Page 1

JAN

Jan Nabers

gemeente Zwolle:

‘Besturen is

Uitdagen

en verleiden’

Architect Klaas van den Berg :

‘Kijk vooruit heb een visie, investeer en ervaar’ Heeft de regio meer aan goede bestuurders of

goede

een initiatief van

ondernemers? BioBandits

verovert

Nummer 2 Juni 2013 w 4,95

www.dozwolle.nl

de markt met lef, creativiteit en eigenwijsheid


voorwoord | inhoud

Mooie initiatieven

dankzij

samenwerking VOL = VOL

MELD U Nn NnUameAbijA wone Op

HÉT TV PROGRAMMA

is gratis!

06 ONDERNEMEN VOLGENS Jan Nabers: ‘We hebben ambitieuze bestuurders nodig’

voor ondernemend Zwolle

Opnamedag

25062013 Ontvangst - 19:00 uur Opname - 20:00 uur

Locatie

IJSSELDELTA STADION ZWOLLE Adres - Stadionplein 1

Met o.a. hoofd tafelgast

22 IN BEELD Net gestart

Jan Nabers

gemeente Zwolle, hoofd Ruimte en Economie Bent u een ondernemer uit regio Zwolle of hebt u een ondernemende persoonlijkheid en wilt u graag bij de opnames van hét tv-programma voor ondernemend Zwolle, ‘Ik, de Ondernemer’ aanwezig zijn? Dat kan! Meld u gratis aan voor de eerstvolgende opnamedag, dinsdag 25 juni 2013, door een e-mail te sturen naar: redactie@dozwolle.nl. Er is ruimte voor maximaal 50 toeschouwers, dus wees er snel bij!

THEMA: Besturen en ondernemen

Ondernemers of bestuurders, wie heb je nodig voor een gezonde economische regio? Ze moeten sámen de schouders eronder zetten. Bestuurders moeten ondernemers faciliteren, buiten de gestelde kaders durven denken, boven individuele belangen staan en verantwoordelijkheid nemen. Ondernemers moeten beseffen dat beleid maken tijd nodig heeft en moeten creatief omgaan met beschikbare mogelijkheden. Kortom, alleen door wederzijds begrip én samenwerking ontstaan nieuwe initiatieven en constructieve oplossingen, zoals die van ondernemers in de regio om leegstand tegen te gaan. Meer hierover in de rubriek In Detail. Ook in het artikel met Jan Nabers leest u mooie voorbeelden van samenwerking, in dit geval tussen overheid en ondernemers. Ook voor dit nummer van de Ondernemer is samengewerkt met andere partijen. Want de Ondernemer is meer dan alleen dit magazine. Het platform bestaat uit een wekelijkse e-mailnieuwsbrief en netwerkpagina’s in de Stentor, www.dozwolle.nl, Twitterpagina @dozwolle én het tv-programma ‘Ik, de Ondernemer’, te bekijken op www.dozwolle.nl. Samen maken we mooie verhalen voor én over ondernemende mensen.

Richard Marissen

05 11 12 13 14 16 17 19 26 29 35 36 38 41

eureka Bewust zitten met de Smart Chair EVEN BELLEN L ieke Sievers, commandant regionale brandweer HET GEHEIM VAN Architect Klaas van den Berg HIPPE HOTSPOTS De lekkerste ijsjes in de regio DE VOLGENDE STAP ‘Ik breng mensen in beweging’ MENS & WERK Henk van Voornveld werkt met hart en ziel RONDVRAAG Goede bestuurders of goede ondernemers? IN DETAIL Ondernemers pakken leegstand aan KNIKKERS Hoe bepaal je je uurtarief? BINNENKIJKEN BioBandits verovert de markt FORMULES EN FORMATS Bagels & Beans IN BEWEGING Hardlopen met Go Center NETWERKEN Waar moet je zijn? Column Jacco Eltingh: ‘De regio is gegegroeid’

Colofon

32 ACHTER HET NIEUWS Uitdaging voor FFWD

Het magazine van de Ondernemer is een uitgave van de Stentor van en voor ondernemende mensen in Zwolle en regio en verschijnt 11 keer per jaar. Zakelijke abonnees van de Stentor in deze regio ontvangen het magazine gratis. #2-JUNI 2013. Uitgever: Robbert-Marc de Haan Hoofdredacteur: de Ondernemer Vormgeving: Wegener Creatie Simone N. Westerink, Edwin Wissink Eindredactie: Richard Marissen en Jorien Marcus, Comma Communicatie Zwolle. Aan dit nummer werkten mee: Alexandar Djuric, Tessa Klooster Sjoerd Litjens, Jorien Marcus, Richard Marissen, Jaco Meijboom, Raymond van Olphen, Gerlinde Schrijver, Rianne Seton, Sandra Tuinman. Druk: Senefelder Misset Sales: Martin Bruggeman Abonnementen: Voor meer informatie over zakelijke abonnementen, ga naar www.dozwolle.nl/actie. Contact redactie: Wil je meewerken aan één van de onderwerpen of rubrieken van de Ondernemer of heb je ideeën voor een volgende uitgave? Laat het ons weten via redactie@dozwolle.nl. Kijk ook op www.dozwolle.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor de wekelijkse e-mailnieuwsbrief.

Een initiatief van

juni 2013

3


PEC ZWOLLE ’12/’13 JAARBOEK

Vaderdag tip!

eureka

HET OFFICIËLE

tekst SANDRA TUINMAN | beeld GERLINDE SCHRIJVER Vanaf

€24,95 OP=OP

idee

Axia® Smart Chair

Een terugblik op het prachtige Eredivisieseizoen van PEC Zwolle aan de hand van (exclusief) fotomateriaal, wedstrijdverslagen, quotes, statistieken en nieuwsberichten!

bedenker

BMA Ergonomics

Reguliere variant €24,95 • Premium variant met luxe box en wedstrijdbeelden op twee DVD’s* voor €39,95 OP=OP

*Kampioenschap 2011/2012 + Seizoensoverzicht 2012/2013

SCHRIJF U NU IN VÓÓR 15 JUNI A.S. EN ONTVANG EEN

Een uitgave van

in samenwerking met

GESIGNEERD EXEMPLAAR DOOR ARNE SLOT Meer informatie en voorverkoop via www.jaarboekpeczwolle.nl

Alle s voor uw tu i n

Een bureaustoel is pas ergonomisch verantwoord als je er goed op zit, vinden ze bij het Zwolse BMA Ergonomics. ‘Terwijl bij collega-bureaustoelproducenten de focus ligt op vormgeving, richten wij ons vooral op de ergonomie’, vertelt hoofd productontwikkeling Harmen Leskens. ‘Zo geven we onze klanten instructies over hoe zij hun bureaustoel het best kunnen gebruiken. Omdat we zien dat zij op den duur vaak weer een verkeerde zithouding aannemen, hebben we de Axia® Smart Chair ontwikkeld. Deze slimme stoel geeft een trilsignaal wanneer je te lang een belastende houding aanneemt. Hierdoor word je je bewust van je zitgedrag.’ De Axia® Smart Chair sluit goed aan bij het gezonde beleid dat bedrijven steeds vaker voeren om het verzuim te beperken en goed personeel aan te trekken. In een jaar tijd zijn er al zo’n drieduizend slimme stoelen verkocht in binnen- en buitenland. ‘We hebben de Axia® Smart Chair ontwikkeld met Salland Electronics en Hogeschool Windesheim. Door samen te investeren en door pilots bij klanten uit te voeren, hebben we de stoel gemaakt tot wat hij nu is. De volgende stap? De Smart Office. Wij denken dat technologie een belangrijke rol gaat spelen bij het realiseren van gezonde werkomgevingen.’ O

Slimme stoel wijst op verkeerd

zitgedrag

Sierbestrating het voor en veel meer, wij hebben

ieder budget!

Hoogeveenseweg 27 • 7707CG Balkbrug • 0523-657000 • www.buiterbeton.nl

juni 2013

5


ondernemen volgens

ondernemen volgens

‘Besturen is

uitdagen en verleiden’

Om een regio economisch sterk te houden, heb je vooral ambitieuze bestuurders nodig vindt Jan Nabers, hoofd Ruimte en Economie van de gemeente Zwolle. ‘Zij scheppen de voorwaarden. Vervolgens heb je goede ondernemers nodig die doorpakken.’ tekst JORIEN MARCUS | beeld GERLINDE SCHRIJVER ‘Kijk, en hier’, Nabers wijst naar een ruimte waar onlangs nog twee spreekkamers zaten en waar de bureaus hebben plaatsgemaakt voor comfortabele banken. ‘Hier gaan we met ons team wekelijks tijdens de lunch een programma als Tegenlicht kijken. Dat levert wellicht weer nieuwe inzichten of ideeën op waar we ons voordeel mee kunnen doen. We denken continu na over hoe we beter kunnen worden.’ Je zou haast denken tegenover een ondernemer te zitten. Eigenaar van een bedrijf dat constant innoveert om de beste te blijven. Nabers is dan ook het prototype van een ondernemende ambtenaar. Een ambtenaar die door zijn collega’s wordt gezien als ondernemer en door ondernemers als vertegenwoordiger van de gemeente. Precies zoals hij dat graag wil.

Verleiden De afdeling Ruimte en Economie werkt aan het duurzaam ontwikkelen en vernieuwen van Zwolle en de regio. Nabers: ‘Eigenlijk heb ik drie opdrachten. Ik geef leiding

6

aan een afdeling van 25 ondernemende mensen - door hun slagvaardige attitude kan ik functioneren zoals ik doe - , ben een boegbeeld voor de afdeling en, als ambtenaar, opdrachtgever van een aantal grote projecten. Toen ik aantrad als hoofd van de afdeling, was vooral die boegbeeldfunctie weg. Ondernemers kregen te weinig aandacht.’ Dat loste Nabers snel op. Hij bezocht iedere netwerkbijeenkomst en voerde een jaar na zijn aanstelling de bedrijfsbezoeken in. Twee keer per jaar gaan accountmanagers van de gemeente in gesprek met ondernemers met meer dan vijftig medewerkers om te horen wat hun strategische visie en toekomstperspectief is. ‘Zo hoorden we bijvoorbeeld in 2009 van DSM dat zij 80% van hun omzet uit innovaties wil halen. Wij zijn toen direct gaan nadenken over hoe we dat zouden kunnen accommoderen omdat we het bedrijf voor de regio wilden behouden.’ Het gesprek bleek een eerste aanzet tot het Polymer Science Park, waarin inmiddels ook Wa-

vin en Van Wijhe Verf participeren. ‘Als gemeente kunnen we niet bepalen wat individuele bedrijven doen, wel kunnen we richting geven door ons beleid en door partijen bij elkaar te brengen. Besturen is in die zin meer uitdagen en verleiden dan besluiten en opleggen.’ Veel mogelijk Voordat Nabers bij de gemeente begon, werkte hij in het bedrijfsleven, waar hij functies bekleedde op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Bij de gemeente ligt de focus vooral op de stad en de regio. Toch is de overstap van het bedrijfsleven naar de overheid minder groot dan het lijkt, zegt Nabers. ‘Het gaat erom dat je zorgt voor ontwikkelingen waarbij iedere euro rendement oplevert. Daarnaast is de NS, waar ik twaalf jaar heb gewerkt, een grote organisatie en was ik gewend aan langere besluitvormingsprocessen, die wanneer het echt nodig was, snel konden. Verschil met de overheid is, dat ik hier niet de uitvoerder van mijn eigen ideeën ben.’

‘Het eerste antwoord op een vraag van een ondernemer, moet ja zijn’

juni 2013

7


ondernemen volgens

ondernemen volgens

‘Een regio die economisch wil floreren, heeft meer aan ambitieuze bestuurders dan aan goede ondernemers’ De ervaringen die Nabers heeft opgedaan in het bedrijfsleven, zijn waardevol voor zijn huidige functie. ‘Ik snap waar bedrijven tegenaan lopen. Dat het gaat om solvabiliteit en liquiditeit. En dat een presentatie over innovatie geen zin heeft als een bedrijf financieel aan de grond zit, ook al willen we innovatie stimuleren. Ook vind ik dat de gemeente als eerste “ja” moet antwoorden op een vraag van een ondernemer. Natuurlijk zet je geen vuilverwerkingsbedrijf naast een ziekenhuis, maar we moeten ons niet te veel laten beperken door gestelde kaders. In goed overleg is veel mogelijk. In vergelijking met tien jaar geleden is Zwolle een bloeiende stad, met mooie festivals en grote publiekstrekkers als RTL Viert de Zomer of het Bevrijdingsfestival Overijssel. Bij voorbaat dacht iedereen, dat kan hier niet. Maar het kan wél. Beleidsmatig hebben we grote stappen gezet.’

