Page 1

CROSFHOCAL MHÍ NA SAMHNA Trasna: 1. brón; náire; ceann faoi mar gheall ar rud a rinneadh (7) 5. ceanúil; báúil (4) 7. cosán (8) 9. sleá bheag (2) 10. deoch a shliogadh (2) 11. gáir mhaíte (3) 12. iasc carraige (7) 13. dabht (6) 14. fear atá i gceannas ar mhainistir (2) 17. talamh i seilbh duine; glacadh seilbhe (9) Síos: 2. comórtas; achrann (8) 3. gníomh gaisce (5) 4. gan bhruith; gan chócaireacht (3) 5. ball éadaigh (7) 6. gléas le cónra a iompar (7) 8. talamh bog (6) 13. duine an-bheag ar fad (5) 15. ionsaí; aimsiú ar mharc (4) 16. ar dhath an tsneachta (3)

Caint agus Comhrá: Bíonn deiseanna cainte agus comhrá ar fáil gach Céadaoin ar 7.30 i.n. Le haghaidh tuilleadh eolais glaoigh ar 061 417895. Ciorcal Comhrá: Bíonn ciorcal comhrá ar siúl gach Domhnach ar 9.00 i.n. Le haghaidh tuilleadh eolais cuir glaoch ar Sheán Ó Lochráin ar 061 417689, nó, ar Sheán de Bhulbh ar 061 228411. Tráth na gCeist: Beidh Tráth na gCeist ar siúl ar 12, 19 Deireadh Fómhair agus 9 Samhain. Tá siad seo do dhaltaí scoile amháin agus beidh siad ar siúl ar 7.45i.n. Ranganna Ceoil: Bíonn ranganna ceoil ar siúl gach Satharn idir 9.00 agus 5.00. Le haghaidh tuilleadh eolais cuir glaoch ar Ann Marie Kelly ar 061 397849.

Nuachtlitir Mhíosúil Chonradh na Gaeilge

An Riachtanas Gaeilge sa Gharda Síochána

Bronnfar dearbhán don Siopa Leabhar ar luach 30 euro ar bhuaiteoir an chrosfhocail seo. Ní mór iarratais a chur chuig: Crosfhocal Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

IMEACHTAÍ CHRAOBH LUIMNIGH Ranganna Gaeilge: Bíonn ranganna Gaeilge an Chonartha i Luimneach ar siúl gach Luan ar 7.00 i.n. agus bíonn táille 60 euro ar dheich rang. Chomh maith leis sin, bíonn dhá leibhéal éagsúla ranganna ar siúl ag Aonad na Gaeilge - rang do thosaitheoirí a thosaíonn ar 6.15in agus meánrang a bhíonn ar siúl ar 8.00in. Le haghaidh tuilleadh eolais glaoigh ar Aonad na Gaeilge ar 061 352839.

Eagrán a 1

Ranganna Rince: Bíonn ranganna rince ar siúl gach Luan agus gach Déardaoin idir 6.00 agus 9.00 i.n. Le haghaidh tuilleadh eolais cuir glaoch ar Phylis Uí Riain ar 061 414857/416100. Bíonn ranganna eile ar siúl gach Satharn idir 3.00 agus 6.00 i.n. Le haghaidh tuilleadh eolais cuir glaoch ar Mary Horan 061 316819/086 1718510. An Coiste: Tagann an Coiste le chéile ar an gcéad Chéadaoin de gach mí. Aifreann Gaeilge: Bíonn Aifreann Gaeilge i Séipéal Naomh Micheál, Sráid na Danmhairge, gach Domhnach ar 10.30 i.n. Seachtain na Gaeilge: Eagraíonn Conradh na Gaeilge i Luimneach go leor imeachtaí éagsúla le linn Sheachtain na Gaeilge gach bliain. Aonach na gCártaí Nollag: Eagraítear Aonach Cártaí Nollag i gCeannáras an Chonartha i Luimneach idir 14 Samhain agus 21 Nollag gach bliain. Is féidir cártaí a cheannach idir 9.30 agus 4.30 sa Siopa i Sráid Thomáis gach lá seachas an Domhnach.

