Page 1

MEMÒRIA2017 Club Natació Granollers Assemblea General Ordinària 26 d’abril de 2018

Granollers

1


ÍNDEX

01. Presentació............................................................................................................3 informe del senyor president identitat

02. Dades.............................................................................................................................6

el club en xifres

03. Esdeveniments................................................................................................12 institucionals esportius socials

04. Seccions esportives..................................................................................20 natació natació sincronitzada waterpolo gimnàstica artística premis i reconeixements projectes

05. Informació econòmica.........................................................................70

balanços de situació compte de pèrdues i guanys evolució econòmica i social

06. Informe social..................................................................................................77

Granollers

2

els socis la societat les institucions


01. PRESENTACIĂ“

informe del sr. president identitat

Granollers

3


INFORME DEL SR. PRESIDENT

de l’estat del immobilitzat algunes de les accions previstes al llarg dels propers anys es veuran avançades per tal de garantir el funcionament per el que estan conceptuades i per el que som objecte de concessió. No cal oblidar, que el Club Natació Granollers és una societat sense ànim de lucre gestora d’unes instal•lacions municipals.

Eduard Escandell Díaz President Benvolgudes sòcies i socis; La Junta que presideixo vol agrair la vostra presència a aquesta Assemblea Ordinària de sòcies i socis del Club Natació Granollers. Una Junta sortida dels comicis que van tenir lloc al club el passat 28 de Juny del 2017, i que per voluntat de la majoria dels socis, en unes eleccions destacades per la major participació mai assolida en el club, hem tingut el privilegi i l’honor de conformar. Una Junta Directiva que porta en el càrrec tot just 10 mesos, però que està amb moltes ganes i il•lusió de tirar endavant tots els projectes que havíem desenrotllat en el nostra programa electoral. Ha estat i és voluntat d’aquesta Junta Directiva, realitzar Assemblees amb la major participació de socis i sòcies possibles, com es va demostrar a l’Assemblea Extraordinària que vàrem realitzar el mes de febrer passat. Una Assemblea Extraordinària amb una participació rècord de socis i sòcies a on es va presentar el treball realitzat, i que ens vàrem comprometre, de la Due Dilligence i l’informe tècnic de l’estat de les obres de l’anomenada Zona d’aigües. Aquest treball va deixar al descobert, les mancances i els obstacles que ens hem trobat aquesta Junta Directiva per tirar endavant els projectes, i que condicionaran el desenvolupament d’aquests, però que de ben segur, treballarem per portar-los a terme malgrat tot. Fruit

Granollers

4

Paral•lelament a aquest treball, i considerant que donades les dates dels comicis calia començar a treballar en el inici de la temporada federada, hem donat trasllat del full de ruta als executius del club per tal de fixar un Pla Estratègic que englobés, principalment però no exclusivament, els punts considerats i exposats en el nostre programa. Fruit d’aquesta feina s’ha establert el Pla Estratègic, full indispensable per tal de treballar per el futur que la majoria de socis del club volem; un club de la ciutat i per la ciutat, integrador en valors, no excloent sinó inclusiu, amb unes instal•lacions renovades i adequades per a la pràctica esportiva i per les necessitats dels seus esportistes i socis, a on els socis estiguin orgullosos dels seus esportistes i els seus esportistes agraïts als socis. En aquest sentit, els pressupostos que presentem, i per els que us volem demanar un vot de confiança, representen el fet de poder innovar en el club, considerant tots els aspectes que en el seu moment vàrem anticipar. D’altra banda, també representarà aquest fet un vot de confiança per a poder assolir tots els aspectes socials a on, principalment, volem encabir la voluntat i participació de quants més socis millor, tot creant les diverses comissions anunciades en el nostra programa electoral. No volem deixar passar l’oportunitat per tal d’agrair l’esforç de tots els treballadors del club en aquests mesos d’inici de mandat a on, principalment, s’ha intentat reestructurar el club i ordenar-lo, sent coneixedors aquesta Junta, del seu esforç per tal d’adaptar-se a tot allò que pretenem. Dit això, també volem agrair a tots els esportistes i socis que amb les seves opinions i comentaris constructius, tenen la voluntat de cooperar i treballar per fer el club que tots volem i que ens permetrà en un present i futur sentir-nos orgullosos de la feina realitzada entre tots. Seguim treballant!


IDENTITAT

MISSIÓ COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

(a partir del 28 de juny de 2018)

El Club Natació Granollers té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense ànim de lucre, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones.

VALORS President Eduard Escandell Díaz Secretari Cinta Pérez Martín Tresorer Xavier Cuevas Martínez Vocal Joan Guitet Julià Vocal Ana Rusiñol Soler Vocal Ferran López Navarro Vocal Joan Rueda Galera

El Club Natació Granollers creu en l’esport com a mitjà per a transmetre: Valor educatiu L’esport com a mitjà per a transmetre valors de respecte, de superació, de joc net i de treball en equip contribuint a la formació i desenvolupament de les persones Valor social L’esport com a espai de convivència on es fomenten i enforteixen les relacions socials i col•lectives Valor competitiu L’esport com a instrument de formació d’esportistes competitius que representin el club amb noblesa i respecte Valor de la salut L’esport com a activitat que contribueix a preservar la salut i la qualitat de vida de les persones, fomentant uns hàbits i estils de vida saludable

VISIÓ

La nostra visió és ser un espai on socis, treballadors i esportistes convisquin en harmonia. On el soci estigui orgullós dels seus esportistes i els esportistes agraïts dels seus socis. Amb una gestió eficaç i transparent. De la ciutat i per la ciutat. Educador en valors Granollers

5


02. DADES

el club en xifres

Granollers

6


EL CLUB EN XIFRES ELS SOCIS

FEDERATS I NO FEDERATS

A 31 de desembre de 2017 vam tancar amb 5779 socis. El 52% homes i 48% dones.

La majoria d’usuaris del Club Natació Granollers són socis no federats. Els federats pertanyen a les seccions esportives.

SOCIS FEDERATS 10%

HOMES 52% DONES 48%

SOCIS NO FEDERATS 90%

COMPOSICIÓ DE LA MASSA SOCIAL A 31 DE DESEMBRE DE 2017 La majoria dels socis del Club, tant homes com dones es comprenen dins la franja d’edat dels 35 als 49 anys. La minoria la trobem dels 7 als 9 anys.

106 89

75 i més

289 257

65 a 74

494 512

50 a 64 35 a 49

1097

892 332

25 a 34

DONES

428

HOMES

151 182

20 a 24

241 232

15 a 19 184 143

10 a 14 85 65

7a9 0

200

400

600

800

1000

1200

Granollers

7


EL CLUB EN XIFRES COMPOSICIÓ DE LA MASSA SOCIAL PER MUNICIPI I SEXE

COMPOSICIÓ DE LA MASSA SOCIAL DE GRANOLLERS

El Club Natació Granollers avarca socis residents de moltes poblacions properes, on destaquen Canovelles i Lliçà d’Amunt.

Granollers té un total de 60695 habitants dels quals 5779 són socis.

2500 2000

2800

HOMES

1500

29897 1000

SOCI NO SOCI

2979

DONES

30798 0

10000

20000

30000

HOMES

500

DONES

0

40000

ALTES I BAIXES

MITJANA DE SOCIS

Evolució per any de les altes i baixes de soci

Número mig de socis per anys

3500

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

3000 2500 2000

ALTES

1500

BAIXES

1000 500

.2008 .2009 .2010 .2011 .2012 .2013 .2014 .2015 .2016 .2017

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ANTIGUITAT La fidelitat del nostre soci se situa majoritàriament entre 1 i 5 anys al Club. Un 11% fa més de 6 anys que pertanyen al Club davant del 26% de socis que s’esborren de l’entitat durant el primer any. Més de 10 anys d'antiguitat

1139

De 6 a 9

664

De 1 a 5

2480

Menys de 1 any

1496 0

Granollers

8

500

1000

1500

2000

2500

3000


EL CLUB EN XIFRES ACCESSOS PER MESOS Els accessos al Club no varien considerablement durant l’any, a excepció del mes d’agost, coincidint amb el mes per excel•lència de les vacances d’estiu. A banda, durant aquest període, el Club tanca la piscina 1 i 2 per realitzar el manteniment anual. 60000 50000 40000 30000

43593

50310

48249 48488

43376

39229

20000

45378

47754

42161 40981 27573

30428

10000 0

AFORAMENT PER INSTAL·LACIÓ Número d’usuaris total per instal·lació.

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000

AD FITNESS PISCINA 1 PISCINA 2 PISCINA 3 PISCINA 4 PISCINA 5

2000 0

Granollers

9


EL CLUB EN XIFRES ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS DIRIGIDES Xifra d’usuaris a les classes d’activitat dirigida.

Zumba infantil Zumba Spin 55' Spin 30' Running Cng Power Training Mobilitat Funcional Ioga Hipopressius Hiit Gent Gran Gac Estiraments 55' Estiraments 30' Especial Tren Superior Especial Glutis En Forma C. Postural Bpump Aquagim Aquafit

308 4672 37352 5380 212 3425 1866 1891 3740 2711 1826 4727 1990 253 1268 5134 5729 13196 10985 16707 555

0

5000

10000

15000

20000

TIPOLOGIA ACTIVITAT DIRIGIDA Percentatge de tipus d’activitat dirigida.

To+Cardio 18%

Cardiovascular 41% Salut 20%

Força-Resistència 21%

Granollers

10

25000

30000

35000

40000


EL CLUB EN XIFRES USUARIS DE L’ESCOLA DE NATACIÓ Percentatge d’ocupació mensual dels cursets de natació infantil, dividits en tres nivells. I durant el mes de juliol, un grup intensiu.

% Ocupació Cursets Infantils

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

CURSET - INF N1 CURSET - INF N2

40,00%

CURSET - INF N3 CURSET - INTENSIU

20,00%

0,00%

USUARIS DE CURSETS D’ADULTS Percentatge d’ocupacó mensual dels cursets d’adults, dividits en tres categories: iniciació, perfeccionament i rendiment

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

CURSET - AD INIC CURSET - AD PERF

40,00%

CURSET - AD REND

20,00%

0,00%

Granollers

11


03. ESDEVENIMENTS

institucionals esportius socials

Granollers

12


INSTITUCIONALS ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL 50è ANIVERSARI DEL CLUB

Divendres 10 de març, es va organitzar un dels actes més emotius, amb el Sopar Institucional, que va reunir més de 130 persones vinculades d’una manera o una altra al passat i al present d’una entitat que ja té mig segle de vida. La vetllada va tenir lloc a l’Hotel Ciutat de Granollers, on hi van estar representats els 12 presidents que ha tingut l’entitat al llarg de la seva història: Josep Bernaus (1967- 69), Francesc Colomer (1969-75), Josep Ribell (1975-76), Lluís Doménech (1976-80), Jacint Nadal (1980-82), Salvador Doménech (1982), Francesc Puig (198288), Joan Serra (1988-95), Santi Ribell (1995-97), Joaquim Anfruns (1998), Ignacio Ibáñez (1999) i Víctor Pérez (1995-2005). També van ser reconeguts els 10 socis que fa 50 anys que, de manera continuada, formen part del Club: Francesc Bellavista, Consepció Salamero, Núria Salamero, Modesto Molina, Maria Bonet, Roser Girbau, Antoni Cornellas, Pablo Enriquez, Juan Carlos Lorente i Núria Marsal. Un moment especial va ser quan es van trobar els exesportistes més destacats de l’entitat, com els exolímpics Mònica Antich (sincronista), Aurora Morata (gimnàstica), Antoni Fraguas (gimnàstica), Daniel Morales (natació) o encara en actiu Agustí Pericas (waterpolista internacional)... amb els actuals esportistes del Club com la internacional Txell Mas (sincro), Josep Puig (waterpolo), Marcos Gil (natació), Júlia Pujadas (natació)... Al sopar també hi assistirà Oriol Marcé, subdirector general d’activitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral; els presidents de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertrán, el de la Federació Catalana de Gimnàstica, Xavier March; així com presidents d’altres entitats esportives de Granollers com el BM Granollers, CB Granollers, EC Granollers... entre d’altres autoritats.

Granollers

13


INSTITUCIONALS

La setmana del 13 al 19 de març, es va programar tot un seguit d’actes, amb la voluntat de fer partícip a tota la ciutadania del 50è aniversari del Club. Per aquest motiu, l’escenari on es van desenvolupar els actes va ser la Sala Francesc Tarafa, que va presentar un programa, obert a tothom i d’entrada lliure, i que va girar entorn de l’esport i la salut. Dilluns 13 de març, però, es va centrar en el passat del Club, amb la signatura del contracte de donació del Fons documental, amb més de 3.000 fotografies del Club, a l’Arxiu Municipal. Amb aquesta donació, va quedar inaugurada l’Exposició dels 50 anys d’història del Club. Dimarts 14 de març, es va celebrar una doble xerrada: “Fer esport, és fer salut?” a càrrec del Dr. Manel Balcells, especialista en Medicina de l’esport i en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. I “Com s’ha d’alimentar un esportista? “ a càrrec de Mireia Porta, nutricionista clínica i esportiva. Dimecres 15 de març, es va realitzar el Taller d’hipopressius, a càrrec de la tècnica del Club Vanessa Rodríguez, trainer d’hipopressius per Low Pressure Fitness i pel Mètode Hipopressiu Marcel Caufriez. Dijous 16 de març conferència de Xesco Espar, coach esportiu, amb ”Somiar, créixer i treballar en equip”. Divendres 17 de març taula rodona molt participada a càrrec de Marc Vilà, psicòleg esportiu del Club, amb esportistes destacats del CN Granollers: els nedadors Judith Torras i Raimon Bosch; el nedador internacional de natació sincronitzada Pau Ribes; el nedador paralímpic Miguel Luque, i el seu entrenador Joan Serra; els gimnastes Eduard Méndez i Lluna Casanova; el waterpolista, Josep Puig, i l’entrenador Pablo Quattrocchio.

Granollers

14


INSTITUCIONALS ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dijous 27 d’abril de 2017 va tenir lloc, a la seu social del Club a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria, l’Assemblea General Ordinària, una de les més participades que ha tingut el Club. Es va presentar la memòria esportiva i es van rendir comptes sobre l’exercici 2016, que no va ser aprovats per Assemblea, ni la gestió i ni el pressupost del 2017.

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA

La candidatura encapçalada per Eduard Escandell es va proclamar guanyadora de les eleccions a membres de la Junta Directiva del Club Natació Granollers, celebrades el 28 de juny de 2017. La candidatura d’Escandell es va imposar amb claredat, amb 959 vots, dels 1.397 electors, màxima participació en unes eleccions al Club (el 27% del cens). Escandell va prendre el relleu al fins aleshores president Josep Maria Mas, amb 281 vots. Josep Lluís Yeste, que també es va presentar com a candidat a la presidència, va obtenir 139 vots. El recompte es va completar amb 11 vots en blanc i 7 nuls.

Granollers

15


ESPORTIUS FESTA DELS ESPORTISTES

La Festa dels Esportistes va ser més especial que mai, ja que s’emmarcava dins dels actes de commemoració del 50è aniversari del Club. En aquesta ocasió, la tradicional trobada de les seccions esportives, es va realitzar al vespre, celebrant-se divendres 22 de setembre, a les 20h, al pavelló municipal El Parquet. Com acte principal hi va haver la presentació dels equips de la temporada 2017/18, amb els prop dels 600 esportistes de les seccions esportives de natació, natació sincronitzada, waterpolo i gimnàstica artística femenina i masculina. Coincidint amb l’efemèride del Club, hi va haver un petit refrigeri, ambientació musical i zumba per a tots els assistents, que van envair la pista.

Granollers

16


ESPORTIUS CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ I INFANTIL D’HIVERN DE NATACIÓ ARTÍSTICA

CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ PROMOCIÓ D’ESTIU DE NATACIÓ ARTÍSTICA

Felicitacions per part de les federacions catalana i espanyola i dels clubs participants per l’organització del Campionat d’Espanya Aleví i Infantil d’Hivern de Natació Sincronitzada, els dies 17 i 18 de març, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Va reunir un total de 525 nedadores, procedents de 36 clubs de diferents punts de l’Estat. Però l’èxit no va ser només organitzatiu, sinó també de resultats, ja que el Club va pujar fins a cinc ocasions al podi per a recollir les medalles d’or, de plata i de bronze.