Positieve energie Zou economisch Zwolle er zonder een ondernemende afdeling R&E, of misschien wel zonder Jan Nabers, anders hebben uitgezien? ‘Dat denk ik wel. Toen ik hier begon, was het Zwolle tegen de regio. Ik wilde juist de samenwerking zoeken met omliggende gemeenten. Inmiddels werken 17 gemeenten samen om de regio economisch nog beter te maken. Door de reuring die dat geeft, ontstaat positieve energie. Bedrijven hebben vertrouwen in deze regio en dat is gunstig voor het economisch klimaat. Een bedrijf als Hornbach kiest uitdrukkelijk voor Zwolle, net als Ikea en Van der Valk. Daarnaast zorgen veel mkb-bedrijven voor werkgelegenheid. Ieder jaar komen er hier zo’n 500 arbeidsplaatsen bij. Ik hoop dat, dankzij ons ondernemende beleid, ondernemers tegen elkaar zeggen dat ze zich in Zwolle moeten vestigen, omdat we hier alles zo snel regelen.’

Jan Nabers (1967) studeerde International Marketing Management aan Hogeschool Windesheim. Van 1996 tot 2008 bekleedde hij diverse functies bij NedTrain en de Nederlandse Spoorwegen (NS). Bij NedTrain werkte hij onder meer als hoofd marketing & verkoop regio Noordoost, groepsaccountmanager, Hoofd Operations Support en productiemanager Werkplaats Zwolle. Daar leidde hij in 2005 een reorganisatie, waarbij de businessunit van 250 mensen naar 100 werd afgebouwd. Bij de NS was Nabers als programmamanager Randstad Noord onder meer verantwoordelijk voor de lightrail Haarlem-Zandvoort en hielp hij 100 jeugdwerklozen aan een baan. Sinds oktober 2008

8

Besturen en ondernemen

Een regio die economisch wil floreren heeft, zegt Nabers, meer aan ambitieuze bestuurders dan aan goede ondernemers. ‘Juist ambitieuze bestuurders maken het verschil. Zij scheppen de voorwaarden. Zij kunnen tussen verschillende belangen in staan. Je ziet ook dat het in de Hanzetijd de ambitieuze bestuurders waren die de kar trokken. Maar uiteraard heb je goede ondernemers nodig die vervolgens de handschoen oppakken.’ Met de veranderende rol van de overheid in de maatschappij, waardoor die zich minder zal bemoeien met de uitvoering van bepaalde taken, zullen ondernemers én bewoners zich nog actiever moeten opstellen. ‘De focus voor ons komt daardoor te liggen op hoe we strategischer kunnen worden. Dat is ook de reden waarom ik met het team naar tv-programma’s wil kijken. Wat gebeurt er om ons heen, wat betekent dat voor ons en wat is onze rol vervolgens? De vraag van de markt is belangrijker dan onze eigen wensen.’ O

is hij hoofd Economische Zaken bij de gemeente Zwolle, inmiddels omgedoopt tot de afdeling Ruimte en Economie. Meer over Jan Nabers in het tv-programma ‘Ik, de Ondernemer’, dat te zien is vanaf zondag 30 juni op www.dozwolle.nl. Bekijk de hele uitzending of kies voor fragmenten. RTV ZOo zendt het tv-programma uit op zondag 30 juni om 11.00 uur. (Ziggo kanaal 44 / KPN kanaal 616)

juni 2013

9


10 tips | voor een zorgeloze vakantie

tekst ALEXANDAR DJURIC | beeld EIGEN FOTO

vakantie tekst JACO MEIJBOOM beeld EIGEN FOTO

De lang verwachte vakantie staat voor de deur. De laptop kan dichtgeklapt en het werk laat je achter. Of gaat dat niet zo makkelijk? Tien tips om echt uit te rusten. Laat werk liggen 01 Moet je alles afgerond hebben voor je vertrek? Een overzichtelijk ‘restant’ kan ook plezierig zijn om mee te starten. Opgeruimd staat netjes 02 Ruim op de laatste werkdag je werk-

omgeving op. Als je terugkomt kun je op een opgeruimde werkplek de rust en ruimte in je hoofd langer behouden.

Altijd antwoord 03 Zorg dat opdrachtgevers of klanten

beantwoord worden. Een automatisch antwoord via de mail en een speciale boodschap op het antwoordapparaat zorgen ervoor dat je geen opdrachten misloopt.

Terugblikken 04 Kijk vóór de vakantie terug op het afgelopen jaar. Wat heb je bereikt? Wat

Even bellen tige vermoeidheid of lusteloosheid tijdens de eerste vakantiedagen. Bouw af in de dagen voor je vakantie om ziekte of spanningshoofdpijn te voorkomen.

Rust pakken 06 Een lang weekend weg, ongeveer

De specialist Jaap van Splunter Bedrijf 2focus Wat doet hij

Jaap van Splunter werkt als coach, counselor en therapeut. Klanten

Jaap helpt particulieren die vastlopen in hun werk en bedrijven als het gaat om verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Jaap: Mijn kracht is rust in dynamiek brengen. Ik prikkel mensen tot zelfonder­ zoek en open deuren naar steeds nieuwe mogelijkheden, balans en groei. www.2focus.nl zou je anders doen om tot betere resultaten te komen? Een duidelijk doel geeft rust en vormt iets om naar uit te kijken.

Ziek worden 05 Door een hoog adrenalinegehalte

kan een piekstress ontstaan vlak voor vertrek. Je kunt last krijgen van overma-

kor t

Bouw af voor je

twee weken voor je vakantie, doet wonderen: pak de auto en geniet van de rust in het voorseizoen. Maak dan de laatste werkzaamheden af en begin ontspannen aan de vakantie.

Actief en passief 07 Zorg dat je in de vakantie actief en

passief bent. Dompel jezelf onder in een andere cultuur. Veel nieuwe indrukken leiden af en ontspannen. Wees ook lichamelijk actief, want dan slaap je beter.

Alleen op pad 08 Als je met je gezin op reis gaat, doe

dan ook af en toe iets alleen. Ergens heenrijden om te fotograferen of een museum te bezoeken, helpt je tot jezelf te komen en te ontspannen.

E-mail checken 09 Bekijk voor je rust regelmatig je e-

mail. Als jij die smartphone beter thuis kunt laten, zodat je niet afgeleid wordt, regel dan dat je bij calamiteiten goed bereikbaar bent.

Behoud het vakantiegevoel 10 Boek, om het vakantiegevoel langer

vast te houden, een volgende reis. Dat kan frustrerend zijn (want dat duurt nog zo lang), maar het is voor velen een fijn vooruitzicht.

Lieke Sievers gaat vanaf 1 januari 2014 aan de slag als regionaal commandant van brandweer IJsselland. Alle gemeentelijke korpsen moeten vanaf die datum samengevoegd zijn tot één regionaal korps. Wat houdt Sievers’ nieuwe functie precies in? En wat gaan we merken van de regionale samenwerking?

Zin om te beginnen? Ja, absoluut. Ik heb heel veel zin om samen met alle collega’s, zo’n 1050, en de gemeenten voor een goede veiligheid te zorgen. Het is een mooie uitdaging om in mijn nieuwe functie de samenwerking tussen de korpsen en andere partijen uit de regio goed te laten verlopen. Maar ik wil ook samenwerking met de bevolking tot stand brengen. Daardoor kunnen we samen branden, ongelukken en rampen proberen te voorkomen.

Wat doe je op dit moment? Momenteel ben ik commandant van de regionale brandweer en verantwoordelijk voor de meldkamer en bestrijding van grootschalige rampen. Daarnaast ben ik voorzitter van de veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio IJsselland. Samen met het hoofd van de politie, de directeur van de GGD en de coördinerend gemeentesecretaris zorg ik voor de voorbereiding op de bestrijding van rampen en crisissen. Die functie blijf ik overigens uitvoeren.

Wat merken we van de regionale samenwerking? Sinds 2009 wordt er al intensief samengewerkt tussen de 11 brandweerkorpsen en de regio IJsselland. Daarmee proberen we voor een hogere veiligheid te zorgen en een betere samenwerking met de bevolking. De 35 brandweerposten die op dit moment gevestigd zijn in de 11 gemeenten blijven gewoon bestaan.

Landstede speelt in op schreeuw om programmeurs Na de zomervakantie start Landstede met de compleet vernieuwde mboopleiding applicatieontwikkelaar. Daarmee worden leerlingen opgeleid tot specialist in het maken van software en IT-mediaproducten. Full-service internet­ bureau 3Media uit Zwolle heeft een groot aandeel in de vernieuwing van de studie. Eigenaar Dick Dekker: ‘Wij kunnen heel moeilijk aan gekwalificeerde programmeurs komen. Het hbo levert te weinig af. Waarom zouden er geen talenten op het mbo rondlopen, vroegen we ons af. We zijn vervolgens gaan praten met Landstede. Zij gaven aan dat hun opleiding applicatieontwikkelaar niet

voldoende aansloot op de behoeftes van de markt. Wij konden die behoeftes duidelijk aangeven en hebben gezegd: laat leerlingen vanaf het eerste jaar object georiënteerd programmeren. Beheers je dat principe, dan kun je omgaan met veel verschillende programmeertalen. Iets wat op dit moment heel erg gewild is. Je krijgt dus bijna garantie op een baan als je deze studie doet.’ 3Media blijft ook gedurende de opleiding nauw betrokken. Landstede krijgt van hen continu input over nieuwe ontwikkelingen, zodat de lesstof up-to-date blijft. Inmiddels zijn er tientallen aanmeldingen voor komend schooljaar binnen. O

Zwolse Meteo4Events succesvol door unieke aanpak ‘Als dit zo doorgaat moeten we een vacature gaan plaatsen’, twitterde Meteo4Events onlangs. Het Zwolse bedrijf heeft het er maar druk mee en verzorgde dit jaar de weerbewaking voor onder andere de Zwolse Grachtentocht, Bevrijdingsfestival Overijssel en muziek­ evenementen Hardshock en Fusion of Dance in Zwolle. ‘Ja, het gaat hartstikke lekker’, vertelt medeoprichter Marcel Wijnberger. ‘We zijn dit jaar officieel begonnen en hebben het de afgelopen maanden al behoorlijk druk gehad.’ Het bedrijf is naar eigen zeggen uniek in wat ze doet. ‘De meeste meteo-bedrijven meten landelijk. Wij meten met ei-

gen apparatuur op een evenement zelf en kunnen de lokale weersituatie nauwkeurig in beeld brengen. Op die manier stellen wij organisatoren in staat om tijdig maatregelen te nemen voordat het weer omslaat.’ Het Pukkelpopdrama in 2011 en de vervelende afloop van het Dicky Woodstock-festival in 2012 hebben volgens Wijnberger de focus op weerbewaking vergroot. ‘Dat weet ik wel zeker. Je kunt het niet maken om daar tegenwoordig geen oog voor te hebben. Gemeentes beseffen dat ook. Sommige overwegen om weerbewaking op te nemen in de vergunningsaanvraag voor evenementen.’ O

www.veiligheidsregio-ijsselland.nl

10

juni 2013

11


het geheim van ….

tekst SANDRA TUINMAN | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

Een geheim heeft Klaas van den Berg niet, wel een duidelijke boodschap: ‘Wij zijn de economie. Zeggen we dat de economie is veranderd, dan zeggen we eigenlijk dat we zelf veranderd zijn. Ik roep de mensen op om in beweging te komen. Samen kunnen we werken aan groei.’ De Van den Berg Groep uit Kampen is een nationaal en internationaal werkend bureau met stedenbouwkundigen, architecten en bouwkundigen. Het bedrijf groeide in 2012 met 20% en in het eerste kwartaal van 2013 met 15%. ‘Je moet constant in beweging blijven’, verklaart algemeen directeur Klaas van den Berg. ‘Kijk vooruit, heb een visie, investeer en doe ervaring op. Heeft de klant hulp nodig, dan sta je er. Voorzien van de benodigde kennis.’

12

De zomer is begonnen en dat vieren we graag met een ijsje op het terras. Waar vinden we de mooiste plekken met het lekkerste ijs? SALUTE

Diezerstraat 121, Zwolle

PICOBELLO

Stationslaan 18, Nunspeet

Investeren Zelf kwam Van den Berg Groep in beweging door als één van de eerste bedrijven in Neder­ land te investeren in 3D-BIM, een geavanceerd tekenprogramma. ‘3D-BIM helpt ons om projecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Tot voor kort trokken partijen die bij een project betrokken waren zoveel mogelijk werk naar zich toe, met als gevolg dat bepaalde werkzaamheden meerdere keren werden uitgevoerd. Onze visie is om vanuit de klant te denken en onderdelen van het project aan onze partners over te laten. En ook al is dit niet vanzelfsprekend in een markt die sinds 2008 met 60% is gekrompen, toch werkt het. De klant heeft vertrouwen in ons en in wat wij doen.’

