Page 1

www.coaatg.org

martxoa

2010

Elkargorako alearen kopia

Zerga-kontuak

Argitaratzailea: Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala Gernikako Arbola Pasealekua, 21 路 20006 路 Donostia/San Sebasti谩n 路 943.47.16.16


sumario aurkibidea Xedapen Ofizialak Elkargokideen Mugimenduak Gobernu Batzordea Elkargoaren Agenda Elkargoaren Jakinarazpenak Epaiak Zerga-kontuak Elkargo-jarduerak Kabinete Teknikoa

xedapen ofizialak

GAA, 2010eko urtarrilaren 13koa AZKOITIKO UDALA Etxebizitzen sartze-erraztasuna sustatzeko UDAL ORDENANTZA.

GAA, 2010eko urtarrilaren 13koa PASAIAKO UDALA Pasaiako eraikinen fatxadak hobetzeko dirulaguntzak ematea arautzen duten oinarrien argitalpen berria.

GAA, 2010eko urtarrilaren 22koa GFA-MUGIKORTASUNA, LURRALDE ANTOLAKETA Astigarragako hiri-antolaketaren plan orokorra bateratzen duen testuaren ONESPENA.

GAA, 2010eko otsailaren 2koa ELGOIBARKO UDALA JENDAURREKO INFORMAZIOA: Sartze erraztasuna sustatzeko ordenantza.

GAA, 2010eko otsailaren 8koa BEASAINGO UDALA Auzoetako Hiri-Antolamenduko Plan Bereziaren behin betiko onespena.

GAA, 2010eko otsailaren 15ekoa EUSKO JAURLARITZA-ETXEBIZITZA IZENDAPENA: Birgaitze integralerako eremua (Altza Auzoa).

GAA, 2010eko otsailaren 15ekoa MUTRIKUKO UDALA Behin betiko onespena. Zaratek eta dardarek eragindako kutsadura akustikoaren aurrean udal jokabidea arautzen duen Ordenantza.

1


elkargokideen mugimenduak Urtarrilean ondoko mugimenduak izan dira:

Altak Amaia Arantzamendi Aldazabal And. Alta hartu berri du 02102 zk.arekin Nerea Asensio Iriarte And. Alta hartu berri du 01712 zk.arekin Mikel Grande Isasa Jn. Alta hartu berri du 02105 zk.arekin Juan Antonio Morales Deza Jn. Alta hartu berri du 02106 zk.arekin

Bajak Ander Akizu Santacruz Jn. 01973 zk.dunaren borondatezko baja Ainara Miren Azurmendi Guindo And. 02035 zk.dunaren borondatezko baja Nerea Rajado Etxeberria And. 01653 zk.dunaren borondatezko baja

gobernu batzordea 2010eko urtarrilaren 28an egindako Gobernu Batzordean hartutako erabakiak

1

2010/1/12an egindako ohiko bilerako akta Aho batez, Erabaki da: − 2010/1/12an egindako ohiko bilerako akta onestea.

2

Lehendakaritzaren, Idazkaritzaren eta Jarduera-Arduradunen txostenak 2.1. Sabadell Banketxearekin Hitzarmena.

6

Elkargo-antolaketari buruzko gogoetak Aho batez, Erabaki da: − Elkargo-antolaketa egokitu eta berriz egituratzeko premiari buruzko informazioaz jakitun egitea.

2.2. “Noticias de Gipuzkoa” egunkaria. 2.3. Mugarik gabeko Suhiltzaileak. 2.4. Elkargo Profesionalen aldeko manifestua. 2.5. Segurtasun eta lan osasunari buruzko elkargo arteko Batzordea.

7

Aho batez, Erabaki da: − Beasaingo Nekolalde kaleko 7an “Igogailu hidrauliko bat instalatzeko Proiektua”ren bisatua, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx elkargokideak aurkeztutakoa eta 2010eko urtarrilaren 26an erregistroan sartua, kautelazko neurri gisa bertan behera uztea.

Aho batez, Erabaki da: − Lehendakaritzak, Idazkaritzak et a JardueraArduradunek helarazitako informazioaz jakitun egitea.