Els dies 15 i 16 de juliol, es va acollir el Campionat d’Espanya Aleví Promoció, on hi van participar un total de 251 nedadores de 33 clubs de diferents punts de l’Estat . Organitzat juntament amb la Real Federación Española de Natación, el Club va aconseguir proclamar-se doble campió d’Espanya en una competició on accedeixen els segons equips del clubs o els club que no s’han classificat per a disputar el Campionat d’Espanya Aleví.

3r TROFEU DE L’ASCENSCIÓ DE NATACIÓ AL MILLOR NEDADOR COMPLERT DEL VALLÈS ORIENTAL

CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT I PER CATEGORIES DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA MASCULINA I FEMENINA

Gran paper del Club a la tercera edició del Trofeu de l’Ascensió, tant a nivell esportiu com organitzatiu. I és que el passat diumenge 21 de maig vam acollir un any més el torneig que buscava el millor nedador complert del Vallès Oriental del 2017, entre els quatre clubs vallesans afiliats a la Federació Catalana de Natació: C.N. Caldes, Club Natació Pinetons Cardedeu, Sek Catalunya International School de La Garriga i el CN Granollers, que a banda de ser el club organitzador, ens vam endur un total de 21 podis.

Excel·lent Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística Masculina i Femenina Absolut i per Categories, tant a nivell esportiu com organitzatiu, el que va tenir lloc els passats dies 17 i 18 de juny al Palau d’Esports de Granollers. Una competició -amb prop de 500 participants- que va acollir i organitzar el Club Natació Granollers, amb motiu del 50è aniversari, i que a banda de rebre les felicitacions per l’organització, va fer un excel•lent paper en competició, aconseguint pujar en 11 ocasions al podi (4 ors, 4 plates i 3 bronzes). Granollers

17


SOCIALS DIADA DEL 50è ANIVERSARI

Degut a la situació meteorològica, la Diada del 50è aniversari del Club prevista per divendres 20 d’octubre, es va veure ajornada per divendres 27 d’octubre, sense variar la seva programació anunciada a la zona exterior del Club, i tenint -independentment del canvi de data- un gran èxit entre els socis. Es tractava de l’acte social principal de l’efemèride de l’entitat, amb activitats gratuïtes per a tots els públics i obertes a tothom (socis, amics i familiars). A partir de les 17h, el Club va obrir les portes amb un village situat a l’exterior i amb un programa d’activitats dirigides (zumba, hiit spinning...), tallers i animació infantil... la jornada va finalitzar amb un sopar a l’espai habilitat per a foodtrucks i un concert en directe.

Granollers

18


SOCIALS 12 HORES PER EQUIPS

Un total de 111 participants distribuïts en 11 equips van participar en la segona edició de les 12 Hores per Equips, que va tenir lloc dissabte 3 de juny. Una competició on els participants van haver de completar 12 hores d’esport, combinant la pràctica de la natació amb l’spinning. La prova de natació es va realitzar a la piscina exterior de 50 metres, i l’spinning amb bicis de ciclo indoor ubicades a la zona exterior.

FESTES POPULARS Fem partícep al Club de les diferents festes populars, com la Castanyada amb un sessions de zumba i zumba infantil al més pur estil de Castaween, combinant les dues tradicions; el Carnestoltes, amb l’ambientació en les diferents activitats diàries del Club...

DIES INTERNACIONALS El Club celebra els dies internacionals més destacats, com el Dia de la Dona per trencar estereotips mitjançant la pràctica esportiva, el Dia Mundial de l’Activitat Física, amb un concurs per xarxes socials per incentivar la pràctica esportiva, el Dia Internacional contra la violència de gènere, amb lectures del manifest a les classes, sessions i entrenaments...

Granollers

19


04. SECCIONS ESPORTIVES

natació natació artística waterpolo gimnàstica artística premis i reconeixements projectes Granollers

20


NATACIÓ EQUIP TÈCNIC

NEDADORS DEL PRIMER EQUIP

Director Esportiu Jaume Relats

Mariona Bosch Serra Júlia Pujadas Rusiñol Sergi Sanchez Piñero Andrea Perez Sambia Carla Guitet Anglès Ferran Piñero Zomeño Andrea Seco Garcia Andrea Gallego Naranjo Marc Trujillo Perez Judith Torras Piedehierro Marc Tost Bonet Arnau Abarca Salvadó Tania Cid Cervantes Eneko Martos del Rio Alex Lopez Martinez Nuria Vera Valls

Entrenadors Equip Absolut i Júnior Hernan Schneider i Miguel Gil Entrenador Equip Infantil Jaume Relats Entrenadors Equip Aleví Joan Serra i Ute Hasse Entrenadors Equip Benjamí David Reyes i Ferran Piñero Entrenadors Equip Prebenjamí Alicia Rodriguez i Andrea Seco

Raimon Bosch Serra Martí Serra Aguilera Carla Seco Garcia Sebastià Gil Corbacho Raul Torres Serrano Luisa Mar Morales Victor Masip De Rios Marcos Gil Corbacho Eva Carreras Jimenez Sergio Torres Serrano Albert Hernandez Serrano Daniel Saldaña Perea Alejandro Avila Cazorla Noah Vilela Perez Andrea Villarreal Angulo Angel Gil Orfila

Entrenadora Escola Esportiva Alicia Rodriguez

ESPORTISTES DE LA TEMPORADA 2016-17 HOMES

DONES

22 20

14 11

11 9

8 5

6

5

9 7 5

1 ESCOLA

PREBENJAMÍ

BENJAMÍ

ALEVÍ

INFANTIL

JÚNIOR

ABSOLUT

Granollers

21


NATACIÓ RESULTATS INTERNACIONALS

RESULTATS ESTATALS

Energy Standard Cup Junior i Infantil Lignano (ITA) del 6 i 7 de maig del 2017

Campionat d’Espanya Absolut d’hivern Sabadell del 16 al 18 de desembre del 2016

Marcos Gil Corbacho (2000) 3r 4 x 200 estils 4t 200 lliures 1r 1500 lliures 3r 400 lliures 3r 4 x 100 lliures

Judith Torras Piedehierro (1998) 31a 1500 lliures 37a 800 lliures

Campionat d’Europa Junior Netanya (ISR) del 28 de juny al 2 de juliol del 2017 Marcos Gil Corbacho (2000) 7è 800 lliures 6è 400 lliures 5è 4 x 200 lliures Carla Seco Garcia (2000)

8a 4 x 100 lliures 4a 4 x 100 lliures

Júlia Pujadas Rusiñol (2001) 11a 400 estils 15a 200 estils 4 x 200 lliures Campionat del Món Júnior Indianapolis (EUA) del 23 al 28 d’agost del 2017 Júlia Pujadas Rusiñol (2001) 13a 400 estils 21a 200 estils Marcos Gil Corbacho (2000) 8è 800 lliures 6è 1500 lliures

Raimon Bosch Serra (1990) 21è 50 braça 22è 100 braça 26a 200 braça Campionat d’Espanya Júnior/Infantil d’hivern Gijón del 18 al 21 de març del 2017 Carla Seco Garcia (2000) 1a 100 lliures 6a 100 esquena 1a 50 lliures 7a 200 lliures Júlia Pujadas Rusiñol (2001) 1a 400 estils 3a 100 papallona 5a 200 lliures 2a 200 papallona Laia Vera Valls (2002) 15a 400 lliures 25a 200 lliures Marcos Gil Corbacho (2000) 6è 200 lliures 3r 1500 lliures 1r 400 lliures

Júlia Pujadas i Marcos Gil van fer un gran paper al Campionat del Món

Granollers

22


NATACIÓ Hector Morales Cebey (2002) 21è 400 estils 29è 100 papallona 12è 200 estils 17è 100 braça Lluis Escrits Mañosa (2001)

16è 1500 lliures

Campionat d’Espanya Absolut OPEN Primavera Pontevedra del 6 al 11 d’abril del 2017 Carla Seco Garcia (2000) 3a 100 lliures 5a 50 lliures 4a 100 esquena 6a 50 esquena 14a 200 esquena Júlia Pujadas Rusiñol (2001) 7a 400 estils 6a 200 papallona 8a 200 estils 7a 200 braça Marcos Gil Corbacho (2000) 4t 200 lliures 6è 1500 lliures 5è 400 lliures 9è 800 lliures Victor Masip de Rios (1993)

Copa d’Espanya Absoluta 2ona Divisió Femenina Mataró del 5 al 7 de maig del 2017 El CN GRANOLLERS aconsegueix l’ascens a 1a Divisió Estatal quedant 2ns per clubs Campionat d’Espanya Aleví d’Estiu Barcelona del 19 al 22 de juliol del 2017 Estel Xuan Galo Nogueira (2004) 20a 100 papallona 16a 200 papallona 47a 400 lliures Albert Blanco Masllorens (2004) 27è 1500 lliures Hugo Teixell Anderbouhr (2003) 15è 1500 lliures 4t 100 lliures 3r 400 lliures 3r 200 lliures Marcel Vigara Lopez (2003) 12è 100 lliures 24è 200 lliures 34è 100 esquena

16è 100 papallona

Raimon Bosch Serra (1990) 16è 100 braça 6è 50 braça 17è 200 braça

Carla Seco, campiona d’Espanya júnior als 100 i 50 lliures

L’equip absolut aconsegueix tornar a Primera Divisió

Granollers

23


NATACIÓ Campionat d’Espanya Infantil d’Estiu Màlaga del 27 al 30 de juliol del 2017

Campionat d’Espanya Seleccions Autonòmiques CSD Palma de Mallorca del 25 al 26 de març del 2017

Hector Morales Cebey (2002) 2n 400 estils 5è 100 papallona 5è 200 estils 3r 100 braça 29è 50 lliures

Catalunya 2n Hugo Teixell Anderbouhr (2003)

Lluis Escrits Mañosa (2001) 3r 1500 lliures 10è 400 lliures Asier de la Maza Ureta (2002) 85è 100 lliures 34è 400 lliures 38è 200 lliures Laia Vera Valls (2002) 14a 400 estils 13a 800 lliures 21a 200 lliures 11a 400 lliures Campionat d’Espanya Absolut d’Estiu Terrassa del 1 al 5 d’agost del 2017 Raimon Bosch Serra (1990) 14è 100 braça 6è 50 braça 28è 200 braça Andrés Villarreal Angulo (1999) 60è 50 lliures 63è 100 lliures Judith Torras Piedehierro (1998) 12a 1500 lliures Angel Gil Orfila (1999) 28è 50 braça 42è 100 braça Victor Masip de Rios (1993)

13è 100 papallona

Carla Seco Garcia (2000) 6a 50 esquena 17a 50 lliures 6a 100 esquena 7a 100 lliures 18a 200 lliures Campionat d’Espanya per Federacions Autonòmiques Junior/Infantil Castellón del 11 al 12 de febrer del 2017 Catalunya 2n júnior Carla Seco Garcia (2000) Júlia Pujadas Rusiñol (2001) Marcos Gil Corbacho (2000)

Granollers

24

Els participants del Campionat d’Espanya Infantil d’Estiu

RESULTATS CATALANS Campionat de Catalunya Infantil-Junior d’Hivern Barcelona del 20 al 23 de desembre del 2016 Martí Serra Aguilera (1999) 22è 200 lliures 14è 100 braça Andrés Villarreal Angulo (1999) 13è 100 lliures 8è 50 lliures 16è 100 papallona Raul Torres Serrano (1999) 9è 1500 lliures 9è 100 papallona 13è 200 braça 2n 200 papallona Angel Gil Orfila (1999) 20è 100 lliures 4t 200 braça 9è 200 estils 4t 100 braça Marcos Gil Corbacho (2000) 2on 100 lliures 1er 1500 lliures 2on 400 estils 13è 100 papallona 1er 400 lliures 5è 200 estils 1er 200 lliures Albert Hernandez Serrano (2000) 30è 50 lliures 15è 400 lliures 25è 200 lliures


NATACIÓ Daniel Saldaña Perea (2000) 21è 200 braça 15è 400 lliures 19è 200 lliures 21è 100 braça Alejandro Avila Cazorla (2000) 20è 100 lliures 24è 100 esquena 28è 50 lliures Noah Vilela Perez (2000)

29è 100 papallona

Carla Seco Garcia (2000) 1a 100 lliures 1a 100 esquena 1a 50 lliures 1a 800 lliures 1a 200 lliures 1a 200 esquena 1a 400 lliures 2a 200 estils Eva carreras Jimenez (2000) 20a 100 lliures 22a 50 lliures 7a 200 braça 7a 100 braça 15a 200 estils

Jordi Granero Perez (2002) 15è 400 estils 17è 100 papallona 7è 200 papallona Asier de la Maza Ureta (2002) 30è 100 lliures 34è 50 lliures 14è 200 lliures Artús Capeta Romero (2002) 37è 200 lliures Laia Vera Valls (2002) 10a 400 estils 15a 100 papallona 9a 800 lliures 9a 200 lliures 9a 400 lliures 11a 200 estils Alicia Zambrano Elvira (2002) 17a 50 lliures 22a 100 lliures Gisela Perez Lopez (2002) 17a 100 papallona 11a 200 papallona

Júlia Pujadas Rusiñol (2001) 1a 400 estils 3a 100 esquena 1a 100 papallona 1a 200 braça 3a 800 lliures 3a 200 lliures 2a 100 braça 1a 200 papallona 1a 200 estils Carla Guitet Anglès (2001) 32a 50 lliures 29a 100 papallona 26a 200 lliures 15a 100 braça 17a 200 estils

Hector Morales, campió de Catalunya infantil als 200 estils

Lluís Escrits Mañosa (2001) 3r 1500 lliures 11è 400 estils 12è 400 lliures 14è 200 papallona 23è 200 lliures Hector Morales Cebey (2002) 14è 100 lliures 5è 100 esquena 4t 400 estils 4t 400 lliures 2on 100 papallona 1er 200 estils 3r 100 braça 5è 200 esquena

Bon paper de Júlia Pujadas, al Campionat de Catalunya Júnior

Granollers

25


NATACIÓ Campionat de Catalunya de Fons Indoor Sabadell 21 de gener del 2017 Júlia Pujadas Rusiñol (2001)

7a 3000 lliures

Judith Torras Piedehierro (1998) 11a 3000 lliures Lluís Escrits Mañosa (2001)

17è 3000 lliures

Marcos Gil Corbacho (2000)

2n 3000 lliures

Albert Hernandez Serrano (2000) 22è 3000 lliures Daniel Saldaña Perea (2000) 27è 3000 lliures Sergio Torres Serrano (1996) 29è 3000 lliures Campionat de Catalunya Absolut Open d’Hivern Terrassa del 3 al 5 de febrer del 2017 Laia Vera Valls (2002) 31a 400 lliures 20a 400 estils Judith Torras Piedehierro (1998) 33è 400 lliures 21a 800 lliures 13a 1500 lliures 51a 200 lliures Lluis Escrits Mañosa (2001) 29è 400 lliures 15è 1500 lliures Dani Saldaña Perea (2000)

40è 400 lliures

Tania Cid Cervantes (1999) 21a 100 papallona 24a 200 papallona 32a 50 papallona Victor Masip de Rios (1993) 3r 100 papallona 16è 50 papallona Mariona Bosch Serra (1993) 12a 100 braça 12a 50 braça Raimon Bosch Serra (1990) 7è 100 braça 6è 50 braça 6è 200 braça Angel Gil Orfila (1999) 14è 100 braça 36è 50 lliures 13è 50 braça 33è 200 braça Ferran Piñero Zomeño (1996) 34è 100 braça 19è 50 braça

Granollers

26

Víctor Masip, subcampió de Catalunya de Fons Indoor

Andrés Villarreal Angulo (1999) 5è 50 lliures 14è 100 lliures 20è 50 papallona Alejandro Avila Cazorla (2000) 46è 50 lliures 61è 100 lliures Sebastià Gil Corbacho (1993) 63è 50 lliures 66è 100 lliures 35è 50 esquena Albert Hernandez Serrano (2000) 22è 800 lliures Raul Torres Serrano (1999)