Lef tonen In beweging komen vraagt om lef. ‘Het geeft een veilig gevoel om te blijven doen wat je altijd al deed, maar als je uit je comfortzone stapt kom je verder’, aldus Van den Berg. ‘Zo deden wij voorheen nooit zaken in het buitenland, tot onze directeur Bouwkundigen zijn telefoon pakte. Wat bleek? Er lagen ontzettend veel kansen. Inmiddels zijn wij te vinden in onder meer Duitsland, het Midden-Oosten en China.’ Ook samenwerking is belangrijk. ‘Onze medewerkers en mijn gezin zijn net als ik overtuigd van onze manier van werken. Door samen onze schouders eronder te zetten kunnen we er voor de volle honderd procent voor gaan.’ O

hippe hotspots

‘Kijk vooruit, heb een visie, investeer en ervaar ’

Ambachtelijk ijs uit de regio

Ambachtelijk bereid? Ja, bij Picobello wordt ambachtelijk, Italiaans ijs gemaakt. Hier vind je luxe ijs zonder kleuren smaakstoffen. Typisch Picobello? Bij deze ijssalon weten ze exact wat er in het ijs zit. Dat is prettig voor mensen met een allergie. De smaken gaan met de seizoenen mee, bijvoorbeeld ananas in de zomer. Opvallend? Eigenares Els van den Bergh zet regelmatig bijzondere acties op. Zo krijgen kinderen korting op een ijsje als ze hun rapport laten zien.

Ambachtelijk bereid? Sinds 1998 wordt het ijs, volgens familierecept, vers bereid in een kleine open keuken in de ijssalon. Typisch Salute? Gertjan Goedhart en Erwin Luiken bezoeken verschillende ijsbeurzen in Italië om de beste ingrediënten te vinden. Ze reizen elk jaar af naar Rimini om de nieuwste trends op ijsgebied mee te nemen naar Nederland. Opvallend? De ijsmakers van Salute luisteren naar de klanten. Zo ontstaan bijzondere smaken als yoghurt/rabarber, mascarpone met vijgen of gember.

een knusse en authentieke uitstraling. Eigenaar René Rook wilde geen glanzende tegeltjes, maar ijs als delicatesse presenteren. Opvallend? Op een naambordje bij het ijs is te zien welke ingrediënten het ijs bevat. Er is suiker-, lactoseen glutenvrij ijs.

PRINS MAURITSHUIS Brouwerstraat 2, Blokzijl

CASA PICCOLA

Vischpoortstraat 25, Elburg Ambachtelijk bereid? Ja, dit gebeurt achter in de ijssalon. De salon zit hier al dertig jaar. Typisch Casa Piccola? Deze ijssalon is klein, maar dat geeft

Ambachtelijk bereid? In de ijsshop worden vier soorten boerenijs verkocht, ambachtelijk bereid op een boerderij in Mastenbroek. In de shop wordt vers softijs gemaakt. Typisch Prins Mauritshuis? De ijsshop zit in de historische Mauritskamer. Om het bijzondere pand heen kun je op de verschillende terrassen een plek zoeken. Opvallend? Prins Mauritshuis zit aan de havenkolk van Blokzijl. Je kunt direct aan het water zitten, bootjes kijken en van je ijsje genieten.

tekst JACO MEIJBOOM | beeld JACO MEIJBOOM/EIGEN FOTO

juni 2013

13


de volgende stap

de volgende stap

‘Ik doe nu wat ik echt wil’

naam Anne van de Vegte bedrijf Anne Coaching & Interim Management/ Body Mind & Heart functie Interim-manager/coach en yogadocent plaats

tekst TESSA KLOOSTER | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

Als leidinggevende in het bedrijfsleven ging ze al steeds meer de mensenkant op. Anne van de Vegte maakte vorig jaar de stap van Essent naar haar eigen bedrijf Anne Coaching & Interim Management, waarvan Body Mind & Heart onderdeel is. Ze verbindt interimmanagement en lichaam, geest en hart met elkaar: ‘Ik wil mensen in beweging brengen.’

14

Vijftien jaar lang maakte ze carrière binnen Essent voordat ze besloot te stoppen en voor zichzelf te beginnen. Anne: ‘Ik wilde meer kijken hoe mensen met veranderingen omgaan en niet grotendeels met proces- en IT-veranderingen bezig zijn. Ik richtte me op het ontwikkelen van management development-programma’s en startte met een opleiding tot coach. Toen ik merkte dat ik steeds minder goed bij het bedrijf paste en andersom hetzelfde gold, ben ik voor mezelf begonnen.’

Energie

Anne’s bedrijf bestaat uit twee takken: interimwerk als manager, en coach en yoga-docent. Die laatste twee disciplines komen samen in Body Mind & Heart. Vooral de overstap naar de zachtere kant was groot, maar voelde toch logisch. ‘Beide bedrijven gaan over het in beweging krijgen van mensen, zodat ze dat ook in hun werk doen. Daar horen ook yoga en coaching bij. Vooral het proces dat mensen doormaken is mooi. Ze worden opener en geloven meer in zichzelf, ze komen in hun kracht. Tijdens yogalessen denken mensen vaak dat ze minder kunnen, meestal is dit een mentale kwestie. Iedereen leert zijn of haar lichaam kennen, grenzen aanvoelen en ervaren dat heel veel wel kan. Daar krijg ik zelf ook weer energie van.’

Zwolle

Weegschaal

Anne had geen idee wat ze moest verwachten toen ze de ‘volgende stap’ een jaar geleden maakte. ‘Ik had er zin in en zou wel zien hoe het ging. Inmiddels heb ik mijn eerste jaar gehad, een succesvol jaar. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst. Natuurlijk zit ik ‘s avonds ook nog wel eens om tien uur met een belastingadviseur aan tafel of moet ik nog een factuur versturen, maar er zijn ontzettend veel voordelen aan het hebben van mijn eigen bedrijf. Ik doe iets wat ik zelf wil, het geeft me vrijheid. Het is nog leuker dan ik dacht. Voor mij is de balans op dit moment goed. Ik sta met één voet in de wereld van het interim-management en met mijn andere in de wereld van yoga, coaching en leiderschap. De weegschaal is in evenwicht. Misschien dat ik ooit toch nog naar één kant ga hellen, maar dat weet ik nu nog niet. Ik heb het allebei nodig.’

‘Streamer’

‘De overstap heeft ervoor gezorgd dat ik dichter bij mezelf kan blijven’

Hart en ziel

Helemaal zonder twijfels was ze niet toen ze begon. ‘Ik vroeg me wel af hoe ik het financieel moest gaan doen. Wat als er geen opdracht kwam? Hoe maak je je zichtbaar in de markt? Wat verdien ik? Welke zekerheden heb ik? Ik heb het geluk gehad dat ik vrij snel twee opdrachten had en dat ik goed op mijn intuïtie kon varen. De overstap heeft ervoor gezorgd dat ik dichter bij mezelf kan blijven. Ik doe wat ik echt wil, met hart en ziel.’ O

juni 2013

15


mens & werk naam Henk van Voornveld organisatie Marketing Oost plaats Zes regio’s in Overijssel

Met hart en ziel

Wat vind je zo leuk aan deze baan?

‘Ik ben een liefhebber van deze stad en regio. Ik geloof hier echt in, we hebben iets moois in handen. We proberen de ­regio aantrekkelijk te maken voor bezoekers, maar ook voor bewoners. Zo kunnen we bestedingen en banen creëren om de regionale economie te versterken. Ik vind het leuk om ideeën te koppelen en verbindingen te zoeken. We hoeven niet alles zelf te verzinnen, want veel dingen zijn er al. Om de regio in een campagne bekendheid te geven kun je bijvoorbeeld een citaat van een inwoner gebruiken.’

Is werk belangrijk voor je? ‘Ja, werk en privé

lopen bij mij door elkaar. Ik vind dat niet erg, want ik heb ontzettend leuk werk. Het geeft me de kans dingen te combineren. Als ik word gevraagd voor een praatje bij een opening in het Vechtdal op zondagmiddag, dan wandelen we daarna even door de omgeving. Ik kan mijn werktijden zelf indelen. Een gevaar is dat het werk nooit ophoudt en zo nu en dan moet ik afstand nemen, maar ik zie het als winst dat ik de

16

verdeling zelf kan sturen. Op deze manier kan ik mijn werk met hart en ziel doen.’

Wat is de grootste les die je ooit geleerd hebt?

‘Ik heb gemerkt dat ik niet altijd gelijk hoef te reageren. Sommige dingen lossen zichzelf op. Dat helpt me om te ontspannen. Ik kan de verantwoordelijkheid steeds beter bij anderen leggen. Probeer ook te relativeren. Het is maar werk, maak het niet te belangrijk. Het leven gaat om geluk en gezondheid. In 2008 is mijn jongste zus overleden aan kanker. Daarom train ik nu voor de Home Ride, een wielertocht waarbij geld opgehaald wordt voor het Ronald McDonald Kinderfonds.’

Heb je een droom voor de toekomst?

‘Een carrière interesseert me niet zo. Ik hoop dat de waardering voor deze regio groeit en het vanzelfsprekend wordt om dit gebied te bezoeken.’ O tekst TESSA KLOOSTER | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

Goede bestuurders of Goede ondernemers,

rondvraag

Henk van Voornveld is directeur van Marketing Oost. Deze organisatie probeert het imago van de stad en de regio te verbeteren en de naamsbekendheid te vergroten. Henk is getrouwd en heeft een jongen en een meisje van 20 jaar en een zoon van 16 jaar.

wie zijn belangrijker voor een regio?

Ben Reuvekamp Eigenaar HeatPlus en voorzitter MKB regio Zwolle

Coby Zandbergen Voorzitter CvB Cibap, vakschool voor verbeelding

‘Beiden. Voor de komende tijd is het heel belangrijk dat er wederzijds begrip is en dat we samen kijken naar behoeften in de markt. Vervolgens moeten bestuurders ondernemers faciliteren om daarop in te spelen en ervoor zorgen dat processen, zoals de wijziging van een bestemmingsplan, snel verlopen. Dat helpt de economie op gang te brengen. Vertrouwen in de markt is daarbij essentieel. Een vereiste daarvoor is dat bestuurders én ondernemers gemaakte afspraken nakomen. Daarnaast is een regio gebaat bij positieve ondernemers die kansen blijven zien.’

‘Alles hangt af van ondernemend gedrag: verbinding zoeken, initiatief tonen en risico’s nemen. Alleen dan kun je succesvol zijn, als ondernemer én als bestuurder. In deze regio vind je veel dienstverlening en dus veel bestuurders. Wanneer zij niet op een ondernemende manier verbinding leggen met hun omgeving, kan geen enkele instelling blijvend succesvol zijn. Dat betekent ondernemend omgaan met veranderingen, anders verlies je het contact en dus de toekomst. Dat geldt ook voor het onderwijs. Als je niet innoveert, mis je de boot.’

Cees Timmer Programma manager provincie Overijssel ‘Als het gaat om de economie: goede ondernemers. Vergelijk je het met film, dan is de overheid de producent die de randvoorwaarden creëert en zijn ondernemers de acteurs. Met goede acteurs en een slechte producent is de film nog te pruimen, andersom niet. Het is alleen de vraag of een ondernemer al zijn capaciteiten benut wanneer de randvoorwaarden niet optimaal zijn. Uiteindelijk heeft een regio goede bestuurders én goede ondernemers nodig om tot volle bloei te komen. Een mooi voorbeeld daarvan in deze regio is het Polymer Science Park.’

juni 2013

Harry Helmich Directeur/bestuurder Univé Reest Aa en Linde en voorzitter Business Club Meppel ‘Beiden. Ondernemers met een eigen zaak hebben vaak niet de tijd om daarnaast bestuursfuncties uit te voeren bij bijvoorbeeld een business club. Bestuurders, en dan bedoel ik bestuurders in het bedrijfsleven die zelf geen eigenaar zijn van de onderneming, hebben daar meestal wel tijd voor. Zelf organiseer ik als voorzitter van de BC Meppel onder meer netwerkbijeenkomsten. Die zijn van groot belang voor ondernemers voor het opdoen van contacten en het genereren van business.’