3

MUSAAT

Hartutako irtenbidea nahi den helbururako egokiena dela eta proposatuko diren neurri konpentsatzaileek lortu nahi den helburua arrazoizko den neurrian konpentsatuko dutelako justifikazioa gehitu beharko dio memoriari, zenbait araudi eta lege –bereziki DBSI eta Sartzeko Erraztasunaren Legea– ez betetzetik eratorriko diren arriskuen aurrean.

Aho batez, Erabaki da: − MUSAAT-i buruzko informazioaz jakitun egitea.

4

PREMAAT Aho batez, Erabaki da: − PREMAAT-i buruzko informazioaz jakitun egitea.

5

Reunión de Colegios en Madrid y de la Agrupación Regional en Vitoria-Gasteiz Aho batez, Erabaki da: − Bi legeek eurekin ekarritako aldaketak betearazteko hartu beharreko neurriak hartzea.

Bisatua

6

Elkargokide izateko eskaerak 10/01/14 10/01/25

Mikel Grande Isasa Jn. 02105 Zk Juan Antonio Morales Deza Jn. 02106 Zk Aho batez, Erabaki da: − Kolegiatzeko eskaeren aldeko erabakia hartzea, dagokion dokument azioa aurkezten den egunetik atzeraeragin ondorioekin, ondoan agertzen diren zenbakiak esleitu zaizkielarik.

2


elkargoaren agenda 10-03-05 ostirala 10-03-17 asteazkena 10-03-25 osteguna 10-03-27 larunbata 10-04-09 ostirala 10-04-15 osteguna 10-04-22 asteazkena 10-04-29 osteguna

10:30 18:30 18:30 10:30 10:30 18:30 18:30 18:30

Kontseiluko Gobernu Batzordea GIKESA-ko Administrazio Kontseilua Elkargoko Gobernu Batzordea Kontseiluaren Biltzar Nagusia Kontseiluko Gobernu Batzordea Elkargoko Gobernu Batzordea GIKESA-ko Administrazio Kontseilua Elkargoko Gobernu Batzordea

Ikastaro- eta jardunaldi-egunak “Kabinete Teknikoa� atalean jasota daude

elkargoaren jakinarazpenak Elkargorako alearen kopia Aurrekoetan aipatu izan dugun bezala, p aperean ekarritako bisatutako lan profesional ororen kopia bana utzi beharra dago GAATEOan gordailaturik Elkargorik gehienek beren lana formatu digitalean egiten dutenez, kopia hau aip atutako formatuan entregatzeko aukera eman nahi dugu, eta horrela beste kopia bat gehiago inprimatu et a azaleztatu beharrik ez izateko. Bere lanen kopia formatu digitalean aurkeztu nahi duenak, Web gunetik eseki dugun inprimaki bat bete beharko du; kopian entregatutakoa paperean aurkeztutakoaren kopia fidela dela egiaztatzen du inprimaki honek. Kopia digital hau PDF formatuan aurkeztu beharra dago. Dokumentuak PDF formatura bihurtzeko programarik ez daukatenak Kabinetearekin harremanetan jar daitezke, eta programa erabilerraz bat emango zaizue. PDFra bihurtu baino lehen, lan profesionalak eduki ditzakeen argazki edo planoen kalitatea pixka bat jaistea eskatu nahi genizueke, Elkargoaren zerbitzarietan toki gutxiago har dezan. CDak eta DVDak onartuko dira, baita PEN-DRIVEak ere. Informazioaren kopia bat egin ondoren elkargokideari itzuliko zaio.

MÂŞ Jesus Riezu Gonzalez Elkargoan 43 urteren ostean, Mariajek gure arteko lan-harremana amaitu eta bere bizitzan garai berri bati ekin dio. Aurrerantzean onena op a diogu. Bai Elkargoari bai elkargokideei eskaini dien arreta eskertzen diogu. Beti arte Mariaje.

