Memòria de Responsabilitat Social Corporativa (2019)

Page 1

MEMÃ’RIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


MEMÒRIA RSC CLUB NÀUTIC EL BALÍS


CONTINGUTS 1. Carta del president

5

2. Sobre aquesta memòria

6

3. Perfil i estructura de l’entitat

7

4. Estratègia de l’organització

12

5. Grups d’interès

15

6. Objectius de RSC

21

7. Accions de Responsabilitat Social 2019

221. CARTA DEL PRESIDENT La Responsabilitat Social no és un concepte nou per al nostre Club. Aquesta vocació de servei a la societat i el respecte per l’entorn formen part d’El Balís des de la seva mateixa fundació. L’any passat, però, vam decidir fer un pas més i posar a disposició dels socis i la ciutadania la informació sobre la feina feta amb aquesta finalitat. És per això que presentem la segona memòria de Responsabilitat Social Corporativa del Club Nàutic El Balís apostant, un any més, per la transparència en les nostres accions. Aquest document constitueix, sens dubte, una mostra del nostre progrés en matèria de RSC, però és també un exercici de reflexió que ens anima a seguir treballant i esforçant-nos per ser cada vegada més sostenibles i eficients. És indubtable que la passió pel mar sempre ha definit el nostre Club i és també allò que ens uneix a totes les persones que en formem part. Aquest lligam amb el medi natural ens obliga a protegir-lo i a gaudir-lo des de la màxima responsabilitat i garantint, en tot moment, que la nostra activitat no genera un impacte negatiu sobre aquest. L’esforç del Club en temes mediambientals és creixent, i així ho demostren algunes de les accions, com el camí imparable cap a l’eliminació total de plàstics d’un sol ús. El compromís de la nostra Junta Directiva va molt més enllà. No es tracta només d’actuar amb responsabilitat i de procurar que la nostra activitat tingui el mínim impacte negatiu en el seu entorn, que per descomptat també, sinó d’aportar valor a les persones, a la comunitat i a la societat en general. En definitiva, es tracta de sumar. Per això, des del Club fomentem el creixement personal i professional de totes les persones que formen l’entitat i contribuïm al desenvolupament de col·lectius minoritaris o en risc d’exclusió social. A més, aquest 2019 ha sigut l’any en què hem creat una marca molt especial, la de Balís Solidari, de la qual la junta i jo ens en sentim especialment orgullosos. Hem aconseguit transformar un sopar en una festa sense precedents al nostre club, en la qual gràcies a totes les persones involucrades hem pogut donar més de 10.000€ a tres entitats que treballen pel benestar de col·lectius que són clau per al futur de la nostra societat. Aquest compromís i aquests valors són compartits per totes les persones que formem part del Club, a les quals he d’agrair, molt sincerament, la seva cooperació i predisposició per buscar sempre l’excel·lència i per fer possible que, any rere any, puguem avançar en aquest propòsit de garantir la sostenibilitat de la nostra tasca i de contribuir per a la consecució d’una societat millor per a tots. Escric aquesta carta en un moment molt difícil per a tots, vivint un dels estats d’alarma i emergència més durs que hem tingut a nivell mundial, i ja estem pensant la manera en què El Balís podrà contribuir a superar-ho. Per això insistim que la RSC, a El Balís, és qüestió d’ADN. Fran Ripoll, President del Club Nàutic El Balís

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

5


2. SOBRE AQUESTA MEMÒRIA En aquesta memòria de RSC posem a disposició de la societat informació detallada i fiable al voltant de l’activitat desenvolupada pel Club al llarg de l’any 2019 i també dades comparatives amb l’exercici del 2018, any en el qual vam emprendre aquesta publicació de caràcter anual. A més de trobar-hi tota la informació corporativa sobre l’estructura, l’organigrama i les activitats i serveis que s’ofereixen al CN El Balís, també recopilem les xifres que fan referència als compromisos de l’entitat amb les persones, amb el medi ambient i amb la societat, en general. Amb la finalitat de poder fer un seguiment real de l’evolució d’aquests compromisos, en aquesta memòria es mantenen els mateixos indicadors que en l’anterior publicació. Aquesta responsabilitat està integrada en la mateixa gestió estratègica del Club en la qual la sostenibilitat i l’ètica empresarial són eixos fonamentals de totes les decisions que es prenen. En cas de voler més informació sobre alguna de les dades recollides en aquesta memòria, disposeu d’un canal directe de comunicació amb el Club a través de l’adreça de correu electrònic mguell@cnelbalis.com Abast de la memòria La present memòria reuneix tota la informació relativa a les accions de Responsabilitat Social Corporativa portades a terme per CN El Balís durant l’exercici de 2019. Aquesta és la segona memòria en matèria de RSC publicada pel Club després que l’any passat l’actual Junta Directiva del Club decidís donar a conèixer, anualment, els resultats i l’evolució de l’entitat en aquest àmbit.

6

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


3. PERFIL I ESTRUCTURA DE L’ENTITAT 3.1. Història Situat a Sant Andreu de Llavaneres, el Club Nàutic El Balís neix el 1996 a mans d’un grup d’emprenedors que volien posar a l’abast de la ciutadania un espai d’oci i d’esport a la costa barcelonina del Maresme. Mantenint aquesta vocació inicial, el Club ha anat creixent fins a consolidar-se com a referent de l’esport nàutic en l’àmbit nacional. Des dels anys 80 el Club compta amb una Comissió Esportiva pròpia que, al llarg de la seva trajectòria, ha registrat nombroses marques d’èxit i ha incorporat regatistes de primer nivell. Les diverses juntes directives que han liderat el Club en els seus cinquanta anys d’existència han vetllat per oferir unes instal·lacions i serveis de qualitat als seus socis i usuaris, preservant en tot moment el caràcter social i familiar de l’entitat. Així mateix, la promoció dels esports nàutics i, molt especialment, de la vela, formen part essencial de la història del CN El Balís. 3.2. Principals activitats, productes i/o serveis El Club Nàutic El Balís gestiona, d’una banda el port i les seves instal·lacions i, d’altra banda, el club nàutic amb una oferta variada d’oci i d’esports, especialment, aquàtics. Els serveis que oferim es basen en:

