodigt De Kreun een curator uit, die met jou zijn muzikale smaak en invloeden deelt. Dit jaar is dat de band Liars. Millionaire, Dälek en Deerhoof deden het hen de voorbije edities voor – nu mag Liars zijn eigen festival samenstellen. Door telkens voor een andere curator te kiezen, is elke ‘Sonic City’ totaal anders dan de vorige. Een schatkamer vol muzikale verrassingen opent zijn deuren voor je.

Toegankelijk experimenteel Het Australisch-Amerikaanse drietal Liars debuteerde in 2001. Hoe moet je ze omschrijven? Experimentele noise-band komt misschien nog het dichtst in de buurt, gewoon omdat Liars niet voor één gat te vangen is. Bij elk nieuw album is het uitkijken welke muzikale richting Angus Andrew, Aaron Hemphill en Julian Gross nu weer zijn ingeslagen. Ze zijn niet vies van het eigenzinnige en tegelijk toegankelijke experiment, maar teleurstellen doen ze nooit. Bovendien geven ze je live zo’n uppercut dat je er nog dagen moet van herstellen. Briesende opa’s Eigenzinnig, het woord is al gevallen. En dat kun je ook zeggen van de bands die Liars tijdens deze ‘Sonic City’ in De Kreun laat opdraven. Het absolute hoogtepunt is The Melvins. Ontstaan in 1986, maar na een kwarteeuw briesen deze ‘granddaddies’ nog steeds als jonkies. Net als bij Liars is de vraag ‘En wat spelen die zoal?’ behoorlijk moeilijk te beantwoorden. Postpunk? Heavy metal? Sludgemetal? Zijn het de erfgenamen van Black Sabbath? Mja – maar laat het ons maar houden op ‘een volstrekt unieke sound’: log en zwaar, maar enorm aanstekelijk. Ook deze ‘Sonic City’ maakt een uitstapje naar een andere kunstvorm. Op 28 oktober draait ‘KARP Lives – A documentary film about the band KARP’ in Budascoop. Voluit heet deze un20 kortrijk 20 || Stadskrant UiT in kortrijk

dergroundlegende uit de jaren ‘90 Kill All Redneck Pricks. Jaag dat maar eens door Googles vertaalmodule.

R

R

Line-up zaterdag: Liars, Factory Floor, Oneida, Legendary Pink Dots, Mark Ernestus (Rhytm&Sound) ft Tikiman en Carter Tutti (Chris & Cosey) Line-up zondag: The Melvins, Htrk, Tannhäu-

R

ser Sterben & das Tot, Standish & Carlyon en Washed Out ‘KARP Lives’ | gratis | vrijdag 28 oktober 20u | Budascoop, Kapucijnenstraat 10 Dagtickets ‘Sonic City’: € 33/30 (VVK)/ 27( Kreuncard), weekendtickets: €53/50(VVK)/ 47(Kreuncard) | Vanaf 14u | De Kreun, Conservatoriumplein | 056 37 06 44 | www.dekreun.be


1 tot 31 oktober 2011

Vakantiekampen & SpeelkompaS

BEzigE BijtjEs gonzEn door dE vakantiE Nog maar net zitten je spruiten weer op de schoolbanken of je mag al beginnen nadenken hoe je hun herfst- en kerstvakantie gaat opvullen. Met de kampen van sport en cultuur, dat spreekt voor zich. Het pakket vakantiekampen laat de kinderen flink bewegen, maar er is ook aandacht voor jongerencultuur. Sportplus slaat samen met sportclubs en andere, ook culturele organisaties de handen in elkaar voor een programma waarin voor elk wat wils steekt. Een prettige mix van fysieke inspanning en geestelijke ontspanning, die garant staat voor een verkwikkende vakantie. Vanaf zaterdag 8 oktober kun je jouw kind inschrijven voor de vakantiekampen in zowel de

herfst- als de kerstvakantie. Als je kinderen naar een lagere school in Kortrijk gaan, is de kans groot dat je het ‘Speelkompas’ in de boekentas van de oudste hebt gevonden. Dit is een brochure met een overzicht van alle ééndaagse activiteiten voor kinderen in het najaar. Gaan jouw kinderen naar een school buiten Kortrijk, dan kun je dat speelkompas terugvinden op www.kortrijk.be/kinderactiviteiten. Als je toch liever een papieren exemplaar wilt, neem dan gerust contact op met Team Jeugd.

R

Info: Team Jeugd, Jeugdcentrum, Filips van de Elzaslaan 35 | 056 27 73 40 | www.kortrijk.be/ kinderactiviteiten | www.kortrijk.be/sport

21 oktober 2011, LetterkoortS

topschrijvErs op dE dool Blader je met klamme handen door het werk van je favoriete auteur? Parelen de zweetdruppels op je voorhoofd bij het degusteren van zo veel literaire delicatessen? Ja, de letterkoorts kan hevig toeslaan. Maar de bibliotheken uit de regio kennen het perfecte medicijn: een literaire wandeling door Kortrijk.