3

Aukera honet az aprobetxatu nahi dugu denei animatzeko Visared-ekin lan egitera. Abantailak ugariak dira, joan-etorriak edot a mezularitzak ekiditea, zuzenketak azkar egitea eta joan-etorririk egin gabe, lanak oso azkar bisatzea; bisatut ako lanak Web Gunearen desp@acho A-AT menuan gelditzen direnez, nahi duzuen adina aldiz kontsultatzea eta inprimatzea, e.a. Visared-ekin lan egiten interesaturik egonez gero, Kabinetearekin harremanetan jarri edota Kabinetean aldian behin antolatu ohi diren ikastaroetako baten batean izen ematea daukazue.


epaiak Eskumen profesionalak: lokalak egokitzeko proiektuak Guadalajarako 1. Administrazioarekiko Auzi Epaitegiaren ep aiaren berri ematen dizuegu, 682/2009 zk.koa da eta 09/12/17ko data du, 70/08 Helegitearen haritik emana. Helegitea Madrileko Industria Ingeniarien Elkargo Ofizialak jarri zuen, Guadalajarako Udalaren bi ebazpenen aurka eginez. Guadalajarako Udalak, bere lehendabiziko ebazpenean, telefoniako produktuak txikika salduko zituen lokal bat egokitzeko baimena ukatu zuen; eta bere bigarren ebazpenean, ile-apaindegi modura funtzionatu behar zuen beste lokal bat egokitzeko baimena ukatu zuen. Helegitea jartzeko orduan, salatutako Udala ez ezik, gure Elkargoa et a Arkitektoen Elkargoa ere bert aratu ziren auzi honetan.

Helegitea, et a inpugnatut ako administrazioebazpenak osorik berret si ditu, mot a horret ako proiektuak izenpetzen dituzten teknikariak (Industria Ingeniariak) legez gaituta ez daudela aldarrikatuz. Izan ere, mot a horretako obrak Arkitektoen eta Arkitekto Teknikoen eskumen profesionalaren barruan daude, et a ez beste tituludun horien eskumenaren barruan, industria ingeniarien lanik gehienak eta aurrekonturik gehienak obra zibilari baitagozkio. 05/05/18ko ep aian, Gaztela-Mantxako Justizia Auzitegi Gorenak berret sitakoan, Epaitegi berak ezarri zituen irizpideak aplikatu ditu Ep aiak. Epai hartan ere eskumenen arteko gat azka antzekoa izan zen, eta Auzitegi Gorenak horri buruz ezarri zuen jurisprudentzia zabal jaso zuen.

Epaiak atzera bot a du Industria Ingeniarien

zerga-kontuak Lan-arloko berrikuntzak, bere kontura lan egiten duten pertsonentzako ezohiko laguntzak eta Irungo udalaren kontrataziorako laguntzak zertan diren azaltzen dizuegu Euren konturako langileen edo langile autonomoen erregimen bereziaren kotizaziooinarri berriak: 2010eko urtarrilaz geroztik, KOTIZAZIO-OINARRI BERRIAK txikienari, ertainari (50 urte arte gehienez) eta handienari dagokienez, ondokoak dira: Gehieneko oinarria Oinarriak: 3.198,00 € Kuota (Aldi baterako Ezintasuna barne): 956,00€ Oinarri ertaina Oinarriak: 1.665,00 € Kuota (Aldi baterako Ezintasuna barne): 498,10€ Gutxieneko oinarria Oinarriak: 841,80 € Kuota (Aldi baterako Ezintasuna barne): 251,70€ Gutxieneko oinarria 50 urtetik gorakoentzat* Oinarriak: 907,50 € Kuota (Aldi baterako Ezintasuna barne): 271,34€ * Salbuespenak onartzen dira (45 urtetik gorako ezkontide superstitea, zeina, titularraren heriotzaren ondorioz, horren ardura hartu behar baitu bere gain; eta 50 urte bete baino lehen 5 urtetik gorako kotizazioak eginak dauzkaten langileak. Gutxieneko oinarria: 841,80 €). Kotizazio-mota hau izango da: %29,90 (Aldi baterako ezintasuna barne) Kotizazio-oinarriari urtean borondatezko bi