Klaas-Jan Boessenkool Directeur bouwbedrijf OCB Bouw Ommen en voorzitter Ondernemers Vereniging Ommen ‘Aan een combinatie, maar zonder goede ondernemers ben je nergens. Zij zorgen voor continuïteit in de regio, want zij werken over het algemeen langer in een regio dan een bestuurder. Natuurlijk hebben ze ook baat bij goede bestuurders, want zij zorgen weer voor continuïteit in het beleid. Bij bijvoorbeeld het Waterschap valt nog wel winst te behalen. Ondernemers betalen hier via de waterschapsbelasting veel geld aan, vervolgens worden er maatregelen getroffen die soms frustrerend kunnen werken, zoals het ontstenen van de Vecht. Over een paar jaar moet er dan weer gebaggerd worden en die kosten worden grotendeels weer opgehoest door ondernemers. Ik hoop dat na de verkiezingen het nieuwe bestuur meer oog heeft voor ondernemend Overijssel.’ tekst JORIEN MARCUS

Meer over dit onderwerp in het tv-programma ‘Ik, de Ondernemer’, dat te zien is vanaf zondag 30 juni op www.dozwolle.nl. Bekijk de hele uitzending of kies voor fragmenten. RTV ZOo zendt het tv-programma uit op zondag 30 juni om 11.00 uur. (Ziggo kanaal 44 / KPN kanaal 616)

17


mijn drive

in detail

‘Samenwerking prima oplossing tegen leegstand’ Leegstand: veel binnensteden hebben er anno 2013 mee te maken. Ondernemers in Heerde, Hattem en Zwolle gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze gaan de leegstand te lijf, ieder op zijn eigen manier. ‘Tijdens uitdagende periodes als deze moet je een beetje out-of-the-box denken.’

Werk als ontspanning Hij zit vol ideeën en werd in 2009 uitgeroepen tot Meest Markante Horecaondernemer. Arjan Broekman runde tien jaar ‘t Proeflokaal en is sinds een jaar compagnon van Het Wijnhuis in Zwolle. ‘Ik geniet als ik mensen zie genieten.’ Broekman organiseerde daarom al eens een beachparty aan de Blijmarkt, zet ieder jaar een Moederdag Tandemdag uit en organiseerde begin juni een wijnmarkt op het Grote Kerkplein. ‘Mijn werk is ont-

Heerde kreeg begin 2012 te maken met veel leegstand. Dat kwam volgens Bernhard Aiking, bedrijfsleider bij Auto Palace en voorzitter van de ondernemersvereniging Heerde met name door het vertrek van grote ketens. ‘Denk aan kledingwinkels zoals Henk ten Hoor. Ondernemers die aan de rand van het dorp zaten of op een mindere locatie, hebben de lege panden in gebruik genomen. Dat is een beetje tegenstrijdig, want enerzijds is het centrum weer goed gevuld, anderzijds is er leegstand ontstaan aan de rand van het winkelhart. Maar het is veel minder erg dan pakweg een jaar geleden.’

spanning voor me. Zeker als ik met mijn medewerkers naar onze leveranciers in het buitenland ga. We reizen naar hun wijnboerderijen in Duitsland of Frankrijk en krijgen daar het hele proces mee: van de druif tot de wijn in de fles. Geweldig om de passie bij collega’s te zien ontstaan. Ik geniet ook enorm van onze eigen wijngaard in Zwolle. Commercieel is het helemaal niet interessant, maar ik vind het super om er mensen mee naar toe te nemen en ze te laten proeven.’ O

‘Out-of-the-box’ De leegstand is in zekere zin positief geweest voor het winkelaanbod in Heerde, dat volgens Aiking diverser is geworden met de komst van specialistische

tekst ALEXANDAR DJURIC | beeld GERLINDE SCHRIJVER

tekst TESSA KLOOSTER | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

18

winkels. ‘Daarnaast zijn er bijzondere samenwerkingen ontstaan tussen ondernemers. Neem nou Puur, een biologische winkel, en Veerle Bloemen. Die huren inmiddels samen een pand in het dorp.’ Bas Mekking van Puur licht toe: ‘Voorheen hadden we allebei een kleine winkel aan de rand van het centrum. We zochten naar een grotere, betere locatie en besloten toen samen het voormalige pand van Hans Textiel te huren, dat destijds 2,5 à 3 jaar leeg stond. Het resultaat is een bijzondere combinatie van twee totaal verschillende winkels. En nee, het ziet er niet gek uit. Je kunt zowel van binnen als buiten zien dat we twee verschillende winkels zijn. Dit soort samenwerkingen is een prima oplossing tegen leegstand. Tijdens uitdagende periodes als deze moet je een beetje out-ofthe-box denken.’

juni 2013

19


in detail

in detail

Op initiatief van pandeigenaren, ondernemers en kunstenaars worden lege etalages in Heerde op dit moment gevuld met kunst of het assortiment van winkeliers. Aiking: ‘Verder versieren we lantaarnpalen met bloembakken en organiseren we evenementen zoals een Engelse dag, waardoor het gezellig blijft in Heerde en mensen naar het dorp blijven komen.’

rd o w en r u u h e d g a a rl ve : n re a en ‘Pandeig ’ s! er rd u u h e w u ie n r o vo er jk aantrekkeli 20

Kunst in etalage In de Hattemse binnenstad ‘valt de leegstand op zich wel mee’. Aan het woord is Berry Borst, eigenaar van Jan Borst Mode en secretaris van ondernemersvereniging HAVO. ‘In de Ridderstraat, een aanloopstraat naar het winkelgebied, zijn een koffiezaak, kledingwinkel en kunst- en antiekhandel vertrokken. Jammer, want het zorgt voor minder aanbod en doet afbreuk aan de sfeer en gezelligheid.’ De Hattemse ondernemersvereniging HAVO pakt de leegstand daarom aan. ‘We hebben ideeën om lege etalages te

juni 2013

vullen met bijvoorbeeld kunst. Met het kunstgilde Hattem zijn we daarom in gesprek om dit vorm te geven. Zij hebben dan een plek om hun kunst te exposeren en de binnenstad is weer een kale etalage kwijt. Ook denken we na om het assortiment van andere winkeliers te tonen. Dat vergt nog wat afstemming, want we willen natuurlijk geen scheve gezichten door de één wel een extra plek te bieden en de ander niet. Bovendien moet het ook worden kortgesloten met pandeigenaren. Maar we hopen dat het lukt en dat het de uitstraling van de straat en daarmee ook van de binnenstad verhoogt.’

Meer reuring In de Zwolse binnenstad heeft volgens Bernard Kroon van Bernard Kroon coiffeurcréateur vooral de Sassenstraat te maken met leegstand. ‘Mensen houden de hand op de knip. Zelf merk ik daar niet zoveel van. Vooral voor ondernemers die het moeten hebben van langslopende mensen is de leegstand een groter

probleem. Voor consumenten betekent het minder gezelligheid. Zij willen snuffelen, etalages bekijken, diverse dingen zien.’ Volgens de eigenaar van de kapsalon doet Citycentrum Zwolle enorm veel om de leegstand tegen te gaan. Kroon probeert ondernemers in zijn straat bij elkaar te brengen om samen tot oplossingen te komen. ‘We hebben ervoor gezorgd dat de etalages van lege panden in ieder geval gevuld zijn. Dat geeft een hele andere aanblik. In één van de etalages ligt bijvoorbeeld de kledingcollectie van een winkel die aan de overkant van de straat is gevestigd. Verder hoop ik dat we samen voor meer sfeer in de straat kunnen zorgen door activiteiten en evenementen te organiseren. Er moet meer reuring in de Sassenstraat komen. En tegen de pandeigenaren wil ik zeggen: verlaag tijdelijk de huur en word daardoor aantrekkelijker voor nieuwe huurders.’ O

21


in beeld

in beeld

Verse, eerlijke

broodjes Mo&Co

Monique Hulscher & Esther Poorter Nunspeet

‘Wij zijn Monique Hulscher en Esther Poorter, en samen vormen wij Mo&Co. Met onze broodjes-bezorgservice streven we altijd naar een vers, eerlijk en gezond eindproduct die we binnen een uur bij de klant bezorgen. Zodra een bestelling binnenkomt bakt Co (Esther) de broodjes en haalt Mo (Monique) als het nodig is versproducten, zoals rosbief. Dat moet vers zijn! We werken voornamelijk voor bedrijven en iets minder voor particulieren. Omdat we alleen bezorgen, hebben we geen toplocatie nodig, wat de kosten enorm verlaagt. Verder zijn we heel flexibel en hoeven we niet iedere dag acht uur achter een toonbank te staan. Dat geeft ons ruimte voor onze gezinnen en dat is fijn. Het meest bestelde broodje is toch wel het Eibertje: een vers afgebakken half stokbrood, belegd met filet americain, een vers gekookt scharrelei, uitjes, augurk en een beetje mayonaise. Het is tevens een van onze specials, die we allemaal een Nunspeetse naam hebben gegeven.’ O

binnen een uur bezorgd

Tasjekopen.nl

Jan Brink Zwolle

We hebben een spannender

aanbod

dan Zalando

tekst ALEXANDAR DJURIC | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

22

‘Tasjekopen.nl is een website met trendy tassen, chunks, sjaals en riemen, die zich richt op modieuze vrouwen tussen de 15 en 85 jaar. Wij gaan iedere maand naar het buitenland om inkopen te doen en kopen geen massa. Daarmee onderscheiden we ons van grote namen als Vimodos, Omoda en Zalando. Zij hebben een groot aanbod dat langlopend is. Wij komen iedere maand met nieuwe producten. Dat maakt shoppen spannend en aantrekkelijk. Mijn vrouw heeft in het centrum van Zwolle haar eigen winkel, Details and More. Het aanbod van tasjekopen. nl komt enigszins overeen, maar is veel minder gefocust op sieraden. We denken dat fysiek winkelen de toekomst heeft, maar proberen met de webshop een groter publiek te bereiken dan alleen deze regio. Ik hoop dat we veel bezoekers trekken en onze dochter uiteindelijk de webwinkel overneemt. Zij helpt op dit moment ook al en gaat mee naar beurzen of naar Parijs om inkopen te doen.´ O

Tekst ALEXANDAR DJURIC | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

juni 2013

23


in beeld

helpen

Ellen Pitlo Interieurstyling & Kleuradvies

Kampen

Wapenveld

‘Na 10 jaar als paraveterinair dierenartsassistent te hebben gewerkt, ben ik voor mezelf begonnen. Care 4 Dogs biedt een totaalpakket. De hondenuitlaatservice is de basis en de plus staat voor alle andere diensten die ik aanbied. Denk aan coaching tussen mens en hond om de omgang te verbeteren. Of gedragstherapie, waarmee je gedragsproblemen van honden kunt oplossen, zoals ongehoorzaamheid, onzindelijk gedrag of abnormale angst. Ik snap hierbij de vergelijking met dog whisperer Cesar Millan, maar mijn aanpak is anders. Verder kunnen baasjes bij mij terecht voor privétraining, rasbegeleiding, vervoer en wanneer ze oppas tijdens vakanties zoeken. Ik werk onder andere voor tweeverdieners, mensen die overdag geen tijd hebben om hun hond uit te laten of hulpbehoevende mensen. Onlangs heb ik bijvoorbeeld een tijdje de hond uitgelaten van een klant die net bevallen was. Binnenkort start ik met een clicker-workshop. Daarbij leer ik eigenaren hoe ze gedragingen van hun hond kunnen aan- of afleren met behulp van een clicker.’ O

Je huis moet echt een thuis zijn

tekst ALEXANDAR DJURIC | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

24

Care 4 Dogs Hondenuitlaatservice+

Suzanne de Haan

Ellen Pitlo ‘Sinds dit jaar adviseer ik als zelfstandige particulieren en bedrijven over inrichting. Denk vooral aan een nieuwe indeling van ruimtes en kleuradvies. Ik vind dat je huis echt een thuis moet zijn en dat geldt ook voor kantoren. Die zijn soms zo ongelooflijk saai, terwijl een goede inrichting zorgt voor inspiratie, productiviteit en creativiteit. Interieurstyling en kleuradvies hoeft absoluut niet duur te zijn. Met een paar kleine aanpassingen is het al mogelijk om een compleet nieuwe sfeer te creëren. Mix bijvoorbeeld oude meubels met nieuw interieur. De huidige crisis biedt kansen. Ik kan mensen met een klein budget helpen om op allerlei leuke manieren iets speciaals van hun interieur te maken. En wie zijn huis niet verkocht krijgt, kan ik helpen met verkoopstyling. Wist je dat gestileerde huizen meestal de helft korter te koop staan en 15% meer opleveren?’ O

in beeld

Ik kan hondeneigenaren bijna overal mee

tekst ALEXANDAR DJURIC | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

juni 2013

25


knikkers

‘Kijk naar de concurrent, ga uit van jezelf’

uurtarief? Hoe bepaal je het uurtarief van je diensten? Waar moet je rekening mee houden? Wanneer prijs je jezelf de markt uit? Vragen die voor alle dienstverlenende ondernemers gelden. tekst ALEXANDAR DJURIC | beeld GERLINDE SCHRIJVER Autorijschool Blok-Huls uit Zwolle bestaat al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw en weet als geen ander hoe belangrijk het uurtarief is. Eigenaar Benny Hoes: ‘Mensen zoeken naar rijscholen via internet, vergelijken de prijzen en laten daar de keuze van afhangen. Het tarief is in de autorijschoolbranche dus een belangrijke onderscheidende factor. Dat zorgt voor heel veel concurrentie, waardoor de winstmarge voor ons op dit moment heel mager is. Startende autorijscholen houden de prijs erg laag en bieden een uurtarief van soms maar € 30,-. Dat kunnen zij doen als ze gebruikmaken van financiële regelingen voor starters. Ik wil graag meegaan in de concurrentieslag, maar voor zulke prijzen kan ik de auto beter stilzetten.’ Zelf hanteert Blok-Huls een tarief van € 45,25 per uur voor een losse autorijles (B). Naar eigen zeggen zit hij daarmee aan de hoge kant. ‘Vergeleken met kleine of startende rijscholen zijn we misschien duur. Maar kijk eens naar de berekeningen van de BOVAG. Volgens deze organisatie zouden autorijscholen dit jaar een uurtarief moeten hanteren van € 52,- à € 53,-. Dat kunnen we echter niet doen, omdat we onszelf daarmee uit de markt prijzen.’ Waarom hanteert de rijschool uit Zwolle een prijs van € 45,25 per uur, terwijl sommige rijscholen veel lager zitten?