‘Letterkoorts 11’ belooft een begeesterende tocht te worden langs ongewone locaties waar zich telkens een schrijvende medemens ophoudt – voor een beklijvend gesprek, een fraaie greep uit eigen werk of andere boeiende interventies. Spring eens binnen bij: Marion Bloem, Maud Vanhauwaert, Eveline Vanhaverbeke, Veerle Ernalsteen, Yves Pertry (de winnaar van de Libris Literatuurprijs), Joost Vandecasteele, vader en dochter Terlouw. Tommy Wieringa, met nominaties voor alle belangrijke literaire prijzen in de Lage Landen achter zijn naam, sluit de wandeling af. Wil je het literaire virus ook aan je kinderen overdragen en zijn die niet ouder dan acht jaar? Dan kun je een beroep doen op de verteller-aanhuis die net voor bedtijd een verhaaltje voor het slapengaan komt voorlezen. De deuren van de Kortrijkse Schouwburg gaan open om 18u30 en dat is ook de plek om na afloop nog wat rond te neuzen op de boekenstand, je boeken te laten signeren door jouw favoriete auteur of nog wat na te praten.

R

R

Een organisatie van UiT in Regio Kortrijk, de Kortrijkse bibliotheek, de Stad Kortrijk met medewerking van alle bibliotheken in de regio en Cultuurcentrum Kortrijk. € 15/ 10 (abonnementhouders CC, Bibliotheekpas, studenten) | Verteller-aan-huis: € 2,5 | vanaf 18u30 | Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 | www.uitinregiokortrijk.be/ letterkoorts

citytrip in eigen Stad Met een trolley, een stadsplan en grote postkaarten verken je je eigen stad met de blik van een toerist. ‘Groeten uit Kortrijk’ is een verrassende wandeling langs de mooie beelden in de stad, die start en eindigt in het Broelmuseum en je langs allerlei verkeersluwe straten en pleintjes brengt. Je hebt de keuze tussen twee wandellussen: de rode route, waar je zowat twee uur zoet mee bent en die dwars door het centrum loopt, en de groene route, richting Buda-eiland en het Astridpark, goed voor een wandeling van ongeveer een uur. Onderweg kun je het bij een zoektocht houden, of je meteen ook wagen aan de leuke doe-opdrachten. ‘Groeten uit Kortrijk’ is bijzonder geschikt voor families met kinderen van zes tot veertien jaar. Ook klassen uit het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs steken beslist iets op van deze verrassende stadswandeling.

R

€ 2,5 per kind of leerling, gratis voor de begeleider of leerkracht | Info en reserveringen: Broelmuseum, Broelkaai 6 | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be | broelmuseum@kortrijk.be

dag van de jeugdbeweging De jeugdbewegingen in onze stad groeien en bloeien en dat mag wel even in de kijker worden gezet. Kortrijk doet graag mee aan de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ op 21 oktober en nodigt alle leden en leiders uit om in uniform naar de Grote Markt af te zakken. Voor de schoolbel rinkelt word je vergast op een lekker ontbijt met chocolademelk, een dj-wedstrijd en vooral heel veel sfeer. Voor één keer zul je vast geen moeite hebben om vroeg op te staan, want je bent al welkom vanaf 7u. De winnaar van de dj-wedstrijd wordt de ster van de ‘Nacht van de Jeugdbeweging’ en mag de dansvloer dirigeren in het Jeugdontmoetingscentrum (JOC), Filips van de Elzaslaan 35.

R R

Inschrijven voor de wedstrijd kan op jeugdcentrum@kortrijk.be, met vermelding van je dj-naam en jeugdvereniging. Op woensdag 28 september is er om 19 u een bijeenkomst in het JOC voor alle jeugdverenigingen om de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ voor te bereiden. Indien je komt graag een seintje aan sofie.strobbe@kortrijk.be.

Stadskrant UiT inkortrijk kortrijk | 21 21


1 tot 31 oktober 2011

8 oktober, ‘Women’ (DanS)

dE schoonhEid van EEn adEmtocht

Acht danseressen, de dertig voorbij. Gestuurd door een mannelijk gezichtspunt tonen ze in ‘Women’ de verschillende facetten van hun vrouw zijn. Een speelse choreografie die terugkeert naar de essentie van de dans. Choreograaf Ugo Dehaes kneedt de bewegingen van de danseressen en bepaalt minutieus hun ademhaling, zodat je als toeschouwer deze voorstelling echt meevoelt. ‘Women’ werd geselecteerd voor het Theaterfestival 2011 en niet zonder reden. Het juryrapport laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Er zijn tientallen manieren om adem te halen, om iets te zeggen met lucht. Ugo Dehaes weet dit op een schitterende manier te vatten. De choreografie oogt helder en eenvoudig, maar zit toch intelligent in elkaar. Acht danseressen op scène, en toch: zo complexloos kan dans zijn.”

R R

‘koddige Spoken en geeStige Schimmen’, haLLoWeenparcourS LangS de vaart

Organisatie: Cultuurcentrum Kortrijk i.s.m. Kunstencentrum BUDA € 13/ 10 (-26 jaar) | 20u15 (Inleiding door Gloria Carlier, vzw Stella Rossa om 19u30) | Budascoop 1, Kapucijnenstraat 10 | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

© Marco Mertens

De dagen worden korter, de schaduwen langer en pompoenen gaan op de loop. Jep, Halloween komt er weer aan. In het kader van de vieringen rond 150 jaar kanaal Bossuit-Kortrijk word je uitgenodigd om een gezinsvriendelijk Halloweenparcours te verkennen langs de meest duistere en mysterieuze sites van de Vaart.

