Page 1

Stadskrant

Aalbeke Bellegem Bissegem Heule Kooigem Kortrijk Marke Rollegem

Kortrijk

januari 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

kortrijk 2011

Nieuw jaar, nieuwe ambities onderwijs

LevensLang Leren digitaal

Proeftuinproject LeYLab

aftrap europees jaar

stad steunt vrijwilligers


w w w. k o r t r i j k . b e

In deze stadskrant: Overleie en Buda krijgen vanaf april in bepaalde straten een glasvezelnetwerk. Inwoners en organisaties kunnen vanaf dan de nieuwste digitale mogelijkheden uittesten. Kandidaat? Rep je dan naar p. 3.

De uitdagingen die de stad elk jaar wil aangaan, vind je traditioneel terug in de begroting en het jaaractieplan. Een overzicht van de plannen voor het komende jaar vind je op p. 4-5.

De Europese Commissie heeft 2011 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Ook de stad schenkt dit jaar extra aandacht aan de vele vrijwilligers. Hoe ze dit doet, kom je te weten op p. 6-7.

Onze regio scoort heel goed op vlak van aanbod aan extra opleidingen, maar stelt tegelijkertijd vast dat er te weinig mensen van die mogelijkheden gebruik maken. Nochtans zou het leren van een knelpuntberoep heel wat mensen aan een geschikte job kunnen helpen. Inspiratie vind je op p. 8-9. Samen met de stad gaat de intercommunale Leiedal op zoek naar nieuwe terreinen, herziet ze bestaande industriële sites, revitaliseert oude vervallen panden of brengt onbenutte bedrijfsdomeinen terug op de markt. De Stadskrant stelt een aantal lopende projecten voor op p. 10. Bij de Chinezen is 2011 het ‘jaar van het konijn’. In navolging daarvan nodigt Uit in Kortrijk je uit om het komende jaar uit je pijp te komen. Je agenda volproppen met activiteiten, kan vanaf p.20.

en verder: • • • • • • • • •

Uitbreidingswerken voor speeldomein De Warande > 11 Gezond de winter door > 12 Hou een oogje in het zeil > 13 HumuZ is steunpunt voor kunst- en cultuureducatie > 14 Achter deze gevel schuilt > 15 Vroeger en nu > 16 Kortrijk Kort > 17 De Mensen > 19 Stadskiekjes > 27

Beste inwoner, In naam van het college van burgemeester en schepenen wens ik je een warm 2011 toe. Dit is de koudste periode van het jaar, maar dat houdt ons niet tegen om verder te bouwen aan een warme stad. Warmte is een vorm van energie. En de stad bruist van energie, op het vlak van stedelijke ontwikkeling, activiteiten en evenementen, cultuur,…. Warmte is ook het gevoel van huiselijkheid, geborgenheid en veiligheid. Aan dat gevoel wil de stad werken. Warmte en gezelligheid vind je onder meer binnen de verenigingen die zorgen voor verbondenheid. In dit Europees jaar van de Vrijwilliger wil het college nogmaals haar waardering uitdrukken voor de belangeloze inzet van velen. Een waardering die we onder meer tonen door de werkingssubsidie aan verenigingen met de helft te verhogen. Warmte staat ook voor solidariteit. Solidariteit over generaties heen, tussen rijk en minder rijk, tussen Belg en niet-Belg. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt in Kortrijk. Een pleidooi voor warmte is ten slotte ook een pleidooi voor menselijkheid. Na de vele infrastructuurwerken waarmee we onze stad klaargezet hebben voor een nieuw tijdperk, leggen we meer dan ooit het accent op de mens. De inwoners van onze stad maken immers het verschil. Samen zorgen we voor sfeer. Samen schrijven we het verhaal van Kortrijk. Samen maken we er een boeiend jaar van, zodat elke Kortrijkzaan nog ‘preuser’ kan zijn op haar stad. Lieven Lybeer, Waarnemend burgemeester

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

1777

2 | Stadskrant kortrijk

1777


online

Gebruik digitale formulieren in de lift

Test jij de nieuwste digitale mogelijkheden? Overleie en Buda krijgen vanaf april in bepaalde straten een glasvezelnetwerk. Inwoners en organisaties in dat gebied kunnen vanaf dan de nieuwste digitale mogelijkheden uittesten. Ze doen dat in een zogenaamde proeftuin of ‘living lab’. De glasvezelverbinding zorgt voor het supersnel doorsturen van informatie via licht door haardunne draden van buigzaam glas.

Wat zit er in voor mij? Wie deelneemt, krijgt de kans om gratis en als eerste de nieuwe technologieën uit te testen en er zijn mening over te geven. Enkel op die manier kan men de toepassingen nog beter aanpassen. Bovendien val je

,, Meer weten over de resultaten van de

enquête? Volg de link in het blokje ‘Nieuws hierover’ op www.kortrijk.be/eloket.

als deelnemer geregeld in de prijzen: een weekendje weg, een smartphone,…. Gratis pc Heb je als inwoner van Overleie of Buda geen internetaansluiting en wil je toch deelnemen, dan zorgt LeYLab voor een gratis glasvezelverbinding en eventueel een eenvoudige pc. Die pc mag je gebruiken voor de periode van de proeftuin, tot oktober 2012. Was je al internetgebruiker dan heb je het nog gemakkelijker. Welke provider je van internetaansluiting voorziet, heeft geen belang. Deze maand nog krijgen de bewoners van de deelnemende straten een korte vragenlijst in de bus. LeYLab wil daarmee peilen naar hun huidig mediagebruik. Wie wil, kan zich dan ook meteen inschrijven voor het proefproject.

,,1777 of www.leylab.be

© Foto Hol

Het proeftuinproject, een initiatief van de stad Kortrijk en diverse partners, kreeg de naam ‘LeYLab: Leie Light for You Lab’. Deelnemers testen vanaf de zomer allerhande toepassingen uit die op het glasvezelnetwerk draaien. Naast spelletjes en video’s op aanvraag keuren ze ook specifieke toepassingen per doelgroep: vlot communiceren met hulpverleners, de Kortrijkse beeldbank, videobestanden opladen, beeldbellen, films opvragen uit de databank van Vlaanderen in Beeld,…. Vanaf 10 januari kom je er alles over te weten aan de demostand in het administratief stadhuis.

Een recente enquête toonde aan dat heel wat Kortrijkzanen de digitale dienstverlening heel gemakkelijk vinden; ze moeten zich niet verplaatsen naar het stadhuis, verliezen weinig tijd en de formulieren zijn heel eenvoudig opgesteld. Ze zijn momenteel het meest tevreden over de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister: een score van 96%! Liefst 8% van de aangiften van adreswijzigingen gebeurde in 2009 via de website. Vorig jaar liep dit al op tot 20%. 14% van de ondervraagden maakt bovendien gebruik van het e-loket voor het downloaden van een attest (zoals bijvoorbeeld een bewijs van nationaliteit, een getuigschrift van woonst, een bewijs van leven of een getuigschrift samenstelling gezin).

Gesmaakt onthaalmoment

Om haar nieuwe inwoners op een goeie manier welkom te heten en meteen ook van nuttige informatie te voorzien, houdt de stad twee keer per jaar een onthaalmoment. Maar liefst 140 kersverse Kortrijkzanen gingen in op de laatste uitnodiging. Nieuw tijdens het onthaalmoment in december was de demonstratie van de digitale dienstverlening via het e-loket.

,,1777 of www.kortrijk.be/eloket, Stadskrant kortrijk | 3


Nieuw jaar, nieuwe ambities! De uitdagingen die de stad elk jaar wil aangaan, vind je traditioneel terug in de begroting en het jaaractieplan. De Stadskrant neemt je graag mee door de plannen voor het komende jaar.

4 | Stadskrant kortrijk


kortrijk 2011

fase van het masterplan Bissegem gaat van start. Een goede infrastructuur voor de plaatselijke Chiro en KSA staat hierbij voorop. In 2011 gaan bijna 3 miljoen euro investeringen naar het jongerenbeleid. Op vlak van exploitatie wordt meer dan 6 miljoen euro uitgetrokken voor jongeren, wat voor een deel gecompenseerd wordt door meer dan 3 miljoen euro aan ontvangsten.

Focus op (jong) wonen in Kortrijk

Beleid voor en door mensen

Kortrijk is een aangename woonstad met veel voorzieningen die ons het leven een stuk aangenamer maken. En toch kampen we met een verouderende bevolking. Met een mix aan maatregelen wil de stad daarom zoveel mogelijk jonge gezinnen aantrekken. Zo is er de opstart van een woonontwikkelingsbedrijf, het promoten van rijwoningen of het geven van een nieuwe impuls aan de wijk Overleie waar energiezuinige, betaalbare woningen centraal staan.

2011 is het Europees jaar voor de Vrijwilliger en ook de stad wil hier actief op inzetten. Niet alleen verhogen de werkingssubsidies voor de vele waardevolle Kortrijkse verenigingen met 50%. Er wordt ook hard gewerkt aan de uitbouw van één centraal evenementenloket op de Site Callens. Verenigin-

Als we de begroting van 2011 erbij nemen, dan merken we dat meer dan 5% van de totale stadsbegroting besteed wordt aan gezinsvriendelijk wonen. Het stadsbestuur trekt per inwoner €57 uit om het aangenaam wonen in onze stad te stimuleren.

Veel aandacht voor gezinnen en jeugd Op dit ogenblik zijn er al heel veel mogelijkheden voor gezinnen met kinderen. Maar het kan uiteraard altijd beter. In de Opvoedingswinkel kan je terecht voor meer dan enkel deskundig opvoedingsadvies, in het pand aan de Sint-Janslaan komt een tweede vestiging van de stedelijke kinderopvang Het Blokkenhuis en ook het speeldomein De Warande ondergaat een grondige metamorfose. Je leest hier meer over op p. 11 van deze Stadskrant. Daarnaast besteedt het stadsbestuur veel aandacht aan de nieuwe jeugdinfrastructuur. Het kopgebouw van de NMBSloods op Kortrijk Weide wordt omgevormd tot een nieuwe zetel voor het JOC, Chiro Stine in Heule krijgt nieuwe lokalen en de tweede

gen en organisatoren kunnen er terecht voor materiaal en andere logistieke ondersteuning. Daarnaast maakt de stad er werk van om de dienstverlening voor de burgers verder te verbeteren door de uitbouw van het centraal oproepnummer 1777 en nog meer administratieve vereenvoudiging. Het sociale aspect is duidelijk heel belangrijk in het Kortrijkse stadsbeleid. Dat merk je ook aan de begroting. Het aandeel in de begroting dat naar sociaal beleid gaat, staat in 2011 op 16,82%.