26

knikkers

Hoe bepaal je je

juni 2013

‘Kosten. Ik heb 26 personeelsleden, verschillende auto’s en een bedrijfspand met drie theorielokalen. Bij het vaststellen van het uurtarief ben ik uitgegaan van de vraag wat dat me allemaal kost. Daarbij heb ik rekening gehouden met loonkosten, overheadkosten en allerlei uitgaven die aan de auto’s zijn verbonden, zoals brandstof-, onderhouds- en afschrijvingskosten. Vervolgens heb ik gekeken naar de concurrentie: wat vragen zij? Vroeger deed ik dat nooit en ging ik alleen van onszelf uit, maar dat kan tegenwoordig niet meer.’ Opvallend is de uitspraak van Hoes over de geografische verschillen in tarieven. Volgens hem is lessen in West-Nederland veel duurder. ‘Een collega van mij uit het westen vraagt € 51,- per uur en komt er gewoon mee weg. Wanneer we verder naar het noorden van het land gaan, daalt de lesprijs al snel een paar euro. Waarom ze in het westen een hogere prijs accepteren, geen idee. Misschien verdienen de mensen daar meer.’ De belangrijkste tip die de rijschoolhouder wil meegeven aan collega-ondernemers is: ‘Kijk naar jezelf. Wat moet het minimaal kosten? Ondernemers kijken vaak naar concurrenten en gaan onder hun prijs zitten, zonder ook maar een berekening te hebben gemaakt. Op die manier leg je uiteindelijk het loodje.’ O

Voor starters kan het bepalen van uurtarieven extra lastig zijn als zij daar geen ervaring mee hebben. Joop Dahlmans is bedrijfsadviseur bij de Kamer van Koophandel OostNederland en adviseert startende ondernemers. ‘Zodra je bepaald hebt wat je gaat aanbieden en aan wie je dat doet, kun je beginnen om je uurtarief te berekenen. Dat doe je in drie stappen. Ten eerste begroot je je bedrijfskosten, opgesplitst in vaste en variabele kosten. Ten tweede bepaal je wat je privé nodig hebt. En ten derde moet je het aantal declarabele uren per jaar voor jezelf inzichtelijk krijgen. Vervolgens tel je de totale kosten bij het gewenste resultaat op en deel je het door het aantal uren.’ Naast die drie stappen moet je volgens Dahlmans rekening houden met andere factoren. ‘Bepaal wat je waard bent op basis van kennis en ervaring. Ook moet je naar de concurrentie kijken. Die is in deze tijd ontzettend groot. Er is minder werk en er zijn meer bedrijven die azen op dezelfde opdracht. Daardoor ligt er heel veel druk op de prijs.’ De bedrijfsadviseur van de KvK noemt het daarnaast belangrijk om meerdere keren per jaar te polsen of het gehanteerde uurtarief nog wel uit kan. ‘Controleer of er voldoende binnenkomt en of de begrote kosten hetzelfde zijn gebleven. Zo niet, pas dan je uurtarief of de kosten direct aan. Verder wil ik adviseren: kies bewust voor een prijs en verkrijg financieel inzicht in je bedrijf. Baseer je keuze niet alleen op wat gangbaar is of wat concurrenten vragen.’

27


Binnenkijken bij succesvolle bedrijven

BioBandits verovert

de markt

Het vroeg om een scheutje lef, een snufje creativiteit en een flinke dosis eigenwijsheid. Met hun gewaagde naam en toepasselijke zwarte etiketten, zijn de biologische producten van BioBandits een opvallende verschijning in de markt. Pieter Bas Alferink en Hans de Boer van BioBandits in Kampen bieden sinds 2011 biologische sauzen, dressings, mayonaises en mosterd in een afgestofte versie. ‘Aan de ene kant heb je de groep klanten die altijd al biologische producten koopt. Die hoeven wij niet meer te overtuigen. Aan de andere kant is er een groep klanten die zich bewust is van wat hij of zij eet. Omdat onze producten biologisch zijn en er tegelijkertijd hip uitzien, spreken we ook dat publiek aan.’

Imago veranderen

Over die vernieuwde uitstraling werd vanaf de start uitgebreid nagedacht. Dat begon met een opvallende naam. ‘In het Engels, omdat we onze producten internationaal wilden verkopen’, vertelt De Boer. ‘De naam BioBandits past goed bij wie we zijn. We zijn eigenwijs en niet bang om onze biologische producten anders te presenteren dan de gevestigde orde dat doet.’ Wordt de gemiddelde saus- en dressingfles gesierd door afbeeldingen van etenswaren, de heren hebben juist gekozen voor uitdagende, zwarte etiketten met felgekleurde letters. ‘Zo willen we het imago van biologische producten veranderen. En dat werkt: we verkopen onze producten inmiddels aan winkels en groothandels in heel Europa. Van Scandinavië tot Griekenland.’

juni 2013

tekst SANDRA TUINMAN | beeld GERLINDE SCHRIJVER

29


Binnenkijken bij succesvolle bedrijven

Binnenkijken bij succesvolle bedrijven

‘De etiketten hebben we meteen in vier talen laten drukken’

Verkoop in Europa

Uiteraard zijn er ook klanten die de uitstraling van de producten niet in hun winkel of groothandel vinden passen. ‘Dat is niet verwonderlijk. Onze producten zijn biologisch én voorzien van een modern jasje. Dit betekent dat wij ons richten op een niche in een niche’, verklaart Alferink. ‘Toch blijven we ons focussen. Op de Nederlandse, maar vooral op de internationale markt. Zo geven consumenten in Scandinavië en Duitsland relatief veel geld uit aan voeding. Interessant, zeker gezien het feit dat daar veel meer mensen wonen dan hier.’ Dankzij de vrije handel kan BioBandits de producten heel eenvoudig binnen Europa verkopen. ‘Communiceren doen we per mail en Skype. Wel hebben vooraf goed nagedacht over de etiketten: die hebben we gelijk laten drukken in vier talen.’

‘We richten ons op een niche in een niche’

30

Directe communicatie

De Boer en Alferink bezoeken regelmatig bio- en voedingsbeurzen. Daar ontmoeten ze hun klanten en doen ze nieuwe contacten op. Omdat BioBandits net twee jaar bestaat, is het marketingbudget beperkt. ‘We hebben een website, maar doen eigenlijk veel

meer met sociale media als Twitter en Facebook. Via die kanalen kunnen we direct communiceren met onze klanten.’ Dat directe contact is iets wat BioBandits kenmerkt. ‘We staan regelmatig in delicatessezaken en gespecialiseerde biowinkels om consumenten te laten kennismaken met onze smaken. De feedback die we krijgen is heel waardevol. Zo vroeg iemand laatst of een product veganistisch was. Vanwege de honing bleek dit niet zo te zijn. Daarom hebben we de honing vanaf dat moment vervangen door een plantaardig ingrediënt. De smaak van het product is gelijk gebleven, maar ook veganisten kunnen er nu van genieten.’

Elkaar aanvullen

Alferink en De Boer produceren de sauzen, dressings, mayonaises en mosterd allemaal zelf. ‘We bedienen de machines met de hand. Hebben we een grote order, dan schakelen we extra personeel in.’ Waarin de heren elkaar aanvullen? ‘Hij is links en ik ben rechts’, lacht De Boer. ‘Iets waar we vooraf nooit over hadden nagedacht, maar wat goed uitkomt bij het bedienen van de machines.’ Alferink vervolgt: ‘In vakanties moeten we allebei wel eens alleen werken.

Meer over BioBandits in het tv-programma ‘Ik, de Ondernemer’, dat te zien is vanaf zondag 30 juni op www.dozwolle.nl. Bekijk de hele uitzending of kies voor fragmenten. RTV ZOo zendt het tv-programma uit op zondag 30 juni om 11.00 uur. (Ziggo kanaal 44 / KPN kanaal 616)

juni 2013

Dat vind ik behoorlijk saai. Ik mis het sparren, iets wat we elke dag zeker een uur doen. Zo houden we elkaar scherp en blijven we kansen zien om BioBandits verder te ontwikkelen. Dat is wat samen ondernemen leuk maakt.’ De bio bandits kijken met plezier terug op de afgelopen twee jaar. ‘In het begin was het meer een hobby, nu is het echt werken’, aldus De Boer. ‘Toch is het elke keer weer een geluksmoment als er een pallet vol mooie producten klaarstaat om naar de klant te gaan.’ O

BioBandits BioBandits uit Kampen produceert biologische sauzen, dressings, mayonaises en mosterd. Eigenaren Pieter Bas Alferink en Hans de Boer doen alles zelf: van het bedenken van de smaken tot het bedienen van de machines. In 2012 werd BioBandits uitgeroepen tot Starter van het Jaar MKB IJssel-Vecht.

31


achter het nieuws

achter het nieuws

Sponsoring

ProTour-ploeg geeft FFWD smoel in het peloton Met het verdwijnen van DCM en Vacansoleil als sponsoren van de gelijknamige ProTour-wielerploeg, is het voortbestaan van diezelfde ploeg twijfelachtig. Het betekent spannende tijden voor FFWD, het Zwolse bedrijf dat sinds 2011 de wielen voor de DCM-Vacansoleil-fietsen maakt. ‘We wachten niet af, maar gaan actief op zoek naar een nieuwe ProTour-ploeg die onze wielen wil.’ tekst SJOERD LITJENS | beeld GERLINDE SCHRIJVER

‘Ik ben optimistisch dat we een ploeg vinden’

Henk Schipper leert van zijn verleden. Na zijn loopbaan als wielrenner (1976 -1993) werkte hij jarenlang in de mondiale fietsindustrie toen hij besloot een eigen bedrijf te beginnen dat wielen voor racefietsen maakt. FFWD (Fast Forward), werd de naam. ‘De carbonwielen waren sterk in opkomst. En ik had er verstand van; bouwde in mijn jonge jaren al mijn eigen wielen. Maar die carbonwielen waren hartstikke duur. Ik dacht dat kan beter en vooral, dat kan goedkoper.’ In 2006 begon Schipper op de Zwolse Marslanden met zijn missie. In stilte werkte hij aan de vervolmaking van zijn product. Het design van de wielen werd geperfectioneerd en er werd uitgebreid getest. ‘Na anderhalf jaar was alles tiptop. Toen heb ik mijn netwerk in de fietsindustrie aangesproken en ging de bal rollen. En het ging al gauw heel goed’

Eddy Merckx Belangrijke succesfactor was de Vlaamse wielerlegende Eddy Merckx. Schipper: ‘Als gevolg van de crisis zocht ProTour-ploeg Quickstep aan het eind van 2009 een nieuwe fietssponsor. Ze vonden die in Eddy Merckx, die zijn eigen fietsenmerk heeft. Merckx geloofde in ons, trok ons aan boord. Hij durfde het aan om met FFWD, een op dat moment in de

32

juni 2013

­ ielrennerij jong en onbekend wielenw merk, in zee te gaan.’ De timing was perfect voor FFWD. Met de koppeling aan een ProTour-wielerploeg, aan bekenden namen in het wielrennen als Tom Boonen en Sylvain Chavanel, kreeg de fabrikant van racewielen smoel in het peloton. Het consumentenvertrouwen groeide navenant. In de jaren 2009-2011 steeg de omzet van FFWD, dwars tegen alle crisisverhalen in, jaarlijks met meer dan 100%.