Activitat esportiva: la gestió de l’oferta esportiva del club tant des d’una vessant formativa com des de l’àmbit competitiu i professional també forma part de l’activitat del Club Nàutic. Caiac, natació, surf de rem o moto nàutica, són algunes de les modalitats que es poden practicar al Port, així com altres activitats fitness com ara el ioga, pilates o l’aquagym, entre d’altres. A més, des del Club, s’organitzen esdeveniments esportius i de competició al més alt nivell. Activitat social: el marcat caràcter social del Club esdevé una de les principals funcions de la gestió del Club a través de l’organització d’activitats, sopars, festes i tallers destinats als socis i usuaris. A banda d’això, el Club posa les seves instal·lacions a disposició del soci perquè aquest pugui gaudir-les durant els 365 dies de l’any. Activitat portuària: l’administració dels amarradors, la gestió dels trànsits portuaris, la regulació dels locals i espais comercial del port i el manteniment de les instal·lacions formen part de les funcions de la concessió com a infraestructura portuària.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

7


3.3. Xifres

El Club Nàutic El Balís compta amb un total de 3.224 socis dels quals 2.366 són titulars i cònjuges i 858 socis infantils o juvenils.

3.224 socis

2.366 titulars i cònjuges 858 infantils i juvenils

Plantilla Oficines

3

Marineria

Tècnics/es d’esports

16

10

37

persones

5 3

3.4. Organigrama de l’entitat

Junta Directiva Direcció general

Àrea social

Àrea esportiva

Operacions

Administració i finances

Marineria Escola de vela i activitats

8

Equips i competicions

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)3.5. Instal·lacions Ubicat al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres, comarca del Maresme, el Port Balís esdevé un punt estratègic del Mediterrani en ser escala per a les rutes que enllacen les Balears i la Costa Daurada amb la Costa Brava i el Golf de Lleó. El microclima, l’oferta gastronòmica i una situació privilegiada dins la costa del Maresme fan de l’entorn del Balís un espai excepcional. A aquest entorn únic s’hi sumen unes instal·lacions perfectament equipades i preparades per a desenvolupar-hi tota mena d’activitat d’oci i esport:

Escola d’esports nàutics

Club social*

Gimnàs

Piscina d’aigua salada de 25 m

Pistes de pàdel

Salons per a la celebració d’actes

Gran oferta de restauració

Tallers de manteniment i reparació**

Venda de 1es marques i accessoris nàutics

Supermercat i bugaderia

Pàrquing privat amb càmeres de TV***

Capitania

Servei de marineria 24 h, 365 dies l’any

Control d’accessos les 24 h del dia

Aigua i electricitat en amarratge

Varador / serveis de reparació i manteniment

Grua mòbil d’1,7 Tn. en servei de port

Estació de tractament d’aigües grises

*Restaurant, terrasses, sales de joc, sala de TV i projecció… ** Serveis auxiliars d’electricitat, electrònica, tapisseria i subministraments *** 20 min. gratuït

10

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


Ins. homologades per a la recollida de residus

Hivernatge i pupil·latge

Marina seca

Gasolinera

Servei de submarinista

Lavabos amb dutxes

Heliport

Rentat d’embarcacions

Servei meteorològic

Wifi

El port compta amb 764 amarraments, per a eslores de fins a 30 metres. El canal de la bocana té un calat mitjà de 3,5 metres mentre que a la resta del port la sonda es troba entre 2 i 3 metres. La connexió del Club amb el seu entorn es vehicula a través de la xarxa ferroviària i d’autobusos que l’uneixen a les grans ciutats com Barcelona o a d’altres més petites però actives i pròximes com Mataró, a través de la xarxa de rodalies de RENFE. El port disposa, a més, d’una àmplia i atractiva oferta d’establiments comercials i de restauració amb propostes gastronòmiques molt variades i per a tots els gustos.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

11


4. ESTRATÈGIA DE L’ORGANITZACIÓ

4.1. Junta Directiva El CN El Balís és una entitat esportiva sense ànim de lucre formada pels socis que en formen part i que hi desenvolupen la seva activitat. La condició de soci s’obté a través d’una sol·licitud que ha de ser acceptada per la Junta Directiva del Club i que es regula en l’article 13 dels Estatuts. Els socis formen part activa de la presa de decisions del Club a través de l’assemblea general ordinària, convocada anualment per la mateixa Junta, i en la qual es comparteixen i debaten qüestions com la liquidació del pressupost, el balanç econòmic de l’exercici anterior i la previsió de pressupost, entre d’altres. A més a més, els socis també escullen la Junta que els representa a través d’un procés electoral que es duu a terme de manera periòdica, cada quatre anys. A més d’aquests espais de participació i decisió, el Club manté un diàleg obert amb totes les persones que són sòcies a través dels múltiples canals de comunicació que posa a la seva disposició per a fer propostes i suggeriments, plantejar dubtes, fer consultes, etc. Estructura i òrgans de govern i administració La Junta Directiva i l’Assemblea General de Socis esdevenen els òrgans de govern d’aquesta entitat. A més a més, el Club també disposa d’una estructura professional encarregada del desenvolupament i execució de la seva activitat. Cada quatre anys la Junta designa i tria a l’òrgan d’administració de la societat, que presideix un administrador únic: president executiu del Club Nàutic. L’actual Junta Directiva del Club Nàutic El Balís està encapçalada per Francisco Javier Ripoll Stampa com a president, al capdavant de l’entitat des de l’any 2016, quan va ser elegit pels mateixos socis del club mitjançant eleccions. Aquest òrgan d’administració és el responsable de la gestió, administració i representació de la concessió del port, la dinamització del club i la defensa dels interessos dels socis i usuaris, amb les facultats que li atribueixen la llei i els estatuts vigents.