Altijd iets te beleven Dat je je in 2011 niet zal vervelen, staat buiten kijf. Sinksen blijft het grootste volksfeest in de binnenstad, terwijl voor de viering van de Vlaamse feestdag een nieuw feestconcept wordt uitgewerkt. Tijdens de eindejaarsperiode wil Kortrijk nóg meer sfeer en gezelligheid uitstralen. Het masterplan

buitensportinfrastructuur wordt verder uitgevoerd en de stad start met de uitvoering van het masterplan jeugdherberg (o.a. met de aanleg van een kampeerautoterrein). Het Broelmuseum organiseert een internationale tentoonstelling over de in Kortrijk geboren schilder Roeland Savery. 15% van de stadsbegroting wordt voorbehouden voor vrije tijd in onze stad. Het duidt op het belang dat de stad hecht aan evenementen, beleving en sfeer in onze stad. Voor elk wat wils, uitgaande van de kracht van ons eigen verenigingsleven.

Een nog betere infrastructuur en leefomgeving Ook een aantal uitdagende infrastructuurprojecten staan op de werkagenda. Zo start de stad met het masterplan voor de stationsomgeving, worden de plannen voor het gebied Kortrijk Weide verder geconcretiseerd en krijgt een verwaarloosd binnengebied tussen de beluiken aan de Veemarkt en Slachthuisstraat een nieuwe groene bestemming. Tot slot maakt het stadsbestuur ook werk van de heraanleg van de Budastraat, de renovatie van de school in Kooigem en de heraanleg van het Van Raemdonckpark. In 2011 staat in de begroting meer dan 7,6 miljoen euro ingeschreven aan investeringen in een veilig en net Kortrijk. Voor mobiliteit en groen staat daar eenzelfde bedrag tegenover.

Begroting in evenwicht Koken kost geld. Het bestuur zorgt er echter voor dat er evenveel inkomsten als uitgaven zijn. Wat moet je onthouden? • Voor het negende jaar op rij stijgen de belastingen niet. • De belasting op de onbebouwde percelen valt weg. • De subsidies aan verenigingen worden met 50% verhoogd. • De begroting is in evenwicht.

Stadskrant kortrijk | 5


sociaal

Aftrap Europees Jaar van de Vrijwilliger Ben jij één van de meer dan 10.000 vrijwilligers die zich in Kortrijk belangeloos inzet voor de maatschappij, je vereniging of het goede doel? Dan zet de stad het komende jaar graag een grote pluim op je hoed. De Europese Commissie heeft 2011 namelijk uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Met een Europees Jaar wil Europa alle burgers aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten. Kortrijk hinkt hierbij niet achterop en geeft iedereen die als vrijwilliger aan de slag wil een extra duwtje in de rug. “Het is niet de bedoeling om één jaar zot te doen

tussen ons gezegd...

en daarna alle plannen terug op te bergen. We willen in 2011 starten met duurzame initiatieven die de komende jaren hun invloed hebben”, begint vrijwilligerswerker Björn Van Hamme. “Er volgt onder meer een campagne om potentiële vrijwilligers

warm te maken, bestaande vrijwilligers te erkennen en organisaties te motiveren om correct om te gaan met hun vrijwillige medewerkers. We zetten ook acties op het getouw om vrijwilligerswerk vanuit bedrijven aan te moedigen én we bieden inhoudelijke en praktische ondersteuning aan de vele vrijwilligers in de stad. Dit doen we onder andere door een aantal vormingssessies te organiseren. Een eerste cursus, op 9 en 16 februari, moet alvast de vergadertechnieken van de vrijwilligers bijschaven.” Rechten en plichten Doe je al vrijwilligerswerk of wil je starten, dan moet je zeker het volgende weten: Iedereen die ouder is dan 15 jaar (of in hetzelfde jaar nog 16 wordt) mag op geregelde tijdstippen vrijwilligerswerk doen. Let wel op: Als je een uitkering ontvangt van de RVA of het ziekenfonds, een leefloon krijgt of ambtenaar bent, dan moet je toestemming vragen vooraleer je in actie mag komen. Je bent als vrijwilliger altijd beschermd voor aansprakelijkheid bij schade aan derden. Vraag jouw organisatie waarvoor je verder nog verzekerd bent en of de onkosten die je maakt, vergoed zullen worden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan!

,,Inschrijven voor de vormingssessies kan via info@vormingplusmzw.be of 056 26 06 00

,, Een overzicht van alle acties tijdens het jaar van de vrijwilliger vind je op www.kortrijk.be/vrijwilligers, bjorn.vanhamme@kortrijk.be of 056 27 72 92 6 | Stadskrant kortrijk


sociaal

“Voldoening is enorm” Koen Pauwels koos enkele jaren geleden voor een wel heel speciale vorm van vrijwilligerswerk: hij ging aan de slag tijdens het Oudejaarsfeest in de KULAK. Het was studentenpastor John Dekimpe die zo’n dertig jaar geleden met het idee op de proppen kwam om een oudejaarsfeest te organiseren voor bejaarden en alleenstaanden. Samen met de studenten uit zijn parochie bouwde hij het feest uit tot een gezellige avond waar het sociale contact centraal staat. De Sint-Michielsbeweging en de studentenparochie van de KULAK zetten zijn werk vandaag met veel plezier verder. “Elk jaar verwelkomen we zo’n 350 personen. Dat is de limiet, meer volk krijgen we niet binnen in de zaal”, begint Koen Pauwels. “Zo’n 50 vrijwilligers helpen mee om de avond te organiseren. Niet iedereen komt op de dag zelf, sommigen helpen de dag voordien om de tafels te dekken, anderen helpen in de namiddag om toastjes te smeren of loempia’s te rollen. De grootste groep helpt uiteraard ’s avonds een handje mee. Zij zorgen voor de bediening, wassen af of scheppen de borden op. We hebben zelfs een team van bob en bobettes voorhanden!” Warme babbel “Of ik het jammer vind dat ik mijn gezin moet missen tijdens de jaarovergang? Eigenlijk niet, een grotere familie om het nieuwe jaar mee in te zetten, kan je je haast niet inbeelden”, lacht Koen. “Met een gemeende handdruk om klokslag 12 uur of een warme babbel tijdens het eten, doe je de aanwezigen een heel groot plezier. Het geeft me een fantastisch gevoel om het nieuwe jaar op die manier in te zetten.”

,,sintmichielsbeweging@telenet.be

Inburgeringscoach: iets voor jou? Spreekt het je aan om nieuwkomers in onze stad wegwijs te maken? Wil je hen bovendien helpen om een sociaal netwerk uit te bouwen? Dan is een job als inburgeringscoach je op het lijf geschreven. Jouw taak bestaat erin om nieuwkomers te begeleiden tijdens culturele, educatieve, sportieve of sociale activiteiten in organisaties of verenigingen. Om de twee weken pin je een moment vast waarop je samen met een nieuwkomer op pad trekt door de stad. Al naargelang je interesse vul je de middag in met een welgekozen activiteit. Je ontvangt hiervoor een kleine onkostenvergoeding.

,,Interesse? Contacteer hilde.bekaert@desom.be of 051 69 79 89

“Subsidieverhoging is meer dan welkom” Kortrijk telt maar liefst 370 socioculturele en culturele verenigingen. Zij brengen mensen samen, creëren kansen om talenten te ontwikkelen en zorgen onmiskenbaar voor een groepsgevoel. Kortom, door hun werking maken ze van de stad een plek waar iedereen zich thuis voelt. Het stadsbestuur is daar niet weinig trots op en ondersteunt haar verenigingen daarom vanaf 2011 met een fikse subsidieverhoging. Met het extraatje krijgen Kortrijkse organisaties wat meer armslag om interessante activiteiten te organiseren, samen te musiceren, partituren en instrumenten aan te kopen, een boek uit te geven,…. De socio-culturele verenigingen zien hun subsidievergoeding met gemiddeld 50% de hoogte in gaan. Dat die toename voor bepaalde verenigingen een serieus verschil betekent, blijkt onder meer uit het verhaal van KAV Aalbeke.

Kosten drukken “Wij proberen het inschrijvingsgeld voor onze activiteiten steeds zo laag mogelijk te houden. Eigenlijk vragen we enkel een tegemoetkoming om de kosten voor de lesgever en de huur van het materiaal te dekken. Andere inkomsten hebben we niet”, aldus Jozefa Vandenbogaerde. “We roeien met de riemen die we hebben en dat is in huidige economische tijden niet altijd gemakkelijk. We stellen het zo lang mogelijk uit om speciale acties te ondernemen om extra geld in het laatje te brengen. De steun van de stad kunnen we dus goed gebruiken. Met het geld zullen we onder meer onze middag voor alleenstaande vrouwen opfleuren. Om de kosten te drukken, stonden we de voorbije jaren steeds zelf in voor die ontspanningsactiviteit. Nu kunnen we ons iets meer veroorloven. Fantastisch!”

,,jan.balcaen@kortrijk.be of 056 27 74 07 Stadskrant kortrijk | 7


onderwijs

LevensLang Leren nog niet voldoende ingeburgerd Bijleren: dat is wat de meeste ondernemingen hun medewerkers aanraden om up-to-date te blijven. Ook in hun vrije uurtjes vinden veel mensen het belangrijk om nieuwe zaken onder de knie te krijgen. Onze regio scoort heel goed op vlak van aanbod aan extra opleidingen, maar stelt tegelijkertijd vast dat er te weinig mensen van die mogelijkheden gebruik maken. Nochtans zou het leren van onder meer knelpuntberoepen heel wat mensen aan een geschikte job kunnen helpen. De Provincie West-Vlaanderen voerde onlangs een groot onderzoek uit om het opleidingsaanbod in kaart te brengen. De onderzoekers analyseerden het aanbod van LevensLang Leren en interviewden 1707 provinciegenoten tussen 25 en 64 jaar. Daarvan waren er 365 afkomstig uit de regio Kortrijk. Ook bedrijven en nonprofitorganisaties namen deel aan de enquête.

Knelpuntberoepen De resultaten tonen aan dat we over een heel divers en uitgebreid ‘assortiment’ aan opleidingen beschikken. De talrijke mogelijkheden in Kortrijk stimuleren onder meer heel wat mensen uit de gemeenten in de directe omgeving om hieraan deel te nemen. Toch zou het nog beter kunnen. Ten eerste zou het aanbod zich nog iets meer moeten richten op knelpuntberoepen en

Het beroep van bouwelektricien staat al lange tijd genoteerd op de lijst van knelpuntberoepen.