Veertig landen Schipper: ‘We hebben in ruim vijf jaar tijd een mooi marktaandeel veroverd in een markt die alleen maar groeit. Ook in 2012 en 2013 groeien we goed door, al is het niet meer zo stormachtig als in eerdere jaren. Zelfs in landen zoals Spanje waar de economische crisis hard toeslaat, zijn de verkoopcijfers prima. We verkopen onze wielen inmiddels in veertig landen.’ Beëindiging sponsoring

Tot zover geen zorgen voor Henk Schipper. Toch moest de directeur van Fast Forward even slikken toen hij half mei hoorde dat Vacansoleil en DCM besloten hun bijdragen aan de gelijknamige

­ ielerploeg, die op FFWD wielen rijdt, w aan het eind van het huidige wielerseizoen te beëindigen. ‘In hoeverre we voor onze omzet op dit moment afhankelijk zijn van onze zichtbaarheid in de ProTour durf ik niet te zeggen. Wel weet ik dat diezelfde wereldwijde exposure ons de afgelopen jaren veel heeft gebracht. De sponsoring van een ProTour-team geeft ons bovendien de mogelijkheid nieuwe producten razendsnel te testen, aangezien de renners veel kilometers maken onder extreme omstandigheden.’

Optimistisch Schipper acht de kans ‘fiftyfifty’ dat wielerploeg DCM-Vacansoleil onder een ander naam verder gaat en Fast Forward materiaalsponsor blijft. ‘Maar we wachten niet af. We zitten nu vier jaar in ProTour. Onze reputatie onder renners en mecaniciens is goed. Ik ben optimistisch dat we een ploeg vinden. Het is bovendien een goed excuus om weer een paar dagen in de Tour de France te zitten om contacten te leggen. Normaal gesproken als alles loopt, hebben we daarvoor geen tijd. Nu moet het. En dat is helemaal niet erg. Want als ik in de Tour ben, klopt mijn wielerhart het snelst.’O

33


formules en formats

tekst JACO MEIJBOOM | beeld RAYMOND VAN OLPHEN

Mensen blijer de deur uit bij

Bagels & Beans Verse producten, lekkere koffie en gezonde sappen. Dat is waar Bagels & Beans voor staat en precies wat Sjoerd van Setten aanspreekt. In 2011 besluit hij voor zichzelf te beginnen en een vestiging van Bagels & Beans lijkt hem een perfecte aanvulling voor Zwolle.

Te koop/te huur kantoor-/bedrijfsruimte gelegen op gunstige zichtlocatie op het bedrijventerrein ‘Stadshoudersmolen’ te Apeldoorn-Noord, hier zijn o.a. Hanos en Hamer Installatietechniek zijn gevestigd. Het object is nabij de open afrit van de A50 gelegen. Het betreft een medio 1970 gebouwd bedrijfspand (kantoor-/archief-/magazijnruimte) met ondergrond, bijbehorend terrein (7.202m²) en parkeergelegenheid. In de negentiger jaren is het pand vergroot en gemoderniseerd. Het bestrate terrein is afgesloten d.m.v. omheining met een schuifpoort. De magazijnen zijn uitgevoerd met 2 loadingdocks en diverse overheaddeuren.

In opdracht van:

INDELING Begane grond: - bedrijfsruimte circa 2.022m² - kantoorruimte circa 1.000m² - tussenverdieping bedrijfsruimte circa 720m² - entresol circa 230m² - overkapping circa 117m² Eerste verdieping: - bedrijfsruimte I circa 1.424m² - bedrijfsruimte II circa 388m² - kantoorruimte circa 1.013m² Tweede verdieping: - bedrijfsruimte circa 240m² - kantoorruimte circa 430m²

Vraagprijs : € 2.100.000,- k.k. Huurprijs : € 300.000,- per jaar

‘Toen ik Bagels & Beans benaderde, waren ze al bezig met het opzetten van een vestiging.’ Van Setten wordt uitgenodigd voor gesprekken en hij loopt stage in één van de winkels. ‘Ze wilden iemand die geschikt is en bij het concept past. Dat vind ik alleen maar goed. Er hoeft er maar één franchisenemer een zootje van te maken en je verpest de naam van ons allemaal.’ Op 28 december 2011 opent Bagels & Beans haar deuren in Zwolle. Twee dagen daarna wordt Van Setten vader van bedrijf Bagels & Beans

een dochtertje. ‘Tja, de datum van de opening lag vast. Dat heb je als franchisenemer, dan regelen ze vanuit het hoofdkantoor de verbouwing en maken zij het draaiboek. Je zit aan een concept vast.’ Daar ondervindt Van Setten ook veel voordeel van. ‘Je kunt elkaar versterken, dat is het mooie aan franchisenemers. Als we allemaal die lekkere koffie maken, dan leren mensen het concept kennen en bezoeken ze Bagels & Beans ook in andere steden.’ Het format past bij Van Setten. ‘Er zit geen druk achter. Je kunt hier rustig de hele dag een kop thee drinken. Er moet wel een omzet gehaald worden, maar ze begrijpen bij Bagels & Beans dat je mensen niet kunt dwingen.

We hebben een visie die belangrijker is: mensen blijer de deur laten uitgaan, dan dat ze binnenkwamen.’ In Zwolle moet de bekendheid nog komen. ‘Dat heeft tijd nodig. Zeker in het oosten van het land. We moeten binnen de lijnen van het concept blijven werken om die bekendheid toch te krijgen. Dat doen we met ludieke acties als kortingsbonnen in de vorm van een bagel aan fietsen hangen. In Groningen en Leeuwarden moest het ook op gang komen, maar daar loopt het nu als een tierelier. Door dit concept heb je een enorme achterban waar je op kunt terugvallen. Het is net een familie.’ O

formule Horecaconcept gericht op de bagel vestigingen Op dit moment 53, waarvan één aan de Blijmarkt 2 in Zwolle

juni 2013

‘Als franchisenemers versterk je elkaar’ 35


in beweging

Go Center

de vijver bij Sportpark de Pelikaan wie zien we? Erny Veldt – Ricoh Document Center Noordoost wat doen we? vrijdag Run van Go Center Business 2 Business plaats Zwolle

MAG DE ONDERNEMER OOK EEN KEER MET JOU MEE?

‘Ik vind het belangrijk om fit te blijven’, vertelt Erny Veldt, directeur van Ricoh Document Center Noordoost. ‘Gemiddeld sport ik zo’n vier keer per week en op vrijdagochtend doe ik dat dus bij Go Center. We renden al iedere week met een groepje vrienden en ondernemers. Toen eigenaar René Wissink met deze netwerksportactiviteit begon, waren we er snel uit.’ Na de vrijdagochtendlooptraining waarbij de deelnemers ook krachtoefeningen als opdrukken en buikspieroefeningen doen, ontbijt de groep samen. ‘Een heerlijke ongedwongen manier om elkaar te leren kennen en een ‘gunfactor’ op te bouwen. Het is een ideale combinatie tussen sporten en netwerken. Tot nu toe bestaat de groep nog voornamelijk uit mannelijke ondernemers, maar vrouwen zijn ook welkom.’ Veldt is een sporter pur sang. ‘Ik heb in het verleden ook getennist en gevoetbald. Nu vind ik het heerlijk om te lopen. Elk jaar doe ik mee aan de Zwolse Halve Marathon, waarvan ik overigens ook in het bestuur zit. Daarnaast golf ik. Het is belangrijk om fysiek fit te blijven, dan blijf je zakelijk ook fit. Én het is een goede manier om te ontspannen.’ O

tekst TESSA KLOOSTER beeld RAYMOND VAN OLPHEN

MAIL ONS: redactie@dozwolle.nl

36

in beweging

Hardlopen met

waar zijn we?

juni 2013

37


netwerken | waar moet je zijn

Waar moet je zijn? beeld Marieke Galgenbeld

Klepperen in Zwartewaterland

In restaurant de Biezen in Genemuiden start op donderdag 27 juni voor de tweede maal de netwerkbijeekomst Klepperen: wandelen en zakelijke contacten leggen voor vrouwen uit Zwartewaterland. Tijdens de Klepperbijeenkomst maken vrouwen in groepen van vijf samen een wandeling om elkaars drijfveren en passies te ontdekken. Het klepperstokje dient als spreekstok. De vrouw die de klepperstok heeft, vertelt over haar onderneming en haar drijfveren. Het klepperen vindt vier keer per jaar plaats. De datum van de bijeenkomst wordt per keer vastgesteld. Aanvang 19:00 uur, Restaurant de Biezen in Genemuiden, Langestraat 14. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via info@deregelaardij.nl.

Zaterdag 15 juni

> Tv-opname Ik de Ondernemer + netwerkborrel IJsseldelta stadion Zwolle, ontvangst va. 19.00 u

Maandag 17 juni

Woensdag 26 juni

>

Zwolse Oranje De Ronde Tafel 19 en Junior Kamer Zwolle, Mizu, 21.00 u

> Training presentatievaardigheden BDN Urbana Zwolle, 19.30 – 22.15 u

Woensdag 19 juni

> Ontbijtsessie BNI De Heilige Koe, Mercure Hotel Zwolle, 06.45 u  De wereld van de voedsel­ > veiligheid KZA, 17.00 u > Kenniskring Nieuwe verdien­ modellen Kennispoort regio Zwolle, Lemelerveld, 19.00 u

Donderdag 20 juni

>

 ntbijtsessie BNI De Heilige Koe, O Mercure Hotel Zwolle, 06.45 u  Kenniskring Nieuwe verdien> modellen Kennispoort regio Zwolle, Lemelerveld, 19.00 u

Donderdag 27 juni

> Voor-de-vakantie bijeenkomst DNO  Bezoek raadscommissie > BC Steenwijkerland 12.00 u De Netwerk Boost van BDN > Urbana Zwolle, 13.00 u

Lancering Exportcircle,

Lancering ondernemers­­netwerk Exportcircle Exporterende bedrijven die hun kennis en netwerk willen uitbreiden, zijn op donderdag 20 juni welkom bij Altrex. Daar wordt door Annemarie van Gaal het ondernemersnetwerk Exportcircle geïntroduceerd voor Oost-Nederland. Tijdens de bijeenkomst wordt het nieuwste boek van Van Gaal over export gepresenteerd, krijgt u een kijkje in de keuken van Altrex en kunt u netwerken met collega-exporteurs. Aanvang 17.00 uur. Locatie: Altrex, Mindenstraat 7, Zwolle. Aanmelden kan via de website www.kvk.nl.

38

Sjiek Women’s Businessclub

Seminar familiebedrijven

Een kleine groep ondernemende Zwolse dames startte bijna vijf jaar geleden startte een businessclub voor vrouwen met hbo werk- en denkniveau. Het doel: elkaar helpen, versterken, stimuleren en van elkaar leren. Onderhand zijn er ruim 49 leden uit de wijde omgeving van Zwolle bij Sjiek aangesloten. Per jaar komen de vrouwen twaalf keer bijeen voor een netwerkbijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 4 juli in Café De Hete Brij, Nieuwe Markt 9, Zwolle. Aanvang, 18.30 uur. Hebt u interesse meldt u zich dan aan via www.sjiek.nu.

Op woensdag 12 juni wordt het boek ‘Zwolse Zaken – de stille kracht van familiebedrijven in stad en regio’, gelanceerd tijdens de Ondernemer Haringparty. Hierin portretteert journalist Adri van Drielen 14 familiebedrijven. Het boek is verkrijgbaar in de betere boekwinkels en via de webwinkel van de Stentor. Medio september vindt een eerste seminar plaats voor en door familiebedrijven uit alle gemeenten in de regio Zwolle. Partners zijn o.a. Baker Tilly Berk, Rabobank IJsseldelta en Dommerholt Advocaten. Kijk op www.dozwolle.nl voor meer info over het boek én voor de locatie en datum van het seminar.