aldaketa egiteko aukerak indarrean jarraitzen du. Zehatz esateko, euren konturako langileek oinarrialdaketa eskatu ahal izango dute apirilaren 1a baino lehen, hurrengo uzt ailaren 1.eko ondorioekin. Halaber, oinarri-aldaketa bat eskatu ahal izango da urriaren 1a baino lehen, hurrengo urteko urtarrilaren 1eko ondorioekin. EAE-ko langile autonomoentzako ezohiko laguntzak 2009ko abenduaren 18an, EHAAan abenduaren 10eko Agindua argitaratu zen, Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailburuarena, beren kontura lanean aritzen diren pertsonentzako ezohiko laguntzetarako deia egiten duena. Beren kontura lanean ari diren pertsonei, Enplegu eta Gizarte Gaiet arako Sailaren bidez, Eusko Jaurlaritzak eman ahal izango dizkien laguntzak arautzea da honako Agindu honen helburua: 1) Lan-jarduerari hurrengo sei hilabeteet an eustea: EAE-n enpresa-jarduera batean diharduten et a ondoko baldintzak betetzen dituzten euren konturako langileak izango dira laguntza horien onuradunak: a) Laguntza eskatu aurreko 6 hilabeteet an enplegurik eza kapitalizatu ez izatea. b) Besteren konturako langilerik ez izatea. c) 2009ko lehen seihileko fakturazioaren beherakada %35ekoa gutxienez izatea, aurreko urteko epealdi berearekin alderatuta. d) Aldi baterako Ezintasuna estalita edukitzea.

4


zerga-kontuak Kooperatiba Elkarteet ako edo Lan Elkarteetako bazkide diren euren konturako langileek ezin izango deitu heldu atal honetan aurreikusita dauden laguntzei. Dirulaguntzaren zenbatekoa 1.125 eurokoa da langile autonomo bakoitzeko. 2) Langileak sei hilabetez gutxienez kontratatzea. Beren lan-jarduera EAE-n garatzen duten eta besteren konturako langileak kontratatzen dituzten euren konturako langile eskegileak izango dira laguntza hauen onuradunak. Ondoko baldintzak bete beharko dituzte: a) Dirulaguntzaren xede diren kontratuak lanaldi osoan edo lanaldi p artzialean egingo dira, baldin-et a, azken kasu honetan, lanaldi osoaren erdia gutxienez errepresentatzen badu aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboaren arabera. b) Enplegu Zerbitzu publiko batean langabetu bezala sailkatuta dauden eta gutxienez hiru hilabeteko antzinat asuna duten pertsonekin egin beharko dira kontratuak. c) Ordaindu beharreko soldatak indarrean dagoen hitzarmenari dagozkionak izango dira. d) Laguntzen onuradunek ez dute langilerik kaleratuta izan behar eskaera egin aurreko 12 hilabeteetan. e) Enpresariaren ezkontidea, ondorengoak, aurrekoak edota zehar-, ezkontza- edo adopzio-ahaidetasuna dutenak (bigarren graduraino barne) kontratatzea espresuki baztertuta dago. Sozietate-izaera duten enpresetan bazkide ororen senide et a ahaideak ere kontratazio honetatik kanpo geratzen dira. Kooperatiba elkarteet ako edo lanelkarteetako bazkide diren langile autonomoek ezin izango diete atal honetan aurreikusita dauden laguntzei heldu. K o n t r a ta t u ta k o p e r t s o n e n g i z a r t e segurantzagatiko enpresa-kuotaren %100 lagunduko da, sei hilabeteko epe batez gehienez. Gizarte Segurantzaren 1. kotizazio-taldearen barruan sartut ako kontratazioen kasuan, laguntzak %50ekoak izango dira aipatutako kuotarentzat. 3) Beren lan-jarduera eten beharrean egon direnak birziklatzea et a euren bizitza profesionala hobetzea. Prestakuntza Ekimenet an edo Prestakuntzarako ekimen-multzo integratu batean izen ematea et a p arte hartzea dirulaguntza honen xede ere izango da, Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailak diruz laguntzen duen prestakuntza-eskaintzaren artetik aukeratua, bai et a Hobetuz-ek Etengabeko Prestakuntza profesionalerako Euskal Fundazioak kudeatzen duen prestakuntza-eskaintzaren artetik aukeratua ere, beren lan-jarduera eten beharrean egon diren pertsonen koalifikazio profesionala hobetzen dutenak.

