Page 1

Crosfhocal Mhí an Mhárta Eagrán 5

Trasna 1 tairiscint (6) 4 boinéad; caipín (6) 6 baol; contúirt (7) 8 sleá bheag (2) 10 fuíoll gan mhaith (8) 12 bándearg (4) 13 bóthar 14 fear atá i gceannas ar mhainistir (2) 15 fonn drúise; paisean (8) Síos 2 tromlach (7) 3 éide eaglasta (5) 4 mairtíneach (11) 5 marla (10) 7 gort curaíochta (10) 9 bláth beag bán (7) 10 deimhin; cinnte; siúráilte (6) 11 dia bréige (6)

Ard-Fheis 2006 Aoine, 20.00 20.30 20.40 21.10 21.30

7 Aibreán 2006 Síniú an rolla Caint fháiltithe an Uachtaráin Gnó na hArd-Fheise An Ghaeilge sa chóras oideachais Oscailt oifigiúil na hArd-Fheise - Pádraig Ó Néill, staraí áitiúil 10.00 Fáiltiú agus ceol - le Proinsias Ó Dufaigh

Dearbhán €30 don Siopa Leabhar le buachan. Buaiteoir mhí na Samhna: Deasún ó Seanáin, Gaillimh. Cuir an crosfhocal chuig: An Crosfhocal, 6 Sráid Fhearchair, Ath Cliath 2. Tá ardú mór tagtha ar líon na n-iarratas don chrosfhocal agus, mar sin, coinnigí oraibh á gcur isteach.

Comhfhreagras A chara, Teastaíonn uainn feabhas a chur ar rannpháirtíocht an phobail i Raidió na Life. Chuige seo ba mhaith liom go mbeadh craobhacha an chonradh sa chathair ag tacú leis na cláracha. Bheadh sé ina chabhair againn dá mbeadh teagmhálaithe againn sna bruachbhaillte éagsúla a bheadh sásta bheith faoi agallamh maidir le scéalta, conspóidí, imeachtai ina gceantar féin. An mbeadh daoine sásta scéalta a chur chugainn a ba mhaith leo a phlé ar an aer. An mbeadh spéis ag craobhacha, nó baill, bheith ag cur cláracha i láthair iad féin? Faoi láthair ní féidir linn seirbhís rialta nuachta a sholáthar mar nach bhfuil daoine againn chun é a dhéanamh - an mbeadh spéis ag daoine tabhairt faoi seo. Mar is eol duit is féidir leis an stáisiún cabhair agus oiliúint a chur ar fáil maidir le réiteach ábhair/úsáid trealaimh agus araile. D'fháilteodh coiste na gcláracha roimh mholtaí faoi chláracha nua, go háirithe cláracha cainte / díospóireachta. B'fhéidir go bhféadfadh sibh an "t-achainí" seo a scaipeadh ar na craobhacha i mBaile Átha Cliath agus iad a ghríosadh le páirt a ghlacadh i Raidió na

Nuachtlitir Mhíosúil Chonradh na Gaeilge

Life. Braitheann feabhas na seirbhíse ar rannpháirtíocht agus tacaíocht phobal na Gaeilge. Mo bhuíochas leat, Barra Mac Aodha Bhuí Coiste Bainistíochta/Coiste na gClár Raidió na Life 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2

Ní Gaeilgeoir mé Seo iad a leanas na huimhreacha cearta le vóta a chaitheamh ar na celebs a dhéanann an iarracht is fearr Gaeilge a fhoghlaim ar an gclár ‘Ní Gaelgeoir mé’: 0905 076 0760 - Na Sé Chontae / 1550 500038 - Ó Dheas Le haghaidh téacsanna: AINM chuig 84222 - Na Sé Chontae AINM chuig 57501 - Ó Dheas • ALAN (Alan Short) • GAVIN (Gavin Lambe-Murphy) • JEANETTE (Jeanette Cronin) • JENNY (Jenny Kelly) • JOHN (Juohn Lenihan) • MARISA (Marisa Mackle) • PHILIP (Philip McGee) • SHEILA (Sheila McWade)

4. Má tá spéis ag do chraobh ábhar a chur ar fáil don nuachtlitir seo déan teagmháil linn san Ard-Oifig

15.30 15.40 16.00

16.30 16.50 17.30

Dé Sathairn, 8 Aibreán 2006 09.30 Plean trí bliana an Chonartha 10.00 Na meáin chumarsáide 10.20 An Ghaeltacht 10.40 Seachtain na Gaeilge (CCB) 11.00 Aitheasc an Uachtaráin 11.20 Oideachas 12.20 An tOireachtas 12.40 Toghchán don Bhuanchoiste 12.55 Lón 14.25 Aoichainteoir - ón Roinn Oideachais 15.00 An eagraíocht agus timireacht