4. Má tá spéis ag do chraobh ábhar a chur ar fáil don nuachtlitir seo déan teagmháil linn san Ard-Oifig

Molann Conradh na Gaeilge agus iMeasc (Inimircigh le Gaeilge) go láidir beartas na Roinne Dlí agus Cirt Gardaí a earcú ó na pobail eiteacha chun go mbeadh an fórsa ionadaíoch ar mhuintir na hÉireann ar fad. Léiríonn an cur chuige seo feasacht teanga agus cultúir a chuirfidh go mór le póilíneacht trí chéile. Maidir le riachtanas na Gaeilge, tá Teastas Eorpach na Gaeilge forbartha ag Ollscoil na hÉireann Magh Nuad, curriculum agus córas measúnachta teanga nascaithe leis an bhFráma Coiteann Eorpach atá an-oiriúnach chun earcaigh Ghardaí a chumasú agus a mheasúnú … (www.nuim.ie/language/irishexams.html).

2. Ard-Rúnaí Nua 3. 1+1+1 - Polasaí Oideachais an Chonartha 4. 20,000 euro i mála taistil Is léir nach gá do gach Garda a bheith ina "údar" ar an nGaeilge ach sa chomhthéacs dlíthiúil agus bunreachtúil is gá cumas oibre cumarsáide a bheith ag gach garda chun plé go praiticiúil leis an bPobal as Gaeilge srl… (Tuilleadh Eolais: www.cnag.ie)

agus is mór an onóir dom glacadh leis. Táim ag súil le dul i mbun oibre láithreach agus clár oibre an Choiste Gnó a bhaint amach. (Tuilleadh Eolais: www.cnag.ie)

1+1+1 Polasaí Oideachais Chonradh na Gaeilge Ardchumas i 3 theanga - Ag Fíorú na hAislinge Eorpaí 1. Cuirtear múinteoirí teanga idir bhunmhúinteoirí agus mhúinteoirí dara leibhéal ar chúrsa tumoideachais bliana i ndúiche na teanga sin mar chuid dá Seán Ó Drisceoil, Urlabhraí Gaeltachta n-oiliúint*. Chonradh na Gaeilge, Íte Ní Chionnaith, 2. Múintear ábhar amháin de bhreis ar an Iar-Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Caitlín nGaeilge féin trí Ghaeilge do gach Bean Uí Sheidhin, Micheál Ó Seidhin agus scoláire. Trevor Seargent ag Seimineár a eagraíodh 3. Múintear ábhar amháin trí theanga ón le tacaíocht phobal na Gaeilge do iasacht do gach scoláire dara leibhéal**. Chúigear Ros Dumhach a léiriú (Tuilleadh Eolais: www.cnag.ie)

Maoinithe ag:

SAN EAGRÁN SEO: 1. An Ghaeilge sa Gharda Síochána

Ard-Rúnaí nua ceapaithe ag Conradh na Gaeilge Ceapadh Julian de Spáinn mar Ard-Rúnaí nua ar Chonradh na Gaeilge ar 7 Meán Fómhair 2005. Beidh Julian freagrach as obair an Chonartha go náisiúnta ó lá go lá. Beidh sé lonnaithe i gceannáras an Chonartha in uimhir 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. Agus é ag caint faoina cheapachán dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí nua an Chonartha: "Tá an-áthas orm go bhfuil Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge tar éis muinín a chur ionam agus an post seo a thairiscint dom

1 Samhain 2005

5. Imeachtaí na gCraobhacha 6. Crosfhocal na míosa Vótaíocht Vótaíocht Nua ar Shuíomh Idirlín an Chonartha Cén fhad ar cheart d'ábhair mhúinteoirí bunscoile a chaitheamh sa Ghaeltacht mar chuid den chúrsa? • Níos lú ná mí amháin • Níos mó ná mí amháin ach níos lú ná 3 mhí • Níos lú ná 3 mhí ach níos lú ná 6 mhí • Níos mó ná 6 mhí Má tá tuairim agat maidir leis an gceist seo thuas is féidir vóta a chaitheamh ach gabháil isteach ar Shuíomh Idirlín an Chonartha ag eolas@cnag.ie Sa vótaíocht dheireanach cuireadh an cheist 'An bhfuil feabhas tagtha ar chúrsaí ó tháinig an tAcht Teanga i bhfeidhm?'. Chaith 103 vóta agus dúirt 41.7% de na daoine sin go raibh feabhas beag tagtha ar chúrsaí, dúirt 35.9% go raibh feabhas mór tagtha ar chúrsaí, dúirt 17.5% go raibh cúrsaí mar an gcéanna agus a bhí agus dúirt 4.9% go raibh cúrsaí imithe in olcas.

1.