12

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


La composició de l’actual Junta Directiva és la següent:

President: Sr. Francisco Javier Ripoll Stampa

Vocal 1r: Sr. Alfredo Llobet Lligé

Vicepresident 1r: Sr. Ramón Capdevila Mas

Vocal 2n: Sr. Antoni Peris Mingot

Vicepresidenta 2a: Sra. Mónica Sirera Español

Vocal 3r: Sr. Alejo Reyes Roses

Comodor: Sr. Oriol Cornudella Felip

Vocal 4a: Sra. Miriam Cerdán García

Secretari: Sr. Álvaro Hernández-Puértolas Pavia

Vocal 5è: Sr. Ignacio Torner De Gispert

Vicesecretària: Sra. Mª Luisa Majem Klein

Vocal 6a: Sra. Sara Fernández García

Comptador: Sr. Juan Carlos Catasus Brise

Vocal 7a: Sra. Carla Hernández Jané

Tresorer: Sr. Alejandro Hernández-Puértolas Pavia

L’estructura professional A més dels òrgans de govern, el CN El Balís compta amb una estructura professional encapçalada per la direcció general i de la qual en deriven les diverses direccions d’àrea i els seus respectius equips. La implicació i compromís de totes les persones que treballen al Club amb la responsabilitat social esdevé una peça clau per a la posada en marxa d’accions de RSC. Arran d’aquest compromís real de la plantilla del Club Nàutic, els mateixos treballadors proposen i impulsen projectes i accions que tenen com a objectiu ser cada vegada més respectuosos amb les persones i amb l’entorn en el seu dia a dia.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

13


4.2. Missió, visió, valors i objectius estratègics

Missió: ser el millor Club Nàutic a l’entorn de la costa de Barcelona en promocionar i compartir experiències al voltant de la mar i la nàutica promovent, a través d’unes instal·lacions úniques, valors familiars, esportius i socials, així com la integració a Les Tres Viles. Visió: ser un Club Nàutic de referència amb unes instal·lacions modernes, sostenibles i segures que faciliti la seva integració en l’entorn de Les Tres Viles i que fomenti la pràctica d’esports nàutics tant a l’àmbit lúdic com de tecnificació. Així mateix, continuar oferint als socis i usuaris serveis i experiències d’oci de gran qualitat i organitzar esdeveniments nàutics nacionals i internacionals del més alt nivell. Valors: Excel·lència en el servei Il·lusió Transparència i compromís Respecte pel medi ambient i passió pel mar Esportivitat i educació en els valors Caràcter familiar

4.3. Política de responsabilitat social La política de responsabilitat social que l’entitat duu a terme respon als principis fundacionals de Port Balís. Potenciar la solidaritat, el respecte i la responsabilitat amb les persones i amb el medi ambient són eixos fonamentals de la nostra activitat i, com a tal, des del Club potenciem les col·laboracions amb entitats sense ànim de lucre i, especialment, amb aquelles organitzacions que mantenen una vinculació amb el territori i amb els seus habitants. El compromís social del CN El Balís es fonamenta en tres eixos principals amb els quals mantenim un lligam històric per les característiques mateixes del Club. Aquests eixos en els quals hem classificat les nostres accions són:

Compromís amb les persones

Compromís amb el medi ambient

Compromís amb la societat

4.4. Premis i reconeixements (durant el període cobert) Durant aquest 2019, el Club Nàutic El Balís ha rebut, per setè any consecutiu, el distintiu de Bandera Blava que l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) concedeix a aquelles platges i ports que superen unes condicions higièniques, de seguretat, accés lliure, sostenibilitat, de compliment de la legislació, l’atenció a persones amb discapacitat, i l’oferta complementària i educativa, entre altres.

14

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


5. GRUPS D’INTERÈS 5.1. Identificació dels grups d’interès o stakeholders Som plenament conscients que el desenvolupament de la nostra activitat va lligat a diferents col·lectius o públics que, sigui de manera directa o indirecta, tenen una implicació amb el Club o amb el Port. La plantilla, els socis, els amarristes o els industrials són alguns d’aquests grups, com també ho són les administracions, els mitjans de comunicació o les persones veïnes. Tots ells esdevenen per a nosaltres grups d’interès, o stakeholders, amb els quals tenim el compromís de ser plenament transparents i de mantenir-hi una comunicació fluïda. És amb aquest propòsit que mantenim un diàleg obert i proactiu amb tots ells i disposem de múltiples canals i vies de comunicació bidireccionals. A més d’oferir-los informació d’interès, el CN El Balís promou també enquestes de qualitat, enquestes de satisfacció i bústies de suggeriments per conèixer en tot moment les percepcions dels grups.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

15


5.2. Diàleg amb els grups d’interès Junta Directiva La Junta Directiva, com a òrgan escollit pels socis que gestiona la concessió i el club i que té l’encàrrec de vetllar pels seus interessos, és un dels principals stakeholders. Com a grup que té la potestat de prendre decisions i que marca l’estratègia, es converteix en un grup prioritari. Canal de comunicació

Bústia de suggeriments

Entrevistes/ reunions en petits grups

Enquestes de qualitat

Newsletter

Revista coorporativa

Socis Les persones que són sòcies del Club Nàutic El Balís constitueixen un dels pilars fonamentals del funcionament mateix de l’entitat. És per això que es manté amb tots ells un diàleg obert, no només per a mantenir-los informats de totes les novetats i activitats que es duen a terme, sinó també per a conèixer les seves opinions, les seves propostes i el seu grau de satisfacció amb el funcionament del Club. Canal de comunicació

Bústia de suggeriments

Entrevistes/ reunions en petits grups

Enquestes de qualitat

Newsletter

Revista coorporativa

Alumnes La formació esportiva és una de les principals activitats que el Club porta a terme i, per tant, la comunicació amb els alumnes que practiquen vela o algun altre esport dels que s’ofereixen es manté de manera habitual a través dels diversos canals de què es disposa. Canal de comunicació

Newsletter

16

Enquestes de satisfacció

Comunicació personalitzada

Correu electrònic

Bústia de suggeriments

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


Treballadors Les persones que treballen en les diferents àrees del Club Nàutic i que, per tant, es dediquen professionalment a desenvolupar totes les activitats i tasques relatives al funcionament del Club són prioritàries. És a través dels canals de comunicació interns que l’equip es coordina i es manté informat. Canal de comunicació

Reunions amb comitè d’empresa

Reunions internes Reunions Comitè de direcció Reunions equip

Correu electrònic

Amarristes Aquest és un grup d’interès amb els quals el Club manté una comunicació assídua. A més, en acostar-se el final de la concessió, ens mantenim molt atents a les seves demandes d’informació, i procurem oferir-los totes les dades i notícies que poden ser del seu interès de cara al futur. Canal de comunicació