R 23 oktober 2011, dag van de trage Weg

R

auto’s niEt toEgElatEn Mooi begrip, ‘een trage weg’. Alles met twee wielen of meer met een of andere motor hoort er niet op thuis. De ‘trage wegen’ hebben nu zelfs een eigen dag, die alle paadjes, voetwegeltjes en doorsteken in de kijker moet plaatsen. Een geleide wandeling langs al dat fraais wordt zo een mooie ontdekkingstocht. Op de Dag van de Trage Weg verzamelen we om 14u aan de Heerlijkheid van Heule voor een ‘Sneukeltocht’ langs de Heulse trage wegen. Tij-

dens de wandeling van 7 km zul je niet alleen versteld staan van de rijkdom aan bekende en onbekende paadjes, je krijgt ook allerlei lekkers van eigen bodem te proeven. Sinds 2008 inventariseren vrijwilligers, met het fototoestel in de hand, alle trage wegen in onze stad. Dit voorjaar trokken ze door Kortrijk-centrum en Heule en de resultaten van hun noeste arbeid worden tijdens de Sneukeltocht aan je voorgesteld.

R

Gratis | vanaf 14u | Heerlijkheid van Heule, Zeger van Heulestraat 51 | 056 24 06 20 | 0473 86 28 51 | www.kortrijk.be/tragewegen

samEn mEt dE sint in dE kortrijksE schouwBurg Koop vanaf 3 oktober al je tickets Als de pompoenen op de composthoop liggen, is het tijd voor Sinterklaas. Hij doet op zaterdag 12 november zijn plechtige intrede in het Bastion Budapark, van 11 tot 12u. Daarna wordt hij met alle honneurs ontvangen in de Kortrijkse Schouwburg, waar de goedheilige man om 15 en 16u30 samen met jou geniet van een grote show te zijner ere.

R

22 kortrijk 22 || Stadskrant UiT in kortrijk

Op zaterdag 22 oktober kan je starten tussen 18 en 20u15 aan de V-Tex, Pieter de Conincklaan 23A. Vooraf inschrijven en betalen € 3 / 1 (<9jaar) vóór 14 oktober (plaatsen beperkt): gebiedswerking@kortrijk.be of 056 27 72 24 of bij buurtwerk V-Tex

De voorverkoop voor de Sinterklaasshows start op maandag 3 oktober om 10u via ‘ UiT in Kortrijk’, Schouwburgplein. Online bestellen kan ook via www.kortrijk.be. Prijs per ticket: €2,5 (waarvan € 1 voor het goede doel).


1 tot 31 oktober 2011

Het PenHuiS: Pjeroo robjee, dieF in groot tenue Een causerie met Pjeroo Robjee is altijd een belevenis. Hij schrijft, schildert, tekent, vertaalt en entertaint. De schrijfstijl van Robjee is uniek, en kan op zijn zachtst gezegd omschreven worden als ‘eigenzinnig, monumentaal, barok en majestueus’. Zijn boeken en theaterstukken zijn voorbijglijdende fresco’s met surreële personages, mythische parabels, met knipogen en verwijzingen naar de diverse literaire wereld. Het Penhuis nodigt Pjeroo Robjee uit voor een literaire ontmoeting met auteur Carlos Alleene. Ideaal om meteen ook de intieme tentoonstelling ‘Dief in groot tenue’ te openen in het Broelmuseum: een fijne kennismaking met het beeldende werk van Robjee. ‘Dief in groot tenue’ is er te zien tot 18 december.

R

Zaterdag 1 oktober THEATER | pier - theater antigone | ook op 2 okt om 17u, tekst & regie Jan Sobrie | 20u15 | € 7 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be WANDELING | van zomer naar herfSt - piet miSSiaen | 14u30 | Bezoekerscentrum Hof te Coucx | 056 20 05 010 | natuurpuntkortrijk@ telenet.be HUMOR | giLi drijft uit | Gili trekt het land door om iedereen van de Halloween-ondergang te redden. Er zijn immers plaatselijke geesten en demonen die bezit willen nemen van de lokale bevolking. Wie wordt geofferd aan het heilige vuur? | 20u15 | € 15 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

Maandag 3 oktober DIVERS | pop-up: academy: abLeton Live | ook op 10, 17 en 24 okt | 19u | € 100 | Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00

Zondag 9 oktober 10u30 | € 8/7(VVK) | Oranjerie Broelmuseum, Broelkaai 6 | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek

win!

1.Theater Antigone geeft 5 tickets voor de voorstelling ‘Baal’ op woensdag 12 oktober om 20u15 uur in zijn zaal in de Overleiestraat 47. Er kan er één van jou zijn, als je onderstaande vraag weet te beantwoorden. Welke prestigieuze prijs won Theater Antigone met ‘Baal’?

R

Mail je antwoord naar nancy@antigone. be of bel naar 056 240 887 op donderdag 6 oktober tussen 9u30 en 17u. De eerste vijf mailers/bellers met het juiste antwoord worden persoonlijk verwittigd.

2. Passerelle, het platform voor jonge dans, verrast je met 5 tickets voor de premièrereeks op 27, 28 en 29 oktober van ‘Point of View’ van Benjamin Vandewalle en ‘Human Wrongs, Human Rights’ van Stanislav Dobak. De kaarten kunnen van jou zijn, als je het antwoord op deze vraag kent. Passerelle is een Kortrijkse organisatie. Wat zijn de straat en het huisnummer van Studio Passerelle?