Meld jouw activiteit aan voor de agenda van de Ondernemer (web, krant en magazine). Mail naar de Ondernemer, Frans Paalman: redactie@dozwolle.nl

Altrex Zwolle, 15.00–18.30 u

Maandag 24 juni >

Jaarlijkse Meet & Greet VNO-NCW regio Zwolle, Landgoed ’t Laer in Ommen, 16.30 u

Dinsdag 25 juni

> Bijeenkomst ‘Familiestatuut binnen het familiebedrijf’ X-gebouw Hogeschool Windesheim, 8.00 u

Deze agenda wordt u aangeboden door:

juni 2013

Dinsdag 2 juli >

BOB Borrel MS Zuiderzee, Hasselt, 17.00 u  Bestuursvergadering > BC Steenwijkerland, De Meenthe, Steenwijk, aanvang 12.00 u

Woensdag 3 juli >

Donderdag 4 juli >

>

Bijeenkomst Lionsclub Zwolle Restaurant de Agnietenberg, Zwolle, 20.15 u

Vrijdag 28 juni >

Culinaire bijeenkomst DNO Polderzicht Mastenbroek, 14.00 u

Zondag 30 juni

> Televisie-uitzending ‘Ik, de Ondernemer’ www.dozwolle.nl RTV ZOo 11.00 u

Regiolokaal: Netwerklunch Grand Hotel Wientjes in Zwolle, 11.45 u

Sjiek Women’s Businessclub

Klepperen

Restaurant De Biezen, Genemuiden, 19.00 u

Ontbijtsessie BNI De Heilige Koe, Mercure Hotel Zwolle, 06.45 u

Café De Hete Brij in Zwolle, 18.30 u >

Bedrijfsbezoek OCG 15.00 u. Locatie: zie ocgweb.nl

Maandag 8 juli >

Bijeenkomst Lionsclub Zwolle Restaurant Agnietenberg, Zwolle, 18.00 u

Maandag 22 juli >

Bouwvak Noord Nederland tot en met 9 augustus

nieuws vanuit jouw wereld

39

agendea

Netwerken

Agenda 15 juni - 22 juli

Laat je zien!


jacco eltingh

Onderneem met e l l o w Z n i e e m j i m

De regio is enorm

gegroeid De driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer heeft ‘t. Oké, de slogan is niet helemaal van mezelf, maar hij klopt wel.

emer n r e d n De O

u t g n e r b ct

er Wekelijks de Ondernem gblad netwerkpagina’s in da de Stentor ieke 11 keer per jaar het un er magazine de Ondernem 1 keer per maand het tv-programma 'Ik, de Ondernemer'

er Wekelijks de Ondernem e-Nieuwsbrief Altijd op de hoogte via www.dOZwolle.nl

Meer info of wilt u adverteren? Mail naar redactie@dozwolle.nl www.dOZwolle.nl

a t n o c n i

zaterdag 13 april 2013

49

commerciële pagina

AAN DE SLAG IN

Agenda

open coffee club

MAAndAg 15 April

ZwoLLE!

X Bedrijvensociëteit A37

• Spreker Dhr A. van der Touw, CEO Siemens • Châteauhotel en -Restaurant De Havixhorst in De Wijk • 17.00 – 20.30 uur

dinsdAg 16 April X Ontbijtsessie BNI De Putter

Vlnr. Eline Sluys – Eline Sluys Coaching & Training, Geert Zomer – Visére Professionals in beeld, Luthwin van Dijk - Professional Online en Joost van der Laan – Marketing met je website

Vlnr. Trudy de Bruin-Schreuder - Smart Office Support, Wilbert Beelen en Dorien Jelsma van AIDA Communicatie

• Golfclub Zwolle, restaurant Le Petit Horeca • Aanvang 06.30 uur

X Ronald McDonalds Business Breakfast Club

• Backstage AV bij CL Classics-Racing in Zwolle • 08.00 – 09.00 uur

X Werkend Zwolle middagseminar: “Het plan van jouw leven” • Theater Odeon Blijmarkt Zwolle • 13.30 - 17.00 uur

Vlnr. Evert Moolhuijsen - de Innovator, Jasper Horstink – MoneyMonk.nl, Tim Vogt - Future Track Company, Mark Luikens - Apprend Studiebegeleiding en Arjan Boeve - Roarrr

Vlnr. Solange Boasman - Solange Coaching, Annemieke Tissink - PUURST en Karin ter Horst - Netwerk enzo

stichting vrouwen netwerk

X Kennispoort regio Zwolle: Ontmoeting met Günter Gülker – directeur Nederlands Duitse Handelskamer • Deltion College, gebouw Wit in Zwolle • Aanvang 17.00 uur

X Ondernemers Contact Groep (OCG): Eat & Meet • Koperen Kees/Xanders Bazaar • 17.30 - 21.00 uur

X Business Development Network: Social media marketing • Urbana in Zwolle • 19.30 – 22.15 uur

Vlnr. Sidoon den Hertog - Camping Wilsumerberg en Landstede en Catharina Jansen - Fotonostalgie

Vlnr. Irene Rentenaar - IR Management, Bina Schouwstra - Van Elderen Accountants en Belastingen, Madelon Blok - Docent Thorbecke en Marianne Mevius - Stichting Icare tevens het Bestuur

X UVON IJssel-Vecht: Algemene Leden Vergadering (ALV)

Vlnr. Etje Verhagen - Praktijk de Beken, Thera Tromp Meesters, Toos Woltjer - Coach

• Hotel Fidder in Zwolle • Tijd: zie website

WoensdAg 17 April X Ontbijtsessie BNI De Heilige Koe

vereniging ondernemers contacten

• Mercure Hotel, Zwolle • Aanvang 06.45 uur

X Kring van Zakelijk Adviseurs: Bijeenkomst • De Droom van Zwolle in Zwolle • Aanvang 17.00 uur

donderdAg 18 April Vlnr. Klaas Klompenmaker - Wanpla Kampen BV, Sharro Jethu - Optimal Synergy, Patrick Mookus - Mookus Fysiotherapie, Erik Jan van Oort - Nooter Technische Installaties en Jan Klompenmaker - Wanpla Kampen BV

Vlnr. Lucy Bastiaannet - Kalua Keukens, Evert van Dijk - Rabobank IJsseldelta, Nicole Jongman SNS Bank en John Broerman - Brug Media

X Fitplaza: Sporten voor ondernemers

• Sporten voor ondernemers, sportkamer Zwolle • 07.00 – 09.00 uur

X Ronald McDonald Huis Zwolle: Benefiet golftoernooi • Golfclub Zwolle in Zwolle • 10.30 – 21.00 uur

X Bijeenkomst Groot Zwolle: lezing Steven van Weyenberg

Vlnr. Willem van der Haven - Algemeen Directeur Bouwbedrijf de Gilden, Gerrit Juffer - Kagas B.V. en Hans Both - Advocaat Warnink & Both Advocaten

Vlnr. Robert Flier – SEC Architecten, Gert Juffer – Baker Tilly Berk Kampen en Herwin Vinke - LINC Ict

Z AAnkoMende Week

• Café de Hetebreij te Zwolle • Aanvang: 18.30 uur

golftoernooi, ronald Mcdonald huis Ronald McDonald huis Zwolle (RMD Huis) organiseert aanstaande donderdag achttien april van 10.30 tot en met 21.00 een benefiet golftoernooi. Een dagje buiten op de golf baan, netwerken met regionale bedrijven en het RMD Huis steunen. Dat is de inzet van de middag. Het golftoernooi wordt voor de achtste keer oprij georganiseerd. Dit jaar doen achttien bedrijven mee. Elk bedrijf betaalt duizend euro. Bovenop dit bedrag zijn er nog sponsoren die een steentje bijdragen. Lianne Booijink, manager van het RMD Huis, “Wij hebben elk jaar terugkerende

• Landgoed Hezenberg te Hattem • 18:15 – 21:00 uur

X Het coachcafé, Windesheim & ELLLA

evenementen om zo de jaarlijkse kosten van het RMD Huis van ruim twee ton te kunnen dekken”. De volledige opbrengst van de dag komt ten goede aan het Ronald McDonald Huis in Zwolle aan de Dokter Hengeveldweg 5. “Het huis is financieel vergelijkbaar met een gewoon huishouden, echter bij ons in huis wonen maximaal negen gezinnen. Dus de kosten lopen dan aardig op”, aldus Lianne Booijink. Naast de jaarlijkse onderhoudskosten van het huis is het Ronald McDonald huis een huiskamer aan het realiseren in het nieuwe Isala ziekenhuis. Hier kunnen ouders even

tot rust komen en uitblazen. Voor de huiskamer is uiteraard nog veel geld nodig. Tijdens het toernooi gaan 74 deelnemers met elkaar de strijd aan voor eeuwige roem en een waardebon van 50 euro, alleen te besteden bij de wehkamp.nl. Tijdens de golfwedstrijden worden nog verschillende activiteiten georganiseerd. Echter wat de activiteiten in gaan houden is zelfs voor Lianne Booijink nog een verrassing. Lianne Booijink manager van het Ronald McDonald huis

Heb jij een leUke ke

tip voor de

aal i d e ssm ereik o r • C Groot b mende • derneroep • Ondoelg

Op mijn twaalfde moest ik het huis uit voor mijn vervolgopleiding. Weg uit Heerde. In de regio was toen nog geen LOOT-school, waar je topsport en studie kon combineren. Vervolgens deed ik studie en stage tegelijk tijdens mijn middelbare schooltijd in Brabant. Vrij uniek en dat heeft te maken met het unieke vak dat ik leerde. Inmiddels is dat anders en hebben de regio’s Apeldoorn, Zwolle en Deventer het (bijna) allemaal. Wij werken met ons bedrijf Eltingh Haarhuis Tennis & Events bij veel evenementen samen met sportbedrijven van de gemeenten en werken graag en vaak met studenten van de diverse opleidingen, zoals Saxion en Hogeschool Windesheim. We ontwikkelen zelfs samen producten.

onderneMer? er? MAil de redActie: redactie@ondernemerzwolle.nl

fotografie: Frans paalman

Een initiatief van

Als ik aan leren en stages denk, leg ik automatisch toch de link met sport. Ik selecteer zelf altijd op kernwaarden die in de sport zitten: geen negen tot vijf mentaliteit, een intrinsieke drive en communicatief vaardig. Niet alleen ik, maar heel veel ondernemers zitten op mensen met die bloedgroep te wachten. Die bloedgroep, gecombineerd met de juiste toon, is misschien nog wel

juni 2013

belangrijker dan opleiding en vaardigheid. Een topper met deze bloedgroep heeft de technische vaardigheden die je nodig hebt voor een bepaald vak vaak heel gauw in de vingers. Ik kom dagelijks bij gemiddeld twee bedrijven in de regio. Daar zie ik gelukkig weer met regelmaat groei en zie ik ook dat mensen die een baan vinden veelal de combi bezitten van vakinhoudelijke kennis en de kernwaarden die je in (top)sport ziet terugkomen. Na alweer een jaar of drie veel in de regio te hebben rondgelopen, durf ik te beweren dat er weinig regio’s in Nederland zijn die de combinatie van leren, stages en sport zo goed kunnen benutten als ‘onze’ driehoek. In alle opzichten is de regio in de loop der tijd enorm gegroeid. Er is een waanzinnig aanbod, zowel in sport, bedrijven als opleidingen. Met een nog strakkere uitwerking (lees samenwerking) dan nu het geval is, kan dat het nationale visitekaartje worden. Maar, en dat is de kernvraag: wie is de aanjager? De scholen met hun opleidingen? De gemeenten? De werkgevers? Iets of iemand moet de grote spelers in de regio regelmatig bij elkaar brengen; een denktank om verbindingen te leg-

gen. Belangrijk is dat talent niet op pad hoeft om z’n topopleiding af te ronden. Ik moest dat destijds wel. Het mooiste is wanneer binnen de regio vanuit lokale opleidingen doorstroming mogelijk is naar beroepsonderwijs en uiteindelijk naar regionale bedrijven. En dat studenten en talenten daarvoor kiezen, omdat ze zien hoe fijn het hier is. De regio moet topopleidingen en topbedrijven hebben waar dat talent terechtkan. Het bedrijfsleven en de opleidingsmogelijkheden staan er op nationaal niveau momenteel goed voor. PEC Zwolle en sinds eind mei Go Ahead Eagles ook weer, doen aan de top mee. Ook dat is belangrijk. Ook de eindstage met een werkplek in de topsport is o zo belangrijk: daar worden ‘mijn’ kernwaarden gekweekt: in het betaald voetbal, bij topvolleybal, in het eredivisietennis of bij hockey op het hoogste niveau. Voor die laatste twee moeten talenten voor het allerhoogste stapje nog ergens anders heen. Het zou helemaal mooi zijn wanneer we hen op termijn ook wat te bieden hebben. Tenslotte heb ik een sporthart en vind ik dat we talent hier moeten houden. O

41


Kies voor het nieuwe zakelijke platform van de Stentor

Zwolse Zaken

Familiebedrijven: de stille kracht van stad en regio

+ 6 Dagen per week dagblad de Stentor, e-paper, website en mobiele apps

‘Zwolse Zaken’ omvat onder meer een reeks beeldverhalen in het maandelijkse magazine van de Ondernemer, een boekenserie en een jaarlijks seminar voor en door familiebedrijven uit alle gemeenten in de regio Zwolle.

+ Wekelijks e-nieuwsbrief de Ondernemer

+ Wekelijks de Ondernemer netwerk- en agendapagina’s in dagblad de Stentor + Altijd op de hoogte via www.dOZwolle.nl en Twitterpagina @dozwolle

In dit eerste boek uit de serie hebben we ervoor gekozen om 14 familiebedrijven van minimaal 3 generaties in kaart te brengen door middel van familieportretten, interviews en de ontwikkeling van het bedrijf door de tijd heen.