Newsletter general

Newsletter especials

Correu electrònic

WhatsApp

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

17


Usuaris del port Els usuaris del Port, siguin habituals o puntuals, constitueixen un grup rellevant per al Club. Donar-los a conèixer tota la informació que els pugui resultar d’interès en relació amb l’oferta dels serveis i activitats que s’ofereixen. Canal de comunicació

Comunicació offline: pòsters, pancartes i altres elements visibles al port

Xarxes socials

Web corporatiu

Administracions (local i central) Les administracions públiques esdevenen un stakeholder que, pel seu caràcter legislatiu i per l’impacte que lícitament té sobre el Club, esdevé un grup amb el qual es manté una comunicació constant. El CN El Balís té el compromís de ser plenament transparent i de retre comptes amb les administracions. L’administració central és, a més, adjudicatària de l’espai del qual el Club té la concessió. Canal de comunicació

Canals oficials de l’Administració (instàncies)

Correu electrònic

Reunions formals

Mitjans de comunicació Al CN El Balís fem una gestió activa del gabinet de premsa amb l’objectiu de ser transparents amb els mitjans (generalistes i especialitzats) i, d’aquesta manera, mantenir un diàleg amb el conjunt de la societat. Canal de comunicació

Notes de premsa

18

Twitter

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


Comunitat Com a empresa responsable, el CN El Balís considera la comunitat i, per tant, el conjunt de la societat en general, un grup d’interès al qual hem de tenir sempre en consideració a l’hora de desenvolupar la nostra tasca. Comptem amb diverses vies per comunicar-nos amb aquest grup i mantenir-los informats, en tot moment, de la gestió del Club.

Canal de comunicació

Bustiades

Comunicació offline (pòsters, pancartes

Notes de premsa - aparicions en premsa

Xarxes socials

Bústia de suggeriments

Industrials del port Totes aquelles persones i entitats que disposen d’un espai al Port també són per a nosaltres un grup d’interès i, com a tal, mantenim amb ells una comunicació directa i constant. Canal de comunicació

Correu electrònic

Telèfon

Reunions

Empreses proveïdores Els proveïdors del Club intervenen amb els seus serveis i productes a la nostra tasca. Per assegurar la cadena de valor, el CN El Balís és rigorós en les seves contractacions per garantir que els processos i la gestió d’aquestes empreses són també responsables i s’ajusten als nostres paràmetres. Canal de comunicació

Telèfon

Correu electrònic

Reunions

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

19


Associacions El CN El Balís manté un diàleg també amb les associacions, especialment amb aquelles de l’àmbit esportiu i portuari amb el propòsit de mantenir-los informats, però també de conèixer les seves necessitats. Canal de comunicació

Trobades/jornades

Correu electrònic

Notes de premsa / publicacions

Veïns L’entorn local d’El Balís i, per tant, els veïns de Llavaneres formen part dels nostres stakeholders, ja que, com a club, tenim el compromís de ser responsables, respectuosos i transparents amb tots ells. Canal de comunicació

Bústia de suggeriments

Bustiades

Xarxes socials

Clubs veïns A El Balís mantenim una relació directa amb els clubs del nostre voltant a través d’una comunicació fluïda i amb el propòsit de col·laborar i construir conjuntament. Canal de comunicació

Comunicació personal

Correu electrònic

Xarxes socials

Altres entitats esportives Com a entitat especialment dedicada als esports, el CN El Balís manté un diàleg amb altres entitats esportives de diferents disciplines. Canal de comunicació

Correu electrònic

20

Telèfon

Reunions / trobades

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


6. OBJECTIUS DE RSC El CN El Balís integra la responsabilitat en totes les accions que porta terme i, molt especialment, per la mateixa idiosincràsia de l’entitat, amb tot allò que implica les persones, el medi ambient i la societat. El compliment de les obligacions legals és bàsic per a nosaltres però, també ho és el fet d’anar més enllà, promovent una gestió ètica i transparent i impulsant el desenvolupament personal i professional de la plantilla i dels sectors i col·lectius més vulnerables. La gestió eficient dels recursos és transversal i inherent a tota la nostra tasca i es materialitza en tres compromisos concrets:

Compromís amb les persones: les persones estan al centre de la nostra activitat com a entitat que, precisament, té la vocació de servei com a eix principal. És per això que tenim la voluntat de professionals que integren la plantilla del Club, els socis, els usuaris i, en general, els col·laboradors

Compromís amb el medi ambient: des dels nostres començaments, el CN El Balís és un espai clarament lligat al mar i a les activitats marítimes. Com a tal, tenim un especial compromís i respecte per aquest medi natural i per preservar-lo, garantint que les properes generacions podran gaudir d’aquest espai. També, en la nostra tasca diària, ens esforcem per minimitzar l’impacte que tenim sobre el nostre entorn i per reduir al màxim el consum de recursos derivats de la nostra acció.

Compromís amb la societat: com a entitat compromesa amb les persones, el CN El Balís també manté una especial responsabilitat amb la societat en el seu conjunt —sigui o no usuari dels nostres serveis—. Per això, des del CN El Balís, promovem i donem suport a projectes socials, col·lectius i associacions del nostre entorn.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

21


7. ACCIONS DE RESPONSABILITAT SOCIAL 2019 El CN Balís ha destinat al llarg del 2019 un total de 83.337,48€ per a finançar accions de caràcter solidari, optimitzar els processos del Club i reduir l’impacte que generem, preservant l’en-

torn. Això, suposa un increment d’un 3,3% respecte de l’import que es va destinar a accions de RSC l’any anterior. D’acord amb els tres compromisos esmentats, aquesta inversió en RSC s’ha distribuït de la següent manera:

Projectes / Import

Persones

Medi Ambient

Societat

49.511,92€

1.436,56€

32.389€

Total 83.337,48€

El CN El Balís ha cercat la col·laboració d’empreses i entitats patrocinadores que, amb el seu suport, han ajudat a assumir les despeses derivades de les accions de responsabilitat social que s’han portat a terme al llarg del 2019. En concret, gràcies a aquest suport s’han aconseguit 10.260€ que el Club ha destinat íntegrament a la realització d’aquests projectes. Obtenció de recursos i patrocini per col·laboració

La Caixa / 3.000€

22

Repsol / 7.260€

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


7.1. Compromís amb les persones. Indicadors 2019 Professionals, socis, usuaris, amarristes, esportistes... El CN El Balís es configura al voltant de les persones que d’una manera o altra hi estan implicades i, per tant, ens sentim amb el deure de tenir amb tots ells una comunicació transparent, fluïda i bidireccional. L’equip de persones que desenvolupen al nostre club la seva activitat professional són per a nosaltres una prioritat. Garantir la seva seguretat i salut laboral, incentivar les bones relacions entre la plantilla, assegurar la igualtat, oferir formació contínua i evitar que es produeixi cap discriminació ens mou a treballar constantment per a millorar els processos i mecanismes de què disposem. Ho fem a través d’una gestió participativa i ètica que té en compte en tot moment l’interès general i situa les persones en el centre.

