Page 1

Leren werken aan JOUW toekomst! Jaargang 2 – maart/april/mei 2014

Beste leerling, ouder Beste werkgever, medewerker Beste sympathisant De lente is in het land! Tijd om al even te genieten van de zonnige momenten. Tijd ook om in de tuin onze ‘winters hersenspinsel’ te ontplooien, te zaaien, te planten,… Gedurende de donkerste maanden van het schooljaar zijn ook in het CLW heel wat voorbereidingen gebeurd om nu over te gaan tot de praktische uitvoering. Binnen enkele maanden kunnen we dan hopelijk oogsten, genieten van het gerealiseerde…. Misschien klinkt dit alles wat raadselachtig? Binnenin ons CLW-tijdschriftje kan je wellicht ontdekken wat er allemaal zal gerealiseerd worden. Veel leesplezier. Namens de CLW-medewerkers. Jean-Pierre Declercq Coördinator

Inhoudstafel Welkom ..................................................................................................... 1 Nieuws! ...................................................................................................... 3-4-5 Leerling in de kijker ................................................................................ 6 Werkplekleren in RVT Sint-Vincentius .............................................. 7 Jaarkalender .............................................................................................. 8


2


Nieuws! NFTE-cursus

Onlangs startten de jongeren van de diplomagroep en alle jongeren die kozen om bedrijfsbeheer te volgen, met de cursus NFTE. Of misschien zeg ik beter ‘Youth Start’. Het ‘Network For Training Entrepreneurship’ verandert immers van naam… Youth Start probeert jongeren aan te moedigen, ondernemend te zijn, hun talenten en competenties te ontwikkelen en te gebruiken… Tijdens de cursus maken de jongeren een businessplan voor een fictief bedrijf. Ze worden hierbij gestimuleerd om ‘out of the box’ te denken en een uniek resultaat af te leveren. De jongeren maken een heuse powerpointpresentatie om hun bedrijfsplan op de certificatiedag voor te stellen aan een jury, medeleerlingen, familieleden, werkgevers,… Na afloop ontvangen de jongeren een certificaat van Youth Start dat in de toekomst recht geeft op bijstand van Youth Start-trainers bij de effectieve opstart van hun droomzaak. Niets dan voordelen dus! Charlotte Deruyck leerkracht Algemene Vorming

Relatieweek Op dinsdag 11 februari 2014 hadden wij op onze school een relatieweek. De leerkrachten hadden voor ons een leuke quiz en een interessante toelichting voorzien. ‘s Morgens hadden we de eerste 2 uren les , daarna mochten we allemaal samen gaan luisteren naar de informatie en powerpoint die Luk en Veronique voor ons hadden voorbereid. We hebben geleerd hoe we op een goede manier voorbehoedsmiddelen moeten gebruiken en hoe we een condoom moeten aanbrengen. Veronique had daarvoor ‘Oscar’ meegenomen, een plastieken penis. Indjarah en Yari mochten het demonstreren en er werd veel bij gelachen . Na de middag werden we in groepen verdeeld om zo de quiz te maken, de quiz was interessant en leerrijk. We hebben veel bijgeleerd over SOA’ s, en dat is interessant, want niet iedereen weet wat de gevolgen zijn van onveilige seks. Niet iedereen was voorstander van al de kleurrijke foto’s , maar dat is de enige manier om de mensen te laten beseffen hoe ernstig SOA’s zijn. Op het laatste van de dag waren Jill , Indjarah en Joyce de winnaars van de quiz. Dagmar Lagrou leerlinge CLW

Infrastructuurwerken Het pedagogisch project van het CLW Roeselare is gestoeld op: “jonge mensen vormen volgens het principe hoofd – hart en handen “. Dit houdt in dat we in het centrum over goede professionele medewerkers moeten beschikken maar ook over een goede infrastructuur: een schoolgebouw met klaslokalen en ateliers om jonge mensen de basis van een opleiding mee te geven. Deze vaardigheden kunnen ze gedurende de 3 dagen tewerkstelling verder ontwikkelen. Het jaar 2014 wordt in alle opzichten een belangrijk schakeljaar. We zijn niet alleen op pedagogisch vlak aan een inhoudelijke bijsturing van de opleidingen bezig. Ook de opwaardering van onze infrastructuur komt ruimschoots aan bod. Hierbij een overzicht. Lokaal logistiek-verzorging: De werken waren hier al aangevat in het eerste trimester van dit schooljaar. Gangen en bureelruimte worden in het bestaande lokaal ingenomen zoals u op het plannetje kan zien. Het nieuwe lokaal omvat een lesruimte met daarbij de praktijkruimte. Deze wordt voorzien van een toiletruimte, badruimte met hoog-laagbad en een kinderbad. Verder is er ook nog een strijkruimte. De simulatie van een rusthuiskamer kan perfect worden ingepast in de aparte ruimte naast het leslokaal. 3