+ 1 Keer per maand het TV-programma 'Ik, de Ondernemer', incl. netwerkmogelijkheden vanaf N in dive U boekha rse n in Zwo dels lle

2013 zaterdag 13 april

49

E AAN DIN SLAG

In samenwerking met

Een uitgave van

Agenda

commerciële pagina

Meer informatie over ‘Zwolse Zaken’ en verkooppunten via www.destentor.nl/zwolsezaken

MAAndAg 15 April

b open coffee clu

teit A37 CEO X Bedrijvensocië A. van der Touw, • Spreker Dhr Siemens De en -Restaurant • Châteauhotel Wijk Havixhorst in De uur • 17.00 – 20.30

LE! ZwoL

(Een initiatief van de Stentor)

dinsdAg 16 April

BNI De Putter X Ontbijtsessie restaurant Le Petit

Office chreuder - Smart Vlnr. Trudy de Bruin-S unicatie Comm Jelsma van AIDA

Support, Wilber

t Beelen en Dorien

ioProfessioZomer – Visére – Markeng & Training, Geert Joost van der Laan – Eline Sluys Coachi ional Online en Vlnr. Eline Sluys n van Dijk - Profess nals in beeld, Luthwi ting met je website

• Golfclub Zwolle, Horeca uur • Aanvang 06.30

alds Business X Ronald McDon Breakfast Club CL Classics-Racing bij • Backstage AV in Zwolle uur • 08.00 – 09.00

r: middagsemina X Werkend Zwolle leven” “Het plan van jouw t Zwolle Blijmark • Theater Odeon uur • 13.30 - 17.00

Probeer nuor o 10 weken v

regio Zwolle: X Kennispoort Günter Gülker Ontmoeting met ands Duitse – directeur Nederl

l, Tim Vogt - Future k – MoneyMonk.n or, Jasper Horstin uijsen - de Innovat ing en Arjan Boeve - Roarrr Vlnr. Evert Moolh egeleid Apprend Studieb Mark Luikens -

€ 25,-

en g Wilsumerberg Hertog - Campin stalgie Vlnr. Sidoon den ina Jansen - Fotono Landstede en Cathar

ADMINISTRATIEKANTOOR AZORIAN BV

Handelskamer

ng, Annemiean - Solange Coachi Vlnr. Solange Boasm en Karin ter Horst - Netwerk enzo T ke Tissink - PUURS

Track Company,

, gebouw Wit in • Deltion College Zwolle uur • Aanvang 17.00

Contact Groep X Ondernemers (OCG): Eat & Meet

erk g vrouwen netw ting htin tich stic

• Koperen Kees/Xa uur • 17.30 - 21.00

nders Bazaar

pment Network: X Business Develo ing Social media market • Urbana in Zwolle uur • 19.30 – 22.15

echt: Algemene X UVON IJssel-V (ALV) Leden Vergadering

Bina Schouwaar - IR Management, gen, MaVlnr. Irene Renten Belastin Accountants en stra - Van Elderen Thorbecke en Marianne Mevius delon Blok - Docent het Bestuur tevens - Stichting Icare

en - Praktijk de Beken, Vlnr. Etje Verhag Woltjer - Coach Meesters, Toos

Thera Tromp -

lta, - Rabobank IJsselde s, Evert van Dijk nnet - Kalua Keuken Media Vlnr. Lucy Bastiaa Bank en John Broerman - Brug SNS Nicole Jongman

edrijf de Gilden, ten en Directeur Bouwb der Haven - Algeme - Advocaat Warnink & Both Advoca Vlnr. Willem van B.V. en Hans Both Gerrit Juffer - Kagas

WoensdAg 17

April

Koe BNI De Heilige X Ontbijtsessie Zwolle • Mercure Hotel, uur • Aanvang 06.45

X Kring van Zakelij Bijeenkomst

en actten onttac merrss con rneeme ndeern vereniging ond

nement Dit proefabon atisch stopt autom

Zwolle • Hotel Fidder in • Tijd: zie website

k Adviseurs:

Zwolle in Zwolle • De Droom van uur • Aanvang 17.00

donderdAg 18 Synerg Jethu - Optimal Kampen BV, Sharro - Nooter Technische enmaker - Wanpla van Oort Vlnr. Klaas Klomp erapie, Erik Jan s - Mookus Fysioth Wanpla Kampen BV Patrick Mooku Klompenmaker Installaties en Jan

y,

X Fitplaza: Sporte mers

◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗

April n voor onderne-

ondernemers, sportka • Sporten voor mer Zwolle uur • 07.00 – 09.00

-

: ald Huis Zwolle X Ronald McDon rnooi Benefiet golftoein Zwolle • Golfclub Zwolle uur • 10.30 – 21.00

Groot Zwolle X Bijeenkomst berg Steven van Weyen

Vlnr. Robert Flier Vinke - LINC Ict

– SEC Architecten,

Tilly Berk Gert Juffer – Baker

e Week Z AAnkoMend

huis nald Mcdonald golftoernooi, ro

zen. Voor komen en uitbla ard nog kse tot rust uitera n om zo de jaarlij huisk amer is e evenemente het RMD Huis van de . nald huis Zwoll veel geld nodig n van ooi gaan 74 Ronald McDo aan- koste kunnen deks het toern organ iseert twee ton te ngst van Tijdenemers met elkaa r de strijd (RMD Huis) april ruim opbre en ige achtti volled een rdag aan het deeln ige roem en een ken”. De staande donde komt ten goede Zwolle aan voor eeuw en met 21.00 euro, alleen te van 10.30 tot dagje de dag nald Huis in ebon van 50 ernooi. Een r- Ronald McDo r Hengeveldweg 5. waard en bij de wehk amp.n l. Tijbenef iet golfto Dokte golf baan, netwe bested worden en aan de buiten op de cieel vergelijk- dens de golfwedstrijden ale bedrijven huis is finan ouactiviteiten ken met region is de “Het gewoon huish n nog versch illende acsteunen. Dat baar met een Echter wat de het RMD Huis rd. in huis wone ons anisee bij ag. r midd nen. Dus georg iten in gaan houden is zelfs de den, echte inzet van de i wordt voor aal negen gezin tivite nog een aardig op”, Het golfto ernoo georganiseerd. maxim e Booiji nk n lopen dan oprij de voor Liann jven de koste achtste keer e Booiji nk. Naastvan verras sing. achttien bedri nd aldus Liann kosten Dit jaar doen jf betaa lt duize kse onderhouds McDonald bedri jaarlij Elk er mee. is het Ronald dit bedra g zijn Lianne Booijink het realitje het huis euro. Bovenop die een steen huisk amer aan ziekenhuis Ronald McDonald nog spons oren e Booij ink, ma- huis een e Isala manager van het in het nieuw s even bijdra gen. Liann “Wij seren kunnen ouder RMD Huis, de huis. Hier nager van het jaar terug keren hebben elk

Kampen en Herwin

• Landgoed Hezenb uur • 18:15 – 21:00

X

: lezing

erg te Hattem

Windesheim Het coachcafé,

&

ELLLA ij te Zwolle • Café de Hetebre uur • Aanvang: 18.30

e Heb jij een leUk

de tip voor eMer? ondern

ctie: MAil de redA

rzwolle.nl

redactie@onderneme

paalman fotografie: Frans

www.azorian.nl Een initiatief van

ABONNEER U NU VIA:

dOZwolle.nl/actie óf bel (088) 013 99 60

Volg ons via

Uitbesteding van uw gehele financiële administratie Loonadministratie Maand en/of kwartaalrapportage uitgebreid of beperkt Opstellen jaarrekening inclusief Publicatie stukken Aangiften omzetbelasting maand, kwartaal of jaar Aangiften vennootschapsbelasting (BV of NV) Aangifte inkomstenbelasting (VOF of eenmanszaak) Alles in eigen financieel pakket (dus geen extra kosten) Vast overeengekomen prijs (dus geen verrassingen achteraf)

Geïnteresseerd bel of mail naar: Telefoon 038-3374508 E-mail Zwolle@azorian.nl

BEL VOOR INFORMATIE: 038-3374508


Meer dan ruimte alleen... Te huur Terborchstraat 18, Zwolle

Te huur Assendorperstraat 29, Zwolle

Te huur Buitenkant 18, Zwolle

Unieke kantoorruimte Algemeen: Vrijstaande kantoorvilla op een statige locatie met 8 parkeerplaatsen. De kantoorvilla wordt geheel opgeknapt en afgebouwd op een zeer hoogwaardig niveau. Oppervlakte: ca. 278 m2, verdeeld over drie bouwlagen. Deelverhuur is bespreekbaar. Prijs: E 50.000,- op jaarbasis excl. BTW, incl. 8 parkeerplaatsen.

Algemeen: Kantoorruimte binnen het dominicanenklooster. De ruimte is de afgelopen jaren in gebruik bij de Rijksgebouwendienst. Kortom een goed opleveringsniveau in een uniek gebouw! Oppervlakte: ca. 1.200 m2 (2e verd.), te huur v.a. ca. 250 m2. Prijs: E 95,- per m2 E 950,- per plaats op jaarbasis (vrij van BTW).

Algemeen: Fraai monumentaal grachtenpand, met eigen parkeerplaats, gelegen op een mooie locatie in het oude stadscentrum van Zwolle. Oppervlakte: ca. 150 m2 verdeeld over drie functionele verdiepingen. Het pand beschikt over 7 kantoorvertrekken. Prijs: E 34.500,- op jaarbasis excl. BTW.

Te huur Stadionplein, Zwolle

Te huur Stadionplein, Zwolle

Te huur Botterweg 23-27 & 41, Zwolle

Leisure/kantoor

Winkelruimte

Algemeen: Leisure-/kantoorruimte gelegen binnen het stadioncomplex Zwolle. Het stadioncomplex is op zichtlocatie gelegen aan de Ceintuurbaan, gelegen naast o.a. Flash Casino, horecagelegenheden en een 4 sterren hotel. Oppervlakte: ca. 829 m2 gelegen op de 2e verdieping. Prijs: E 80,- per m2 op jaarbasis excl. BTW.

Algemeen: Winkelruimte gelegen binnen het stadioncomplex Zwolle, gelegen naast o.a. Tellstar, Toy Champ, Prominent. Het complex beschikt over een ruim parkeerterrein. Oppervlakte: ca. 913 m2 gelegen op de begane grond. Te huur vanaf ca. 450 m2. Prijs: E 100,- per m2 op jaarbasis excl. BTW.

Algemeen: Bedrijfs-/opslagruimte gelegen op “Voorst C”, welke ook als productieruimte gebruikt kan worden. Het geheel bestaat uit diverse hallen welke separaat of gekoppeld gehuurd kunnen worden. Oppervlakte: ca. 4.600 m2, te huur vanaf 400 m2. Prijs: Vanaf E 38,50 per m2 per jaar excl. BTW

Te huur Katwolderweg 8A, Zwolle

Te huur Dr. Spanjaardweg 11, Zwolle

Te huur/Te koop Eiffelstraat 35 & 37, Zwolle

Algemeen: Bedrijfsunit gelegen op bedrijventerrein “Voorst A”. De unit is opgetrokken uit de modernste materialen en beschikt over veel licht en een ruim buitenterrein. Oppervlakte: ca. 291 m2 bedrijfsruimte en ca. 253 m2 kantoor. Prijs: E 35.750,- per jaar excl. BTW.

Algemeen: Kantoorgebouw strategisch gelegen aan de toegangspoort van kantorenpark Oosterenk II. Oppervlakte: ca. 2.691 m2, te huur vanaf ca. 150 m2. Prijs: E 110,- per m2 jaar en E 600,- per parkeerplaats per jaar excl. BTW.

Algemeen: Moderne bedrijfsunits gelegen binnen het bedrijfsverzamelgebouw “Box Center” op Marslanden G. Uitstekend bereikbaar vanaf de A28, N35 en N337. De bedrijfsunits zijn voorzien van een entresolvloer en elektrische overheaddeur. Oppervlakte: ca. 40 m2, E 235,- p/m of E 26.500,- k.k. excl. BTW; ca. 88 m2, E 575,- p/m of E 65.000,- k.k. excl. BTW

Kijk voor meer informatie en ons complete aanbod op www.kroesetempert.nl of bel 038 - 453 73 72 Ceintuurbaan 26-D | 8024 AA Zwolle T 038 453 73 72 | info@kroesetempert.nl

Magazine van de Ondernemer Zwolle - juni 2013  

Mooie initiatieven dankzij samenwerking. Ondernemers of bestuurders, wie heb je nodig voor een gezonde economische regio? Ze moeten sámen de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you