21è 200 papallona

Andrea Perez Sambia (1996) 7a 100 lliures 25a 200 lliures 31a 50 papallona Carla Guitet Anglès (2001) 61a 100 lliures 61a 200 lliures Hector Morales Cebey (2002) 34è 400 estils


NATACIÓ Campionat de Catalunya Aleví d’Hivern Manresa del 24 al 26 de febrer del 2017 Hugo Teixell Anderbouhr (2003) 2n 1500 lliures 1r 100 lliures 2n 400 lliures 1r 200 lliures Marcel Vigara Lopez (2003) 4t 100 lliures 6è 200 esquena 4t 200 lliures 5è 100 esquena Gorka Alguilera Alcaide (2003) 16è 200 estils 13è 100 braça 8è 200 esquena 13è 200 braça Arnau Colomer Jimenez (2003) 5è 200 papallona 11è 1500 lliures 7è 100 papallona 12è 400 estils Cristian Cid Cervantes (2003) 15è 200 papallona 16è 1500 lliures 30è 200 esquena 22è 100 papallona Albert Blanco Masllorens (2004) 3r 1500 lliures 6è 100 lliures 3r 400 lliures 4t 200 lliures

Roger Mataró Chantrero (2004) 4t 1500 lliures 24è 200 esquena 18è 400 lliures 21è 200 lliures Abril Miralles Sanchez (2004) 8a 800 lliures 12a 200 estils 7a 200 esquena 3a 100 esquena Estel Xuan Galo Nogueira (2004) 5a 200 papallona 5a 400 lliures 3a 100 lliures 3a 100 papallona Laura Martin (2004) 30a 100 braça 27a 200 braça 31a 100 lliures 33a 100 esquena Clara Sainz Puente (2004) 18a 100 braça 13a 200 papallona 13a 200 braça 11a 400 estils Judith Molero Sanchez (2004) 29a 100 braça 26a 200 braça 36a 200 esquena 48a 200 lliures Ariadna Comas Ventura (2005) 16a 800 lliures 22a 400 lliures 28a 200 esquena 31a 200 lliures

Els nedadors alevins participants al Campionat de Catalunya d’Hivern Granollers

27


NATACIÓ Final Territorial Benjamí Sant Andreu del 9 a l’11 de juliol del 2017 Martina Mosquera Soriano (2006) 20a a la Q64 d'11 anys 6a als 200 estils 11 anys Xantal Funi Castellà (2006)

32a a la Q64 s'11 anys 14a als 200 estils 11 anys

Adriana Mejias Herrador (2006) 10a als 200lliures d'11.5 anys 7a a la Q64 11,5 anys Julia Padilla Garcia (2006)

30aals200lliuresd'11,5anys 43a a la Q64 11,5 anys

Maddox Amatller (2006)

5è als 200 estils 11.5 anys 11è a la Q64 11,5 anys

Joel Del Rio Decabo (2007)

6è Q64 de 10 anys 15è als 100 lliures de 10 anys

Julieta Di Ciocco (2008) Aina bueno Vall (2008)

46 de la Q64 de 9 anys 48 de la Q64 de 9 anys

Final de Relleus Benjamí Barcelona 21 de juny del 2017 5ns el 4x50 lliure conjunt de 8 anys format per: Ohian, Carlota, Martina i Gael del 2009. 1rs el 4 x 50 lliures masculi de 10 anys format per: Alex, Arian, Genis i Roniel (2007) 1rs el 4x 50 estils masculi de 10 anys format per: Arian , Joel , Genis i Roniel (2007) 7nes el relleu de 4x50 estils femeni 11 anys format per: Xantal, Martina, Adriana i Iana (2006)

Roniel Mendez Nuñez(2007) 7è a la Q64 d 10 anys 17è als 100 lliures de 10 anys Xan Garcia Garcia (2007)

6è a la Q64 d 10 anys 30è als 100 lliures de 10 anys

Marta Molero Sanchez (2007) 24a a la Q64 10 anys 50a als 100 lliures de 10 anys Berta Martinez Ordoñez (2007) 64a a la Q64 d 10 anys 61 als 100 lliures de 10 anys Genis Pernia Dominguez (2007) 12èals100lliuresde10,5anys 11è a la Q64 de 10,5 anys Arian Nuevo Clemente (2007) 14èals100lliuresde10,5anys 10è a la Q64 de 10,5 anys Alex Garcia Garcia (2007)

16è als 100 lliures 10,5 anys 27è a la Q64 10,5 anys

Mariona Escandell Anfruns (2007) 16aals100lliuresde10,5anys 27 a la Q64 de 10,5 anys Julia Vidal Merino (2007)

30aals100lliuresde10,5anys 41 a la Q64 de 10,5 anys

Biel Gasol Jimenez (2008)

12 a la Q64 9 anys

Jan Martin carpena (2008)

31 a la Q64 de 9 anys

Adria Martinez Castro (2008) 56 a la Q64 de 9 anys Claudia Mangas Jimenez (2008) 5a Q64 de 9 anys

Granollers

28

Participants de la Final Territorial Benjamí


NATACIÓ Campionat de Catalunya Aleví d’Estiu Reus del 30 de juny al 2 de juliol del 2017 Hugo Teixell Anderbouhr (2003) 1r 1500 lliures 1r 100 lliures 1r 400 lliures 1r 200 lliures Marcel Vigara Lopez (2003) 2n 100 lliures 7è 200 esquena 3r 200 lliures 3r 100 esquena Gorka Alguilera Alcaide (2003) 7è 200 estils 6è 1500 lliures 10è 200 esquena 11è 100 esquena Arnau Colomer Jimenez (2003) 5è 200 papallona 16è 100 lliures 6è 100 papallona 9è 400 estils Cristian Cid Cervantes (2003) 16è 200 papallona 31è 200 esquena 40è 200 lliures 26è 100 papallona Albert Blanco Masllorens (2004) 6è 100 lliures 13è 400 lliures 8è 200 lliures 10è 100 esquena Roger Mataró Chantrero (2004) 5è 1500 lliures 16è 200 esquena 17è 400 lliures 28è 200 lliures

Clara Sainz Puente (2004) 22a 100 braça 14a 200 papallona 12a 200 braça 12a 400 estils Judith Molero Sanchez (2004) 27a 100 braça 30a 200 esquena 53a 200 lliures Ariadna Comas Ventura (2005) 36a 100 braça 30a 200 braça 28a 200 esquena 46a 200 lliures Aina Martinez Ordoñez (2005) 29a 200 braça 27a 200 esquena 32a 100 esquena 45a 200 lliures Abel Granero Perez (2005) 4t 200 estils 7è 400 lliures 13è 100 papallona Jofre Mataró Chantrero (2005) 15è 200 estils 8è 100 braça 12è 100 esquena Eros Saldaña Anton (2005) 11è 100 lliures 9è 100 braça 7è 100 esquena Eduard Segura Mateos (2005) 9è 100 lliures 8è 400 lliures 10è 200 lliures

Jana Guitet Anglès (2004) 11a 100 braça 16a 200 estils 5a 100 esquena 21a 200 lliures Abril Miralles Sanchez (2004) 13a 800 lliures 14a 200 estils 7a 200 esquena 6a 100 esquena Estel Xuan Galo Nogueira (2004) 3a 200 papallona 7a 400 lliures 11a 100 lliures 7a 100 esquena Laura Martin Perez (2004) 41a 200 estils 27a 100 lliures 38a 200 lliures

Hugo Teixell i Estel Xuan Galo al Campionat de Catalunya Aleví

Granollers

29


NATACIÓ Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu Lleida del 7 al 9 de juliol del 2017 Lluís Escrits Mañosa (2001) 4t 400 lliures 13è 200 esquena 16è 200 estils 3r 800 lliures 10è 200 papallona 6è 400 estils 3r 1500 lliures 16è 200 lliures Hector Morales Cebey (2002) 2n 100 papallona 3r 100 braça 5è 200 esquena 8è 50 lliures 1r 200 estils 4t 800 lliures 8è 200 papallona 4t 50 braça 3r 400 estils 2on 200 braça 9è 100 esquena 2on 50 papallona Jordi Granero Perez (2002) 22è 100 papallona 10è 200 papallona 18è 400 estils 16è 1500 lliures 36è 100 esquena 31è 50 papallona Asier de la Maza Ureta (2002) 13è 400 lliures 26è 50 lliures 19è 100 lliures 13è 200 lliures

Artús Capeta Romero (2002) 20è 200 esquena 35è 50 esquena 15è 400 estils 25è 100 esquena Pere Leno Fuentes (2002) 33è 100 braça 29è 50 braça Laia Vera Valls (2002) 6a 400 lliures 12a 100 papallona 10a 200 esquena 5a 200 estils 4a 800 lliures 7a 200 papallona 21a 100 lliures 8a 400 estils 12a 200 braça 5a 200 lliures Alicia Zambrano Elvira (2002) 12a 100 braça 6a 50 lliures 16a 100 lliures 12a 50 braça Nerea Duran Calvo (2002) 18a 50 lliures 36a 100 lliures Gisela Perez Lopez (2002) 22a 100 papallona 20a 200 esquena 9a 200 papallona 23a 400 estils 35a 50 papallona Mireia Rodriguez Seco (2003) 14a 100 braça 8a 50 braça 16a 200 braça

Els nedadors participants al Campionat de Catalunuya Infantil

Granollers

30


NATACIÓ Campionat de Catalunya Absolut Open d’Estiu Mataró del 3 al 5 de juliol del 2017 Andrea Seco Garcia (1997) 16a 50 braça 22a 50 papallona Júlia Pujadas Rusiñol (2001) 1a 100 papallona 1a 50 lliures 3a 800 lliures 1a 100 lliures 1a 200 braça 3a 50 papallona Carla Seco Garcia (2000) 1a 400 lliures 1a 50 lliures 1a 100 lliures 1a 50n esquena 1a 200 lliures 4a 50 papallona Marc Trujillo (1997) 16è 50 lliures 15è 100 lliures Judith Torras Piedehierro (1998) 6a 400 lliures 6a 800 lliures 21a 400 estils 3a 1500 lliures 18a 200 lliures Marcos Gil Corbacho (2000) 1er 400 lliures 10è 50 lliures 4t 100 lliures 1er 200 lliures Nuria Vera Valls (1999) 16a 400 lliures 14a 800 lliures 10a 1500 lliures 60a 200 lliures

Raimon Bosch Serra (1990) 6è 100 braça 4t 50 braça 10è 200 braça Angel Gil Orfila (1999) 4art 100 braça 2on 50 braça 33è 200 braça 14è 200 lliures Ferran Piñero Zomeño (1996) 25è 100 braça 19è 50 braça Andrés Villarreal Angulo (1999) 4t 50 lliures 7è 100 lliures 6è 50 papallona Alejandro Avila Cazorla (2000) 12è 50 lliures 18è 100 lliures 13è 50 esquena 27è 100 esquena 30è 200 lliures Sebastià Gil Corbacho (1993) 46è 50 lliures 42è 100 lliures 38è 50 esquena 47è 100 esquena Albert Hernandez Serrano (2000) 16è 400 lliures 6è 1500 lliures 18è 200 lliures Raul Torres Serrano (1999) 9è 100 papallona 8è 200 estils 1r 200 papallona 6è 1500 lliures 10è 50 papallona Carla Guitet Anglès (2001) 11a 100 braça 17a 200 estils

Luisa Mar Morales (1994) 8a 400 lliures 21a 200 esquena 11a 800 lliures 5a 1500 lliures Dani Saldaña Perea (2000) 19è 400 lliures 29è 50 lliures 21è 100 lliures 13è 200 lliures Tania Cid Cervantes (1999) 27a 100 papallona 15a 200 papallona Victor Masip de Rios (1993) 3r 100 papallona 10è 200 papallona 15è 200 lliures

Carla Seco, gran actuació al Campionat de Catalunya

Granollers

31


NATACIÓ AIGÜES OBERTES Campionat de Catalunya OPEN Aigües Obertes Banyoles del 17 a 18 de juny del 2017

Campionat d’Espanya OPEN Aigües Obertes Banyoles del 17 a 18 de juny del 2017

Judith Torras Piedehierro (1998) 1a 10km Junior 2 1a 10km absoluta 3a 5km absoluta

Judith Torras Piedehierro (1998) 4a 10km Junior 2 7a 10km absoluta 9a 5km absoluta

Nuria Vera Valls (1999)

2a 10km Junior 2

Lluís Escrits Mañosa (2001)

5è 7,5km Junior 1

Nuria Vera Valls (1999) 6a 10km Junior 2 10a 10km absoluta

Albert Hernandez Serrano (2000) 6è 7,5km Junior 1

Lluís Escrits Mañosa (2001)

11è 7,5km Junior 1

Albert Hernandez Serrano (2000) 20è 7,5km Junior 1

Podi Junior 2 amb Judith Torras i Núria Vera

VALORACIÓ L’any 2017 ha estat, un any més, molt productiu, si valorem els resultats obtinguts, amb 13 medalles a nivell estatal, d’on destaquem els nostres campions d’Espanya: Carla Seco, Júlia Pujadas i Marcos Gil. Tots ells entrenant al CAR. Cal esmentar, enguany, un fet històric, i és que, per primera vegada, el Club Natació Granollers ha estat representat per 2 nedadors al Campionat del Món Júnior: Marcos Gil i Júlia Pujadas; a més, també han participat al Campionat d’Europa Júnior, juntament amb la Carla Seco. A nivell català, aquest any han estat 73 les medalles obtingudes (5 més que l’any anterior). A part dels ja mencionats com a medallistes també van pujar al podi: Judith Torras, Angel Gil, Andrés Villarreal, Raul Torres, Hector Morales, Marcel Vigara, Hugo Teixell i Albert Blanco. Si analitzem les etapes d’iniciació, veurem que podem presumir d’estar any rere any entre els millors clubs catalans. Aquí és on assentem les bases per al futur rendiment esportiu i, si tenim en compte la nostra filosofia de treball (basada en la constància,) el nivell que mantenim és motiu de satisfacció per a nosaltres. En les etapes de rendiment, a part dels èxits individuals abans esmentats, cal destacar, que el primer equip femení ha aconseguit l’ascens 1a Dvisió a la Copa d’Espanya de clubs. Finalment, donar valor a la feina de tots els tècnics que ens ajuden a assolir els nostres principals objectius que no oblidem són: - Formar persones esportistes, autònomes, responsables i saludables. - Ajudar a desenvolupar i millorar mitjançant la pràctica continuada, les capacitats necessàries (físiques, tècniques i psicològiques) per la pràctica de la natació. No tots els nostres nedadors arriben als resultats mencionats a la memòria però sí que intentem que assumeixin els valors de constància, esforç i sacrifici que requereix la natació. Granollers

32


NATACIÓ ARTÍSTICA NEDADORS DEL PRIMER EQUIP

EQUIP TÈCNIC

Cap de secció Ariadna Mas

Meritxell Mas Ariadna Arisó Natalia De La Nuez Helena Jaumà Pau Ribes Mariona Busquets Antich Sira Casanova Izuel Elena Estrada Najar Tania Hernandez Diaz Cecilia Jimenez Nieto Claudia Oller Armengol Xenia San Martin Teniente Eva Santamaria Franco Paula Vega Sanchez Mariona Salicru Diumaro

Cap tècnic Judith Requena Equip Absolut/Júnior Judith Requena i Mariona Busquets Responsable Equip Infantil Judith Requena

Entrenadores Equip Infantil Judith Requena, Cecilia Jiménez, Xenia San Martin i Natalia Didenko Responsable Equip Aleví Mari Carmen Orfila Entrenadores Equip Aleví Mari Carmen Orfila, Ariadna Mas, Paula Vega, Alexandra Baca i Natalia Didenko

ESPORTISTES DE LA TEMPORADA 2016-17 HOMES

DONES 27

Coordinació Escoles Ariadna Mas Entrenadora Pre competició Nivell 3 Paula Vega i Alexandra Baca Entrenadores Nivell 2 Mariona Salicrú i Eva Santamaria