19.00 20.00 22.00

Na cuntais airgid Clódhanna Teo. Toghchán don Choiste Gnó Ógras Rúin eile Clár gnó críochnaithe Aifreann Dinnéar na hArd-Fheise Oíche cheoil - le Pádraigín Ní Uallacháin agus ceoltóirí eile

Dé Domhnaigh, 9 Aibreán 2006 10.30 Turas Bus - le hÉamonn Ó hUallacháin 12.30 Clabhsúr na hArd-Fheise (tae agus ceapairí ag Áras an Chonartha)

Bailiúchán Náisiúnta Mar eolas daoibh ar fad beidh an Bailiúchán Náisiúnta ar siúl ar 16, 17, 18 Márta. Tá súil againn go mbeidh gach craobh den Chonradh in ann dul amach agus bailiúchán maith a dhéanamh ar son Chiste na Teanga. Tá deacrachtaí áirithe againn i mbliana, go mór mór sa gcathair anseo, mar gheall go dtiteann laethanta an bhailiúcháin ar an deireadh seachtaine. Tá go leor ceantar nach mbeidh in ann an

bailiúchán a dhéanamh ar an Satharn 18 Márta mar nach bhfuil cead faighte againn ón nGarda Síochána. Tá sé fíorthábhachtach go bhfeictear baill an Chonartha ag bailiú ar ár son. Tá súil againn go mbeidh slua daoine óga ó na Gael-Choláistí in ann cabhrú linn i mbliana. Seolfar pacáiste eolais chugaibh faoin mBailiúchán Náisiúnta go luath.

C E O L’ 0 6 Eisíodh Ceol 06, cnuasacht d'amhráin Ghaeilge, chun Seachtain na Gaeilge a láinseáil agus a cheiliúradh i mbliana. Cuireadh faoi lán seoil é ag ceolchoirm ollmhór Dé Sathairn seo caite sa Village i mBaile Átha Cliath. Albam dúbailte atá i gceist i mbliana, le traiceanna ó ghrupaí móra le rá cosúil leis The Corrs, The Sawdoctors, cuid acu aistrithe ó Bhearla, cuid eile cumtha sa teanga naisiúnta, iad measctha le giotaí ó Ross Breen agus Traic, mar shampla. Is éagsúlacht dhána é idir mhothúcháin na seanaoise, fé mar atá ag Luka Bloom le Cathair Mhór Chicago agus amhráín nuachumtha ó Ger Wolfe agus a leithéid. D'éirigh le halbam na bliana seo caite

Maoinithe ag:

14 Márta 2006 SAN EAGRÁN SEO: 1. Ag Ullmhú don Ard-Fheis 2. An Bailiúchán Náisiúnta 3. Seoladh CEOL ‘06 4. Feachtas Na Gaeil Oga 5. Imeachtaí i mBaile Locha Riach 6. Dialann na Míosa

Vótaíocht Vótaíocht Nua ar Shuíomh Idirlín an Chonartha

Ar cheart go mbeadh an Ghaeilge

roghnach

don

Ardteist?

• Ba cheart

• Níor cheart

Má tá tuairim agat maidir leis an gceist seo thuas is féidir vóta a chaitheamh ach gabháil 'SNAG 05' uimhir 4 a bhaint amach sna cairteanna, agus tá súil againn go ndéanfar a leithéid nó níos fearr arís i mbliana. Dáiltear ar shiopaí tré RMG/Chart é, agus tá gach brabús ag dul chuig an gcarthanacht Concern don obair atá idir lámha acu i Mósaimbíc.

Idirlín

isteach an

ar

Shuíomh

Chonartha

ag

eolas@cnag.ie

Is féidir vótaí a chaitheamh ar vótaíochta eile chomh maith.

1.


Feachtas Na Gaeil Ó ga Is é 'Feachtas Ghaelú na bhFón Póca' an chéad togra eile atá beartaithe ag Na Gaeil Óga. Ba mhian leis Na Gaeil Óga úsáid a bhaint as dea-thoil na gcuideachtaí fón póca agus shochaí na hÉireann don Ghaeilge i rith Sheachtain na Gaeilge chun seirbhís nua de théacs réamhaithriseach nó tuarthéacs a chur ar fáil d'úsáideoirí na bhfón póca in Éirinn, agus an Ghaeilge a bheith ar na teangacha ar féidir a roghnú le húsáid mar 'theanga' na bhfón póca i. Phonebook nó Eolaire Gutháin/fóin. Is éard atá i gceist leis an bhfeachtas seo ná feachtas téacsála ionas gur féidir le daoine a dtacaíocht a léiriú chun an tseirbhís a fhorbairt, tríd an focal "GAEILGE" a chur chuig an uimhir 53033 i ndeisceart na hÉireann agus an uimhir 88122 sa Tuaisceart. Mairfidh an feachtas ar feadh choicís Sheachtain na Gaeilge, 4-17 Márta. Rachaidh cibé airgead a bhailítear chuig na príomhógeagrais Ghaeilge, Na Gaeil Óga, Cumann na bhFiann, Spleodar, Ógras agus Feachtas. Tá Grúpa Nuachta Bhaile Andarsan (Lá, Daily Ireland, srl) ag dul i bpáirtnéireacht leis Na Gaeil Óga don fheachtas. Tá tacaíocht faighte ag an bhfeachtas ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, USI, NYCI, Chonradh na Gaeilge, Gaelscoileanna Teo, Seachtain