R

Mail je antwoord alléén op donderdag 6 oktober om 20u naar info@passerellevzw.be. De eerste vijf mailers met het juiste antwoord worden persoonlijk verwittigd.

medy, charme en vocale virtuositeit, met een flinke scheut hilarische Britse humor | 17u | € 18/15/12 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 33 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be DIVERS | WorkShop ugo dehaeS | Thema’s en werkmethodes van ‘WOMEN, op een speelse manier worden korte danszinnetjes, specifieke ademhalingen samengebracht tot een minichoreografie | zie ook p. 22 | 14u | € 5 | Arenatheater | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be MUZIEK | kaSteeLconcert met encuentro cordiaL - roLand broux en micheL giLLain | Klassieke gitaar en flamencogitaar.| 11u | 't Kasteel Heule | 056 24 06 21 | oc.devonke@ kortrijk.be MUZIEK | arte Libre: Quinn, tiny LegS tim (Live) | 18u30 | gratis | Muziekcafé TRACK* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be SPORT | vLaamS kampioenSchap karate – karate academe kortrijk | 9u | S.C. Lange Munte | 056 72 94 26 | alain.lacroix@ pandora.be

woenSdag 5 oktober

© Thijs Lowagie

PODIUM | vuurtoren - Larf! | Een avontuurlijke familievoorstelling over macht en onmacht, over liefde en heldendaden. | ook op 2 okt | 15u | € 7/5 (CJP) | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be MUZIEK | hot in toWn | party met o.a. TLP aka Troubleman, Cromanty Sound, Groove Station, … | 22u | € 6/9 | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be DIVERS | pop-up: academy: maStercLaSS gitaar – jan depreter | 14u | gratis | Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00 MUZIEK | cd-voorSteLLing ‘Legend’ - jan depreter SpeeLt armand coeck] | eerbetoon aan de Kortrijkse componist/ gitaarpionier Armand Coeck | 20u15 | € 10 | Concertstudio Kortrijk | 056 27 79 00 | info@muziekcentrumtrack.be

Zondag 2 oktober FILM | ontbijtfiLm: knoeSter en berkeLientje & de SchaduW van SkeLLig | Film voor kleuters, tieners en hun ouders | 9u | € 7,5/6/5,5 (film) + € 5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be MUZIEK | beSt of britiSh - the London Quartet - cantabiLe | unieke mix van co-

PODIUM | triLogie de WederopbouW van het WeSten - deeL 2: rood - compagnie de koe | stilstaan bij het ontstaan, de voortgang, de stilstand en het onvermijdelijke verval van een beweging. Het eerste deel (WIT) was een zoektocht naar een nieuwe onbevangenheid. Deel twee (ROOD) staat in het teken van de hartstocht, als motor van de vooruitgang. Deel drie (ZWART) sluit de trilogie af. | 20u15 | € 15 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

donderdag 6 oktober THEATER | baaL – theater antigone | ook op 12, 13 okt | met Tania Van der Sanden, Benjamin Op de Beeck,Vincent Hennebicq, Eléna Dorattioto, Laura Sépul, David Dermez, Arieh Worthalter – 1ste toneelstuk (1918) van de revolutionaire toneelschrijver Bertolt Brecht, het verhaal van een jonge dichter, dronken van liefde en vrouwen, amoreel als de natuur zelf. | 20u15 | € 10 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be MUZIEK | Student WeLcome concert | Voor de 11e keer op rij wordt het nieuwe academiejaar feestelijk ingezet met de crème de la crème uit het Belgische live circuit | 17u | gratis | Schouwburgplein Kortrijk | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be FILM | WafeLijzerS en SchietgeWeren peter de kemeL | Waardige opvolger van de 2 vorige Goetgebuerfilms. Verderzetting van ‘Aan de oevers van de Leie’. Hoewel de achtergrond van de film, WO II een dramatisch gegeven is, wordt deze film de meest humoristische. | 14u30 | € 5 | O.C. De Vonke Heule | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

Stadskrant UiT inkortrijk kortrijk | 23 23


1 tot 31 oktober 2011

DANS | kinderdanSfeeSt kbk danSt - Stad kortrijk | 1900 kinderen en leerkrachten van de Katholieke Basisscholen Kortrijk (vanaf de 3de kleuterklas) dansen samen - slotevenement na het volgen van dansworkshops op school - ouders en sympathisanten zijn uitgenodigd als toeschouwer. | 13u45 | S.C. Lange Munte | 056 21 32 10 | www.kbkdanst.be

vrijdag 7 oktober MUZIEK | troubadouravond - Leen perSijn |Naast het eigen repertoire uit de 7 langspelers die ze inmiddels op haar actief heeft, liederen om naar te luisteren en die mooier worden met de tijd, toetsbegeleiding Patrick Desmedt | 20u | € 7 | O.C.De Neerbeek Bissegem | 056 37 13 19 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

