Page 1

31. mart u 20h | Sava Centar

NACIONALNA PLESNA KOMPANIJA MADRID, ŠPANIJA

SUVIŠE BLIZU/EXTREMELY CLOSE

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA MADRID, SPAIN

muzika/music: Philip Glass, Dustin Ohalloran koreografija, scenografija/choreography, sets: Alejandro Cerrudo kostimi/costumes: Janice Pytel dizajn svetla/lighting design: Tanja Rühl trajanje/duration: 20’ premijera/premiere: 2009, Hubbard Street Dance, Chicago | CND Madid, 2012 Inspirisano otrovnim i intimnim klavirskim solo komadima Filipa Glasa i Dastina Ohalorena... Inspired by the poignant and intimate piano solos by Philip Glass and Dustin Ohalloran...

Rođen u Madridu, Alehandro Serudo je stekao obrazovanje na Kraljevskom konzervatorijumu za igru u svom rodnom gradu. Nakon što je postao profesionalni igrač 1998. godine, Serudova karijera je oblikovana i bogaćena radom u mnogim poznatim trupama, uključujući Balet Viktora Uljatea, Štutgart balet, Holandski plesni teatar i Hubbard Street Dance kompaniju iz Čikaga. Godine 2009. Serudo je postao prvi stalni koreograf trupe Hubbard Street Dance. Kreirao je brojna dela za njih u saradnji sa Simfonijskim orkestrom Čikaga, ali takođe i za Holandski plesni teatar. Serudove naslove izvode plesne trupe širom SAD, Nemačke, Danske, Holandije i Australije. Born in Madrid, Alejandro Cerrudo received his training at the Real Conservatorio Professional de Danza de Madrid. After becoming a professional dancer in 1998 Cerrudo’s career has been shaped and enriched by various dance companies including Victor Ullate Ballet, Stuttgart Ballet, Nederlands Dans Theater and Hubbard Street Dance Chicago. In 2009 Cerrudo became first Resident Choreographer of Hubbard Street Dance Chicago. He has created numerius works for Hubbard Street Dance in collaborations with the Chicago Symphony Orchestra, but also for Nederlands Dans Theater. Cerrudo’s works are being performed by dance companies around USA, Germany, Denmark, Holland and Australia. Always dancing and constantly creating, Cerrudo was honored with an award from The Boomerang Fund for Artists in 2011.


U TRANZITU/IN TRANSIT

LUDAK KOJI HODA/WALKING MAD

muzika/music: Scanner, Olafur Arnalds, Max Richter, The Durutti Column y Fennesz koreografija/choreography: Annabelle Lopez Ochoa kostimi/costumes: Aviad Arik Herman scenografija, dizajn svetla/sets, lighting design: Jantje Geldof

muzika/music: Maurice Ravel, Arvo Pärt koreografija, scena, kostim/choreography, sets, costumes: Johan Inger dizajn svetla/light design: Erik Berglund trajanje/duration: 22’ premijera/premiere: Nederlands Dans Theater I, 2001 | CND Madrid, 2012

trajanje/duration: 29’ premijera/premiere: 2012, Santander, Spain Mentalno stanje uma kakvo obuzme ljude kada se nađu u neodređenom javnom tranzitnom prostoru. Složeni karakteri susreću se sa svojom sposobnošću ili nesposobnošću da postupaju iskreno u dijalogu sa strancima. Suočeni sa ograničenim i ponekad neočekivanim susretima, ljudi su uhvaćeni u neminovni kovitlac sačinjen od osećaja nelagodnosti, nestrpljenja, usamljenosti, straha, ćudljivosti, odvažnosti i želje. The mental state of mind that inhabits people while in an undefined public place of transit. Multiple characters facing their abilities and inabilities to communicate with honesty while interacting with strangers. Confronted with constrained and sometimes unexpected encounters, the people get caught into an unavoidable whirlwind of discomfort, impatience, loneliness, fear, whimsicality, audacity and desire. Anabel Lopez Očoa je završila Kraljevsku baletsku akademiju u Antverpenu. Kao igrač, nastupala je sa raznim kompanijama u Nemačkoj, pre nego što se 1993. godine pridružila haškoj kompaniji džez igre Djazzex. Godine 1997. dobija angažman u Skapino baletu u Roterdamu, gde u rangu soliste ostaje sedam godina. Od 2003. godine, svoju energiju usmerava isključivo na koreografski rad. Do sada je ostvarila postavke za Skapino balet, Holandski nacionalni balet, Djazzex, Balet Ženeve, Kraljevski flamanski balet, Geteborg balet, Državni balet iz Ankare, Balet Pensilvanije, Balet džez Montreala, Balet Marsej, trupu Džakobi i Pronk, Balet Hispanico... Osim za plesne kompanije, Lopez Očoa uspešno kreira za pozorište, operu i muzički teatar, dok je nedavno sarađivala sa poznatim modnim brendom Viktor & Rolf u projektu za Muzej Van Goga. Dobitnik je mnogih važnih nagrada za svoj rad. Annabelle Lopez Ochoa completed her dance studies at the Royal Ballet Academy of Antwerp. As a dancer she appeared with various companies in Germany before joining in 1993 the jazz dance company Djazzex based in Hague. In 1997 she joined Scapino Ballet Rotterdam, where she danced as a soloist for 7 years. In 2003 she decided to focus her creative energies entirely to choreography. So far she has created works for Scapino Ballet, Dutch National Ballet, Djazzex, Ballet Genève, Royal Ballet of Flanders, Gothenburg Ballet, Ankara State Ballet, Pennsylvania Ballet, BJM-Danse Montreal, Ballet Marseille, Jacoby & Pronk, Ballet Hispanico... Lopez Ochoa is a versatile choreographer who works regularly within the dance field but also creates for theatre, opera, musical theatre and recently, for the celebrated Dutch fashion designers Viktor & Rolf’s project in the Van Gogh Museum.  She won many important prizes for her work.