Indicadors 2019 La seguretat de la plantilla, una prioritat

Per assegurar que el nostre és un entorn laboral segur i saludable per a totes les persones que hi treballen, el Club es regeix per un pla de prevenció de Riscos Laborals en el qual es contempla també la formació del personal. Així, durant el 2019 s’ha fet formació a monitors, entrenadors i, en general, a totes aquelles persones que no n’havien rebut abans. De manera periòdica, també es duen a terme revisions de la maquinària i les instal·lacions per evitar que es produeixin contingències als llocs de treball. És també amb aquesta mateixa finalitat, i seguint la normativa del Pla d’Autoprotecció del Port, que durant el mes de novembre vam realitzar un simulacre d’incendi en una embarcació perquè el personal estigui preparat per afrontar una situació d’emergència, en cas que es produís, i minimitzant així, el temps de reacció, fonamental en aquests casos. Els cossos de seguretat i d’emergències de la zona, com el Parc de Bombers de Mataró, la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres i Ports de Generalitat, també van participar en aquest simulacre com a observadors, facilitant-nos recomanacions de millora. A més, el Club ha col·laborat, enguany, amb Salvament Marítim en un simulacre d’evacuació d’un tripulant ferit a bord d’una embarcació. La maniobra es va realitzar a mar obert i l’helicòpter de Salvament Marítim va baixar un tècnic per atendre el ferit i evacuar-lo. Igualtat d’oportunitats

Per garantir la igualtat d’oportunitats en el nostre Club —tant per accedir-hi com per a desenvolupar-s’hi— fomentem la posada en marxa d’accions concretes com ara un pla d’igualtat que té en compte els diferents col·lectius amb la voluntat de promoure el seu accés al món laboral.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

23


Accés al món laboral

Com ja s’ha fet en anteriors ocasions, El Balís contracta els serveis de jardineria i recollida d’escombraires al Centre Especial d’Ocupació de la Fundació Maresme que s’encarrega de crear llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca. Des del Club hem destinat un total de 40.066,92€ a aquest projecte. Al Club hem acollit estudiants en pràctiques procedents de graus universitaris del tecnocampus de Mataró, provinents dels Graus de ADE+Turisme, Logística i Negocis Marítims i ADE+Marketing i Comunitats virtuals, que tenen l’oportunitat de desenvolupar i aplicar els seus coneixements i d’entrar en contacte amb el món laboral. Els professionals que integren la nostra plantilla proporcionen a aquests estudiants les eines necessàries per a poder desenvolupar les seves funcions, sempre procurant que les tasques que realitzen s’ajustin a la formació que estan portant a terme i als seus interessos professionals i aconseguint que aportin noves idees i visions sectorials que enriqueixen l’entitat. Durant el primer trimestre del 2019, el Club ha tingut l’oportunitat d’acollir les pràctiques laborals d’un alumne de la Fundació Maresme que ha desenvolupat durant tres mesos diverses tasques d’arxiu al club.

Per al Jose va ser molt important fer pràctiques al Club i tenir un referent que es va implicar i el va entendre. A nivell personal, va créixer moltíssim, ja que era la primera vegada que s’enfrontava a unes pràctiques amb una dedicació durant molt de temps i en una empresa ordinària. Aquesta mena de pràctiques suposen un primer contacte amb el món laboral que els fa sentir útils, sentir-se part de la societat. A més de sentir-se integrats, prenen consciència de les seves capacitats i d’allò que ells poden aportar a la societat.

Anabel Ortiz Servei de Formació i Inserció laboral – Fundació Maresme

24

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


Pla d’igualtat Des del Club Nàutic El Balís creiem en la igualtat, no només com la possibilitat que tenen totes les persones de desenvolupar les seves capacitats personals, sinó com una manera d’aprofundir en una societat democràtica i també més justa, cohesionada i desenvolupada. Hem assumit el compromís institucional de desenvolupar un pla d’igualtat amb el propòsit d’establir un marc d’actuacions concretes que assegurin les mateixes oportunitats entre homes i dones. Imatge i llenguatge: es promourà un manual de llenguatge no sexista i, en general, s’aplica l’ús d’un llenguatge inclusiu. Accés, promoció i desenvolupament: tot el personal ha accedit al seu lloc de treball a través de contractació professionalitzada amb un pressupost que s’aprova anualment. Els processos de selecció són neutres, amb uns criteris objectius basats en el coneixement, l’experiència i la formació necessària per a cada un dels llocs de treball i no es té en compte la variable gènere per a la selecció. Formació: comptem amb un Pla de Formació Contínua, utilitzant tan el Pla de Formació sectorial i transversal del Consorci de Formació continua de Catalunya, com formació a traves de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Retribució: complim amb el principi d’igualtat retributiva atès en aquells llocs de treballs equivalents o d’igual valor. Conciliació de la vida personal: en temes de conciliació de la vida personal, familiar i laboral s’aplica la normativa vigent. A dia d’avui, hi ha una treballadora del club que es troba en situació de reducció de jornada per cura de un fill menor afectat per una malaltia greu. A més, per a aquelles reunions o activitats que es fan fora de l’horari establert, es té en compte les necessitats i circumstàncies personals de cada una de les persones treballadores. Assetjament i actituds sexistes i percepció de la discriminació: al CN El Balís no hem registrat cap denúncia per assetjament de cap tipus o per discriminació, tot i que disposem de mecanismes per actuar davant aquestes situacions, en cas que sigui necessari.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

25


Plantilla per lloc de treball i sexe

Lloc de treball Direcció

0

1

Direccions d’àrea

3

1

Administració

7

1

Marineria

0

16

Personal tècnic esportiu

3

5

Total

13 24

Apostem pel desenvolupament de la nostra plantilla

Des del Club, posem a disposició de la plantilla l’oportunitat d’adquirir nous coneixements i recursos a través de sessions de formació específica. D’aquesta manera, s’afavoreix el desenvolupament tant personal com professional de les persones que treballen a El Balís, apostant pel seu creixement.