11

11

12

11

12

Entrenadores Nivell 1 Ariadna Mas Entrenadora Iniciació Mic Mariona Busquets

INICIACIÓ

BENJAMÍ 1

BENJAMÍ 2

HOMES

Entrenadora Iniciació Tania Hernández i Xenia San Martin

COPA CATALANA

DONES

26

Entrenadora Interclubs Eva Santamaria i Mariona Salicru

15 12

Entrenadora Copa Catalana Tania Hernández Responsable Tecnificació Gimnàstica Patricia Suárez

BENJAMÍ 3 INTERCLUBS

12

1 ALEVÍ

INFANTIL

JUVENIL

BENJAMÍ 3

Professor de Dansa Nil Juve

Granollers

33


NATACIÓ ARTÍSTICA RESULTATS INTERNACIONALS Copa d’Europa Natació Sincronitzada Absolut Cuneo (Itàlia), de 05 al 07 de mayo de 2017

Campionat d’Europa Júnior Belgrado (Sèrbia), del 21 al 25 de juny de 2017

Pau Ribes

2n en duet mixt tècnic i lliure

Meritxell Mas

2n en equip tècnic 3a en equip lliure

Rutina combinada 3a Clara Arboix Jauma Ariadna Ariso Vilanova Elia Calvo Canal Oriana Alejandra Carreras Perez Abril Conesa Prieto Mireia Hernandez Luna

España Sincro “Trofeo Infantas De España” Natacion Sincronizada Absoluto Las Palmas de G.C. (Espanya), 26 al 28 de maig 2017 Pau Ribes

2n en duet mixt

Equip 2n Meritxell Mas Ariadna Ariso Natalia De La Nuez Helena Jauma Combo 2n Meritxell Mas Ariadna Ariso Natalia De La Nuez Helena Jauma

Mireia Hernandez Luna

3a en duet

Mediterranean Synchronized Swimming Cup Mealhada (Portugal) del 3 al 6 d’Agost Equip 1a Judith Calvo Requena Mireia Hernandez Luna Rutina combinada Judith Calvo Requena Mireia Hernandez Luna

1a

Highlight 2n Meritxell Mas Ariadna Ariso Natalia De La Nuez Helena Jauma

Els representants del Club a l’España Sincro

Granollers

34

Judith Calvo i Mireia Hernández, campiones a la Copa Comen


NATACIÓ ARTÍSTICA RESULTATS ESTATALS Campionat d'Espanya de figures Infantil-Junior Madrid novembre 2016

Campionat d'Espanya Aleví-Infantil Piscina Sant Jordi març 2017

Categoria Júnior:

Categoria Aleví:

Elia Calvo

3a en figures 3a en la classificació general

Valeria Parra

3a en figures 3a classificció general

Oriana Carreras

11a en figures

Rita Sugrañes

9a en figures

Clara Arboix

12a en figures

Abril Conesa

15a en figures

Ariadna Conesa

17a en figures 3a categoria grup d'edat 2006

Julia Lopez

17a en figures

Marina Navarro

24a en figures

Miriam Llovet

19a en figures

Irene Garrido

26a en figures

Mireia Hernandez

20a en figures

Carla Oliva

29a en figures

Julia Tortosa

33a en figures

Alba Busquets

31a en figures

Laura Hospital

41a en figures

Marina Andres

47a en figures

Alba

58a en figures

Aitana Navarro

65a en figures 1a categoria grup d'edat 2007

Lia Ferreres

60a en figures

Leia Lopez

67a en figures

Mariona Lopez

71a en figures

Carlota Rodriguez

94a en figures

Anna Moreno

102a en figures

Categoria Infantil: Mireia Hernandez

6a en figures

Angela Garcia

109a en figures

Judith Calvo

14a en figures

Guiomar Jimenez

112a en figures

Gisela Gonzalez

19a en figures

Daniela Maymo

116a en figures

Martina Coronado

35a en figures

Caterina Llanes

118a en figures

Mireia Serra

36a en figures

Ariadna Camps

127a en figures

Claudia Julia

44a en figures

Mara Sanchez

131a en figures

Anna Rueda

56a en figures

Sara Hernandez

143a en figures

Claudia Sole

70a en figures

Abril Sanchez

153a en figures

Maria Albareda

90a en figures

Avril Maldonado

154a en figures

Alice Gallargo

98a en figures

Paula Rios

160a en figures

Carla Lorenzo

205a en figures

Granollers

35


NATACIÓ ARTÍSTICA Rutina combinada Marina Andres Dieguez Alba Busquets Padilla Ariadna Conesa Prieto Irene Garrido Benet Marina Navarro Alvarez Carla Oliva Porta Valeria Parra Telegina Rita Sugrañes Tormo Keira Volquez Martinez Carlota Rodriguez Sanchez Ariadna Ai Camps Ferrero Angela Garcia Garcia

1a

Categoria Infantil: Mireia Hernandez

7a en figures

Anna Rueda

13a en figures

Judith Calvo

17a en figures

Martina Coronado

23a en figures

Gisela Gonzalez

27a en figures

Mireia Serra

39a en figures

Rutina combinada Aleví B 6a Caterina Llanes Lopez Leia Lopez Lopez Aitana Navarro Parra Daniela Maymó Serra Sara Hernandez Alarcon Avril Maldonado Fernandez-Conde Olivia Rodriguez Sanchez Mara Sanchez Guimera Paula Rios Camacho Guiomar Jimenez Palma Anna Moreno Egeda Saioa Nogales Paredes

Claudia Sole

43a en figures

Claudia Julia

44a en figures

Maria Albareda

57a en figures

Alice Gallardo

77a en figures

Laura Gil

150a en figures

Claudia Gonzalez

186a en figures

Karen Roiz

197a en figures

CNG 2n

Ada Monteys

226a en figures

June Retana

244a en figures

Rutina combinada Judith Calvo Requena Martina Coronado Soriano Claudia Gonzalez Gomis Gisela Gonzalez Moreno Mireia Hernandez Luna Claudia Julia Gual Anna Rueda Guardia Mireia Serra Garcia Karen Roiz Rodriguez Claudia Sole Garcia

2a

CNG 4t

Les alevins, campiones d’Espanya en combo

Granollers

36


NATACIÓ ARTÍSTICA Campionat d'Espanya Júnior i Sènior Valladolid abril 2017 Categoria Júnior: Elia Calvo

9a en figures

Oriana Carreras

10a en figures

Clara Arboix

12a en figures

Abril conesa

15a en figures

Miriam llovet

18a en figures

Mireia Hernandez

24a en figures

Julia Tortosa

26a en figures

Julia Lopez

29a en figures

Laura Hospital

35a en figures

Lia Ferreres

44a en figures

Mariona Lopez

72a en figures

Equip 1r Clara Arboix Jauma Lia Calvo Canal Oriana Alejandra Carreras Abril Conesa Prieto Mireia Hernandez Luna Laura Hospital Rofes Miriam Llovet Sillue Julia Lopez Marsal Lia Ferrera Rovira Mariona Lopez Conchillo Combo 2n Clara Arboix Jauma Elia Calvo Canal Oriana Alejandra Carreras Abril Conesa Prieto Ia Ferrera Rovira Laura Hospital Rofes Miriam Llovet Sillue Mariona Lopez Conchillo Julia Lopez Marsal Julia Tortosa Grau Mireia Hernandez Luna

Categoria Sènior: Combo temàtic 2n Mariona Busquets Antich Sira Casanova Izuel Elena Estrada Najar Tania Hernandez Diaz Cecilia Jimenez Nieto Claudia Oller Armengol Xenia San Martin Teniente Eva Santamaria Franco Paula Vega Sanchez Mariona Salicru Diumaro

L’equip júnior, campió d’Espanya

Plata pel combo temàtic sènior

Granollers

37


NATACIÓ ARTÍSTICA Campionat d'Espanya Infantil Piscina La Nucia juliol 2017

Campionat d’Espanya Aleví-Juvenil Alacant juliol 2017

Mireia Hernandez

4a en figures

Categoria Aleví:

Judith Calvo

14a en figures

Gisela Gonzalez

24a en figures

Valeria Parra 1a en figures 1a de la general

Martina Coronado

25a en figures

Ariadna Conesa 10a en figures 2a grup d’edat 2006

Claudia Julia

29a en figures

Irene Garrido

12a en figures

Anna Rueda

32a en figures

Rita Sugrañes

17a en figures

Maria Albareda

51a en figures

Marina Andres

25a en figures

Mireia Serra

62a en figures

Alba Busquets

31a en figures

Alice Gallardo Claudia Sole

90a en figures 90a en figures

Keria Volquez

34a en figures

Marina Navarro

50a en figures

June Retana

139a en figures

Carla Oliva

51a en figures

Ada Montey

146a en figures

Angela Garcia

56a en figures

Claudia Gonzalez

179a en figures

Carlota Rodriguez

81a en figures

Laura Gil

202a en figures

Ariadna Ai Camps

103a en figures

Karen Roiz

220a en figures

Solo 2n Valeria Parra

Duet 3r Judith Calvo Requena Mireia Hernandez Luna Clàudia Julià Gual CNG 3r

Les juvenils, campiones d’Espanya en equip i combo

Granollers

38

Duet 3r Valeria Parra Telegina Rita Sugrañes Tormo Irene Garrido Benet


NATACIÓ ARTÍSTICA Equip 1r Marina Andres Dieguez Alba Busquets Padilla Ariadna Conesa Prieto Irene Garrido Benet Carla Oliva Porta Valeria Parra Telegina Rita Sugrañes Tormo Keira Volquez Martinez Marina Navarro Alvarez Carlota Rodriguez Sanchez

Solo 3r Èlia Calvo

Combo 2n Marina Andres Dieguez Alba Busquets Padilla Ariadna Conesa Prieto Irene Garrido Benet Keira Volquez Martinez Rita Sugrañes Tormo Carlota Rodriguez Sanchez Valeria Parra Telegina Marina Navarro Alvarez Carla Oliva Porta Ariadna Ai Camps Ferrero Angela Garcia Garcia

Equip 1r Clara Arboix Jauma Elia Calvo Canal Oriana Alejandra Carreras Perez Abril Conesa Prieto Natalia De La Nuez Gonzalez Laura Hospital Rofes Julia Lopez Marsal Miriam Llovet Sillue Lia Ferrera Rovira Julia Tortosa Grau

CNG 1r Categoria Juvenil: Abril Conesa 3a en figures 3a en la general Natalia de la nuez

4a en figures

Oriana Carreras

5a en figures

Miriam Llovet

9a en figures

Elia Calvo

10a en figures

Clara Arboix

14a en figures

Laura Hospital

18a en figures

Julia Tortosa

20a en figures

Julia Lopez

22a en figures

Lia Ferreres

29a en figures

Mariona Lopez

75a en figures

Duet 2r Oriana Alejandra Carreras Abril Conesa Duet 3r Clara Arboix Elia Calvo Julia Lopez

Combo 1r Clara Arboix Jauma Elia Calvo Canal Oriana Alejandra Carreras Perez Abril Conesa Prieto Lia Ferrera Rovira Miriam Llovet Sillue Laura Hospital Rofes Mariona Lopez Conchillo Julia Tortosa Grau Julia Lopez Marsal Natalia De La Nuez Gonzalez CNG 1r

L’equip aleví, campió d’Espanya Granollers

39


NATACIÓ ARTÍSTICA Campionat d'Espanya Aleví Promoció Granollers juliol 2017 Aitana Navarro

9a en figures 1a en grup edat 2007

Saioa Nogales

16a en figures 2a en grup edat 2007

Daniela Maymo

28a en figures

Leia Lopez

41a en figures

Olivia Rodriguez

45a en figures

Guiomar Jimenez

46a en figures

Mara Sanchez

52a en figures

Anna Moreno

62a en figures

Carla Lorenzo

66a en figures

Caterina Llanes

70a en figures

Paula Rios

80a en figures

Sara Hernandez

86a en figures

Avril Maldonado

94a en figures

Abril Sanchez

126a en figures

Moment de l’actuació del CNG al Campionat d’Espanya Aleví Promoció

Granollers

40

Equip 1r Guiomar Jimenez Palma Caterina Llanes Lopez Leia Lopez Lopez Daniela Maymó Serra Anna Moreno Egeda Aitana Navarro Parra Saioa Nogales Paredes Mara Sanchez Guimera Sara Hernandez Alarcon Avril Maldonado Fernandez-Conde Combo 1r Caterina Llanes Lopez Leia Lopez Lopez Aitana Navarro Parra Daniela Maymó Serra Sara Hernandez Alarcon Avril Maldonado Fernandez-Conde Olivia Rodriguez Sanchez Mara Sanchez Guimera Paula Rios Camacho Guiomar Jimenez Palma Anna Moreno Egeda Saioa Nogales Paredes

El Club, campió d’Espanya Aleví Promoció en Equip i Combo


NATACIÓ ARTÍSTICA Lliga de Figures Residència Blume, Esplugues de Llobregat Categoria Aleví 1a jornada: 3a classificada: Valeria Parra 6a classificada: Ariadna Conesa 11a classificada: Irene Garrido 15a classificada: Rita Sugrañes 16a classificada: Carla Oliva Porta 17a classificada: Alba Busquets 18a classificada: Marina Navarro 22a classificada: Keria Volquez 29a classificada: Carlota Rodriguez 30a classificada: Ariadna Ai Camps 31a classificada: Anna Moreno 33a classificada: Marina Andres 37a classificada: Caterina Llanes 47a classificada: Guiomar Jimenez 50a classificada: Daniela Maymo 54a classificada: Angela Garcia 56a classificada: Paula Rios 59a classificada: Olivia Rodriguez 60a classificada: Leia Lopez 62a classificada: Aitana Navarro 69a classificada: Mara Sanchez 69a classificada: Avril Maldonado 75a classificada: Saioa Nogales 82a classificada: Sara Hernandez 98a classificada: Carla Lorenzo 129a classificada: Abril Sanchez 2a jornada: 1a classificada: Valeria Parra 6a classificada: Alba Busquets 9a classificada: Keria Volquez 13a classificada: Carla Oliva Porta 14a classificada: Ariadna Conesa 14a classificada: Irene Garrido 19a classificada: Rita Sugrañes 20a classificada: Marina Andres 24a classificada: Daniela Maymo 27a classificada: Marina Navarro 35a classificada: Carlota Rodriguez 37a classificada: Mara Sanchez 38a classificada: Abril Sanchez 42a classificada: Olivia Rodriguez 44a classificada: Leia Lopez 45a classificada: Caterina Llanes 50a classificada: Ariadna Ai Camps 51a classificada: Anna Moreno 56a classificada: Aitana Navarro

67a classificada: Saioa Nogales 67a classificada: Guiomar Jimenez 69a classificada: Angela Garcia 74a classificada: Paula Rios 76a classificada: Sara Hernandez 83a classificada: Avril Maldonado 106a classificada: Carla Lorenzo 3a jornada: 4a classificada: Irene Garrido 10a classificada: Valeria Parra 11a classificada: Rita Sugrañes 12a classificada: Carla Oliva Porta 14a classificada: Marina Navarro 15a classificada: Marina Andres 16a classificada: Alba Busquets ¡18a classificada: Ariadna Cones ¡26a classificada: Aitana Navarro ¡28a classificada: Keria Volquez 36a classificada: Leia Lopez ¡38a classificada: Saioa Nogales 41a classificada: Anna Moreno ¡42a classificada: Carlota Rodriguez 49a classificada: Ariadna Ai Camps ¡51a classificada: Angela Garcia ¡56a classificada: Mara Sanchez ¡57a classificada: Daniela Maymo 58a classificada: Paula Rios ¡62 a classificada: Caterina Llanes 67a classificada: Carla Lorenzo 72a classificada: Guiomar Jimenez 87a classificada: Olivia Rodriguez 78a classificada: Avril Maldonado 80a classificada: Sara Hernandez 105a classificada: Abril Sanchez 4a jornada: 3a classificada: Valeria Parra 10a classificada: Ariadna Conesa 23a classificada: Irene Garrido 20a classificada: Rita Sugrañes 22a classificada: Carla Oliva Porta 18a classificada: Alba Busquets 13a classificada: Marina Navarro 15a classificada: Keria Volquez 70a classificada: Carlota Rodriguez 83a classificada: Ariadna Ai Camps 57a classificada: Anna Moreno 14a classificada: Marina Andres 60a classificada: Caterina Llanes 45a classificada: Guiomar Jimenez 68a classificada: Daniela Maymo Granollers