Dramatična avantura o tri žene. Njihovi odnosi i odnos prema muškarcima u njihovom životu. Komična postavka, sa ozbiljnim podtekstom. The dramatic adventure about three women. Their relationships and relationship to the men in their lives. A humorous piece with a serious undertone.

Rođen u Stokholmu, Johan Inger se školovao u švedskoj Kraljevskoj školi baleta i Školi nacionalnog baleta Kanade. Njegova plesna karijera počela je angažmanom u Kraljevskom švedskom baletu gde je ubrzo postao solista, a nastavljena u Holandskom plesnom teatru (NDT). Koreografski prvenac, produkcija Mellantid (U međuvremenu), rađena za NDT II i prikazana 1995. godine u okviru Holandskog plesnog festivala, donosi mu prestižne nagrade u kategoriji savremene igre. Uspeh ove postavke obezbedio je dalji rad i mogućnost kreiranja za NDT I, NDT II i NDT III, a nove postavke su takođe osvajale naklonost publike i kritike, kao i važne nagrade. Od 2003-2008. godine, Johan Inger je bio umetnički direktor Kulberg Baleta, a od 2009. godine je stalni koreograf Holandskog plesnog teatra . Johan Inger was born in Stockholm and educated at the Royal Swedish Ballet School and at the National Ballet School in Canada. His dancing career started with the Royal Swedish Ballet, where he became a soloist, and continued with the Nederlands Dans Theater in Holland. The official breakthrough as a choreographer came with Mellantid (In Between Time), his work for NDT II, presented at the 1995 Holland Dance Festival and crowned with the several highest awards in the category of contemporary dance. This first success has been followed by new creations for NDT I, NDT II and NDT III, that also received highest acclaim and important awards. From 2003-2008, Johan Inger was the artistic director of Cullberg Ballet, while since autumn 2009 he holds the position as Associate Choreographer with NDT.


Nacionalna plesna kompanija je osnovana 1979. godine, pod imenom Nacionalni klasični balet Španije i njen prvi direktor bio je Viktor Uljate. Godine 1983. upravu Nacionalnog klasičnog baleta Španije je preuzela Marija de Avila, koja je izvršila sistematizaciju rada kompanije i otvorila vrata velikim koreografima poput Žorža Balanšina i Entonija Tjudora. Marija de Avila je postavila američkog baletskog igrača i koreografa Reja Baru na mesto repetitora kompanije, a kasnije mu je ponudila mesto asistenta direktora, na kome on ostaje do 1990. godine. U decembru 1987. godine, Maja Pliseckaja, izvanredna ruska baletska igračica je postavljena na mesto umetničkog direktora. U junu 1990. godine, Načo Duato je postavljen za umetničkog direktora Nacionalne plesne kompanije. Duato je uspešno upravljao i kreirao za ovu kompaniju punih dvadeset godina, do juna 2010. U avgustu 2010. godine, Erve Palito ga je nasledio na tom mestu, dok je od septembra 2011. godine umetnički direktor kompanije Hose Karlos Martinez, zvezda Baleta pariske Opere. The Compañía Nacional de Danza was founded in 1979 under the name of Ballet Nacional de España Clásico, and its first Director was Víctor Ullate. In 1983 the Direction of the Ballets Nacionales -Español y Clásico- was put under the charge of María de Avila, who systemized the internal work of the Ballet and placed special emphasis on opening its doors to choreographies, such as those of George Balanchine and Anthony Tudor. María de Avila put Ray Barra, a former American dancer and choreographer, in charge of a number of choreographies, and later offered him the post of Assistant Director, which he held until 1990. In December 1987, Maya Plisetskaya, the extraordinary Russian dancer, was appointed the ballet’s Artistic Director. In June 1990, Nacho Duato was appointed as Artistic Director of Compañía Nacional de Danza, job that he held for twenty years, till July 2010. In August 2010 Hervé Palito succeeds him as Artistic Director, while from September 2011 Hose Carlos Martinez, Etolie of Paris Opera Ballet, took over the artistic direction.

2012, March 31, BELGRADE (Serbia), CND Program  

Belgrade Dance Festival 2012