na Gaeilge Teo, Comhluadar, Raidió na Life, Ógras, Feachtas ÓgGhluaiseacht na Gaeilge, Spleodar, Cumann na bhFiann, agus Fios Feasa. Tá riarachán an f h e a c h t a i s maoinithe ag Foras na Gaeilge. Dar le Seán Ó h A d h m a i l l , urlabhraí Na Gaeil Óga, "Síleann muid gur deis iontach é seo, Seachtain na Gaeilge, chun léiriú do na cuideachtaí fón póca go léir go bhfuil gá leis an tseirbhís seo a chur ar fáil do Ghaeilgeoirí agus d'fhoghlaimeoirí na teanga. Deis iontach atá ann chomh maith do na cuideachtaí fón póca anseo in Éirinn a léiriú d'óige na tíre, custaiméirí is fearr na gcomhlachtaí seo, go bhfuil siad buíoch as a ngnó.

Ní Gaeilgeoir Mé & Seachtain na Gaeilge Tá cur chuige na réilifíse á chur chun tairbhe fhoghlaim na Gaeilge – ar feadh seachtaine ar aon nós ! Bainfidh TG4 triail as formáid Celebrity Big Brother do Sheachtain na Gaeilge, tráth a mbeidh ochtar pearsain aitheanta á gcur faoi ghlas i dteach mór 11 Márta – Lá ‘le Pádraig agus iad i gcomórtas le chéile ag iarraidh feabhas a chur ar a líofacht Ghaeilge. Is i nDaon Mhúsaem Uladh i gCúil Trá, láimh le Béal Feirste a bheidh na foghlaimeoirí ag cur futhú agus is í Aoife Ní Thuairisg a bheidh mar láithreoir ar an tsraith teilifíse. Craolfar clár gach tráthnóna agus beidh deis ag an bpobal féachana a mbreith a thabhairt, vóta a chaitheamh don phearsa is fearr, dar leo, agus tacú le eagras carthanachta ag an am céanna. I measc na ndaoine a bheidh páirteach, beidh an t-aisteoir Sheila McWade, (a ghlacann páirt Kay McCoy sa sobal Fair City) Jenny Kelly láithreoir agus léiritheoir raidió le Today FM, an fear grinn Alan Shortt ( a bhí chomh cruinn sin ina aithris ar an Taoiseach sa tsraith Bull Island) Marisa Mackle údar agus iriseoir, Gavin Lambe-Murphy, colúnaí sóisialta, an t-amhránaí Phillip McGee (iomaitheoir ar an X Factor), an t-aisteoir grinn Ultach John Lenihan (May McFetridge na teilifíse) agus an t-amhránaí Jeannette Cronin (iomaitheoir ar You’re a Star). Craolfar clár in aghaidh an lae ar TG4 ón Teach

2.

Orla Nic Shuibhne (Bainisteoir SnaG), Julian de Spáinn (Ard-Rúnaí CnaG) agus Bianca Rohleder (Concern) ag Seoladh CEOL ’06 sa Village, Sráid Loch Garman ar an 4 Márta 2006

Mór – ina mbeidh le feiceáil an dul chun cinn (nó a mhalairt) atá déanta ag na pearsain seo sa nGaeilge. Baineadh leas as an bhformáid seo cheana i gcás na Breatnaise agus d’éirigh go maith leis an togra ar chainéal teilifíse S4C. Craolfar an chéad chlár ón ionad ar TG4 ar an Satharn 11 Márta, 9.30pm agus beidh cláracha ar bun gach oíche den tseachtaine ag 10pm go dtí buaic Sheachtain na Gaeilge, Lá ‘le Pádraig. Is é an comhlacht neamhspleách léiriúcháin Green Inc atá i mbun an togra seo do TG4 agus tá maoiniú á sholáthar freisin ag Ciste Craoltóireachta Gaeilge Thuaisceart Éireann.