8 | Stadskrant kortrijk

actuele items, zoals de vergrijzing. Daarnaast zou het nuttig zijn mensen nog meer aan te moedigen om deel te nemen, want met een deelnemingsgraad van 34,8 procent scoort Kortrijk vrij laag ten opzichte van andere Vlaamse regio’s. Gebrek aan tijd Een gebrek aan tijd en/of behoefte is de belangrijkste reden waarom mensen geen op-


onderwijs

leidingen volgen. Anderen haken af omwille van de afstand van hun huis tot het opleidingscentrum en de bereikbaarheid. Van zij die wel opleidingen volgen, nemen zes van de tien mensen deel aan bijscholing die op een of andere manier te maken heeft met hun werk. Bedrijven en non-profitorganisaties vinden dat het aanbod nog beter rekening moet houden met hun vraag en oordelen dat het voor geïnteresseerde cursisten niet simpel is om vlot de meest geschikte

opleiding te vinden bij één van de onderwijscentra. Als antwoord hierop bestaat er nu de website www.blijvenleren.be, waar ondernemingen en cursisten hun vraag meteen aan alle onderwijscentra tegelijk kunnen stellen. Wie deze vraag liever niet via internet stelt, kan terecht bij de Leerwinkel.

werk van een aantal beleidsaanbevelingen. Het belangrijkste is dat bijleren prettig moet zijn en mensen het ook normaal moeten vinden dat ze, na het afwerken van hun (hogere) studies, blijven bijleren. Niet noodzakelijk omdat het moet voor hun werk, maar omdat het een verrijking voor hun leven kan betekenen

Leren is prettig Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, maken de provincie en de steden

,,Leerwinkel, Leiestraat 22 in Kortrijk,

056 28 09 00, info@leerwinkelkortrijk.be, www.leerwinkelkortrijk.be

Uit de praktijk: de schoenmaker Eén van de knelpuntberoepen die amper nog jongeren lokten, is de schoenhersteller. “Dat is spijtig, want nochtans is dit een hele mooie stiel”, zeggen Chris en Peter Vandorpe, twee broers die in Kortrijk allebei zelfstandig als schoenhersteller aan de slag zijn: Chris in de Oude Vestingstraat, Peter in de Doorniksewijk. “We zijn onze eigen baas, staan nooit in de file en wonen vlakbij onze zaak. Bovendien kan je creatief zijn en haal je eer van je werk. Het doet veel plezier als je mensen die veel waarde aan hun beschadigde schoenen hechten, een vernieuwd paar kan teruggeven.” Peter en Chris leerden het beroep kennen op aanraden van hun vader. “Onze oom was schoenmaker en had zijn handen vol. Daarom leek het toekomstgericht een interessante keuze. Zelf behoorde ik tot de laatste lichting van zes studenten die de stiel leerden in het VTI in Izegem. Dat was 25 jaar geleden. Sindsdien kan je overdag geen opleiding tot schoenhersteller meer volgen”, weet Peter. Leercontract Chris volgde eerst een kappersopleiding, maar nadat hij tijdens zijn legerperiode als coiffeur in de kazerne aan de slag was, wou hij een andere richting uit. “Peter had er geen probleem mee dat ik ook schoenhersteller wou worden. Net als hij heb ik het vak onder de knie gekregen bij Jan Caes uit Waregem, een ideale leermeester.” Naast Peter en Chris telt Kortrijk maar twee schoenherstellers meer. “We zijn inderdaad een uitstervend ras. We hebben elkaar nooit als concurrent beschouwd, integendeel. Als de ene wat nodig heeft, belt hij naar de andere, en omgekeerd”, aldus Peter. “Het is wel spijtig dat dit vak zo aan populariteit heeft ingeboet. Sinds ik 22 jaar geleden zelfstandig begon, is er geen enkele schoenhersteller meer bijgekomen”, vervolgt Chris. “Fysiek is het werk niet zo zwaar, maar het is veel en hard werken,” zegt Peter. “Voor mij is het een enorme hulp dat mijn vrouw Veronique in de zaak bijspringt. Zonder haar zou ik het werk niet de baas kunnen.” Opleidingen Het gebrek aan interesse van jongeren komt volgens de broers vooral omdat velen het werk als minderwaardig beschouwen. “Dat is een spijtige interpretatie, want we hebben er allebei geen seconde spijt van gehad voor deze stiel te hebben gekozen.” Toch schijnt er licht aan het eind van de tunnel. Momenteel volgen negen cursisten uit heel Vlaanderen de opleiding schoenmaker en –hersteller bij Syntra West. “De opleiding vindt plaats bij de docent zelf, omdat hij in zijn atelier alle machines heeft staan. Net daardoor was het aanbod ook eerder beperkt, want anders hadden we zeker meer dan tien studenten gehad. Alleen in Tongeren vindt nog een gelijkaardige opleiding plaats”, klinkt het bij Syntra West. Schoenmaker is slechts één van de knelpuntberoepen. Er is in onze regio ook nood aan mensen die in de verzorgingssector aan de slag willen, of als bus -of vrachtwagenbestuurder, leerkracht of ingenieur. Je laten bijscholen of omscholen kan onder meer bij Syntra West, VDAB, Mentor, het Centrum voor Basiseducatie of de erkende Centra voor Volwassenenonderwijs.

Stadskrant kortrijk | 9


Evolis (foto © Henderyckx)

Leiedal brengt bedrijfsgrond op de markt Steeds meer bedrijven vinden in Kortrijk een ideale uitvalsbasis voor hun activiteit. Het creëren van voldoende ruimte voor die bedrijven vormt één van de kerntaken van de intercommunale Leiedal. Samen met de stad gaat zij op zoek naar nieuwe terreinen, herziet ze bestaande industriële sites, revitaliseert oude vervallen panden of brengt onbenutte bedrijfsdomeinen terug op de markt. Evolis De infrastructuurwerken en de groenaanleg van het bedrijvenpark Evolis liggen al een tijdje achter de rug. De windturbines die in het voorjaar van 2009 door Electrawinds werden opgestart, produceerden het voorbije jaar zelfs elektriciteit voor 4700 Kortrijkse gezinnen. Het eerste bedrijf AVC, gelegen langs de E17, opende begin oktober haar deuren. Daarnaast startte Tonickx onlangs met de bouw van een gloednieuw complex aan de ingang van het bedrijventerrein. Verschillende andere kandidaat-investeerders hebben een aanvraag ingediend en worden binnenkort door het selectiecomité beoordeeld. Aalbeke Doomanstraat Op de hoek van de Doomanstraat en de Burgemeester Margotstraat in Aalbeke, biedt Leiedal twee hectare bedrijfsgrond aan. Op deze zone is plaats voor vijf tuinaanleg­ bedrijven. Twee percelen zijn al ingenomen. Aalbeke Doomanstraat

10 | Stadskrant kortrijk

Beneluxpark

Beneluxpark De zone van het Beneluxpark paalt aan de uitverkochte kantorenzone Kennedypark en is uiterst goed bereikbaar door haar centrale ligging aan de gewestweg Beneluxlaan en het op-en afrittencomplex Hoog-Kortrijk. Leiedal heeft nu samen met landschaps­ architect Bas Smets voor een deel van de zone een nieuw concept uitgewerkt: “Kantoren in het park”. Dit maakt dat men kantoorgebouwen zal inplanten in een parkomgeving zonder zichtbare perceelsgrenzen. Een extra troef voor zowel medewerkers van de gevestigde bedrijven als hun klanten! Emdeka Bellegem In juli 2008 kocht Leiedal de site van de voormalige meubelfabriek Emdeka in Bellegem aan. Samen met de stad willen ze deze site herontwikkelen als lokaal bedrijventerrein voor kleinere KMO’s die op vandaag moeilijk een geschikte vestigingsloEmdeka Bellegem

catie kunnen vinden in onze regio. Leiedal en de stad zullen de bedrijfskavels wellicht begin 2013 op de markt kunnen brengen. Uitbreiding Kortrijk-Noord Langs de ring rond Kortrijk op de grens tussen Heule en Kuurne, is het grootste bedrijventerrein van de regio gelegen: Kortrijk-Noord, momenteel zo’n 200 ha groot. Leiedal zal dit bedrijventerrein ten noordwesten met 22 ha uitbreiden, op vraag van de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne. De uitbreiding strekt zich uit vanaf de Izegemsestraat op grondgebied Kortrijk tot de Sint-Katriensteenweg in Kuurne. Het grootste deel is bestemd voor regionale bedrijven, op de overige bedrijfsgrond gelegen langs de Sint-Katriensteenweg kunnen zich een aantal lokale bedrijven vestigen. Als alles volgens plan verloopt, zal de verkoop van de percelen eind 2012 starten.

,, www.leiedal.be/bisk of ward.claerbout@leiedal.be Uitbreiding Kortrijk-Noord


leefmilieu

Project Groene Sporen van start Een groene leefomgeving creëren voor onze inwoners en de aantrekkingskracht van de streek versterken voor bezoekers. Dat is wat de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal willen bereiken met het project ‘Groene Sporen’.

Uitbreidingswerken voor speeldomein De Warande Al meer dan zestig jaar staat het domein De Warande garant voor zorgeloos speelplezier bij onze jongste stadsgenoten. Om nóg beter te beantwoorden aan de noden van die jongelui start men na de grote vakantie van 2011 met een forse uitbreiding en heraanleg van het terrein. De ambitie is niet mis: De Warande moet een open, avontuurlijk, dynamisch en duurzaam speeldomein worden. De stad kocht hiervoor extra grond aan tussen het huidige domein en de rotonde van de Izegemsestraat met de Hoge Dreef. In een eerste fase staat de heraanleg van het buitendomein op de agenda. De stad koos hierbij resoluut voor de uitbouw van een zogenaamde ‘speelnatuur’ met avontuurlijke zones voor alle leeftijden. Naast een speelheuvel met kruiptunnels komt er ook een heuse speelbeek met trekvlot en hangbruggen. Voeg daar wat zand, water en keien aan toe en de Kortrijkse jeugd zal terug kunnen ravotten zoals hun ouders dat vroeger deden. Landschapspark Architectenbureaus Studio Basta (Kortrijk) en Fris in het Landschap (Gent) stellen alles in het werk om het vernieuwde speelterrein open te stellen tegen de zomer van 2012. In de plannen voorzien ze ook ruimte voor een landschapspark met bloemenweides,

Bedoeling is om de versnippering van het groen tegen te gaan door een regionaal netwerk uit te bouwen tussen de verschillende bosgebieden, parken, graslanden en waardevolle landschappen. De medewerkers willen het bestaande groen verbinden door optimaal gebruik te maken van de vele onbestemde, ongebruikte en vaak verwaarloosde plekjes in onze omgeving. De Leie, de Heulebeek, de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk vormen de ‘blauwe’ draad doorheen dit groene verhaal. In onze eigen stad herbekijken we onder meer de omgeving van de Heulebeek in Heule, het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Neerbeek en Markebeekvallei in Bissegem en Marke.

,, www.groenesporen.be, 056 24 16 16 (Leiedal) of 056 24 99 93 (Provincie)

een boomgaard, een buurttuin en diverse picknickzones. In een tweede fase zullen zowat alle bestaande gebouwen vervangen worden door één multifunctioneel pand. Het volledige project moet klaar zijn tegen 2018.

,,Benieuwd naar het ontwerp? Neem dan een

kijkje op www.kortrijk.be/warande of bestudeer de pancartes die je op de speelweide terugvindt.

Oproep Dat De Warande inspraak van de bevolking belangrijk vindt, bleek al uit de oproep naar ideeën voor de invulling van het speeldomein. Wil je in de toekomst verder meedenken over dit project? Stel je dan kandidaat en zetel mee in de raad van bestuur.

,,hannes.vanmeenen@kortrijk.be.