Matèria de la formació

Persones de la plantilla Hores 13

374

1

200

15

216

3

70

Reciclatge de formació bàsica

3

24

Títol nàutic: llicència de navegació

3

8

Anglès Màster en Organització d’Esdeveniments, Protocol i turisme de negocis Coaching: eines i tècniques per al desenvolupament professional i el treball en equip Formació bàsica: certificat de formació per a exercir funcions marítimes professionals, així com taques de seguretat i prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions dels vaixells

26

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


Flexibilitat i avantatges per a la plantilla

La conciliació de la vida personal i professional és un aspecte que el Club té cada vegada més en compte, procurant emprendre accions que puguin afavorir la plantilla. En relació amb aquest propòsit, el Club ha ofert inscripcions gratuïtes a Balís Camp per als fills i filles dels treballadors, oferint-los, així, la possibilitat de dur a terme activitats d’esport i lleure durant les vacances escolars. L’aportació total d’El Balís per a finançar aquestes inscripcions ha estat de 9.445€.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

27


7.2. Compromís amb el medi ambient. Indicadors 2019 Al CN El Balís assumim el respecte pel medi ambient i la passió pel mar com un dels valors de la nostra filosofia. Contribuïm a una millor gestió dels recursos naturals i el medi ambient, a través de l’eficiència energètica, la innovació i de la conscienciació dels treballadors, usuaris i clients del port, per minimitzar els impactes negatius derivats de la nostra activitat. Des del CN El Balís donem suport a les iniciatives, pròpies o de tercers, que contribueixin a la reducció de l’impacte en el medi ambient dels processos i accions que es desenvolupin en el port. Optimitzem els recursos, afavorint i fomentant les opcions que minimitzin el seu consum i gestionem de forma responsable, tant a la planificació, disseny i execució de les infraestructures com en el seu ús i conservació. Entre altres accions, al CN El Balís hem implantat sistemes de gestió ambiental d’acord amb la Norma ISO 14001 en les nostres instal·lacions i hem fomentat la formació i educació ambiental entre el personal del CN El Balís, els usuaris i la societat en general.

Indicadors 2019 Projectes de Medi Ambient

En la línia del compromís amb el nostre entorn, al llarg del 2019 hem portat a terme alguns projectes de neteja i sensibilització especialment pensats per preservar el medi marí i l’aigua com a recurs natural. Activitat

Descripció

Impactes núm. persones

Inversió

SUP Sea

Neteja SUP sea cleaning: acció de

30

210€

Cleaning

neteja de fons marí; treball en equip

Exposició

El Club va acollir entre els mesos de

Marviva

de Surf de Rem.

setembre i octubre l’exposició Marviva de l’Agència de Residus de Catalunya, amb la intenció de conscienciar la

participants

150 visitants 10 participants als tallers

societat sobre la importància de preservar l’entorn i la problemàtica de les deixalles marines. En el marc d’aquesta exposició també es van dur a terme tallers familiars per a involucrar grans i petits en la responsabilitat de cuidar l’entorn.

28

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

150€


Activitat

Descripció

Neteja de

A conseqüència de fortes riuades

residus a la

i temporals, hem organitzat dues

platja

trobades voluntàries de recollida

Impactes núm. persones 65 voluntaris

Inversió

55€

de residus a la platja. La primera al setembre i la segona, emmarcada en la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, al novembre. En la recollida hi van participar veïns del Port, socis, nens i nenes de l’Escola de Vela, nois i noies dels equips juvenils de regates i els menors de la casa d’acollida de Sant Andreu de Llavaneres. Compra de bujols per utilitzar en

646,56€

esdeveniments per afavorir la separació Reciclatge

de residus per a la separació de residus durant els esdeveniments. També s’ha instal·lat un punt de reciclatge de piles al hall de la seu social del Club.

Campanya de

Col·locació d’adhesius per reduir el

sensibilització

consum d’aigua en les aixetes I dutxes

50€

de les nostres instal·lacions. Conferència

Amb la voluntat de difondre el valor de

sobre els

la implicació ciutadana en l’obtenció

cetacis

de dades i les bones pràctiques

30 assistents

325€

d’alliberament dels cetacis a la costa, el Dr. Manel Gazo, director de Submon (entitat dedicada a la recerca I conservació del medi ambient) i professor associat de la Universitat de Barcelona va oferir als socis del Club una xerrada sobre l’estudi, el seguiment i les iniciatives de ciència ciutadana.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

29


Millora constant: zero plàstics

D’acord amb el compromís d’introduir millores constants en la gestió eficient dels nostres recursos, al llarg de l’any 2019, s’han pres diverses mesures per a reduir l’ús de plàstics, generant així, menys residus. En aquest sentit, el Club camina de la mà de la societat en aquest camp i procurem reduir els plàstics d’un sol ús en el nostre dia a dia, i també en els esdeveniments i actes que celebrem. Sempre que ens és possible apostem per gots i altres envasos reutilitzables i, si es tracta de material que no poden ser usats més d’un cop, busquem proveïdors que ens puguin oferir materials alternatius: plàstics d’origen vegetal, bagàs, cartró compostable entre altres. A més a més, a les nostres oficines ja no es fan servir ampolles d’aigua d’un sol ús, sinó que disposem d’ampolles reutilitzables i de fonts d’aigua. Amb la vocació de transmetre també aquesta preocupació als nostres usuaris, el Club ha regalat a les flotes de competició una cantimplora perquè evitin l’ús d’envasos i com a acte simbòlic per a sensibilitzar-los també en aquesta qüestió. El personal contractat per a les regates ja no fa ús d’ampolles d’un sol ús i reomplen les seves ampolles a les fonts d’aigua posades a la seva disposició. Consum d’ampolles de plàstic

Ampolles reutilitzables

Ampolles no reutilitzables

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2017

2018

2019

Aquest gràfic mostra la substitució que s’ha fet, en els últims anys, d’envasos d’un sol ús per ampolles reutilitzables. El 2019 s’ha aconseguit revertir la tendència, minimitzant el consum d’ampolles, en general, i apostant, sempre que és possible, per les reutilitzables.