Zaterdag 8 oktober DIVERS | pop-up academy: koor- & dirigentendag 2011 | 13u | € 15 | Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be SPORT | baSketbaL: kkS cb vS kbbc ooStkamp 3 e nat. heren a | 20u30 | Jan Carreerhal | info@kortrijksportcb.be | www.kortrijksportcb.be | SPORT | handbaL: apoLLoon vS hkW WaaSmunSte heren Super Liga | 20u30 | S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be PODIUM | Women - ugo dehaeS | zie ook p. 22 | 20u15 | € 13 | Budascoop | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be JEUGD | kreakriebeLS: ‘bang van WiLde dieren | 10u. | € 2 | beperkte plaatsen, vooraf betalen in jeugdafdeling | Bibliotheek Kortrijk, Oranje zaal | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/ bibliotheek

20u15 | € 15 | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be DIVERS | bezoek aan WinkeLcentrum "k" te kortrijk - LudWine keteLe | Wil je iets meer weten achter de schermen en daarna nog een klein hapje eten in Kortrijk zelf? | 19u | € 5 | Winkelcentrum K | 056 41 28 82 | www.k-in-kortrijk.be DIVERS | WorkShop roffeL en Shake (4-6 jaar) - artforum vzW | Roffelen op percussie-instrumenten, shaken op zelfgemaakte muziek, kennismaking met verschilllende muziekinstrumenten en dansen op eenvoudige ritmes. Reserveren en betalen op voorhand noodzakelijk.| 14u | € 3 | O.C. De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.kortrijk.be/jeugd

donderdag 13 oktober MUZIEK | café-chantant - outSide the frame + eLder tree | Bavikhoofse pop-rock band ‘Outside The Frame’ werd vorig jaar als 2de populairste band verkozen van Kortrijk, trad op in De Kreun tijdens ‘School’s Out’, brengt vooral muziek die ze samen schrijven - Het kwartet Elder Tree met uiteenlopende muzikale liefdes, maakt hartige rocksongs, zorgt voor stemmige soundscapes, hedendaagse vibes en knipogen naar Elvis, Led Zeppelin, The Who | 20u15 + 21u15 | OC De Vonke Heule | 056 24 06 20

vrijdag 14 oktober PODIUM | doortocht - adriaan van den hoof | Adriaan keert zich helemaal binnenstebuiten en neemt je mee op een onvergetelijke uitstap langs verhalen, anekdotes, nostalgie, zin en totale onzin. | 20u15 | € 15/12(-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

PODIUM | boeing boeing - koninkLijk toneeLgezeLSchap taaL en kunSt kortrijk | ook op 15, 18, 21, 22 , 23 okt - enkel 23 okt om 14u45 | Komedie van Marc Camoletti; regie Yvan Verscheure | 20u15 | € 10 | Concertstudio | 056 23 98 55 | www.taalenkunst.be MUZIEK | Warriorz dubStep | label releaseparty met o.a. Tes La Rok, Science, Mate & Fudge | 22u | € 6/9 | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

Zaterdag 15 oktober FEEST | bibLiotheekWeek: ‘dank zij de bib… ‘ |tem 22 okt | Dit jaar staan de bibliotheekgebruikers centraal met zaterdag 15 oktober als ultieme verwendag: o.a. workshops als ‘Poëtisch kapsalon’, ‘Bloemschikken’ en ‘Van boom tot muziekinstrument in de muziekfanfare’ | Bibliotheek Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheekweek SPORT | baSketbaL: kkS cb vS bc ceba enghien 3e nat. heren a | 20u30 | Jan Carreerhal |info@kortrijkksportcb.be | www.kortrijksportcb.be MUZIEK | doe ne keer moeite - noiSefeSt iii | met o.a. Prurient, Lust For Youth, Pollutive Static, Vom Grill & lot’s more | 17u | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be MUZIEK | ontrami | Festinato o.l.v. Bart Feys Bandit - Adyssa | 20u15 | € 10/12 | O.C. De Vonke Heule | 056 20 06 20 | www.festinato.be SPORT | handbaL:apoLLoon vS ktSv eupen 2e nat. dameS | 17u | S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be WANDELING | nacht van de duiSterniS | Een ervaren gids laat je proeven van het duistere Rollegem, halte bij een sterrenkijkplaats. | 19u30 + 20u | Buurthuis Rollegem | 056 27 78 52 | www.bondbeterleefmilieu.be/nacht

Maandag 17 oktober

Zondag 9 oktober DIVERS | prijSuitreiking bebLoemingSWedStrijd - de voLkStuin marke | Receptie met hapjes op basis van producten uit de eigen tuin | 11u | O.C. Marke | 056 22.55.41 | http://www.volkstuinmarke.wordpress.com WANDELING | jong boS doet Leven - frieda fLo | 9u30 | start Preshoekstraat onder brug E17 Marke | 056 20 05 010 | natuurpuntkortrijk@ telenet.be LITERATUUR | carLoS aLLeene ontmoet pjeroo robjee – het penhuiS | 10u30 | € 7(vvk)/ 8 | Oranjerie Broelmuseum | 056 27 75 00 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIEK | Strak op de baan - LeS ØffS | Voor de 5 muzikanten is folkmuziek slechts een vehikel waarmee zij op z’n Øffs met het publiek aan de haal gaan, ze hebben een bloedhekel aan overdreven sérieux, deze dame en haar 4 heren hebben wel degelijk iets te vertellen. | 14u30 | OC Aalbeke | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be VOORDRACHT | boterhammen in de bib: jan aLLein | Over gsm- en andere straling | Professor Jan Allein behoedt ons voor de gevolgen van gsm- en andere straling | 12u15 | € 5/ 2,5 (CJP) incl. soep | Bibliotheek Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

dinSdag 11 oktober

dinSdag 18 oktober

DIVERS | pop-up academy: initiatie patechnieken | ook op 12 okt | 19u | € 50 | De Kreun | www.dekreun.be