Biodivers hoekje In deze koude periode is het zoeken naar voedsel veruit de belangrijkste bezigheid van een vogel. Met een lichaamstemperatuur van meer dan 40°C hebben vogels - vooral de kleinere soorten - heel wat calorieën nodig. Zo verorbert een koolmees elke dag ongeveer zijn eigen gewicht aan voedsel. Zorg daarom voor gezond vogelvoer en voeder met verstand: Voorzie kleine hoeveelheden op regelmatige tijdstippen!

Stadskrant kortrijk | 11


gezondheid

Gezond de winter door De winter is al een tijdje in het land. Je hebt maatregelen genomen om verkoudheden, griep en andere winterkwalen te slim af te zijn en misschien ben je al plannen aan het smeden voor een volgende vakantie. Juich echter niet te vroeg. De periode van extreme koude en de verschillende ongemakken die ermee gepaard gaan, is nog maar net aangebroken. Blijf dus op je hoede! Wij geven je graag enkele trucjes om zonder al te veel kleerscheuren de winter door te komen. Trotseer de koude De koude trotseren is de beste manier om je tegen een verkoudheid te beschermen. Ga naar buiten, wandel, adem deze koude en droge lucht in. Kleed je warm aan als je naar buiten gaat en trek jouw jas en trui uit als je ergens komt waar de verwarming opstaat (winkel, auto,…). Verwarm je huis niet te veel Als je jezelf laat wennen aan een frisse temperatuur binnenshuis (20°C), verklein je de shock die je lichaam ondergaat telkens het contact krijgt met de koude buitenlucht. Je vermindert eveneens het risico op virale infecties. Aarzel ook niet om kamers te verluchten. Bestrijd winterkloven Met koud en vochtig weer ontstaan winterkloven daar waar de bloedcirculatie minder goed is (vingertoppen, tenen,…). Je huid wordt rood, zwelt op, jeukt en elk contact met de warmte is pijnlijk. Om winterkloven tegen te gaan, vermijd je best te nauw aansluitende kledij (handschoenen, sokken en schoenen). 12 | Stadskrant kortrijk

Vergeet niet te drinken De koude droogt ons lichaam uit, net als de centrale verwarming. Drink dus regelmatig en even veel als in de zomer zodat je organisme zijn toxines kan afscheiden. Je weerstand zal er alleen maar door verhogen. Let op jouw voeding Het is niet waar dat we in de winter meer moet eten. Onze voorouders aten calorierijke wintergerechten om de koude te bestrijden. Maar laten we redelijk blijven: bij 0°C kan je wel 150 kcal aan jouw volledig dagmenu toevoegen… dat wil niet zeggen dat elke maaltijd in een braspartij moet ontaarden! Blijf sporten Als het koude weer je ontmoedigt om te gaan joggen of zwemmen, kies dan voor een andere sport! Twee tot drie keer per week bewegen, heeft een langdurig effect op jouw gezondheid. Slaap voldoende In de winter wordt je lichaam sneller moe.

Profiteer van de langere nachten om bij te komen van al die opgestapelde vermoeidheid. Ga vroeger slapen dan tijdens de zomer en gun jezelf één keer per dag een ‘minisiësta’ in zithouding. Versterk jouw afweersysteem Studies hebben aangetoond dat vitaminen, mineralen, antioxidanten en omega3 een gunstig effect hebben op het afweersysteem. Kies de cocktail die bij je past en start een kuur! Bescherm jezelf tegen winterdepressie Eén van de oorzaken van winterdepressie is een gebrek aan daglicht. Een goede raad: ga naar buiten als het mooie winterzonnetje schijnt of investeer in een lichtlamp als je voelt dat je te weinig licht krijgt. Deze tips gelden voor alle stadsgenoten, maar zijn een extra aanrader voor de oudere medemens!

,,056 24 42 00 (LDC De Zonnewijzer)


samenleving

Hou een oogje in het zeil ! Koning Winter heeft de afgelopen weken onherroepelijk zijn intrede gedaan. Een sneeuwtapijt levert wel winterpret op voor de allerjongsten, voor de ouderen is het meestal een periode met veel ongemakken. Vandaar dat het stadsbestuur en het OCMW in deze barre, winterse tijden aan iedereen een oproep doen om oog te hebben voor personen in zijn omgeving die door de kou in de problemen dreigen te raken. Oudere medemensen, personen met een beperking, mensen die in kwetsbare situaties verkeren, verlaten minder hun huis omdat het te koud, glad of donker is. Even polsen of er iets nodig is, aanbellen voor een praatje,.. kan volstaan om winterellende te voorkomen. Je kan er mensen mee helpen en, als het niet nodig is, dan is het op zijn minst aangenaam dat de ouderen met iemand een praatje kunnen slaan. Noodnummers Als er zich dan toch een probleem voordoet waarvoor je geen oplossing kan verzinnen, neem dan contact op met het stadsbestuur. Je kan 24 op 24 uur terecht bij de stads- en politiediensten. Tijdens de kantooruren (van

9 tot 17 uur) is dat op het algemene meldpuntnummer 1777. Buiten de kantooruren bel je naar de lokale politie op het nummer 056 23 96 11. Op voornoemde nummers kan je hulp vragen bij acute problemen waarbij personen mogelijk gevaar lopen en die jij of de directe omgeving niet kunnen oplossen. Het Meldpunt (en buiten de kantooruren de politie) zoekt dan, samen met jou, naar de meest efficiënte aanpak van het probleem. Mailen kan ook: meldpunt@kortrijk.be. Wanneer iedereen alert is voor de (over)buur in zijn of haar directe omgeving, dan zorgen we met zijn allen voor een warm Kortrijk in de komende koude maanden.

,,1777

Politiezone Vlas spoort vermiste bejaarden op Onlangs ondertekenden de politiezone Vlas en alle woonen zorgcentra uit Lendelede, Kortrijk en Kuurne het protocol ‘Aanpak vermissing van personen met dementie uit het woon- en zorgcentrum’. Hiermee is de politiezone Vlas de tweede in Vlaanderen die bij de verdwijning van een bejaarde en demente bewoner uiterst efficiënt te werk gaat. Vanaf nu zullen de betrokken woonen zorgcentra bij de verdwijning van een bewoner via e-mail het dossier van de vermiste aan de politie bezorgen. Op basis daarvan begint de politie met de opzoekingen. Het elektronisch dossier bestaat uit een digitale foto van de persoon in kwestie en allerlei nuttige info om de vermiste bejaarde op te sporen, zoals bijvoorbeeld een individuele beschrijving. Het initiatief, dat ontstond onder impuls van het Expertisecentrum Dementie Sophia, kwam tot stand door de vaststelling dat vaak kostbare tijd verloren ging tussen de verdwijning en de start van het opsporingsonderzoek. Soms had de instelling niet onmiddellijk de nodige info over de vermiste of gebeurde de verdwijning na de kantoortijden waardoor de verantwoordelijken moeilijk te bereiken waren. Met de nieuwe manier van werken behoort dit euvel tot het verleden. Bedoeling is om het systeem ook uit te breiden naar de thuiszorgdiensten.

,,www.pzvlas.be

(zoek op de term dementie)

Stadskrant kortrijk | 13


c u lt u u r

HumuZ is steunpunt voor kunst –en cultuureducatie Dat er in onze regio veel te beleven valt, blijkt elke maand uit de rijkelijk gevulde cultuurkalender. Maar niet iedereen vindt aansluiting bij deze evenementen of voorstellingen. Bij cultuur geldt eens te meer: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Wie op jonge leeftijd de smaak te pakken krijgt van een boek, een theatervoorstelling, dansen of schilderen, houdt meestal ook op latere leeftijd een gaatje vrij in zijn agenda voor kunst en cultuur. Hulp voor scholen Kunst- en cultuureducatie is een leerproces en dus ook een zorg van elke school. Omdat het voor hen niet altijd evident is om het bos door de bomen te zien, is er nu HumuZ. De stad startte het steunpunt op in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. HumuZ helpt scholen bij de uitbouw van

een stevige kunst- en cultuureducatieve werking voor kinderen en jongeren. Zowel het basis als secundair onderwijs kunnen er terecht voor meer informatie over het kunsteducatieve aanbod in de regio. Ze vinden steun in hun zoektocht naar een gepaste begeleider voor een cultureel project op school, krijgen ondersteuning bij het opstellen van subsidiedossiers of krijgen de nodige begeleiding bij het ontwikkelen van een algemeen schoolbeleid rond kunst- en cultuureducatie. Daarnaast zal HumuZ in de toekomst op geregelde tijdstippen bijscholing of informatiemomenten verzorgen.

,,humuz@kortrijk.be of 056 23 98 50

Drie jaar nadat Kortrijk voor jonge ondernemers, kunstenaars en cultuurfreaks veel van haar pluimen had verloren, scoren we opnieuw veel beter. Zo is het aantal studenten met 20 procent gegroeid en is de interesse bij jongeren om gebruik te maken van het vrijetijdsaanbod vrij groot. Het Cultuurjongerenpaspoort (CJP) draagt daar in belangrijke mate toe bij. Het gratis lidmaatschap werd in oktober stevig gepromoot. Met succes, want amper één maand later bombardeerden liefst 3286 jongeren zich via de website tot CJP-lid. Vooral meisjes (63%) maken gretig van dit initiatief gebruik. “Sinds ik vorig jaar een reis boekte bij Joker, ben ik lid van CJP”, legt Mieke Busschaert uit Marke uit. “Onlangs heb ik de kaart gebruikt om een ticket te boeken voor het concert van The Bony King of Nowhere. Omdat je er toch een fikse korting mee krijgt, heb ik het ook bij een vriendin aangeprezen. Het is niet zo dat ik de kaart wekelijks gebruik, maar je zou wel gek moeten zijn om de mooie voordelen links te laten liggen.” Ben je nog geen lid? Geen nood. Je ontving vorige week het tweede magazine in de bus met een unieke activatiecode. Met die code kan je je aanmelden op www.cjp.be/kortrijk en word je automatisch CJP-lid. Binnen de vijf werkdagen ontvang je een welkomstpakket!

© David Samyn

©

Haal snel je gratis Tijd-schrift !

CJP-kaart populair bij jongeren

14 | Stadskrant kortrijk

Ben je al vergeten hoe de omgeving tussen de Lange Steenstraat en de Veemarkt eruit zag vóór de komst van het winkelcentrum K in Kortrijk? Het Tijd-schrift ‘Kortrijk met grote K. Van klooster tot koopcentrum’ frist je geheugen op en laat je kennismaken met de voormalige Bijstandssite. De publicatie is de eerste in een reeks prachtig geïllustreerde ‘tijd-schriften’ over de stad. Ben je benieuwd of wil je een kennis verrassen met een laat kerstgeschenk? Knip dan deze bon uit en haal snel één van de 500 gratis exemplaren op in Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark in Kortrijk. Wie er nog eentje extra wil aanschaffen, betaalt 5 euro.