5

Aipatutako ikastaroetan parte hartu et a aurrematrikulatzea, Lanbide Enplegurako Euskal Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuen bidez egingo da. Pertsona onuradun bakoitzari preskribatut ako prestakuntza-ibilbidea edo prest akuntza-ekimen Multzo integratuak gutxienez 250 orduko iraupena izan beharko du (ordu presentzialak). Agindu hau EHAAan argitaratu baino sei hilabete lehenago EAE-ko edozein udalerritan erroldatuta egon diren langile autonomoek gozatu ahal izango dute laguntza honet az, beren konturako langileentzako Gizarte Segurantzaren edozein Erregimenetan alt an egon ostean Gizarte Segurantzan eta Ekonomia Jardueraren Zergan bajan hartu behar izan dutenak, ondoko baldintza hauek betetzen baldin badituzte: a) Eskaera egin baino sei hilabete lehenago, gutxienez, enpresa-jarduera eten izatea. b) Gizarte Segurantzari gutxienez 18 hilabetez etengabe kotizatu izana edo bestela 36 hilabetez aldizka kotizatu izana bost urtetan. c) Enplegurako bulego publiko batean izen emanda egotea.

Kooperatiba-elkarteetako edo lan-elkarteet ako bazkide diren langile autonomoek ezin izango dute atal honetan aurreikusita dagoen laguntzarik jaso. Gehienez sei hilabeteko iraupena izango duen prestakuntza-prozesuan, laguntzen onuradunek hilean 480 euroko laguntza jasoko dute. 2009-12-19tik aurrera, programak 12 hilabeteko iraupena izango du. Irungo Udalaren kontrataziorako laguntzak Irunen ekonomia piztera bideratut ako laguntzak jasotzeko deialdia et a oinarriak argit aratu dira 2010/01/13an GAAan. Urteko lehen hiruhilekoan kontrat azio berrien soldata-kostuen zati bat diruz laguntzea du helburu deialdi honek. Oinarriak ezagutzeko interesatuta zaudetenok Irungo Udaleko departamentu jakinarekin harremanetan jar zaitezkete edo bestela Aldizkarian bertan sartu: https:ssl4.gipuzkoa.net/castell/2010/01/13/c1000 158.htm


elkargo-jarduerak Arkitektura Teknikoaren Eraikuntzako XV. Segurtasun Sariketa Espainiako Arkitektura Teknikoaren Kont seilu Nagusiak (CGA TE) “Arkitektura Teknikoaren Eraikuntzako XV. Segurtasun Sariketa” ediziorako deia egin du. Eraikuntzako obret an lan-arriskuen prebentzioari aurrerapenak dakarzkioten ekarpenak (ekimen publikoak edo pribatukoak izan) saritzea du helburu sariketa honek . 1) Hiru sari finkatzen dira, bakoitza bere diruzenbatekoekin, ondoko kategorien arabera: 1.1 Ekimen publikorik onenaren saria, Herri Administrazio Nagusiari, Erkidegoet ako Administrazioari, Tokikoari eta Europar Elkarteko E s ta t u - k i d e e ta k o E r a k u n d e O f i z i a l e t a k o Administrazioei zuzenduta dago, deialdia egiten duen erakundearen iritziz edot a beste erakunde batek proposatut a, lan-segurt asunaren et a osasunaren alorrean edota eraikuntzako obretako lan-baldintzak hobetzeko alorrean edota sektoreko langileen prestakuntza espezifikoan lan egiten duten eragileen kontzientziazioa lantzen duten ekimenak bultzatzeagatik nabarmentzen duten administrazioei zuzenduta dago alegia. 1.2 Berrikuntza eta ikerkuntzaren saria, Europar Elkartean finkatuta dagoen edozein pertsonari, fisiko nahiz juridikori, zuzendut a dago, eraikuntzako segurtasuna eta lan-osasuna hobetzea errazten duten berrikuntzak edo ikerket a egiazt agarrien emaitzak aurkezten dituztenei et a lan, ikerket a, plan, prozedura, baliabide, ekipo edo kudeaket asistema, prebentzio, babes edo prest akuntzarik aurkezten dutenei. Saria: SEIL MILA EURO (6.000€). 1.3.Informazio-lanik onenaren saria, izaera orokora nahiz espezializatua duten komunikabideetako profesionalei, eraikuntzako segurtasuna eta lan-osasuna hobetzera bideratutako irizpide et a mezuen zabalkundean modu nabarmenez lan egiten dutenei zuzendut a dago. Prentsan, aldizkarietan, komunikabide digitaletan edota irratiz edo telebistaz 2008ko otsailetik deialdi hau ixten den arte ezagutzera emandako artikuluen egileek sari hau jasotzeko aukera izango dute. Saria: SEI MILA EURO (6.000 €)