20,000 EURO I MÁLA TAISTIL BRONNTA AR CONCERN

Bhronn Cathaoirleach Sheachtain na Gaeilge, Dáithí Mac Cárthaigh (atá mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge, chomh maith), agus ceoltóirí a bhí páirteach sa dlúthdhiosca SnaG '05 mála taistil lán de nótaí €10 (€20,000 ina iomlán) ar Phríomhfheidhmeannach Concern, Tom Arnold, ar an gCéadaoin, 26 Deireadh Fómhair, ag 11.00 r.n. taobh amuigh d'oifigí Concern, 52-55 Sráid Camden Íochtarach.

Tháinig an t-airgead seo ó dhíolacháin den dlúthdhiosca SnaG '05. San áireamh sna ceoltóirí a bhí ar an dlúthdhiosca bhí na Devlins, Paddy Casey, Mundy, The Frames, Kíla, The Walls, Liam Ó Maonlaí, Iarla Ó Lionáird, John Spillane, Nina Hynes, Caliban, Bowsie agus Morgan the Bouncer. D'éirigh leis an dlúthdhiosca an ceathrú háit a bhaint amach sna cairteanna

Éireannacha í mí Márta na bliana seo. Tuilleadh Eolais; eolas@snag.ie

Ag Fíorú na hAislingí Eorpaí - Líofacht i dTrí Theanga Ag Seimineár an Oireachtais, in Óstán Rochestown Park ar an Satharn 5 Samhain, leagadh béim mhór ar aisling Chomhairle na hEorpa maidir le líofacht a bheith ag daoine i dtrí theanga agus iad ag fágáil na scoile. Chomh maith leis sin, seoladh Leabhrán Oideachais an Chonartha - sraith cainteanna a tugadh ag Comhdháil Oideachais an Chonartha i mí Iúil 2005. I measc na gcainteoirí a bhí ann bhí Caoimhe Máirtín, Iar-Cheann Choláiste Mhuire Marino, Dónal Ó hAiniféin, Uachtarán Gaelscoileanna, Pól Ruiséal, Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Anna Ní Ghallchóir, Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus Seosamh Mac Donncha, Acadamh na hOllscolaochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ba é an Dochtúir Pádraig Breandán Ó Laighin a bhí mar Chathaoirleach ar an seimineár. Agus é ag labhairt faoin seimineár dúirt Dáithí Mac Cárthaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, 'Tá géarghá ag daoine a chuireann polasaithe oideachais le chéile sa tír seo a chinntiú go gcuirfear aisling na hEorpa maidir le líofacht i dtrí theanga i bhfeidhm. Ba cheart dúinn a bheith ag breathnú ar shamplaí eile, de thíortha eile san Eoraip, agus ba cheart dúinn a gcuid polasaithe a thabhairt san áireamh agus muid ag díriú ar an

2.

Imeachtaí Mhí na Samhna

Craobh Spreagadh, Baile Átha Cliath Eagraíonn Craobh Spreagadh ranganna céilí gach Céadaoin idir 20.30 agus 22.15 i Halla an Pharóiste, Bóthar na hUaimhe. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Bríd Ní Mhurchú ar 01 8382132.

Craobh Phádraig Mhic Phiarais, Glaschú Ranganna Gaeilge gach Céadaoin ó 1.30 -2.00in agus oíche dé hAoine ó 7.30-9.30in. Tuilleadh Eolais: mgtgallagher@aol.com

Caisleán Uidhlín Sraith ranganna nua do dhaoine fásta á eagrú ag Conradh na Gaeilge, Caisleán Uidhlín, gach oíche Mháirt agus oíche Déardaoin i mBunscoil Bheanna Bhoirche. Tuilleadh Eolais: Aodhán/Tony 048 43 771776 /048 43 778540.

Cumann Gaelach Leath Chathail Beidh plaic ghorm le nochtadh ar Aodh Mac Aingil ina bhaile dhúchais i nDún Phádraig ar 7ú Samhain ar 11.30rn. Tuilleadh eolais ó Shéamus de Napier, Rúnaí Chumann Gaelacha Leath Chathail.

Árus na nGael, Gaillimh Tá Comhairle Chathrach na Gaillimhe ag teacht le chéile le Conradh na Gaeilge don dara cuid den scéim fhorbartha Ghaeilge, 'Infheistíocht Chultúir', ina dtugtar deis do pháistí a gcuid Gaeilge a fheabhsú trí smacht a fháil ar cheann de na healaíona traidisiúnta Gaeilge.

18ú Samhain: DJ Thí Bhen Uí Fhaoláin (An Taobh Tuathail) & Cairde, 2 euro saor roimh 10.30i.n.

Tabharfaidh an chuid seo den scéim deis do pháistí amhránaíocht ar an sean-nós a fhoghlaim ó cheann de na hamhránaithe sean-nóis is fearr sa tír.