MUZIEK | op de koffie met... toontje hoger - ariadne van den brande, jokke SchreurS, frank tomme | Het werk van de poëtische meester Toon Hermans raakt en ontroert nog steeds. | 14u30 | € 8 (incl. koffie & gebak) | O.C. De Neerbeek Bissegem | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be THEATER | de pijnderS - cie ceciLia,theater antigone,de Werf | ook op 19 okt. | 20u15 |

woenSdag 12 oktober MUZIEK | the trio - aka moon | jongleert met verschillende muzikale stijlen en tradities, opent nieuwe harmonische en ritmische wegen. | 24 kortrijk 24 || Stadskrant UiT in kortrijk

© Karel Deurinckx


1 tot 31 oktober 2011

€ 15/6(-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

woenSdag 19 oktober MUZIEK | moon expreSS | H. Boogaerts: sax & dwarsfluit & vocals; N. Schepers: trompet & bugel, B. Van Caenegem: elekt. piano & Hammond orgel, Y. Baibay: drums, .P. Deltenre: gitaren, N. Fiszman: elekt. bas | 21u | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00

donderdag 20 oktober MUZIEK | mintzkov | Melodieuze popsongs, verrassende wendingen; soms tegendraadse ritmiek, power en subtiliteit! | 20u15 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

WANDELING | haLLoWeenWandeLing | Gezinsvriendelijk Halloweenparcours langs de Vaart, i.k.v. 150 jaar kanaal Bossuit-Kortrijk, historische sites krijgen op een ludieke manier aandacht.| zie ook p. 22 | 17u | Vetex | 056 27 72 24 | gebiedswerking@kortrijk.be (FAMILIE)THEATER | cLoWn dobbeL en de hekSenzWam - theater top | mix van klassieke, interactieve poppenkastelementen met hedendaagse beeldende en dramatische accenten, spetterend grappig én visueel spektakel. | 15u | € 5 | O.C. De Vonke Heule | 056 24 06 20 DIVERS | Lekkere kinderen | tem 6 november | Sprookjes bevatten griezelige scènes met boze heksen, verdwenen kinderen en ander onheil. Bibber mee in 1302 en verzamel een beschermend amulet. | 10u | Museum Kortrijk 1302 | 056 27 78 50

vieW (benjamin vandeWaLLe) & human WrongS, human rightS (StaniSLav dobak) - paSSereLLe vzW | ook op 28, 29 okt | Passerelle, platform voor jonge dans, geeft elk jaar 2 jonge beloftevolle choreografen de kans om samen met enkele amateurdansers te werken aan een creatie. | 20u15 | Budascoop | 056 23 98 55 | www.passerellevzw.be LEZING | muziek in de tijd van roeLandt Savery – peter caeSenS | composities en muziekbeleving in de 17de eeuw | 19u30 | Erfgoedhuis | 056 27 27 LEZING | over - jan de vyLder | lezing over architectuur & design | 19u30 | € 10 | P.U.C. K.U.Leuven Kulak | 056 24 61 84 | info.pav@ kukleuven-kortrijk.be

Zondag 23 oktober

MUZIEK | 'Songbook van mijn hart'johan verminnen 60! | Verminnen brengt de sterkste van zijn onverwoestbare klassiekers samen en vult die aan met andere pareltjes uit zijn rijkgevulde loopbaan van 42 jaar. | 20u | € 13/10(-26) | O.C. De Neerbeek Bissegem | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

WANDELING | paddenStoeLen in veLe vormen en kLeuren | 9u30 | N.E.C. De Steenoven | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijk@ telenet.be WANDELING | dag van de trage Weg 2011 Stad kortrijk | zie ook p. 22 | 14u | De Heerlijkheid van Heule | 056 27 82 41

vrijdag 28 oktober

Maandag 24 oktober

© Guy Kokken

DIVERS | pop-up: academy: initiatie bottLe neck - david preuveL | Hawaïaanse, blues of hedendaags muziek, Bottle Neck laat een zweverige klank na die de oren op aangename manier prikkelt. | 19u | € 5 | Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00 MUZIEK | een veeLkLeurig herfStboeket eLéonore darmon, juLien Libeer, aLfama StrijkkWartet | muziek van Ernest Chausson, Sergeï Prokofiev, Frédéric Devreese gepresenteerd door Greet Samyn (Klara). | 20u | Concertstudio Kortrijk | 056 21 79 66 | www.euterpevzw.be

vrijdag 21 oktober DIVERS | LetterkoortS 11 |zie p. | 18u30 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

Zaterdag 22 oktober MUZIEK | envy + oathbreaker | Fans van Mogwai, Explosions In The Sky en Neurosis | 20u | € 12/9 (Kreuncard, CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be SPORT | handbaL : apoLLoon vS hhv meeuWen heren Super Liga – thuiSWedStrijden | 20u30 | S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be SPORT | voetbaL: kvk vS cLub brugge 1e kL. | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | ticketing@kvk.be | www.kortrijk.be/sport