2) Lanak aurkezteko epea 2010eko ekainaren 30an amaituko da eguerdiko 12:00etan.. 3) BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZAren Saririk onenak eta INFORMAZIO-LANIK ONENAREN saria irabazteko aurkezten diren lanak hiru kopiat an aurkeztu beharko dira, zein Kategoriatara aurkezten diren espresuki adierazita, eta Espainiako Arkitektura Teknikoaren Kontseilu Nagusiaren egoitzan aurkeztu beharko dira (Paseo de la Castellana, 155, 28046 MADRID). Ep aia ematen denetik hilabetera, aurkeztutako dokumentazioa itzuliko die Kontseilu Nagusiak partehartzaileei, hala eskatzen badute, Saria edo Aipamena lortu duten lanak izan ezik.

4) Sarietako B et a C Kategoriak ep aituko dituen Ohorezko Epaimahaia osatuko duten Erakundeak eta Organismoak ondokoak dira: § § §

Lan eta Inmigrazio Ministerioak Etxebizitza Ministerioa Lan Ikuskapena eta Gizarte Segurantza

§

Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala Unibertsitatea Eraikuntzako Konfederazio Nazionala Espainiako Sustatzaile Eraikitzaileen Elkartea FECOMA CCOO M.C.A. UGT Reed Bussines Information Espainiako Arkitektura Teknikoaren Kontseilu Nagusia, erakunde deitzaile gisa.

§ § § § § § §

Saririk irabazi ez arren, beren kalit ateagatik nabarmentzea merezi duten lanei edo ekimenei Ohorezko Aipamenak ematea erabaki ahal izango du Epaimahaiak. Halaber, kategorietako edozein atal “jabegabe” edo hutsik izendatu ahal izango du, egoki iritziko balio. 5) Sariak banatzeko ekit aldia Jaenen izango da 2010eko azaroan. 6) Parte-hartzaileek euren gain hartzen dute aurkeztuko dituzten lanen originaltasuna eta egiletza. Sari hauetan eta edozein kategoriatan parte hartzeak berekin dakar Oinarri hauek erabat onartzea, Epaimahaiari dagokion oinarriok interpretatzea eta aplikatzea eta hartuko dituen erabakiak apelaezinak izango dira.

6


elkargo-jarduerak Eguzki energia proiektugile/instalatzailearen diploma lortzeko beka-deialdia CENSOLAR Eguzki Energiarako Ikerketen Zentroak “Eguzki Energia Proiektugile Inst alatzailea” urrutiko ikasturterako 20 beka esleitzeko deia egin du. Bekak lortzen dituzten elkargokideek ikasturtean doan matrikulatzeko aukera izango dute . Bekak eskatzeko inprimakiak CENSOLAR-ri (Prestakuntza Saila, Parque Industria PISA, c/ Comercio, 12, 41927 Mairena del Ajarafe - Sevilla) idatziz eskatu behar zaio faxez (954 18 61 11) edo interneten bidez honako helbide elektroniko

honetara: central@censolar.edu. Bekak eskatzeko epea apirilaren 30ean amaituko da. Ikastaroari buruzko informazio osagarria lortzeko, helbidera jo daiteke. Bekadunen zerrenda ikastaroa ematen duen Zentroko ohiko komunikabideen bidez jakinaraziko da, batez ere Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak argitaratzen duen “Comunidad Escolar” argitalpenaren bidez, ekaineko alean.

kabinete teknikoa Preoc eta Premeti 2010

Urtero bezala Atayo, S.A.k jakinarazi digu PREOC eta PREMETI 2010 datu-basea plazaratuta dagoela. Gure kolektiboari besteei baino prezio hobea egiten digu. Aurten, prezioak doitu dituzte eta horrez gain 150 arau berri sartu eta zaharkituta zeudenak ezabatu dituzte.