Má tá spéis ag do chraobh ábhar a chur ar fáil don nuachtlitir seo déan teagmháil linn san Ard-Oifig

T impeall na Tíre D'éirigh leis an gCoiste Bunaithe de Choláiste an Eachréidh daltaí scoile ó na cúig Ghaelscoil in Oirthear na Gaillimhe a thabhairt le chéile in Óstán Raheen Woods i mBaile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe Luan 6 Márta mar chuid de Sheachtain na Gaeilge le freastal ar 'Lá Litríochta'. Bhí an 'Lá Litríochta' á riaradh ag an scríbhneoir iomráiteach Ré Ó Laighléis agus b'iad na Gaelscoileanna a leanas a bhí páirteach: Gaelscoil Iarfhlátha, Tuaim Gaelscoil De hÍde, Órán Mór Scoil Uí Cheithearnaigh, Béal Átha na Slua Gaelscoil Dara, Gaillimh Gaelscoil Riabhach, Baile Locha Riach Bhí breis agus 150 dalta ó ranganna 5 agus 6 ó na Gaelscoileanna in Oirthear na Gaillimhe páirteach sa seisiún liteartha. Bhí an cheardlann bunaithe ar an fhealsúnacht 'léirigh agus cruthaigh' agus baineadh úsáid as an chnuasach gearrscéalta 'Bolgchaint agus Scéalta eile' le Ré Ó Laighléis. Mar chuid den seisiún, bhí tréimhse léitheoireachta ar son taitnimh, cuireadh daltaí ar an eolas maidir le heilimintí na gcarachtar is an phlota a aithint. Léiríodh do na daltaí ar conas carachtar a fhorbairt agus tugadh léargas ar na buanna a bhaineann leis an inseoireacht is an comhrá sa scéal.

Cinnte, bhí na daltaí gníomhach go leor iad féin agus pinn curtha le pár acu i rith an lae. Bhí siad gníomhach i bhforbairt na gcarachtar i gcomhthéacs scéil agus tugadh deis dóibh na teicnící scríbhneoireachta a chleachtadh iad féin. Caithfear a rá go raibh an Coiste Bunaithe de Choláiste an Eachréidh thar a bheith buíoch den tacaíocht agus den urraíocht a thug Gaelscoileanna ar fáil dóibh leis an 'Lá Litríochta' a eagrú. Thug Clé (Cumann Leabharfhoilsitheoirí Éireann) a lán bronntanas beag do na daltaí - pinn, balúin, cártaí poist agus marcanna leabhair. Ní hamháin sin ach cuireadh na daltaí uile abhaile agus cóip de 'Bolgchaint agus Scéalta eile' le Ré Ó Laighléis ina ngleic acu. Bhí sé de chuspóir ag an Choiste na daltaí a thabhairt le chéile ar mhaithe le pobal meánscoile a chothú is a spreagadh. Ar ndóigh, tá aitheantas faighte anois ag an Choláiste lán-Ghaeilge neamhspléach seo agus pleananna ag gluaiseacht ar aghaidh leis na doirse a oscailt Meán Fómhair seo chugainn. Is cosúil go raibh daltaí, múinteoirí, an Coiste Bunaithe agus Ré Ó Laighléis féin iontach sásta as an 'Lá Liteartha' agus as an mhéid a cuireadh i gcrích.

Dialann na Míosa 15 Márta - Comhairle Chontae Mhaigh Eo ag glacadh le haighneachtaí don Ghaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. - Scóráil Sciobtha in Aras na nGael i nGaillimh - Oíche na bhFoglaimeoirí i gClub an Chonartha, BAC 16 Márta - Comhairle Chontae Bhaile tha Cliath Theas ag glacadh le haighneachtaí don Ghaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Bronnadh Gradam Sheachtain na Gaeilge i gClub an Chonartha, BAC 17 Márta - An Bailiúchán Náisiúnta - Aifreann Gaeilge ag Craobh Eochaill, Corcaigh - Lá/Oíche oscailte i gClub an Chonartha i mBAC - Seisiún Ceoil Traidisiúnta in Áras na nGael 23 Márta - Tóstal na Gaeilge 24 Márta - Príomhoifig Staidrimh ag glacadh le haighneachtaí don Ghaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 31 Márta - Comhairle Chontae Thiobraid Arann Thuaidh ag glacadh le haighneachtaí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 7-9 Aibreán - Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge

Má tá spéis ag do chraobh ábhar a chur ar fáil don nuachtlitir seo déan teagmháil linn san Ard-Oifig

3.

Nuachtlitir | Conradh na Gaeilge | Márta 2006  

2. An Bailiúchán Náisiúnta Dé Sathairn, 8 Aibreán 2006 09.30 Plean trí bliana an Chonartha 10.00 Na meáin chumarsáide 10.20 An Ghaeltacht 10...