,,www.cjp.be/kortrijk


knap plekje

Achter deze gevel schuilt… Schuin tegenover een ingang van het winkelcentrum K in Kortrijk, prijkt een gebouw dat al decennialang terecht als een architecturaal pareltje bekend staat. De trapgevel van deze woning in de Sint-Jansstraat herbergt zoveel meer dan alleen de politiewinkel. Het in de late jaren 1600 gebouwde huis kenmerkt zich door twee voordeuren, de gevel is sinds 9 maart 1983 een beschermd monument. Het gebouw is al generaties lang eigendom van de Kortrijkse familie Rademan. “Het is vooral uniek door de gevel”, weet Bruno Rademan. “Zulke gevels zijn tegenwoordig zeldzaam in Kortrijk. We hebben de gevel, volgens de regels van de kunst en in samenwerking met de voormalige afdeling Mo-

numenten en Landschappen (de huidige dienst Onroerend Erfgoed, nvdr.), helemaal gerestaureerd.” De eerste deur geeft toegang tot één van de publiekskantoren van de lokale politie, die het gebouw huurt van de familie Rademan. Via het tweede deurtje kom je terecht in een kleine achterbuurt,

Achter de politiewinkel schuilt een steegje met vijf beluikhuisjes.

een beluik waar vroeger vijf huisjes stonden. Drie van die huisjes bleven bewoond tot 1970. De twee overige huisjes bevinden zich links en ondergingen in 1977 een metamorfose, om onderdak te geven aan de antiekwinkel van mevrouw Rademan. “De antiekwinkel bestaat niet meer, maar wij verblijven er nu nog sporadisch. De overige huisjes fungeren als opslagplaats,” legt Pierre Rademan uit. Nostalgie De familie Rademan is bekend van de Graanstokerij St-Pol, die gelegen is langs de Gentsesteenweg. De onderneming werd opgericht door Felix Rademan en bleef lange tijd in familiale handen. Eerst runde Paul Rademan de graan- en likeurstokerij, later namen Pierre en zijn zoon Bruno Rademan de fakkel over. Inmiddels behoren de gebouwen van de stokerij toe aan de graanstokerij De Jans, terwijl het merk St-Pol door het bedrijf FX de Beukelaer uit Antwerpen werd overgenomen. Het steegje is alleen via de politiewinkel toegankelijk, maar kan niet meer door het brede publiek worden bezocht. Het met kasseien geplaveide koertje ademt één en al nostalgie uit en brengt je als het ware met een teletijdmachine terug naar de tijd van toen.

Kortrijks dialectwoord van de maand: BA tussenw. Bah. Vaak in verbinding met ja in antwoorden waarvan woorden zijn weggelaten die de luisteraar er gemakkelijk kan bij denken. Ba ja’k, ba ja’m (zie i.v. ja), ba neen’k (zie i.v. neen), ba ’t doet: toch wel: ba ‘k en doe: maar neen (ik niet) (zie i.v. doen). [Bron] Kortrijks Woordenboek, Dr. Frans Debrabandere

Stadskrant kortrijk | 15


vroeger en nu

© Martijn Vandenbroucke

en toen was er... begin twintigste eeuw Deze foto toont hoe het kanaal BossuitKortrijk eruit zag in het begin van de twintigste eeuw. Iets meer dan 150 jaar geleden begon men met het uitgraven van de verbindingsweg tussen de Leie en de Schelde. De waterweg diende toen onder meer om steenkool vanuit de Borinage naar Kortrijk te brengen. Door de aanleg van dit 15,5 kilometer lange kanaal konden de binnenschepen vanuit Wallonië een omweg van 115 kilometer over Gent vermijden. Een aanzienlijke tijdwinst dus! Het kanaal had bovendien onmiddellijk een gunstig effect op de Kortrijkse handel en nijverheid. Naast de textielbedrijven beleefden ook de baksteen –en dakpannennijverheid uit de regio een opvallende heropleving na 1860. Aan de nieuwe loskaden langs het kanaal (Spinnerijkaai, Groeningekaai, Vlaanderenkaai,…) vestigden zich nieuwe fabrieken met aanpalende arbeiderswijken. Kort na de openstelling van het kanaal besloot de stad om aan de Abdijkaai een zwembad aan te leggen. De ligging was zo gekozen dat het met water uit het kanaal kon worden gevuld. Tweeduizend en tien Tegenwoordig is het economisch belang van de waterweg ondergeschikt aan zijn ecologische en recreatieve waarde. Wandelaars, fietsers, vissers en kanovaarders kunnen er het hele jaar door hun hart ophalen.

150 jaar kanaal: oproep naar getuigenissen Heb jij vroeger langs het kanaal gewerkt? Schaatste je ooit op de bevroren waterweg of was je destijds getuige van rampen, ongelukken of memorabele momenten op de vaart? Klop dan even aan bij de gebiedswerker uit je buurt en deel je verhaal. Om de rijke geschiedenis van de vaart in de kijker te zetten, zijn de medewerkers nog op zoek naar foto’s, filmpjes en anekdotes over het kanaal en haar gebruikers. ,, gebiedswerking@kortrijk.be of 056 27 72 24

16 | Stadskrant kortrijk


kortrijk kort

Weet je geen raad met je kerstboom?

Werfweekend voor animatoren Dat gedreven animatoren het succes van een speelpleinwerking kunnen bepalen, is een evidentie. Het speelplein Wasper organiseert daarom samen met team Jeugd van 4 tot en met 6 februari een werfweekend voor alle geïnteresseerde +16-jarigen. Ga je graag met kinderen om, is spelletjes verzinnen jouw ding en laat je graag je creativiteit de vrije loop? Dan is dit werfweekend alvast een voorproever van de speelpleinwerking. Je krijgt gedurende het weekend basisvorming rond het maken en begeleiden van spelactiviteiten. Het is de gelegenheid om spelletjes uit te proberen. Je leert natuurlijk ook je toekomstige collega-monitoren kennen. Neem je deel aan het werfweekend, dan heb je alvast een voetje voor om deze zomer aan de slag te gaan in de (wijk-)speelpleinwerking of grabbelpaswerking. Reserveer nu al je plaatsje voor dit gratis werfweekend bij frederiek.meersman@kortrijk.be of 056 27 73 76.

,,www.kortrijk.be/wasper

persaandacht. Een twintigtal bedrijven tekenden al present voor deelname aan de Open Bedrijvendag 2011. Zij komen binnenkort bijeen voor een eerste overleg. Ben je benieuwd naar het concept of wil je met jouw bedrijf aansluiten bij dit bedrijvenparcours? Neem dan snel contact op met Mieke Ampe.

,,mieke.ampe@c-center.com of 0478 970 541

Kom en klink op 2011! Heb jij ook zo’n zin in 2011? Kom dan op zaterdag 8 januari naar de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt en deel er je enthousiasme met alle Kortrijkzanen. Kinderen begroeten we graag in een driekoningenplunje! Wie weet schittert hun foto achteraf op de website van de stad! Proef naast de frisse opkikker of warme beker soep of glühwein ook van de driekoningentaart. Vind je de boon, dan krijg je een leuk en onGELOOFlijk geschenk.

,, Zaterdag 8 januari van 17 tot 19 uur , Grote Markt.

Zitten je kerstspullen alweer netjes opgeborgen en is je vloer intussen bedolven onder een naaldentapijt? Dan is het hoog tijd om ook je kerstboom de deur uit te krijgen. Je kan je kale boom, zonder versiering en pot, meegeven met de maandelijkse groenophaling. De data vind je op de nieuwe ophaalkalender die je inmiddels in de bus vond. Veel leuker is het om je boom mee te nemen naar één van de kerstboomverbrandingen. Bij de warme gloed van het houtvuur kan je gezamenlijk de kerstvakantie uitzwaaien.

,,Alle locaties voor de kerstboomverbranding vind je op www.kortrijk.be/eindejaar.

Wijzigingen in de stedelijke politieverordening

Op zondag 2 oktober 2011 zetten een aantal Kortrijkse bedrijven hun deuren open voor het publiek. Op die manier bereiken ze heel wat geïnteresseerde bezoekers en genieten ze van extra promotie en

© David Samyn

Open Bedrijvendag 2011 in Kortrijk

De stedelijke politieverordening is een levende materie. Af en toe dringen aanpassingen zich op om een veilige, leefbare stad te kunnen garanderen. Wil je je verdiepen in de laatste wijzigingen? Dan vind je een overzicht terug via www.kortrijk.be/politieverordeningen. Eén aanpassing geven we je alvast graag mee: ‘Het is verboden voor verkopers of verdelers van drukwerk,

Stadskrant kortrijk | 17


kortrijk kort

pamfletten of vlugschriften, om reclame of drukwerk op fietsen en/of bromfietsen te bevestigen’. Je vindt je stalen ros na een uitstapje dus niet langer gepimpt terug met ongevraagde lectuur.

Het boek ‘Kortrij(k)woningen’ gemist? Niet minder dan 320 geïnteresseerden bo-

den zich al aan in Toerisme Kortrijk om het gratis boek ‘Kortrij(k)woningen’ op te halen. Het boek herbergt een schat aan informatie en leidt je tijdens drie wandeltochten langsheen de mooiste rijwoningen van Kortrijk. Was je deze unieke kans uit het oog verloren? Geen nood, de baliemedewerkers van Toerisme Kortrijk hebben nog een gratis exemplaar voor jou in voorraad. Vul je als kleine wederdienst ter plaatse de anonieme enquête in?

,,Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark is elke dag open van 10 tot 17 uur, 056 27 78 50

Zonder vergunning of melding aan de slag? Het decembernummer van de Stadskrant bracht duidelijkheid over de meldingsplicht. Maar wanneer ben je nu vrij van deze plicht en heb je dus géén vergunning nodig? We zetten de regels even op een rijtje. • Niet-overdekte constructies bij een woning tot een oppervlakte van maximum 80 m² (een zwembad, een siervijver, een terras,…). Voorwaarde: ze moeten geplaatst worden in een zij- of achtertuin op minimum 1 m vanaf de perceelsgrens en hebben een hoogte van maximum 1,5 m. De al bestaande niet-overdekte constructies worden meegerekend in deze 80 m². • Vrijstaande bijgebouwen bij een woning

18 | Stadskrant kortrijk

tot een oppervlakte van maximum 40 m² (tuinhuizen, serres, carports,…) Voldoe je aan de volgende voorwaarden dan heb je geen vergunning nodig: minimum 3 m van de zijdelingse perceelsgrens in de zijtuin, minimum 1 m van de perceelsgrens in de achtertuin en maximum 3 m hoog. De al bestaande vrijstaande bijgebouwen worden meegerekend in deze 40 m². • Voor onderhoudswerken (zoals het vervangen van pleisterwerk) en binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken (zoals het plaatsen van een nieuwe keuken) heb je niet langer een vergunning nodig. • Voor wijzigingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan daken, achtergevel en

zijgevel hoef je geen meldingsplicht uit te voeren. Let wel: voor werken aan de voorgevel heb je WEL een vergunning nodig! • Zonnepanelen geplaatst op een plat dak waarvan de installatie niet hoger dan 1 m boven de dakrand komt. Op een hellend dak is de plaatsing vrijgesteld wanneer deze geïntegreerd worden in het hellend dakvlak. Controleer je vooraf even of je aan alle voorwaarden voldoet ? Dit kan bij de directie Stadsplanning en –ontwikkeling, blauwe balie ‘bouwen’ in het stadhuis, Grote Markt 54.