41


NATACIÓ ARTÍSTICA 56a classificada: Angela Garcia 76a classificada: Paula Rios 85a classificada: Olivia Rodriguez 41a classificada: Leia Lopez 31a classificada: Aitana Navarro 44a classificada: Mara Sanchez 48a classificada: Avril Maldonado 36a classificada: Saioa Nogales 62a classificada: Sara Hernandez 88a classificada: Carla Lorenzo 55a classificada: Abril Sanchez Categoria Infantil 1a jornada: 2a classificada: Mireia Hernandez 6a classificada: Gisela Gonzalez 8a classificada: Anna Rueda 10a classificada: Mireia Serra 14a classificada: Martina Coronado 18a classificada: Claudia Sole 21a classificada: Claudia Julia 31a classificada: Judith Calvo 34a classificada: Claudia Gonzalez 40a classificada: Alice Gallardo 51a classificada:Ada Monteys 53a classificada:Laura Gil 71a classificada: June Retana 32a classificada: Maria Albareda 34a classificada:Karen Roiz 2a jornada: 2a classificada Gisela Gonzalez 5a classificada: Mireia Hernandez 10a classificada: Judith Calvo 13 a classificada: Anna Rueda 21 a classificada: Mireia Serra 33a classificada: Martina Coronado 46a classificada: Karen Roiz 44a classificada: Claudia Julia 42a classificada: Laura Gil 55a classificada: Maria Albareda 61a classificada: Claudia Gonzalez 22a classificada: claudia Sole 22a classificada: June Retana 52a classificada: Ada Monteys 32a classificada: Alice Gallardo

3a jornada: 1a classificada: Gisela Gonzalez 6a classificada: Anna Rueda 7a classificada: Mireia Hernandez 8a classificada: Judith Calvo 10a classificada: Martina Coronado 11a classificada: Claudia Julia 12a classificada: Mireia Serra 18a classificada: Claudia Sole 48a classificada: Maria Albareda 56a classificada: Laura Gil 83a classificada: Karen Roiz 51a classificada: Claudia Gonzalez 44a classificada: Alice Gallardo 57a classificada: Ada Monteys 78a classificada: June Retana 4a jornada: 2a classificada: Mireia Hernandez 4a classificada: Gisela Gonzalez 8a classificada: Judith Calvo 13a classificada: Mireia Serra 17a classificada: Anna Rueda 23a classificada: Martina Coronado 24a classificada: Claudia Julia 26a classificada: Maria Albareda 29a classificada: Claudia Solé 27a classificada: Claudia Gonzalez 19a classificada: Alice Gallardo 49a classificada: Laura Gil 43a classificada: June Retana 44a classificada: Karen Roiz 61a classificada: Ada Monteys

Bona actuació a les lligues de figures

Granollers

42


NATACIÓ ARTÍSTICA Categoria Júnior

4a jornada:

1a jornada: 3 a classificada: Elia Calvo 4 a classificada: Oriana Carreras 5 a classificada: Abril Conesa 6 a classificada: Julia Tortosa 9a classificada: Julia Lopez 11a classificada: Clara Arboix 12a classificada: Miriam Llovet 14a classificada: Mireia Hernandez 20a classificada: Laura Hospital 21a classificada: Lia Ferreres 32a classificada: Alba 33a classificada: Mariona Lopez

2a classificada: Elia Calvo 6a classificada: Abril Conesa 7a classificada: Clara Arboix 8a classificada: Julia Tortosa 9a classificada: Mireia Hernandez 10a classificada: Oriana Carreras 13a classificada: Miriam Llovet 15a classificada: Laura Hostpial 16a classificada: Julia Lopez 18a classificada: Lia Ferreres 25a classificada: Mariona Lopez

2a jornada: 2a classificada: Elia Calvo 5a classificada: Oriana Carreras 7a classificada: Clara Arboix 8a classificada: Mireia Hernandez 10a classificada: Abril Conesa 10a classificada: Miriam Llovet 13a classificada: Julia Lopez 15a classificada: Julia Tortosa 20a classificada: Lia Ferreres 20a classificada: Alba 27a classificada: Laura Hospital 29a classificada: Mariona Lopez 3a jornada: 3a classificada: Miriam Llovet 4a classificada: Èlia Calvo 6a classificada: Abril Conesa 8a classificada: Mireia Hernandez 9a classificada: Oriana Carreras 12a classificada: Julia Lopez 16a classificada: Julia Tortosa 17a classificada: Alba 18a classificada: Laura Hospital 24a classificada: Lia Ferreres 30a classificada: Mariona Lopez

Campionat de Catalunya de Rutines Combinades - Aleví, Infantil, Júnior C.N.Reus Ploms març 2017 Categoria Aleví Combo 1r Angela Garcia Garcia Ariadna Ai Camps Ferrero Keira Volquez Martinez Rita Sugrañes Tormo Carlota Rodriguez Sanchez Marina Andrés Dieguez Alba Busquets Padilla Ariadna Conesa Prieto Irene Garrido Benet Marina Navarro Alvarez Carla Oliva Porta Valeria Parra Telegina Categoria Infantil Combo A Judith Calvo Requena Martina Coronado Soriano Gisela Gonzalez Moreno Clàudia Gonzalez Gomis Mireia Hernandez Luna Anna Rueda Guardia Karen Roiz Rodriguez Mireia Serra Garcia Clàudia Solé Garcia Clàudia Julià Gual

2n

Granollers

43


NATACIÓ ARTÍSTICA

Combo B 6è June Retana Jimenez Ada Monteys Vinardell Laura Gil Orfila Maria Albareda Castillo Abril Gimenez Salvany Alice Gallardo Egea Categoria Júnior Combo 2n Èlia Calvo Canal Oriana Alejandra Carreras Perez Lia Ferrera Rovira Júlia Tortosa Grau Miriam Llovet Sillué Mariona López Conchillo Campionat de Catalunya Junior Hivern Blume i CN Tàrraco Elia Calvo

2a en figures

Oriana Carreras

3a en figures

Mireia Hernandez

4a en figures

Abril Conesa

5a en figures

Clara Arboix

6a en figures

Miriam Llovet

9a en figures

Julia Lopez

12a en figures

Julia Tortosa

13a en figures

Laura Hospital

18a en figures

Lia Ferreres

23a en figures

Mariona Lopez

30a en figures

Equip 1a Elia Calvo Oriana Carreras Mireia Hernandez Abril Conesa Clara Arboix Miriam Llovet Julia Lopez Julia Tortosa Laura Hospital Lia Ferreres Mariona Lopez Campionat de Cataunya d’Estiu Aleví, Infantil, Júnior Piscines Bernat Picornell Categoria Aleví Solo 2n Valeria Parra Solo 7a Ariadna Conesa Solo 13a Aitana Navarro Solo 14a Guiomar Jimenez Solo 16a Daniela Maymó

Solo 2n Elia Calvo Solo 4a Abril Conesa

L’equip aleví, campió de Catalunya

Granollers

44


NATACIÓ ARTÍSTICA

Solo 19a Anna Moreno Duet 4t Irene Garrido Valeria Parra Duet 7è Alba Busquets Keria Volquez Duet 13è Aitana Navarro Leia Lopez

Equip B 5è Sara Hernandez Guiomar Jimenez Caterina Llanes Aitana Navarro Anna Moreno Daniela Maymó Mara Sanchez Categoria Infantil Solo 3r Judith Calvo

Duet 16è Daniela Maymo Guiomar Jimenez

Duet 2n Anna Rueda Mireia Serra

Equip 2n Alba Busquets Ariadna Conesa Rita Sugrañes Irene Garrido Marina Navarro Valeria Parra KEira Volquez Carla Oliva Marina Andres Carlota Rodriguez

Duet 3r Judith Calvo Claudia Julia Duet 4t Martina Coronado Claudia Sole Equips 2n Maria Albareda Judith Calvo Martina Coronado Gisela Gonzalez Claudia Julia Anna Rueda Mireia Serra Claudia Sole Equip B 5è June Retana Claudia Gonzalez Laura Gil Karen Roiz Alice Gallardo Ada Monteys

L’equip infantil, subcampió de Catalunya

Granollers

45


NATACIÓ ARTÍSTICA Categoria Júnior

Campionat de Catalunya Benjamí 1a i 2a Jornada. Piscina St Jordi. Gener i Març de 2017

Solo 2n Miriam Llovet

Figures Nivell 1

Solo 4t Julia Lopez Solo 6è Laura Hospital Solo 9è Lia Ferreres Duet 1r Julia Lopez Miriam Llovet Duet 4t Laura Hospital Lia Ferreres Duet 5è Mariona Lopez Julia Tortosa Equip Elia Calvo Oriana Carreras Mireia Hernandez Abril Conesa Clara Arboix Miriam Llovet Julia Lopez Julia Tortosa Laura Hospital Lia Ferreres Mariona Lopez

1r

Daniela Ruiz Sara Cortes Eire Diaz Paula Villareal Arlet Arnan Silvia Llorens Ariadna Girbau Martina Anso Lamiae Guezzar Martina Garcia Aran Jiménez Figures Nivell 2 Paula Flores Abril Icart Ivet Fernàndez Martina Del Barco Norah Gañan Chloe Castilla Carla Vilaro Alba Verdaguer Maia Sánchez Xenia Vilagrada Emma Monclús

Les júniors, campiones de Catalunya per Equip

Granollers

46

10a / 65a 26a / 49a 27a / 42a 33a / 37a 37a / 53a 39a / 57a 43a / 25a 48a / 58a 60a / 60a 68a / 46a 73a / 76a

21a / 40a 29a / 36a 52a / 46a 66a / 25a 84a / 47a 93a / 71a 95a / 90a 103a / 73a 110a / 91a 113a / 98a 74a / 74a


NATACIÓ ARTÍSTICA 3a Jornada. Piscines Picornell Juny de 2017

Figures Nivell 3 Carla Roiz Nerea Almagro Berta Bedmar Claudia Girbau Elsa Alcaraz Andrea Hernando Martina Lopera Ona Soy Ariadna Estapé Iria Fraga Jana Francisco Aina Baeza Anna Gabarrella Laura Anso Paola Solano Mariona Bruguera Maria Campos Martina Lagares Claudia Bedmar Nora Dominguez Carla Sobrino Georgina Esparza Berta Retana Cristina Jiménez Katia Queralto Clara Coll Marta Monclús

4a / 6a 8a / 29a 12a / 54a 15a / 56a 22a / 11a 24a / 81a 41a / 15a 42a / 4a 44a / 25a 45a / 26a 50a / 43a 52a / 68a 52a / 48a 54a/ 12a 56a / 80a 58a / 63a 63a / 40a 64a / 59a 71a / 33a 72a / 60a 73a / 34a 76a / 49a 77a / 36a 83a / 84a 87a / 90a 62a / 62a 87a / 87a

Nivell 1 5a Arlet Arnan Martina Anso Eire Diaz Sara Cortés Paula Villareal Ariadna Girbau Silvia Llorens Martina García Lamiae Guezzar Aran Jiménez Daniela Ruiz Nivell 2 6a Chloe Castilla Alba Verdauer Carla Vilaró Xènia Vilagrasa Ivet Fernàndez Abrill Icart Norah Gañan Emma Monclús Paula Flores Maia Sánchez Martina Del Barco Nivell 3 3a Elsa Alcaraz Nerea Almagro Aina Baeza Mariona Bruguera Clara Coll Ariadna Estapé Nora Domínguez Maria Campos Martina Lopera 5a classificades. Laura Ansó Berta Bedmar Clàudia Bedmar Jana Francisco Claudia Girbau Andrea Hernando Martina Lagares Berta Retana Carla Sobrino Carla Roiz Ona Soy

Granollers

47


NATACIÓ ARTÍSTICA Campionat de Catalunya de Copa Catalana 1a , 2a Jornada i 3a jornada.

El Nivell 3, campió de Catalunya

Les nedadores d’Interclubs, or al Català

Carla Colome

17a en figures

Paula Colome

20a en figures

Mar Tortejada

30a en figures

Dunia Gañan

35a en figures

Julia Ortiz

41a en figures

Anna Casacuberta

55a en figures

Ona Lasheras

57a en figures

Emma Cobas

60a en figures

Georgina Busquets

72a en figures

Martina Gonzalez

74a en figures

Ariadna Gallego

119a en figures

Africà Arroyo

159a en figures

Equip 2n Carla Colome Paula Colome Mar Tortejada Dunia Gañan Julia Ortiz Anna Casacuberta Ona Lasheras Emma Cobas Georgina Busquets Martina Gonzalez Ariadna Gallego Africà Arroyo Duet 1r Carla Colomé Paula Colomé

Plata per l’equip i combo de Copa Catalana Granollers

48

Combo 2n Carla Colome Paula Colome Mar Tortejada Dunia Gañan Julia Ortiz Anna Casacuberta Ona Lasheras Emma Cobas Georgina Busquets Martina Gonzalez Ariadna Gallego Africà Arroyo


NATACIÓ ARTÍSTICA Campionat de Catalunya d’Interclubs 1a, 2a Jornada i 3a jornada Aghata Aguilar

5a en figures

Judith Valldeoriola

6a en figures

Andrea Morcillo

10a en figures

Clara Belmar

13a en figures

Meritxell Flores

29a en figures

Laura Francisco

36a en figures

Berta Soler

58a en figures

Julia Pérez

67a en figures

Mireia Mallorquí

74a en figures

Martina Franco

79a en figures

Lluna Nuñez

100 en figures

Natalia Martínez

145 en figures

Duet 2n Aghata Aguilar Clara belmar

Equip 2n Aghata Aguilar Judith Valldeoriola Andrea Morcillo Clara Belmar Meritxell Flores Laura Francisco Berta Soler Julia Pérez Mireia Mallorquí Martina Franco Lluna Nuñez Natalia Martínez

Combo 1r Aghata Aguilar Judith Valldeoriola Andrea Morcillo Clara Belmar Meritxell Flores Laura Francisco Berta Soler Julia Pérez Mireia Mallorquí Martina Franco Lluna Nuñez Natalia Martínez

Duet 6è Meritxell Flores Lidia Garcia

VALORACIÓ A banda del magnífics resultats de totes les categories del club, així com de les nostres nedadores de les diferents seleccions, ha estat una temporada plena d’iniciatives, col•laboracions i serveis, que han permès donar a conèixer la sincro del CNG a tota Espanya, Europa i la resta del Món. Entre els resultats destacat podríem començar per les més petites i el futur de la secció: A la categoria escolar es va a aconseguir pòdium en benjamí 3. Pel que fa als equips de competició, excel•lent trajectòria de totes les nedadores. En categoria infantil, Judith Calvo i Mireia Hernandez, es van a incorporar a la selecció Espanyola per la Copa Comen a Mealhada: Medalla d’or en equip i combinat. En categoria Júnior, Clara Arboix, Ariadna Ariso, Elia Calvo, Oriana Carreras, Abril Conesa i Mireia Hernández, van participar al europeo júnior de Belgrado, amb un 3er lloc en equip, i Mireia Hernandez medalla de bronze en duet. Respecte a les mes veteranes: Meritxell Mas va ser 2º en equip tecnic i 3ª en equip lliure a la Copa de Europa Absoluta, a Itàlia. I Pau Ribes plata en duet mixt tècnic i lliure. Al Campionat del Món Absolut absolut a Budapest van fer un 5é lloc. Per últim, agrair als caps i entrenadors de les altres seccions esportives per compartir els espais i facilitar-nos la feina del dia a dia. Tots junts: Junta directiva, entrenadors, famílies i com no, les nedadores, fem possible que la secció de natació sincronitzada del CNG creixi cada temporada. Granollers