PODIUM | benefietvoorSteLLing eindeLijk! hamLet - Warre borgmanS | opbrengst voor verdere uitbouw dementievriendelijke omgeving in de woonzorgcentra OCMW Kortrijk. Warre slaat met deze voorstelling een nieuwe, ongekende weg in. | 20u | € 16 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55

dinSdag 25 oktober PODIUM | the point of vieW - ireneuSz kroSny (pL) | De Poolse publiekslieveling en komische mimespeler Krosny brengt in verschillende stukken een satirische blik op de mens in de 21ste eeuw. Zonder woorden, decor en rekwisieten, entertainment van de bovenste plank! | 20u15 | € 15/12(-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

woenSdag 26 oktober (FAMILIE)THEATER | pantaLone - het geheim van de keeL van de nachtegaaL (7+) | 19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be DIVERS | jamSeSSie | 21u | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00

donderdag 27 oktober PODIUM | comedytrack* - jooSt van hyfte,WiLLiambouva,johnny traSh, thomaS Smith,mc baS birker (nL) | 20u15 | € 25(incl. maaltijd)/15/12 (-26) | Concertstudio & Muziekcafé Track* | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be PODIUM | premièreS doubLe biLL point of

MUZIEK | Sonic city: karp a muSic documentary | Filmvoorstelling van Karp lives over deze legendarische 80-ties underground band. | 20u | gratis | Budascoop | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

Zaterdag 29 oktober (FAMILIE)°THEATER | pantoffeLtrein (2-5) - pantaLone | Groot en klein reizen naar het land van de zintuigen. Een acteur en een danseres geven ogen, neus en mond de kost. | 10u, 11u en 16u | € 6 | Arenatheater Kortrijk + mijn hart iS een pinguïn (5+) - pantaLone | Poëtische bezinning over liefde, vriendschap en verlangen, met twee violen, één cello en veel water! | 15u en 19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be Stadskrant UiT inkortrijk kortrijk | 25 25


1 tot 31 oktober 2011

MUZIEK | Sonic city feStivaL curated by LiarS | Liars werpen een eigenzinnige blik op het muzieklandschap: line up LIARS - Factory Floor Oneida - Legendary Pink Dots - Mark Ernestus (Rhythm & Sound) - …|zie ook p. 20 | 14u | € 30/27 (Kreuncard, CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

Zondag 30 oktober (FAMILIE)THEATER | karuSSeLL (2+) - pantaLone | Een acteur, viool, cello en accordeon nemen ogen en oren mee op een klank- en kleurrijke reis. | 15u en 17u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg| + cézar de eigenaardige (8+) - pantaLone | Een verhaal waarin ernst en humor, verdriet en vreugde, maar vooral tekst en muziek elkaar raken. | 11u | € 6 | Arenatheater Kortrijk | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

EXpo

vanaF 15 oktober

EXPO | retroSpectieve jan deWeerdt | Landschappen en marines van de Kortrijkse aquarelist | do-vrij-za-zo 14 -17u | Erfgoedhuis | 056 22 11 43

EXPO | ' diStortion' – kobe de peuter, nancy vanWambeke,| Stéphanie Yoshiwara | Ons beeld op de werkelijkheid is vervormd. De realiteit is dat onze verbeelding van deze werkelijkheid een steeds meer vervormende spiegel is. | vrij-za-zo vanaf 14u | Galerie Cellaar | 0473 75 07 29

vanaF 8 oktober

teM 23 oktober

FOTOGRAFIE | beeLden – danny veyS | Documentair fotograaf (°1970, Roeselare, woont in Marke) fotografeerde alle monumenten en standbeelden op openbaar domein in de stad Kortrijk. Samen met de tentoonstelling BEELDEN wordt het nieuwe beeldenboek gepresenteerd, een remake van de vroegere uitgave die dateerde van 1993. | di-vr 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

EXPO | de keuze van piet goddaer: ante timmermanS | De Belgische kunstenaar woont en werkt in Zürich. Centrale vragen in zijn werken: wat is de plaats van de tekening in de hedendaagse kunst, wat kan de tekening nog betekenen in de huidige context van het globale netwerk van multimediale communicatiekanalen? | vrij, za, zo 14-17u | Benedengalerie | 056 23 98 50 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

teM 2 oktober

vanaF 9 oktober

© Mirjan Devriendt

MUZIEK | Sonic city feStivaL curated by LiarS | Liars werpen een eigenzinnige blik op het muzieklandschap: line up MELVINS - HTRK Sightings - Tannhauser , Sterben un das Tot Standish & Carlyon - Washed Out|zie ook p. 20 | 14u | € 30/27 (Kreuncard, CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be SPORT | handbaL: internationaLe oefenmatch beLgiË-Luxemburg | Vlaamse Handbalvereniging Apolloon Kortrijk | 14u30 | S.C. Lange Munte | www.apolloon.be/ apolloon