,,www.ruimtelijkeordening.be.


© Hendrik De Schrijver

de mensen

Albert Vertriest

Julie Vandenbroucke

Kasper Devroe

musiceert al 65 (!) jaar bij de Koninklijke Harmonie de Sint-Leonardszonen in Bellegem. Dit uniek jubileum ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij. Met grote trots overhandigde het bestuur van de harmonie eind vorige maand een briljanten ereteken aan de 81-jarige Albert. “Ik ben eigenlijk nooit naar de muziekschool geweest”, biecht Albert op. “Mijn ouders vonden de verplaatsing vanuit Bellegem naar Kortrijk veel te ver, waardoor ik de muzieklessen moest missen. Pas na de oorlog kreeg ik mijn eerste les notenleer van dirigent Gerard Favere. Hij werkte bij de spoorwegen in Kortrijk en maakte voor mij graag een omweg.” Albert heeft het muzikale talent van geen vreemden. Vader Vertriest was evenzeer een gevierd muzikant en bespeelde de trombone en tuba. Zoon Albert leerde eerst de klarinet, maar schakelde al snel over op de cimbalen en de grote trom. Albert is ondertussen 65 jaar lid van de muziekvereniging en zetelt al 25 jaar in het bestuur. Bovendien zet hij elke week plichtsgetrouw het repetitielokaal klaar. “Om zo lang actief en gemotiveerd te blijven, is engagement en vriendschap nodig. Dat laatste is de grote troef van onze muziekvereniging”, besluit Albert.

neemt sinds kort de functie waar van voorzitter van het kunstencentrum BUDA. Ze volgt hiermee Stef Vande Meulebroucke op die na drie jaar afscheid neemt van het centrum. Het voorzitterschap was niet langer te combineren met zijn taak als directeur-generaal van de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai. Julie is medestichter van het kunstencentrum en zetelt al sinds 2006 in de raad van bestuur. Ze is tevens initiatiefneemster en voorzitter van vzw Arteconomy. “Ik zal de uitgetekende lijnen van BUDA volgen, maar wil ook enkele persoonlijke accenten leggen.” Jaarlijks ontvangt kunstencentrum BUDA ruim honderdvijftig kunstenaars die in de studio’s in de Budatoren en de zalen van de Budascoop werken aan nieuwe theateren dansvoorstellingen. Die voorstellingen gaan nadien op tournee door Europa. “Het kunstencentrum heeft een goede interne werking die we verder moeten versterken. Daarnaast wil ik ook de link tussen economie, onderwijs en artistieke innovatie verstevigen. Het zal tijd vragen om onze strategie uit te werken, maar ik heb geduld. Ik ben er mij ten volle van bewust dat een maatschappij traag verandert.”

mocht midden november het podium op om de zilveren plak in ontvangst te nemen bij de uitreiking van de ‘Sterk Divers’-award. Deze tweejaarlijkse wedstrijd zet organisaties en diensten aan tot samenwerking en integratie in buurten. Samen met alle leden van circusclub ‘De Skjève Smeete’ zet Kasper zich al jarenlang in om diversiteitsacties uit te werken. “De deur van onze oefenruimte in het V-tex poortgebouw staat elke donderdagavond open voor iedereen die zin heeft om circustrucs te leren. Leeftijd is hierbij van weinig tel en ook de circuservaring is geen parameter. Iedereen is zowel lesgever als leerling. We leren van elkaar”, begint Kasper. “Het accent van onze werking ligt vooral op het sociale gebeuren. We gaan geregeld op stap, bekijken een circusvoorstelling of wonen een jongleerbijeenkomst bij.” Naast een trofee kreeg de circusclub een geldprijs van 1.000 euro. Dat geld willen ze investeren in een nieuwe vuurproductie. Samen met Bolwerk vzw zijn ze onlangs gestart met de bouw van een mechanische vuurfabriek die het interactief decor moet vormen voor deze voorstelling.

,,www.circusclubkortrijk.be

Ken je stad!

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar: Stadskrant Wedstrijd, Grote Markt 54 in Kortrijk of mail het antwoord naar stadskrant@kortrijk.be. De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een rode opvouwbare stadsparaplu in een handig opbergetui. Het lijstje met winnaars vind je in de volgende Stadskrant.

Stadskrant kortrijk | 19


1 januari tot 31 januari 2011

Met agenDa van 1 Januari tot 31 Januari 2011

Wat breNgt 2011?

Kom uit je pijp in het ‘Jaar van het Konijn’

R

© DavidRSamyn

We hebben weer een punt gezet achter 365 dagen, de ene al mooier, boeiender of gedenkwaardiger dan de andere. De agenda’s van 2010 mogen definitief dichtgeklapt. Maar hopelijk heb je al een exemplaar voor 2011, want dat kun je al beginnen invullen. Bij de Chinezen is 2011 het ‘Jaar van het Konijn’, en wij nodigen je hierbij uit om uit je pijp te komen. Kansen genoeg. JoUw acTiviTeiT ooK in de nieUwe UiT in KorTriJK ? SlechTS één manier !!!! Uit is overal en dé informatiebron voor je ga naar www.uitdatabank.be, vraag een logvrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliin en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en in! Deadline invoer: editie februari: 6 januari | websites? editie maart: 3 februari | editie april: 3 maart 20 kortrijk 20 ||Stadskrant UiT IN kortrIjk

meer UiT-TipS Kan Je vinden op:

RR www.kortrijk.be RR www.uitinregiokortrijk.be RR www.uitinvlaanderen.be


1 januari tot 31 januari 2011

Jaaroverzicht reCeptie BevolKing | 8 januari geDiChtenDag | 27 januari Beurs ‘velofollies’ | 21 t/m 23 januari De Digitale WeeK | 26 februari t/m 4 maart tuinexpo | 4 t/m 7 maart DrieDaagse van West-vlaanDeren, Johan MuseeuW ClassiCs | 5 maart spinrag KinDerMuzefestival | 5 t/m 12 maart riJWoningenWanDeling | 19 en 20 maart JeugDBoeKenWeeK | 19 maart t/m 2 april paasfoor | 21 april t/m 8 mei WeeK van De aMateurKunsten | 22 april t/m 1 mei 5 Jaar KunstenCentruM BuDa | 27 t/m 30 april erfgoeDDag ‘arMoe troef’ | 1 mei ‘MayDayMayDay’-festival | 1 mei retrospeCtieve roelanDt savery | 3 mei t/m 11 september groots sportevent | 21 mei ‘plant voor een laCh’ – Dag van het parK | 28 mei sinKsen '11 | 11 t/m 13 juni BeaChvolley – ManChe van het BelgisCh KaMpioensChap | 15 t/m 19 juni WeeK van het ontWerpen | laatste week juni BraDerie CentruM | 24 t/m 26 juni roelanDt savery openluCht | 26 juni t/m 28 augustus KunstparCours ‘paraDise lost paraDise’ | 2 juli t/m 28 augustus 11 Julifeesten | 9 en 10 juli KortriJK Congé | nacht van 9 op 10 juli Big JuMp | 10 juli truCKrun | 16 juli KortriJK Koerse | 11 augustus zoMerCarnaval | 20 en 21 augustus vlaanDeren zingt | 27 augustus vlastreffen | 28 augustus BraDerie CentruM | 2 t/m 4 september tineKesfeesten – 900 Jaar heule | vanaf 8 september open MonuMentenDag | 11 september stuDent WelCoMe ConCert | 6 oktober BiBliotheeKWeeK | 15 t/m 23 oktober Beurs ‘ClassiCa’ | 5 t/m 13 november intreDe van De sint | 12 november

R

© PatrickRHolderbeke

VaN 12 jaNUarI tot 26 febrUarI | MIss eN scèNe

Krachtige vrouwen op een voetstuk gedurende een maand zet het Cultuurcentrum Kortrijk vrouwen op hun welverdiende voetstuk. ze mogen dan doorgaans sexy en sierlijk zijn, vrouwelijkheid heeft ook zo haar scherpe en sterke kantjes. ‘Miss en scène’ programmeert bijna zes weken voorstellingen, tentoonstellingen en andere activiteiten die de kracht van vrouwen bewijzen. ‘Miss en scène’ heeft het over straffe creatieve vrouwen: als maker en uitvoerder van artistieke kunststukken, maar ook als muze voor mannen. Van anne teresa De keersmaeker over Pascale Platel tot an Pierlé en of alma Mahler: de vrouw van de componist en de minnares en inspiratiebron van een half dozijn andere musici uit haar tijd, die de kerels en meisjes van skagen inspireerde tot de voorstelling ‘almschi’. omdat sterke creatieve vrouwen zelf lak hebben aan vakjes, hokjes en grenzen, pint ‘Miss en scène’ zich bewust niet vast op één genre. Ze brengen in het cultuurcentrum straf spul op het vlak van dans, theater, lezingen, tentoonstellingen, noem maar op. Nog enkele namen? Les ballets

c de la b met de internationaal gelauwerde voorstelling ‘gardenia’, filosofe en ethica ann Meskens in het Penhuis en de choreografie ‘tensed’ door Passerelle en Thomas Devens. Kers op de taart een ode aan de feminiene kracht moet natuurlijk met een stevig orgelpunt worden afgesloten. op zaterdag 26 februari vanaf 14.30 uur stroomt het oestrogeen rijkelijk in de schouwburg, met een rijk gevuld vrouwelijk programma. Wat dacht je van een leger vrouwelijke dj’s dat vol zelfvertrouwen op je benen mikt? of een team sexy kokkinnen dat jeroen Meus en andere bk’s (bekende koks) zonder compassie in de pan hakt? op de podia, in de wandelgangen en andere plekjes loop je onder meer Pascale Platel, Lies Lefever, slow fashion, cuisanne, Mo & grazz en dj sweet griet tegen het lijf.

RR AlleRactiviteitenRvanR‘MissRenRScène’RstaanRnetjesR opgelijstRinReenRbrochure.RDieRkunRjeRophalenRinR UiTRinRKortrijk,RSchouwburgpleinR14R|RRR 056R23R98R55R|Rwww.cultuurcentrumkortrijk.be

Stadskrant kortrijk|| 21 UiT IN kortrIjk 21


1 januari tot 31 januari 2011

26 jaNUarI, joc-DeMoDag

proeven van 100 % jeugdcultuur

het Jeugdontmoetingscentrum (JoC) is als een gonzende korf vol bezige bijtjes. er gaan maar weinig dagen voorbij dat jongeren er geen concertje kunnen meepikken, en een workshop of een masterclass kunnen volgen. op 26 januari kun je je komen onderdompelen in die bedrijvige jongerencultuur, en gratis proeven van al het moois dat het JoC je in het voorjaar van 2011 te bieden heeft.