Lokaal leskeuken-restaurant: Zopas zijn ook de afbraakwerken van onze huidige keuken gestart. Inderdaad, we hebben de intentie om een moderne ‘horeca-keuken’ in te richten. Daartoe is er een subsidiedossier goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Gezien de evolutie binnen de leerplannen én ons leerlingenbestand was het zeker raadzaam om af te stappen van de klassieke huishoudelijke leskeuken. Als alles volgens plan verloopt, zullen we binnenkort beschikken over een leskeuken met 3 afgebakende ruimtes: warme keuken – koude keuken – afwasruimte. Aansluitend komt er in onze huidige bureelruimte een economaat voor aangeleverde producten. Ook ons restaurantje wordt grondig herschikt. Deze ruimte wordt groter door de gang ernaast in te nemen. Zodoende beschikken we dan over voldoende plaats om naast de vestiaire, ook een bar in te richten, zoals het leerplan voorziet. Het is dan ook de bedoeling om ’s middags een maaltijd aan te bieden aan het personeel en de genodigden. Wellicht maken we een convenantafspraak met de horecasector om ook externen de kans te geven om op bepaalde middagen de maaltijd bij ons te nemen. Dit zal uiteraard de best mogelijke praktische opleiding zijn voor onze leerlingen binnen de verschillende opleidingen voeding.

4


Ventilatie leslokalen CLW: De leslokalen waar vooral de algemene vorming en de praktijkopleiding verkoop doorgaat, zullen eveneens een aantal aanpassingen ondergaan. Deze lokalen zullen voorzien worden van een ventilatiesysteem. Het is uitermate belangrijk om voor een goede luchtkwaliteit te zorgen binnen de lokalen. Een goede gezondheid is immers noodzakelijk om een goede vorming en opleiding te kunnen waarborgen. De werken ter uitvoering van dit gesubsidieerd dossier zijn tijdens de krokusvakantie opgestart. Er is gepland dat deze werken een 5-tal weken zullen in beslag nemen. Op die manier kunnen we dan in de paasvakantie onze lokalen terug volledig in orde plaatsen.

Uitbreiding lesruimte CLW: Dat het systeem deeltijds onderwijs de laatste jaren een aangroei van leerlingen kent, is geen onbekend gegeven meer. Het behalen van een certificaat, een getuigschrift of zelfs het diploma secundair onderwijs is een streefdoel voor veel jonge mensen. En dat zij dit willen doen via een combinatie leren én werken, kan enkel maar een méérwaarde betekenen voor hun latere loopbaan. Daartoe is het noodzakelijk dat het CLW kan beschikken over meer lokalen om de specifieke opleiding en vorming aan te bieden. Gezien het CVO (centrum volwassenenonderwijs) nu hun intrek neemt in het vroegere bibliotheekgebouw Albrecht Rodenbach, was het dan ook aangewezen dat de vrijgekomen lokalen (3 lesruimtes en enkele bureelruimtes) straks door het CLW zullen ingenomen worden. Dit zal met zich meebrengen dat de hoofdingang van het CLW verplaatst zal worden naar de ingang van het gebouw in de Leenstraat zelf. Dus niet meer op de hoek van de Leenstraat en de Koning Albert I-laan. Wellicht zal dit vanaf de Paasvakantie het geval zijn. Het centrumbestuur hoopt op deze manier tegemoet te komen aan de vraag naar de noodzakelijke accommodatie om de jongeren binnen het systeem leren én werken in de regio Midden-West-Vlaanderen een volwaardige opleiding te bieden. Dank gaat dan ook uit naar de Scholengemeenschap Sint-Michiel en het VTI waartoe het CLW Roeselare behoort. Tijdens onze opendeurdagen op zaterdagnamiddag 7 juni en maandag 9 juni zal u dan de verschillende realisaties kunnen waarnemen. Jean-Pierre Declercq Coördinator CLW

5


Leerling in de kijker! Welke richting volg je in het Centrum Leren en Werken? Logistiek helper in de zorginstelling Hoe lang volg je al een opleiding binnen het centrum? 2 jaar. Mijn eerste jaar volgde ik de richting verkoop maar nadien heb ik de overstap naar logistiek helper in de zorginstelling gemaakt omdat deze richting meer aansloot bij mijn tewerkstelling. Was de verandering van het voltijds onderwijs naar het deeltijds groot? Ja, voor mij was het een grote verandering. Hier geven de begeleiders je meer aandacht en ze willen je écht helpen om te slagen! Je komt 2 dagen naar school. Hoe worden jouw 3 overige dagen van de week ingevuld? Sinds kort werk ik bij de Solidariteit voor het gezin. Mijn taak bestaat erin om mensen te helpen bij het schoonmaken. Zou je deeltijds onderwijs aanraden? Ja. Zeker wanneer je geen zo’n “goeie student” bent en je graag werkt. Voor die jongeren is deeltijds onderwijs dé ideale oplossing. Hoe zie je de toekomst als je hier afstudeert? Verder werken bij Solidariteit voor het gezin maar dan graag meer uren. Allison Louis