EXPO | dief in groot tenue – pjeroo roobjee |‘Dief in groot tenue’ presenteert een kleine, maar fijne kennismaking op het uitgebreide beeldende oeuvre van totaaltalent Pjeroo Roobjee en focust op de intense relatie tussen woord en beeld |zie ook p. 23 | di-vr 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

teM 30 oktober ARCHITECTUUR | edouardo Souto de moura concurSoS 1979-2010 | Een uitgebreide presentatie van 50 architectuurprojecten, die de winnaar van de Pritzker Prijs 2011 en ontwerper van het Kortrijkse crematorium, indiende voor evenveel wedstrijden| di-vr 10-12u en 14-17u, za-zo 1117u | Paardenstallen Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

Maandag 31 oktober MUZIEK | Latin night met dj marco | Marc Demeyere aka dj Marco, gespecialiseerd in tropicalmuziek (salsa, merengue, bachata, kizomba, zouk, kuduro, reggaeton, latinpop.)en één van de populairste tropical dj's in Vlaanderen en NoordFrankrijk (ex-programmasamensteller bij Studio Brussel) | 21u | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 MUZIEK | SaviourS + bLack haven | Na een bijna legendarisch optreden in The Strip (rip) slaan De Kreun, Vlas Vegas en The Pits de handen in elkaar om Saviours terug naar Kortrijk te halen. Support door het niet minder stevige Black Haven. | 20u | € 8/5 (Kreuncard, CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

teM 3 juni 2012 teM 8 oktober EXPO | jan depreter SpeeLt armand coeck | mini-expo over Armand Coeck, vooruitblik op concert van 1 oktober | Bibliotheek Kortrijk, Rode Ruimte | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

jouw aCtiviteit ook in de nieuwe uit in kortrijk ? SLeCHtS ÉÉn Manier !!!! UiT is overal en dé informatiebron voor Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een je vrije tijd. Wil je jouw evenement gepulogin en paswoord aan en voer je activiteiten bliceerd zien in heel wat vrijetijdskalentijdig in! Deadline invoer: editie december: 3 ders en websites? november, editie januari 2012: 1 december Stadskrant kortrijk 26 | UiT26 in| kortrijk

EXPO | kortrijk, WoeLige Stad 15801680 | Brandstapels, heksenvervolging, bulderende kanonnen, pest en hongersnood... De 17de eeuw was voor Kortrijk een bewogen periode, waarin ook veel opgebouwd werd. | di-zo 10-18u | Museum Kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | www.kortrijk.be

Meer uit-tiPS kan je vinden oP:

R www.kortrijk.be R www.uitinregiokortrijk.be R www.uitinvlaanderen.be


s t adsk i ek j es

Heule feest Heule stond tijdens het weekend van 17 september in het teken van de 48ste Tinekesfeesten. Eén van de hoogtepunten was de kookproef die de kandidates van de Tinekesverkiezingen moesten afleggen. Héél wat kijklustigen en fijnproevers zakten dan ook af naar Heuleplaats om de kookkunsten van de meisjes te bewonderen en te beoordelen. Verder bood het feestprogramma voor elk wat wils: de avondmarkt, de talrijke optredens, de roemruchte “Stoot van Heule”…. De Tinekesgemeente weet perfect wat feesten is… .

Ook Marke zet de feestneus op Deze Markenaren gaan volledig uit de bol tijdens de optredens van Luc Steeno en Trisha. Deze Vlaamse artiesten waren de geslaagde muzikale afsluiter van de 35ste Septemberkermis in Marke. Centrum van het feestgedruis was het park Blommeghem. Muziek, allerlei sportieve activiteiten, de rommelmarkt, de openingsstoet door de Koninklijke Muziekvereniging SintJan,… zorgden voor een talrijke opkomst en de nodige ambiance…

© Dirk Claeys - Kortrijk

Sint-Elisabeth in feeststemming Het Sfeercomité Sint-Elisabeth organiseerde op 11 september het tweede Muziekfestival Sint-Elisabeth. In de schaduw van de Sint-Elisabethkerk gaven Wendy Van Wanten, Sergio, Paul Severs, de One Hit Wonders Band en Laura Lynn het beste van zichzelf. De fans hadden alvast op tijd post gevat om niets van het optreden te hoeven missen.

Liften van Heule kerk naar Kooigem kerk Waag een gok en win een mooi prijsje! Hoe lang zal lifter Karel Willemyns (zie ‘Mensen’ p. 19) onderweg zijn van Heule kerk naar Kooigem kerk. Ter info: hij vertrekt om 14 uur in Heule. Karel zelf pronostikeert: “Dat moet volgens mij lukken in één uur!” Onze redacteur doet hetzelfde traject met de wagen en noteert natuurlijk ook zijn tijd. Mail jouw pronostiek naar stadskrant@kortrijk.be met titel Heule-Kooigem en de tijd voor de lifter en de tijd voor de redacteur met de wagen.

WIN

Stadskrant kortrijk | 27


s t adsk i ek j es

Sfeervolle Summerscreen

© Foto Hol

De weergoden waren “Summerscreen” op zaterdag 3 september bijzonder gunstig gezind. Talrijke gezinnen met kinderen trokken naar de Spinnerijkaai om er te genieten van dit gezellig familiegebeuren. Iedereen genoot met volle teugen van de animatie, de barbecue én uiteraard de film!

28 | Stadskrant kortrijk

Stadskrant oktober 2011  
Stadskrant oktober 2011  

De Stadskrant telt 28 pagina's, waarvan 7 pagina's bestemd zijn voor de aankondiging van culturele, sportieve, ... activiteiten. Het magazin...

Advertisement