30

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


Un compromís certificat

Al Club Nàutic El Balís hem aconseguit a través de SGS les certificacions ISO 9001:2015 i 14001:2015. El certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001, que compta amb un ampli marc de reconeixement en tots els àmbits empresarials i administratius, es basa en un horitzó d’actuació voluntari de les mesures de conservació mediambientals i recull aspectes com: l’estalvi energètic la conservació del medi marí la vigilància en l’eliminació dels residus Tot això amb el focus sempre posat en assentar les bases de la millora contínua en l’actuació diària i en la reducció dels riscos mediambientals. Aquestes certificacions, juntament amb l’obtenció de la Bandera Blava, suposen un reconeixement al compromís i la feina feta pel Club i són un motiu de satisfacció ja que comporten també un benefici per a tots els nostres socis. Treballem per minimitzar el nostre impacte mediambiental

Amb l’objectiu de reduir la nostra despesa energètica i el nostre consum d’aigua, hem elaborat un estudi exhaustiu d’aquests consums per implementar un pla d’accions a curt, mitjà i llarg termini que ens permeti minimitzar l’impacte mediambiental que la nostra activitat genera i millorar-ne la gestió. Consum energètic 2019 (kWh) 2018

2019

nov.

des.

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

set.

oct.

El gràfic mostra el consum energètic registrat durant els anys 2018 i 2019. L’època de creixement econòmic ha comportat un augment de l’activitat al Club Nàutic que ha incidit en aquest lleuger increment de la despesa energètica.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

31


Voluntat de millora contínua Des de l’any 2018 i durant el 2019 hem avançat en l’estudi de l’impacte i idoneïtat de l’ús i implementació d’energies renovables —plaques fotovoltaiques, instal·lació d’una dessalinitzadora, temporitzadors d’aigua a les torretes—. En aquesta mateixa línia, seguim treballant en la il·luminació interior i exterior apostant per la tecnologia LED com a mesura per reduir el consum energètic. Gestió de residus (Kg de residus generats pel port)

2018

2019

nov.

des.

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

set.

oct.

A partir de l’anàlisi de la gestió de residus elaborat l’any anterior, i gràcies a una política cada vegada més conscienciada en reduir el nostre impacte mediambiental —evitant la utilització de plàstics d’un sol ús, per exemple— s’han incorporat algunes mesures que ens han permès reduir aquest consum durant el 2019. Dels 151.070 kg de residus banals que es van generar el 2018, enguany, aquesta xifra s’ha reduït fins a un 22,1 %, amb un total de 117.680 kg. Apostem pel reciclatge

Aquest any, a El Balís hem introduït la utilització de paper reciclat a les oficines i en tots els documents que utilitzem en el nostre dia a dia, minimitzant així l’impacte que generem en l’entorn i amb la voluntat de fomentar una consciència pel respecte al medi ambient també entre la nostra plantilla. A més del paper reciclat que s’utilitza de manera habitual a les oficines del Club, el 2019 s’ha optat per utilitzar també aquest tipus de paper per a les impressions de les tarifes de les amarres, de les quals s’han fet 400 còpies.

32

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


7.3. Compromís amb la societat. Indicadors 2019 Al CN El Balís treballem per aconseguir una societat millor. Des del Club realitzem diferents activitats gratuïtes adreçades a col·lectius vulnerables, donem suport a iniciatives socials que contribueixen a millorar la qualitat de vida i l’entorn, col·laborem amb diverses institucions, associacions, organitzacions no governamentals (ONG) i altres iniciatives ciutadanes. Amb l’objectiu de finançar aquest tipus d’iniciatives, el CN El Balís busca aliances amb entitats que aportin recursos econòmics per al finançament de les diferents activitats i també organitza esdeveniments enfocats a la captació de fons, entre els socis, usuaris, industrials del port i treballadors. El CN El Balís ha col·laborat amb diferents entitats i manté contactes amb Serveis Socials de Les Tres Viles amb l’objectiu d’alinear-nos amb els seus objectius estratègics a través d’accions i activitats. També hem mantingut contacte amb diverses fundacions locals i d’interès general, així com amb els Serveis socials de diferents ajuntaments, amb l’objectiu de col·laborar-hi des de la nostra entitat a través del programa de Responsabilitat Social Corporativa, sigui desenvolupant accions de lleure, promoció de la preservació i educació mediambiental o bé programes de formació i/o educació per a col·lectius vulnerables. A més, hem signat un conveni amb el departament de Justícia de la Generalitat, a través del qual som entitat col·laboradora, acollint persones que han de fer el compliment de Mesures Penals Alternatives. En aquest sentit, col·laborem activament amb els jutjats de Mataró i Arenys en els Treballs en benefici de la comunitat. El 2019 hem acollit 4 persones que han complert amb els treballs en benefici de la comunitat al nostre Club i que, com a novetat, enguany, s’han incorporat també desenvolupant tasques d’oficines. Per aconseguir que aquesta inserció sigui més efectiva, El Balís i el departament de Justícia ens hem coordinat en la recerca de perfils que responen a les necessitats de l’entitat i també de les mateixes persones que han de fer el compliment d’aquests treballs. Aquestes tasques representen un total de 276 hores en compliment de mesures penals alternatives. D’altra banda, cal destacar l’adhesió del nostre Club Nàutic als programes de vela

social que impulsa la Federació catalana de Vela, a través del qual s’està organitzant un curs de Vela Inclusiva en Família, que es durà a terme el primer trimestre de 2020, i amb el qual també volem afavorir l’accés a les activitats d’esports marítims a col·lectius diversos.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

33


Indicadors 2019 Impulsem la integració social

Amb l’objectiu d’oferir un servei adequat als col·lectius i entitats amb les quals col·laborem en el marc d’accions de RSC, hem organitzat activitats de caràcter lúdic per acostar els esports nàutics a col·lectius de persones amb discapacitats (siguin físiques, psíquiques o sensorials), tercera edat, situacions de risc i d’exclusió social. Activitat nàutica inclusiva

34

Entitat

Activitat

Impactes

Menors Estrangers No Acompanyats

Curs de vela de 3 sessions.