We stipten al enkele workshops aan, maar er is nog veel meer, zoals hiphopdans, rappen & rhymen, opnametechnieken, drum & ritme, tango en capoeira, mode en textiel… te veel om op te noemen eigenlijk.Lesgevers zijn onder meer fjong van root Division (dans), Manolo De santos (capoeira), arne caron van brothers on the run (gitaar) en chillow (producen).

kens van 13.30 tot 16.30 uur, met onder meer ‘kinect’ op de Xbox, ‘guitar Hero’ voor Playstation en ‘Mario kart’ op de Wii. Waar en wanneer? • oc De Neerbeek bissegem: 26 januari • oc De Vonke Heule: 2 februari • oc aalbeke: 27 april • buurthuis rollegem: 4 mei

Vooral op woensdagmiddag is het een drukte van jewelste in het joc aan de filips van de elzaslaan. trek eender welke deur open en er is vertier waar jonge gasten wel pap van lusten. Melodieus leren plukken aan de snaren van een elektrische gitaar, bijvoorbeeld. of de flexibiliteit van je spieren testen tijdens de workshop breakdance, onder leiding van een kortrijks breakdancegenie. Misschien voel je er meer voor om te leren beatboxen, of om je onder te dompelen in street art of fotografie? ook dat is perfect mogelijk.

RR MeerRweten?RR

BertRNauwynckRvanRhetRJOCRhelptRjeRverder. RR GratisR|RJeugdontmoetingscentrum,RFilipsRvanRdeR ElzaslaanR35R|R056R27R73R42R|RR bert.nauwynck@kortrijk.beR|RR www.kortrijk.be/jeugd

RR Info:RJOC,RFilipsRvanRdeRElzaslaanR35R|R

Speeddaten Hebben we je aandacht getrokken, maar ben je nog aan het twijfelen welke activiteit jou op het lijf geschreven is? Dan moet je op woensdagmiddag 26 januari zeker eens langslopen in het jeugdontmoetingscentrum. je maakt kennis met het workshopaanbod van het voorjaar en ontmoet ook de lesgevers. Het heeft ook wel iets weg van ‘speeddaten’: je kunt zelf een workshop of masterclass uitproberen, om te zien of er een match is en met welke activiteit je een langdurende relatie wilt aangaan. 22 kortrijk 22 ||Stadskrant UiT IN kortrIjk

‘level-up’ maakt de schoolvakanties supercool als je als tiener tijdens de vakantie naar school snakt, is er iets mis. Hoezo, verveling? team jeugd tilt iedereen van 12 tot 16 jaar uit zijn luie zetel met het gloednieuwe aanbod ‘Level-Up’. • Ski- en snowboarden op de indoorskipiste van komen: woensdag 9 maart (krokusvakantie). Met vertrek en aankomst aan het station. • muurklimmen en boogschieten: vrijdag 15 april (Paasvakantie). een supertoffe activiteit in de blueberry Hill. • Bobbejaanland: vrijdag 22 april (Paasvakantie). een daguitstap met vertrek en aankomst in het station. Gameplezier in je buurt In de deelgemeenten organiseert team jeugd tijdens de vakanties gratis gamemiddagen, tel-

R056R27R73R44R|Rkoen.gadeyne@kortrijk.beR|R www.kortrijk.be/jeugd

win !

ook jonge gasten mogen weleens kans maken op een leuke traktatie. en we voegen de daad bij het woord: er liggen viJf Kaarten Klaar voor ‘DaMe rouge’, dé fuif in Kortrijk xpo op 12 februari.

WelkeRjeugdverenigingRisRdeR organisatorRvanRDameRRouge? stuur een mail, uitsluitend op 10 januari, naar jeugdcentrum@kortrijk.be


1 januari tot 31 januari 2011 DoNDerDag 27 jaNUarI, 14 tot 16 UUr

GedichTendaG maaKT dromen waar

Net als muziek verzacht poëzie de zeden. en ‘gedichtendag’ is het moment bij uitstek om aan het grote publiek de kracht van poëzie duidelijk te maken. Het is niet voor niets de hoogdag voor alle liefhebbers van pakkende verzen in Vlaanderen en Nederland. elke bib die zichzelf respecteert, laat de gedichtendag niet aan zich voorbijgaan, en dus ook de kortrijkse bibliotheek niet. Daar kun je kennismaken met ‘De droomverteller’: een nieuwe vorm van straattheater door de vzw starop, waarbij poëzie letterlijk en figuurlijk naar de mensen wordt gebracht. De droomverteller nodigt je uit om bij hem onder zijn baldakijn te komen en voor je het weet, sta je samen met hem onder een tent, afgesloten van de buitenwereld. een bijzondere manier om de wonderlijke en intimistische wereld van de poëzie helemaal te kunnen exploreren.

RR GratisR|ROpenbareRBibliotheek,RLeiestraatR30R|R 056R27R75R00R|Rwww.kortrijk.be/bibliotheek

MaUro & tHe grooMs, VrIjDag 28 jaNUarI

muzikale duizendpoot met een hoek af Mauro Pawlowski moet één van de meest bedrijvige muzikanten van ons land zijn. De man die weleens als het enfant terrible van de belgische muziekscène wordt bestempeld, plukt de jongste jaren snaren bij deUs. Maar naast die dagtaak heeft hij nog een dertiental andere projecten lopen. eén daarvan is Mauro & The grooms, de band die hij in 2003 oprichtte. The grooms gaan verder waar de legendarische groep evil superstars stopte: beklijvende rocksongs met een hoek af, gedrenkt in een bad van noise en industriële klanken. op plaat weten Mauro & The

grooms al te imponeren – hun ep ‘ghost rock’ en de cd ‘black europa’ sloegen gensters – maar live zijn ze helemaal overweldigend. Mauro geeft er trouwens helemaal een lap op, want in De kreun tekent hij met zijn Nieuw Zwart trio ook voor het voorprogramma. Dit drietal maakte de muziek voor de jongste dansvoorstelling van Wim Vandekeybus.

RR 20RuurR|R€R14R–R12R(vvk)R–R9R(Kreuncard)R|RDeR

Kreun,RConservatoriumpleinR1R|R056R37R06R44R|R www.dekreun.be

KidSacTiviTeiTen in de KroKUS- en paaSvaKanTie op zoek naar een kinderactiviteit voor één dag: vind je gading in Vito’s speelkompas Zin in een kinderactiviteit in het voorjaar van 2011? Dan is Vito’s speelkompas vast en zeker iets voor jou! Deze brochure staat immers bol van de leuke ideetjes en creatieve initiatieven voor één dag kinderplezier. je vindt er de vaste dagwerkingen (grabbelpas, buurtspeelpleinwerking en speelplein Wasper), maar ook het kinderaanbod van het cultuurcentrum (ck), de musea en de oc’s in de deelgemeentes.

RR DeRbrochureRwordtRverdeeldRonderRalleRkortrijkseR

VeLofoLLIes, 21 t/M 23 jaNUarI

welkom in het fietsparadijs Wie tuk is op fietsen en de wielersport, en wil weten wat zoal de nieuwe snufjes zijn op de fietsmarkt, mag de beurs ‘Velofollies’ in kortrijk niet aan zich laten voorbijgaan. Velofollies is de gelegenheid bij uitstek voor het belgische publiek om de nieuwste trends en collecties voor 2011 op fietsvlak te komen ontdekken. alle toonaangevende merken en fabrikanten tekenen present, met hun flashy pakjes en fietsen. bovendien zijn er voor wielerliefhebbers ook de

sPeeLkoMPas – VakaNtIekaMPeN

ploegvoorstellingen van onder meer het Quickstep cycling team. ontmoet je wieleridool en probeer een handtekening los te krijgen, en loop intussen ook even langs bij de modeshows, de bMX-race, de indoor cycling-demonstraties en een jeugdcyclocross.

RR 14-21RuurR(21/1)R–R10-19RuurR(22RenR23/1)R|R KortrijkRXpo,RDoorniksesteenwegR216R|RR 056R24R11R11R|Rwww.velofollies.be

schoolkinderenRmaarRkanRjeRookRvindenRopRwww. kortrijk.be/jeugdR

op zoek naar een meerdaags kinderkamp: check dan de kidssportbrochure. In de krokus- en paasvakantie kunnen kids opnieuw fijne dagen beleven dankzij een ruim aanbod aan vakantiekampen. In de sportcentra kunnen ze rond diverse thema’s en disciplines sporten. of verkiezen ze liever een leuk cultuurkamp? Wie zoekt in de kidsbrochure vindt vast en zeker de plezantste meerdaagse activiteit!

RR OokRdezeRbrochureRwordtRverdeeldRonderRalleR

kortrijkseRschoolkinderenRmaarRkanRjeRookRvindenR opRwww.kortrijk.be/sport Stadskrant kortrijk|| 23 UiT IN kortrIjk 23


1 januari tot 31 januari 2011 woenSdaG 5 JanUari

woenSdaG 12 JanUari

DIVers | winTerpaddenSToelenTochT in de KleipUTTen....meT nieUwJaarSdrinK! | 13u30 | N.e.c. De steenoven | 056 22 71 39 | www.mycologia.tk

DaNs | roSaS danST roSaS | anne teresa De keersmaeker/rosas ikv MIss eN scèNe | 20u15 | € 21/15/11 | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

donderdaG 6 JanUari faMILIetHeater (5+) | dolfJe weerwolfJe | Theater terra (Nl) | 19u | € 10 | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55| www.cultuurcentrumkortrijk.be

tHeater | waT Ze van hem wiSTen | Theater antigone | ook op 15, 20, 21, 22, 23 (15u), 27, 28 en 29 januari, sociaal-artistiek project | Pedro is vermoord. gevonden naast zijn fiets. een blauwe dames-Locomotief. Iedereen die hem kende heeft zowel een motief als een alibi. Wat wisten ze? | 20u15 | € 3 | Theater antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be beUrs | wiJ TroUwen 2011 | ook op 15 en 16 januari | de grootste en meest sfeervolle huwelijksbeurs van belgië | kortrijk Xpo | 056 24 11 11 | www.wij-trouwen.be

ZaTerdaG 15 JanUari ©RHermanRSorgeloos

donderdaG 13 JanUari

©RHugoRVanRLook

vriJdaG 7 JanUari MUZIek | folK op Zolder | surpluz | De jonge balgroep surpluz stelt hun eigen cd voor | € 7 | joc kortrijk | www.folkjoc.be

