Page 1

ce

nn

ik

de

2014

tal i cz n yE OS


CENNIK DETALICZNY Cena brutto

EOS 10 wielkość odbicia: 12x27 mm kolor odbicia:

Jan Kowalski LEKARZ 158468956

kolor obudowy:

Cena brutto

EOS 12 wielkość odbicia: 8x64 mm kolor odbicia:

LEK. MED. JAN KOWALSKI

kolor obudowy:

Cena brutto

EOS 20 wielkość odbicia: 14x38 mm kolor odbicia:

Jan Kowalski

pełnomocnik klienta jan.kowalski@detal.pl 503 258 873

kolor obudowy:

Cena brutto

EOS 20 KOLOR wielkość odbicia: 14x38 mm kolor odbicia: blanco

TĄ STRONĄ

DO GÓRY

kolor obudowy:

Cena brutto

EOS 30 wielkość odbicia: 18x51 mm kolor odbicia: kolor obudowy:

LEK. MED. JAN KOWALSKI SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG 41-900 Bytom, ul. Strażacka 5/7 tel. (32) 123 456 789 ID ZUS 7395694 NFZ 856936482


CENNIK DETALICZNY

Cena brutto

EOS 30 KOLOR wielkość odbicia: 18x47 mm kolor odbicia: blanco

kolor obudowy:

Cena brutto

EOS 40 wielkość odbicia: 23x59 mm kolor odbicia:

DETAL Sp. z o.o. Plac Solny 3, 30-527 Kraków

tel.: 12 425 12 13 fax: 12 425 12 12

NIP 677 458 25 11 kolor obudowy:

www.detalkrakow.pl

Cena brutto

EOS 40 KOLOR wielkość odbicia: 23x59 mm kolor odbicia: blanco

kolor obudowy:

EOS 50 wielkość odbicia: 30x70 mm kolor odbicia: kolor obudowy:

DETAL Sp. z o.o. Plac Solny 3, 30-527 Kraków

tel.: 12 425 12 13 fax: 12 425 12 12 NIP 677 458 25 11 www.detalkrakow.pl

biuro@detalkrakow.pl

Cena brutto


CENNIK DETALICZNY EOS 60 wielkość odbicia: 38x76 mm kolor odbicia: kolor obudowy:

DETAL Sp. z o.o.

Cena brutto

Plac Solny 3, 30-527 Kraków tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12 NIP 677 458 25 11 www.detalkrakow.pl biuro@detalkrakow.pl KRS 0000318555 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście

Cena brutto

EOS 22 wielkość odbicia: 13x51 mm kolor odbicia:

LEK. MED. JAN KOWALSKI SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG 41-900 Bytom, ul. Strażacka 5/7 tel. (32) 123 456 789 ID ZUS 7395694 NFZ 856936482

kolor obudowy:

Cena brutto

EOS 25 wielkość odbicia: 15x76 mm kolor odbicia:

UWAGA! Zmiana numeru konta DETAL Sp. z o.o. 65 1020 1548 7416 1257 5479 2284 PKO Bank Polski

kolor obudowy:

EOS 35 wielkość odbicia: 30x51 mm kolor odbicia: kolor obudowy:

DETAL DETAL Sp. z o.o. o.o. Plac Plac Solny Solny 2/3, 30-527 30-527 Kraków Kraków NIP NIP 677 125 77 48 48 Zakład Zakład produkcyjny produkcyjny nr nr 11 30-199 30-199 Rząska, Rząska, ul. Balicka Balicka 18 18 tel.: tel.: 12 357 15 59 59 www.detalkrakow.pl www.detalkrakow.pl

Cena brutto


CENNIK DETALICZNY Cena brutto

EOS 45 wielkość odbicia: 25x82 mm kolor odbicia:

kolor obudowy:

EOS 55 wielkość odbicia: 40x63 mm kolor odbicia:

kolor obudowy:

EOS 58 wielkość odbicia: 32x82 mm kolor odbicia:

DETAL Sp. z o.o. Plac Solny 2/3, 30-527 Kraków NIP 677 125 77 48 Zakład Produkcyjny nr 1 30-199 Rząska, ul. Balicka 18 tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12

DETAL Sp. z o.o. Plac Solny 3, 30-527 Kraków tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12 NIP 677 458 25 11 KRS 0000318555 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Zakład Produkcyjny nr 2 Rząska, ul. Balicka 12 tel. 12 357 45 56, fax: 12 357 45 55 www.detalkrakow.pl

DETAL Sp. z o.o.