PREMETI 2010 (Neurket a- et a aurrekontuprograma, 6.1 bertsioa) Gure kolektiboari egindako eskaintza: (PREMETI 2010 programa) BATERAKO ESKAINTZA: PREOC 2010 + PREMETI 2010

Eskariak Elkargoaren bidez egin ahal izango dira martxoaren 31ra arte, ondoko eskaintzen artetik aukeratu ahal delarik:

Gure kolektiboari egindako eskaintza: 132 € (PREOC 2010 prezio-basea + PREMETI 2010 neurketa- eta aurrekontu-programa)

PREOC 2010 (Eraikuntzako prezio- basea + Gainerako dokumentazioa

Zure eskaria Kabinete Teknikoaren bidez (gabinete@coaatg.org), faxez (943 45 14 86) edo pertsonalki egin dezakezu.

Gure kolektiboari egindako eskantza: 60 € (PREOC 2010 DVDan)

ESKAERA ORRIA Elkargokidea ……………………………………………………........................................................ Elkargokide Zk …………………………… PREOC 2010 PREMETI 2010 PREOC+ PREMETI (Dagokiona markatu)

7

112 €

Eguna eta sinadura


kabinete teknikoa Araudia 2010eko ot sailaren 12an, BOE aldizkarian, azaroaren 27ko 1826/2009 Errege Dekretuaren akats-zuzenketa argitaratu da, eraikinetako instalazio termikoen Araudia aldatzen duena, uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretu bidez onetsia. ED hau ondoko helbidean eskura dezakezue: http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/12/

Kalitatearen Kudeaketa Softwarearen gaurkotzealdia 2009ko azaroaz geroztik “Kalit ate Kontrolaren Kudeaketa” programaren gaurkotzealdia deskarga daitekeela gogoratzen dizuegu. Horretarako, http://www.iccl.es/ie/intro.htm

helbidean sartu eta zerbitzuak pestaina aukeratu behar da, gero euskarri aukeratu et a ezkerreko menuan jarraian, Kalitate Kontrolaren Kudeaketan sartzeko. Programa bert atik deskarga daiteke, eskritorioan gorde eta hortik exekutatzeko.

ICCL-ek eta Eduardo Torroja Institutuak EKT Web garatu dute ICCL-ek eta Eduardo Torroja Institutuak web gune bat garatu dute non kontsultatu ahal izango baita EKTaren Eraikitze Elementuen Kat alogoan oinarritutako eraikitze-irtenbideen eskuliburua, Eduardo Torroja Institutuak idatziz jarri duena. Halaber, EKT HE-1 “Energia Aurrezpena: energia eskariaren muga” 1 eranskinean adierazitako fitxa justifikagarriak ere eskuratzen dira, betetzen diren egiaztatuz. EKT Web tresnari esker, erabiltzaileek, proiektu edo eraikuntza batean Kondent sazioak agertzen

diren ala ez egiazt atzeaz gain, kalkuluaren garapenean egiazt atze-parametro desberdinak erabiltzeko aukera ere badute, eta itxitura-tipologia bakoitzerako kalkulatu diren Saturazio Presioei dagozkien grafikoak ere erabil ditzakete. Horretarako, www.iccl.es/cst helbidean sartu eta erabiltzaile gisa alt a hartu behar da. Horrela, erabiltzailea erregistratuta gelditzen da et a bere eraikin datu-basea sort arazten du, zeinet az beti baliatu ahal izanago baita, aplikazioan sartzen den bakoitzean.