ZaTerdaG 8 JanUari DIVers | nieUwJaarSrecepTie voor de KorTriJKSe BevolKinG | 17u | gratis | grote Markt | 056 27 74 00 | www.kortrijk.be/ eindejaar tHeater | franK deGrUyTer verTelT… | oikonde | 20u | € 10 | oc Marke | 056 75 97 04 | www.marke.be erfgoeD | rondleidinG in de TenToonSTellinG ‘onGeloofliJK! van hemel, hel en hallelUJa | 18-1920u, ook op 9 januari om 11u | gratis | Museum 1302 | begijnhofpark | 056 27 74 24 | www.kortrijk.be/ongelooflijk

noG Tem dinSdaG 11 JanUari DIVers | waar men de heer noG Kan loven | audioparcours met MP3 of smartphone | € 5| streekbezoekerscentrum | 056 27 78 40 | www.kortrijk.be/ongelooflijk DIVers | GeoriënTeerd door hemelSe SiGnalen | gPs-zoektocht, geocoaching ikv ongeLooflijk | streekbezoekerscentrum | 056 27 78 40 | www.geocoaching.com

24 kortrijk 24 ||Stadskrant UiT IN kortrIjk

MUZIek | café-chanTanT: Belladonna | een groep vrouwen die meerstemmig zingt en musiceert over migratie, onrecht, oorlog, verzet, apartheid en ook pittige zigeunerliederen en liederen over hoop en vreugde brengt | 20u15 | gratis | oc De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be VoorDracHt | roelandT Savery, een KorTriJKSe Schilder heronTdeKT | Isabelle De jaegere | voorsmaak op de tentoonstelling (21 april tem 11 september) in het broelmuseum met de schilder en zijn boeiende leefwereld | 19u | Muziekcafé track* | 056 27 74 24 | www.savery.eu

vriJdaG 14 JanUari HUMor | omdaT de nachT | Youp van 't Hek (NL) | 20u15 | € 25/23/18 | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

DIVers | nieUwJaarSrecepTie voor de heUlSe BevolKinG | 18u | gratis | Park Heule | 0473 85 35 50 sPort | BaSKeTBal: K.K.S cB vS ST niKlaSe condorS 3e naT.heren a | 20u30 | s.c. Lange Munte | sportdienst@kortrijk.be

ZondaG 16 JanUari sPort | volleyBal: vBc marKe-weBiS vS voSSelaar | 17u | s.c. olympiadeplein Marke | 056 27 80 09| DIVers | moSSen, minUScUle pionierS in de naTUUr | 9u30 | gratis | Natuurgebied kleiputten | 056 20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be

maandaG 17 JanUari tHeater | lUcifer | Theater Zuidpool | 20u15 | € 15 | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 |www.cultuurcentrumkortrijk.be VoorDracHt | BoTerhammen in de BiB: 'B-faSTTeam' | getuigenis over hun missie, de reddingswerkers op het terrein… | 13u15 | € 6/5 | openbare bibliotheek kortrijk | 056 27 75 00 | bibliotheek@kortrijk.be

dinSdaG 18 JanUari MUZIek | BrUSSld | arno | ook op 19 januari | 20u15 | € 30/26/22 | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be


1 januari tot 31 januari 2011 vriJdaG 21 JanUari

maandaG 24 JanUari

ZaTerdaG 29 JanUari

beUrs | velofollieS 2011 | ook op 22 en 23 januari | kortrijk Xpo | 056 24 11 13 | www.velofollies.be

tHeater | ZiJde | Ultima Thule | 15u | € 11 | arenatheater kortrijk | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

sPort | voeTBal: KvK 1STe Kl. vS cercle BrUGGe | 20u | guldensporenstadion | 056 3746 55 | www.kvk.be sPort | BaSKeTBal: K.K.S. cB vS SchaerBeeK 3e naT. heren a | 20u30 | s.c. Lange Munte | sportdienst@kortrijk.be HUMor | finale hUmoroloGie concoUrS 2010-2011 | elke 2 jaar gaat Humorologie op zoek naar jong talent binnen het ruime segment van verwondering, circus en humor. | 20u15 | € 18/15/12,5 | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 | www.humorologie.be

woenSdaG 26 JanUari MUZIek | an pierlé iKv miSS en ScÈne | 20u15 | € 20/18/16 | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

ZaTerdaG 22 JanUari sPort | handBal: apolloon vS Kv SaSJa | 19u | s.c. Lange Munte | 0476 96 32 23 sPort | handBal: apolloon vS hoUThalen 2e naT. dameS | 15u30 | s.c. Lange Munte | 056 27 80 00

ZondaG 23 JanUari faMILIetHeater (5+) | de GelaarSde KaT | De Maan | 15u | € 6/20 (gezinsticket) | o.c. aalbeke | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrum.be

ZondaG 30 JanUari vriJdaG 28 JanUari tHeater | almSchi | skagen & octopus solisten Pierlé ikv MIss eN scèNe | 20u15 | € 15 | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be MUZIek | nieUw ZwarT Trio | Mauro & The grooms | 20u | € 12/12/9 | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

©RKurtRVanRderRElst

©RRudyRGadeyne

DIVers | nieUwJaarSrecepTie voor de marKSe BevolKinG | 11u | gratis | oc Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be

sPort | volleyBal: vBc marKe-weBiS herenThoUT | 17u | sportcentrum olympiadeplein Marke | 056 27 80 09 | org. Vbc Marke-Webis faMILIetHeater (4+) | danSKe | Het PaLeIs | 15u | € 6/20 (gezinsticket) | De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

©RJanRVandevyver

MUZIek | nieUwJaarSconcerT | superior Dance band | verrassende en aangename New orleansmuziek | 19u | Vc Mozaïek | www.superiordanceband.be Stadskrant kortrijk|| 25 UiT IN kortrIjk 25


1 januari tot 31 januari 2011

eXPo Tem 9 JanUari eXPo | onGeloofliJK! van hemel, hel en hallelUJa | 10-17u | € 4/3/1/gratis | Museum kortrijk 1302 | 056 27 74 24 | www.kortrijk.be/ongelooflijk eXPo | doe heT Zelf Kapellen | ikv ‘ongeLooflijk’ werden honderden blanco huiskapelletjes verdeeld, iedereen kon met deze kartonnen plooivorm op zijn manier aan de slag. Het resultaat is een bont allegaartje, dat een inzicht geeft in wat onze stadsgenoten bezighoudt en begeestert. | 14-18u do-vrij-za-zo | onze-Lieve-Vrouwekerk, openbare bibliotheek, begjinhof | 056 27 78 40 | www.kortrijk.be/ ongelooflijk

360°

Tem 16 JanUari eXPo | maX30X40 (3) | reeds 3 maal organiseert galerie cellaar deze eindejaarstentoonstelling met kleine werkjes van o.a. Mia claerbout, Linda Lacombe, eric Vandamme, Daniel grassagliata, johan stock, rony de gruyter, jan Duytschaever,... | 14u-18u30 (vrij-za-zo) | galerie cellaar | 056 32 90 88

Tem 30 JanUari eXPo | BiSSeGem BelichT | n.a.v. fotowedstrijd bissegem belicht | ma-woe-vrij 1012u en 14-16u | o.c. De Neerbeek bissegem | 056 37 13 19 | www.bissegem.be

Tem 31 JanUari eXPo | 360° | De titel slaat op het totale artistieke spectrum en op de 360 werken uit kunstateliers voor mensen met een beperking. | overleiestraat 1 | 056 57 00 83 | www.vzwwith.org

360°

teNtooNsteLLINg ‘sHe’s got It’, 13 jaNUarI t/M 26 febrUarI

STerKe vroUwen voor de lenS van cindy frey In het kader van ‘Miss en scène’ (zie pagina 21) stelt het cultuurcentrum kortrijk een tentoonstelling voor met werk van cindy frey. Ze maakte een verzameling foto’s van sterke vrouwen die ze op haar eigenzinnige weg ontmoette. elke vrouw – artieste, kunstenares, model, danseres, inspiratie- of rolmodel – liet een diepe indruk na. cindy frey (35) woont al 14 jaar in kortrijk en is sinds 2007 freelancefotograaf, met klussen in binnen- en buitenland. Ze is gespecialiseerd in muziek- en portretfotografie, dark art en digitale kunst.

RR VernissageRopR13RjanuariRomR20RuurR RR Vr,RzaRenRzoR–R14-17RuurRenRtijdensRvoorstellingenR‘MissRenRScène’R|RBenedengalerieRSchouwburg,R SchouwburgpleinR14R|R056R23R98R55R|Rwww.cultuurcentrumkortrijk.be

26 kortrijk 26 ||Stadskrant UiT IN kortrIjk


s ta d s k i e k j e s

© Foto Hol

Kerstmarkt op het Halenplein Wat zou eindejaar zijn zonder gezellige kerstmarkten, liters glühwein en warme wafels? De extreme kou van de afgelopen weken kon de bewoners van het Halenplein alvast niet binnen houden. Op vrijdag 10 december toverden zij hun buurtplein om in een sfeervolle kerstmarkt. De bibliotheekmedewerkers verkochten voor de gelegenheid zelfs hun oude boeken. Ook de jongste bewoners waren van de partij: zij hadden op school eigenhandig kerstlichtjes, magneten en cadeautassen in elkaar geknutseld. De originele kerstpakjes gingen ‘s avonds vlot over de toonbank.

© Foto Hol

Internationaal topniveau tijdens Flanders Synchro Liefhebbers van waterballet konden eind november hun hart ophalen in het Magdalenazwembad. Voor het negentiende jaar op rij ontving zwemclub Olumpia iets meer dan 80 zwemmers en begeleiders voor een hoogstaand competitieweekend. Naast de blauwe happy-feet zwemmers uit Hongarije tekenden nog acht andere landen present: Israël, Engeland, Servië, Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, Tsjechië en België. Israël, dat al voor de vijfde keer deelnam, kon de jury uiteindelijk het meest overtuigen. Wie weet zien we sommige zwemmers wel terug tijdens de komende Olympische Spelen in Londen…

© Foto Hol

Koopzondagen groot succes Er heerste een gezellige drukte in de binnenstad tijdens de eerste koopzondag van december. Een mooie winterzon lokte een massa volk naar buiten voor een verkwikkende wandeling. Velen koppelden daarbij het nuttige aan het aangename en gingen op zoek naar het ideale cadeau voor onder de kerstboom. Wie nog een geschenk of outfit nodig had voor de feesten, kon van 13 tot 18 uur terecht in het winkelwandelcentrum en K in Kortrijk.

Stadskrant zoekt leuke foto’s Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

Stadskrant kortrijk | 27


s ta d s k i e k j e s

Humo stunt op de Grote Markt!

© Foto Hol

Deze vijf prettig gestoorden lieten zich tijdens de koude winterdagen én -nachten tussen 15 en 19 december opsluiten in een hybride wagen op de Grote Markt. Weekblad Humo en de stad pakten dan immers uit met een gekke stunt. Via Facebook konden mensen zich kandidaat stellen om zich vrijwillig te laten opsluiten in de auto. Diegene die het langst bleef zitten, mocht uiteindelijk met de auto naar huis rijden. Een heuse prestatie, want de omstandigheden waren niet zo comfortabel: de deelnemers moesten overleven op appels en water en kregen slechts vier keer per dag tijd voor een sanitaire stop.

28 | Stadskrant kortrijk

Stadskrant januari 2001  
Stadskrant januari 2001  

Maandelijkse infokrant/magazine van de stad Kortrijk

Advertisement