EOS Q 30 wielkość odbicia: 30x30 mm kolor odbicia: kolor obudowy:

EOS R 17 wielkość odbicia: φ17 mm kolor odbicia:

Cena brutto

Plac Solny 3, 30-527 Kraków tel.: 12 425 12 13, fax: 12 425 12 12 KRS 0000318555 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Zakład Produkcyjny nr 2

kolor obudowy:

Cena brutto

Rząska, ul. Balicka 12

tel. 12 357 45 56, fax: 12 357 45 55 www.detalkrakow.pl

Cena brutto DETAL Sp. z o.o. Plac Solny 3 30-527 Kraków tel.: 12 425 12 13 fax: 12 425 12 12 NIP 677 458 25 11 www.detalkrakow.pl

Cena brutto


CENNIK DETALICZNY Cena brutto

EOS R 30 wielkość odbicia: φ30 mm

wejście bramka nr 2

kolor odbicia: kolor obudowy:

Cena brutto

EOS R 40 wielkość odbicia: φ40 mm kolor odbicia:

OK

kolor obudowy:

Cena brutto

EOS R 50 wielkość odbicia: φ50 mm kolor odbicia:

OK

kolor obudowy:

Cena brutto

EOS 110 wielkość odbicia: 47x98 mm kolor odbicia:

WYDATEK STRUKTURALNY Obszar tematyczny......................... kod .................... kategoria ....................... podkategoria ...................... kwota ......................................................................... słownie ....................................................................... data

podpis

S.P. nr 7 w Kołobrzegu, ul. Gdańska 48, NIP 569 45 45 tel.: 94 351 0042


CENNIK DETALICZNY Cena brutto

EOS 112 wielkość odbicia: 50x75 mm kolor odbicia:

WYDATEK STRUKTURALNY Obszar tematyczny......................... kod .................... kategoria ....................... podkategoria ...................... kwota ......................................................................... słownie ....................................................................... .................................. data

.................................... podpis

S.P. nr 7 w Kołobrzegu, ul. Gdańska 48, NIP 569 45 45 tel.: 94 351 0042

EOS 115 wielkość odbicia: 60x80 mm kolor odbicia:

Zatwierdzam projekt budowlany zgodnie z warunkami podanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę

Cena brutto

ZNAK: SBN/2578 ............................ z dnia ...............................................

EOS 120 wielkość odbicia:

(podpis)

stanowisko

(podpis)

stanowisko

(podpis)

stanowisko

Sprawdzono pod względem merytorycznym

70x95 mm kolor odbicia:

(podpis) data Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

(podpis)

data

Zatwierdzono do wypłaty zł ................................................. słownie ................................................................................ ............................................................................................. ............................................................................................. Główna Księgowa Prezes Zarządu

Cena brutto


CENNIK DETALICZNY Cena brutto

EOS 130 wielkość odbicia: 98x114 mm kolor odbicia:

Sprawdzono pod względem merytorycznym (podpis)

data

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym (podpis)

data

Wydatek mieści się w zatwierdzonym planie finansowym na rok .................................. nr ref. ........................................ Zatwierdzono do wypłaty zł .................................................. słownie ................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................ Główna Księgowa

Prezes Zarządu

P.P.H.U. GREMINUM Sp. z o.o. 41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 159, NIP 626 555 78 97

Cena brutto

EOS 140 wielkość odbicia: 89x121 mm kolor odbicia:

Sprawdzono pod względem merytorycznym (podpis)

data

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

(podpis)

data

Wydatek mieści się w zatwierdzonym planie finansowym na rok .................................. nr ref. ........................................ Zatwierdzono do wypłaty zł .................................................. słownie ................................................................................... ................................................................................................ Główna Księgowa

Prezes Zarządu

P.P.H.U. GREMINUM Sp. z o.o. tel.: 32 425 13 13, fax: 32 425 13 14 41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 159, NIP 626 555 78 97


CENNIK DETALICZNY Cena brutto

EOS datownik 38 wielkość odbicia: 47x25 mm kolor odbicia:

Urząd Miejski w Bytomiu Wpłynęło dnia

L. dz. ............................................................ Załączniki .....................................................

Cena brutto

EOS Stamp Mouse 20 wielkość odbicia: 14x38 mm kolor odbicia:

Jan Kowalski pełnomocnik klienta jan.kowalski@detal.pl 503 258 873

Cena brutto

EOS Stamp Mouse 30 wielkość odbicia: 18x51 mm kolor odbicia:

DETAL Sp. z o.o. Plac Solny 3, 30-527 Kraków tel.: 12 425 12 13 fax: 12 425 12 12 NIP 677 458 25 11

Cena brutto

Pocket EOS 20 wielkość odbicia: 14x38 mm kolor odbicia:

Jan Kowalski

pełnomocnik klienta jan.kowalski@detal.pl 503 258 873

Cena brutto

Pocket EOS 30 wielkość odbicia: 18x51 mm kolor odbicia:

LEK. MED. JAN KOWALSKI SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG 41-900 Bytom, ul. Strażacka 5/7 tel. (32) 123 456 789 ID ZUS 7395694 NFZ 856936482


CENNIK DETALICZNY Pocket EOS 40

DETAL Sp. z o.o.

wielkość odbicia:

Plac Solny 3, 30-527 Kraków

23x59 mm kolor odbicia:

Cena brutto

tel.: 12 425 12 13 fax: 12 425 12 12

NIP 677 458 25 11 www.detalkrakow.pl

Cena brutto

EOS Stamp Writer wielkość odbicia: 8x33 mm kolor odbicia:

Jan Kowalski pełnomocnik klienta jan.kowalski@detal.pl


ce

nn

ik

de

tal i cz n yE OS

Cennik detaliczny COLOP Eos (bez cen)  
Cennik detaliczny COLOP Eos (bez cen)  

Cennik detaliczny COLOP Eos (bez cen)

Advertisement