WEBER 2010 Gida Urte honetatik aurrera, Weber 2010 gida deskargatu, posta elektronikoz igorri edo bere orrietako edozein inprimatu ahal izango da, bai et a produktu bati buruzko kontsulta ere egin izen bereko bilaket a azkar baten bidez edot a irtenbideen aurkibideak

adierazten dion orriaren bidez. Horretarako, http://www.weber.es helbidean sartu eta aipatutako zerbitzua erabil dezakezue.

AFAM: Mortero fabrikatzaileen elkarte nazionala Afam elkarteak igeltserotza, estaldura, zementuzko itsasgarri eta ore autonibelatzaileei aplikatut ako Hartze-Kontrola, Proiektu eta Obrako fitxak aurkeztu berri ditu. Aipatutako fitxak oso erabilgarriak izan daitezke gure lanerako. Fitxa horiek deskargatzeko ondoko helbidera jo behar duzue: http://www.afam-morteros.com/documentos.asp (arlo teknikoaren barruan dago).

ATEPA: Poliuretano Aplikatuaren Elkarte Teknikoa Atepa elkartetik zirkular bat heldu zaigu; poliuretano proiektatuarekin egindako isolatze-lanei buruz eta EKT berriari buruzko zalantzak osorik argitzeko doako aholkularitza teknikoa eskaintzen digute.

Elkartearen web gunearen bidez (www.atepa.org) posible da poliuret anoari buruzko informaziorik arestikoena eskuratu. Aipatutako orrian mot a guztietako informazioa topatuko duzue eskura.

8


kabinete teknikoa Jardunaldiak eta prestakuntza-ekimenak Martxoa A 1 8 15 22 29

A A 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Apirila O O L 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

I 7 14 21 28

A 5 12 19 26

A A O O L 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

Maiatza I 4 11 18 25

A A A O O L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Martxoa Martxoak 15 Martxoak 16 Martxoak 22 Martxoak 24

Zubi termikoak eta Kondentsazioak. Azalezko kondentsazioak eta itxituretako pitzadura arteko kondentsazioak. DB-HE1aren Aplikazioa DB-HR betearazteko xehetasun konstruktiboak EKTari buruzko argibideak eta kasu praktikoak (DB-SI eta DB-SU) EKT betearazteko Tresna Berriak eta Silensis Irtenbideak, isolatze akustiko handiko horma zeramikoak

Apirila Apirilak 19, 20 Apirilak 26

Fatxaden patologiak Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (Metodologia Gida)

Azken Eskurapenak 03317 03318 03319 03320 03321 03322 03323 T00027 T00028 T00029 T00030

Etapas Constructivas: Desde la Elección del Solar hasta las Terminaciones de la Obra Prevención y Seguridad en Trabajos Verticales Soluciones de Aislamiento Térmico, Acústico y Contra el Fuego - Respuestas a los requisitos del CTE Curso - Intervención del Director de Ejecución de Obra en la Certificación de Eficiencia Energética del Edificio Terminado Curso - Gestión de Control de Calidad Curso - Aplicación del CTE a Proyectos de Actividad Taller - Entender y Aplicar el R.D. 105/2008 sobre la Producción y Gestión de los Residuos de Demolición y Construcción TECTÓNICA 27 - Piedra TECTÓNICA 28 - Energía I - Fundamentos TECTÓNICA 29 - Acero (II) - Estructuras Apiladas TECTÓNICA 30 - Espacios Exteriores

Oharra: Web gunearen kontsulta-atalean izenburua sartuz gero, liburuaren gaineko datu interesgarri guztiak azalduko zaizkizue.

Aldizkariak Acero Inoxidable Arte y Cemento Atico Detail El Consultor Ayuntamientos El Instalador Escritura Pública Favi Nuevas Tecnologías Prevención de Incendios Rct

65 2110 112 1 25-02-03 470 61 80 24 +Supl. 45 219-220

Bizkaia, Sevilla eta Toledoko Elkargoen aldizkariak

9


Paseo Arbol de Gernika, 21 accesorio • 20006 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN Tel. 943 45 80 44 • Fax 943 45 14 86 • www.coaatg.org

Berriak 87 Euskara  
Berriak 87 Euskara  

Coaatg Berriak 87 Euskara

Advertisement