49


WATERPOLO

EQUIP TÈCNIC Cap de secció Albert Garcia

Entrenadora Equip Cadet Femení Ana Copado

Cap tècnic Pablo Quattrocchio

Entrenador Equip Infantil Mixte A Oscar Cervetto

Entrenador Equip Absolut Masculí A Pablo Quattrocchio

Entrenador Equip Infantil Mixte B Gerard Troyano

Entrenador Equip Absolut Masculí B Javier Soler

Entrenadors Equip Aleví Mixte A Borja Furió

Entrenador Equip Absolut Femení Ana Copado Entrenador Equip Juvenil Javier Soler

Entrenador Equip Aleví Mixte B Borja Furió Entrenadora Equip Benjamí Mixte Núria Riaño

Entrenador Equip Cadet Masculí Borja Furió

Entrenador Equip PreBenjamí Oscar Cervetto

ESPORTISTES DE LA TEMPORADA 2016-17 HOMES 21

DONES

20

20 16

14

14

16

16

9

1

1

BENJAMÍ A ALEVÍ MIXT INFANTIL iB Ai B MIXT A i B

Granollers

50

CADET

JUVENIL

ABSOLUT ABSOLUT ABSOLUT FEMENÍ MASCULÍ B MASCULÍ


WATERPOLO ABSOLUT MASCULÍ Jugadors Temporada 2016/2017

Liga Nacional 1ª División Masculina Classificació

1.- Jean Andres Sanchez Rangel 2.- David Diaz Dangla 3.- Joan Basté Pelayo 4.- Pau Carod Royo 5.- Tomas Rodrigo Echenique 6.- Adso Fernandez Baena 7.- Borja Furió Barreira 8.- Joan Galvan Cabot 9.- Albert Garcia Cañizares 10.- David Jurado Rodriguez 11.- Guillermo Matas Velasco 12.- Arnau Peral Lopez 13.- Josep Puig Ruiz 14.- Adrian Rodriguez Laguna 15.- Magí Salva Castañe 16.- Adrian Torres Granda Entrenador: Pablo L. Quattrocchio

Resultats

Granollers

51


WATERPOLO ABSOLUT MASCULÍ B Jugadors Temporada 2016/2017 Jugadors Temporada 2016/2017 1.-Adria Rodriguez 2.-Jaume Saez 3.-Guillem Abella 4.-Oscar Cervetto 5.-Pau Carod 6.-Sergi Gimeno 7.-Josep Puig 8.-Albert Laguna 9.-Sergi Vicario 10.-Roger Aribau 11.-Francesc Fernandez 12.-Arnau Peral 13.- Oriol Troyano 14.- Arnau Lopez 15.- David Jurado 16.- Gerard Asensio 17.- Gerard Costafreda 18.- Daniel Lopez 19.- Alberto Riesco 20.- Toni Lopez

Lliga Catalana Abs 1A Div Masc. - Únic Classificació

Resultats

Entrenador: Adrià Sardó

Lliga Catalana Abs 1A Div Masc. - 2a Fase Grup 1-8 Classificació

Resultats

Granollers

52


WATERPOLO ABSOLUT FEMENÍ Jugadores Temporada 2016/2017 1.-Iciar Lopez García 2.-Diana Roca Cullell 3.-Meritxell Martin Reina 4.-Berta Serra Vilar 5.-Laura Loste Cardona 6.-Laura Pericas Eixarch 7.- Berta Gras Juvés 8.-Nina Ferrera Rovira 9.-Miriam Balaguer Iniesta 10.-Cristina García Cordech 12.-Irene Jurado del Cerro 13.-Ainara Aribau 14.-Laia Acosta 15.-Laia Aribau 16.- Julia Peral

Lliga Catalana Absoluta 1A Div. Fem. - 1ª Fase Grup Unic Classificació

Entrenador: Jordi Mas Pou Lliga Catalana Absoluta 1A Div. Fem. - 2ª Fase Grup 1 Classificació

Resultats

Granollers

53


WATERPOLO Copa Federació Femenina 2017 – Ùnic Classificació

Copa Federació Femenina 2017 - Fase Final Classificació

Resultats

Granollers

54


WATERPOLO JUVENIL MASCULÍ Jugadors Temporada 2016/2017 1.-Joan Vila 2.-Adria Rodriguez 3.-Josep Puig 4.-Roger Aribau 5.-Dani Lopez 6.-Arnau Peral 7.-David Jurado 8.-Alberto Riesco 9.-Sergi Vicario 10.-Gerard Asensio 11.-Gerard Costafreda 12.- Albert Laguna 13.- Quim Gabarrella 14.- Guillem Besses Entrenador: Albert Garcia Cañizares

Lliga Catalana Juvenil Masculí - 1a Fase Grup 1-10 Classificació

Lliga Catalana Juvenil Masculí - 2a Fase Grup 1-6 Classificació

Lliga Catalana Juvenil Masculí - 3a Fase Grup 1-8 Classificació

Resultats

Granollers

55


WATERPOLO CADET MASCULÍ Jugadors Temporada 2016/2017 1.-Quim Gabarrella 2.-Guillem Besses 3.-Gerard Asensio 4.-Gerard Costafreda 5.- Arnau del Pino 6.- Xavier Caballero 7.- Ian Van Der Schoot 8.- Brú Monsó 9.- Martí Cordero 10.- Guillem Alamo 11.- Jordi Garcia 12.- Carlos Riesco 13.- Albert Creus 14.- Guillem Amargant 15.- Roger Ventura 16.- Gerard Valero Entrenador: Adria Sardo i Puyol

Resultats

Granollers

56

Lliga Catalana Cadet Masculí - 1ª Fase Grup 1-10 Classificació

Lliga Catalana Cadet Masculí - 2ª Fase Grup 7-14 Classificació


WATERPOLO INFANTIL MIXT A i B Jugadors Temporada 2016/2017 1.-Joan Vila 2.-Adria Rodriguez 3.-Josep Puig 4.-Roger Aribau 5.-Dani Lopez 6.-Arnau Peral 7.-David Jurado 8.-Alberto Riesco 9.-Sergi Vicario 10.-Gerard Asensio 11.-Gerard Costafreda 12.- Albert Laguna 13.- Quim Gabarrella 14.- Guillem Besses

Lliga Catalana Infantil Mixte - 1ª Fase Grup 1-20 -AClassificació

Lliga Catalana Infantil Mixte - 2ª Fase Grup 1-30 (9-16) Classificació

Entrenador: Albert Garcia Cañizares

Resultats

Granollers

57


WATERPOLO Lliga Catalana Infantil Mixte - 1ª Fase Grup Promoció Classificació

Lliga Catalana Infantil Mixte - 2ª Fase Grup Promoció 4-6 Classificació

Resultats

Campionat Catalunya Infantil Mixte - Grup C Classificació

Campionat Catalunya Infantil Mixte - Fase Final Classificació

Resultats

Granollers

58


WATERPOLO ALEVÍ MIXT A i B Jugadors Temporada 2016/2017 1.-Biel Cruz 2.-Manuel Gonzalez Fernandez 3.-Aaron Lopez Mañe 4.-Aitor Castro Lara 5.-Carles Nuñez Perez 6.-Adria Jurado Lopez 7.-Ethan Garrido Berrio 8.-Laia Cladellas Garcia 9.-Roger Soler Mañas 10.-Aitor Segura Mateos 11.-Iker Fernandez Cabanillas 12.-Didac Garcia Plana 13.-Alex Redondo Ruiz 14.-Juanfran Fernandez Cunha 15.-Unai Castilla Martin Serrano 16.-Francisco Carrasco Orosa 17.-Oriol Arbonies Bigas 18.-Marti Mira Gratacos 19.-Pau Baella Masuet 20.-Marc Baez Luis 21.-Oriol Genevat Fandos

Lliga Catalana Alevina Mixte - 1a Fase Grup 1-20 -BClassificació

Lliga Catalana Alevina Mixte - 2a Fase Grup 1-16 Classificació

Entrenadores: Borja Furió i Pablo Quattrocchio

Lliga Catalana Alevina Mixte - 3a Fase Grup 9-16 Classificació

Granollers

59


WATERPOLO Resultat

Lliga Catalana Alevina Mixte – 1a Fase Grup Promoció Classificació

Lliga Catalana Alevina Mixte - 2a Fase Grup 9-10 Promo. Classificació

Resultats

Torneig Waterpolo Alevi Mixte Open Turbo Christmas 2016 - Grup D

Granollers

60


WATERPOLO BENJAMÍ A i B Jugadors Temporada 2016/2017 1.- Joan Calvo Requena 2.-Eudald Cladellas García 3.-Maria Acosta Gallego 4.-Bruno Delmás Tortorella 5.-Quim Marí Tornos 6.-Adria Mira Gratacós 7.-Carlos Barquero Lopez 8.-Biel Burruezo Bohorquez 9.-Pablo Viale Raya 10.-Pol Alfaro Manso 11.-Biel Samon Rodriguez 12.-Lluc Villagrassa Iglesias 13.-Fortia Llaudet Colomer 14.-Arnau Oliva Porta 15.-Biel Costa Samsó 16.-Pau Cebrian Montserrat 17.-Roger Cuevas Moliner 18.-Albert García Plana 19.-Max Guilera Sanz 20.-Adria Caballero 21.-Hugo Redon Jimenez 22.-Jaume Priego Metlikovez

Lliga Catalana Benjamina Mixte - 1ª Fase Grup 1-21 -BClassificació

Lliga Catalana Benjamina Mixte - 2ª Fase Grup 19-21 Classificació

Resultats

Entrenadors: Jordi Mas i Gerard Troyano

Lliga Catalana Benjamina Mixte – 1a Fase Grup Promoció -IClassificació

Lliga Catalana Benjamina Mixte – 2a Fase Grup Promoció I Femeni 1-4 Classificació

Granollers

61


WATERPOLO Resultats

VALORACIÓ Molt bona temporada del primer equip masculí de waterpolo que finalitza en sisena posició en la seva primera temporada a la Lliga Nacional de Primera Divisió. Es consolida el primer equip femení que creix amb l’arribada de noves jugadores formades al club. El filial de l’equip absolut masculí assoleix l’objectiu de permanència a la categoria que fins fa tres anys competia el primer equip del club. Gran temporada de l’equip juvenil que finalitza cinquè a la lliga catalana repetint la mateixa posició aconseguida fa 2 anys. L’equip cadet va fer una bon primera part de temporada, però degut a la baixa de l’entrenador (per accident), es va veure compromesa la continuïtat del projecte, anant de més a menys. Bona feina la de l’equip infantil que va assolir un meritori cinquè lloc al Campionat de Catalunya, amb grans expectatives de futur. Els equips alevins van fer una temporada irregular, començant amb molt bon peu, però afluixant a final de la campanya. És per destacar l’equip de benjamins creat, en quantitat i en qualitat, que representen una base sòlida de la secció.

Granollers

62


GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

GAF

EQUIP TÈCNIC

Entrenadora equip Vía Olímpica Elisabet Valle Entrenadores equip Base Anna Parera, Gladis Pujol i Fabiana Dorante Entrenadora equip Competició Escolar Fabiana Dorante Entrenadores Escola Anna Parera, Gladis Pujol i Fabiana Dorante

Director Esportiu David Conchillo Cap de secció Aurora Morata

GIMNASTES DEL PRIMER EQUIP Berta Pujadas Lluna Casanova Marisol Pérez Marimar Pérez Helena Lucas Alba Aguacil Eduard Méndez Max Pedrola Aitor Rama Alejandro González

GAM

Entrenador equip Nivells Nacionals Limin Jia Entrenadors equip Promoció Núria Ortega i Gerard Trancoso Entrenadors d’Escola Núria Ortega i Gerard Trancoso

ESPORTISTES DE LA TEMPORADA 2016-17 HOMES

DONES

31 25

25

21 12

15

13

11 5

6 1

PREBENJAMÍ

BENJAMÍ

ALEVÍ

INFANTIL

JUVENIL

1

JÚNIOR

3 SÈNIOR

Granollers

63


GIMNÀSTICA ARTÍSTICA Campionat d'Espanya individual GAF/GAM 10-16 juliol Valladolid

Campionat d'Espanya Clubs GAF/GAM 1-2 abril GAF Equip N6 ANDREA VILLARROYA MARINA ESTEBAN ONA PERXACHS ALBA ALGUACIL GAM Equip N2 JOEL FERNANDEZ GABRIEL SAMPER UNAI FERANDEZ TON REMOLA

GAM Equip N3 MAX PEDROLA ABEL SAMPER ABEL SAMPER

2n

2n Els equips de N2 i N3, subcampions d’Espanya per Clubs

Joana Sarrate, campiona d’Espanya N2G Granollers

64

Aitor Rama, campió d’Espanya N4


GIMNÀSTICA ARTÍSTICA Campionat de Catalunya GAF/GAM 17/18 juny Granollers

Podi N2 i N4, Or Quim Civil (N4) i Joel Fernandez (N2), plata Aitor Rama (N4), bronze Gabriel Samper (N2)

N9- Lluna Casanova, medalla de bronze

Granollers

65


GIMNÀSTICA ARTÍSTICA Final Copa Catalana

N3- Max Pedrola, campió de Catalunya

Equip nivell 2, medalla d’or al Català de Granollers

N7, Berta Pujadas plata general de Copa Catalana

P4, Judit Toledano, or a la general de Copa Catalana

Granollers

66


GIMNÀSTICA ARTÍSTICA VALORACIÓ En l'àmbit competitiu hem de fer una valoració molt positiva de la temporada amb grans èxits nacionals com són, el títol nacional de la Joana Sarrate i de l'Aitor Rama i les medalles de plata de l' Annabel Maymí i del Quim Civil a més, del bronze de la Berta Pujadas. També sumar les 15 medalles que van assolir en la classificació per aparells. Mencionar també, la celebració del Campionat De Catalunya Absolut i per Categories en les modalitats GAF I GAM en el Palau d’Esports de Granollers que va ser sens dubte, un èxit d'organització i participació amb uns 600 esportistes, a on els nostres representants van pujar un total de 8 vegades a posicions de pòdium. Cal destacar també les medalles de plata dels equips de masculina de les categories N2/N3 al Campionat d’Espanya de Clubs. Pel que fa a l'escola, segueix la dinàmica dels darrers anys amb una gran acceptació, que ens obliga un any més, a realitzar llistes d'espera. Celebrar el debut del nostre gimnasta Eduard Méndez, per participar en un torneig a Alemanya amb la selecció Nacional Júnior i la concessió de la beca d'entrenament al centre d'alt rendiment de Sant Cugat a la nostra jove gimnasta Helena Lucas. Valorem també molt positivament el canvi de material esportiu d'entrenament de la sala, i la realització dels dos fossats de seguretat, que després de 7 anys d'espera enguany, s'ha fet una realitat, això sens dubte ens permet aspirar a un nivell més alt de perfeccionament i ser més competitius. Un gimnàs que amb el nou material s’ha convertit en Centre de Detecció i Perfeccionament’ (CEDIP) i col•laborador del Programa d’Alt Rendiment de la Federació Catalana de Gimnàstica al Centre Josep Lluís Vilaseca de Sant Cugat, i que a més a més ha estat batejat com a ‘Sala de Gimnàstica Aurora Morata’, en honor l’entrenadora i directora esportiva de la secció de gimnàstica artística masculina i femenina del Club, i exgimnasta olímpica. Ha estat un èxit més per nosaltres que dos dels nostres gimnastes els nomenessin millors esportistes, Alejandro Gonzalez millor esportista promesa de les Franqueses i Max Pedrola millor esportista promesa de Granollers. Per acabar, volem seguir en aquesta dinàmica que des de fa tants anys tants bons resultats ens ha portat, tant en número de practicants com en èxits esportius, i volem seguir augmentant els equips de competició i escola donant formació els nostres tècnics més novells, per poder seguir augmentant el número de practicants.