Leerling in de kijker! Welke richting volg je in het Centrum Leren en Werken? Machinaal houtbewerker Hoe lang volg je al een opleiding binnen het centrum? 3 jaar. Ik ben nu bezig met mijn 4de schooljaar. Was de verandering van het voltijds onderwijs naar het deeltijds groot? Gematigd. Drie dagen werken valt goed mee en die twee dagen school kunnen erdoor. Je komt 2 dagen naar school. Hoe worden jouw 3 overige dagen van de week ingevuld? Ik ben tewerkgesteld bij de gemeente Moorslede in de technische dienst en sta in voor alle klussen specifiek gericht op houtbewerking. Soms gebeurt het dat ik de baan op moet om verkeersborden te plaatsen, ofwel vaste of voor bijvoorbeeld een wielerwedstrijd. Zou je deeltijds onderwijs aanraden? Ja, je doet veel werkervaring op, iets wat de dag van vandaag toch heel erg belangrijk is als je gaat solliciteren. En je kan toch een getuigschrift, diploma of certificaat behalen. Hoe zie je de toekomst als je hier afstudeert? Trouwen met mijn lief, 2 kindjes, huisje kopen en vast werk. Ik hoop dat ik bij de gemeente Moorslede mag blijven werken. Sander Dujardin 6


Werkplekleren in RVT Sint-Vincentius Op 27 januari 2014 trokken we met onze klas naar het rusthuis in Ardooie, om tijdens onze dag beroepsopleiding aan werkplekleren te doen. In de voormiddag kregen we een gastvrije rondleiding om het woon-en zorgcentrum wat te verkennen. We hebben ook kennis gemaakt met onze contactpersoon waar we ons eindwerk over maken. Ik moet zeggen, het eerste contact met haar vond ik zeer aangenaam, een hele aardige en spontane vrouw die graag een babbeltje slaat. Daarna zijn we de afdelingen gaan verkennen. Er hangt een toffe, losse sfeer daar. Dan was het middag en mochten we genieten van een warme maaltijd. Heel attentvol dat we die kregen. In de namiddag hadden we een activiteit gepland. We bakten pannenkoeken, dus eerst maakten we het deeg en daarna bakken maar! We bakten zeker 100 pannenkoeken met ons drieĂŤn. Na het bakken hebben we natuurlijk zelf ook nog mogen genieten van een pannenkoek met een potje koffie. Na al het afruimen en afwassen was het tijd om te vertrekken naar het centrum en dan richting thuisfront. We hebben allemaal genoten van onze eerste leerrijke dag in het woon-en zorgcentrum! Pauline Standaert leerlinge logistiek helper in de zorginstelling Mijn taak bestond erin om de kamer te onderhouden. Dit houdt in: kamers poetsen, wc reinigen, stof afnemen, de vloer moppen en achter het bed ook. Daarna dweilde ik de vloer gevolgd door droogdweilen. Het was belangrijk om alles terug op zijn juiste plaats te zetten. Eerst keek ik hoe de mevrouw dat allemaal deed, daarna was het mijn beurt. In de voormiddag heb ik 1 kamer kunnen alleen doen en in de namiddag moest ik al zeker 4 kamers alleen doen. Het was wel aangenaam om kamers te poetsen. Het waren geen oude kamers. De vloeren op de kamers waren gemakkelijk te reinigen. Wat ik minder graag deed, was het toilet reinigen. De meeste bewoners sliepen of rusten op hun kamer, dus moest ik ook stil en voorzichtig zijn zodat ik ze niet stoorde. Maar met de meeste bewoners had ik geen probleem. De dag ging snel voorbij. Nu nog de poetskar opkuisen en de emmertjes uitdrogen en ik was klaar met mijn werk. Ik kreeg die dag een zeer goede begeleiding. Habibe Ujkani leerlinge logistiek helper in de zorginstelling

7


Jaarkalender 07/04 tot 20/04 maandag 21/04 vrijdag 25/04 dinsdag 29/04 donderdag 01/05 vrijdag 02/05 dinsdag 13/05 donderdag 29/05 vrijdag 30/05 zaterdag 07/06 maandag 09/06 vrijdag 20/06 maandag 23/06 dinsdag 24/06 donderdag 26/06 vrijdag 27/06

paasvakantie Paasmaandag oudercontacten + rapport, geen les oudercontacten + rapport, geen les Dag van de Arbeid vrije dag medisch toezicht (CLB-arts) Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart brugdag opendeurdag VTI-CLW in de namiddag Pinkstermaandag + opendeurdag VTI-CLW klassenraden, geen les klassenraden, geen les proclamatie + rapport oudercontacten, geen les geen les

Op zaterdagnamiddag 7 juni en maandag 9 juni gaan naar jaarlijkse gewoonte onze opendeurdagen door. U bent uiteraard van harte welkom!! Vanaf de opendeurdagen is er de mogelijkheid om in te schrijven voor schooljaar 2014-2015!!

8

Tijdschrift april  
Tijdschrift april  
Advertisement