15 persones

1.575€

Sant Joan de Déu

Curs de vela de 6 sessions per a pacients - 2 edicions.

12 persones

2.520€

ACCAPS (Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes)

Trobada familiar.

20 persones

600€

AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer)

Trobada familiar.

30 persones

900€

Infància sorda de Terrassa

Sortida familiar.

30 persones

900€

Amics de la Gent Gran

Sortida per als usuaris de l’associació.

30 assistents

215€

Germans Franciscans de la Creu Blanca

Sortida per a residents de la casa de Sant Andreu de Llavaneres.

30 assistents

215€

Beques Balís Camp

Subvenció del 100% pel Club de campus nàutics de l’estiu per a col·lectius provinents de Sant Joan de Déu i de l’AECC amb la voluntat de proporcionar un espai de lleure a infants en situacions de vulnerabilitat.

25 persones

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

Cost

6.985€


Col·laboració amb iniciatives i entitats socials

Al CN El Balís ens hem unit a la campanya ‘Para los valientes’ impulsada per Sant Joan de Déu amb la finalitat de captar fons per la creació del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un centre que comptarà amb les infraestructures, eines i el valor de grans professionals per tractar i investigar el càncer infantil. Amb l’objectiu de col·laborar amb aquest projecte i finançar l’equipament d’un box per aquest nou, durant el 2019 hem reunit 12.426€ gràcies a les diferents iniciatives que hem portat a terme centre:

Col·locació d’una guardiola al Hall. Instauració d’un donatiu de 1€ voluntari amb cada comanda feta per e-commerce. Donatiu del total recaptat de la venda d’entrades i begudes del sopar de la festivitat de la Verge del Carme (veure a la pàgina 38). Donatiu del total recaptat de la venda d’activitats durant la celebració del Marina Day. Donatiu de 1€ per cada peça de merchandising venuda al club. Polseres solidaries: venda de polseres nàutiques.

Accions per captar fons

1%

Transferències

1%

Polseres

27%

10% 2%

Sopar solidari Verge

4%

Euro solidari e-commerce Guardiola Vendes Marina Day Merchandising

del Carme

55%

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

35


Per quart any consecutiu, al CN El Balís hem col·laborat també amb la fundació Creu Blanca a través de l’ordre dels Germans Franciscans de la Creu Blanca, aportant 2.500€ per a aquesta resi-

dència per a persones grans i/o persones amb discapacitat, ubicada a Sant Andreu de Llavaneres. El donatiu ha estat destinat, més concretament, al projecte “Creació d’un espai multifuncional” per dotar el servei d’un espai polivalent que permeti donar cobertura a les necessitats de les persones usuàries en cada moment del dia, aconseguint un espai multifuncional i més versàtil.

Per cinquè any consecutiu, ens hem sumat a La Marató de TV3 que, en aquesta edició, ha servit per a captar fons per a la recerca en l’àmbit de les malalties minoritàries. A través de les diferents iniciatives posades en marxa, s’han aconseguit reunir 1.900€, una xifra rècord fins al moment.

Al voltant de 50 embarcacions de vela lleugera, 10 de creuer i gairebé un centenar de regatistes, van participar en l’esdeveniment de navegació solidària, impulsat pel Club. Durant el matí de diumenge es van recaptar un total de 950€ que, com és habitual, el CN El Balís dobla. Així, el Club va donar a la Fundació La Marató 1.900€, la quantitat més alta que s’ha aconseguit reunir des de la posada en marxa d’aquesta iniciativa. Cal destacar la participació de tres de les flotes d’El Balís, la flota d’Optimist del CN Vilassar de Mar i persones veïnes dels pobles propers al Port. Per a arrodonir la jornada, el Restaurant del Club va oferir als participants xocolata desfeta, i gràcies a la col·laboració d’Aneto, també es va repartir brou calent entre els assistents.

Arran de la celebració del sopar solidari i la implicació d’ASSÍS, es va fer un donatiu de 1.500€ a

aquesta entitat, dedicada a l’atenció de persones sense llar, per tal de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida, posant especial focus en les dones que es troben en aquesta circumstància.

36

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


Amb l’objectiu d’unir esforços en la lluita contra l’Esclerosi Múltiple, i coincidint amb el Campionat social de natació, al qual hi participen socis, alumnes de natació i els participants del Balís Camp, el Club es va sumar, per tercer any, a la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple de la Fundació Esclerosi Múltiple. En total, prop de 60 persones van participar en aquesta acció solidària gràcies a la qual es van poder reunir 153€ a través de la venda de productes de merchandising com ara tovalloles, bosses de platja, barrets estiuencs i samarretes infantils.

Donació a Càritas de Llavaneres de roba i objectes perduts del Club durant la temporada.

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

37


Balís solidari, sopar i concert

En el marc de la Festa de la Carme, el CN Balís va dur a terme un sopar solidari i un concert del grup musical ‘PorFinViernes’ per a contribuir a l’activitat de les entitats Sant Joan de Déu, els Germans Franciscans de la Creu Blanca i el Centre d’acollida d’Assís. Aquest acte, obert a socis i no socis, va aconseguir recaptar 8.829€, a més dels 2.500€ que va aportar el club, sumant un total de 11.329€, que van ser repartits, íntegrament, entre aquestes entitats.

A més de la col·laboració de les persones assistents, l’esdeveniment va comptar amb el suport de diverses organitzacions i empreses que van cedir els seus productes i serveis especialment per a aquest acte.

38

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)


Empreses col·laboradores

Descompte en la compra del producte i regal d’algunes unitats

Regal d’ampolles de vi blanc Jean Leon 3055 Chaddonnay per al sopar

Servei de neteja i seguretat sense cost per a l’esdeveniment

Impressió dels tiquets i materials promocionals sense cost

Descompte en la compra de vi i cava pel sopar i donatiu d’ampolles Premium per a venda de copes especials

Descompte en la instal·lació de llum i so per al sopar i el concert

Descompte en les begudes servides en barra. Aquest descompte realitzat es destinava, directament, al donatiu

CLUB NÀUTIC EL BALÍS MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (2019)

39Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.