Es bateja el gimnàs com a sala de gimnàstica Aurora Morata

Es converteix en Centre de Detecció i Perfeccionament’ (CEDIP)

Granollers

67


PREMIS I RECONEIXEMENTS Reconeixement als esportistes del Club de la temporada 2016/17. Els esportistes que han destacat a nivell estatal i internacional, han estat reconeguts per la Junta Directiva, amb una recepció institucional al Club. El CNG, cinquè millor club català del 2016. El Club Natació Granollers va ser guardonat per la Federació Catalana de Natació com a cinquè millor club català de natació de l’any. A més, placa al mèrit per l’entrenadora i exsincronista del Club Judit Requena, per la seva trajectòria com a tècnica de natació sincronitzada. Reconeixement especial per Cristina Salvador per la seva trajectòria esportiva en natació sincronitzada i menció especial per la seva participació internacional durant la temporada juntament amb Helena Jaumà, Cecília Jiménez i Txell Mas; així com en categoria d’edats per Ariadna Arisó, Lídia Vigara, Èlia Calvo i Natàlia de la Nuez. Pau Ribes va rebre la medalla al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva com a nedador de sincronitzada, i menció especial per la seva participació internacional. El nedador Albert Escrits va rebre una menció especial en categoria d’edats. Gala de la RFEN. La Real Federación Española de Natación li va concedir a la sincronista Cristina Salvador la ‘Medalla Extraordinària al Mèrit Esportiu’ pel bronze obtingut a l’Europeu de Londres 2016, on va fer a més a més el 4t lloc al solo. Tanmateix, va rebre la ‘Insígnia d’Or’, amb motiu de la seva retirada esportiva. Recepció de l’Ajuntament de Granollers. Un total de 108 esportistes van ser rebuts per l’Ajuntament de Granollers a la Sala Tarafa, com a reconeixement d’una temporada plena d’èxits, en què es van aconseguir medalles als diferents Campionats d’Espanya i la participació destacada als Campionats d’Europa i del Món. Guardons a millors esportistes a la Festa de l’Esport de l’Ajuntament de Granollers. Amb un finalista en cada categoria, el Club es va endur tres guardons, l’any que celebra el seu 50 aniversari. La sincronista Txell Mas es va proclamar millor esportista de Granollers 2016. El guardó per al millor esportista va ser per al nedador Albert Escrits. La millor promesa femenina del 2016 va ser la nedadora Júlia Pujadas. l nedador Marcos Gil va ser finalista a millor promesa.

Granollers

68

Recepció a la Sala Tarafa per part de l’Ajuntament

Cristina Salvador, Medalla Extraordinària al Mèrit Esportiu i Insígnia d’or de la RFEN

El Club, protagonista a la Festa de l’Esport


PROJECTES PROJECTE IAPE El Club, amb la col·laboració de l’Institut d’Educació Secundària Carles Vallbona, ofereix als seus esportistes la possibilitat d’acollir-se al Projecte IAPE (Institut d’Atenció a la Pràctica Esportiva). Aquest projecte, emmarcat dins de l’estructuració de l’esport català del Consell Català de l’Esport (Generalitat de Catalunya), permet crear les condicions necessàries a fi de que tot jove esportista tingui la possibilitat de desenvolupar fins a la excel·lència les seves capacitats envers l’esport, durant el seu procés d’educació i formació acadèmica. L’esportista acollit al projecte IAPE rep la preparació i els mitjans necessaris per fer compatible la millora del seu nivell esportiu amb una formació educativa de qualitat. S’ofereix doncs, un marc de convivència favorable a nivell escolar i esportiu, que permet

aprofitar millor el temps disponible, pel que fa als trasllats i al descans físic, ja que l'escola i el lloc d'entrenament van coordinats. Els pilars de l’actuació del projecte IAPE són: - Adaptació horària i curricular (reducció d’hores acadèmiques, adaptació del calendari escolar, etc.) - Grup-classe específic (composat per esportistes de diverses modalitats i clubs) - Tutoria esportiva (figura d’un tutor esportiu personalitzat encarregat de gestionar la compatibilitat entre escola, club i família) - Possibilitat d’entrenaments individualitzats - Serveis complementaris educatius (aula d’estudi amb professor, xerrades i conferència per a pares i esportistes, formació acadèmica extra-curricular, servei de menjador amb dieta especial per a esportistes, etc.).

SINGULAR MATCH Se signa un conveni de col•laboració amb el qual el Club s’adhereix al projecte SingularMatch, que té com a objectiu afavorir el ple desenvolupament dels esportistes de l’entitat (majors de 16 anys), ajudant a compaginar la formació acadèmica, laboral i la pràctica esportiva.

Es converteix en Centre de Detecció i Perfeccionament’ (CEDIP)

Granollers

69


05. INFORMACIÓ ECONÒMICA

balanços de situació compte de pèrdues i guanys evolució econòmica i social

Granollers

70


BALANÇOS DE SITUACIÓ BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2016 I 2017

Granollers

71


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2016/2017

Granollers

72


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017

Granollers

73


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PRESSUPOST 2018

Granollers

74


EVOLUCIÓ ECONONÒMICA I SOCIAL EVOLUCIÓ ECONÒMICA

3.500.000

3.000.000

2.500.000

EUROS

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total actiu

2.887.984

2.903.724

2.841.384

2.943.567

2.941.499

2.968.666

Actiu no corrent

2.341.159

2.226.049

2.279.949

2.225.253

2.048.965

2.412.265

Actiu corrent

546.825

677.675

561.435

718.314

892.534

556.401

Fons de maniobra

83.771

185.885

142.933

251.216

445.061

182.630

Fons propis

2.183.470

2.213.164

2.241.723

2.286.848

2.330.287

2.371.650

Fons social

1.707.394

1.558.910

1.584.780

1.608.457

1.636.842

1.669.572

Endeutament a llarg termini

40.564

7.875

0

20.639

9.067

0

Endeutament a curt termini

463.055

491.791

418.503

467.098

447.473

373.771

4.000.000

3.500.000

3.000.000

EUROS

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ingressos

3.265.567

3.212.671

3.342.416

3.404.750

3.522.311

3.645.632

Despeses

3.263.582

3.208.847

3.337.534

3.388.010

3.485.260

3.642.091

1.985

3.824

4.882

16.740

37.051

3.542

Pèrdues i Guanys

Granollers

75


EVOLUCIÓ ECONONÒMICA I SOCIAL EVOLUCIÓ INVERSIONS

600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 Inversions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

35.272,21

81.330,79

241.339,35

174.739,47

72.381,76

560.018,00

EVOLUCIÓ SOCIS

6.200

6.000

5.800

5.600

5.400

5.200

5.000

Granollers

76

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013

5.895

5.775

5.822

5.867

5.862

5.955

6.019

5.898

6.101

6.093

5.882

5.811

2014

5.883

5.814

5.746

5.828

5.963

6.022

5.928

5.812

6.026

6.063

5.933

5.854

2015

5.892

5.794

5.811

5.867

6.086

6.058

6.022

5.844

6.056

5.937

5.855

5.751

2016

5.871

5.842

5.776

5.811

6.111

6.076

6.034

5.824

5.899

5.842

5.781

5.781

2017

5.982

5.881

5.851

5.947

5.964

6.001

6.014

5.896

6.049

5.999

5.891

5.779


06. INFORME SOCIAL

els socis la societat les institucions

Granollers

77


ELS SOCIS ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA El Club treballa dia a dia per millorar la qualitat de vida dels seus socis, i és per aquest motiu que tots els seus serveis estan ben replantejats per tal d’aconseguir la nostra missió. Aigua Som un Club d’aigua i és per aquest motiu que sempre treballem per la disponibilitat d’espai tant per a socis com per als nostres esportistes, buscant de satisfer a cada col•lectiu segons les seves necessitats. Aquest 2017 la utilització de totes les piscines ha estat de 251.397. Els mesos de major ús és a Juliol entre socis i banyistes va ser de 30.597. El 33,4% a piscina 1, 15,5% a piscina 2, 21,9% a piscina 3 i 27,2% a piscina 4 i 2% a piscina 5. FItness L’ús de socis a la nostra sala de fitness ha estat en 182.558 usuaris, un 33% del total d’aforament dels nostres espais. És per aquest motiu que el 2017 ha estat un any de replantejament respecte al format d’entremanents estandard per a socis per tal de millorar el nostre servei al soci. S’ha fet un nou procés d’evolució per l’usuari que comença amb res d’experiència fins a arribar a un entrenament de nivell, sigui l’objectiu que sigui, així com crear entrenaments específics per embarassades, gent gran, específiques... A més, s’ha fet inversió d’una nova eina de gestió per part dels tècnics que permet no només la gestió d’entrenaments, també permet valorar la progressió del soci mitjançant controls periòdics amb la Tànita.

Activitat Dirigida L’activitat dirigida continua guanyant força i és per aquest motiu que al 2017 es va fer un important replantejament, trencant el format antic i arriscant amb un nou format. L’objectiu d’aquest canvi és: - Més oferta: Oferir al soci major oferta d’activitats tant en varietat com en intensitat en totes les franges horàries. - Disponibilitat: S’ha ampliat la graella d’activitats dirigides a 150 sessions setmanals. - Comoditat: S’ha modificat les hores d’inici amb 15 minuts de diferència entre classe i classe per tal d’evitar col•lapsar vestuaris per massificació. Al 2017 hi ha hagut un total de 123.927 usos. El nostre objectiu com a Club és oferir tot tipus activitat dirigida per arribar a tots els perfils satisfent les màximes necessitats. És per això que cada vegada hi ha més activitats de salut: hipopressius, correcció postural, ioga, mobilitat funcional… amb un total de 24.762 usos, representant un 20% del total. Més activitats de força-resistència per els més exigents que volen millorar la seva estètica i/o el rendiment. L’any passat l’ús d’aquestes activitats ha estat en 26.094, un 21 % del total, amb activitats com Power training, Bpump, E. Glutis, E. Tren Superior… On continua la màxima demanda són les classes cardiovasculars, en especial l’activitat de spinning

La piscina exterior està oberta durant tot l’any... però amb major afluència durant la temporada d’estiu

Granollers

78


ELS SOCIS

amb un total del 34,5 % del total, ús anual de 42.732. A més d’altres activitats com el Running, Hiit, Zumba que sumen el 41 % del total de graella d’activitats. Seguim apostant per activitats de 30 minuts per tal d’arribar als nostres socis que tenen poc temps per dedicar-se i necessiten un entrenament efectiu. Actualment a la graella d’activitats oferim: Especial Tren Superior, Especial Glutis, Spinning 30’, Mobilitat Funcional, Hipopressiuos, Hiit... Serveis personalitzats Els nostres socis confiant plenament en els nostres professionals i cada vegada hi ha més demanda de programes personalitzats segons l’objectiu individual de cada usuari. Actualment l’oferta d’aquest tipus de servei és molt amplia, des de un programa a mida, a programes per objectius amb seguiment de 2 mesos, entrenaments personalitzats i programes amb col•lectiu reduït com són: aquasalut, tècnica de carrera, hipopressius... Al 2017 s’han contractat 175 programes personalitzats i 1293 sessions d’entrenaments personalitzats, entre aquests l’estrella són les sessions d’entrenament personalitzat de salut amb un total de 878 sessions. Respecte a programes de col.lectiu reduït s’han realitzat diferents programes de 10 setmanes de durada d’Aquasalut amb un total de 21 alumnes. I respecte als Programes de 10 setmanes d’hipopressius s’han format 95 alumnes més, arribant a un total de

900 formats a data 31 de desembre. Per tant, el club és una entitat esportiva i de salut. Tallers Aquest 2017 s’han realitzat diferents Tallers, ens referim a sessions d’un dia o de 4 dies, treballant una materia molt específica per tal de donar més coneixement així com eines. Aquests Tallers han sigut de: Respiració, Escapular, Sòl Pelvià, Postural per adolescents... I aquest servei s’ha traslladat als nostres esportistes de totes les seccions, oferint Tallers compensatoris de prevenció (Salut) així com rendiment . Aquests tallers són: Postural, Hipopressius, Respiració i Escapular... Som un Club, i tenim clar que compartir coneixement entre els nostres professionals ens ajudarà a millorar el servei tant a socis com esportistes. Entrena’t per La Mitja Aquest 2017 ha estat el tercer any consecutiu que hem prepara’t la Mitja, l’objectiu d’aquest programa amb més de 50 socis ha estat preparar els entrenaments de manera progressiva per tal d’arribar a la data desitjada en la millor forma física i sense lesions, i aquesta ha estat la satisfacció dels seus components, el fet de no només millorar la seva marca personal sinó que també han arribat sense lesions.

El Taller postural per a adolescents, tot un èxit.

Granollers

79


ELS SOCIS COMUNICACIÓ Reunions amb la Junta Directiva S’han mantingut durant la primera meitat de l’any, les reunions amb la Junta Directiva, per a aquells socis que volien preguntar o aclarir dubtes sobre el projecte del Club. Els socis poden demanar cita amb la Junta sempre que ho vulguin, fixant dia i hora que millor convingui per les dues parts. Vitrines informatives És el canal a través del qual es comunica i s’informa al soci de l’actualitat i novetats de l’entitat, especialment els de caràcter més institucional.

Blogs El blog corporatiu està integrat a la web i es generen continguts no només de l’actualitat social i esportiva de l’entitat, sinó que també es promouen hàbits i estils de vida saludables amb articles i reportatges. Totalment adaptat als models de comunicació 2.0, s’obren opcions al públic en general, a compartir, opinar i participar de les temàtiques exposades. A més, cada secció esportiva compta un blog propi on, més especificament, es detallen els resultats i fites de cada esport. Uns blogs que han estat renovats i queden totalment integrats a la web corporativa.

Pàgina web Es van realitzant modificacions a la web per tal de millorar l’experiència de l’usuari. L’àrea de soci online segueix facilitant els tràmits als socis (reserva d’activitats dirigides, rebuts pendents...) i s’ha ampliat a la possibilitat de realitzar compres de productes online. Pel que fa la captació de soci, els ‘call to action’ conviden a donar-se d’alta online. La voluntat és seguir dotant la web de totes les eines que permetin poder fer qualsevol tràmit i consulta de manera online.

Newsletter Es realitza un enviament mensual d’un butlletí online als socis (i usuaris que això ho demanen a través del formulari web). En aquesta newsletter es manté informat al soci i usuari de les novetats i actualitat de l’entitat, així com dels darrers reportatges de foment d’un estil de vida saludable i que es publiquen al Blog. El percentatge d’obertura d’aquesta newsletter se segueix situant al voltant del 40%, una ratio elevada considerada com efectiva entre 20-40%.

Pel que fa a les estadístiques, aquest 2017 s’ha registrat un increment del 10% en el número de visites, amb total de 218.056, aconseguint que el 26% d’aquest tràfic siguin noves. En total, han estat 57.330 usuaris únics els què han visitat la web. Les visites han procedit majoritàriament d’Espanya (94%), però cal destacar les visites de la resta de països: Estats Units, en segon lloc; Gran Bretanya, el tercer; i, França, el quart. Un fet que afavoreix la recepció internacional de visites és que la web està adaptada per a ser traduïda en més de 60 idiomes. Destacar que el 65% de visites provenen de cerques en buscadors (la pàgina està molt ben indexada), seguit d’accessos directes (19%) i de les xarxes socials, on facebook (90%) és la xarxa social que més tràfic genera al web, seguida de twitter. Les pàgines més vistes han estat la home (67%) on hi ha el contingut més destacat, a més a més del botó per a realitzar els tràmits online, l’apartat de soci (14%)...

Granollers

80

Xarxes socials Les xarxes socials del Club segueixen captant fans i seguidors, tenint una gran acceptació entre socis, usuaris i simpatitzants. Gràcies a què es generen continguts d’interès, accions promocionals i que el tracte empresa-seguidors és molt proper (respostes ràpides i eficaces, llenguatge planer...), aquestes han vist com han anat creixent en número, així com hi ha més interacció amb les publicacions del Club. A finals de 2017, la pàgina de Facebook va assolir la xifra de 5.937 fans. Pel que fa al Twitter comptava amb 2304 followers a final d’any i Instagram, amb 1.812 seguidors. El Club també té presència a d’altres xarxes com Spotify, LinkedIn, Google+ o Four Square, però amb menys usos. Full de reclamacions i suggeriments El full de reclamacions és una eina de gestió per a donar resposta a les queixes i suggeriments que ens fan arribar tant soci com usuari. Durant el 2017, s’han tramitat a través del Comitè de Qualitat les 80 reclamacions i 75 suggeriments que els socis han fet arribar i que tractaven sobre diferents aspectes de la instal·lació i serveis del Club.


