Page 1

Infofiche V102.1

De ideale schilderomstandigheden: binnenschilderwerk. 5/2009 - 1/1

Kwalitatieve verf en passend gereedschap zijn vanzelfsprekend onontbeerlijk voor degelij k schilderwerk. Daar naast mogen de omstandigheden waarin geschilder d wordt ook niet uit het oog verloren worden. Voor een vlotte verwerkbaarheid en droging en een mooi en kwalitatief eindresultaat wordt best rekening gehouden met factoren zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, licht en verluchting -

temperatuur: schilder bij voor keur tussen 10 en 20°C. Onder 10°C verloopt de droging trager en bij minder dan 5 °C droogt watergedragen ver f helemaal niet meer. Zor g eventueel voor verwarming na de schilderwerken om de droging te bevorderen. Stijgt de temperatuur boven 20°C, dan droogt de verf steeds sneller en wordt de verwerking ervan steeds moeilijker.

-

relatieve luchtvochtigheid (RV): bij voor keur rond de 50 à 60%. Bij lage luchtvochtigheid (30 à 40%) gaat de verf sneller drogen. Bij hoge luchtvochtigheid ( > 80%) is de lucht reeds bijna verzadigd met vocht, waardoor de droging van watergedragen verf trager verloopt. Bij volledig verzadigde lucht (RV 100 ) droogt watergedragen verf niet meer omdat het water niet meer kan verdampen, de verf loopt eraf en/of crakleer t na droging.

-

verluchten: zorg tij dens het schilderen voor een tochtvrije omgeving. Tocht doet de verf sneller aanpakken en bijgevolg moeilijker verwerken. Verluchten doe je dan ook het beste na de schilderwerken om de droging van de aangebr achte verflaag te stimuleren.

-

stof: vermijd een stofferige omgeving bij het schilderen. Stofzuig de vloer alvorens te starten. Vermijd eveneens tussen de verflagen in werken uit te voeren die veel stof kunnen veroorzaken.

Lakverven op solventbasis zijn eveneens onder hevig aan een aantal belangrij ke drogingsvoorwaarden: naast voldoende hoge temperatuur en verluchting (zie hierboven) hebben ze voldoende licht nodig om te drogen! Bij beperkte belichting verloopt de droging zeer traag. Zowel natuurlijk licht als kunstlicht kunnen dienst doen in dit geval.

BOSS paints nv – Nijverheidsstraat 81 – B-8791 Beveren Leie – tel +32(0)56 73 82 00 – fax +32(0)56 73 82 01 www.boss.be – info@boss.be – BTW BE 0425.180.692 RPR Kortrijk – KBC 472-2004001-60

De ideale schilderomstandigheden: binnen schilderen  
De ideale schilderomstandigheden: binnen schilderen  

Onder welke omstandigheden schilder ik best binnen