Gach Satharrn: Seisiún Ceoil Traidisiúnta, 10i.n saor in aisce

25ú Samhain: DJanna Ciara agus Eimear Jean Ní Chormaic, 2 euro, saor roimh 10.30i.n.

Dé Sathairn 5ú Samhain: Cathal Kearns agus a chairde Gach Luan: Ranganna Damhsa ar an Sean-Nós le Pádraig Ó hOibicín Tosaitheoirí, 8.00-9.00 Feabhasóirí 9.00-10.00. costas: 7.50 euro Gach Máirt: 8.30 i.n. Tráth na gCeist - 1,000 euro le buachan sa chraobh cheannais ar 13ú Nollaig Cláraigh d'fhoireann le Conradh na Gaeilge, 091 567824 conradh@bradan.iol.ie gceist seo. Tá líofacht ag fórmhór mhuintir na dtíortha sin, an Danmhairg agus an tSualainn ach go háirithe, i dtrí theanga agus má tá muid dáiríre faoin ábhar seo caithfidh muid na córais sin a leanstan.' Rinne mol mór daoine a bhíonn ag plé le réimsí éagsúla den Earnáil Oideachais freastal ar an seimineár agus tugadh deis dóibh a gcuid moltaí agus a gcuid smaointe i dtaca leis an ábhar seo a chur chun cinn ag deireadh an tseimineáir nuair a bhí seisiún ceisteanna agus freagraí ann. Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir glaoch a chur ar 01 4757401/086 8142757/087 2368364 nó is féidir romhphost a chur chuig eolas@cnag.ie.

Má tá spéis ag do chraobh ábhar a chur ar fáil don nuachtlitir seo déan teagmháil linn san Ard-Oifig

Gach Céadaoin: 8.30i.n.Oíche na bhFoghlaimeoirí. Comhrá agus spraoi as Gaeilge, múinteoir/áisitheoir i láthair gach oíche, saor in aisce agus fáilte roimh chách. Gach 2ú Déardaoin: Club Abú. Ceol Domhanda do mhic léinn na dteangacha éagsúla in O.E. Gaillimh. 10.30i.n. 3 euro ar an doras. Gach Aoine: O2, Ceol Domhanda, 2 euro, saor roimh 10.30i.n. Dé hAoine 4ú Samhain: DJanna Thí Bhen Uí Fhaoláin (An Taobh Tuathail) & Will Softly (Ruaille Buaille) 2 euro, saor roimh 10.30i.n. Dé hAoine 11ú Samhain: DJanna Will Softly (Ruaille Buaille) & DJ Abby ó Zimbabwe le scoth an cheoil ón Afraic 2 euro, saor roimh 10.30i.n.

Dé Sathairn 12ú Samhain: Éamonn Ó Bróithe agus a chairde Dé Satharin 19ú Samhain: NÁ BAC! Grúpa Ceoil Traidisiúnta 3 euro Dé Sathairn 26ú Samhain: Verena Cummins agus a cairde Déardaoin 24ú Samhain: Oíche Charthanachta ar mhaithe le Pakistan le ceol, amhránaíocht agus rince ar an sean-Nós agus go leor leor eile! 10.00i.n. 5 euro ar an doras Club Leabhar: Déardaoin 24ú Samhain 9.00i.n.Beidh an Club ag plé BÁS TOBANN le hAnna Heussaff. Tá cóipeanna ar fáil in Oifig Chonradh na Gaeilge, ar luach lascaine de 12 euro. Tuilleadh Eolais: 091 567824 Má tá tú ag foghlaim Gaeilge agus má theastaíonn deiseanna eile uait chun an Ghaeilge a labhairt go rialta tá fáilte romhat bualadh isteach chuig Oíche na bhFoghlaimeoirí a bheidh ar siúl gach Céadaoin i gClub Árus na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh. Beidh deis agat freisin bualadh le daoine eile atá ag foghlaim Gaeilge agus í a labhairt in atmaisféar taitneamhach neamhfhoirmeálta. Tuilleadh Eolais: 091 567824

Má tá spéis ag do chraobh ábhar a chur ar fáil don nuachtlitir seo déan teagmháil linn san Ard-Oifig

3.

Nuachtlitir | Conradh na Gaeilge | Samhain 2005  

3. 1+1+1 - Polasaí Oideachais an Chonartha Seachtain na Gaeilge: Eagraíonn Conradh na Gaeilge i Luimneach go leor imeachtaí éagsúla le linn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you