LA SOCIETAT El CNG té vocació social, que es manifesta a través d’un compromís amb la societat, promovent la integració positiva amb la comunitat.

FORMEM ESPORTISTES

ENSENYEM A NEDAR

El CNG creu en l’esport com a instrument de formació d’esportistes competitius, però també com a mitjà per transmetre valors de respecte, de superació, de joc net i de treball en equip, contribuint a la formació i desenvolupament de les persones. A més a més, creem un espai de convivència on es fomenten i enforteixen les relacions socials i les col•lectives, a més a més d’ensenyar a fer salut per contribuir a fomentar un futur estil de vida saludable.

Des de la seva fundació, el Club ha desenvolupat una tasca social en l’ensenyament del mitjà aquàtic. Aquest tipus d’ensenyament avarca a tots els públics, principalment en nens i nenes en edat escolar. Primer com a eina per la supervivència i desprès per poder aprofitar tots els beneficis físics i psicològics de la natació.

Escoles esportives i de competició Comptem amb una estructura enfocada a l’esport formatiu i educatiu, perquè apostem per l’esport base. I ho fem a través d’unes seccions esportives, que per la seva naturalesa, ens fan únics a la comarca. I és que formem esportistes en les disciplines de natació, waterpolo, natació sincronitzada, gimnàstica artística femenina i gimnàstica artística masculina. Unes escoles de les que surten futur campions que acaben per representar el nostre club amb noblesa i respecte.

Dins d’aquesta àrea ens trobem amb un objectiu principal: la formació integral dins de tots els àmbits (motrius, cognitiu i socials) dels participants i on es treballen els següents aspectes: • Domini postural i de la posició • Desenvolupament de les capacitats físiques • Estructura del espai • Integració dins els grups i les activitats • Participació i motivació en les activitats aquàtiques • Acceptació d’un mateix i respecte pels companys • Formació y desenvolupament a nivell cognitiu dels integrants. • Aprenentatge general no competitiu. Els diferents col•lectius als quals s’imparteixen els cursets són: Natació escolar A la temporada escolar 2016-2017 hem ensenat a nedar a 730 nens i nens d’escoles públiques i concertades de Granollers. Escola de natació Un total de 128.338 places cobertes en els cursets particulars infantils, el 87,22 % del total de places oferides. La nostra Escola de Natació continua sent un referent en l’ensenyament al medi aquàtic als més petis. Els nostres cursets es divideixen en tres nivells, el nivell 1 al 91,26 % i amb un total de 60821 places cobertes, el nivell 2 al 83,31 % i amb un total de 59.734 places cobertes i el nivell 3 al 82,14 % i amb 7783 places. El grau de satisfacció dels cursetistes particulars ha estat en un notable.

L’escola de natació està molt ben valorada

Granollers

81


LA SOCIETAT Cursets particulars d’adults Seguim oferint el servei d’aprenentatge de la natació com a experts en aigua i mantenim els tres nivells: iniciació, perfeccionament i rendiment. El percentatge de compliment ha estat en 86,34 % i el curset amb més demanda ha estat el d’iniciació a un 91,41 % amb un total de 2730 places anuals cobertes. El segueix els curset de perfeccionament a un 84,08 % amb un total de 2747 places anuals cobertes. I rendiment amb un total del 78,01 % i amb 1310 places anuals cobertes. Natació per embarassades És la 15a temporada que el Club Natació Granollers realitza aquest curset, conjuntament amb el Institut Català de Salut i el Centre d’Atenció a la Dona. Crèdit d’Educació Física Portem des de fa uns anys una col•laboració amb l’IES Carles Vallbona, per dedicar als alumnes de 1er i 2n ESO i 1r de Batxillerat, una activitat física dins l’aigua com a una part del crèdit d’Educació Física.

CASAL D’INFANTS Al 2017 s’han portat a terme les diferents edicions de campus com ja és habitual. Destaquem el Campus d’Estiu, amb un total de 87 inscripcions de mes complert, 128 quinzenals i 108 setmanals. El nombre màxim d’inscripcions va estar en un total de 219 nens. Dins dels objectius principals, podem destacar dos: educatiu i esportiu, que els podem desglossar en els següents: • aprenentatge de la natació amb un curset intensiu molt útil per als més petits • aprenentatge de les habilitats motrius generals • millora de les capacitats físiques • convivència i relació amb d’altres nens/es • aprofitament del temps lliure, de forma lúdica i esportiva I la nota final del Campus, segons els enquestats, va ser de notable.

PROMOVEM L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA Tal i com marquen els estatuts tenim com a objectiu “el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre”, contribuint d’aquesta manera en la millora del benestar i la salut dels ciutadans. És per això que l’oferta del club va destinada a facilitar l’activitat física centrada principalment en l’aigua com en fitness. Però no només proposem fer esport amb diferents propostes d’activitat física, sinó que també transmetem els valors per portar una vida saludable. Cal remarcar que el CNG entén l’esport com a mitjà per a transmetre: VALOR SOCIAL: com a espai de convivència on es fomenten i enforteixen les relacions socials i col•lectives. VALOR DE LA SALUT: com a activitat que contribueix a preservar la salut i la qualitat de vida de les persones, fomentant uns hàbits i estils de vida saludables. VALOR EDUCATIU: per transmetre valors de respecte, de superació, de joc net i de treball en equip, contribuint a la formació i desenvolupament de les persones. VALOR COMPETITIU: com a instrument de formació d’esportistes competitius que representin el club amb noblesa i respecte. El Campus que organitza el Club està molt ben valorat, rebent nota de notable entre els enquestats

Granollers

82


LES INSTITUCIONS Tenim la voluntat d’ocupar un espai en la comunitat, mitjançant accions socials i culturals amb la intenció d’influir i millorar els aspectes de la societat en la què operem. Ens impliquem i col•laborem amb els diferents agents socials, esportius i de l’administració pública, enfortint les relacions amb el nostre entorn.

FEDERACIONS ESPORTIVES El Club està afiliat a:

- Real Federación Española de Natación - Real Federación Española de Gimnasia - Federació Catalana de Natació - Federació Catalana de Gimnàstica Entitats amb les que mantenim una relació estratègica, gràcies a les qual, a més a més de confiar-nos l’organització de diferents esdeveniments esportius.

ASSOCIACIONS ESPORTIVES

Mantenim una estreta relació, així com donem suport a diferents associacions com: Clubs de natació, waterpolo, sincronitzada i gimnàstica de Catalunya i Espanya Participem en els diferents actes que es puguin celebrar, tant a nivell esportiu com a nivell social, així com participem i organitzem trobades d’intercanvi per a conèixer les diferents estructures esportives, organitzatives i socials de les entitats. Associació Econòmica de Clubs de Natació de Catalunya El CNG té representació en la Junta Directiva d’aquesta entitat i som membres de la comissió de formació i de desenvolupament del capital humà.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Seguim col•laborant activament amb les administracions públiques a fi de contribuir en la difusió de la pràctica esportiva, en totes i cadascuna de les seves possibles vessants. En permanent contacte amb: - Generalitat de Catalunya - Diputació de Barcelona - Ajuntament de Granollers Algunes de les accions concretes que cal destacar d’aquestes col•laboracions durant aquest any són: Servei d’Educació i d’Esports de l’Ajuntament de Granollers Un any més, col•laborem amb els diferents casals

d’estiu que s’organitzen des de l’Ajuntament, facilitant-los l’accés a la piscina d’estiu per a què realitzin les seves activitats durant el mes de juliol. PTT - Granollers Aquest 2017 s’han realitzat, mitjançant conveni de pràctiques, 192 hores a joves del Pla de Transició al Treball de l’Ajuntament de Granollers. Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya Cinquè any que el CNG és un centre per a acollir treballs en benefici de la comunitat, i que han de ser realitzats per persones que tenen l’obligació d’acomplir amb aquestes tasques. Durant el 2017, s’han portat a terme un total de 5.923 hores.

CENTRES ESCOLARS Signem convenis de pràctiques amb diversos centres educatius com: Taller Ginebró Amb aquest centre de Cardedeu s’han fet un total de 440h al departament d’Activitats Aquàtiques. Escola Municipal del Treball Amb aquest ens de Granollers s’han fet un total de 225h al departament d’Activitats Aquàtiques, pel seu Projecte Magraner. Col·legi Jardí Amb aquesta escola de Granollers s’han fet un total de 270h en pràctiques del Projecte PINACLE al departament d’Activitats Aquàtiques. Escola Túrbula Amb aquesta escola de Sant Adrià del Besòs s’han fet un total de 192h al departament d’Activitats Aquàtiques. Institut Agustí Serra i Fontanet El conveni de pràctiques amb aquest IES de Sabadell ha estat de 135h, al departament d’Activitats Aquàtiques Institut de Nàutica de Barcelona S’han realitzat 115h de pràctiques en socorrisme, d’alunmes d’aquest centre barceloní.

Granollers

83


LES INSTITUCIONS ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE La nostra col•laboració amb aquestes entitats es tradueixen en: Centre de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç Continuem amb el conveni de col•laboració amb el Centre d’Atenció Precoç, consolidant un curset específic amb un treball de rehabilitació funcional i en un ambient agradable i molt tranquil. Club Triatló Granollers Desè any de col•laboració amb el Club Triatló Granollers, per tal de que aquest col•lectiu pugui entrenar a les nostres instal•lacions, i afavorir el desenvolupament d’aquesta nova disciplina olímpica. Comissió de la Festa Major de Granollers Per sisè any consecutiu, col·laborem amb La Recapta de Blancs i Blaus, com a suport de la Festa Major de la ciutat, amb la que el Club es converteix en un punt d’informació de la tan popular festa gran de Granollers. A més a més, el Club aporta un xec regal a bescanviar per un servei que s’inclou en el sorteig del Veredicte. Banc de Sang i Teixits Per 13è any consecutiu, el Club Natació Granollers va acollir la campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, el dilluns 6de febrer a la tarda, amb un total de 24 donacions. Fundació Esclerosi Múltiple Diumenge 9 de juliol al matí es va celebrar el Mulla’t, on es van nedar un total de 74.260 metres en la lluita per l’esclerosi múltiple. I a les 12h, es va portar a terme el gran salt simultani a la piscina exterior, en què prop de 250 persones es van mullar literalment per l’esclerosi múltiple, en llançar-se a la piscina a la plegada per una causa solidària. El Club va ser una de les 600 piscines adherides a aquesta campanya per la lluita contra aquesta malaltia, que a més a més, va recaptar fons a través d’una guardiola, la venda de material de merchandising, de la venda de les entrades a la instal·lació per a participar a l’esdeveniment... En aquesta edició s’hi ha sumat una altra entitat, Unisub Granollers, que amb el seu president, Lluis Andradas i el membre de la Junta Directiva del Club Natació Granollers, Joan Rueda, van submergir-se a la piscina per a desplegar la pancarta amb el lema de la Fundació Esclerosi Múltiple, per a adherir-se a la causa.

Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental Es manté l’acord de col•laboració amb aquesta entitat per promoure el programa ‘Voluntariat per la Llengua’. A més a més, es col·labora en l’elaboració d’un lèxic específic de natació, impulsat pel Centre de Normalització Lingüística (CNL) del Vallès Oriental i el Centre de Terminologia TERMCAT, i l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Cáritas Desè any que es col•labora amb aquesta entitat. Del 4 al 17 de desembre, més que massiva va ser la resposta en la donació de joguines, que va ser lliurada a Cáritas de Granollers. Fundació Oncològica Oncovallès Se segueix col•laborant amb aquesta fundació de Granollers en la lluita contra el càncer. Aquest 2017, es va realitzar pel matí a La Porxada, una activitat de correcció postural i mobilitat funcional, i una altra sessió d’hipopressius, amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama. Amics d’en Biel El Club segueix col•laborant amb l’entitat vallesana ‘Amics d’en Biel’ per a continuar essent un punt de recollida de taps d’ampolles de plàstic, que posteriorment es venen a les plantes de reciclatge, permetent aconseguir fons per ajudar infants que pateixen discapacitats físiques o psíquiques. Durant aquest any s’han col·laborat en tres projectes diferents.

Unisub es va sumar al Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

Granollers

84


LES INSTITUCIONS Gran Centre Granollers Per cinquè any consecutiu Gran Centre Granollers organitza l’Open Night i, aquest 2017, el Club, com a membre d’aquesta associació, es va sumar a la promoció dels comerços de Granollers, oferint condicions especials per a fer-se soci, a més a més, de realitzar una exhibició al carrer, que va estar molt seguida. Solidaritat Olímpica Per quart any consecutiu, el 30 de juny es va rebre la visita de 16 alumnes, entrenadors procedents de Comitès Olímpics de 16 països, que estaven realitzant el 35è curs de ‘Formació General en Ciències Aplicades a l’Esport per a entrenadors” (CAD), que organitza el CAR de Sant Cugat i l’INEFC, amb el suport de Solidaritat Olímpica, organisme depenent del Comitè Olímpic Internacional. Una visita que forma part del programa d’activitats complementàries del curs, per tenir una visió real de l’esport a Catalunya, mitjançant visites a entitats esportives de referència. Fundació REIR Es torna a col•laborar amb l’Associació de Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR), convertintnos en punt de distribució de les piruletes solidàries, a benefici de nens i nenes en risc d’exclusió social. Aquamàsters Es va col·laborar amb el club Aquamàsters en l’organització del 3r Open Aquamàsters, que el Club va acollir a les seves instal·lacions el 6 de maig. màster.

MITJANS DE COMUNICACIÓ El Club està en permanent contacte amb els mitjans de comunicació, majoritàriament amb els d’àmbit local, que són els del nostre marc d’influència. A banda de les notes de premsa setmanals per mantenir-los informats dels resultats de les seccions esportives com de l’actualitat del club i que aquestes siguin publicades com a notícies, puntualment es convoca als mitjans de comunicació, a través de convocatòries de premsa, per tal de presentar actes organitzats pel Club amb l’objectiu, també, que la notícia sigui difosa a la societat. D’altra banda, hem de comentar que el Club ha aparegut en 466 ocasions als diferents mitjans de comunicació escrits (premsa en paper i online) per diversos temes esportius i socials. A nivell de premsa en paper, El 9 Nou és el periòdic que ens ofereix més cobertura, amb 55 notícies publicades, seguit de l’AraGranollers amb 39, que també les publiquen a la seva web. Els diaris digitals, que cada vegada prenen més força, ens vénen de la mà especialment de l’Ara Granollers i Jornada del Vallès, amb 67 publicacions. A més a més, aquest impacte es veu multiplicat gràcies a les xarxes socials dels mitjans. A banda, aquest any també hem aparegut a la premsa estatal, gràcies en major part a la participació granollerina en les diferents competicions internacionals, sobretot de les nostres sincronistes de la selecció absoluta. Així com a diaris de diferents punts de l’Estat, tant per la participacions en diferents Campionats d’Espanya així com per la lliga de 1a Divisió de waterpolo. Quant a les aparicions a la televisió, hem estat presents sobretot en el bloc d’esports de les diferents edicions de l’Infoesport de VOTV, amb una mitjana una mitjana de quatre vegades al mes, i el programa Esport Base ens va dedicant reportatges especials mensualment. Pel que fa a Ràdio Granollers, un cop per setmana destaquen l’actualitat més rellevant del Club en l’espai d’esports de l’Informatiu, així com a la tertúlia esportiva, realitzant entrevistes en directe.

Sessió d’hipopressiuis a La Porxada per la Diada contra el càncer d’Oncovallès Granollers

85

Memòria 2017  

Documentació per a l'Assemblea General Ordinària, del 26 d'abril de 2018.

Memòria 2017  

Documentació per a l'Assemblea General Ordinària, del 26 d'abril de 2018.

Advertisement